Sunteți pe pagina 1din 3

Legislatie muzeala MULTIPLE CHOICE 1) Legislatia muzeala cuprinde: 1 Totalitatea legilor si reglementarilor legislative referitoare la activitatile muzeale 2 Regulamentele

de organizare si functionare 2) Cine a folosit prima data cuvantul muzeu in limba romana? 1 Dimitrie Cantemir 2 Nicolae Balcescu 3) Prima lege moderna care priveste muzeul a aparut in: 1 Suedia 2 Franta 4) Muzeul National de la Bucuresti a fost fondat printr-o lege speciala de catre: 1 Alexandru Ioan Cuza in 1859 2 Alexandru Ghica in 1834 5) Ce institutii muzeale a fondat domnitorul Alexandru Ioan Cuza? a). Muzeul National de Antichitati b). Pinacoteca Nationala c). Muzeul National al Petrolului 1 a+b 2 a+b+c 6) Precizati anul de aparitie a primei legi a monumentelor istorice si a celei privind regimul descoperirilor arheologice din Romania: 1 1892 2 1875 7) Precizarile esentiale ale Legii muzeelor si bibliotecilor publice sunt: a). caracterul public al muzeelor; b). rolul acestora in educatie; c). importanta lor pentru dezvoltarea economica 1 a+b 2 a+b+c 8) Prima lege referitoare la muzee in Romania a fost promulgata in: 1 1930 2 1932 9) Alegeti muzeografii romani importanti cu merite in dezvoltarea si promovarea muzeelor in secolul XX dintre cei enumerati mai jos: a). Dimitrie Leonida, Dimitrie Gusti, Nicolae Iorga, b). Al. Tzigara-Samurcas, C. Daicoviciu, Romulus Vuia, Radu Florescu c). Nicolae Balcescu, Cezar Bolliac, Dimitrie Papazoglu 1 a+b 2 a+b+c 10) Care au fost tipurile de muzee din Romania pana la 23 august 1944 privite sub raportul regimului

de proprietate asupra bunurilor muzeale? a). muzee de stat b). ale administratiei locale c). de cult d). private 1 a+b+c 2 a+b+c+d 11) Ce efecte negative a avut asupra muzeelor din Romania instituirea regimului comunist? a). diminuarea pana la disparite a unor categorii de bunuri culturale desemnand istoria politica, a regalitatii si a societatii burgheze; b). neglijarea bunurilor religioase; c). promovarea unor pseudo-valori; d). pierderea de bunuri privind civilizatia rurala 1 a+b+c 2 a+b+c+d 12) Muzeele Toma Stelian si Anastasie Simu din Bucuresti au fost infiintate initial ca: 1 muzee de stat 2 muzee private 13) Cand a aparut Legea ocrotirii patrimoniului cultural national din Romania? 1 1960 2 1974 14) Alegeti elementele importante introduse in materie de protectie prin legea ocrotirii patrimoniului cultural national? a. evidenta centralizata de stat in materie de bunuri culturale; b. conservarea bunurilor culturale; c. stimularea identificarii de bunuri culturale; d. instituirea unor categorii de valoare a bunurilor culturale; e. sistemul laboratoarelor locale; f. clasificarea bunurilor culturale; g. raspunderea detinatorului de bunuri culturale fata de starea acestora; h. infiintarea oficiilor de patrimoniu cultural national teritoriale; i. sistemul national de protectie 1a+b+c+e+h+i 2a+b+c+d+f+g+i 3a+b+e+g 15) Legea ocrotirii patrimoniului cultural national a avut un caracter pozitiv / negativ fiind: a. progresista pentru instituirea unui sistem domenial; b. antidemocratica incalcand dreptul de proprietate; c. punitiva permitand abuzuri; d. stimulativa pentru colectionari 1 a+d

2 b+c 3 a+b+c+d 16) Rangurile de muzeu instituite prin Legea muzeelor si colectiilor publice sunt: a. de importanta nationala; b. de importanta regionala; c. de importanta judeteana; d. de importanta locala; e. de importanta universala 1 a+b+c+d 2 a+b+c+d+e 17) In ce an a aparut in Romania Legea muzeelor si colectiilor publice? 1 1999 2 2003 18) Ce organisme de specialitate coordoneaza activitatile muzeale din Romania? 1 Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor 2 Comitetul National Roman pentru ICOM 19) Legea muzeelor si colectiilor publice include regimul de infiintare/ desfiintare de institutii muzeale? 1 da 2 nu 20) Legea muzeelor si colectiilor publice se refera deopotriva la: a). institutii private; b). institutii de stat; c). institutii ale altor organisme 1 a+b+c 2 b+c 21) Muzeele si colectiile publice din Romania apartin structurilor: a). statului b). consiliilor locale c). cultelor religioase d). persoanelor fizice e). ONG-uri 1 a+b+c+d 2 a+b+c+d+e 22) Legea muzeelor si colectiilor publice prevede autorizarea de functionare a acestora? 1 da 2 nu 23) Ce este ICOM-ul? 1 o institutie 2 un organism de specialitate nonguvernamental 3 un organism de specialitate international cu sarcini pe linia muzeelor 4 un muzeu 24) Care sunt categoriile de bunuri culturale care compun patrimoniul muzeal: a). arheologice b). istorice c). etnografice d). artistice

e). tehnice f). stiintifice g). memoriale h). naturale i). cosmice 1a+b+c+d+e+f+g+h 2a+b+c+d+e+f+g+h+i 25) Trasaturile esentiale ale Legii muzeelor si colectiilor publice din Romania sunt a). democratica b). nediscriminatorie c). in respect fata de drepturile cetateanului d). de esenta europeana e). coercitiva 1a+b+c+d 2a+b+c+d+e 26) Cercetarea patrimoniului cultural national este prevazuta in cuprinsul Legii muzeelor si colectiilor publice? 1 da 2 nu 27) Tipurile de cercetare promovate de muzee si stimulate legal sunt: a). cercetarile arheologice b). istorice si de istoria culturii c). etnografice d). de arta e). de istoria stiintei si tehnicii f). de istorie naturala g). inter si pluridisciplinare in materie de conservare restaurare si muzeologie h). matematice 1a+b+c+d+e+f+g 2a+b+c+d+e+f+g+h 28) Categoriile de bunuri muzeale stabilite de Legea muzeelor si colectiilor publice sunt: a. Tezaur b. Fond c. Comune 1 a+b+c 2 a+b 29) Muzeele din Romania sunt implicate in cercetarea, valorificarea si conservarea patrimoniului imaterial? 1 da 2 nu 30) Precizati daca numarul de muzee si colectii publice din Romania corespunde uneia dintre cifrele de mai jos: 1 740 2 1200 31) Profiluri profesionale regasite in muzeele si colectiile publice din Romania sunt: a). cercetator b). astrolog c). muzeograf d). conservator

e). restaurator f). tehnician g). muncitor h). vames 1a+b+c+d+e+f+g+h 2a+b+c+d+e+f+g 32) Atributiile muzeelor de cercetare, conservare, protectie, valorificare, educatie se opereaza la: 1 sediul muzeului 2 in teritoriul de care raspunde acesta prin profil, tematica si patrimoniu 3 in ambele situatii 33) Muzeul ca institutie are responsabilitati de a dezvolta patrimoniul prin: a. achizitii b. donatii c. legate d. cercetari in teren e. schimburi f. expeditii g. confiscari h. secularizari 1a+b+c+d+e+f+g+h 2a+b+c+d+e+f+g 34) Precizati autoritatea care decide calitatea de bun inscris in categoria Tezaur sau Fond? 1 conducerea muzeului 2 directia de cultura, culte si patrimoniu cultural national 3 Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor 35) Bunurile muzeale clasate pot fi conform legii exportate definitiv: 1 da 2 nu 36) Care sunt organismele de conducere din structura unui muzeu? a. contabil sef b. comisia de achizitii c. consiliul de administratie d. consiliul stiintific 1a+b+c+d 2c 37) Muzeul judetean se subordoneaza: 1 Consiliului judetean 2 Prefecturii 38) Selectati muzee nationale, respectand denumirea lor oficiala. a). Muzeul Militar National, b). Muzeul Taranului Roman, c). Muzeul National al Satului Dimitrie Gusti, d). Muzeul National Bran, e). Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa f). Muzeul Tarii Crisurilor g). Muzeul Aurului Brad 1a+b+c+d+e

2a+b+c+d+e+f+g 39) Care dintre urmatoarele muzee este muzeul regional ?. a). Muzeul Olteniei, b). Muzeul Maramuresului, c). Muzeul Banatului, d). Muzeul Etnografic al Transilvaniei e). Muzeul Aviatiei 1a+b+c+d 2a+b+c+d+e 40) Precizati partenerii traditionali ai muzeului, selectand intre cele de mai jos: a). ONG-uri b). sistemul scolar si universitar c). companiile de constructii d). cultele religioase e). producatori industriali f). agentii de turism g). media h). sindicate i). transportul comunitar 1b+d+f+g 2a+b+c+d+e+f+g+h+i 41) Muzeele si colectiile religioase de cult sunt protejate de lege? 1 da 2 nu 42) Precizati numarul muzeelor de importanta nationala din Romania? 13 2 27 43) Care sunt organismele de specialitate cu care conlucreaza curent muzeele, in afara Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor Publice: a) Inspectoratul de Stat in Constructii b) Comisia Nationala de Arheologie c) Comisia Nationala a Monumentelor Istorice d) Comisia Nationala a Patrimoniului Imaterial e) Inspectoratul General de Politie f) Autoritatea Nationala de Mediu 1a+b+c+d+e+f 2b+c+d+e+f 44) Colectia de muzeu este: 1 un ansamblu de bunuri culturale si naturale, constituit in mod sistematic si coerent de catre persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat 2 o sinteza a tuturor bunurilor dintrun muzeu 45) Conform Legii 311/2003 muzeelor si colectiilor publice muzeul este: 1 Institutia de cultura, de drept public sau privat, fara scop lucrativ, aflata in serviciul societatii, care colectioneaza,

conserva, cerceteaza, restaureaza, comunica si expune, in scopul cunoasterii, educarii si recrearii, marturii materiale si spirituale ale existentei si evolutiei comunitatilor umane, precum si ale mediului inconjurator 2 Institutia de cultura organizata in vederea instruirii si educatiei 46) Bunurile culturale mobile clasate proprietate a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale pot fi exportate temporar pentru: a. organizarea de expozitii b. investigatii de laborator c. expertiza d. restaurare e. schimb de bunuri f. cadouri si protocol de stat 1a+b+c+d 2a+b+c+d+e+f 47) Registrul pentru evidenta analitica a bunurilor culturale este: 1 documentul oficial si permanent in care se inregistreaza toate bunurile culturale detinute de o institutie specializata (muzeu), in baza caruia se identifica respectivele bunuri 2 un document de evidenta contabila 48) Bunurile culturale clasate in categoria Tezaur pot fi scoase definitiv din gestiunea muzeala: 1 In urma constatarii oficiale a distrugerii sau disparitiei acestora, Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor da aviz, iar Ministerul Culturii si Cultelor aproba prin ordin 2 prin decizia conducerii institutiei muzeale 49) Desemnati criteriile de clasificare a unui bun muzeal in categoriile Tezaur si Fond: a) valoarea exceptionala si reprezentativitatea in plan international si national b) valoarea deosebita si reprezentativitatea in plan national, regional, judetean, local c) importanta si pretul de achizitie d) decizia comisiei de evaluare 1a+b 2a+b+c+d 50) Infiintarea muzeelor si colectiilor publice se face in baza urmatoarelor criterii: a) existenta unui patrimoniu cultural mobil, constituit sistematic si coerent; b) existenta unui spatiu adecvat functionarii si organizarii activitatilor specifice;

c) existenta unei organigrame adecvate specificului muzeal; d) dovada existentei surselor de finantare pentru cel putin un an; e) hotararea unui colectionar 1a+b+c+d 2a+b+c+d+e