Sunteți pe pagina 1din 3

Fiule da-mi inima ta

„Fiule, dă-mi inima ta, şi să găsească


plăcere ochii tăi în căile Mele.” Proverbele
23:26

Dă tot ce ai! Dă tot ce poţi!


Legea investitie / profit

1 Corinteni 9:23 „Fac totul pentru Evanghelie, ca să am şi eu parte de ea.” (A Face!)

1 Corinteni 9:22 „Am fost slab cu cei slabi, ca să câştig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca, oricum, să
mântuiesc pe unii din ei. (A Fi!)

Pilda cu solul graţierii…

Problema: Nu cat de mult salvez, ci cât de salvat sunt

De fapt ce dăm?
„Dar ce putem da noi, când El a dat DĂM totul? O inimă mânjită de păcat, pentru ca Hristos s-o spele, s-o
curăţească cu propriul Său sânge şi s-o mântuiască prin dragostea Sa nemăsurată! Totuşi oamenii gândesc că este greu să dai
totul. Mi-e ruşine să aud vorbindu-se astfel şi mi-e ruşine să scriu despre acest lucru.” CcH 46

Predarea inimii = predarea Vointei


„Mulţi îşi pun întrebarea: "Cum să mă predau pe mine însumi lui Dumnezeu?" Doreşti să te predai lui Dumnezeu, dar
eşti slab, nu ai destulă putere morală, eşti rob al îndoielilor şi stăpânit de obiceiurile vieţii tale păcătoase. Făgăduinţele şi
hotărârile tale sunt asemenea unor funii de nisip. Singur nu-ţi poţi controla şi stăpâni gândurile, impulsurile şi simţămintele.
Amintirea făgăduielilor nerespectate şi a angajamentelor neîmplinite slăbeşte încrederea în propria ta sinceritate şi te face să
crezi că Dumnezeu nu te poate primi; dar nu trebuie să deznădăjduieşti. Ce trebuie să înţelegi este adevărata putere a voinţei.
Aceasta este puterea care guvernează natura omului, puterea ce ia hotărâri sau care face alegerea. Totul depinde de dreapta
lucrare a voinţei. Dumnezeu a dat oamenilor puterea alegerii; datoria lor este aceea de a o exercita. Nu stă în puterea noastră să
ne schimbăm inima şi nici să predăm lui Dumnezeu simţămintele; dar putem alege să-l slujim. Putem să-I dăm voinţa; atunci El
va lucra în noi şi voinţa şi înfăptuirea, după buna Sa găsire cu cale. În acest fel, întreaga noastră fiinţă va fi adusă sub controlul
Duhului lui Hristos; simţămintele noastre vor fi atunci îndreptate numai spre El, iar gândurile vor fi în armonie cu El. CcH 47
(48eng)

Piedici in calea predării


 Tocmeala, neînţelegerea a ceea ce a făcut El pt. mine!
„Dar sunt mulţi aceea care pretind a fi copii ai lui lui Dumnezeu şi care totuşi îşi pun nădejdea în alte lucruri decât
numai în sângele lui Hristos. Când sunt somaţi să îşi pună întreaga lor credinţă în Hristos ca Mântuitor desăvârşit mulţi dau pe
faţă că au credinţă în ceva ceea ce ei cred că pot face. Ei spun: „Am foarte mult de făcut mai înainte de a fi pregătit să vin la
Hristos” Altul spune: „Când am făcut tot ceea ce pot să fac mai bine, atunci Domnul Isus vine în ajutorul meu.” Ei îşi închipuie
că au foarte mult de făcut pentru mântuirea propriilor lor suflete cum şi faptul că Isus va veni şi va completa partea aceea care
lipseşte şi va da atingerea finală la mântuirea lor. Aceste sărmane suflete nu vor fi puternice în Dumnezeu, până când nu acceptă
pe Hristos ca Mântuitor desăvârşit. Ele nu pot adăuga nimic la mântuirea lor. FF 250.

 Inclinatiile inimii, atractiile lumii, ispite, pacate marunte…


„Vă întreb, dragi tineri care susţineţi că sunteţi soldaţi ai lui Hristos, ce lupte aţi dus? Care au fost angajamentele
voastre? Când Cuvântul lui Dumnezeu v-a descoperit ce lucrare aveţi de îndeplinit, aţi refuzat să o faceţi, pentru că nu se
potrivea cu înclinaţiile voastre? Atracţia lumii v-a ispitit, distrăgându-vă din serviciul lui Hristos. Satana este angajat în
inventarea diferitelor ispite şi, prin păcate ce ar putea părea mărunte, vă îndepărtează de Hristos. Apoi atracţii mai mari vă
sunt prezentate pentru (1)a vă seduce şi (2)a vă sustrage complet de la Dumnezeu.
Poţi avea numele în registrul bisericii şi poţi pretinde că eşti copilul lui Dumnezeu şi totuşi exemplul tău, să reprezinte
greşit caracterul lui Hristos şi să-i atragi şi pe alţii departe de El. Nu este nici o fericire, pace sau bucurie pentru un credincios
practicant, al cărui suflet nu este în întregime înrolat în lucrarea pe care Domnul i-a dat-o. El va aduce constant lumea în

Fiule da-mi inima ta


1
biserică, nu prin căinţă, mărturisire şi predare în mâna lui Dumnezeu, ci prin predarea din ce în ce mai mult lumii, prin
angajarea de partea lui Satana, mai degrabă decât de partea lui Hristos, în această luptă. SpT 140 eng

Cosecinte ale predarii inimii

 Viata ascunsa cu Hr., aliata cu puterea infinita


“Depinde de tine să-ţi supui voinţa voinţei lui Isus Hristos şi, de îndată ce faci aceasta, Dumnezeu va prelua
controlul şi va lucra în tine şi voinţa şi înfăptuirea după buna Sa plăcere. Întreaga ta natură va fi adusă sub controlul
Spiritului lui Hristos şi până şi gândurile tale vor fi aduse în subordonare faţă de El.
Prin predarea voinţei tale lui Hristos, viaţa ta va fi ascunsă cu Hristos în Dumnezeu şi aliată cu puterea ce este
deasupra tuturor puterilor. Vei avea tărie de la Dumnezeu, care te va lega cu repeziciune de puterea Sa şi astfel o lumină nouă,
chiar lumina credinţei vii, va străluci asupra ta. Dar voinţa ta trebuie să colaboreze cu voinţa lui Dumnezeu, nu cu voinţa
prietenilor prin care Satana lucrează mereu să te înşele şi să te distrugă. SpT 153

 Predarea = Religie, simplifica inmiit…


“Să împărtăşeşti religia lui Hristos înseamnă să te predai în totalitate lui Dumnezeu şi să te consacri îndrumării
Spiritului Sfânt. Prin darul Duhului Sfânt, puterea morală îţi va fi dată şi nu numai că-ţi vei folosi talentele în slujba lui
Dumnezeu, dar eficienţa lor va fi mult crescută. Predarea tuturor puterilor noastre în mâna lui Dumnezeu simplifică
problema vieţii. Uşurează şi scurtează miile de probleme cauzate de pasiunile inimii umane. Religia este ca o inimă de aur,
care uneşte atât sufletele tinerilor, cât şi ale bătrânilor cu Hristos. Prin aceasta, cei credincioşi şi ascultători sunt conduşi în
siguranţă de la întuneric şi cărări întortocheate, în cetatea lui Dumnezeu. SpT 31
{}

 Utilitate fara limita


„Inteligenţele cereşti aşteaptă să coopereze cu uneltele omeneşti, pentru a putea descoperi lumii ce pot
deveni fiinţele umane şi, prin unirea cu divinul, ce poate fi înfăptuit pentru salvarea sufletelor care sunt gata să
piară. Nu există nici o limită a măsurii în care poate fi folositor cineva care, punând eul deoparte, face loc lucrării
Duhului Sfânt asupra inimii sale şi duce o viaţă pe deplin consacrată lui Dumnezeu. Toţi cei care se consacră trup,
suflet şi spirit în slujba Sa vor primi în mod constant noi înzestrări cu puteri fizice, mintale şi spirituale. Rezervele
inepuizabile ale cerului le stau la dispoziţie. Hristos le dă suflarea propriului Său Duh, viaţa propriei Sale vieţi.
Duhul Sfânt pune la lucru cele mai înalte puteri ale Sale în minte şi inimă. Prin harul dat nouă, putem dobândi
biruinţe care, din pricina părerilor noastre eronate, preconcepute, a defectelor de caracter şi a puţinei noastre
credinţe, au părut imposibile.” MH 159.

Exemplul cu Harold.

„Când Domnul Hristos locuieşte în inimă, întreaga fiinţă va fi atunci plină de iubirea Sa, de bucuria comuniunii cu El,
astfel încât se va alipi cu totul de El; privindu-L, eul va fi uitat. Atunci iubirea faţă de Domnul Hristos va fi izvorul acţiunilor
noastre. Aceia care au ajuns să simtă iubirea constrângătoare a lui Dumnezeu nu se vor întreba cât de puţin pot da satisfăcând
totuşi cerinţele lui Dumnezeu; ei nu vor avea în vedere un standard scăzut de vieţuire, ci vor tinde către o desăvârşită
conformare faţă de voinţa Răscumpărătorului lor. Cu o dorinţă puternică, ei jertfesc totul şi dau pe faţă un interes pe măsura
valorii ţintei pe care o urmăresc. CcH 45

Haideţi sa lăsăm cerul să tresalte de bucurie!!!


“Haideţi să nu mai discutăm de ineficienţa şi de neputinţa noastră. Să uităm lucrurile care sunt în spate, haideţi să
înaintăm pe calea spre cer. Să nu neglijăm nici o ocazie care, valorificată, ne va face mai utili în serviciul lui Dumnezeu. Apoi,
ca nişte filoane de aur, sfinţenia va inunda viaţa noastră şi îngerii, văzând consacrarea noastră, vor repeta promisiunea: "Voi
face pe oameni mai rari decât aurul curat şi mai scumpi decât aurul din Ofir". Tot cerul se bucură când fiinţe omeneşti slabe şi
vinovate îşi predau viaţa lui Isus, pentru a trăi viaţa Lui.” - RH, 1 octombrie 1908 SpT 109 eng

Fiule da-mi inima ta


2
Fiule da-mi inima ta
1. De ce trebuie sa ne predăm inima pe deplin?

2. Care sunt piedicile in calea predării tale?

3. Ce înseamnă predarea inimii?

4. Care sunt consecinţele binecuvântate ale predării inimii?

Fiule da-mi inima ta


3