Unitatea de învăţământ........................ Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe Disciplina: Fizică Clasa: a VIII-a Profesor:............... Nr.

de ore / săptămână: 2 ore Programa şcolară aprobată prin Ordinul MECTS: 4875/22.07.2008 Planificare calendaristică Anul şcolar ......................

Avizat, Director,

Avizat, Şef catedră,

Nr. Unitatea Crt. învăţare 1. Introducere (2 ore) Caldura Schimbarea Starii de Agregare (11 ore)

de Competenţe specifice 1.1; 1.5.. 5.2 . 1.1. 1.2.. 1.3.. 1.4. 1.5. 2.2.. 2.4. 3.2. 3.3 . 4.1 4.2 4.3. 5.1 ,5.2

Conţinuturi SEMESTRUL I Prezentarea laboratorului şi a aparaturii de măsură. Norme de protecţie individuală Test iniţial Agitaţia termica. Difuzia

Nr. ore 1 1 1

Săptă mâna S1 S1 S2

Experiment

2.

Căldura. Scări de temperatură. Coeficienţi 2 calorici Forme de transmitere ale căldurii 2

S2,S3

Evidenţierea fenomenului de difuzie a gazelor şi a lichidelor. Observarea fenomenului de mişcare browniană Utilizarea diferitelor tipuri de termometre. Determinarea coeficienţilor calorici. Observarea propagării căldurii între corpurile aflate în contact termic. Determinarea calitativa a diferitelor forme de propagare ale căldurii.
1

S3,S4

3 . 3.2 .1. . 3.3 . .2 .2 Probleme.. Studiul Legii lui Pascal Studiul Legii lui Arhimede. Evidenţierea presiunii atmosferice.2.. Determinarea factorilor ce favorizează viteza de vaporizare pentru diferite substanţe.. Determinarea temperaturii de topire/solidificare pentru diferite substanţe.1 .2. ..2. 4.1 . Elemente de circuit Intesitatea curentului electric Tensiunea electrică Rezistenţa electrică Recapitulare 5. 2. 5.2.3.3. 4.. învăţare de Competenţe specifice Conţinuturi SEMESTRUL I Probleme. ore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 Săptă mâna S4 S5 S5 S6 S6 S7 S7 S8 S8 S9 S9 S10 S11.5.1. 5. 1.3. Studiul echilibrului mecanic al lichidelor.1 .4. Mecanica fluidelor (11 ore) 1. 1. Calduri latente Topirea. Unitatea Crt.4.3 . 2. Recapitulare 2 . 1. Presiunea atmosferica Principiul fundamental al hidrostaticii Probleme. Măsurarea presiunii hidrostatice.2.2. Curentul electric (10 ore) 1.3. 3..2 . 4.1..1 .3. 3. Exerciţii Stari de agregare. S12 S12 S13 S13 S14 S14 S15 Experiment Identificarea caracteristicilor stărilor de agregare. Aplicatii Legea lui Arhimede. 4.2.1 . Solidificarea Vaporizarea. . Presiunea hidrostatica.2. Test Circuit electric. Condensarea Probleme.1. Aplicatii Nr. 4.5.5. Relizarea unui circuit electric simplu. Măsurarea intensităţii curentului electric Măsurarea tensiunii electrice Determinarea rezistenţei electrice...2 . 1..2. Test Presiunea. 4.4 .4. Legea lui Pascal.Nr.

2. 3. 4.3 .5. ore 2 Săptă mâna S15 Săptă mâna S1 Experiment de Competenţe specifice 1.1. 3 7.2 . 5.. Experiment Verificarea legii I a lui Ohm Curentul electric Tensiunea electromotoare Legea lui Ohm pentru întregul circuit electric.2 . Electroliza Efectul magnetic al curentului electric.3 . 2.4 . 4.2. 2 2 S2 S3 Verificarea legii II a lui Ohm Energia şi puterea în circuitul simplu 2 S4 Determinarea puterii electrice a unui bec electric 6.3 . 4. 2.5. ore 1 Nr. 5. 2. 3.5.lea Legea lui Ohm pt. 5.2 .3. 4.. 3.1. .1 . 4. . 1. învăţare (2 ore) Nr. Unitatea Crt.1. 1.. legea a II-a) Gruparea rezistoarelor Probleme.2.4. . Efectele curentului electric (7 ore) ..2 ..1 .2 1. 2.4 .2 . 3. 2.4.2 .1 . 2.3 . Reţele electrice (8 ore) 1.2 .4 .1 .3.1.2. 1. 4 2 2 2 2 1 S5 S6 Verificarea legii I a lui Kirchhoff S7 Realizarea circuitelor cu becuri electrice grupate în serie şi în paralel S8 S9 S10 S11 Verificarea experimentală a legii lui Joule Electroliza Vizualizarea câmpului magnetic.3 .1 . 1.2. Scurtcircuitul. o porţiune de circuit Nr. Test Efectul termic .1 .Nr. 4.1 .3. 2.2 .3.2. 4.2 .. 3. 3.. Legea lui Joule Efectul chimic al curentului electric. 3. învăţare 4 de Competenţe specifice Conţinuturi SEMESTRUL I Evaluare semestrială Conţinuturi SEMESTRUL al II .2 Legile lui Kirchhoff (legea I.3 .2.1 . Unitatea Crt.. 5.

2. 2.2 Recapitulare finală Evaluare finală 1 1 S19 S19 4 . 5.3 . 5. 4. Studiul motorului electric.3 . 4.1.β şi γ Efecte biologice şi radioprotecţia Centrale nucleare Accidente nucleare Nr.5 . Descrierea aparatului fotografic.1 .1 .1 . 5. 3. Radiaţii şi radioprotecţia. 3. 5. . . 4.2 .1 . 3. Instrumente optice (2 ore) 10. Experimente ce evidenţiază inducţia electromagnetică.3 .3 . Reacţii nucleare Radiaţii α . 4.2 . 3.1 .5. . 4. Motorul electric Inducţia electromagnetică.2.2 11.2 . 4. 3.3 . Studiul alternatorului.2. Electromagnetism (5 ore) 1. Test Forţa electromagnetică. 5. 3.Nr. 3. 1.1.1 . Energetică nucleară (6 ore) 1. învăţare de Competenţe specifice Conţinuturi SEMESTRUL I Aplicaţii Probleme. ore 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 Săptă mâna S11 S12 S13 S14 S15 S16 S16 S17 S17 S18 S18 Experiment 8. 2.2 Interacţiunea între un camp magnetic şi un curent electric. Alternatorul Probleme.1 . 1.5 . Recapitulare (2 ore) 1.1. 3.3 . Unitatea Crt. 2. . Descrierea microscopului 9. Test Aparatul fotografic Microscopul Radiaţia X Forţe nucleare. 1.2 .3 . . 5. 4. 2.3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful