Deducere TVA Bonuri fiscale

Bonurile fiscale emise de casele de marcat electronice fiscale reprezinta documente justificative doar pentru completarea registrului de casa si pentru exercitarea dreptului de deducere a T.V.A. aferenta aprovizionarii cu combustibil auto. Aceasta afirmatie are la baza prevederile articolului 1, alineatul 2 din O.M.F.P. nr. 1.714 din 14 noiembrie 2005 privind aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 publicat in M.Of. nr. 1.042 din 23 noiembrie 2005. Acest ordin a fost modificat prin O.M.F.P. nr. 293 din 22 februarie 2006, publicat in M.Of. nr. 194 din 1 martie 2006. Asa cum rezulta din reglementarile mentionate, incepand cu data de 1 ianuarie 2006, bonurile fiscale se utilizeaza doar ca documente de inregistrare a platilor in Registrul de casa, fara a reprezenta documente justificative de inregistrare a cheltuililor in evidenta fiscala. De la aceasta regula fac exceptie urmatoarele documente :  bonul fiscal emis la vanzarea carburantilor auto numai in situatia in care combustibilul respectiv este utilizat pentru desfasurarea activitatii economice autorizate; Conditii: bonul fiscal trebuie sa fie stampilat si sa aiba inscrise informatii referitoare la denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare al autovehiculului.

Atentie! Acest bon se poate utiliza si pentru exercitarea dreptului de deducere a T.V.A. aferenta.  bonul fiscal emis de taximetristii autorizati conform Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere;

Atentie! Acest bon nu se poate utiliza si pentru exercitarea dreptului de deducere a T.V.A. aferenta.  bonul fiscal emis de societatile bancare care accepta plata prin carduri bancare; Conditie: bonul fiscal trebuie sa fie insotit de documentul care atesta plata prin card bancar.

Atentie! Acest bon nu se poate utiliza si pentru exercitarea dreptului de deducere a T.V.A. aferenta.  bonul fiscal cu o valoare totala de pana la 100 lei inclusiv; Conditii: bonul fiscal trebuie sa fie stampilat si sa aiba inscrise informatii referitoare la denumirea cumparatorului si la codul unic de inregistrare al acestuia sau codul numeric, in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati independente.

Atentie! Acest bon nu se poate utiliza si pentru exercitarea dreptului de deducere a T.V.A. aferenta. Documentele enumerate anterior reprezinta documente justificative de inregistrare a cheltuielilor de exploatare in evidenta contabila, indiferent de faptul ca aceasta se organizeaza in partida simpla sau in partida dubla.

 daca este cazul: baza legala a operatiunii. Aceste elemente sunt:  denumirea documentului. .  daca este cazul: mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul). In concluzie. alin. (7) prin care se face precizarea ca este scutita de emiterea facturilor desfasurarea urmatoarele activitati. (5). 155 alin. fara nominalizarea cumparatorului. documentul isi pierde calitatea de document justificativ.  numele si prenumele.  au atributii de control financiar preventiv. inclusiv semnaturile persoanelor care:  raspund de efectuarea operatiunii economico-financiare. cumparatorii de bunuri sau beneficiarii prestarilor de servicii trebuie sa solicite furnizorilor si prestatorilor emiterea de facturi completate cu toate informatiile impuse de prevederile art. In lipsa facturii.  datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate. consemnate in documente.Of. la anexa 1. 23 bis din 7 ianuarie 2005.F. bonul fiscal cu o valoare de peste 100 de lei nu reprezinta document justificativ asa cum este definit prin art. In acest act normativ. 155 alin. nr.  orice alte elemente necesare identificarii operatiunii efectuate. 6.  aproba operatiunile respective.  denumirea si sediul firmei care intocmeste documentul. cu exceptia cazului in care beneficiarul solicita factura:  transportul persoanelor cu taximetre. le-au inregistrat in contabilitate. pct. In acest sens. A. In situatia in care lipseste un astfel de element. prin normele generale privind documentele justificative si financiar-contabile sunt enumerate elementele principale ale documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate.  transportul persoanelor pe baza biletelor de calatorie sau a abonamentelor. 82 din 24 decembrie 1991. pentru bonuri fiscale cu o valoare mai mare de 100 lei. Solicitarea este permisa de art.A. republicata. 1. Factura este necesara si pentru exercitarea dreptului de deducere a T. 1 alin.P. pentru inregistrarea in evidenta contabila a cheltuielelor mai mari de 100 de lei nu este suficient bonul fiscal.  livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestarile de servicii catre populatie. fiind obligatorie si factura.850 din 14 decembrie 2004 privind registrele si formularele financiar-contabile publicat in M. care contin informatiile impuse de art. Bonul fiscal este utilizat doar pentru exercitarea dreptului de deducere a carburantilor auto.M.  continutul operatiunii economico-financiare. 155.V. le-au vizat si aprobat.Asa cum rezulta din art. indiferent de faptul ca valoarea acestora este sub sau peste 100 lei. o reglementare care se refera in mod expres la documentele justificative este O.  livrarile de bunuri si prestarile de servicii consemnate in documente specifice. (5). documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit. (2) din Legea contabilitatii nr.  numarul documentului si data intocmirii acestuia. (3). nr. indiferent de faptul ca valoarea acestora este sub sau peste 100 lei. aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate. alin.

 .70. E-43:18./:-.93/0503/0390  90390 .8.70./4.:..089-433:8054.988.7/-..-.:3 5...:50784.89.:25..5.825.9089.0/0370897.% ' .70...850397:007.4/:3:207./039.79/..97010794.90./03:270.7/:7-.089-433:8054..79/.070.7.1038499/0/4.:8..850397:007.028/084..09.4.-.7070 90390 .7030. 03.1089.38.573.% ' .. E-43:18. 83702/03.9.70.70949..30471.9.9.9..8..9.9.970-:08.:2039:.90:9.....070.35.70.070..7./05.573. 3/107039/01.78031472.7  90390 .059.107039.:20390:891. 43/9-43:18.:4..70.947::8./7059::/0/0/:.70 43/90-43:18.70/081...3.9.59:.107039.70.90-..:20390003:207./7059::/0/0/:.% ' ./0370897.385479:3702/09.90:9.850397:007...70.3..25.439.3907477057039.8047. 4.089:.84...3.0 ..3/97.5.09:047/0 054.90:9.970-:08.3.107039.4/::3. .70.089-433:8054..30.9.0./7059::/0/0/:.9.. 3. 57.

9:30..3:.70.98.70/050890 /003:7057039./0 1.9:747/081.9.4342.089.-.:2039:891.30.-9.29 0 .4507.70 3.43.089000203908:39 E/03:270.7473..70010.947081.9000203900573. 08908:-8.574-.70-0301.:50890 0 358.:4.-9.5..:394.9:7.9/4.970-:08.039-43:18.4342.9.4342.5..:.3423.0. .7.3947.20970 E97.02-70 57..3  573.900.90 E3:20085703:200 3.:..7..70.850397:007...7.79 .3.70.438023.7:/4.70/0807....439..059..4 13.:270:9..3...039.4 13.089050728.:.08947.-09047/0.-.:-0301.:72.7089..-9.370897..9 .0890.9..:0 50397:370897.3/0890./4../3.4342...0...3.70.:25..85:3//0010..3.00890  ! 37  /3/0.9.08908:-8.0813.385479:50784...9.0.70/0391./0/4.42079.:94.9./0029070.1..90 0 .0 ./039....20890/4.438023.0890:9.:20390850.9031472..9:7 -43:18.94708.903/4. E97.70/0-:3:75732.700 ..90 3/107039/01.8910/0002039 /4...70/0 0 .42509.2. 5.7.089:.3.300/0..2039047 E.4507. 1.7/0 /003:0890 8:1.:2039047 :891..-08:3903:207.0.9:7.3.70..74507.7473../4.9:30.90 25:80/0.02-70 705:-.70.90002039030.:2039:891..09:00472.708070107.901:734747857089.9....08. 50784.90 .8:7.7:84.702.70.:203900:891. 13/4-. /4.79 .:-.84...59:.3   3.9.70.1.-..70.93.9:3070850.:2039:8507/0.1..-05:-.:25....070..70.9.705.70 E7.937 /3/0.8023..3.7 .70.94747029070.304750-...7570./0.7-:7..:2 0890/0139573..0570.9:.903/4.0.70394.70013.324/05708..9025:80/0570..70 E.399....7947.10703904507..3.9 5733472000307.   .70...439.2.4397413.9:.3  50397:-43:718.3:39:857089.90.90./7059::/0/0/:.-9.8. .4.747/0807.9 3.9.070.:99..79 .9:3010.9:30....757089.9.057.7./7059::/0 /0/:..90.970545:.439..4393:9:4507.880/:1720.9:7..90 .3047.0.4 13. .08947.79 .70 E/.70.9:7..:.:2039:: E/03:270..4 13.08908.9:3 E/.:2039: E3:2..3047..9:7050784..9:.439..3  /300.:2039::8/.947/0 -:3:78.0 E47..0/4.:20390 1.9...08.9.9..394.27.90 389:.70 ..370897.385479:50784.47..9:.7089. E/.47.:203943.3  $4.70801.4.. E.3..70/0-:3:7857089..7.2..93472.: E.010.94..79.:4..4507.0.4.:.3/708970081472:.8.9.947:: E.:94 3/107039/01.:203900:891.85:3/070.107039..439....0/070.9.70./4.79 .9:30.:0.700.5..:.30..70/0807.4.:9.:50890 0 43:18.439.943.574-.3047..0898038 47002039.7 .:370897.70580890:3..08..::3.0890.7.750397:007..9.59:.:8.97-:9/0.% ' .9.9..089030..93 1 37 -8/3.-:3:7478807.439331472.-43.3/ /4..439.:203900:891..0..4507.