Sunteți pe pagina 1din 10

An colar: 2011/2012 coala: Disciplina: Matematic - Algebr Clasa: a VI -a Nr.

sptmni: 15 Total ore: 30 (2 ore/sptmn ) Profesor : Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009

Avizat Director :

PLANIFICARE SEMESTRIAL SEMESTRUL I


Unitatea de nvare Test iniial (1 or) CG1-1. Identificarea n exemple, n exerciii sau n probleme a noiunilor: divizor, multiplu, numere prime, numere compuse CG2-1. Aplicarea criteriilor de divizibilitate(cu 10, 2, 5, 3, 9) pentru descompunerea numerelor naturale n produs de puteri de numere prime CG4-1. Exprimarea unor caracteristici ale relaiei de divizibilitate n mulimea numerelor naturale, n exerciii i probleme care se rezolv folosind divizibilitatea CG5-1. Deducerea unor reguli de calcul cu puteri i a unor proprieti ale divizibilitii n mulimea numerelor naturale, n exerciii i probleme CG1-1. Identificarea n exemple, n exerciii sau n probleme a noiunilor: c.m.m.d.c i c.m.m.m.c. CG3-1. Utilizarea algoritmilor pentru determinarea c.m.m.d.c. ic.m.m.m.c. a dou sau a mai multor numere naturale CG4-1. Exprimarea unor caracteristici ale relaiei de divizibilitate n mulimea numerelor naturale, n exerciii i probleme care se rezolv folosind divizibilitatea CG6-1. Transpunerea unei situaii-problem n limbajul divizibilitii n mulimea numerelor naturale, rezolvarea problemei obinute i interpretarea rezultatului Competene specifice. Coninuturi Test iniial Operaii cu numere naturale; reguli de calcul cu puteri Divizor, multiplu Criteriile de divizibilitate cu 10, cu 2, cu 5, cu 3, cu 9 Proprieti ale relaiei de divizibilitate n N Numere prime, numere compuse Descompunerea numerelor naturale n produs de puteri de numere prime Prob de evaluare La dispozitia profesorului Nr. de ore 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Spt. S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4 S4 S5 Obs.

DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE (1) (8 ore)

DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE (2) (7 ore)

Divizori comuni a dou sau mai multor numere naturale; c.m.m.d.c. Numere prime ntre ele Multipli comuni a dou sau mai multor numere naturale; c.m.m.m.c.; relaia dintre c.m.m.d.c i c.m.m.m.c. Probleme simple care se rezolv folosind divizibilitatea Prob de evaluare La dispozitia profesorului

1 1 1 1 1 2

S5 S6 S6 S7 S7 S8

LUCRARE SCRIS SEMESTRIAL (2 ore) CG1-2. Recunoaterea fraciilor echivalente, a fraciilor ireductibile i a formelor de scriere a unui numr raional CG3-2. Utilizarea proprietilor operaiilor n efectuarea calculelor cu numere raionale pozitive CG5-2. Determinarea regulilor de calcul eficiente n efectuarea calculelor cu numere raionale pozitive CG6-2. Interpretarea matematic a unor probleme practice prin utilizarea operaiilor cu numere raionale pozitive i a ordinii efecturii operaiilor

Pregtirea lucrrii scrise Lucrare scris Fracii echivalente;fracie ireductibil Noiunea de numr raional; forme de scriere a unui nr. raional; N Q Adunarea numerelor raionale pozitive Scderea numerelor raionale pozitive nmulirea numerelor raionale pozitive. Ridicarea la putere cu exponent natural a unui numr raional pozitiv; Reguli de calcul cu puteri mprirea numerelor raionale pozitive Ordinea efecturii operaiilor Prob de evaluare Divizibilitate Numere raionale pozitive (ore la dispozitia profesorului)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S9 S9 S10 S10 S11 S11 S12 S12 S13 S13 S14 S14 S15 S15

OPERAII CU NUMERE RAIONALE POZITIVE (10 ore)

RECAPITULAREA I CONSOLIDAREA CUNOTINELOR (2 ore)

An colar: 2010/2011 coala: Disciplina: Matematic - Algebr Clasa: a VI -a Nr. sptmni: 20 Total ore:40 (2 ore/sptmn ) Profesor : Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009

Avizat Director :

PLANIFICARE SEMESTRIAL SEMESTRUL al II - lea


Unitatea de nvare Competene specifice . CG2-2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere raionale pozitive pentru rezolvarea ecuaiilor de tipul: x a = b; x a = b; x : a = b(a 0), ax b = c, unde a, b, c sunt numere raionale pozitive CG4-2. Redactarea soluiilor unor probleme rezolvate prin ecuaiile studiate n mulimea numerelor raionale pozitive CG1-3. Identificarea rapoartelor, proporiilor i a mrimilor direct sau invers proporionale n enunuri diverse CG2-3. Reprezentarea unor date sub form de tabele sau de diagrame statistice n vederea nregistrrii, prelucrrii i prezentrii acestora CG3-3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor n care intervin rapoarte, proporii i mrimi direct sau invers proporionale CG4-3. Caracterizarea i descrierea mrimilor care apar n rezolvarea unor probleme prin regula de trei simpl CG5-3. Analizarea unor situaii practice cu ajutorul rapoartelor, procentelor sau Coninuturi Media aritmetic ponderat a unor numere raionale pozitive Ecuaii n mulimea numerelor raionale pozitive Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor Prob de evaluare La dispozitia profesorului Nr. de ore 1 1 1 1 2 Rapoarte Procente. Probleme n care intervin procente Proporii ; proprietatea fundamental a proporiilor Aflarea unui termen necunoscut dintr-o proporie Proporii derivate Mrimi direct proporionale Mrimi invers proporionale Regula de trei simpl Elemente de organizare a datelor; reprezentarea datelor prin grafice; probabiliti Prob de evaluare La dispozitia profesorului 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 Spt. S1 S1 S2 S2 S3 S4 S4 S5 S5 S6 S6 S7 S7 S8 S8 S9-10

Obs.

ECUAII N Q + (6 ore)

RAPOARTE I PROPORII (13 ore)

proporiilor CG6-3. Rezolvarea cu ajutorul rapoartelor i proporiilor a unor situaii problem i interpretarea rezultatelor

NUMERE NTREGI (11 ore)

CG1-4. Identificarea caracteristicilor numerelor ntregi n contexte variate CG2-4. Utilizarea operaiilor cu numere ntregi i a proprietilor acestora CG3-4. Aplicarea regulilor de calcul i folosirea parantezelor n efectuarea operaiilor cu numere ntregi

ECUAII I INECUAII N Z (6 ore)

CG2-4. Utilizarea operaiilor cu numere ntregi i a proprietilor acestora n rezolvarea ecuaiilor i a inecuaiilor CG4-4. Redactarea soluiilor ecuaiilor i inecuaiilor studiate n mulimea numerelor ntregi, n rezolvarea sau compunerea unei probleme CG5-4. Interpretarea unor date din probleme care se rezolv utiliznd numere ntregi CG6-4. Transpunerea unei situaii problem n limbaj algebric, rezolvarea problemei obinute i interpretarea rezultatului

Mulimea numerelor ntregi Z; opusul unui numr ntreg; reprezentarea pe axa numerelor, valoarea absolut a unui numr ntreg; compararea i ordonarea numerelor ntregi Adunarea numerelor ntregi; proprieti Scderea numerelor ntregi nmulirea numerelor ntregi; proprieti mprirea numerelor ntregi Prob de evaluare Puterea unui numr ntreg cu exponent numr natural Reguli de calcul cu puteri Ordinea efecturii operaiilor La dispozitia profesorului Ecuaii n Z Inecuaii n Z Mulimea divizorilor unui numr ntreg; mulimea multiplilor unui numr ntreg Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor Prob de evaluare

S10

1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

S11 S11 S12 S12 S13 S13 S14 S14-S15 S15 S17 S18 S18 S19 S19

LUCRARE SCRIS SEMESTRIAL (2 ore) RECAPITULAREA I CONSOLIDAREA CUNOTINELOR (2 ore)

Pregtirea lucrrii scrise Lucrare scris Divizibilitate, numere raionale pozitive Rapoarte i proporii, numere ntregi

1 1 1 1

S16 S16 S20 S20

An colar: 2011/2012 coala: Disciplina: Matematica - Geometrie Clasa: a VI -a Nr. sptmni: 15 Total ore:30 (2 ore/sptmn ) Profesor : Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009

Avizat Director :

PLANIFICARE SEMESTRIAL SEMESTRUL I

Unitatea de nvare

Competene specifice CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor figuri geometrice plane n configuraii date CG3-5. Utilizarea proprietilor referitoare la drepte pentru calcularea unor lungimi de segmente CG4-5. Exprimarea prin reprezentri geometrice a noiunilor legate de drepte CG5-5. Alegerea reprezentrilor geometrice adecvate n vederea optimizrii calculelor de lungimi de segmente CG6-5. Interpretarea informaiilor coninute n reprezentri geometrice n corelaie cu determinarea unor lungimi de segmente CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor figuri geometrice plane n configuraii date CG3-5. Utilizarea proprietilor referitoare la unghiuri pentru calcularea msurilor unor unghiuri CG4-5. Exprimarea prin reprezentri geometrice a noiunilor legate de unghiuri CG5-5. Alegerea reprezentrilor geometrice adecvate n vederea optimizrii calculelor de msuri de unghiuri CG2-5. Stabilirea coliniaritii unor puncte i verificarea faptului c dou unghiuri sunt adiacente, complementare sau suplementare CG6-5. Interpretarea informaiilor coninute n reprezentri geometrice n corelaie cu determinarea unor msuri de unghiuri

Coninuturi Punct, dreapt, plan, poziiile relative ale unui punct fa de o dreapt; poziiile relative a dou drepte Semidreapta, semiplanul Segment.Lungimea unui segment; distana dintre dou puncte Segmente congruente; construcia unui segment congruent cu un segment dat Mijlocul unui segment; simetricul unui punct fa de un punct Prob de evaluare. La dispozitia profesorului

Nr. de ore 1 1 1 1 1 1 1

Spt. S1 S1 S2 S2 S3 S3 S4

Obs.

DREAPTA (7 ore)

UNGHIURI (9 ore)

Unghiul. Clasificare Msurarea unghiurilor cu raportorul Unghi drept, unghi ascuit, unghi obtuz; unghiuri congruente Calcule cu msuri de unghiuri exprimate n grade i minute sexagesimale Unghiuri adiacente; bisectoarea unui unghi Unghiuri suplementare; unghiuri complementare Unghiuri opuse la vrf Unghiuri formate n jurul unui punct Prob de evaluare

1 1 1 1 1 1 1 1 1

S4 S5 S5 S6 S6 S7 S7 S8 S8

LUCRARE SCRIS SEMESTRIAL (2 ore) CG1-6. Identificarea triunghiurilor n

Pregtirea lucrrii scrise Discutarea lucrrii scrise Triunghi,elemente; perimetru;

1 1 1

S9 S9 S10

An colar: coala: Disciplina: Matematic - Geometrie Clasa: a VI -a Nr. sptmni: 20 Total ore:40 (2 ore/sptmn ) Profesor : Conform cu programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009

Avizat Director :

PLANIFICARE SEMESTRIAL SEMESTRUL al II lea

Unitatea de nvare

Competene specifice CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor elemente de geometrie plan n configuraii geometrice date CG4-7. Exprimarea poziiei dreptelor n plan (perpendicularitate) prin definiii, notaii, desen CG2-7. Utilizarea instrumentelor geometrice (rigl, echer, raportor, compas) pentru a desena figuri geometrice plane descrise n contexte matematice date CG3-7. Determinarea i aplicarea criteriilor de congruen ale triunghiurilor dreptunghice CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor elemente de geometrie plan n configuraii geometrice date CG2-7. Utilizarea instrumentelor geometrice (rigl, echer, raportor, compas)pentru a desena figuri geometrice plane descrise n contexte matematice date CG6-7. Transpunerea unei situaiiproblem n limbaj geometric, rezolvarea problemei obinute i interpretarea rezultatului CG4-7. Exprimarea poziiei dreptelor n plan (paralelism) prin definiii, notaii, desen CG5-7. Interpretarea perpendicularitii n relaie cu paralelismul CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor proprieti ale triunghiurilor n configuraii geometrice date CG2-8. Calcularea unor lungimi de segmente i a unor msuri de unghiuri utiliznd metode adecvate CG3-8. Utilizarea unor concepte matematice n triunghiul isocel, n

Coninuturi Drepte perpendiculare; oblice; distana de la un punct la o dreapt Criteriile de congruen ale triunghiurilor dreptunghice: IC, IU,CC, CU Mediatoarea unui segment; proprietatea mediatoarei; concurena mediatoarelor laturilor unui triunghi Simetria fa de o dreapt Prob de evaluare La dispozitia profesorului

Nr. de ore 1 1 1 1 1 1

Spt. S1 S1 S2 S2 S3 S3

Obs.

PERPENDICULARITATE (6 ore)

PERPENDICULARITATE (8 ore)

Inlimea n triunghi; concurena nlimilor ntr-un triunghi (fr demonstraie) Aria triunghiului(intuitiv pe reele de ptrate) Bisectoarea unui unghi; proprietatea bisectoarei; concurena bisectoarelor unghiurilor unui triunghi Mediana n triunghi; concurena medianelor unui triunghi (fr demonstraie) Prob de evaluare La dispozitia profesorului Drepte paralele; construirea dreptelor paralele; axioma paralelelor Criterii de paralelism Probleme recapitulative Prob de evaluare La dispozitia profesorului Suma msurilor unghiurilor unui triunghi Unghi exterior unui triunghi; teorema unghiului exterior Proprietile triunghiului isoscel Proprietile triunghiului echilateral Proprietile triunghiului dreptunghic Probleme recapitulative Prob de evaluare

2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1

S4 S5 S5 S6 S6 S7 S8 S8-S9 S9 S10 S10-S11 S12 S12 S13 S14 S15 S17 S17

PARALELISM (8 ore)

PROPRIETILE TRIUNGHIURILOR (14 ore)

S-ar putea să vă placă și