P. 1
Primar a I Cadru Didactic

Primar a I Cadru Didactic

|Views: 301|Likes:
Published by Nedelcu Mika

More info:

Published by: Nedelcu Mika on Aug 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2013

pdf

text

original

Sections

 • Cuvânt de bun venit
 • Matematicã – nivelul I
 • iCum poate fi prezentatã prima sesiune introductivã
 • 1Un start bun
 • 2Cifrele ºi numerele naturale 1, 2, 3, 4, 5
 • 3Cifra ºi numãrul 0 ªirul numerelor de la 0 la 5
 • 6Adunarea ºi scãderea cu numerele de la 0 la 10
 • 7Numerele de la 10 la 20
 • 8Adunarea ºi scãderea cu numerele de la 0 la 20
 • 9Probleme
 • 10Numerele de la 10 la 100
 • 11Compararea ºi ordonarea numerelor de la 20 la 100
 • 12Adunarea ºi scãderea numerelor de la 0 la 30
 • 13Probleme
 • 14Unitãþi de mãsurã
 • 15Elemente de geometrie
 • EEvaluare
 • 1Exerciþii ºi probleme recapitulative
 • Probã de evaluare formativã
 • 3TEST DESINTEZÃ pentru evaluarea sumativã la sfârºitul nivelului I
 • EProiectarea modalitãþilor de evaluare
 • ECe trebuie sã evaluaþi

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii Proiect Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“ Programul „A doua ºansã“

Aniþa Dulman

MATEMATICÃ
În lumea numerelor

Ghidul cadrului didactic
Nivelul I

Aceastã primã ediþie (pilot) este finanþatã de Uniunea Europeanã.

Aceste materiale – publicate în cadrul Proiectului Phare „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“ 2003 – au fost realizate de o echipã de experþi ai Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii, pentru a fi folosite în primul an de aplicare experimentalã a programului educaþional revizuit „A doua ºansã – Învãþãmânt primar“. Membrii echipei care a elaborat materialele sunt: Cristiana Boca, coordonatoarea componentei „Învãþãmânt primar“ Mihaela Bucinschi, autoare „Limba ºi literatura românã“ Carmen Costina, autoare „Limba englezã“ Aniþa Dulman, autoare „Matematicã“ Gabriela Dumitru, autoare „Cunoaºterea mediului“ Cristiana Ilie, autoare „Istorie. Geografie“ Iudit Sera, autoare „Limba englezã“ dr. Doina–Olga ªtefãnescu, autoare „Educaþie civicã“ Paul Vermeulen, expert componenta „Elaborare curriculum ºi materiale educaþionale“

Coordonator editorial: Mihaela Marin Design copertã: Dinu Dumbrãvician Design ºi dtp: Gabi Iancu Foto copertã: Dinu Dumbrãvician

Aceastã publicaþie face parte din Programul Phare 2003 „Acces la educaþie pentru grupuri dezavantajate“, componenta „A doua ºansã“ Editorul materialului: Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii Data publicãrii: martie 2006 Conþinutul acestui material nu reprezintã în mod necesar poziþia oficialã a Uniunii Europene.

© Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii

Cuprins
Cuvânt de bun venit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Matematicã – nivelul I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Cum poate fi prezentatã prima sesiune introductivã . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Lecþia 1 Lecþia 2 Lecþia 3 Lecþia 6 Lecþia 7 Lecþia 8 Lecþia 9 Lecþia 10 Lecþia 11 Lecþia 12 Lecþia 13 Lecþia 14 Lecþia 15 Lecþia 16 Lecþia 17 Un start bun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Cifrele ºi numerele naturale 1, 2, 3, 4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Cifra ºi numãrul 0. ªirul numerelor de la 0 la 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Adunarea ºi scãderea cu numerele de la 0 la 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Numerele de la 10 la 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Adunarea ºi scãderea cu numerele de la 0 la 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Numerele de la 10 la 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Compararea ºi ordonarea numerelor de la 20 la 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Adunarea ºi scãderea numerelor de la 0 la 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Probleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Unitãþi de mãsurã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Elemente de geometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Exerciþii ºi probleme recapitulative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Probã de evaluare formativã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 TEST DE SINTEZÃ pentru evaluarea sumativã la sfârºitul nivelului I . . . . . . .42 Proiectarea modalitãþilor de evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Ce trebuie sã evaluaþi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Ghidul cadrului didactic • Matematicã I

3

Cuvânt de bun venit
Stimatã învãtoare, Stimate învãþãtor,
Felicitãri pentru cã faceþi parte din marea echipã a proiectului „A doua ºansã – Învãþãmânt primar“! Prezentul ghid face parte dintr-o serie de materiale educaþionale elaborate în cadrul proiectului Acces la educaþie pentru grupuri defavorizate care vor fi utilizate în cadrul componentei A doua ºansã pentru învãþãmântul primar de cãtre cadre didactice, directori, inspectori ºcolari care conduc sau coordoneazã clase de tip „a doua ºansã“. În acelaºi timp, ele pot fi folosite ºi ca resursã în eforturile de construire a unor ºcoli incluzive. Forma pe care au dobândit-o aceste ghiduri se înscrie în concepþia unitarã a programul A doua ºansã pentru învãþãmântul primar, program definit prin: • modularitate ºi flexibilitate în organizare • caracter activ, practic aplicativ al curriculum-ului • respectarea individualitãþii în învãþare ºi evaluare. Ghidurile pentru cadrele didactice ºi pentru cursanþi au fost realizate în conformitate cu programele ºcolare aprobate pentru anul ºcolar experimental 2005-2006. În ghidurile pentru cursanþi urmãresc aplicarea unui model constructivist, secvenþial, accesibil ºi bine structurat de tip orientare, achiziþie, aplicare ºi transfer. Astfel, modelul didactic ales ºi pãstrat ca un laitmotiv se coreleazã cu etapele pe care le poate parcurge o unitate de învãþare, fiecare dintre momente cuprinzând secvenþe precum cele enumerate: • etapa de orientare poate cuprinde prezentarea scopurilor, semnificaþiei ºi contextului din perspectiva cursantului, activarea ºi valorizarea cunoºtinþelor ºi deprinderilor anterioare ale acestuia, captarea atenþiei cursanþilor prin conexarea subiectului cu unul de interes vital pentru ei, introducerea unor întrebãri ºi situaþii provocatoare de cãtre cadrul didactic º.a., • etapa de achiziþie cuprinde rezolvarea de sarcini, exerciþii, însuºirea noilor cunoºtinþe având ca rezultat înþelegerea ºi operarea de cãtre cursant cu conceptele, etapã în care sunt alese cele mai eficiente metode de predare-învãþare-evaluare adecvate atât grupului þintã, dar ºi specificului subiectului predat. • etapa de aplicare ºi transfer se concretizeazã prin integrarea conceptelor achiziþionate în contexte noi, elaborarea unor produse ale activitãþii (de tip eseu, poster, tabel, colaj, model, proiect), evaluarea ºi auto-evaluarea atât a proiectului cât ºi a rezultatelor obþinute. Ghidurile elaborate pentru cursanþi cuprind, pe lângã unitãþile de învãþare detaliate, activitãþi de reactualizare a conceptelor cheie ale modulului / nivelului anterior, probe de evaluare ºi auto-evaluare, dicþionar cu termeni utilizaþi, pagini pentru aplicaþii ºi proiecte sau anexe cu informaþii esenþializate pentru consolidarea învãþãrii.

Programul „A doua ºansã pentru învãþãmântul primar“ în anul ºcolar 2005-2006 va fi aplicat pe baza O.M. nr. 5160 din 6.10.2005 în conformitate cu urmãtoarele documente: • Metodologia privind organizarea procesului de învãþãmânt în cadrul Programului „A doua ºansã pentru învãþãmântul primar“; • Planul cadru pentru programul „A doua ºansã pentru învãþãmântul primar“; • Programe ºcolare integrate prin care se realizeazã educaþia de bazã. • Materiale educaþionale pentru elevi ºi cadre didactice.

4

Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar

Ghidurile cadrelor didactice sunt o oglindã a fiecãrei unitãþi de învãþare prezentate ºi o aprofundare a ei din perspectiva scopului. a tuturor celor care lucraþi cu aceste materiale în aceastã perioadã este foarte importantã. Acestea sunt fie lucrãri de referinþã ale pedagogie sau didacticii dsciplinei. Caracterul alternativ al acestor ghiduri se explicã prin aceea cã ordonarea conþinuturilor relevante sugerate. a metodologiei. dar ºi practice despre realizarea evaluãrii formative dar ºi a celei sumative. se oferã conceptele ºi achiziþiile cheie ale disciplinei pentru fiecare nivel ºi corespondenþa dintre acestea ºi metodologia didacticã cea mai eficientã. Ghidurile pentru cadrele didactice pot fi cu uºurinþã adaptate ºi individualizate în funcþie de contextul local. a formelor de organizare posibil de abordat. resursele de învãþare disponibile.ro. observaþiile sau aprecierile pe adresa secondchance@wyginternational. contextul local în care se defãºoarã învãþarea. mici proiecte ºi cercetãri care se desfãºoarã în comunitate sau în diferite instituþii º. Aºteptãm sugestiile de revizuire.Fiecare dintre ghidurile pentru cursanþi pentru fiecare disciplinã sau nivel de studiu se completeazã cu ghidul adresat cadrului didactic. Dat fiind caracterul experimental al programului „A doua ºansã pentru învãþãmântul primar” în acest an ºcolar ºi necesitatea revizuirii tuturor materialelor educaþionale elaborate pânã la extinderea programului în anul ºcolar 2006-2007. de stilul de predare al cadrului didactic ºi de particularitãþile cursanþilor. contribuþia dumneavoastrã. Ghidurile prezintã într-o manierã succintã informaþii atât teoretice. Ghidurile pentru cadrele didactice reprezintã cel mai complex instrument prin care programele ºcolare prind viaþã. cu exemple de probe de evaluare construite pe baza standardelor de evaluare regasite în programele ºcolare pentru fiecare disciplinã ºi nivel de studiu. În multe dintre unitãþile de învãþare propuse la diferite discipline de studiu pot fi întâlnite sarcini care se rezolvã cu ajutorul computerului. ritmul ºi metodologia abordãrii lor vor fi stabilite de cãtre fiecare cadru didactic în funcþie de stilul sãu didactic. se prezintã sugestii de întocmire a planificãrii.a. atât prin forme clasice. particularitãþile grupului cu care lucreazã. dar ºi alternative. comentariile. Vã mulþumim ºi vã dorim succes! Cristiana Boca Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 5 . de resursele materiale de care dispune ºcoala. Cadrul didactic împreunã cu clasa pot hotarî în legãturã cu oportunitatea desfãºurãrii sarcinilor ºi aplicaþiilor propuse astfel încât cursanþii sã trãiascã experienþe de succes în învãþare. Ghidurile cadrelor didactice cuprind într-o manierã flexibilã ºi individualã secþiuni prin care se prezintã programa ºcolarã specificã disciplinei respective. Ghidurile cuprind ºi referiri la alte surse bibliografice utile pentru derularea demersului didactic specific fiecãrei discipline. fie adrese utile pentru cadrele didactice care doresc sã se foloseascã de Internet. astfel încât transpunerea în practicã a ideilor programului sã fie cât mai coerentã ºi mai transparentã.

.

3. scheme. La rubrica ªtiaþi cã. Devine foarte importantã etapa C. despre numere. 2.Matematicã – nivelul I 1. Exerciþiile ºi temele propuse au sarcinile scrise. de efectuare a unui numãr de calcule sau probleme. acomodarea tinerilor cuprinºi în proiectul A Doua ªansã la cerinþele învãþãrii matematicii. învãþarea prin experienþã. statistici. • adunarea ºi scãderea. care vor pune cursanþii în situaþia de a reflecta asupra unor situaþii reale de viaþã în care întâlnesc noþiunile matematice. urmare a experienþei Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 7 . teme pentru proiecte ºi alte activitãþi care vor face obiectul evaluãrii finale. ordonare. formarea de mulþimi dupã anumite criterii. Cum se desfãºoarã pretestarea Un start bun este unitatea de învãþare care permite profesorului sã constate ceea ce cursanþii au achiziþionat empiric. În etapa B.. Pot fi folosite temele propuse sau altele pe care le aveþi la îndemânã. Conþinutul programei A) elemente matematice: • elemente pregãtitoare pentru înþelegerea conceptului de numãr natural. Prezentarea programei Programa de matematicã pentru nivelul I corespunde ciclului achiziþiilor matematice fundamentale ºi are în vedere alfabetizarea iniþialã. strategii de rezolvare. tipare de învãþare operaþionalã. în activitãþi de culegere ºi de organizare a unor date ºi mai puþin în teme de exersare. în grup. cea a achiziþiilor. masã. în prima etapã a fiecãrei unitãþi de învãþare. sunt date informaþii cu rolul de a stimula interesul pentru învãþare. tabele. B) figuri geometrice. dreptunghi. Cum poate fi adaptat curriculumul Experienþa de viaþã a cursanþilor este o resursã importantã de învãþare. faptul cã stadiul operaþiilor concrete a fost depãºit. în perechi pentru a-ºi însuºi tehnici. stimularea în vederea perceperii. La rubrica Activitãþi de învãþare sunt prevãzute teme pentru investigarea mediului apropiat. formarea motivaþiei pentru învãþare.. scriere. vârsta cursanþilor. se vor actualiza achiziþiile din practica de zi cu zi. Obiectivele cadru ºi cele de referinþã din programa naþionalã au fost revizuite pentru a rãspunde specificului acestei forme de învãþãmânt: timpul redus de învãþare. 4. • exprimarea rezultatelor mãsurãrii cu o unitate de mãsurã neconvenþionalã. comparare. Ceea ce se învaþã se aplicã în proiecte individuale sau de grup. pãtrat. cursanþii lucreazã individual. iar în formarea unor anumite noþiuni achiziþiile anterioare ºcolarizãrii pot constitui bazã de pornire. Unitatea este conceputã în jurul temei „aniversarea“. proprii de viaþã.. dar citirea acestora o face cadrul didactic sau o persoana care ºtie deja sã citeascã. cerc. etapa de aplicaþii ºi transfer. • proprietãþile operaþiilor (intuitiv). capacitate. algoritmi de calcul. iar conþinutul din programã vizat îl constituie elementele pregãtitoare: poziþii spaþiale. dezvoltarea potenþialului creativ. • numere naturale: citire. bonuri de casã. • probleme cu adunãri ºi scãderi. cunoaºterii ºi stãpânirii mediului înconjurãtor. • timp. Cursanþii sunt încurajaþi sã punã întrebãri ºi sã spunã ce ar dori ei sã înveþe. C) mãsurare ºi mãsuri: • lungime. 5. Obiectivele vizeazã asimilarea elementelor de bazã ale limbajului matematic. anume etapa notatã în ghidul cursantului cu A. Astfel. reþete. operaþii ºi rezolvarea de probleme din cotidian. Activitãþi specifice În selectarea activitãþilor de învãþare am avut permanent în atenþie vârsta persoanelor care învaþã. De aceea. înþeleasã ca activitate socialã. a) Activitãþile de prezentare a unor noþiuni se vor realiza oral sau plecând de la documente: fiºe. poligoane: • triunghi. scrierea unor elemente grafice. Conþinuturile teoretice au fost înlocuite cu contexte problematice pentru a valorifica experienþa de viaþa a cursanþilor. unitãþi monetare. se asigurã un caracter motivant învãþãrii.

zaruri. Astfel. Este clar cã aceste demersuri sunt puternic centrate pe viaþã ºi au un puternic caracter aplicativ. calendare. Pot fi folosite urmãtoarele strategii: • Individualizarea: schimbarea curriculum-ului ºi a metodelor de predare pentru a þine cont de nevoile fiecãrui cursant. machete. deoarece nevoile cursanþilor pot fi altele decât cele vizate de aceste sugestii. realizarea unor colaje.Strategii de individualizare a învãþãrii Cadrele didactice au sarcina dificilã de a concilia cerinþele programei cu abilitãþile cursanþilor. de sancþionare. de sprijin adaptat la nevoile cursanþilor. În particular. • Elaborare: conþinuturile sunt concepute astfel încât sã se anticipeze nevoile de învãþare ale celor cu dificultãþi sau ale celor cu abilitãþi specifice matematicii. matematica ne pune la dispoziþie probleme similare celor din realitate sau imaginate. d) Scopul învãþãrii matematicii este acela de a rezolva nenumãratele probleme din viaþa de zi cu zi. cãrþi de joc etc. se poate apela la computer. Aceste activitãþi nu se pot regãsi la ciclul primar datã fiind experienþa de viaþã a subiecþilor. De asemenea. rigoarea. pentru recunoaºtere cifrelor propunem citirea unor numere de telefon utile. • Extinderea: conþinuturile pot fi îmbogãþite pentru a motiva ºi a atrage pe cei cu rezultate bune. e) Activitãþile de evaluare au rolul de a furniza profesorului ºi cursanþilor informaþii referitoare la mãsura în care învãþarea a reuºit. postere. se determinã metoda care poate conduce la rãspuns. astfel încât sã permitã accesul celor cu dificultãþi la experienþe comparabile cu ale colegilor sau la activitãþi alternative potrivite nevoilor lor. Suportul concret ºi semiconcret se constituie din obiecte cu relevanþã pentru activitatea zilnicã: monede. orare) permite evitarea aspectului adesea artificial al aplicãrii matematicii. Recapitulare Activitãþile de recapitulare sunt ocazii de individualizare a învãþãrii. de realizare a unor clasamente. cunoscute. fãrã a deveni plictisitoare. S-ar putea sã fie nevoie sã revizuiþi mai mult calculul. colaje. Acolo unde existã. orare. Plecând de la date sigure. Cursanþii vor avea posibilitatea sã confrunte ceea ce au învãþat cu realitatea. • Adaptarea: modificarea conþinutului. tarife. Departe de a avea rolul de ierarhizare. propunem folosirea calculatorului de buzunar pentru efectuarea ºi verificarea unor calcule. culoare contribuie la fixarea mai bunã a ceea ce se învaþã.Sunt prevãzute activitãþi de manipulare folosind materiale specifice: mânuirea unor instrumente. Problema materialelor pentru tineri ºi adulþi este diferitã faþa de învãþãmântul primar. la valoarea aplicativã a ceea ce se învaþã. dupã cum pentru efectuarea unor scãderi propunem exemple de reducere a preþurilor unor obiecte. Propunem integrarea naturalã a matematicii în viaþã. Recursul la documente (calendare. citirea unor tabele etc. care sã dozeze armonios repetiþiile. este nevoie de un antrenament indispensabil oricãrei învãþãri pentru a fixa unele deprinderi. cãrþi de joc etc. Este preferabil ca tinerii sã utilizeze materiale realizate de ei înºiºi: scheme. Profesorul creazã situaþii asemãnãtoare celor pe care le întâlnesc cursanþii pentru a-i convinge de nevoia învãþãrii matematicii. Este nevoie de ingeniozitate în crearea unor exerciþii interesante. Sau poate numeraþia. de discernere între bun ºi slab. b) Fãrã a abuza de exerciþii didactice de consolidare ºi fixare a unor mecanisme. 8 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . desene. 7. evaluarea atestã achiziþiile prin raportarea la contexte reale. bancnote. Activitãþile de recapitulare sunt doar sugestii. afiºe. tabele etc. 6. este bine sã se inventarieze dificultãþile fiecãrui cursant ºi sã fie încurajaþi sã cearã ajutor pentru remediere. c) Activitãþile de aplicare sunt activitãþi destinate utilizãrii matematicii în situaþii reale. chiar dacã deprinderile de mânuire sunt abia la început. Impactul vizual. Pe parcursul desfãºurãrii unitãþilor de învãþare. Cert este cã recapitularea reprezintã momentul care-l va ajuta pe cursant în realizarea itemilor pentru absolvire. preþuri. Conceptele matematice se vor forma apelând la situaþii din viaþa cotidianã: cumpãrãturi. la determinarea necunoscutei. liste. calitatea imaginii.

• sarcini pe niveluri diferite: profesorul concepe sarcini variate ºi îi îndrumã pe cursanþi în alegerea sarcinilor în funcþie de capacitãþile lor. • proiecte independente: cursanþii pot lucra împreunã cu profesorul sau în afara clasei. proiecte personale de învãþare. constând în eliminarea repetiþiilor inutile. pentru realizarea unui proiect faþã de care manifestã interes. cãrþi. discuþii individuale cu profesorii. în comunitate. 8. sã-i ajute pe cursanþi sã înþeleagã cã au de parcurs o distanþã între ceea ce ºtiu ºi ceea ce doresc sã ºtie. evaluarea trebuie: sã sprijine învãþarea. c) Interevaluarea: toate proiectele pe care le propunem în ghidul cursantului privilegiazã interevaluarea deoarece observaþiile sunt acceptate mai uºor. nr.• Diferenþierea: planificarea unor sarcini. aceasta este etapa în care încercãm sã atribuim semnificaþii evenimentelor cotidiene. sã þinã cont de impactul motivaþiei asupra învãþãrii. în funcþie de rezultatele acestuia.1 Este o modalitate interesantã de a-i antrena ºi pe cursanþi în autoevaluarea progresului realizat 8. Având în vedere specificul formei de 1 Adaptat dupã Simona Hole ºi Grace Hall McEntee. 8. • comasarea: înainte de a începe o nouã lecþie. jurnal personal. e bine sã li se ofere cursanþilor ºansa de a accesa surse de informare cât mai variate: computer. profesorul va aplica un test ºi. Evaluarea a) Evaluarea are ca scop sprijinirea cursanþilor astfel încât sã înþeleagã felul în care pot contribui la propria învãþare ºi în care pot deveni mai responsabili faþã de progresul propriu. hãrþi. diferenþierea implicã posibilitatea exprimãrii fiecãruia în funcþie de abilitãþi. sã stimuleze corectarea greºelilor printr-o abordare reflexivã. „Reflecþia este esenþa practicii”. corectarea se face într-un limbaj comun. sã-i ajute pe cursanþi sã parcurgã distanþa de mai sus. putem îmbunãtãþi predarea. în „Educationale Leadership“. sã indice paºii urmãtori în procesul de învãþare. sã reflecte importanþa centralã a autoevaluãrii. utilizarea unor materiale adecvate. sã ofere feed-back. Paºii acestui ghid sunt: a) Ce s-a întâmplat? Facem un rezumat al faptelor fãrã a le judeca sau interpreta. Cele mai importante metode de diferenþiere pe care le propunem în învãþarea matematicii sunt urmãtoarele: • predarea bazatã pe gândire criticã: încurajarea elevilor pentru a face predicþii. c) Ce-ar putea însemna asta? Deºi este foarte greu. b) De ce s-a întâmplat? Cercetãm contextul pentru a afla cât mai multe rãspunsuri posibile. se vor atribui cursanþilor sarcini de recuperare sau de dezvoltare. utilizarea materialelor. estimãri ºi argumentarea unor rãspunsuri. a scopurilor de învãþarea. vol. oferã ocazii pentru lãmuriri. • folosirea tehnologiei: dacã se poate. Diferenþierea poate avea loc la nivelul conþinutului. învãþare. b) Autoevaluarea poate îmbrãca urmãtoarele forme: grupuri de analizã a activitãþii. Reflecþii Reflecþia este esenþa practicii. La nivelul produsului. se dezvoltã sentimentul „proprietãþii“. d) Care sunt implicaþiile pentru practica mea? Înþelegerea furnizatã de paºii anteriori poate schimba practica didacticã ulterioarã. mai 1999 Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 9 . în sensul cã elevii se simt stãpâni pe propria învãþare. • program individual de învãþare: în cadrul orelor de consiliere. Folosind un ghid pentru a reflecta la experienþele practicii. profesorul poate stabili un fel de contract prin care cei care nu au finalizat sarcina sã aibã posibilitatea sã o facã. Diferenþierea procesului vizeazã ajutorul acordat cursantului pentru a-ºi depãºi nivelul actual de abilitãþi ºi cunoºtinþe. a metodelor ºi modalitãþilor de lucru þin seama în mod diferenþiat de nevoile de învãþarea ale fiecãruia. pentru interacþiunea cu ceilalþi colegi. 56. machete.

foarfeci etc. câte ore de matematicã vor avea (4 ore de învãþare). • Stabiliþi cum se vor desfãºura activitãþile. • Spuneþi cursanþilor care sunt materialele de care vor avea nevoie: creion. care sunt reperele orare. un dosar. lipici. 10 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . creion. gumã de ºters. creioane colorate.i Cum poate fi prezentatã prima sesiune introductivã PAGINA 1 • Spuneþi cursanþilor câte sãptãmâni de ºcoalã vor fi pentru nivelul I. hârtie.

• Explicaþi-le modalitãþile de lucru: individual. notiþele. Scrieþi pe o coalã de hârtie aceste aºteptãri ºi reveniþi la ele la finele perioadelor de învãþare. • Arãtaþi-le un portofoliu ºi explicaþi-le cum este alcãtuit. în perechi. • Explicaþi-le cã este foarte important sã lucreze împreunã ºi sã se ajute. deoarece vor avea nevoie de ele pentru absolvire. în grup. Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 11 . • Stimulaþi-le interesul prezentându-le rubrica ªtiaþi cã. • Spuneþi-le cã pentru a reuºi vor avea ocazia sã foloseascã tot ceea ce ºtiu deja.PAGINA 2 • Spuneþi cursanþilor ceea ce urmeazã sã înveþe ºi întrebaþi-i ce aºteptãri au ei de la curs. schiþele. PAGINA 3 • Explicaþi-le cã proiectele vor fi notate în vederea absolvirii. temele proiectelor etc. Atrageþi-le atenþia cã este important sã-ºi punã într-un dosar lucrãrile.

ACTIVITÃÞI PROPUSE: • poziþionarea obiectelor în spaþiu (stânga. obiecte pentru realizarea de mulþimi. 12 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . apoi a doua la stânga…). cretã coloratã. 6 paºi la stânga etc.).1 OBIECTIVE: Un start bun Prezentarea unitãþii NUMÃR DE ORE: • învãþare: 3 ore • sã recunoascã poziþia relativã a obiectelor în spaþiu. • jocuri practice de orientare în teren pentru gãsirea unei recompense (exemplu: „Gãseºte mingea“). creioane colorate. interior. • Discutaþi cu ei despre ce anume vor sã înveþe.. a unor decoraþiuni pentru obiecte de vestimentaþie. • markere. • observarea poziþiei unor obiecte (imagini) pe computer. • scheme. adunare. a unor rame de tablouri. • recunoaºterea în teren ºi numirea poziþiei pe care o ocupã diverse obiective (ºcoala. numeraþie. sus. • sã formeze grupe / mulþimi de obiecte dupã criterii date. • individual: exerciþii de trasare a unor elemente grafice. exterior etc. planul ºcolii / cartierului. ilustraþii computer(dacã existã). suporturi de hârtie de scris. FORME DE ACTIVITATE: • în grup / perechi: exerciþiile de orientare în teren. • proiect: „Cum sã fie casa mea”. scãdere. a unor colaje. • sã creeze un model repetitv respectând regula datã. sub. fiºe. dreapta. cu reþea de pãtrãþele). pixuri. sus. • jocuri pe computer pentru desenarea dupã instrucþiuni date. • sã identifice regula dupã care a fost creat un model repetitiv. variate (velinã. desene sau numere. identificarea unor locuri dupã repere spaþiale (de ex. deasupra. cifre. deasupra. dictando. interior. • sã poziþioneze obiecte respectând anumite repere. pentru faianþarea unei camere. mãsurare. A) ORIENTARE • Purtaþi o discuþie referitoare la importanþa cunoaºterii poziþiilor spaþiale. • realizarea unor frize decorative. dreapta.). jos. • jocuri de realizare a unor modele repetitive pe computer.: prima la dreapta. dispensarul) în spaþiu (stânga. exterior etc. MATERIALE: • cartoane. • Cereþi-le sã exemplifice situaþii cum ar fi: desfãºurarea corectã a circulaþiei rutiere. respectând reguli de deplasare: 10 paºi la dreapta.indicatoare. Sugestii metodologice CUM SE FACE PRETESTAREA (REACTUALIZAREA ANCORELOR) • Spuneþi cursanþilor ce vreþi sã faceþi ºi ce aºteptãri aveþi de la ei. • continuarea unor modele repetitive reprezentate prin obiecte. Pregãtiþi-le câte un suport nostim din hârtie pe care sã-ºi reprezinte aºteptãrile. din experienþa anterioarã ºcolaritãþii. • sã realizeze modele repetitive folosind litere. • sã identifice grupe / mulþimi de obiecte dupã criterii date. a poziþionãrii corecte în funcþie de repere date. jos. • Realizaþi un brainstorming prin care sã aflaþi ce ºtiu deja despre numere. sub. Este o bunã ocazie sã completaþi fiºa de observaþie cu elemente din bagajul pe care îl au la venirea în ºcoalã.

CUM SE FACE EVALUAREA • Completaþi în jurnal observaþii referitoare la achiziþiile cursanþilor. Se implicã în rezolvarea sarcinilor: DA NU RAR UNEORI Nume ºi prenume REFLECTAÞI LA: • Este o bunã ocazie sã aflaþi care sunt stângacii / dreptacii în modul cel mai firesc. criteriu. Bucureºti. E..P. Bucureºti. Cerghit..E. pentru a surprinde participarea la activitate. • Orientarea în spaþiul de scris. 2001 C) APLICAÞII • Rezolvaþi activitãþi practice de observare a unor modele repetitive. B) ACHIZIÞII • Orientarea în spaþiul sãlii de curs. Evitaþi sã le cereþi sã indice mâna dreaptã / stângã ca la clasa întâi! Realizaþi un tabel pentru înregistrarea datelor. MONITORIZAREA • Daþi feed-back cursanþilor. planuri.P. I. când va fi posibil. E.P. vor fi precizate lucruri ce ar putea fi interesante pentru practica dumneavoastrã. mulþimi. 1988. M. Aveþi deja douã mulþimi create dupã un criteriu. elemente de aºezare în paginã. frize decorative. Ion T.. dar. • Realizaþi mulþimi de obiecte concrete. 1997 Evaluarea în procesul didactic. 2000 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de matematicã. Spaþiul nu permite tratarea fiecãrui momen la toate unitãþile din ghid. • Elemente de vocabular specific: modele repetitive. Dreapta Numele Ana Stânga Vlad Ce s-a întâmplat? De ce s-a întâmplat? Ce ar putea însemna aceasta? Care sunt implicaþiile pentru practica mea? Observaþie: Pregãtirea demersului didactic. • Orientarea folosind schiþe. Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 13 . precum ºi implementarea acestuia vor conþine toate aceste etape referitoare la reactualizarea ancorelor. Bucureºti.D. Metode de învãþãmânt. Nume ºi prenume Solicitã ajutor profesorului DES X • Folosiþi liste de control ºi verificare. • Completaþi grile de monitorizare. Radu. coduri.D. în teren.D. reflecþii referitoare la gradul de realizare a obiectivelor operaþionale. solicitaþi-le cursanþilor sã propunã. dar ºi apelând doar la noþiuni: mulþimea celor nãscuþi iarna etc. evaluarea formativã. cum ar fi: aºezarea mesei.C.• Propuneþi activitãþi relevante pentru adulþi. cum se înfileteazã (spre dreapta sau spre stânga) etc. sã deseneze astfel de modele pentru înfrumuseþarea ambianþei. Bucureºti. monitorizarea progresului. poziþii relative. MATERIALE DE CONSULTAT: Metodica predãrii matematicii în învãþãmântul primar. E. a tacâmurilor..

• Corectaþi erorile ºi pronunþia numerelor. FORME DE ACTIVITATE: • în perechi: exerciþiul 11. 14 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar .. câte trei.Trei: numãrul de laturi ale unui triunghi.2 OBIECTIVE: • • • • • • • • Cifrele ºi numerele naturale 1. • markere. 3. sã enunþe toate posibilitãþile de compunere / descompunere a unui numãr din concentrul 0-10. cretã coloratã. 2. • enciclopedii. desene sau numere mai mici ca 10. • gruparea ºi regruparea obiectelor sau desenelor numãrate în funcþie de „pasul” numãrãrii: câte douã. sã indice cifra corespunzãtoare numãrului de elemente ale unei mulþimi. • imagini din ziare ºi reviste. • verificarea aprecierii fãcute prin numãrare efectivã. .Cinci: numãrul degetelor de la o mânã. sã sesizeze asocierea dintre elementele a douã grupe de obiecte. ca semne grafice. cu reþea de pãtrãþele) • cartoane cu numerele 1. Sugestii metodologice A) ORIENTARE • Aþi putea începe prin solicitarea de a-ºi nota numãrul de telefon al ºcolii. .. identificarea numerelor de pe tricoul sportivilor..Unu: mulþimea sateliþilor naturali ai Pãmântului. 3. 5 obiecte. creioane colorate. • trecerea de la o formã de reprezentare la alta: din sistem numeric în reprezentare obiectualã a numerelor sau în desene ºi invers (deseneazã tot atâtea obiecte câte indicã numãrul). câte cinci. sã enunþe / scrie cardinalele unor mulþimi date. • computer.ªapte: numãrul zilelor dintr-o sãptãmânã. sã numere în ordine crescãtoare / descrescãtoare de la ºi pânã la un numãr învãþat. obiecte pentru realizarea de mulþimi: bile cuburi colorate. • realizarea unor desene hazlii folosind cifre ºi numere. Este un prilej de a constata dacã scriu cifre ºi dacã sunt unele pe care nu le recunosc. • Citiþi informaþiile din rubrica „ªtiaþi cã..Doi: o pereche de. • aprecierea din ochi (cu o aproximare rezonabilã) a numãrului de elemente. identificarea numerelor în articole de ziar etc.10. marcante pentru numere naturale în concentrul 1–5: . • numãrarea „înainte“ ºi „înapoi“. sã scrie numere dupã dictare. • individual: proiectul „Colecþii“. . • • • • MATERIALE: • fiºe.“ insistând pe recunoaºterea cifrelor. • scrierea pe computer (dacã existã) a cifrelor. sã precizeze locul unui numãr natural într-un ºir dat. pe baza unor criterii date. ACTIVITÃÞI PROPUSE: • reprezentarea prin obiecte sau desene a numerelor. . sã recunoascã / scrie cifrele 0-9. 5 Prezentarea unitãþii NUMÃR DE ORE: • învãþare: 3 ore sã alcãtuiascã mulþimi dupã cardinale date.Patru: numãrul de laturi ale unui pãtrat.. cu ºi fãrã sprijin în obiecte sau desene.. sã indice numãrul care lipseºte într-un interval dat.. sã recunoascã numerele în contexte variate. 4. pixuri. sã exemplifice categorii de mulþimi inconfundabile.. dictando. suporturi de hârtie de scris variate (velinã. . 2. • asocierea numãrului corespunzãtor unor mulþimi de câte 1. • identificarea numerelor în situaþii reale de viaþã: citirea preþurilor. • estimarea numãrului de obiecte dintr-un vas transparent.

. . c) Dintre numerele 0. 2) Înþelegerea locului fiecãrui numãr în ºirul de la 0 la 10 (aspectul ordinal al numãrului) primul / prima. 5. 4. • Discutaþi cu ei ce anume vor sã înveþe în legãturã cu numerele naturale B) ACHIZIÞII • La sfârºitul activitãþilor ce au ca tematicã numerele ºi numeraþia achiziþiile vizate sunt: .. Puneþi papiotele într-un vas transparent. 4. 3. la 2 ore dupã ora 7. 1. 1. Lucraþi exerciþii de gãsire a soluþiilor de compunere a numerelor. . 3. 3) Compunerea ºi descompunerea numerelor Aduceþi obiecte colorate diferit. date. de aºezarea lor ºi de ordinea în care se face numãrarea obiectelor. trei ore de matematicã.ºirul numerelor naturale:0. 2. 10. Ce posibilitãþi sunt pentru celelalte? Completaþi un tabel. albastre sau alte trei culori. Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 15 . …numere fãrã soþ: 1. • Pe parcursul lecþiei folosiþi modalitãþi de apreciere ºi motivare a cursanþilor. • Precizaþi care vã sunt obiectivele ºi ce aºteptãri aveþi de la cursanþi. .. trei luni de iarnã. CUM SE FACE EVALUAREA • Realizaþi o fiºã de evaluare formativã: a) Scrie cu cifre numerele pe care le auzi: 5. 4. • Iatã o listã orientativã: . 1. chiar dacã „le ºtiu de acasã”. . vârste. 2 ºi 3 subliniazã-l pe cel care e mai aproape de numãrul 5. b) Scrie numãrul corespunzãtor fiecãrei mulþimi de obiecte.numãr natural:numãrul 6. …. 20 de cuburi sau bile sau nasturi sau papiote roºii. adicã la ora 9.capacitãþi specifice aplicãrii matematicii în practicã.C) APLICAÞII • Activitãþile propuse vor conduce la conºtientizarea noþiunii de numãr natural. trei laturi. 3.elemente de limbaj ºi vocabular matematic. Câte sunt de altã culoare? – 2 Ce culoare pot avea? – 2 roºii Se mai poate ºi altfel? – 2 verzi sau 1 roºie ºi 1 verde b) Cam câte bile credeþi cã sunt în vas? Câte credeþi cã sunt roºii? Câte sunt verzi? Câte sunt albastre? Exemplul 2 Luaþi 7 papiote dintre care exact 4 sã fie albastre. distanþe. 6. 2. 5. trei lei.numãrã începând de la… pânã la….numere cu soþ: 0. 8. Numãr total 7 papiote albastre 4 4 4 4 papiote roºii 3 2 1 0 papiote verificare verzi 0 1 2 3 7 7 7 7 • Realizaþi un exerciþiu prin care sã aflaþi ce ºtiu deja despre numere: exemple de numere concrete. 0.4. cantitãþi. 1) Înþelegerea numãrului ca proprietate a mulþimilor / grupelor cu acelaºi numãr de elemente: trei frunze de trifoi.ideea de conservare a numãrului – numãrul de obiecte dintr-o mulþime nu depinde de natura obiectelor. al doilea / a doua. 2.numãrã din 2 în 2 de la 0 pânã la10 crescãtor / descrescãtor:0. verzi. al treilea / a treia. 4) Cunoaºterea / scrierea cifrelor de tipar.. 2. . . Exemplul 1: a) Luaþi 6 papiote dintre care exact 4 sã fie albastre.

sã ordoneze numerele naturale de la 0 la 5. • compararea ºi ordonarea grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. dictando..cel dintâi numãr natural este 0 deoarece el nu are un predecesor. orare etc. crescãtor / descrescãtor.fiecare numãr natural se obþine prin adãugarea unei unitãþi la predecesorul sãu. pe baza unor criterii date. pixuri. identificarea numerelor de pe tricoul sportivilor. ACTIVITÃÞI PROPUSE: • reprezentarea prin obiecte sau desene a numerelor. deoarece 1 plus 1 fac 2 ºi aºa mai departe.3 OBIECTIVE: • • • • • Cifra ºi numãrul 0. obiecte pentru realizarea de mulþimi. • gruparea ºi regruparea obiectelor sau desenelor numãrate în funcþie de „pasul“ numãrãrii: câte douã. creioane colorate. • numãrarea „înainte“ ºi „înapoi“. bonuri. numãrul 1 are ca succesor pe 2. cu excepþia liui 0 are un predecesor. cretã coloratã.. . • sã justifice când o mulþime are mai multe sau mai puþine elementedecât alta. • asocierea numãrului corespunzãtor unor mulþimi de câte 1. • identificarea numerelor în situaþii reale de viaþã: citirea preþurilor. sã citeascã numerele naturale de la 0 la 5. câte cinci. B) ACHIZIÞII • Activitãþile ce vizeazã aspectul ordinal al numerelor naturale au în vedere urmãtoarele achiziþii: . . . cu reþea de pãtrãþele) • decupaje din reviste.orice numãr natural. ceea ce permite aºezarea numerelor în ordinea mãrimii. câte trei. 2. deoarece 0 plus 1 fac 1. suporturi de hârtie de scris variate (velinã. • markere. ªirul numerelor de la 0 la 5 Prezentarea unitãþii NUMÃR DE ORE: • învãþare: 3 ore sã scrie numerele naturale de la 0 la 5. • jocuri de ordonare ºi comparare cu cãrþile de joc. FORME DE ACTIVITATE: • în perechi: exerciþii de comparare a unor numere. • individual: proiectul „Tot felul de cifre“.orice numãr natural are un succesor.zero este un numãr natural. • compararea numerelor folosind diferite reprezentãri ale acestora. MATERIALE: • fiºe. liste de preþuri. sã sesizeze asocierea dintre elementele a douã grupe de obiecte. desene sau numere mai mici ca 10. ziare. obiecte. . . cu ºi fãrã sprijin în obiecte sau desene. aºezarea elementelor unele sub altele etc.numãrul 0 are ca succesor pe 1. • trecerea de la o formã de reprezentare la alta: din sistem numeric în reprezentare obiectualã a numerelor sau în desene ºi invers (deseneazã tot atâtea obiecte câte indicã numãrul). 16 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . identificarea numerelor în articole de ziar etc. sã compare numerele naturale de la 0 la 5. folosind diferite metode:încercuirea pãrþlor comune. Sugestii metodologice A) ORIENTARE • Organizaþi activitãþi de compunere ºi descompunere folosind obiecte colorate (vezi exemplele ºi tabelul din unitatea precedentã). 3..

7. • Este important procesul de înþelegere a semnificaþiei lui 0 ca dublã abstracþie: nu exprimã ceva concret. 3. 1. 3. 2. Concluzia este cã prima mulþime are mai puþine elemente decât a doua. Prin formare de perechi se constatã cã un element din prima mulþime rãmâne fãrã pereche. Exemplul 1: Puneþi în corespondenþã termen cu termen. 4. mai puþin prin punerea în corespondenþã a unor mulþimi aparþinând unor clase de echivalenþã diferite. Este o bunã ocazie sã aduceþi în discuþie aspectul zecimal al sistemului de numeraþie. 1.5.Exemplul 2: Spuneþi 3 numere mai mici decât… Spuneþi 3 numere mai mari decât… Spuneþi 3 numere situate între… ºi între… Spuneþi 2 numere cele mai apropiate de 3 ºi de 5 Ordinea numerelor naturale ºi stabilirea succesiunii lor ascendente / descendente se realizeazã prin compararea ºi punerea în corespondenþã a mulþimilor cu 0. 0. 2. adicã mulþimea vidã. 3. 4. c) Ordoneazã crescãtor numerele: 3. este simbolul clasei de mulþimi care nu au nici un element. • Realizaþi o fiºã de evaluare formativã: a) Scrie numerele pe care le auzi: 5. 1. 2. Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 17 . d) Dintre numerele 3 ºi 1 subliniazã-l pe cel care e mai aproape de numãrul 5. Grupaþi-le ºi solicitaþi exemple din viaþa cotidianã în care apare numãrul zece. b) Scrie numãrul mai mic din fiecare grup: a)4. Arãtaþi cã 10 unitãþi formeazã o zece. 5. O atenþie mai mare necesitã introducerea numãrului 10. Se citeºte: 4 este mai mic decât 5 ºi 5 este mai mare decât 4. Unitatea de învãþare 4 ºi unitatea de învãþare 5 lãrgesc concentrul cu numerele (ºi cifrele) 6. C) APLICAÞII • Propuneþi aplicaþii pentru a consolida relaþia de ordine care se introduce în strânsã legãturã cu noþiunile mai mult. 2 b) 5. … elemente stabilind din aproape în aproape ºirurile de inegalitãþi. 0. douã mulþimi cu un numãr inegal de elemente: 4 elemente ºi 5 elemente. 8. 9.4.

Realizaþi o ºtafetã în care sã implicaþi cât mai mulþi cursanþi în rezolvarea de adunãri sau scãderi. ACTIVITÃÞI PROPUSE: • adunarea ºi scãderea cu numere naturale de la 0 la 10. propunând mai multe soluþii. • sã aplice procedee de calcul rapide: asocieri. • proiect de anchetã în comunitate: „Pâinea“ (sortimente de pâine. . • jocuri: . mai mic. . estimãri.am. pixuri. ziare. . obiecte pentru realizarea de mulþimi. suporturi de hârtie de scris variate (velinã. . dominouri. zaruri sau desene. au rãmas. ACHIZIÞII • Activitãþile ce vizeazã operaþiile de adunare ºi de scãdere a numerelor naturale au în vedere urmãtoarele achiziþii: a) elemente de limbaj matematic aplicate numeric ºi în acþiuni practice: . dictando. • sã calculeze rezultatul unor exerciþii bazate pe o singurã operaþie cu numere mici. monede. ORIENTARE • Realizaþi un brainstorming prin care sã aflaþi ce ºtiu deja despre semnificaþia operaþiilor de adunare ºi de scãdere.. • sã schimbe numere sau semne de operaþii false. • decupaje din reviste. dominouri.scãzut din … 3 scãzut din 7 este egal cu 4.adunat cu … 7 adunat cu 3 egal cu 10. bonuri. monede ºi bancnote. • operarea cu numere prin calcul mintal. astfel încât operaþia sã devinã adevãratã propunând mai multe soluþii. • individual: proiectul „Cartea clasei“. • sã verifice validitatea unor rezultate ale adunãrii / scãderii folosind operaþia inversã. creioane colorate.În câte moduri poþi plãti un obiect care costã 10 de lei?“. comutãri. MATERIALE: • fiºe. =.erau. cretã coloratã. • sã aplice în calcule înþelegând semnificaþia lor relaþii matematice: mai mare. . –. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor: cãrþi de joc.erau. cãrþi de joc. folosind monede. exerciþii de scriere a acestor operaþii.).6 OBIECTIVE: Adunarea ºi scãderea cu numerele de la 0 la 10 Prezentarea unitãþii NUMÃR DE ORE: • învãþare: 3 ore • sã foloseascã în calcule simbolurile operatorii: +. . primesc. cãrþi de joc. câte persoane preferã un anume sortiment etc. orare etc. zaruri. liste de preþuri. astfel încât propoziþiile adevãrate sã devinã false.dacã … atunci … Dacã 2 + 3 = 5. atunci 3 + 2 = 5. • markere. sunt … 7 + 3 = 10. total … 2 + 4 = 6. cu reþea de pãtrãþele). • scrierea unor „arbori de calcul“: efectuarea unor adunãri cu mai mulþi termeni. 18 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . zaruri. Sugestii metodologice A. completãri. • compunerea ºi descompunerea numerelor în sume sau diferenþe de numere cu ajutorul dominourilor. FORME DE ACTIVITATE: • în perechi: exerciþii de comparare a unor numere. au venit.cu mai mult / puþin decât … cu 3 mai mult decât 7 înseamnã 10. • sã precizeze semnele de operaþie cu numerele componenete dintr-un exerciþiu dat. având ca suport obiecte sau desene. • sã schimbe numere sau semne de operaþii. B. au plecat … 7 – 3 = 10.

la adunare se poate schimba ordinea lor. 4 l. zaruri. 9 lei. 9 l? Toate soluþiile se pot transpune practic sub forma unor operaþii de adunare cu doi sau mai mulþi termeni. altfel nu stârnesc interesul celor care învaþã. D. 9 – 2. deoarece: 4 + 2 = 6 ºi 2 + 4 = 6.scãderea este posibilã numai dacã numãrul care se scade este mai mic sau egal cu cel din care se scade. 8 – 1. dar ºi diversifica în cadrul altor unitãþi care au ca temã adunarea ºi scãderea numerelor 0–30. Deºi lucrãm cu persoane a cãror gândire a depãºit stadiul concret. 8. 7 l. Verificaþi. Se pot folosi desene. dominouri.Saltul cãtre conceptul matematic de adunare / scãdere cere parcurgerea acestor faze. notatã cu semnul + este totdeauna posibilã. 4.oricare ar fi numerele. 3. Adaugã numãrul 2 la fiecare dintre numerele: 1. capacitãþi de aplicare a acestora în practicã: . Exemplul 1 Exerciþii cu mai multe soluþii organizate în perechi: Precizaþi cum puteþi ambala 10 kg de cartofi în douã pungi diferite. 4. 8 l. 4. pentru a asigura acþiunea nemijlocitã cu obiectul cunoaºterii. adicã 7 pahare). Exemplul 2 În câte moduri se poate depozita o cantitate de 10 l de ulei. 3 l. Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 19 . dacã existã vase de 1 l. dacã sunt mai multe numere se pot grupa. b) completarea unei diagrame (s-au trimis 2.adunarea numerelor naturale. Fiºa de evaluare formativã: 1. Scade pe 3 din fiecare dintre numerele: 5. 4. dar cu aceeaºi formã (3 pahare mari ºi 4 mici. aflã cât vor fi ele dupã o reducere de 1 leu. 3. 1 + 3. Cine crede cã e corect? Cum sã aflãm asta? Tabelul folosit la compunerea numerelor este completat cu toate soluþiile. Exemplul 3 ªtiind cã preþurile unor obiecte sunt: 10 lei. 3. monede etc. Asiguraþi suportul concret pentru cei care au probleme de calcul cum ar fi: a) sortarea unor obiecte de culori / mãrimi diferite. b) informaþii matematice. . Calculeazã: 2 + 4. reprezentãri. 5 l. saci cu cereale de diferite tipuri. dar cu mijloace la îndemâna adulþilor. Situaþiile problematice au relevanþã. 8 lei. 4 + 1. este util sã utilizãm suport intuitiv cum ar fi: cãrþi de joc. apoi se introduce semnul operaþiei de adunare. 8. . Scrieþi toate rãspunsurile. APLICAÞII Tipurile de activitãþi se pot relua. 4 – 2. 2 l. apoi s-au suplimentat cu doi saci de fiecare fel) 2. 6 l.

marcante pentru numere naturale în concentrul 10–20: . ACTIVITÃÞI PROPUSE: • gruparea unor obiecte câte zece. liste de preþuri. banii ºi numere. timbre etc. ziare. (lucru în perechi). • sã exemplifice categorii de mulþimi inconfundabile. • sã recunoascã numerele în contexte variate. creioane colorate. • markere.. orare etc. • identificarea ºi aplicarea de scheme pentru compunerea ºi de descompunerea numerelor • completarea unui desen astfel încât sã se obþinã un anumit numãr de puncte (cãrþi de joc) ºi scrierea numerelor potrivite.. • descompunerea numerelor în forme echivalente în vederea folosirii acestora pentru efectuarea operaþiilor: „În câte feluri poþi plãti un obiect care costa 10 lei? Dar unul care costã 13 lei?“. citirea.. pixuri. bilelor de diferite culori ºi mãrimi.7 OBIECTIVE: Numerele de la 10 la 20 Prezentarea unitãþii NUMÃR DE ORE: • învãþare: 3 ore • sã efectueze grupãri ale de câte 10. • individual: proiectul „Lumea numerelor“. MATERIALE: • fiºe. • formarea. • sã recunoascã / scrie numerele 10-20. • ordonarea.. • efectuarea de schimburi echivalente: zece monede de un leu cu o moneda de 10 lei. • sã aplice algoritmul comparãrii numerelor formate din zeci ºi unitãþi. • descompunerea unor numere concrete în zecile ºi unitãþile din care sunt formate (exemplu: 12 lei – o moneda de zece lei ºi doua monede de câte 1 leu).Doisprezece / douãsprezece: 12 luni are anul. cu obiecte concrete sau desene. . 20 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar .. • compunerea ºi de descompunerea numerelor folosind cãrþi de joc.Zece: 10 ani. FORME DE ACTIVITATE: • în perechi: exerciþii de comparare a unor numere. . un deceniu. desene sau numere mai mici ca 20. • sã enunþe toate posibilitãþile de compunere / descompunere a unui numãr din concentrul 10–20. • sã alcãtuiascã mulþimi dupã cardinale date. compararea numerelor naturale de la 10 la 20. • sã numere în ordine crescãtoare / descrescãtoare de la . • sã enunþe / scrie cardinalele unor mulþimi date. ºi pânã la .. dictando.. scrierea numerelor naturale alcãtuite din zeci ºi unitãþi. pe baza unor criterii date. • folosirea monedelor.Optsprezece: 18 ani vârsta majoratului. • sã sesizeze asocierea dintre elementele a douã grupe de obiecte. • numãrarea cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. obiecte pentru realizarea de mulþimi. bonuri.. cretã coloratã. suporturi de hârtie de scris variate (velinã. • sã indice numãrul care lipseºte într-un interval dat. cu reþea de pãtrãþele) • decupaje din reviste. • sã precizeze locul unui numãr natural într-un ºir dat. un numãr învãþat. • sã citeascã numere formate din zeci ºi unitãþi.

d) Dintre numerele 13 ºi 11 subliniazã-l pe cel care e mai aproape de numãrul 15 (poate fi folsitã o dreaptã. adicã de ordinul unitãþilor pe care le reprezintã. 14. de scriere a acestora. Câte bile credeþi cã se aflã în acest vas ºtiind cã sunt cel mult 20 de bile.memorarea ºi scrirea numerelor de la 10 la 20. 8. b) Scrie numãrul mai mic din fiecare grup (pot fi folosite desene realizate cu creta coloratã.). Exemplu: . .scrierea ºi citirea numãrului zece. 14.. 13. 4. Lipsa unitãþilor de un anumit ordin se indicã prin ocuparea locului respectiv cu cifra 0. cantitãþi. dominouri. . fãrã a da aceastã denumire. pe lângã valoarea cifricã. vârste B. Se scriu estimãrile. 11. c) Ordoneazã crescãtor numerele (pot fi ilustrate printr-un grafic cu bare): 13. 10.scrierea numãrului. aceasta fiind datã de locul pe care simbolul îl ocupã în Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 21 . 1. se numãrã ºi se confruntã rezultatele.Activitãþi pentru gãsirea soluþiilor.Activitãþi de estimare a numãrului de obiecte (pânã la 20) dintr-un vas transparent. . 5.unitate simplã ca unitate de ordinul întâi. distanþe. o axã.. 4 ºi 16. dar ºi diversifica pe cele din cadrul altor unitãþi care au ca temã numerele ºi numeraþia. indicã numãrul zecilor.zecea ca unitate de ordinul doi. ORIENTARE • Precizaþi care vã sunt obiectivele ºi ce aºteptãri aveþi de la cursanþi. 12.Prezentarea unui grafic cu bare pornind de la realitãþi cunoscute: vânzãri. 17. preocupãri etc. 7. Exemplu: . Puteþi aduce 20 de bile de douã culori. 12. ACHIZIÞII • Activitãþile cu tema numere naturale 10–20 au în vedere urmãtoarele achiziþii: . • Prin scrierea numerelor formate din zeci ºi unitãþi se evidenþiazã aspectul zecimal de scriere ºi notaþie a numerelor. Se stabileºte ce numãr a fost cel mai apropiat / depãrtat de realitate. Câte persoane din grupul nostru au pânã în 14 ani? Dar pânã în 18 ani? Dar pânã în 20 ani? • Realizaþi o fiºã de evaluare formativã: a) Scrie numerele (pe care le auzi) câºtigãtoare la o extragere: 15. 13. Este posibil sã aparã dificultãþi de pronunþare a unor numere. 2. • Realizaþi un exerciþiu prin care sã aflaþi ce ºtiu deja despre numere: exemple de numere concrete. . C. ºi valoare poziþionalã. Câte bile pot fi de fiecare culoare ? Faceþi un tabel în care notaþi toate soluþiile (1 ºi 19. 3.. cartonaºe): a) 14. Verificaþi prin numãrare ºi descoperiþi numerele implicate. 3 ºi 17. 14. 15. 2 ºi 18. . Sugestii metodologice A. indicã numãrul unitãþilor. 20. 6.. b) 15. • Discutaþi cu ei ce anume vor sã înveþe în legãturã cu numerele naturale. Exemplu: în scrierea numãrului 11 (unsprezece) cifra 1 care se aflã pe locul întâi din dreapta scrierii numãrului. iar cifra 1 care se aflã pe locul al doilea în scrierea numãrului. Sunt utile activitãþile orale de numire a unor numere în contexte reale. ci doar pentru ilustrarea unei porþiuni dintr-un ºir). Este important de arãtat cã simbolurile: 0. 10. pentru comparare ºi ordonare.cifra unitãþilor ºi cifra zecilor. 9 au. date. 18. APLICAÞII Tipurile de activitãþi pot relua.

suporturi de hârtie de scris variate (velinã. • sã aplice în calcule înþelegând semnificaþia lor relaþii matematice: mai mare. liste de preþuri. zaruri. –. efectuarea unor adunãri cu mai mulþi termeni. B. • Discutaþi cu ei despre ce anume vor sã înveþe. orare etc. cretã coloratã. • individual: proiectul „Tot felul de cifre“. =. ACTIVITÃÞI PROPUSE: • adunarea ºi scãderea cu numere naturale de la 0 la 20. „arbori de calcul“. dominouri. dictando. exerciþii de scriere a acestor operaþii. bonuri. • operarea cu numere prin calcul mintal. propunând mai multe soluþii. Realizaþi o ºtafetã în care sã implicaþi cât mai mulþi cursanþi în rezolvarea de adunãri sau scãderi. monede. obiecte pentru realizarea de mulþimi. dominouri. 22 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . ORIENTARE • Spuneþi cursanþilor ce vreþi sã faceþi ºi ce aºteptãri aveþi de la ei. • sã precizeze semnele de operaþie cu numerele componenete dintr-un exerciþiu dat. • sã calculeze rezultatul unor exerciþii bazate pe o singurã operaþie în care un numãr este format din zeci ºi unitãþi. zaruri. • compunerea ºi descompunerea numerelor în sume sau diferenþe de numere cu ajutorul dominourilor. ACHIZIÞII • Activitãþile ce vizeazã operaþiile de adunare ºi de scãdere a numerelor naturale au în vedere urmãtoarele achiziþii: a) Algoritmul adunãrii unui numãr mai mic decât 20 (format din zeci ºi din unitãþi) cu un numãr mai mic decât 10. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor: cãrþi de joc. Pentru adunarea unui numãr format dintr-o zece ºi din unitãþi cu un numãr format din unitãþi se adunã unitãþile între ele. • sã schimbe numere sau semne de operaþii false. • sã schimbe numere sau semne de operaþii. • Realizaþi un brainstorming prin care sã aflaþi ce ºtiu deja despre semnificaþia operaþiilor de adunare ºi de scãdere. MATERIALE: • fiºe. iar celalalt este format numai din unitãþi. Sugestii metodologice A. având ca suport obiecte sau desene. monede ºi bancnote. mai mic. FORME DE ACTIVITATE: • în perechi: exerciþii de comparare a unor numere. • jocuri: „În câte moduri poþi plãti un obiect care costã 18 de lei?“. ziare. • sã aplice procedee de calcul rapide: asocieri. • sã verifice validitatea unor rezultate ale adunãrii / scãderii folosind operaþia inversã. pixuri. cãrþi de joc. estimãri. zaruri sau desene. creioane colorate. apoi rezultatul se adunã cu zecea primului numãr. astfel încât propoziþiile adevãrate sã devinã false. astfel încât operaþia sã devinã adevãratã propunând mai multe soluþii. folosind monede. cu reþea de pãtrãþele).8 OBIECTIVE: Adunarea ºi scãderea cu numerele de la 0 la 20 Prezentarea unitãþii NUMÃR DE ORE: • învãþare: 3 ore • sã foloseascã în calcule simbolurile operatorii: +. comutãri. cãrþi de joc. • markere. a cãror sumã este 20 sau mai micã decât 20. completãri. • scrierea unor. • decupaje din reviste.

16 l. scheme. completare. altfel nu stârnesc interesul celor care învaþã. 18 – 1. zaruri. balanþa etc.Exemplu: 12 + 5 = 10 + 2 + 5 = = 10 + (2 + 5) = = 10 + 7 = = 17 b) Algoritmul scãderii unui numãr mai mic decât 10 dintr-un numãr format din zeci ºi din unitãþi mai mic decât 20. 19 lei. 15 l. C. 13. aflã cât vor fi ele dupã o reducere de 3 lei. 13 l. cãrþi de joc etc. 3 l. numãrare. APLICAÞII Tipurile de activitãþi de la unitatea precedentã cu tema adunarea ºi scãderea se pot relua. 2 l. Exemplu: ªtiind cã preþurile unor obiecte sunt: 17 lei. Saltul cãtre faza abstractã necesitã parcurgerea unor etape de lucru cu obiecte aflate la îndemâna adulþilor. Motivarea alegerii se poate face prin operaþia inversã. Se pot folosi desene. reprezentãri. Scade pe 6 din fiecare dintre numerele: 19. în acest mod. 3. 7 l. Toate soluþiile se pot transpune practic sub forma unor operaþii de adunare cu doi sau mai mulþi termeni. este util sã utilizãm materiale – suport intuitiv cum ar fi: cãrþi de joc. Adaugã numãrul 2 la fiecare dintre numerele: 11. 4. Exemplu: Câþi lei mi-o fi dat casiera dacã am avut 12 lei. dar ºi diversifica în cadrul acestei unitãþi care are ca temã adunarea ºi scãderea numerelor 0–20. Situaþiile problematice trebuie sã aibã relevanþã. 14 l. monede. Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 23 . însoþirea calculelor de desene. 5 l. de scãdere ºi. pentru a asigura acþiunea nemijlocitã cu obiectul cunoaºterii. 11 l. numai sã se gãseascã soluþia: încercãri. 18 lei. chiar ºi simularea cu ajutorul balanþei. 18 l. Exemplu: 18 – 5 = 10 + 8 – 5 = = 10 + (8 – 5) = = 10 + 3 = = 13 Deºi lucrãm cu persoane a cãror gândire a depãºit stadiul concret. Fiºa de evaluare formativã: 1. Exemplu: În câte moduri se poate depozita o cantitate de 19 l de ulei. 17 l. 8 l. 17. se face ºi verificarea rezultatelor. 18. dominouri. 6 l. 4 l. Se scad unitãþile celui de-al doilea numãr din unitãþile primului numãr. 4 + 11. 1 + 13. Asiguraþi suportul concret cum ar fi: desene. dacã existã vase de 1 l. iar acum dupã ce mi-a restituit banii am 19 lei? Are cineva o cale de rezolvare? Se procedeazã prin orice modalitate le este la îndemânã. monede. 19 – 2. 14 – 2. scheme. 12 l. 2. Calculeazã: 12 + 4. 18. 14.

Adunã douã numere care sã dea un rezultat: a) mai mare decât 5. • sã rezolve probleme de estimare a rezultatelor. unei expresii matematice date. pixuri. transporturi. mai mare decât 10. creioane colorate. mã gândesc la . zaruri.. banii ºi verificarea rezultatului prin numãrare. cretã coloratã. a) 3 este mai aproape de 5 sau de 10? Dar 6? Dar 7? Dar 0? b) Spune douã numere situate între 10 ºi 20. 1 + 6. mai mic decât 10. Cât credeþi cã a consumat maºina mea dacã asearã aveam 19 litri de motorinã. • rezolvarea de probleme folosind date din tabele sau liste de preþuri. preocupãri. • sã aleagã soluþia potrivitã dintre mai multe date. • sã asocieze operaþia potrivitã unei situaþii-problemã. mã gândesc la . 1. • formularea de probleme pornind de la numere concrete date. 18 – 2. • decupaje din reviste. problemele-ghicitori. liste de preþuri. între 9 ºi 13. 4. • markere. • utilizarea datelor din tabele ºi liste în rezolvarea de probleme. • sã formuleze întrebãri pentru probleme date. 24 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . 3. verificarea prin numãrare. • formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene. „Când spun plus. mai mic decât 15. • individual: proiectul „Studiu de piaþã“. ziare.. 4 + 14. bonuri. ORIENTARE • Sunt utile antrenamentele de compunere ºi descompunere. Sugestii metodologice A. 2. b) mai mic decât 5. • rezolvarea de probleme folosind cãrþile de joc. mai mare decât 5. • probleme pornind de la o tema: cumpãrãturi. între 3 ºi 9. mai mare decât 15. unui context. dictando.“. FORME DE ACTIVITATE: • în perechi: exerciþii de compunere a unor probleme.9 OBIECTIVE: Probleme Prezentarea unitãþii NUMÃR DE ORE: • învãþare: 3 ore • sã identifice datele problemei în probleme cu text. obiecte pentru realizarea de mulþimi. între 7 ºi 14. • estimarea unor rezultate. 18 – 7. mai mic decât 20. ACTIVITÃÞI PROPUSE: • rezolvarea de probleme care induc folosirea adunãrii sau scãderii.. Spune la care dintre exerciþiile de mai jos rezultatul este mai aproape de 10 decât de 20: 3 + 5. zarurile. monede. orare etc. • analiza pãrþilor componente ale unei probleme.“.. iar acum mai am 14 litri? MATERIALE: • fiºe. cu reþea de pãtrãþele). • exerciþii de tipul: „Când spun minus. cãrþi de joc. • adãugarea sau extragerea de elemente dintr-o mulþime de obiecte ºi exprimarea operaþiei verbal ºi în scris. de estimare etc. dominouri. suporturi de hârtie de scris variate (velinã. cunoscute din unitãþile anterioare.

Fiºa de evaluare formativã: 1. Prin discuþii din aproape în aproape se eliminã elemente de prisos ºi se pãstreazã elementele care ajutã la gãsirea soluþiei. APLICAÞII • Prezentaþi un text care sã conþinã elemente de prisos. B. rezolvare. analiza problemei.am.erau. primesc. • Încã din aceastã unitate atenþia va fi orientatã cãtre etapele rezolvãrii problemelor. de tipul a + x =. Câte containere cu zahãr ºi cu orez s-au adus? Este un prilej de a insista pe concizia ºi acurateþea limbajului matematic. Exemplu: La depozitul de pe Strada Teiului. grafic. alegerea ºi efectuarea operaþiilor corespunzãtoare raþionamentului. numãrul 16 s-au adus la ora 9 containere cu alimente. schemã.cu mai mult decât … . planºã ca ºi transpunerea informaþiilor într-un tabel.. apoi de a cãuta soluþii. a comunicãrii în general.. ACHIZIÞII • Activitãþile vizeazã formarea conceptului de problemã pe baza achiziþiilor despre numere ºi relaþii între acestea. de tipul a – x = … pot fi: . Asiguraþi suportul concret pentru rezolvarea problemelor cum ar fi: desene. schemã. total … 2 + 4 = 6.C. ci de a crea deschideri pentru conºtientizarea situaþiilor-problemã care presupun mai întâi capacitatea de a le identifica. • Problemele simple bazate pe scãdere. au plecat … 7 – 3 = 4. planºã constituie tipuri de antrenamente specifice rezolvãrii de probleme ºi corespunde nivelului de vârstã cãruia ne adresãm.de „traducere“ a unor expresii cum ar fi: . La un depozit s-au adus 5 containere cu zahãr ºi 13 containere cu orez. Câte containere cu zahãr ºi cu orez s-au adus? Rolul acestui tip de activitate nu este acela de a rezolva problema. Este util sã ilustraþi problema. imagini deoarece este posibil sã nu poatã fi citit textul. Analizaþi de ce trebuie sau nu trebuie pãstrate anumite date pentru rezolvarea problemei. fie ele ºi simple ºi anume: cunoaºterea / înþelegerea enunþului.de „traducere“ a unor expresii cum ar fi: . Folosirea informaþiilor dintr-un tabel. Se va opera cu urmãtorii termeni specifici problemei: enunþ. rest … 18 – 4 = 14. sunt … 7 + 3 = 10. rãspuns. precum ºi pe baza experienþei de viaþã a celor care învaþã. au rãmas. au venit. scheme. .cu mai puþin decât … . dau. Exemplu: Exerciþiul 9. alteori nu. sã realizaþi o schemã pentru a vizualiza datele ºi a ajuta la gãsirea soluþiei. Dintre acestea 5 erau containere cu zahãr la preþul de 3 lei kilogramul ºi 13 erau containere cu orez la preþul de 2 lei kilogramul. pot fi: .erau.am. • Problemele simple bazate pe adunare. . datele problemei. Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 25 . întrebare. grafic. Existã uneori reþete.

. bani ºi numere. • sã alcãtuiascã mulþimi dupã cardinale date. • sã recunoascã numerele în contexte variate. citirea. liste de preþuri. 26 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . bilelor de diferite culori ºi mãrimi. • sã recunoascã / scrie numerele 0-100. (lucru în perechi). • sã sesizeze asocierea dintre elementele a douã grupe de obiecte. MATERIALE: • tabel de numeraþie. • sã citeascã numere formate din zeci. • folosirea monedelor. • efectuarea de schimburi echivalente: zece monede de un leu cu o monedã de 10 lei. • exerciþii practice în curtea ºcolii: „Jocul pistei“. • sã enunþe toate posibilitãþile de compunere / descompunere a unui numãr din concentrul 0–100... desene sau numere mai mici ca 100. • formarea. FORME DE ACTIVITATE: • în perechi: exerciþii de scriere / citire a numerelor. un numãr învãþat. scrierea numerelor naturale alcãtuite din zeci ºi unitãþi. din zeci ºi unitãþi. din reviste.10 Numerele de la 10 la 100 Prezentarea unitãþii NUMÃR DE ORE: • învãþare: 3 ore OBIECTIVE: • sã efectueze grupãri ale de câte 10. cu ºi fãrã sprijin în obiecte sau desene. • gruparea ºi regruparea obiectelor sau desenelor numãrate în funcþie de „pasul“ numãrãrii: câte douã. • numãrarea cu obiecte în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect. • markere. bonuri. • sã aplice algoritmul comparãrii numerelor formate din zeci ºi unitãþi. cretã coloratã. dictando. • sã indice numãrul care lipseºte într-un interval dat. orare etc. ACTIVITÃÞI PROPUSE: • gruparea unor obiecte câte zece. obiecte care se pot grupa câte 10. • numãrarea „înainte“ ºi „înapoi“. câte trei. • sã scrie numere dupã dictare. cu obiecte concrete sau desene. ºi pânã la . • sã precizeze locul unui numãr natural într-un ºir dat.. abac. creioane colorate. pe baza unor criterii date. suporturi de hârtie de scris variate (velinã. • individual: proiectul „Prietenii mei“. timbre etc.. • descompunerea numerelor în forme echivalente în vederea folosirii acestora pentru efectuarea operaþiilor. • compunerea ºi de descompunerea numerelor folosind cãrþi de joc. • descompunerea unor numere concrete în zecile ºi unitãþile din care sunt formate (exemplu: 12 lei – o monedã de zece lei ºi douã monede de câte 1 leu). • completarea unui desen astfel încât sã se obþinã un anumit numãr de puncte (cãrþi de joc) ºi scrierea numerelor potrivite. câte cinci. cu reþea de pãtrãþele) • decupaje care conþin numere. • identificarea ºi aplicarea de scheme pentru compunerea ºi de descompunerea numerelor. • sã numere în ordine crescãtoare / descrescãtoare de la . ziare. pixuri. fiºe. • sã enunþe / scrie cardinalele unor mulþimi date.

. . Inexistenþa unitãþilor de un anumit ordin se indicã prin ocuparea locului respectiv cu cifra 0 (40 patruzeci). . • Prin scrierea numerelor formate din zeci ºi unitãþi se evidenþiazã aspectul zecimal de scriere ºi notaþie a numerelor. .. Exemplu: Se pot întocmi liste de preþuri.. 5.. . 26. d) Scrie în fiecare ºir încã trei numere: 10. 27. Se pot face fiºe de identitate cu precizarea unor date personale etc. . se stabileºte ce numãr a fost cel mai apropiat / depãrtat de realitate. 7. 28. .. aceasta fiind datã de locul pe care simbolul îl ocupã în scrierea numãrului. 94. dar ºi diversifica pe cele din cadrul altor unitãþi care au ca temã numerele ºi numeraþia... au pe lângã valoarea cifricã ºi valoare poziþionalã. respectiv doi (cifra unitãþilor ºi cifra zecilor). Exemplu: În scrierea numãrului 33 (treizeci ºi trei) cifra 3 care se aflã pe locul întâi din dreapta scrierii numãrului.citirea ºi scrierea ºi numãrului de obiecte folosind grupãrile de câte zece. B. ACHIZIÞII Activitãþile cu tema numere naturale 0–100 au în vedere urmãtoarele achiziþii: ... se scrie numãrul estimat. .. b) Scrie vecinii numerelor: 60. Sugestii metodologice A. 4.scrierea numerelor de la 0 la 100.. • Discutaþi cu ei ce anume vor sã înveþe în legãturã cu numerele naturale. indicã numãrul unitãþilor. . 9.. indicã numãrul zecilor.. C. 25... . 2. 20. . 89. 39..gruparea obiectelor câte 10. se numãrã ºi se confruntã rezultatele. 1.. Este important de precizat cã simbolurile: 0. Este posibil sã aparã dificultãþi de pronunþare a unor numere. de scriere a acestora. Sunt utile activitãþile orale de rostire a unor numere întâlnite în contexte reale precum ºi exerciþiile de plasare intr-un tabel de numeraþie pentru vizualizarea locului zecilor ºi al unitãþilor. 18.zecea ca unitate de ordinul doi (fãrã a folosi cuvântul ordin). ... . .unitatea simplã ca unitate de ordinul(de pe locul) întâi.. ... 88. 90.. c) Dintre numerele 45 ºi 42 înconjurã-l pe cel care este mai aproape de numãrul 50. 6.numere cu pereche / fãrã pereche (cu soþ / fãrã soþ). iar cifra 3 care se aflã pe locul al doilea în scrierea numãrului. . 8.. -intuirea poziþiei unitãþilor de ordinul (de pe locul) întâi. 3. 45. 80. 85.. pe bazã de estimare. Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 27 .unitatea simplã ca unitate de ordinul întâi (fãrã a folosi cuvântul ordin)... adicã de ordinul unitãþilor pe care le reprezintã. Exemplu: Activitãþi de estimare a numãrului de obiecte. ORIENTARE • Precizaþi care vã sunt obiectivele ºi ce aºteptãri aveþi de la cursanþi. • Realizaþi o fiºã de evaluare formativã: a) Scrie numerele pe care le auzi: 45. • Întrebaþi-i ce semnificaþie are pentru ei numãrul 100. APLICAÞII Tipurile de activitãþi pot relua.ºirul numerelor naturale. 20.. 30. 77.

• sã indice numãrul care lipseºte într-un interval dat...“. liste de preþuri. pixuri. • scrierea adresei personale. • jocuri de ordonare ºi comparare cu cãrþile de joc.11 OBIECTIVE: Compararea ºi ordonarea numerelor de la 20 la 100 Prezentarea unitãþii NUMÃR DE ORE: • învãþare: 3 ore • sã aplice algoritmul comparãrii numerelor formate din zeci ºi unitãþi. • exerciþii de prezentare („Cine sunt eu?“) în care se folosesc numere: „Am 12 ani.. • sã precizeze locul unui numãr natural într-un ºir dat. creioane colorate. ºi pânã la . dictando.. cântãresc 28 de kilograme. • activitãþi de tipul: „ªtiaþi cã. ziare. • compararea numerelor folosind diferite reprezentãri ale acestora. orare etc. • observarea ºi numãrarea frecvenþei cu care apar numerele sau alte concepte matematice în ziar. • jocuri de utilizare a numerelor în diverse situaþii concrete. „Maºini“.. • sesizarea situaþiilor în care memorarea sau utilizarea unui numãr este utilã: numãrul de telefon.. bonuri. pe stradã. • ordonarea. • postere pe diferite teme. compararea numerelor naturale de la 0 la 100. • jocuri cu zarurile: „Jocul pistei“ (se înainteazã sau se revine pe o pistã de hârtie în funcþie de numãrul indicat de zar).. suporturi de hârtie de scris variate (velinã. cretã coloratã. FORME DE ACTIVITATE: • în perechi: exerciþii de comparare a unor numere. MATERIALE: • tabel de numeraþie. ACTIVITÃÞI PROPUSE: • compararea ºi ordonarea grupurilor de obiecte folosind procedee diferite. un numãr învãþat.“ pentru culegere de informaþii. • sã numere în ordine crescãtoare / descrescãtoare de la . • proiect: „Preocupãrile mele în date ºi în cifre“.. „Moda“. informaþii diverse etc. fiºe.. în emisiunile de televiziune etc. „Sportivi“ etc. • utilizarea numerelor în activitãþi din viaþa cotidianã. • realizarea unei „cãrþi de vizitã“ pentru colegii de clasa. în care apar numere: „Sporturi preferate“. • individual: proiectul „Anchetã“. probleme ilustrate. • markere. cu reþea de pãtrãþele) • decupaje din reviste. 28 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar .

C. 2. c) Ordoneazã crescãtor numerele: 13. 44. .. 31. Activitãþi de plasare a numerelor (scrise pe cartonaºe. pentru a asigura inserþia cunoºtinþelor în cotidian. APLICAÞII Tipurile de activitãþi pot relua. se numãrã ºi se comparã rezultatele. dar ºi diversifica pe cele din cadrul altor unitãþi care au ca temã numerele ºi numeraþia. 3. lei ceea ce înseamnã cã a scãzut / a crescut. oferte etc. 51.estimarea numãrului de elemente dintr-o mulþime. b) Înconjurã numãrul mai mic din fiecare grup: a) 14. 51.. Activitãþi de estimare a numãrului de obiecte dintr-un vas transparent: se scrie numãrul estimat. ACHIZIÞII • Activitãþile cu tema „compararea ºi ordonarea numerelor naturale 0–100“ au în vedere urmãtoarele achiziþii: . 21. 15. • Realizaþi o fiºã de evaluare formativã: Pregãtiþi suporturi concrete: pliante publicitare. Citirea unor preþuri care s-au diminuat sau au crescut: era . .cifra care se aflã pe locul unitãþilor / zecilor ºi indicã numãrul acestora.ordonarea numerelor naturale.propoziþie adevãratã / falsã. a) Dintre numerele 73 ºi 71 subliniazã-l pe cel care e mai aproape de numãrul 75. cantitãþi. mai mic decât. b) 15. 44. 50. Discutaþi cu ei ce anume vor sã înveþe în legãturã cu numerele naturale.compararea a douã numere din ºirul numerelor naturale ºi folosirea expresiilor: mai mare decât.. 55. iar acum este . 20.. • Realizaþi un exerciþiu prin care sã aflaþi ce ºtiu deja despre numere: date. 30. Iatã câteva exemple: 1. este mai mic / mare. ORIENTARE • Precizaþi care vã sunt obiectivele ºi ce aºteptãri aveþi de la cursanþi. Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 29 . lei. pe o axã) într-un ºir dat. se stabileºte ce numãr a fost cel mai apropiat / depãrtat de realitate. 12. vârste. B. Sugestii metodologice A. . 41. . distanþe.

zaruri sau desene. „arbori de calcul“. • Discutaþi cu ei despre ce anume vor sã înveþe. cãrþi de joc. • sã calculeze rezultatul unor exerciþii bazate pe o singurã operaþie în care un numãr este format din zeci ºi unitãþi. mai mic. ORIENTARE • Spuneþi cursanþilor ce vreþi sã faceþi ºi ce aºteptãri aveþi de la ei. unele sub altele. • sã precizeze semnele de operaþie cu numerele componenete dintr-un exerciþiu pentru a obþine rezultatul dat. suporturi de hârtie de scris variate (velinã. fãrã trecere peste ordin. • sã aplice în calcule înþelegând semnificaþia lor relaþii matematice: mai mare. estimãri. cãrþi de joc. • sã schimbe numere sau semne de operaþii false. =. • individual: proiectul „Facem o comandã“. • sã aplice procedee de calcul rapid: asocieri. dictando. zaruri. creioane colorate. Sugestii metodologice A. monede. • Realizaþi un brainstorming prin care sã aflaþi ce ºtiu deja despre semnificaþia operaþiilor de adunare ºi de scãdere. cretã coloratã. având ca suport obiecte sau desene. iar celalalt este format numai din unitãþi sau ambele numere sunt formate din zeci ºi unitãþi. 30 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . comutãri. folosind monede. –.12 OBIECTIVE: Adunarea ºi scãderea numerelor de la 0 la 30 Prezentarea unitãþii NUMÃR DE ORE: • învãþare: 3 ore • sã foloseascã în calcule simbolurile operatorii: +. astfel încât propoziþiile adevãrate sã devinã false. • sã aplice algoritmul adunãrii / scãderii. • compunerea ºi descompunerea numerelor în sume sau diferenþe de numere cu ajutorul dominourilor. bonuri. pixuri. obiecte pentru realizarea de mulþimi. Realizaþi o ºtafetã în care sã implicaþi cât mai mulþi cursanþi în rezolvarea de adunãri sau scãderi. orare etc. astfel încât operaþia sã devinã adevãratã propunând mai multe soluþii. efectuarea unor adunãri cu mai mulþi termeni. • markere. • operarea cu numere prin calcul mintal. aºezarea numerelor pe verticalã. • activitãþi de scriere a unui numãr ca sumã ºi ca diferenþã. propunând mai multe soluþii. dominouri. cu reþea de pãtrãþele). monede ºi bancnote. MATERIALE: • fiºe. exerciþii de scriere a acestor operaþii. • decupaje din reviste. FORME DE ACTIVITATE: • în perechi: exerciþii de compunere a unor numere. completãri. dominouri. ziare. • scrierea unor. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor: cãrþi de joc. liste de preþuri. • sã verifice validitatea unor rezultate ale adunãrii / scãderii folosind operaþia inversã. zaruri. • sã schimbe numere sau semne de operaþii. ACTIVITÃÞI PROPUSE: • adunarea ºi scãderea cu numere naturale de la 0 la 30.

a cãror sumã este 30 sau mai micã decât 30. b) Algoritmul scãderii unui numãr mai mic decât 30 dintr-un numãr format din zeci ºi din unitãþi. Se pot folosi desene. aflã cât vor fi ele dupã o reducere de 5 lei. este util sã utilizãm materialesuport la îndemâna adulþilor cum ar fi: cãrþi de joc. C. dominouri.zecile celui de-al doilea numãr din zecile primului numãr. 24 – 23. apoi se scad Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 31 . B. schematizarea. Calculeazã: 12 + 14. 29 – 22. ACHIZIÞII Activitãþile ce vizeazã operaþiile de adunare ºi de scãdere a numerelor naturale au în vedere urmãtoarele achiziþii: a) Algoritmul adunãrii unui numãr mai mic decât 30 (format din zeci ºi din unitãþi) cu un alt numãr din concentrul 0–30. 13. Adaugã numãrul 15 la fiecare dintre numerele: 21. Pentru adunarea unui numãr format din zeci ºi din unitãþi cu un alt numãr format din zeci ºi unitãþi se adunã unitãþile între ele. pentru a asigura acþiunea nemijlocitã cu obiectul cunoaºterii. Exemplu: ªtiind cã preþurile unor obiecte sunt: 27 lei. Scade pe 26 din fiecare dintre numerele: 29. 20. Încurajaþi folosirea oricãrui procedeu care sã conducã la aflarea soluþiei. folosirea calculatorului. dar ºi diversifica în cadrul acestei unitãþi care are ca temã adunarea ºi scãderea numerelor 0–30. Motivarea alegerii se poate face prin operaþia inversã. Exemplu: 28 – 15 = 20 + 8 – 10 – 5 = = (20 – 10) + (8 – 5) = = 10 + 3 = = 13 Se procedeazã. 24. în acest mod se face ºi verificarea rezultatelor. 12. Exemplu: 12 + 15 = 10 + 2 + 10 + 5 = = 10 + 10 + 2 + 5 = = 20 + 7 = = 27 Se procedeazã. completarea. 28. Deºi lucrãm cu persoane a cãror gândire a depãºit stadiul concret. gruparea numãrarea. 3. Exemplu: Câþi ani mai are pânã la majorat fiecare dintre persoanele ºtiind cã au în prezent: 11. 28 lei. apoi la aºezarea numerelor în scris. 15 + 11. monede etc. cum ar fi însoþirea calculelor de scheme desene. APLICAÞII Tipurile de activitãþi de la unitatea precedentã cu tema adunarea ºi scãderea se pot relua. Se scad unitãþile celui de-al doilea numãr din unitãþile primului numãr. unele sub altele. 11 + 13. de scãdere ºi. apoi la aºezarea numerelor în scris. Saltul cãtre abstract necesitã parcurgerea unor etape(concretã ºi semiconcretã) în care experienþa de viaþã este folositã ca ancorã în învãþare. 2. reprezentãri. 23. Fiºa de evaluare formativã Asiguraþi suportul concret. 28 – 11. 29 lei. zaruri. unele sub altele. 27. 14 ani? Toate soluþiile se pot transpune practic sub forma unor operaþii de adunare cu doi sau mai mulþi termeni. apoi zecile între ele. c) Procedee de aflare a sumei / diferenþei: încercarea. 1. desenul.

• probleme pornind de la o tema: cumpãrãturi.: gestionarea banilor la cumpãrãturi). • sã rezolve probleme de estimare a rezultatelor. • formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte sau desene. • rezolvarea unor situaþii . • sã aleagã soluþia potrivitã dintre mai multe date. rezolvare. desene sau numere. A. B... • formulãri de tipul: „Când spun minus. • formularea de probleme pornind de la numere concrete date.13 Probleme Prezentarea unitãþii NUMÃR DE ORE: • învãþare: 3 ore OBIECTIVE: • sã identifice datele problemei în probleme cu text. • sã asocieze operaþia potrivitã unei situaþiiproblemã. 32 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . • rezolvarea de probleme folosind cãrþile de joc. La aceastã vârstã structurile mentale permit rezolvarea unor operaþii cu un mai mare grad de abstractizare. unui context. presupune activitãþi cum sunt: .“. • exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru folosit în rezolvarea unor sarcini care solicitã operarea cu obiecte. • verificarea prin numãrare. Sugestii metodologice A. întrebare.citirea problemei ºi verificarea sensului.. transporturi. • sã formuleze întrebãri pentru probleme date. rãspuns. mã gândesc la . câþi lei am cheltuit?“.“. mã gândesc la . • probleme în contexte reale (ex.separarea a ceea ce se dã de ceea ce se cere. ORIENTARE Reactualizaþi achiziþiile referitoare la conceptul de problemã: date. Cele ce urmeazã reprezintã o descriere relativã referitoare la activitãþile specifice. .problemã: „am avut x lei. ACHIZIÞII Demersul rezolvãrii de probleme implicã parcurgerea unor paºi a cãror conºtientizare face parte din pregãtirea profesorului. zarurile. am primit rest y lei. ACTIVITÃÞI PROPUSE: • analiza pãrþilor componente ale unei probleme. banii ºi verificarea rezultatului prin numãrare.. Identificarea situaþiilor problemã ºi formularea problemei B. precum ºi tipurile de exersare specifice procesului de rezolvare a problemelor. preocupãri. • rezolvarea de probleme folosind date din tabele sau liste de preþuri. • adãugarea sau extragerea de elemente dintr-o mulþime de obiecte ºi exprimarea operaþiei verbal ºi în scris. Înþelegerea problemei. „Când spun plus. unei expresii matematice date.

încercare-eroare. .Schimbaþi problema astfel încât sã devinã una de scãdere sau una combinatã ºi cu adunare ºi cu scãdere: Am cumpãrat pentru iarnã 14 kg de morcovi ºi þelinã. E.alegerea operaþiei de calcul. Tipuri de exersare specifice: . Câte kg de rãdãcinoase am cumpãrat? . existenþa uneia sau a mai multor soluþii.folosirea instrumentelor. . Folosirea informaþiilor presupune activitãþi cum sunt: . Tipuri de exersare specifice: . Tipuri de exersare specifice: . . scheme.D. ghicirea soluþiei / metodei. .folosirea informaþiilor din planºe. posibilitatea reprezentãrii grafice. discutarea strategiilor propuse.Alegeþi o situaþie din cotidian: Am cumpãrat 14 kg de morcovi ºi 12 kg de þelinã.Propuneþi exemplificãri de probleme (o pereche pentru altã pereche). . . desene grafice.sortarea ºi clasificarea datelor. . . transpunerea informaþiilor sub forma unor desene. . desene.estimarea corectitudinii rezultatelor.Transformaþi situaþia în problemã: Am cumpãrat pentru iarnã 14 kg de morcovi ºi 12 kg de þelinã. a – x. construirea de exemple ºi contraexemple. Finalizarea presupune activitãþi cum sunt: . redactarea. coerenþei formulãrilor verbale sau scrise. reducerea problemei la una cunoscutã. .transpunerea în limbaj matematic. tabele.alegerea alternativei ce permite mai multe ieºiri.evaluarea calitãþii întrebãrilor apãrute pe parcursul rezolvãrii. Tipuri de exersare specifice: .verificarea rezultatelor.înþelegerea convenþiilor de notare. formularea de afirmaþii ºi susþinerea acestora. .Stabiliþi tipul problemei: a + x. 12 kg de þelinã ºi 3 kg de sfeclã roºie. diagrame. Exemplu . Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 33 . 12 kg de þelinã ºi 3 kg de sfeclã roºie? . dar schimbaþi locul întrebãrii (la început): Câte kg de rãdãcinoase am cumpãrat ºtiind cã sunt 14 kg de morcovi.aprecierea coerenþei datelor. recurgerea la strategii deja cunoscute. verificarea rezultatului.estimãri legate de suficienþa / prisosul datelor.Pãstraþi textul.Faceþi scheme. . C. studiul posibilitãþilor. Câte kg de rãdãcinoase am cumpãrat? . . grafice.discutarea.Adãugaþi încã un numãr ºi mãriþi numãrul de operaþii: Am cumpãrat pentru iarnã 14 kg de morcovi.transpunerea în limbaj propriu.tatonãri pentru gãsirea soluþiei. Câte kg de þelinã sunt dacã 12 kg sunt morcovi ? . conciziei. . interpretarea informaþiilor din tabele.alegerea metodei. .construirea de modele. scheme. Organizarea informaþiei presupune activitãþi cum sunt: .evaluarea claritãþii.

• sã citeascã orele pe ceas a. pe o sãptãmânã etc. ºi p. metru de croitorie.. observarea ºi aproximarea dimensiunilor acestor benzi. „dupã“. 34 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar .m. • exerciþii de plasare în timp a unor evenimente cotidiene. FORME DE ACTIVITATE: • în perechi: exerciþiul 1. • recunoaºterea unor instrumente de mãsurã uzuale: balanþa. • efectuarea de mãsurãtori cu instrumente ne-standard. • localizarea evenimentelor cotidiene în termenii: „înainte“.) a rezultatelor mãsurãrilor. a curþii ºcolii. • relatarea unor mici istorioare personale cu folosirea termenilor: „înainte“. • instrumente uzuale de mãsurã. talpa etc. numere etc. „în timp ce“ etc. • proiect: „Orar hazliu“. ACTIVITÃÞI PROPUSE: • mãsurarea dimensiunilor. „cel mai lung“ etc. • sã estimeze durata unor evenimente din cotidian.. • sã înregistreze rezultatele mãsurãtorilor în tabele. • în grup: proiectul „Reþete“. • realizarea unei agende personale pentru planificarea timpului pe o zi. • sã mânuiascã instrumente uzuale de mãsurã. gumã. 2. • compararea rezultatelor. • alegerea etalonului potrivit pentru o anumitã mãsurãtoare..14 Unitãþi de mãsurã Prezentarea unitãþii NUMÃR DE ORE: • învãþare: 3 ore OBIECTIVE: • sã utilizeze instrumente neconvenþionale pentru determinarea unor mãsuri. 4. • sã identifice valoarea unei monede.m. „mai greu“. „mai uºor“. • estimarea unor mãsuri ºi verificarea lor cu o unitate de mãsurã ne-standard aleasã. palmã. folosind ceasuri reale sau ceasuri confecþionate din carton. • ordonarea unor obiecte dupã dimensiune sau dupã masã prin comparãri succesive.. • realizarea unui orar hazliu. zile. sãptãmâni. • sã extragã informaþii din tabele ºi liste. balanþe improvizate etc. • realizarea unor tablouri (compoziþii spaþiale) folosind benzi de hârtie coloratã de diferite lungimi. • sã numeascã lunile anului având la dispoziþie calendarul. luni. • înregistrarea evenimentelor pe parcursul unei ore.. • sã dezvolte o stategie pentu a numãra grupe de monede. „în timp ce“. MATERIALE: • diferite obiecte pentru mãsurãtori ne-standard. vase de capacitãþi diferite. „mai înalt“. de la magazin etc. • citirea orelor fixe pe ceas. de lemnãrie. • înregistrarea în diverse forme (prin desene. folosind pasul. exprimarea aprecierilor folosind expresiile: „mai lung“.. capacitãþii sau masei unor obiecte folosind unitãþi de mãsurã non-standard: creion. 3. • mãsurarea lungimii ºi lãþimii terenului de sport. • scrierea orarului de la dispensar.. • sã numeascã principalele unitãþi convenþionale. „dupã“. lãþimi. • compararea duratei unor activitãþi.

Discutaþi despre nevoia de a fi punctual. • Cereþi-le cursanþilor sã precizeze ce tipuri de ceasuri cunosc. 87 kg. Analizaþi de ce apar diferenþe. ACHIZIÞII • Noþiunea de mãrime. Precizaþi cum trebuie înregistrate rezultatele. noþiunea de mãsurare a mãrimilor ºi necesitatea mãsurãrii lor. (daþi un ceas desenat fixat la ora 3 ºi alte douã ceasuri: unul la 8. 2. a) un cearceaf ar putea avea: 34 m. cunoaºterea unor mãsuri ºi instrumentele lor de mãsurã. la garã. Dacã e posibil. apoi cu instrumente standard. 2m. b) douãsprezece. Fiºã de evaluare formativã 1. kg. Este important sã citiþi denumirile orelor atât a. O persoanã cântãreºte 78 kg. • Prezentaþi rime nostime despre zilele sãptãmânii. pãsãri. c) un pepene ar putea avea: 100 kg. l. de a respecta anumite repere orare în toate ocaziile. • Arãtaþi cum se pot orienta într-un calendar. mai încãpãtor etc. • Prezentaþi-le imaginea unei clepsidre sau chiar obiectul clepsidrã. dacã apar. 10 l.m. • Expresii pentru compararea rezultatelor unor mãsurãtori cu mijloace nestandard: mai uºor. 10 kg. • Antrenaþi-i în estimarea unor durate: De cât timp am nevoie sã ajung la ºcoalã? Ce pot sã fac cât numeri pânã la 60? • Realizaþi orarul clasei. de exemplu ora este anunþatã respectând momentele zilei. • Învãþaþi-i cum se face o agendã personalã de lucru. mai greu. b) o gãleatã ar pute avea: 25 l. apoi coloreazã dupã indicaþiile date: a) obiectul mai lung. c) nouãsprezece. c) obiectul care cântãreºte mai puþin. Observã obiectele (realizaþi desenele corespunzãtoare cerinþelor) de mai jos. Sugestii metodologice A. • Necesitatea utilizãrii în practicã a unitãþilor de mãsurã convenþionale. altul la 10. • Desfãºuraþi activitãþi de estimare a unor mãsuri.. • Cereþi-le cursanþilor sã efectueze diferite mãsurãtori pentru a determina anumite mãsuri. În viaþa de zi cu zi. cât ºi p. • Solicitaþi-le sã-ºi scrie data când s-au nãscut.m. mai lung. • Aduceþi în clasã programul unor instituþii din comunitate ºi citiþi-l împreunã. ORIENTARE • Citiþi informaþiile din rubrica „ªtiaþi cã. 67 l. 100 m. Comparaþi rezultatele. 3.) c) Precizaþi orele de început ºi de sfârºit pentru o zi de curs. scrieþi-o la computer. • Realizaþi activitãþi de citire a ceasului. Medicul i-a recomandat sã mai slãbeascã pentru a ajunge la 70 kg. b) vasul în care încape mai mult lichid. • Denumirea unitãþii principale de mãsurã: m. Discutaþi despre orarul unor vieþuitoare: flori. APLICAÞII • Organizaþi grupe care sã efectueze anumite mãsurãtori cu instrumente nestandard. Alege numãrul care reprezintã mãsura potrivitã. principalele mãrimi ºi unitãþile lor în sistem internaþional. a) Deseneazã pe fiecare dintre ceasuri limbile acestora pentru a indica orele: a) cinci.C.. Câte kg trebuie sã slãbeascã? 4. (daþi fiecãruia câte o fiºã pe care aþi realizat cadranele ceasurilor) b) Coloreazã ceasul care indicã ora 15.”. B. Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 35 . mai scurt.

• observarea unor obiecte de anumite forme în spaþiul clasei sau în afara clasei. pavaj. computer. • sã traseze dupã contur sau cu ajutorul ºablonului forme geometrice plane. piramidã etc. • sã precizeze elemente ale unor forme plane folosind cuvinte uzuale. MATERIALE: • trusa geometricã.. joben etc. Grãdina mea.. jocuri pe calculator. • selectarea unor figuri geometrice desenate dupã criterii date ºi decuparea lor. ºabloane.15 Elemente de geometrie Prezentarea unitãþii NUMÃR DE ORE: • învãþare: 3 ore OBIECTIVE • sã recunoascã forme plane în mediul înconjurãtor. • realizarea de obiecte pentru jocuri de rol: coif. • lucrãri practice de ºnuruire. enciclopedii. • prezentarea / descrierea sumarã a unor forme plane. • sortarea ºi clasificarea unor obiecte date dupã criterii date sau identificate prin observare. scândurele. vizionarea unui film didactic. ACTIVITÃÞI PROPUSE: • observarea ºi descrierea verbalã a figurilor geometrice cunoscute. FORME DE ACTIVITATE: • în perechi: exerciþiul 2 • în grup: proiectul „Ne pregãtim de serbare“ 36 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . • identificarea formelor plane pe obiecte reale: þesãturi. • recunoaºterea formei feþelor unor corpuri din lumea realã. sârme.. pentru a observa obiecte de anumite forme. construcþii.. triunghiuri etc. • poster cu figuri geometrice. • activitãþi de construcþii folosind ºipci. • vizita într-un atelier meºteºugãresc. corpuri cu diferite forme.. • desenarea pe computer a figurilor geometrice. • obþinerea amprentelor unor corpuri geometrice: cub. • markere. pe un ºantier de construcþii etc. imagini din mediul înconjurãtor. folosirea în aprecierea lucrãrilor a vocabularului specific: am folosit pãtrate. de realizare a unor tablouri cu beþiºoare: Casa mea. Maºina mea etc. ªcoala mea. precizarea criteriilor utilizate.

presarea pe nisip. B. în curte.puneþi-le la dispoziþie ºabloane pentru obþinerea unor poligoane. • Citiþi informaþiile din rubrica „ªtiaþi cã”. Solicitaþi cursanþii sã recunoascã formele din joc. un album de picturã în care sã vadã forme geometrice cu rol artistic.dacã aveþi în ºcoalã un computer daþi-le posibilitatea sã deseneze cu mouse-ul figuri geometrice. Aplicaþia este foarte bunã pentru aflarea intuitivã a perimetrului (sfoara se poate mãsura. Este o bunã ocazie sã îmbine teoria cu practica pentru a obþine obiecte frumoase. • explicaþi în ce constã proiectul.desenaþi figuri geometrice mari. 2. 3. Sugestii metodologice A. Continuã sã desenezi: a) triunghiuri. . Aflã câþi m de dantelã trebuie la o faþã de masã dacã aceasta are forma unui pãtrat cu latura de 3 m. C. c) dreptunghiuri. Realizaþi modele decorative pentru înfrumuseþarea unor panouri din clasã. Precizaþi cum se pot obþine figurine prin asamblarea figurilor decupate. • formaþi grupe ºi daþi-le sarcini. . un triunghi. CUM SE FACE EVALUAREA Probã de evaluare formativã 1. (pe o foaie cu pãtrate. cum ar fi mãsurarea lungimii ºi lãþimii clasei folosind tot felul de instrumente nestandard. iar noþiunea de perimetru se formeazã pornind de la concret. pipãitul muchiilor unor corpuri. .descoperiþi forme geometrice în spaþiul apropiat.explicaþi cum se pot obþine cercuri prin conturarea unor corpuri cu feþe în formã de cerc. Folosiþi reþele cu pãtrate. Aduceþi-le în clasã un tablou. aºezate în diferite poziþii pentru a evita formarea unor ºabloane defectuoase (triunghiul e mereu dreptunghic).arãtaþi cum se pot obþine figurile geometrice prin conturarea feþelor unor corpuri geometrice. tot felul de poligoane: trei persoane pot forma þinând sfoara în mânã. • arãtaþi cum se pot decupa materialele ºi cum se pot asambla.implicaþi mai mulþi analizatori în formarea noþiunilor. ORIENTARE • Realizaþi un brainstorming prin care sã aflaþi ce ºtiu deja despre formele plane. ACHIZIÞII • Parcurgeþi paºii de la intuitiv cãtre abstract: . Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 37 .intuiþi obiecte din lumea înconjurãtoare. b) pãtrate. APLICAÞII • folosiþi o sfoarã ºi realizaþi. • Prezentaþi-le tangramul în format mare. . 4 persoane pot forma un dreptunghi. mici.. fãrã teoretizãri greoaie). . . trasaþi câte o laturã urmând ca ei sã termine figura geometricã datã). unde anume le pot observa.

• fiºe de autoevaluare. • Discutaþi cu ei despre importanþa evaluãrii pentru absolvire. Precizaþi care sunt criteriile de apreciere. lista de control / verificare. • Citiþi cerinþele fiºei ºi explicaþi cum se realizeazã anumite sarcini. MATERIALE DE CONSULTAT: Evaluarea în procesul didactic. Radu. având la dispoziþie ca modalitãþi de înregistrare a informaþiilor: fiºa de evaluare. CUM SE FACE EVALUAREA • Precizaþi cum vor lucra: pe foi. • adunarea ºi scãderea 0–30. • rezolvarea de probleme. scara de clasificare. citirea. Sunt preferate metodele alternative de evaluare datoritã potenþialului formativ. Precizaþi timpul de lucru.P. • Cereþi-le sã spunã ce nu înþeleg. CUM SE FACE EVALUAREA Pe parcursul modulului se pot aplica probe de evaluare formativã care sã ateste progresul cursanþilor în învãþare (Anexa 2). Ion T. E. • Proiectul care se evalueazã pe baza criteriilor negociate sau nu cu cei care învaþã. • ordonarea. compararea numerelor naturale de la 0 la 100. FORME DE ACTIVITATE: • individual. • Reamintiþi anumite expresii matematice. Pentru sfârºitul modulului am prezentat o probã de evaluare sumativã însoþitã de o fiºã de autoevaluare (Anexa 3). 2000 38 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . Sugestii metodologice ORIENTARE • spuneþi cursanþilor ce aºteptãri aveþi de la ei. a oportunitãþilor pentru individualizare: • Observarea sistematicã a activitãþii ºi comportamentului cursantului. Bucureºti. MATERIALE: • fiºe de evaluare.E Evaluare Prezentarea unitãþii NUMÃR DE ORE: • evaluare: 3 ore COMPETENÞE EVALUATE: • formarea. pe carte. • Puteþi folosi fiºa din manual sau puteþi alcãtui altã fiºã cu condiþia sã respectaþi standardele de evaluare..D. scrierea numerelor naturale.

înscrisuri pe hârtii adezive. • Profesorul poate amenaja panouri „Succesele noastre’’.• Portofoliul care constituie parte integrantã a examinãrii finale ºi sintetizeazã activitatea de-a lungul modulului. • Teme de investigaþie în mediul cotidian pentru aplicarea a ceea ce se învaþã. pentru interevaluare. aprecieri verbale. Cursanþii primesc feed-back sub forma unor simboluri. Toate aceste forme ºi modalitãþi de evaluare sunt detaliate în anexele ce însoþesc programele fiecãrui modul.”.. • Interevaluarea ca modalitate de raportare a cursanþilor la exigenþelor partenerilor egali de învãþare. expoziþii cu lucrãri. • Autoevaluarea care îl ajutã pe cursant sã se situeze personal faþã de exigenþele învãþãrii.. Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 39 . „Mulþumesc pentru.

9. …. …. 2. b) patruzeci ºi unu. a) Care dintre lãzi cântãreºte mai mult ? b) Câte kilograme cântãreºte în plus lada mai mare? 25 kg 12 kg 40 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . …. a) Ce întrebare poþi pune ca ã rezolvi operaþia 15 – 11? b) Ce întrebare poþi pune ca sã rezolvi operaþia 15 + 11 ? 6. 69. a) Citeºte numerele: 45. a) Citeºte numerele scrise pe cartonaºe. Aflã cu cât este mai mic numãrul 23 faþã de numãrul 26. c) treizeci ºi doi. Observã regula. aflã câte lãzi cu pere au fost. 4 + 13. …. b) Coloreazã cartonaºul cu numãrul cel mai mic. ªtiind cã au fost de toate 19 de lãzi. … d) 78. … c) 59. 21 + 6. 10. 2. 12 18 43 98 34 54 71 4. … b) 67. Calculeazã: 12 + 14. 57. apoi scrie în fiecare ºir încã 5 numere: a) 10. Adaugã numãrul 12 la fiecare dintre numerele: 13. 13 + 10. c) Subliniazã cifra unitãþilor. …. 8.Anexa 1 Exerciþii ºi probleme recapitulative 1. 74. …. 20. 11 + 19 = 19 – 11 = 10. Scrie numerele cu cifre: a) douãzeci ºi ºase. 35. 3. 90. apoi rezolvã. 99. Alege operaþia potrivitã. d) Pentru fiecare numãr dat la punctul a. scrie vecinii. …. … 5. …. La o ºcoalã s-au înscris 15 de persoane în clasa a ºaptea ºi 11 persoane în clasa a opta. 7. 29 – 26. De la o fermã s-au strâns 11 de lãzi cu prune ºi un numãr de lãzi cu pere. 30. 26 – 21. 26.…. …. …. 26 – 14. 68. …. Scrie operaþiile pe care le faci. 34. 18 – 12. Observã desenele alãturate. …. …. b) Înconjoarã cifra zecilor. …. 76. …. 67. 56. 58.

95. 33. Cum te poþi aprecia (grila de autoevaluare pentru cursant) Ex. 35 3. 72. 82. 64. c) 46.Anexa 2 Probã de evaluare formativã Unitatea de învãþare 2: „Numerele naturale de la 0 la 100“ Proba evalueazã stadiul de formare a urmãtoarelor competenþe: · înþelegerea sistemului poziþional de formare a numerelor. 22. 2. 65. nr. 31. nr. 89. 28. 27. 2 douã numere trei numere patru numere Ex. pentru ca autoevaluarea sã fie relevantã pentru cel care învaþã. 68. pot fi note. c) 87. Pot fi puncte. 28. 45. 30. 3 patru numere cinci numere ºase numere Ex. 54. 24. 4 patru numere cinci numere ºase numere Modalitatea de apreciere este la alegerea cadrului didactic. Subliniazã numãrul mai mare ºi înconjoarã numãrul mai mic: a) 27. · compararea ºi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100. 45. Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 41 . nr. 59. Important este sã stabiliþi un cod cunoscut de toþi. 23. 91. nr. 32. 67. 54. …………………………………… …………………………… ……………………………… 4. 36. Scrie numerele în ordine crescãtoare: a) 86. Deseneazã o sãgeatã de la fiecare tablou la numãrul care aratã câte obiecte sunt în tabloul respectiv. pot fi calificative. 19. Scrie numãrul reprezentat în fiecare desen. b) 36. b) 98. 29. 23. Conþinutul probei 1. 26. · scrierea numerelor mai mici decât 100. 98. 25. 99. 34. 1 Calificativ A Calificativ B Calificativ C un numãr douã numere trei numere Ex. 63.

scrie numãrul potrivit în apoi subliniazã-l pe cel mai mic. 42 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . …. A (adevãrat) sau F (fals).Anexa 3 Competenþe / conþinuturi evaluate Înþelegerea sistemului poziþional de formare a numerelor Scrierea numerelor naturale TEST DE SINTEZÃ pentru evaluarea sumativã la sfârºitul nivelului I Itemii probei de evaluare Punctaj 1. 32. 14. Încercuieºte: a) numãrul mai mic decât 20: 87. Completeazã în a) 23 =20 + 3 . 0. 67.60 p. …. 10. 0. 25. 74.80 p. apoi adaugã la fiecare ºir încã cinci numere: a) 12. 19.80 p. 21 0. 52 12 + 4 ® 16. . 13. Cunoaºterea operaþiilor ºi a procedurilor de calcul 4. Rezolvã operaþiile. …. c)12 = 22 – 10 . …. 13. 0. 5. Observã regula. 45.40 p. …. 34. 3. 8. b) 23 = 12 + 10 . 3. …. 50 16 – 4 ® 12. 31 30 + 20 ® 1. 13 10 + 20 ® 3. 73. 32.40 p. Înconjoarã numãrul care reprezintã rezultatul pentru fiecare calcul: 27 – 4 ® 13. … 0. Compararea ºi ordonarea numerelor 2. 6. 23 8 – 5 ® 2. b) numãrul mai mare decât 56: 78.40 p. …. 12. 30 12 + 13 ® 24. 6 24 – 11 ® 3. a) 23 + 2 = 0. 25 – 4 = 12 + 13 = 24 – 12 = b) 20 + 3 = 25 – 5 = 10 + 10 = 30 – 20 = 0. Numãrã obiectele din fiecare desen. … b) 75.20 p. 20. …. 10.

. Numãrã câte figuri geometrice de fiecare fel sunt. Scrie numãrul în cãsuþã. Utilizarea unitãþilor de mãsurã 9. apoi rezolvã. Testul poate fi aplicat în intervale de timp diferite. Câþi copaci a plantat aceastã persoanã în cele douã zile? 11. pe copetenþe. grupate. mai mici. sau poate fi aplicat pe parcursul unei zile de ºcoalã. Desen: Un ceas care aratã ora 6:30 ºi un ceas care aratã ora 9:30 Rezolvarea de probleme 10. Desene cu fig. a) pãtrate b) triunghiuri c) cercuri . La o fermã s-au adus 26 saci cu cereale dintre care 12 saci au fost cu porumb. Nota de trecere este 5. Aflã câþi saci cu grâu au fost. durata probei urmând sã o stabiliþi dumneavoastrã. aºezate în poziþii diferite 0. formularea întrebãrii. iar restul cu grâu. • Se recomandã citirea fiecãrei sarcini înainte de rezolvarea de cãtre cursanþi. b) 46 – 32. 12. Într-o parcare sunt 24 de locuri. 1 p. . Care obiect cântãreºte mai mult: o sacoºã cu roºii de 10 kg sau o ladã cu ardei de 25 kg? 0. Punctajul se converteºte în notã. a) 46 + 32. Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 43 . O persoanã a plantat într-o zi 13 copaci. Alege operaþia potrivitã. Aflã câte locuri sunt ocupate. 2 p. 1 p oficiu • Testul este elaborat în deplinã concordanþã cu standardele de evaluare pentru nivelul întâi. dacã 11 locuri sunt libere. cum ar fi: oferirea de alternative din care cursantul sã aleagã. plane mai mari. • Testul poate fi aplicat în întregime sau se pot „decupa“ numai anumiþi itemi de la fiecare conþinut / competenþã. 0. iar în altã zi 12 copaci.Recunoaºterea formelor plane 7.40 p. pe care le exemplificãm mai jos.20 p. Coloreazã ceasul care indicã ora 13. • Pentru evaluarea stadiului de formare a oricãreia dintre competente am prevãzut itemi cu sprijin în obiecte sau sprijin procedural. Se pot face copii din care se eliminã prima coloanã care se adreseazã doar evaluatorului. Testul se multiplicã pentru fiecare cursant.30. d) dreptunghiuri Compararea mãsurilor 8. Pentru a asigura coerenþã evaluãrii sunt recomandate matricele de evaluare.40 p. 1 p. . sugerarea operaþiilor.

E Proiectarea modalitãþilor de evaluare 1. Compararea ºi ordonarea numerelor naturale 3. Cunoaºterea procedurilor de calcul 4. Compunerea de probleme 5. Rezolvarea de probleme 4. Recunoaºterea formelor plane ºi spaþiale 5. Explorarea unor modalitãþi de a descompune numerele 2. Folosirea unor modalitãþi de organizare a datelor ü ü ü 44 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . Matrice de evaluare vizând obiectivul cadru cunoaºterea ºi utilizarea unor concepte specifice matematicii Instrumente de evaluare Capacitãþi evaluate activitate independentã în clasã ü ü ü ü ü ü temã probã practicã probã oralã ü ü ü ü ü probã scrisã ü ü ü ü proiect 1. Matrice de evaluare vizând obiectivul cadru dezvoltarea capacitãþii de explorare / investigare ºi rezolvare de probleme Instrumente de evaluare Capacitãþi evaluate activitate independentã în clasã ü ü ü temã probã oralã ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü probã scrisã ü ü activitate în echipã ü ü 1. Efectuarea de mãsurãtori ºi utilizarea unitãþilor de mãsurã ü ü ü ü ü ü ü ü 2. Efectuarea de estimãri 3. Înþelegerea sistemului poziþional de formare a numerelor 2.

Construire de enunþuri logice vizând rezolvarea de exerciþii ºi probleme ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 45 .3. Matrice de evaluare vizând obiectivul cadru formarea ºi dezvoltarea capacitãþii de a comunica utilizând limbajul matematic Instrumente de evaluare Capacitãþi evaluate activitate în echipã probã |oralã probã scrisã proiect observarea comportamentului comunicativ 1. Înþelegerea semnificaþiei globale ºi a informaþiilor de detaliu din enunþul unei probleme 2.

Exprimarea oralã ºi scrisã a modului de lucru în de a comunica utilizând limbajul rezolvarea de exerciþii ºi probleme matematic 46 Programul „A doua ºansã“ • Nivel primar . „adaug“. bancnote. informaþii utile. numere de telefon. anchete pe teme diverse (proiecte). folosind numere de la 0 la 30. ora. „scad“. sau a unei situaþii – problemã cu date din viaþa realã. S9. Recunoaºterea dupã proprietãþi simple a unor forme a problemelor geometrice plane ºi utilizarea lor în realizarea unor lucrãri practice. Formarea de ºiruri cu obiecte sau numere mai mici decât 10 utilizând criterii date. 3. „câte sunt la un loc“. Scrierea ºi citirea numerelor naturale de la 0 la 100 în contexte reale: liste. 1. Formarea ºi dezvoltarea capacitãþii S10. dar ºi fãrã sprijin. S2. în situaþii de viaþã: cumpãrãturi. Înþelegerea unor termeni specifici matematicii ºi rezolvarea unor probleme de tipul: „erau ºi mai vin“. S8. reduceri de preþuri. Efectuarea de mãsurãri simple cu unitãþi de mãsurã ne-standard ºi exprimarea numericã a rezultatului mãsurãrii. Folosirea deprinderilor de calcul matematic în rezolvarea unei probleme. S5. S6. „cât a mai rãmas“. „erau ºi mai pleacã“.E Ce trebuie sã evaluaþi Obiectiv cadru Standard S1. Utilizarea de strategii proprii de rezolvare a unei probleme cu numere de la 0 la 30. preþuri. colectare de deºeuri. Dezvoltarea capacitãþii de rezolvare S4. repartizarea timpului. S3. S7. Rezolvarea de adunãri ºi scãderi fãrã trecere peste ordin. monede. Estimarea numãrului de obiecte în situaþii practice. în concentrul 0–100 cu sprijin în obiecte. tabele. Cunoaºterea ºi utilizarea unor concepte specifice matematicii 2. creºteri de salariu.

Presa Universitarã Clujeanã.BIBLIOGRAFIE M. Bucureºti. P. Bucureºti. Dincolo de discipline.E. Colorado. Ghid de evaluare pentru învãþãmântul primar. Bucureºti Nedelcu. 2004 M. Cluj-Napoca. Bucureºti. 1981 Bernat.D. Bucureºti Ciolan.C. Simona-Elena Tehnica învãþãrii eficiente. 1997 M. Boulder. 2001 Landsheere. Învãþarea bazatã pe proiect.P. Humanitas Educaþional. 2004 M. D. Programe de învãþãmânt ºi educaþie permanentã..C.C.E. Bucureºti. M. 2003 Ghidul cadrului didactic • Matematicã I 47 . ºi Singleton. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de matematicã.. 2003 Ionescu. Bucureºti. Bucureºti. Bucureºti. E.D. D’Hainaut.E. L.clasele I ºi a II-a. E. E. Metode de învãþãmânt. Humanitas Educaþional.. 1979 L.. autor Ivan Mykytin. 2003 Miller. A. Colecþia Pedagogia secolului X X. Ghidul tutorelui (Accesul la educaþie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe romi).E.C. Bucureºti. Bucureºti. S.P. Dicþionar de termeni pedagogici. 1999 Cristea.P. 2004 Cerghit. L Formarea Cetãþenilor. Humanitas.D. Definirea obiectivelor educaþiei. G. Programa ºcolarã. I. B. E. Învãþarea interculturalã în ºcoalã.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->