I. DATE FAMILIALE: A. Ocupatia pãrintilor: Tata – inginer Mama – contabilã B. Frati/surori Nu are frati. C.

Conditii materiale: Conditiile materiale pot fi definite ca fiind satisfãcãtoare unui trai decent. Elevul locuieste împreunã cu pãrintii si cu doi bunici (pãrintii tatãlui) într-un apartament cu trei camere. Are propria sa camerã aranjatã potrivit preferintelor personale. D. Climat afectiv: Relatiile afective din familie (atât dintre pãrinti, cât si dintre elev si pãrinti) pot fi definite drept calde si afectuoase. Fiind singurul lor copil, pãrintii îl iubesc foarte mult fãrã însã a manifesta o tendintã exageratã în a-i satisface dorintele. La rândul lui elevul îsi iubeste si respectã pãrintii pe care îi considerã “cei mai buni sfãtuitori”. El apreciazã în mod deosebit la pãrintii sãi faptul cã-i acordã libertatea de a lua decizii. La fel de mult este încântat cã pãrintii sãi stiu sã-si respecte propria intimitate. II. DATE DESPRE DEZVOLTAREA FIZICA SI STAREA SANATATII Elevul este dezvoltat armonios, în limitele specifice vârstei: înãltimea – 1,80m; greutate – 71 kg. Conform fisei medicale si a examenului de bilant, elevul este sãnãtos clinic. III. DATE PRIVIND SITUATIA SCOLARA A. Evidentierea globalã a rezultatelor scolare Nr. Disciplinele scolare Semestrul crt. Sem. I Sem. al II-lea 1. Limba si literatura româna 10 10 2. Limba strãinã (1) 9 10 3. Limba strãinã (2) 10 9 4. Istorie 9 9 5. Geografie 8 10 6. Psihologie 10 10 7. Matematica 10 10 8. Fizica 10 10 9. Chimie 10 10 10. Biologie 9 10 11. Dirigentie 10 10 12. Educatie fizica 10 10 13. Pregãtire optionalã: Cultura generalã 10 10

faza municipalã si o mentiune la olimpiada de românã . D. In clasa a IX-a D. F.A. Elevul este înscris încã din clasa a IX-a la cercul de informaticã al liceului. Dificultãti majore la învãtãtura. este însã mai putin activ în în ceea ce priveste activitãtile artistice desfãsurate în cadrul scolar. Participarea elevului la cercuri stiintifice si tehnice. Evidentierea cauzelor ce au fãcut ca elevul sã obtinã rezultate foarte bune la unele discipline si rezultate mai slabe la alte discipline scolare.14.A. Elevul nu întâmpinã dificultãti majore la nici o disciplinã scolarã. Participarea elevului la olimpiade si cercuri scolare si rezultatele pe care le-a obtinut.faza de sector. Instruire practicã 10 10 15. a obtinut premiul al III-lea la olimpiada de matematicã . La unele discipline scolare a obtinut doar rezultate bune deoarece nu este suficient de interesat de acestea. Purtare 10 10 B. Participarea elevului la alte tipuri de activitãti Face parte din echipa de baschet a scolii si este pasionat al tenisului de câmp. . D. C. E. Elevul a obtinut rezultate foarte bune la majoritatea disciplinelor scolare si acest fapt se datoreazã constiinciozitãtii sale si dorintei de a cunoaste cât mai multe despre lume si viatã.

° ¯f f .

° ¯f f ½€ €° nf€° ¾f¾€jnjf °f n ° n ¾  ¯½ °jn ½j°¾n °n%½j°fj% ° °f½ff¯ °n nf¯  ½½f¾fnf¯ j ff°©fj½½ € ° ½ ¾°f  .

¯ff€ n  f f€ n °€f¯ %fi ° ½j° ni¾ °  ¾½j°%½€ €°  ½nf ¾ f€ nf¾ ° ¾°–n½ ½j°  ¾n€f ¯€jj °¾jf¯f°€ ¾f ° °j f– fj °f ¾f¾€fn ° fi°   ¾ ¾ ¾ ¾½ nj½j°½ nf  n°¾ j #n ¯f °¾€j# f½ nfj °¯ ¾ f½j°¾j€f½nj fn j f f ff n f€ ¯ ¾  °ni°fnj½j°¾j¾¾j ¾ ¾½ n ½½f°¯f  @9I@.

@-@@  ¾ ff¯°¾  °¯ ¾½ n€n i¾  °j¯ f ¯ – f – .

°€¯€¾ ¯ nf ¾f f¯ ° f°  ¾ ¾j°j¾n°n  @9I-@D@.

f ¯fnf nf .  ° f– fjf f ¾nf - ¾n½°  ¾nf ¯ ¾ n ¯ ¯ f f ¯ f¾ ff¯i°f ¯ f¾j°j%% ¯ f¾j°j%% ¾  –f€  9¾–  .

¯  –  – °  nf €nf 9 –j ½°fj .

f– ° fj .

 °¾ ½fnnj 9f  ° fnf n f€jnnf ¾j °j f €f ° f°  ¾n½° ¾ f ¯f¾f ff ¾n½° ¾nf  f ° f €f ° f¯f©f f ¾n½° ¾nf ¾fn ¾€f½¾ f fj n°¾°nj¾f ¾ ° fn°f¾ ni¯f¯ ¾½ ¯ ¾fj f°  ¾n½° ¾nf f ° f f ° f n ° ¾ ¾€n ° ° ¾f fn ¾ f  .

€nj¯f© f °jjf  ° °i¯½°j €nj¯f© f°n ¾n½°j¾nfj  9fn½f f fn n¾°€n ¾ °n  ¾  °¾n¾ °nj °nf¾ffO ffn n °€¯fnjfn  9fn½f f f¯½f ¾n n¾nf ¾ f ½ nf f ° °nf¾ffO f f °½ ¯f ff¯½f f ¯f ¯fnj €ff¯°n½fj¾¯ °° f¯½f f ¯i°j €ff ¾ n  9fn½f f ff ½ fnj fn ½f ° n½f f¾n f¾n¾ ¾ ½f¾°ff °¾ ni¯½  ¾  °¾j¯f½° fn ° °n fn ½ ¾ fnj f¾n ¾€j¾f  °nf ¾nf .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful