Sunteți pe pagina 1din 6

Analiza tranzac ional

I. Analiza structural
Analiza tranzac ional i are originea n lucr rile lui Eric Berne i poate fi considerat att ca o tehnic psihoterapeutic i autoformativ ct i ca o teorie asupra personalit ii. Observarea activit ii sociale spontane f cut cel mai cu folos n anumite tipuri de grupuri de psihoterapie arat c , din cnd n cnd, oamenii i modific vizibil postura, punctul de vedere, vocea, vocabularul i alte aspecte ale comportamentului. Aceste modific ri de comportament sunt nso ite adesea de o nestatornicie a sentimentelor. La acela i individ, un anumit set de tipare de comportament corespunde unei anumite st ri de spirit i un alt set este legat de o atitudine psihica diferit , adesea incompatibil cu primul. Aceste transform ri i diferen e dau na tere ideii de st ri de ego. n limbaj tehnic, o stare de ego poate fi descris din punct de vedere fenomenologic drept un sistem coerent de sentimente, iar opera ional, drept un set coerent de tipare comportamentale. Se pare c fiecare individ are la ndemn un repertoriu limitat cu asemenea st ri de ego, care nu sunt ni te roluri, ci ni te realit i psihologice. Repertoriul cuprinde urm toarele categorii: 1. St ri de ego care seam n cu cele ale figurilor p rin ilor. 2. St ri de ego care sunt ndreptate n mod autonom c tre evalu ri obiective ale realit ii. 3. Cele care reprezint relicve str vechi, st ri de ego nc active, care sau consolidat n frageda copil rie. n limbaj tehnic, acestea sunt denumite: st ri de ego exteropsihice, neopsihice i respectiv arheopsihice. n limbaj obi nuit, manifest rile lor se numesc P rinte, Adult i Copil.1 Se constat u or faptul c conceptul de st ri ale ego-ului i are originea n teoria psihanalitic asupra personalit ii, pe care, de altfel Berne o i practicase nainte. ncercnd s se delimiteze de psihanaliz , Berne arat c structurile descrise de psihanaliz , Id, ego i superego sunt ipotetice, n timp ce structurile descrise de analiza tranzac ional sunt direct observabile.2

II. Starea de p rinte a eului.


1 2

Eric Berne, Jocuri pentru adul i, Bucure ti, Editura Amaltea, 2002,p. 17 Irina Holdevici, Elemente de psihoterapie,Bucure ti, Editura All, 1998, p. 159

Orice fiin omeneasc a nregistrat norme, opinii, judec i, despre lucruri i oameni nainte de a avea posibilitatea s analizeze corectitudinea acestor norme. A nregistrat de asemenea modele de comportament, moduri de vorbire, de folosire a vocii, a fe ei pentru a ncerca s se impun altora, s comande, s domine, s critice sau s i devalorizeze pe ceilal i. Dar i modele de comportament ca s i protejeze, s i ajute, s i ncurajeze pe ceilal i, comportamente binevoitoare. O persoan se afl n Starea de P rinte atunci cnd comportamentul s u reproduce un comportament pe care l-a v zut, l-a perceput,l-a observat la proprii p rin i sau la persoanele care au avut asupra sa o influen dominant . Starea de p rinte a Eului este mp r it n dou realit i total diferite: p rintele normativ i p rintele binevoitor. P rintele normativ con ine regulile, normele, opiniile, valorile, prejudec ile, modelele de comportament autoritare, de dominare a celorlal i. Aspect pozitiv: este partea conduc toare care d instruc iuni, care dicteaz normele ntr-o rela ie respectuoas . Aspect negativ: este partea care se exprim ntr-o rela ie neloial (non ok) pentru a-l critica, a-l devaloriza pe cel lalt. Spunem atunci despre aceast persoan c are rolul de Persecutor. P rintele binevoitor cuprinde modele de comportament protectoare, pline de ncredere, aprobatoare n privin a altora sau a lui nsu i. Aspect pozitiv: este partea care protejeaz , care ncuviin eaz , care este prevenitoare. Aspect negativ:atunci cnd individul l folose te ca s superprotejeze, s fac lucrurile n locul altuia; acest rol este numit Superprotector- Salvator. III. Starea de adult a eului. Orice fiin omeneasc posed i capacitatea de a percepe singur no iunile, de a reflecta asupra lor, de a le analiza, de a le compara, de a face deduc ii, de a n elege, dar i pe aceea de a asculta informa ii. Acestea sunt activit ile importante ale St rii de Adult i permite culegerea de informa ii din toate realit ile vie ii, luarea de decizii gndite, rezolvarea problemelor,ndeplinirea sarcinilor, negocierea. Tot starea de Adult este cea care permite o integrare armonioas ntre dorin e i valori, fapt care d personalit ii un sentiment de mul umire n via , n acord cu sine nsu i. Aspectul negativ al acestei st ri a eului provine din folosirea excesiv a acestei st ri n rela iile interumane. Un individ care s-ar afla permanent in Starea sa de Adult ar fi un adev rat robot.3 IV. Starea de copil a eului. n via a oric rei fiin e omene ti se petrec lucruri importante pentru propria persoan . Lucruri care i plac sau displac. F r s n eleag exact de ce. Simte
Renne de Lassus, Analiza tranzac ional , Traducere de Doina Cojocaru, Bucure ti, Teora, 2006, p.19-20.
3

Editura

satisfac ii, bucurii, pl ceri sau nepl ceri, regrete, am r ciune, mnie, team , anxietate. Este starea eului unde se manifest trebuin ele, dorin ele: fie c ele se manifest n mod spontan, liber, fie c sunt adaptate la trebuin ele altora sau ale societ ii. Copilul liber. Se spune despre o persoan c se manifest prin Copilul s u Liber atunci cnd i exprim sentimentele, emo iile, dorin ele n mod spontan. Copilul Liber este de asemenea sediul Intui iei, indispensabil capacit ii creative. Aspect pozitiv: Starea de Copil este ,,inima omului, centrul a ceea ce este tr it, locul privilegiat al unei ntlniri adev rate. Este exprimarea spontan a sentimentelor care permite evitarea nen elegerilor, a indispozi iilor att de frecvente n rela iile dintre oameni. Aspect negativ: ca i n cazul celorlalte St ri ale Eului, cu o persoan care se manifest ntotdeauna cu Starea de Copil ,,va fi greu de tr it i n consecin , va fi respins . Capacitatea intuitiv a Copilului Liber constituie o poten ialitate att de mare , nct Eric Berne a facut din ea o a treia subdiviziune a St rii de Copil a Eului i au numit-o Micul Profesor. Copilul Adaptat. Atunci cnd o persoan i adapteaz trebuin ele, dorin ele dup cele ale celorlal i. Acest lucru se poate face la niveluri diferite: adaptare social la cereri sau la regulile pe care le accept m, supunere, devalorizare, revolt .Ca i aspect pozitiv copilul Adaptat ne permite s ne adapt m din punct de vedere social. El ne face s accept m culoarea ro ie a vie ii n societate, n acest fel reu ind s evit m multe nepl ceri. Aspect negativ: ca n cazul fiec ruia dintre St rile Eului, cu o persoan care se manifest ntotdeauna cu Starea de Copil Adaptat este greu de tr it s ne gndim la personalit ile la care dimensiunea ,,rebel este prima realitate a personajului lor.4 Fiecare om are cele 3 St ri ale Eului. Iat de ce ac iunile sale variaz de-a lungul unei zile, al unei perioade din via a sa i de-a lungul ntregii sale vie i. Nici o stare a Eului nu este mai bun dect alta, toate trei sunt importante. Astfel, toate cele 3 aspecte ale personalit ii au o valoare ridicat de tr ire i supravie uire, i doar cnd unul dintre aspecte stric echilibrul stabil, apare necesitatea analizei i reorganiz rii. Dac echilibrul este p strat, P rintele, Adultul i Copilul au dreptul la respect egal i fiecare i are rostul lui ntr-o via productiv i plin .5 V. Tranzac iile psihologice. Reprezint interac iuni sociale bazate pe procesul de comunicare. Astfel , dac ntr-o nc pere se afl dou persoane, de fapt interac ioneaz ase st ri ale ego-ului, care tranzac ioneaz . Deci, tranzac ia este o unitate de comunicare interuman care implic un stimul i un r spuns ntre dou st ri ale ego-ului
4 5

Ibidem, p.25-26. Eric Berne, Jocuri pentru adul i, Bucure ti, Editura Amaltea, 2002, p.21.

apar innd la dou persoane diferite. Tranzac ia se poate desf ura la nivel social unde este reprezentat prin linii continue i la nivel psihologic reprezentat prin linie discontinu .6 Tranzac iile pozitive i negative. Primele 4 tipuri de tranzac ii permit comunicarea OK OK, fericit sau eficient . Acestea sunt: Tranzac ie P rinte Normativ- Adult, tranzac ie Adult- Adult, Tranzac ie Copil liber- Copil Liber i Tranzac ie P rinte Binevoitor- Copil. Rela iile negative, non OK sunt urm toarele: rol Persecutor sau tranzac ie P rinte Normativ- Copil Adaptat, rol Salvator- Copil Adaptat i rol Victim sau tranzac ii Copil Adaptat- Copil Adaptat, copil Adaptat-P rinte Binevoitor.7 VI. Jocurile psihologice. Speciali tii n analiza tranzac ional arat c atunci cnd dou nivele (social i psihologic) opereaz n acela i timp, are loc un joc psihologic. Jocul psihologic presupune o serie ordonat de tranzac ii ulterioare care are drept rezultat ni te pl i care genereaz st ri afective negative pentru ambii parteneri.8 Tranzac ionali tii au considerat c este potrivit s stabileasc trei grade de intensitate pe care le pot avea jocurile psihologice: Gradul I : un joc psihologic de gradul I nu este prea perturbator. Este vorba de micile necazuri ale vie ii cotidiene cu acre at ia oameni s-au obi nuit deja. Repetarea lor poate s devin plictisitoare. Gradul II : un joc psihologic de gradul II are un beneficiu psihologic net superior. Gradul III : la nivelul al treilea exist beneficii psihologice negative foarte grave (pierderea serviciului, desp r ire, accident, spital i morg ).9

VII. Atitudinile de via . Atitudinile de via sunt cel mai evident concept al analizei tranzac ionale, iar marele interes al acestui concept const n rela ia cu cel lalt. C ci, plecnd de la sentimentul OK sau non- OK pe care l am fat de mine nsumi, am tendin a s -l apreciez pe cel lalt, s -l judec: l voi considera OK sau non-OK. Exist patru atitudini de via : Eu sunt OK-Tu e ti OK. Aceasta este atitudinea c tig torilor, este atitudinea fericit de via a proximit ii, pozitiv . Aceast atitudine ar trebui s-o
Irina Holdevici, Elemente de psihoterapie, Bucure ti, Editura All, 1998, p.159 Rene de Lassus, Analiza Tranzac ional , Traducere de Doina Cojocaru, Bucure ti, Editura Teora, 2006, p.61 8 Irina Holdevici, op. cit., p.160 9 Rene de Lassus, op. cit., p. 84
7 6

adopt m n timpul activit ilor i care corespunde ideii de a avansa rapid, de a coopera. Eu nu sunt OKTu e ti OK. Este atitudinea celor supu i. Putem considera aceast atitudine ca fiind OK n raport cu un patron atunci cnd ne ncepem ucenicia ntr-o meserie, dar pentru scurt vreme. Eu sunt OKTu nu e ti OK. Este o atitudine arogant i care provoac frecvent conflicte, pentru c cel lalt este devalorizat. Este o atitudine de via foarte r spndit , am putea spune chiar c este favorizat de lumea noastr de competi ie non- OK, unde fiecare ncearc sa-l domine pe cel lalt, s -l dispre uiasc . Eu nu sunt OKTu nu e ti OK. Este o atitudine pasiv . Persoanele cu aceast atitudine i petrec mult timp n izolare i cu jocurile psihologice n pozi ia de victim cu izbucniri adesea grave: boal , sinucidere.10 VIII. Ce s facem cu analiza tranzac ional ? Cu ajutorul analizei tranzac ionale putem s amelior m, s perfec ion m, s progres m ga rela iile noastre, n contactele noastre, n schimburile noastre cu ceilal i. Mai putem ad uga: s transform m, s ajust m, s dezvolt m aceste rela ii, pentru a le face mai satisf c toare, mai eficiente, mai pl cute, mai performante, mai fericite. Dar analiza tranzac ional este i un mijloc de dezvoltare, de evolu ie personal , care ne permite s ne extindem, s ne dezvolt m propria personalitate. S dep im micile conflicte personale, s g sim mijloace pentru a re stimula, re activa,aceast dezvoltare n vederea propriei noastre deschideri, aceasta fiind prima condi ie pentru a contribui la dezvoltarea celor care ne nconjoar i a celor pe care i ntlnim11.

Rene de Lssus, Analiza tranzac ional , Traducere de Doina Cojocaru, Bucure ti, Editura Teora, 2006, p.123-124 11 Ibidem, p.147

10

BIBLIOGRAFIE

1. Berne, Eric, Jocuri pentru adul i, Bucure ti, Editura Amaltea, 2002. Holdevici, Irina, Elemente

S-ar putea să vă placă și