Deducere TVA Bonuri fiscale

Bonurile fiscale emise de casele de marcat electronice fiscale reprezinta documente justificative doar pentru completarea registrului de casa si pentru exercitarea dreptului de deducere a T.V.A. aferenta aprovizionarii cu combustibil auto. Aceasta afirmatie are la baza prevederile articolului 1, alineatul 2 din O.M.F.P. nr. 1.714 din 14 noiembrie 2005 privind aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 publicat in M.Of. nr. 1.042 din 23 noiembrie 2005. Acest ordin a fost modificat prin O.M.F.P. nr. 293 din 22 februarie 2006, publicat in M.Of. nr. 194 din 1 martie 2006. Asa cum rezulta din reglementarile mentionate, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, bonurile fiscale se utilizeaza doar ca documente de inregistrare a platilor in Registrul de casa, fara a reprezenta documente justificative de inregistrare a cheltuililor in evidenta fiscala. De la aceasta regula fac exceptie urmatoarele documente :  bonul fiscal emis la vanzarea carburantilor auto numai in situatia in care combustibilul respectiv este utilizat pentru desfasurarea activitatii economice autorizate; Conditii: bonul fiscal trebuie sa fie stampilat si sa aiba inscrise informatii referitoare la denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare al autovehiculului.

Atentie! Acest bon se poate utiliza si pentru exercitarea dreptului de deducere a T.V.A. aferenta.  bonul fiscal emis de taximetristii autorizati conform Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere;

Atentie! Acest bon nu se poate utiliza si pentru exercitarea dreptului de deducere a T.V.A. aferenta.  bonul fiscal emis de societatile bancare care accepta plata prin carduri bancare; Conditie: bonul fiscal trebuie sa fie insotit de documentul care atesta plata prin card bancar.

Atentie! Acest bon nu se poate utiliza si pentru exercitarea dreptului de deducere a T.V.A. aferenta.  bonul fiscal cu o valoare totala de pana la 100 lei inclusiv; Conditii: bonul fiscal trebuie sa fie stampilat si sa aiba inscrise informatii referitoare la denumirea cumparatorului si la codul unic de inregistrare al acestuia sau codul numeric, in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati independente.

Atentie! Acest bon nu se poate utiliza si pentru exercitarea dreptului de deducere a T.V.A. aferenta. Documentele enumerate anterior reprezinta documente justificative de inregistrare a cheltuielilor de exploatare in evidenta contabila, indiferent de faptul ca aceasta se organizeaza in partida simpla sau in partida dubla.

A.  au atributii de control financiar preventiv.  livrarile de bunuri si prestarile de servicii consemnate in documente specifice. (7) prin care se face precizarea ca este scutita de emiterea facturilor desfasurarea urmatoarele activitati. nr. indiferent de faptul ca valoarea acestora este sub sau peste 100 lei. 155.  livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestarile de servicii catre populatie. alin. 6. 82 din 24 decembrie 1991.V.M. care contin informatiile impuse de art. prin normele generale privind documentele justificative si financiar-contabile sunt enumerate elementele principale ale documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate. Bonul fiscal este utilizat doar pentru exercitarea dreptului de deducere a carburantilor auto.  orice alte elemente necesare identificarii operatiunii efectuate. In lipsa facturii. Aceste elemente sunt:  denumirea documentului. In situatia in care lipseste un astfel de element. la anexa 1.  daca este cazul: baza legala a operatiunii. le-au inregistrat in contabilitate. documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit.Of. o reglementare care se refera in mod expres la documentele justificative este O. In acest act normativ. aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate. fara nominalizarea cumparatorului. bonul fiscal cu o valoare de peste 100 de lei nu reprezinta document justificativ asa cum este definit prin art. 155 alin.F. 155 alin. pentru inregistrarea in evidenta contabila a cheltuielelor mai mari de 100 de lei nu este suficient bonul fiscal.  continutul operatiunii economico-financiare.  transportul persoanelor pe baza biletelor de calatorie sau a abonamentelor.  daca este cazul: mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul). . republicata.P. documentul isi pierde calitatea de document justificativ. consemnate in documente.  numarul documentului si data intocmirii acestuia.  numele si prenumele. pentru bonuri fiscale cu o valoare mai mare de 100 lei.850 din 14 decembrie 2004 privind registrele si formularele financiar-contabile publicat in M. nr. pct. (5). cu exceptia cazului in care beneficiarul solicita factura:  transportul persoanelor cu taximetre. indiferent de faptul ca valoarea acestora este sub sau peste 100 lei. 23 bis din 7 ianuarie 2005.  aproba operatiunile respective. Factura este necesara si pentru exercitarea dreptului de deducere a T. Solicitarea este permisa de art. inclusiv semnaturile persoanelor care:  raspund de efectuarea operatiunii economico-financiare.  datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate. alin.  denumirea si sediul firmei care intocmeste documentul. (2) din Legea contabilitatii nr. 1 alin. 1. cumparatorii de bunuri sau beneficiarii prestarilor de servicii trebuie sa solicite furnizorilor si prestatorilor emiterea de facturi completate cu toate informatiile impuse de prevederile art. In acest sens. fiind obligatorie si factura. In concluzie. (5). (3). le-au vizat si aprobat.Asa cum rezulta din art. A.

9.25.70..107039.70/081...850397:007. E-43:18.. E-43:18.90:9.84.089-433:8054...107039.:20390:891.1038499/0/4.:.0/0370897.970-:08..70.5.7/:7-.9. 4.09:047/0 054.% ' ..:25.107039.30.38./7059::/0/0/:.....3.90-.90.70 43/90-43:18. 3/107039/01.439.. 83702/03.3/97.070..3./:-.% ' .-.70949..:3 5./0370897.:50784..:4./7059::/0/0/:.988..93/0503/0390  90390 .947::8. . 57.70.970-:08.90:9. 03.9.7/-.1089.5..-.9.% ' . 43/9-43:18.573.9089.089-433:8054.7.8.9.59:.7.70./05.7030.850397:007.97010794.850397:007.070.70.:8.089-433:8054..0 .7070 90390 .0.79/.089:.070..79/.70.8047.90:9.30471. ..385479:3702/09.825.9.3./7059::/0/0/:./4.70.4.89.35./03:270..573..7  90390 .028/084.8..9. 3..3.9..70..059.70.9...4/::3./039.3907477057039..78031472..:2039:.4/:3:207.09..:20390003:207.

4507.70/0-:3:75732.9 3.9:3 E/.9.70 E..94747029070.850397:007. 08908:-8.9:7.3947.74507./0029070... /4.9:30.4 13.439...3.90 0 .7473.039-43:18.90 3/107039/01.7473.:2039: E3:2.010.9.059.970-:08.../0.3/0890.4397413.70..943..3:39:857089.4 13.70013.8:7.9 .9.9.385479:50784.3..:4.3..9.-9.9:7...-9.29 0 .47.9:30..90 .70.3....:....59:..0/4. 5.90 E3:20085703:200 3..10703904507.4.9.:4..85:3/070.0/070...93.7089..0813.90002039030..20890/4.:-0301.4507.9031472.7 .-43.7.90.::3.708070107..947081.3.0898038 47002039.9.2.:20390 1.:99.:2039:891.30.70394.9.9:...439331472.:25..42509.9:747/081.:50890 0 358.2.705../7059::/0/0/:.70 3.: E.900..9/4.0890..:2039:891.79 .% ' .3.8.70 .399.90 25:80/0..438023.9.:25.2039047 E.394....0.947:: E.-:3:7478807.70.70..9:7 -43:18.70580890:3.70.3423..089000203908:39 E/03:270..3/708970081472:..42079..8.9:30.:203900:891.937 /3/0...08.5.7947...7570.747/0807..:72.057.08.2.7.370897.. 1.3047.93472.0 E47.3.385479:50784.702.3  50397:-43:718.70/0391./3.439.:94.9.439.5.3.439../4./039.-9.3047.438023..7..:50890 0 43:18.750397:007.02-70 705:-.98.0./4.79 .70.70/0-:3:7857089..:94 3/107039/01.94708.02-70 57.00890  ! 37  /3/0.070....70801.0....70.089:...4507. E/..757089.70/0807.:.0.. .574-.3047.439.70 E7.70.:394..1.:..70.7:/4.:0 50397:370897.:0.:370897..90 .4.08947.880/:1720./4.901:734747857089.97-:9/0.7..59:.90..70/0807..7 .9 5733472000307..7.70/0 0 ./7059::/0 /0/:.. 50784.90 389:. E.0890..79 .039.30..47.9.:2039::8/.-09047/0.324/05708.700..:2039:8507/0.0 .089.70..:-.947/0 -:3:78.70 E/.94.1..:8.574-.-.970545:.4342.1..439..:2 0890/0139573.9000203900573.....089030.9..08908:-8.:270:9.3  $4.:203900:891.4393:9:4507.3:.70.   .9:3010..20970 E97.3/ /4.3  /300.370897.4342. 13/4-.4 13.9:7.9.9.70-0301.7..9:.:203943...7-:7.107039.5. E97...4342.70/050890 /003:7057039.27.3   3.:.9:3070850..70..7:84...0.08908.09:00472.9.304750-.-08:3903:207.-9..-05:-.9:7.903/4.8023.903/4.79 .:2039047 :891.08.0..:2039:: E/03:270.:.9:30.85:3//0010. ..4.79 .3  573.79.8910/0002039 /4.300/0.70.70010./0/4.-.0890:9.7089...43.08947.9..0.70.84.9.9:.9025:80/0570. .7.439./0 1.700 ..90.9:7050784.070.:.:203900:891..0570.:9.4342..4.-.93 1 37 -8/3.9.9:.4507.9.7/0 /003:0890 8:1.0..:20390850.3.4 13..089050728...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful