Unitatea de învăţământ........................ Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe Disciplina: Fizică Clasa: a VIII-a Profesor:............... Nr.

de ore / săptămână: 2 ore Programa şcolară aprobată prin Ordinul MECTS: 4875/22.07.2008 Planificare calendaristică Anul şcolar ......................

Avizat, Director,

Avizat, Şef catedră,

Nr. Unitatea Crt. învăţare 1. Introducere (2 ore) Caldura Schimbarea Starii de Agregare (11 ore)

de Competenţe specifice 1.1; 1.5.. 5.2 . 1.1. 1.2.. 1.3.. 1.4. 1.5. 2.2.. 2.4. 3.2. 3.3 . 4.1 4.2 4.3. 5.1 ,5.2

Conţinuturi SEMESTRUL I Prezentarea laboratorului şi a aparaturii de măsură. Norme de protecţie individuală Test iniţial Agitaţia termica. Difuzia

Nr. ore 1 1 1

Săptă mâna S1 S1 S2

Experiment

2.

Căldura. Scări de temperatură. Coeficienţi 2 calorici Forme de transmitere ale căldurii 2

S2,S3

Evidenţierea fenomenului de difuzie a gazelor şi a lichidelor. Observarea fenomenului de mişcare browniană Utilizarea diferitelor tipuri de termometre. Determinarea coeficienţilor calorici. Observarea propagării căldurii între corpurile aflate în contact termic. Determinarea calitativa a diferitelor forme de propagare ale căldurii.
1

S3,S4

Studiul echilibrului mecanic al lichidelor.. .4.2.1 . 3.2.Nr. 5.1 .5.3.2 . Legea lui Pascal. S12 S12 S13 S13 S14 S14 S15 Experiment Identificarea caracteristicilor stărilor de agregare.1. 2.2.3 . 4. Evidenţierea presiunii atmosferice.4.1 . 1. Unitatea Crt. 1.3. .2.2 .2. Test Presiunea.2. 4. învăţare de Competenţe specifice Conţinuturi SEMESTRUL I Probleme.1 . Determinarea temperaturii de topire/solidificare pentru diferite substanţe..2. 4. Determinarea factorilor ce favorizează viteza de vaporizare pentru diferite substanţe. 1. 3. Condensarea Probleme. 2. Presiunea hidrostatica. Relizarea unui circuit electric simplu.5.2.. Măsurarea presiunii hidrostatice.1 . Studiul Legii lui Pascal Studiul Legii lui Arhimede.3.. 4.5. Aplicatii Nr.3 . Presiunea atmosferica Principiul fundamental al hidrostaticii Probleme.1.. Curentul electric (10 ore) 1. 4..2 . Exerciţii Stari de agregare. 3.2 . 1.. Test Circuit electric.3 . 3.3. 4.2.2 Probleme.1. Elemente de circuit Intesitatea curentului electric Tensiunea electrică Rezistenţa electrică Recapitulare 5. . Calduri latente Topirea.3. ore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 Săptă mâna S4 S5 S5 S6 S6 S7 S7 S8 S8 S9 S9 S10 S11.4. Măsurarea intensităţii curentului electric Măsurarea tensiunii electrice Determinarea rezistenţei electrice.. 5. . Recapitulare 2 . Aplicatii Legea lui Arhimede..1. Mecanica fluidelor (11 ore) 1. Solidificarea Vaporizarea..4 .

Legea lui Joule Efectul chimic al curentului electric. ore 2 Săptă mâna S15 Săptă mâna S1 Experiment de Competenţe specifice 1. Test Efectul termic .. 4.5. 4.2 1.3 .1 . Electroliza Efectul magnetic al curentului electric.2. legea a II-a) Gruparea rezistoarelor Probleme. 4. 4. 3. 2.1 .1 .2 .2 . învăţare (2 ore) Nr. Efectele curentului electric (7 ore) .. 1.1.1 .2 .3 .5.1.. 2 2 S2 S3 Verificarea legii II a lui Ohm Energia şi puterea în circuitul simplu 2 S4 Determinarea puterii electrice a unui bec electric 6.lea Legea lui Ohm pt. 3.3. Experiment Verificarea legii I a lui Ohm Curentul electric Tensiunea electromotoare Legea lui Ohm pentru întregul circuit electric. o porţiune de circuit Nr.3.2 .1 . 3. 2. ore 1 Nr. 1. .1.. 2. 2.2 .4 . Scurtcircuitul.2 .2. 4.1.. 2. 4 2 2 2 2 1 S5 S6 Verificarea legii I a lui Kirchhoff S7 Realizarea circuitelor cu becuri electrice grupate în serie şi în paralel S8 S9 S10 S11 Verificarea experimentală a legii lui Joule Electroliza Vizualizarea câmpului magnetic.2.2 .3.1 .2 . Unitatea Crt. 4. 2.3 .2. .. 2. 1.4. .2.2 .1 .1 .3 .3 .Nr. învăţare 4 de Competenţe specifice Conţinuturi SEMESTRUL I Evaluare semestrială Conţinuturi SEMESTRUL al II .4 .3 . 3..5. 3. 4. 5.4. 3.2 Legile lui Kirchhoff (legea I. 3 7.3. 5. Reţele electrice (8 ore) 1. Unitatea Crt. 5.4 . 2. 1.. 3. 5.2.

ore 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 Săptă mâna S11 S12 S13 S14 S15 S16 S16 S17 S17 S18 S18 Experiment 8. Studiul alternatorului. 3. Motorul electric Inducţia electromagnetică. 2. 4. Test Forţa electromagnetică. . Energetică nucleară (6 ore) 1.3 .5. 1. 3.2 11. 4.1 .3 .1 . 1.3 . 4.1 .1 . 3. Recapitulare (2 ore) 1.2.2 . 3. . 3. Electromagnetism (5 ore) 1.1. 5.3 . 2.1. 2. 4. Radiaţii şi radioprotecţia. 3.2 . Reacţii nucleare Radiaţii α . Instrumente optice (2 ore) 10.2. 4. Experimente ce evidenţiază inducţia electromagnetică.3 .2 .2 Interacţiunea între un camp magnetic şi un curent electric. Descrierea aparatului fotografic. Unitatea Crt. . Test Aparatul fotografic Microscopul Radiaţia X Forţe nucleare. 4.5 .1 .3 .3 . 5. 5. 5. Alternatorul Probleme.Nr.3 . . Descrierea microscopului 9. 3. învăţare de Competenţe specifice Conţinuturi SEMESTRUL I Aplicaţii Probleme. .1 . 5.5 .2 Recapitulare finală Evaluare finală 1 1 S19 S19 4 .2 . 2.1. 5. Studiul motorului electric.1 . 4.2.β şi γ Efecte biologice şi radioprotecţia Centrale nucleare Accidente nucleare Nr. 1. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful