P. 1
Amenajarea Tur a Jud Tulcea

Amenajarea Tur a Jud Tulcea

|Views: 174|Likes:
Published by Mirica Teodora

More info:

Published by: Mirica Teodora on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

Cuprins

Introducere ………………………………………………………..….… pag 2 Capitolul 1. Judetul Tulcea. Date generale ……………………….......pag 3 1.1. Asezare geografica. Relief …………………………………………..pag 3. 1.2. Istoric………………………………………………………….…….. pag 7. 1.3. Date statistice…………………………………………………..….…pag 9. 1.3.1. Populatia………………………………………………..…...pag 9. 1.3.2. Economia………………………………………………….... pag 10 1.3.3. Industria…………………………………………………..… pag 11 1.3.4. Agricultura ………………………………………………..…pag 12. Capitolul 2. Amenajarea turistica a judetului Tulcea………………....pag 13 2.1. Infrastructura…………………………………………………….…... pag14 2.2. Obiective turistice …………………………………………………...pag 16 2.3. Structuri de primire in judetul Tulcea…………………………….… pag 24 Capitolul 3. Amenajarea turistica a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii 28 3.1. Rezervatia Biosferei Delta Dunarii…………………………………. pag 28 3.2. Tipuri de unitati de cazare……………………………………………pag. 30 3.3. Trasee turistice………………………………………………………. pag. 32 3.4. Reconstrucţie ecologică în RBDD…………………………………… pag 35 Bibliografie………………………………………………………………..pag 38

Introducere
Turismul reprezintă un fenomen economic-social propriu civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii. Prin conţinutul şi rolul sau, turismul reprezintă astăzi un domeniu distinct de activitate, o componentă de primă importanţă a vieţii economice si sociale pentru un număr tot mai mare de ţari ale lumii. Cercetarea ştiinţifică a fenomenului turistic integrează o arie tematică largă, de la clarificările conceptuale şi definirea locului acestuia în strategia dezvoltării, la evidenţierea determinanţilor, tendinţelor de evoluţie şi formele de manifestare, a coordonatelor şi mecanismelor pieţei şi la evaluarea impactului sau în plan economic, social, cultural, ecologic şi politic. Deşi, intr-o primă etapă, turismul a reprezentat un factor de stimulare economică, de protecţie şi conservare a resurselor naturale, din ce în ce mai frecvent, în ultimul timp, se observă situaţii in care creşterea turismului afectează echilibrul ecologic şi calitatea resurselor turistice. Mutaţiile majore din practica turismului au favorizat intensificarea cercetărilor cu privire la conţinutul si trăsăturile definitorii ale acestui domeniu, au impus crearea unui cadru metodologic unitar pentru înregistrarea si evaluarea dimensiunilor şi efectelor sale. Turismul este considerat, în primul rând o formă de recreere alături de alte activităţi şi formule de petrecere a timpului liber, el presupune mişcarea temporară a oamenilor spre destinaţii situate în afara reşedinţei obişnuite şi activităţile desfăşurate în timpul petrecut la acele destinaţii, în cele mai multe situaţii acesta implicând efectuarea unor cheltuieli cu impact asupra economiei zonelor vizitate. Aşadar, turismul reprezintă o activitate complexă, cu o „multitudine de faţete”, cu încărcătură economică semnificativă, poziţionată la intersecţia mai multor ramuri si sectoare din economie, toate acestea reflectându-se în varietatea punctelor de vedere cu privire la conţinutul noţiunii de turism si a conceptelor adiacente. Turismul răspunde mai multor nevoi sociale ale omului, având calitatea de a deschide noi orizonturi, de a descoperi noi aspecte ale lumii, activitatea turistica reprezintă un barometru al calităţii vieţii, al gradului de cultură atins de populaţia unei zone.

Datorită importantei turismului din zilele noastre, se impune a găsi o soluţie pentru valorificarea resurselor naturale şi antropice ale unei zone acest lucru fiind realizat printr-o amenajare turistica a teritoriului. Amenajarea turistica trebuie să fie concepută în relaţie cu dezvoltarea turistica şi chiar cu progresul economic dar trebuie să se ţină cont şi de cerinţele cadrului natural şi antropic. Lucrarea de faţă are ca obiectiv realizarea unei amenajari turistice într-o zonă neamenajata turistica în vederea inventarierii zonei, pentru a se putea dezvolta si diversifica serviciile turistice.

reprezentând 3. Relieful judetului Tulcea se caracterizeaza prin existenta a doua unitati fizico-geografice distincte:una mai inalta . respectiv lunca si Delta Dunarii.vestica . la nord cu Ucraina prin graniţa naturală Dunărea. Podisul Babadag. Aceasta imagine a fost modificata de culturi agricole. Relief Judeţul Tulcea ocupă jumătatea nordică a provinciei istorice Dobrogea. 4 oraşe si 46 de comune. la est cu Marea Neagră. a cărei însemnătate vine din aşezarea ei la gurile Dunării şi ieşirea la Marea Neagră.hercinic) si alta mai joasa si mai noua (din cuaternar) in N si NE. având hotar terestru doar la sud.446 kmp reprezintă suprafaţa umeda constituită din Delta Dunării si Complexul Lagunar Razim-Sinoe. iar meridianul 29º 41' 24" longitudine vestică străbate oraşul Sulina ce se află în extremitatea estică a României.1. Judeţul cuprinde 51 unităţi administrativteritoriale. se învecinează la vest cu judeţele Brăila şi Galaţi. Din suprafaţa totala a judeţului. Suprafaţa judeţului este de 8.Sinoie. Dealurile Tulcei. cu judeţul Constanţa. Unitatile mai inalte de relief sunt dispuse in 3 mari fasii paralele.6% din suprafaţa tarii.Capitolul 1. Podisul Dobrogei de Nord cunoscut si sub denumirea de Orogenul Nord Dobrogean cuprinde ca diviziuni : Muntii Macin.in cadrul careia se intalnesc elemente ale celui mai vechi relief de pe teritoriul Romaniei (respectiv unitati de orogen vechi. Podisul Casimcei si depresiuni mici. procent care il situeaza pe primele locuri din tara ca marime . 3. Date generale judetul Tulcea 1. Caracterizat printr-un climat arid judetul Tulcea apare ca o unitate biogeografica tipica de stepa cu silvostepa. Asezare geografica. Partea de est este scaldata de lacurile Complexului lagunar Razim .499 kmp. Paralela 45º latitudine nordică străbate judeţul Tulcea în partea centrală. Geografic judetul apartine de Podisul Dobrogei de Nord cuprinzând si cea mai mare parte din Delta Dunarii. de livezi si mai ales de întinse podgorii. Înconjurat din trei părţi de ape.ocupand circa 32% din totalitatea jud. in partea central . din care: Municipiul Tulcea – cu o treime din populaţia judeţului. iar cea de vest de ghirlanda de balti sau terenuri colmatate ce însotesc albia Dunarii. Tulcea: fasia de N este constituita din muntii Macinului (cei mai vechi munti din . Colinele Niculitel.

păsări.unice în România . reptile şi aproximativ 160 de specii de peşte). lacuri si bălţi. insecte.Tutuiatu sau Greci). în care se îmbina fosnetul stejarului. prin fondul cinegetic si prin conditiile ce le ofera turismului. fasia centrala . O reţea de canale naturale şi artificiale. extinsa intre Dunare (la V) si lacul Razim (la E) este reprezentata prin Podisul Babadag. În aval de municipiul Tulcea. de 467 m (vf.tociti . precum si campia aluviala din preajma lacului Razim. Dunărea se desparte în două braţe. Sulina şi Sfântu Gheorghe. concretizata prin masa lemnoasa.constituie o importanta baza melifera. ce poate fi exploatata. Dealurile judetului sunt acoperite. Tulcea. iar fasia sudica corespunde compartimentului nordic al Podisului Casimcea care face parte integranta din Podisul Dobrogei Centale. sub protecţia UNESCO pentru diversitatea florei şi faunei sale (păduri de sălcii. specii de de animale. Podisul Niculitel si Dealurile Tulcei. Sfântu Gheorghe la sud şi Sulina la mijloc. Braţele Chilia şi Sfântu Gheorghe permit numai transportul fuvial iar braţul Sulina asigură transportul maritim până în porturile Galaţi şi Brăila. Greci). Regiunile joase din teritoriu includ Delta Dunarii. trestia.constituit predominant din sisturi verzi prepaleozoice in fundament (care apar adeseori la suprafata) peste care se afla depozite jurastice si cretacice. lunca Dunarii. În 1990 Delta Dunării a fost declarată rezervaţie a mediului. ecologică şi a păsărilor. braţul Chilia şi braţul Tulcea. Relieful tulcean variaza intre 0 m la nivelul Marii Negre (Sfantul Gheorghe) si 467 m (alt. În amonte de municipiului Tulcea. carpenului si frasinului cu parfumul teiului. Chilia la nord. plauri şi grinduri formează un ecosistem unic. cu paduri de foioase.apoi plante specifice zonelor umede. în parte. In cadrul Podisului Babadag (parte componenta a Podisului Dobrogei de N) se remarca o importanata linie de falie. Ea are trei braţe principale. La sud de Sfântu Gheorghe se află laguna Razim care pătrunde adânc în judeţ. stuful. Suprafetele întinse de paduri de tei . situata la periferiile de V si N ale jud. braţul Tulcea se desparte în alte două braţe. Fondul forestier al judetului reprezinta în primul rând o valoare ecologica . ecosistemele forestiere fiind caracterizate printr-o flora si o fauna de o diversitate aparte. În al doilea rând o valoare economica si sociala ridicata. cea mai noua formatiune de relief a Romaniei.Romania). care separa Podisul Dobrogei de N de Podisul Dobrogei Centrale Dunărea ce formează hotar natural la vest şi nord este principala cale de transport în judeţ.cu altitudinea max. in vf. intre Peceneaga (la NV) si Camena (la SE). .

60C).cu veri a caror caldura este atenuata de briza Marii Negre si ierni cu temperaturi nu prea coborate (media termica a lunii celei mai reci. Cerna . calcare dolomitice de la Mahmudia.3 0C) si prin precipitatii reduse . În judetul Tulcea reprezentative sunt : terenurile arabile.7 ha din care ape curgatoare . În judetul Tulcea apele sunt grupate în doua bazine hidrografice .Dunare si Litoral.Turcoaia . Calcarele dolomitice de la Mahmudia sunt exploatate pentru Sidex Galati. unele fiind unicate sau chiar curiozitati ale naturii. Cele trei brate ale Dunarii : Chilia la nord .116 km . Bididia .7 ha Fluviul Dunarea margineste judetul Tulcea pe o lungime de 276 km . utilizate în lucrari de constructie de drumuri si cai ferate. Zona litoral-maritima a judetului Tulcea se caracterizeaza printr-un climat mai bland . Resurse naturale: Resursele subsolului :sunt reprezentate de roci vulcanice de natura porfirica si granite din care rezulta prin prelucrare cribluri si nisip . median . amplitudi mari de temperatura (66. cea mai vastă zonă de stufărisuri compacte de pe Pământ si un adevărat muzeu al biodiversitătii. ierni reci. Precipitatiile medii anuale insumeaza cantitati cuprinse intre 359 mm la Sulina (cele mai mici din tara) si 455 mm la Isaccea. .granitele din zona Macin . care ocupa 71% respectiv 29% din suprafata judetului. Flora si fauna judetului sunt de o mare varietate.Delta Dunarii constituie una dintre cele mai întinse zone umede din lume .63 km . pasunile si fânetele. balcanic şi caucazian.Trei Fântâni. cu umiditate atmosferica ridicata in zona deltei.Calcarele sunt exploatate ca roci de constructii în carierele Zebil. Resursa de sol este tot atât de importanta ca si resursa de apa. viile. Ca roci ornamentale se exploateaza calcare grezoase de la Baschioi.109 km .ca habitat al păsărilor acvatice. Clima: este continental excesiva . pentru conservarea speciilor rare de floră şi faună specifice intersecţiei arealelor mediteranean. În Munţii Măcinului s-a constituit Parcul Naţional. Din zona Colinele Niculitel se exploateaza roci bazice. cu precipitatii reduse (sub 400 mm /an) . Suprafata ocupata de luciul de apa este de 461 875.2 166. la Sulina. Malcoci Sud. Resursa de apa este cea mai importanta dintre resurse. este de -0. Sfintul Gheorghe la sud . Sulina .Sunt exploatate porfirele din dealul Consul. Cârjelari si Camena . veri calduroase. livezile si gradinile. Cârjelari si Codru Babadag. marcate adesea de viscole.

Începând cu secolul I e. În diferite perioade istorice. Descoperirile arheologice de pe teritoriul judeţului Tulcea au pus în lumină urme de locuire datând din paleoliticul mijlociu. vestigiile culturilor Hamangia. Izvoarele scrise antice (ale lui Homer. Istoric Istoria zbuciumată a Dobrogei a avut drept urmare faptul că judeţul Tulcea este un muzeu etnografic viu. pe lângă populaţia rusă şi turcă care locuiau . cu o vechime de aproximativ 110.n. inasprite adeseori de Crivat iar verile calde si secetoase.Regim de temperatura: Temperaturile medii anuale variaza intre 11 grade pe litoral si 9 grade in Muntii Macinului .la Tulcea (24 ianuarie 1943). alături de români.n. iar minima absoluta -26.V î. în linii mari. s-au stabilit în Dobrogea diverse alte populaţii. structura eterogenă a acesteia păstrându-se până astăzi.2%)si dispre N(13%) cu viteze medii anuale cuprinse intre 0. preluând caracteristici ale civilizaţiei elenistice în manifestările artistice şi ocupaţii. în secolul al VII-lea. perioadă în care. sub forma brizei de mare (ziua) si brizei de uscat (noaptea) care se resimte la o distanta de 10-15 km spre interiorul uscatului 1.000 de ani. cucerirea Dobrogei de către romani a marcat procesul ireversibil al romanizării populaţiei geto-dace.8 si 5. Strabon. proces care se încheie. în secolele VIII .2.VI î.8 0 C .. în Dobrogea către sfârşitul secolului XVI şi până în secolul XII-lea. ş. în acelaşi timp. dinspre E (15. populaţia geto-dacă din aceste teritorii vine în contact cu coloniştii greci. in conditi de stabilitate atmosferica se manifesta o circulatie termica locala a aerului.a. Iernile sunt reci .1%).e. Pe aceste locuri sunt atestate primele triburi geto-dacice şi ale sciţilor. Regim eolian: Vanturile predominante bat cu o frecventa mai mare dinspre NE (18. ca şi în Dacia. Ptolemeu.n.) consemnează o importantă concentraţie de populaţie spre Dunăre şi litoral. păstrându-şi identitatea. ale cetăţilor geto-dacice şi marilor construcţii edilitare romane oferă importante mărturii documentare ale vieţii materiale şi spirituale pe aceste meleaguri. se produce acea sinteză etnică al cărei rezultat a fost naşterea poporului român şi a limbii române.3%). Gumelniţa si traco-dacică. In timpul verii. În secolele VII . Temperatura maxima +39. Pe harta arheologică a judeţului. urmate de cele dinspre NV(17.e. în pofida valurilor popoarelor migratoare.50C s-a inregistrat la statia meteorologica Mircea Voda (20 august 1945). existând un amestec de rase şi neamuri ale căror culturi se întrepătrund dar. Astfel.3 m/s.

după războaiele ruso-turce au venit bulgarii şi ruşii. este zidită din cărămidă legată cu mortar de var.XV sub domnia glorioasă a lui Mircea cel Bătrân. se construieşte aici o redută. în perioada stăpânirii otomane. CED a început în anul 1869 construirea unui nou far. social. Printr-un alt document internaţional. sinteza românească cu începuturi străvechi în Dobrogea. Apoi. Dobrogea va fi înglobată ulterior Imperiului otoman pentru o perioadă de 460 de ani. avea o scară metalică în spirală. iniţial fixă. Vigia (cupola) farului a fost construită din tablă de cupru cilindrică cu diametru de 2 m. spiritual: un oraş cosmopolit . ancorată în zidărie. apoi de tipul cu eclat. Italiei (Sardinia). populaţia românească în Dobrogea a fost permanent majoritară.şi au în prezent acces vizitatorii farului. Cu toate aceste colonizări. Sulina devine port liber (porto-franco). continuă şi în timpul stăpânirii otomane. Deşi ruptă din cadrul firesc al graniţelor Ţării Româneşti. unele dintre ele păstrate până în zilele noastre. prin Convenţia ruso-austriacă de la Sankt Petersburg (1845) se nominalizează Sulina ca port fluvio-maritim şi se pun bazele navigaţiei libere pe Dunăre. tencuită la interior şi exterior. aşezate la înălţimi diferite la fiecare spirală a scării. Franţei. Austriei. al XIV-lea port genovez. Sulina devine la începutul sec. Construcţia. iluminată prin trei ferestre circulare. Tratatul de pace de la Paris (1856). se înfiinţează Comisia Europeană a Dunării (CED). for alcătuit din reprezentanţii Angliei. În epoca modernă. terminat un an mai târziu. de formă tronconică. acoperită cu table în pantă şi cu vârf pe care era montată o giruetă. Rusiei şi Turciei în scopul neutralizării accesului în zona Dunării de Jos. La nivelul superior al construcţiei s-a amenajat o platformă de circulaţie cu balustradă în jurul vigiei farului. cu toate consecinţele ce decurg de aici pe plan economic. mai ales lipovenii şi ucrainenii. Atestată în izvoarele medievale bizantine De administrando Imperii şi Alexiada. s-au stabilit tătarii. iar mai târziu. pe toată înălţimea construcţiei.Europolis – cu instituţii ce ţineau de activitatea Comisiei sau răspundeau nevoilor fireşti de dezvoltare ale unui oraş port Deşi la Sulina exista un far construit încă la 1802 la cererea guvernului otoman de către o companie austriacă. cultural. pentru o scurtă perioadă în secolele XIV . lumina farului era albă. Introducerea iluminatului electric .34 m. în interior. Farul a suferit în timp o serie de modernizări: cupolei farului i s-au adăugat pe contur un număr de patru rânduri de ochiuri de ferestre cu sticlă din cristal gros. pe care aveau . Regăsită în aria străvechii vetre geto-dacice în componenţa statului feudal Ţara Românească. cu o înălţime de 17.teritoriul Dobrogei. apoi se stabileşte sediul unei caimăcămii şi se instalează o garnizoană militară. Germaniei (Prusia).

a dus la modificarea cupolei. turci si tatari 1. devenit punct strategic. Au rămas peste timp să povestească viaţa atât de palpitantă. rezulta ca 89. Farul CED a fost restaurat şi apoi.1%. Date statistice 1. alte etnii 0. fata de media pe ţara de 91 locuitori/kmp. începutul sfârşitului: în 1939 CED este desfiinţată. Faţa de anul 2002 cand numarul locuitorilor a fost de 255816 populaţia judeţului a scăzut cu 7. odinioară. oraşul.2009 populatia era de 248367 persoane. ucraineni – 0. în anul 2003. domeniul cu cea mai mare pondere este agricultura – 30. cuprinzand populatia urbana in nunar de 121996 si populatia rurala in numar de 126371. cele mai numeroase grupuri etnice fiind reprezentate de ruşi si lipoveni – 6. rromi 0. cel ce a îndeplinit o vreme funcţia de comisar maritim al portului. transformat în muzeu.8%.9%. În jurul farului s-au construit clădiri cu locuinţe pentru personal şi depozite pentru materialele necesare funcţionării farului. Cel de-al doilea război mondial a însemnat şi pentru CED. italieni 0.100 persoane ocupate în anul 2007.1% de alta etnie. Botez.3%. circa 17 etnii ale căror obiceiuri si credinţe au fost integrate în viaţa culturală şi spirituală a regiunii.01. bulgari).1% (sarbi.5%. Populaţia. Se înregistrează o scădere a numărului persoanelor ocupate de la 92. de secole.3. o sală specială a fost destinată comandorului Eugeniu P. farul CED şi .9% din populaţie s-a declarat de etnie româna si 10.900 în anul 2002. Din datele pe anul 2002. cimitirele. În judeţul Tulcea la data de 01. încercându-se astfel reconstituirea. Judeţul are cea mai mica densitate 29. Pe teritoriul judeţului convieţuiesc în armonie. iar “noua ordine” comunistă instaurată după război a încercat să şteargă activitatea de 83 de ani a CED.2 locuitori/kmp. la 88. 1. a activităţii Comisiei Europene a Dunării. . printr-o expoziţie documentară.449 persoane.4% din populaţia stabila. al romanului Europolis..1. este bombardat şi cele mai multe dintre clădirile oraşului distruse. sub pseudonimul Jean Bart. slovaci. greci 0. adaptată acum noului mecanism de rotire. croati.7%. Dintr-un total de 88.. a oraşului câteva construcţii.100 în anul 2007. ca de altfel şi pentru Sulina.3. acest lucru datorându-se suprafeţei mari acoperită de ape. Abia după 1989 unul dintre “martorii” gloriei de altădată ai oraşului “liber”. autor.

665 în Brăila.3.2.2%).4 milioane lei în Tulcea comparativ cu 3. termică. învăţământ. Restul de 11% este reprezentat de serviciile de intermediere financiară. Comparând judeţul Tulcea cu celelalte judeţe ale regiunii Sud . ponderea comerţului este de 6. învăţământul cu 4. 4. o au serviciile de transport. transporturi. silvicultură şi piscicultură (5.1.2 în Vrancea. reprezentând 7.7% este ocupată doar în agricultură şi vânătoare (2.8.6 în Buzău. industria prelucrătoare. de 9.3. observăm că judeţului Tulcea ocupă ultimul loc în regiune la nivelul PIB.4 milioane lei (preţuri curente) la nivelul anului 2005.89% din PIB-ul României. În celelalte activităţi şi sectoare (printre care administraţie publică şi apărare. Proporţii de aproximativ 10% ocupă comerţul cu 5. sănătate şi alte servicii sociale.467.4% (664 salariaţi) în pescuit şi piscicultură. construcţii. prelucrătoare şi energie electrică. În industrie (extractivă.326.4%.244 lei) este inferior PIB-ului per locuitor regional (11.681 salariaţi (12% din total). 6. se constată de asemenea că nivelul acestuia în judeţul Tulcea (10. sănătatea şi asistenţa socială cu 4. Din punctul de vedere al PIB-ului pe locuitor. Din punct de vedere structural. 3.213. industria ospitalieră şi serviciile imobiliare) sunt ocupaţi aproximativ 22% din salariaţi. în totalul valorii adăugate brute a judeţului. vânătoare.2%) din totalul forţei de muncă ocupate.182 salariaţi (9%). tranzacţiile imobiliare ocupă 11. apărarea şi asigurările sociale în total 9.627. exploatare forestieră şi industria extractivă) are o pondere de 19%. O pondere importantă.3%.564 salariaţi).4% iar a serviciilor hoteliere de 2.511.6%. Economia Produsul intern brut (PIB) al judeţului Tulcea s-a ridicat la valoarea de 2. gaze şi apă) sunt ocupaţi 37% din salariaţi (17.7 în Galaţi şi 12. vânătoare.538.8%).3%. 1.8 în Constanţa. În raport cu ocuparea forţei de muncă pe ramuri şi sectoare se observă faptul că din totalul de 47. 9% este ocupată în agricultură.116 salariaţi (8. sectorul primar (agricultură.Est. energia electrică şi termică şi sectorul construcţiilor în total au o pondere de 31% (industria prelucrătoare individual contribuie cu un procent de 24. Numărul mediu al salariaţilor la nivelul economiei judeţene a fost în creştere în ultimii ani: în 2006 s-a înregistrat un număr mediu de 47. comparativ cu celelalte judeţe: 2. industria prelucrătoare ocupând primul loc cu mai mult de 1/3 (34.577. în creştere cu 3% faţă de anul precedent. administraţia publică.7) şi naţional 13.Est şi 0. depozitare şi comunicaţii. silvicultură.213 salariaţi.669 salariaţi) iar 1.78% din PIB-ul regiunii Sud .577.3. Industria .336.

chimică. a materialelor de construcţii. Importante resurse naturale ca: granit. produse şi preparate din carne. în creştere). În prezent. argile caolinoase în zona Măcin. gresii. principalele produse industriale sunt construcţiile şi reparaţiile de nave reprezentate prin firma cu capital norvegian SC Aker Braatvaag SA Tulcea (producţie exclusivă pentru export.agrar. La sfârşitul anului 2006. . plop. Măcin. În ultimii ani o serie de întreprinderi industriale mari consumatoare de energie şi poluante au fost nevoite să-şi oprească activitatea: SC Alum SA a fost închisă în 2007 pentru retehnologizare iar SC Feral SA a funcţionat o scurtă perioadă în 2007 în vederea conformării la cerinţele reglementărilor privind protecţia mediului ale Uniunii Europene.peşte.9% iar în 2006 a scăzut cu 7.2% în 2004 comparativ cu 2002.Judeţul Tulcea are un caracter industrial . 53 organizaţii cooperatiste. exploatarea stufului. a lemnului. confecţii textile. Piatra Roşie.7% în decembrie 2006 faţă de decembrie 2005). SC Piscicola Tour SA Jurilovca). cărămizi refractare de diverse sortimente (SC Tremag SA). oficial. etc. activitatea. 86 societăţi cu capital de stat. ce pun în evidenţă potenţialul economic al judeţului. textilă. calcar dolomitic la Mahmudia şi Sarinasuf. suprafeţe întinse de păduri şi păşuni. mai puţin cu 443 salariaţi faţă de 2005 şi cu 885 salariaţi mai puţin comparativ cu 2004 (o scădere cu 2. În anul 2001 în judeţ existau 6. sulfuri complexe şi filoane de baritină la Somova şi Mineri. 257 societăţi cu capital mixt. cuarţită la Turcoaia. Structura industriei se caracterizează prin preponderenţa ramurilor alimentară. producţia industrială înregistra creşteri semnificative: a crescut cu 64. stuf. SC Carniprod SA.1% în 2003 faţă de 2002 şi cu 49. În 2006 producătorul de feroaliaje SC Ferom SA şi-a închis. În ultimii ani se constată o scădere a forţei de muncă ocupate în industrie pe fondul restructurărilor marilor întreprinderi.564 salariaţi erau ocupaţi în industrie la nivelul judeţului. Camena.3% faţă de 2005. dispunând de importante resurse naturale. peşte şi lapte (SC Tabco Campofrio SA. precum şi principalele resurse valorificabile ale Deltei Dunării . Greci. metalurgică. profir. Cârjelari. nisip cuarţos în zona Caraorman. Comparativ în anii precedenţi acestei perioade marcată de sistări ale activităţilor marilor întreprinderi din judeţ. pirite cuprifere la: Altân .. 15 societăţi cu capital străin. 17. Aceste schimbări au condus la o scădere semnificativă a producţiei industriale a judeţului: în 2007 faţă de 2006 producţia industrială a scăzut cu 42. calcare cretacice în podişul Babadag. din care 14 regii autonome. extracţia mineralelor neferoase şi nemetalifere.Tepe.474 agenţi economici. construcţii şi reparaţii de nave.

cea mai bogată .Est. situaţie comparabilă cu cea de la nivelul regiunii Sud .4% din suprafaţa agricolă a judeţului Tulcea reprezintă teren arabil. O explicaţie pentru aceste decalaje constă în ariditatea crescută a zonei.cel puţin la nivel teoretic . din care proprietate privată 305 022 ha. Prezenţa unor unităţi industriale de succes pe raza judeţului este un indiciu că industria tulceană competitivă şi nepoluantă poate avea succes şi în viitor.Est şi judeţului Tulcea. putem anticipa că industria alimentară şi sectorul producţiei.Est şi 2. o explicaţie constă în regimul de proprietate şi gradul de fărâmiţare a exploataţiilor agricole.3%) şi superioară situaţiei de la nivel naţional unde terenurile arabile reprezintă 64. reprezentând 15.0% din totalul suprafeţei agricole. Productivitatea agriculturii în judeţul Tulcea este inferioară producţiei celorlalte judeţe ale regiunii Sud . 1. aşa cum am arătat mai sus. O resursă importantă a judeţului Tulcea este reprezentată de existenţa unor podgorii şi mărci recunoscute precum Sarica Niculiţel şi Babadag.588 ha) şi Brăila (388. 80. Suprafaţa agricola totală este de aproximativ 850 000 hectare. Suprafaţa agricola la sfârşitul anului 2007 era de 363 941 ha. fapt ce reliefează importanţa unor sisteme de irigaţii funcţionale la nivelul judeţului. rolul industriei în general şi al industriei grele în special va descreşte în favoarea turismului.În perspectiva includerii unei suprafeţe semnificative (80%) din teritoriul judeţului Tulcea în cadrul reţelei de arii protejate Natura 2000.3.Est (78.4% din suprafaţa viilor pe rod a regiunii Sud . Aceste comparaţii scot în evidenţă potenţialul .4. Această problemă însă este o problemă întâlnită la nivel naţional.100 ha). suprafaţa agricolă şi arabilă a judeţului este comparabilă cu cea din judeţul Galaţi şi Brăila. în condiţiile creşterii accesului la educaţie şi a calităţii actului educaţional. De asemenea.479 ha. Agricultura Agricultura continuă să reprezinte principala ramură a economiei judeţului.Est deşi. Totuşi. Suprafaţa agricolă a judeţului Tulcea este comparabilă cu cea a judeţelor Galaţi (358.agricol sporit al judeţului Tulcea comparativ cu potenţialul la nivel naţional şi chiar la nivel regional.6% din suprafaţa agricolă totală a regiunii de dezvoltare Sud . Suprafaţa viilor pe rod în judeţ ocupă 6.47% din suprafaţa agricolă totală a României. nefiind specifică regiunii Sud . serviciilor şi comerţului. construcţiilor şi reparaţiilor de nave vor creşte pe fondul intensificării cererii specifice viitoare la nivel mondial şi naţional. profilul economic al judeţului se va schimba simţitor. a nivelului de pregătire a populaţiei şi intensificării demersurilor de formare şi reconversie profesională. ceea ce reprezintă 8.

cu 40. grote şi nu în ultimul rând salba de staţiuni pentru agrement de pe malul Mǎrii Negre. unde turiştii se pot caza în hoteluri si pensiuni.7% Capitolul 2. deoarece Dobrogea este o regiune în care întâlnim pe lângǎ forme de relief diferite de la Delta Dunǎrii pânǎ la munţii vechi ai Dobrogei. urmat de plătică cu 20. iar în zona staţiunilor Neptun şi Mamaia o . aici pot beneficia de excursii pe canale unde pot fi organizate fie partide de pescuit. cât şi vizite la podgorii renumite unde se organizează serbǎri cu degustări de vinuri. peştera Sfântului Andrei considerat creştinătorul acestor meleaguri. fie pentru a fi pusă in valoare flora si fauna de care se bucurǎ Delta Dunǎrii. unde turiştii beneficiază de cazare în hoteluri între 2 şi 5 stele cu posibilităţi de tratament balnear în staţiuni precum Eforie Nord. Peştele pescuit în sistem industrial atinge în medie o cantitate de 3. beneficiind în general de o reţea de infrastructurǎ care sǎ faciliteze accesul la aceste obiective turistice. grotele şi chiar podgoriile constituie un punct de atracţie turistica.4% din totalul de la nivel naţional. Amenajarea turistica a judetului Tulcea Potenţialul turistic şi valorificarea acestuia în Dobrogea ar trebui sǎ fie o prioritate pentru România. pânǎ la situri arheologice. 2) Siturile arheologice. Judeţul Tulcea dispune de un potenţial ridicat pentru dezvoltarea pisciculturii şi acvaculturii.7% din totalul viilor pe rod al României.regiune viticolă din România. lipoveneşti care şi ele vin sa întregeascǎ paleta de obiective turistice. mânăstirile. importante de atins. important prin faptul cǎ turiştii pot vizita pe lângă vestigiile cetăţilor greceşti de pe malul mării. 3) De-a lungul litoralului românesc avem salba de staţiuni cuprinse între Vama Veche şi Năvodari. dintre care carasul reprezintă 51%.500 tone. mânǎstiri.6% şi babuşcă cu 7. Pornind de la acest lucru putem evidenţia trei direcţii importante în desfǎşurarea turismului în zona Dobrogei: 1) Delta Dunǎrii. Pe teritoriul Dobrogei se mai întâlnesc şi vestigii musulmane. Suprafaţa viilor pe rod la nivelul judeţului Tulcea reprezintă 3.

restaurante cu program special. 26.318 km. judeţul Tulcea ocupă locul 5 din 6 la nivelul regiunii Sud .29% din totalul drumurilor publice ale regiunii de dezvoltare Sud . drumurile naţionale (inclusiv drumul european) din judeţ sunt modernizate în întregime (327 km). 8% drumuri pietruite şi 3% drumuri de pământ.72%). 2. În ceea ce priveşte drumurile comunale. 480 km drumuri judeţene şi 511 km drumuri comunale. reprezentând 12. la nivelul întregii regiuni Sud . 42% drumuri pietruite şi 52% drumuri de pământ. La toate acestea contribuie atât binecunoscuta ospitalitate a românilor cât şi farmecul fetelor autohtone.95%.187 km ocupând locul 6). Din punct de vedere al lungimii totale a drumurilor publice.Est doar 19. cluburi.5% din drumurile judeţene şi 80% din cele comunale se află în stare necorespunzătoare.1. necesitând modernizări şi reabilitări. pe când la nivel naţional procentul este superior. cât şi locuri de desfăşurare a unor spectacole. Din totalul de 1.64% reprezintă drumuri modernizate. Conform Anuarului Statistic al României pe anul 2007. . În ceea ce priveşte tipul drumurilor judeţene. 327 km reprezintă drumuri naţionale.Est şi respectiv 1.gamă mai diversă de distracţii reprezentate aici de parcuri de distracţii cum ar fi Satul de Vacanţă şi Aqua Magic. Conform Agendei Locale 21. din care 153 km drum european. 6% reprezintă drumuri cu îmbrăcăminte asfaltică uşoară. atât pe scene amenajate. Comparativ. Din totalul de 1.318 km de drumuri publice. 16. Foarte importantă este starea şi gradul de modernizare a drumurilor existente. Infrastructura În judeţul Tulcea lungimea drumurilor publice destinate circulaţiei rutiere măsoară 1. cât şi în diverse locuri în aer liber a unor formaţii de top din România şi din afară.65% din totalul drumurilor publice la nivel naţional. 339 km reprezintă drumuri modernizate (25.3% din drumurile judeţene prezintă o stare de viabilitate bună iar 44.Est (Brăila cu 1. 2% din totalul drumurilor judeţene au fost modernizate.318 km drumuri publice de la nivelul judeţului. situaţia se prezintă astfel: 87% din totalul acestora este reprezentat de drumuri cu îmbrăcăminte rutieră uşoară.

Frecăţei.800 de locuitori. adică 37.30 % în Galaţi (66 km din 1. Casimcea. se remarcă următoarele: • La nivelul judeţului.238) şi Vrancea 0. În mediul urban. de 1. 0.87% din populaţia urbană a judeţului. Ceamurlia de Jos. aceasta se prezintă astfel: • La nivelul judeţului. În ceea ce priveşte situaţia sistemelor de alimentare cu apă la nivelul judeţului. 13.969 km).Evaluând ritmul de modernizare a drumurilor judeţene şi comunale la nivelul regiunii Sud . Mihai Bravu.01% reprezintă drumuri judeţene şi comunale modernizate (7. În judeţul Tulcea procentul este inferior procentului de drumuri regionale şi naţionale modernizate.77% din total) şi deserveşte 73. 51. Luncaviţa. în timp ce la nivelul României 11. reţelele de apă măsoară în total 336 km (69% din totalul la nivel judeţean). Jurilovca.457 locuitori. 5. Nufăru. 3.09% în Brăila (47 km din 923 km). 58. • În mediul urban reţelele măsoară 111 km (82. Raportului de Mediu pe anul 2007 al Agenţiei de Protecţie a Mediului Tulcea (APM Tulcea) şi Agendei Locale 21. sectorul de colectare a apelor uzate. analizei potenţialului de dezvoltare a fiecărei localităţi în parte. Sarichioi.657 locuitori. Nalbant.58 în Constanţa (66 km din 1. Topolog şi Văcăreni • • • În ceea ce priveşte reţelele de canalizare.593 km). lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile este de 487 km.39% (5 km din 1. Ciucurova. se remarcă faptul că doar 2.466 de locuitori. . populaţia conectată fiind de 129.583 de locuitori. reţelele măsoară 151 km (31% din total) şi deserveşte doar 17. Niculiţel. pe baza consultărilor realizate în teritoriu.Est (208 km din 8.842 km). şi anume: Greci.89% din totalul populaţiei rurale. lungimea totală a reţelelor de canalizare este de 134.47% din totalul populaţiei urbane.1 km (lungime mult inferioară lungimii reţelelor de alimentare cu apă).275 km). La nivelul comunelor. pe când în celelalte judeţe ale regiunii situaţia se prezintă astfel: 5.51% în Buzău (12 km din 2. Mihail Kogălniceanu. 89.324 km). Somova. populaţia totală deservită numărând 75.048 km din 63. Ostrov şi Turcoaia şi un număr de 14 comune de sisteme parţiale: Baia.17% din populaţia totală a judeţului.2% (12 km din 991 km).Est şi la nivel naţional. Un număr de 5 comune beneficiază de sisteme de alimentare cu apă realizate integral. deservind 111.68% din totalul populaţiei judeţului.4% din totalul acestora reprezintă drumuri modernizate la nivelul regiunii Sud .

• Muzeul de Etnografie şi Artă Populară – este unul dintre edificiile publice emblematice pentru Tulcea. construit între 1963 – 1865.Delta Dunării” – prezintă elemente specifice Deltei Dunării.117 locuitori. adică 16. . artă orientală. lungimea totală a reţelelor este de 23 km (17. Locaţii: Colnicul Hora.620 de consumatori)..33% din totalul existent la nivel judeţean).2. unice în lume (reconstituirile unor habitate naturale tipice de deltă şi a unei cherhanale tradiţionale. dealul muntos din municipiul Tulcea pe care se află vestigiile localităţii antice Aegyssus la început aşezare getică. grafică şi artă decorativă. în urma căruia provincia Dobrogea a redevenit pământ românesc.63 km şi deserveşte 70% din populaţia municipiului (62. etnografie şi foto-document. alături de acvariile cu specii de peşti. monument de arhitectură. • Muzeul de Artă – găzduieşte intr-o clădire de stil neoclasic. Isaccea şi Sulina staţiile existente au doar o acoperire parţială • 2. colecţiile de pictură. • La nivelul municipiului Tulcea lungimea reţelei de canalizare este de 87. Obiective turistice Arii protejate: Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Tulcea. sculptură. Muzee: • Centrul Muzeal Ecoturistic . prin diversitatea colecţiilor.• În mediul rural. Parcul Naţional Munţii Măcinului. cucerită de romani iar între secolele VI-X. cetate bizantină. Patrimoniul Muzeului reflectă. deservind doar 2. corali şi alte organisme acvatice). Monumentul Independenţei aflat pe Colnicul Hora ridicat în cinstea eroilor Războiului de Independenţă din 1877. cu întreruperi. Cele aproximativ 8000 de piese alcătuiesc un fond etnografic inestimabil decodificabil în cadrul colecţiilor de artă populară şi port popular. apoi colonizată de eleni. un model cultural unic generat de convieţuirea etnică dintre români şi celelalte populaţii. Nu există staţie de epurare a apelor uzate în municipiul Tulcea şi oraşul Măcin în timp ce în celelalte oraşe ale judeţului: Babadag.5% din populaţia rurală a judeţului. icoane.

unelte pescăreşti. Biserica. între satele Poşta şi Teliţa.• Muzeul de Istorie şi Arheologic – este situat pe locul fostei cetăţi antice Aegyssus. a fost construită către mijlocul sec. reprezintă sinteza arhitecturii tradiţionale ţărăneşti din nordul Dobrogei. o locuinţă tipică de meşteşugar de la începutul secolului al XX-lea. Mănăstirea are aspectul unui sat cu gospodării împrăştiate. tipic dobrogene. accesorii vestimentare. pe valea Cilicului. XIX ca mănăstire de maici. după manuscrise şi publicaţii. obiecte de podoabă din aur şi argint. cu o biserică de iarnă la demisol şi biserică de vară la parter. la 55 km de Tulcea şi 26 km de oraşul Măcin. reproduceri după fotografii. după diferite ediţii ale operei poetice. Un loc aparte îl ocupă Sala Tezaur. . în care se remarcă în mod deosebit casa stăreţiei. casa ce adăposteşte muzeul de artă ecleziastică şi biserica. care a organizat-o obiectiv muzeal. a fost donată de urmaşii tatălui adoptiv al poetului muzeului. bucătăria şi cuptorul de vară. Interiorul locuinţei relevă principiile estetice ale organizării spaţiului de locuit tradiţional românesc. muzeul mănăstirii. piese de aramă cu diverse funcţionalităţi. Expoziţia memorialistică. În aceste spaţii pot fi văzute căruţe pictate. organizată în două din săli. după mărturii literare şi referinţe critice. ridicată în forma actuală la începutul sec. Casa în care s-a născut poetul. • Gospodăria ţărănească conservată “in situ” din satul Enisala. şoproanele. fântâna. scule şi produse de dogărie. documente. prezintă datele bibliografice ale poetului. este printre puţinele construcţii etajate de acest gen din România. Ansamblul arhitectural cuprinde casa cu chiler şi câteva din anexele tipice pentru o gospodărie din această zonă: grajdul pentru animale. • Casa memorială Panait Cerna. olărit. porumbarul. la începutul sec. XX. operă a arhitectului Toma Dobrescu. unde sunt expuse tematic piesele de execuţie deţinute de muzeu: tezaure monetare. instrumentar agricol. fierărie. În celelalte încăperi s-a încercat reconstituirea aspectelor etnografice ale interiorului ţărănesc din perspectiva rememorării unei secvenţe de viaţă tradiţională din perioada în care poetul a trăit aici. organizat în fostul atelier de pictură religioasă şi de ţesut covoare. Mănăstiri: • Mănăstirea Celic-Dere situată la 28 Km de Tulcea. albinărit. XX. instrumentar pentru industria casnică. este deţinătorul unui important tezaur de obiecte de cult. situată în satul Cerna. lucrări ce evidenţiază originalitatea creaţiei lui Panait Cerna. acte de stare civilă şi de studii. piese de cult şi carte veche.

De Biasse. Mănăstirea este depozitara unui valori de artă bisericească veche rusă. pe spezele mocanulu transhumant Nicolae Hagi Ghiţă Poenaru.15 biserici ortodoxe. Muzeul organizat la Mănăstirea Cocoş are o colecţie importantă de carte de cult.Chr. Tot din această perioadă – sec. sediu episcopal. una baptistă. la poalele dealului Cocoşu. Descoperirile arheologice (material ceramic getic şi grecesc). a fost înfiinţată cândva. o sinagogă şi o moschee. azi dealul Monumentului. Visarion (fost ieromonah la Mănăstirea Neamţ). XIX atât biserica cât şi pavilioanele cu chilii au fost refăcute după planurile arhitectului Toma Rădulescu. exemplarul cel mai valoros al colecţiei este. Depozitul de amfore greceşti din sec. monument de arhitectură. I a. Pictura bisericii este opera artistului italian F. Geamia din oraşul Babadag Cetăţi: • Cetatea Aegyssus situată pe colnicul Hora. sfinţită la 1883. care au construit mai sus de sat o bisericuţă şi s-au retras să trăiască acolo. în partea de est a oraşului Tulcea. În curtea mănăstirii se află o moară de vânt. XIX biserica de lemn a fost înlocuită de una de zid. Gherontie şi Isaiia. adunată din toate parohiile judeţului Tulcea. II – I a. cu excepţia pridvorului pictat de iconograful local Geo Cardaş. Biserici: 22 de lăcaşuri de cult numai în municipiul Tulcea . An de an sărbătoarea hramului mănăstirii strânge laolaltă comunităţile de ruşi lipoveni din ţară şi din străinătate. pledează pentru construirea cetăţii în la sfârşitul sec. începând cu anul 1848. La începutul sec. una adventistă.Chr. sediu mitropolitan. cu hramul Adormirea Maicii Domnului. neîndoielnic. Biblia de la Bucureşti (1688).între care 43 de cărţi bisericeşti tipărite între 1643 – 1843. două case de rugăciune. ulterior. Mănăstirea a fost. IV a. sub autoritatea mitropolitului de la Fântâna Albă şi. • Mănăstirea Cocoş situată la 8 km de satul Niculiţel. derivat de la un legendar întemeietor Caspios Aegisos. descoperit în acest punct ne arată ca Aegyssus a fost o importantă factorie grecească. dintre care 4 de rit vechi. în sec. o biserică romano-catolică. • Mănăstirea Uspenia situată la 3 km sud-vest de satul Slava Rusă. XVIII de către un grup de credincioşi din Slava Rusă. datează o . dar şi originea celtică a numelui. În a doua parte a sec.Chr. Prima aşezare monahală a fost ridicată la 1833 de către călugării transilvăneni întorşi de la Muntele Athos.

Atât Evlia Celebi. Ovidius îl considera uetus urbs.necropolă birituală situată la 1. în condiţiile efortului monumental de refortificare a limes-ului dunărean (Scythia Minor).5 km sud-est de perimetrul fortificat (actualmente strada Nalbelor). zidită pe malul stâncos al Dunării. cetatea era inclusă în limes-ul dunărean. şi în sec IV – V cetatea îşi păstrează statutul de fortăreaţă militară. Relatând evenimentele petrecute în anul 12 p.. VI – V şi IV/III – II/I a. aşezarea se mută la poalele fortificaţiei. Tulcea cunoaşte o nouă perioadă de dezvoltare economică şi urbanistică. Începând cu sfârşitul sec. în punctul cunoscut sub numele de „Bătăraia”. III – primul sfert al sec.5 km est de satul Murighiol. În sec. La începutul sec. Chr.Chr.Chr. Cetatea romano-bizantină are o formă trapezoidală. castrul de piatră – sediu al vexilaţiei legiunilor I Italica şi XI Claudia Pia Fidelis şi staţie a flotei Classis Flavia Moesica (vicus classicorum) – începutul sec. În apărarea lui intervin trupe dintr-o legiune din Moesia. X – XI existenţa unei mici fortificaţii în acest punct este dovedită deopotrivă arheologic şi în izvoarele vremii. în sec. cetate romană târzie – al treilea sfert al sec. cu 15 turnuri.Chr. despre o mică cetate cu 7 turnuri.. Prima atestare a aşezării şi cetăţii în forma Tulcsa apare într-un registru vamal otoman din 1515 – 1517. com. colnicul Hora este din nou locuit. trei porţi şi trei valuri de apărare. în parte. cu o suprafaţă de cca 2 ha. pe şoseaua ce duce de la Tulcea la Dunavăţul de Jos. I. următor vexilatio Aegyssensis din Legio I Jovia. După o distrugere masivă cândva în sec.Chr. iar în perioada lui Justinian este refăcută. care controla traficul fluvial spre şi dinspre Marea Neagră. . 8. XIII şi începutul sec. II p. când oraşul Aegyssus a fost cucerit de către dacii nord-dunăreni. XVII. II – al treilea sfert al sec. • Cetatea Halmyris. De la 1860. I). „Geneviz -Kaleh” „Cetatea” sau „Cetăţuia”. Tulcea. VII p. Principalele monumente dezvelite şi. Murighiol. Cetatea de pe Dealul Monumentului apare menţionată în Notitia Episcopatum pe lista celor 15 reşedinţe episcopale din Dobrogea. 11). III p. XIV şi pe toată perioada stăpânirii romane. Cercetările arheologice desfăşurate începând cu anul 1981 au scos la iveală o puternică cetate romană întemeiată într-o zonă cu urme de locuire din sec. III în cetate era cantonată cohors II Flavia Brittonum.. remarcându-se în mod deosebit centurionul primipilar Vestalis. situată la 2. jud. cât şi Matteo Gondola vorbesc în lucrările lor. În a doua jumătate a sec. (Pont. fiind recunoscut ca cel mai important centru al zonei. când devine reşedinţă de sangiac. XI. care a cunoscut mai multe etape în evoluţia sa: fortificaţie romană de pământ (ultimul sfert al sec. iar în sec.

Cetatea.Chr. pe insula Bisericuţa se află o fortificaţie romano-bizantină şi urme de locuire din epoca medievală timpurie. Sistemul defensiv cuprindea. Thermae-le. situată la 7 km est de satul Jurilovca. o formă aparent triunghiulară cu opt turnuri. • Cetatea Orgame / Argamum. de mici dimensiuni. basilica din sectorul central (basilica 2).restuarate sunt: Poarta de Nord. două cuptoare artizanale pentru ceramică. o serie de edificii publice şi private datând din sec. Din perioada arhaică datează un impresionant complex funerar din necropola cetăţii ce a aparţinut unui personaj important din prima generaţie de colonişti. epocile elenistică târzie şi romană timpurie sunt reprezentate prin unele vestigii păstrate pe platoul argamens. urme de locuire în zona de est a falezei. Basilica paleocreştină cu cripta martirică (Epictet şi Astion). perioada clasică este ilustrată printr-un segment al zidului de incintă. locuinţe şi parte din sistemul stadal. grupuri de morminte tumulare asociate pe criterii familiare în necropola cetăţii.3 km faţă de Poarta de vest. I a. edificii şi cuptoare situate spre capul promontoriului. basilica cu o singură navă (basilica 1). 3). În faţa cetăţii Orgame/Argamum. în parte restaurate. În interiorul cetăţii au fost cercetate şi. . Edificiul nr. Cercetările arheologice desfăşurate aici în anii 1926 – 1932 şi din 1965 fără întrerupere au permis dezvelire unor importante monumente şi schiţarea istoriei cetăţii pentru cele mai bine de 12 secole de funcţionare. cu cel puţin o generaţie înaintea cetăţii Istros / Histria. 1. a fost întemeiată la mijlocul sec. Poarta de Vest. cea mai mare dintre basilicile argamense. de către grecii din Asia Mică. cu o singură navă. Tulcea. dincolo de sistemul de apărare al cetăţii romano-bizantine. în afară de incintă. Necropola romano-bizantină a cetăţii a ocupat zona locuită anterior (sec.) în afara sistemului defensiv. jud. într-o zonă cu urme de locuire din epoca bronzului şi din prima epocă a fierului. Periegesis). Jurilovca.5 km spre est. V. în punctul numit „Dolojman”. şi două valuri de pământ cu şanţ. prima localitate de pe teritoriul de astăzi al României menţionată într-un izvor antic (Hecataios. O a patra bazilică. Cetatea romano-bizantină avea o suprafaţă de aproximativ 2. basilica cu trei nave şi capelă (numită convenţional basilica nr.VII: „pretoriul”. „Doloşman” sau „Cetatea”. Poarta de vest. VII a.Chr.6 ha. a fost descoperită la aproximativ 1.Chr. com. pe culmea unui deal cu altitudinea de 50 m. Poarta de Nord-Vest (monumentală ?). şase contraforturi (bastioane) şi două porţi principale – pe laturile de vest şi sud şi două porţi mici pe latura de sud. la aproximativ 2. – IV p.

• Cetatea Dinogetia. în exterior. Cercetările arheologice începute în 1939 şi reluate după cel de-al doilea război mondial dus la dezvelirea unei mari părţi din cetate şi la schiţarea grosso modo a evoluţiei acesteia. Legio I Italica. ridicată la rangul de . Aşezată în dreptul unuia dintre cele mai importante vaduri ale Dunării. cu mai multe faze de construcţie din sec. atunci când face o descriere a Daciei (III. locuinţe şi prăvălii. prăvălii. de la care a preluat chiar numele. venind de la Marcianopolis şi limes-ul dunărean. Cohors I Cillicum şi Classis Flavia Moesica – a fost ridicată în zona unei aşezări daco-getice. în punctul „Pontonul vechi” sau „Eski-Kale” (în lb. cetatea îşi reia funcţia defensivă: este reparată incinta. IV . com. magazii de provizii şi mărfuri. VI şi începutul sec. în vremea lui Ioannes Tzimiskes. 8. cu nume de origine celtică. de intersecţie. se înşiruie de-a lungul străzii principale: principia. se ridică unele construcţii şi locuinţe. cetatea a avut. jud. în diferite perioade istorice. o serie de locuinţe. Tulcea. la cca 100 m sud de poarta principală se află băile romane (thermae). cea mai veche de pe teritoriul ţării. cu 14 turnuri de apărare dispuse la distanţe relativ egale de-a lungul incintei trapezoidale. oraş Isaccea. toponim amintit de geograful Ptolemaios. Cetatea romană timpurie. O serie de edificii. În perioada Dominatului cetatea este refăcută: are o suprafaţă de 1. pe un promontoriu înalt de peste 20 m. Jijila. cu o poartă principală pe latura de S şi alte două. ce a funcţionat în sec. Astfel. basilica paleocreştină cu trei nave un mare edificiu ce a suferit în timp importante modificări şi recompartimentări. Tulcea. praetoriul. între care cea mai importantă este bisericuţa din mijlocul cetăţii. Dinogetia. pentru două secole.2 ha. XI – XII. după anul 971. apoi sediu al unor detaşamente ale Legio V Macedonica şi Legio I Italica. un rol militar şi comercial aparte. urmând forma promontoriului stâncos. turcă „Cetatea Veche”). pe laturile de V şi N. dar şi punct final. numit şi domus. situată la 4 km în aval de satul Garvăn.VI. VII. mai mici. la aproximativ 2 km est de oraşul Isaccea. După abandonarea cetăţi la sfârşitul sec. fortificaţia romană – probabil un castellum unde erau cantonate formaţiuni militare din Legio V Macedonica. cetatea a fost în primul rând bază a flotei romane de la Dunărea de Jos Classis Flavia Moesica. pe o mică insulă (popină) numită de localnici „Bisericuţa”. jud. cohors I Mattiacorum. situată pe malul drept al Dunării. • Cetatea Noviodunum. Ridicată încă din primii ani ai epoci Principatului pe o veche aşezare getică. al drumului militar şi comercial ce tăia centrul Dobrogei. 2).

IV sediu al Legio I Iovia Scythica. • Cetatea Enisala. În paralel. o a doua incintă. centrul de greutate al aşezări s-a mutat. I – III p.3 ha. era un centru urban cosmopolit. cu o suprafaţă de 225 mp pe latura de sud a cetăţii. XVI. Distrusă de atacurile goţilor şi heruluilor în jurul anului 267.. în formă de cruce. probabil de către tătari. XI cetatea este îşi reia funcţia defensivă. Din această perioadă au fost dezvelite incinta de nord cu şapte turnuri de apărare semicirculare. în cetate s-a instalat o garnizoană militară otomană. un mare turn. situată pe un deal ce domină împrejurimile. cetatea propriu-zisă rea dublată de o aşezare civilă de proporţii. jud. Ca elemente de arhitectură se impune bastionul porţii principale cu arcadă . Sarichioi. o aşezare numită Isakdji. La sfârşitul sec. turcii au construit o tabără trapezoidală înconjurată cu val de pământ (tabie) ce adăpostea o garnizoană. XIV. iar la sfârşitul domniei acestuia. În timpul lui Mircea cel Bătrân cetatea a trecut în stăpânirea Ţării Româneşti. X şi începutul sec. ocupa o suprafaţă de aproximativ 0. VII – al treilea sfert al sec. locuinţe.municipium în vremea Severilor. Din această perioadă a fost cercetat un mormânt monumental. Chr. aparţinând unei familii din sec. Cetatea a fost construită de puterea imperială bizantină şi de cea comercială genoveză la sfârşitul sec. din care se păstrează o serie de edificii importante situate pe malul Dunării: thermae. Cetatea propriu-zisă. thermae. fragmente din zidul de incintă şi pentru care a fost cercetată necropola tumulară din sec. cetatea este refăcută în vremea împăraţilor Aurelian şi Probus la dimensiuni ceva mai reduse decât cetatea timpurie. când Dobrogea a fost cucerită de către turci. de la care va deriva numele oraşului de astăzi. Chr. veterani şi civili romani sau greco-orientali. Pentru mai bine de două secole (începutul sec. de formă poligonală. X) viaţa urbană decade. Tulcea. În sec. Ocupată de tătari. XIII şi începutul sec. încă în sec. la intersecţia unor importante drumuri de apă şi de uscat. incinta fortificaţiei fiind refăcută de bizantini pe vechile fundamente romano-bizantine. cetatea este demantelată după cucerirea ei de către turci în 1420. Pe tronsonul păstrat al incintei mari se află cinci turnuri rectangulare. XIII. Cetatea târzie rămâne în toată perioada sediu al flotei dunărene – numită acum Classis Ripae Scythicae. spre sud unde fusese întemeiată. IV p. sus pe cetate. o basilica. închidea un spaţiu de cel puţin două ori mai mare decât cel cuprins în perimetrul incintei mici. aproape complet demantelată. iar din sec. poarta de acces spre instalaţia portuară. com. sat Enisala. cu o populaţie formată din militari. stăpânită o vreme de Mircea cel Bătrân.

epoca bronzului. IV – II a. cu o suprafaţă de aproximativ de 2 ha. au funcţionat două turnuri de supraveghere a liniei Dunării. IV – VI p. rectangulare.Chr.mult îngreunate de faptul că satul actual Nufăru suprapune în totalitate cetatea medievală au dus la dezvelirea unei părţi din zidul de incintă. XVIII). cuptoare. vizitabile – unul suprapus de localul Prislav..dublă continuată cu o arcadă oarbă.Chr. Hallstatt şi Latene “Valea Netului”: a fost cercetată necropola getică din sec. a două turnuri masive. punctul “Biserică”. punctul “Peştera” – fortificaţie romano-bizantină (sec. în apropierea punctului de traversare a Dunării cu bacul spre Deltă. a mai multor necropole de inhumaţie creştine. Tulcea. la marginea de V a satului: au fost identificate şi în parte cercetate o aşezare greco-getică de tip Sarinasuf. – I p. XVI – începutul sec. În epoca romano-bizantină pe malul Dunării. I a. Cetatea a fost ridicată a fundamentis de către Imperiul bizantin într-o zonă cu urme materiale din epocile hallstattiană. distrusă aproape în întregime la modernizarea şoselei Enisala-Sarichioi. com. Cetatea a funcţionat până în sec. cu peste 400 de morminte.     • Cetatea Proslaviţa. Nufăru.).restaurat şi conservat prin construirea unui clădiri de protecţie.Chr. Latene şi romano bizantină. pe malul drept al braţului Sfântu Gheorghe. cimitirul medieval creştin (începutul sec. XIV. situată la 12 km aval de Tulcea. . a numeroase locuinţe. a ieşit la iveală instalaţia portuară a cetăţii. jud. Pe teritoriul satului şi în apropierea acestuia au fost identificate urme din mai multe epoci istorice:   dealul cetăţii: urme din Hallstatt promontoriul “Palanca”: urme de locuire din eneolitic. locuirea getică din sec. înconjurată cu val şi şanţ de apărare. la capătul nordic al promontoriului. Cercetările arheologice – sistematice sau de salvare . celălalt – din punctul „Dispensar” . În anii ’90 cetatea a făcut obiectul unui amplu proces de restaurare. necropola romană (din care au fost cercetate 158 de morminte). punctul “Palanca” – o mică fortăreaţă tip castellum (35 x 40 m).Chr. pe malul Dunării.

Zona de la vest şi nord de cetate a fost locuită din cele mai vechi timpuri.5 km vest de cetate şi la stabilirea stratigrafiei cetăţii (sec. Hallstatt. se află un fort de perioadă romano-bizantină.• Cetatea Ibida. în 2001 şi 2002 a fost cercetat zidul de incintă în punctele Curtina G şi Poarta de Vest. Cetatea de pe valea Slavei este dublată de o fortificaţie de aprox. pe o altă culme. o aşezare getică cu val şi şanţ. La altitudinea de 158 m. sistemul de canalizare. „excepţional de mare – cea mai însemnată din toate cele cunoscute în interiorul Dobrogei – şi care. Cetatea. com. 1917. din epocile romană. romano-bizantină şi medievală timpurie.5 m). la marginea de vest a satului Slava Rusă. iar la 2. a servit drept loc de înmormântare pentru 39 de indivizi ai unei familii înstărite din oraş. 33 de turnuri şi trei porţi. în aceeaşi direcţie. construit din cărămizi şi lespezi de piatră. situată pe valea pârâului Slava.).Chr. Pârvan) – are o suprafaţă de 24 de ha. în forma păstrată din epoca tetrarhiei cu refaceri în timpurile lui Justinian – „cu ziduri şi turnuri colosale” (P. . Cercetările arheologice desfăşurate sporadic începând chiar cu sfârşitul sec.a unei basilici cu trei nave şi trei abside cu coloane şi capiteluri din marmură şi paviment din mozaic policrom. XIX – în anii 1885.5 km. Latene. cu pardoseala din plăci de cărămidă. situată în prelungirea dealului Harada. iar din necropola cetăţii romano-bizantine au fost cercetate peste 30 de morminte simple şi un cavou romano-bizantin. cetatea Ibida ar putea deveni unul dintre cele mai importante puncte ale turismului cultural nord-dobrogean. la est de cetate se întinde o vastă aşezare civilă. fireşte. • Aşezată într-o zonă de un pitoresc aparte – propusă de specialişti ca rezervaţie de peisaj. neolitic. cu interiorul tencuit şi pictat. Au fost identificate vestigii şi urme arheologice din paleoliticul mijlociu. Slava Cercheză. de mari dimensiuni (8 x 3. sat Slava Rusă. a unui complex monastic paleocreştin situat la 2. I – VII p. o centură de fortificaţii desfăşurată pe o lungime de 2000 m. constituit din dromos şi cameră funerară. Polonic). Acesta din urmă. a fost (…) şi punctul de intersecţie al tuturor drumurilor din Nordul provinciei” (V. 3 ha situată pe dealul Harada (în traducere din limba turcă „Cetatea Fetei”). 1988 – 1989. locuinţe. în vecinătate unei comunităţi tradiţionale – ruşi lipoveni. 2001 – 2002 – au dus la dezvelirea în centrul cetăţii . a cărei latură de nord e comună cu cea a cetăţii. pe drumul naţional ce leagă oraşele Brăila şi Constanţa. au ieşit la iveală pillae-le podului antic de peste râul Slava.

pe plan mondial. deasupra unei cripte monumentale paleocreştine. scheletele a patru martiri al căror nume: Zotikos. La nivelul inferior se găseau scheletele a două persoane – martiri. Kamasis şi Philippos şi calitate de martiri . Peisaje: • • • acvatice: Delta Dunării. Cripta. până la lunci şi Delta Dunării. Attalos. regionale şi locale.• Complexul paleocreştin. Monumentul a fost restaurat şi conservat. încadrată la exterior de timpane. deasupra acestuia s-a ridicat o construcţie de protecţie.sunt notate pe pereţii criptei.3.Martyres hristou . 2. după planul unei basilici romane creştine. inclusiv zona litoralului Mării Negre. Structuri de primire in judetul Tulcea Industria turismului şi a călătoriilor reprezintă. Monumentul este compus dintr-o bazilică ridicată în timpul împăraţilor Valens şi Valentinianus. existenţa unor întinse suprafeţe acvatice. resturi ale lanţului Hercinic. turismul reprezintă sursa principală de redresare a economiilor naţionale. • • . Din punct de vedere economic. iar la nivelul superior. cu ofertă specială pentru turism. care deţin resurse turistice si aplică politici de exploatare durabilă a acestora. Marea Neagră deluroase: podişul Dobrogei montane: Munţii Măcinului. acoperit[ cu o cupolă hemisferică cu pandantivi. de la munţi. a fost descoperit în anul 1971 şi cercetat timp de mai mulţi ani. prezenţa unor vestigii istorice şi arheologice cu o valoare de patrimoniu mondial. judeţul Tulcea prezintă o serie de particularităţi care îi conferă o personalitate distinctă printre celelalte judeţe ale ţării: • existenţa tuturor formelor de relief. cel mai dinamic sector de activitate si cel mai important generator de locuri de muncă. într-un sicriu colectiv. situat în partea de NE a localităţii Niculiţel. refăcută în vremea lui Theodosius II. Din punct de vedere turistic. la baza culmei Piatra Roşie. în interiorul acesteia se află două morminte martirice suprapuse. ale căror nume nu le cunoaştem.

5%.5 98.4 75.4 2. turismul cultural.0 140. 2006 si actualizare 2008 An Capacităţi existente Capacităţi în Sosiri Şederi peste funcţiune noapte Indici de utilizare a Durata medie de şedere (zile) (locuri) (mii locuri .0 71.5 2. birdwatching.ro) Sursa 2 (2008): Directia Judeteană de Statistică Tulcea (* . 5.000 şederi peste noapte (din care 28. vânătoarea sportivă.0 18. capacitatea netă de utilizare – 25.6 2. turismul rural. respectiv pescuitul sportiv. vizite la prieteni) si afaceri (inclusiv călătorii în interes profesional) – 39.1 2.0 21.0 2006 4276 578.0 2004 3180 455.3 74. 15.0 37.8 46.0* 31.Septembrie 2008) Datele despre circulaţia turiştilor în Tulcea în 2006 indică: • • • • 55.0 55.7* Sursa 1 (2006): Institutul Naţional de Statistică al României . Capacitatea de cazare şi activitatea turistică – destinaţia Delta Dunării (inclusiv Tulcea).0 85.7 42. ştiinţific (pentru naturalişti şi arheologi).0 36.3 78.7 2008 3761 96.4 2.8 2005 3806 533.0 151.4 2.0 73.0 2000 2485 427. cât şi a formelor sale specializate. 140.2 2003 2801 333.9 2.0 25.Anuarul statistic 2006.zile) (mii) (mii) capacităţii (%) 1990 3601 718.6 22.2 302. capitolul 20 Turism (www.386 în 2006 (din care 17.1 2002 2258 420.6 2007 3400 571.5 2001 2478 477.973 pentru şederi de 8-14 nopţi). 2. religios. foto-safari. recreere.000 sosiri (din care 12.3 1.Datorită potenţialului natural şi cultural existent în zona nord-dobrogeană.0 77.522 pentru şederi de 1-3 nopţi.0 146.2 34. cura helio-marină.3 19.1.4 159.0 129.0 1995 3126 664.0 28.891 pentru şederi de 4-7 nopţi.7 25.0 28.4 20.9 2. turismul oferă posibilitatea practicării atât a formelor tradiţionale de sejur pentru odihnă. excursii interne ale rezidenţilor pentru vacanţe (inclusiv timp liber. Tab.insse.000 străini). .Buletinul statistic .3. itinerant.3 152.0 145.000 ale străinilor).

Multe investiţii private s-au făcut deja si altele sunt în curs. un număr de 96.894 rezidenti în România si 17. infrastructura de primire. In perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2008.Tab. pe întreg teritoriul judetului Tulcea (ponderea cea mai mare înregistrându-se în hoteluri (67. 2. existente la 31 iulie 2008 în judetul Tulcea Tipuri de structuri de primire turistică Total judeţ din care: Hoteluri Moteluri Hanuri Vile turistice Cabane turistice Pensiuni turistice urbane Pensiuni turistice rurale Campinguri Popasuri turistice Sate de vacanta Bungalouri Tabere Unităţi tip căsuţa Spatii de cazare pe nave Total 3761 1485 20 558 8 140 253 730 80 74 20 170 151 72 5 stele 4 stele 3 stele 2 stele 60 60 1320 254 162 58 70 730 46 1744 1083 336 8 46 97 80 74 20 309 148 36 76 23 26 1 stea Neclasificate 138 10 128 190 20 170 - Pentru anul 2008. Rolul administratiei publice locale în dezvoltarea durabilă a turismului Pentru ca judeţul Tulcea să devină un judeţ ales ca destinaţie finală de un număr din ce în ce mai mare de vizitatori este necesară concentrarea resurselor şi eforturilor pe următoarele domenii: o o infrastructura de transport şi de acces.3.440 nerezidenti în România) a fost înregistrat în structurile de primire clasificate. . Aşteptările pentru dezvoltare viitoare a turismului sunt foarte mari. de la 148 la 103. Tipuri de structuri de primire turistică cu functiuni de cazare turistică si categorii de clasificare.2.786 turisti cazati în hoteluri.334 turisti (din care 78. din care 15. situatia unitătilor turistice aflate pe teritoriul judetului Tulcea arată o scădere a numărului de unităti.410 străini). Locurile de cazare turistică.

declarată rezervaţie a biosferei An de constituire: 1990 Suprafaţa 580.5% din suprafaţa României (locul 22 între deltele lumii şi locul 3 în Europa. cu implicarea populatiei locale. parteneriate public-privat. Conservarea patrimoniului cultural. educare şi formare. Obiectivele specifice pentru perioada 2009 – 2013 identificate sunt: Promovarea turismului traditional local.o o o o o reabilitarea obiectivelor culturale şi de patrimoniu.000 ha .ca habitat al păsărilor de apă Cea mai întinsă zonă compactă de stufărişuri de pe planetă Un muzeu viu al biodiversităţii.1. protejarea resurselor naturale. după Volga şi Kuban) Una dintre cele mai mari zone umede din lume . Rezervatia Biosferei Delta Dunarii • • • Unica deltă din lume. de valoare inestimabilă pentru patrimoniul natural universal . o o o o o Capitolul 3 Amenajarea turistica a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii 3. informare şi comunicare.2. 30 tipuri de ecosisteme • • • O bancă de gene naturală. antreprenoriat. Managementul vizitatorilor din RBDD. Conservarea si protejarea biodiversitătii si habitatelor naturale. Promovarea integrării elementelor traditionale in domeniul dezvoltării urbanistice locale. Dezvoltarea economică a comunitătilor locale situate pe teritoriul RBDD. Sprijin pentru conservarea identitătii etno-culturale a populatiei locale.

prin aceasta înţelegându-se un număr mare de specii dintr-o mare diversitate de unităţi sistematice. Începând cu anul 1991 s-a demarat inventarierea florei şi faunei din teritoriul RBDD. cu toate că din cauza efectelor activităţilor antropice din ultimele decenii şi efectivele acestor specii ca şi habitatele lor au fost grav afectate. Rezervaţia Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută în septembrie 1991. Mozaicul de habitate dezvoltate în RBDD este cel mai variat din România şi găzduieşte o mare varietate de comunităţi de plante şi animale al căror număr a fost apreciat la 5. Mai mult decât atât.Valoarea universală a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută prin includerea acesteia în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei (1990). Valoarea patrimoniului natural şi eficienţa planului de management ecologic aplicat în teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării au fost recunoscute prin acordarea în anul 2000 a Diplomei Europene pentru arii protejate (reînnoită în 2005).Convenţia RAMSAR. • • 30 tipuri de ecosisteme. a păstrat o biodiversitate mai ridicată. ca Zonă umedă de importanţă internaţională. mai ales ca habitat al păsărilor de apă . care sunt rare sau lipsesc din alte zone ale continentului. Delta Dunării frapează prin densitatea ridicată la multe specii. Includerea RBDD împreună cu Rezervaţia Biosferei Dunărea din Ucraina în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei transfrontalieră România – Ucraina 1999. având două obiective majore: cunoaşterea unei importante componente a patrimoniului natural într-o rezervaţie a biosferei şi evidenţierea speciilor ce necesită măsuri de protecţie şi conservare. în comparaţie cu alte delte ale Europei şi chiar ale Terrei. din care: o 1839 specii de floră  alge planctonice (678 specii) . 5380 specii. acţiune ce continuă şi în prezent. Valoarea de patrimoniu natural universal a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută prin includerea acesteia în Lista Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural.380 de tipuri. în decembrie 1990. Unul din motivele pentru care Delta Dunării a devenit rezervaţie a biosferei este acela că. în cadrul Programului “OMUL ŞI BIOSFERA”(MAB) lansat de UNESCO.

dar apartin de comunele limitrofe (Baltenii de Jos. Activitatea de turism desfasurata in RBDD nu este pe masura potentialului ridicat al zonei. datorita conditiilorfizico-geografice favorabile.966 persoane. 3 localitati situate pe teritoriul RBDD. Crisan. orasul Sulina si 4 sate aflate pe teritoriul judetului Constanta. CA Rosetti. cuprinse in 26 de localitati.2. Pe langa datele oficiale luate in considerare in aprecierea fenomenului touristic din RBDD s-a luat in considerare si turismul neorganizat prin agenti economici eutorizati. Gheorghe. St. Turismul este o sursa de venit in special pentru locuitorii din Crisan. Pardina. Acestea sunt incluse administrativ in 7 comune aflate integral pe teritoriul rezervatiei ( Ceatalchioi.Tipuri de unitati de cazare si evolutia numarului de turisti In concordant cu noul statul de protejare a Deltei Dunarii. Mila 23. o suburbia (Tudor Vladimirescu). o Principalele forme de turism care se pot practica pe teritoriul RBDD sunt: o Sejur pentru odihna .   o licheni (107 specii) macromicete (38 specii) plante vasculare (1016 specii) moluşte (91 specii) insecte (2244 specii) peşti (86 specii) amfibieni (10 specii) reptile (11 specii) păsări (331 specii) mamifere (42 specii) 3541 specii de faună        In perimetrul RBDD locuiesc circa 14. acest fenomen fiind invariabil mai ales in perioada sezoniera respective in lunile aprilie-octombrie. Maliuc si St. Chilia Veche. Gheorghe). 3. toti actorii implicate in administrarea si protejarea rezervatiei sunt in cautatrea unui mod intelept de a armoniza interesele economice cu cele pentru conservarea si protectia mediului. dintre care si o suburbia. Uzlina. Ilganii de Jos).

3. observare de pasari. Crt.o Turism itinerant o Turism specializat – stiintific ( pentru ornitologi.1. Tipuri de unitati de cazare Nr. partied de pescuit. mese traditionale etc. .locuri in 2004 1 Hoteluri 1018 1252 2 Hotelui plutitoare 252 522 3 Campinguri 320 244 4 Cabane 26 20 5 Pensiuni 459 856 6 Popasuri turistice -50 7 Sate de vacant 262 488 8 Tabere 770 770 9 Vile -248 10 Total 3107 4450 Pe langa acest numar de unitati de cazare se adauga acele gospodarii care primesc turisti.locuri in 2003 . atat in sectorul turistic cat si in alte sectoare suport de management a resurselor stimuleaza dezvoltarea sectoarelor industriale locale. transporturile. vizitarea localitatilor.1. catamarane sau barci cu rame. artizanaturile Tipuri structurii de cazare Capacitate de cazare Capacitate de cazare . exploatarea Deltei cu caiace. accentuand importanta practicarii acestei forme de turism in toate zonele natural astfel: incurajeaza intelegerea naturii genereaza locuri de munca la nivel local. intelegerea si pretuirea naturii) o Turism rural o Cura heliomarina pe plajele sin Sulina St. Se are in vedere dezvoltarea turismului pe intreg teritoriul rezervatiei. Oferta de activitati recreative cuprinde: excursii in delta cu salupe. pentru cunoasterea. cercetatori) o Programe special pentru tineret. Gheorghe  safari o Turism pentru practicarea sporturilor nautice o Turism pentru practicarea pescuitului sportive si a vanatorii sportive Tab. serviciile de ghidare si interpretare. specialisti. Avantajele ecoturismului sunt multiple. acestea avand o capacitate de cazare de 2200 locuri.

Tab.3.2. Evolutia numarului de turisti in RBDD În structura Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării funcţionează 3 centre de informare. documentare. după cum urmează: o Centrul de Informare şi Educaţie Ecologică Tulcea o Centrul de Documentare si Educaţie Ecologicã – Crişan o Centrul de Informare Sulina .1.1. 3.- diversifica economia locala in zonele rurale unde agricultura poate fi sporadic sau insuficienta stinuleaza imbunatatirea infrastructurii locale creaza facilitate de recreere care pot fi folosite atat de comunitatile locale cat si de turisti turismul cultural duce la cresterea respectului comunitatilor pentru valorile culturale si creaza oportunitati pentru imbunatatirea camunicarii intre oameni Numarul turistilor care viziteaza sau care isi petrec vacantele in Delta Dunarii in fiecare an se inscrie pe o curba descendenta. educaţie ecologică situate în perimetrul RBDD şi în municipiul Tulcea. Evolutia numarului de turisti in RBDD Anul 2002 2003 2004 2005 Numarul de turisti care au vizitat Delta Dunarii 41032 34148 33454 23884 Grafic 3.

2 : Tulcea .Slobozia (121 km).Tulcea (270 km) Constanţa – Tulcea (179 km) Galaţi .Canalul Olguţa Dunărea Veche .Medgidia .Maliuc .Lacul Roşu .Caraorman .Urziceni (57 km).Mila 23 sat . Casa Sindicatelor.Tulcea Constanţa –Tulcea Bucureşti.Împuţita .Hotelul Lebăda . Campare 4.Canalul Litcov . Autogara • Cu autocarul sau autoturismul - • • - Din Tulcea cu maşina Parcări în oraşul Tulcea 1.Maliuc .Sulina – Tulcea .Tulcea (90 km) 28 km până la Mahmudia 35 km până la Murighiol 42 km până la Dunavăţul de Jos Hotel Delta.Lacul Puiu Popas BTT Roşu .Caraorman . Trasee turistice pe căi navigabile 2.3.Canalul Crişan .Crişan .Tulcea Traseul nr.Canalul Crişan . Drumeţii 3.3.la 12 km de oraşul Tulcea • Cu trenul - Bucureşti. 3: Tulcea .Canalul Busurca .Hotelul Lebăda .Maliuc – Tulcea Traseul nr. Trasee turistice pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării TRANSPORT SPRE RBDD Acces spre Tulcea • Cu avionul . Hotel Select.Gârla Sireasa .Gârla Şontea . Hotel Egreta.Aeroport Mihail Kogălniceanu.Canalul Mila 35 . Ghidul traseelor turistice Trasee turistice pe căi navigabile : Traseul nr. 1 : Tulcea .

canal Eracle Dunărea Veche . Tulcea . 12 : Traseul turistic Sulina.loc.Trei Iezere .Mila 23 pe ruta: mun. Gheorghe Traseul nr.Gura Portiţei Traseul nr.gârla Şontea . 4 . 17: Traseul Sulina – Sf. Mila 23 Traseul nr. 8 : Traseul turistic Tulcea – Chilia Veche pe ruta: mun.loc.can.can. Cardon . 7 : Hotelul Lebăda . Gheorghe pe ruta: oraş Sulina . Gheorghe .Lacul Merheiu Mic .Periprava. 16 : Traseul Sulina .canal M.Canalul Lopatna .Golful Holbina .Lacul Matiţa .canalele: Busurca – Împuţita .Lacul Trei Iezere Traseul nr.Golful Musura . Sfiştofca Periprava Traseul nr.canal Ceamurlia . 6: Hotelul Lebăda . Murighiol . 5 : Jurilovca .lacurile: Uzlina şi Isac . 13 : Tur Uzlina pe ruta: loc. 9 : Tur Chilia pe ruta: loc.Mila 23 pe ruta: loc. Sf. Roşuleţ . 15 : Traseul Crişan .Gârla Lopatna .Dunărea Veche .braţ Chilia – Periprava Traseul nr.Canalul Dunavăţ . Uzlina .Canalul Eracle . pe ruta: Sulina .Dunărea Veche . Chilia Veche .Sf.La amiaza .22 .braţul Cernovca .lac.Lacul Razim Gura Portiţei Traseul nr.lacul Puiu .Dunărea Veche . Tulcea . la foisor.can.lac Roşu .gârla Perivolovca . Crişan . Crişan .Canalul Magearu . Gheorghe.canal Litcov .canal Sulimanca .canalele: Mila 36 – Sireasa – Şontea – Războiniţa – Stipoc – Pardina .braţ Chilia . pe ruta: Sulina .cherhana Roşuleţ . Mila 23 Traseul nr.canal Bogdaproste .loc.Hotelul Lebăda Traseul nr. Gheorghe.Traseul nr. până la intrarea în Meleaua Sf.canal Roşu – Împuţita .canal Isac 2.Braţul Sulina . 14: Traseul turistic Tulcea .Dunărea Veche .Centru de Informare şi Documentare Ecologică Crişan Traseul nr. Cardon .can. pe ruta: oraş Sulina: canal Busurca.lacurile: Bogdaproste .canal Isac 3 . 10 : Tur Sf.Canalul Dranov . Traseul nr. 11: Traseul turistic Sulina –Periprava.braţul Musura . Chilia Veche Traseul nr.Lacul Merhei .Lacul Babina canal Rădăcinoasele -canal Pardina -loc. Uzlina .braţ Sulina .braţ Sf. .Dunărea Veche .baza turistică Roşu . Gheorghe pe ruta: loc.braţul Babina . Uzlina .gârla Lopatna .braţul Stambulul Vechi .cu extensie lac Isac. Sf.can.loc.braţul Sulina .can. Chilia Veche Traseul nr.cordon litoral – Tătaru . Gheorghe –Gârla Turcească.loc.

lac Saraturi şi retur e) Traseul turistic D.3: Loc. Traseul nr. Precizări importante: Accesul în Pădurea Letea şi în Pădurea Caraorman se face numai cu însoţitor (agent ecolog).4 august 2010 Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) anunţă vizitatorii că în perimetrul Rezervaţiei este interzisă instalarea corturilor.gârla Sireasa şi retur g) Traseul turistic D.2: loc. cât şi camparea: . la pas şi numai pe o rută dinainte stabilită. cu excepţia locurilor de campare autorizate.Pădurea Caraorman .loc.Pădurea Letea . respectiv: Locaţii autorizate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării unde este posibilă atât cazarea la căsuţe. Caraorman . Măsura este adoptată atât în scopul prevenirii accidentelor. pe următoarele trasee: a) Traseul turistic D.A. vile şi bungalouri. Gheorghe. Gheorghe – drum plajă – dig – malul Mării Negre . C. Sfiştofca .1: loc.Lac Potica. Punct debarcare nave – dig mal stâng Braţul Sf. Sf. generate de comportamentul turiştilor ce campează în astfel de locuri.loc. Gheorghe .Mocansca . Camparea în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării .8: Traseul NATURA TRAIL din localitatea Sf.lac Uzlina şi retur f) Traseul turistic D.lac Nebunu şi retur b) Traseul turistic D.7: loc. 3. 18: Lac Câşla.Lac Parcheş– Lac Telincea 2. cât şi pentru prevenirea efectelor negative asupra speciilor şi habitatelor naturale. Adresăm vizitatorilor Rezervaţiei rugămintea ca. Letea .lac Nebunu şi retur c) Traseul turistic D. Uzlina . Rosetti . să folosească numai spaţiile de cazare autorizate existente în localităţile din Delta Dunării şi din zonele învecinate. Rosetti . Drumeţii Drumeţii pe zonele înalte.retur. amenajate şi dotate corespunzător cerinţelor igienico-sanitare. Tudor Vladimirescu .braţ Sf.loc.Cetatea Istria .lac Sinoie şi retur h) Traseul turistic D. îmbolnăvirilor şi altor riscuri ce pot surveni în cazul campării în zone lipsite de facilităţi igienico-sanitare. Nuntaşi . Murighiol .A.Gârla Somova.6: loc.4: loc.5: loc. Gheorghe. pentru siguranţa lor sanitară.lac Erenciuc . C.lac Erenciuc şi retur d) Traseul turistic D.

când s-au îndiguit în Deltă aproape 110. refacerea lor fiind o problemă cât se poate de dificilă. Hostel pentru tineret Sulina . Principalele activităţi antropice din Deltă care au avut influenţe directe asupra mediului deltaic au fost: • amenajarea canalului Sulina pentru navigaţie maritimă. Loc. între anii 1950-1989. Sulina Locaţii autorizate care oferă cazare doar la vile. Gheorghe (căsuţe. Condiţiile ecologice din Deltă au fost sensibil influenţate şi de activităţile antropice desfăşurate în întregul bazin hidrografic al Dunării: • • îndiguirea Luncii Dunării. • • 3. vile) Camping „CAMPOEUROCLUB PARTIZANI” (3***)– com.Str. unde s-au executat numeroase canale şi alte lucrări cu repercursiuni negative asupra mediului. căsuţe. omul a intervenit în mod brutal • asupra ecosistemelor deltaice. construirea barajelor pe Dunăre. nr 1. exagerate şi lipsite de fundament ştiinţific.Locaţia: Chilia. Rezultă că. vile) Complexul Turistic Tatanir . lucrările antierozionale şi captările de apă ( în special pentru irigaţii). agricultura.• • • Camping “DELFINUL” (3***) Sf. programele de valorificare a resurselor naturale din deltă. energetica.).Gura Portiţei – (căsuţe. Partizani. acumulările hidrotehnice. . continuată cu unele lucrări hidrotehnice actualizate permanent.000 de hectare. cabane: Sat de vacanţă LA EDEN (3***) . dezvoltarea activităţilor economice din bazinul Dunării (industria. pe o suprafaţă de cca ¼ din teritoriul Deltei.4. a .II -a. provocând o puternică eutrofizare a apelor datorită creşterii conţinutului de nutrienţi. transporturile etc. Înrăutăţirea calităţii apelor Dunării a condus la apariţia în lacurile Deltei a unor fenomene • hidrologice deosebit de grave. Reconstrucţie ecologică în RBDD Condiţiile naturale specifice din Delta Dunării au fost afectate în trecut prin lucrările executate pe teritoriul RBDD şi în bazinul hidrografic al Dunării.

anterioară îndiguirii şi explotării acestor zone. Dunavăţ-Dranov.100 de hectare. proiectele ulterioare mărind suprafaţa reconstruită ecologic la peste 15. piscicole şi silvice a impus acţiuni concrete de redresare şi reconstrucţie ecologica care să aducă ecosistemele la o stare mai apropiată de cea iniţială. în ceea ce priveşte reconstrucţia ecologică a zonelor îndiguite din Delta Dunării. Somova-Parcheş şi Babina-Cernovca. Cea mai economică variantă pentru obţinerea acestui scop a constituit-o metoda breşelor (deschiderilor în digurile de contur). pentru aceste zone.În cadrul programelor de reconstrucţie ecologică au fost luate în consideraţie criterii bazate pe creşterea potenţialului natural sau a biodiversităţii unei zone unde există potenţial de conservare pentru renaturarea ecosistemelor degradate antropic. Acţiunea de reconstrucţie ecologică a început în anul 1994 cu incinta Babina. Deteriorarea habitatelor naturale ale Deltei Dunării. Redresarea regimului hidrologic şi a funcţiilor hidrologice înseamnă. păşunatul. produsă prin amenajarea incintelor agricole. recoltarea stufului. recreerea. în suprafaţă de 2. Pentru redresarea situaţiei pe teritoriul RBDD s-au executat lucrări de îmbunătăţire a condiţiilor naturale în următoarele zone: MatiţaMerhei. Gorgova-Uzlina. Materializarea dezideratelor ecologice. a avut loc prin refacerea regimului de inundabilitate naturală în cazul incintelor agricole posibil de realizat doar prin proiecte tehnice care să asigure legatura cu braţele Dunării. În cazul incintelor piscicole principalul deziderat ecologic a fost ameliorarea calităţii apelor şi stării trofice în habitatele acvatice. recâştigarea şi stabilirea modalităţilor de gestionare durabilă a resurselor prin următoarele funcţii ecologice: . vânătoarea. stuficole. Renaturarea zonelor îndiguite din Delta Dunării a constituit o componenta principală în cadrul obiectivelor finanţate de Banca Mondială prin proiectul GEF: „Conservarea biodiversităţii în Delta Dunării".000 ha. Roşu-Puiu. sau cu potenţial ecologic latent pentru crearea de noi habitate de o mare valoare naturală. Şontea-Fortuna. Refacerea funcţiilor ecologice atrage după sine şi dezvoltarea resurselor tipice zonei şi activităţilor tradiţional-economice ale populaţiei locale: pescuitul. aceasta a fost considerată o sarcină de primă urgenţă în abordarea tuturor lucrărilor de renaturare planificate. Deoarece îmbunătăţirea regimului hidrologic este premisa pentru funcţionarea tuturor ecosistemelor din Delta Dunării. Magearu-Cardon.

În acelaşi timp este necesară cunoaşterea consecinţelor benefice ale lucrărilor de reconstrucţie ecologică efectuate şi stabilirea modalităţilor de gestionare a resurselor naturale generate de zonele renaturate.deltadunarii.ro/ http://ro. producţie biologică. rezervor pentru biodiversitate şi asigurarea resurselor genetice.ro/gestiunea-deseurilor/pgd_rbdd. Bibliografie • • • • http://www.org/wiki/Delta_Dun%C4%83rii http://www. reţinerea de sedimente şi fixare de substanţe toxice. habitate şi zone de reproducere pentru păsări acvatice şi limnicole.pdf • http://www. circuit biogeochimic al elementelor.wikipedia.ddbra.ddbra.php .ddbra.• • • • • • • • • habitat pentru plante şi animale tipice zonelor aluviale.ro/ http://www. biofiltru pentru Marea Neagră. biocoridor şi schimb genetic. habitat şi zonă de reproducere pentru peşti.ro/valoare-universala.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->