Sunteți pe pagina 1din 22

"Este scris: "Casa Mea se va

chema o casă de rugăciune.“


Mat. 21:13pp
Viziunea

"Tu eşti născut cu totul în păcat", i-au


răspuns ei, "şi vrei să ne înveţi pe noi?"
şi l-au dat afară.
Ioan 9:34
Viziunea…
“Apoi Isus a zis: "Eu am venit în lumea aceasta
pentru judecată: ca cei ce nu văd, să vadă,
vadă şi cei ce văd,
să ajungă orbi."
Unii din Fariseii care erau lângă el, când au auzit aceste
vorbe, I-au zis: "Doar n-om fi şi noi orbi!"
"Dacă aţi fi orbi", le-a răspuns Isus, "n-aţi avea păcat; dar
acum ziceţi: "Vedem." Tocmai de aceea, păcatul vostru
rămâne."
Ioan 9:39-40
Viziunea…

"Aici este mirarea", le-a răspuns omul


acela, "că voi nu ştiţi de unde este, şi
totuşi, El mi-a deschis ochii.”
Ioan 9:30
Şi nu şti…

“…şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac,


orb şi gol,
Apoc 3:17
Viziunea…

Ce?
Şansa de a fi CONLUCRĂTORII Săi!
Viziunea…
Motivaţia

Să fiu martor al Domnului Hristos


la procesul Său!
Viziunea…

Cum arată un misionar?


Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în
toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui,
cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este
bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume:
Hristos în voi, nădejdea slavei.
Coloseni 1:26-27
Viziunea…
…ca Histos!
Cum era El? Cum a biruit?
Viziunea…
…ca Hristos, în pruncie!
 Curtenitor
 Cunoscător al Cuvântului
 Ţinta: A trăi pt fericirea celorlalţi!
 un Puternic în rugaciune
 Sărac şi harnic, deci la adăpost!
 Revelând permanent caracterul Tatălui
Viziunea…
…ca Hristos,
ca tânăr!
Incepe cu finalul in minte!
“Prea iubiţilor, acum
suntem copii ai lui
Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu
s-a arătat încă. Dar ştim că
atunci când Se va arăta El,

vom fi ca El;
pentru că Îl vom vedea aşa
cum este.”
1 Ioan 3:2
Pasiunea…
“Şi dacă Evanghelia noastră este
acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt
pe calea pierzării,
a căror minte necredincioasă a orbit-o
dumnezeul veacului acestuia, ca să nu
vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui
Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.”
Dumnezeu
2 Corinteni 4:3-4
Pasiunea…
“De aceea, noi nu cădem de
oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se
trece, totuşi omul nostru din lăuntru se înnoieşte din zi
în zi.
Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează
pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă.

Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se


văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile
care se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu
se văd, sunt veşnice.
veşnice
2 Corinteni 4:16
Pasiunea…

“Căci, dacă este cineva în Hristos,


Hristos
este o făptură (Sau: zidire.) nouă.
nouă Cele
vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au
făcut noi.”
2 Corinteni 5:17
Pasiunea...

“În adevăr, dacă ne-am ieşit din minţi, pentru


Dumnezeu ne-am ieşit; dacă suntem întregi la minte,
pentru voi suntem.

Căci dragostea lui Hristos ne strânge;


fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi,
toţi deci au murit.”
2 Corinteni 5:14
Pasiunea!…

“Căci noi suntem împreună


lucrători cu Dumnezeu.
Dumnezeu Voi sunteţi
ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.
1 Corinteni 3:9
Pasiunea!…

“Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună,


împreună
ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu,
Dumnezeu prin
Duhul.”
Efeseni 2:22
Prieten al Lui,
câştigător de suflete,
 Ales personal
 Chemat personal

 Invatat personal
 Hirotonisit personal
 Trimispersonal
 Imputernicit personal

Mai lipseşte însă lucrul fundamental!!


Prieten al Lui,
câştigător de suflete,

"Lucrul acesta nu se va face nici


prin putere, nici prin tărie, ci prin
Duhul Meu, - zice Domnul oştirilor! -
Zaharia 4:6
Prieten al Lui,
câştigător de suflete,

a iubit
“Fiindcă atât de mult
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui
Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu
piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Ioan 3:16
AGHAPE – iubirea care
triumfă!

“Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu;


pentru că

Dumnezeu este dragoste.”


1 Ioan 4:8