Sunteți pe pagina 1din 17
[ Foblexis carrel | Pe pereeetul PAIAS SOP well! ISUS CFISCOS LIA laf Verlatsl ALEXIS CARREL. Laureat al Premiulut Nobel RUGACIUNEA Paris- 1984 ‘Versiune romfineased de PAN IZVERNA PUBLIUS VENTULUS Guyernator roman in Iudeea Portretu fizic al Mintuitorulut ISUS CHRISTOS fiicut de un martor ocular SSW. Director Editor GHEORGHE ALEXANDRU DINICK EDITURA Deca cera Ste, Nicalae Forga mr. orgs DORN, 973836 ? ALEXIS CARREL Alesis Carrel este cunosent mai ales ea iziolog ehirurg francer, mare specialist in histologie.Sa niscut la Sainte. Foy, in apropiere de Lyon, la 28 iunie 1873 si a murit la Paris In S aoiembrie 1944, Sia facut studille la Lyon qi ‘a objinut diploma de medic in 1900. Timp de do! ani, adick pind in 1902, gia aprofundat cunostinfele de anatomic 41 a fost prosectorul profesorului Testut, autorul celebru- Jui tratat de anatomic, !n 1904 a plecat in America, unde 2 Iucrat Ia Institutal de Fiziologie din Chicago sub conduce- rea lui Stewart. Dupii ce a dobindit cunostinfe solide in aceste domenii ce aveau si fle pentru el esenfiale, a fost chemat Ia. Institutul Rockfeller din New York din care a fieut curind parte. Numele siu incepea si fle cunoscut. Re- putajia de care sau bucurat lucrarile, cerettirile i des- coperiile sale a fost atit de mare inclt a objinut Premial [Nobel pentru fiziologie si chirurgle fziologici. Alexis Carrel gia petrecut aproape intreaga sa vist, ‘in America, revenind In Franta de abia in 1940, Dat find ci a primit un post de In guvernul din Vichy, a fost acuzat de a fi colaborat cu nazis. Totugi nu a fost im- plicat tn aici un proces. Numele su este eunorcut in Iumiea {ntreagi pentre experienjele pe eare le-a facut ssupra cul- ‘aril fesuturilor, © tehnicd personali a "sutnrii cu trei fire’, anasomoza vaselor sanguine si pentru studiul grefe- lor organice. Tot lui 1 se datoreazi realizarce unel inimi a