Sunteți pe pagina 1din 1

MANAGEMENTUL CALITATII ACTIVITATII DE PREDARE PEDAGOGICA PLAN DE ACTIUNE CENTRAT PE OBIECTIVE Obiective de performanta vizand predarea 1.

Sa cunoasca continutul programei scolare si sa fie capabil sa realizeze planificari anuale si semestriale. 2. Sa cunoasca etapele pentru fiecare tip de lectie si sa elaboreze un plan de lectie. 3. Sa isi formeze si sa isi adapteze stilul de predare in functie de cerintele programei si de nivelul clasei la care preda. 4. Prezentarea coerenta a continutului informational. 5. Sa explice clar fiecare notiune nou introdusa raportand la cunostintele anterioare. 6. Sa exerseze diverse modalitati de eficientizare a predarii. 7. Sa proiecteze o lectie interdisciplinara. 8. sa elaboreze un proiect didactic in mod profesional. Obiective de performanta vizand invatarea 1. Captarea atentiei si implicarea elevului in procesul de invatare prin solicitarea cestuia la raspunsuri. 2. Sa stimuleze invatarea elevilor prin cooperarea si lucrul in echipa al acestora 3. sa centreza procesul didactic pe elev. 4. Sa cunoasca stilurile de invatare ale elevilor. 5. Sa isi gestioneze emotiile. 6. Sa fie orientat spre o relatie de parteneriat in actul educational. 7. Sa stimuleze invatarea prin realizarea de activitati experimentale. 8. Sa exerseze diverse modalitati de eficientizare a invatarii Obiective de performanta vizand evaluarea 1. Sa utilizeze metode si instrumente adecvate de evaluare si sa valorifice eficient feed-backul. 2. Sa acorde atentie elevilor prin antrenarea unui numar mare la lectie. 3. Sa evalueze sistematic folosind diverse metode. 4. Sa motiveze notele acordate prin aprecieri raportate la nivelul individual. 5. Sa utilizeze autoevaluarea. 6. Sa elaboreze un instrument de evaluare pe o lectie (macar unul). 7. Sa aprecieze timpul necesar aplicarii unui test de evaluare in cadrul unei lectii. 8. Sa exerseze diverse modalitati de eficientizare a evaluarii. 9. Sa foloseasca metode si mijloace moderne in evaluare, in eficientizarea evaluarii. 10. Sa faca o evaluare formativa continua. 11. Sa faca aprecieri la raspunsurile primite (intareste invatarea) si aprecierea finala la,sfarsitul lectiei. 12. Sa evalueze pe baza portofoliilor.