Sunteți pe pagina 1din 4

ntrebarea nr.

1
10 din 10 puncte

Pentru a lua punctul din oficiu bifeaza Adevarat (True) la aceasta intrebare Answer Selected Tru Answer: e

ntrebarea nr. 2
0 din 10 puncte

Aplicatia liniara

, a carei matrice intr-o baza oarecare a

lui este Answer Selected Answer:

reprezinta din punct de vedere geometric o: b. ROTATI E

ntrebarea nr. 3
10 din 10 puncte

Aplicatia liniara

, a carei matrice intr-o baza oarecare a

lui este Answer Selected Answer:

reprezinta din punct de vedere geometric o: c. PROIECTI E

ntrebarea nr. 4
0 din 10 puncte

Fie U si V doua subspatii vectoriale oarecare ale unui spatiu vectorial real Care din urmatoarele submultimi NU este un subspatiu vectorial: Answer Selected Answer:

b.

ntrebarea nr. 5
0 din 10 puncte

Fie punctele A(1,-1,2), B(5,-6,2) si C(1,3,-1). Sa se calculeze Answer Selected Answer:

. d.

ntrebarea nr. 6
0 din 10 puncte

Fie vectorii vectorii Answer Selected Answer: sunt c. coplan ari

.Atunci

ntrebarea nr. 7
0 din 10 puncte

Sa se scrie ecuatia planului care trece prin dreapta

si este paralel cu dreapta Answer Selected Answer: b.

ntrebarea nr. 8
10 din 10 puncte

Sa se formeze ecuatia planului ce trece prin origine si este perpendicular pe planele: , Answer Selected Answer:

c.

ntrebarea nr. 9
10 din 10 puncte

Sa se reduca la forma canonica conica

Answer Selected Answer: c.

ntrebarea nr. 10
10 din 10 puncte

Cuadrica de ecuatie

reprezinta Answer Selected Answer: a. un hiperboloid cu o panza

28 ianuarie 2011
OK