Sunteți pe pagina 1din 92

Guvernul Romniei

HOTRRE Nr. 363


din 14 aprilie 2010
privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiii finanate din fonduri publice
Publicat n: Monitorul Oficial Nr. 311 din 12 mai 2010
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 11 lit. c) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea
Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare, i n conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind
finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Legii nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i
completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Art. 1 - (1) Se aprob Lista standardelor de cost pentru obiective de investiii finanate, potrivit legii, din fonduri publice, prevzut n
anexa nr. 1.
(2) Se aprob standardele de cost, prevzute n anexa nr. 1, al cror coninut este prevzut n anexele nr. 2.1 - 2.15.
Art. 2 - Standardele de cost elaborate de ministere i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, n coordonarea
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, constituie documente de referin cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investiii,
finanate din fonduri publice, similare din punct de vedere tehnic cu obiectivele de referin prezentate n standardele respective.
Art. 3 - (1) Standardele de cost, aprobate potrivit prevederilor art. 1, se adreseaz ordonatorilor de credite, pentru:
a) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii;
b) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii de eficien economic;
c) ghidare n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii contractelor privind execuia lucrrilor de
construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii.
(2) Standardele de cost, aprobate potrivit prevederilor art. 1, se adreseaz i operatorilor economici, pentru elaborarea ofertelor n vederea
contractrii lucrrilor de construcii.
Art. 4 - Standardele de cost, aprobate potrivit art. 1, se actualizeaz periodic sau ori de cte ori este necesar, prin hotrre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, n funcie de evoluia progresului tehnic i a preurilor resurselor specifice n
domeniul construciilor i/sau pe baza solicitrilor fundamentate ale ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale administraiei
publice centrale.
Art. 5 - Anexele nr. 1 i 2.1 - 2.15 fac parte integrant din prezenta hotrre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaz:
Ministrul dezvoltrii regionale i turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul mediului i pdurilor,
Borbly Lszl
Ministrul sntii,
Cseke Attila
Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,
Mihail Dumitru
p. Ministrul administraiei i internelor,
Mihai Capr,
secretar de stat
Ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului,
Daniel Petru Funeriu
p. Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Anexa Nr. 1
LISTA
standardelor de cost*) pentru obiective de investiii finanate,
potrivit legii, din fonduri publice
*) Standarde de cost elaborate sub coordonarea Ministerului Dezvoltrii
Regionale i Turismului pn la data de 31 martie 2010.

Elaboratorul

Denumirea standardului
Indicativul

1.Ministerul
1.Sal de sport colar nivel
SCOST-01/MDRT

Dezvoltrii Regionale competiional

i Turismului


2.Centru cultural
SCOST-02/MDRT


3.Bloc de locuine pentru tineriSCOST-03/MDRT


4.Reabilitare termic anvelop SCOST-04/MDRT

bloc de locuine


5.Modernizare drum comunal clasaSCOST-05/MDRT

tehnic V

2.Ministerul Mediului 1.Reabilitare drum forestier


SCOST-01/MMP

i Pdurilor
principal


2.Reabilitare drum forestier
SCOST-02/MMP


secundar


3.Reabilitare drum forestier
SCOST-03/MMP


magistral


4.Drum forestier secundar
SCOST-04/MMP

3.Ministerul Educaiei,1.coal cu 8 sli de clas


SCOST-01/MEdCTS
Cercetrii,

Tineretului i
2.Grdini cu 4 sli de grup SCOST-02/MEdCTS
Sportului


3.Cmin studenesc
SCOST-03/MEdCTS

4.Ministerul Sntii 1.Spital regional de urgen


SCOST-01/MS


2.Spital judeean de urgen
SCOST-02/MS

5.Ministerul
1.Canale de irigaii
SCOST-01/MADR
Agriculturii i
impermeabilizare

Dezvoltrii Rurale

Anexa Nr. 2.1

MINISTERUL DEZVOLTRII
SAL DE SPORT COLAR

Indicativ:
REGIONALE I TURISMULUI
NIVEL COMPETIIONAL
SCOST-01/MDRT

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din Metodologia privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la nivelul lunii ianuarie 2010.
II. Domeniu de aplicare
Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii contractelor privind execuia lucrrilor de
construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea contractrii lucrrilor de construcii.
III. Obiectiv de referin
Detaliere Nr. 1
IV. Cost investiie de baz

IV.1. Cost total


Tabel IV.1 (valori informative)

Nr.
Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total

crt.
(exclusiv TVA)

lei
euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)


2.646.504630.120

4.1.1.Arhitectur
1.256.295299.118

4.1.2.Structura de rezisten
1.094.710260.645

4.1.3.Instalaii
295.499 70.357

4.2. Montaj utilaje tehnologice

44.587 10.616

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale


67.990 16.188

cu montaj**)

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport


-
-

4.5. Dotri***)

36.943 8.796

4.6. Active necorporale

-
-

Investiie de baz - cost total


2.796.024665.720

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
**) Lista de utilaje: aeroterme de tavan cu prize de aer proaspt.

***) Lista de dotri: pori de handbal, couri de baschet, stlpi de


volei i tenis.
Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii
ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul
Naional de Statistic la nivelul mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i
le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n
vigoare conform Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010
nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare
conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i
boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,
de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale 10 km;
transport de pmnt 10 km.
IV.2. Cost unitar
Tabel IV.2 (valori de referin)

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/m euro*)/m

Investiie de baz - cost unitar,


1.571
374

din care:

Construcii i instalaii (C+I)


1.487
354

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


Ac

Ac

pentru anul 2010).


NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor
capitole din structura devizului general al investiiei, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare
obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la
beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru
urmtoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de
cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de cheltuieli,
exprimate n procent, astfel:
a) proiectare i inginerie:
3,0% din valoarea investiiei de baz;
b) consultan:
1,0% din valoarea investiiei de baz;
c) asisten tehnic:
1,5% din valoarea investiiei de baz;
d) organizare de antier:
2,5%;
e) cheltuieli diverse i
10,0%.
neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform
prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general
pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la Hotrrea
Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei
seismice i climatice de calcul al amplasamentului investiiei, precum
i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite
de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n
documentaia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiiei.

Anexa Nr. 2.2


MINISTERUL DEZVOLTRII
CENTRU CULTURAL

Indicativ:
REGIONALE I TURISMULUI SCOST-02/MDRT

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din Metodologia privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la nivelul lunii ianuarie 2010.
II. Domeniu de aplicare
Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii contractelor privind execuia lucrrilor de
construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea contractrii lucrrilor de construcii.
III. Obiectiv de referin
Detaliere Nr. 2
IV. Cost investiie de baz
IV.1. Cost total
Tabel IV.1 (valori informative)

Nr.
Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total

crt.
(exclusiv TVA)

lei
euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)


3.046.427 725.340

4.1.1.Arhitectur
754.269 179.588

4.1.2.Structura de rezisten
1.569.532 373.698

4.1.3.Instalaii
722.626 172.054

4.2. Montaj utilaje tehnologice


155.801
37.095

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale 658.055 156.680

cu montaj**)

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport


-
-

4.5. Dotri***)
380.977
90.709

4.6. Active necorporale

-
-

Investiie de baz - cost total


4.241.2601.009.824

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
**) Lista de utilaje:
- arhitectura: lift nclinat cu platform, cortin pentru scen;
- instalaii electrice i automatizare: central telefonic 8 trunchiuri,
central de detecie i semnalizare efracie, generator electric, baterii de
condensatori;
- instalaii sanitare: separator de hidrocarburi;
- instalaii ventilare, climatizare, PSI: pomp de incendiu, pomp
sumersibil (Erat G&G: submersibil) staie pompare PSI, central de

tratare aer sistem, ventilator de acoperi pentru desfumare, ventilator


axial montat pe perete.
***) Lista de dotri:
- dotri multimedia i sonorizare: videoproiectoare, ecran proiecie,
televizor LCD, DVD playere, amplificatoare, mixere, boxe, microfoane, DVD
sistem cu plasm;
- dotri lumini: proiectoare, dimmeri, rack pentru dimmeri;
- dotri mobilier: deskuri, gradene amovibile, mese, scaune, scaune
ergonomice, dulapuri.
Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii
ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul
Naional de Statistic la nivelul mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i
le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n
vigoare conform Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010
nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare
conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i
boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,
de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale 25 km;
transport de pmnt 10 km.
IV.2. Cost unitar
Tabel IV.2 (valori de referin)

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/m euro*)/m
Ac

Ac


Investiie de baz - cost unitar,
2.251
536

din care:

Construcii i instalaii (C+I)


1.617
385

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor
capitole din structura devizului general al investiiei, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare
obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la
beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru
urmtoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de
cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de cheltuieli,
exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
3,0% din valoarea investiiei de baz;
b) consultan:
1,0% din valoarea investiiei de baz;
c) asisten tehnic:
1,5% din valoarea investiiei de baz;
d) organizare de antier:
2,5%;
e) cheltuieli diverse i
10,0%.
neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform
prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general
pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la Hotrrea
Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei
seismice i climatice de calcul al amplasamentului investiiei, precum
i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite

de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n


documentaia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiiei.

Anexa Nr. 2.3

MINISTERUL DEZVOLTRII BLOC DE LOCUINE PENTRU TINERI


Indicativ:
REGIONALE I TURISMULUI SCOST-03/MDRT

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din Metodologia privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la nivelul lunii ianuarie 2010.
II. Domeniu de aplicare
Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii contractelor privind execuia lucrrilor de
construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea contractrii lucrrilor de construcii.
III. Obiectiv de referin
Detaliere Nr. 3
IV. Cost investiie de baz

IV.1. Cost total


Tabel IV.1.1 (valori informative)

Nr.
Categorii de lucrri

Cost total

crt.
(exclusiv TVA)

lei
euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)


6.997.3341.666.032

4.1.1.Arhitectur
3.110.896 740.689

4.1.2.Structura de rezisten
2.799.752 666.608

4.1.3.Instalaii
1.086.686 258.735

4.2. Montaj utilaje tehnologice

-
-

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale 267.658


63.728

cu montaj**)

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport


-
-

4.5. Dotri

-
-

4.6. Active necorporale

-
-

Investiie de baz - cost total


7.264.9921.729.760

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
**) Central termic.

Tabel IV.1.2 (valori informative)

Unitate locativ standard


Cost unitar Cost total n euro*)
(exclusiv TVA)
(exclusiv TVA)

Nr.
Arie construit desfurat euro*)/m pe unitate locativ
camere
Acd m/apartament

1 camer
58

380

22.040

2 camere
81

30.780

3 camere
102

38.760

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
Ac

Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii
ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul
Naional de Statistic la nivelul mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i
le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n
vigoare conform Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010
nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare
conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i
boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,
de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale 10 km;
transport de pmnt 10 km.

IV.2. Cost unitar


Tabel IV.2 (valori de referin)

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/m euro*)/m

Investiie de baz - cost unitar,

1.596
380
din care:

Construcii + instalaii (C+I)

1.537
366

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
Acd

Acd

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor
capitole din structura devizului general al investiiei, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare
obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la
beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru
urmtoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de
cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de cheltuieli,
exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
3,0% din valoarea investiiei de baz;
b) consultan:
1,0% din valoarea investiiei de baz;
c) asisten tehnic:
1,5% din valoarea investiiei de baz;
d) organizare de antier:
2,5%;
e) cheltuieli diverse i
10,0%.
neprevzute:

Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform


prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general
pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la Hotrrea
Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei
seismice i climatice de calcul al amplasamentului investiiei, precum
i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite
de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n
documentaia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiiei.

Anexa Nr. 2.4

MINISTERUL DEZVOLTRII
REABILITARE TERMIC

Indicativ:
REGIONALE I TURISMULUI
ANVELOP
SCOST-04/MDRT

BLOC DE LOCUINE

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din Metodologia privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la nivelul lunii ianuarie 2010.
II. Domeniu de aplicare
Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin;

c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii contractelor privind execuia lucrrilor de
construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea contractrii lucrrilor de construcii.
III. Obiectiv de referin
III.1. Prezentare general
Reabilitarea termic se face pentru un bloc de locuine avnd urmtoarele
caracteristici:

Regim de nlime
P+4E

Sistem constructiv
Panouri mari integral

prefabricate n

sistem fagure

Numr scri
1

nlime de nivel
2,70 m

nlime liber de nivel


2,52 m

Tip acoperi
Teras necirculabil

Numr de apartamente
20

Componen apartamente1 camer


2

2 camere
10

3 camere
8

III.2. Date tehnice

Ac - arie construit [m]

274


Au - arie util nclzit [m]

1.122

Af - arie faad parte opac [m]

1.010

Af - arie faad parte vitrat [m]

160

Ater - arie teras [m]

278

As - arie planeu peste subsol [m]

250

Aanv - arie anvelop [m]

1.698

Vu - volum util nclzit [m]

2.827

indice de form

0,48

Au - apartament [m] 1 camer

37

2 camere

52

3 camere

66

III.3. Lucrri de intervenii asupra anvelopei cldirii

FAADE
Perei exteriori de la Termosistem cu polistiren expandat

cota 0,00 pn la cota ignifugat PEX cu grosimea de 10 cm

superioar a aticului

Soclu de la cota 0,00 Termosistem cu polistiren extrudat

pn la - 0,50 m sub CTSignifugat XPS cu grosimea de 8 cm

TERAS
Termoizolaie din plci din

polistiren expandat ignifugat cu


grosimea de 16 cm i refacerea

hidroizolaiei

TMPLRIE
Tmplrie PVC pentacameral cu

clapete autoreglante

PLANEU PESTE SUBSOL


Termoizolaie din plci din

polistiren expandat ignifugat cu

grosimea de 8 cm

III.4. Caracteristici eseniale de calcul

Caracteristica
Act normativ

Denumire/

esenial

Nivel de

performan

CaracteristiciP100-1/2006
Expertiza tehnic
macroseismice Cod de proiectare seismic
calitativ

Clasa de
P100-1/2006

importan i Cod de proiectare seismic

expunere

Categoria de Hotrrea Guvernului nr. 766/1997


Normal

importan
pentru aprobarea unor regulamente

privind calitatea n construcii, cu

modificrile i completrile ulterioare

Regulament privind stabilirea

categoriei de importan a construciei

Zona climaticC 107 - 2005


Zona II

Partea a III-a; Anexa D - Normativ


(e = -15 C)

privind calculul termotehnic al


i = 20 C

elementelor de construcie ale


cldirilor

Clasa de
MC 001/3 - 2006
q < 100

performan
Metodologia de calcul al performanei [kW/m, A ]

energetic
energetice a cldirilor

Coeficientul SREN ISO 10077-1 i 2


Max. 1,3 W/m K

de transfer

pentru PVC

termic (U)

prin tmplrie

Grad de
P 118/1999
Grad de rezisten
rezisten la Normativ de siguran la foc a
la foc - II

foc
construciilor

IV. Cost investiie de baz


IV.1. Cost total
Tabel IV.1.1 (valori informative)

Nr.
Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total

crt.
(exclusiv TVA)

lei
euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)


259.174
61.708

4.1.1.Arhitectur:

Perete parte opac


127.260
30.300

Perete parte vitrat

77.280
18.400

Teras

42.034
10.008

Planeu peste subsol

12.600
3.000

4.1.2. Structura de rezisten

4.1.3.Instalaii

-
-

4.2. Montaj utilaje tehnologice

-
-

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale


-
-

cu montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport


-
-

4.5. Dotri

-
-

4.6. Active necorporale

-
-

Investiie de baz - cost total


259.174
61.708

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
Tabel IV.1.2 (valori informative)

Unitate locativ standard


Cost unitar Cost total n euro*)
(exclusiv TVA)
(exclusiv TVA)

Nr.

Arie util
euro*)/m
pe unitate locativ
camere
m/apartament

1 camer
37

55

2.035

2 camere
52

2.860

Au

3 camere
66

3.630

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii
ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul
Naional de Statistic la nivelul mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i
le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n
vigoare conform Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010
nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare
conform Legii privind asigurarea pentru accidente de munc i boli
profesionale nr. 346/2002, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,
de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale 10 km.
IV.2. Cost unitar
IV.2.1. Cost raportat la metru ptrat arie util construcie
Tabel IV.2.1 (valori de referin)

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/m euro*)/m

Investiie de baz - cost unitar,

231
55
din care:

Construcii + instalaii (C+I)

231
55
Au

Au


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului
pentru anul 2010).
IV.2.2. Cost raportat la metru ptrat element construcie
Tabel IV.2.2 (valori de referin)

Denumire element construcie


Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/m

euro*) m

Perete parte opac

126

30

Perete parte vitrat

483

115

Teras

151

36

Planeu peste subsol

50

12

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
element

element

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor
capitole din structura devizului general al investiiei, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare
obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la
beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru
urmtoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de
cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de cheltuieli,

exprimate n procent, astfel:


a) proiectare i inginerie:
3,0% din valoarea investiiei de baz;
b) consultan:
1,0% din valoarea investiiei de baz;
c) asisten tehnic:
1,5% din valoarea investiiei de baz;
d) organizare de antier:
2,5%;
e) cheltuieli diverse i
10,0%.
neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform
prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general
pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la Hotrrea
Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei
seismice i climatice de calcul al amplasamentului investiiei, precum
i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite
de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n
documentaia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiiei.

Anexa Nr. 2.5

MINISTERUL DEZVOLTRII
MODERNIZARE DRUM COMUNAL

Indicativ:
REGIONALE I TURISMULUI
CLASA TEHNIC V
SCOST-05/MDRT

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din Metodologia privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;

- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la nivelul lunii ianuarie 2010.
II. Domeniu de aplicare
Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii contractelor privind execuia lucrrilor de
construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea contractrii lucrrilor de construcii.
III. Obiectiv de referin
III.1. Prezentare general: "Modernizare drum comunal - lungime tronson: 5,25 km"
Scop:
- asigurarea conexiunii la reeaua naional i judeean;
- asigurarea accesibilitii unor zone cu potenial la nivel de regiune unde condiiile economice au mpiedicat dezvoltarea zonei;
- economisirea timpului i a carburanilor;
- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;
- mbuntirea capacitii portante.
III.2. Date tehnice
Traseul nemodernizat are dou benzi de circulaie, prezentnd degradri accentuate.
Situaia proiectat urmrete:
- mbuntirea elementelor geometrice i a cilor de rulare;
- aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunztori categoriei drumului;
- realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care s se ncadreze n prevederile legale;
- suprapunerea traseului peste traseul existent;
- asigurarea vitezei de deplasare: 20 - 40 km/h;
- ncadrarea drumului n clasa tehnic V, categoria de importan C.
Situaia proiectat nu cuprinde: lucrri de art, poduri i podee.
Pentru drumuri de clasa tehnic V vor fi asigurate:
- lime parte carosabil 2 x 2,50 m;
- lime acostament 2 x 0,50 m;
- pant transversal carosabil 2,5%;
- pant transversal acostament 4%.
Sistem rutier propus:
- 4 cm uzura din BA16;
- 4 cm strat de legtur BAD 25;
- 10 cm macadam;

- 15 cm balast pentru reprofilare (grosime medie);


- acostamentele amenajate (balastate);
- asigurarea scurgerii apelor: rigole, anuri trapezoidale n afara localitilor.
III.3. Caracteristici eseniale de calcul

Denumire

Clas/Nivel de performan

Caracteristica macroseismic a
a = 0,08 g; Tc = 0,7 sec.

amplasamentului

P100-1/2006

Clasa tehnic
V

Categoria de importan
"C" - NORMAL

Zona climatic
III

STAS 1709/1-90

Adncimea de nghe
70 ... 80 cm

STAS 6054-77

Presiunea convenional a terenului de P = 260 kPa

fundare

NP 112/2004

conv

III.4. Planuri i seciuni*)


*) Pct. III.4 este reprodus n facsimil.
Seciune transversal

IV. Cost investiie de baz


IV.1. Cost total
Tabel IV.1 (valori informative)

Nr.
Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total

crt.
(exclusiv TVA)

lei
euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Lucrri de drumuri


3.641.316 866.980

4.1.1.Sistemul rutier
3.409.707 811.835

4.1.2.anuri
231.609
55.145

4.2. Montaj utilaje tehnologice

-
-

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale


-
-

cu montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport


-
-

4.5. Dotri

-
-

4.6. Active necorporale

-
-

Investiie de baz - cost total


3.641.316 866.980

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii
ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul
Naional de Statistic la nivelul mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i
le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n
vigoare conform Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010
nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare
conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i
boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,
de 5%;
- pentru distana de transport: transport materiale 25 km.
IV.2. Cost unitar
Tabel IV.2 (valori de referin)

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/km euro*)/km

Investiie de baz - cost unitar,


693.584
165.139
din care:

Lucrri de drumuri
693.584
165.139

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului

pentru anul 2010).


NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor
capitole din structura devizului general al investiiei, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare
obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la
beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru
urmtoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de
cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de cheltuieli,
exprimate n procent, astfel:
a) proiectare i inginerie:
3,0% din valoarea investiiei de baz;
b) consultan:
1,0% din valoarea investiiei de baz;
c) asisten tehnic:
1,5% din valoarea investiiei de baz;
d) organizare de antier:
2,5%;
e) cheltuieli diverse i
10,0%.
neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform
prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general
pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la Hotrrea
Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei
seismice i climatice de calcul al amplasamentului investiiei, precum
i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite
de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n
documentaia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiiei.

Anexa Nr. 2.6


MINISTERUL MEDIULUI REABILITARE DRUM FORESTIER PRINCIPAL Indicativ:

I PDURILOR
SCOST-01/MMP

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din Metodologia privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la nivelul lunii ianuarie 2010.
II. Domeniu de aplicare
Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii contractelor privind execuia lucrrilor de
construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea contractrii lucrrilor de construcii.
III. Obiectiv de referin
III.1. Prezentare general
Traseul drumului forestier se desfoar n ntregime n fondul forestier naional, ocupnd cu aproximaie, definitiv sau temporar,
urmtoarele suprafee:
- suprafaa ocupat definitiv - cca 1,0 - 1,2 ha/km
Suprafaa ocupat definitiv este format din platforma i anul drumurilor. Aceast suprafa rmne n continuare n fond forestier,
schimbndu-se folosina n "instalaii de transport forestier - drumuri", i reprezint 0,5% din suprafaa deservit de drumurile nou-construite.
Lucrrile de refacere a drumurilor forestiere existente nu ocup suprafee noi din fondul forestier.
Drum forestier axial - trafic 30 - 50.000 m :
- limea platformei drumurilor n aliniament:
5,00 m;
- limea prii carosabile n aliniament:
4,00 m;
- raza minim de racordare n plan orizontal:
20,00 m;
- raza minim de racordare n serpentin:
15,00 m;
3

- declivitatea maxim la transportul n gol:


9%;
- declivitatea maxim la transportul n plin:
6%.
III.2. Date tehnice:
- platforma 5,0 m;
- suprastructura 25 - 35 cm macadam;
- 10 - 15 cm balast pentru reprofilare;
- acostamentele amenajate balastate;
- asigurarea scurgerii apelor: rigole, anuri de pmnt sau dalate;
- lucrri de art - ziduri de sprijin la ap sau la versant;
- poduri i podee tubulare.
III.3. Caracteristici eseniale de calcul

Caracteristica
Categoria de drum Clasa de
Act normativ

esenial

importan

Dimensionare:
Drum tehnologic*) A10 - S30 PD 67/80 - reactualizat
convoi de calcul

1998

Zona climatic

Zona III

*) Conform Codului silvic.


III.4. Planuri i seciuni caracteristice )
1

) Pct. III.4 este reprodus n facsimil.

Seciune transversal
Profil transversal tip

III.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasament

n funcie de substratul litologic i de structura orografic, la nivelul rii se disting 3 mari zone:
- zona I - partea estic a Carpailor Orientali, constituit din roci sedimentare;
- zona II - munii Apuseni i partea vestic i de nord a Carpailor Occidentali, constituit din roci magmatice;
- zona III - Carpaii Meridionali, Munii Banatului, constituii din roci metamorfice.
Avndu-se n vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot mpri n funcie de zona geografic n care sunt situate, astfel:
- drumuri de es - colinare; altitudine sub 300 m;
- drumuri de dealuri nalte; altitudine ntre 300 i 700 m;
- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.
n primele dou categorii caracteristicile geotehnice sunt n general de formaiuni geologice de vrst recent, alctuite din argile nisipoase
sau argile prfoase de origine deluvial. n aceste zone relieful este domol, cu pante transversale i longitudinale relativ mici, iar cursurile de
ap au un caracter permanent, cu albii stabile.
n cea de a treia zon de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaiunilor difer n funcie de natura rocilor de baz. Aceste
formaiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de roc cu grosimi variabile, n funcie de panta transversal. Astfel, deluviul are
grosimi mari n zona I i scade ctre zonele II i III.
Pantele longitudinale i transversale ale versanilor sunt n general accentuate.
Regimul hidrologic de tip torenial al apelor de suprafa este pus n eviden att de prezena albiilor n form de V, ct i de numeroasele
conuri de dejecie ce se gsesc la baza pantelor. Din cauza pantelor accentuate i a cantitilor mari de precipitaii, n zonele montane sunt
mult mai frecvente alunecrile de teren. Datorit reelei hidrografice dese i alunecrilor de teren, n aceast zon se impune executarea unui
numr mai mare de lucrri de art i consolidare, comparativ cu zonele de es i de coline.
Sistemele rutiere se realizeaz preponderent cu materiale locale extrase, piatr spart din derocrile din traseu sau balast din albiile
praielor din zon.
IV. Cost investiie de baz
Cost unitar
IV.1. Zona I - partea estic a Carpailor Orientali - sedimentar
Tabel nr. IV.1

Nr.
Categorii de lucrri
Costuri unitare -Costuri unitare -
crt.

munte

deal nalt

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

lei/km euro*)/kmlei/km euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz, din care:

4.1. Lucrri drum


474.999 113.095410.004 97.620


4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje tehnologice

4.3. Utilaje, echipamente

tehnologice i funcionale cu

montaj

4.4. Utilaje fr montaj i

echipamente de transport

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost unitar


474.999 113.095410.004 97.620

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
IV.2. Zona II - partea vestic a Carpailor Occidentali i munii Apuseni
- predominant magmatic
Tabel nr. IV.2

Nr.
Categorii de lucrri
Costuri unitare -Costuri unitare -
crt.

munte

deal nalt

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

lei/km euro*)/kmlei/km euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz, din care:


4.1. Lucrri drum
465.024 110.720390.579
92.995

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje tehnologice

4.3. Utilaje, echipamente

tehnologice i funcionale cu

montaj

4.4. Utilaje fr montaj i

echipamente de transport

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost unitar


465.024 110.720390.579
92.995

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
IV.3. Zona III - Carpaii Meridionali i Munii Banatului - roci
metamorfice
Tabel nr. IV.3

Nr.
Categorii de lucrri
Costuri unitare -Costuri unitare -
crt.

munte

deal nalt

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

lei/km euro*)/kmlei/km euro*)/km


4. Cheltuieli pentru investiia de baz, din care:

4.1. Lucrri drum


457.779 108.995374.997
89.285

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje tehnologice

4.3. Utilaje, echipamente

tehnologice i funcionale cu

montaj

4.4. Utilaje fr montaj i

echipamente de transport

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost unitar


457.779 108.995374.997
89.285

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
Precizare
La stabilirea costului s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii
ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul
Naional de Statistic la nivelul mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i

le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n
vigoare conform Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010
nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare
conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i
boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,
de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale cca 25 - 30 km.
NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor
capitole din structura devizului general al investiiei, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare
obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la
beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru
urmtoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de
cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de cheltuieli,
exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
3,0% din valoarea investiiei de baz;
b) consultan:
1,0% din valoarea investiiei de baz;
c) asisten tehnic:
1,5% din valoarea investiiei de baz;
d) organizare de antier:
2,5%;
e) cheltuieli diverse i
10,0%.
neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform
prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general
pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la Hotrrea
Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei

seismice i climatice de calcul al amplasamentului investiiei, precum


i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite
de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n
documentaia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiiei.

Anexa Nr. 2.7

MINISTERUL MEDIULUI I REABILITARE DRUM FORESTIER SECUNDAR Indicativ:

PDURILOR
SCOST-02/MMP

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din Metodologia privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la nivelul lunii ianuarie 2010.
II. Domeniu de aplicare
Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii contractelor privind execuia lucrrilor de
construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea contractrii lucrrilor de construcii.
III. Obiectiv de referin
III.1. Prezentare general

Traseul drumului forestier se desfoar n ntregime n fondul forestier naional, ocupnd cu aproximaie, definitiv sau temporar,
urmtoarele suprafee:
- suprafaa ocupat definitiv - cca 1,0 - 1,2 ha/km
Suprafaa ocupat definitiv este format din platforma i anul drumurilor. Aceast suprafa rmne n continuare n fond forestier,
schimbndu-se folosina n "instalaii de transport forestier - drumuri", i reprezint 0,5% din suprafaa deservit de drumurile nou-construite.
Lucrrile de refacere a drumurilor forestiere existente nu ocup suprafee noi din fondul forestier.
Drum forestier colector - trafic variabil:
- limea platformei drumurilor n aliniament: 3,50 m;
- limea prii carosabile n aliniament:
2,50 m;
- raza minim de racordare n plan orizontal:
15 m;
- raza minim de racordare n serpentin:
13 m;
- declivitatea maxim la transportul n gol:
12%;
- declivitatea maxim la transportul n plin:
9%;
- sistemul rutier, mpietruire simpl n unul sau dou straturi n grosimi medii de 20 - 40 cm dup compactare, alctuit din balast sau piatr
spart;
- lucrrile de art cu caracter definitiv, dimensionate la convoiul de calcul A10 - S30 i cu verificarea la convoiul ATF25.
Sistemele rutiere se realizeaz preponderent cu materiale locale extrase, piatr spart din derocrile din traseu sau balast din albiile
praielor din zon.
III.2. Date tehnice:
- platforma 3,5 m;
- suprastructura 20 - 30 cm mpietruire simpl;
- 10 - 15 cm balast pentru reprofilare;
- acostamentele amenajate balastate;
- asigurarea scurgerii apelor: rigole, anuri de pmnt sau dalate;
- lucrri de art - ziduri de sprijin la ap sau la versant;
- poduri i podee tubulare.
III.3. Caracteristici eseniale de calcul

Caracteristica Categoria de drum


Clasa de

Act normativ

esenial

importan

Dimensionare:
Drum tehnologic*)A10 - S30
PD 67/80 - reactualizat
convoi de calcul

1998

Zona climatic
Zona III

*) Conform Codului silvic.


III.4. Planuri i seciuni caracteristice )
1

) Pct. III.4 este reprodus n facsimil.

Seciune transversal
Profil transversal tip

III.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasament


n funcie de substratul litologic i structura orografic, la nivelul rii se disting 3 mari zone:
- zona I - partea estic a Carpailor Orientali, constituit din roci sedimentare;
- zona II - munii Apuseni i partea vestic i de nord a Carpailor Occidentali, constituit din roci magmatice;
- zona III - Carpaii Meridionali i Munii Banatului, constituii din roci metamorfice.
Avnd n vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot mpri n funcie de zona geografic n care sunt situate, astfel:
- drumuri de es - colinare; altitudine sub 300 m;
- drumuri de dealuri nalte; altitudine ntre 300 i 700 m;
- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.
n primele dou categorii caracteristicile geotehnice sunt n general de formaiuni geologice de vrst recent, alctuite din argile nisipoase
sau argile prfoase de origine deluvial. n aceste zone relieful este domol, cu pante transversale i longitudinale relativ mici, iar cursurile de
ap au un caracter permanent, cu albii stabile.
n cea de a treia zon de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaiunilor difer n funcie de natura rocilor de baz. Aceste
formaiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de roc cu grosimi variabile, n funcie de panta transversal. Astfel, deluviul are
grosimi mari n zona I i scade ctre zonele II i III.
Pantele longitudinale i transversale ale versanilor sunt n general accentuate.
Regimul hidrologic de tip torenial al apelor de suprafa este pus n eviden att de prezena albiilor n form de V, ct i de numeroasele
conuri de dejecie ce se gsesc la baza pantelor. Din cauza pantelor accentuate i a cantitilor mari de precipitaii, n zonele montane sunt
mult mai frecvente alunecrile de teren. Datorit reelei hidrografice dese i alunecrilor de teren, n aceast zon se impune executarea unui
numr mai mare de lucrri de art i consolidare.
IV. Cost investiie de baz

Cost unitar
IV.1. Zona I - partea estic a Carpailor Orientali - sedimentar
Tabel nr. IV.1

Nr.
Categorii de
Costuri unitareCosturi unitareCosturi unitare
crt.
lucrri

- munte
- deal nalt - es colinar

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

lei/km euro*)/lei/km euro*)/lei/km euro*)/

km

km

km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Lucrri drum


285.999 68.095231.000 55.000189.000 45.000

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje

tehnologice

4.3. Utilaje,

echipamente

tehnologice i

funcionale cu

montaj

4.4. Utilaje fr montaj

i echipamente de

transport


4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz 285.999 68.095231.000 55.000189.000 45.000


cost unitar

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
IV.2. Zona II - partea vestic a Carpailor Occidentali i munii Apuseni
- predominant magmatic
Tabel nr. IV.2

Nr.
Categorii de
Costuri unitareCosturi unitareCosturi unitare
crt.
lucrri

- munte
- deal nalt - es colinar

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

lei/km euro*)/lei/km euro*)/lei/km euro*)/

km

km

km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Lucrri drum


319.914 76.170273.000 65.000214.998 51.190

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje

tehnologice

4.3. Utilaje,

echipamente

tehnologice i

funcionale cu

montaj

4.4. Utilaje fr montaj

i echipamente de

transport

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz 319.914 76.170273.000 65.000214.998 51.190


cost unitar

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
IV.3. Zona III - Carpaii Meridionali i Munii Banatului - roci
metamorfice
Tabel nr. IV.3

Nr.
Categorii de
Costuri unitareCosturi unitareCosturi unitare
crt.
lucrri

- munte
- deal nalt - es colinar

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

lei/km euro*)/lei/km euro*)/lei/km euro*)/

km

km

km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Lucrri drum


300.090 71.450273.000 65.000224.994 53.570

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje

tehnologice

4.3. Utilaje,

echipamente

tehnologice i

funcionale cu

montaj

4.4. Utilaje fr montaj

i echipamente de

transport

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz 300.090 71.450273.000 65.000224.994 53.570


cost unitar

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
Precizare
La stabilirea costului s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii
ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul
Naional de Statistic la nivelul mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i

le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n
vigoare conform Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010
nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare
conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i
boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,
de 5%;
- pentru distana de transport materiale cca 25 - 30 km.
NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor
capitole din structura devizului general al investiiei, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare
obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la
beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru
urmtoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de
cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de cheltuieli,
exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
3,0% din valoarea investiiei de baz;
b) consultan:
1,0% din valoarea investiiei de baz;
c) asisten tehnic:
1,5% din valoarea investiiei de baz;
d) organizare de antier:
2,5%;
e) cheltuieli diverse i
10,0%.
neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform
prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general
pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la Hotrrea
Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei
seismice i climatice de calcul al amplasamentului investiiei, precum

i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite


de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n
documentaia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiiei.

Anexa Nr. 2.8

MINISTERUL MEDIULUI REABILITARE DRUM FORESTIER MAGISTRAL Indicativ:

SCOST-01/MMP

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din Metodologia privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la nivelul lunii ianuarie 2010.
II. Domeniu de aplicare
Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii contractelor privind execuia lucrrilor de
construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea contractrii lucrrilor de construcii.
III. Obiectiv de referin
III.1. Prezentare general
Traseul drumului forestier se desfoar n ntregime n fondul forestier naional, ocupnd cu aproximaie, definitiv sau temporar,
urmtoarele suprafee:

- suprafaa ocupat definitiv cca 1,0 - 1,2 ha/km


Suprafaa ocupat definitiv este format din platforma i anul drumurilor. Aceast suprafa rmne n continuare n fond forestier,
schimbndu-se folosina n "instalaii de transport forestier - drumuri", i reprezint 0,5% din suprafaa deservit de drumurile nou-construite.
Lucrrile de refacere a drumurilor forestiere existente nu ocup suprafee noi din fondul forestier.
Drum forestier magistral - trafic < 50.000 mc:
- limea platformei drumurilor n aliniament:
7,00 m;
- limea prii carosabile n aliniament:
6,00 m;
- raza minim de racordare n plan orizontal:
25 m;
- raza minim de racordare n serpentin:
15 m;
- declivitatea maxim la transportul n gol:
9%;
- declivitatea maxim la transportul n plin:
6%.
III.2. Date tehnice:
- platforma 7,0 m;
- suprastructura 30 - 40 cm macadam;
- 10 - 15 cm balast pentru reprofilare;
- acostamentele amenajate balastate;
- asigurarea scurgerii apelor: rigole, anuri de pmnt sau dalate;
- lucrri de art - ziduri de sprijin la ap sau la versant;
- poduri i podee tubulare.
III.3. Caracteristici eseniale de calcul

Caracteristica Categoria de drum


Clasa de

Act normativ

esenial

importan

Dimensionare:
Drum tehnologic*)A10 - S30
PD 67/80 - reactualizat
convoi de calcul

1998

Zona climatic
Zona III

*) Conform Codului silvic.


III.4. Planuri i seciuni caracteristice*)
*) Pct. III.4 este reprodus n facsimil.
Seciune transversal

Profil transversal tip

III.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasament


n funcie de substratul litologic i structura orografic, la nivelul rii se disting 3 mari zone:
- zona I - partea estic a Carpailor Orientali, constituit din roci sedimentare;
- zona II - munii Apuseni i partea vestic i de nord a Carpailor Occidentali, constituit din roci magmatice;
- zona III - Carpaii Meridionali i Munii Banatului, constituii din roci metamorfice.
Avnd n vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot mpri n funcie de zona geografic n care sunt situate, astfel:
- drumuri de es - colinare; altitudine sub 300 m;
- drumuri de dealuri nalte; altitudine ntre 300 i 700 m;
- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.
n primele dou categorii caracteristicile geotehnice sunt n general de formaiuni geologice de vrst recent, alctuite din argile nisipoase
sau argile prfoase de origine deluvial. n aceste zone relieful este domol, cu pante transversale i longitudinale relativ mici, iar cursurile de
ap au un caracter permanent, cu albii stabile.
n cea de-a treia zon de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaiunilor difer n funcie de natura rocilor de baz. Aceste
formaiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de roc cu grosimi variabile, n funcie de panta transversal. Astfel, deluviul are
grosimi mari n zona I i scade ctre zonele II i III.
Pantele longitudinale i transversale ale versanilor sunt n general accentuate.
Regimul hidrologic de tip torenial al apelor de suprafa este pus n eviden att de prezena albiilor n form de V, ct i de numeroasele
conuri de dejecie ce se gsesc la baza pantelor. Din cauza pantelor accentuate i a cantitilor mari de precipitaii, n zonele montane sunt
mult mai frecvente alunecrile de teren. Datorit reelei hidrografice dese i alunecrilor de teren, n aceast zon se impune executarea unui
numr mai mare de lucrri de art i consolidare, comparativ cu zonele de es i de coline.
Sistemele rutiere se realizeaz preponderent cu materiale locale extrase, piatr spart din derocrile din traseu sau balast din albiile
praielor din zon.
IV. Cost investiie de baz
Cost unitar
IV.1. Zona I - partea estic a Carpailor Orientali - sedimentar
Tabel nr. IV.1

Nr.
Categorii de lucrri
Costuri unitare
crt.

- munte

(exclusiv TVA)

lei/km euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Lucrri drum


594.993 141.665

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje tehnologice

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale

cu montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost unitar


594.993 141.665

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
IV.2. Zona II - partea vestic a Carpailor Occidentali i munii Apuseni
- predominant magmatic
Tabel nr. IV.2


Nr.
Categorii de lucrri
Costuri unitare
crt.

- munte

(exclusiv TVA)

lei/km euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Lucrri drum


584.976 139.280

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje tehnologice

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale

cu montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost unitar


584.976 139.280

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
IV.3. Zona III - Carpaii Meridionali i Munii Banatului - roci
metamorfice

Tabel nr. IV.3

Nr.
Categorii de lucrri
Costuri unitare
crt.

- munte

(exclusiv TVA)

lei/km euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Lucrri drum


564.984 134.520

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje tehnologice

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale

cu montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost unitar


564.984 134.520

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
Precizare

La stabilirea costului total s-au luat n calcul:


- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii
ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul
Naional de Statistic la nivelul mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i
le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n
vigoare conform Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010
nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare
conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i
boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,
de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale cca 25 - 30 km.
NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor
capitole din structura devizului general al investiiei, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare
obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la
beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru
urmtoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de
cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de cheltuieli,
exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
3,0% din valoarea investiiei de baz;
b) consultan:
1,0% din valoarea investiiei de baz;
c) asisten tehnic:
1,5% din valoarea investiiei de baz;
d) organizare de antier:
2,5%;
e) cheltuieli diverse i
10,0%.

neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform
prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general
pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la Hotrrea
Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei
seismice i climatice de calcul al amplasamentului investiiei, precum
i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite
de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n
documentaia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiiei.

Anexa Nr. 2.9

MINISTERUL MEDIULUI I
DRUM FORESTIER SECUNDAR
Indicativ:

PDURILOR
SCOST-04/MMP

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din Metodologia privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la nivelul lunii ianuarie 2010.
II. Domeniu de aplicare
Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin;

c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii contractelor privind execuia lucrrilor de
construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea contractrii lucrrilor de construcii.
III. Obiectiv de referin
III.1. Prezentare general
Traseele drumurilor forestiere propuse a se executa se desfoar n ntregime n fondul forestier naional, ocupnd cu aproximaie,
definitiv sau temporar, urmtoarele suprafee:
- suprafaa ocupat definitiv cca 1,0 - 1,2 ha/km,
- suprafaa ocupat temporar cca 0,4 - 0,6 ha/km.
Suprafaa ocupat definitiv este format din platforma i anul drumurilor. Aceast suprafa rmne n continuare n fond forestier,
schimbndu-se folosina n "instalaii de transport forestier - drumuri" i reprezint 0,5% din suprafaa deservit de drumurile nou-construite.
Suprafaa ocupat temporar este format din suprafaa ocupat de taluzele drumurilor i depozitele de terasamente.
Aceast suprafa este ocupat numai pe durata construciei drumului, urmnd ca dup terminarea execuiei s fie mpdurit, reintrnd n
circuitul productiv, i reprezint 0,3% din suprafaa deservit de drumurile nou-construite.
Drum forestier colector - trafic variabil:
- limea platformei drumurilor n aliniament:
3,50 m;
- limea prii carosabile n aliniament:
2,50 m;
- raza minim de racordare n plan orizontal:
15 m;
- raza minim de racordare n serpentin:
13 m;
- declivitatea maxim la transportul n gol:
12%;
- declivitatea maxim la transportul n plin:
9%;
- sistemul rutier, mpietruire simpl n unul sau dou straturi n grosimi medii de 20 - 40 cm dup compactare, alctuit din balast sau piatr
spart;
- lucrrile de art cu caracter definitiv, dimensionate la convoiul de calcul A10 - S30 i cu verificarea la convoiul ATF25.
Sistemele rutiere se realizeaz preponderent cu materiale locale extrase, piatr spart din derocrile din traseu sau balast din albiile
praielor din zon.
III.2. Date tehnice:
- platforma 3,5 m;
- suprastructura 20 - 30 cm mpietruire simpl;
- 10 - 15 cm balast pentru reprofilare;
- acostamentele amenajate balastate;
- asigurarea scurgerii apelor: rigole, anuri de pmnt sau dalate;
- lucrri de art - ziduri de sprijin la ap sau la versant;
- poduri i podee tubulare.

III.3. Caracteristici eseniale de calcul

Caracteristica Categoria de drum


Clasa de

Act normativ

esenial

importan

Dimensionare:
Drum tehnologic*)
A10 - S30
PD 67/80
convoi de calcul

reactualizat 1998

Zona climatic

Zona III

*) Conform Codului silvic.


III.4. Planuri i seciuni caracteristice )
1

) Pct. III.4 este reprodus n facsimil.

Seciune transversal
Profil transversal tip

III.5. Caracteristicile tehnice ale terenului de amplasament


n funcie de substratul litologic i structura orografic, la nivelul rii se disting 3 mari zone:
- zona I - partea estic a Carpailor Orientali, constituit din roci sedimentare;
- zona II - munii Apuseni i partea vestic i de nord a Carpailor Occidentali, constituit din roci magmatice;
- zona III - Carpaii Meridionali i Munii Banatului, constituii din roci metamorfice.
Avnd n vedere amplasarea acestor drumuri auto forestiere, ele se pot mpri n funcie de zona geografic n care sunt situate, astfel:
- drumuri de es - colinare; altitudine sub 300 m;
- drumuri de dealuri nalte; altitudine ntre 300 i 700 m;
- drumuri de munte; altitudine peste 700 m.

n primele dou categorii caracteristicile geotehnice sunt n general de formaiuni geologice de vrst recent, alctuite din argile nisipoase
sau argile prfoase de origine deluvial. n aceste zone relieful este domol, cu pante transversale i longitudinale relativ mici, iar cursurile de
ap au un caracter permanent, cu albii stabile.
n cea de-a treia zon de munte caracteristicile fizico-mecanice ale formaiunilor difer n funcie de natura rocilor de baz. Aceste
formaiuni sunt acoperite de argile nisipoase cu fragmente de roc cu grosimi variabile, n funcie de panta transversal. Astfel, deluviul are
grosimi mari n zona I i scade ctre zonele II i III.
Pantele longitudinale i transversale ale versanilor sunt n general accentuate.
Regimul hidrologic de tip torenial al apelor de suprafa este pus n eviden att de prezena albiilor n form de V, ct i de numeroasele
conuri de dejecie ce se gsesc la baza pantelor. Din cauza pantelor accentuate i a cantitilor mari de precipitaii, n zonele montane sunt
mult mai frecvente alunecrile de teren. Datorit reelei hidrografice dese i alunecrilor de teren, n aceast zon se impune executarea unui
numr mai mare de lucrri de art i consolidare.
IV. Cost investiie de baz
Cost unitar
IV.1. Zona I - partea estic a Carpailor Orientali - sedimentar
Tabel nr. IV.1

Nr.
Categorii de
Costuri unitareCosturi unitareCosturi unitare
crt.
lucrri

- munte
- deal nalt - es colinar

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

lei/km euro*)/lei/km euro*)/lei/km euro*)/

km

km

km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Lucrri drum


445.095105.975365.400 87.000273.000 65.000

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje

tehnologice

4.3. Utilaje,

echipamente

tehnologice i

funcionale cu

montaj

4.4. Utilaje fr montaj

i echipamente de

transport

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz 445.095105.975365.400 87.000273.000 65.000


cost unitar

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
IV.2. Zona II - partea vestic a Carpailor Orientali i munii Apuseni predominant magmatic
Tabel nr. IV.2

Nr.
Categorii de
Costuri unitareCosturi unitareCosturi unitare
crt.
lucrri

- munte
- deal nalt - es colinar

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

lei/km euro*)/lei/km euro*)/lei/km euro*)/

km

km

km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:


4.1. Lucrri drum
424.200101.000361.200 86.000248.136 59.080

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje

tehnologice

4.3. Utilaje,

echipamente

tehnologice i

funcionale cu

montaj

4.4. Utilaje fr montaj

i echipamente de

transport

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz 424.200101.000361.200 86.000248.136 59.080


cost unitar

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
IV.3. Zona III - Carpaii Meridionali i Munii Banatului - roci
metamorfice
Tabel nr. IV.3

Nr.
Categorii de
Costuri unitareCosturi unitareCosturi unitare
crt.
lucrri

- munte
- deal nalt - es colinar

(exclusiv TVA) (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)

lei/km euro*)/lei/km euro*)/lei/km euro*)/

km

km

km

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Lucrri drum


411.600 98.000344.400 82.000247.842 59.010

4.1.1.Sistemul rutier

4.1.2.Lucrri de art

4.1.3.Poduri, podee

4.2. Montaj utilaje

tehnologice

4.3. Utilaje,

echipamente

tehnologice i

funcionale cu

montaj

4.4. Utilaje fr montaj

i echipamente de

transport

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz 411.600 98.000344.400 82.000247.842 59.010


cost unitar

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
Precizare
La stabilirea costului s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii
ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul
Naional de Statistic la nivelul mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i
le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n
vigoare conform Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010
nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare
conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de munc i
boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,
de 5%;
- pentru distana de transport materiale cca 25 - 30 km.
NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor
capitole din structura devizului general al investiiei, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare
obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la
beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru
urmtoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de

cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de cheltuieli,


exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
3,0% din valoarea investiiei de baz;
b) consultan:
1,0% din valoarea investiiei de baz;
c) asisten tehnic:
1,5% din valoarea investiiei de baz;
d) organizare de antier:
2,5%;
e) cheltuieli diverse i
10,0%.
neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform
prevederilor anexei nr. 4 "Metodologia privind elaborarea devizului general
pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la Hotrrea
Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei
seismice i climatice de calcul al amplasamentului investiiei, precum
i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare diferite de
caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n
documentaia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiiei.

Anexa Nr. 2.10

MINISTERUL EDUCAIEI,
COAL
Indicativ:

CERCETRII, TINERETULUI
CU 8 SLI DE CLAS
SCOST-01/MEdCTS

I SPORTULUI

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din Metodologia privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la nivelul lunii ianuarie 2010.
II. Domeniu de aplicare
Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii contractelor privind execuia lucrrilor de
construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea contractrii lucrrilor de construcii.
III. Obiectiv de referin
Detaliere Nr. 4
IV. Cost investiie de baz
IV.1. Cost total
Tabel IV.1 (valori informative)

Nr.
Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total

crt.
(exclusiv TVA)

lei
euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)


1.586.508377.740

4.1.1.Arhitectur
739.270176.017

4.1.2.Structura de rezisten
570.200135.762

4.1.3.Instalaii
277.038 65.961

4.2. Montaj utilaje tehnologice

6.454 1.536

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale


42.361 10.086

cu montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport


-
-

4.5. Dotri

57.217 13.623

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost total


1.692.540402.985

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii
ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul
Naional de Statistic la nivelul mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor le suport angajatorul i le
include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n
vigoare conform Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010
nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare
conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i
boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,
de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale 25 km;
transport de pmnt 10 km.
IV.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referin)

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/m euro*)/m

Investiie de baz - cost unitar,


1.810
431

din care:

Construcii i instalaii (C+I)


1.697
404

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
Acd

Acd

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor
capitole din structura devizului general al investiiei, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare
obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la
beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru
urmtoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de
cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de cheltuieli,
exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
3,0% din valoarea investiiei de baz;
b) consultan:
1,0% din valoarea investiiei de baz;
c) asisten tehnic:
1,5% din valoarea investiiei de baz;
d) organizare de antier:
2,5%;
e) cheltuieli diverse i
10,0%.
neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform

prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general


pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la Hotrrea
Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei
seismice i climatice de calcul al amplasamentului investiiei, precum
i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite
de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n
documentaia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiiei.

Anexa Nr. 2.11

MINISTERUL EDUCAIEI,
GRDINI CU 4 SLI DE GRUP Indicativ:

CERCETRII, TINERETULUI
SCOST-02/MEdCTS

I SPORTULUI

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din Metodologia privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la nivelul lunii ianuarie 2010.
II. Domeniu de aplicare
Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii contractelor privind execuia lucrrilor de
construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea contractrii lucrrilor de construcii.

III. Obiectiv de referin


Detaliere Nr. 5
IV. Cost investiie de baz
IV.1. Cost total
Tabel IV.1 (valori informative)

Nr.
Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total

crt.
(exclusiv TVA)

lei
euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)


1.020.285242.925

4.1.1.Arhitectur
489.737116.604

4.1.2.Structura de rezisten
357.101 85.024

4.1.3.Instalaii
173.447 41.297

4.2. Montaj utilaje tehnologice

2.071
493

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale


11.415 2.718

cu montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport

4.5. Dotri

43.340 10.319

4.6. Active necorporale


Investiie de baz - cost total
1.077.111256.455

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii
ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul
Naional de Statistic la nivelul mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i
le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n
vigoare conform Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010
nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare
conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i
boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,
de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale 10 km;
transport de pmnt 10 km.
IV.2. Cost unitar
Tabel IV.2 (valori de referin)

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/m
euro*)/m

Investiie de baz - cost unitar,

1.751

417

din care:

Acd

Acd

Construcii i instalaii (C+I)

1.659

395

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor
capitole din structura devizului general al investiiei, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare
obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la
beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru
urmtoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de
cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de cheltuieli,
exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
3,0% din valoarea investiiei de baz;
b) consultan:
1,0% din valoarea investiiei de baz;
c) asisten tehnic:
1,5% din valoarea investiiei de baz;
d) organizare de antier:
2,5%;
e) cheltuieli diverse i
10,0%.
neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform
prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general
pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la Hotrrea
Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei
seismice i climatice de calcul al amplasamentului investiiei, precum
i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite
de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n
documentaia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiiei.

Anexa Nr. 2.12

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, CMIN STUDENESC


Indicativ:

TINERETULUI I SPORTULUI
SCOST-03/MEdCTS

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din Metodologia privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la nivelul lunii ianuarie 2010.
II. Domeniu de aplicare
Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii contractelor privind execuia lucrrilor de
construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea contractrii lucrrilor de construcii.
III. Obiectiv de referin
Detaliere Nr. 6
IV. Cost investiie de baz
IV.1. Cost total
Tabel IV.1 (valori informative)

Nr.
Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total

crt.
(exclusiv TVA)

lei
euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)


3.908.940 930.700

4.1.1.Arhitectur
1.430.815 340.670

4.1.2.Structura de rezisten
1.573.819 374.719

4.1.3.Instalaii
904.306 215.311

4.2. Montaj utilaje tehnologice


137.471
32.731

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale 725.796 172.809

cu montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport

4.5. Dotri
419.623
99.910

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost total


5.191.8301.236.150

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii
ianuarie 2010;

- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul


Naional de Statistic la nivelul mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i
le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n
vigoare conform Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010
nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare
conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i
boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,
de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale 10 km;
transport de pmnt 10 km.
IV.2. Cost unitar
Tabel IV.2 (valori de referin)

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/m
euro*)/m

Investiie de baz - cost unitar,

2.533

603

din care:

Construcii i instalaii (C+I)

1.907

454

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
Acd

Acd

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor
capitole din structura devizului general al investiiei, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;

- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare


obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la
beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru
urmtoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de
cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de cheltuieli,
exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
3,0 % din valoarea investiiei de baz;
b) consultan:
1,0 % din valoarea investiiei de baz;
c) asisten tehnic:
1,5 % din valoarea investiiei de baz;
d) organizare de antier:
2,5 %;
e) cheltuieli diverse i
10,0 %.
neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform
prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general
pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la Hotrrea
Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei
seismice i climatice de calcul al amplasamentului investiiei, precum
i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite
de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n
documentaia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiiei.

Anexa Nr. 2.13

MINISTERUL SNTII SPITAL REGIONAL DE URGEN


Indicativ:

SCOST-01/MS

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din Metodologia privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
Costul investiiei de baz a rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la nivelul lunii ianuarie 2010.
II. Domeniu de aplicare
Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii contractelor privind execuia lucrrilor de
construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea contractrii lucrrilor de construcii.
III. Obiectiv de referin
III.1. Prezentare general
Spital regional de urgen cu 786 de paturi
Construcia unui spital regional de urgen a fost astfel conceput nct s asigure asistena medical de urgen pentru orice caz de urgen
medical i, n special, pentru cazurile care necesit o abordare multidisciplinar, la nivelul calitii serviciilor medicale acordate n Uniunea
European i cu echipamente medicale de ultim generaie, ca unitate de urgen compact, autonom, cu funcionalitate integral
(investigaii, diagnostic, tratament).
Totodat spitalul regional a fost gndit ca centru universitar, constituindu-se ntr-un centru de instruire pentru studenii universitilor de
medicin i pentru rezideni.
Construcia spitalului regional de urgen are la baz o arhitectur de mare actualitate, flexibil i care se preteaz la evoluii. Este o
construcie modular care susine, pe de o parte, constituirea de centre i unificarea domeniilor de specialitate, iar pe de alt parte reacioneaz
flexibil la condiiile din diferitele amplasamente i terenuri. Din motive de urbanistic, de construcie i organizare, se prefer n general o
nlime mic a cldirilor.
Avantajul rezid n sigurana la cutremur uor de obinut i protecia contra incendiilor, uor de realizat din punct de vedere constructiv.
Implementarea ideal a acestor cerine se regsete n structura pieptene. Aceasta se caracterizeaz printr-o zon de tratament orizontal,
asemntoare pieptenelui, i turnuri verticale de ngrijire.
Avantajele sunt urmtoarele:
decongestionarea fluxurilor de circulaie;
posibilitate de variaie sporit;
domenii de funciuni structurate;
posibilitatea de extindere micro;

posibilitatea de extindere macro;


expunerea la lumina natural;
concepie static i de dotare tehnic simpl i clar.
Cldirea spitalului va fi prevzut cu heliport, construcia-fundament necesar suprafeei de aterizare constnd din profile I, ieite n
consol (conform cerinelor statice). Pentru sigurana mpotriva cderii, heliportul va fi mprejmuit cu o plas de oel. Profilele I vor fi
executate conic, iar la partea frontal vor fi fixate n placa de beton.
n proiectarea cldirii s-au avut n vedere urmtoarele principii referitoare la structura de spital:
- formarea de centre;
- gestionarea interdisciplinar a paturilor;
- orientarea spre proces a organizrii;
- separarea pacienilor planificai de pacienii de urgen/spontani;
- chirurgia de zi/spitalizare de zi;
- spitalizare continu.
III.2. Date tehnice
Spitalul regional de urgen va fi organizat funcional n urmtoarele departamente i secii (conform Ordinului ministrului sntii publice
nr. 1.764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgen locale, judeene i regionale din punctul de vedere al
competenelor, resurselor materiale i umane i al capacitii lor de a asigura asistena medical de urgen i ngrijirile medicale definitive
pacienilor aflai n stare critic):
1. unitatea de primiri urgene;
2. servicii ambulatorii i spitalizare de zi;
3. departamentul de radiologie, imagistic i explorri funcionale;
4. servicii tehnico-gospodreti: spltorie central, depozit deeuri, buctrie central, depozit central materiale, coloan ascensoare de
serviciu, camera sistemului de management al cldirii (BMS), camera sistemelor i circuitelor I.T., central gaze medicale (aer comprimat,
vacuum, N O, CO ), camer tablou electric, central termic, camer instalaie de ventilaie i aer condiionat, camere tehnice i de ntreinere
a cldirii;
5. servicii conexe specifice spitalelor: endoscopie, farmacie, laborator central, morga cu laborator de anatomie patologic anexat, sterilizare
central, vestiare centrale i grupuri sanitare personale, sal de conferine (100 de persoane);
6. recepie, zona de nregistrare, ateptare;
7. blocul operator;
8. secia de terapie intensiv general aduli/copii;
9. secii de spitalizare chirurgical;
10. secii de spitalizare medicale;
11. administraie: conducere, financiar-administrativ, resurse umane, juridic, epidemiologie, tehnic, securitate i protecie;
12. heliport cu un punct de aterizare.
Nr. paturi:
786 paturi
Arie desfurat:
108.046 m
Arie util:
58.852 m
2

Regim de nlime:
2S+P+4E
Gabarit construcie (amprenta la sol): cca 120 x 190 m
Structura constructiv
Tip construcie:
- in situ - beton armat.
Distane rosturi:
- max. 60,0 x 60,0 m corpuri cldire cu 4 niveluri;
- max. 45,0 x 64,0 m corpuri cldire cu 2 niveluri;
- lime rosturi de dilataie 10 cm.
Planee niveluri:
- planee plate beton in situ, grosime planeu 30 cm.
Se asigur astfel o execuie rapid i rentabil, cu
maximum de flexibilitate n exploatare (adaptri la
cele mai evoluate standarde din domeniul tehnicii
medicale) i n amplasarea conductelor (datorit
tehnicii de cldire i de domeniu medical), precum i
la adaptri i extinderi ulterioare.
Pentru poziionarea planeului pe stlpii interiori
s-a prevzut introducerea prin betonare a unor
elemente perforate (brne de planeu i ciuperci de
oel tip Geilinger).
Tram construcie: - 7,50 x 7,50 m ca regul;
- cmpuri margine 7,70 m;
- axe intermediare (deschideri) 3,75 m.
Fundaie:
- plac de fundaie armat cu distribuie de sarcin,
cu cavitate sub stlpii extrem de solicitai, pentru
asigurarea reducerii diferenelor de aezare i a
garantrii siguranei maxime n caz de seism. Grosime
plci 40 cm pn la 90 cm (n funcie de ncrcare i
subsol). Grosime radier d = 1/8 din deschiderea cea
mai mare.
Elemente susinere: - verticale - stlpi din beton armat cu seciunea de
40/40 cm.
Heliport:
- suprafaa de aterizare de 562 m .
2

III.3. Caracteristici eseniale de calcul

Denumire
Clas/Nivel de

performan


Caracteristica macroseismic a amplasamentului
a = 0,24 g;

P100-1/2006
T = 1,6

Cod de proiectare seismic

Clasa de importan i expunere

P100-1/2006

Cod de proiectare seismic

Categoria de importan

Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor

regulamente privind calitatea n construcii, cu

modificrile i completrile ulterioare

Regulament privind stabilirea categoriei de importan a

construciei

Zona climatic

IV

C 107-2005

Partea a III-a; anexa D; Normativ privind calculul

termotehnic al elementelor de construcie ale cldirilor

Grad de rezisten la foc

II

P 118/1999

Normativ de siguran la foc a construciilor

Clasa de performan energetic MC 001/3-2006

Metodologia de calcul al performanei energetice a

cldirilor

Presiunea convenional a terenului de fundare


P = 300 kPa
NP 112/2004

Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare

direct

g
c

conv

III.4. Planuri i seciuni caracteristice


Seciune transversal
Faada nord i faada sud
Faada est i faada vest
Detaliere Nr. 7
Plan parter - 1
Plan parter - 2
Plan parter - 3
Detaliere Nr. 8
IV. Cost investiie de baz
IV.1. Cost total
Tabel IV.1 (valori informative)

Nr.
Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost total

crt.

(exclusiv TVA)

lei
euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)


402.968.362 95.944.848

4.1.1.Arhitectur
108.801.458 25.905.109

4.1.2.Structura de rezisten
161.187.344 38.377.939

4.1.3.Instalaii
132.979.560 31.661.800

4.2. Montaj utilaje tehnologice


4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i
104.692.862 24.926.872

funcionale cu montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de

transport

4.5. Dotri
129.464.429 30.824.864

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost total


637.125.653151.696.584

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii
ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul
Naional de Statistic la nivelul mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i
le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n
vigoare conform Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010
nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare
conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i
boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,
de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale 10 km;
transport de pmnt 10 km.
IV.2. Cost unitar

Tabel IV.2 (valori de referin

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/m euro*)/m

Investiie de baz - cost unitar,


5.897
1.404

din care:

Construcii i instalaii (C+I)


3.730
888

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
Acd

Acd

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor
capitole din structura devizului general al investiiei, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare
obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la
beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru
urmtoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de
cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de cheltuieli,
exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
3,0% din valoarea investiiei de baz;
b) consultan:
1,0% din valoarea investiiei de baz;
c) asisten tehnic:
1,5% din valoarea investiiei de baz;
d) organizare de antier:
2,5%;
e) cheltuieli diverse i
10,0%.
neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform

prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general


pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la Hotrrea
Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei
seismice i climatice de calcul al amplasamentului investiiei, precum
i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite
de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n
documentaia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiiei.

Anexa Nr. 2.14

MINISTERUL SNTII
SPITAL JUDEEAN DE URGEN

Indicativ:

SCOST-01/MS

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din Metodologia privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
Costul investiiei de baz a rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la nivelul lunii ianuarie 2010.
II. Domeniu de aplicare
Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii contractelor privind execuia lucrrilor de
construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin.
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea contractrii lucrrilor de construcii.
III. Obiectiv de referin

Detaliere Nr. 9
IV. Cost investiie de baz
IV.1. Cost total
Tabel IV.1 (valori informative)

Nr.
Capitolul/Subcapitolul de cheltuieli

Cost total

crt.

(exclusiv TVA)

lei
euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)


235.591.29756.093.166

4.1.1.Arhitectur
65.965.56515.706.087

4.1.2.Structura de rezisten
94.236.51722.437.266

4.1.3.Instalaii
75.389.21517.949.813

4.2. Montaj utilaje tehnologice

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i


58.448.37613.916.280

funcionale cu montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de

transport

4.5. Dotri
73.069.71917.397.552

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost total


367.109.39287.406.998

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii
ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul
Naional de Statistic la nivelul mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i
le include n costuri:
C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n
vigoare conform Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010
nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare
conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i
boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,
de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale 10 km;
transport de pmnt 10 km.
IV.2. Cost unitar
Tabel IV.2 (valori de referin)

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/m
euro*)/m

Investiie de baz - cost unitar,

5.674

1.351

din care:

Construcii i instalaii (C+I)

3.641

867

Acd

Acd


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului
pentru anul 2010).
NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor
capitole din structura devizului general al investiiei, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare
obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la
beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru
urmtoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de
cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de cheltuieli,
exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
3,0% din valoarea investiiei de baz;
b) consultan:
1,0% din valoarea investiiei de baz;
c) asisten tehnic:
1,5% din valoarea investiiei de baz;
d) organizare de antier:
2,5%;
e) cheltuieli diverse i
10,0%.
neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform
prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general
pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la Hotrrea
Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei
seismice i climatice de calcul al amplasamentului investiiei, precum
i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite
de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n
documentaia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiiei.

Anexa Nr. 2.15

MINISTERUL AGRICULTURII
CANALE DE IRIGAII

Indicativ:

I DEZVOLTRII RURALE
IMPERMEABILIZARE

SCOST-01/MADR

STANDARD DE COST

I. Preambul
Standardul de cost constituie document de referin, cu rol de ghidare n promovarea obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" din Metodologia privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.
La stabilirea costului investiiei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada 2008 - 2009;
- costul investiiei de baz rezultat din rularea listelor cu cantiti pe categorii de lucrri n preuri la nivelul lunii ianuarie 2010.
II. Domeniu de aplicare
Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finanarea programelor de investiii n condiii de eficien economic;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin;
c) ghidarea n analiza ofertelor de ctre membrii comisiilor de evaluare n vederea adjudecrii contractelor privind execuia lucrrilor de
construcii pentru realizarea obiectivelor de investiii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin;
Prezentul standard se adreseaz i operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor n vederea contractrii lucrrilor de construcii.
III. Obiectiv de referin
III.1. Prezentare general
Obiectivul de investiii l constituie reabilitarea canalelor de irigaii prin lucrri de impermeabilizare (cptueli). Standardul se refer la
urmtoarele tipuri de canale:
canal aduciune CA;
canal distribuie CD;
canal secundar CS.
III.2. Date tehnice
Lucrrile de reabilitare care necesit impermeabilizare (cptueli) se realizeaz pe urmtoarele tronsoane de canale de irigaii:
Canal aduciune CA

Caracteristici tehnice canal aduciune CA


Lungime (m)
702
Suprafa (m )
9.828
Debit (mc/s)
7,47
Pant fund (i )
0,11
Lime fund, b (m)
3,5
nlime medie, h (m) 2,05
Taluz interior
1:1,5 - 1:2,5
Lucrrile de impermeabilizare (cu dale mari din beton armat pe suport din folie de PVC) constau n realizarea unui pereu nou din dale
prefabricate din beton armat pe suport din folie de PVC de 0,8 mm grosime.
Pe fundul canalului se aaz dou rnduri de dale avnd dimensiunile 300 x 125 x 6 cm, la piciorul taluzelor dou rnduri de dale col 300
x (50 + 25) cm, iar pe taluze cte 5 rnduri de dale prefabricate din beton armat avnd dimensiunile 300 x 100 x 6 cm. Dalele vor fi armate cu
plas de srm 4 mm sudat STM cu ochiuri 15 x 15 cm.
Canal distribuie CD
Caracteristici tehnice canal distribuie CD
Lungime (m)
394
Suprafa (m )
3.148
Debit (mc/s)
1,15
Pant fund (i )
0,4
Lime fund, b (m)
1,0
nlime ap, h (m)
0,85
Taluz interior
1:1,5
Lucrrile de impermeabilizare (cu dale mici din beton simplu pe suport de folie PVC) constau n realizarea unui pereu nou din dale din
beton simplu pe taluze i pe fundul canalului pozate pe folie de PVC de 0,8 mm grosime.
Dalele din beton simplu au dimensiunile de 50 x 50 x 6 cm i sunt realizate din beton hidrotehnic clasa C12/15.
Canal secundar CS
Caracteristici tehnice canal secundar
Lungime (m)
1.096
Suprafa (m )
8.355
Debit (mc/s)
1,0
Pant fund (i )
0,2
Lime fund, b (m)
0,5
nlime ap, h (m)
1,5
Taluz interior
1:1,5
Lucrrile de impermeabilizare (pereu din beton simplu hidrotehnic turnat pe loc, pe suport de folie PVC) constau n impermeabilizarea pe
toat lungimea, att pe fund, ct i pe taluze, cu beton turnat pe loc pe suport de folie de PVC de 0,8 mm grosime, avnd ca scop eliminarea
pierderilor de ap prin exfiltraie.
2

med

Pereul realizat este din beton simplu hidrotehnic clasa C12/15 de 10 cm grosime turnat n cmpuri de 2 - 2,5 m prevzut cu rosturi de
contracie.
n not sunt prezentate caracteristicile unitare ale pereului din dale din beton armat i beton simplu.
2

NOT

Denumirea
Tipul
Dimensiuni
Volum Mas

mc kg

LungimeLungimeGrosime

cm
cm
cm

Dal plan beton armat


P2
300
125
6 0,225 540

Dale de col beton armat


P4
300(50+25)
6,5 0,147 353

Dal plan beton simplu


P5
50
50
60,0125 30

III.3. Caracteristici eseniale de calcul

Denumire

Clas/

Nivel de performan

Categoria de importan

Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea

unor regulamente privind calitatea n construcii, cu

modificrile i completrile ulterioare

Regulament privind stabilirea categoriei de

importan a construciei

III.4. Seciuni caracteristice*)


*) Pct. III.4 este reprodus n facsimil.

Canal aduciune CA
I. CPTUELI DIN DALE MARI DE BETON ARMAT PREFABRICATE DE 6 cm GROSIME
DOMENIUL DE APLICARE

Canal distribuie CD
II. CPTUELI DIN DALE MICI DE BETON SIMPLU PREFABRICATE DE 6 cm GROSIME

Canal secundar CS
III. CPTUELI DIN BETON SIMPLU HIDROTEHNIC C12/15 DE 10 cm GROSIME, TURNAT N CMPURI DE 2 - 2,5 mp,
ROSTURILE ETANATE CU CHIT
DOMENIUL DE APLICARE:
a. Cu ciment Pa 35, marca beton BH 200-P4-G100
b. Cu ciment Pa 35 + cenu de termocentral, marca beton BH 200-CT-P4-G100
Cod 766 (11,13 - 16)07, Parte de obiect RP(C+H) 00

IV. Cost investiie de baz


IV.1. Cost total
IV.1.1. Canal de aduciune CA
Tabel IV.1.1 (valori informative)

Nr.
Capitolul/Subcapitolul de cheltuieli
Cost total

crt.
(exclusiv TVA)

lei euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)


660.441157.248

4.1.1.Impermeabilizare dale mari


660.441157.248

4.2. Montaj utilaje tehnologice

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu

montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost total


660.441157.248

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului

pentru anul 2010).


IV.1.2. Canal distribuie CD
Tabel IV.1.2 (valori informative)

Nr.
Capitolul/Subcapitolul de cheltuieli
Cost total

crt.
(exclusiv TVA)

lei euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)


132.216 31.480

4.1.1.Impermeabilizare dale mici


132.216 31.480

4.2. Montaj utilaje tehnologice

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu

montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost total


132.216 31.480

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
IV.1.3. Canal secundar CS
Tabel IV.1.3 (valori informative)

Nr.
Capitolul/Subcapitolul de cheltuieli
Cost total

crt.
(exclusiv TVA)

lei euro*)

4. Cheltuieli pentru investiia de baz,

din care:

4.1. Construcii i instalaii (C+I)


666.729158.745

4.1.1.Impermeabilizare cu beton turnat pe loc


666.729158.745

4.2. Montaj utilaje tehnologice

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu

montaj

4.4. Utilaje fr montaj i echipamente de transport

4.5. Dotri

4.6. Active necorporale

Investiie de baz - cost total


666.729158.745

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
Precizare
La stabilirea costului total s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje i transport: preurile la nivelul lunii
ianuarie 2010;
- pentru manoper: salariul mediu brut pe ramur comunicat de Institutul
Naional de Statistic la nivelul mediei anului 2009;
- pentru contribuii asupra salariilor pe care le suport angajatorul i
le include n costuri:

C.A.S., C.A.S.S., ajutor omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n


vigoare conform Legii bugetului asigurrilor sociale de stat pe anul 2010
nr. 12/2010;
pentru accidentele de munc, boli profesionale: cotele n vigoare
conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc i
boli profesionale, republicat;
- pentru cheltuieli indirecte i profit: procentul de 10% i, respectiv,
de 5%;
- pentru distana de transport:
transport de materiale 10 km.
IV.2. Cost unitar
IV.2.1. Canal de aduciune CA
Tabel IV.2.1 (valori de referin)

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/m euro*)/m

Investiie de baz - cost unitar,

67

16

din care:

Construcii i instalaii (C+I)

67

16

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
Acd

Acd

IV.2.2. Canal distribuie CD


Tabel IV.2.2 (valori de referin)

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/m euro*)/m

Acd

Acd

Investiie de baz - cost unitar,

42

10

din care:

Construcii i instalaii (C+I)

42

10

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
IV.2.3. Canal secundar CS
Tabel IV.2.3 (valori de referin)

Cost unitar

(exclusiv TVA)

lei/m euro*)/m

Investiie de baz - cost unitar,

80

19

din care:

Construcii i instalaii (C+I)

80

19

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului


pentru anul 2010).
Acd

Acd

NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urmtoarelor
capitole din structura devizului general al investiiei, aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare
obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la
beneficiar.
2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru
urmtoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de

cost se iau n considerare urmtoarele niveluri maximale de cheltuieli,


exprimate n procente, astfel:
a) proiectare i inginerie:
3,0% din valoarea investiiei de baz;
b) consultan:
1,0% din valoarea investiiei de baz;
c) asisten tehnic:
1,5% din valoarea investiiei de baz;
d) organizare de antier:
2,5%;
e) cheltuieli diverse i
10,0%.
neprevzute:
Valoarea cheltuielilor prevzute la lit. d) i e) se stabilete conform
prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general
pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la Hotrrea
Guvernului nr. 28/2008.
3. Creterea costului unitar datorat, n principal, influenei zonei
seismice i climatice de calcul al amplasamentului investiiei, precum
i/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite
de caracteristicile investiiei de referin, se justific distinct n
documentaia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiiei.

_____________