Unitatea de învăţământ........................ Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe Disciplina: Fizică Clasa: a VIII-a Profesor:............... Nr.

de ore / săptămână: 2 ore Programa şcolară aprobată prin Ordinul MECTS: 4875/22.07.2008 Planificare calendaristică Anul şcolar ......................

Avizat, Director,

Avizat, Şef catedră,

Nr. Unitatea Crt. învăţare 1. Introducere (2 ore) Caldura Schimbarea Starii de Agregare (11 ore)

de Competenţe specifice 1.1; 1.5.. 5.2 . 1.1. 1.2.. 1.3.. 1.4. 1.5. 2.2.. 2.4. 3.2. 3.3 . 4.1 4.2 4.3. 5.1 ,5.2

Conţinuturi SEMESTRUL I Prezentarea laboratorului şi a aparaturii de măsură. Norme de protecţie individuală Test iniţial Agitaţia termica. Difuzia

Nr. ore 1 1 1

Săptă mâna S1 S1 S2

Experiment

2.

Căldura. Scări de temperatură. Coeficienţi 2 calorici Forme de transmitere ale căldurii 2

S2,S3

Evidenţierea fenomenului de difuzie a gazelor şi a lichidelor. Observarea fenomenului de mişcare browniană Utilizarea diferitelor tipuri de termometre. Determinarea coeficienţilor calorici. Observarea propagării căldurii între corpurile aflate în contact termic. Determinarea calitativa a diferitelor forme de propagare ale căldurii.
1

S3,S4

2 . 5. Curentul electric (10 ore) 1. Aplicatii Legea lui Arhimede. 2. Determinarea factorilor ce favorizează viteza de vaporizare pentru diferite substanţe. Măsurarea presiunii hidrostatice.. Test Circuit electric. Presiunea hidrostatica. Presiunea atmosferica Principiul fundamental al hidrostaticii Probleme.4. 1. Unitatea Crt.2. 1.3. Legea lui Pascal.5.3 .1.3 .2. .2.2 . 4..1 .3 ..1. 1. Exerciţii Stari de agregare. 2.5..3.2.4 . 4.2 . 5. 4. Studiul echilibrului mecanic al lichidelor.5. 4.1.3. Relizarea unui circuit electric simplu.1 .. ore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 Săptă mâna S4 S5 S5 S6 S6 S7 S7 S8 S8 S9 S9 S10 S11. Mecanica fluidelor (11 ore) 1. Aplicatii Nr. 3. 1.. Determinarea temperaturii de topire/solidificare pentru diferite substanţe. . Recapitulare 2 .2 .2.1 . Studiul Legii lui Pascal Studiul Legii lui Arhimede.2.2. Solidificarea Vaporizarea. Elemente de circuit Intesitatea curentului electric Tensiunea electrică Rezistenţa electrică Recapitulare 5.2 Probleme. Evidenţierea presiunii atmosferice. Măsurarea intensităţii curentului electric Măsurarea tensiunii electrice Determinarea rezistenţei electrice. 4.4.. 3. S12 S12 S13 S13 S14 S14 S15 Experiment Identificarea caracteristicilor stărilor de agregare. învăţare de Competenţe specifice Conţinuturi SEMESTRUL I Probleme.1 .3.1.2. .3..1 .. 4. Calduri latente Topirea. Test Presiunea.Nr. Condensarea Probleme. .4. 3..2. 3.

2 .4. 3.1.2 . 4..2.2.2. 4. 2. 5.1.3 . . învăţare 4 de Competenţe specifice Conţinuturi SEMESTRUL I Evaluare semestrială Conţinuturi SEMESTRUL al II .3 .1 .4 .3 . 3.4. legea a II-a) Gruparea rezistoarelor Probleme.3. 3 7. 5.3 . Efectele curentului electric (7 ore) . Reţele electrice (8 ore) 1. 3. 2.5. Test Efectul termic . 4..1 ..2 . Unitatea Crt.lea Legea lui Ohm pt. 4. 2.. 1.1. 1.1.1 . Experiment Verificarea legii I a lui Ohm Curentul electric Tensiunea electromotoare Legea lui Ohm pentru întregul circuit electric.4 . Unitatea Crt. Scurtcircuitul. 4 2 2 2 2 1 S5 S6 Verificarea legii I a lui Kirchhoff S7 Realizarea circuitelor cu becuri electrice grupate în serie şi în paralel S8 S9 S10 S11 Verificarea experimentală a legii lui Joule Electroliza Vizualizarea câmpului magnetic.2.1 ...2 .5.1 . 2.. 3.2. 2.1 .Nr. 3.3. 5.3.2. 3. Electroliza Efectul magnetic al curentului electric. .2 . 4. 2. 5. ore 1 Nr.2 .2 1.2 Legile lui Kirchhoff (legea I. ore 2 Săptă mâna S15 Săptă mâna S1 Experiment de Competenţe specifice 1. o porţiune de circuit Nr. . 4.3 .5. Legea lui Joule Efectul chimic al curentului electric. învăţare (2 ore) Nr. 2 2 S2 S3 Verificarea legii II a lui Ohm Energia şi puterea în circuitul simplu 2 S4 Determinarea puterii electrice a unui bec electric 6. 1.1 . 2. 4.4 .2 . 1.3. 2. 3.2 .3 ..1 .2 .

Studiul motorului electric. 2. 4.3 .3 . Unitatea Crt.2 Interacţiunea între un camp magnetic şi un curent electric.5. 5.β şi γ Efecte biologice şi radioprotecţia Centrale nucleare Accidente nucleare Nr.2 11. Test Forţa electromagnetică. 3.3 . 4. 4.2.3 .1 . Recapitulare (2 ore) 1. . Experimente ce evidenţiază inducţia electromagnetică. învăţare de Competenţe specifice Conţinuturi SEMESTRUL I Aplicaţii Probleme.3 .Nr.1 . 3.3 . 3. Energetică nucleară (6 ore) 1. .5 .1 .1 . 2.2 . 5.1 . 4.1. Studiul alternatorului. Electromagnetism (5 ore) 1.1 . 3. Descrierea microscopului 9. 2. 1. . Alternatorul Probleme. Radiaţii şi radioprotecţia. Motorul electric Inducţia electromagnetică. 3. ore 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 Săptă mâna S11 S12 S13 S14 S15 S16 S16 S17 S17 S18 S18 Experiment 8. Instrumente optice (2 ore) 10. 3. 5. 3.3 .2. 5. .2 . 4. 4.1. Reacţii nucleare Radiaţii α .3 . 1. 1. 2. 3. Descrierea aparatului fotografic.5 .1 . Test Aparatul fotografic Microscopul Radiaţia X Forţe nucleare. 5. 5.2 Recapitulare finală Evaluare finală 1 1 S19 S19 4 .2. 4.2 .1.2 . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful