P. 1
Legatura Ionica Referat Chimie

Legatura Ionica Referat Chimie

|Views: 1,525|Likes:

More info:

Published by: Arnautu Radu Gabriel on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

LEGATURA IONICA -referat chimie

-

Arnautu Radu Gabriel An 3, FR, grupa 7301

*Compuşi ionici Ecuaţia de formare a unui ion este: METAL NEMETAL METAL + ne. Ecuaţia de formare a unui compus ionic este: METAL + NEMETAL METAL NEMETAL n+ n- b+ b- .Tăria legăturii ionice este dată de punctul de topire al substanţei ionice.Aceste elemente au. Aranjamentele de atomi sau de ioni.va fi necesară o energie mare pentru a se topi. Formula compuşilor ionici indică natura ionilor şi raportul în care ionii de semn contrar se găsesc în reţea. Elementele carbon (C) şi wolfram (W) au cele mai ridicate puncte de topire.*LEGĂTURA IONICĂ Legătura ionică se realizează pe baza transferului de electroni de la atomii elementului cu caracter chimic metalic la atomii elementului cu caracter chimic nemetalic şi a interacţiei electrostatice între ionii formaţi. greu de distrus. - Compuşii ionici sunt formaţi din ioni de semn contrar conţinuţi în rapoarte de numere întregi. nn+ - NEMETAL .astfel ca suma sarcinilor electrice ale ionilor să fie egală cu 0.sunt stabile. pe când elementele din grupa I au puncte de topire scăzute.ne. puncte de topire ridicate. Temperatura la care un corp trece din stare solidă în stare lichidă se numeşte punct de topire (p.care asigură starea solidă. pentru a asigura electroneutralitatea compusului. numărul de ioni (+) x sarcina electrică a ionului (+) = numărul de ioni (-) x sarcina electrică a ionului (-) sau a(+b) + b(-a) = 0. Regula pentru determinarea formulei unui compus ionic este : Numărul sarcinilor (+)=Numărul sarcinilor (-).). Valoarea punctului de topire este determinată de interacţia care se stabileşte între nucleul unui atom şi învelişul electronic al altui atom vecin.astfel că.Cele mai scăzute puncte de topire le au gazele rare.pentru un compus X a Yb.t.ea nu corespunde unei molecule.în general.

În majoritatea oxizilor metalici se formează legături ionice prin transferul electronilor de valenţă de la atomii de metal la atomii de oxigen: transfer 2+ 2+ - interacţie electrostatică 2+ 2- Ca + O de electroni Ca + O Ca O În hidroxizi.în oxizi bazici şi în majoritatea hidroxizilor.Cantităţi mari de clorură de sodiu se exploatează prin extragerea din saline sub formă de sare gemă .Sodiul este un metal din grupa I A şi are un electron de valenţă.Ea se obţine din apa mării.clorul.nemetal din grupa VII A.la atomul cu caracter chimic nemetalic.cel transferat de la ato-mul de sodiu.este larg utilizată în industria chimică.sodiul.cristalizată.prin procesul de evaporare. de aceea se numeşte şi sare marină.Are punctul de topire ridicat (+801 grade Celsius).pe care îl poate ceda şi formează configuraţia stabilă a gazului inert neon. *Stabilitatea compuşilor ionici .format prin disocierea moleculei de clor. Formarea ionilor de Na şi Cl are loc prin transferul unui electron de la atomul cu caracter chimic metalic.foarte solubilă în apă. Clorura de sodiu este o substanţă albă.are 7 electroni de valenţă şi poate ajunge la configuraţia stabilă de octet prin acceptarea unui electron.Clorul.transfer de electroni exemplu : 2Na + Cl 2 2NaCl (clorură de sodiu) Clorura de sodiu este un compus ionic cunoscut sub denumirea de sare de bucătărie.forţa de atracţie electrostatică se manifestă între ionii metalului şi ionii hidroxid: Na + O H transfer de electroni + Na + O H interacţie electrostatică + - Na O H Legături ionice se realizează în săruri.solidă.

La formarea cristalului ionic se degajă o cantitate de energie suficient de mare.fiecare atom tinde să-şi realizeze configuraţia gazului inert cel mai apropiat: -atomul de magneziu cedează cei doi electroni de pe stratul de valenţă şi formează ionul pozitiv: Mg – 2e 1s 2s 2p 3s atom 2 2 6 2 Mg .compuşii ionici formează reţele ionice.clorura de sodiu. 1s 2s 2p ion 2 2 6 2+ Mg . *Reţele ionice În starea solidă.[Ne] 1s 2s 2p 2+ 22 2 6 2- 1s 2s 2p atom Ionii formaţi de Mg şi O au configuraţia gazului inert.cristalizea- . Unul dintre cei mai cunoscuţi compuşi ionici.care compensează energia consumată la ionizare.deşi energiile necesare formării ionilor mai sus menţionaţi sunt mari.ocupând poziţii bine determinate şi între ioni se exercită forţe de atracţie electrostatice.MgO.Aceşti ioni de semne opuse se atrag prin forţe electrostatice şi formează compusul ionic. Oxidul de magneziu este un compus ionic stabil.[Ne] 1s 2s 2p 2 2 6 2+ -atomul de oxigen acceptă cei doi electroni cedaţi de atomul de magneziu şi formează ionul negativ: O +2e 2 2 4 2 O. Caracteristic pentru reţelele ionice este faptul că ionii pozitivi alternează cu ionii negativi. 1s 2s 2p ion 2 6 2- O .neon.În reacţia magneziului cu oxigenul (de exemplu).

Reţele de acelaşi tip cu NaCl mai formează : NaF.situaţi în imediata apropiere.fiecare ion de Cl este înconjurat de 6 ioni de Na .situaţi în imediata vecinătate.MgF2 (1260).substanţele ionice sunt solide. -Dimensiunile ionilor au un rol important în determinarea structurii şi stabilităţii cristalului ionic. Punctele de topire şi de fierbere ale compuşilor ionici au valori mari. MgO.Numărul ionilor de semn contrar.aşa că. 3).REZISTENŢA MECANICĂ -Cristalele ionice se sfărâmă sub acţiunea unei forţe mecanice.în ansamblu. punctul de topire creşte cu sarcina ionului pozitiv: *NaF (992).AlF3 (1290)..În mod similar. *Proprietăţi ale substanţelor ionice 1).N. În interiorul cristalului nu există molecule ca în cazul compuşilor covalenţi. Raportul dintre numărul ionilor cu sarcini de semn contrar este de 1:1.ză în reţeaua cubică.cristalul de NaCl este neutru din punct de vedere electric.NaI.AgCl.AgF.deoarece legătura ionică este o legătură puternică.forţele de atracţie electrostatică acţionează în toate direcţiile şi se formează un macroagregat ionic.fiecare ion de Na interacţionează electrostatic cu un număr de 6 ioni Cl .deoarece legătura ionică nu este orientată în spaţiu.NaCl (801).cristalizate.CaS. Ionii de Na şi Cl ocupă alternativ poziţii bine precizate în reţeaua de NaCl. + + + - -Stabilitatea cristalului ionic este influenţată şi de mărimea sarcinii ionilor.NaBr (740).reprezintă numărul de coordinare.SOLUBILITATEA .STAREA DE AGREGARE -În condiţii normale de temperatură. 2).C.cu care se înconjoară un ion.Astfel.Punctele de topire ale compuşilor ionici sunt cu atât mai mari cu cât raza ionilor este mai mică: *NaF (992).astfel.KBr.

ionii pozitivi se numesc cationi.făcând posibilă trecerea curentului electric.anod. -În stare lichidă sau în soluţie. ionii negativi se numesc anioni.CONDUCTIBILITATEA ELECTRICĂ -Cristalele ionice nu conduc curentul electric în stare solidă.deoarece ionii ocupă poziţii fixe în reţeaua cristalină.aşa cum este apa.catod. 4).iar ionii de Cl cedează electroni şi formează atomi de clor.au loc reacţii primare: -la catod. Substanţele care permit trecerea curentului electric prin soluţie sau topitură poartă numele de electroliţi.sub acţiunea unei diferenţe de potenţial.unde se găseşte surplus de electroni.-Majoritatea compuşilor ionici sunt solubili în solvenţi polari. -ionii negativi de Cl sunt atraşi de electrodul legat la polul pozitiv al sursei.ionii de Na acceptă electroni şi formează atomi de sodiu: (-) Na + 1e + + + Na 0 -la anod.ionii se deplasează spre electrozii de semn opus sarcinii lor: -ionii pozitivi de Na sunt atraşi de electrodul legat la polul negativ al sursei.există un deficit de electroni.ionii devin mobili.deoarece este formată din ioni mobili de Na şi Cl : NaCl topire + + - Na + Cl La trecerea curentului electric prin topitură.Ionii sunt menţinuţi în aceste poziţii datorită legăturii ionice puternice. La electrozi. (+) Cl - - -1e - Cl 0 . *ELECTROLIZA CLORURII DE SODIU TOPITE Topitura de NaCl conduce curentul electric.ionii se pot deplasa spre electrozi.

Atomii de clor sunt instabili şi se unesc în molecule de clor.în cadrul unei reacţii secundare: 2Cl Cl2 Ecuaţia reacţiei totale este: electroliză 2NaCl 2Na + Cl2 ELECTROLIZA este ansamblul proceselor care au loc la trecerea curentului electric continuu prin topitura sau soluţia unui electrolit şi constă în dirijarea ionilor şi neutralizarea sarcinilor acestora la electrozi. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->