Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

Sediul
C.U.I./C.F..

Banca
Cont
C.S

Catre,
Administratia Finantelor Publice Sector .

Va rugam sa eliberati pentru S.C. .SRL


cu sediul in .Sectorul.., avand
Cod Unic Inregistrare/ Cod fiscal., in conformitate cu
Legea nr. 252/2003, un numar de Registre Unice de Control pentru sediul
social si sediile secundare aflate la urmatoarele adrese:
1. ..
2. ..
3. ..
4. ..
5. ..
6. ..
7. ..
8. ..
9. ..
10. ..

Conducatorul S.C............................
Nume si prenume
Semnatura...
Stampila..