Unitatea de învăţământ........................ Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe Disciplina: Fizică Clasa: a VIII-a Profesor:............... Nr.

de ore / săptămână: 2 ore Programa şcolară aprobată prin Ordinul MECTS: 4875/22.07.2008 Planificare calendaristică Anul şcolar ......................

Avizat, Director,

Avizat, Şef catedră,

Nr. Unitatea Crt. învăţare 1. Introducere (2 ore) Caldura Schimbarea Starii de Agregare (11 ore)

de Competenţe specifice 1.1; 1.5.. 5.2 . 1.1. 1.2.. 1.3.. 1.4. 1.5. 2.2.. 2.4. 3.2. 3.3 . 4.1 4.2 4.3. 5.1 ,5.2

Conţinuturi SEMESTRUL I Prezentarea laboratorului şi a aparaturii de măsură. Norme de protecţie individuală Test iniţial Agitaţia termica. Difuzia

Nr. ore 1 1 1

Săptă mâna S1 S1 S2

Experiment

2.

Căldura. Scări de temperatură. Coeficienţi 2 calorici Forme de transmitere ale căldurii 2

S2,S3

Evidenţierea fenomenului de difuzie a gazelor şi a lichidelor. Observarea fenomenului de mişcare browniană Utilizarea diferitelor tipuri de termometre. Determinarea coeficienţilor calorici. Observarea propagării căldurii între corpurile aflate în contact termic. Determinarea calitativa a diferitelor forme de propagare ale căldurii.
1

S3,S4

Elemente de circuit Intesitatea curentului electric Tensiunea electrică Rezistenţa electrică Recapitulare 5. Măsurarea intensităţii curentului electric Măsurarea tensiunii electrice Determinarea rezistenţei electrice. Test Presiunea. învăţare de Competenţe specifice Conţinuturi SEMESTRUL I Probleme.4.. Presiunea hidrostatica. Curentul electric (10 ore) 1. .. 4. S12 S12 S13 S13 S14 S14 S15 Experiment Identificarea caracteristicilor stărilor de agregare.2 .4.3 .2 Probleme.. Calduri latente Topirea. 5. Condensarea Probleme. Mecanica fluidelor (11 ore) 1. 1. Evidenţierea presiunii atmosferice.3 . 1.2. Recapitulare 2 .5. Exerciţii Stari de agregare.2. Măsurarea presiunii hidrostatice. 4.3..1. Determinarea factorilor ce favorizează viteza de vaporizare pentru diferite substanţe. 5. . Studiul echilibrului mecanic al lichidelor.2..5.3.3. Legea lui Pascal.1 .2.. 4. 3. 4. Aplicatii Legea lui Arhimede. Test Circuit electric. 3.1.2 .3. Studiul Legii lui Pascal Studiul Legii lui Arhimede.1 .4. 4.1...Nr. 1. 1.2 . Solidificarea Vaporizarea.3. 3.1 . . Relizarea unui circuit electric simplu.1 . 4.2. ore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 Săptă mâna S4 S5 S5 S6 S6 S7 S7 S8 S8 S9 S9 S10 S11.1.2 .2. 3. .2. Determinarea temperaturii de topire/solidificare pentru diferite substanţe.5.. Presiunea atmosferica Principiul fundamental al hidrostaticii Probleme.2. 2.3 .1 . Unitatea Crt. 2..2. Aplicatii Nr.4 .

.2 .2. 4 2 2 2 2 1 S5 S6 Verificarea legii I a lui Kirchhoff S7 Realizarea circuitelor cu becuri electrice grupate în serie şi în paralel S8 S9 S10 S11 Verificarea experimentală a legii lui Joule Electroliza Vizualizarea câmpului magnetic.3 .4 .. legea a II-a) Gruparea rezistoarelor Probleme. 4. Experiment Verificarea legii I a lui Ohm Curentul electric Tensiunea electromotoare Legea lui Ohm pentru întregul circuit electric. Electroliza Efectul magnetic al curentului electric.. 1.2. o porţiune de circuit Nr.2 .. 3. 3. 4. 4.3. 3.1 .1.2 . Legea lui Joule Efectul chimic al curentului electric. 2 2 S2 S3 Verificarea legii II a lui Ohm Energia şi puterea în circuitul simplu 2 S4 Determinarea puterii electrice a unui bec electric 6.2 .2. 2.3.1 . Test Efectul termic .3 . învăţare (2 ore) Nr. 1..2. Efectele curentului electric (7 ore) . învăţare 4 de Competenţe specifice Conţinuturi SEMESTRUL I Evaluare semestrială Conţinuturi SEMESTRUL al II .. 5.1 . 3 7.1.1 ...lea Legea lui Ohm pt.1 .1 .2 . ore 2 Săptă mâna S15 Săptă mâna S1 Experiment de Competenţe specifice 1. 3.3.2. 3. 2.2 Legile lui Kirchhoff (legea I.2 1.5. 2.4 .4 . 4. 5. 4.2. 4.1.3 . Scurtcircuitul.1 . 5. Unitatea Crt. 1. 2. . Reţele electrice (8 ore) 1. 3.2 . 2. Unitatea Crt.3 . 2. 5.3 . 4.1 . 2.Nr.5.2 .1.2 . ore 1 Nr.5.. 1. 3.4.2 .4.3.3 . . 2.

3 . Instrumente optice (2 ore) 10.3 .1 . Radiaţii şi radioprotecţia. 4. . Motorul electric Inducţia electromagnetică.2. 3. .2. Experimente ce evidenţiază inducţia electromagnetică. Alternatorul Probleme.1.1 . 2. 1. Unitatea Crt.3 . învăţare de Competenţe specifice Conţinuturi SEMESTRUL I Aplicaţii Probleme. 5. 5. 3. 3. 5. 3.1 .5. Test Aparatul fotografic Microscopul Radiaţia X Forţe nucleare. 5.5 .1 . 3.2 .2 . ore 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 Săptă mâna S11 S12 S13 S14 S15 S16 S16 S17 S17 S18 S18 Experiment 8. Electromagnetism (5 ore) 1.2 Recapitulare finală Evaluare finală 1 1 S19 S19 4 . Descrierea aparatului fotografic. Studiul motorului electric. . 4.β şi γ Efecte biologice şi radioprotecţia Centrale nucleare Accidente nucleare Nr. . . 4.2 11. 2.1 .Nr.1 . 2.5 .3 . 5. Test Forţa electromagnetică. Descrierea microscopului 9. Studiul alternatorului. 4.1.2 .3 . 1.2 . Recapitulare (2 ore) 1.2 Interacţiunea între un camp magnetic şi un curent electric. 3.3 .2.1 . 4. 3. Energetică nucleară (6 ore) 1. 4. 2. Reacţii nucleare Radiaţii α . 5.1. 1.3 . 3. 4.3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful