Sunteți pe pagina 1din 91

ANALIZA CHELTUIELILOR SI A

VENITURILOR
Cheltuieli
Venituri
AN
(euro)
(euro)
2005
15,790
21,500
2006
18,300
23,700
2007
11,970
16,430
2008
18,780
25,340
2009
16,150
26,480
2010
19,670
28,590

Tipuri de grafice - carte: pag 440 - 446

35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2005

2006

2007

Cheltuieli (euro)

Venituri (euro)

2007

2008

2009

2010

S se reprezinte prin histograme dispuse vertical/orizontal situaia vnzrilor de cri de inform


Ani distributie

Cantitate livrata

2005
2006
2007
2008
2009
2010

3,500 buc
9,760 buc
10,000 buc
5,100 buc
2,000 buc
7,330 buc

2010
2009

2,000 buc

2008

Evolutia vanzarilor

2007

12,000 buc
9,760 buc

10,000 buc

2006

10,000 buc

2005

8,000 buc

0 buc

6,000 buc
4,000 buc

7,330 buc
2,000 buc

5,100 buc
3,500 buc

2,000 buc
2,000 buc
0 buc
2005

2006

2007

2008

2009

2010

S se reprezinte prin histograme cumulate evoluia numrului de studeni Erasmus n funcie d


Evolutia numarului de studenti Erasmus in functie de universitatea de origine
Universitate
2006/2007
2007/2008
2008/2009 2009/2010
Academia de Studii Economice Bucuresti 165
163
194
233
Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca 364
321
342
358
Universitatea din Bucuresti
335
280
318
387
Universitatea "Alexandru I. Cuza" Iai
270
303
296
338
Universitatea Politehnica Bucuresti
176
166
163
148
TOTAL
1310
1233
1313
1464

Evolutia numarului de studenti Erasmus


1600
1400
1200

148
176

163
166

338

1200

176

1000

270

163
166

338

Universitatea Politehnica Bucuresti

296
303

Universitatea "Alexandru I. Cuza" Iai

800

387
335

600
400

280

318

Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca


342

358

364

321

165

163

194

233

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

200

Universitatea din Bucuresti

Academia de Studii Economice Bucuresti

ntal situaia vnzrilor de cri de informatic n perioada 2005-2010

7,330 buc

2,000 buc
5,100 buc

Evolutia vanzarilor

10,000 buc
9,760 buc

2010
3,500 buc
2009
7,330 buc
2,000 buc 4,000 buc

6,000 buc
2008

7,330 buc

2,000 buc

8,000 buc 10,000 buc 12,000 buc

5,100 buc

2007

10,000 buc

2006

9,760 buc

2005
2010

0 buc

3,500 buc
2,000 buc

4,000 buc

6,000 buc

mrului de studeni Erasmus n funcie de universitatea de origine

enti Erasmus

Total

755
1385
1320
1207
653
5320

8,000 buc

10,000 buc

12,000 buc

Universitatea Politehnica Bucuresti


Universitatea "Alexandru I. Cuza" Iai
Universitatea din Bucuresti

Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca


Academia de Studii Economice Bucuresti

10,000 buc

12,000 buc

S se reprezinte grafic structura valoric a facturilor nepltite de "Client1"


Cod
Nume Localitat
Nr
Nr zile
Adresa
Data facturii
Client
Client e Client
factur
graie
100 Client1 Constana Str. Florilor
456
2/12/2009
30 zile
100 Client1 Constana Str. Florilor
406
12/16/2009
30 zile

nepltite de "Client1"
Data scadenei
3/26/2009
1/27/2010

Valoare
38,060
8,300

Pltit
NU
NU

S se reprezinte printr-o diagram de amplitudine salariul minim, maxim i mediu, pe fiecare com
Salariul minim Salariul maxim
Contabilitate
Desfacere
Oficiu Calcul
Financiar
Marketing

1,220 lei
1,234 lei
1,500 lei
2,200 lei
1,300 lei

2,600 lei
1,980 lei
3,800 lei
3,600 lei
3,900 lei

Salariul mediu

4,500 lei

1,910 lei
4,000 lei
1,607 lei
2,650 lei3,500 lei
2,900 lei
2,600 lei3,000 lei
2,500 lei
2,000 lei

1,500 lei
1,000 lei
500 lei
- lei

Sa se reprezinte grafic amplitudinea cursului EURO, precum i evoluia cursului mediu.


S se genereze pe acelai grafic reprezentarea linear a cursului mediu al monedei EURO.
April 2012
Ziua
cotatiei

Data cotatiei
1 ##################
2 ##################
3 ##################

Curs EUR
BNR
4.086
4.107
4.113

Curs EUR
BCR
4.140
4.155
4.155

Curs EUR
BRD
4.150
4.170
4.183

4 ##################
5 Friday, 06 May 2011

4.107
4.121

4.155
4.160

4.185
4.195

Grafic bursier
4.220
4.200
4.180
4.160
4.140
4.120
4.100
4.080
4.060
4.040
4.020

4.183

4.185

4.143

4.148

4.152

4.107

4.113

4.107

4.170
4.150
4.124

4.086

02 May

03 May

04 May

05 May

minim, maxim i mediu, pe fiecare compartiment funcional

4,500 lei

4,000 lei
3,800 lei

3,500 lei
3,000 lei

3,600 lei
2,900 lei

2,500 lei

2,600 lei

2,000 lei

1,910 lei

2,650 lei

1,607 lei

1,500 lei
1,220 lei

1,000 lei

2,200 lei

1,980 lei
1,500 lei

1,234 lei

500 lei
- lei
Contabilitate

Desfacere

m i evoluia cursului mediu.


ului mediu al monedei EURO.
Curs EUR
Curs
Curs
Curs
Raiffeisen
minim maxim mediu
Bank
4.120
4.086
4.150
4.124
4.140
4.107
4.170
4.143
4.140
4.113
4.183
4.148

Oficiu Calcul

Financiar

Marketing

4.160
4.170

4.107
4.121

4.185
4.195

4.152
4.161

4.195
4.161
Curs minim
4.121

Curs maxim

Curs mediu

06 May

3,900 lei

2,600 lei

1,300 lei

Marketing

S se reprezinte grafic gestiunea n timp a cursurilor postuniversitare, utiliznd diagram


Microinformatic
Contabilitate financiar
Marketing
Turism

Data debut
5/15/2010
5/22/2010
5/29/2010
6/5/2010

Durata (zile)
11
25
12
7

Carte pag 466-468


1. se selecteaz etichetele datelor (cmpul B5:B8) i datele de debut (cmpul C5:C8);
2. se alege tipul de grafic Bar, subtipul Stacked Bar ;
3. se schimb modul de organizare a datelor - butonul de comand Switch Row/Column (tab-ul Design);
4. se adaug o nou serie de date ce reprezint durata cursului (cmpul E5:E8) - butonul
de comad Select Data (tab-u
Microinformatic
5. se inhib la vizualizare seria de date Data debut - Format Selection - Fill - No fill (tab-ul Layout);
6. se inverseaz etichetele pe axa Ox - Format Selection - Axis Options - Categories in reverse order (tab-ul Layout)
7. se seteaz valorile axei Oy - valoare minimal (opiunea Minimum ), valoare maximal (Maximum ) i incrementul (
Contabilitate
financiar
8. se stabilete formatul de afiare pentru datele calendaristice plasate pe ordonat
- formatul
personalizat dd mmmm
9. se personalizeaz graficul prin adugarea elementelor graficului (titlul graficului, etichetele graficului) - Chart Title,
Marketing

Turism

12 May

17 May

Microinformatic

Contabilitate financiar

Marketing

Turism

S se reperezinte grafic gestiunea n timp a obiectivelor unui proiect, utiliznd diagrama


Obiective

Data de nceput

Data de sfrit

Gestiunea administrativa si tehnica a proiectului


2/23/2010
Analiza si sinteza proceselor de afaceri
2/23/2010
Training-uri pentru implementarea produsului inf
2/23/2010
Implementarea prototipului
3/15/2010
Implementarea pachetelor de componentelor aditionale
4/10/2010
Analiza implementarii produselor informatice similare in Europa6/19/2010
de Est
Adaptarea produsului informatic la cerintele pietei Est Europene
7/31/2010

8/22/2010
4/9/2010
3/20/2010
5/26/2010
5/20/2010
7/31/2010
8/22/2010

9/29/2010
8/10/2010
6/21/2010
5/2/2010

3/13/2010
1/22/2010

12/3/2009
10/14/2009
Gestiunea Analiza si sinteza Training-uri Implementarea Implementarea
Analiza
administrativa si proceselor de
pentru
prototipului
pachetelor de implementarii
tehnica a
afaceri
implementarea
componentelor produselor
proiectului
produsului inf
aditionale
informatice
similare in
Europa de Est

9/29/2010
8/10/2010
6/21/2010
5/2/2010
3/13/2010

1/22/2010
12/3/2009
10/14/2009
Gestiunea
Analiza si sinteza
administrativa si
proceselor de
tehnica a proiectului
afaceri

Training-uri pentru
implementarea
produsului inf

postuniversitare, utiliznd diagrama lui GANTT


Data sfrit
5/26/2010
6/16/2010
6/10/2010
6/12/2010

Format numeric

Format data

40310

############# valoare minimal

40347

############# valoare maximal


5 zile

12/05

17/05

22/05

27/05

01/06

ch Row/Column (tab-ul Design);


E5:E8) - butonul
de comad Select Data (tab-ul Design);
Microinformatic
11
ill - No fill (tab-ul Layout);
- Categories in reverse order (tab-ul Layout);
valoare maximal (Maximum ) i incrementul (Major unit );
Contabilitate
financiar
e ordonat
- formatul
personalizat dd mmmm opiunea Number - Custom;
lul graficului, etichetele graficului) - Chart Title, Data Labels.
Marketing

increment

06/06

11/06

25

12

Turism

Chart Title
22 May

27 May

01 June

06 June

11 June

16 June

11

25

Durata
12

r unui proiect, utiliznd diagrama lui GANTT


Durata medie

16/06

5/24/2010
3/17/2010
3/7/2010
4/20/2010
4/30/2010
7/10/2010
8/11/2010

40232.00

Data de nceput

Data de sfrit

Analiza
Adaptarea
implementarii
produsului
produselor
informatic la
informatice cerintele pietei
similare in
Est Europene
Europa de Est

Data de nceput
Data de sfrit

Training-uri pentru
implementarea
produsului inf

Implementarea
prototipului

Implementarea
pachetelor de
componentelor
aditionale

Analiza
Adaptarea
implementarii
produsului
produselor
informatic la
informatice similare cerintele pietei Est
in Europa de Est
Europene

valoare minimal
valoare maximal

Series1
Durata (zile)

Data de nceput
Data de sfrit

Cod
student
554

Nota
Nota Examen
Laborator
10.00
8.25

299

9.00

331

7.00

190

10.00

531

10.00

271

8.00

549

5.00

715

7.00

104

5.00

589

6.00

300

3.00

708

0.00

56

7.00

208

3.00

72

2.00

631

8.00

137

7.75

302

7.50

312

4.50

632

8.25

723

6.75

648

6.50

415

8.00

304

7.50

638

5.75

659

4.00

392

7.00

339

9.50

402

0.00

623

4.50

254

9.75

305

5.00

108

7.25

604

3.00

718

9.00

370

3.00

354

7.25

4.50

506

5.00

64

6.50

29

5.00

313

8.00

184

9.50

8.75
8.25
10.00
9.00
10.00
7.25
5.00
6.50
8.25
1.00
1.25
6.50
3.00
2.75
7.00
8.25
6.25
6.50
6.75
1.50
8.50
9.75
6.50
3.25
2.75
9.00
10.00
1.00
3.00
9.50
4.00
6.00
3.50
9.00
1.25
5.25
6.25
6.00
7.00
3.00
7.00
8.00

S se reprezinte printr-un grafic de tip XY corelaia n


Coeficientul de corelaie
calculat ntre Nota de la Examen (y) i
=CORREL(B2:B636;C2:C636)
0.734474264

Coeficientul de corelaie=CORREL(A2:A636;B2:B636)
calculat ntre Cod Student i Nota de la Laborator
-0.043572142

Corelaia ntre N
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

Punctele de reprezentare ce formeaz aa-numitul "nor de pu


ceea ce semnific faptul c cei doi parametrii analizai sunt p

Corelaia ntre
10.00

9.00

8.00

7.00

477

6.00

292

4.50

59

5.00

89

9.00

434

5.00

183

10.00

645

5.50

282

8.50

71

9.00

100

4.00

315

4.00

725

10.00

101

9.00

451

10.00

612

10.00

316

7.00

317

6.00

274

10.00

667

9.00

617

7.00

127

7.00

79

4.00

77

4.00

156

4.00

704

8.00

529

7.50

296

6.00

172

8.00

81

10.00

57

10.00

457

7.50

432

2.00

586

6.50

541

8.00

225

6.00

330

9.50

44

4.00

144

10.00

220

5.00

216

10.00

324

6.50

135

4.00

328

9.00

308

8.00

4.00
2.00
2.50
9.50
5.75
9.50
1.25
6.50
4.50
3.00
3.50
9.00
6.25
9.25
4.50
6.00
8.50
9.75
6.50
5.25
7.50
3.75
1.00
4.00
6.50
3.75
5.00
7.00
5.00
10.00
10.00
2.00
5.25
8.75
3.25
9.75
3.25
10.00
7.25
9.50
1.50
1.00
9.50
8.25

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00
0

100

200

Punctele de reprezentare ce formeaz aa-numitul "nor de pu


ceea ce semnific faptul c cei doi parametrii analizai nu sun

42

8.00

644

2.00

200

7.00

699

7.00

129

10.00

171

10.00

329

2.50

173

9.00

320

6.00

335

8.50

192

9.00

260

0.00

336

5.00

379

8.00

637

8.50

206

9.50

341

10.00

248

0.00

344

9.00

345

7.50

112

5.75

310

1.75

367

7.75

346

10.00

277

1.75

152

3.00

23

10.00

716

4.00

291

4.50

411

6.00

276

0.50

185

4.50

608

4.50

105

1.50

564

3.00

236

6.25

349

3.00

222

4.00

186

6.00

251

10.00

443

3.00

98

7.00

500

8.00

334

10.00

6.50
3.50
6.50
5.00
10.00
5.25
2.00
9.00
5.50
9.50
7.00
1.00
4.50
9.00
6.50
9.00
10.00
2.75
8.50
2.75
7.50
1.00
8.25
8.75
1.00
2.00
10.00
4.75
2.50
4.50
5.75
7.50
3.75
1.25
5.25
6.75
1.00
2.50
7.00
10.00
2.75
10.00
2.25
9.75

66

8.00

355

1.00

474

10.00

360

5.00

102

8.00

375

4.00

568

10.00

599

3.00

239

4.00

470

3.00

681

6.00

537

4.00

668

10.00

364

8.00

366

9.00

662

6.00

224

10.00

12

10.00

24

10.00

559

3.00

5.00

653

10.00

624

10.00

373

4.00

403

7.50

376

5.50

441

5.00

350

1.00

593

4.00

298

9.00

325

10.00

720

3.00

510

6.00

661

2.00

143

8.00

404

7.50

426

8.50

46

9.00

378

4.00

268

10.00

62

1.00

123

10.00

672

7.50

134

5.50

8.50
1.00
7.50
3.00
8.25
2.75
8.75
2.00
6.50
1.25
6.25
1.00
5.75
9.00
4.75
5.00
8.00
8.00
10.00
3.50
3.50
10.00
9.50
2.50
7.50
2.25
5.25
2.00
4.75
8.00
10.00
3.50
3.00
3.25
3.25
5.00
10.00
9.00
3.25
9.00
1.75
9.75
6.50
5.50

597

8.50

579

9.00

497

9.00

168

6.00

365

9.00

383

10.00

552

10.00

169

5.00

620

7.00

619

5.00

41

5.00

126

10.00

710

7.50

634

10.00

337

9.00

229

4.00

387

3.00

284

7.00

111

8.50

26

5.25

393

6.00

486

7.00

242

10.00

188

0.00

479

5.00

54

10.00

395

9.00

340

3.00

397

5.00

165

2.00

307

5.00

361

7.00

400

5.75

139

5.00

674

6.00

633

10.00

513

10.00

401

10.00

406

3.00

489

5.00

65

10.00

49

5.00

18

10.00

570

6.00

9.50
8.50
5.75
4.50
3.25
9.25
9.00
4.00
5.50
6.75
1.00
10.00
5.00
6.00
9.50
4.75
1.00
6.75
6.00
6.25
10.00
6.50
8.00
1.00
4.00
10.00
9.75
1.25
1.00
3.50
5.00
5.25
4.25
2.00
2.20
8.00
7.50
8.75
3.25
3.00
10.00
3.50
9.50
4.50

28

3.00

713

0.00

678

8.50

87

10.00

407

6.00

418

10.00

269

8.75

574

10.00

234

9.00

490

7.50

468

10.00

396

10.00

408

9.00

414

10.00

542

10.00

430

8.75

712

10.00

53

7.00

613

3.00

622

4.00

655

4.50

92

4.50

606

8.50

603

10.00

47

10.00

228

3.50

124

8.50

416

9.00

677

9.00

294

3.00

118

3.00

38

4.50

215

8.00

417

2.00

419

10.00

435

7.00

682

7.00

688

10.00

93

2.00

436

9.00

17

5.25

388

4.50

180

0.00

132

8.50

1.00
1.00
5.25
7.00
4.75
6.50
5.00
8.00
7.25
5.75
7.75
10.00
9.50
9.50
9.00
4.50
9.00
4.50
4.50
4.75
5.00
4.50
9.75
9.50
9.50
1.25
9.00
5.50
7.50
4.50
6.25
4.50
7.75
1.25
9.75
3.00
4.50
8.50
1.00
3.00
9.00
6.25
1.50
6.00

684

4.50

238

7.50

125

3.00

621

5.00

626

8.50

213

9.00

31

3.50

84

8.00

94

4.00

343

3.00

458

7.00

481

3.00

642

9.00

438

5.00

199

10.00

70

8.50

485

10.00

647

6.50

666

5.00

550

10.00

295

6.00

10.00

657

7.00

15

10.00

210

10.00

439

8.00

702

7.00

459

6.00

381

6.00

442

8.00

694

5.00

273

9.50

372

9.50

445

5.00

447

4.00

11

8.00

582

8.50

422

5.00

448

3.75

116

3.00

10.00

692

5.00

449

4.00

227

6.50

3.50
10.00
6.50
6.50
6.50
8.75
7.50
9.50
4.25
5.50
5.25
4.50
8.50
3.25
10.00
1.00
10.00
5.00
3.50
9.50
3.50
9.75
3.25
8.00
9.00
5.50
3.00
5.00
1.00
7.75
3.00
8.00
10.00
4.50
3.75
7.00
8.25
6.50
5.00
2.00
10.00
5.25
4.50
5.50

707

9.00

722

0.00

327

10.00

687

0.00

138

6.50

5.50

321

2.50

352

4.00

197

6.50

640

8.00

67

6.50

293

4.00

359

4.00

473

4.00

467

6.00

553

10.00

652

4.00

5.00

548

5.00

174

7.00

455

10.00

598

4.00

51

10.00

460

10.00

164

7.00

669

7.00

141

7.00

257

5.00

629

4.00

602

2.00

462

9.00

584

6.00

463

7.00

658

8.00

446

5.00

303

10.00

625

2.00

195

5.00

456

7.00

261

7.00

382

2.00

600

9.00

230

3.00

285

10.00

9.75
3.75
9.50
2.00
7.50
1.00
1.50
7.25
4.75
7.50
9.25
3.00
7.75
3.50
7.75
8.75
1.00
8.50
3.00
2.25
8.00
6.25
10.00
6.50
3.25
2.75
8.00
1.50
1.25
1.00
5.75
4.50
3.75
6.00
4.50
10.00
5.75
3.50
7.50
1.00
3.50
9.50
1.00
10.00

61

1.00

571

10.00

410

7.00

475

7.00

80

8.00

121

5.00

209

8.00

556

4.00

157

7.00

680

9.00

241

6.00

146

8.00

133

9.00

35

6.00

120

6.00

226

3.00

207

2.00

280

3.00

193

3.00

265

0.00

394

6.00

91

10.00

30

10.00

39

3.00

476

7.00

480

5.00

181

10.00

487

10.00

488

9.00

45

6.00

427

0.00

163

0.00

483

3.00

235

7.00

543

3.00

358

0.00

109

10.00

136

10.00

491

6.50

544

10.00

714

6.50

278

10.00

279

10.00

27

4.00

1.00
9.75
6.50
5.25
6.25
1.00
9.25
1.00
6.00
9.75
7.50
9.00
2.00
3.00
2.75
3.25
1.00
5.75
2.00
2.50
1.00
9.50
6.25
5.25
3.75
4.50
8.50
5.00
10.00
2.00
1.50
1.50
1.75
8.75
1.25
1.00
3.25
5.00
6.50
9.50
3.00
4.50
4.50
1.00

219

3.50

14

10.00

160

10.00

494

9.00

78

6.50

142

7.50

700

10.00

13

7.75

698

4.50

338

5.50

217

10.00

161

9.00

253

8.00

178

7.75

501

7.50

52

10.00

43

10.00

502

4.00

696

6.00

503

5.00

107

8.50

425

8.50

362

5.50

113

8.50

140

6.50

386

10.00

117

10.00

693

4.00

115

6.50

4.00

119

4.00

88

4.00

151

0.00

203

8.00

505

10.00

575

7.00

665

4.50

453

5.50

333

0.00

641

0.00

478

8.00

48

0.00

508

2.00

509

10.00

5.75
9.75
6.25
2.25
2.00
4.75
10.00
4.75
2.00
4.50
6.25
6.75
8.50
2.00
5.50
10.00
10.00
1.50
3.50
4.75
1.00
8.00
7.25
5.75
5.25
10.00
10.00
1.25
8.00
2.25
4.75
2.00
1.50
6.50
9.50
7.00
3.25
6.00
1.00
2.10
8.00
1.00
1.50
4.50

162

7.00

514

10.00

266

0.00

214

7.00

420

10.00

515

10.00

10.00

516

2.00

159

7.50

187

7.00

114

4.00

697

9.50

519

7.00

518

4.00

149

10.00

240

10.00

288

8.00

40

6.00

452

8.00

605

5.00

521

7.00

301

10.00

179

9.00

577

6.00

522

8.00

74

6.00

68

4.00

353

6.00

444

5.00

437

6.00

484

6.00

573

6.00

523

4.75

525

0.00

332

7.00

347

9.00

469

5.50

572

10.00

595

8.00

205

5.00

628

5.50

247

8.00

391

2.00

85

10.00

7.25
7.75
6.50
10.00
9.75
7.75
9.50
2.00
5.50
4.00
4.75
8.00
9.75
1.00
6.50
9.50
4.75
10.00
8.25
5.00
6.25
10.00
10.00
4.50
9.00
1.00
3.75
6.75
4.50
4.75
6.25
8.75
7.25
1.00
9.50
9.25
2.00
9.75
5.50
2.50
4.25
10.00
3.75
9.00

528

2.00

148

2.00

431

7.00

96

4.00

245

2.00

399

5.00

706

7.00

33

10.00

182

9.00

592

10.00

685

4.00

246

7.75

511

10.00

651

5.00

679

9.00

536

5.00

189

8.00

368

2.00

167

9.00

202

2.00

464

10.00

533

7.00

504

8.00

262

10.00

627

7.00

97

10.00

32

2.00

654

10.00

99

8.00

147

2.00

534

10.00

539

2.00

232

10.00

374

10.00

36

5.00

703

9.00

342

3.00

611

9.00

286

7.00

660

8.50

389

10.00

709

3.00

646

0.00

671

0.00

1.25
2.25
8.50
2.00
2.50
2.00
5.00
10.00
10.00
8.75
2.75
8.50
9.00
5.50
5.00
4.50
6.50
3.75
7.50
3.75
10.00
7.75
9.75
10.00
6.50
10.00
2.00
10.00
10.00
3.50
9.75
1.75
10.00
10.00
2.00
2.75
2.50
7.00
3.50
6.00
5.00
6.25
1.00
2.25

689

8.50

55

10.00

532

10.00

557

7.00

673

4.00

433

6.50

656

2.00

170

10.00

610

10.00

221

5.00

83

10.00

50

9.50

587

10.00

675

10.00

63

9.50

21

10.00

558

4.00

482

7.00

596

10.00

721

9.00

106

7.00

218

3.00

103

7.00

424

8.00

73

3.00

560

3.25

428

10.00

695

5.00

676

5.00

283

3.00

686

5.00

601

3.00

717

7.00

263

5.00

517

10.00

423

3.00

270

5.00

259

7.00

561

2.00

377

3.00

256

8.00

461

2.00

562

9.00

563

9.00

9.50
10.00
8.25
6.50
6.50
1.00
1.00
3.00
5.00
4.50
10.00
10.00
8.50
5.75
8.25
7.75
1.00
8.00
3.75
5.75
8.00
6.75
9.00
4.50
2.00
1.50
9.50
5.25
4.50
3.75
4.50
1.00
9.75
8.50
9.75
1.75
4.50
7.50
2.00
1.50
10.00
1.00
9.75
7.75

130

8.00

131

3.00

289

3.00

607

3.00

255

10.00

630

7.00

243

5.50

565

10.00

639

9.00

690

9.00

22

4.50

204

3.00

90

3.00

450

4.50

212

5.00

390

4.00

493

9.00

614

4.00

466

7.00

385

8.00

545

2.00

567

4.50

34

10.00

724

3.00

198

5.00

128

6.00

237

6.00

576

8.00

535

5.00

244

9.00

580

4.50

566

8.00

551

6.00

663

2.00

581

10.00

615

5.00

86

10.00

701

0.00

583

0.00

223

8.00

318

3.00

585

6.00

357

8.00

588

10.00

9.00
2.00
1.00
6.75
10.00
5.25
3.50
9.50
7.50
6.00
6.00
1.75
1.00
7.00
6.25
2.00
8.00
1.25
9.00
10.00
3.25
5.75
10.00
2.00
3.50
3.50
8.75
7.75
2.00
8.75
7.50
7.75
9.00
1.00
10.00
3.00
9.00
1.50
2.00
10.00
1.25
3.75
7.00
9.50

10
9

9
495

8.00

69

0.00

636

4.50

590

4.00

398

6.00

471

9.00

249

5.00

591

5.00

275

6.00

578

9.00

158

5.00

649

6.00

314

8.00

413

9.00

440

6.00

306

5.00

290

6.00

110

5.00

356

7.00

122

10.00

4.50
1.50
5.75
3.50
3.00
8.00
4.75
1.00
4.75
4.50
2.50
5.50
8.25
4.50
6.25
1.25
4.75
3.00
8.50
9.50

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

100

un grafic de tip XY corelaia ntre notele de la laborator i cele obinute la examen.

REL(B2:B636;C2:C636)

EL(A2:A636;B2:B636)

ia ntre Nota Laborator i Nota Examen

10
9
8
7
6
Series1

Linear (Series1)
4
3
2

4.00

1
5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

ce formeaz aa-numitul "nor de puncte " sunt grupate n jurul dreptei de regresie,
1
2corelai
3 (funcia
4 CORREL
5
7 rezultatul
8
9
10
cei doi parametrii analizai0sunt puternic
a6 returnat
0,734).

aia ntre Cod student i Nota Laborator

300

400

500

600

700

800

ce formeaz aa-numitul "nor de puncte " sunt dispersate n jurul dreptei de regresie,
cei doi parametrii analizai nu sunt n dependen (funcia CORREL a returnat rezultatul -0,043).

100

200

300

400

500

600

700

800

Series1
Linear (Series1)

S se reprezinte grafic distributia (curba lui GAUSS) si structura notelor studentilor facultatii FA
nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8
1500
0
1
2
1
3
8
4
6
1501

TOTAL

14

1. se selecteaz cmpul tabelei de ipoteze ce conine rezultatele sintetizrii (A3:K5);


2. se alege tipul de grafic Line;
3. se seteaz elementele graficului;
4. se formateaz liniile graficului ce reprezint seriile de date (Format Selection - Line Style - opiunea Smoothed line);
5. se adaug pe grafic seria de date reprezentnd numrul total de note - Select Data (tab-ul Design) - Add;
6. pentru noua serie de date se stabilete tipul de grafic care s releve structura notelor (Pie sau Doughnut);
7. se afieaz pe graficul de structur categoriile de date i procentajul reprezentnd ponderea notei respective n total.

Distribuia i structura notelor


9

nota 10
5%
nota 9
8%

nota 1
1%

nota 2
5%

nota 3
8%

frecvena de apariie

7
6
5

nota 8
14%

4
3
2

nota 7
14%
nota 6
22%

1
0

nota nota nota nota nota nota nota nota nota nota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

note9studeni
10 1
9

8%

2
5% 1% 5%

3
8%

8
7

8
6
14%
5

4
9%

4
3
2

7
14%

5
14%

1
0

7
14%
6
22%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14%

ctura notelor studentilor facultatii FABBV, seria A, grupele 1500 si 1501.


nota 9 nota 10
3
2
2

Selection - Line Style - opiunea Smoothed line);


te - Select Data (tab-ul Design) - Add;
e structura notelor (Pie sau Doughnut);
ul reprezentnd ponderea notei respective n total.

ructura notelor

1500
1501

nota 3
8%

nota 4
9%

nota 5
14%

nota
10

4
9%
1501
5
14%

14%

S se reprezinte printr-un grafic mixt evolutia in timp a cursurilor postuniversitare, precum si


a tarifului perceput pentru acestea.
Marketing
Contabilitate Microinformatica
Data debut
3/23/2009
2/15/2009
4/11/2009
Durata cursului
70 zile
15 zile
40 zile
Data sfrsit
6/1/2009
3/2/2009
5/21/2009
Tarif curs
2,280 lei
2,870 lei
2,625 lei
Nr. cursanti
18 cursanti
21 cursanti
25 cursanti
Salariu pe ora cadre didactice
165 lei
182 lei
200 lei
Pret pe fila suport de
0.10
curslei
0.10 lei
0.10 lei
Suport de curs - nr. 195
de file
pag
215 pag
200 pag
Nr.ore de curs
100 ore
150 ore
125 ore
Cifra de afaceri
41,040
60,270
65,625
Total salarii brute 16,500
27,300
25,000
Total cheltuieli suport de351
curs
452
500
Tratatii (5% din CA) 2,052
3,014
3,281
Regie (23% din CA) 9,439
13,862
15,094
Total cheltuieli
28,342
44,627
43,875
Rezultat brut
12,698
15,643
21,750
Rata rentabilitii (%) 31%
26%
33%

Marketing
Contabilitate
Microinformatica
6/16/2009
5/27/2009
5/7/2009
4/17/2009
3/28/2009
3/8/2009
2/16/2009
1/27/2009
1/7/2009
12/18/2008

1. se construiete diagrama GANTT pentru cele 3 cursuri postuniversitare;


2. se adaug pe grafic seria de date reprezentnd tariful cursului;
3. se solicit ax secundar pentru seria de date Tarif curs;
4. se seteaz culoarea liniei care unete punctele de reprezentare pentru seria Tarif curs, cu scopul de a genera o reprezentare
6/16/2009
5/27/2009

6/1/2009

2,870 lei

5/7/2009
4/17/2009
2,280 lei
3/28/2009

3/23/2009

3/8/2009

3/2/2009

2/16/2009

2/15/2009

1/27/2009
1/7/2009
12/18/2008
Marketing

Contabilitate

Microinformatica

rsurilor postuniversitare, precum si reprezentarea lineara

Data debut

Data sfrsit

Data medie Tarif curs


4/27/2009 2,280 lei
3/2/2009 2/22/2009 2,870 lei
5/21/2009
5/1/2009 2,625 lei

3/23/2009

6/1/2009

2/15/2009
4/11/2009

01 June

21 May

2,870 lei
2,625 lei

2,280 lei

11 April
02 March

23 March

15 February

Marketing

Contabilitate

arif curs, cu scopul de a genera o reprezentare linear a acesteia.


3,500 lei
5/21/2009
2,625 lei

3,000 lei
2,500 lei

4/11/2009
2,000 lei
1,500 lei
1,000 lei
500 lei

0 lei
Microinformatica

Data debut
Data sfrsit
Tarif curs

Microinformatica

3,500 lei
3,000 lei
2,500 lei

2,000 lei
1,500 lei
1,000 lei
500 lei
0 lei

Analiza situaiei vnzrilor pe anul 2011


Punct vanzare
Punct vanzare A
Punct vanzare B
Punct vanzare C
Punct vanzare D
Punct vanzare E

Numar agenti
comerciali
inceput an

Numar agenti
comerciali
sfarsit an

7
10
8
7
12

8
12
11
12
14

Venit mediu din


vanzari /16
agent
50000
1470000
60000
12
110000
1080000

8
S se reprezinte prin grafic linear numrul agenilor
comerciali (la nceput i la sfrit de an) i p
6

Analiza situatiei vanzarilor70000


4

50000

16 ang.

60000

2
14 ang.
0
12 ang.

Punct vanzare A Punct12


vanzare
ang. B Punct vanzare C

12 ang.

10 ang.

11 ang.

10 ang.

8 ang.

8 ang.
7 ang.

8 ang.

6 ang.

80,000 lei

70,000 lei

4 ang.

110,000 lei
7 ang.

60,000 lei

50,000 lei

2 ang.

0 ang.
Punct vanzare A

Punct vanzare B

Venit mediu din vanzari / agent

Punct vanzare C

Punct vanzare D

Numar agenti comerciali inceput an

Punct vanzare E

Numar agenti comerciali sfarsit an

10000

9000
8000

S se reprezinte grafic (grafic n 2 axe Y) situaia salariilor i a7000


numrului de angajai pe fiecare
Filiale
Bucureti
Cluj
Oradea
6 angajati

Salarii
15626
4969
9302
1355

6000

Nr. angajati
10
5
4
1

5000
4000
3000
2000
1000

10,000 Ron

5 angajati
4 angajati

Bucureti

9,000 Ron

8,000 Ron
7,000 Ron
6,000 Ron

7,000 Ron

4 angajati

6,000 Ron
3 angajati

5,000 Ron
4,000 Ron

2 angajati

3,000 Ron
2,000 Ron

1 angajati

1,000 Ron
0 angajati

0 Ron
Bucureti

Cluj
Nr. angajati

Oradea
Salarii

120000

100000
80000
Venit mediu din vanzari / agent
60000

nceput i la sfrit de110000


an) i prin histograme verticale venitul
mediu
dininceput
distribuii.
Numar agenti
comerciali
an
80000

60000

120,000 Ron
14 ang.

100,000 Ron

40000

Numar agenti comerciali sfarsit an

Carte pag. 474-478

20000
0

Punct vanzare
Punct vanzare D Punct vanzare E
12Cang.
80,000 Ron
60,000 Ron
80,000 lei

40,000 Ron

20,000 Ron
0 Ron
Punct vanzare E
Numar agenti comerciali sfarsit an

6 angajati

5 angajati

mrului de angajai pe fiecare filial a companiei.

4 angajati
3 angajati

Salarii
Nr. angajati

2 angajati
1 angajati

10,000 Ron
9,000 Ron

8,000 Ron
7,000 Ron
6,000 Ron

0 angajati
Cluj

Oradea

7,000 Ron
6,000 Ron
5,000 Ron
4,000 Ron

3,000 Ron
2,000 Ron
1,000 Ron
0 Ron

ANALIZA VANZARILOR
Valoare vanzari
Punct
Punct
vanzare A
vanzare B

An
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1,582
2,529
4,103
5,552
8,900

Carte pag. 483-488


55,000

4,346
3,514
5,204
4,197
7,028

y = 1069.7e
R = 0.9951

50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000

y = 330.64x2 - 1379.2x + 5358.2


R = 0.7073

20,000
15,000

S se realizeze o previziune grafic a 10,000


vnzrilor
de produse pe ani i pe puncte de distribuie.
5,000
Pe grafic se va afia i ecuaia de regresie.
0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Estimarea vnzarilor
pentru perioada 2011 - 2015

y = 1069.7e0.4241x
R = 0.9951

20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

y = 330.64x2 - 1379.2x + 5358.2


R = 0.7073

2006

2007

Punct vanzare A

2008

2009

2010

2011

Punct vanzare B

2012

2013

2014

2015

Expon. (Punct vanzare A)

Poly. (Punct vanzare B)

20,000

y = 1069.7e0.4241x
R = 0.9951

y = 330.64x

18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

y = 1069.7e0.4241x
R = 0.9951

Punct vanzare A
Punct vanzare B
1379.2x + 5358.2

Vinzari previzionate
Vinzari previzionate B

e puncte de distribuie.
2013 2014
- 2015

379.2x + 5358.2

Poly. (Punct vanzare B)

y = 330.64x2 - 1379.2x + 5358.2


R = 0.7073

Punct vanzare A
Punct vanzare B
vinzari A
Poly. (Punct vanzare B)

2015

Buget previzional pentru cursul de Excel


Nr. cursanti

27 cursanti

Taxa curs
Nr. total ore

1,500 lei
100 ore
40,500 lei

VENITURI
Salarii orare profesori
Total salarii
Materiale tiparite
Cheltuieli administrative
CHELTUIELI
REZULTAT

Rentabilitate

S se reprezinte grafic rentabilitatea degajat


analiz grafic comparativ a veniturilor i c
160

190 lei
19,000 lei
2,700 lei
6,075 lei
27,775 lei
12,725 lei

31%

1. se construiete un grafic de tip histograme verticale;


2. pentru seria de date Rentabilitate se solicit ax secundar;
3. se repoziioneaz histogramele unele fa de altele, dar i n raport de ordonat (opiun
4. histogramele reprezentnd veniturile i cheltuielile vor fi nlocuite cu obiecte create cu
5. se seteaz elementele graficului.

e reprezinte grafic rentabilitatea degajat de un curs postuniversitar de Excel, urmrind o


liz grafic comparativ a veniturilor i cheltuielilor generate de cursul respectiv.

le, dar i n raport de ordonat (opiunile Series Overlap i Gap Width );


ile vor fi nlocuite cu obiecte create cu WordArt;

S se reprezinte grafic piramida anilor care s releve structura populaiei pe sexe i pe g


Grupa de vrsta

Barbai

Femei

Femei

0-4 ani

2%

3%

-3%

5-9 ani

3%

4%

-4%

10-14 ani

8%

7%

-7%

15-19 ani

12%

10%

-10%

20-24 ani

6%

9%

-9%

25-54 ani

22%

19%

-19%

55-59 ani

18%
12%

13%
15%

-13%
-15%

17%
100%

20%
100%

-20%
-100%

60-64 ani
65 ani i peste
TOTAL

Carte pag. 469-471


1. se construiete tipul de grafic Stacked Bar;
2. se selecteaz valorile axei Ox i se seteaz valorile minimale i maximale ale axei (Format Selection - Axis Options),
3. se modific scala de reprezentare a valorilor axei Oy prin alegerea opiunii Categories in reverse order (Axis Options)
4. se inhib la vizualizare axa Oy (tab-ul Layout, Axes , Primary Vertical Axis , None );
5. pentru etichetele datelor (Data Labels - More Data Labels Options) se alege opiunea Category Name ;
6. pentru a crea o imagine compact a graficului se vor elimina spaiile dintre histograme (se selecteaz o serie de date,
7. se utilizeaz WordArt pentru a legenda graficul.

0-4 ani

0-4 ani

5-95-9
aniani
10-14 ani10-14 ani
15-19 ani

15-19 ani

20-24 ani20-24 ani


25-54 ani

25-54 ani

55-59 ani

60-64 ani

65 ani i peste
20%

10%

Femei

55-59 ani

60-64 ani

30%

Barbai

65 ani i peste
0%

10%

20%

30%

0-4 ani

0-4 ani

5-9 ani

5-9 ani

10-14 ani

10-14 ani

15-19 ani

15-19 ani

20-24 ani

20-24 ani

25-54 ani

25-54 ani

55-59 ani

55-59 ani

60-64 ani

60-64 ani

65 ani i peste
30%

20%

10%

65 ani i peste
0%

10%

laiei pe sexe i pe grupe de vrst.

Selection - Axis Options), dup care se formateaz personalizat aceste valori (0%;0%;0%);
verse order (Axis Options) i opiunea Horizontal axes crosses la At maximum category (pentru a reprezenta seriile de date n ordine descr

gory Name ;
selecteaz o serie de date, iar din Format Selection - Format Data Series - Series Options - Gap Width - No Gap ;

4 ani
9 ani
14 ani
19 ani
24 ani

Series1

54 ani

Series2

59 ani
64 ani
65 ani i peste
10%

20%

30%

nta seriile de date n ordine descresctoare).

Analiza raportului dintre


costul de productie si pretul de vanzare

Cantitate de produse
Costuri materii prime/ produs
Alte cheltuieli directe
Cost de productie/ produs
Pret vanzare/ produs

180 bucati
50 lei
12,500 lei
119 lei
150 lei

160 lei

160
lei
140 lei
120 lei
lei
140
100 lei

120
lei
80 lei
60 lei
lei
100

Carte pag. 498-501

Cantitate de produse

40 lei

80
lei
20 lei
150

lei
600 lei

Pret vanzare/

40 lei
20 lei
0 lei

S se genereze un grafic de tip histogram cilindru pentru o analiz compara


simulnd cantitatea de produse fabricate prin utilizarea unui control de tip Spin

Capacitatea de producie permite fabricarea lunar a maxim 200 de buci din p

Analiza raportului dintre


costul de productie si pretul de vanzare
150 lei

150

119 lei
Pret vanzare/ produs
Cantitate de produse

Pret vanzare/
produs

Cantitate de
produse

Cost de productie/ produs

Pret vanzare/ produs

o analiz comparativ ntre costul de producie i preul de vnzare pentru un anumit pr


control de tip Spinner.

200 de buci din produsul respectiv, pragul minim fiind de 25 de buci.

tru un anumit produs,

Ora distribuie Oradea


Row Labels
Albu M.
Ionescu L.
Moisescu A.
Plea C.
Grand Total

Sum of Cantitate vndut


110
2040
125
400
2675

2500
2000
1500
1000
500
0
Albu M.

Total

Total

Albu M.

Ionescu L.

Moisescu A.

Plea C.

Oras
An

Brasov
2010

Values
Row Labels
Sum of Cheltuieli transport Sum of Cheltuieli desfacere
Punct vanzare A
20300
47360
Punct vanzare B
25400
41107
Punct vanzare C
19241
46717
Grand Total
64941
135184

80000
70000
60000
50000
40000

47360

41107

30000
20000
10000

20300

25400

0
Punct vanzare A

Punct vanzare B

46717

Sum of Cheltuieli desfacere


Sum of Cheltuieli transport

19241
Punct vanzare C

Data de
distribuie
Mon 27 Oct 2008
Sun 02 Nov 2008
Thu 06 Nov 2008
Mon 10 Nov 2008
Sat 03 Jan 2009
Mon 09 Feb 2009
Fri 13 Feb 2009
Fri 13 Feb 2009
Fri 13 Feb 2009
Thu 02 Apr 2009
Sun 10 May 2009
Sun 10 May 2009
Sun 10 May 2009
Thu 21 May 2009
Thu 21 May 2009
Thu 04 Jun 2009
Sat 25 Jul 2009
Sun 18 Oct 2009
Tue 20 Oct 2009
Thu 22 Oct 2009
Sun 08 Nov 2009
Thu 12 Nov 2009
Thu 12 Nov 2009
Fri 20 Nov 2009
Fri 20 Nov 2009
Wed 25 Nov 2009
Sun 20 Dec 2009
Thu 14 Jan 2010
Wed 27 Jan 2010
Fri 29 Jan 2010
Fri 29 Jan 2010
Fri 29 Jan 2010
Thu 11 Feb 2010
Sat 20 Feb 2010
Sun 21 Feb 2010
Sun 21 Feb 2010
Tue 16 Feb 2010
Tue 09 Feb 2010
Fri 19 Feb 2010
Tue 02 Mar 2010
Fri 12 Mar 2010
Tue 23 Mar 2010
Mon 29 Mar 2010
Thu 25 Mar 2010

Numr factur
383,746
383,746
383,747
383,748
383,749
383,750
383,751
383,752
383,752
383,753
383,754
383,754
383,755
383,756
383,756
383,757
383,758
383,759
383,759
383,760
383,761
383,762
383,763
383,764
383,764
383,765
383,766
383,767
383,768
383,768
383,769
383,769
383,769
383,770
383,771
383,772
383,773
383,774
383,774
383,775
383,776
383,776
383,776
383,777

Titlu carte
Visual Basic for Application
Bazele Informaticii
Visual Basic for Application
Baze de Date
Office 2007 - Aplicaii
Office 2007 - Aplicaii
Baze de date
Bazele Informaticii
Office 2007 - Aplicaii
Informatica utilizatorului
Informatica utilizatorului
Office 2007 - Aplicaii
Informatica utilizatorului
Programarea calculatoarelor
Informatica utilizatorului
Visual Basic for Application
Visual Basic for Application
Programarea calculatoarelor
Bazele Informaticii
Informatica utilizatorului
Bazele Informaticii
Informatica utilizatorului
Programarea calculatoarelor
Baze de Date
Birotic i Multimedia
Visual Basic for Application
Informatica utilizatorului
Baze de Date
Informatica utilizatorului
Birotic i Multimedia
Baze de Date
Office 2007 - Aplicaii
Birotic i Multimedia
Informatica utilizatorului
Baze de Date
Informatica utilizatorului
Baze de Date
Informatica utilizatorului
Baze de Date
Baze de Date
Office 2007 - Aplicaii
Office 2007 - Aplicaii
Office 2007 - Aplicaii
Baze de Date

Tue 16 Mar 2010


Sat 03 Apr 2010
Fri 23 Apr 2010
Tue 27 Apr 2010
Fri 30 Apr 2010
Wed 28 Apr 2010
Wed 21 Apr 2010
Sun 11 Apr 2010
Sun 25 Apr 2010
Tue 27 Apr 2010
Thu 15 Apr 2010
Tue 04 May 2010
Thu 06 May 2010

383,778
383,778
383,779
383,780
383,780
383,780
383,781
383,782
383,783
383,784
383,784
383,785
383,786

Informatica utilizatorului
Informatica utilizatorului
Baze de Date
Bazele Informaticii
Bazele Informaticii
Programarea calculatoarelor
Baze de Date
Birotic i Multimedia
Programarea calculatoarelor
Baze de Date
Informatica utilizatorului
Programarea calculatoarelor
Baze de Date

S se reprezinte printr-un grafic pivot totalul vnzrilor de carte pe ageni de distribuie, rest
Ora distribuie

Braov

Row Labels
Albu M.
Moisescu A.
Plea C.
Vasilescu D.
Grand Total

Sum of Valoare vnzri


5760
5650
19880
18600
49890

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Albu M.

Analiza cheltuielilor cu transportul i desfacerea


An

Oras
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009

Brasov
Brasov
Brasov
Ploiesti
Ploiesti
Pitesti
Pitesti
Brasov

Punct vanzare
Punct vanzare A
Punct vanzare B
Punct vanzare C
Punct vanzare D
Punct vanzare E
Punct vanzare F
Punct vanzare G
Punct vanzare A

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

Brasov
Brasov
Ploiesti
Ploiesti
Pitesti
Pitesti
Brasov
Brasov
Brasov
Ploiesti
Ploiesti
Pitesti
Pitesti

Punct vanzare B
Punct vanzare C
Punct vanzare D
Punct vanzare E
Punct vanzare F
Punct vanzare G
Punct vanzare A
Punct vanzare B
Punct vanzare C
Punct vanzare D
Punct vanzare E
Punct vanzare F
Punct vanzare G

S se reprezinte prin grafic pivot cheltuielile de transport i cele de desfacere, pe puncte de vn


(tabela pivot va fi filtrat la nivel de ani i orae de distribuie).
An
Oras

2010
Brasov

Row Labels
Punct vanzare A
Punct vanzare B
Punct vanzare C
Grand Total

Values
Sum of Cheltuieli transport Sum of Cheltuieli desfacere
20300
43901
25400
47789
19241
47960
64941
139650

80000

Grafic Pivot

70000
60000
50000
40000

47,789

43,901

30000
20000
10000

20,300

25,400

Punct vanzare A

Punct vanzare B

Nume Client
Compania de librrii
Compania de librrii
Librria "Central"
Vox 2000
Libris Stoc
Librria "Central"
ABCN ServCom
ABCN ServCom
ABCN ServCom
Vox 2000
Compania de librrii
Compania de librrii
Libris Stoc
RolCris
RolCris
Librria "Central"
Compania de librrii
Vox 2000
Vox 2000
Libris Stoc
Librria "Central"
RolCris
RolCris
ABCN ServCom
ABCN ServCom
Libris Stoc
Compania de librrii
Compania de librrii
Librria "Central"
Librria "Central"
Lumina Libris
Lumina Libris
Lumina Libris
ABCN ServCom
Libris Stoc
Compania de librrii
Vox 2000
Libraria UPG
Libraria UPG
ABCN ServCom
Vox 2000
Lumina Libris
Lumina Libris
Compania de librrii

Ora distribuie
Bucureti
Bucureti
Sibiu
Bucureti
Oradea
Sibiu
Bucureti
Bucureti
Bucureti
Bucureti
Bucureti
Bucureti
Oradea
Bucureti
Bucureti
Sibiu
Bucureti
Bucureti
Bucureti
Oradea
Sibiu
Bucureti
Bucureti
Bucureti
Bucureti
Oradea
Bucureti
Bucureti
Sibiu
Sibiu
Braov
Braov
Braov
Bucureti
Oradea
Bucureti
Sibiu
Oradea
Oradea
Bucureti
Sibiu
Braov
Braov
Bucureti

Agent vnzare
Radulescu S.
Radulescu S.
Radulescu S.
Popescu M.
Ionescu L.
Plea C.
Vasilescu D.
Vasilescu D.
Vasilescu D.
Moisescu A.
Radulescu S.
Radulescu S.
Ionescu L.
Popescu M.
Popescu M.
Plea C.
Albu M.
Ionescu L.
Ionescu L.
Moisescu A.
Plea C.
Moisescu A.
Moisescu A.
Ionescu L.
Ionescu L.
Plea C.
Pintilie L.
Ionescu L.
Albu M.
Albu M.
Plea C.
Plea C.
Plea C.
Moisescu A.
Plea C.
Pintilie L.
Radulescu S.
Albu M.
Albu M.
Radulescu S.
Radulescu S.
Vasilescu D.
Vasilescu D.
Pintilie L.

Cantitate
vndut
40 buc
80 buc
800 buc
400 buc
900 buc
850 buc
900 buc
1000 buc
30 buc
1400 buc
16 buc
600 buc
650 buc
1050 buc
800 buc
1300 buc
1000 buc
750 buc
60 buc
125 buc
600 buc
100 buc
250 buc
90 buc
100 buc
100 buc
360 buc
2000 buc
20 buc
30 buc
40 buc
400 buc
200 buc
280 buc
300 buc
1200 buc
1450 buc
50 buc
60 buc
90 buc
900 buc
350 buc
250 buc
360 buc

Pre
carte
38 lei
34 lei
38 lei
42 lei
31 lei
31 lei
42 lei
34 lei
31 lei
40 lei
40 lei
31 lei
40 lei
37 lei
40 lei
38 lei
38 lei
37 lei
34 lei
40 lei
34 lei
40 lei
37 lei
42 lei
29 lei
38 lei
40 lei
42 lei
40 lei
29 lei
42 lei
31 lei
29 lei
40 lei
42 lei
40 lei
42 lei
40 lei
42 lei
42 lei
31 lei
31 lei
31 lei
42 lei

Bucureti
Bucureti
Braov
Braov
Braov
Braov
Bucureti
Braov
Bucureti
Oradea
Oradea
Bucureti
Sibiu

ABCN ServCom
ABCN ServCom
Libraria "PlaCedo"
Lumina Libris
Lumina Libris
Lumina Libris
Vox 2000
Libraria "PlaCedo"
Compania de librrii
Libraria UPG
Libraria UPG
ABCN ServCom
Librria "Central"

Radulescu S.
Radulescu S.
Moisescu A.
Moisescu A.
Moisescu A.
Moisescu A.
Pintilie L.
Albu M.
Ionescu L.
Ionescu L.
Ionescu L.
Albu M.
Moisescu A.

750 buc
45 buc
75 buc
20 buc
10 buc
40 buc
500 buc
240 buc
800 buc
365 buc
125 buc
180 buc
320 buc

40 lei
40 lei
42 lei
34 lei
34 lei
37 lei
42 lei
24 lei
37 lei
42 lei
40 lei
37 lei
42 lei

or de carte pe ageni de distribuie, restricionnd interactiv tabela pe orase de distribuie.

Grafic pivot

Albu M.

Plea C.

Moisescu A.

nsportul i desfacerea
Cheltuieli transport
16,720
18,500
12,400
7,920
6,425
12,400
14,260
19,354

Cheltuieli desfacere
43,667
42,675
44,375
69,560
63,051
32,026
25,923
40,911

Vasilescu D.

17,450
21,500
8,450
9,200
13,524
16,430
20,300
25,400
19,241
8,500
7,204
14,287
16,250

47,602
46,568
69,230
60,310
30,562
30,510
48,032
48,323
42,064
60,487
65,089
28,882
33,378

ort i cele de desfacere, pe puncte de vnzare.

Sum of Cheltuieli desfacere


Sum of Cheltuieli transport

47,960

19,241
Punct vanzare C

Valoare
vnzri
1,520 lei
2,720 lei
30,400 lei
16,800 lei
27,900 lei
26,350 lei
37,800 lei
34,000 lei
930 lei
56,000 lei
640 lei
18,600 lei
26,000 lei
38,850 lei
32,000 lei
49,400 lei
38,000 lei
27,750 lei
2,040 lei
5,000 lei
20,400 lei
4,000 lei
9,250 lei
3,780 lei
2,900 lei
3,800 lei
14,400 lei
84,000 lei
800 lei
870 lei
1,680 lei
12,400 lei
5,800 lei
11,200 lei
12,600 lei
48,000 lei
60,900 lei
2,000 lei
2,520 lei
3,780 lei
27,900 lei
10,850 lei
7,750 lei
15,120 lei

30,000 lei
1,800 lei
3,150 lei
680 lei
340 lei
1,480 lei
21,000 lei
5,760 lei
29,600 lei
15,330 lei
5,000 lei
6,660 lei
13,440 lei

Evaluare