ROLUL RELIGIEI ÎN EDUCAȚIA MORALĂ A TINERILOR

Profesor, Nimerciag Ana-Maria Noiembrie 2010

Cunoașterea acestor realizări constituie un semn de valorizare din perspectivă contemporană a unor realizări. expresia năzuinței permanente a omului de a cunoaște. prin intuirea unor imagini cu continut și mesaj religios. În ambele cazuri demersul educației va fi completat prin actiuni variate întreprinse mai ales în cadrul bisericii. a reprezentat un factor de perpetuare și continuitate socială și culturală. de exemplu. educația religioasă trebuie să promoveze consecvent vibrația interioară și trăiri afective profunde. pendulând neîncetat între existența “profană” și existența “sacră”. din activitatea conștientă și din experiențele iraționale”(4. prin valorificarea substratului moral intrinsec al valorilor religioase și prin traducerea în fapt a acestora.corp. morală și civică si asigurând continuitatea spirituală la nivel social și individual.183). La clasele primare și gimnaziale sarcinile de natură informativă ale educatiei religioase se pot realiza prin intermediul povestirilor religioase. Constiința religioasă se situează la baza întregii dezvoltari spirituale. conferind o formație spiritual . de a depași existența concretă pentru a pătrunde într-o lume ce se află dincolo de aspectele obiective. p. Creștinismul. Privită din perspectiva rolului formativ. Prin aceasta educația religioasă se constituie într-o componentă a educatiei pentru valori. ceea ce face ca experiența religioasă să fie considerată ca fiind cosubstantială ființei umane. Educația religioasa vizează. Importanți clerici ortodocși. “Un om perfect rational este o abstractie.Rolul religiei în educația morală a tinerilor Religia este o formă a conștiinței sociale care prin teorii și practici specifice reprezintă un temei al celor mai profunde reflecții umane. prin dezvăluirea conținuturilor morale cuprinse în secvențele biblice sau alte cărți sfinte. el nu poate fi întâlnit niciodata în realitate. Educația religioasă pregătește omul pentru o perceptie autocuprinzatoare a realității. Multe secole de cultură românească s-au consumat în mănăstiri sau pe lângă biserici. Educația nu este și nu poate fi deplină. răspunzând necesității de împlinire a ființei umane. să se finalizeze într-o serie de comportamente ale . în acelasi timp. dacă nu asigură armonia între cuplul suflet spirit și cuplul viață . să stimuleze și să întrețină vie sensibilitatea și imaginația. b) Sensul formativ al educatiei religioase constă în implicarea tuturor capacităților intelectuale în descifrarea și trăirea sensurilor adânci ale existentei prin interiorizarea normelor religioase. medițatii filosofice profunde. sarcini informative și sarcini formative.Tocmai de aceea ființa umană nu poate fi exclusiv rațională sau exclusiv religioasă. liturgic. estetică. a educației integrale fiind strâns legata de educatia intelectuală. Omul ca existență multidimensională se raportează la existeță nu numai prin rațiune și pragmatism ci și prin simțire și trăire contemplativă. concepte și idei privind istoria diverselor credințe și religii ale umanității și impactul lor asupra culturii naționale și universale. în egală masură. pe studiul istoriei religiilor în ideea stimulării unor reflecții. în ideea creării de noi tipuri de solidaritate. de a se îndoi de ceea ce cunoaște. Orice fiinta umană este constituită. mult mai adânca și semnificativă.religioasă personalității umane în devenire. a) Sensul informativ al educatiei religioase priveste asimilarea unei culturi religioase care include un set de cunoștințe specifice cu caracter teologic. Ea are menirea de a stimula constiința în vederea elaborarii unei viziuni personalizate asupra existenței și construirii unui sens existențial propriu. greco-catolici s-au implicat în marile evenimente istorice care ne-au marcat evoluția. La nivel liceal se va pune accentul pe însusirea unei culturi religioase. de a ști. dogmatic.

a i se dechide celuilalt. p. deprinderilor. prin cunoașterea Bibliei. morala. dreptul de a crede sau nu. 2006 “Manual de pedagogie”. Educația religioasă deschide apetitul către perfecționarea de sine.copilului în relatiile cu propriul eu. practicilor religioase corespunzătoare cerințelor fiecărui cult. B. a Vechiului și Noului Testament. cultivarea toleranței. I. a coerciției sau prozelitismului. încorporează valorile specifice și experimentează credința proprie ajung. Acționând în spiritul acestor idei. Humanitas.. Bontas I. 1998 “Știinta religiilor”. o formarea priceperilor. la acea capacitate empirică necesară pentru a înțelege credința celuilalt. Istrate El: 4. Polirom. Iasi. All. libertatea de conștiință și religioasă. Hestin. Cucos C. Astfel credința informată întărește omul. a-l prețui cu adevărat. Educatia religioasă trebuie să plece de la principiul respectării valorilor fundamentale ale umanității. A fi inițiat din punct de vedere religios înseamnă a fi educat. fizic etc. conjugându-se cu etica. BIBLIOGRAFIE 1. Educația în spirit religios poate constitui o cale de perfecționare a persoanei și din punct de vedere intelectual. o formarea convingerilor. respectarea drepturilor omului.: ”Pedagogie”. să mobilizeze și să orienteze comportamentul. în concordanță cu conștiința religioasă a fiecărui cult. În conformitate cu acestea se conturează principalele obiective ale educatiei religioase (1. o dimensiune activ – participativă. Ea trebuie să valorizeze cele mai nobile sentimente ale omului. Ed . B.172). Ed. moral. Bucuresti. a avea capacitatea de a spori educația și de a o continua singur. Religia presupune o latura intelectuala. nu degenerează în credulitate sau erezie.90): o formarea conștiinței religioase specifice fiecărui cult. 1998. cu semenii și cu transcendența (2. sentimentelor și atitudinilor religioase. concretizată în dogma sau concepția religioasă.1994 ”Pedagogie”. Jinga. H.1993 .: 3.: 2. îi dă o direcție. Ed. Pentru creștini aceasta se realizează în primul rând. obișnuințelor. o componentă afectivă ipostaziată în trăirile de respect și evlavie. nu a hazardului. estetic. Instrucția și formarea religioasă predispun și pregătesc omul într-o masură mai mare pentru acceptarea și înțelegerea aproapelui. ALL. p. aderarea individului la o anumită religie va fi expresia cea mai profunda a libertatii interioare. dreptul de a adera sau nu la o credință religioasă. Ed.

Început: P1: Serbarea Nașterii Domnului ne adună laolaltă și ne inundă sufletele cu o bucurie sfântă. Patimile și Învierea Sa „să ne mântuiască”! P1: În încheiere programului nostru rugăm pe Dumnezeu să primească osteneala noastră.. Vă rugăm să le primiți împreună cu urările noastre de mai bine! Sfârșit: P1: Întruparea din Fercioara Maria a Domnului nostru Iisus Hristos este o taină a iubirii.. De aceea ne-am străduit în această perioadă a postului să învățăm poezii. iar dumneavoastră vă mulțumim din inimă pentru atenția ce ne-ati acordat-o și vă dorim să trăiți întru mulți și fericiți ani! (P1: Iar acum. negrăită. de a le cânta.. P2: .o taina a iubirii nemărginite a lui Dumnezeu Tatăl care L-a trimis pe Fiul Său „să se nască și să crească”. colinde. Din aceste comori de suflet dorim să vă dăruim și dumneavoastră. pe care dorim să vi le dăruim! P2: Colindele –aceste nestemate ale folclorului și spiritualității românești-vin din timpuri străvechi și au fost transmise din moși –strămoși ca un sfânt tezaur. în încheierea programului nostru. Avem datoria sacră de a le învăța. sănătate și „La mulți ani”!) . care împreună formează un buchet de flori duhovnicești. de a le simți cu sufletul și a le dărui din inimă și altora. vă vom încânta sufletul cu o „Colindiță” și cu creștineștele urări de bine. iar prin suferințele. fără seamăn..

Moș Craciun Astăzi S-a născut Hristos Împăratul Romei O. ce veste minunată Mărire întru cele –nalte El îl căuta voind morții a-L da/Dar pruncul Iisus din țară S-a dus Colindița .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful