Sunteți pe pagina 1din 2

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Oferta produse si servicii 2011Consultanta implementare sisteme de Management
Scrvicii dc consuItan compIctc n vcdcrca impIcmcntarii si ccrtiIicarii unui sistcm dc
management in raport cu un referential, respectiv a unui sistem de management integrat in
raport cu doua sau mai multe referentiale.
Acordam consultanta pentru:
Sisteme de management al calitatii I SO 900 1:2 008
Sisteme de management al calitatii specific industriei auto I SO TS 1 6949 :20 02
Sisteme de management de mediu I SO 1400 1:2 004
Sisteme de management al sigurantei alimentelor HACCP I SO 2 2000 :20 05
Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 1 8001 :20 07
Sisteme integrate de management (calitatemediu, calitatesiguranta alimentului etc.)

Serviciile dc consuItan si scrviciiIc suport compIctc cuprind:
formare instruire manageri si personal
proiectare sistem
documentare sistem
FRQVXOWDQ DLPSOHPHQWDUH
evaluare sistem (audit intern, audit de conformare)
servicii suport pentru selectarea organismului de certificare
servicii suport pe parcursul auditului de certificare
servicii de mentinere/imbunatatire sistem


Formare instruire personal
Servicii de formare instruire a personalului n vederea stapanirii tehnicilor de lucru specifice
sistemelor de management si insusirii cunostintelor necesare si a aplicarii lor pentru:
Controlul statistic al procesului ( SPC)
Analiza sistemelor de masurare ( MSA)
Analiza modurilor de defectare, a efectelor si criticitatii ( AMDEC- FMEA)
Analiza riscurilor SSM
Implementarea sistemelor de management al calitatii I SO 9001 :200 8
Implementarea sistemelor de management al calitatii specific industriei auto I SO TS
16949 :20 02
S.C. STANDARD CONSULT s.r.l
&2168/7$1 3(1758$)$&(5,,0$1$*(0(17
Si biu st r. Si ret ul ui nr. 18, bl . 115, sc. A, ap. 1 550395 Si bi u
Telefon/ Fax 0369- 446627 Mobil 0771-031735; 0745-669435


2

Implementarea sistemelor de management de mediu I SO 14001 :20 04
Implementarea sistemelor de management al sigurantei alimentelor HACCP I SO
22000 :20 05
Implementarea sistemelor de management al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS
18001 :20 07
Implementarea sistemelor integrate de management (calitatemediu, calitatesiguranta
alimentului etc.)


Detalii servicii de training:
formare instruire manageri si personal
nivel pregatire cursanti studii superioare, studii medii
durata cursului 3-5 zile
doua teste intermediare si un test final
suport de curs in format tiparit
metode de lucru
eliberare certificate de absolvireProduse

Proiectare si realizare de produse adaptate cerintelor clientului pentru:

Masini si automatizari industriale
Dispozitive si standuri de verificare si control
Masini si standuri la tema pentru prelucrari, si asamblare
Linii de montaj
Sisteme de control a proceselor

Instrumente de lucru (pachet proceduri si instrumente de lucru) pentru:
Controlul statistic al procesului ( SPC)
Analiza sistemelor de masurare ( MSA)
Analiza modurilor de defectare, a efectelor si criticitatii ( AMDEC- FMEA)
Analiza riscurilor SSM ( Risk Assesment )


Contact:
Ad ri a n Cra ci un
SC STANDARD CONSULT
Str. Siretului nr. 18, ap.1
Sibiu Romania
Phone: +40 269 23 00 35
Mobile: +40 745 17 14 80; +40 755 11 04 13
e-mail: adrian.craciun@compa-it.ro ; staco@rdslink.ro