Cele 12 vineri mari de peste an

Întâia vineri este în luna martie, înainte de sărbătoarea Sfinţilor 40 de mucenici, când au fost alungaţi Adam şi Eva din Rai, pentru că au călcat învăţătura lui Dumnezeu, în al şaselea ceas din zi. A doua vineri este înaintea Blagoveşteniei1, când a ucis Cain pe Abel, în al treilea ceas din zi. Aceasta a fost întâia moarte pe Pământ. A treia vineri este Vinerea Paştilor, când a fost răstignit Domnul Nostru Iisus Hristos, în al nouălea ceas, după făgăduinţa Părintelui, că vrea să caute oile cele pierdute ale Domnului. A patra vineri este înaintea Rusaliilor, când au prădat turcii multe laturi ale stăpânirii lui Alexandru împărat2, în al optulea ceas din zi, când aceea mâncând acolo, în ostroave, carne de cămilă, foarte mult se înmulţiră. A cincia vineri este înaintea naşterii lui Ioan Botezătorul3, când a fost prădat Ierusalimul de către caldeeni, în vremea proorocului Irimia4, în al doilea ceas din zi, şi acolo fu prădare mare, încât a stat Ierusalimul pustiu timp de 56 de ani, încât ziceau celor prădaţi acei care îi prădaseră pe fii lui Israil: „Nu va fi să cântăm noile cântări Sionului înaintea împăraţilor necuraţi până nu vom merge în ţara noastră”; atunci îi ducea pe ei prin spini şi, înghimpându-se unul dintre ei, toţi se întoarseră căiţi şi înfricoşaţi, precum însuşi David mărturiseşte, pentru aceea nu cântă păgânii Aliluia 5, nici Slavă O)te)ţu6. Aşadar să nu se lucreze înainte de lăsatul Secului şi până în Sâmbăta cea Mare, sunt cele 7 zile, în această vreme se cade a posti lunea şi miercurea şi vinerea. A şasea vineri este înaintea sărbătorii Sf. apostoli Petru şi Pavel, când a trimis Dumnezeu cele 40 de năpaste pe faraonul ţării Egiptului. A şaptea vineri este înaintea Sântămariei Mari7, înaintea Preobrajeniei, când galileenii zburară cu aripi, ca zmeii, prădând multe laturi ale Pământului, ajungând la Râm şi la Ierusalim, prădând toate cele ţări în 66 de ani, până fură alungaţi de către îngerul Domnului, prin poarte Zraon, în pădurile pustiilor; zice Sfântul Efrem că aşa va fi vremea de apoi. A opta vineri este înaintea tăierii şi a morţii lui Ioan Botezătorul8, când a fost ucis din porunca lui Irod, în al optulea ceas din zi. A noua vineri este înainte de Ziua Crucii9. Atunci când au fost potopite Sodoma şi Gomora. A zecea vineri este după Ziua Crucii10, în acea vreme proorocul Moise a despărţit Marea Roşie cu toiagul, de au trecut israelienii, iar pe vrăjmaşii lor i-a potopit apa; în al treilea ceas din zi A unsprezecea vineri este înainte de Sfântul Apostol Andrei11, când s-au arătat semne mari, atunci proorocul Ieremia a pus diavolul între doi munţi înalţi. A douăsprezecea vineri este după naşterea lui Iisus Hristos, când, din porunca lui Irod, au fost ucişi cei 14.000 de prunci.

1 2

Buna-vestire, prăznuită de Biserică în 25 martie în cele mai multe texte este numit împăratul Arcadie 3 în 25 iunie, de Sânziene 4 al doilea dintre profeţi, simbolizând durerea şi suferinţa poporului său 5 expresie liturgică, de bucurie, de slăvire a lui Dumnezeu(“lăudaţi sau slăviţi pe Dumnezeu”) 6 Slavă Tatălui, adică lui Dumnezeu 7 înainte de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. În alte texte este dinaintea Preobrajeniei(Schimbarea la faţă) 8 înainte de 28 august 9 prăznuită de Biserică pe 14 septembrie 10 în alte texte este vinerea dinainte de înălţarea Sfintei Cruci 11 pe care Biserica îl prăznuieşte la 30 noiembrie