Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 27 Nu iubiţi lumea

1. Care este raportul dintre creştin şi lume?

„Le-am dat Cuvântul Tău; şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum
Eu nu sunt din lume. Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău. Ei nu sunt
din lume, după cum nici Eu nu sunt din lume.” (Ioan 17:14-16).

2. Ce statut are creştinul în această lume?

„În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite: ci doar le-au
văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ.
Cei ce vorbesc în felul acesta, arată desluşit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi
avut în vedere pe aceea din care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă în
ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I
este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate.” (Evrei 11:13-
16).

„Prea iubiţilor, vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii


pământeşti, care se războiesc cu sufletul.” (1 Petru 2:11).

„Căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare.” (Evrei
13:14).

3. Cum a mărturisit Isus acelaşi lucru despre Sine?

„ ,Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta’, a răspuns Isus. ‚Dacă ar fi Împărăţia Mea
din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor; dar
acum, Împărăţia Mea nu este de aici’ ”. (Ioan 18:36).

4. Cu ce este asociat în Biblie termenul de „lume”?

„Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu
este de la Tatăl, ci din lume.” (1 Ioan 2:16).

„…ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure
de plăcerile de o clipă ale păcatului.” (Evrei 11:25).

5. Care sunt roadele „poftei firii pământeşti”?

„Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce
moartea.” (Iacov 1:15).

6. Ce avertisment solemn ne-a dat Dumnezeu în această privinţă, şi cu ce argumente a


motivat El aceasta?

„Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea
Tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi
lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine
face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.” (1 Ioan 2:15-17).
7. Cât de gravă este iubirea de lume, sub oricare dintre numeroasele ei forme şi cum
ar trebui să se raporteze creştinul la lume?

„Suflete prea curvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că
cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.” (Iacov 4:4).

„Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor, sau bunăvoinţa lui
Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi
robul lui Hristos.” (Galateni 1:10).

„…cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar folosi de dea; căci chipul
lumii acesteia trece.” (1 Corinteni 7:31).

8. La ce trebuie să se aştepte creştinii adevăraţi din partea lumii?

„Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine m-a urât înaintea voastră. Dacă aţi fi din lume,
lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteţi din lume şi pentru că Eu v-am ales
din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea.” (Ioan 15:18,19).

9. Ce putea face doar acei care se vor delimita de falsele valori ale acestei lumi?

„Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii


voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută şi desăvârşită.”
(Romani 12:2).

10. Ce condiţie vor îndeplini acei care vor fi mântuiţi la venirea Domnului Isus?

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat, şi ne
învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum
cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei
marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos.” (Tit 2:11-13).