P. 1
Legatura Ionica Referat Chimie

Legatura Ionica Referat Chimie

|Views: 1,523|Likes:

More info:

Published by: Arnautu Radu Gabriel on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

LEGATURA IONICA -referat chimie

-

Arnautu Radu Gabriel An 3, FR, grupa 7301

greu de distrus. *Compuşi ionici Ecuaţia de formare a unui ion este: METAL NEMETAL METAL + ne. Formula compuşilor ionici indică natura ionilor şi raportul în care ionii de semn contrar se găsesc în reţea. puncte de topire ridicate.Cele mai scăzute puncte de topire le au gazele rare. Aranjamentele de atomi sau de ioni.în general.Aceste elemente au.va fi necesară o energie mare pentru a se topi. Valoarea punctului de topire este determinată de interacţia care se stabileşte între nucleul unui atom şi învelişul electronic al altui atom vecin.t. Elementele carbon (C) şi wolfram (W) au cele mai ridicate puncte de topire.pentru un compus X a Yb. Ecuaţia de formare a unui compus ionic este: METAL + NEMETAL METAL NEMETAL n+ n- b+ b- . numărul de ioni (+) x sarcina electrică a ionului (+) = numărul de ioni (-) x sarcina electrică a ionului (-) sau a(+b) + b(-a) = 0. pe când elementele din grupa I au puncte de topire scăzute.*LEGĂTURA IONICĂ Legătura ionică se realizează pe baza transferului de electroni de la atomii elementului cu caracter chimic metalic la atomii elementului cu caracter chimic nemetalic şi a interacţiei electrostatice între ionii formaţi.astfel că. nn+ - NEMETAL .care asigură starea solidă. Regula pentru determinarea formulei unui compus ionic este : Numărul sarcinilor (+)=Numărul sarcinilor (-).Tăria legăturii ionice este dată de punctul de topire al substanţei ionice.sunt stabile.ea nu corespunde unei molecule.ne.). - Compuşii ionici sunt formaţi din ioni de semn contrar conţinuţi în rapoarte de numere întregi. Temperatura la care un corp trece din stare solidă în stare lichidă se numeşte punct de topire (p. pentru a asigura electroneutralitatea compusului.astfel ca suma sarcinilor electrice ale ionilor să fie egală cu 0.

nemetal din grupa VII A. Formarea ionilor de Na şi Cl are loc prin transferul unui electron de la atomul cu caracter chimic metalic.transfer de electroni exemplu : 2Na + Cl 2 2NaCl (clorură de sodiu) Clorura de sodiu este un compus ionic cunoscut sub denumirea de sare de bucătărie. În majoritatea oxizilor metalici se formează legături ionice prin transferul electronilor de valenţă de la atomii de metal la atomii de oxigen: transfer 2+ 2+ - interacţie electrostatică 2+ 2- Ca + O de electroni Ca + O Ca O În hidroxizi.Ea se obţine din apa mării.cristalizată.sodiul. de aceea se numeşte şi sare marină.Sodiul este un metal din grupa I A şi are un electron de valenţă.format prin disocierea moleculei de clor. Clorura de sodiu este o substanţă albă.clorul.în oxizi bazici şi în majoritatea hidroxizilor.forţa de atracţie electrostatică se manifestă între ionii metalului şi ionii hidroxid: Na + O H transfer de electroni + Na + O H interacţie electrostatică + - Na O H Legături ionice se realizează în săruri.Are punctul de topire ridicat (+801 grade Celsius).pe care îl poate ceda şi formează configuraţia stabilă a gazului inert neon.prin procesul de evaporare.foarte solubilă în apă.solidă.este larg utilizată în industria chimică.la atomul cu caracter chimic nemetalic.cel transferat de la ato-mul de sodiu.Cantităţi mari de clorură de sodiu se exploatează prin extragerea din saline sub formă de sare gemă .are 7 electroni de valenţă şi poate ajunge la configuraţia stabilă de octet prin acceptarea unui electron.Clorul. *Stabilitatea compuşilor ionici .

În reacţia magneziului cu oxigenul (de exemplu).Aceşti ioni de semne opuse se atrag prin forţe electrostatice şi formează compusul ionic.neon.care compensează energia consumată la ionizare. 1s 2s 2p ion 2 2 6 2+ Mg . Unul dintre cei mai cunoscuţi compuşi ionici.cristalizea- .[Ne] 1s 2s 2p 2+ 22 2 6 2- 1s 2s 2p atom Ionii formaţi de Mg şi O au configuraţia gazului inert.ocupând poziţii bine determinate şi între ioni se exercită forţe de atracţie electrostatice.fiecare atom tinde să-şi realizeze configuraţia gazului inert cel mai apropiat: -atomul de magneziu cedează cei doi electroni de pe stratul de valenţă şi formează ionul pozitiv: Mg – 2e 1s 2s 2p 3s atom 2 2 6 2 Mg . *Reţele ionice În starea solidă. Oxidul de magneziu este un compus ionic stabil.[Ne] 1s 2s 2p 2 2 6 2+ -atomul de oxigen acceptă cei doi electroni cedaţi de atomul de magneziu şi formează ionul negativ: O +2e 2 2 4 2 O.MgO.La formarea cristalului ionic se degajă o cantitate de energie suficient de mare.deşi energiile necesare formării ionilor mai sus menţionaţi sunt mari.clorura de sodiu. Caracteristic pentru reţelele ionice este faptul că ionii pozitivi alternează cu ionii negativi.compuşii ionici formează reţele ionice. 1s 2s 2p ion 2 6 2- O .

cristalul de NaCl este neutru din punct de vedere electric.cristalizate.NaBr (740).Punctele de topire ale compuşilor ionici sunt cu atât mai mari cu cât raza ionilor este mai mică: *NaF (992). -Dimensiunile ionilor au un rol important în determinarea structurii şi stabilităţii cristalului ionic.SOLUBILITATEA . În interiorul cristalului nu există molecule ca în cazul compuşilor covalenţi.deoarece legătura ionică este o legătură puternică.C.substanţele ionice sunt solide.AgCl.situaţi în imediata vecinătate.. punctul de topire creşte cu sarcina ionului pozitiv: *NaF (992).fiecare ion de Cl este înconjurat de 6 ioni de Na .Astfel. MgO. *Proprietăţi ale substanţelor ionice 1).REZISTENŢA MECANICĂ -Cristalele ionice se sfărâmă sub acţiunea unei forţe mecanice.astfel.AgF.AlF3 (1290).MgF2 (1260).STAREA DE AGREGARE -În condiţii normale de temperatură.CaS.situaţi în imediata apropiere. + + + - -Stabilitatea cristalului ionic este influenţată şi de mărimea sarcinii ionilor.reprezintă numărul de coordinare. Punctele de topire şi de fierbere ale compuşilor ionici au valori mari.Reţele de acelaşi tip cu NaCl mai formează : NaF.forţele de atracţie electrostatică acţionează în toate direcţiile şi se formează un macroagregat ionic.aşa că.În mod similar. 2).KBr.NaI.deoarece legătura ionică nu este orientată în spaţiu.fiecare ion de Na interacţionează electrostatic cu un număr de 6 ioni Cl .în ansamblu.ză în reţeaua cubică.N. Ionii de Na şi Cl ocupă alternativ poziţii bine precizate în reţeaua de NaCl.cu care se înconjoară un ion.Numărul ionilor de semn contrar.NaCl (801). 3). Raportul dintre numărul ionilor cu sarcini de semn contrar este de 1:1.

ionii de Na acceptă electroni şi formează atomi de sodiu: (-) Na + 1e + + + Na 0 -la anod.ionii se pot deplasa spre electrozi. 4).catod.iar ionii de Cl cedează electroni şi formează atomi de clor. La electrozi. ionii negativi se numesc anioni.unde se găseşte surplus de electroni.ionii se deplasează spre electrozii de semn opus sarcinii lor: -ionii pozitivi de Na sunt atraşi de electrodul legat la polul negativ al sursei.făcând posibilă trecerea curentului electric. -ionii negativi de Cl sunt atraşi de electrodul legat la polul pozitiv al sursei.anod.aşa cum este apa. Substanţele care permit trecerea curentului electric prin soluţie sau topitură poartă numele de electroliţi. -În stare lichidă sau în soluţie.ionii devin mobili.există un deficit de electroni.deoarece este formată din ioni mobili de Na şi Cl : NaCl topire + + - Na + Cl La trecerea curentului electric prin topitură. ionii pozitivi se numesc cationi.CONDUCTIBILITATEA ELECTRICĂ -Cristalele ionice nu conduc curentul electric în stare solidă. (+) Cl - - -1e - Cl 0 .au loc reacţii primare: -la catod.sub acţiunea unei diferenţe de potenţial.Ionii sunt menţinuţi în aceste poziţii datorită legăturii ionice puternice. *ELECTROLIZA CLORURII DE SODIU TOPITE Topitura de NaCl conduce curentul electric.-Majoritatea compuşilor ionici sunt solubili în solvenţi polari.deoarece ionii ocupă poziţii fixe în reţeaua cristalină.

.în cadrul unei reacţii secundare: 2Cl Cl2 Ecuaţia reacţiei totale este: electroliză 2NaCl 2Na + Cl2 ELECTROLIZA este ansamblul proceselor care au loc la trecerea curentului electric continuu prin topitura sau soluţia unui electrolit şi constă în dirijarea ionilor şi neutralizarea sarcinilor acestora la electrozi.Atomii de clor sunt instabili şi se unesc în molecule de clor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->