Sunteți pe pagina 1din 1

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA ..

Nr. de nregistrare .././.../ 20

CERERE DE NSCRIERE
Domnule registrator,
Subsemnatul(a) ................................... domiciliat () n
localitatea .......... str. ......... nr. ........,
legitimat () cu CI/BI seria nr. ..............., CNP ,
tel./fax ................................... e-mail: ......... prin mandatarul
..................................................................................., v rog s dispunei:
OBIECTUL NSCRIERII:
- ntabularea*

- nscrierea provizorie **
..

- notarea ***
.

- radierea ****

IMOBILUL:
este identificat prin Cartea Funciar nr. a comunei/ oraului/ municipiului
.... i numrul cadastral
al parcelei ....., situat
n str. ..., nr..., bl., scara., ap,
comuna/ ora/ municipiu ....
ACTUL JURIDIC care justific cererea, anexat n original sau n copie legalizat:

....
S-a achitat tariful de: ... lei prin chitana nr. ../., pentru servicul
de publicitate imobiliar cu codul nr. ............. (PI06 PI17)

DATA / .. / 20
*
**
***
****

SEMNTURA

Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaie, servitute, concesiune, ipotec, privilegiu etc.
Act sub condiie suspensiv, hotrre judectoreasc nedefinitiv.
Incapacitate, act sub condiie rezolutorie sau cu termen, locaiunea, preemiunea, promisiunea de nstrinare, sechestrul judiciar i
asigurator, schimbarea rangului ipotecii, aciuni n justiie asupra imobilului n cauz, orice alte fapte sau drepturi personale etc.
Drepturi reale, ipotec, privilegiu.