Sunteți pe pagina 1din 102

CCAATTAALLOOGG EEDDIITTOORRIIAALL LLUUMMEENN

SSEECCŢŢIIUUNNEEAA ŞŞTTIIIINNŢŢEE UUMMAANNIISSTTEE

1

Adresă redacţie: Iaşi, Ţepeş Vodă, nr. 2, bl. V1, sc. F, et. 3, ap. 2
Adresă redacţie: Iaşi, Ţepeş Vodă, nr. 2, bl. V1, sc. F, et. 3, ap. 2

Adresă redacţie: Iaşi, Ţepeş Vodă, nr. 2, bl. V1, sc. F, et. 3, ap. 2 Adresă depozit de carte: Iaşi, Nicolae Iorga, nr. 55B, bl. R2, sc. A, et. 8, ap. 33 Adresă corespondenţă: OP 3, CP 780

Email edituralumen@gmail.com Portaluri internet www.edituralumen.ro www.edituralumen.com

Portaluri internet partenere www.antoniosandu.info www.librariavirtuala.com www.asociatialumen.ro

Editura Lumen este editură ştiinţifică recunoscută CNCSIS cu numărul 003. Eventualele comenzi vă rugăm să le transmiteţi prin e-mail pe adresa edituralumen@gmail.com sau prin intermediul Librăriei noastre virtuale. În cazul în care sunteţi distribuitor de carte vă rugăm să specificaţi acest lucru pentru a putea negocia eventuale discounturi si comisioane. Ne cerem scuze pentru situaţiile în care una sau mai multe cărţi solicitate din comanda Dvs. lipsesc temporar din depozitul Editurii Lumen. Vă asigurăm că vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a onora toate comenzile primite. Pentru autorii care doresc să publice la Editura Lumen vă rugăm să trimiteţi un e-mail pe adresa edituralumen@gmail.com cu specificaţia “Vreau să public”, însoţit de materialul propus pentru publicare si un scurt CV al autorului. Un redactor al Editurii Lumen vă va contacta în cel mai scurt timp posibil.

3

Editura Lumen

CCAATTAALLOOGG EEDDIITTOORRIIAALL LLUUMMEENN

SSEECCŢŢIIUUNNEEAA ŞŞTTIIIINNŢŢEE UUMMAANNIISSTTEE

5

CUPRINS:

FILOSOFIE

LOGOS - UNIVERSALITATE - MENTALITATE - EDUCAŢIE - NOUTATE: CONFERINŢĂ

INTERNAŢIONALĂ : IAŞI, 2011 VOL. 1. : SECŢIUNEA FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE UMANISTE

 

17

FILOSOFIE SOCIALĂ

17

RESURECŢIA METAFIZICII ÎN COSMOLOGIA ÎN LUI GIORDANO BRUNO 18

18

ADEVĂR ŞI CUNOAŞTERE ÎN RAŢIONALISMUL CRITIC 19

LIBERTATE ŞI MODERAŢIE POLITICĂ

REPRODUCEREA UMANĂ MEDICAL ASISTATĂ. ETICA INCRIMINĂRII VS. ETICA BIOLOGICĂ. STUDIU DE DREPT COMPARAT

19

DIMENSIUNI ETICE ALE COMUNICĂRII ÎN POSTMODERNITATE

20

POLITICĂ ŞI METAPOLITICA LA PLATON 20

MIC TRATAT DE GNOSEOLOGIE 21

IPOSTAZE ALE SIMBOLULUI ÎN LUMEA TRADIŢIONALĂ

HEIDEGGER ŞI ROSTIREA FIINŢEI 22

TRAGICUL ÎN FILOSOFIA EXISTENŢIALISTĂ FRANCEZĂ 22

METAFIZICA CUANTICĂ 23

21

INVIDUAL VERSUS SOCIETY IN THE DYSTOPIAN FICTION OF THE FIRST HALF OF THE XX-TH CENTURY

23

SUFLET ÎNTRUPAT ŞI TRUP ÎNSUFLEŢIT

24

OM, CREAŢIE, LIBERTATE. CULTURA CA ORIZONT ONTOLOGIC UMAN ÎN CONCEPŢIA FILOZOFULUI LUCIAN BLAGA

24

STUDII ÎN FILOSOFIA ORIENTULUI

25

SARTRE - UN FILOSOF AL LIBERTĂŢII UMANE

25

LOGICĂ, ARGUMENTE ŞI RETORICĂ. DE LA RAŢIUNEA TEORETICĂ LA RAŢIUNEA PRACTICĂ ÎN DISCURSUL PUBLIC

26

DIRECŢII ÎN HERMENEUTICA ACTUALĂ

26

CERCETĂRI MULTIDISCIPLINARE ÎN ŞTIINŢELE SOCIO- UMANE

27

JOCURILE DE LIMBAJ ALE LUI LUDWIG WITTGENSTEIN. O EXPLICAŢIE A COMUNICĂRII INTRA ŞI INTERPERSONALE

27

PLATON- TEORIA REAMINTIRII

28

ESEURI DE METAFIZICĂ CUANTICĂ 28

DESPRE NEANT ŞI EXISTENŢĂ. TENTATIVE DE DIALOG CU JEAN PAUL SARTRE 29

PLURALISM ONTOLOGIC ŞI IDEEA SIMŢULUI COMUN DIN PERSPECTIVA FILOSOFIEI ANALITICE 29

7

FUNDAMENTELE JURNALISMULUI PENTRU ADOLESCENŢI

30

EMMANUEL LEVINAS -LES AVENTURES DE L`ECONOMIE SUBJECTIVE ET SON OUVERTURE A L ALTERITE

30

DESPRE ZOMBIE ŞI ALŢI DEMONI

31

DE SENSU. ÎNCERCARE ISTORICO-METODOLOGICĂ ASUPRA EMPIRISMULUI ÎN EFORTUL GNOSEOLOGIC

31

CERCETĂRI, STUDII ŞI ABORDĂRI ÎN ŞTIINŢELE UMANISTE. FILOSOFIE- STIINŢE SOCIALE

32

SEMIOTICA CUANTICĂ A LIMBAJULUI ARHETIPAL

32

DUALISMUL CARTEZIAN ŞI AVORTUL. DOUĂ REFLECŢII ASUPRA PERSOANEI

33

A SPUNE ŞI A ARĂTA ONTO–LOGIA ÎN TRACTATUS LOGICO –PHILOSOPHICUS

33

TEORII ALE CATEGORIZĂRII LUMII ŞI PRACTICI ALE COMUNICĂRII

34

NOUA PARADIGMĂ A EDUCAŢIEI MULTIDIMENSIONALE

34

FILOSOFIE CREŞTINĂ ŞI STUDII RELIGIOASE

SENSUL TEANDRIC AL IUBIRII 37

37

MELCHISEDEC AL ROMÂNIEI

SCURTĂ ISTORIE A LOGOSULUI 38

SALVAREA BISERICILOR DE ORICE RIT DIN ROMÂNIA SUB OCUPAŢIA MILITARĂ SOVIETICĂ

38

ORTODOXIA ŞI NOILE MIŞCĂRI RELIGIOASE

39

DE DOCTA IGNORANTIA. ÎN THEOGNOSIA APOFATICĂ A SFÂNTULUI DIONOSIE PSEUDO – AREOPAGITUL

39

ISIHASM ÎN MĂNĂSTIRILE SPAŢIULUI MIORITIC ROMÂNESC – DE LA PALAMISM LA PAISISM 40

40

ROLUL DUHOVNICULUI ÎN VIAŢA CREŞTINULUI

ADVERSUS HAERESES, VOL. 2 41

SPLENDOAREA BUCURIEI ÎN ONTOLOGIA TRINITĂŢII 41

ADVERSUS HERESIS. FILOSOFIE CREŞTINĂ ŞI DIALOG CULTURAL 42

DEPĂŞIREA FENOMENOLOGIEI CLASICE ÎN FILOSOFIA CREŞTINĂ CONTEMPORANĂ

 

42

EUL ŞI RELIGIA. CERCETĂRI DE PSIHOLOGIE ŞI FILOSOFIE

43

MISTERUL ZEIŢELOR DE LA ISAIIA 43

CREAŢIE ŞI ÎNTRUPARE. TEORIA LOGOSULUI DE LA IOAN TEOLOGUL LA ATANASIE

44

SECTE SINUCIGAŞE 44

CEL MARE

8

STUDII CULTURALE ŞI ISTORIE

DOCTRINA NEOMACHIAVELISTĂ ÎN CONTEXTUAL PROVOCĂRILOR GLOBALISTE 47

ARTA BIJUTERIILOR DIN MOLDOVA 47

RĂZBOIUL DIN AFGHANISTAN (1979- 1989). ÎN MEMORIA PARTICIPANŢILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA. REALITATE ISTORICĂ ŞI IMAGINAR SOCIAL

48

GENOCIDUL DIN ARMENIA. IDEOLOGIE ŞI NEGARE

48

GESTIONAREA CRIZELOR DE IMAGINE. CRIZA DIN TIBET

49

LUPTA ÎMPOTRIVA PROCESULUI DE COLECTIVIZARE ÎN JUDEŢUL GALAŢI. REVOLTA

POPULARĂ DIN COMUNA CUDALBI DIN ZIUA DE 11 IANUARIE 1958

49

REMEMORĂRI ALE VIEŢII COTIDIENEDIN TIMPUL COMUNISMULUI ÎNTR-UN ORAŞ PROVINCIAL

50

O SOCIOANTROPOLOGIE A DEZASTRELOR NATURAL 50

PERSPECTIVE CULTURALE ŞI POLITICE ASUPRA EVENIMENTELOR DIN 1968 51

ASPECTE GEOPOLITICE ŞI GEOECONOMICE ALE FORMĂRII ŞI DESTRĂMĂRII SISTEMULUI COLONIAL ENGLEZ

ÎNTRE MIT ŞI REALITATE. LUPTA PENTRU ŢARA SFÂNTĂ 52

LIBERALISM ŞI DEZVOLTARE. PRINCIPII PENTRU E EDUCAŢIE LIBERALĂ 52

TIPUL EROULUI ÎN CULTURA ROMÂNĂ. DE LA STEREOTIP LA COMPORTAMENT POLITIC

53

MACHIAVELLI AND THE LEGITIMIZATION OF THE REALISM IN INTERNATIONAL RELATIONS 53

TRANZIŢIA POSTCOMUNISTĂ CA DISCURS 54

THE IMAGE OF NEW YORK AS QUINTESSENCE AND UNIQUE REFLECTION OF URBAN AMERICA -AN ANALYSIS OF THE CITY’S EMERGENCE IN THE POST WORLD WAR II PERIOD

DELIBERATIVE DEMOCRACY IN A DIVERSE EUROPE - FROM THEORY TO PRACTICE

55

54

51

NEGOCIERI ÎN KOSOVO. ACORDUL DE LA RAMBOUILLET (1998- 1999) 55

56

ISTORIOGRAFIA SEPARATISMULUI TRANSNISTRIAN 56

ROMÂNIA ŞI CONFLICTUL ISRAELIANO-PALESTINIAN

DIVORŢUL ÎN TRADIŢIA EVREIASCĂ

57

UNIUNEA EUROPEANĂ, IMPERIILE ANTICE ŞI IMPERIILE MEDIEVALE

57

FORME DE PARTICIPARE POLITICĂ A MINORITĂŢILOR NAŢIONALE ÎN CONTEXTUL

58

MUSLIMS IN EUROPE. THE EUROPEAN UNION SOLVING SOCIAL CONFLICTS 58

UNIUNII EUROPENE

ARME ŞI UNELTE DE SILEX ŞI PIATRĂ DIN ENEOLITICUL MOLDOVEI DINTRE CARPAŢI ŞI PRUT

59

PROBLEMA KURDĂ ÎN CONTEXTUL CRIZELOR IRAKIENE

59

EVOLUŢIA RELAŢIILOR RUSO-AMERICANE DIN PERSPECTIVA DEZBATERII MULTILATERALISM/ UNILATERALISM

60

9

PUTEREA STATELOR UNITE ALE AMERICII ÎN PLAN GLOBAL

60

PROTECŢIONISMUL ŞI LIBERALISMUL - DOUĂ MEGATENDINŢE ÎN GÂNDIREA ECONOMICĂ MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ

61

PARTIDUL DEMOCRAT EVOLUŢIA PARTIDULUI DEMOCRAT ÎN PERIOADA 2000-2004 61

THE WEIGHT OF HISTORICAL PATTERNS, COLLECTIVE MEMORY AND HISTORICAL LEGACIES OVER THE EVOLUTION OF THE ROMANIAN DEMOCRATIZATION PROCESS 62

CONTRIBUŢII MONOGRAFICE ASUPRA VĂII BOHOTINULUI ŞI VĂII MOŞNEI

62

DREPTATEA RECTIFICATIVĂ ÎN CONTEXT INTERGENERAŢIONAL

63

NEW APPROACHES IN HUMANISTIC SCIENCES 63

64

MULTIDIMENSIONAL RESEARCH IN HUMANISTIC SCIENCES 64

65

RELAŢIILE SUA-UE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI: NOILE RAPORTURI TRANSATLANTICE 65

CONFLICTUL DIN ORIENTUL APROPIAT ÎN PERIOADA 1948-2000

CERCETĂRI MULTIDIMENSIONALE ÎN ŞTIINŢELE UMANISTE

PROVOCĂRI ŞI DILEME ALE INTERVENŢIEI UMANITARE DUPĂ RĂZBOIUL RECE. STUDIU DE CAZ: BOSNIA-HERŢEGOVINA

CREŞTIN –DEMOCRAŢIA EUROPEANĂ ŞI CREŞTIN DEMOCRAŢIA ROMÂNEASCĂ 66

PARTICIPAREA CETĂŢENILOR ÎN ROMÂNIA. IMPLICAREA FACTORILOR ECONOMIEI

66

 

67

EXTREMA DREAPTĂ AZI. IDEOLOGIE, DISCURS, ELECTORAT. ANALIZĂ ECONOMETRICĂ

67

FILOLOGIE

@ SEA

71

NICHITA STĂNESCU POEZIA CA AVENTURĂ ONTOLOGICĂ

71

EXPERIMENTUL LECTURII

72

CHATEAUBRIAND ENTRE L'ESSAI SUR LES REVOLUTIONS ET LE GENIE DU CHRISTIANISME: L'APPARITION D'UNE CONSCIENCE CHRETIENNE

72

AUTEURS FRANCAIS.FRANÇOIS VILLON ET MARCEL PROUST

73

EUGENIU COŞERIU. CONTRIBUŢII LA PRAGMATICA LINGVISTICĂ

73

EXILUL CA TRAUMĂ, TRAUMA CA EXIL ÎN OPERA LUI NORMAN MANEA

74

DE VEGHE ÎN LANUL DE PROZĂ. DE LA MIRCEA ELIADE LA MIRCEA CĂRTĂRESCU 74

EXILUL CA TRAUMĂ, TRAUMA CA EXIL ÎN OPERA LUI NORMAN MANEA

75

STILUL INDIRECT LIBER ÎN PROZA LUI VASILE VOICULESCU

75

LE MYTHE D’ŒDIPE ET LE ROMAN POLICIER – UNE ANALYSE DE QUATRE ROMANS

FRANÇAIS

76

INTERFERENŢE PUBLICISTICE ÎNTRE ROMÂNIA ŞI PORTUGALIA

76

IAŞUL ÎN LITERATURĂ

77

10

DISPLACEMENTS OF HISTORY AND IDENTITY IN SALMAN RUSHDIE S MIDNIGHT’ S CHILDREN

77

ACTED AND UNACTED PARTS. THE QUEST FOR IDENTITY IN VIRGINIA WOOLF S NOVELS

78

L’HERMAPHRODITE MONSTRUEUX

78

SADOVENIZAREA BOVARISMULUI

79

ASPECTE ALE DANDYSMULUI ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

79

THEMES IN THE CONTEMPORARY BRITISH NOVEL BY WOMEN

80

CULTURAL GLIMPSES OF THE ENGLISH- SPEAKING WORLD

80

OTHERNESS AND THE QUEST FOR IDENTITY: AN EPITOME OF GEORGE ELIOT S NOVELS

81

IMAGINARUL SOCIAL ÎN OPERA LUI RABELAIS ŞI CREANGĂ

81

ARHAICUL ÎN POEZIA ŞI PROZA LUI VASILE VOICULESCU

82

I.L.CARAGIALE JOCURI TEXTUALE ŞI TIPURI DE DISCURS. APLICAŢIE PE MOMENTE ŞI

SCHIŢE

82

DES RECHERCHES MULTIDIMENSIONNELLES DANS LES SCIENCES HUMANISTES

83

DRACULA DE LA GOTIC LA POSTMODERNISM

83

EROSUL „LABIRINT” SEMN ŞI SIMBOL ÎN MAITREYI

84

CĂUTAREA OMULUI NOU ÎN TRILOGIA STRĂBUNII NOŞTRI DE ITALO CALVINO, O INTERPRETARE ANTROPOLOGICĂ

84

STYLE IN LANGUAGE DISCOURSES AND LITERATURE

85

ARTĂ

SURTITRAGE DU DIALOGUE DRAMATIQUE DANS LA PRATIQUE THÉÂTRALE CONTEMPORAINE 89

ARTISTIC AUTONOMY IN SOVIET CINEMATOGRAPHY. REVERSE DISCOURSE, SUBVERSION OR DISSENT?

89

DE LA FEMEIA OBIECT LA IMAGINEA-IDENTITATE. REPREZENTĂRI ALE FEMINITĂŢII ÎN CULTURA DE MASĂ

90

DOCUMENTARUL ÎNTRE JURNALISM ŞI CINEMATOGRAFIE 90

MARKETING CINEMATOGRAFIC 91

11

Ştiinţe Umaniste

1.

Filosofie

2.

Filosofie Creştină şi Studii Religioase

3.

Studii Culturale şi Istorie

4.

Filologie

5.

Artă

13

Filosofie

Logos - Universalitate - Mentalitate - Educaţie - Noutate: c onferinţă internaţională : Iaşi, 2011

Logos - Universalitate - Mentalitate - Educaţie - Noutate: conferinţă internaţională : Iaşi, 2011 Vol. 1. : Secţiunea Filosofie şi Ştiinţe umaniste

Autor: Asociaţia Lumen

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2011

Nr. pag. 556

ISBN 978-973-166-252-7

Din cuprins:

Idiosincraziile unui filosof irascibil – Camil Petrescu; Valorile politice – între contradicţie şi compatibilitate; Tema creaţiei continue în Eseurile de teodicee ale lui Leibniz; Parenting education programs. what do we know about this domain in Romania?

programs. what do we know about this domain in Romania? Filosofie socială Autor: Antonio Sandu Editura

Filosofie socială

Autor: Antonio Sandu

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2011

Nr. pag. 134

ISBN 978-973-166-269-5

Cursul „Filosofie Socială” este destinat studenţilor Facultăţii de Drept, specializare „Relaţii Internaţionale şi Studii Europene” din cadrul Universităţii „Mihail Koglniceanu” din Iaşi, putând fi o lectură interesantă pentru orice persoană interesată de problematica filosofiei sociale. Volumul este structurat pe unităţi de învăţare, capitole şi cursuri.

17

Resurecţia metafizicii în cosmologia în lui Giordano Bruno Autor: Marian ŢĂRANU Editura Lumen www.edituralumen.ro

Resurecţia metafizicii în cosmologia în lui Giordano Bruno

Autor: Marian ŢĂRANU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2010

Nr. pag. 344

ISBN 978-973-166-124-7

Istoria interpretărilor operei lui Giordano Bruno reflectă succesiunea perioadelor revoluţionare sau a celor de căutare a identităţii unor epoci. Perspectiva diacronică asupra modelor sau curentelor de interpretare a operei şi biografiei bruniene pune în lumină moduri aproape radical diferite de a vedea una dintre contribuţiile decisive la naşterea Modernităţii.

contribuţiile decisive la naşterea Modernităţii. Libertate şi moderaţie politică Autor: Marius CĂPRARU

Libertate şi moderaţie politică

Autor: Marius CĂPRARU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2010

Nr. pag. 252

ISBN 978-973-166-234-3

Această culegere de două lucrări, prima care tratează opera filosofică a lui Raymond Aron şi cea de-a doua care se ocupă de originile intelectuale ale Revoluţiei Americane are rolul de a urmări felul în care opera lui Aron şi evenimentul reprezentat de Revoluţia Americană au fost depăşite în importanţă de interpretările lor succesive. În acelaşi timp, statutul lor filosofic şi istoric esenţial a rezistat tentativelor de anihilare şi amneziei sociale.

18

Adevăr şi cunoaştere în raţionalismul critic Autor: Emilia CLOŞCĂ Editura Lumen www.edituralumen.ro

Adevăr şi cunoaştere în raţionalismul critic

Autor: Emilia CLOŞCĂ

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2010

Nr. pag. 304

ISBN 978-973-166-188-9

Karl Popper este unul dintre cei mai discutaţi filosofi ai ştiinţei, începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea, opera lui bucurându-se de o imensă notorietate internaţională. La noi în ţară, s-au făcut dese referiri în ultimii 50 de ani, dar, după ştiinţa noastră, nu există o monografie dedicată celui care a enunţat un criteriu de demarcare între teoriile pretendente la ştiinţificitate şi ideologii.

teoriile pretendente la ştiinţificitate şi ideologii. Reproducerea umană medical asistată. Etica incriminării

Reproducerea umană medical asistată. Etica incriminării vs. Etica biologică. Studiu de drept comparat

Autor: Alexandra HUIDU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2010

Nr. pag. 446

ISBN 978-973-166-198-8

Ieşită de sub condeiul unui tânăr jurist, lucrarea Reproducerea umană medical asistată. Etica incriminării vs. etica biologică. Studiu de drept comparat invită la actul lecturii ca un act provocator care va surprinde (garantat, în mod plăcut).

19

Dimensiuni etice ale comunicăr ii în postmodernitate Autor: Antonio SANDU EdituraLumen www.edituralumen.ro

Dimensiuni etice ale comunicării în postmodernitate

Autor: Antonio SANDU

EdituraLumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 218

ISBN 978-973-166-176-6

Volumul de faţă se constituie într-o încercare de a identifica dimensiunile etice ale unei paradigme culturale care capătă din ce în ce mai mult dinamism şi anvergură:

Paradigma holistă sau după Theodor Codreanu paradigma transmodernă (2005). Etapa în care această paradigmă se afirmă plenar convenim să o numim transmodernitate. Transmodernitatea coexistă în acest moment cu postmodernitatea şi de aceea mulţi autori identifică cele două paradigme, considerându-le o singură matrice culturală.

paradigme, considerându - le o singură matrice culturală. Politică şi metapolit ica la Platon Autor: Isadora

Politică şi metapolitica la Platon

Autor: Isadora DUNCA

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 106

ISBN 978-973-166-115-5

Care formă de comunitate umană sau statală ar fi cea mai bună, sau întrebările privind libertatea, dreptatea, dezvoltarea individuală sau educaţia, cele referitoare la raportul dintre individ şi societate, putere şi dominaţie, reprezintă probleme care ne preocupă astăzi la fel de mult ca şi pe gânditorii secolelor trecute.

20

Mic tratat de gnoseologie Autor: Tomiţă CIULEI Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2009

Mic tratat de gnoseologie

Autor: Tomiţă CIULEI

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 446

ISBN 978-973-166-178-0

Filosofia, în esenţă, cuprinde două mari probleme: problema existenţei ce constituie obiectul de studiu al metafizicii şi gnoseologia sau teoria cunoaşterii. Prin gnoseologie demersul filosofic tinde să elucideze natura şi extensiunea cunoaşterii, presupoziţiile şi fundamentele acesteia.

cunoaşterii, presupoziţiile şi fundamentele acesteia. Ipostaze ale simbolului în lumea tradiţională Autor:

Ipostaze ale simbolului în lumea tradiţională

Autor: Daniel COJANU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 202

ISBN 978-973-166-173-5

De-a lungul timpului, simbolul a suscitat conştiinţei teoretice un interes statornic, beneficiind de abordări diverse. O tradiţie a interpretărilor simbolului care urcă până la Platon a încorporat treptat hermeneutica textelor sacre, istoria artei, filosofia culturii, antropologia, semiotica, fenomenologia religiilor, psihanaliza.

21

Heidegger şi rostirea fiinţei Autor: Viorel ROTILĂ Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi,

Heidegger şi rostirea fiinţei

Autor: Viorel ROTILĂ

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 227

ISBN 978-973-166-155-1

Această carte doreşte să dezvăluie legătura inextricabilă dintre fiinţă şi limbă sub semnul căreia filosoful german aşază gândirea fiinţei, relaţia indicând şi o alta mult mai vizibilă, respectiv cea dintre fiinţă şi timp. Se impun câteva precizări tehnice: cartea Sein und Zeit, esenţială pentru această lucrare, am citit-o iniţial într-o altă traducere (de fapt în alte traduceri) decât cea efectuată de domnii Gabriel Liiceanu şi Cristian Ciocan, respectiv în cea a domnului Doru Gabriel Tilinca.

Ciocan, respectiv în cea a domnului Doru Gabriel Tilinca. Tragicul în filosofia existenţialistă franceză Autor:

Tragicul în filosofia existenţialistă franceză

Autor: Viorel ROTILĂ

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 476

ISBN 978-973-166-154-4

Această lucrare stă sub semnul întrebării: Ce este tragicul? Nu vom da o definiţie a tragicului, ori vreun set de definiţii, în încercarea de a fixa în mod irevocabil tragicul în concepte, răspunsul la această întrebare putând fi desluşit pe întreg parcursul lucrării.

22

Metafizica cuantică Autor: Antonio SANDU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2008 Nr. pag.

Metafizica cuantică

Autor: Antonio SANDU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2008

Nr. pag. 128

ISBN 978-973-166-035-6

Filosofia contemporană, după ce ştiinţa a făcut loc indeterminării şi posibilului în cunoaştere, ar trebui să recupereze gnoseologic misterul. Misterul îl înţelegem nu doar ca pe o limitare a cunoaşterii în sensul unei cenzuri transcendente, ci şi ca pe o deschidere creatoare în faţa infinitului.

ci şi ca pe o deschidere creatoare în faţa infinitului. Invidual Versus Society in The Dystopian

Invidual Versus Society in The Dystopian Fiction of The First Half of The XX-Th Century

Autor: Gabriel ROMAN-BĂRBUŢI

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2008

Nr. pag. 101

ISBN 978-973-166-092-9

The present paper has as its main theme the complex relationship between the individual and society in the anti-utopian literature of the first half of the XX-th century. As we know, this period has been an extremely prodigious one for the utopian literature, marking a decisive shift of perspective of the utopian imaginary.

23

Suflet întrupat şi trup însufleţit Autor: Alina BARBU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

Suflet întrupat şi trup însufleţit

Autor: Alina BARBU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2008

Nr. pag. 205

ISBN 978-973-166-088-2

O „Introducere” limpidică expune finalitatea eseului, şi anume „să prezinte universul înformaţional din secolul al XVII-lea, opiniile gânditorilor şi moraliştilor asupra sufletului şi trupului, cât şi reflectarea acestora în poezia barocă şi metafizică din Anglia şi Franţa”.

poezia barocă şi metafizică din Ang lia şi Franţa”. Om, creaţie, libertate. Cultura ca orizont ontologic

Om, creaţie, libertate. Cultura ca orizont ontologic uman în concepţia filozofului Lucian Blaga

Autor: Ioana Camelia ŞANDOR

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2008

Nr. pag. 124

ISBN 978-973-166-087-5

Lucrarea de faţă se dorea a fi iniţial o transpunere a sistemului filosofic blagian în termenii ordinii atât de familiare fiecăruia dintre noi: începutul (apariţia omului), dezvoltarea (cunoaştere) iar în final se dorea adăugarea sensului (cultură şi Dumnezeu). Au apărut apoi îndoielile, semnificaţiile care iniţial au fost ignorate şi care acum se întorceau sub forma unor imperative.

24

Studii în filosofia Orientului Autor: Antonio SANDU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi,

Studii în filosofia Orientului

Autor: Antonio SANDU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2008

Nr. pag. 164

ISBN 978-973-166-036-3

Intenţia acestui volum nu este de a realiza o prezentare exhaustivă a filosofiei Orientului ci de a prezenta cu precădere acele sisteme şi şcoli filosofice a căror doctrină reinterpretată contribuie la construcţia paradigmei holiste.

contribuie la construcţia paradigmei holiste. Sartre - un filosof al libertăţii umane Autor: Ramona

Sartre - un filosof al libertăţii umane

Autor: Ramona BUJOR

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2008

Nr. pag. 392

ISBN 978-973-166-039-4

Precuvânt la cuvintele lui Sartre Într-un timp al declinului judecăţii critice, universitarul ieşean Ramona Elena Bujor şi- a propus o analiză in esse a operei lui Jean- Paul Sartre, urmărind desfăşurarea conceptelor de libertate şi creaţie, pe toate palierele filosofiei sale: fenomenologie, ontologie- existenţială, antropologie şi morală.

25

Logică, argumente şi retorică. De la raţiunea teoretică la raţiunea practică în discursul public Autor:

Logică, argumente şi retorică. De la raţiunea teoretică la raţiunea practică în discursul public

Autor: Tomiţă CIULEI

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2008

Nr. pag. 300

ISBN 978-973-166-079-0

Volumul este structurat în două părţi; prima tratează dimensiunea teoretică a raţiunii în Grecia antică, oferind o dezbatere despre empiric şi teoretic în filozofia greacă şi elenă. A doua parte se ocupă de practica retoricii, şi a argumentării, lăsând un loc aparte sofismelor şi contraargumentării.

lăsând un loc aparte sofismelor şi contraargumentării. Direcţii în hermeneutica actuală Autor: Oleg BERNAZ

Direcţii în hermeneutica actuală

Autor: Oleg BERNAZ

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2008

Nr. pag. 92

ISBN 978-973-166-049-3

Încercările din cadrul acestei lucrări au ca prim reper demersul arheologiei foucaldiene. Dacă e să oferim o primă definiţie arheologiei, atunci putem spune că aceasta se conturează ca o filosofie a evenimentului. Conceptul de „eveniment“ este central în gîndirea foucaldiană, căci pornind de aici, Foucault va construi o critică la adresa tuturor analizelor ce l-ar fi subordonat unei semnificaţii generale (totalitatea culturală) sau originare (subiectul transcendental sau conştiinţa istorică).

26

Cercetări multidisciplinare în ştiinţele socio - umane Autori: Edi APOSTU et all. Editura Lumen www.edituralumen.ro

Cercetări multidisciplinare în ştiinţele socio- umane

Autori: Edi APOSTU et all.

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 220

ISBN 978-973-1703-61-9

Din cuprins:

Artă si sacralitate, excurs istoric; Dezbaterea unilateralism-multilateralism în organizarea intervenţiilor în forţă. S.U.A. opunându-se lumii pentru ca lumea să aibă dreptul să li se opună; Paradigma cunoasterii stiinţifice în Grecia Antică; Piaţa internaţională de opiacee.

în Grecia Antică; Piaţa internaţională de opiacee. Jocurile de limbaj ale lui Ludwig Wittgenstein. O

Jocurile de limbaj ale lui Ludwig Wittgenstein. O explicaţie a comunicării intra şi interpersonale

Autor: Cosmina Florentina SURLEA

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 123

ISBN 978-973-1703-86-2

Lucrarea de faţă îşi propune pe lângă expunerea ideilor principale ale filosofiei târzii a lui Wittgenstein şi stabilirea condiţiilor de apariţie a acestei filosofii în corelaţie cu filosofia primă a lui Witgenstein dar şi cu filosofia analitică a timpului său, prezentarea conceptelor importante ale teoriei jocurilor de limbaj şi a modului în care această teorie funcţionează.

27

Platon- Teoria reamintirii Autor: Patricia VOINESCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007

Platon- Teoria reamintirii

Autor: Patricia VOINESCU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 151

ISBN 978-973-1703-50-3

Teoria reamintirii a determinat saltul la doctrine precum transcendenţa Formelor, discuţii despre nemurire, despre sufletul înaripat întâlnindu-se cu adevărul dincolo de ceruri, generând cele mai frumoase mituri platonice şi, în acelaşi timp, a pus bazele teoriei cunoaşterii, a distincţiei dintre cunoaştere şi credinţa adevărată, precum şi metodei dialectice.

şi credinţa adevărată, precum şi metodei dialectice. Eseuri de metafizică cuantică Autor: Antonio SANDU Editura

Eseuri de metafizică cuantică

Autor: Antonio SANDU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 203

ISBN 978-973-1703-79-4

Din Cuprins:

Metafizica cuantică o construcţie eidetică; Metafizica cuantică o posibilă direcţie a discursului transmodern; Limite ale modelului transcultural; Spiritul ştiinţific dimensiune definitorie a modelului cultural european; Demersul ştiinţific îşi propune aflarea adevărului; Demersul ştiinţific îşi propune să analizeze realitatea obiectivă; Demersul ştiinţific are ca instrument raţionalitatea logică; Limbajul logico matematic constituie fundamentul ştiinţelor pozitive.

28

Din cuprins: Despre neant şi existenţă. Tentative de dialog cu Jean Paul Sartre Autor: Raluca

Din cuprins:

Despre neant şi existenţă. Tentative de dialog cu Jean Paul Sartre

Autor: Raluca RĂDOI

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 177

ISBN 978-973-1703-75-6

Prefaţă de Adriana Neacşu; Cuvânt înainte; Despre fiinţă şi neant; Partea I Despre existenţă; Capitolul I Jocul şi existenţa; Capitolul II Masca melancolicului; Capitolul III Jocul şi teatrul; Partea a-II-a Despre neant.

III Jocul şi teatrul; Partea a -II-a Despre neant. Pluralism ontologic şi ideea simţului comun din

Pluralism ontologic şi ideea simţului comun din perspectiva filosofiei analitice

Autor: Cătălina Daniela RĂDUCU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 247

ISBN 978-973-166-026-4

Titlul „Pluralism ontologic” şi ideea „simţului comun” din perspectiva filosofiei analitice sugerează, la prima vedere, o întreprindere extrem de complexă şi dificilă. Ne vom permite să spunem că lucrarea de faţă nu este ceea ce sugerează titlul, dintr-un motiv foarte simplu: am ales ca subiect al cercetării noastre un singur autor, la care cele două teme anunţate: pluralismul ontologic şi ideea de simţ comun se împletesc în modul cel mai relevant.

29

Fundamentele jurnalismului pentru adolescenţi Autori: Bogdan BAGHIU, Tomiţă CIULEI, Antonio SANDU EdituraLumen

Fundamentele jurnalismului pentru adolescenţi

Autori: Bogdan BAGHIU, Tomiţă CIULEI, Antonio SANDU

EdituraLumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 49

ISBN 978-973-166-028-8

În societatea contemporană mass- media tinde să devină un actor concurenţial din ce în ce mai redutabil pe piaţa educaţională faţă de formulele educaţiei formale. Multiplicarea exponenţială a modalităţilor de transmitere a informaţiei în regim digital a condus la crearea de noi forme de mediere publică a realităţii imediate. Din punctul de vedere al acceptării şi asimilării noilor tehnologii comunicaţionale, tânăra generaţie este o categorie privilegiată, însă aspectul diseminării informaţionale o dezavantajează.

aspectul diseminării informaţionale o dezavantajează. Emmanuel Levinas -Les aventures de l`economie subjective et

Emmanuel Levinas -Les aventures de l`economie subjective et son ouverture a l alterite

Autor: Delia POPA

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 239

ISBN 973-1703-44-2

Depuis les premiers écrits à l’orée des années 1930 – années qui, autour des entretiens de Davos1, seront décisives pour l’orientation de la pensée européenne au XXème siècle – jusqu’à nos jours, et aujourd’hui peut-être encore plus qu’à ses débuts, la philosophie d’Emmanuel Lévinas lance des défis remarquables.

30

Despre Zombie şi alţi demoni Autor: Alexandra VARGA Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi,

Despre Zombie şi alţi demoni

Autor: Alexandra VARGA

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 85

ISBN 978-973-1703-47-3

Pornind de la diferenţele între ceea ce se înţelege prin zombie, voi încerca să susţin că în cazul experimentului propus de mine imposibilitatea realizării unei distincţii prin mijloace raţionale aruncă o umbră de îndoială asupra unei modalităţi dihotomice (dualism Vs monism fizicalist) de a da seama despre conştiinţă.

Vs monism fizicalist) de a da seama despre conştiinţă. De sensu. Încercare istorico- metodologică asupra

De sensu. Încercare istorico-metodologică asupra empirismului în efortul Gnoseologic

Autor: Tomiţă CIULEI

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 528

ISBN 978-973-1703-28-2

Conţine şi textul original :David Hume An Enquiry Concerning Human Understanding. Efortul aici de faţă îşi află presupoziţiile într-o dublă încercare: pe de o parte, necesitatea unei analize istorico metodologice a empirismului în general, şi a celui clasic (anglo-saxon) în special, şi pe de altă parte, regăsirea în cadrul acestui mod de gândire a locurilor comune perspectivei filosofice, de la cunoaşterea şi înţelegerea Fiinţei, până la posibilitatea înfăţişării acesteia în constructe semantice.

31

Cercetări, studii şi abordări în ştiinţele umaniste. Filosofie- Stiinţe Sociale Autori: Delia POPA, Mihai Bogdan

Cercetări, studii şi abordări în ştiinţele umaniste. Filosofie- Stiinţe Sociale

Autori: Delia POPA, Mihai Bogdan IOVU, Gim GRECU, Silvia FĂT, Diana DĂMEAN

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 209

ISBN 978-973-7766-72-4

Chiar dacă orientările şi opiniile fiecăruia dintre noi diferă, părem cu toţii gata de a ne acorda cu uşurinţă, când ajungem să vorbim despre « realitate ». « Intr-adevăr », spunem noi, « realmente », « de fapt », înţelegând prin aceasta un temei ultim al lumii care sintetizează, într-un fel de ordin suprem al cotidianului, distincţiile pe care le folosim adesea pentru a da contur experienţelor noastre singulare.

adesea pentru a da contur expe rienţelor noastre singulare. Semiotica cuantică a limbajului arhetipal Autor: Şerban

Semiotica cuantică a limbajului arhetipal

Autor: Şerban FOTEA

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 263

ISBN 978-973- 7766 -80 -9

Autorul propune un mecanism interpretativ propriu identificând o serie de nuanţe ale fiinţei, cu care operează semiotico hermeneutic. Deschis, autorul relevă peremptoriu că el ia în seamă Adevărul existenţei Lui Dumnezeu, urmărind să evidenţieze felul în care taina Trinităţii creştine şi taina Întrupării Cuvântului sunt compatibile cu teoria fractalilor şi cu teoria holografiei, ca fundamente explicative ale unor noi paradigme.

32

Dualismul cartezian şi avortul. Două reflecţii asupra persoanei Autor: Marko Lehel Csongor Editura Lumen

Dualismul cartezian şi avortul. Două reflecţii asupra persoanei

Autor: Marko Lehel Csongor

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 230

ISBN 973-7766-77-6

Un titlu, iată, care apropie două lucruri aparent străine. Ceea ce le leagă totuşi este faptul că ele reprezintă două ocazii de a reflecta asupra a ceea ce este fiinţa umană, pe care, pentru a exprima diferenţa profundă dintre ea şi alte tipuri de individualitate, o numim persoană. Sunt două ocazii de a reflecta asupra valorii persoanei, ceea ce rămâne din ea în aceste vremuri postmoderne în sensul propriu al cuvântului.

vremuri postmoderne în sensul propriu al cuvântului. A spune şi a arăta Onto –logia în Tractatus

A spune şi a arăta Onto–logia în Tractatus Logico –Philosophicus

Autor: Andrei Alexandru ACHIM

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 66

ISBN 978-973-7766-83-0

Autorul porneşte de la analiza operei lui Ludwig Wittgenstein pe care îl consideră unul dintre cei mai interesanţi filosofi ai secolului XX căruia îi subliniază aportul la dezvoltarea simbolismului logicii contemporane şi caracterul mistic totodată.

33

Teorii ale categorizării lumii şi practici a le comunicării Autor: Angela E. SPINEI Editura Lumen

Teorii ale categorizării lumii şi practici ale comunicării

Autor: Angela E. SPINEI

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 198

ISBN 978-973-7766-92-2

Noua ordine ontologică determinată de limbă enunţată de semiologie (F. De Saussure et all) aduce în prim plan problematica comunicării. Alături de alte două instanţe supreme, ale realităţii şi ale cunoaşterii, contemporaneitatea postează Comunicarea. Tematizarea comunicării conduce desigur la schimbări majore, în ce priveşte maniera de a conceptualiza lumea şi comportamentul uman.

maniera de a conceptualiza lumea şi comportamentul uman. Noua paradigmă a educaţiei multidimensionale Autori: Tudor

Noua paradigmă a educaţiei multidimensionale

Autori: Tudor GHIDEANU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2003

Nr. pag. 166

ISBN 973-86187-8-9

Culegere de articole în domeniul educaţiei multidimensionale.

Şi

Lumina, de la început , a fost fără foc, dar Focul nu a existat fără Lumină. Lumina

a însemnat Jertfă, iar Jertfa, taină a iubirii şi a Creaţiei.

34

Filosofie Creştină şi Studii Religioase

35

Sensul teandric al iubirii Autor: Tudor GHIDEANU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2011,

Sensul teandric al iubirii

Autor: Tudor GHIDEANU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2011, 2007

Nr. pag. 293

ISBN 978-973-1703-42-8

De la început trebuie să arătăm distincţia ontologică dintre existenţa lui Dumnezeu şi cunoaştera lui Dumnezeu şi, totodată, complementaritatea dintre revelaţia divină şi trăirea (Erlebnis) lui Dumnezeu (ca iubire, smerenie, milă, rugăciune, asceză, contemplaţie, extaz).

smerenie, milă, rugăciune, asceză, contemplaţie, extaz). Melchisedec al României Autori: Tudor GHIDEANU, Preda

Melchisedec al României

Autori: Tudor GHIDEANU, Preda GHIDEANU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2011, 2007

Nr. pag. 141

ISBN 978-973-1703-74-9

Cel despre care titanul istoriei noastre naţionale Bogdan Petriceicu Haşdeu spunea nemuritoarele cuvinte: „fără îndoială, bărbatul cel mai cu ştiinţă dintre prelaţii noştri”, Mihai Ştefănescu (Melchisedec), fiul preotului Petru Ştefănescu, s-a născut pe 16 februarie 1823, în satul Gârcina (Neamţ) şi, după şcoliri prea înalte, avea să onoreze, cu personalitatea sa multivalentă, Biserica Ortodoxă Română, ca Episcop al Episcopiei Romanului, într-o fericită continuitate a marilor săi înaintaşi Macarie şi Dosoftei- şi cu numele celebrei şi curatei preoţii- rânduieli:Melchisedec.

37

Scurtă istorie a logosului Autor: Bogdan BAGHIU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2011,

Scurtă istorie a logosului

Autor: Bogdan BAGHIU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2011, 2006

Nr. pag. 207

ISBN 978-973-1703-27-5

Într-adevăr dacă se compară creştinismul cu budismul de exemplu în care mântuirea se obţine doar pe cale negativă şi numai prin propriile puteri şi eforturi ale individului se impune numaidecât superiorizarea doctrinei creştine. Căci, într-adevăr, este destul de stranie o doctrină care vine cu ideea că trebuie să fii plăcut lui Dumnezeu, numai pe cale negativă, nefăptuind, nelucrând, nemâncând, în alte cuvinte nefăcând nimic altceva decât ţintind spre Nirvana.

nefăcând nimic altceva decât ţintind spre Nirvana. Salvarea bisericilor de orice rit din România sub

Salvarea bisericilor de orice rit din România sub ocupaţia militară sovietică

Autor: Tudor POPESCU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2009

Nr. pag. 188

ISBN 978-973-166-175-9

Lucrarea de faţă reprezintă o pagină semnificativă din istoria încercatului nostru popor, care s-a născut creştin, a trăit creştineşte şi a suportat cu serenitate şi demnitate, toate asprele încercări ale destinului.În timpul celui de-al doilea război mondial, un stat ateu, aflat în fruntea celei mai numeroase armate — illo tempore — ţinea sub ocupaţie militară toate ţările, de la Oceanul Pacific până dincolo de Berlin, spre frontiera Franţei.

38

Ortodoxia şi noile mişcări religioase Autor: Cip rian Marius CLOŞCĂ Editura Lumen www.edituralumen.ro

Ortodoxia şi noile mişcări religioase

Autor: Ciprian Marius CLOŞCĂ

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 535

ISBN 978-973-166-162-9

Studierea fenomenului neoreligios datează de mai puţin de o jumătate de secol. Anii "60 —70" ai secolului trecut s-au constituit în debutul unei noi discipline în arealul istoriei religiilor lumii: studiul noilor mişcări religioase. Indiferent că erau de inspiraţie creştină sau necreştină, aceste noi mişcări au tras semnalul de alarmă privind anumite mutaţii semnificative la nivelul mentalului religios.

mutaţii semnificative la nivelul mentalului religios. De Docta Ignorantia. În theognosia apofatică a Sfântului

De Docta Ignorantia. În theognosia apofatică a Sfântului Dionosie Pseudo – Areopagitul

Autor: Ciprian Marius CLOŞCĂ

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 360

ISBN 978-973-166-128-5

Dintotdeauna, oamenii de pretutindeni L-au căutat pe Dumnezeu în diverse moduri. El a fost imaginat în multe chipuri, confundat cu lumea materială şi cu fenomenele ei, cu o forţă universală impersonală (mana, Brahman), substituit cu o multitudine de zeităţi care patronau manifestările cosmosului; dar a fost şi intuit ca Entitate abisală, Fiinţă generatoare a întregului existent.

39

Isihasm în mănăstirile spaţiului mioritic românesc – de la palamism la paisism Autor: Constantin MARIN

Isihasm în mănăstirile spaţiului mioritic românesc – de la palamism la paisism

Autor: Constantin MARIN

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2009

Nr. pag. 192

ISBN 978-973-166-179-7

În terminologia religioasă răsăriteană, inclusiv a ortodoxiei române, cuvântul isihia este preluat din greaca κοινη; în scrierile şi lucrările din Apus precum şi în dicţionarele de greacă veche, termenul echivalent este puţin diferit şi anume hesychia. Sunt, aşadar, în joc două cuvinte care ar putea crea oarecare nedumeriri - cuvinte ce se referă la una şi aceeaşi realitate spirituală, teoretizată de unii reprezentanţi de seamă ai teologiei răsăritene.

de unii reprezentanţi de seamă ai teologiei răsăritene. Rolul duhovnicului în viaţa creştinului Autor: Elena

Rolul duhovnicului în viaţa creştinului

Autor: Elena Lăcrămioara ANDON

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2009

Nr. pag. 105

ISBN 978-973-166-055-4

Observăm astăzi mai mult ca oricând că lumea contemporană a pierdut aproape total sensul păcatului. Deşi vedem efectele sale distrugătoare, totuşi păcatul nu este perceput în adevărata sa dimensiune. Omul zilelor noastre este mereu zbuciumat şi neliniştit, prins în mrejele şi plăcerile patimilor, mereu în căutarea fericirii lumeşti uitând de scopul ultim pentru care a fost creat şi anume preamărirea lui Dumnezeu şi dobândirea fericirii veşnice.

40

ADVERSUS HAERESES, vol. 2 Autor: Tudor GHIDEANU (coord.) Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi,

ADVERSUS HAERESES, vol. 2

Autor: Tudor GHIDEANU (coord.)

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2008

Nr. pag. 761

ISBN 978-973-166-052-3

Aflăm că: Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova slujind valorile tradiţionale ale binecredinciosului popor (?) al Republicii Moldova, a luat „atitudine fermă împotriva legii cultelor, votată în Parlament, ca fiind o „lege antihristică”, lege care pune pe picior de egalitate „credinţa strămoşească cu alte culte, inclusiv cel păgân” ?!, lege inadmisibilă!

alte culte, inclusiv cel păgân” ?!, lege inadmisibilă! Splendoarea bucuriei în ontologia trinităţii Autor: Tudor

Splendoarea bucuriei în ontologia trinităţii

Autor: Tudor GHIDEANU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2008

Nr. pag. 246

ISBN 978-973-166-053-0

-ţi înalţi ochii, să vezi, să plângi de Bucurie, să-ţi împlineşti sufletul şi trupul: de bucuria Bucuriei! Să aibi aducerea aminte a plînsului că nu înţelegeai: mângâierea Mângîietorului, darul Dătătorului de viaţă, plinătatea Harului Întrupării, singurul Care purcede de la Tatăl şi Care împreună cu Fiul, se încarcă de Slavă întru: laudă, cîntare si cunoaştere! Cu tăcere înţeleaptă, mai presus de minte.

41

Adversus Heresis. Filosofie Creştină şi dialog cultural Autor: Tudor GHIDEANU (coord.) Editura Lumen

Adversus Heresis. Filosofie Creştină şi dialog cultural

Autor: Tudor GHIDEANU (coord.)

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2007

Nr. pag. 657

ISBN 978-973-1703-68-8

Din Cuprins:

Cu dor am dorit să mănânc aceste Paşti cu voi Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Fenomenologia Trăirii şi Iubirii creştine

Române Fenomenologia Trăirii şi Iubirii creştine Depăşirea fenomenologiei clasice în filosofia

Depăşirea fenomenologiei clasice în filosofia creştină contemporană

Autor: Ramona BUJOR

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 287

ISBN 978-973-1703-72-5

Într-un timp când postmodernismul şi-a luat dreptul de a pune în discuţie, prin ceea ce se numeşte deconstrucţie, categoriile care păreau a exprima adevăruri fundamentale, cucerite de gândire de-a lungul drumului istoric, este aproape imposibil de a mai încerca o clasificare a ştiinţelor, cum au făcut Aristotel în Metafizică sau Rene Descartes în Principiile filosofiei.

42

Eul şi religia. Cercetări de psihologie şi filosofie Autor: Bianca Bogdana ARCHIP Editura Lumen www.edituralumen.ro

Eul şi religia. Cercetări de psihologie şi filosofie

Autor: Bianca Bogdana ARCHIP

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 117

ISBN 978-973-1703-87-9

„Cogito, ergo sum”: o perspectivă de reconstrucţie Eul (ca „ego”) este primordial în filosofia lui Descartes, remarcabil fiind faptul că certitudinea existenţei lui este cu necesitate anterioară certitudinii existenţei lui Dumnezeu. Pornind de la remarcile lui Wittgenstein, s-a sugerat, însă, o reconstrucţie a Cogito-ului în care se propune înlocuirea formulei „(eu) gândesc” cu „există un gând”.

formulei „(eu) gâ ndesc” cu „există un gând”. Misterul Zeiţelor de la Isaiia Autor: Vicu MERLAN

Misterul Zeiţelor de la Isaiia

Autor: Vicu MERLAN

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 172

ISBN 978-973-87859-2-2

Din cuprins:

Situl arheologic Isaiia, ”Balta Popii”, Interpretarea esoterică a simbolisticii zeiţelor de la Isaiia, Simbolismul marii zeiţe, Geometria sacră a tezaurului statuar, Polaritatea zeiţelor de la Isaiia, Arborele cosmic şi coloana, Sanctuarul, Pietrele de magie, Şamanul comunităţii, Proporţia divină în arta autentică precucuteniană.

43

Creaţie şi întrupare. Teoria logosului de la Ioan Teologul la Atanasie cel Mare Autor: Ion

Creaţie şi întrupare. Teoria logosului de la Ioan Teologul la Atanasie cel Mare

Autor: Ion CORDONEANU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2006

Nr. pag. 281

ISBN 978-973-7766-66-3

Volumul reprezintă o încercare de a redeschide problematica unei ontologii specifice creştinismului răsăritean din perspectiva teoriei logosului aşa cum a fost ea dezvoltată în filosofia greacă. Autorul a încercat să argumenteze corectitudinea filosofică şi teologică a sintagmei Ontologia logosului.

filosofică şi teologică a sintagmei Ontologia logosului. Secte sinucigaşe Autor: Iulian DAMIAN Editura Lumen

Secte sinucigaşe

Autor: Iulian DAMIAN

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2005

Nr. pag. 160

ISBN 978-973-7766-36-9

Cercetarea sociologică a fenomenului se impunea ca atare pentru a sublinia dimensiunea reală a acestuia, implicaţiile sale, faţă de siguranţa cetăţenilor pe de o parte, şi faţă de libertatea de exprimare a convingerilor religioase pe de altă parte.

44

Studii Culturale şi Istorie

45

Do ctrina neomachiavelistă în contextual provocărilor globaliste Autor: Mădălina Virginia ANTONESCU Editura Lumen

Doctrina neomachiavelistă în contextual provocărilor globaliste

Autor: Mădălina Virginia ANTONESCU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2011, 2005

Nr. pag. 124

ISBN 973-7766-35-0

Volumul tratează într-o primă parte, o amplă problematică cu privire la noul concept american de securitate după 11 septembrie 2001. Sunt analizate germenii şi evoluţia noului concept american de securitate, noi ameninţări şi riscuri la adresa superputerii americane, evenimentele majore ale scenei istorice postbipolare, terorismul global şi "axa răului", statele rebele şi ameninţarea cu arme de distrugere în masă etc.

rebele şi ameninţarea cu arme de distrugere în masă etc. Arta bijuteriilor din Moldova Autor: Liliana

Arta bijuteriilor din Moldova

Autor: Liliana CONDRATICOVA

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2010

Nr. pag. 286

ISBN 978-973-166-236-7

Monografia doamnei Liliana Condraticova „Arta bijuteriilor din Moldova” prezintă un deosebit interes ştiinţific, deoarece problema istoriei artei giuvaiergeriei (confecţionarea, răspândirea podoabelor şi bijuteriilor, evoluţia stilistică) în Moldova a fost parţial trecută cu vederea de cercetători, ultimii manifestând interes în special pentru studierea picturii, sculpturii, costumului naţional etc.

47

Războiul din Afghanistan (1979 - 1989). În memoria participanţilor din Republica Moldova. Realitate istorică şi

Războiul din Afghanistan (1979- 1989). În memoria participanţilor din Republica Moldova. Realitate istorică şi imaginar social

Autor: Ion XENOFONTOV

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2010

Nr. pag. 544

ISBN 978-973-166-237-4

Lucrarea se înscrie în dimensiunea istorico-hermeneutică, semnificativă în mod special pentru istoria timpului prezent, de a face din memorie o formă a justiţiei. Importanţa acestei teme este semnificativă şi graţie faptului că se efectuează, în exclusivitate pentru zona istoriei recente, o încercare de a aborda un subiect estompat prin prisma multidisciplinară, constituind o tendinţă de extindere.

multidisciplinară, constituind o tendinţă de extindere. Genocidul din Armenia. Ideologie şi negare Autor: Alexandra

Genocidul din Armenia. Ideologie şi negare

Autor: Alexandra COŢOFANĂ

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2010

Nr.pag. 154

ISBN 978-973-166-196-4

Genocidul armenesc se diferenţiază de toate celelalte din istorie prin faptul că a rămas nerecunoscut. Aceasta este caracteristica de care este urmărit de 94 de ani, indiferent cât de mari sunt eforturile comunităţii armeneşti de pretutindeni de a termina procesul negaţionist pe care Turcia l-a ridicat la rangul de politică naţională şi pe care îl foloseşte în relaţiile cu orice stat sau entitate care aduce în discuţie evenimentele declanşate în 1915.

48

Gestionarea crizelor de imagine. Criza din Tibet Autor: Crînguţa Irina PELEA Editura Lumen www.edituralumen.ro

Gestionarea crizelor de imagine. Criza din Tibet

Autor: Crînguţa Irina PELEA

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2010

Nr. pag. 242

ISBN 978-973-166-216-9

Societatea contemporană se caracterizează printr-o proliferare nemaiîntâlnită a situaţiilor de criză iar lipsa de coeziune afectează fiecare domeniu al vieţii publice. În această situaţie, devine tot mai dificilă depăşirea respectiv, gestionarea cu succes a crizelor: situaţia politică mondială este incertă, dezastrele naturale sunt tot mai frecvente, conflictele armate se înmulţesc iar fluctuaţiile financiare sunt tot mai dese.

înmulţesc iar fluctuaţiile financiare sunt tot mai dese. Lupta împotriva procesului de colectivizare în judeţul

Lupta împotriva procesului de colectivizare în judeţul Galaţi. Revolta populară din comuna Cudalbi din ziua de 11 ianuarie 1958

Autor: Petrică DANIEL

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi. 2010

Nr. pag. 148

ISBN 978-973-166-184-1

Astăzi, în urma aderării României la Uniunea Europeană, se remarcă o criză a satului românesc, marcată la Bruxelles de steguleţul pus în dreptul capacităţii agriculturii româneşti de a absorbi fonduri europene. Cu alte cuvinte, ţăranul român nu este capabil să aibă iniţiative viabile, condiţia esenţială a obţinerii acestor fonduri.

49

Rememorări ale vieţii cotidienedin timpul comunismului într- un oraş prov incial Autor: Corneliu DRAGOMIR Editura

Rememorări ale vieţii cotidienedin timpul comunismului într-un oraş provincial

Autor: Corneliu DRAGOMIR

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 294

ISBN 978-973-166-080-6

Cartea semnată de Corneliu DRAGOMIR nu şi-a propus să fie nici o lucrare de istorie a comunismului, nici să pună un regim totalitar la 2id, ci doar să reconstituie aspecte ale vieţii cotidiene din perioada comunismului dintr-un oraş românesc provincial prin cei care au trăit-o şi, totodată, să descopere legăturile dintre „experienţe individuale şi mizele colective"(Blanchet & Gotman, 1988:127).

şi mizele colective"(Blanchet & Gotman, 1988:127). O socioantropologie a dezastrelor natural Autor: Corneliu

O socioantropologie a dezastrelor natural

Autor: Corneliu DRAGOMIR

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 291

ISBN 978-973-166-174-2

Prin lucrarea de faţă, O socioantropologie a dezastrelor naturale, având subtitlul Oameni înecaţi în lacrimi, case prăbuşite, a autorului Corneliu Dragomir, Editura Lumen nu propune un compendiu; cartea de faţă nici măcar nu are pretenţia de a fi etalon pentru analiza socioantropologică şi psihosocială a dezastrelor naturale, ci este, mai degrabă, un demers incipient al unui drum spre maturitate într-un domeniu al socialului.

50

Perspective culturale şi politice asupra evenimentelor din 1968 Autor: Bogdan Alexandru CHELARIU Editura Lumen

Perspective culturale şi politice asupra evenimentelor din 1968

Autor: Bogdan Alexandru CHELARIU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi. 2009

Nr. pag. 110

ISBN 978-973-166-157-5

“Şi în artă apare această mişcare ce exaltă şi neagă în acelaşi timp”, va spune Albert Camus despre revoltă. Citându-l pe Nietzsche, care spune că artistul nu tolerează realul, Camus va adauga că, în acelaşi timp, nici un artist nu se va putea dispensa de real, fiindcă tocmai creaţia artistică reprezintă „exigenţa unitaţii şi refuzul lumii”. Camus remarcă ostilitatea faţă de artă manifestată în decursul istoriei de mulţi partizani ai revoluţiilor.

în decursul istoriei de mulţi partizani ai revoluţiilor. Aspecte geopolitice şi geoeconomice ale formării şi

Aspecte geopolitice şi geoeconomice ale formării şi destrămării sistemului colonial englez

Autor: Vadim CUJBĂ

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 141

ISBN 978-973-166-158-2

Scopul lucrării este de a reda prin aspectele economice şi geopolitice ale sistemului colonial britanic mecanismul de funcţionare a unui organism politic complex prin structura sa, care a reflectat etapele de dezvoltare ale imperiului din punct de vedere politic şi economic şi inclusiv al relaţiilor cu alte puteri coloniale.

51

Între mit şi realitate. Lupta pentru Ţara Sfântă Autor: Raluca RUS Editura Lumen www.edituralumen.ro

Între mit şi realitate. Lupta pentru Ţara Sfântă

Autor: Raluca RUS

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 250

ISBN 978-973-166-160-5

Cartea de faţă reprezintă o încercare curajoasă de abordare a unei problematici de mare complexitate a scenei politice internaţionale actuale – cea a conflictului arabo- israelian din Orientul Mijlociu– prin oglinda reflectoare, nelipsită de un inevitabil grad de refracţie a realităţii, reprezentată de o opinie publică cea românească a anilor ’90 puternic marcată de o deloc uşoară perioadă de tranziţie, care îşi pune amprenta asupra percepţiei evenimentelor din domeniul relaţiilor internaţionale contemporane.

din domeniul relaţiilor internaţionale contemporane. Liberalism ş i dezvoltare. Principii pentru e educaţie

Liberalism şi dezvoltare. Principii pentru e educaţie liberală

Autor: Elena FILIP

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 142

ISBN 978-973-166-151-3

Liberalismul a fost şi a rămas un subiect generos, de dispută teoretico-doctrinară. In plus, sugerând o politică şi un sistem de dezvoltare, a fost, de departe, concurentul redutabil al celuilalt sistem cu anvergură-comunismul. Privind retrospectiv, reuşita aparţine pe de-a întregul liberalismului.

52

Tipul eroului în cultura română. De la stereotip la comportament politic Autor: Adriana Ivonne MARINESCU

Tipul eroului în cultura română. De la stereotip la comportament politic

Autor: Adriana Ivonne MARINESCU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 126

ISBN 978-973-166-164-3

Tipul "eroului" în cultura română — de la stereotip la comportament politic - un titlu ce se cere explicat. O vom face în cele ce urmează, încercând să arătăm la ce se referă această analiză şi care este relevanţa ei. Ceea ce am încercat să ilustrez este ceea ce se petrece în procesele de legitimare; exceptând revoluţiile, penetrarea câmpului politic (căci despre această miză este vorba) se realizează prin afilierea sau filiaţia directă la un "ceva" preexistent şi legitim, care uşurează acceptarea şi conferă un loc pe scena politică.

acceptarea şi conferă un loc pe scena politică. Machiavelli and the Legitimization of the Realism in

Machiavelli and the Legitimization of the Realism in International Relations

Autor: Ioana PETRE

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2009

Nr. pag. 99

ISBN 978-973-166-165-0

The conceptual delineation between the sphere of political ideas and political activity has never represented a strong borderline for the continuous processes and influences that were exerted from one part to the other. In numerous occasions, political ideas were practically transformed into genuine guidelines that were intended to facilitate the art of statecraft for those that were in the ruling position.

53

Tranziţia postcomunistă ca discurs Autor: Bogdan DRAGOŞ Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

Tranziţia postcomunistă ca discurs

Autor: Bogdan DRAGOŞ

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2008

Nr. pag. 140

ISBN 978-973-166-065-3

După cum notează şi autorul studiului de faţă, miezul metodologic al întregului proiect este reprezentat de arheologia lui Michel Foucault. Dar cum putem defini acest vast spaţiu al travaliului foucaldian, care sunt reperele la care ne putem referi atunci cand facem apel la ceea ce vom numi arheologie?

atunci cand facem apel la ceea ce vom numi arheologie? The image of New York as

The image of New York as quintessence and unique reflection of urban America -An analysis of the city’s emergence in the post World War II period

Autor: Ioana IACOB Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iasi, 2008 Nr. pag. 153 ISBN 978-973-166-099-8 In its unremitting quest for the elusive destination of an ‘all-encompassing’ locus, the American city forges a panoramic view dominated by a history of diversity and cosmopolitan specificity. The breath-taking odyssey that carried the urban space from a gregarious pragmatic community, to a cultural promoter of the nation’s artistic mission and eventually, to an economic leader of the global democracy, reads as a vortex in which identities, architectural revolutions and ideological mobs joint inside the pot of America.

54

Deliberative Democracy in a Diverse Europe - From Theory to Practice Autor: Carmen Gabriela GREAB

Deliberative Democracy in a Diverse Europe - From Theory to Practice

Autor: Carmen Gabriela GREAB

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2008

Nr. pag. 106

ISBN 978-973-166-048-6

The nature of democracy has been debated for several millennia as philosophers and other thinkers have speculated about what it is, what might become, and what is supposed to be. Compared to competing forms of government and methods of organizing society, democracy worked rather well by the values most theorists and idealists have held to be important. Consequently, democracy produced societies that have been humane, flexible, productive, and vigorous.

that have been humane, flexible, productive, and vigorous. Negocieri în Kosovo. Acordul de la Rambouillet (1998-

Negocieri în Kosovo. Acordul de la Rambouillet (1998- 1999)

Autori: Camelia ENACHE, Ion Tudor COMAN

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2008

Nr. pag. 108

ISBN 978-973-166-084-4

Problema unei istorii comune a balcanilor, una care transcede ideea naţională ce precede modernitatea, presupune o mare atenţie şi o bună înţelegere a lucrurilor. Aceasta cu atât mai mult cu cât statele spaţiului despre care vorbim nu sunt întotdeauna descriptibile printr-o singură cultură sai identificabile doar prin practicile şi moştenirile derivate dintr-o singură doctrină religioasă.

55

România şi conflictul israeliano -palestinian Autor: Raluca RUS Editura Lumen www.edituralumen.ro

România şi conflictul israeliano-palestinian

Autor: Raluca RUS

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2008

Nr. pag. 230

ISBN 978-973-166-046-2

Cercetarea de faţă îşi propune o analiză a relaţiilor statului român cu Israelul şi Organizaţia de Eliberare Palestiniană (OEP) desfăşurate în perioada 1948-2000. Studiul tratează originea raporturilor, evoluţia şi domeniile în care cooperarea româno- israeliană şi româno-palestiniană a luat amploare, atitudinea Statelor Unite, a Rusiei şi a ţărilor membre ale blocului sovietic, reflectarea acestor evenimente în media românească şi în cea străină, precum şi atitudinea opiniei publice româneşti.

precum şi atitudinea opiniei publice româneşti. Istoriografia separatismului transnistrian Autor: Lidia

Istoriografia separatismului transnistrian

Autor: Lidia PRISAC

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2008

Nr. pag. 139

ISBN 978-973-166-043-1

Cadrul de activitate şi creaţie a istoricilor care investighează evenimentele ultimelor decenii se înscrie organic, sub aspectul teoriei istoriei, în aria istoriei recente, istoriei imediate sau istoriei timpului prezent, care marchează, alături de proximitatea perioadei în care trăim, ca martori sau analişti ai „timpului nostru” şi chestionarea actorilor acestei perioade.

56

Divorţul în tradiţia evreiască Autor: Iulia Andreea MOLDOVAN Editura Lumen www.edituralumen.ro

Divorţul în tradiţia evreiască

Autor: Iulia Andreea MOLDOVAN

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2008

Nr. pag. 120

ISBN 978-973-166-076-9

Tema divorţului în tradiţia evreiască nu a atras în mod special atenţia cercetătorilor până în prezent. De aceea nu avem o varietate de surse care să trateze desfacerea căsătoriei la evrei şi aproape tot ce s-a scris până acum poartă semnătura autorilor de origine evreiască.

acum poartă semnătura autorilor de origine evreiască. Uniunea Europeană, Imperiile Antice şi Imperiile

Uniunea Europeană, Imperiile Antice şi Imperiile Medievale

Autor: Mădălina Virginia ANTONESCU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2008

Nr. pag. 567

ISBN 978-973-166-090-5

Lucrarea de faţă, în varianta sa îmbogăţită, reactualizată, care ţine cont de evoluţia UE din 1993 până la momentul actual, în 2007, este prima parte dintr-un set de cărţi având la bază o teorie personală referitoare la natura imperială a UE.

57

Forme de participare politică a minorităţilor naţionale în contextul Uniunii Europene Autor: Sanda F ĂRCAŞ

Forme de participare politică a minorităţilor naţionale în contextul Uniunii Europene

Autor: Sanda FĂRCAŞ

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2008

Nr. pag. 302

ISBN 978-973-166-091-2

Parcursul urmat de această lucrare transgresează tiparul majorităţii analizelor în domeniu (studii, rapoarte de ţară) care se concentrează aproape exclusiv asupra celor mai proeminente minorităţi naţionale din punct de vedere cantitativ: maghiarii şi rromii.

din punct de vedere cantitativ: maghiarii şi rromii. Muslims in Europe. The European Union Solving Social

Muslims in Europe. The European Union Solving Social Conflicts

Autor: Alexandru BALAŞ

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2008

Nr. pag. 187

ISBN 978-973-166-058-5

European Union’s conflict transformation approaches are best known in the framework of the Europeanization process of Central and Eastern Europe. Little is known about the European Union’s 3rd party structural transformation intervention into the social conflicts taking place inside the European Union. Many Member-States of the European Union experienced over the last decade an increase in the social conflict involving Muslim communities.

58

Arme şi unelte de silex şi piatră din eneoliticul Moldovei dintre Carpaţi şi Prut Autor:

Arme şi unelte de silex şi piatră din eneoliticul Moldovei dintre Carpaţi şi Prut

Autor: Vicu MERLAN

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2008

Nr. pag. 300

ISBN 978-973-166-105-6

Studiul uneltelor oferă multiple posibilităţi de interpretare istorică: ne dă posibilitatea de a cunoaşte stadiul de dezvoltare atins de comunităţile unei civilizaţii; ne permite să reconstituim diferite activităţi întreprinse de oamenii perioadei eneolitice cu ajutorul uneltelor de piatră; ne oferă imaginea reţelei de contacte şi schimburi intercomunitare în vederea obţinerii materiei prime necesare prelucrării uneltelor; în fine, ne dezvăluie un aspect al raporturilor omului cu mediul ambiant în acele timpuri.

al raporturilor omului cu mediul ambiant în acele timpuri. Problema kurdă în contextul crizelor irakiene Autor:

Problema kurdă în contextul crizelor irakiene

Autor: Valentina-Tania SECHEŞAN

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2008

Nr. pag. 137

ISBN 978-973-166-106-3

Problema kurdă în contextul crizelor irakiene este o lucrare care merită să fie lecturată de oricine doreşte să încerce să descrifreze complexitatea relaţiilor internaţionale din Orientul Mijlociu şi nu numai. În Orientul Mijlociu, trecutul şi prezentul se întrepătrund, neliniştitor, cu viitorul, în tonuri gri, cu raze de speranţă venind din angajamentul comunităţii internaţionale.

59

Evoluţia relaţiilor ruso -americane din perspectiva dezbaterii multilateralism/ unilateralism Autor: Angela GRĂMADĂ

Evoluţia relaţiilor ruso-americane din perspectiva dezbaterii multilateralism/ unilateralism

Autor: Angela GRĂMADĂ

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2007

Nr. pag. 86

ISBN 978-973-166-014-1

În discursurile despre relaţiile internaţionale, ne-am obişnuit să folosim mai multe clişee: atunci când vorbim despre sistemul internaţional întrebuinţăm, chiar şi după terminarea războiului rece, termenii de unipolaritate, bipolaritate, multipolaritate. Este doar o deprindere sau o realitate?

multipolaritate. Este doar o deprindere sau o realitate? Puterea Statelor Unite ale Americii în plan global

Puterea Statelor Unite ale Americii în plan global

Autor: Adriana VASILE

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 107

ISBN 978-973-1703-40-4

Se spune că poţi să-i invidiezi pe americani, să-i admiri, să-i combaţi, dar nu poţi să-i ignori. În ciuda erodării puterii americane, SUA rămân în continuare singura superputere pe plan global, în termeni de putere fizică, politică, economică, militară şi culturală.

60

Protecţionismul şi liberalismul - două megatendinţe în gândirea economică modernă şi contemporană Autor:

Protecţionismul şi liberalismul - două megatendinţe în gândirea economică modernă şi contemporană

Autor: Eugenia LOZINSCHI

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 61

ISBN 978-973-1703-95-4

Protecţionismul a constituit şi constituie un fenome prezent al economiei mondiale, una din ideile pe care este fundamentată viziunea economică dată fiind concretizată în concepţia potrivit căreia în schimburile economice internaţionale, pentru cei ce nu deţin o parte importantă pe plan internaţional, singura cale de a se ridica la valoarea „adversarilor” săi este protejarea temporară, cel puţin, a acelor sectoare economice naţionale care au şanse reale de a progresa şi de a deveni imune faţă de o concurenţă directă din exterior.

deveni imune faţă de o concurenţă directă din exterior. Partidul Democrat Evoluţia Partidului Democrat în

Partidul Democrat Evoluţia Partidului Democrat în perioada 2000-2004

Autor: Răzvan Victor PANTELIMON

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 188

ISBN 973-7766-52-0

Volumul urmăreşte în ce măsură concepte larg dezbătute în ştiinţa politică contemporană, şi care sunt utilizate tot mai mult pentru a analiza şi a înţelege realităţile politice prezente în societăţile dezvoltate, pot fi aplicate şi cazului românesc.

61

The weight of historical patterns, collective memory and historical legacies over the evolution of the

The weight of historical patterns, collective memory and historical legacies over the evolution of the Romanian democratization process

Autor: Cristina BUCUR

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 259

ISBN 978-973-1704-32-6

The subject approached by author Cristina Bucur is as fascinating, as it is anfractuous. The overthrow of the Communist regime in Romania in December 1989 had raised a countless number of questions regarding the existence or non-existence of democratic traditions in Romania, about the anti- Communist or anti-Ceausist character of the December 89 events. Cezar STANCIU

character of the December 89 events. Cezar STANCIU Contribuţii monografice asupra Văii Bohotinului şi Văii

Contribuţii monografice asupra Văii Bohotinului şi Văii Moşnei

Autor: Vicu MERLAN

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 287

ISBN 973-7766-43-1

Analiza din punct de vedere sociologic, arheologic, geografic, etnologic topografic, socio-politic zonei Moşnei şi Zonei Bohotinului.

62

Dreptatea rectificativă în context intergeneraţional Autor: Monica Maria BUCURENCIU Editura Lumen www.edituralumen.ro

Dreptatea rectificativă în context intergeneraţional

Autor: Monica Maria BUCURENCIU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 126

ISBN 978-973-1703-15-2

Tema lucrării de faţă o va constitui chiar dreptatea rectificativă, adică acel tip de dreptate preocupat, în primul rând, de repararea nedreptăţilor trecute. Voi analiza problemele pe care le ridică acest tip de dreptate (discutând argumentele şi contraargumentele care se aduc rectificării în genere) şi voi încerca să arăt că are sens să se vorbească despre dreptatea rectificativă ca un tip de dreptate de sine stătător.

rectificativă ca un tip de dreptate de sine stătător . New Approaches In Humanistic Sciences Autori:

New Approaches In Humanistic Sciences

Autori: Sebastian BUHAI, Simona VIERU, Alexandra MIHAI, Raluca MAIEREAN, Costică VIERU, Ruxandra RAŢIU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 258

ISBN 978-973-7766-74-8

Din cuprins:

Customary Law Assessment and Applications: Capital Punishment for Juvenile Offenders; Issues in the American Film; Romania's foreign policy at its Eastern border in thecontext of EU enlargement and Neighbourhood Policy; Anti-Communist Uprisings and the Media; Freedom of Trade over Freedom of Movement – a Paradox in the Global Context; Multicultural Education a Comparative Analysis Between France and Britain.

63

Cercetări multidimensionale în ştiinţele umaniste Autori: Cristina COSTANDACHE, Costel DUMBRAVĂ, Antonio SANDU

Cercetări multidimensionale în ştiinţele umaniste

Autori: Cristina COSTANDACHE, Costel DUMBRAVĂ, Antonio SANDU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 169

ISBN 973-7766-47-4

Din cuprins:

Liberalism şi dezvoltare, modele de univers analiză a filosofiei ştiinţei, Eşti pe internet deci exişti”. In acest volum regăsim analizate teme precum: modernitatea liberală, raţionalismul modern, politica diferenţei, contestarea indiferenţei liberale, multiculturalism, dimensiuni ale Universului etc.

liberale, multiculturalism, dimensiuni ale Universului etc. Multidimensional Research in Humanistic Sciences Autori: Eva

Multidimensional Research in Humanistic Sciences

Autori: Eva GHEŢU, Mihai LUCACIU, Anamaria STROIA

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 250

ISBN 973-7766-48-2

Table of contents:

1. Brave New world and Nineteen Eighty-Four from Text to Context - Eva Gheţu

2. Women and the Romanian Greek Catholic Church - Mihai Lucaciu

3. Enviromental Policies Against Water Pollution in Romania -Anamaria Stroia

64

Conflictul din Orientul Apropiat în perioada 1948-2000 Autor: Raluca RUS Editura Lumen www.edituralumen.ro

Conflictul din Orientul Apropiat în perioada

1948-2000

Autor: Raluca RUS

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 183

ISBN 973-7766-98-9

Studiul de faţă consacrat conflictului din Orientul Apropiat în perioada 1948-2000, reprezintă o panoramă a acestor cincizeci şi doi de ani caracterizaţi prin multiple conflicte şi tentative de instaurare a păcii. Dacă evoluţia evenimentelor din Orientul Apropiat a cunoscut, în special în ultimii ani, o hipermediatizare în România, numărul publicaţiilor care acoperă acest subiect rămâne extrem de redus.

care acoperă acest subiect rămâne extrem de red us. Relaţiile SUA -UE la începutul secolului XXI:

Relaţiile SUA-UE la începutul secolului XXI:

noile raporturi transatlantice

Autor: Ana Maria STOIAN

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 183

ISBN 978-973-1703-04-6

Această lucrare, intitulată «Relaţiile SUA-UE la începutul secolului XXI: noile raporturi transatlantice», urmăreşte realizarea unei analize a relaţiilor dintre SUA şi UE la începutul secolului XXI. Cercetarea se concentrează, în principal, asupra dimensiunii politice, economice şi de securitate, relevante, în opinia noastră, în analiza relaţiilor transatlantice.

65

Provocări şi dileme ale intervenţiei umanitare după Războiul Rece. Studiu de caz: Bosnia- Herţegovina Autor:

Provocări şi dileme ale intervenţiei umanitare după Războiul Rece. Studiu de caz: Bosnia- Herţegovina

Autor: Elena Lorena POPESCU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2006

Nr. pag. 163

ISBN 978-973-1703-18-3

Demersul ştiinţific al lucrării porneşte de la ipoteza conform căreia proliferarea noilor tipuri de conflicte în perioada post Război Rece a determinat o reconceptualizare a doctrinei intervenţiei în direcţia legitimării intervenţiei umanitare, în baza a două argumente: modificările conceptuale produse în planul suveranităţii- se produce un transfer treptat de la « suveranitatea ca autoritate» la « suveranitatea ca responsabilitate» şi extinderea conţinutului noţiunii de «ameninţare la adresa păcii şi a securităţii internaţionale ».

la adresa păcii şi a securităţii internaţionale ». Creştin – democraţia europeană şi creştin

Creştin democraţia europeană şi creştin democraţia românească

Autor: Victor IONESCU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2006

Nr. pag. 144

ISBN 978-973-7766-75-5

Lucrarea d-lui Victor Ionescu “Creştin Democraţia Europeană şi Creştin Democraţia Românească” reprezintă o încununare în plan editorial a unei bogate experienţe profesionale, manageriale şi politice pe care domnul Victor Ionescu a acumulat-o în cei 5 ani de activitate profesională atât în administraţia publică cât şi ca preşedinte în Asociaţia Mişcarea tinerilor Europei ca membru al altor organizaţii, participant la seminarii naţionale şi internaţionale, cursuri, şcoli de vară etc.

66

Participarea cetăţenilor în România. Implicarea factorilor economiei Autor: Cristina NICOLESCU Editura Lumen

Participarea cetăţenilor în România. Implicarea factorilor economiei

Autor: Cristina NICOLESCU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2006

Nr. pag. 121

ISBN 978-973-7766-76-2

Prezentul studiu avansează ipoteza principală potrivit căreia statusul socio-economic individual influenţează decizia de a participa activ la viaţa socială şi politică şi alegerea actului participativ ce urmează a fi înfăptuit.

alegerea actului participativ ce urmează a fi înfăptuit. Extrema dreaptă azi. Ideologie, discurs, electorat.

Extrema dreaptă azi. Ideologie, discurs, electorat. Analiză econometrică

Autor: Lavinia FLOREA

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2005

Nr. pag. 181

ISBN 973-7766-32-6

Calificarea lui Corneliu Vadim Tudor în turul 2 al alegerilor prezidenţiale din 2000 şi câştigarea de către formaţiunea sa politică, Partidul România Mare (PRM), a unei cincimi din locurile din Parlament a şocat opinia publică din România şi din străinătate, trăgând un semnal de alarmă privind pericolul extremist în ţara noastră.

67

Filologie

@ Sea Autor: Alina Barbu Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2010 Nr. pag. 124 ISBN

@ Sea

Autor: Alina Barbu

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2010

Nr. pag. 124

ISBN 978-973-166-227-5

Cartea se adreseaza tuturor celor care doresc să înveţe limba engleză într-un spirit nou din două puncte de vedere: mai întâi prin tematică - fiind vorba despre marinari şi lumea apelor, apoi prin metodă - oferind gradat cunoştinţele de vocabular necesare, în informaţii scurte şi diverse. Exerciţiile completează, prin formă şi conţinut, materialul fiecărui capitol în parte.

şi conţinut, materialul fiecărui capitol în parte. Nichita Stănescu – poezia ca aventură ontologică

Nichita Stănescu poezia ca aventură ontologică

Autor: Irina Monica BAZON

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 107

ISBN 978-973-166-153-7

Tema pe care o propune prezenta lucrare se referă la etapele parcurse de poezia lui Nichita Stănescu în procesul cristalizării unei viziuni autentice a poetului asupra lumii şi, mai ales, asupra cuvântului. Vom urmări transformările pe care le suferă cuvântul de-a lungul operei, de la ipostaza corporală, în fuziune deplină cu natura şi cu trăirile poetului, trecând prin experimentul tulburător al rupturii, până la transgresarea spre necuvânt şi instituirea poeziei metalingvistice.

71

Experimentul lecturii Autor: Nastasia SAVIN, Mirela SAVIN Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

Experimentul lecturii

Autor: Nastasia SAVIN, Mirela SAVIN

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 245

ISBN 978-973-166-161-2

Prezenta lucrare îşi propune să analizeze ceea ce Umberto Eco ar denumi drept „artificiile consolării" deoarece obiectul nostru de studiu „constituie o combinaţie de locuri topice articulate între ele potrivit unei tradiţii care are ceva ancestral şi ceva specific." Am considerat necesar acest tip de abordare tocmai datorită experimentului actului de lectură de a investi realitatea cu semnificaţii primordiale, apte să cuprindă realitatea lumii ficţionale.

apte să cuprindă realitatea lumii ficţio nale. Chateaubriand entre L'Essai sur les revolutions et Le

Chateaubriand entre L'Essai sur les revolutions et Le Genie du christianisme: l'apparition d'une conscience chretienne

Autor: Diana MITE

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 135

ISBN 978-973-166-111-7

Pour une etude qui se propose d'analyser la specificite de la conscience chretienne dans les oeuvres de jeunesse de Chateaubriand, il nous semble necessaire de commencer notre argumentation par quelques precisions preliminaires â l'egard de la notion de « visage de la Providence ».

72

Auteurs francais.François Villon et Marcel Proust Autor: Ruxandra MANEA Editura Lumen www.edituralumen.ro

Auteurs francais.François Villon et Marcel Proust

Autor: Ruxandra MANEA

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 165

ISBN 978-973-166-118-6

Paris 1431-Au carrefour de la Renaissance et du Moyen Âge, à la fin de la Guerre de Cent ans entre la France et l’Angleterre, quand Jeanne d’Arc, la vierge d’Orléans, était brûlée vive sur la Grande Place de Rouen, voyait le jour François de Montcorbier ou plus tard Maître des Loges, nommé aussi François Villon.

plus tard Maître des Loges, nommé aussi François Villon. Eugeniu Coşeriu. Contribuţii la pragmatica lingvistică

Eugeniu Coşeriu. Contribuţii la pragmatica lingvistică

Autor: Carmen PĂDURARU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 135

ISBN 973-166-119-0

Originile pragmaticii se află, fără îndoială, în filosofia greacă şi acest lucru nu este deloc întâmplător, dacă avem în vedere faptul că nu există o „opoziţie faţă de scris ca atare, ci doar o anexiune a scrisului, o antrenare a sa la vehiculul oralităţii”, cuvântul vorbit devenind modelul suprem. Mai târziu, interesul pentru pragmatică se va găsi tot în filosofie (ex. Immanuel Kant, Peirce, Ludwig Wittgenstein ş.a.).

73

Exilul ca traumă, trauma ca exil în opera lui Norman Manea Autor: Aurica STAN Editura

Exilul ca traumă, trauma ca exil în opera lui Norman Manea

Autor: Aurica STAN

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 209

ISBN 978-973-166-171-1

Lucrarea Exilul ca traumă /Trauma ca exil în opera lui Norman Manea (Cluj-Napoca, 2008) reprezintă o abordare critică nuanţată şi originală a câtorva cărţi esenţiale ale scriitorului. Ceea ce apare, dintru început, remarcabil în cartea Auricăi Stan este refuzul clişeelor şi al lecturii obediente faţă de opiniile criticilor literari ai zilei.

obediente faţă de opiniile criticilor literari ai zilei. De veghe în lanul de proză. De la

De veghe în lanul de proză. De la Mircea Eliade la Mircea Cărtărescu

Autor: GEO Vasile

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 200

ISBN 973-166-168-9

Cel puţin patru generaţii de prozatori români se perindă prin faţa cititorilor. Cartea demarează cu deja clasicii de manual tip Mircea Eliade (1907-1986), Nicolae Breban (n. 1934, Baia Mare), Dumitru Radu Popescu (n.1935, satul Păuşa, Bihor) sau Augustin Buzura (1938, Berinţa, Maramureş) care nu-şi dezmint construcţiile masive şi nici temele grave, universale (recurente în opera unor Nietzsche, Dostoievski, Thomas Mann, Tolstoi, Proust).

74

Exilul ca traumă, trauma ca exil în opera lui Norman Manea Autor: Aurica STAN Editura

Exilul ca traumă, trauma ca exil în opera lui Norman Manea

Autor: Aurica STAN

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 209

ISBN 978-973-166-100-1

În ultimii ani, s-a vorbit tot mai mult de Norman Manea. Mai timid în România, mai avid în Occident. De el s-au legat speranţele noastre pentru un Premiu Nobel, una din marile obsesii specifice poporului român. Mai mult, în ultima perioadă, România şi-l revendică tot mai mult ca scriitor, încercând o aducere acasă, în perimetrul literaturii române, a unei cochilii de melc deja aclimatizată cu spaţiul literar american şi european (şi aici am în vedere numeroasele premii şi distincţii care l-au onorat pe Norman Manea).

premii şi distincţii care l -au onorat pe Norman Manea). Stilul indirect liber în proza lui

Stilul indirect liber în proza lui Vasile Voiculescu

Autor: Claudia Ileana SPINEANU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 108

ISBN 978-973-166-132-2

Biografia unui autor poate adeseori constitui un punct de plecare pentru cei care îi studiază opera. Uneori detectabile, alteori nu, datele oferite de viaţa lui socială şi culturală reprezintă o posibilă prismă a unei interpretări adecvate. Acest mod de abordare a operei literare presupune rezerve faţă de ideea autonomiei absolute a textului artistic (considerat doar din perspectiva receptării şi rupt de contextul în care a luat fiinţă).

75

Le mythe d’Œdipe et le roman policier – une analyse de quatre romans français Autor:

Le mythe d’Œdipe et le roman policier – une analyse de quatre romans français

Autor: Adriana GHEORGHE

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2009

Nr. pag. 153

ISBN 978-973--166-067-7

Cet ouvrage constitue la version à peine modifiée du mémoire de Master que j’ai soutenu en septembre 2006 à l’Université de Reims Champagne-Ardenne en France. C’est un travail réalisé sous la direction de Monsieur Vincent Jouve à qui je souhaite apporter ici mes vifs remerciements.

à qui je souhaite apporter ici mes vifs remerciements. Interferenţe publicistice între România şi Portugalia

Interferenţe publicistice între România şi Portugalia

Autor: Oana Marcela POPIŢIU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iasi, 2008

Nr. pag. 173

ISBN 978-973-166-042-4

Prezenta lucrare este o sinteză a ceea ce reprezintă şi a reprezentat spaţiul lusofon pentru România. Ideea a survenit în urma unei experienţe proprii în Portugalia, unde am locuit timp de şase luni, ca student rezident. Întâmplarea a făcut ca tocmai în perioada plecării mele Sorin Alexandrescu publica Mircea Eliade dinspre Portugalia, operă pe care am avut ocazia să o citesc în limba română abia la reîntoarcerea în ţară.

76

Iaşul în literatură Autor: Antonio SANDU, Anamaria BOBOC Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

Iaşul în literatură

Autor: Antonio SANDU, Anamaria BOBOC

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2008

Nr. pag. 220

ISBN 978-973-166-104-9

Cultura ieşeană are la bază un profund sentiment al veşniciei. Ca să părăsească Iaşul călătorului îi trebuie un avânt necesar pentru a urca domoalele coline care-l înconjoară. Ele sunt un punct de repaos în calea lui înainte de a-şi lua avântul către alte zări dar şi un repaos ca o oprire înaintea unui templu, în calea drumeţului care mânat de treburi sau doruri îşi poartă paşii spre Iaşi.

de treburi sau doruri îşi poartă paşii spre Iaşi. Displacements of History and Identity in Salman

Displacements of History and Identity in Salman Rushdie s Midnight’ s children

Autor: Angela STĂNESCU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 153

ISBN 978-973-1703-74-9

While for V.S. Naipaul home is ultimately nowhere, for Salman Rushdie home is potentially everywhere. While Naipaul sees cultural collisions and collusions as irredeemably tainting and corrupting, Rushdie casts a more lenient eye on the beneficent possibilities and opening vistas of cultural encounter.

77

Acted And Unacted Parts. The Quest for Identity in Virginia Woolf s Novels Autor: Florentina

Acted And Unacted Parts. The Quest for Identity in Virginia Woolf s Novels

Autor: Florentina CIOLOCA

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 116

ISBN 978-973-1703-94-7

The turn of the last century was marked by an acute identity crisis resulting from decisive economical and socio-political changes. Consequently, the concept of self started to be represented in literature as fluctuating and fragile, from a subjective and limited narrative perspective. Crystallingin her novels the image of the frustrated individual who is never pleased with his/ her life, Virginia Wolf hailed the modern ascendancy of illusion overreality.

Wolf hailed the modern ascendancy of illusion overreality. L’hermaphrodite monstrueux Autor: Mihaela STĂNICĂ

L’hermaphrodite monstrueux

Autor: Mihaela STĂNICĂ

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 101

ISBN 978-973-1703-91-6

Qui a peur de l hermaphrodite monstrueux? Voila la question qui constitue le point de depart de cette demarche analytique dont la seule ambition ne saurait se traduire que dans les termes suivants: donner un nom nouveau a une peur ancienne. En effet, ce qu on se propose de faire tout le long de cette analyse c est d illustrer les nouvelles formes de presentation et de reprezentation d une peur archetypale: la peur du melange non- differenciateur tel qu elle est traduite dans la figure de l hermaphrodite.

78

Sadovenizarea bovarismului Autor: Oana PĂTRAŞCU Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2007

Sadovenizarea bovarismului

Autor: Oana PĂTRAŞCU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 96

ISBN 978-973-1703-89-3

Structurată în cinci capitole, lucrarea va urmări succint gradul în care lucrările sadoveniene pot fi relaţionate cu romanul lui Flaubert, Madame Bovary. Astfel, în primul capitol intitulat Realismul vor fi trecute în revistă principalele coordonate ale realismului francez pentru a ne introduce în problematica secolului al XIX-lea, când a fost publicat romanul lui Flaubert.

al XIX-lea, când a fost publicat romanul lui Flaubert. Aspecte ale dandysmului în literatura română Autor:

Aspecte ale dandysmului în literatura română

Autor: Elena DRAGU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 123

ISBN 978-973-1703-84-8

De-a lungul anilor, în ceea ce priveşte receptarea fenomenului dandy în ţara noastră, s- a creat un curent de opinie care reduce adevăratele proporţii ale mişcării. Multe din traducerile realizate în secolul al XIX-lea şi chiar în secolul al XX-lea folosesc termenul de „filfizon” pentru a-i descrie pe domnii îngrijiţi şi rafinaţi care uimeau saloanele bucureştene sau ieşene. O altă abordare comună urmăreşte filonul genetico-psihologic susţinând că fenomenul dandy este în sine o manifestare marginală a frustrărilor şi angoaselor copilăriei.

79

Themes in the Contemporary British Novel by Women Aut or: Ileana Botescu SIREŢEANU Editura Lumen

Themes in the Contemporary British Novel by Women

Autor: Ileana Botescu SIREŢEANU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 133

ISBN 978-973-1703-49-7

Faced with a world where it is impossible to resist, let alone oppose diversity and diference, where notions such as tolerance, multiculturalism, interdisciplinarity have becomekey concepts, we are actually in the position to reconsider and redefine our own experience of the world and in the world and to question centuries of philosophical and scientific certainties; we are in the postmodern condition.

scientific certainties; we are in the postmodern condition. Cultural Glimpses of the English- Speaking World Autor:

Cultural Glimpses of the English- Speaking World

Autor: Augustina BUT

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 344

ISBN 978-973-1703-67-1

We used to invent words and then yield to their power. No knowledge would be possible without words though , in the process, words would often grow into self- mastered entities, into obstacles that interpose between us and the real world. They would bestow on us both proximity to, and enstrangement from, the essence of things, whereas spiritual independence presupposes a state of semantic vigilence, a rejection of the tyranny wrought by these unavoidable lexical intermediaries.

80

Otherness and the Quest For Identity: An Epitome of George Eliot s Novels Autor: Ioana

Otherness and the Quest For Identity: An Epitome of George Eliot s Novels

Autor: Ioana IACOB

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2007

Nr. pag. 96

ISBN 978-973-1703-85-5

In the paradigm of the Victorian canon, George Eliot s corpus presents itself as the „voice of a century” that draws the contours of protrusive individuals marked by the difference of otherness. Being both an epitome of the Victorian literature and a refined prolepsis of the psychoanalytical debate over the individual s self, Eliot s novels remain pillars of the cultural and epistemological society, in which identity involuntarily appears as a biased construct.

which identity involuntarily appears as a biased construct. Imaginarul social în opera lui Rabelais şi Creangă

Imaginarul social în opera lui Rabelais şi Creangă

Autor: Ana-Maria BOBOC

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 61

ISBN 978-973-1703-05-3

Având în vedere faptul că Evul Mediu se caracteriza îndeosebi prin acea binecunoscută autoritate deplină a bisericii, putere care dicta practic şi ceea ce trebuie să se scrie, trebuie să remarcăm curajul pe care unii autori, începând cu Boccacio şi ajungând la Rabelais l-au avut în conceperea unor cărţi care, prin conţinutul lor, au atacat vehement ideile unei lumi considerate de către aceştia anormală, propunând prin satira la adresa societăţii medievale, imaginea unei lumi noi, eliberată de jugul unor legi şi idei care nu mai corespundeau şi nu mai puteau fi acceptate.

81

Arhaicul în poezia şi proza lui Vasile Voiculescu Autor: Lili Helga GERGELY Editura Lumen www.edituralumen.ro

Arhaicul în poezia şi proza lui Vasile Voiculescu

Autor: Lili Helga GERGELY

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 143

ISBN 978-973-7766-62-5

Cartea urmăreşte, programatic, să cuprindă întreaga personalitate a lui Vasile Voiculescu privită din punctul de vedere al temei de aici, adică să vorbească şi despre poet şi prozator, dar şi despre om şi medic , dat fiind că el a fost dintre creatorii la care nu există nici urmă de sciziune între personalitatea artistică şi personalitatea morală, între etica omului, conştiinţa artistului şi deontologia doctorului.

omului, conştiinţa artistului şi deontologia doctorului. I.L.Caragiale Jocuri textuale şi tipuri de discurs.

I.L.Caragiale Jocuri textuale şi tipuri de discurs. Aplicaţie pe Momente şi schiţe

Autor: Cristina CIOBANU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 153

ISBN 978-973-1703-08-4

Studiul de faţă se vrea o abordare a schiţelor din perspectiva pragmatică şi naratologică. De aceea, ni se pare mult mai important să reuşim o aplicare, pe câteva texte, a unui număr relativ restrâns de noţiuni vehiculate de acest tip de critică formalistă decât să introducem foarte multe distincţii referitoare la modurile de expunere, la tehnicile şi la instanţele narative.

82

Des recherches multidimensionnelles dans les sciences humanistes Autori: Emilia PRUTEANU, Simona GÂRLEANU, Cristina DINU

Des recherches multidimensionnelles dans les sciences humanistes

Autori: Emilia PRUTEANU, Simona GÂRLEANU, Cristina DINU

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 270

ISBN 973-7766-49-0

Table des matières:

1.Intertextualite-Intertitularite dans le domaine journalistique -EmiliaPruteanu

2. Pour une approche praqmatique de la litterature - Simona Gârleanu

3. Visages de l`amour dans les contes africains et roumains - Cristina Dinu

dans les contes africains et roumains - Cristina Dinu Dracula de la Gotic la Postmodernism Autor:

Dracula de la Gotic la Postmodernism

Autor: Ana Maria BOBOC

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 80

ISBN 978-973-7766-81-6

Dracula nu este doar un erou fantastic rezultat din imaginaţia scriitorului de factură gotică şi plasat de spaimele omului occidental în tainele Carpaţilor, acolo unde se află misterioasa “Poartă a civilizaţiilor”. Dracula este un simbol al părţii întunecate, al lumii tenebrelor care există în fiecare fiinţă. Vlad Dracul sau fiul său, Vlad Ţepeş -viteji domnitori ai ţării de la marginea lumii -devine sângerosul vampir care-şi extrage nemurirea din sângele (forţa vitală) a victimelor sale.

83

Erosul „labirint” semn şi simbol în Maitreyi Autor: Ruxandra NECHIFOR Editura Lumen www.edituralumen.ro

Erosul „labirint” semn şi simbol în Maitreyi

Autor: Ruxandra NECHIFOR

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 103

ISBN 978-973-7766-91-5

Mitul iubirii şi motivul cuplului se constituie ca axe cruciale ale operei literare a lui M.Eliade în Nuntă în cer, Lumina ce se stinge, Maitrey, Noaptea de Sânziene protagoniştii se abandonează deplin, cu fervoare, erosului, dimensiune care angajează experienţe esenţiale, revelatoare şi devine cale de cunoaştere şi de autocunoaştere. Motivul erosului ca trăire limită se împleteşte cu cel al labirintului.

ca trăire limită se împleteşte cu cel al labirintului. Căutarea omului nou În trilogia Străbunii Noştri

Căutarea omului nou În trilogia Străbunii Noştri de Italo Calvino, o interpretare antropologică

Autor: Oana Grigoraş SAVIN

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2005

Nr. pag. 160

ISBN 973-7766-37-7

Căutarea omului nou În trilogia Străbunii Noştri de Italo Calvino, o interpretare antropologică. Publicat in cadrul Programului de promovare a tinerilor cercetători.

84

Style in Language Discourses and Literature Autori: Horia HULBAN (editor) Editura Lumen www.edituralumen.ro

Style in Language Discourses and Literature

Autori: Horia HULBAN (editor)

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2003

Nr. pag. 361

ISBN 973-86187-9-7

The syntactic approach considers mainly the efficiency of transmiting the message by using the competence a person acquires when learning a language, while the stylistic approach is nearer to his performance, to his ability of using the connotations of the massage efficiently for the decoder.

85

Artă

Surtitrage du dialogue dramatique dans la pratique théâtrale contemporaine Autor: Ana Maria DRAGNEA Editura Lumen

Surtitrage du dialogue dramatique dans la pratique théâtrale contemporaine

Autor: Ana Maria DRAGNEA

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2010

Nr. pag.

ISBN 978-973-166-204-6

Sous le rapport des incessants changements que subit le monde contemporain, la traduction devient un concept de plus en plus difficile à contenir dans les limites d’une simple définition. A la fois processus, technique, résultat et domaine d’activité, la traduction élargit son aire en s’appuyant sur de nombreux nouveaux concepts, nouvelles visions et thèses, nouveaux instruments de travail. Son sens n’étant donc pas univoque, sa vocation ne l’est non plus.

donc pas univoque, sa vocation ne l’est non plus. Artistic autonomy in soviet cinematography. Reverse

Artistic autonomy in soviet cinematography. Reverse discourse, subversion or dissent?

Autor: Iulia Clara SERAFIM

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 104

ISBN 978-973-7766-94-6

The aim of this research is to identify and study the discourse opposing the official one in feature films of Soviet cinematographi. The argument is that artistic autonomy existed in Soviet cinematography and it created a niche space for political communication in which a reverse discourse appeared.

89

De la femeia obiect la imaginea-identitate. Reprezentări ale feminităţii în cultura de masă Autor: Diana

De la femeia obiect la imaginea-identitate. Reprezentări ale feminităţii în cultura de masă

Autor: Diana DĂMEAN

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 118

ISBN 978-973-7766-93-9

Dacă obiectul pe care ni-l propunem să-l cunoaştem este tocmai identitatea feminină, iar aceasta este construită prin intermediul produselor culturii de masă, reprezentările media ale identităţii feminine trebuie analizate din mai multe perspective. Pentru cercetarea noastră am ales să studiem identităţile feminine propuse de mass-media, din perspectiva de gen.

feminine propuse de mass -media, din perspectiva de gen. Documentarul între jurnalism şi cinematografie Autor: Oana

Documentarul între jurnalism şi cinematografie

Autor: Oana IACOB

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 128

ISBN 978-973-7766-61-8

Încercarea de construire a unei imagini complete asupra genului în cauză a fost asemănătoare muncii de documentarist, care, din bucăţele face un întreg. Pentru că nu se vinde la fel de bine ca o ştire bombă sau ca un show, documentarului i s-au alocat capitole mici, în cărţi mari, pe teme de televiziune. Aceste capitole mici au fost bucăţelele cu ajutorul cărora s-a construit întregul de faţă.

90

Marketing cinematografic Autor: Mihaela DRON Editura Lumen www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com Iaşi, 2006 Nr.

Marketing cinematografic

Autor: Mihaela DRON

Editura Lumen

www.edituralumen.ro

www.librariavirtuala.com

Iaşi, 2006

Nr. pag. 111

ISBN 973-7766-90-3

Filmul nu este numai un produs cultural sau industrial, ci o mixtură între aceste două concepte, este un produs „sui generis”, rezultatul creării şi fabricaţiei artistico- industriale. În industria cinematografică, ceea ce se vinde de obicei este o idee, un concept. Fiecare film este o creaţie unică, conţinând un mix de elemente, combinate într-un anumit mod. De aceea, poate fi considerat ca şi un prototip.

91

Editura Lumen a fost înfiinţată în 2001 şi funcţionează în baza Art.6, alineatul J al Actului Constitutiv al Asociaţiei Lumen care prevede elaborarea şi publicarea de materiale documentare, editarea de cărţi, reviste, materiale informative, cursuri, afişe, broşuri, pliante, albume etc. şi Art.8 alineatul J cu acelaşi conţinut din Statutul Asociaţiei Lumen. Promovarea calităţii ştiinţifice a cărţilor publicate la Editura Lumen se realizează prin prezenţa cărţilor în biblioteci şi reţele de distribuţie din ţară şi din străinătate, în Baze de Date Internaţionale sub formă de rezumat, prin traducerea de carte ştiinţifică în edituri din străinătate, prin realizarea de co-ediţii cu edituri din străinătate, prin publicarea de carte cu autori din străinătate, prin publicarea de volume colective cu autori străini, prin site-ul Editurii Lumen (www.edituralumen.ro) şi prin intermediul librăriei virtuale proprii (www.librariavirtuala.com). În vederea promovării cărţilor ştiinţifice apărute în cadrul editurii, Editura Lumen participă la cel puţin 4 târguri de carte pe an, organizează manifestări ştiinţifice şi culturale, lansări de carte, conferinţe, întâlniri cu cititorii etc.

Cărţile Editurii Lumen în Google Books

Cărţile ştiinţifice apărute la Editura Lumen sunt prezente în Programul Google Books. Toate cărţile Editurii Lumen, pentru care s-a obţinut acordul autorilor, sunt introduse în motorul de căutare Google Books unde pot fi citite online fragmente semnificative din acestea în urma căutărilor efectuate de utilizatorii Google Books.

Publicaţiile Editurii Lumen în Baze de Date Internaţionale

Bazele de Date Internaţionale în care se pot găsi indexate cărţile şi revistele apărute la Editura Lumen: Index Copernicus, Ideas Repec, Socionet, Econpapers, Ulrich Pro Quest, Cabbel, SSRN, Appreciative Inquery Commons, Ebsco.

Jurnale Ştiinţifice apărute în cadrul Editurii Lumen

93

Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială

Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială este publicată de Editura Lumen în numele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială şi Holt România.

Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială este cotată ISI, indexată în Social Sciences Citation Index, Domeniile Sociologie şi Asistenţă Socială. Revista este categoria A (CNCSIS). Factorul de impact pe 2010 al Revistei de Cercetare şi Interveţie Socială este 0.789, conform clasificării în Thomson Reuters Journal Citation Reports.

Jurnalul de Studii Juridice

Jurnalul de Studii Juridice este publicat în numele Universităţii “Petre Andrei” din Iaşi, Facultatea de Drept cu o frecvenţă de 2 apariţii pe an. Revista este inclusă în următoarele baze de date internaţionale: Index Copernicus, Ideas RePeC, Econpapers şi Socionet. Jurnalul de Studii Juridice se doreşte a fi un forum de dezbateri şi cercetări academice pe următoarele domenii de interes: drept internaţional, drept european, drept comparat, drept intern, practică judiciară comentată, recenzii de carte de specialitate, dar şi din domenii conexe dreptului. Recenzarea articolelor este realizată de un număr de 33 specialişti şi practicieni din diferite domenii ale dreptului şi ştiinţelor conexe din 8 ţări. http://jls.upa.ro/

94

Anuarul Universităţii Petre Andrei

Este indexat în următoarele baze de date: Index Copernicus, Ideas RePeC, Econpapers şi Socionet.

Buletin Ştiinţific UMK

Editura Lumen administrează revista în parteneriat cu Editura Cugetarea. Buletinul Ştiinţific al Universităţii Mihail Kogălniceanu îşi propune să prezinte şi să disemineze rezultatele cercetării ştiinţifice din diverse domenii ca Drept, Istorie, Ştiinţe politice, Relaţii Internaţionale, Studii europene, Ştiinţele comunicării, Relaţii publice, Geografie. Baze de Date Internaţionale în care este indexat: Index Copernicus, Ideas RePeC, Econpapers şi Socionet, CEEOL, SSRN, Journal Seek de la Questia. Buletinul Ştiinţific este acreditat CNCSIS Categoria B+. http://www.umk.ro/ro/buletin-stiintific-cercetare.html

Postmodern Openings

Revista este publicată în numele Centrului de Cercetări Lumen în Ştiinţele Umaniste. Este indexată în următoarele Baze de Date Internaţionale: Index Copernicus, Ideas Repec, Socionet, Ebsco. Revista are o frecvenţă de apariţie de 4 numere pe an. http://postmodernopenings.com/

Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională

Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională este o revistă ştiinţifică în domeniul educaţiei multidimensionale incluzând articole în ştiinţele educaţiei, sociologie, asistenţă socială, educaţia adulţilor şi în domeniul învăţării continue. Revista este indexată în următoarele Baze de Date Internaţionale: Index Copernicus, Ideas Repec, Econ Papers, Socionet, Ulrich Pro Quest, Cabbel, SSRN, Appreciative Inquery Commons şi are o frecvenţă de apariţie de 3 numere pe an. http://revistaromaneasca.ro/

95

Ekpirosis

Revista Ekpirosis este o revistă ştiinţifică, care include articole din domeniile: filosofie, cultură şi literatură şi are ca scop promovarea noilor perspective în aceste domenii. Revista este indexată în următoarele Baze de Date Internaţionale: Index Copernicus, Ideas Repec, Socionet, Econ Papers şi are o frecvenţă de apariţie de 2 numere pe an.

Revista de Asistenta şi Mediere Socială

Revista de Asistenţă şi Mediere Socială include articole în domeniile: ştiinţe sociale şi mediere socială. Revista este indexată în următoarele Baze de Date Internaţionale: Index Copernicus, Ideas Repec, Socionet, Econpapers şi are o frecvenţă de apariţie de 2 numere pe an.

Revista Centrul de Training

Revista Centrul de Training include articole în domeniile training şi educaţia adulţilor şi are ca scop publicarea de materiale de sprijin pentru programe de instruire, instrumente, metode şi tehnici inovatoare, studii teoretice şi practice în domeniul formării profesionale a adulţilor şi punerea în aplicare a modelelor de formare. Revista este indexată în următoarele Baze de Date Internaţionale: Index Copernicus, Ideas Repec, Socionet, Econ Papers, Ulrich Pro Quest, Cabbel, SSRN, Appreciative Inquery Commons şi are o frecvenţă de apariţie de 4 numere pe an. http://journal.centruldetraining.ro/

Cărţile Editurii Lumen în cea mai mare librărie virtuală din lume - Amazon

Editura Lumen difuzează cărţi şi publicaţii prin intermediul librăriei virtuale Amazon în urma unui parteneriat cu Indra Verlag, editura şi difuzor de carte şi produse culturale din Munchen. În prezent sunt difuzate 50 de titluri ale Editurii Lumen, dintre care peste 40% în limba engleză în domenii precum: asistenţă socială,

sociologie, psihologie, ştiinţe politice, studii europene, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, ştiinţele comunicării, studii culturale, istorie, filosofie, filologie, filosofie creştină şi studii religioase. Începând cu luna septembrie vor fi introduse în librăria virtuală Amazon încă 50 de titluri ale Editurii Lumen.

http://edituralumen.ro/2011/08/cartile-editurii-lumen-distribuite-in-intreaga-lume-

prin-amazon/

96

Magazin virtual pe Ebay

Editura Lumen are propriul magazin virtual pe Ebay. Prin intermediul acestui magazin online, Editura Lumen doreşte să difuzeze cărţile şi publicaţiile sale în întreaga lume pentru a participa la promovarea internaţională a autorilor precum şi pentru a promova calitatea ştiinţifică.

Cărţile Editurii Lumen în Biblioteci Internaţionale