Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA SYLABUS

pentru disciplina:

MECATRONICA AUTOMOBILULUI FACULTATEA DE MECANIC DOMENIUL/SPECIALIZAREA: MECATRONICA SI ROBOTICA/MECATRONICA Anul de studii: (4) Semestrul: (8)

Titularul cursului s. l. dr. ing. Anca POPA Colaboratori Numr de ore / sptmn / Verificarea / Credite Curs Seminar Laborator Proiect 4 2 A. OBIECTIVELE CURSULUI

Examinare ED

Credite 3

Scopul principal al disciplinei il reprezinta familiarizarea viitorilor ingineri cu vederea in ansamblu si cu problematica generala legata de domeniul interdisciplinar al Mecatronicii. Se pune accentul, atat pe bazele teoretice privitoare la diversele componente si subsisteme din componenta structurii din domeniul constructiei autovehiculelor

B.SUBIECTELE CURSULUI
Principii de baza. Structura sistemelor mecatronice. Definitii, exemple. Elemente componente ale sistemelor mecatronice din domeniul autovehiculelor. Sisteme in timp real din cadrul sistemelor auto. Aplicaii ale procesrilor mecatronice (sisteme auto inteligente): procesarea aprinderii i injeciei, schimbarea automat a vitezelor (cutii automate de viteza), asistarea frnelor (sisteme ABS), sisteme de climatizare i prenclzire (sisteme climatronic cu actionare bizona), sisteme inteligente pentru controlul directiei asistate, asistenta la parcare, sistemul autovehiculelor hibride (ecologice), aprinderea automata a farurilor, sisteme senzoriale automate pentru ploaie, sistemul asistat de injectie multipunct, sistemul ineligent de control ala stabilitatii, sistemul de orientare prin satelit.

C. SUBIECTELE APLICAIILOR (laborator)


Instalatia de climatizare a autovehiculelor, prevazuta cu procesare functionala, - procesarea aprinderii i injeciei, studiul cutiilor automate de viteza, sisteme ABS, sistem inteligent pentru controlul directiei asistate, sistemul de asistenta la parcare, simularea comportamentului autovehiculelor hibride (ecologice), sistem automat asistat de injectie multipunct, sistemul de control al stabilitatii autovehiculului in curbe, studiul controlului in bucla inchisa a sistemelor bazate pe fenomenul levitatiei electromagnetice etc.

D. BIBLIOGRAFIE
1. Popa, A.- Controlul digital al sistemelor mecatronice. Ed. Orizonturi Universitare, Timisoara, 2002 2. Gligor, O.- Structuri mecatronice. Editura Politehnica, Timisoara. 2003 3. Popa. A. Componente si sisteme mecatronice. Aplicatii. Editura Politehnica, Timisoara, 2006 4. Shetty, D. Mechatronic System design. PWS Publishing Company. Boston-London-Tokio. 1997 5 *** - prospecte ale firmelor producatoare

E. PROCEDURA DE EVALUARE
Examen scris, durata 3 ore, subiecte teoretice si aplicative; pondere 50 %; nota activitii pe parcurs : media aritmetica a notelor de laborator si nota pentru participarea la curs; pondere 50%.

F.COMPATIBILITATEA INTERNAIONAL
Technische Universitt Ilmenau, Technische Universitt Darmstadt, Technische Universitt Mnchen, Technische Universitat Graz

25.03.2007 DIRECTOR DEPARTAMENT / SEF CATEDRA Prof.dr.ing.I. MANIU / Prof.dr.ing. V. DOLGA TITULAR DE DISCIPLIN Sef lucrari dr. ing. Anca POPA