Unitatea de învăţământ........................ Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe Disciplina: Fizică Clasa: a VIII-a Profesor:............... Nr.

de ore / săptămână: 2 ore Programa şcolară aprobată prin Ordinul MECTS: 4875/22.07.2008 Planificare calendaristică Anul şcolar ......................

Avizat, Director,

Avizat, Şef catedră,

Nr. Unitatea Crt. învăţare 1. Introducere (2 ore) Caldura Schimbarea Starii de Agregare (11 ore)

de Competenţe specifice 1.1; 1.5.. 5.2 . 1.1. 1.2.. 1.3.. 1.4. 1.5. 2.2.. 2.4. 3.2. 3.3 . 4.1 4.2 4.3. 5.1 ,5.2

Conţinuturi SEMESTRUL I Prezentarea laboratorului şi a aparaturii de măsură. Norme de protecţie individuală Test iniţial Agitaţia termica. Difuzia

Nr. ore 1 1 1

Săptă mâna S1 S1 S2

Experiment

2.

Căldura. Scări de temperatură. Coeficienţi 2 calorici Forme de transmitere ale căldurii 2

S2,S3

Evidenţierea fenomenului de difuzie a gazelor şi a lichidelor. Observarea fenomenului de mişcare browniană Utilizarea diferitelor tipuri de termometre. Determinarea coeficienţilor calorici. Observarea propagării căldurii între corpurile aflate în contact termic. Determinarea calitativa a diferitelor forme de propagare ale căldurii.
1

S3,S4

..3 .1.. 5. 3.4 . ore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 Săptă mâna S4 S5 S5 S6 S6 S7 S7 S8 S8 S9 S9 S10 S11. Solidificarea Vaporizarea.2. 2. Determinarea temperaturii de topire/solidificare pentru diferite substanţe.3 .2.1 .2.2.5. Presiunea atmosferica Principiul fundamental al hidrostaticii Probleme. Presiunea hidrostatica.4.. Condensarea Probleme. Aplicatii Legea lui Arhimede.1.1 . 1.2.3.5..1. 4.3.. . .3. Test Presiunea. S12 S12 S13 S13 S14 S14 S15 Experiment Identificarea caracteristicilor stărilor de agregare. 4. învăţare de Competenţe specifice Conţinuturi SEMESTRUL I Probleme.2. 5. 1. 3. Recapitulare 2 . .. 4.Nr. Relizarea unui circuit electric simplu. 2. . 1.2 .5. Elemente de circuit Intesitatea curentului electric Tensiunea electrică Rezistenţa electrică Recapitulare 5. Aplicatii Nr. Legea lui Pascal.4. 4.3 ... Măsurarea presiunii hidrostatice.1 .2.1. Evidenţierea presiunii atmosferice. 3.3.4. Exerciţii Stari de agregare. Măsurarea intensităţii curentului electric Măsurarea tensiunii electrice Determinarea rezistenţei electrice. 3. Unitatea Crt.2 .2 .2. 1.1 .. Curentul electric (10 ore) 1. 4.2.1 .2 Probleme. Calduri latente Topirea. Studiul Legii lui Pascal Studiul Legii lui Arhimede. Determinarea factorilor ce favorizează viteza de vaporizare pentru diferite substanţe. Mecanica fluidelor (11 ore) 1. 4. Test Circuit electric.2 .3. Studiul echilibrului mecanic al lichidelor.

2 1. legea a II-a) Gruparea rezistoarelor Probleme. .2..3.2 . 3. Electroliza Efectul magnetic al curentului electric. 4. 3. 3.3 . Scurtcircuitul.. Legea lui Joule Efectul chimic al curentului electric.3. învăţare (2 ore) Nr. 1.5.2 . ore 2 Săptă mâna S15 Săptă mâna S1 Experiment de Competenţe specifice 1. 4.3. 4..5.1 .2.2 . 3 7.1 .2. 2. 2.1 . 5. 3. 2.1 .2 .1 .3 .4. 5.. 3. 4 2 2 2 2 1 S5 S6 Verificarea legii I a lui Kirchhoff S7 Realizarea circuitelor cu becuri electrice grupate în serie şi în paralel S8 S9 S10 S11 Verificarea experimentală a legii lui Joule Electroliza Vizualizarea câmpului magnetic. 4.3 .2. Unitatea Crt.2 . ore 1 Nr.2 . 4. Experiment Verificarea legii I a lui Ohm Curentul electric Tensiunea electromotoare Legea lui Ohm pentru întregul circuit electric. 2. 3.Nr.3 . Unitatea Crt. 2 2 S2 S3 Verificarea legii II a lui Ohm Energia şi puterea în circuitul simplu 2 S4 Determinarea puterii electrice a unui bec electric 6. 2. învăţare 4 de Competenţe specifice Conţinuturi SEMESTRUL I Evaluare semestrială Conţinuturi SEMESTRUL al II . 1. .1 .5. 5.4. . Reţele electrice (8 ore) 1. Efectele curentului electric (7 ore) .. 4. o porţiune de circuit Nr.3 .1 .lea Legea lui Ohm pt.4 ..2 Legile lui Kirchhoff (legea I..3 .3.2..1.1.1.2 .2. 3. 2. 1.2 .2 . 2.1. 4.4 . 2. Test Efectul termic . 1. 5.4 .1 .

Studiul alternatorului.1 . Instrumente optice (2 ore) 10.β şi γ Efecte biologice şi radioprotecţia Centrale nucleare Accidente nucleare Nr. Descrierea aparatului fotografic.3 .1 .1.Nr. 3. 3. 3. 1. . . 2.1 . 2.3 . Energetică nucleară (6 ore) 1. 2. Radiaţii şi radioprotecţia. 5. ore 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 Săptă mâna S11 S12 S13 S14 S15 S16 S16 S17 S17 S18 S18 Experiment 8. Test Forţa electromagnetică.1 . 4.3 . 5.3 . 3. Electromagnetism (5 ore) 1. 4. .2 Interacţiunea între un camp magnetic şi un curent electric.5 . Recapitulare (2 ore) 1.5. 2.1 . 4. 3.1.3 .2.2 Recapitulare finală Evaluare finală 1 1 S19 S19 4 .3 .1 .2. 4.2 . Experimente ce evidenţiază inducţia electromagnetică. Test Aparatul fotografic Microscopul Radiaţia X Forţe nucleare. 3.3 .2 . 4. 4.1.2. Studiul motorului electric. Descrierea microscopului 9. 5. Unitatea Crt. 5. 5. 3.5 .2 11.1 . învăţare de Competenţe specifice Conţinuturi SEMESTRUL I Aplicaţii Probleme. . 1. 5.2 . 4. . 1. 3. Reacţii nucleare Radiaţii α . Alternatorul Probleme.2 .3 . Motorul electric Inducţia electromagnetică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful