Sunteți pe pagina 1din 2

Disciplina :Instruire practica Cls.

a-XI-a B Tema : Intretinereea , masinilor,aparatelor si instalatiilor electrice ; Forma de instruire : Colectiva / individuala ; Durata : 300 min Locul de desfasurare : Atelierul electric scoala ; Tipul lectiei : formare de priceperi si deprinderi

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICA


Scenariul lectiei
U.C. Competent e Tehnice generale Criterii de performanta ( C.P.) Conditii de aplicabilitate Criterii de evaluare Etape de Instruire Continutul instruirii
-instructaj SSM; -Organizarea activitatii -anuntarea obiectiVelor. -identificarea cunostintelor privind fuctionarea M.A.E

Timp

Forma de lucru

Metode de invatare
-Expunerea Conversatia euristica Instructajul verbal

Resurse Mijloace
Manual de igiena Legislatia de SSM

Ech.Th.

Intretinerea Masinlor si a Aparatelor electrice

2. Realizeaza lucrari de intretinere la masinile si aparatele electrice de j.t.

1.Precizarea operatiilor de intretinere pe categorii de masini si instalatii electrice ; 2.Identificarea conditiilor de realiazare a lucrarilor ; 3 Executarea lucrarilor de intretinere ;

a)Operatii de intretinere - demontare, -verificare; -curatare , reglare -montare b) Categorii de masini: -rotative -de Cc.; C.a. -statice (Tr.) c)Categorii de aparate -de comutatie -de reglare -de protectie -semnalizare d)Categorii de instalatii -de iluminat -de pornire -de semnalizare e) Documentatia tehnica

Secventa introduc-tiva

20 Min

Frontala

-elevul poate preciza operatiile de intretinere; -elevul poate sa realizeze lucrari pentru intretinere utilizaind SDV-uri si AMC corespunzatoare,in conditiile respectarii normelor S.S.M...

CP.Nr.1 (acumulare de noi cunostinte )

50 Min

Pe grupe -trusa electr. -AMC. -tabla -motor de Cc Motor de Ca. Conectori -Cablu -acumul. 12V.cc

CP.2. (acumu-lare de noi cunostinte )

-identificarea conditiilor de realizare a lucrarilor

50 min

Pe grupe

Expunerea Conversatia euristica -Demostrarea; -Modelarea; -observarea independenta -Discutia

-reteaua electrica -polizor -masina electrica de gaurit Tablou electric

CP.3 (acumu-lare de noi cunostinte )

-Executarea lucrarilor de intretinere pe masini Fixarea Cunostintelor ( evaluarea fomativa conform testului )

120 min

Pe grupe

Secventa finala

30 min

Frontala

Testarea

Coli cu tstul scris

FISA DE EVALUARE
Competente
Itemi cu alegere multipla
* Incercuiti pe foaie litera corespunzatoare raspunsului considerat corect : Motorul electric este o masina electrica care transforma: a) Energia mecanica in energie electrica; b) Energie electrica i energie mecanica; c) Energia mecanica in (caldura ) 2. Itemi pereche In coloana A sunt enumerate elementele constructive iar in colana B sunt pozitiile din ansmblu ; Scrieti pe foie asocierile dintre cifrele di coloana A si literele corespunzatoare din coloana B Coloana A Coloana B

Categorii de itemi

Barem de corectare

Punctaj

Raspuns : b

10 p

1. stator a) in interiorul carcasei masinei electrice 2. rotor b) pe axul masinei electrice 3. colector c) in exteriorul masinii; 4. Carlig de transport d) langa colector 5. perii e) pe carcasa masinei electrice Itemi cu raspuns lacunar ( de completare ) Prevenirea uzurii si prelungirea duratei in serviciu a masinilor si a instalatiilor electrice se faceprin aplicarea unui set de masuri preventive care se pot grupa in : -masuri de .........1...........corecta ; -masuri de ...........2.............corespunzatoare; Pentru indepartarea uzurii morale a echipamentelor electrice sunt necesare lucrari de .......3......... Exploatarea corecta a masinilor electrice consta in ............4......incalzirii .si a incarcarii ......5....... curatarea............6........si ungerea lagarelor; Itemi cu alegere duala : * Alegeti pentru adevarat =A , iar pentru fals =F , dupa cum cosiderati enunturile urmatoare : Tehnologia repararii masinilor electrice cuprinde printre altele si urmatoarele faze importante: 1.Desfacerea legaturilor electrice de la bornele masinii; 2.Transportarea motorului la atelierul de reparatii ; 3.Demontarea motorului ; 4.Schimbarea statorului cu unul nou ; 5.Repararea partilor componente defecte; 6.Polizarea scuturilor inainte de asamblare; 7.Vopsirea carcasei ( dupa degresare ) 8.Remontarea ; 9.Transportarea motorului la locul initial; 10. Refacerea legaturilor

1c 2- a 3b 4- e 5-d Raspuns: 1 = exploatare 2 = intretinere 3 = modernizare 4 = supravegherea 5 = normale 6 = contactelor

20p

30p

1. A 2. A 3. A 4. F 5. A 6. F 7. F 8. A 9. A 10. A

30p

Nota : -Se acorda 10p din oficiu; -nota este catul dintre Nr. punctelor acumulate / 10 ; Ms. Instr. Marin Ion