Unitatea de învăţământ........................ Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe Disciplina: Fizică Clasa: a VIII-a Profesor:............... Nr.

de ore / săptămână: 2 ore Programa şcolară aprobată prin Ordinul MECTS: 4875/22.07.2008 Planificare calendaristică Anul şcolar ......................

Avizat, Director,

Avizat, Şef catedră,

Nr. Unitatea Crt. învăţare 1. Introducere (2 ore) Caldura Schimbarea Starii de Agregare (11 ore)

de Competenţe specifice 1.1; 1.5.. 5.2 . 1.1. 1.2.. 1.3.. 1.4. 1.5. 2.2.. 2.4. 3.2. 3.3 . 4.1 4.2 4.3. 5.1 ,5.2

Conţinuturi SEMESTRUL I Prezentarea laboratorului şi a aparaturii de măsură. Norme de protecţie individuală Test iniţial Agitaţia termica. Difuzia

Nr. ore 1 1 1

Săptă mâna S1 S1 S2

Experiment

2.

Căldura. Scări de temperatură. Coeficienţi 2 calorici Forme de transmitere ale căldurii 2

S2,S3

Evidenţierea fenomenului de difuzie a gazelor şi a lichidelor. Observarea fenomenului de mişcare browniană Utilizarea diferitelor tipuri de termometre. Determinarea coeficienţilor calorici. Observarea propagării căldurii între corpurile aflate în contact termic. Determinarea calitativa a diferitelor forme de propagare ale căldurii.
1

S3,S4

Aplicatii Legea lui Arhimede.2.3. 4. 3.3 .. Evidenţierea presiunii atmosferice.4.5.Nr..1 . Măsurarea intensităţii curentului electric Măsurarea tensiunii electrice Determinarea rezistenţei electrice. Recapitulare 2 .2 .5. 4.2.2.. Presiunea atmosferica Principiul fundamental al hidrostaticii Probleme. Test Presiunea. 3. Solidificarea Vaporizarea.1 . 3.1 . S12 S12 S13 S13 S14 S14 S15 Experiment Identificarea caracteristicilor stărilor de agregare.2 .1 ..2. Aplicatii Nr. Exerciţii Stari de agregare.3 . Măsurarea presiunii hidrostatice.1.. învăţare de Competenţe specifice Conţinuturi SEMESTRUL I Probleme. Studiul echilibrului mecanic al lichidelor.2 . Test Circuit electric.1.4 .1 . 5. 1.3 . 2. 5.2 . 4.2..2. 1. . Elemente de circuit Intesitatea curentului electric Tensiunea electrică Rezistenţa electrică Recapitulare 5. 3.4.1.3.3..4. Determinarea factorilor ce favorizează viteza de vaporizare pentru diferite substanţe. Unitatea Crt. Relizarea unui circuit electric simplu... 1.3. 2. . Determinarea temperaturii de topire/solidificare pentru diferite substanţe.2. .2.. Calduri latente Topirea. Legea lui Pascal. Studiul Legii lui Pascal Studiul Legii lui Arhimede. . 4.3. 4. Presiunea hidrostatica.2 Probleme. Condensarea Probleme. 4.2. ore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 Săptă mâna S4 S5 S5 S6 S6 S7 S7 S8 S8 S9 S9 S10 S11.5. Mecanica fluidelor (11 ore) 1.1. 1. Curentul electric (10 ore) 1.

3. 5.2 .2 .2.1.1.3. 1..4 .Nr.2 . o porţiune de circuit Nr. 2.3 . Unitatea Crt.1 . 2.3 . 2. 2. Efectele curentului electric (7 ore) ..2 Legile lui Kirchhoff (legea I.2.1 .. 1.3 .. Electroliza Efectul magnetic al curentului electric. 5.4.1.3.2 1. Scurtcircuitul.5. ore 2 Săptă mâna S15 Săptă mâna S1 Experiment de Competenţe specifice 1. 4 2 2 2 2 1 S5 S6 Verificarea legii I a lui Kirchhoff S7 Realizarea circuitelor cu becuri electrice grupate în serie şi în paralel S8 S9 S10 S11 Verificarea experimentală a legii lui Joule Electroliza Vizualizarea câmpului magnetic. 4.5. 1. 2. 3.3 .4 .1 . 2.2 .1 .3 .5. ore 1 Nr. învăţare 4 de Competenţe specifice Conţinuturi SEMESTRUL I Evaluare semestrială Conţinuturi SEMESTRUL al II . Experiment Verificarea legii I a lui Ohm Curentul electric Tensiunea electromotoare Legea lui Ohm pentru întregul circuit electric..2.. 3. 5. 4. 2 2 S2 S3 Verificarea legii II a lui Ohm Energia şi puterea în circuitul simplu 2 S4 Determinarea puterii electrice a unui bec electric 6. 3. Unitatea Crt.2 . .lea Legea lui Ohm pt.4. legea a II-a) Gruparea rezistoarelor Probleme. 3.3. 3.2 . 3 7. Legea lui Joule Efectul chimic al curentului electric.2.2 . 1. 4. 4.3. . . 4.1 .3 . 2.1.2.2 . 4. Reţele electrice (8 ore) 1. 3..2 . Test Efectul termic . învăţare (2 ore) Nr.1 .. 4.1 .2.4 .1 . 2. 5.

2. 3.2 . Descrierea aparatului fotografic.3 .3 . 3. 2. Studiul motorului electric.1 .1 . 3. 2.2 11. 5. Experimente ce evidenţiază inducţia electromagnetică.3 . 4. Studiul alternatorului. ore 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 Săptă mâna S11 S12 S13 S14 S15 S16 S16 S17 S17 S18 S18 Experiment 8.β şi γ Efecte biologice şi radioprotecţia Centrale nucleare Accidente nucleare Nr.1. 5. Descrierea microscopului 9. . 1.1 .2 Interacţiunea între un camp magnetic şi un curent electric.2 . Radiaţii şi radioprotecţia. 1.5 .1. 3. Unitatea Crt.1 .5.Nr. 3. 3. Test Aparatul fotografic Microscopul Radiaţia X Forţe nucleare. 4. Instrumente optice (2 ore) 10. 5. Alternatorul Probleme.3 .2 .2.2. 4. Energetică nucleară (6 ore) 1.3 . 2. 5. 5.2 Recapitulare finală Evaluare finală 1 1 S19 S19 4 .3 . învăţare de Competenţe specifice Conţinuturi SEMESTRUL I Aplicaţii Probleme. Recapitulare (2 ore) 1. Reacţii nucleare Radiaţii α . Test Forţa electromagnetică. 4.3 .3 . .1. 1. 4. 4. . 3.2. 3.5 . 4. 5. Motorul electric Inducţia electromagnetică.1 .1 . . Electromagnetism (5 ore) 1. .1 .2 .