Sunteți pe pagina 1din 153

NOTĂ TEHNICĂ ALBĂ

IULIE 2004

Nr. 139

Ediţie Rom‚nă

6001997031

Serviciul P700.32

 

Tip automobil

S/Capitol

DACIA Utilitare 1.9D

U75D, U75E, U75G

89

89

SCHEME ELECTRICE

Alte subcapitole afectate:

* Motor :

* Cutie viteze: NG 1 , NG7

F8Q

XX
XX

Document de bază: Manual de Reparaţii Utilitare

Această Notă Tehnică prezintă schemele electrice pentru vehiculele DACIA Utilitare 1.9D echipate cu Unitate Control Habitaclu. Se utilizează următorul tip de UCH:

Denumire

Tip

Reper PS

U.C.H.

N2

6001546804

Metodele de reparaţii prescrise de constructor, Ón prezentul document, sunt stabilite Ón funcţie de specificaţiile tehnice Ón vigoare la data editării documentului.

Ele sunt susceptibile de modifică ri, aduse de constructor la fabrica ţ ia diferitelor ansamble, subansamble sau accesorii ale automobilelor sale. Toate drepturile de autor sunt rezervate SC Automobile Dacia SA. Reproducerea sau traducerea chiar parţ ial ă a prezentului document este interzisă f ă r ă autoriza ţ ia scris ă a societ ăţ ii produc ă toare.

C
C

Automobile Dacia 2004

1

SCHEME

ELECTRICE

89

Generalităţi Lista schemelor funcţionale Repertoar componente electrice Lista racordurilor. Lista maselor Dispunere racorduri electrice pe automobil Fixări mase electrice pe automobil Dispunere componente electrice pe automobil Scheme electrice funcţionale Cutia de siguranţe din habitaclu Cutia de siguranţe din compartimentul motor Nomenclator funcţii fire în conectori şi racorduri Funcţiile firelor în conectori şi racorduri Explicitare funcţii fire

89 - 1 89 - 6 89 - 8 89 - 9 89 - 10 89 - 11 89 - 12 89 - 15 89 - 79 89 - 81 89 - 82 89 - 85 89 - 150

SCHEME

ELECTRICE

Generalităţi

89

PREZENTARE GENERALĂ

Schemele electrice ale automobilului au fost structurate ca Scheme de Principiu Aplicate (S.P.A.), care sunt prezentate corespunzător funcţiunii pe care o are fiecare sistem al automobilului, din

punct de vedere electric. Aceste scheme de principiu conţin şi detalii privind funcţionarea internă

contribuind astfel la o mai bună înţelegere

a funcţionării unui sistem şi efectuarea unei diagnosticări corecte a unui incident. Lista schemelor funcţionale este prezentată în capitolul 2, în care se găsesc Schemele de

Principiu Aplicate ale automobilului. Acestea sunt diferenţiate ca: scheme de alimentări electrice, scheme de legături la masă şi scheme funcţionale ale sistemelor.

Schemele electrice funcţ ionale (Scheme de Principiu Aplicate) - sunt prezentate în capitolul 7 ş i pe ţionale (Scheme de Principiu Aplicate) - sunt prezentate în capitolul 7 şi pe acestea se pot identifica:

-componenteleelectricereperateprintr-unnumărformatdin3sau4cifre;identificareaacestora

pe schemele electrice se poate face consultând “Repertoarul componentelor” din capitolul 3;

- racordurile dintre cablajele electrice sunt reperate printr-un număr precedat de litera

“R”; acestea sunt indicate în lista din capitolul 4;

- conexiunile la masă reperate prin litera “M” urmată de un număr sau o literă sunt indicate

în capitolul 4. Fiecare fir al schemelor electrice este definit printr-un cod alfa-numeric, ce reprezintă funcţia acelui fir, urmat de un grup de litere, care reprezintă culoarea acelui fir. Conectorii şi racordurile dintre cablaje - sunt prezentate în capitolul 11, unde sunt desenaţi conectorii şi racordurile văzute dinspre intrarea firelor în conector sau racord şi se pot identifica firele ce intră în fiecare alveolă a conectorului. Tot aici sunt prezentate tabelat detalii despre fiecare fir ce intră în conector: localizare fir în alveola conectorului, secţiunea firului, codul funcţiunii firului şi destinaţia acestuia. Nomenclatorul funcţiilor firelor în conectori şi racorduri - în capitolul 10, reprezintă lista tuturor conectorilor şi a racordurilor reprezentate şi ajută la identificarea cu uşurinţă a acestor componente în capitolul 11. Dispunerea maselor şi a racordurilor pe automobil este prezentată în capitolul 5 şi ajută la identificarea punctelor de fixare a maselor electrice pe automobil şi a localizării racordurilor dintre cablajele automobilului. Dispunerea componentelor electrice pe automobil este prezentată în capitolul 6. Pornind de la lista componentelor se poate identifica amplasarea pe automobil a diverselor componente cu funcţii electrice.

a unor componente electrice simple (contactori, relee,

a diverselor componente cu func ţ ii electrice. a unor componente electrice simple (contactori, relee, ),

),

a diverselor componente cu func ţ ii electrice. a unor componente electrice simple (contactori, relee, ),
a diverselor componente cu func ţ ii electrice. a unor componente electrice simple (contactori, relee, ),
a diverselor componente cu func ţ ii electrice. a unor componente electrice simple (contactori, relee, ),
a diverselor componente cu func ţ ii electrice. a unor componente electrice simple (contactori, relee, ),

89

SCHEME

ELECTRICE

Generalităţi

INTERPRETAREA SCHEMELOR FUNCŢIONALE

Informaţiile din schemele funcţionale, prezentate în capitolul 7, se vor interpreta ţinând cont de explicaţiile referitoare la exemplul următor.

1

=familievehicul

2

= an fabricaţie

3

= denumire schemă electrică funcţională

4

= criteriu diferenţieri echipament pentru identificare schemă funcţională 2

5

= culoarea conectorului electric 1

6

= reprezentare grafică a conectorului

7

= număr reperare componentă electrică

8

= număr cutie siguranţe pe care se află montat releul sau siguranţa fuzibilă

9

= reperare siguranţă fuzibilă pe cutia de siguranţe

10

= valoare siguranţă fuzibilă

11

= identificare puncte de joncţiune în cablaj

12

= reperare masă electrică

13

= culoare racord electric între cablaje 1

14

= reperare racord electric

15

= simbolizare grafică racord electric

16

= simbol (siglă), pagini conţinând scheme funcţionale

17

=codulfuncţiuniifirului

18

= culoarea firului 1

19

= număr schemă funcţională

OBSERVAŢIE:

1.Culorile conectorilor electrici (5), racordurilor (13) şi ale firelor (18) sunt simbolizate astfel:

BA = alb NO = negru BE = albastru

GR = gri MA = maro VE = verde

RG = roşu CY = alb

2. Pentru identificarea variantelor de scheme funcţionale se specifică în zona (4) elementele de diferenţiere ţinând cont de simbolizările următoare:

- RAD 01 pentru vehicule echipate cu radio

- 4x2 pentru vehicule echipate cu tracţiune 4x2

- 4x4 pentru vehicule echipate cu tracţiune 4x4

- SPROJA pentru vehicule fără faruri ceaţă

- PROJAB pentru vehicule echipate cu faruri ceaţă

- SPLCAB reprezintă DACIA 1304 Pick Up

- PLTRID reprezintă DACIA 1304 Drop Side

- DBLCAB reprezintă DACIA 1307 Double Cab

- EU 96 pentru vehicule ce respectă norma de depoluare EURO II

- EU 00 pentru vehicule ce respectă norma de depoluare EURO III

SCHEME

ELECTRICE

Generalităţi

89

- SEVCVAR - pentru vehicule fără temporizare ştergător parbriz - EVCVAR - pentru vehicule cu temporizare ştergător parbriz

f ă r ă temporizare ş terg ă tor parbriz - EVCVAR - pentru vehicule cu

89

SCHEME

ELECTRICE

Generalităţi

INTERPRETAREA NOMENCLATORULUI CU FUNCŢIILE FIRELOR ÎN CONECTORI

Informaţiile privind funcţiile firelor în conectori şi racorduri, prezentate în capitolul 11, vor fi interpretate ţinând cont de explicaţiile raportate la exemplul următor.

1 = simbol (siglă) pagini conţinând conectori şi racorduri electrice

2 = destinaţie conector

3 = familie vehicul

4 = an fabricaţie

5 = denumire cablaj pe care este situat conectorul respectiv

6 = culoare fir 7 = cod conector

8

= reperare componentă la care se branşează conectorul reprezentat

9

= culoare conector

10

= simbolizare conector

11

= reperare alveolă în conector

12

= secţiune fir (mm 2 )

13

= codul funcţional al firului

14

= destinaţia firului

15

= număr capitol şi număr planşă conector

NOTĂ:

Referitor la poziţia 6 precizăm că se marchează cu un X atunci când este prezent un fir sau cu doi X când sunt două fire. Se va marca simbolizat culoarea firului numai atunci când traseul electric al acelui fir reprezintă una din stările fundamentale: + permanent (+IC), + după contact (+DC), masă (-) sau comenzi. Simbolurile utilizate pentru culorile firelor sunt următoarele:

A

= alb

AS = albastru

GR = gri

N

= negru

G = galben

V = verde

M

= maro

VI = violet

R = roşu

OR= oranj

BJ= bej

SCHEME

ELECTRICE

Generalităţi

89

U 75 CABLAJ MOTOR 02 SENZOR TEMPERATURĂ AER INJECŢIE 11111 2 5 3 4 11
U 75
CABLAJ MOTOR
02
SENZOR TEMPERATURĂ AER INJECŢIE
11111
2
5
3
4
11
12
13
6
14
Poziţie
Secţiune
Destinaţie
1 0,6
3KQ
SEMNAL TEMPERATURĂ AER
2 0,6
3JQ
- SENZOR TEMPERATURĂ AER
SENZOR ŞOC
9
7
10
8
89-71
15

89

SCHEME

ELECTRICE

Lista schemelor funcţionale

2. LISTA SCHEMELOR FUNCŢIONALE

NR.

DENUMIRE SCHEME ELECTRICE

DBLCAB

SPLCAB

PLTRID

4X4

PROJAB

EVCVAR

1

ANTIDEMARAJ

 

S

S

     

2

BRICHETĂ ELECTRICĂ

S

S

3

CLIMATIZARE

S

S

4

ILUMINARE SCRUMIERĂ

S

S

5

PLAFONIERĂ

S

S

6

ILUMINARE CUTIE ACTE

S

S

7

CEAS

S

S

8

RADIO

S

S

9

TRANSMISIE 4X4

O

O

O

10

CIRCUIT DEMAROR

S

S

11

G.M.V. RĂCIRE MOTOR

S

S

12

INJECŢIE ELECTRONICĂ (EURO 96)

S

S

13

INJECŢIE ELECTRONICĂ (EURO 00)

S

S

14

PREÎNCĂLZIRE DIESEL

S

S

15

CIRCUIT ÎNCĂRCARE

S

S

16

MASA

S

S

17

MASA

S

S

18

MASA

S

S

19

MASA

O

O

O

20

MASA

O

O

O

21

MASA

O

O

O

O

22

MASA

S

S

S

23

MASA

O

O

O

O

24

MASA

O

O

O

O

25

MASA

O

O

O

O

O

26

MASA

S

S

27

CUTIE SIGURANŢE

HABITACLU

S

S

28

CUTIE SIGURANŢE

HABITACLU

O

O

O

29

CUTIE SIGURANŢE

HABITACLU

O

O

O

30

CUTIE SIGURANŢE

HABITACLU

O

O

O

O

31

CUTIE SIGURANŢE

HABITACLU

S

S

S

32

CUTIE SIGURANŢE

HABITACLU

O

O

O

O

33

CUTIE SIGURANŢE

HABITACLU

O

O

O

O

34

CUTIE SIGURANŢE

HABITACLU

O

O

O

O

O

SCHEME

ELECTRICE

Lista schemelor funcţionale

89

NR.

DENUMIRE SCHEME ELECTRICE

DBLCAB

SPLCAB

PLTRID

4X4

PROJAB

EVCVAR

35

UNITATE CONTROL HABITACLU

S

S

     

36

UNITATE CONTROL HABITACLU.

S

S

S

37

CUTIE SIG. ŞI RELEE MOTOR (EURO 96)

S

S

38

CUTIE SIG. ŞI RELEE MOTOR (EURO 00)

S

S

39

MARTOR FRÂNĂ MÂNĂ ŞI DEF. SIST. FR.

S

S

40

INDICATOR NIVEL CARBURANT

S

S

41

ALERTĂ PRESIUNE ULEI

S

S

42

ALERTĂ TEMPERATURĂ APĂ

S

S

43

PRIZĂ DIAGNOSTICARE

S

S

44

TABLOU DE BORD (EURO 96)

S

S

45

TABLOU DE BORD (EURO 96)

O

O

O

46

TABLOU DE BORD (EURO 00)

S

S

47

TABLOU DE BORD (EURO 00)

O

O

O

48

AVERTIZOR SONOR

S

S

49

ŞTERGĂTOR -SPĂLĂTOR PARBRIZ

S

S

50

ŞTERGĂTOR -SPĂLĂTOR PARBRIZ

S

S

S

51

LUMINI CEAŢĂ SPATE

S

52

LUMINI CEAŢĂ SPATE

S

53

FARURI CEAŢĂ

OO

O

54

LUMINI DE ÎNTÂLNIRE

S

S

55

LUMINI MERS ÎNAPOI

S

56

LUMINI MERS ÎNAPOI

S

57

LUMINI POZIŢIE

S

58

LUMINI POZIŢIE

S

59

LUMINI DE DRUM

S

S

60

LUMINI STOP

S

61

LUMINI STOP

S

62

LUMINI SEMNALIZARE ŞI AVARIE

S

63

LUMINI SEMNALIZARE ŞI AVARIE

S

NOTĂ : S = echipament serie; O = echipament opţional

89

SCHEME

ELECTRICE

Repertoar componente electrice

COD

DENUMIRECOMPONENTĂ

COD

DENUMIRECOMPONENTĂ

101

Brichetă electrică

227

Far stânga

103

Alternator

230

Releu lămpi ceaţă

104

Mecanism

antivol

231

Releu faruri ceaţă

105

Avertizor sonor

234

Releu comandă GMV răcire

107

Baterie

238

Releu principal

113

Comutator temporizare ştergător parbriz

244

Senzor temperatură apă injecţie

120

Calculator (UCE) injecţie

247

Tablou de bord

121

Comutator lămpi ceaţă

255

Lampă semnalizare faţă dreapta

122

Comutator faruri ceaţă

256

Lampă semnalizare faţă stânga

124

Comutator aerotermă

257

Releu preîncălzire

125

Comutator avarie

261

Radio

145

Comutator ştergător - spălător parbriz

267

Lampă semnalizare anterolaterală dreapta

149

Senzor turaţie

268

Lampă semnalizare anterolaterală stânga

155

Contactor mers înapoi

272

Senzor temperatură aer

injecţie

156

Contactor frână mână

329

Plafonieră faţă dreapta

160

Contactor STOP

398

Electrovalvă recirculare gaze

163

Demaror

449

Rezistenţă încălzire motorină

166

Lampă număr dreapta

450

Releu încălzire motorină

167

Lampă număr stânga

478

Comutator 4x4

168

Iluminare cutie acte

484

Electrovalvă cuplare 4x4

172

Lampă spate dreapta

597

Cutie sig. fuzibile şi relee compartiment motor

173

Lampă spate stânga

600

GMV climatizare

176

Far ceaţă dreapta

645

U.C.E. habitaclu

177

Far ceaţă stânga

654

Bucşă antidemaraj

180

Contactor uşă faţă stânga

680

Bujie preîncălzire 1

184

Lampă poziţie faţă dreapta

681

Bujie preîncălzire 2

185

Lampă poziţie faţă stânga

682

Bujie preîncălzire 3

188

GMV răcire

683

Bujie preîncălzire 4

191

Difuzor dreapta

711

Pompă injecţie

192

Difuzor stânga

921

Potenţiometru acceleraţie

199

Transmiţător nivel carburant

927

Senzor şoc (pentru EURO 2000)

205

Manocontact

1016

Cutie siguranţe habitaclu

209

Comutator lumini, semn. direcţie şi claxon

1091

ICP sistem frânare

210

Ceas electronic

1155

Releu comandă martor 4x4

212

Motor ştergător parbriz

1187

Contact capsulă vacuumatică

221

Pompă spălător parbriz

1335

Iluminare scrumieră faţă

225

Priză diagnosticare

1468

Iluminare climatizare

226

Far dreapta

1469

Iluminare climatizare

SCHEME

ELECTRICE

Lista racordurilor. Lista maselor

89

LISTA RACORDURILOR

R 99 = RACORD CABLAJE COMUTATOR CLIMATIZARE/GMV CLIMATIZARE (B) R107 = RACORD CABLAJE FAŢĂ/PLANȘĂ BORD (C) R111 = RACORD CABLAJE PLANȘĂ BORD/GMV CLIMATIZARE (F) R212 = RACORD CABLAJE FAŢĂ/MOTOR (A) R265 = RACORD CABLAJE FAŢĂ/SPATE (D) R318 = RACORD CABLAJE FAŢĂ/PLANȘĂ BORD (E)

LISTA MASELOR

MA

= MASA ELECTRICĂ FAŢĂ DREAPTA

MB

= MASA ELECTRICĂ FAŢĂ STÂNGA

ME

= MASA GENERALĂ CAROSERIE

MF

= MASA ELECTRICĂ SPATE DREAPTA

MG

= MASA ELECTRICĂ SPATE STÂNGA

MH

= MASA ELECTRICĂ MOTOR

89

SCHEME

ELECTRICE

Dispunere racorduri electrice pe automobil.

A. PENTRU U75 (Pick Up)

F

F A B C D E

A

B

C

D

E

B. PENTRU E75 (Drop Side)

F

F AB C D E

AB

C

D

E

C. PENTRU H75 (Double Cab)

F

F AB C D E

AB C

D

E

SCHEME

ELECTRICE

Fixări mase electrice pe automobil

89

A. PENTRU U75 (Pick Up)

MA MH

ME

MF

MA MH ME MF MB MG

MB

MG

B. PENTRU E75 (Drop Side)

MA MH ME MF MB MG C. PENTRU H75 (Double Cab) MA MH ME MF
MA MH
ME
MF
MB
MG
C. PENTRU H75 (Double Cab)
MA MH
ME
MF
MB
MG

89

SCHEME

ELECTRICE

Dispunere componente electrice pe automobil

1

Contactor fr‚nă m‚n ă

31

Difuzor st‚nga

2

Comutator temporizare șterg ă tor parbriz

32

UCE habitaclu

3

Comutator 4x4

33

Cutie siguranţe habitaclu

4

Comutator faruri ceaţă

34

Contactor ușă fa ţă st‚ng ă

5

Comutator aerotermă

35

Lampă semnalizare anterolaterală stg.

6

Comutator l ă mpi ceaţă

36

Senzor ș oc

7

Comutator avarie

37

U.C.E. injecţ ie

8

Ceas electronic

38

Releu preÓncălzire

9

Motor șterg ă tor parbriz

39

Cutiesig.fuzibile șirelee,compart.motor

10

GMV climatizare

40

Avertizor sonor

11

Contact capsulă vacuumatic ă

41

Lamp ă semnalizare faţă st‚nga

12

Electrovalvă recirculare gaze

42

Far st‚nga

13

Senzor temperatură aer injecţ ie

43

Far cea ţă st‚nga

14

Demaror

44

Alternator

15

Senzor temperatură ap ă injecţ ie

45

Pompă injecţie

16

Bujii preÓncălzire

46

GMV r ă cire

17

Poten ţ iometru acceleraţ ie

47

Far dreapta

18

ICP sistem fr‚nare

48

Far cea ţă dreapta

19

Manocontact

49

Lamp ă semnalizare faţă dreapta

20

Senzor turaţ ie

50

Pomp ă sp ă l ă tor parbriz

21

Contactor mers Ónapoi

51

Rezistenţă Óncălzire motorină

22

Releu l ă mpi ceaţă

52

Electrovalve cuplare 4x4

23

Releu comandă martor 4x4

53

Lamp ă semnalizare anterolaterală dr.

24

Contactor STOP

54

Difuzor dreapta

25

Radio

55

Priză diagnosticare

26

Mecanism antivol

56

Plafonier ă fa ţă dreapta

27

Comutator ș terg ă tor-sp ă l ă tor parbriz

57

Transmiţător nivel carburant

28

Buc șă antidemaraj

58

Lampă spate dreapta

29

Comutator lumini și claxon

59

Lampă numă r dreapta

30

Comutator semnalizare direcţie

60

Lamp ă num ă r st‚nga

   

61

Lamp ă spate st‚nga

SCHEME

ELECTRICE

Dispunere componente electrice pe automobil

89

A. PENTRU U75 (Pick Up)

50 5 1 52 53 54 55 56 57 58 49 48 1 2 11
50 5 1
52
53
54
55 56
57
58
49
48
1 2
11
4
47
1 3
1
1 0 9
8
7
5 3
59
2
1 4
1 5
25
46
2 1
26
1 6
20
6 27
45
1 9
24
22
60
1 7
28
1 8
44
23 29
43
42
4 1
6 1
39 37
35
33
3 1
40 38
36
34
32
30

B. PENTRU E75 (Drop Side)

50 5 1 52 53 54 55 56 57 58 49 48 1 3 1
50 5 1
52
53
54
55
56
57
58
49
48
1 3
1
2
11
1 0 9
87
6
47
5
11111
4
59
1 4
3
1 5
2
46
25
8889.062889999
000066662222
2
1
45
20
26
24
1 6
60
1 9
44
22 27
1 8
28
1 7
43
23 29
42
40
38
36
30

4 1

39

37

35 34

33 32 3 1

6 1

89

SCHEME

ELECTRICE

Dispunere componente electrice pe automobil

C. PENTRU H75 (Double Cab)

50 5 1 52 53 54 55 56 57 58 49 48 1 2 11
50 5 1
52
53
54
55
56
57
58
49
48
1
2
11 1
0 7
59
47
9
8
1
3
6
4 3
5
1
2
1
4
1
5
25
2 1
46
20
26
1
6
24
45
27
22
1
9
28
1
7
1 8
60
44
29
23
43
42
6 1
4 1
39
37 35
33
3 1
40 38
36 34
32 30

SCHEME

ELECTRICE

Scheme electrice func ţ ionale

89

SCHEME ELECTRICE FUNC Ţ IONALE

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75

RADIO

RADIO U75
RADIO U75
RADIO U75
RADIO U75
RADIO U75
RADIO U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75

U75

U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75
U75
U75
U75
U75

U75

U75

SCHEME ELECTRICE Cutia de siguranţe din habitaclu

89

Vehiculele utilitare Dacia sunt echipate cu o cutie de siguranţe fuzibile, amplasată în habitaclu în partea stângă sub planşa bord. În cazul unui incident apărut la instalaţia electrică, înainte de a recurge la alte intervenţii, se va verifica mai întâi starea siguranţelor fuzibile şi a conexiunilor echipamentului scos din funcţiune.

va verifica mai întâi starea siguran ţ elor fuzibile ş i a conexiunilor echipamentului scos din

89

SCHEME ELECTRICE Cutia de siguranţe din habitaclu

Siguranţele protejează următoarele circuite electrice:

NUMĂR

TIP

 

SIGURANŢĂ

SIGURANŢĂ

CIRCUIT PROTEJAT

F

01

15

A

Radio,ceas,tablou de bord, priză diagnosticare (+IC)

F

02

15

A

U.C.E. habitaclu (+IC)

F

03

15

A

U.C.E. habitaclu (+IC)

F