Sunteți pe pagina 1din 23

Informatica industriala

Cursul 9 Prelucrarea digitala a semnalelor

Procesarea semnalelor
Obiective: extragerea din semnal a unor componente considerate relevante pentru problema studiat (ex.: filtrare), transformarea semnalului pe baza unei anumite reguli (amplificare/atenuare, ntrziere, etc.). Domenii: Analiza semnalelor - domeniul care se ocup de descompunerea semnalelor complexe n semnale elementare

Un semnal complex se descrie ca o suma (ponderata) de semnale simple; (ponderea=amplitudinea semnalului simplu)

Sinteza semnalelor - generarea unor semnale complexe, cu anumite proprieti date, care se obin prin combinarea unor semnale elementare.

Ex: modulatoare, multiplexare, generatoare de semnal, etc.

Semnale
Def.: semnal - o mrime fizic purttoare a unei informaii Clasificare:

Din punct de vedere al predictibilitii, semnalele pot fi:


deterministe, dac evoluia lor este previzibil i se pot descrie prin funcii de timp (ex.: x(t) = A sin(t+)) aleatoare, dac au o evoluie imprevizibil sau mult prea complex pentru a putea fi exprimat printr-o expresie matematic (ex.: zgomot) continue, dac sunt descrise prin funcii continue de timp discrete, dac au valori definite doar la anumite momente de timp continue, dac domeniul de variaie al amplitudinii este un interval continuu cuantizate, dac amplitudinea poate lua un numr finit de valori

Din punct de vedere al evoluiei n timp semnalele pot fi:


Din punct de vedere al amplitudinii semnalele pot fi :


Semnale
Semnale analogice - semnalele continue n timp i ca domeniu de

valori Se studiaza in teoria clasica a semnalelor (integrale/derivate continue, transformata Fourier, Laplace, etc.) Semnale digitale semnale discrete din punct de vedere al evoluiei n timp i cuantizate ca domeniu de valori sunt denumite Se studiaza prin teoria semnalelor digitale sau discrete (sume integrale, transformata in Z, etc.)
timp amplitudine Continuu t x(t) Cuantizat t t x(nT) t Continuu Discret x(nT)

x(t)

Sisteme liniare
Sisteme descrise prin ecuatii integro-diferentiale liniare Sisteme la care este valabil principiul suprapunerii efectelor: Efectul unui semnal complex asupra unui sistem este egal cu suma efectelor produse de semnalele simple ce compun semnalul complex Efectul produs de un sistem liniar asupra unui semnal complex de intrare este egal cu suma efectelor produse asupra componentelor semnalului Sisteme reale:

Neliniare in ansamblu Linearizabile pe portiuni Cauze de neliniaritate:


Efect de saturatie (la valori prea mari) Legea de variatie a sistemului este neliniara prin natura fenomenelor incorporate Transformari de stare (ex: fierbere, rupere, etc.)

Exemple de semnale (in domeniul continuu)


Semnal sinusoidal
x(t) = A sin(t+) = A sin (2f*t + ) = A sin (2/T * t + ) unde: A amplitudinea semnalului pulsaia faza iniial a semnalului f frecvena semnalului x(t) T perioada A t timpul
t

Exemple de semnale
Semnal de tip treapt unitar
0 pentru t < 0
(t) = 1 pentru t > 0
(t)

Semnal ramp
0, pentru t <0 x(t) =
Vsat

tg = a

a*t,

pentru t 0

Exemple de semnale

Semnal de tip impuls aperiodic


0 pentru t < 0
1 pentru 0 < t < t 0 pentru t > t

(t) =

x(t) = ak (t-kT)
k=0

a2 a1 a0 t a3

t = T

Exemple de semnale

Impulsuri periodice 1, pentru t (kT, kT+ t), k = 0, x(t) = 0, n rest


T

t t

Semnal de tip Dirac


1/ t t

0 pentru t < 0 (t) = lim 1/ t pentru 0 t t t0 0 pentru t > t

Un semnal discret se exprim ca o sum ponderat de impulsuri Dirac.: x(t) = ak (t-kT)


k=0 N

Semnale in domeniul discret


Semnal discretizat in timp: secventa de valori ale semnalului la

momente kT (T- perioada de esantionare a semnalului) Exemple: a. Semnal sinusoidal discret x(kT) = A sin(*kT+)

b. Semnal treapt unitar n domeniul discret


0, pentru k < 0 (kT) = 1, pentru k 0 c. Impuls Dirac discret 1, pentru k = 0 (kT) = 0, pentru k 0

Analiza semnalelor
Aproximarea semnalelor

Un anumit semnal x(t) se poate descompune ntr-un numr finit sau infinit de funcii elementare
N

x(t) = an* fn(t)


n=0

unde:

an ponderea funciei fn (valoare constant) fn(t) set predefinit de funcii elementare N numrul maxim de funcii elementare necesare pentru exprimarea funciei x(t)

Set ortogonal de semnale elementare (simple)


Relatia de ortogonalitate intre functii (semnale)

elementare t0+T fm(t)*fn(t) dt= t0


unde:

C2 dac m = n 0 dac n m

fm i fn - dou funcii elementare C norma (mrimea) funciei elementare T intervalul de ortogonalitate t0 momentul considerat pentru calcul

Un set de funcii elementare este ortogonal dac se respect proprietatea de ortogonalitate pentru oricare dou perechi de funcii

Aproximarea unui semnal x(t) prin functii elementare ortogonale


Un set de funcii elementare este ortogonal

dac se respect proprietatea de ortogonalitate pentru oricare dou perechi de funcii


t0+T t0+T N x(t)*fm(t) dt = ( an* fn(t))*fm(t) dt = n=0 t0 t0
t0+T = an ( fn(t)*fm(t)dt) = am* C2 , n=0 t0
N

de unde rezult

am = 1/C2

t0+T x(t)*fm(t) dt
t0

Componenta spectrala a unui semnal complex


a0, a1, an amplitudinile componentelor

spectrale ale semnalului

a1 a0 a2 a3 a4 a5 n

Transformata Fourier discret


Set ortogonal de semnale trigonometrice:

1/2 , cos(n t), sin(n t),

n = 0 .. N, =2/T

Se verific relaiile de ortogonalitate:


T/2, pentru n = m 0, pentru n m

t0+T cos (m t)*cos (n t) dt = t0

t0+T cos (m t)*sin (n t) dt = 0 t0

Analiza Fourier a unui semnal


exprimarea semnalului ca o sum ponderat de semnale

sinusoidale de forma: x(t) = C0 + Cn cos(n t) + Sn sin(n t)


n=1 n=1

t0+T Cn = 2/T x(t)*cos (n t) dt t0 t0+T Sn = 2/T x(t)*sin (n t) dt t0 t0+T C0 =2/T x(t) dt t0

Transformata Fourier discret a unui semnal periodic x(t), de perioad T


forma trigonometric a transformatei Fourier discrete

F(t) = C0 + Cn cos(n t) + Sn sin(n t)


n=1 n=1

F(t)=x(t)

x(t)

F(t)

x(t) - semnal periodic

x(t) semnal aperiodic

Forma armonic a transformatei Fourier discrete


Perechile de termeni Sn sin(n t) i Cn cos (n t) se pot exprima

printr-o singur funcie de forma An cos (n t + n) unde: An2 = Cn2 +Sn2 - reprezint ptratul amplitudinii armonicii de rang n, iar n = - arctg Sn/Cn - reprezint defazajul armonicii de rang n
F(t) = A0 + An cos(n t + n)
n=1

unde:

cos(t + 1) este componenta fundamental de frecven f cos(nt + n) este armonica de rang n i frecven n*f n este faza (unghiul de defazaj) al armonicii n An amplitudinea armonicii de rang n

Forma complex a transformatei Fourier discrete

n expresia de mai sus, cos(n t + n) se poate considera ca parte real a numrului complex e j(n t + n) (de reamintit forma trigonometric a unui numr complex e j = cos +jsin). Astfel termenul n din sum devine: An cos(n t + n) = Re [An e j(n t + n)] = Re [Anc e j(n t) ] unde: Anc = An * e j(n) este amplitudinea complex a armonicii n

F(t) = A0 + Re Anc e
n=1

j(n t)

F(t) = 1/2 Anc ej(n t)


-

Exemple de transformate Fourier pentru semnale simple


pentru semnal constant:
A

x(t) = A t - transformata Fourier are numai componenta constant C0 = A, Cn=0, Sn=0, pt, n=1..
pentru semnal sinusoidal:
A
t

x(t) = A sin (0t) t - transformata Fourier are numai componenta fundamental de pulsaie 0t C0 = 0, Cn=0, S1=A, Sn=0, pt, n=2 ..
0

Exemple de transformate Fourier pentru semnale simple


semnal dreptunghiular:
A pentru t [2kT, (2k+1)T)
x(t) = -A pentru t [ (2k+1)T, (2k+2)T)
+

x(t) = 2A/ 1/(2k+1) * sin((2k+1) t)


k=0

- transformata Fourier conine un numr infinit de


funcii sinus; amplitudinea sinusurilor scade asimptotic la 0, n raport cu pulsaia

Sn

S2k+1 =2A/(2k+1)

C0 = 0, Cn=0, S2k=0, S2k+1=2A/(2k+1) - O aproximare buna a semnalului dreptunghiular se


poate face cu primele 3 componente spectrale
2 3 4 5

Transformata Fourier pentru semnale aperiodice (de tip impuls)


Impuls semnal aperiodic de durata limitata

Exemple de semnale de tip impuls: semnal dreptunghiular singular impuls Dirac singular o semiperioad a unui semnal sinusoidal Perioada semnalului T tinde la infinit Pulsatia tinde la 0 => distanta dintre componentele spectrale este infinitezimal de mica In transformata Fourier coeficientii Anc devin o funcie continu de variabil j Integrala care calculeaza coeficientii=>transformata Fourier continua:

X(j) = x(t) * e- jt dt
-

Transformata Fourier invers permite generarea (reconstruirea) unui semnal pe baza distribuiei sale spectrale

x(t) = 1/2 X(j) * e- jt d

Proprietatile Transformatei Fourier


Teorema ntrzierii

F(x(t-t0)) = e-jt0 X(j) Teorema derivrii F( dx(t)/dt) ) = j X(j) Teorema integrrii F( x(t)dt) ) = 1/j * X(j) Teorema convoluiei Convoluia a dou funcii x(t) i y(t) se definete n felul urmtor: x(t)y(t) = x()*y(t - ) d - Convoluia se utilizeaz frecvent pentru evaluarea efectului produs de un sistem liniar asupra unui semnal complex. F [ ( x()*y(t - ) d ] = X(j) *Y(j) -