Sunteți pe pagina 1din 280

EVALUAREA POLITICILOR PUBLICE EDUCAIONALE PENTRU RROMI

EVALUAREA POLITICILOR PUBLICE EDUCA IONALE PENTRU RROMI

Editura ALPHA MDN 2009

Evaluarea politicilor publice educaionale pentru rromi lect. univ. dr. Delia Grigore, Mihai Neacsu, prof. univ. dr. Gheorghe Sarau, lect. univ. dr. Firuta Tacea, Adrian Nicolae Furtuna, Dorina Putineanu, Ioana Enache

CUPRINS

Preambul. Contextul cercetrii...................................................................................................... 7 Metodologia proiectului.................................................................................................................................. 16 Legisla ia ......................................................................................................................................19 Lista selectiv a actelor normative privind nv mntul pentru rromi (sau pentru minorit i, tangente cu problematica rrom), emise de Ministerul Educa iei, Cercetrii i Tineretului, n perioada 1990-2008 ......................................................................................................................................................... 19 Reglementri interne i punerea lor n practic. Legea nv mntului. Ordinul MECT nr. 1529 / 18 iulie 2007 privind promovarea diversit ii culturale. .................................................................................. 23 Prezen a i statutul diversit ii culturale n curricula colar: trunchiul comun i curriculum-ul la dispozi ia colii................................................................................................................................................. 30 Ordinul MECT nr. 3774 / 22 aprilie 2008 privind aprobarea programei colare pentru disciplina op ional Educa ie intercultural (curriculum la decizia colii pentru nv mntul gimnazial) i a programei colare revizuite pentru disciplina op ional Drepturile omului (curriculum la decizia colii pentru liceu). .......................................................................................................................................... 30 Diversitatea i interculturalitatea n formarea ini ial a cadrelor didactice din romnia, cu recomandri i pentru educa ia colar n ansamblu ..................................................................35 Politici publice de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar ...........................................................................................................................................57 Nivelul stimei de sine n rndul elevilor rromi care studiaz limba rromani .......................................... 75 Definirea conceptului de stim de sine n context general............................................................... 75 Definirea stimei etnice de sine ............................................................................................................. 77 Concluzii i recomandri........................................................................................................................... 80 Profesorul de limba rromani.........................................................................................................87 Formare i statut.............................................................................................................................................. 87 Formarea ini ial a cadrelor didactice rrome.......................................................................................... 87 Cursuri de var (colile de var) ................................................................................................................... 87 Cursuri la distan (IDD - ODL)............................................................................................................. 88 Cursuri la zi................................................................................................................................................ 89 Concluzii..................................................................................................................................................... 90 Formarea continu a cadrelor didactice rrome...................................................................................... 91 Stima de sine etnic a profesorilor de limba rromani ........................................................................... 93 Numrul i calificarea profesorilor .......................................................................................................... 96 Concluzii...................................................................................................................................................... 97

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi


Solu ii ........................................................................................................................................................... 99 Profilul sociologic al profesorului de limba rromani .......................................................................... 100

Inspectorii pentru colarizarea rromilor..................................................................................... 105 Istoric i misiune............................................................................................................................................ 105 Fia de lucru cu atribu iunile inspectorilor pentru colarizarea rromilor .............................................. 105 Formri ........................................................................................................................................................... 106 Probleme......................................................................................................................................................... 107 Solu ii............................................................................................................................................................... 108 Notificarea Nr. 42 622 / 25 octombrie 2006 privind derularea unor activit i specifice colarizrii rromilor........................................................................................................................................................... 110 Studiu de caz .................................................................................................................................................. 114 Formarea cadrelor didactice nerrome care lucreaz cu elevi rromi - rromanipen educa ional ................................................................................................................................. 121 Istoric i viziunea programului (1999-2003) .............................................................................................. 121 Evolu ia programului n perioada 2004-2005............................................................................................ 121 Rafinarea programului n anul 2006. Pregtirea de profesori rromi i nerromi ca formatori na ionali n rromanipenul educa ional (promo ia 2006)........................................................................................... 123 Noi viziuni (2007- 2008)............................................................................................................................... 124 Concluzii ......................................................................................................................................................... 125 Formarea continu i ini ial a cadrelor didactice n domeniul interculturalit ii.................... 127 Scurt istoric al Programului na ional de formare a cadrelor didactice nerrome care lucreaz cu elevi rromi................................................................................................................................................................ 128 Modul de derulare a stagiilor........................................................................................................................ 131 Formatorii na ionali n rromanipenul educa ional.................................................................................... 135 Concluzii ......................................................................................................................................................... 136 Msuri afirmative........................................................................................................................ 139 Egalitatea anselor / oportunit i egale Msuri afirmative Ac iune afirmativ Discriminare pozitiv Abordri rectificative................................................................................................................... 139 Egalitatea anselor / oportunit i egale ................................................................................................ 139 Ac iunea afirmativ .................................................................................................................................. 140 Dreptate rectificativ ............................................................................................................................... 140 Msurile afirmative................................................................................................................................... 140 Istoric .............................................................................................................................................................. 141 Tratamentul Preferen ial Compensator, 1962........................................................................................... 142 Msuri afirmative n Olanda ........................................................................................................................ 142 Msuri afirmative n Romnia...................................................................................................................... 143 Legitimitate..................................................................................................................................................... 144

Cuprins

Probleme aprute pe parcursul aplicrii msurilor afirmative................................................................. 145 Metodologie de aplicare a msurilor afirmative n cazul Romniei........................................................ 149 Metodologia de accedere pe locurile destinate rromilor n licee i .A.M.-uri................................ 149 Propuneri de metodologie ...................................................................................................................... 150 Studiu de caz .................................................................................................................................................. 152 Mediatorul colar rrom............................................................................................................... 159 Context............................................................................................................................................................ 159 Statutul mediatorului colar ntre 1990 - 2000 .......................................................................................... 159 Statutul mediatorului colar rrom n noul context (2001-2008)................................................................ 160 Legisla ia privind mediatorul colar n intervalul 2001-2008 .................................................................. 160 Fiele de lucru ale mediatorului colar, din intervalul 2001-2008........................................................... 162 Fia de lucru cu atribu iile i responsabilit ile mediatorului colar, nscrise n COR 2001 ...................... 162 Fia cu atribu iile mediatorului colar, conform cap. III, art. 9, din Ordinul MECT nr. 1539/19 iulie 2007 (publicat n M. Of. R. nr. 670/1.X.2007)............................................................................................... 163 Acte normative conexe................................................................................................................................. 164 Perspective legislative i solu ii actuale....................................................................................................... 165 Formarea mediatorilor colari rromi .......................................................................................................... 166 Rezultate ......................................................................................................................................................... 167 Concluzii ......................................................................................................................................................... 168 Evaluarea politicii mediatorului colar ........................................................................................... 169 Contextul general........................................................................................................................................... 169 Scurt istoric al mediatorului colar n Romnia ........................................................................................ 170 Procesul de selec ie a mediatorilor colari ................................................................................................. 171 Selec ia mediatorilor colari din comunit ile tradi ionale....................................................................... 172 Fia de post a mediatorului colar i cursurile de formare ...................................................................... 172 Descrierea ocupa iei. Con inutul muncii.................................................................................................... 173 Formarea mediatorilor colari...................................................................................................................... 177 Studiu de caz .................................................................................................................................................. 178 Legisla ia i evolu ia politicii mediatorului colar...................................................................................... 183 Stima de sine a mediatorilor colari ............................................................................................................ 184 nv area prin cooperare un posibil instrument al mediatorului colar ......................................... 186 Concluzii i recomandri............................................................................................................ 191 Concluzii i recomandri.............................................................................................................................. 191 Ce ar fi de fcut n educa ie?........................................................................................................................ 197 Msuri afirmative ........................................................................................................................................... 200 Metodologia de accedere pe locurile destinate rromilor n licee i .A.M.-uri................................ 200

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi


Propuneri de metodologie ...................................................................................................................... 201

ANEXE.......................................................................................................................................205 BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................................275

PREAMBUL. CONTEXTUL CERCETRII


Dr. Delia Grigore

Centrul Rromilor Amare Rromentza a propus ideea evalurii politicilor publice educa ionale adresate sau cu impact asupra rromilor pornind de la necesitatea construirii unei viziuni asupra priorit ilor n educa ia pentru rromi, ceea ce a presupus o ndelungat i atent monitorizare a acestor politici, desfurat dincolo de limitrile temporale i financiare ale prezentului studiu. Centrul Rromilor Amare Rromentza a dezvoltat, n activitatea sa din ultimii 5 ani, 2 direc ii de gndire referitoare la ceea ce considerm a fi priorit i n educa ia pentru rromi: educa ia bilingv la nivel precolar i educa ia intercultural / bicultural la nivelele precolar i colar, n cadrul celui dinti nivel, prin intermediul asistentului educa ional rrom format s aplice un curriculum precolar intercultural n tandem cu educatorul i, n cadrul celui de-al doilea nivel, prin intermediul formrii continue, formale i non-formale, a cadrelor didactice i a elevilor nerromi i rromi, dar i prin intermediul consilierului colar / profesorului psihopedagog rrom format s lucreze n unit i de nv mnt cu un numr semnificativ de rromi. Ambele direc ii se reunesc n 2 sensuri formative majore: pentru copiii, tinerii i cadrele didactice rrome educa ie pentru identitate i pentru creterea stimei de sine etnice, iar pentru copiii, tinerii i cadrele didactice nerrome educa ie intercultural i pentru diversitate, avnd drept scop cunoaterea, n elegerea i respectarea alterit ii etnice, precum i includerea diversit ii n pedagogie i n metodicile de predare a tuturor disciplinelor. Pentru a n elege modelul mental colectiv motenit de copiii rromi i care apas asupra contiin ei lor individuale, blocndu-le uneori ntreaga via accesul la sine i la cultura din care fac parte, este mai mult dect necesar un excurs imagistic n spa iul culturii vernaculare i al modului n care aceasta, aflat permanent ntr-un proces de etnogenez care exclude alteritatea, a n eles s-i construiasc mentalitatea fa de rromi. Definitoriu pentru cultura dominant n ceea ce privete imaginea rromilor este stereotipul, n majoritatea cazurilor negativ, purtnd semnul apului ispitor al istoriei i definind frustrrile i temerile respinse de nivelul contient al spiritului colectiv majoritar: nici iganul nu-i ca omul / nici rchita nu-i ca pomul, iganul e igan i-n ziua de

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Pate, iganul e om de departe, iganul cnd a ajuns mprat, pe tat-su a spnzurat, s-a necat ca iganul la mal. Rezultatele studiului realizat, n decembrie 2005, de Centrul de Sociologie Urban i Regional, la cererea Consiliului Na ional de Combatere a Discriminrii, la nivel na ional, cu privire la discriminare i toleran , dau msura nivelului de intoleran din Romnia: - 81% dintre cei chestiona i au considerat c majoritatea rromilor ncalc legea; - 61% dintre cei chestiona i au considerat c rromii sunt o ruine pentru Romnia; - 52% dintre cei chestiona i au considerat ca rromii nu ar trebui s fie lsa i s cltoreasc n afara rii.1 Acest model de gndire prejudiciat a fost perpetuat de politicile educa ionale din Romnia, chiar dac nu n mod direct, printr-o pozi ie de rejec ie a copilului rrom, n schimb permanentizat printr-un model educativ monocultural. Sistemul educa ional al societ ii majoritare ofer, ca model unic de referin , valorile comunit ii dominante. n condi iile acestei politici bazate pe criteriul numrului i al inflexibilului prototip autarhic, majoritatea de ine prghiile de putere i institu iile de reprezentare i formare, iar modelul cultural rrom, supus stereotipurilor negative stigmatizante, este perceput ca deviant recomandndu-se, implicit, acultura ia. Prejudec ile i stereotipurile fa de rromi se datoreaz mai ales lipsei informa iilor despre rromi din curricula colar a nv mntului preuniversitar, dar i inexisten ei unei curricule interculturale i absen ei abordrii sistemice i coerente, n educa ia colar, a unor subiecte precum rasismul, discriminarea, istoria i cultura minorit ilor i diversitatea cultural. Educa ia inclusiv reprezint, pentru Amare Rromentza, includerea identit ii rrome cu toate componentele sale (limb, istorie, cultur etc.) n educa ia formal, informal i non-formal, iar educa ie de calitate nseamn, de asemenea, i prezen a elementelor relevante din punct de vedere identitar la toate nivelele de nv mnt. Altfel spus, un elev rrom cu performan e colare ridicate, care nva ntr-o coal cu dotri excelente i cu profesori de nalt calificare, dac nu regsete componenta identitar n mediul colar, nu este, din punctul de vedere al asocia iei noastre, beneficiarul unei educa ii de calitate complete. n vederea asigurrii unui nv mnt de calitate care s includ identitatea etnic i structurarea unei imagini de sine pozitive, Centrul Rromilor Amare Rromentza a ini iat nv mntul bilingv n Romnia, ncepnd cu nivelul precolar, prin nfiin area a dou grupe de grdini bilingve, cu predare n limbile rromani i romn, ambele n comunit i de rromi cldrari: la Sruleti / jude ul Clrai, n anul 2004 i la Ciurea / jude ul Iai, n anul 2007.
Romania 2006 Human Rights Report, Rapoartele de ar privind practicile n domeniul drepturilor omului 2006, publicat de Biroul pentru Democra ie, Drepturile Omului i Munc, 6 martie 2007, p. 42.
1

Preambul. Contextul cercetrii

Educa ia bilingv, ca form ideal de ncurajare a diversit ii lingvistice i culturale n coal, reprezint, pe de o parte, o ncercare de recuperare, revitalizare i revalorizare a limbilor minoritare, iar pe de alt parte un model eficient de comunicare intercultural. Cele dou culturi ajung nu numai s se ntlneasc, s se cunoasc i s se respecte reciproc, ci mai ales s interfereze n mentalul elevului i al cadrului didactic, crend astfel o sintez a intercuturalit ii. Mediul colar devine astfel un spa iu al egalit ii culturilor i al schimbului intercultural. n Romnia, conform legisla iei n domeniu, nv mntul bilingv se refer, deocamdat, n exclusivitate, la nv area intensiv a limbilor moderne (englez, francez, spaniol, german) n aa-numitele licee bilingve, semnifica ia educa iei bilingve fiind, n acest caz, existen a unui numr mai mare de ore dedicate respectivei limbi strine i predarea unor discipline, precum istoria i civiliza ia, n respectivele limbi. n acest context, nu se poate vorbi de un nv mnt bilingv n sensul real al conceptului, caracterizat prin predarea tuturor materiilor colare n dou limbi. O limb minoritar vorbit n exclusivitate n familie, care nu se regsete n discursul public i nu este predat la coal, se afl pe drumul pierderii de sine, pentru c va nceta s se mai mbog easc din interior, va prelua tot mai multe elemente alogene, din limba majoritar, acestea nlocuind chiar i cuvinte de baz ale limbii minoritare. Alegerea limbii majoritare ca mijloc de comunicare ine de presiunea acesteia asupra limbilor minoritare, limba majorit ii fiind prezentat public ca avnd un prestigiu mai mare i oferind posibilit i de dezvoltare mai mari. Interzis, neglijat sau ignorat, limba minoritar ncepe prin a se adapta i continu prin a-i pierde identitatea. Singura ans de conservare a limbii minoritare este includerea sa n sistemul de nv mnt fie monolingv, prin predarea n exclusivitate n limba minoritar, fie bilingv, prin predarea n ambele limbi, minoritar i majoritar. Cea de-a doua solu ie este preferat uneori de prin ii minoritari, pentru c i elibereaz de teama c fiii i fiicele lor i-ar putea pierde abilit ile de exprimare i comunicare n limba majoritar, care, pragmatic, le este necesar n includerea pe o pia a muncii mai larg. Op iunea pentru un astfel de nv mnt ine i de schimbarea de atitudine, de creterea stimei de sine, de ncurajarea loialit ii fa de limba matern. Educa ia bilingv presupune un proces de nv are mutual, mbog ire, respect reciproc i egal reprezentare a limbilor majoritar i minoritar. Astfel, nv mntul bilingv este instrumentul perfect pentru realizarea unei coli inclusive, bazate pe integrarea i armonizarea culturilor. Fiecare elev nva limba celuilalt, nva s se cunoasc i s se respecte unul pe cellalt, nva fundamentul interculturalit ii: culturile, inclusiv limbile, sunt egale i numai prin egala reprezentare a acestui capital simbolic i prin dialogul dintre culturi se poate vorbi de un real schimb intercultural. n vederea creterii gradului de cunoatere i n elegere a culturii rromani n mediul colar i a dezvoltrii unui dialog permanent i coerent ntre culturi, Amare Rromentza a dezvoltat, ca o important component a activit ii sale, educa ia intercultural. La nivel precolar, aceasta s-a realizat prin elaborarea i aplicarea unui curriculum intercultural precolar de ctre educator i asistentul educa ional rrom format

10

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

n acest sens. La nivel colar, s-a realizat prin formarea intercultural non-formal, extracurricular, adresat att elevilor, ct i profesorilor rromi i nerromi, propunndui, pe de o parte, s ofere beneficiarilor informa ii despre rromii vzu i ca alteritate n contextul unei hegemonice culturi dominante creatoare de norm, iar pe de alt parte s le dezvolte competen e i abilit i de comunicare intercultural, prin analiza limitelor propriei identit i i raportarea la Cellalt. O politic educa ional a promovrii diferen ei se bazeaz pe un curriculum colar decolonizant cultural, pe dezvoltarea de abilit i de percep ie a alterit ii n toate ramurile nv rii: a fi, a ti i a face. O asemenea perspectiv n educa ia colar presupune personalizarea cunoaterii, adaptarea universaliilor la valorile i normele locale, valorificarea plenar i profund a experien elor fiecrui elev n calitatea sa recunoscut i valorizat de membru al unui grup etnic. Practica vie ii cotidiene a fiecrui elev n cadrul grupului su etnic devine un element de baz n metodologia formativ, educa ia rspunznd astfel direct i activ nevoilor culturale individuale ale elevului, adaptndu-se memoriei culturale cu care este acesta nzestrat prin apartenen a la o anume identitate grupal. Din perspectiv rrom, educa ia intercultural n mediul colar are cel pu in mai multe interpretri metodologice. Ea reprezint introducerea interculturalit ii n formarea ini ial i continu a cadrelor didactice, incluzndu-se informa ii despre limba, istoria i cultura rromilor, dar totodat este i introducerea istoriei, culturii i elementelor de limb rromani n curriculum-ul colar obligatoriu, aadar n trunchiul comun al educa iei formale pentru to i elevii. Pe lng acestea, educa ie intercultural n mediul colar nseamn i abordarea intercultural a predrii i nv rii, precum i a rela ionrii cu elevii i prin ii rromi. Ministerul Educa iei a fcut unele eforturi pentru introducerea diversit ii culturale n abordarea curriculei colare obligatorii i n formarea cadrelor didactice, inclusiv prin adoptarea O MECT nr. 1529/ 18 iulie 2007, privind promovarea diversit ii culturale. Din pcate ns, reglementrile cuprinse n acest ordin nu se regsesc n reforma curricular sau n formarea ini ial a cadrelor didactice, nu exist un sistem coerent de informare a directorilor de coli asupra existen ei unui asemenea ordin sau de formare a profesorilor pentru aplicarea ordinului n educa ia colar. Urmarea este c O MECT nr. 1529/ 18 iulie 2007, privind promovarea diversit ii culturale nu este aproape deloc cunoscut, cu att mai pu in pus n practic, n mediul colar, nici de ctre conducerea colilor, nici de ctre cadrele didactice, cu att mai pu in de ctre elevi sau prin i. Demersul normativ rmne astfel fr efecte n educa ia colar, aadar eforul Ministerului Educa iei rmne incomplet la nivelul punerii sale n practic. De asemenea, Ministerul Educa iei i-a demonstrat, nc din 1990, preocuparea pentru mbunt irea accesului rromilor la educa ia colar, prin punerea n practic a unor msuri strategice privind predarea limbii rromani i nv mntul pentru rromi, care au vizat inclusiv introducerea limbii i culturii rromani n coal. nceputurile acestor preocupri au fost urmtoarele: n anul 1990, Ministerul nv mntului a procedat la recunoaterea Alfabetului oficial, comun, interna ional al limbii romani i la introducerea sa, n mod oficial, n

Preambul. Contextul cercetrii

11

colile n care se studiaz limba i literatura romani. n perioada 1991-1994, au fost elaborate, de metodistul prof. insp. Gheorghe Saru, dou programe colare pentru studiul limbii i literaturii romani, aprobate de Ministerul nv mntului (Gheorghe Saru [Ministerul nv mntului i tiin ei], Programa de limba i literatura romani pentru clasele de nv tori ale colilor Normale (clasele IX-XIII), aprobat, la data de 16 octombrie 1992, de ctre Direc ia Organizarea Activit ii colare Serviciul pentru Minorit i, cu nr. 44.081 (16 p.) i Gheorghe Saru [Ministerul nv mntului], Programa colar pentru studiul limbii i literaturii romani (clasele I-XIII), aprobat cu nr. 39910/1994 (23 p.). Pe baza acestora, s-a trecut la conceperea primelor instrumente de lucru colare, oficiale ori auxiliare, de ctre prof. metodist Gheorghe Saru: Mic dic ionar rrom romn (Bucureti, Editura Kriterion, 1992, 187 p., cu o schi a Morfologiei dialectului vlah de varietate romneasc al limbii romani (p.25-81). Limba romani ( igneasc). Manual pentru clasele de nv tori rromi ale colilor Normale, Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic, 1994, 240 p. Manualul a fost publicat la sugestia directorului Editurii Didactice i Pedagogice R.A. dl. prof. univ. dr. Constantin Floricel. Culegere de texte n limba igneasc. Clasele a II-a a IV-a. Tkstonqo lil p-i romani chib (va i II-to IV-to klse), Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic R.A., 1995, 188 p. n fapt, Culegerea, publicat tot la sugestia directorului Editurii Didactice i Pedagogice, dl. Constantin Floricel, a aprut abia n iunie 1996, ca restan din planul editorial pe anul 1995 al unei alte minorit i. Manual de comunicare n limba rromani. Vakrimata, destinat elevilor rromi care studiaz limba matern romani la clasa I, a fost elaborat de Gheorghe Saru, Camelia Stnescu i Mihaela Ztreanu, n anul 1997 i publicat n anul 1998.2

n perioada mai - august 1998, ca urmare a struin elor inspectorului Gheorghe Saru, cu sprijinul acordat de Partida Rromilor (Nicolae Pun i Gheorghe Ivan) i de al i lideri rromi (Vasile Ionescu), deciden ii Facult ii de Limbi i Literaturi Strine din Bucureti (d-na decan Sanda Rpeanu i eful de catedr Viorel Bageacu) i ai Facult ii de Litere (dl. prof. dr. Horia Dan Mazilu) propun ca, n locul sec iei de indianistic (hindi - romani) demarat n anul univ. 1997 / 1998, s se aprobe nfiin area unei sec ii de sine stttoare B. limba i literatura romani", cu ncepere din anul universitar 1998 / 1999, Ministerul acordnd 10 locuri distincte n acest scop. n urma examenului de admitere (organizat n dou sesiuni, n septembrie i octombrie 1998), au fost admii 8 tineri rromi la specializrile romn romani (6 studen i), respectiv la specializrile francez / englez - romani (2 studen i).3 Cele mai importante rezultate pn astzi n sensul introducerii limbii i culturii rromani n coal sunt: n Romnia, predarea primelor ore de limb rromani a demarat n anul colar 1990/1991, la trei clase cu 50 de elevi rromi, ce se pregteau s devin nv tori
2 3

Gheorghe Saru, Istoricul nv mntului pentru rromi (1990-2008), lucrare n curs de publicare, p. 3-4. Idem 2, p. 7.

12

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

rromi, n cadrul colilor Normale (Liceele Pedagogice) din Bucureti, Bacu i Trgu Mure (cte 3 ore sptmnale). colarizarea viitorilor educatori i nv tori rromi s-a ncheiat n anul 1995, dar, sporadic, proiectul a fost replicat, ndeosebi din anul colar 1995/1996 i, timid, din anul colar 2001/2002, n cadrul altor licee pedagogice, din Bacu, Bucureti, Cluj Napoca, Iai, Slatina, Zalu etc., unde s-au studiat i aceste trei ore sptmnale de limb matern rromani. (...) Din anul colar 19921993, se extinde studiul limbii materne rromani i la nivelul claselor I-IV, existnd un numr de 368 copii rromi care studiau aceast disciplin, ca, n prezent, n anul 2008, numrul elevilor rromi care studiaz limba, literatura, istoria i tradi iile rrome s ajung la 26.805 (cu peste patru sute de profesori, n 41 de jude e din 42).4 n ciuda acestor eforturi notabile ale Ministerului Educa iei de mbunt ire a accesului rromilor la educa ia colar, participarea i performan ele colare ale elevilor rromi i ale rromilor n general sunt, n continuare, la un nivel mai sczut dect n cazul popula iei majoritare. n anul colar 2003/2004, din totalul elevilor, 16,98% se afl n grdini e, 26,98% n ciclul I-IV, 30,05% n ciclul V-VIII, 26,06% n ciclul IX-XIII, n vreme ce, n cazul elevilor rromi, numai 4,02% se afl n grdini e, 8,89% n ciclul I-IV, 5,33% n ciclul VVIII, 1.03% n ciclul IX-XIII. Comparativ cu participarea la nv mntul precolar pe ansamblu popula iei Romniei, participarea la educa ia precolar a copiilor rromi este de aproximativ de 4 ori mai mic. n ceea ce privete participarea colar a rromilor, aceasta este mai sczut cu 15-25% fa de participarea pe ansamblul popula iei n cazul ciclului primar i cu aproape 30% pentru ciclul gimnazial. Participarea rromilor n nv mntul liceal este cu aproape 40% mai sczut fa de ansamblul popula iei.5 Din datele statistice cuprinse n Barometrul Incluziunii Rromilor 2007, reiese faptul c situa ia educa ional a rromilor este mult diferit de cea a restului popula iei: 23% dintre responden ii rromi nu au coal, 27% au absolvit patru clase, iar 33% au opt clase fa de 2% fr coal, 11% avnd patru clase i 24% cu opt clase n rndul celorlalte etnii considerate mpreun; 95% dintre rromi nu au absolvit liceul, comparativ cu 60% n rndul celorlal i responden i.6 Numai 20% dintre copiii rromi frecventeaz grdini a, comparativ cu 66,1% la nivelul ntregii popula ii de copii de vrst precolar (2000-2001). Numai 50% dintre copii merg regulat la coal, iar gradul de analfabetism n rndul persoanelor de peste 45 de ani ajunge la 30%; 80% dintre copiii necolariza i sunt rromi; 23% dintre copiii rromi nu tiu s citeasc. Numai 8,9% dintre rromi au absolvit studii medii i numai 0,3% studii superioare. Aproximativ 27% din popula ia de etnie rrom fie nu a urmat niciodat cursurile vreunei coli, fie nu a fcut-o dect pentru c iva ani. n timp ce gradul de alfabetizare este aproape complet la nivelul rii, n rndul popula iei rrome analfabetismul era estimat, la nceputul perioadei de tranzi ie, la 44% la brba i i 59% la femei.7
Gheorghe Saru, Istoricul nv mntului pentru rromi (1990-2008), lucrare n curs de publicare, p. 18. Marian Preda i Ctlin Zamfir Rromii din Romnia, Editura Expert, Bucureti, 2002, p. 22. 6 Barometrul Incluziunii Rromilor, Funda ia pentru o Societate Deschis, 2007, p. 79. 7Roma in an Expanding Europe. Breaking the Poverty Cycle, A World Bank Study, 2003, selec ie de date din ntreg documentul.
4 5

Preambul. Contextul cercetrii

13

Sistemul educa ional romnesc este nc departe de a face fa problemei deficitului de educa ie cu care se confrunt genera ie dup genera ie de rromi dei problema nu este nici nou, nici necunoscut. Prin urmare, resursele de care vor dispune copiii i tinerii rromi de azi pentru a se adapta la un mediu social n schimbare tot mai rapid sunt sever limitate. Fr sprijinul statului pentru formarea colar i profesional n copilrie i tinere e, genera iile rrome continu s intre n via cu o nevoie accentuat de sprijin familial i public, care le va marca ntreaga via .8 n acest context, n care Ministerul Educa iei a implementat i implementeaz msuri importante pentru mbunt irea accesului rromilor la un nv mnt de calitate, dar rezultatele, dei demonstreaz c direc ia este cea bun, nu sunt nc n totalitate cele ateptate, proiectul de fa i propune realizarea unei evaluri ct mai exacte a politicilor publice adresate sau cu impact asupra rromilor i elaborarea unui set de recomandri pentru ameliorarea i dezvoltarea acestor politici. Accentul studiului nostru este plasat pe evaluarea politicilor publice adresate rromilor mai ales n raport cu valorizarea identit ii etnice. De pild, evaluarea politicilor publice de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar i-a propus s dezvolte 3 componente de analiz: Studierea i evaluarea rezultatelor cantitative i calitative pe care le-a avut politica Ministerului Educa iei de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar (evaluare de rezultat); Studierea i evaluarea procesului (metodologia i adaptarea acesteia pe parcursul procesului, dificult i i modalit i de depire a dificult ilor, valoarea adugat etc.) prin care au fost introduse, n educa ia colar, limba rromani i istoria i cultura rromilor (evaluare de proces); Studierea i evaluarea impactului pe care l are introducerea limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar asupra elevilor, cadrelor didactice i prin ilor, dar i asupra rromilor i a nv mntului n general (evaluare de impact). Indicatorii de analiz utiliza i n vederea evalurii de rezultat au fost: Pentru rezultatele cantitative: - numrul de coli n care se studiaz limba rromani, n ar i pe jude e; - numrul de coli n care se studiaz istoria i tradi iile rromilor, n ar i pe jude e; - numrul de elevi rromi nscrii la cursurile de limba rromani, n ar i pe jude e; - numrul de elevi rromi nscrii la cursurile de istoria i tradi iile rromilor, n ar i pe jude e; - numrul de cadre didactice care predau limba rromani, n ar i pe jude e;
8

Cosima Rughinis, Barometrul Incluziunii Rromilor, Funda ia pentru o Societate Deschis, 2007, p. 76.

14

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi - numrul de cadre didactice care predau istoria i tradi iile rromilor, n ar i pe jude e. Pentru rezultatele calitative: - gradul de cunoatere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor la nivelul elevilor nscrii la cursurile de limb rromani i de istoria i tradi iile rromilor; - nivelul stimei de sine etnice la elevii rromi din colile unde se studiaz limba rromani i istoria i tradi iile rromilor.

Indicatorii de analiz utiliza i pentru evaluarea de proces au fost: tipul de reglementri oficiale (legi, hotrri de guvern, ordine de ministru, notificri etc.) care au stat la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar; calitatea reglementrilor oficiale care au stat la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar: consisten , coeren , claritate; modul n care au fost comunicate reglementrile oficiale care au stat la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar ctre autorit ile colare jude ene (inspectoratele colare jude ene) i mai departe, ctre unit ile de nv mnt (directori de coli); gradul de informare al inspectoratelor colare jude ene i al directorilor de coli cu privire la reglementrile oficiale care au stat la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar; formarea directorilor de coli cu privire la metodologia de punere n practic a reglementrile oficiale care au stat la baza introducerii limbii rromani i a istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar: existen a unei asemenea formri, eficien a i rezultatele formrii; statutul limbii rromani n coal: limb matern versus curs op ional n curriculum-ul la dispozi ia colii; numrul de cadre didactice calificate care predau limba rromani, n compara ie cu numrul de cadre didactice necalificate sau aflate n curs de calificare care predau limba rromani, n ar i pe jude e; numrul de cadre didactice calificate care predau istoria i tradi iile rromilor, n compara ie cu numrul de cadre didactice necalificate sau aflate n curs de calificare care predau istoria i tradi iile rromilor, n ar i pe jude e; numrul de profesori suplinitori care predau limba rromani, n compara ie cu numrul de profesori titulari care predau limba rromani, n ar i pe jude e; numrul de profesori suplinitori care predau istoria i tradi iile rromilor, n compara ie cu numrul de profesori titulari care predau istoria i tradi iile rromilor, n ar i pe jude e;

Preambul. Contextul cercetrii -

15

existen a curriculum-urilor i manualelor de specialitate: limba rromani i istoria i tradi iile rromilor; existen a materialelor didactice auxiliare (inclusiv tirajul i modul de distribu ie); gradul de informare al elevilor rromi cu privire la oportunit ile introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar; formarea elevilor rromi cu privire la oportunit ile introducerii limbii rromani i a istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar: existen a unei asemenea formri, eficien a i rezultatele formrii; gradul de informare al prin ilor rromi cu privire la oportunit ile introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar; formarea prin ilor rromi cu privire la oportunit ile introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar: existen a unei asemenea formri, eficien a i rezultatele formrii; bugetul investit de Ministerul Educa iei din resurse proprii n politicile de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar versus resursele financiare externe utilizate n acelai scop; gradul i modul de consultare cu societatea civil rrom n politicile de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar.

Indicatorii de analiz utiliza i pentru evaluarea de impact au fost: nivelul stimei de sine etnice i al asumrii identit ii etnice la tinerii rromi care au urmat, n coal, cursurile de limba rromani i istoria i tradi iile rromilor; numrul de elevi rromi nscrii la cursurile de limba rromani, dup 10 ani de la nceputurile introducerii limbii rromani n educa ia colar; numrul de elevi rromi nscrii la cursurile de istoria i tradi iile rromilor, dup 5 ani de la nceputurile introducerii istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar; numrul de cadre didactice titulare calificate care predau limba rromani, dup 10 ani de la nceputurile introducerii limbii rromani n educa ia colar; numrul de cadre didactice titulare calificate care predau istoria i tradi iile rromilor, dup 5 ani de la nceputurile introducerii istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar; numrul de coli n care se studiaz limba rromani, dup 10 ani de la nceputurile introducerii limbii rromani n educa ia colar; numrul de coli n care se studiaz istoria i tradi iile rromilor, dup 5 ani de la nceputurile introducerii istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar.

16

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Instrumentele de cercetare folosite n evaluare au fost chestionarul - aplicat inspectorilor pentru minorit i din cadrul Inspectoratelor colare Jude ene, cadrelor didactice care predau limba rromani i / sau istoria i tradi iile rromilor, elevilor i prin ilor rromi -, interviul individual i de grup cu profesorii care predau limba rromani i / sau istoria i tradi iile rromilor, cu directorii de coli i cu elevii i prin ii rromi i analiza de document (legisla ia de specialitate, rapoarte ale Ministerului Educa iei, rapoarte ale Inspectoratelor colare Jude ene, rapoarte ale diferitelor organiza ii interna ionale precum UNICEF i Comisia European, diverse documente emise de autorit i guvernamentale i neguvernamentale i exper i n domeniu etc.).

Metodologia proiectului
Adrian-Nicolae Furtun

Cercetarea de fa are la baz o serie mai larg de tehnici i metode de cercetare utilizate. Ca tehnici principale de colectare a datelor am utilizat chestionarul i interviul directiv i non-directiv. Datele care provin din cadrul inspectoratelor colare au fost colectate prin intermediul unui chestionar care a con inut 36 de ntrebri nchise i deschise (vezi anexa 13). De asemenea, am realizat un chestionar pe care l-am expediat ctre Birourile Jude ene pentru Rromi i ctre reprezentan ele regionale ale Agen iei Na ionale pentru Rromi, chestionar la ale crui ntrebri nu am primit rspunsuri din partea acestora nici pn n prezent. Inten ia a fost aceea de a afla c i rromi beneficiari ai msurilor afirmative activeaz n aceste structuri, numrul acestora reprezentnd unul din posibilii indicatori de rezultat al acestei politici educa ionale pentru rromi. Datele au fost culese pe parcursul a aproximativ ase luni. n paralel cu expedierea acestui chestionar n teren echipa de cercettori a realizat un numr de 15 studii de caz n urmtoarele localit i din Romnia. Comunit ile pe care le-am vizitat au fost: Podul Iloaiei, jud. Iai rromi apar innd neamului ursarilor; Trgu Frumos, jud. Iai - coala Ion Creang;

Preambul. Contextul cercetrii

17

satul Maciova, jud. Cara-Severin, rromi vorbitori ai dialectului carpatin i avnd ca ocupa ie lutria; Slatina, jud. Olt rromi apar innd neamului rudarilor i rromi apar innd neamului spoitorilor; Gura Ocni ei, jud. Dmbovi a rromi apar innd neamului rudarilor i rromi apar innd neamului ursarilor; Cornetu, jud. Vrancea rromi apar innd neamului de rromi al ursarilor; Trgovite, jud. Dmbovi a au fost intervieva i profesorii i elevii participan i la olimpiada de limba rromani. Bacu, jud. Bacu am realizat dou calupuri de interviuri: mediatori colari i profesori de limba rromani. n ceea ce privete criteriile de selec ie a comunit ilor, acestea au avut n vedere i neamul de rromi cruia i apar ine fiecare comunitate, n acest sens am efectuat o serie de compara ii n ceea ce privete influen area nivelului stimei de sine de ctre studiul limbii rromani ntre elevi rromi apar innd diferitor neamuri de rromi. Am utilizat, ca tehnic de culegere a datelor, i interviul directiv individual i de grup. Ca tehnici de analiz am utilizat analiza de con inut i interpretarea calitativ a unor serii de interviuri prelevate din teren. Dorim s facem precizarea c pentru graficele i tabelele prezentate n cadrul acestui raport de evaluare nu a necesitat s efectum teste de semnifica ie (testul t, testul z etc.) ntruct numrul de chestionare analizate nu a depit nici cifra 509. De asemenea, dorim s men ionm n cadrul setului de tehnici i metode utilizate i tehnica observa iei, principalele noti e de teren fiind consemnate n cadrul rapoartelor de teren. Pe parcursul acestei cercetri am intervievat un numr de aproximativ 200 de persoane. Dorim s mul umim tuturor persoanelor care au acceptat s colaboreze cu noi dea lungul acestei cercetri. Tuturor celor care ne-au acordat interviuri i au rspuns chestionarelor noastre.

Ne referim la chestionarul trimis ctre inspectoratele colare jude ene.

18

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

LEGISLA IA

Lista selectiv a actelor normative privind nv mntul pentru rromi (sau pentru minorit i, tangente cu problematica rrom), emise de Ministerul Educa iei, Cercetrii i Tineretului, n perioada 1990-2008
Gheorghe Saru

2008 - Notificarea MECT nr. 49212/16 decembrie 2008 pentru aprobarea Calendarului lunar de activit i ale inspectorilor pentru problemele educa ionale ale rromilor; - Ordinul MECT nr. 5908 / 12.11. 2008 privind aprobarea Programei pentru ocuparea posturilor didactice vacante n nv mntul preuniversitar la Limba i literatura romn i universal pentru copii i metodica predrii activit ilor de limb romn educatoare n grdini e de copii cu predare n limbile minorit ilor, respectiv a Programei // i metodica predrii limbii i literaturii romne la clasele cu predare n limbile minorit ilor institutori/nv tori; - Notificarea MECT nr. 41 459/10 noiembrie 2008 pentru aprobarea Fiei nr. 41 459/19 septembrie 2008 privind (auto)evaluarea activit ii inspectorilor colari pentru problemele educa ionale ale rromilor; - Ordinul MECT privind aprobarea programei colare pentru disciplina op ional Educa ie intercultural (curriculum la decizia colii pentru nv mntul gimnazial) i a programei colare revizuite pentru disciplina op ional Drepturile omului (curriculum la decizia colii pentru liceu) nr. 3774 / 22.04.2008; - Notificarea MECT nr. 27 481/28 februarie 2008 cu activit ile privind admiterea candida ilor rromi n nv mntul liceal i profesional de stat, n anul colar 2008/2009; - Notificarea MECT nr. 26 596/14 februarie 2008 privind profilul i tipurile de activit i ale tutorelui colar pentru elevii rromi de liceu; - Notificarea MECT nr. 26 595/14 februarie 2008 privind exemple de activit i ale metodistului pentru colarizarea / predarea limbii i istoriei rromilor / ale profesorului de limba rromani;

20

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi - Notificare MECT nr. 25 436/ 28 ianuarie 2008 cu precizrile MECT privind ncadrarea mediatorului colar;

2007 - Notificarea MECT nr. 42 047/4 octombrie 2007 privind Fia cu modalit ile de antrenare / motivare a cadrelor didactice (educatori / nv tori) n organizarea i derularea grdini ei estivale premergtoare clasei I (anual, 3-4 sptmni n intervalul august septembrie), destinat copiilor rromi i nerromi care nu au frecventat grdini a i urmeaz s se nscrie la cl. I; - Ordinul MECT nr. 1529/18 iul. 2007 privind dezvoltarea diversit ii n curriculumul na ional (publicat n M. Of. R. nr. 670/1.X.2007); - Ordinul MECT nr. 1539/19 iul. 2007 privind normele de ncadrare i de activitate ale mediatorului colar (publicat n M. Of. R. nr. 670/1.X.2007); - Ordinul MECT nr. 1540/19 iul. 2007 privind interzicerea segregrii colare a copiilor rromi i aprobarea Metodologiei pentru prevenirea i eliminarea segregrii colare a copiilor rromi (publicat n M. Of. R. nr. 692/11.X.2007); - Notificarea nr. 29546/06. 04. 2007 privind reactualizarea componen ei CMIS (Comisia Ministerial pentru Implementarea Strategiei de mbunt ire a Situa iei Rromilor); - Notificarea MECT nr. 28 859/26 martie 2007 referitoare la aprobarea Fiei postului privind activitatea inspectorilor colari pentru problemele educa ionale ale rromilor. - Nota MECT nr. 28859/23 martie 2007 privind ntregirea normelor pentru inspectorii colari pentru problemele educa ionale ale rromilor; - Notificarea MECT nr. 26 256/12 februarie 2007 privind aprobarea i derularea Fiei de lucru a metoditilor pentru colarizarea rromilor; 2006 - Notificarea MEC nr. 48 897/13 noiembrie 2006 privind Calendarul rromilor (cu destina ie colar); - Notificarea MEC nr. 42 622/25 octombrie 2006 privind derularea unor activit i specifice colarizrii rromilor; - Notificarea M.Ed.C. nr. 30884/13 aprilie 2006 privind alocarea de locuri distincte candida ilor rromi, la admiterea n clasa a IX-a; - Ordinului M.Ed.C. nr. 3554/10.04. 2006, privind admiterea n anul universitar 2006/2007 [locuri distincte alocate i candida ilor rromi].

Legisla ia 2005

21

Ordinul M.Ed.C. nr. 4319/14 iunie 2005 privind structura ministerial pentru implementarea Strategiei guvernamentale pentru mbunt irea situa iei rromilor; Notificarea M.Ed.C. din 29 iunie 2005, Planul de ac iune cu programele i activit ile pentru semestrul al II-lea al anului 2005. Ordinul nr. 5160/6 octombrie 2005 privind aplicarea Programului A doua ans pentru nv mntul primar n anul colar 2005 2006 (Anexa 1 la Ordinul M.Ed.C. nr. 5160 din 6 oct. 2005, Metodologia privind organizarea programului a doua ans pentru nv mntul primar; Anexa 2 la Ordinul M. Ed.C. nr. 5160/6 octombrie 2005, Planul - cadru de nv mnt A doua ans pentru nv mnt primar); Ordinul M.Ed.C. nr. 5730/29.12.2005 privind ndrumarea i controlul nv mntului destinat minorit ilor na ionale (Metodistul colar) Programe colare pentru clasa a IV-a la limba i literatura rromani, aprobate prin ordin al ministrului nr. 3919 din 20.04.2005; Programa de istoria i tradi iile minorit ii rromilor. Program colar pentru clasele a VI-a a VII-a (elaborat de Liviu Cernianu n anul 1999 i revizuit ntre anii 2003 - 2005 de: Petre Petcu , Delia Grigore i Laura Cpi ), aprobat prin ordin al ministrului nr. 3249 din 14 febr. 2005; 2004 - Notificarea MECT nr. 29323 / 20 aprilie 2004 privind interzicerea segregrii rromilor n educa ie; - Program colar pentru clasa a III-a la limba i literatura rromani, aprobat prin ordin al ministrului nr. 5198 din 01.11.2004; - Program colar pentru clasa a IX-a (ciclul inferior al liceului) la limba i literatura rromani, aprobat prin ordin al ministrului Educa iei, Cercetrii i Tineretului nr. 3458/09.03.2004; - Programe colare pentru clasa a X-a (ciclul inferior al liceului) la limba i literatura rromani, aprobate prin ordin al ministrului nr. 4598 / 31.08.2004; 2003 - Programe colare revizuite pentru clasele I a II-a la limba i literatura rromani, aprobate prin Ordin al ministrului nr. 4686 din 05.08.2003; - Programe colare de limba i literatura rromani, pentru anii V VIII de studiu, aprobate prin ordin al ministrului nr. 3432 din 27.02.2003;

22

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

2002 - Ordinul MECT 3342/2002 cu privire la aplicarea planurilor - cadru de nv mnt pentru clasele I-VIII [art.3, statutul limbii materne; completeaz ordinul nr. 3638/2001]. 2001 - Ordinul MECT 3670/2001 cu privire la aplicarea planurilor - cadru de nv mnt pentru liceu n anul colar 2001/2002 [art.4, statutul limbii materne / limba i literatura matern face parte din trunchiul comun i se studiaz ntrun numr de ore egal cu limba romn]. 2000 - OMEN nr. 3294/01.03.2000 cu privire la sprijinirea accesului n nv mntul preuniversitar, colegii universitare de institutori i universit i a tinerilor rromi; - OMEN nr. 4370/25.08. 2000 privind Metodologia de organizare i func ionare a claselor cu frecven redus din institu iile de nv mnt gimnazial; - OMEN nr. 4542/18.09. 2000 cu privire la sprijinirea accesului n coli profesionale, licee, colegii universitare i facult i a tinerilor rromi; - Notificarea MEN nr. 30257/06. 04. 2000 referitoare la Metodologia aplicrii Instruc iunilor privind studiul limbii materne de ctre elevii apar innd minorit ilor na ionale care frecventeaz coli romneti, (aprobate prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 3533 din 31. 03. 1999) 1999 - OMEN nr. 3533 din 31.03 /1999 privind studiul limbii materne de ctre elevii apar innd minorit ilor na ionale care frecventeaz coli cu predare n limba romn; OMEN nr. 3363 din 01.03.1999 cu privire la numirea inspectorilor pentru rromi; - NOTA Ministerului Educa iei Na ionale nr. 29467 [29457] / 23.03.1999 referitoare la organizarea concursului pentru ocuparea postului de inspector pentru rromi, conform ordinului ministrului nr. 3363/01.03.1999; - Notificare MEN Metodologia organizrii concursului pentru ocuparea postului de inspector pentru rromi; - OMEN nr. 4219 din 18.08.1999 referitor la aplicarea O.M.E.N. 3363/01.03.1999 privind ncadrarea prin concurs a inspectorilor rromi / pentru rromi;

Legisla ia 1998

23

- OMEN nr. 3577 din 15.04.1998 cu privire la sprijinirea accesului la studii al rromilor; - OMEN nr. 4150/13.07. 1998 privind planul-cadru [limbile minorit ilor fac parte din trunchiul comun de discipline]. - OMEN nr. 4562 din 16.09.1998 privind reglementri pentru nv mntul rromilor; - OMEN nr. 5083 din 26.11.1998 cu privire la sprijinirea accesului n coli profesionale, licee i universit i al tinerilor rromi; 1994 - Programa de limba i literatura romani pentru clasele I a XIII-a (autor: Gheorghe Saru, Notificare nr. 39910/1994). 1992 - Programa de limba i literatura rromani pentru clasele de nv tori rromi ale Liceelor Pedagogice (autor: Gheorghe Saru, Notificare nr. 44.081 / 16 oct. 1992).

Reglementri interne i punerea lor n practic. Legea nv mntului. Ordinul MECT nr. 1529 / 18 iulie 2007 privind promovarea diversit ii culturale.
Lect. univ. dr. Antoaneta-Firua Tacea

Proiectul POLITICILE EDUCAIONALE PENTRU RROMI are ca scop mbunt irea politicilor educa ionale pentru rromi ale Ministerului Educa iei, Cercetrii i Tineretului din Romnia. n conformitate cu acest scop, este derulat activitatea privind evaluarea programelor MECT referitoare la introducerea diversit ii culturale / interculturalit ii n curriculumul colar obligatoriu. n acest context, iat care sunt principalele dimensiuni i indicatori asupra crora ne-am oprit: problematica diversit ii culturale reflectat n Proiectul de lege a nv mntului preuniversitar, comparativ cu modul de reflectare a aceleiai problematici n Legea nv mntului nr. 84/1995, cu revizuirile i adugirile ulterioare;

24

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi evaluarea nivelului de aplicare a Ordinului nr. 1529/ 18 iulie 2007, privind promovarea diversit ii culturale, dup primele 6 luni de la emiterea sa; informa iile despre minorit ile na ionale, cu accent pe informa iile despre rromi n curriculumul colar obligatoriu de istorie, literatur, geografie i alte discipline din aria curricular Om i societate; prezen a diversit ii culturale n predarea tuturor disciplinelor colare se constituie n elemente definitorii ale politicilor educa ionale orientate n favoarea popula iei de etnie rrom.

n proiectul de lege pentru nv mntul preuniversitar, problematica diversit ii este abordat fie explicit, cu trimiteri specifice sau particularizri, fie implicit, reflectat ntr-o serie de aspecte prezentate n con inutul documentului. Astfel, abordarea explicit a problematicii diversit ii marcheaz nceputul documentului, n primul titlu, n cadrul Dispozi iilor generale, la Art. 3., alin. (1) precizndu-se c nv mntul urmrete realizarea idealului educa ional ntemeiat pe valorile democra iei, ale diversitii culturale, pe aspira iile individuale, sociale i contribuie la pstrarea identit ii na ionale n contextul valorilor europene. n continuare, ideea de diversitate este completat n contextul definirii idealului educa ional i a finalit ilor educa ionale derivate din acesta. Se regsesc, pe lng ideea de diversitate i conceptul de interculturalitate, precum i o serie de concepte conexe favorabile fie mbunt irii politicilor educa ionale pentru rromi, fie mbog irii oportunit ilor de a reflecta aceste idei n curriculumul colar. n definirea idealului na ional (Idealul educa ional al colii romneti const n dezvoltarea liber i armonioas a personalitii individului n vederea unei integrri eficiente n societatea bazat pe cunoatere.), i a finalit ilor (a. asigurarea unei educa ii de calitate i promovarea egalit ii de anse; b. formarea i dezvoltarea competen elor cheie specifice societ ii bazate pe cunoatere, care ofer o baz pentru nv area permanent i motiveaz pentru participarea activ la viaa social i cultural; c. formarea unor reprezentri privind cultura naional i universal i stimularea dialogului intercultural, n cadrul grani elor rii i n afara acestora; d. educarea n spiritul respectrii drepturilor i libertilor fundamentale ale omului, al demnitii i al toleranei, al schimbului liber de opinii; e. cultivarea sensibilitii fa de problematica uman, fa de valorile moral-civice, fa de arte i a respectului fa de natura i de mediul nconjurtor; f. formarea unui set de valori individuale i sociale care s orienteze comportamentul i cariera absolvenilor; g. dezvoltarea gndirii critice i a creativit ii) cumuleaz un complex de idei cu ajutorul crora este anticipat, pe de o parte, profilul de formare al absolventului de nv mnt preuniversitar, iar pe de alt parte, sunt caracterizate condi iile n care acesta se formeaz. Ambele aspecte reliefeaz att problematica diversit ii, ct i pe cea a interculturalit ii, marcnd o diferen major fa de Legea nv mntului nr. 84/1995, cu revizuirile, modificrile i completrile ulterioare, n cadrul creia, ideile subntinse acelorai concepte idealul educa ional (nv mntul urmrete realizarea idealului educa ional, ntemeiat pe tradi iile umaniste, pe valorile democra iei i pe aspira iile societ ii romneti, i contribuie la pstrarea identit ii na ionale. Idealul educa ional al colii romneti const n dezvoltarea liber, integral i armonioas a individualit ii umane, n formarea personalit ii autonome i creative.) i finalit ile educa ionale (nv mntul

Legisla ia

25

are ca finalitate formarea personalit ii umane prin: a) nsuirea cunotin elor tiin ifice, a valorilor culturii na ionale i universale; [...] educarea n spiritul respectrii drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului, al demnit ii i al toleran ei, al schimbului liber de opinii; cultivarea sensibilit ii fa de problematica uman, fa de valorile moral-civice.) nu au aceeai deschidere i nu fac referire explicit la ideea de diversitate ori la aceea de interculturalitate. n privin a egalit ii drepturilor de acces la educa ie, proiectul legislativ propune termenul de etnie, spre deosebire de textul legii n vigoare, ceea ce creeaz premisele pentru dezvoltarea de alte posibile reglementri care s reflecte aceast categorie de drepturi, n rela ie cu specificul etnic, n general, cu cel al etniei rrome, n special. Astfel, continund n spiritul anun at, sunt amintite principiile nv mntului democratic fr ca acestea s fie definite aflate ntr-o rela ie de juxtapunere cu garantarea dreptului la educa ie diferen iat, detaliat n termenii pluralismului educa ional. n acest caz, diferen ierea n context educa ional nu poate fi dect o premis pentru diversitate, respectiv pentru interculturalitate. Caracterul deschis al nv mntului este detaliat, n textul proiectului de lege, prin raportare strict la aspecte materiale care s favorizeze accesul la educa ie aspecte similare cu cele ale legii n vigoare. ntr-o formulare explicit, printre principiile statuate pentru a regla organizarea i func ionarea nv mntului, sunt reluate ideile de egalitate de anse, nediscriminare, educa ie permanent idei aflate ntr-o strns rela ie cu diversitatea i interculturalitatea. Att n textul legii n vigoare ct i n proiectul de lege, un ntreg articol este destinat reglementrii limbii n care se desfoar nv mntul limba romn. Ideea de diversitate este ilustrat n acest context doar prin posibilitatea desfurrii i n limbile minorit ilor na ionale, precum i n limbi de circula ie interna ional. Posibilitatea organizrii alternativelor educa ionale n conformitate cu specificul alternativei i cu legisla ia este men ionat att n legea n vigoare, ct i n proiectul legislativ, ceea ce deschide o serie de oportunit i educa ionale inclusiv pentru minorit ile etnice. Un aspect distinct l constituie, n textul legii aflate n vigoare, studierea Religiei. Astfel, n art. 9, alin. 1 i 2, se men ioneaz c Planurile-cadru ale nv mntului primar, gimnazial, liceal i profesional includ Religia ca disciplin colar, parte a trunchiului comun. Elevul, cu acordul prin ilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia i confesiunea, iar la solicitarea scris a prin ilor sau a tutorelui legal instituit, elevul poate s nu frecventeze orele de religie. n acest caz situa ia colar se ncheie fr aceasta disciplin. n mod similar se procedeaz i pentru elevul cruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condi iile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplin. Con inutul primului alineat este generator de controverse, prin caracterul generalizator i obligatoriu al studierii acestei discipline. Completarea relativ la posibilitatea alegerii confesiunii, coroborat cu existen a documentelor curriculare reglatoare (programe colare) pentru fiecare dintre confesiuni, elaborate de ctre fiecare dintre culte i aprobate conform legii, i cu aceea de a nu frecventa orele aferente acestei discipline las ideii de diversitate multiple direc ii de concretizare, desigur, de valorificat n plan local, la nivelul colii.

26

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

n privin a organizrii nv mntului preuniversitar, proiectul legislativ aduce un element de noutate semnificativ n raport cu ansele poten iale de a mbunt i politicile educa ionale pentru rromi. Aceast organizare este corelat cu asigurarea dobndirii i a dezvoltrii competen elor cheie concept integrator promovat la nivelul Uniunii Europene i necesar a fi asociat cu finalit ile nv mntului obligatoriu, n toate sistemele educa ionale din rile membre. n acest context, devine posibil diversificarea formelor de nv mnt de exemplu, cursuri de tip A doua ans, att pentru nv mntul primar, ct i pentru cel gimnazial pe baza unei metodologii specifice, elaborate de Ministerul Educa iei. Cele dou concepte supuse discu iei diversitatea i interculturalitatea dobndesc n acest fel semnifica ii suplimentare: categorii de popula ie aflat n diferite stadii n privin a nivelului de dezvoltare a competen elor cheie pot fi (re)integrate n sistemul educa ional, ceea ce sporete ansele de acces i de reuit ale acesteia. n aceste condi ii, popula ia de etnie rrom poate fi considerat public int pentru diferite proiecte dezvoltate conform unor asemenea prevederi. n concordan cu aceste precizri aflate n stadiul de proiect se regsesc cele deja existente n legea aflat n vigoare (art. 12, alin. 2) conform crora Organizarea i con inutul nv mntului nu pot fi structurate dup criterii exclusiviste i discriminatorii de ordin ideologic, politic, religios sau etnic. Nu sunt considerate a fi structurate dup criterii exclusiviste i discriminatorii unit ile i institu iile de nv mnt create din nevoi de ordin religios sau lingvistic, n care predarea corespunde alegerii prin ilor sau a tutorilor legal institui i ai elevilor. O alt modalitate de abordare implicit a ideii de diversitate este cea relativ la organizarea examenului de bacalaureat, aa cum este ilustrat n ambele documente analizate: una dintre probele comune, respectiv limba i literatura matern, scris i oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale ntr-o limb a minorit ilor na ionale, respectiv limba si literatura modern, pentru elevii care au urmat studiile liceale n limba de predare n limba modern respectiv. Includerea n textul proiectului de lege a cte unei sec iuni destinate nv mntului pentru copiii cu cerin e educa ionale speciale, nv mntului n limbile minorit ilor na ionale, nv mntului pentru cet eni strini i celui confesional constituie, de asemenea, oportunit i pentru valorificarea problematicii diversit ii i a interculturalit ii, fr s fie vorba n mod explicit despre politicile educa ionale pentru rromi. Referirile la nv mntul special se regsesc i n textul legii n vigoare, fr o serie de detalieri. Un aspect semnificativ precizat n proiectul legislativ este cel referitor la introducerea n nv mntul gimnazial, la cerere, a disciplinei de studiu Istoria i tradi iile minorit ilor na ionale, cu predare n limba matern, programele colare i manualele la aceast disciplin fiind aprobate de Ministerul Educa iei. Dincolo de impactul pozitiv din perspectiva ilustrrii ideii de diversitate, se poate sesiza neajunsul derivat din faptul c predarea este prevzut n limba matern, ceea ce limiteaz accesul la acest domeniu al elevilor care nu apar in unei anumite minorit i na ionale. Aceasta ar favoriza, n fapt, interac iunea cultural, ntr-un context organizat, specializat. Includerea n structura proiectului legislativ a capitolului intitulat FORMAREA ADUL ILOR I EDUCA IA PERMANENT constituie o oportunitate care poate fi valorificat de unit ile i institu iile care pot organiza diferite programe de instruire pentru adul i, inclusiv pentru popula ia de etnie rrom. Caracteristicile acestor programe

Legisla ia

27

cursuri de formare profesional continu, cursuri de educa ie a adul ilor, precum i alte servicii educa ionale, [...] programe pentru educa ia adul ilor, n scopul reconversiei i formrii profesionale continue a personalului din nv mnt pot fi stabilite n context local, prin determinarea judicioas a nevoilor popula iei int, care poate fi reprezentat de popula ia de etnie rrom. n acelai context este men ionat i posibilitatea acordrii asisten ei tehnice de ctre Ministerul Educa iei. O alt idee favorizant n raport cu politicile educa ionale pentru rromi este cea asociat prezentrii institu iei numite Centrul Jude ean de Resurse i de Asisten Educa ional. Coordonarea de ctre aceast institu ie a departamentului de consultan pentru educa ie incluziv i realizarea unei game diversificate de servicii educa ionale evaluarea, orientarea i reorientarea colar, orientarea profesional a copiilor/elevilor; medierea colar, prin mediatorii colari; asisten a i consilierea psihopedagogic, prin intermediul profesorilor consilieri psihopedagogi; sprijinul pentru copiii/elevii cu cerin e educa ionale speciale din coala de mas, prin cadrele didactice de sprijin/itinerante; informarea i consilierea cadrelor didactice, a prin ilor i a membrilor comunit ii constituie o resurs reglatoare semnificativ n scopul atingerii de obiective multiple relative la diversitate i la interculturalitate. De asemenea, specificarea categoriei profesionale mediatori colari poate favoriza popula ia de etnie rrom, din punct de vedere educa ional, cunoscute fiind experien ele pozitive nregistrate la nivel na ional ca urmare a interven iei acestora n comunit ile cu popula ie de etnie rrom numeroas. Capitolul destinat reglementrii problematicii con inutului nv mntului curriculumul na ional nu con ine nicio precizare explicit referitoare la aspecte precum diversitatea sau interculturalitatea, nici n legea n vigoare, nici n proiectul legislativ. Apar dou excep ii: 1) alin. 3 din con inutul art. 128, din legea aflat n vigoare, n care se spune c n unit ile de nv mnt preuniversitar se pot utiliza manuale alternative. Acest aspect, concretizat adecvat n practici corecte, nu doar c permite valorificarea celor dou concepte supuse discu iei diversitatea i interculturalitatea , dar creeaz premisele pentru formarea elevilor n spiritul interac iunilor nondiscriminative, cultivndu-le pluriperspectivismul i 2) precizarea referitoare la creditele transferabile i de acumulare asociate modulelor de pregtire profesional din cadrul nv mntului profesional i tehnic. Ideea de diversitate rezid aici n multitudinea contextelor i a experien elor de nv are pe care le-ar putea traversa formabilii i care ar putea fi recunoscute ca achizi ii de nv are i asociate cu un numr de credite, conform unei metodologii ce ar urma s fie elaborat. Aceasta presupune un acces sporit la cursurile de formare profesional i flexibilitate accentuat n privin a organizrii, ceea ce ar putea avea un impact pozitiv asupra popula iei de etnie rrom. Activitatea extracolar este de asemenea reglementat att n textul legii n vigoare, ct i n proiectul legislativ, prin aceasta recunoscndu-i-se poten ialul formativ semnificativ. Prin caracterul su complementar n raport cu educa ia formal i prin oportunit ile pe care le-ar putea genera n rela ie cu: familia, comunitatea, societatea civil, n general, se constituie ntr-o resurs implicit pentru cultivarea diversit ii i a interculturalit ii. n favoarea ameliorrii politicilor educa ionale pentru rromi i a dezvoltrii ideilor referitoare la interculturalitate i diversitate pot fi considerate i

28

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

specifica iile din capitolul NV MNTUL PREUNIVERSITAR I COMUNITATEA, din proiectul legislativ, referitoare la posibilele parteneriate pe care le poate dezvolta Ministerul Educa iei, la posibilele colaborri ale unit ilor de nv mnt i la modalit ile de concretizare a parteneriatului. Concluzionnd, ambele documente legea nv mntului aflat n vigoare i proiectul legislativ pus n dezbatere public includ elemente compatibile cu problematica politicilor educa ionale pentru rromi i cu diversitatea, respectiv interculturalitatea, fr s existe specificri explicite. Singura excep ie o constituie finalit ile educa ionale din con inutul proiectului legislativ, prezentate n termenii sus inerii implicrii sociale a individului, ai dialogului intercultural, ai gndirii critice aspecte fundamentale pentru formarea n spiritul respectului pentru diversitate i a competen elor de interac iune n contexte interculturale. n general, majoritatea oportunit ilor prezentate anterior pot fi valorificate n direc ia ameliorrii politicilor educa ionale pentru rromi. Documentele prezentate i analizate n continuare constituind exemple, concretizri ale unor asemenea politici particularizate n domeniul curriculumului na ional. Ordinul nr. 1529/ 18 iulie 2007 privind dezvoltarea problematicii diversit ii n curriculumul na ional se constituie ntr-un document legislativ focalizat explicit pe problematica diversit ii corelat cu aceea a curriculumului na ional. Acesta se ntemeiaz pe o serie de alte documente de nivel na ional i european, care au ca elemente centrale aspecte precum: protec ia minorit ilor na ionale, principiul tratamentului egal ntre persoane, indiferent de originea lor rasial sau etnic, nv area istoriei etc. Pe parcursul celor 6 articole se reglementeaz modalit ile de ilustrare a diversit ii culturale prin: politicile curriculare, documentele curriculare - planuri-cadru, programe colare, manuale colare, auxiliare curriculare, ofertele centrale de cursuri op ionale pentru gimnaziu i pentru liceu, cum ar fi Istoria i tradi iile minorit ilor din Romnia, Educa ie intercultural etc., instrumentele de evaluare a manualelor colare i a auxiliarelor curriculare, materialele-suport cu rol de orientare a cadrelor didactice n aplicarea n procesul didactic a problematicii diversit ii culturale prevzute n curriculumul na ional, cursurile de abilitare curricular i alte cursuri de formare, derulate n cadrul institu iilor cu atribu ii n implementarea curriculumului, care s includ teme specifice referitoare la diversitatea cultural (etnic, lingvistic, religioas etc.), resursele i partenerii care s asigure formarea cadrelor didactice, n vederea promovrii, cunoaterii i acceptrii diversit ii/alterit ii.

Legisla ia

29

Toate aspectele men ionate urmez structura curriculumului na ional ca proiect educa ional proiectare, implementare, evaluare detaliind fiecare dintre cele trei etape/ produse asociate fiecrei etape. Un aspect nespecificat suficient este cel referitor la diversitatea cultural (etnic, lingvistic, religioas etc.), creia nu i se asociaz semnifica ii specifice, existnd astfel posibilitatea interpretrilor multiple, chiar eronate, n absen a unor delimitri conceptuale clare. De asemenea, pe fondul lipsei determinrilor termenului diversitate cultural exist riscul dificult ii de a concretiza acest document legislativ. De exemplu, experien a acumulat pn n prezent n evaluarea manualelor colare domeniu n care se opereaz de aproximativ 7 ani cu un criteriu referitor la caracterul nondiscriminativ al manualului a nregistrat rezultate contradictorii: pe de o parte, nici un manual nu a fost eliminat din procesul de evaluare pe baza acestui criteriu, iar pe de alt parte, o serie de aspecte calificate ca discriminative au fost mediatizate i au generat polemici ndelungate (manualele de Istorie, de Limba i literatura romn, de Religie etc.). Ilustrarea acestui document la nivelul curriculumului na ional s-a realizat prin elaborarea a dou programe colare componente ale ofertei centrale de curriculum la decizia colii: Educa ie intercultural (pentru gimnaziu), Drepturile omului (pentru liceu). Analiza acestor programe ca documente reglatoare relev concordan a cu problematica abordat n Ordinul nr. 1529/ 18 iulie 2007 privind dezvoltarea problematicii diversit ii n curriculumul na ional, rmnnd ns sub semnul ntrebrii posibilitatea ca aceeai program colar s fie posibil de aplicat la oricare dintre anii de studiu din nv mntul gimnazial i din cel liceal, n absen a unor adaptri minimale cel pu in din punct de vedere metodologic, dac nu la nivelul obiectivelor sau al con inuturilor nv rii. Acest neajuns se poate transfera ntr-o dificultate a cadrului didactic n organizarea activit ii n clasa de elevi sau n atitudinea rezervat privind implementarea unui asemenea document. Expertiza pe care o de in cadrele didactice n prezent, n domeniul proiectrii curriculare, permite ntr-o mic msur adaptri ale documentelor curriculare de la un an de studiu la altul.

30

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Prezen a i statutul diversit ii culturale n curricula colar: trunchiul comun i curriculum-ul la dispozi ia colii. Ordinul MECT nr. 3774 / 22 aprilie 2008 privind aprobarea programei colare pentru disciplina op ional Educa ie intercultural (curriculum la decizia colii pentru nv mntul gimnazial) i a programei colare revizuite pentru disciplina op ional Drepturile omului (curriculum la decizia colii pentru liceu).
Lect. univ. dr. Antoaneta-Firua Tacea

Analiza educa iei interculturale Din perspectiv curricular, cele dou documente sunt analizate n continuare prin prisma urmtoarelor criterii: echilibru, relevan , poten ial, achizi iile anterioare (HUSEN, POSLETHWAIT, 1995), impactul curriculumului (ALKIN, 1991).

Criteriu de evaluare

Programa de Educaie intercultural (pentru gimnaziu)

Programa de Drepturile omului (pentru liceu)

Echilibrul 1. Din perspectiva structurii, acest curriculumu document include o categorie no ional care nu se regsete n -lui programele colare pentru acelai nivel gimnaziul: finalit ile. Acest aspect creeaz o discordan n raport cu documentele reglatoare deja existente n sistem, informa iile subordonate acestei categorii putnd fi incluse ntr-una dintre celelalte componente ale programei (obiective, exemple de activit i de nv are, con inuturi). Din perspectiva proiectrii curriculare, aceast no iune are un caracter de generalitate mult prea ridicat, pentru

1. Din perspectiva structurii, acest document include o categorie no ional care nu se regsete n programele colare pentru acelai nivel gimnaziul: finalit ile. Acest aspect creeaz o discordan n raport cu documentele reglatoare deja existente n sistem, informa iile subordonate acestei categorii putnd fi incluse ntr-una dintre celelalte componente ale programei (competen e, sugestii metodologice, con inuturi).

Legisla ia a fi realist ambi ia atingerii acestora doar printr-o disciplin creia i se aloc o or pe sptmn, ntr-un singur an colar. 2. Precizarea fcut n nota de prezentare a documentului referitoare la posibilitatea de studiere a acestui domeniu disciplinar n oricare dintre cei 4 ani de gimnaziu creeaz un dezechilibru n raport cu nivelul de dezvoltare al elevilor i cu celelalte programe colare din structura curriculumului na ional, care sunt elaborate pentru fiecare dintre anii de studiu. Acest aspect este vizibil n precizarea referitoare la obiectivele de referin : obiective de referin , formulnd rezultatele ateptate ale nv rii prin studierea acestei discipline op ionale, n anul colar respectiv. 3. Din perspectiva raportului academic-practic, programa relev o multitudine de accente practice, putnd n acest fel s compenseze caracterul excesiv academic al programelor colare din aria Om i societate. 4. Raportul centrare pe elev-centrare pe disciplina de nv mnt este, de asemenea, echilibrat, acest aspect fiind men ionat n nota de prezentare i fcut vizibil n structura obiectivelor de referin i n diversitatea de activit i de nv are.

31

2. Posibilitatea studierii acestui domeniu disciplinar n oricare dintre cei 4 ani ai nv mntului liceal creeaz un dezechilibru n raport cu nivelul de dezvoltare a elevilor, aflat ntr-o dinamic evident de la clasa a IX-a pn la clasa a XII-a / a XIII-a, cu celelalte programe colare din structura curriculumului na ional, care sunt elaborate pentru fiecare dintre anii de studiu, i cu principiul coeren ei verticale a curriculumului.

3. Din perspectiva raportului academic-practic, programa relev o multitudine de accente practice, vizibile inclusiv la nivelul con inuturilor nv rii: nclcarea drepturilor omului, Aprarea drepturilor omului etc. 4. Raportul centrare pe elev-centrare pe disciplina de nv mnt este, de asemenea, echilibrat, acest aspect fiind fcut vizibil n structura competen elor specifice, n categoriile de con inuturi ale nv rii i n diversitatea de metode didactice prezentate n cadrul sugestiilor metodologice.

5. n rela ia nevoi ale societ ii 5. n rela ia nevoi ale societ ii nevoi nevoi ale celui care nva , primeaz ale celui care nva , primeaz ambele nevoile societ ii, neexistnd o categorii, neexistnd ns o analiz de

32

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi analiz de fundamenteze educa ional. nevoi care s nevoi care s fundamenteze aceast aceast ofert ofert educa ional, ci o serie de justificri formulate global, fie referitoare la cel care nva , fie referitoare la societate, n general. 6. Rela ia ntinderea-profunzimea curriculumului pune n eviden dominanta ntindere. Aceasta este relevat de con inuturile procedurale predominante n raport cu cele conceptuale.

6. Rela ia ntinderea-profunzimea curriculumului pune n eviden dominanta ntindere, ns o analiz atent a conceptelor prevzute n programa colar (societatea multicultural, societatea intercultural, principii i valori ale societ ii interculturale, persoana i societatea intercultural, educa ia intercultural ca dialog al culturilor etc.) face vizibil profunzimea acestora, care depete, n general, nivelul conceptelor vehiculate n clasele a Va a VI-a cel pu in.

7. Din analiza con inutului programei reiese c coala i comunitatea sunt considerate for e sociale semnificative, ntreaga ofert educa ional fcut prin aceast program ncercnd s l formeze pe elev pentru dimensiunea intercultural a existen ei, aprecierea diferitelor culturi care triesc mpreun ntr-o societate intercultural, respectarea i valorizarea pozitiv a diferen elor culturale, recunoaterea diversit ii n diferitele ei forme, mbog irea vie ii comunitare prin schimbul de elemente identitare, prin dialog i implicare social etc.

7. Din analiza con inutului programei reiese c individul i societatea sunt considerate for e sociale semnificative, ntreaga ofert educa ional fcut prin aceast program ncercnd s l formeze pe elev pentru: dimensiunea social a existen ei, comportamentul activ i responsabil etc., n condi iile cunoaterii, respectrii i promovrii drepturilor omului.

Legisla ia 8. n raportul inova ie-tradi ie primeaz elementele inovative, la nivelul con inuturilor nv rii i al exemplelor de activit i de nv are, obiectivele cadru fiind aceleai cu cele ale domeniului disciplinar Cultur civic.

33

8. Raportul inova ie-tradi ie este echilibrat, n document existnd precizarea c aceast program colar valorific o serie de achizi ii ale nv rii de la nivelurile primar i gimnazial.

34

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

DIVERSITATEA I INTERCULTURALITATEA N FORMAREA INI IAL A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMNIA, CU RECOMANDRI I PENTRU EDUCA IA COLAR N ANSAMBLU
Dr. Delia Grigore

Evaluarea politicii Ministerului Educa iei referitoare la formarea ini ial a cadrelor didactice n domeniul diversit ii culturale / interculturalit ii a dezvoltat 2 componente de analiz: Prezen a / absen a diversit ii culturale / a interculturalit ii n / din formarea ini ial a cadrelor didactice; Consecin ele prezen ei / absen ei diversit ii culturale / a interculturalit ii n / din formarea ini ial a cadrelor didactice att pe planul comportamentului i atitudinii profesorilor fa de diversitate, ct i pe planul impactului acestui comportament / acestei atitudini asupra rela iei dintre cadrele didactice i elevii rromi i asupra imaginii de sine etnice a elevilor rromi. Instrumentele de cercetare folosite n evaluare au fost analiza de document (legisla ia de specialitate - O.M. 4316/03.06.2008 privind aprobarea programului de studii psihopedagogice n vederea certificrii pentru profesia didactic prin Departamentul pentru Pregtirea Personalului Didactic) i interviul individual i de grup cu profesori i cu directori din unit i de nv mnt cu elevi rromi, precum i cu elevi i prin i rromi. Ca preambul la evaluarea politicii Ministerului Educa iei referitoare la formarea ini ial a cadrelor didactice n domeniul diversit ii culturale / interculturalit ii, am realizat o documentare asupra conceptelor legate de diversitatea cultural i prezen a sa n educa ia colar. Ansamblu de valori, cunotin e, norme, credin e i practici mprtite de un grup de oameni n cadrul vie ii lor sociale, cuprinznd, la nivelul subcontientului, un orizont de ateptare referitor la ra iune, emo ii / sentimente i ac iune conform valorilor i normelor proprii respectivului grup, cultura este unul dintre cei mai importan i factori de formare i reprezentare individual i colectiv de care trebuie s inem cont cnd interac ionm, cnd ne raportm la problematica identit ii i alterit ii i ncercm identificarea unor solu ii viabile de convie uire n societate. Diversitatea este o realitate a lumii contemporane, n care persoane apar innd diferitelor grupuri etnice, religioase, profesionale, de gen, de vrst etc. intr n contact

36

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

atunci cnd situa iile concrete ale coexisten ei o impun. Societ ile pluraliste promoveaz diversitatea prin plasarea accentului pe abordarea individului dinspre colectivitatea creia i apar ine, considernd-o determinant n construirea rela iilor sociale. innd cont de faptul c apartenen a cultural are un rol fundamental n dezvoltarea individului pe parcursul ntregii sale existen e pmnteti i de faptul c dreptul la diferen este unul dintre drepturile fundamentale ale omului, pluralismul cultural nu exclude existen a unui set comun de valori, norme i principii pe care se construiete identitatea civic a persoanei ntr-un spa iu socio-politic dat. Diversitatea cultural se refer la diferen ele dintre grupurile de oameni, att la acelea vizibile, de tipul limbii, organizrii sociale, mbrcmin ii, ritualurilor i practicilor, ct i la cele invizibile, subtile, dificil de observat, dar i mai dificil de n eles, de tipul raportrii la spa iu i timp, rela ionrii cu supranaturalul, conceptului de moralitate, rela iei cu alteritatea, factorilor de control i sanc iune social. Prin analogie cu biodiversitatea, considerat fundamental pentru continuitatea pe termen lung a vie ii pe pmnt, diversitatea cultural poate fi privit ca vital pentru supravie uirea pe termen lung a umanit ii, iar conservarea culturilor poate fi la fel de important pentru omenire ca i conservarea speciilor i ecosistemelor pentru via n general. Exist cteva organiza ii interna ionale, ntre care Survival International i UNESCO, care se ocup cu protejarea i dezvoltarea societ ilor i culturilor amenin ate cu dispari ia. n cadrul celei de-a XXXI-a Sesiuni a Conferin ei Generale a UNESCO, desfurate la Paris, n anul 2001, 185 de state membre UNESCO au adoptat, pe data de 2 noiembrie, Declara ia Universal asupra Diversit ii Culturale, primul instrument interna ional creator de standarde n privin a conservrii i promovrii diversit ii culturale i a dialogului intercultural. Pornind de la Declara ia UNESCO, Comisia European a fondat Re eaua de excelen Dezvoltare durabil ntr-o lume divers, prin care i propune, pe de o parte, s studieze rela ia dintre diversitatea cultural i dezvoltarea durabil, iar pe de alt parte, s identifice posibile direc ii de armonizare a dezvoltrii durabile cu diversitatea cultural. Raportarea la cultura Celuilalt, ntr-o societate care promoveaz diversitatea cultural, se realizeaz printr-o politic cultural care-i propune, n mod contient i programatic, construirea, la nivel de grupuri i de indivizi, a nevoii de cunoatere a alterit ii i dezvolt, n toate contextele formative ale societ ii, o informare solid i permanent actualizat asupra identit ii celuilalt. n contextul n care o cultur minoritar dominat, cum este cea rrom, marcat de stereotipul negativ i de stigmatul internalizat, considerat strin prin diferen i inferioar prin plasarea pe teritoriul subculturii sau cel pu in tolerat, nicidecum respectat, se confrunt cu o cultur majoritar dominant, vernacular, creatoare de norm, considerat superioar prin vechime, ntindere sau intensitate, care de ine prghiile de putere i reprezentare social pozitiv, care are preponderen n educa ia colar i n formarea permanent a membrilor societ ii nu poate fi vorba de diversitate cultural n societate.

Diversitatea i interculturalitatea n formarea ini ial a cadrelor didactice din Romnia, cu recomandri i pentru educa ia colar n ansamblu

37

Dezavund diferen ele i eliminnd culturile alogene din competi ia de reprezentare social, na iunea-stat se construiete pe principiul exclusivit ii sinelui, n detrimentul alterit ii, de la imnul na ional, care promoveaz un discurs al urii fa de strinul considerat duman, pn la canonul culturii na ionale, constituit n cea mai mare parte nu att pe afirmarea unor elemente provenite din ceea ce este modelat i prezentat ca fiind specific, ct pe negarea acelor elemente exterioare, considerate neconforme sau chiar duntoare a ceea ce este numit cu etnocentrist mndrie spirit na ional. n consecin , n condi iile n care cultura majoritar este norma, iar celelalte culturi sunt devian e de la norm sau palide ncercri de revenire la aceasta, minoritarului, identificat ca strin de spiritul na ional autarhic i hegemonic, nu-i mai rmne altceva dect o identitate deteriorat, stigmatizat, de care i este cel mai adesea ruine i care dezvolt dispre ul sau ura de sine. Minorit ilor religioase, etnice, na ionale nu li se reproeaz niciodat propria lor diferen , ci faptul c nu difer aa cum ar trebui, la limit, faptul c nu difer deloc. Strinii se dovedesc incapabili s respecte adevratele diferen e; sunt lipsi i de moravuri sau de gust, dup caz; sesizeaz incorect diferen ialul ca atare.10 Ce le reproeaz de fapt majoritatea minorit ilor? Diferen a cultural? Aparent nu, pentru c majoritatea totdeauna va prefera un duman ct mai vizibil, cu care s se poat lupta i pe care s-l poat nfrnge, unui duman deghizat n prieten, a crui diferen estompat sau mascat n asemnare sau chiar n similitudine l-ar putea face s treac aproape neobservat dintr-o tabr ntr-alta. Aparent nu, pentru c majoritatea ador manifestrile culturale ale minorit ilor, n special cele artistice, ceremoniale, de timp liber, de divertisment, potrivite timpului srbtoresc, dar acestea sunt tolerate sau chiar ncurajate n contextul n care sunt privite ca externe, aadar mai pu in periculoase / duntoare mersului normal al societ ii cotidiene, unde na iunea-stat este stpn absolut. i totui da, pentru c diferen a cultural devine deranjant atunci cnd ncearc s ias din spa iul de loisir sau entertainment, rezervat marginalilor i tolera ilor, i se aventureaz s ptrund pe teritoriul obligativit ilor cotidianului permanent, uzual prin exercitarea normei i normativ prin presiunea uzualului. Mediul colar este un exemplu relevant n acest sens: atta vreme ct diversitatea cultural se manifest n spa iul extracurricular, deseori enclavizat, n special n acela destinat petrecerii active i utile a timpului liber, de tipul serbrilor colare i activit ilor sportive sau culturale sau, i mai inconsistent, cultural-sportive, totul pare n regul, pentru c acela este un spa iu nonconformist sau, mai bine spus, neconformat, mai pu in normat, mai pu in controlat i controlabil, cu mai pu ine constrngeri, n care se poate manifesta, pn la un punct, inclusiv devian a cultural. Opozi ia colii apare mai ales atunci cnd diversitatea cultural ncearc s se insinueze n curriculum-ul colar obligatoriu sau n programele disciplinelor colare fundamentale din trunchiul comun, aadar n ceea ce este receptat ca normativ, controlat i controlabil, care nu accept ingerin e culturale, singurele discipline n cadrul crora ar mai putea fi acceptate elemente de diversitate putnd fi cel mult obiectele numite deseori peiorativ dexterit i (muzic, desen, lucru manual, sport).
10

Rene Girard, apul ispitor, Editura Nemira, Bucureti, 2000, p. 63.

38

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Prezen a plenar a diversit ii culturale n societate ar nsemna promovarea acesteia n cadrele de manifestare a normei, nicidecum n exclusivitate n spa iul considerat nenormat. Realizarea unei societ i n care diversitatea s fie un principiu esen ial al construirii raporturilor dintre grupuri presupune, nainte de orice, reconstruc ia identit ilor stigmatizate ale grupurilor etnice marginalizate i egalizarea anselor de reprezentare social pozitiv ale minorit ilor i majorit ii, prin prezen a deplin a etno-culturilor minoritare n educa ia colar, la toate nivelurile i prin realizarea unei puternice baze institu ionale de promovare, prezervare, i dezvoltare a identit ilor etnice (centre culturale, muzee, coli n limbile minorit ilor na ionale, departamente universitare specializate n cultura i istoria minorit ilor na ionale etc.). n absen a unor atari condi ii, culturile minorit ilor vor continua s fie excluse, i cel mult tolerate rareori, mai ales n aspectele lor superficiale, stereotip-pozitive, spectaculare, dar niciodat respectate sau n elese de ctre majoritate, departe de fundamentele alterit ilor etnice. Cultivarea diversit ii culturale presupune prezen a permanent i deplin a culturii Celuilalt n toate domeniile (politic, tiin e, arte, educa ie etc.) i la toate nivelele societ ii: crea ie, prezentare, exemplificare, normare i evaluare. Excluse de la normarea valorilor de ctre cultura dominant, minorit ile marginalizate cultural i stigmatizate etnic, precum minoritatea rromilor, au nevoie, pentru reconstruc ia identit ii lor etnoculturale, de pozitivarea diferen ei etnice i de reprezentarea diversit ii n societate, ncepnd cu procesul de nv are i cunoatere desfurat n familie i n coal. n continuarea demersului nostru evaluativ, ne-am referit la prezen a diversit ii culturale din perspectiv rrom n educa ia colar, propunndu-ne o reflec ie asupra prezen ei diversit ii culturale / a interculturalit ii n curricula colar obligatorie, dar i n abordarea predrii diverselor discipline colare. Diversitatea cultural n educa ie presupune prezentarea, cultivarea, afirmarea i promovarea alterit ii n toate segmentele educa iei, formal, non-formal i informal, n scopul cunoaterii i n elegerii dintre diferitele grupuri etnice, al cooperrii i mbunt irii tuturor tipurilor de rela ii, profesionale i personale, dezvoltate n societate. O politic educa ional a promovrii diversit ii culturale se bazeaz pe un curriculum colar decolonizant cultural, pe dezvoltarea de abilit i de percep ie a alterit ii n toate ramurile nv rii: a fi, a ti i a face. O asemenea perspectiv n educa ia colar presupune personalizarea cunoaterii, adaptarea universaliilor la valorile i normele locale, valorificarea plenar i profund a experien elor fiecrui elev n calitatea sa recunoscut i valorizat de membru al unui grup etnic. Practica vie ii cotidiene a fiecrui elev n cadrul grupului su etnic devine un element de baz n metodologia formativ, educa ia rspunznd astfel direct i activ nevoilor culturale individuale ale elevului, adaptndu-se memoriei culturale cu care este acesta nzestrat prin apartenen a la o anume identitate grupal. Obiectivele fundamentale ale unei politici educa ionale bazate pe diversitate sunt: cunoaterea i n elegerea impactului culturii asupra comportamentului individual i de grup;

Diversitatea i interculturalitatea n formarea ini ial a cadrelor didactice din Romnia, cu recomandri i pentru educa ia colar n ansamblu

39

cunoaterea i n elegerea diferen elor i similitudinilor ntre grupuri; dobndirea de abilit i i competen e de comunicare, rela ionare i cooperare ntr-o societate a diversit ii, inclusiv prin identificarea i contientizarea propriilor determinri culturale, prejudec i i stereotipuri referitoare la apartenen a etnic i impactului acestora asupra rela iilor interpersonale; dobndirea capacit ii de a privi lucrurile din perspective diferite de cele personale sau ale grupului de apartenen ; creterea stimei de sine individuale i colective, n paralel cu dezvoltarea unei atitudini i a unor comportamente pozitive fa de alteritatea cultural; dezvoltarea unei atitudini de respect fa de diversitatea cultural i fa de motenirea cultural a fiecrui individ i a unor comportamente sociale aferente acestei atitudini; gestionarea i rezolvarea pozitiv a oricrui tip de situa ii conflictuale cu semnifica ii etnice / culturale; respingerea i combaterea oricror forme de xenofobie, intoleran , discriminare i rasism; dezvoltarea i promovarea unei societ i interculturale. Deosebit de ngrijortor este faptul c, dei campion al normrii diversit ii i interculturalit ii n educa ia colar, prin cele dou ordine adoptate [Ordinul 1529/18.07.2007 privind dezvoltarea problematicii diversit ii n curriculumul na ional i Ordinul 3774/24.04.2008 privind aprobarea programei colare pentru disciplina op ional Educa ie intercultural (curriculum la decizia colii pentru nv mntul gimnazial) i a programei colare revizuite pentru disciplina op ional Drepturile omului (curriculum la decizia colii pentru liceu)], primul acum mai bine de un an, Ministerul Educa iei nu pare s fi fcut nimic pentru punerea lor n practic, ele rmnnd simple declara ii de inten ie. Ne sus inem afirma ia prin faptul c majoritatea cadrelor didactice, inclusiv directori de coli, beneficiare ale proiectului nostru, nu aveau cunotin despre existen a unor asemenea ordine. Conform Ordinului MECT nr. 1529/ 18 iulie 2007 privind dezvoltarea problematicii diversit ii n curriculum na ional, n nv mntul din Romnia ar trebui ca politicile i documentele curriculare (planuri-cadru, programe colare, manuale colare, auxiliare curriculare) s promoveze valorificarea i dezvoltarea, n cadrul curriculumului na ional, a aspectelor referitoare la diversitatea cultural (etnic, lingvistic, religioas etc.) i s includ aceste aspecte n func ie de specificul domeniilor disciplinare. Diversitatea cultural ar trebui s se regseasc n obiectivele-cadru, obiectivele de referin , competen ele generale, competen ele specifice, temele /con inuturile nv rii, activit ile de nv are, valorile si atitudinile programelor colare. n programa de istorie pentru nv mntul gimnazial i liceal, ar fi trebuit deja abordat problematica istoriei tuturor minorit ilor din Romnia. Cursul de Istoria i tradi iile minorit ilor din Romnia i cursul de Educa ie intercultural ar fi trebuit s se regseasc deja n oferta de cursuri op ionale pentru gimnaziu i liceu. Instrumentele de evaluare a manualelor colare i a auxiliarelor curriculare ar fi trebuit s prevad deja criterii specifice pentru evaluarea aspectelor referitoare la diversitate /alteritate. Cadrele didactice ar trebui s beneficieze de materiale suport i de cursuri de specializare i perfec ionare n domeniul abordrii diversit ii culturale n educa ia colar, direc ie n care un rol fundamental l au Casele Corpului Didactic. Prea pu in sau aproape nimic nu s-a realizat n ceea ce privete punerea n practic a acestui Ordin, cu toate obiectivele i direc iile sale de ac iune suficient de generoase, dei a trecut aproape un an i jumtate de la adoptarea sa, aadar este ct se poate de urgent ca att

40

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Ministerul Educa iei, ct i institu iile sale subordonate (Inspectoratele colare Jude ene, Casele Corpului Didactic i unit ile de nv mnt din ntreaga ar) s nceap s fac eforturi n vederea aplicrii Ordinului MECT nr. 1529/ 18 iulie 2007 privind dezvoltarea problematicii diversit ii n curriculum na ional, s coopereze strns i permanent cu organiza iile minorit ilor na ionale, pentru aplicarea ct mai adecvat a Ordinului, s monitorizeze permanent i s evalueze cu regularitate modul i gradul de aplicare a acestuia, n caz contrar, Ordinul rmnnd n exclusivitate un document scris, total lipsit valoare n practica colar. Interesul fundamental ns al studiului de fa l reprezint prezen a diversit ii culturale / a interculturalit ii n formarea ini ial a cadrelor didactice, aadar, n cele ce urmeaz, la aceasta ne vom referi. O simpl analiz a legisla iei de specialitate aflate n vigoare, mai exact a Legii nv mntului din 2004, care modific i completeaz Legea nv mntului nr. 84 / 1995, demonstreaz c nici unul dintre cele 2 concepte diversitate i interculturalitate nu sunt utilizate, nu se face nici o referire la acestea, aadar problematica este total ignorat. Diversitatea cultural i interculturalitatea nu sunt incluse n formarea ini ial a profesorilor ntr-un mod programatic, sistemic i consistent, fiind introduse abia n anul universitar 2008-2009, prin intermediul O.M. 4316/03.06.2008 privind aprobarea programului de studii psihopedagogice n vederea certificrii pentru profesia didactic prin Departamentul pentru Pregtirea Personalului Didactic, ns n exclusivitate ca disciplin op ional (Educa ie intercultural) / n curriculum-ul op ional al Planului de nv mnt pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite de extensie pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactic, pregtirea oferit adresndu-se viitoarelor cadre didactice din nv mntul liceal, postliceal i universitar. Absolven ii Nivelului I (ini ial), viitoare cadre didactice pentru nv mntul preuniversitar obligatoriu, nu au nici un fel de acces la managementul pedagogic al diversit ii culturale / interculturalit ii, n Planul de nv mnt pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (ini ial) de certificare pentru profesia didactic neexistnd, nici mcar cu caracter op ional, disciplina Educa ie intercultural i nici alte discipline de acest tip, care s ofere profesorului cunotin e i abilit i de comunicare i predare ntr-un mediu colar multi/intercultural. Consecin ele absen ei diversit ii culturale / a interculturalit ii din formarea ini ial a cadrelor didactice se reflect att pe planul comportamentului i atitudinii profesorilor fa de diversitate i, n spe , fa de elevii rromi, ct i pe planul impactului acestui comportament / acestei atitudini asupra rela iei dintre cadrele didactice i elevii rromi i asupra imaginii de sine etnice a elevilor rromi. Majoritatea cadrelor didactice nerrome intervievate sau observate n cadrul studiului nostru consider educa ia ca fiind n exclusivitate educa ie colar: a nu fi educat reprezint pentru ei a nu avea coal, educa ia n familie fiind privit fie ca lips de educa ie, fie ca i contrar al educa iei, proces negativ, care se opune colii. Numeroi profesori nerromi demonstreaz un model de gndire negativ-stereotip, prejudiciat i prejudiciant fa de rromi, rezultnd n urmtoarele manifestri:

Diversitatea i interculturalitatea n formarea ini ial a cadrelor didactice din Romnia, cu recomandri i pentru educa ia colar n ansamblu

41

discurs rasist, nso it de un comportament deschis de discriminare, rejec ie, excludere sau segregare a elevului rrom: coala nu le prea place, s fim serioi! Mai bine s stea n coala lor, s nu-i strice i pe copiii notri!11; Se mrit, domnule, se mrit de copii, atta tiu, coal: nici vorb! Eu una m-am sturat s m lupt cu ei!12; Ce s-nve e de la m-sa i de la ta-su? Cerit, ho ie, numai asta tiu! Ta-su la pucrie, m-sa la cerit n Italia!13; Cnd vin la coal, nu fac dect s distrug tot! De-aia to i colegii au plecat la alte coli, le-a ajuns!14; atitudine i comportament de ireveren ioas sau dispre uitoare superioritate fa de cultura rromani, privit ca incultur sau, n cel mai bun caz, ca subcultur: Aten ie, acum nu mai sunte i acas, aici, la coal, am venit s nv m s ne purtm civilizat!15 (profesor adresndu-se unuia dintre elevi si rromi); Nu prea au ce s-nve e de-acas, prin ii ti i cum sunt, nu prea au carte, n-au mers la coal, i nva mai mult cu lucruri rele!16; Ei ce s tie, numai manele i njurturi, asta-i cultura lor!17; Nu au nici un fel de valori, ce valori vre i s aib?!18; Dac ar fi to i ca dumneavoastr, bine ar fi, dar restul las mult de dorit: n-au educa ie, cultur nici att!19; Ce, n ignete se poate preda matematica? Nu prea cred!20; De cnd au iganii un Eminescu? Nici nau cum s aib, de unde atta literatur la igani s ti i c nu zic igani cu rutate, aa am apucat, aa zic la ei muzica e de baz!21; discurs stereotip-afirmativ despre identitatea rrom, prin care se accentueaz stereotipurile pozitive referitoare la rromi i la cultura rromani (exclusivitatea muzicii i a dansului, exotismul portului, frumuse ea fetelor, faptul c rromii, de obicei considera i murdari, pot fi i cura i etc.): Bie ii din coala noastr cnt grozav, cum s nu cnte, doar sunt rromi! Are neamul sta un talent, domnule, este n gena lor!22; Mie-mi place portul lor, e-aa colorat i frumos! Au nite fuste i nite aluri, o minune!23; Au nite fete frumoase de pic! Mis dragi de-mi vine s le iau acas24; Am nite igncue n clas frumoase foc i curate, foarte curate, boboc de fete!25 discurs monocultural, etnocentric, menit s recomande sau chiar s impun asimilarea / acultura ia, printr-o distrugere sistematic a identit ii etnice rrome, considerndu-se c rromii pot fi civiliza i numai dac devin romni: n
Cadru didactic din nv mntul gimnazial, 44 de ani, Bucureti. Cadru didactic din nv mntul primar, 38 de ani, Sruleti, jud. Clrai. 13 Cadru didactic din nv mntul liceal, 56 de ani, Tg. Jiu, jud. Gorj. 14 Cadru didactic din nv mntul gimnazial, 30 de ani, Rmnicelu, jud. Buzu. 15 Cadru didactic din nv mntul primar, 29 de ani, tefan cel Mare, jud. Bacu. 16 Cadru didactic din nv mntul gimnazial, 35 de ani, Craiova, jud. Dolj. 17 Cadru didactic din nv mntul gimnazial, 39 de ani, Feteti, jud. Ialomi a. 18 Cadru didactic din nv mntul gimnazial, 30 de ani, Rmnicelu, jud. Buzu. 19 Cadru didactic din nv mntul gimnazial, 49 de ani, Rmnicelu, jud. Buzu. 20 Cadru didactic din nv mntul gimnazial, 51 de ani, Caracal, jud. Olt. 21 Cadru didactic din nv mntul liceal, 44 de ani, Bucureti. 22 Cadru didactic din nv mntul liceal, 50 de ani, Bucureti. 23 Cadru didactic din nv mntul gimnazial, 38 de ani, Buzu, jud. Buzu. 24 Cadru didactic din nv mntul gimnazial, 27 de ani, Ciurea, jud. Iai. 25 Cadru didactic din nv mntul liceu, 32 de ani, Feteti, jud. Ialomi a.
11 12

42

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi ce limb trebuie s nv m n ara asta? Eu cred c n romnete, n limba na ional! Doar suntem romni cu to ii!26; Suntem n primul rnd romni, iga, pardon, rromii trebuie s se civilizeze i ei! La coal i educm, i nv m s fie oameni!27; La coal nu-i prea lsm s vorbeasc ignete, c nu n elegem ce spun! La coal s vorbeasc romnete! Acas pot s vorbeasc ce limb vor!28.

Impactul acestui comportament al cadrelor didactice asupra rela iei dintre acestea i elevii rromi este unul negativ i de durat: de la nencredere la respingere. Modelul unic de referin impus de sistemul educa ional al societ ii romneti se circumscrie autarhic i inflexibil valorilor majorit ii. Educa ia formal monocultural i absen a institu iilor de formare i reprezentare a modelului cultural rrom conduc spre stigmatizarea identit ii rrome. Elevii rromi, ca membri ai unui grup minoritar considerat deviant i inferior, au ca grup de referin grupul majoritar, privit ca de succes i reprezentativ, de aceea vor internaliza reprezentrile sociale ale colii despre rromi i le vor percepe ca apar innd rromilor nii. Cum aceste reprezentri sunt negative, imaginea de sine a rromilor devine i ea negativ, iar stima de sine sczut. Mai mult dect att, conform teoriei celor trei euri, ceea ce cred rromii despre ei nii (eul actual perceput) se afl, de cele mai multe ori, n opozi ie cu ceea ce ar dori rromii s fie (eul ideal) i cu ceea ce cred rromii c ar trebui s fie n conformitate cu dorin a celor din jur (eul dorit), situa ie care conduce la o stim de sine distorsionat, cu tendin e de scdere. ncercarea de reglare a acestei scderi a stimei de sine se manifest, deseori, prin asumarea incontient a unui eu scindat, schizoid, dual, care i oculteaz i i falsific esen a, pentru a-i administra nevoia de a crea o impresie pe care o crede cea dorit de societate, altfel spus, i dezvolt o strategie de adaptare la mediul social n care se afl. Individul i respinge sau i oculteaz identitatea real, profund i ac ioneaz ca i cum nu ar fi el nsui, ci altcineva, eul fictiv ia locul eului autentic, iar autoidentificarea se bazeaz pe diferen ierea reflectiv: sunt ceea ce alteritatea crede despre mine, pentru c alteritatea mi este superioar. Ca i cauz principal a scderii stimei de sine a elevilor rromi se poate identifica stigmatizarea social internalizat, care se opune i ctig n fa a tuturor celorlal i factori capabili s creasc stima de sine. Privarea tnrului de accesul la identitatea sa etnic n mediul educa ional formal conduce la pierderea demnit ii etnice i la instalarea autoculpabilizrii i a ruinii de sine etnice: Ce s mai spun, noi, iganii, suntem de vin pentru tot ce ni se ntmpl, dac-am fi altfel nu ne-ar mai ur romnii, au i ei dreptate, c prea suntem ho i i nu ne place nici munca, nici coala! () Noi, voi nu ne punem, noi suntem altfel, da restul Ai mei merg la coal, da spoitorii ia se in numai de furat i aa-i nva i pe copiii lor, n-ai ce le face!29. Internalizarea imaginii negative despre sine a transformat stima de sine a rromilor n stigm de sine sau, i mai ru sau la fel de ru,
26 27

Cadru didactic din nv mntul gimnazial, 49 de ani, Rmnicelu, jud. Buzu. Cadru didactic din nv mntul liceal, 43 de ani, Caracal, jud. Olt. 28 Cadru didactic din nv mntul gimnazial, 31 de ani, Buzu, jud. Buzu. 29 Printe rrom vtra, 34 ani, 10 clase, Bucureti.

Diversitatea i interculturalitatea n formarea ini ial a cadrelor didactice din Romnia, cu recomandri i pentru educa ia colar n ansamblu

43

n ur de sine, ambele aproape ireversibile, mai ales n contextul absen ei reperelor identitare i a reprezentrii modelului cultural rrom n mediul educa iei formale. Fenomenul este comparabil cu ceea ce Theodor Lessing numea ur de sine, referindu-se la evrei: psihologia evreilor nu e dect un exemplu deosebit de lmuritor pentru psihologia unei minorit i care sufer30. Rezultatul acestui proces de internalizare a stigmei a condus la construirea unei strategii de supravie uire prin dedublare, prin structurarea unei personalit i schizoide, aadar fragile i supuse derapajelor existen iale, a condus la respingerea eului autentic, a eului profund i la o existen marcat de un eu fictiv, fals, incomplet adaptat la cerin ele unei societ i alienante. Cu ct procesul de acultura ie este mai profund i mai extins, cu att stima de sine etnic este mai sczut i ea devine dispre de sine. Evaluarea politicii Ministerului Educa iei cu privire la formarea ini ial a cadrelor didactice n domeniul diversit ii culturale / interculturalit ii a condus la urmtoarele concluzii: Diversitatea cultural i interculturalitatea nu sunt incluse n formarea ini ial a profesorilor ntr-un mod programatic, sistemic i consistent, fiind introduse abia n anul universitar 2008-2009, prin intermediul O.M. 4316/03.06.2008 privind aprobarea programului de studii psihopedagogice n vederea certificrii pentru profesia didactic prin Departamentul pentru Pregtirea Personalului Didactic, ns n exclusivitate ca disciplin op ional (Educa ie intercultural) / n curriculum-ul op ional al Planului de nv mnt pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite de extensie pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactic, pregtirea oferit adresndu-se viitoarelor cadre didactice din nv mntul liceal, postliceal i universitar. Absolven ii Nivelului I (ini ial), viitoare cadre didactice pentru nv mntul preuniversitar obligatoriu, nu au nici un fel de acces la managementul pedagogic al diversit ii culturale / interculturalit ii, n Planul de nv mnt pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (ini ial) de certificare pentru profesia didactic neexistnd, nici mcar cu caracter op ional, disciplina Educa ie intercultural i nici alte discipline de acest tip, care s ofere profesorului cunotin e i abilit i de comunicare i predare ntr-un mediu colar multi/intercultural; Ca i consecin a absen ei diversit ii culturale / interculturalit ii din formarea ini ial a cadrelor didactice se observ abordarea monocultural / etnocentric a educa iei colare, care promoveaz i cultiv la maximum i n exclusivitate valorile i normele culturii majoritare autarhice, dominante, asimila ioniste n rela ia cu identit ile minorit ilor na ionale, care privete alteritatea etnic fie din perspectiva unei for ate condescenden e sau superioare toleran e, valoriznd exclusiv extracurricular mai ales stereotipul pozitiv, prin latura artistic exotic a Celuilalt, fie dispre uiete alteritatea ca subcultur, ca non-valoare de care elevul
30

Theodor Lessing, La Haine de soi, le refus dtre juif, Berg International, 1990, p. 38.

44

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi vine la coal pentru a se elibera i a nv a adevratele valori, acelea ale culturii majoritate. Astfel, identitatea etnocultural a elevului minoritar nu numai c este dezavuat ca neconform normelor unanim acceptate de nv mntul monocultural, ci este negat, exclus dintre elementele formative ale colii. Consecin ele asupra mentalului individual al elevului minoritar sunt dintre cele mai grave, acesta aflndu-se n situa ia fie de a-i respinge identitatea etnic i a se acultura, fie de a-i forma o personalitate dual, schizoid, acas manifestndu-se n cultura sa de origine / de apartenen , respectnd un set de valori i norme proprii apartenen ei sale etnice, iar n mediul colar i n societatea majoritar fiind constrns s-i rejecteze sinele etnic i s se conformeze / asimileze valorilor i normelor alterit ii dominante / majorit ii hegemonice.

n vederea asigurrii accesului cadrelor didactice la cunoaterea i respectarea alterit ii i la metode pedagogice de includere a Celuilalt n procesul de management al clasei i n predare, studiul nostru face o serie de recomandri: Introducerea diversit ii culturale i a interculturalit ii ntre valorile idealului educa ional al nv mntului din Romnia, precum i introducerea promovrii identit ilor minorit ilor na ionale ntre obiectivele colii romneti, ambele prin includere explicit n Proiectul de Lege a nv mntului Preuniversitar; Introducerea, de urgen , n formarea ini ial a cadrelor didactice, a diversit ii culturale i a interculturalit ii, prin intermediul unui ordin emis de Ministerul Educa iei care s impun includerea, n programul de studii psihopedagogice n vederea certificrii pentru profesia didactic, nc de la Nivelul I (ini ial) de certificare pentru profesia didactic, care pregtete viitoare cadre didactice pentru nv mntul preuniversitar obligatoriu, a unor discipline fundamentale obligatorii de tipul: Istoria i cultura minorit ilor na ionale din Romnia, Managementul clasei multietnice, Pedagogia diversit ii, Educa ie intercultural, Ateritatea n didactic etc.; Includerea diversit ii culturale i a interculturalit ii i n formarea viitoarelor cadre didactice din nv mntul liceal, postliceal i universitar, prin intermediul unui ordin emis de Ministerul Educa iei, care s transforme Educa ia intercultural din disciplin op ional n disciplin obligatorie, aadar s-o includ n curriculum-ul obligatoriu al Planului de nv mnt pentru programul de studii al Nivelului II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactic, dar i care s includ cteva discipline op ionale de tipul Diversitatea n proiectarea curricular, Diversitatea n formarea continu a cadrelor didactice, Valorizarea alterit ii n activit ile extracurriculare etc. Pentru a acoperi o viziune de ansamblu asupra importan ei prezen ei diversit ii n educa ia colar, studiul nostru formuleaz o serie de recomandri i cu privire la introducerea diversit ii culturale n curricula colar i n predarea diverselor discipline colare.

Diversitatea i interculturalitatea n formarea ini ial a cadrelor didactice din Romnia, cu recomandri i pentru educa ia colar n ansamblu

45

O politic educa ional a promovrii diferen ei se bazeaz pe un curriculum colar decolonizant cultural, pe dezvoltarea de abilit i de percep ie a alterit ii n toate ramurile nv rii: a fi, a ti i a face. O asemenea perspectiv n educa ia colar presupune personalizarea cunoaterii, adaptarea universaliilor la valorile i normele locale, valorificarea plenar i profund a experien elor fiecrui elev n calitatea sa recunoscut i valorizat de membru al unui grup etnic. Practica vie ii cotidiene a fiecrui elev n cadrul grupului su etnic devine un element de baz n metodologia formativ, educa ia rspunznd astfel direct i activ nevoilor culturale individuale ale elevului, adaptndu-se memoriei culturale cu care este acesta nzestrat prin apartenen a la o anume identitate grupal. n ceea ce privete abordarea intercultural a predrii i nv rii, aceasta se poate realiza printr-o preocupare permanent a cadrului didactic de a introduce, n cadrul tuturor disciplinelor colare, a prezen ei alterit ii i diversit ii culturale la toate nivelurile de lucru cu elevul: exemplificare, experimentare, comunicare, interac iune i cooperare. Iat cteva exemple de abordare intercultural a diverselor discipline colare: la istorie introducerea istoriei, culturii i elementelor de limb rromani n curriculum-ul obligatoriu; la literatur introducerea unor exemple de opere literare ale scriitorilor rromi; la geografie prezentarea migra iei rromilor i a na iunilor non-teritoriale, ntre care i rromii; la educa ie civic abordarea problematicii diversit ii culturale din societate, a stereotipurilor interetnice, a reprezentrilor sociale i prejudec ilor referitoare la rromi, a discriminrii i modurilor de prevenire i combatere a acesteia; la biologie realizarea unor procese comparative ntre diversitatea biologic i cea cultural; la chimie prezentarea similitudinilor i diferen elor dintre procesele de amestec al substan elor chimice i procesele de interferen e culturale i schimb intercultural. n msura n care i propune s fie un mediu inclusiv i deschis diversit ii etnice i nu numai, coala are datoria s identifice problemele de comunicare cultural n rela ionarea cu elevul i printele rrom, n special cu aceia proveni i dintr-o comunitate tradi ional, vorbitoare de limb rromani i pstrtoare a normelor i valorilor Rromanipen-ului. De asemenea, trebuie s identifice cele mai importante cauze ale disfunc ionalit ilor de comunicare i n elegere reciproc i s-i construiasc o strategie coerent i comprehensiv de mbunt ire a rela ionrii cu elevii i prin ii rromi, prin dialog i schimb cultural permanent. Din perspectiv rrom, introducerea diversit ii culturale n coal cuprinde urmtoarele direc ii: introducerea informa iilor despre limba, istoria i cultura rromilor n formarea ini ial i continu a cadrelor didactice; introducerea istoriei, culturii i elementelor de limb rromani n curriculum-ul colar obligatoriu, aadar n trunchiul comun al educa iei formale pentru to i elevii; predarea limbii, istoriei i culturii rromani n coal, la toate nivelele de nv mnt;

46

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi valorificarea experien ei, cunotin elor i abilit ilor, practicilor, srbtorilor i credin elor comunit ii rrome locale / ale prin ilor, bunicilor i familiei rrome n general n predare i nv are.

Ca exemplificare, n cele ce urmeaz am ales s abordm cea de-a doua (introducerea istoriei, culturii i elementelor de limb rromani n curriculum-ul colar obligatoriu, aadar n trunchiul comun al educa iei formale pentru to i elevii) i ultima direc ie (valorificarea experien ei, cunotin elor i abilit ilor, practicilor, srbtorilor i credin elor comunit ii rrome locale / ale prin ilor, bunicilor i familiei rrome n general n predare i nv are). Mult prea neutr pentru a ine cont de nevoile individuale i de interesele particulare ale fiecrui elev, mult prea rece i mult prea normativ pentru a fi preocupat de identificarea contextului emo ional i cultural de dezvoltare a fiecrui elev, ndreptat aproape n exclusivitate ctre instruirea tehnic a elevilor prin livrarea de informa ii aparent decontextualizate cultural, coala nu numai c nu reuete s cunoasc i s n eleag n profunzime sufletul elevilor si, drept pentru care se confrunt cu un eec de comunicare i ncredere n rela ia cu acetia, dar este totodat departe de a fi neutr din punct de vedere cultural, ea impunnd de fapt modelul educa ional al culturii na ionale majoritare, fr a reui s includ identitatea alterit ilor minoritare, respectul pentru diversitate i alteritate i s realizeze mult doritul i mult clamata, din pcate inexistenta introducere a diversit ii n educa ia colar. Pentru a putea comunica eficient i profund cu elevul rrom, institu ia colar are obliga ia de a-l cunoate, inclusiv de a cunoate, ct mai ndeaproape, cultura din care provine acesta. Demersul imediat necesar este acela de apropiere de alteritate, de cunoatere a acesteia i de pozi ionare experimental n spa iul culturii acesteia, n vederea surprinderii nuan elor din interior. n acest sens, cadrele didactice trebuie s se informeze n legtur cu istoria i cultura rromani i s cunoasc i unele elemente de limb rromani. n special educatorii din grdini e frecventate i de copii rromi vorbitori nativ de limb rromani ar fi de dorit s cunoasc mcar no iuni minime de limb rromani, pentru a putea comunica eficient cu precolarii rromi care, de multe ori, nu cunosc foarte bine sau nu cunosc deloc limba romn. Ca sprijin n depirea barierelor lingvistice, dar i pentru cultivarea diversit ii culturale n educa ie, se recomand formarea i angajarea unui asistent educa ional sau cadru didactic de suport. Copilul rrom, marcat de experien a deseori negativ a familiei sale n rela ia cu autorit ile publice, sensibilizat de glumele proaste la adresa apartenen ei sale etnice, de jigniri, discriminri i acuze pe nedrept, percepe coala cu suspiciune, chiar cu team, aadar aceasta trebuie s-i ctige ncrederea prin dezvoltarea unor atitudini i comportamente de ncurajare a progreselor la nv tur i de cultivare a diverselor talente, prin oferirea unui plus de afectivitate i printr-un tratament bazat pe seriozitate, corectitudine i consecvent ncredere. Incluznd, firesc i fr obstina ie, identitatea etnic n formarea tuturor copiilor, rromi i nerromi, cadrul didactic va crea un mediu colar inclusiv. Sanc ionnd imediat orice form de discriminare sau insult cu baze etnice, cadrul didactic va dobndi ncrederea i n elegerea copilului rrom, care se va

Diversitatea i interculturalitatea n formarea ini ial a cadrelor didactice din Romnia, cu recomandri i pentru educa ia colar n ansamblu

47

sim i protejat, i a familiei sale, care va sim i coala ca pe un spa iu sigur pentru copilul su. coala trebuie s lucreze i cu prin ii nerromi, pentru deconstruirea stereotipurilor i prejudec ilor acestora referitoare la rromi i pentru prevenirea i combaterea oricror forme de discriminare, intoleran i rasism. Cadrul didactic va detensiona strile conflictuale i va media conflictele, va cultiva empatia prin ilor nerromi fa de rromi i va organiza sesiuni de (in)formare despre istoria i cultura rromani i alte activit i comune (mese rotunde, ntlniri formale i informale, cocktailuri, baluri etc.) pentru prin ii rromi i nerromi. Pentru construirea ncrederii i n elegerii mutuale prin cunoatere reciproc i comunicare, elevii i prin ii nerromi vor fi consilia i n sensul cunoaterii i respectrii normelor de comunicare cu elevii i prin ii rromi, n spiritul culturii acestora. n cadrul comunicrii ntre culturi, ntrebarea mai potrivit pentru nceput ar fi: La voi cum e? sau La voi cum se face?, iar abia apoi, pentru determinarea cauzalit ii fenomenelor, Dar la voi de ce este aa? sau La voi de ce se face aa?. Cadrele didactice vor evita orice fel de etichetri ale situa iei familiale a copiilor rromi i vor face eforturi s cunoasc n profunzime starea real a lucrurilor, printr-o permanent cooperare cu prin ii, inclusiv prin vizite regulate n comunitate, acas la copii. Cultura rromani, nu numai muzica i dansul, dar i artele vizuale i literatura, valorile i normele intrinseci Rromanipen-ului vor fi valorificate att n educa ia curricular, ct i n activit ile extracurriculare. Experien a de via i cunoatere a prin ilor i bunicilor rromi poate fi valorificat de educa ia colar prin invitarea acestora n cadrul unor cursuri pentru a-i povesti via a, mprtind astfel elevilor rromi i nerromi cele mai interesante momente din existen a lor, din care se pot extrage nv turi despre lume, timp, oameni i Dumnezeu. Istoria i cultura rromani pot fi nv ate i din exemplificri de istorie oral: de pild, despre o Samudaripen / Holocaustul rromilor pot povesti chiar supravie uitorii rromi ai Deportrii n Transnistria, despre ritualistica de familie pot istorisi femeile rrome, mai ales cele btrne, despre meteugurile tradi ionale ale rromilor pot oferi informa ii meterii care le practic sau care le tiu subtilit ile. Institu ia colar va lua n considerare i faptul c, att n cadrul popula iei colare rrome, ct i n cadrul celei nerrome, exist diversitate religioas, aadar va avea o abordare neutr a rela iei cu divinitatea: predarea religiei va fi nlocuit cu predarea istoriei religiilor, elevii apar innd diferitelor religii vor fi invita i s-i prezinte propriul cult, vor fi organizate ntlniri cu reprezentan ii diferitelor religii / culte, n clase fie vor fi eliminate simbolurile religioase de orice fel, fie vor fi prezente simbolurile tuturor religiilor. Un subiect sensibil este asumarea, de ctre elevii rromi, a apartenen ei la identitatea etnic rrom, datorit internalizrii stigmatului produs de reprezentrile sociale negative referitoare la rromi, procesul conducnd la o stim de sine etnic sczut. coala trebuie s in cont de rezerva, reticen a sau chiar refuzul unor elevi rromi de a-i asuma identitatea rrom i s nu-l determine cu orice pre s afirme c este rrom, n special n prezen a celorlal i colegi. Mai degrab se va dezvolta un program complex de cretere a

48

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

stimei de sine a copiilor rromi, prin extinderea nv rii limbii, istoriei i culturii rromani n coal, inclusiv, acolo unde condi iile permit (comunit i de rromi vorbitoare de limb rromani, op iunea prin ilor rromi, cadre didactice rrome calificate, manuale colare n limba rromani etc.), printr-un nv mnt bilingv sau monolingv n limba rromani. Stima de sine a oricrui grup, dar mai ales a unui popor care se confrunt cu o concep ie de sine istoric negativ, cum este poporul rrom, poate crete numai n condi iile n care grupul are mijloacele de a se regsi pe sine ca grup, ca apartenen profund la valori comune i la norme mprtite. Ca s po i fi mndru de tine nsu i, trebuie s tii cine eti, ca s tii cine eti, trebuie s te aduni, s- i iei distan de ceilal i i s vezi ce te deosebete de ceilal i i ce te solidarizeaz cu cei de acelai fel cu tine. Ce ar trebui s cultive un popor pentru a nu cdea prad procesului lent, dar sigur al acultura iei? Rspunsul este uor de anticipat: valorile proprii. Cum ar trebui s le cultive? n institu ii formative, prin dialogul cu alteritatea sau educa ia pentru diversitate. n ceea ce i privete pe rromi, datorit faptului c se confrunt cu o att de fragil stim de sine etnic, este nevoie de cunoaterea i recunoaterea istoriei i culturii rrome mai nti de ctre alteritate, ca abia apoi identitatea rrom s fie internalizat pozitiv i asumat de ctre rromii nii. Acest lucru ar trebui s se ntmple n coal, prin introducerea de informa ii coerente i consistente despre istoria i cultura rromilor n curricula obligatorie pentru to i elevii. Ca oricare cultur tradi ional, i cea rrom i valideaz normele, practicile i valorile prin experien a ancestral, motenit, prin repetarea modelului pre-existent, refuznd experimentul i inova ia. De aceea, puterea modelului este excep ional n comunitatea de rromi, de unde rezult c coala ar trebui s atrag membrii marcan i ai comunit ii de rromi, care, la rndul lor, s se constituie n modele de succes sau exemple de urmat i pentru ceilal i membri ai comunit ii. Cunotin ele i abilit ile comunit ii rrome locale referitoare la vechile meserii, la medicina tradi ional i la alte practici reparatorii, apotropaice i inductive pot completa, n mod fericit, cunotin ele i competen ele dobndite n coal, prin participarea, ca formatori, a ini ia ilor comunit ii rromilor la procesul de nv mnt, inclusiv n cadrul ofertei de cursuri op ionale. Pentru o mai bun cunoatere reciproc, n spiritul schimbului de valori materiale i spirituale i n func ie de specificul fiecrei discipline, cadrul didactic va invita btrni i btrne din comunitatea rrom, care vor face prezentri ale culturii tradi ionale rrome, care, dac sunt supravie uitori ai Holocaustului / Deportrii n Transnistria, vor face mrturii de istorie oral la lec ia de istorie, sau, dac stpnesc vreo meserie tradi ional, i vor ini ia pe copiii rromi i nerromi n tainele meteugurilor tradi ionale rrome, la istorie, la ora de dirigen ie, la abilit i practice sau n contexte de formare extracurricular. coala poate valoriza practicile, srbtorile i credin ele comunit ii rrome prin participarea activ a elevilor rromi i nerromi la srbtorile locale ale rromilor i prin organizarea de celebrri rrome n coal (Ziua Dezrobirii Rromilor 20 februarie, Ziua Interna ional a Rromilor 8 aprilie, Ziua Cldrarilor 8 septembrie etc.).

Diversitatea i interculturalitatea n formarea ini ial a cadrelor didactice din Romnia, cu recomandri i pentru educa ia colar n ansamblu

49

n msura n care i dorete s fie un mediu inclusiv pentru diversitatea cultural, coala ar trebui s cunoasc, s n eleag i s nve e s utilizeze, n propriile sale scopuri, sistemul de norme, valori, concepte i practici intra-comunitare care graviteaz n jurul modelului de identitate al culturii tradi ionale rrome o Rromanipen, legea fundamental a rromilor. Care este rela ia dintre Rromanipen i coal? Dac coala, n mentalul colectiv tradi ional rrom l reprezint n general pe Cellalt, este coala alterit ii deseori neacceptate i neasumate, n care copilul nva s fie romn, Rromanipen-ul este i el o coal, de data aceasta coala noastr, coala culturii rromani, n care copilul nva s fie rrom. Familia i comunitatea, n cultura tradi ional a rromilor, sunt interdependente. Familia de rromi este, de fapt, comunitatea, nu numai prin factorii de control socialcutumiar, fireti pentru oricare societate tradi ional, ci, mai ales prin sistemul de rela ii de nrudire cultural (phralipe - fr ie), fapt pentru care o putem numi familie comunitar. Mai mult, aa cum destinul n cadrul comunit ii este comun, la fel, responsabilit ile sunt mprtite. Protejat de familia-comunitate, individul este, totodat, controlat de aceasta, pentru c nu rspunde individual de faptele sale, ci familia i comunitatea sa sunt cele care rspund, solidar cu el, pentru tot ceea ce face. n comunitatea de rromi, oricare individ exist, n primul rnd, ca membru al familiei. Interac iunile dintre indivizi sunt percepute ca interac iuni dintre familii, de aceea prestigiul unui individ onoreaz ntreaga familie, iar greeala acestuia se rsfrnge, n mod negativ, asupra ntregii familii. Acesta este motivul pentru care, n acest tip de cultur bazat pe valorile colectivit ii, fiecare individ se comport mult mai responsabil dect n culturile moderne fundamentate pe valorile individuale, pentru c nu rspunde numai el de ac iunile sale, ci rspunde ntreaga sa familie. n cadrul familiei comunitare, copilul nu se afl n exclusivitate n grija prin ilor si, ci este responsabilitatea i se afl sub protec ia ntregii sale familii extinse (bunici, unchi, mtue, fra i mai mari, veri mai mari), realitate care poate fi valorificat de coal att prin rela ionarea permanent cu membrii familiei extinse pentru rezolvarea oricror probleme legate de copil, ct i pentru identificarea unor formule de resolidarizare a copiilor n mediul colar. Cadrul didactic se poate adresa i altor membri ai familiei, nu numai prin ilor, cnd este vorba despre problematica unui copil rrom provenit dintr-o familie tradi ional. coala are datoria s cunoasc, s n eleag i s respecte familia copilului rrom, pentru a-i crea acestuia sentimentul c tot ceea ce l va sftui se afl n concordan cu normele i valorile promovate de familia sa, nicidecum n opozi ie cu acestea. Cadrul didactic trebuie s fie cunoscut, la rndul su, inclusiv prin dezvluirea celor mai importante elemente ale identit ii personale, de ctre familia de rromi, pentru construirea ncrederii prin ilor n cel care le formeaz copilul, aadar este un al doilea printe al acestuia. coala trebuie s cear permanent sfatul prin ilor, n special mamelor rrome, statutul lor fiind ntrit prin vizite reciproce i prin participarea activ la unele activit i din coal. n vederea strngerii rela iilor cu familia copilului rrom, cadrul didactic ar fi de dorit s le cear prin ilor acestuia s li se adreseze folosind numele de botez, pentru c, n cultura tradi ional rromani, nu exist dumneavoastr, polite ea

50

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

ritual exprimndu-se prin formule de tipul kako! (unchiule! sau nene!) pentru brba ii mai n vrst i bibie! (mtu! sau tanti!) pentru femeile mai n vrst, iar pentru egali phrala! (frate!) sau phene! (sor!). Adresarea pe numele mic va ntri ncrederea prin ilor rromi n cadrul didactic i i va apropia de acesta, fr ca acest lucru s conduc la o familiaritate excesiv sau la o dezmembrare a autorit ii, aa cum s-ar putea ntmpla n cultura gajikani (nerrom). n privin a denomina iei rromilor, n discu iile cu prin ii rromi i cu to i ceilal i membri ai comunit ii, se va evita total i definitiv peiorativul igan i se va folosi n exclusivitate denomina ia intern sau apelativul legitimat lingvistic rrom, chiar i atunci cnd unii dintre rromi vor spune c ei nu sunt rromi, ci igani, oferindu-li-se, n acest caz, o scurt i ct se poate de clar explica ie tiin ific-neutr a etimologiei celor dou apelative. Dac un elev nerrom i se adreseaz unui elev rrom cu apelativul jignitor de igan, cadrul didactic trebuie s intervin calm, cu tact, explicnd tuturor elevilor att semnifica ia celor doi termeni, ct i faptul c nu este nici o ruine s fii igan, dar termenul corect cu care i roag s se adreseze este acela de rrom. n rela ia cu prin ii rromi, dat fiind legtura afectiv foarte puternic dintre acetia i copiii lor, chiar i atunci cnd copilul a fcut o eroare care trebuie sanc ionat, atitudinea cadrului didactic trebuie s fie echilibrat, iar tonul niciodat dur sau jignitor. Este foarte important ca n nici un moment s nu se creeze copilului sentimentul c ar exista o opozi ie ntre sfaturile primite la coal i punctul de vedere al prin ilor, pentru a nu-l deruta i a nu crea confuzii de autoritate. Familia i coala trebuie s se constituie ntr-un tot pozitiv n mintea i sufletul copilului. Educa ia nu este numai colar, ci i informal, intrafamilial sau intracomunitar, aadar nu trebuie subestimat rolul acesteia din urm n formarea personalit ii, atitudinilor, deprinderilor i comportamentelor copilului. Cele dou tipuri de educa ie vor coopera echilibrat i armonic pentru formarea copilului rrom. n familia tradi ional-patriarhal a rromilor, rolurile masculin feminin nu se definesc ierarhic superior inferior, ci sunt complementare: brbatul reprezint capul familiei i este responsabil pentru ntre inerea so iei i copiilor lui; femeia este responsabil de educa ia copiilor, treburile gospodreti, inclusiv prepararea hranei i supravegherea membrilor bolnavi sau btrni ai familiei. coala ar trebui aadar s-i apropie mamele rrome, responsabile de educa ia copiilor lor, utiliznd o manier sincer, flexibil i prietenoas de comunicare, evitnd rigiditatea pozi iei oficiale. nc din primele zile de coal, poate fi nfiin at un consiliu al mamelor rrome, cu care cadrele didactice s conlucreze n permanen , consultndu-se n luarea deciziilor majore. Se asigur astfel att participarea familiei rrome la procesul decizional, ct i responsabilizarea acesteia n raport cu activitatea colar a copiilor. nv toarea sau diriginta va convoca mamele ct mai des la ntlniri informale, ntr-o atmosfer deschis, liber i prieteneasc, pentru a rezolva mpreun problemele ce apar. coala poate valoriza i modelul rrom de raportare la trecut, la istorie, fundamental diferit percep ia trecutului / istoriei de ctre nerromi. Nerromii sunt sedentari, aadar

Diversitatea i interculturalitatea n formarea ini ial a cadrelor didactice din Romnia, cu recomandri i pentru educa ia colar n ansamblu

51

vd mereu aceleai locuri i se rela ioneaz ntotdeauna cu aceleai persoane, vecinii, cu care i creeaz rela ii stabile, de lung durat. tiind c se vor afla mereu n acelai loc, edific/construiesc pentru viitor, dar sunt interesa i i de trecut, de istorie, privesc timpul ca durat, timpul liniar, cronologic, perceput prin intermediul ra ionalit ii. Spre deosebire de nerromi, rromii au fost i nc sunt, n unele spa ii, nomazi, aadar vd mereu alte locuri i se rela ioneaz cu al i oameni, cu care nu dezvolt rela ii de durat, ci temporare, comerciale/de schimb, de adaptare imediat la limbajul alterit ii, fr prea multe obliga ii pe termen lung. tiind c nu se vor afla niciodat n acelai loc, nu edific/nu construiesc pentru viitor, dar nici nu sunt interesa i de trecut, de istorie, nu privesc timpul ca durat, ci ca prezent continuu, prin care exist numai ziua de astzi. Rromii nu percep timpul ca fiind liniar, ci ca fiind circular, anticronologic, marcat de ira ional. Contient de faptul c nimic din ceea ce este omenesc nu dureaz, Rromanipen-ul nu edific cet i, nu construiete i nu consemneaz pentru viitor, ci propune un sistem de rela ionare cu prezentul, bazat pe valorile memoriei i ale experien ei colective, n care modelele culturale au caracter emergent, cresc din ele nsele, ca un organism viu. n acest spirit, rromii i constituie identitatea prin raportare la un prezent continuu, devenit n fiecare clip viitor continuu care reflect trecutul continuu sau memoria cultural, conform concep iei despre timpul circular. Familia rrom este o famile-rizom, care i unific rdcinile ntr-o tulpin comun i, n spiritul unei filosofii epicureice a existen ei, orientat exclusiv spre prezent, dezinteresat de istorie sau de experien a trecutului, singura istorie care o preocup este istoria de familie, fiecare individ fiind dator s-i cunoasc genealogia, nu ca pe o obliga ie de studiu, ci n mod firesc, natural, prin rela ia cotidian cu memoria familial conservat n cutume i tabu-uri. Este aadar firesc, pentru un copil educat n spiritul exclusivist al prezentului continuu i al valorilor concretului absolut, s ntmpine dificult i n proiectarea unui viitor abstract, element specific educa iei colare, drept pentru care consilierea colar ar fi de dorit s pun accentul pe valorile pe care coala le ofer n prezentul concret, pe achizi iile pragmatice care se datoreaz colii, pe nevoile imediate pe care este capabil coala s le acopere, nicidecum pe realizrile virtuale ale unui viitor ndeprtat i neclar, suficient de vag pentru a nu fi posibil i insuficient de posibil pentru a nu rmne vag. Pentru o familie format pragmatic n spiritul achizi iilor concrete i imediate pentru via , pentru a trezi sentimente de ncredere i dorin de a investi n formarea colar a copiilor, coala trebuie s fie prezentat ca o cale la fel de concret de afirmare n via , att pe planul reprezentrii sau recunoaterii sociale, ct i pe plan material. Dac modelul educa ional n coal este unul cartezian-deductiv, bazat mai ales pe livrarea de informa ii abstracte, considerate neutre i mai pu in pe formarea pentru via , modelul educa ional n familia tradi ional a rromilor este experimental-intuitiv, bazat pe formarea concret pentru via i pe asumarea normelor i valorilor comunit ii rrome, ntre care cele mai importante sunt rspunderea colectiv i sentimentul ruinii lajipe.

52

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Exist norme i interdic ii pe care, dac le cunoate i le respect, cadrul didactic va dobndi respectul i ncrederea familiei de rromi tradi ionale. Conceptul de pakiv (onoare, ncredere, respect) este fundamental n cultura tradi ional rromani, iar din el deriv puternicul sentiment de mndrie sau orgoliul uria al rromilor tradi ionali. Iat de ce copilul rrom provenit dintr-o familie tradi ional nu va fi niciodat ntrebat direct, mai ales n fa a colegilor si, dac a mncat sau ce a mncat, pentru c va considera ntrebarea o grav jignire. ntreaga filosofie de via a culturii tradi ionale a rromilor se bazeaz pe opozi ia pur / uo impur / mahrime, puritatea ritual reprezentnd respectarea ordinii i armoniei universale prin conformarea la model, iar impuritatea ritual, invizibil, dar pregnant spiritual, fiind devierea de la model, deci ruperea echilibrului intracomunitar prestabilit printr-o serie de legi de comportament i conduit, a cror valabilitate a fost ndelung verificat prin experien . Conservarea legilor purit ii este unul dintre cei mai importan i factori de control cutumiar i de protec ie a coeziunii intra-comunitare n societatea tradi ional a rromilor. Conceptul de pur, n cultura tradi ional a rromilor, implic att dimensiunea fizic, ct i pe cea spiritual, prima presupunnd-o pe cea de-a doua, puritatea trupeasc nefiind altceva dect o reflectare cauz i efect totodat a purit ii morale. Corpul omenesc este considerat a fi mpr it n dou: partea de la bru n sus pur i partea de la bru n jos impur sau spurcat. Atingerea impurului, de pild a pr ilor impure ale corpului (de la bru n jos), atrage dup sine, printr-un proces de simpatie sau contaminare, inclusiv de ordin spiritual / moral, virusarea respectivei persoane cu rul pe care l-a atins sau impurificarea sa. Iat de ce coala va trebui s n eleag de ce copilul rrom provenit dintr-o familie tradi ional nu va putea face, de exemplu, anumite exerci ii de sport care presupun atingerea pr ilor impure ale corpului sau inversarea pr ilor corpului: partea de la bru n sus s coboare i s ating pmntul, iar partea de la bru n jos s se ridice. Iat de ce copilul rrom nu trebuie mngiat pe cap: capul este considerat cea mai pur parte a corpului, sediul norocului, aadar mngierea pe cap i-ar putea fura copilului norocul. Iat de ce copilul rrom nu bea din vasele aezate pe jos, orict de curat ar fi locul pe care au fost aezate, pentru c apa se spurc prin vecintatea cu pmntul considerat impur. Iat de ce, cnd vii de afar, nu dai mna cu rromii, ci le ntinzi cel mult pumnul strns, pentru c afar exist pericolul impurificrii, sunt spa ii impure, aadar nu vei dori s transferi posibilitatea de a se spurca nspre acela cu care ai putea da mna. Iat de ce rromii, orict de boga i ar fi, i construiesc toaleta ntotdeauna n afara casei, n curte, pentru c toaleta este un spa iu impur i, dac ar fi n cas, ar spurca-o. n acelai sens, al conservrii legilor purit ii, principiul de baz al educa iei tradi ionale rrome este cel al lajimos-ului (ruine), iar virginitatea fetei la cstorie are valoarea unui sacrament, datorit faptului c se afl la baza moralei rromani, a concep iei de pur i impur i presupune un rit de inaugurare, de crea ie, ca i prima sarcin i naterea.

Diversitatea i interculturalitatea n formarea ini ial a cadrelor didactice din Romnia, cu recomandri i pentru educa ia colar n ansamblu

53

n acest context al culturii tradi ionale rrome, care impune eufemizarea sexualit ii, n special la fete, n vederea pstrrii purit ii acesteia pn la cstorie, coala ar fi de dorit s evite, n special n comunit ile tradi ionale de rromi, orice situa ii care, invocnd, chiar i foarte voalat, elemente referitoare la sexualitate, ar putea determina suspiciunea prin ilor rromi. Fetele rrome nu vor fi plasate n bnci cu bie ii, mai ales de la 10 ani n sus. Se va n elege absen a elevilor rromi de la cursurile de educa ie sexual mixte (laolalt fete i bie i) i consilierul va sftui coala s organizeze astfel de cursuri separat pentru fete, eventual i cu prezen a mamelor i / sau a surorilor mai mari, mritate i separat pentru bie i, eventual i cu prezen a ta ilor i / sau fra ilor mai mari, nsura i. Chiar dac acest tip de formare multigenera ional pe un subiect delicat i dificil nu este un fapt obinuit n cultura tradi ional rromani, datorit faptului c aceasta este guvernat de principiile ruinii (lajimos), se poate ini ia astfel un nceput de schimbare, respectnd totodat fundamentele tradi iei, care separ femeile de brba i i fetele de bie i, mai ales cnd este vorba de subiecte cu conota ii de acest fel. Iat de ce, ca i cadru didactic brbat, nu vei aborda niciodat subiecte delicate, care pot avea conota ii legate de sexualitate, dect cu bie ii sau cu ta ii, nicidecum cu fetele sau cu mamele. Iat de ce, ca i cadru didactic femeie, nu vei aborda niciodat subiecte delicate, care pot avea conota ii legate de sexualitate, dect cu fetele sau cu mamele, nicidecum cu bie ii sau cu ta ii. n ceea ce privete introducerea diversit ii culturale n curricula colar, aceasta se poate realiza printr-o preocupare permanent a cadrului didactic de a introduce, n cadrul tuturor disciplinelor colare, a prezen ei alterit ii la toate nivelurile de lucru cu elevul: exemplificare, experimentare, comunicare, interac iune i cooperare. Iat cteva exemple referitoare la cteva discipline colare: istorie - introducerea istoriei, culturii i elementelor de limb rromani n curriculum-ul obligatoriu; literatur introducerea unor exemple de opere literare ale scriitorilor rromi; geografie prezentarea migra iei rromilor i a na iunilor non-teritoriale, ntre care i rromii; educa ie civic abordarea problematicii diversit ii culturale din societate, a stereotipurilor interetnice, a reprezentrilor sociale i prejudec ilor referitoare la rromi, a discriminrii i modurilor de prevenire i combatere a acesteia; biologie realizarea unor analize comparative ntre diversitatea biologic i cea cultural; chimie prezentarea similitudinilor i diferen elor dintre procesele de amestec al substan elor chimice i procesele de interferen e culturale. n cele ce urmeaz vom prezenta, pe scurt, cteva propuneri concrete de introducere a diversit ii culturale din perspectiv rrom n unele programe colare. n programa de Educa ie civic pentru clasele a III-a i a IV-a, la obiectivul-cadru Dezvoltarea unor comportamente rela ionale privind constituirea grupurilor sociale, se pot adapta con inuturi referitoare la pozitivarea apartenen ei la diferite grupuri etnice i la formarea, evolu ia i reprezentarea social a grupurilor etnice, cu accent pe cele prezente la nivel local, iar la con inuturile nv rii Raporturile noastre cu ceilal i oameni i Comunitatea, se pot discuta conceptele de minoritate etnic / na ional, de asemenea cu mai mare aten ie ctre cele prezente la nivel local, diversitate, interculturalitate, stereotipuri, discriminare, xenofobie i rasism.

54

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

n programa de Cultur civic pentru clasele a VII-a i a VIII-a, la obiectivul-cadru Dezvoltarea capacit ilor de a dialoga i de a coopera n condi iile acceptrii pluralismului i valorizrii pozitive a diferen elor, se pot ataa con inuturi referitoare la diferen a cultural i la multiperspectivismul etnic, la obiectivul-cadru Manifestarea unor atitudini pozitive fa de sine i fa de ceilal i, se pot include con inuturi privind stima de sine etnic, iar la con inutul nv rii Via a n societate, se pot introduce livrri de informa ii i dezbateri pe teme legate de minorit ile etnice / na ionale i rolul acestora n societate, diversitate, interculturalitate, stereotipuri, discriminare, xenofobie i rasism. n programa de Istorie pentru clasele a V-a i a VI-a, la obiectivul-cadru n elegerea i reprezentarea timpului i a spa iului n istorie, se pot adapta con inuturi legate de reprezentarea timpului i spa iului n cultura rromani, la obiectivele-cadru Cunoaterea i interpretarea surselor istorice i Investigarea i interpretarea faptelor i a proceselor istorice, se pot include con inuturi referitoare la istoria rromilor, la importan a istoriei orale ca surs a cercetrii istorice i la perspectivele multiple ale diferitelor grupuri etnice asupra unor fapte istorice, iar la con inuturile nv rii, pot fi introduse informa ii pe teme legate de istoria rromilor, pornind de la originea indian a rromilor i a limbii rromani i continund cu perioada de robie a rromilor n rile romne. n programa de Istorie pentru clasele a VII-a i a VIII-a, la obiectivul-cadru n elegerea i reprezentarea timpului i a spa iului n istorie, se pot adapta con inuturi legate de reprezentarea timpului i spa iului n cultura rromani, la obiectivele-cadru Cunoaterea i interpretarea surselor istorice i Investigarea i interpretarea faptelor i a proceselor istorice, se pot include con inuturi referitoare la istoria rromilor, la importan a istoriei orale ca surs a cercetrii istorice i la perspectivele multiple ale diferitelor grupuri etnice asupra unor fapte istorice, obiectivul-cadru Stimularea curiozit ii pentru studiul istoriei i dezvoltarea atitudinilor pozitive fa de sine i fa de ceilal i poate dezvolta con inuturi privitoare la valorizarea diversit ii culturale i creterea stimei de sine etnice a rromilor, iar la con inuturile nv rii, pot fi introduse teme legate de istoria rromilor, pornind de la Dezrobire, traversnd perioada interbelic, zbovind asupra Holocaustului ai crui victime au fost i rromii, prezentnd situa ia rromilor n regimul comunist i dup 1990. n programele de Istorie pentru clasele a IX-a i a X-a, la competen a general Formarea imaginii pozitive despre sine i despre ceilal i, se pot include con inuturi legate de stima de sine individual i etnic i de respectul fa de alteritate, iar la valoarea / atitudinea Asumarea toleran ei etnice, religioase i culturale, ar trebui nlocuit termenul de toleran , care presupune o rela ie ierarhic ntre tolerant i tolerat, cu respectul pentru diversitate (formula preferabil ar fi Asumarea respectului pentru diversitatea etnic, religioas i cultural), demersul fiind nso it i de informa ii adecvate despre alteritate. Acest ultim punct se aplic i programei de Istorie pentru clasa a XI-a, la con inuturi adugndu-se i informa ii privind drepturile minorit ilor na ionale n legisla ia interna ional i na ional, diversitate, interculturalitate, stereotipuri, discriminare, xenofobie i rasism.

Diversitatea i interculturalitatea n formarea ini ial a cadrelor didactice din Romnia, cu recomandri i pentru educa ia colar n ansamblu

55

n programele de Limb i literatur romn pentru clasele a V-a i a VI-a i pentru clasele a VII-a i a VIII-a, la con inuturi de nv are s se adauge exemplificri din gramatica (sintax, morfologie), etimologia, dialectologia, lexicologia / semantica, stilistica i literaturile minorit ilor na ionale din Romnia, inclusiv din limba i literatura rromani. n programele colare pentru aria curricular Consiliere i orientare pentru clasele a IX-a a XII-a, la competen e-cheie s se adauge urmtoarea A nv a cum s convie uieti cu alteritatea, la modulul tematic al con inuturilor nv rii Comunicare i abilit i sociale, s se includ abilitatea de a comunica / de a rela iona cu diferen a cultural / alteritatea etnic. n programa de Sociologie pentru clasa a XI-a, la competen ele generale Manifestarea unui comportament social activ i responsabil, adecvat unei lumi n schimbare i Participarea la luarea deciziilor i la rezolvarea problemelor comunit ii, se poate introduce tema diversit ii culturale i a identit ilor stigmatizate precum cea rrom, la valoarea / atitudinea Contientizarea identit ii personale i valorizarea pozitiv a diferen elor, se poate pune accent pe rela ia dintre identitate i alteritate, dintre ingroup i outgroup, iar la valoarea / atitudinea Acceptarea diversit ii i toleran , termenul de toleran , care presupune o rela ie ierarhic ntre tolerant i tolerat, ar trebui eliminat, iar termenul uor condescendent acceptarea ar trebui nlocuit cu valorizarea, demersul fiind nso it i de informa ii adecvate despre diversitate, interculturalitate, stereotipuri, discriminare, xenofobie i rasism. n concluzie, reforma curricular, prin prezen a permanent a diversit ii culturale n programele colare de toate nivelurile i valorificarea ct mai profund a experien ei comunitare locale, prin includerea alterit ii n procesul de predare-nv are, precum i prezen a diversit ii n formarea ini ial i continu a cadrelor didactice sunt cele mai importante i cele mai urgente ci prin care educa ia colar poate ncepe s dobndeasc dimensiunea fireasc a includerii diferen ei prin cunoatere, respect i valorizare.

56

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

POLITICI PUBLICE DE INTRODUCERE A LIMBII RROMANI I A ISTORIEI I CULTURII RROMILOR N EDUCA IA COLAR
Dr. Delia Grigore

Evaluarea politicilor publice de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar i-a propus s dezvolte 3 componente de analiz: Studierea i evaluarea rezultatelor cantitative i calitative pe care le-a avut politica Ministerului Educa iei de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar (evaluare de rezultat); Studierea i evaluarea procesului (metodologia i adaptarea acesteia pe parcursul procesului, dificult i i modalit i de depire a dificult ilor, valoarea adugat etc.) prin care au fost introduse, n educa ia colar, limba rromani i istoria i cultura rromilor (evaluare de proces); Studierea i evaluarea impactului pe care l are introducerea limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar asupra elevilor, cadrelor didactice i prin ilor, dar i asupra rromilor i a nv mntului n general (evaluare de impact). Indicatorii de analiz utiliza i n vederea evalurii de rezultat au fost: Pentru rezultatele cantitative: - numrul de coli n care se studiaz limba rromani, n ar i pe jude e; - numrul de coli n care se studiaz istoria i tradi iile rromilor, n ar i pe jude e; - numrul de elevi rromi nscrii la cursurile de limba rromani, n ar i pe jude e; - numrul de elevi rromi nscrii la cursurile de istoria i tradi iile rromilor, n ar i pe jude e; - numrul de cadre didactice care predau limba rromani, n ar i pe jude e; - numrul de cadre didactice care predau istoria i tradi iile rromilor, n ar i pe jude e. Pentru rezultatele calitative: - gradul de cunoatere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor la nivelul

58

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi elevilor nscrii la cursurile de limb rromani i de istoria i tradi iile rromilor; - nivelul stimei de sine etnice la elevii rromi din colile unde se studiaz limba rromani i istoria i tradi iile rromilor.

Indicatorii de analiz utiliza i pentru evaluarea de proces au fost: - tipul de reglementri oficiale (legi, hotrri de guvern, ordine de ministru, notificri etc.) care au stat la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar; - calitatea reglementrilor oficiale care au stat la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar: consisten , coeren , claritate; - modul n care au fost comunicate reglementrile oficiale care au stat la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar ctre autorit ile colare jude ene (inspectoratele colare jude ene) i mai departe, ctre unit ile de nv mnt (directori de coli); - gradul de informare al inspectoratelor colare jude ene i al directorilor de coli cu privire la reglementrile oficiale care au stat la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar; - formarea directorilor de coli cu privire la metodologia de punere n practic a reglementrilor oficiale care au stat la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar: existen a unei asemenea formri, eficien a i rezultatele formrii; - statutul limbii rromani n coal: limb matern versus curs op ional n curriculum-ul la dispozi ia colii; - numrul de cadre didactice calificate care predau limba rromani, n compara ie cu numrul de cadre didactice necalificate sau aflate n curs de calificare care predau limba rromani, n ar i pe jude e; - numrul de cadre didactice calificate care predau istoria i tradi iile rromilor, n compara ie cu numrul de cadre didactice necalificate sau aflate n curs de calificare care predau istoria i tradi iile rromilor, n ar i pe jude e; - numrul de profesori suplinitori care predau limba rromani, n compara ie cu numrul de profesori titulari care predau limba rromani, n ar i pe jude e; - numrul de profesori suplinitori care predau istoria i tradi iile rromilor, n compara ie cu numrul de profesori titulari care predau istoria i tradi iile rromilor, n ar i pe jude e; - existen a curriculum-urilor i manualelor de specialitate: limba rromani i istoria i tradi iile rromilor; - existen a materialelor didactice auxiliare (inclusiv tirajul i modul de distribu ie); - gradul de informare al elevilor rromi cu privire la oportunit ile introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar;

Politici publice de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar

59

- formarea elevilor rromi cu privire la oportunit ile introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar: existen a unei asemenea formri, eficien a i rezultatele formrii; - gradul de informare al prin ilor rromi cu privire la oportunit ile introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar; - formarea prin ilor rromi cu privire la oportunit ile introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar: existen a unei asemenea formri, eficien a i rezultatele formrii; - bugetul investit de Ministerul Educa iei din resurse proprii n politicile de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar versus resursele financiare externe utilizate n acelai scop; - gradul i modul de consultare cu societatea civil rrom n politicile de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar. Indicatorii de analiz utiliza i pentru evaluarea de impact au fost: nivelul stimei de sine etnice i al asumrii identit ii etnice la tinerii rromi care au urmat, n coal, cursurile de limba rromani i istoria i tradi iile rromilor; numrul de elevi rromi nscrii la cursurile de limba rromani, dup 10 ani de la nceputurile introducerii limbii rromani n educa ia colar; numrul de elevi rromi nscrii la cursurile de istoria i tradi iile rromilor, dup 5 ani de la nceputurile introducerii istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar; numrul de cadre didactice titulare calificate care predau limba rromani, dup 10 ani de la nceputurile introducerii limbii rromani n educa ia colar; numrul de cadre didactice titulare calificate care predau istoria i tradi iile rromilor, dup 5 ani de la nceputurile introducerii istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar; numrul de coli n care se studiaz limba rromani, dup 10 ani de la nceputurile introducerii limbii rromani n educa ia colar; numrul de coli n care se studiaz istoria i tradi iile rromilor, dup 5 ani de la nceputurile introducerii istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar. Instrumentele folosite n evaluare au fost chestionarul - aplicat inspectorilor pentru minorit i din cadrul Inspectoratelor colare Jude ene, cadrelor didactice care predau limba rromani i / sau istoria i tradi iile rromilor, elevilor i prin ilor rromi -, interviul individual i de grup cu profesorii care predau limba rromani i / sau istoria i tradi iile rromilor, cu directorii de coli i cu elevii i prin ii rromi i analiza de document (legisla ia de specialitate, rapoarte ale Ministerului Educa iei, rapoarte ale Inspectoratelor colare Jude ene, rapoarte ale diferitelor organiza ii interna ionale precum UNICEF i Comisia European, diverse documente emise de autorit i guvernamentale i neguvernamentale i exper i n domeniu etc.).

60

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

n Romnia, predarea primelor ore de limb rromani a demarat n anul colar 1990/1991, la trei clase cu 50 de elevi rromi, ce se pregteau s devin nv tori rromi, n cadrul colilor Normale (Liceele Pedagogice) din Bucureti, Bacu i Trgu Mure (cte 3 ore sptmnale). colarizarea viitorilor educatori i nv tori rromi s-a ncheiat n anul 1995, dar, sporadic, proiectul a fost replicat, ndeosebi din anul colar 1995/1996 i, timid, din anul colar 2001/2002, n cadrul altor licee pedagogice, din Bacu, Bucureti, Cluj Napoca, Iai, Slatina, Zalu etc., unde s-au studiat i aceste trei ore sptmnale de limb matern rromani. (...) Din anul colar 19921993, se extinde studiul limbii materne rromani i la nivelul claselor I-IV, existnd un numr de 368 copii rromi care studiau aceast disciplin, ca, n prezent, n anul 2008, numrul elevilor rromi care studiaz limba, literatura, istoria i tradi iile rrome s ajung la 26.805 (cu peste patru sute de profesori, n 41 de jude e din 42).31 n ceea ce privete rezultatele cantitative ale politicilor publice de introducere a limbii rromani n educa ia colar, am constatat32 c, n multe jude e (Arad, Bacu, Bihor, Bistri a-Nsud, Cara-Severin, Covasna, Cluj, Dmbovi a, Dolj, Gala i, Giurgiu, Gorj, Iai, Ialomi a, Mehedin i, Mure, Olt, Satu Mare, Slaj, Teleorman, Timi, Vrancea), numrul de coli n care se studiaz limba rromani a crescut, de la an la an, ncepnd cu anul colar 1998-1999 i pn n anul colar 2007-2008 (an pn la care s-a realizat analiza), existnd jude e (Bihor, Cluj, Dolj, Olt, Mure, Timi) n care creterea numrului de coli n care se pred limba rromani a fost constant i semnificativ, dar i jude e n care numrul de coli n care se studiaz limba rromani este fie constant foarte mic (Harghita, Maramure, Bucureti), fie sunt pu ini anii colari n care s-a studiat limba rromani n coal (Sibiu, Vlcea, Vrancea), dar i jude e n care fie inspectorii colari pentru minorit i nu au oferit date, fie pare a nu se fi ntmplat nimic n domeniul introducerii limbii rromani n educa ia colar (Arge, Braov, Brila, Hunedoara, Ilfov, Neam , Suceava). Centralizarea datelor referitoare la numrul de elevi nscrii la cursurile de limba rromani33 demonstreaz o situa ie direct propor ional, pe jude e i pe ani, cu aceea referitoare la numrul de coli n care se studiaz limba rromani. Astfel, dac n anul colar 1990 / 1991, limba romani era studiat doar de cei 55 de elevi de la clasele de nv tori rromi ale colilor Normale din Bucureti, Bacu i Tg. Mure i dac din anul colar 1992 / 1993 limba romani a nceput s fie studiat la nivelul claselor I - IV de 368 de copii rromi, din anul colar 1998 / 1999 i, ulterior, din septembrie 1999, prin cooptarea profesorilor forma i n cadrul primei coli de var, numrul elevilor care au ales studierea celor 3 - 4 ore sptmnale / clas a crescut spectaculos.34 Este de remarcat faptul c n anul colar 2002 / 2003 un numr de 15.708 copii rromi (din cei 158.128 elevi rromi care i-au asumat identitatea rom i frecventau coala) au ales curriculumul adi ional rrom, format din 3-4 ore sptmnale/clas de limba i literatura romani la clasele I XII -, respectiv, o or de istoria i tradi iile rromilor,
Gheorghe Saru, Istoricul nv mntului pentru rromi (1990-2008), lucrare n curs de publicare, p. 18. Conform Anexei 8, Tabel 8 Distribu ia colilor n care se predau limba rromani i istoria i tradi iile rromilor, pe ani i pe jude e. 33 Conform Anexei 3, Tabel 3 - Distribu ia elevilor care studiaz limba rromani i istoria i tradi iile rromilor, pe ani i pe jude e. 34 Gheorghe Saru, Istoricul nv mntului pentru rromi (1990-2008), lucrare n curs de publicare, p. 8.
31 32

Politici publice de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar

61

prevzut la clasele a VI-a i a VII-a). n anul colar 2003 / 2004, din cei 183.176 elevi rromi (de la nivel precolar, colar, gimnazial i liceal) care frecventau coala i au men ionat c sunt de etnie rom, un numr de 20.528 elevi rromi, din 39 jude e, au studiat limba i literatura romani (6.925 elevi), respectiv, i / sau istoria i tradi iile rromilor (3603 elevi). n anul colar 2004 / 2005, un numr de 24.129 elevi rromi din 220.000 elevi cu identitate rom asumat au optat pentru studiul limbii romani (3-4 ore sptmnale de limba i literatura romani 19.812 elevi, 4.257 elevi i / sau istoria i tradi iile rromilor, 60 elevi care au studiat n limba romani toate disciplinele). n anul colar 2005 / 2006 un numr de 24.903 elevi din 243.008 elevi rromi studiau aceste discipline, iar n anul colar 2006 / 2007, din cei 25.525 elevi rromi care studiaz limba i istoria rromilor, 14.500 sunt din cl. I a IV-a (din care 70 nva doar n limba romani), 10.250 la cl. a V-a a VIII-a, 750 la cl. a IX-a a XIII-a i 25 la grdini ), n 370 de coli i licee din 41 de jude e, cu un numr de 420 de profesori (limba i / sau istoria rromilor nu se predau nc n jude ul Neam ).35 Cu toate acestea, n ceea ce privete rezultatele cantitative ale politicilor publice de introducere a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar, am constatat36 c, n foarte pu ine jude e (Bihor, Cluj, Dmbovi a, Dolj, Gala i, Mure), numrul de coli n care se studiaz istoria i cultura rromilor a crescut, ncepnd cu anul colar 1998-1999 i pn n anul colar 2007-2008 (an pn la care s-a realizat analiza), n majoritatea jude elor numrul de coli n care se pred istoria i cultura rromilor fiind foarte mic, uneori cu discrepan e mari ntre numrul de coli n care se studiaz limba rromani i numrul de coli n care se studiaz istoria i cultura rromilor (de pild, n jude ul Bacu, erau, n anul colar 2006-2007, 31 de coli n care se preda limba rromani i numai 4 n care se studia disciplina istoria i cultura rromilor). Ca i n cazul studierii limbii rromani n coal, exist jude e, mai multe de data aceasta, n care fie inspectorii colari pentru minorit i nu au oferit date, fie pare a nu se fi ntmplat nimic n domeniul introducerii studiului istoriei i culturii rromilor n educa ia colar (Arge, Braov, Brila, Hunedoara, Ilfov, Neam , Sibiu, Suceava, Vlcea, Vrancea). Centralizarea datelor referitoare la numrul de elevi nscrii la cursurile de istoria i cultura rromilor37 demonstreaz o situa ie direct propor ional, pe jude e i pe ani, cu aceea referitoare la numrul de coli n care se studiaz istoria i cultura rromilor. O prim concluzie ar fi c politicile publice de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar fie au pus accentul pe introducerea limbii rromani n nv mnt i au dat mai pu in importan studierii istoriei i culturii rromilor, fie, dei i-au propus acest lucru, nu au reuit s realizeze un echilibru ntre predarea limbii rromani i predarea istoriei i culturii rromilor, motiva iile fiind diverse, ntre care i lipsa unor formri constante i coerente a cadrelor didactice n domeniul istoriei i culturii rromilor, formrile existente punnd accentul pe predarea limbii rromani i plasnd pe planul al doilea nevoile de cunoatere ale profesorilor n vederea
35Idem, 36

p. 11. Conform Anexei 3,Tabelul 3 - Distribu ia colilor n care se predau limba rromani i istoria i tradi iile rromilor, pe ani i pe jude e. 37 Idem 36.

62

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

predrii istoriei i culturii rromilor. Numrul elevilor rromi care opteaz s studieze n coal limba rromani i istoria i cultura rromilor rmne mic raportat la numrul de elevi rromi cu identitate rrom asumat care frecventeaz coala: ntre 9,81% (n anul colar 2006/2007) i 10,17% (n anul colar 2007/2008) dintre elevii rromi opteaz, suplimentar, pentru orele de limba i istoria rromilor sau s studieze integral n limba matern rromani.38 Mai mult dect att, dei nv mntul n limba matern este un drept prevzut de Legea nv mntului, rezultatele eforturilor autorit ilor publice colare n vederea implementrii acestui tip de politici educa ionale pentru rromi sunt minime: exist, n prezent, numai 6 coli n care limba rromani este limb de predare a tuturor disciplinelor. nv mntul n limba rromani a nceput n anul colar 2001/2002, la clasele I-IV, n coala nr. 12 Mguri (Lugoj jud. Timi), apoi, din anul colar, 2006/2007 s-a extins la coala nr. 1 din Ortie, n jude ul Hunedoara, ca, din anul colar 2007/2008 s se extind, n acelai jude , i la Sc. nr. 1 Lupeni, respectiv la alte unit i colare ca: c. Ineu (jud. Bihor), c. nr. 9 Anton Pann din Brila i c. Stoeneti din jude ul Olt. n prezent, 380 de elevi rromi sunt nscrii n nv mntul monolingv de limba rromani. Este de remarcat faptul c la cl. a V-a a VIII-a de la c. Nr. 12 Mguri Lugoj s-a fcut predarea par ial n limba rromani, cu trecere, treptat, spre nv mntul monolingv rrom.39 Societatea civil rrom a ini iat o alt form de nv mnt pentru rromi, i anume nv mntul bilingv: la ini iativa Centrului Rromilor Amare Rromentza, s-au nfiin at, pentru prima dat n istoria nv mntului din Romnia, 3 grupe de grdini bilingve, cu predare n limbile romn i rromani, n comunit i de rromi cldrari, vorbitori nativi ai limbii rromani, prima grup la Sruleti, jude ul Clrai, n anul colar 2004-2005, cu sus inerea financiar a UNICEF, iar celelalte 2 la Ciurea, jude ul Iai, cu suportul financiar al Federa iei Organiza iilor Neguvernamentale pentru Protec ia Copilului, Ministerului Afacerilor Externe al Fran ei i Funda iei Solidarit Laque din Fran a, prin programul PROCOPIL - Program Concertat Pentru Ini iativa Local n Europa de Est. nv mntul precolar n limba rromani cu metode de predare bilingv se extinde, din anul colar 2006/2007, i la alte unit i de nv mnt preprimar, n prezent existnd grupe cu precolari rromi la Bacu (trei grupe din anul 2007, la coala Domni a Maria din Bacu, la coala nr. 1 Drmneti i la coala Gutina, comuna tefan cel Mare), la coala nr. 12 Mguri (2 grupe) i la coala Ineu (Bihor, o grup).40 Din pcate ns, dei n alte ri (Statele Unite ale Americii, Belgia) educa ia colar bilingv este extins la scar na ional, nv mntul bilingv n limbile romn i rromani a rmas deocamdat, n Romnia, n exclusivitate la nivelul educa iei precolare i este unul de tip experimental, realizat numai la ini iativa i cu finan area societ ii civile, neavnd nc un curriculum bilingv aprobat de autoritatea curricular oficial, dei acesta a fost elaborat i depus la Ministerul Educa iei n urm cu 5 ani. n anul 2008, Centrul Rromilor Amare Rromentza a fcut propuneri oficiale la Proiectul de Lege a
Idem 5, p. 18. Ibidem, p. 19. 40 Ibidem 9, p. 19.
38 39

Politici publice de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar

63

nv mntului n sensul introducerii educa iei colare bilingve pentru minorit ile na ionale din Romnia, alturi de nv mntul n limbile minorit ilor na ionale, ns demersul su nu a avut, pn acum, nici un fel de rezultate. Se poate conchide c impactul cantitativ al introducerii limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n nv mnt a fost unul pozitiv de vreme ce, dup 10 ani de la nceputurile introducerii limbii rromani n educa ia colar, numrul de coli n care se studiaz limba rromani i numrul de elevi nscrii la cursurile de limba rromani au crescut constant i considerabil n majoritatea jude elor, iar dup 5 ani de la nceputurile introducerii istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar, numrul de coli n care se studiaz istoria i tradi iile rromilor i numrul de elevi nscrii la cursurile de istoria i tradi iile rromilor au crescut i ele, chiar dac ntr-un ritm mai lent i mai pu in constant dect n cazul numrului de coli n care se studiaz limba rromani i al numrului de elevi nscrii la cursurile de limba rromani. n ceea ce privete numrul de cadre didactice care predau limba rromani41, cu excep ia ctorva jude e (Bihor, Clrai, Dolj, Timi), acesta este extrem de mic fa de nevoile existente, de cele mai multe ori sub 10 profesori pe jude , deseori lipsa unui cadru didactic care s predea limba rromani aflndu-se la baza motiva iei unor inspectori colari pentru minorit i pentru care nu au introdus limba rromani n colile din jude . Mai mult, majoritatea cadrelor didactice care predau limba rromani sunt institutori, absolven i ai Colegiului de Institutori Departamentul de nv mnt Deschis la Distan al Universit ii din Bucureti, avnd limba i literatura rromani numai ca direc ie de studiu, nu ca specializare, aadar nu sunt profesori de limba rromani califica i, absolven i ai unei facult i cu specializarea limba rromani. Singura facultate care pregtete profesori de limba rromani este Facultatea de Limbi i Literaturi Strine a Universit ii din Bucureti, a crei sec ie de limba i literatura rromani a luat fiin n anul 1998. n perioada mai - august 1998, ca urmare a struin elor profesorului Gheorghe Saru, cu sprijinul acordat de Partida Rromilor (Nicolae Pun i Gheorghe Ivan) i de al i lideri rromi (Vasile Ionescu), deciden ii Facult ii de Limbi i Literaturi Strine din Bucureti (decan Sanda Rpeanu i eful de catedr, conf. dr. Viorel Bageacu) i ai Facult ii de Litere (prof. dr. Horia Dan Mazilu) accept ca, n locul sec iei de indianistic (hindi-romani), organizat din anul univ. 1997/1998, s se nfiin eze o sec ie de sine stttoare B. limba i literatura romani", cu ncepere din anul universitar 1998/1999, Ministerul Educa iei acordnd 10 locuri distincte n acest scop. n urma examenului de admitere (organizat n dou sesiuni, n septembrie i octombrie 1998), au fost admii 8 tineri rromi la specializrile romnromani (6 studen i), respectiv la specializrile francez/englez-rromani (2 studen i). i n continuare, se acord, anual, cte 10-15 locuri candida ilor rromi. Din anul universitar 2005/2006, sec ia B. limb i literatur rromani se transform n sec ie A. limba i literatura rromani, cu cte 20 de studen i, anual.42
Conform Anexei 4, Tabelul 4 - Distribu ia profesorilor de limba rromani n func ie de nivelul de calificare, pe ani i pe jude e. 42 Ibidem 10, p. 20.
41

64

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Institutorii, absolven i ai Colegiului de Institutori Departamentul de nv mnt Deschis la Distan al Universit ii din Bucureti, cu sau fr limba rromani ca direc ie de studiu, se pot titulariza numai ca institutori pentru nv mntul primar, deci ca profesori de rromani vor fi ntotdeauna suplinitori. Ei pot ns utiliza direc ia de studiu limba rromani la titularizare n msura n care postul pentru care candideaz este condi ionat de cunoaterea limbii rromani, datorit faptului c este vorba despre o clas cu predare a tuturor disciplinelor n limba rromani. Mai sunt i cazuri, tot mai rare n ultima vreme, n care profesorul de limba rromani este absolvent de studii medii sau chiar de studii superioare nepedagogice, aadar cadru didactic suplinitor necalificat, aflat uneori n curs de calificare ca institutor, cu sau fr limba i literatura rromani ca direc ie de studiu. n privin a cadrelor didactice care predau istoria i cultura rromilor, situa ia este eterogen, acetia putnd fi profesorii care predau i limba rromani, califica i sau nu, titulari sau suplinitori sau, n cazuri mai rare, profesori de istorie rromi sau nerromi, de aceea numrul lor total nu a putut fi clarificat din documenta ia existent. Un rezultat calitativ important al introducerii limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar i universitar l reprezint ridicarea cunotin elor de limb, istorie i cultur rromani ale elevilor i studen ilor la nivelul unei cunoateri sistemice, academice, precum i recunoaterea studiului limbii, istoriei i culturii rromani ca fcnd parte din arealul tiin elor care au capacitatea de a fi studiate n nv mnt. Gradul de cunoatere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor la nivelul elevilor care studiaz aceste discipline a crescut constant i semnificativ n fiecare an, fapt confirmat i de rezultatele foarte bune ob inute de acetia n cadrul Concursului na ional colar de limba rromani, pentru 70 de concuren i, organizat anual, ncepnd cu anul 2000 i al Concursului na ional colar de istoria i tradi iile rromilor, pentru 70 de concuren i, organizat anual, ncepnd cu anul 2008. Diferen a de 8 ani dintre primele edi ii ale concursurilor na ionale ntrete ns observa ia c accentul politicilor publice a fost pus pe studiul limbii rromani, studiul istoriei i culturii rromani plasndu-se pe planul al doilea. Un alt important rezultat calitativ al introducerii limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar este creterea stimei de sine etnice la elevii rromi care studiaz limba rromani i istoria i tradi iile rromilor. Aceti elevi definesc identitatea rromani cu claritate i coeren , raportnd-o att la cunoaterea limbii i culturii rromani, ct i la studierea acestora la coal: Sigur c suntem rromi, doar tim limba rromani deacas, da la coal am nv at s scriem n rromani, am nv at despre istorie i despre alte obiceiuri, de la al i rromi.43 n cadrul interviului de grup realizat cu elevi rromi la Concursul na ional de limba rromani i de istoria i tradi iile rromilor desfurat n perioada 30 aprilie 4 mai 2008, la Trgovite, cei mai frecven i termeni utiliza i de elevi pentru modul de raportare la identitatea etnic rrom au fost mndrie, onoare, bucurie i privilegiu (Un mare privilegiu, vreau s spun ca unele romnce ce n-ar da s fie ca noi, s aib tradi iile
43

Elev rrom, 13 ani, clasa a VII-a, studiaz limba rromani din clasa a II-a, jude ul Botoani.

Politici publice de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar

65

noastre.44), iar ntre elementele fundamentale de identificare ca rrom cele mai des invocate au fost limba rromani i tradi iile rromilor, precum i faptul c acestea se nva la coal, chiar i pentru elevii nevorbitori nativi de limba rromani i care nu provin din familii tradi ionale. Elevii au folosit, aproape n exclusivitate, denomina ia de rrom i au dezavuat-o pe aceea de igan, oferind explica ii etimologice i semantice adecvate: Suntem rromi, nu igani! igani ne spun cei care vor s ne jigneasc! Rrom e corect, c vine dintr-un cuvnt indian, iar noi, rromii venim din India.45 Elevii au accentuat nevoia de combatere a prejudec ilor i a discriminrii fa de rromi: rromii nu trebuie trata i cu prejudec i46, s nu mai fie discriminare i s fim trata i egal47, subliniind totodat responsabilitatea pe care o au fa de neamul lor, tocmai pentru c merg la coal: Pentru mine a fi rrom nseamn responsabilitate, druire i credin . De-aia merg la coal.48 Studierea limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor la coal, dar mai ales apartenen a la o coal cu predare n limba rromani au fost identifica i ca fiind factori foarte importan i pentru fundamentarea unei stime de sine etnice crescute la elevii rromi (Suntem mndri c suntem rromi. La noi se face limba rromani, avem profesoar bun!49) sau pentru crearea premiselor de pozitivare a imaginii de sine etnice la prin ii rromi (Ne-am nscris i noi copilul la limba rromani, c doar suntem igani. Sper s fie bine!50). coala cu predare n limba rromani este coala noastr, pe care elevii rromi o iubesc, de care sunt mndri i cu care se identific: Si amen amari kola ai sam bare latar! Sikliovas mito, si amen sikliarne lae, amare rrom, rromane lila, bukia lae, kola ukar! Sam bahtale so si amen kadaia kola rromani, so sikliovas rromanes ai amari historia e rromenghe! Ame sam rrom!51; Suntem rromi, ce s fim, vorbim limba rromani, ne purtm portul, avem coala noastr, profesorii notri, ne mndrim c suntem rromi!52; Acum venim la coal, nainte nu prea veneam, c era greu i nu prea n elegeam ce spune domnul nv tor! (...) Ne e drag coala noastr: e mai uor, cnv m pe limba noastr, ne jucm cum tim noi, o cunoteam dinainte pe tanti nv toarea! (...) Dac se desfiin eaz, nu mai mergem la coal, c n alt parte nu ne place!53. Stima de sine etnic a prin ilor dintr-o coal cu predare n limba rromani este mult crescut n compara ie cu stima de sine etnic a prin ilor i copiilor rromi dintr-o coal cu predare n limba romn: Prin ii au cerut s se fac predarea n limba
44

Elev rrom, 15 ani, clasa a IX-a, studiaz limba rromani din clasa a III-a, jude ul Iai. Elev rrom, 10 ani, clasa a IV-a, coala cu predare n limba rromani din Mguri, jude ul Timi. 46 Elev rrom, 15 ani, clasa a IX-a, studiaz limba rromani din clasa a II-a, jude ul Timi. 47 Elev rrom, 15 ani, clasa a IX-a, studiaz limba rromani din clasa a III-a, jude ul Cluj. 48 Elev rrom, 16 ani, clasa a X-a, studiaz limba rromani din clasa a IV-a, jude ul Dolj. 49 Elev rrom, 15 ani, clasa a IX-a, studiaz limba rromani din clasa a III-a, Bucureti. 50 Rromni boldeanc, 26 ani, 8 clase, Bucureti. 51 Elev rrom, 10 ani, clasa a IV-a, coala din Mguri, jude ul Timi: Avem coala noastr i suntem mndri de ea! nv m bine, avem profesori buni, rromi de-ai notri, cr i rrome, condi ii bune, coal frumoas! Suntem ferici i c avem coala asta rrom, c nv m n limba rromani i despre istoria rromilor! Doar suntem rromi! 52 Elev rrom, 10 ani, clasa a IV-a, coala din Mguri, jude ul Timi. 53 Elev rrom, 10 ani, clasa a IV-a, coala din Mguri, jude ul Timi.
45

66

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

rromani! Acum se mndresc cu asta!54; Suntem mul umi i de coala noastr: au nv tori buni, copiii se n eleg ntre ei, c-s mpreun i la coal i n comunitate, au rezultate bune, se nva n ignete, cum nva i ungurii n ungurete, c doar nu suntem noi mai proti ca ei!55. La fel de crescut este i stima de sine etnic a prin ilor rromi din colile unde se pred limba rromani i istoria i cultura rromilor: E bine c se nva rromani la coal, i istorie, i obiceiuri de-ale noastre, de-ale rromilor! Aa nva i copiii notri cine sunt i s fie mndri cu cine sunt!56 Mamele rrome sunt mndre i de grdini a bilingv, cu predare n limbile romn i rromani, unde merg copiii lor i de faptul c aceasta se desfoar i n limba rromani: M bucur c au i copiii notri grdini a lor, unde se vorbete pe limba noastr, c dincolo nu mergeau c nu n elegeau nimic ce se vorbete!57, Bine c au grdini , s-nve e i ei ceva, s nu rmn proti cum am fost noi! i mai bine c e pe ignete c se-n elege mai bine!58. Se poate conchide aadar c impactul calitativ al introducerii limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n nv mnt a fost unul pozitiv, de vreme ce nivelul stimei de sine etnice i al asumrii identit ii etnice la elevii rromi care au urmat, n coal, cursurile de limba rromani i istoria i tradi iile rromilor este unul ridicat. Dac rezultatele i impactul, pe termen scurt i mediu, ale politicii de introducere a studiului limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n coal pot fi interpretate ca pozitive, incoeren ele, inconsisten ele i fluctua iile au fost descoperite n special la evaluarea de proces a introducerii limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar. n privin a reglementrilor oficiale care au stat la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar, acestea ncep cu Legea nv mntului nr.84/1999 i cu Ordinul Ministrului nr. 4646/1998, ambele asigurnd elevilor apar innd minorit ilor na ionale posibilitatea studiului limbii materne i a studierii n limba matern, n func ie de op iune. Reglementarea de baz dup care se studiaz limba rromani n coal este Ordinul Ministrului nr. 3533 din 31.03.1999 privind studiul limbii materne de ctre elevii apar innd minorit ilor na ionale care frecventeaz coli cu predare n limba romn. Acest Ordin reglementeaz faptul c limba matern se studiaz 3-4 ore pe sptmn i poate fi predat, n nv mntul primar, de nv tori sau cadre didactice ale colii, titulari sau suplinitori, care cunosc respectiva limb, iar n nv mntul gimnazial i liceal, de profesori de specialitate sau de cadre didactice necalificate n specialitate, titulari sau suplinitori, care cunosc respectiva limb i pot dovedi acest lucru, prin acte sau testare. Pentru limba rromani ordinul reglementeaz c studiul acesteia se introduce la cererea individual sau colectiv a cel pu in 7 prin i ai elevilor i poate ncepe n orice moment al anului colar.

54 55

Rromni, 20 ani, absolvent de liceu profil pedagogic, student, Mguri, jude ul Timi. Mam rrom, 30 ani, 8 clase, Mguri, jude ul Timi. 56 Mam rrom, 32 ani, 4 clase, Cornetu, Slobozia Bradului, jude ul Vrancea. 57 Mam rrom, 28 ani, nici o clas, Ciurea, jude ul Iai. 58 Mam rrom, 25 ani, nici o clas, Sruleti, jude ul Clrai.

Politici publice de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar

67

Aadar reglementrile oficiale sunt suficient de clare, coerente i consistente, problema intervenind la modul n care au fost comunicate acestea ctre autorit ile colare jude ene (inspectoratele colare jude ene) i mai departe, ctre unit ile de nv mnt (directori de coli). La inspectoratele colare jude ene normele au ajuns prin intermediul circularelor i adreselor oficiale, ns gradul de informare al inspectoratelor cu privire la reglementrile oficiale care stau la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar rmne mediu, inclusiv datorit schimbrii destul de dese a inspectorilor pentru minorit i. Dinspre inspectorate ns, ctre directorii de coli comunicarea a fost, de cele mai multe ori, blocat, gradul de informare al directorilor de coli cu privire la reglementrile oficiale care stau la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar fiind extrem de redus, deseori chiar inexistent, ceea ce a condus la refuzul unora dintre directori de a introduce studiul limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor, n ciuda cererilor prin ilor i a ndeplinirii tuturor condi iilor necesare, inclusiv prezen a unui cadru didactic adecvat. Acest lucru s-a ntmplat cu att mai mult cu ct nu au existat sau au fost rare i realizate n exclusivitate la ini iative locale i, deseori, neguvernamentale, cursuri de formare pentru directorii de coli cu privire la metodologia de punere n practic a reglementrile oficiale care stau la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar. Cu toate c, n majoritatea jude elor, statutul limbii rromani n coal59 este, aa cum spun reglementrile oficiale, acela de limb matern, mai exist jude e (Bistri a-Nsud, Maramure, Prahova, Giurgiu, Buzu) n care limba rromani se studiaz ca i curs op ional n curriculum-ul la dispozi ia colii, fapt care i fragilizeaz statutul i o face s poat fi eliminat oricnd dintre disciplinele de studiu. Marca i de o stim de sine etnic de cele mai multe ori sczut sau fragilizat de internalizarea stigmatului istoric de a fi rrom, aadar discriminat i inferiorizat de societatea majoritar dominant, mul i dintre prin ii rromi, care ar fi trebuit s solicite predarea limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n coal, n absen a unei informri coerente i eficiente cu privire la oportunit ile studierii acestor discipline de ctre copiii lor, continu s manifeste rezerve, dac nu chiar reticen fa de predarea limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n coal, deseori opunndu-se acesteia. Ministerul Educa iei nu a desfurat nici o campanie de informare sau formare a prin ilor rromi pe tema oportunit ile studierii limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n coal. Nu a existat o politic public n acest sens, singurele ini iative fiind ale societ ii civile. Nici elevii rromi nu s-au bucurat de vreo campanie de informare sau formare asupra oportunit ilor studierii limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n coal, cu excep ia ctorva proiecte ale organiza iilor neguvernamentale. Referitor la curriculum-uri i manuale de specialitate, dar i la materiale didactice auxiliare (culegeri de texte, crestoma ii, antologii, dic ionare etc.), din fericire acestea exist n numr suficient de ridicat, n special pentru studierea limbii rromani, n schimb tirajele sunt, de obicei, discrete, de cca. 1.000 de exemplare, iar distribu ia nu se face n urma unei politici clare i sistemice. Iat nceputurile elaborrii i publicrii de instrumente de
59

Conform Anexei 6, Tabel 6 - Distribu ia colilor n care se pred limba rromani n anul 2008 n func ie de statutul oficial ca disciplin de predare, pe jude e.

68

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

lucru pentru predarea limbii i literaturii rromani: n anul 1990, Ministerul nv mntului a procedat la recunoaterea Alfabetului oficial, comun, interna ional al limbii romani i la introducerea sa, n mod oficial, n colile n care se studiaz limba i literatura romani. n perioada 1991-1994, au fost elaborate, de metodistul prof. insp. Gheorghe Saru, dou programe colare pentru studiul limbii i literaturii romani, aprobate de Ministerul nv mntului (Gheorghe Saru [Ministerul nv mntului i tiintei], Programa de limba i literatura romani pentru clasele de nv tori ale colilor Normale (clasele IXXIII), aprobat, la data de 16 octombrie 1992, de ctre Direc ia Organizarea Activit ii colare Serviciul pentru Minorit i, cu nr. 44.081 (16 p.) i Gheorghe Saru [Ministerul nv mntului], Programa colar pentru studiul limbii i literaturii romani (clasele I-XIII), aprobat cu nr. 39910/1994 (23 p.). Pe baza acestora, s-a trecut la conceperea primelor instrumente de lucru colare, oficiale ori auxiliare, de ctre prof. metodist Gheorghe Saru: Mic dic ionar rrom romn (Bucureti, Editura Kriterion, 1992, 187 p., cu o schi a Morfologiei dialectului vlah de varietate romneasc al limbii romani (p.25-81). Limba romani ( igneasc). Manual pentru clasele de nv tori rromi ale colilor Normale, Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic, 1994, 240 p. Manualul a fost publicat la sugestia directorului Editurii Didactice i Pedagogice R.A. dl. prof. univ. dr. Constantin Floricel. Culegere de texte n limba igneasc. Clasele a II-a a IV-a. Tkstonqo lil p-i romani chib (va i II-to IV-to klse), Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic R.A., 1995, 188 p. n fapt, Culegerea, publicat tot la sugestia directorului Editurii Didactice i Pedagogice, dl. Constantin Floricel, a aprut abia n iunie 1996, ca restan din planul editorial pe anul 1995 al unei alte minorit i. Manual de comunicare n limba rromani. Vakrimata, destinat elevilor rromi care studiaz limba matern romani la clasa I, a fost elaborat de Gheorghe Saru, Camelia Stnescu i Mihaela Ztreanu, n anul 1997 i publicat n anul 1998.60 n anii colari 2005 / 2006 i 2006 / 2007, s-a continuat producerea de instrumente de lucru (programe, manuale, material didactic auxiliar), prin antrenarea cadrelor didactice rome. Lucrrile au fost realizate de M. Ed. C. sau n parteneriat cu diferite organiza ii finan atoare. Astfel, n anul 2005, Ministerul Educa iei i Cercetrii a revizuit programa de istoria i tradi iile rromilor, cu autori rromi, i a elaborat programele de limba i literatura romani pentru clasele a IX-a a XII-a. Totodat, M. Ed. C. a finan at editarea a cinci manuale n anul 2005 (4 manuale de limba romani pentru cl. I a III-a i un manual de istoria i tradi iile rromilor), iar n anul 2006 alte 3 manuale pentru clasele a IV-a (dou manuale alternative) i cl. a IX-a. De asemenea, diferite organiza ii au editat, n anii 2005 i 2006, n parteneriat cu M. Ed. C. i cu finan area de la Reprezentan a UNICEF, cteva materiale educa ionale auxiliare (un volum de repere din istoria rromilor, edi ii bilingve din crea ia autorilor Anton Pann i Valeric Stnescu, un volum despre deportarea rromilor n Transnistria .a.).61 Ceea ce a urmat au fost zeci de manuale, culegeri i alte materiale didactice de specialitate62.
Gheorghe Saru, Istoricul nv mntului pentru rromi (1990-2008), lucrare n curs de publicare, p. 3-4. Idem,p.16. 62 Ibidem, p. 22-34.
60 61

Politici publice de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar

69

Datorit faptului c, de cele mai multe ori, limba rromani i istoria i tradi iile rromilor se studiaz n coli cu un numr semnificativ de elevi rromi, aa cum, de altfel, este i firesc, i datorit faptului c majoritatea elevilor rromi provin din familii defavorizate, se contureaz o confuzie ntre apartenen a etnic i statutul social, acesta din urm fiind, n acest caz, acela care nvinge: astfel, studiul limbii rromani i al istoriei i tradi iilor rromilor devine un indicator de status social negativ, un sinonim al srciei, un factor de institu ionalizare a stigmatului. De ce ar studia limba rromani un elev rrom provenit dintr-o familie bogat, care consider c, prin bunstarea material, i-a depit statutul social asimilat cu cel etnic devalorizat, dac i mai mul i elevi care studiaz limba rromani n coal provin din familii srace. Dac i-ar ncuraja fiul sau fiica s studieze limba rromani este ca i cum ar accepta s se amestece cu familii avnd un status social inferior, fapt inacceptabil n cultura tradi ional rromani: De ce s-l dau la limba rromani, s se amestece cu to i srntocii, noi suntem rromi de vaz, avem tot ce ne trebuie.63 Mai mult, deseori profesorii de limba rromani ncurajeaz, neinten ionat, acest stigmat produs de studiul limbii rromani ncercnd s-i motiveze pe elevi nu cu ideea stimei de sine etnice care trebuie cultivat, ci cu promisiunea unor note mari, nu de multe ori nemeritate sau prea pu in muncite: Copilul meu nu are nevoie de limba rromani, nu are nevoie de note mari fr s munceasc, nva bine i aa!64 Exigen sczut, competi ie sczut, calitate a educa iei sczut: tot attea motive de stigmatizare a studiului limbii rromani n coal, ceea ce, alturndu-se unei stime de sine etnice sczute, pentru creterea creia politicile de educa ie public nu au fcut aproape nimic, i face pe prin i s refuze, deseori, studiul limbii rromani i al istoriei i tradi iilor rromilor n coal. Un alt fenomen este acela potrivit cruia, de cele mai multe ori, studiul limbii rromani i al istoriei i tradi iilor rromilor n coal nu este privit de ctre elevii rromi ca fiind ceva firesc, un drept al rromilor ca minoritate na ional, ci se regsete sub zodia extremelor: este vzut fie cu o mndrie na ionalist (E o onoare pentru mine s nv rromani la coal!65), fie cu o nedisimulat ruine (Mie mi-e cam ruine s nv rromani, c noi nu suntem igani dintr-ia, da merg s-mi iau i eu o not mai bun!66). Studiul limbii rromani i al istoriei i tradi iilor rromilor este ncurajat i prin activit i extracurriculare competi ionale, deosebit de stimulative pentru elevi: Din anul 2000, s-a organizat Concursul na ional colar de limba rromani (anual, cte 70 concuren i din cl. a VII-a a XII-a, iar la fazele locale i jude ene particip i elevii din cl. a II-a a VI-a); Din anul 2008, s-a nceput organizarea unui concurs similar de istoria i tradi iile rromilor (pentru 70 concuren i, anual); ntre anii 1998 2005, s-au desfurat Taberele de var pentru limba i crea ia rromani, iar n anii 2003, 2004 i 2005 s-a derulat i o Tabr intercultural (n fiecare an au participat cte 200 250 elevi rromi, care studiau limba rromani n coli);
Mam rrom, 32 de ani, Bucureti. Mam rrom, 38 de ani, jude ul Olt. 65 Elev rrom, 16 ani, jude ul Mure. 66 Elev rrom, 14 ani, jude ul Clrai.
63 64

70

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi Din anul 2007, se deruleaz Parada portului i dansului tradi ional rrom (170 elevi i instructori, Costineti, 6 zile / var).67

Cu toate acestea, n politica Ministerului Educa iei se observ diferen a de statut dintre cele dou discipline, limba rromani i istoria i tradi iile rromilor, prima bucurndu-se de un tratament clar privilegiat n ceea ce privete organizarea concursului na ional colar: Concursul na ional colar de limba rromani se organizeaz din anul 2000, iar Concursul na ional colar de istoria i tradi iile rromilor numai din anul 2008. Mai mult, exist, ntre elevi, inclusiv ntre laurea ii Concursului na ional colar de limba rromani, opinia potrivit creia, la nivel local i jude ean, nu se organizeaz o competi ie corect i deschis, aa cum ar fi firesc s se ntmple, ci sunt selecta i mereu aceiai elevi, eventual beneficiari ai unei pregtiri suplimentare cu profesorii de limba rromani: La coal i pe jude nu se ine nici un fel de concurs, totul e fictiv, de fric s nu se fac de rs, profii i iau mereu pe aceiai elevi, pe ia pe care i plac mai mult, cu care fac medita ii, e drept, fr bani, da tot nu e bine, de multe ori i iau chiar pe copiii lor i nu e corect, sta nu mai e concurs. Da la nivel na ional e corect, e btaie, e pe bune, acolo nu se prea fac matrapazlcuri, c e mai greu, e comisie, tot!68 n ceea ce privete bugetul investit de Ministerul Educa iei n politicile de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar, acesta a fost fie din resurse proprii, fie din resurse financiare externe provenite din parteneriate cu societatea civil (Salva i Copiii, Open Society Institute Budapesta, Funda ia pentru o Societate Deschis Bucureti, Centrul de Resurse pentru Comunit ile de Rromi - Cluj Napoca, coala Rut de pe lng Biserica Baptist Providen a, Partida Rromilor, Caritas Satu Mare, Institutul Intercultural Timioara etc.) sau cu organisme interguvernamentale (UNICEF). Fondurile PHARE ale Comisiei Europene nu au fost preocupate s sus in introducerea limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar, ele fiind focusate mai ales pe problematica desegregrii i a asigurrii accesului la nv mnt pentru copiii proveni i din familii defavorizate, aproape ignornd identitatea etnic sau apartenen a copiilor la o minoritate na ional. n privin a gradului i modului de consultare cu societatea civil rrom n politicile de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar, Ministerul Educa iei a manifestat o atitudine deseori fluctuant i incoerent, prefernd uneori colaborarea cu persoane din societatea civil cu o expertiz redus n domeniul nv mntului. Dac n perioada 1990 1997 Direc ia General nv mnt pentru Minorit ile Na ionale i Ministerul Educa iei n general s-au dovedit circumspecte n colaborarea cu ONG-urile n colarizarea rromilor, numrnd doar c iva parteneri (Romani Criss, Institutul Intercultural Timioara, Funda ia Vassdas, Asocia ia Femeilor ignci din Banat, Asocia ia Femeilor Rrome din Romnia, Funda ia Cminul Phillip, coala Rut de pe lng Biserica Baptist Providen a, Partida Rromilor, Caritas Satu Mare, FSD Bucureti, Rromani Baxt Paris .a.), din mai 1998 a fost deschis larg poarta colaborrii cu organiza iile neguvernamentale, guvernamentale i
67 68

Gheorghe Saru, Istoricul nv mntului pentru rromi (1990-2008), lucrare n curs de publicare, p. 24. Elev rrom laureat al Concursului na ional colar de limba rromani.

Politici publice de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar

71

interguvernamentale, demarnd noi colaborri n 1998 / 1999, cum au fost: Salva i Copiii, PER Tg. Mure, FSD Cluj Napoca CRCR, DPMN - Guvernul Romniei, atra - ASTRA (Asocia ia Studen ilor i Tinerilor Rromi Antirasiti), GLAR (Grupul de Lucru al Asocia iilor Rromilor), Funda ia Phoenix Bucureti, AIDROM Bucureti, Romani Union (Germania), MEDE, Ambasadele Fran ei, Marii Britanii i Germaniei la Bucureti .a.69 Concluziile evalurii referitoare la politicile de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar au n vedere o serie de puncte tari ale acestor politici: numrul de elevi rromi nscrii la cursurile de limba rromani i la cursurile de istoria i tradi iile rromilor, numrul de cadre didactice care predau limba rromani i / sau istoria i tradi iile rromilor, precum i numrul de coli n care se studiaz limba rromani i istoria i tradi iile rromilor au crescut, n 10 ani de la nceputurile acestei politici la scar na ional, ntr-un ritm lent, dar constant: n anul colar 2006/2007 se ajunsese la 25.525 de elevi, 420 de cadre didactice i 370 de coli din 41 de jude e (cu excep ia jude ului Neam , unde nu se predau nici limba rromani i nici istoria i tradi iile rromilor)70; exist curriculum-uri i manuale de specialitate: limba rromani i istoria i tradi iile rromilor; nivelul stimei de sine etnice la elevii rromi din colile unde se studiaz limba rromani i istoria i tradi iile rromilor sau unde limba de predare este limba rromani este foarte ridicat71; nivelul stimei de sine etnice i al asumrii identit ii etnice la tinerii rromi care au urmat, n coal, cursurile de limba rromani i istoria i tradi iile rromilor, este ridicat. Se observ ns numeroase i destul de grave puncte slabe ale politicilor de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar: reglementrile oficiale care au stat la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar au fost aproape n exclusivitate ordine de ministru (Ordinele MEN nr. 4562 / 16 sept. 1998 i nr. 5083 / 26 noiembrie 199872), aadar documente fragile, uor perisabile politic, deseori lipsite de continuitate de la o legislatur la alta; reglementrile oficiale care au stat la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar au fost comunicate aproape n exclusivitate autorit ilor colare jude ene (inspectoratele colare jude ene), iar nu ctre unit ile de nv mnt (directori de coli), aadar gradul de informare cu privire la aceste politici la nivelul directorilor de coli a fost i este foarte sczut;
Gheorghe Saru, Istoricul nv mntului pentru rromi (1990-2008), lucrare n curs de publicare, p. 9-10. Gheorghe Saru, Istoricul nv mntului pentru rromi (1990-2008), lucrare n curs de publicare, p. 11. 71 Studiu de caz: coala din Mguri (coal primar cu predare n limba rromani), jude ul Timi, 20-23.10.2007. 72 Gheorghe Saru, Istoricul nv mntului pentru rromi, p. 9.
69 70

72

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi urmrile necunoaterii sau, mai grav, ale ignorrii, de ctre directorii colilor, a reglementrilor oficiale referitoare la metodologia de introducere a limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n nv mnt, sunt ct se poate de grave: limba rromani continu s aib, n unele coli, statut de disciplin op ional, nicidecum de limb matern, parte a curriculum-ului obligatoriu i a trunchiului comun de discipline, aa cum ar fi legal s se ntmple, fapt care conduce la marginalizarea acestei discipline, inclusiv la plasarea sa n afara orarului, fcnd dificil participarea elevilor; n acelai sens, al tratrii limbii rromani ca disciplin op ional, se solicit anual op iunile prin ilor pentru nscrierea copiilor lor la cursurile de limba rromani, dei este ilegal, aceste op iuni fiind necesar s se solicite prin ilor o singur dat, dup care disciplina limba rromani devine obligatorie, ca limba matern, pentru cei care s-au nscris o dat; nu s-au desfurat, nainte de nceperea punerii n practic a acestor politici, nici un fel de activit i de contientizare i formare cu directorii de coli, cadrele didactice nerrome, prin ii rromi i nerromi, elevii rromi i nerromi (campanii, ntlniri, cursuri etc.), n vederea combaterii prejudec ilor i stereotipurilor referitoare la rromi i pentru creterea stimei de sine a elevilor i prin ilor rromi, pentru ca introducerea limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n nv mnt s fie perceput ca un fapt firesc, un drept civic al minorit ii rromilor din Romnia i pentru ca profesorii de limba rromani s fie corect percepu i n coal; astfel, n contextul n care majoritatea directorilor de coli i cadrelor didactice nerrome din Romnia au demonstrat deseori prejudec i i stereotipuri grave fa de rromi, mul i dintre acetia se ntreab nc dac limba rromani este o limb sau un dialect al infractorilor i au, n continuare, atitudini i comportamente discriminatorii fa de colegii lor, cadre didactice rrome, care predau limba rromani i istoria i tradi iile rromilor; totodat, n contextul n care rromii sunt un popor cu o stim de sine etnic foarte sczut i cu o percep ie de sine deformatnegativ, cu un puternic stigmat internalizat73, prin ii rromi continu s priveasc cu rezerv sau unii dintre acetia chiar s se opun studierii limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n coal; nu exist o politic de comunicare constant, coerent i eficient a colii cu elevii i prin ii rromi pe tema introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar, aadar elevii i prin ii rromi nu beneficiaz de o informare eficient i clar cu privire la oportunit ile introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar; statutul limbii rromani n coal este nc fragil, pentru c nu se bucur de reglementri mai puternice politic i legislativ dect ordinele de ministru i nici de o metodologie constant, coerent i clar de punere n practic a reglementrilor existente, drept urmare, exist nc coli n care limba rromani nu se pred ca limb matern, ci este un curs op ional n curriculum-ul la dispozi ia colii, putnd astfel disprea oricnd; n unele jude e, ntre care jude ul Neam i Bucureti sunt

73

Centrul Rromilor Amare Rromentza, studiul exploratoriu Rromii n cutarea stimei de sine, Editura Vanemonde, 2008.

Politici publice de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar

73

n capul listei, raportat la numrul de rromi i mai ales de rromi vorbitori de limb rromani, nu se poate vorbi de introducerea studiului limbii rromani i a istoriei i tradi iilor rromilor n coal: faptul este cu att mai ngrijortor cu ct vorbim despre Bucureti, capitala Romniei, care are o numeroas popula ie de rromi i ar trebui s se constituie ntr-un exemplu de schimbare; majoritatea cadrelor didactice care predau limba rromani i / sau istoria i tradi iile rromilor nu au beneficiat de o formare ini ial de specialitate, ei fiind absolven i de studii superioare de scurt durat, colegiu universitar pentru nv mntul la distan care pregtete institutori, cu direc ia de studii limba rromani i / sau ai unor coli de var de specialitate, foarte pu ini profesori fiind absolven i ai sec iei de limb i literatur rromani a Facult ii de Limbi i Literaturi Strine a Universit ii din Bucureti, aadar profesori de limba, literatura i cultura rromani califica i; datorit lipsei resurselor umane rrome calificate n domeniul nv mntului, deseori au fost i sunt utilizate resurse umane necalificate sau aflate n curs de calificare sau resurse umane care ndeplinesc un cumul de func ii sau de roluri (mediator colar, profesor de limba rromani, profesor de istoria i tradi iile rromilor, consilier colar / profesor psihopedagog, inspector colar pentru minorit i); unii dintre profesorii de limba rromani i de istoria i tradi iile rromilor continu s manifeste, ndeosebi n contexte sociale nefavorabile, o stim de sine etnic fragil i fluctuant i o viziune asimila ionist-aculturant asupra educa iei colare; materialele didactice auxiliare pe tema limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor sunt n numr mic, au fost editate din alte fonduri dect cele ale Ministerului Educa iei, au tiraje discrete, de 1.000 2.000 de exemplare, iar modul de distribu ie a lor este deseori deficitar; gradul i modul de consultare cu societatea civil rrom n politicile de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar a fost mai degrab fluctuant i incoerent, deseori lipsit de consisten , datorit preferin ei structurilor Ministerului Educa iei de a lucra, deseori, cu persoane de etnie rrom fr expertiz n domeniul nv mntului. Studiul nostru conduce i ctre o serie de recomandri pentru mbunt irea procesului, rezultatelor i impactului introducerii limbii rromani i a istoriei i culturii rromani n educa ia colar: mbunt irea i actualizarea reglementrilor oficiale care stau la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar, precum i ntrirea lor prin adoptarea n regim legislativ; informarea adecvat i permanent a directorilor de coli asupra reglementrilor oficiale care stau la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar;

74

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi aplicarea corect a reglementrilor legale n domeniu, inclusiv prin a nu se mai solicita anual op iunile prin ilor pentru nscrierea copiilor lor la cursurile de limba rromani, aceste op iuni fiind necesar s se solicite prin ilor o singura dat, dup care disciplina limba rromani devine obligatorie, ca limba matern, pentru cei care s-au nscris o dat; implementarea unei politici coerente i consistente de contientizare i formare cu directorii de coli, a cadrele didactice nerrome, a prin ilor rromi i nerromi, a elevilor rromi i nerromi (campanii, ntlniri, cursuri etc.), n vederea combaterii prejudec ilor i stereotipurilor referitoare la rromi i pentru creterea stimei de sine a elevilor i prin ilor rromi, pentru ca introducerea limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n nv mnt s fie perceput ca un fapt firesc, un drept civic al minorit ii rromilor din Romnia i pentru ca profesorii de limba rromani s fie corect percepu i n coal; implementarea unei politici coerente i consistente de comunicare eficient a colii cu elevii i prin ii rromi cu privire la oportunit ile introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar; introducerea obligativit ii studierii limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor de ctre elevii rromi care au beneficiat de msuri afirmative / locuri alocate candida ilor rromi la licee i coli de arte i meserii; ntrirea statutului limbii rromani n coal, prin adoptarea de reglementri mai puternice politic i legislativ dect ordinele de ministru i prin implementarea unei metodologii constante, coerente i clare de punere n practic a reglementrilor existente, n vederea predrii limbii rromani numai ca limb matern, iar nu ca i curs op ional n curriculum-ul la dispozi ia colii; s fie ncurajat studiul limbii rromani i al istoriei i tradi iilor rromilor i n coli de elit, chiar dac rromii nu sunt n numr foarte mare, pentru a destigmatiza social studiul acestor discipline; profesorii de limb rromani s manifeste mai mult exigen n evaluarea elevilor, pentru a stimula competi ia ntre elevi, pentru a le cultiva stima de sine individual i etnic i pentru a crete calitatea actului educativ; elevii care studiaz n coal limba rromani i istoria i tradi iile rromilor i au rezultate bune la nv tur s fie stimula i prin burse de excelen ; politica Ministerului Educa iei, coala i profesorii de limba rromani s cultive studiul limbii rromani i al istoriei i tradi iilor rromilor n coal ca fiind un fapt firesc, un drept al rromilor ca minoritate na ional; nfiin area unei sec ii de nv mnt la distan pentru limba i literatura rromani la Facultatea de Limbi i Literaturi Strine a Universit ii din Bucureti i creterea numrului de locuri rezervate candida ilor rromi, precum i nfiin area de sec ii la zi i la distan pentru limba i literatura rromani i la alte universit i de prestigiu

Politici publice de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar

75

din Romnia (Cluj-Napoca, Iai, Timioara, Craiova, Sibiu, Constan a, Gala i), n vederea formrii ini iale de specialitate a cadrelor didactice care predau limba rromani i / sau istoria i tradi iile rromilor; implementarea unei politici coerente i consistente de cretere a stimei de sine etnice a profesorilor de limba rromani i de istoria i tradi iile rromilor; implementarea unei politici coerente i consistente de editare i reeditare de materiale didactice i materiale didactice auxiliare pe tema limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor, n tiraje de peste 10.000 de exemplare, precum i realizarea unei distribu ii adecvate a acestora, prin coli i Casele Corpului Didactic; creterea gradului de consultare cu societatea civil rrom n politicile de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar, prin permanentizarea acestuia n cadrul unui parteneriat cu asocia iile cu expertiz n domeniul nv mntului; extinderea nv rii limbii, istoriei i culturii rromani n coal, inclusiv, acolo unde condi iile permit (comunit i de rromi vorbitoare de limb rromani, op iunea prin ilor rromi, cadre didactice rrome calificate, manuale colare n limba rromani etc.), printr-un nv mnt bilingv sau monolingv n limba rromani.

Nivelul stimei de sine n rndul elevilor rromi care studiaz limba rromani
Adrian/Nicolae Furtun

Definirea conceptului de stim de sine n context general Stima de sine continu s fie unul din cele mai cercetate concepte din psihologia social. Cercetrile cu privire la stima de sine au nceput s ia amploare n special dup perioada anilor 1950. Spa iul de debut al acestor cercetri este reprezentat de teritoriul Statelor Unite, probabil i datorit faptului c psihologia social n sine s-a conturat n acest spa iu.

76

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Ceea ce trebuie s men ionm este c echipa noastr nu este prima care cerceteaz/evalueaz stima etnic de sine, cercetrile n acest domeniu debutnd, de asemenea, n spa iul american. n general, stima de sine a fost privit ca parte integrant a conceptului de sine sau uneori chiar confundat cu acest concept (Rosenberg 1976, 1979)74. Dac am fi nevoi i s argumentm de ce studiem stima de sine, rspunsul nostru s-ar ncadra n tiparele pe care teoriile stimei de sine le-au construit deja: un nivel ct mai ridicat al stimei de sine va genera rezultate pozitive la nivel individual i societal. Creterea nivelului stimei de sine a unei persoane va avea efecte benefice att pentru individul n cauz ct i pentru societate ca ntreg. Stima de sine se refer la o evaluare de ansamblu a sinelui, fiind compus din dou dimensiuni separate: competen i (e-)val(-u)(-o)(-a)re (Gecas 1982; Gecas & Schwalbe)75. Competen a se refer la gradul, nivelul n care oamenii se vd pe ei nii capabili i eficace, iar dimensiunea valoric se refer la gradul n care oamenii simt c sunt persoane de valoare, valoroase. Considerm c este util s indicm i principalele abordri n cercetrile care s-au efectuat asupra stimei de sine. Una dintre abordrile stimei de sine este cea a rezultatului, stima de sine ca rezultat al mediului i al factorilor genetici i de personalitate. n acest context exist procese i situa ii care stimuleaz i/sau reduc nivelul acesteia (Coopersmith 1967; Harter OX perimetru ac ional Y 1993;). OY - durata unei zile A doua abordare de cercetare a stimei de sine este cea a sinelui justificat sau a justificrii sinelui, considerndu-se c fiin a uman are tendin a de a men ine i/sau de a crete evalurile pozitive asupra sa76, de a ne pune n acord cu noi nine chiar i n situa iile n care suntem contien i de faptul c a ne da dreptate constituie o infrac iune (de ordin moral).
C prieten B angajat A printe O
NOT: Pe fiecare segment (identitate interpretat) se nregistreaz un anumit nivel al stimei de sine.

Figura 1. Reprezentare grafic a unor posibile performri A treia abordare se interpretate ntr-o zi de o persoan. raporteaz la conceptul de stim de sine ca la un amortizor, tampon al sinelui mpotriva experien elor care pot fi neplcute sau amenin toare. Aceast abordare prezint una din func iile de auto-aprare ale psihicului uman (un exemplu n acest sens

A theory of Self-Esteem n Social Forces, Vol. 80, Nr.3 (Martie 2002), p. 1041 publicat de University of North Carolina Press, disponibil la http: www.jstor.org. 75 Idem 1. 76 Vezi teoria disonan ei cognitive.
74

Politici publice de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar

77

este reprezentat de situa ia n care apartenen a etnic la un grup etnic stigmatizat nu este declinat sau este chiar negat n public de ctre individ). n acord cu teoriile identit ii, sinele este alctuit dintr-o serie multipl de identit i, ce reflect diferitele pozi ii sociale pe care un individ le ocup n structura social la un moment dat. Spre exemplu, ntr-o singur zi putem ndeplini i rolul (identitatea) de so , de angajat i de printe. Nivelul stimei de sine se poate manifesta n grade diferite n func ie de fiecare rol sau identitate interpretat77, aadar sinele n rol de printe, so sau angajat nregistreaz cote, scoruri diferite ale stimei de sine.

Definirea stimei etnice de sine n cadrul acestui studiu evaluativ vom aborda stima de sine a elevilor rromi care studiaz limba rromani. Aadar mediul n care ne vom desfura activitatea va fi cel colar. Conceptul studiat n contextul studiului de fa este cel de stim etnic de sine. Stima de sine este un concept, termen care apar ine n general psihologiei, ns n contextul studiului de fa aceasta capt valen e sociale datorit faptului c ne vom opri aten ia asupra dimensiunii etnice. Aa cum am artat i mai sus, stima de sine este un rezultat al mai multor identit i, roluri asumate i interpretate de ctre individ. Stima de sine = stima de sine ca printe + stima de sine ca angajat + stima de sine ca prieten +............... +................. +........ + stima de sine ca membru apartenent al unui grup etnic +................ Stima etnic de sine78, reprezint ansamblul rolurilor, identit ilor pe care un individ le interpreteaz n raport cu etnia creia i apar ine79. n abordarea mai sus prezentat, stima etnic de sine este prezentat ca fcnd parte integrant din conceptul general de stim de sine, ns o serie de autori arat c aceasta poate fi studiat i dintr-o alt perspectiv: n cadrul grupului (etnic) i n afara acestuia. Astfel, stima de sine n raport cu grupul (etnic de apartenen ) se manifest n modul n care individul (se) simte alturi de grupul (etnic) respectiv. Prin stima personal de sine ne referim la evaluarea individualit ii cuiva, luat separat, fr a mai lua n considerare apartenen a sa la vreun grup (n cazul de fa etnic)80.

Vezi Erving Goffman Via a cotidian ca spectacol. Rromii... n cutarea stimei de sine, Delia Grigore, Mihai Neacu i Adrian-Nicolae Furtun, Vanemonde, 2007. 79 Re inem ideea conform creia etnia este un dat de la natur. 80 Minority Identity and Self-Esteem, J.R. Porter i R.E. Washington n Annual Review of Sociology, vol. 19 (1993), pp. 139-161, disponibil la http//www.jstor.org/stable/2083384.
77 78

78

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Una dintre ac iunile pe care dorin a de a ne msura nivelul stimei de sine o implic este aceea de a ne compara din punct de vedere social cu ceilal i. n raport cu cine/ce un individ nregistreaz un anumit scor al stimei sale etnice de sine? Studiul de fa are i menirea de a da un rspuns ntrebrii referitoare la faptul dac etnicitatea reprezint identitate sau stigmat. Compararea social contribuie n mod evident la procesul evalurii sinelui81. Identitatea se formeaz ca urmare a unor procese sociale. Odat cristalizat, ea se pstreaz, se modific sau chiar se reformeaz prin mijlocirea rela iilor sociale. Identitatea este un fenomen care se ivete n procesul dialecticii individ/societate. Pe de alt parte, tipurile de identitate sunt simple produse sociale, elemente relativ stabile ale realit ii sociale82. Pentru a iei din sfera pur teoretic am dori s exemplificm: o persoan de etnie rrom poate vorbi cu plcere limba rromani n public, n mijloacele de transport n comun sau n supermarket (artndu-i siei ct i celorlal i spectatori faptul c de ine cunoaterea unei limbi n plus) ns, n acelai timp, aceeai persoan poate refuza s se afieze n public n portul tradi ional rrom (aceasta fiind o modalitate care ar prezenta mai multe riscuri n a fi evitat de ctre spectatorii din jurul su). Aadar stima etnic de sine reprezint suma mai multor coeficien i de identitate etnic. Studiile de psihologie social asupra evreilor, de dup cel de al doilea rzboi mondial, au scos n eviden un nou concept, ca un revers al medaliei: ura de sine83! Elaborat de Theodor Lessing n interbelic, atunci cnd antisemitismul era la apogeu, conceptul de ur de sine a servit la nceput pentru a n elege psihopatologia unor evrei care interiorizau, mergnd uneori pn la sinucidere, privirea ncrcat de respingere care se fixa asupra lor. Dar ura de sine se aplic ansamblului colectivit ilor omeneti84, lucrarea coordonat de Esther Benbassa i Jean-Cristophe Attias subliniind ideea lui Lessing de otrvire a sufletului etnic. La procesul de ucidere a contiin ei etnice, n cazul rromilor, particip activ att rromii nii, prin interiorizarea stigmatului, ct i mass-media care influen eaz ntr-o msur foarte ridicat percep ia popula iei majoritare, alimentnd setea acesteia de a se gsi un ap ispitor.
tefan Boncu, Curs de Psihologie Social, disponibil la http://www.psih.uaic.ro/~sboncu/romana/ Curs_psihologie_sociala/Curs22.pdf 82 Construirea social a realit ii, Peter L.Berger, Thomas Luckman, editura ART, 2008, p. 233. 83 Inferiorization and Self-Esteem, Barry D. Adam n Social Psychology, Vol. 41, Nr. 1 (Mar., 1978), pp. 47-53 publicat de American Sociological Association, disponibil la http//www.jstor.org/stable/3033596. 84 Ura de sine Identit i dificile, coord. Esther Benbassa i Jean-Cristophe Attias, trad. Liviu Ornea, Editura EST.
81

Politici publice de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar

79

n cazul studiului de fa una din ntrebrile la care va trebui s rspundem este cea care face trimitere la rela ia dintre statutul social pe care l ocup un individ de etnie rrom n cadrul unui grup sau a unei societ i i statutul limbii rromani. De asemenea, putem lua n discu ie urmtoarea abordare: influen eaz n vreun fel nivelul statutului meu social actual dorin a de a vorbi (i) n limba rromani? Ac ioneaz, n unele situa ii, limba rromani ca un indicator al nivelului statutului social? Discu ia despre statut social va conduce ntotdeauna i ctre no iunea de simboluri ale statusului85. n acest context, limba rromani poate fi considerat un simbol al apartenen ei la o anumit clas sau grup social. Gheorghe Teodorescu arat n lucrarea Sociologia mirabilis c pentru M. Gordon configura ia grupului etnic se apropie de aceea a clasei sociale, cu precizarea c aceasta din urm reflect o reuniune de persoane n jurul unui ideal economic sau politic, n timp ce reuniunea etnic este condi ionat afectiv n numele solidarit ii dintre membrii si. Prin urmare, el consider c termenul de etclas sau etnoclas (ethclass) red cel mai bine considerentele pragmatice aflate la baza unificrii etnice86. Prelund o serie de considera ii ale lui N.Chomsky pe tema continuumului lingvistic, Drummond lanseaz conceptul de continuum general n interiorul cruia ar func iona un set complicat de reguli generativ transforma ionale n stare s explice varia iile interne ale organizrii grupului i adaptarea sa la schimbrile sociale. Sub acest aspect, etnicitatea se nscrie n datele unei lumi saturat de simboluri care ac ioneaz normativ n sensul marcrii diferen elor dintre un Noi i un Ei. Pe baza simbolurilor pot fi interpretate actele individuale i colective care fac diferen a intergrupuri. Nu exist, cu alte cuvinte, grupuri etnice definite a priori, ci un ansamblu variabil de categorii etno-simbolice, a cror semnifica ie devine relevant doar n momentul contientizrii lor de ctre membrii grupului87. Dimensiunea pe care o vom aborda n cadrul acestui studiu de caz privind stima etnic de sine a elevilor rromi se refer la identitatea dat de limba matern. Care este (e-) val(-u)(-o)(-a)rea pe care sinele o d acestei identit i? n studiul precedent asupra stimei etnice de sine a elevilor rromi (dar i a rromilor n general) finalizat de echipa noastr n noiembrie 2007 artam faptul c limba rromani poate fi stigmat sau motiv de bucurie88. Un studiu aprut n Revista American de Sociologie n anul 194589 ridica urmtoarea ntrebare: care este experien a pe care o triete o persoan care a crescut ntr-o cas unde este vorbit o limb, iar acum petrece majoritatea timpului ntr-o societate care utilizeaz o alt limb? Cum influen eaz vestigiile limbii materne dezvoltarea personalit ii? Pentru a n elege problemele bilingvului90 este necesar s apreciem rolul sociologic al limbajului, dou lucruri fiind
of Class Status, Erving Goffman n The British Journal of Sociology, Vol. 2, Nr. 4 (Dec., 1951), pp. 294-304, disponibil pe www.jstore.org 86 M. Gordon, Assimilation in amarican life, Oxford University Press, New York, 1978 n Sociologia Mirabilis, Gh. Teodorescu, Editura Funda iei Axis, Iai, 2003, p. 74. 87 Idem 88 Idem 5, p. 30. 89 The Bilingual as a Person Linguistic Identification with Status, James H.S. Bossard n American Sociological Review, Vol. 10, Nr. 6 (Dec., 1945), pp. 699 709 publicat de American Sociological Association, disponibil pe www.jstore.org. 90 n studiul respectiv persoana care folosea o limb n familie iar alta n afara ei a fost numit bilingv ca substantiv comun.
85Symbols

80

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

de o importan major: primul, limbajul este o parte a capitalului cultural al unei persoane, comparabil cu sistemul familial din care provine, via a economic sau religioas, n al doilea rnd este un mecanism care transmite restul sistemului cultural n care m aflu91. Putem msura nivelul stimei etnice de sine atta timp ct individul sau grupul etnic studiat posed o contiin etnic, astfel stima etnic de sine fiind un rezultat, un produs al contiin ei etnice. Inevitabil, discu ia asupra acestui subiect va implica i faptul c vom analiza nivelul stimei etnice de sine la elevii rromi ntr-un spa iu institu ional: la coal! De aceea vom lua n discu ie ntregul aparat institu ional al predrii limbii rromani n coal: elevi, prin i, profesori. Aa cum cu to ii putem presupune, coala este frecventat i de elevi rromi apar innd culturii tradi ionale i de elevi rromi asimila i. n acest context considerm c este potrivit s men ionm cu claritate asupra crui grup ne vom spori aten ia. ntruct vom utiliza metoda comparativ vom interac iona cu ambele grupuri. Aadar, n numrul subiec ilor cuprini n acest studiu am introdus n propor ii egale elevi apar innd culturii rrome tradi ionale, ct i elevi rromi asimila i din punct de vedere cultural. Ca tehnic de culegere a datelor am utilizat interviul directiv, iar ca tehnic de analiz a datelor am utilizat analiza de con inut.

Concluzii i recomandri Faptul c limba rromani este predat n coal face s creasc nivelul stimei etnice de sine nu doar pentru elevii care o studiaz n fapt ci i pentru restul rromilor n general. Profesorul de limba rromani este mai mult dect un profesor obinuit. El reprezint la nivel de unitate colar un catalizator n vederea creterii stimei etnice de sine. Propunerea de a studia limba rromani n coal a reprezentat pentru unii elevi momentul potrivit pentru a-i asuma identitatea, n timp ce pentru al ii a reprezentat momentul la care trebuiau, n sfrit s-i decline identitatea n fa a colegilor. Simplul fapt c limba rromani se pred ntr-un mediu institu ionalizat face uneori s creasc stima etnic de sine a elevilor rromi:

91

Idem 10.

Politici publice de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar

81

S1 - Am ntlnit un caz pe care a putea s-l dau ca i exemplu: un elev, n clasa a II-a, din neamul gaborilor, care la orele mele de rromani nu colabora i nu vorbea, deci pur i simplu refuza s vorbeasc, i nu n elegeam, l-am ntrebat de cteva ori: Te rog s-mi spui, tu nu vorbeti acas limba rromani? Nu mi venea s cred! A rmas ntrebarea n suspensie, i l-am lsat n pace. A venit singur la mine, la sfritul orei, i mi-a spus: V rog doamna, vreau s v spun un secret: Da! Te rog, spune! n prezen a doamnei nv toare s nu m mai ntreba i n limba rromani, n rest pot s vorbesc cu dumneavoastr. Pi nseamn c tu eti vorbitor? Da. Sunt. S nu ne aud ceilal i c vorbim limba rromani! i era doar n clasa a II-a. S2 - Au o re inere. Aa am p it i eu, la clasa a II-a, eu am vorbit cu ei n rromani..., m-am prezentat..., aa..., eu i ntrebam n rromani iar ei mi rspundeau n romn. i i-am ntrebat: de ce nu vorbi i n rromani? Doamna, mie mi e ruine! i era ruine s vorbeasc n rromani. De ce i-e ruine? Pn la urm au nceput s vorbeasc. M.G.M., jud. Cluj i S.G., jud. Tulcea Aadar factorii care trebuiesc lua i n calcul n interiorul acestei discu ii sunt i prin ii i profesorul de limba rromani. Vom discuta despre stima etnic de sine a elevilor rromi, ns eantionul nu va fi format doar din elevi, ci i din profesori (care predau limba rromani) i prin i (care accept sau nu s se predea limba rromani). Din mrturiile ctorva profesori de limba rromani am putut constata faptul c n general sunt mai interesa i n a studia limba rromani elevii care provin din familii asimilate din punct de vedere cultural, cei care sunt vorbitori nativi ai limbii rromani fiind tenta i s considere acest obiect o sarcin n plus. De asemenea, trebuie luat n considerare i afluxul de elevi nerromi care i prezint inten ia de a studia limba rromani i/sau istoria i tradi iile rromilor, acetia reprezentnd pentru o serie din elevii de etnie rrom un imbold n a studia i ei la rndul lor aceast materie: Am doi colegi nerromi care studiaz i ei limba rromani, asta m face s m simt mai bine... (F.R., cls. a VII-a, Bucureti cartierul Ferentari). Un alt caz des ntlnit este cel al elevilor care provin din familii vorbitoare ale limbii rromani, dar care refuz s participe la orele de limba rromani sub pretextul c ei o cunosc deja. n aceste cazuri este clar c procesul de formare a contiin ei etnice nu i-a atins obiectivul, acetia considernd predarea limbii rromani n coal o laicizare92 a limbii lor materne. O contiin etnic bine conturat ar fi condus n mod cert la dorin a din partea acestora de a se studia limba rromani n cadrul institu iilor de nv mnt unde se afl un numr semnificativ de elevi rromi. O alt situa ie ce poate fi ntlnit este aceea n care prin ii i elevii rromi, interioriznd profund stigmatele pe care societatea prin mecanismele sale le perpetueaz, reac ioneaz n urmtorul mod:
92

Acest lucru mai poate fi interpretat ca o reac ie de conservare, pstrare, specific culturilor tradi ionale i n pragul pericolului de asimilare, a unor valori culturale proprii doar n folosul comunit ii noastre.

82

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Ce spune i? S facem ignie la coal? Nu! S rd ceilal i copii de copiii notri, nu? (acceptnd s se predea limba rromani) E de-ajuns c o vorbim acas - V.M., 43 de ani, Bacu Stima etnic de sine a elevilor rromi mai este influen at de un factor ce ac ioneaz din interiorul unit ii de nv mnt: ora i locul unde este predat. Exist situa ii n care profesorul i stabilete ntlnire cu elevii la captul holului pentru a merge n cutarea unei sli de clas libere unde s se desfoare ora de curs. n alte cazuri, cursul de limba rromani i/sau de istoria i tradi iile rromilor este fixat la o or la care s nu deranjeze celelalte cursuri, aa c ora la care se desfoar de obicei este ori foarte la nceputul cursurilor ori la sfritul acestora. Exist, de asemenea, cazuri n care cursul de limba rromani se desfoar cu o or sau dou nainte de nceperea cursurilor, elevii fiind nevoi i s atepte apoi o or sau dou pn la nceperea cursurilor n ziua respectiv. Mai sus am men ionat faptul c profesorul de limba rromani reprezint un catalizator n sporirea asumrii i afirmrii identit ii etnice. Adesea, profesorii de limba rromani se confrunt cu o serie de dificult i venite chiar din partea colegilor din cancelarie: in minte, cnd am intrat prima oar n cancelarie i m-a prezentat directoarea ca fiind profesor de limba rromani, o profesoar care mi fusese i mie profesoar n general a spus: Dar, tu eti profesor?! De cnd ai ajuns tu profesor? Ct de prost m-am sim it n momentul acela! RC.M, jud. Vaslui. Pentru o serie din elevii cuprini n analiza noastr predarea n sine la nivel institu ional a limbii rromani a constituit unul din argumentele principale care contribuie la creterea nivelului stimei etnice de sine. n urma observa iilor pe care le-am efectuat pe teren am mai putut constata un lucru: limba rromani este predat n colile cu un numr semnificativ de elevi rromi iar colile cu un numr semnificativ de elevi rromi se afl n general n comunit ile compacte de rromi numite i ignii. Comunit ile compacte de rromi sunt n general srace, n cazul acesta recomandm conducerii unit ilor colare care se ncadreaz n acest tipar s fie atente la a nu perpetua stigmatul urmtor: studiem limba rromani pentru c suntem sraci93! Studierea limbii materne rromani atrage dup sine crearea sau dezvoltarea contiin ei etnice, odat ce individul este beneficiarul unei contiin e etnice automat nivelul stimei etnice de sine va fi influen at n sens pozitiv, fapt observat n rndul elevilor rromi cuprini n studiul nostru. Recomandm Ministerului Educa iei dezvoltarea unei campanii de mbunt ire a imaginii limbii rromani, fapt ce ar conduce automat la creterea numrului elevilor care
93

Vezi POLITICI PUBLICE DE INTRODUCERE A LIMBII RROMANI I A ISTORIEI I CULTURII RROMILOR N EDUCA IA COLAR, Dr. Delia Grigore, p.79

Politici publice de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar

83

vor dori s o studieze i la combaterea unor stereotipuri i prejudec i vis a vis de limba rromani, de genul: Ceaules, baules! Hai la mama mnca a! Pe parcursul efecturii acestei analize de con inut am dorit s cuantificm i frecven ele unor cuvinte-indicatori, cum ar fi: ruine, jen i re inere, astfel am nregistrat urmtoarele scoruri: Categorie ruine jen re inere Total Frecven 26 4 1 31

Tabelul 1. Principalele categorii care au reieit n urma analizei de con inut Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. CATEGORII Limba rromani vorbit acas mai mult dect la coal. n cazul elevilor. Noi nu vorbim limba rromani! n cazul elevilor. Nu am nv at pentru c nu mi-a trebuit. n cazul elevilor. Vorbesc cu copiii n romnete, pentru a le fi bine n viitor. n cazul prin ilor. O limb total strin pentru mine. n cazul profesorilor. Nu se pred pentru c nu s-a solicitat. Sunt vorbitor de limba rromani i nu mi-e ruine s afirm. Noi vrem sa fim integra i, s ne dea voie s predm limba matern, istoria si tradi iile rromilor. n cazul profesorilor. Profesorul de limba rromani ca un mentor, ca un profesor de sprijin. Desfurarea cursului de limba rromani la o or cnd elevii sunt obosi i. Profesorul de limba rromani vzut ca o persoan n plus n coal.

84

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

12. 13. 14.

Pn s se predea limba rromani n coal nici nu spuneau c sunt rromi. n cazul elevilor. Le era ruine s vorbeasc n rromani la coal., n cazul elevilor. Cei care vin n clasa I nu tiu deloc romnete. n cazul elevilor. op ional profesorul trebuie s cear acordul prin ilor. limb matern.

15.

Statutul limbii rromani:

16. 17. 18.

Nu e dialectul meu! n cazul elevilor. Directorul nu dorete ca n coal s se predea limba rromani, cu toate c majoritatea elevilor din coal sunt rromi. Prin ii au reac ionat negativ la propunerea de a se preda limba rromani n coal.

Tabelul 2. Frecven ele categoriilor identificate n cadrul interviurilor analizate Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CATEGORII Limba rromani vorbit acas mai mult dect la coal. n cazul elevilor. Limba rromani vorbit acas mai mult dect la coal. n cazul profesorilor. Noi nu vorbim limba rromani! n cazul elevilor. Nu am nv at pentru c nu mi-a trebuit. n cazul elevilor. Vorbesc cu copiii n romnete, pentru a le fi bine n viitor. n cazul prin ilor. O limb total strin pentru mine. n cazul profesorilor. Nu se pred pentru c nu s-a solicitat. Sunt vorbitor de limba rromani i nu mi-e ruine s afirm. Noi vrem sa fim integra i, s ne dea voie s predm limba matern, istoria si tradi iile rromilor. n cazul profesorilor. FRECVENA 10 4 6 5 8 9 14 10 5

Politici publice de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar

85

10

Profesorul de limba rromani ca un mentor, ca un profesor de sprijin.

14

11 12 13 14 15 16

Desfurarea cursului de limba rromani la o or cnd elevii sunt obosi i. Profesorul de limba rromani vzut ca o persoan n plus n coal. Pn s se predea limba rromani n coal nici nu spuneau c sunt rromi. n cazul elevilor. Le era ruine s vorbeasc n rromani la coal., n cazul elevilor. Cei care vin n clasa I nu tiu deloc romnete. n cazul elevilor. op ional profesorul trebuie s cear acordul prin ilor. limb matern.

9 7 10 12 8 6 7 10 5 6

Statutul limbii rromani:

17 18 19

Nu e dialectul meu! n cazul elevilor. Directorul nu dorete ca n coal s se predea limba rromani, cu toate c majoritatea elevilor din coal sunt rromi. Prin ii au reac ionat negativ la propunerea de a se preda limba rromani n coal.

86

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

PROFESORUL DE LIMBA RROMANI


Dorina Putineanu

Formare i statut
Formarea ini ial a cadrelor didactice rrome ncepnd cu anul 1990, Ministerul Educa iei structureaz dou dintre intele sale strategice n domeniul educa iei pentru rromi: 1.germenii unei infrastructuri umane rrome - prin cooptarea elevilor rromi pentru a se forma ca nv tori; 2.debutul predrii limbii rromani la cele trei licee cu profil pedagogic (din oraele: Bucureti, Bacu i Trgu Mure) - 3 ore sptmnale; n perioada 1991 1994, Ministerul a trasat alte dou inte strategice n domeniul educa iei pentru rromi: 1.extinderea predrii limbii materne rromani; 2.cooptarea primilor profesori necalifica i din rndul etnicilor rromi (absolven i de liceu cu diplom de bacalaureat) pentru a preda cele 3-4 ore sptmnale suplimentare de limba matern rromani la nivelul claselor I IV; Din anul colar 1998/1999, Ministerul trece la structurarea unui program complementar de formare a profesorilor de limba i literatura rromani. Aceste programe desfurnduse n trei etape.94 Cursuri de var (colile de var) Cooptarea i pre- formarea poten ialelor cadre didactice rrome din rndul absolven ilor de liceu cu diplom de bacalaureat, prin cursuri intensive de var (10 coli de var), cu durata de 2-4 sptmni, n scopul avizrii lor din perspectiva metodicodidactic i de specialitate (limba rromani comun), spre a func iona, ca profesori de limba matern rromani n nv mnt (n prim faz ca necalifica i, urmnd, odat cu
94

Date preluate din Istoria nv mntului pentru rromi, din 1990, pn n 2008, Gheorghe Saru, Bucureti, 2008

88

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

ncadrarea lor n nv mnt, n luna septembrie, acetia sunt direc iona i spre formele de nv mnt deschis la distan n vederea completrii studiilor universitare n profilul limbii rromani). Astfel de cursuri au fost organizate anual, pentru limba i metodica predrii limbii rromani, n verile anilor 1999 - 2001, 2002 (dou coli), 2003, 2004 i 2005, 2006 (dou coli), pentru cte un contingent de 40 60 de cursan i rromi i nerromi (o cincime sunt i nerromi, adic romni i maghiari), cu concursul D.G..L.M. din Ministerul Educa iei, Cercetrii i Tineretului, al partenerilor finan atori - edi iile 2001 - 2006 (UNICEF), edi ia 2000 (MEN, Romani CRISS i Ambasadele Fran ei i Angliei la Bucureti), edi ia 1999 (Guvernul Romniei DPMN, FSD Bucureti i CRCR Cluj Napoca). Absolven ii cursurilor de var de limba i istoria rromilor, ncepnd cu anul 1999, au resim it nevoia unui program de pregtire, la nivel universitar, n cadrul nv mntului deschis la distan , destinat profesorilor rromi necalifica i (fr studii universitare, dar avnd liceul cu diplom de bacalaureat), n scopul ob inerii unei diplome universitare. Astfel, absolven ii pre-forma i n colile de var de limba i istoria rromilor au fost direc iona i n fiecare toamn spre aceast form de nv mnt.95 Cursuri la distan (IDD - ODL) Programul de formare la IDD, CREDIS, Universitatea din Bucureti. n octombrie 2000, Direc ia de nv mnt n Limbile Minorit ilor - MEC, mpreun cu Colegiul CREDIS al Universit ii Bucureti i Centrul Educa ia 2000+ pun bazele sec iei cu dubl specializare institutor - profesor de limba rromani, menit s le confere cursan ilor i absolven ilor stabilitate n colile din comunit ile de rromi, unde ei func ioneaz, n paralel, ca profesori de limba, literatura i istoria rromilor, ori ca nv tori i educatori. Ini ierea unui program de pregtire, la nivel universitar, n cadrul nv mntului deschis la distan - IDD, destinat profesorilor rromi necalifica i (fr studii universitare, dar avnd liceul cu diplom de bacalaureat), n scopul ob inerii unei diplome universitare cu dubl specializare de institutor - profesor de limba rromani, care s le confere stabilitate n colile din comunit ile de rromi, unde ei func ioneaz, n paralel, ca profesori de limba, literatura i istoria rromilor ori ca nv tori i educatori. Formarea institutorilor, a nv torilor i educatorilor, a profesorilor de limba romani prin forma de nv mnt deschis la distan n paralel, cu ncepere din anul universitar 2000 / 2001 i pn n anul universitar 2004 / 2005, Universitatea din Bucureti - n cadrul Departamentului de nv mnt Deschis la Distan CREDIS, n colaborare cu Facultatea de Psihologie, Pedagogie i
95

Date preluate din Istoria nv mntului pentru rromi, din 1990, pn n 2008, Gheorghe Saru, Bucureti, 2008

Profesorul de limba rromani

89

Sociologie i cu Facultatea de Limbi i Literaturi Strine s-a organizat, anual, concurs de admitere la sec ia institutor limba romani. Cursurile au fost absolvite de 100 de studen i rromi (promo iile 2003, 2005, 2006), n prezent mai fiind nscrii, n anii III i IV, al i 120 de cursan i rromi, care, n paralel, activeaz n nv mnt ca profesori de limba i istoria rromilor, n 41 de jude e. Studen ii urmeaz dou specializri, iar specialitatea B. limba rromani fiind, din punctul de vedere al con inutului, identic cu cea de la Facultatea de Limbi i Literaturi Strine. Din anul universitar 2006/ 2007, Facultatea de Limbi i Literaturi Strine inten ioneaz s transfere experien a CREDIS n cadrul su, prin nfiin area unei sec ii IDD, limba i literatura rromani - limba i literatura romn. 96 Cursuri la zi Din 20 octombrie 1992, pentru prima dat n nv mntul superior romnesc, Gheorghe Saru ini iaz un curs practic facultativ de limba rromani, desfurat sptmnal, cu durata a dou ore, la Facultatea de Limbi i Literaturi Strine a Universit ii din Bucureti (extins apoi la trei grupe sptmnale, continuat i transformat, din anul 1997, n sec ie independent). Extinderea studiului limbii i literaturii rromani la aceeai facultate s-a fcut prin demersurile sale, al Ministerului Educa iei Na ionale i al organiza iei Partida Rromilor (din perioada aprilie - mai 1997), finalizate prin nfiin area unei sec ii de indianistic, din anul universitar 1997 / 1998, n cadrul creia limba rromani s-a studiat alturi de limba hindi, ca o a doua specializare B, comun. Prima promo ie de absolven i a fost n anul 2001. n anul universitar urmtor, 1998/1999, prin demersuri repetate, se reuete structurarea unei sec ii de limba i literatura rromani, ca specializare B (studen ii avnd ca prim specializare romna sau o alt limb), pentru care Ministerul a nceput s acorde, anual, cte 10 locuri distincte candida ilor rromi i nerromi care doreau s se specializeze, la nivel superior, n domeniul acesta. Sec ia B de limba rromani a func ionat, independent, anual, cu cte 10-15 studen i, pn n anul 2003, cnd, pentru un singur an universitar (2003 / 2004) s-a reluat sec ia de indianistic (rromani + hindi) - cu promo ie de absolven i n 2007. Din anul universitar 2004 / 2005 se revine la vechea formul: limba i literatura rromani, ca sec ie B, iar cu ncepere din anul universitar 2005/2006 sec ia se transform ca sec ie principal A. limba rromani o limb strin / matern / romna.

96

Date preluate din Istoria nv mntului pentru rromi, din 1990, pn n 2008, Gheorghe Saru, Bucureti, 2008

90

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Interesul pentru aceast sec ie a fost foarte mare, astfel nct pentru cele 20 de locuri alocate n anul universitar 2005/2006 s-au prezentat 40 de candida i rromi. n anul universitar 2006/2007 au fost acordate 16 locuri97. Concluzii Parcurgnd variantele existente, n formarea ini ial a profesorilor care predau limba rromani sau/i istoria i tradi iile rromilor propor ia profesorilor necalifica i sau insuficient pregti i este surprinztor de ridicat, fa de profesorii competen i/ califica i. Modelele de pregtire a personalului didactic trebuie s satisfac un ansamblu de condi ii. n primul rnd, acestea trebuie s fie coerente i consistente. n al doilea rnd, s fie capabile s ofere solu ii problemelor nevralgice, modelelor pe care ncearc s le nlocuiasc. n fine, trebuie s fie comprehensive, adic s includ concepte educa ionale majore, enun uri fundamentale bine articulate, valori de maxim generalitate, acoperind sfere largi de situa ii particulare, practice. Constantin Noica spunea c o coal n care profesorul nu nva i el este o absurditate . Pregtirea ini ial a cadrelor didactice rrome este n prezent asigurat prin trei modalit i: coli de var, cursuri la distan , cursuri la zi. Acetia frecventeaz un curs, la distan , de 3 ani, la institu iile de nv mnt superior specializate n pregtirea institutorilor limba rromani sau un curs, la zi, de 3/4 ani la una din institu iile de nv mnt superior unde se specializeaz n unul sau dou domenii disciplinare i ob in i o anumit instruire pedagogic. Formarea ini ial, organizat la nivel universitar pentru toate categoriile de cadre didactice, are un caracter mai deschis, asociind la competen a disciplinei o pregtire pentru ntlnirea cu copiii i adolescen ii, inclusiv cu cei afla i n mare dificultate colar.98 Referitor la planul de nv mnt universitar al modulului psiho-pedagogic (Psihologia educa iei -1 semestru, Pedagogie I - 1 semestru, Pedagogie II - 1 semestru, Managementul clasei de elevi - 1 semestru), putem spune c nu se afl inclus nici un curs de pedagogie intercultural / pedagogia diversit ii sau vreun curs referitor la managementul claselor multietnice. Lipsa unei motiva ii precise pentru cariera didactic: nscrierea studen ilor la aceast formul de pregtire nu este urmarea unei dorin e clar exprimate de profesionalizare n domeniul didactic ci este o op iune formal, pentru asigurarea unei anse ulterioare de ncadrare, n eventualitatea - ultim - a eecului de angajare n specialitate.
97 98

Date preluate din Istoria nv mntului pentru rromi, din 1990, pn n 2008, Gheorghe Saru, Bucureti, 2008 Pastiaux G. et J., 1997, pag. 126-129

Profesorul de limba rromani

91

Plasarea marginal a modulelor psiho-pedagogice i metodice n orarul colar al unei facult i, n raport cu cele de specialitate, demonstrnd dezinteres i valorizare neadecvat (inexisten a n orar, lipsa slilor, programarea la ore foarte trzii etc.) determin mul i dintre studen i, n special cei de la sec ia de rromani, din cadrul Facult ii de Limbi i Literaturi Strine, Universitatea Bucureti, s nu urmeze cursurile modulului psihopedagogic, acesta fiind facultativ, neavnd nicio motiva ie s devin cadre didactice, dei este nevoie acut de cadre didactice rrome calificate, competente pentru colile din comunit ile tradi ionale. n acest fel, se limiteaz din start dezvoltarea unui statut adecvat pregtirii pentru cariera didactic, aceasta fiind o op iune i o preocupare marginal a studen ilor; n plus, intersectarea permanent cu pregtirea de specialitate mpiedic studen ii, afecta i de balansul ntre pregtirea de specialitate i cea psiho-pedagogic, s se focalizeze adecvat pe problematicile didactice i s le n eleag importan a. Disiparea i fragmentarea pregtirii psiho-pedagogice prin ealonarea acesteia pe mai mul i ani de studiu, segmenteaz nejustificat mesajul transmis, diminundu-se impactul acestuia sau puterea lui de formare. O alt problem const n imposibilitatea organizrii stagiilor de practic pedagogic, esen ial pentru calitatea pregtirii didactice, datorit lipsei mentorilor din coli, a unui statut bine definit al colilor de aplica ie i a dificult ii ntreruperii studiilor de specialitate n timpul anului universitar.

Formarea continu a cadrelor didactice rrome n luna septembrie a anului 2002, MEC a organizat, la Brila, cu finan area acordat de Reprezentan a UNICEF n Romnia, un curs pentru limba i metodica predrii limbii rromani, pentru pregtirea profesorilor rromi (califica i i necalifica i) de istoria i tradi iile rromilor (care se pred n regim de cte o or la clasele a VI-a i a VII-a. Formarea continu urmrete perfec ionarea practicii pedagogice valorificnd mai multe modele alternative care permit aprofundarea reflexiei i consolidarea cunotin elor noi99 n situa ii diversificate, proprii procesului de nv mnt. Auto-formarea apare astfel ca o consecin a sistemului de formare (ini ial i continu), expresie a transformrilor inovatoare promovate n cadrul procesului de nv mnt, a cercetrilor pedagogice finalizate la nivelul practicii didactice, a normelor sociale care instituie n coal o adevrat cultur a autonomiei pedagogice100. Educa ia i dezvoltarea profesional a profesorilor are nevoie de o modernizare radical, att n domeniul formrii ini iale, ct i sub aspectul formrii continue. Ca s nu
99

100

Pastiaux G. et J., 1997, pag. 126-129 Carr, Phipippe; Moisan, Andr; Poisson, Daniel, 1997, pag.13-20

92

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

rmn n epeni i n vechile rutine, profesorii au nevoie de ghiduri pentru opera ionalizarea competen elor n cadrul disciplinei lor, pentru predarea i evaluarea lor adecvat. n zadar vom centra curriculumul pe competen e dac profesorii nu vor ti cum s le implementeze n activitatea lor zilnic de predare, nv are i evaluare. Directorii i profesorii vor avea nevoie de instrumente pentru analiza nevoilor de nv are (ale elevilor i ale comunit ii locale) i de construc ie a ofertei curriculare proprii. nv mntul are nevoie de institu ii moderne. n acest context, pregtirea teoretic i practic-aplicativ a cadrelor didactice pentru a gestiona cu competen nenumratele perspective ale rela iilor interetnice, etnicit ii devine o necesitate n condi iile implicrii colii n dezvoltarea comunitar. Ca atare, pregtirea pentru cariera didactic se produce n paralel, intersectndu-se cu cea tiin ific de specialitate, de-a lungul anilor de studiu n universitate. Aceast organizare produce, pe lng unele efecte pozitive, o serie de disfunc ionalit i/puncte vulnerabile care se repercuteaz negativ aspra carierei didactice. Activitatea de perfec ionare a cadrelor didactice evolueaz n dou contexte complementare: a) la nivelul colii ca abordare distinct a schimbrii educa ionale care amplific rezultatele elevilor i ntrete capacitatea colilor de a face fa schimbrii 101; b) la nivelul unor rela ii de parteneriat ca rspuns la un ansamblu de cereri sociale, aflate n continu expansiune i diversificare102; Ca factor intern, perfec ionarea personalului didactic contribuie la mbunt irea culturii colare, a rela iilor interpersonale, n condi ii n care profesorii i elevii promoveaz nv area prin ei nii.103 n aceast perspectiv intervin activit ile curente organizate la nivel de: consiliul profesoral, consiliul consultativ, comisii/catedre metodice, cercuri pedagogice, cabinete de asisten psihopedagogic, lec ii deschise, studiul individual, recenzii, lectorate i conferin e pedagogice etc. Ca factor de parteneriat, perfec ionarea cadrelor didactice permite reglareaautoreglarea continu a practicii pedagogice n raport cu o pluralitate de roluri asumate sau pe cale de a fi asumate ca urmare a cererii sociale: educator, instructor, metodist, evaluator, cercettor, manager; consilier, animator, agent al comunit ii locale. Competen a presupune a ti, a ti s faci, dar i a ti s fii, a avea atitudini care s sus in ac iunea prezent ct i devenirea, evolu ia competen ei n timp. Ideea de competen aduce o trecere semnificativ de la ce la cum, contribuie la realizarea unui nv mnt formativ i implic, att sub raportul formrii ct i al dezvoltrii, un efort de durat, ac iuni educa ionale sistematice i convergente. Fiecare disciplin de studiu trebuie s implementeze n contiin a elevilor dorin a "de a tri i nv a" pentru a se putea s se realizeze dialogul intercultural i comunitar n societate.
Hopkins, David; Ainscow, Mel; West, Mel, 1998, pag.12 Zay, Danielle, 1994 103 Hopkins, David; Ainscow, Mel; West, Mel, 1998, pag.13
101 102

Profesorul de limba rromani

93

Colaborarea ntre cadrele didactice permite un parteneriat eficace ntre coal i comunitatea local, avnd drept scop educa ia bazat pe cunoatere i adevr, creterea ncrederii membrilor societ ii n fa a educativ a colii.

Stima de sine etnic a profesorilor de limba rromani Ca i familia, dasclul are o misiune deloc uoar. El trebuie s descopere lumea n care de multe ori se cufund copilul, s-i fac sim it prezen a acolo, s comunice i s se comunice. n felul acesta se creeaz o punte care va facilita dialogul dintre pedagog i viitorul colar. Dovada aptitudinii i eficien ei pedagogice este arta de a-i motiva pe copii pentru pregtire, de a le ntre ine treaz interesul i curiozitatea, chiar dac nivelul de dificultate al cunotin elor este crescut, iar unii dintre ei sunt mai pu in dota i i receptivi. Aceast aptitudine presupune, indubitabil, un bun echilibru emo ional, imagina ie, expresivitate i cldur, dar, mai ales, iubire necondi ionat fa de copii. Prin nsui statutul su, profesorul trebuie s fie model pentru elevi, iar orice comportament neadecvat cu aceast postur nu poate fi acceptat. Personalul didactic trebuie s aib o inut moral demn, n concordan cu valorile educa ionale pe care trebuie s le transmit elevilor; violen a verbal manifestat prin etichetare, injurii, insulte fa de elevi sau prin i, cu referire la diferite aspecte etnice, religioase sau sociale fiind interzis. Orict de neobinuite ar fi schimbrile pe care ni le rezerv viitorul, orict de alert s-ar relativiza totul i valorile, i cunotin ele, i normele i oricum am gndi modelarea omului viitor, educa ia nu-i poate refuza func ia empatic de a cultiva n subiect acel patrimoniu de sim ire care s-l certifice ca om. A crete, a educa i a instrui un copil este o oper care cere nainte de toate, mult dragoste. Copiii pe care noi i cretem i i educm nu sunt la fel unii cu ceilal i: ei sunt unici. De aceea educa ia pe care le-o dm trebuie s fie adaptat personalit ii lor. Climatul n care ei se dezvolt, s fie unul favorabil, iar aceast rspundere trebuie s o poarte familia i coala deopotriv. colarizarea copiilor de etnie rrom, presupune o abordare special n care datele ini iale ale acestei etnii pot constitui un punct de plecare pentru gsirea unei solu ii la problema integrrii acestora. Menirea noastr ca dascli este nobil, dar i grea. Omul needucat nu este n stare s ptrund n resorturile intime ale existen ei sale biologice i nu poate admite rspunderile fa de via a prezent i viitoare.

94

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Cadrele didactice rrome constituie, n comunit ile lor, pentru copiii i tinerii rromi modele de urmat, iar prezen a unui cadru didactic rrom n coli reprezint un ctig, deopotriv, pentru coal, dar, mai ales, pentru elevii i pentru prin ii rromi, care vd, n acest fel, nuan at oferta educa ional i din perspectiva specificului rrom. n aceste condi ii dasclului rrom i revine o grea responsabilitate: aceea de a trezi i cultiva aceste aptitudini nc din copilria i adolescen a celor educa i. Se pune ns ntrebarea: oare, dasclul rrom dispune el de metodele cele mai bune pentru a realiza aceasta, atta timp ct el nu a fost format suficient? Poate el s vad n fiecare copil o ntrebare, o ghicitoare dumnezeiasc, pe care s o rezolve cu ajutorul artei sale educative, bazate pe dragoste, pn cnd tnrul se descoper pe sine? Profesorul/educatorul rrom care pred la o coal cu elevi rromi trebuie s aib anumite calit i, s fie: o persoan deschis ctre copii i prin ii acestora, contient de valoarea pe care o au ceilal i i capabil s contribuie la dezvoltarea comunit ii din care face parte; o persoan care construiete rela ii cu ceilal i, n spiritul solidarit ii i al toleran ei; o persoan care dorete s comunice i caut solu ii de rezolvare a problemelor, mpreun cu comunitatea; o persoan care are principii de via , capabil s dialogheze cu ceilal i, s triasc mpreun cu ceilal i ntr-un climat de respect, solidaritate i acceptare a diversit ii; o persoan care tie s se integreze responsabil n comunitate; o persoan integrat n cultura poporului su, n acelai timp deschis spre alte culturi, capabil s accepte i s-i respecte pe ceilal i. Identitatea personal a profesorului apare la intersec ia mai multor vectori dintre care ateptarea celorlal i de la individ este foarte important. Ea definete o finalitate educa ional intercultural care conduce la un tip ideal de identitate. Stima de sine a profesorilor de limba rromani este n general sczut; pe de o parte c sunt etnici rromi, iar pe de alt parte pentru c predau limba rromani. Cnd am nceput eu n micarea rromilor am sim it ca l-am prins pe Dumnezeu de picioare, deoarece, acolo erau la fel ca mine, nu mai eram complexat c eram brunet. Cunosc profesor de limba rromani care, atunci cnd a intrat pentru prima oar n coal s-a sim it ca dracu. n cancelarie erau profesori de istorie, chimie etc. i el s-a sim it foarte ru pentru c era profesor de limba rromani. Am i varianta cnd a fost foarte mndru c limba pe care o vorbea acas o putea preda i la coal, nct i srea inima din piept. ( Prof. lb. rro., Vaslui) Un amestec de sentimente. in minte cnd am intrat prima oar n cancelarie i m-a prezentat directoarea ca fiind profesor de limba rromani, o profesoar care mi-a fost i mie (profesoar) n general a spus: Dar, tu eti profesor, de cnd ai ajuns tu profesor? Ct de prost m-am sim it n momentul acela... (prof. lb. rro. Tulcea)

Profesorul de limba rromani

95

Analiza resurselor umane implicate n sistemul de nv mnt relev un tablou sumbru. Din cauza salariului mic i a faptului c nu sunt plti i la timp, n ultimii ani mul i profesori au abandonat colile, ndreptndu-se spre o nou carier. Sistemul de salarizare foarte prost i scderea prestigiului social al cadrului didactic au redus dramatic interesul pentru cariera didactic. Eu una nu m gndesc la ziua de salariu, sunt modest, m gndesc la satisfac ia mea sufleteasc c am ieit din clas i copilul a rmas cu ceva n minte. tiu c dac vorbele mele au mers undeva n inima lui a terminat o profesional, a terminat un liceu. Dar majoritatea: Hai! Repede s scpm de igani c miros (prof. lb. rro., Bacu) Eu sunt necalificat, dar cred c sunt destul de mul umit mai mult de att nu se poate, to i m trimit la coal (pentru a se califica) i uite c m-am dus. Anul sta termin i o s am salariul mai mare. (prof. lb. rro., Bacu) Universit ile ofer o foarte slab pregtire ini ial pentru cariera didactic, iar pregtirea continu este superficial. Corpul profesoral s-a exprimat n spa iul public aproape exclusiv prin revendicri sindicale, nu prin inova ii didactice sau ini iative de profesionalizare. Cadrele didactice rrome constituie, n comunit ile lor, pentru copiii i tinerii rromi modele de urmat, iar prezen a unui cadru didactic rrom n coli reprezint un ctig, deopotriv, pentru coal, dar, mai ales, pentru elevii i pentru prin ii rromi, care vd, n acest fel, nuan at oferta educa ional i din perspectiva specificului rrom. Nu tiu, nu m gndeam n via a mea c am s fiu profesoar... Eu iubesc foarte mult copiii, dar nu credeam c pot s stau ntr-o clas, aa..., i s-i nv , dar am nceput s-i ndrgesc foarte mult, m-am implicat i chiar mi place ce fac. Reticen a fa de calitatea de rrom, de statutul de rrom, copiii, tineretul, prin ii cea mai mare parte consider c este o ruine n a fi rrom, se ascund dup degete, de aceea i statisticele sunt greu de realizat, o baz de date este relativ pentru c astzi copilul, tnrul, persoana este de etnie rrom i mine se decoloreaz sau invers. Asta e problema i e general, e universal. (Prof. de lb. rro., Bacu) n aceste condi ii dasclului rrom i revine o grea responsabilitate: aceea de a trezi i cultiva aceste aptitudini nc din copilria i adolescen a celor educa i. Se pune ns ntrebarea: oare, dasclul rrom dispune de metodele cele mai bune pentru a realiza aceasta, atta timp ct el nu a fost format? Poate el stabili rela ii constructive cu elevii, se poate adnci prin ntreaga sa mentalitate n sufletul i fiin a omului n devenire? Poate el vedea n fiecare copil o ntrebare, o ghicitoare dumnezeiasc, pe care s o rezolve cu ajutorul artei sale educative bazate pe dragoste, pn cnd tnrul se descoper pe sine? Poate cultiva dasclul rrom aceea mndrie n sufletul copilului/tnrului rrom, de asumare a identit ii? Orict de neobinuite ar fi schimbrile ce ni le rezerv viitorul, orict de alert s-ar relativiza totul i valorile, i cunotin ele, i normele i oricum am gndi modelarea

96

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

omului viitor, educa ia nu-i poate refuza func ia empatic de a cultiva n subiect acel patrimoniu de sim ire care s-l certifice ca om. Copiii pe care noi i cretem i i educm nu sunt la fel unii cu ceilal i: ei sunt unici, diferi i. De aceea educa ia pe care le-o dm trebuie s fie adaptat personalit ii lor, culturii i tradi iilor n care au fost crescu i. Climatul n care ei se dezvolt, s fie unul favorabil, iar aceast rspundere trebuie s o poarte familia i coala deopotriv.

Numrul i calificarea profesorilor n vara anului 2003, deja o prim promo ie de 46 absolven i i-au ncheiat studiile la CREDIS, ca institutori - profesori de limba rromani. Funda ia Providen a din Bucureti a acordat, anual, dou burse, organiza ia Noroc din Tulcea cte o burs, anual. Funda iile din grupul SON - CRCR Cluj Napoca i OSI Budapesta - au acordat, la rndul lor, 9, respectiv 11 burse n anii universitari 2002 / 2003, 2003 / 2004. n anii 2005 i 2006 al i 64 de absolven i au i-au ncheiat studiile. n anul universitar 2006/2007, exista un numr de 118 studen i rromi n anii II, III i IV de studiu. Totodat, anual, pentru al i 117-170 cursan i rromi ai acestei sec ii, Reprezentan a UNICEF n Romnia a acordat, n perioada 2002 2005, sprijin financiar pentru achitarea taxelor de colarizare anuale, a cheltuielilor de cazare i a celor prilejuite de transportul cursan ilor la ntlnirile lunare de orientare profesional i metodologic. Programul educa ional PHARE pentru rromi a acordat, anual, 55 de burse similare. Centrul Educa ia 2000+ a asigurat, timp de doi ani universitari, pentru un numr de 30 de cursan i rromi, burse de studiu. n cele 10 coli de var de limba i istoria rromilor, derulate n intervalul 1999 2006, s-au format peste 500 de cadre didactice, dintre care peste 300 au terminat sau urmeaz cursurile nv mntului deschis la distan la Departamentul CREDIS Universitatea din Bucureti.104 n momentul de fa , din datele furnizate de Inspectoratele colare jude ene sunt angrena i 261 de profesori care predau limba i literatura rromani, dintre care 98 sunt necalifica i i 94 de profesori care predau istoria i tradi iile rromilor. Norma didactic este de 18 ore / sptmn.

104Date

preluate din Istoria nv mntului pentru rromi, din 1990, pn n 2008, Gheorghe Saru, Bucureti, 2008

Profesorul de limba rromani Concluzii

97

Coordonatele de care trebuie s inem seama n procesul de colarizare a copiilor rromi trebuie s porneasc de la specificul tradi iei i culturii lor: limba rromani, istoria i tradi iile rromilor, identitatea cultural, asumarea identit ii etc. Minorit ile etnice, n spe rromii, se confrunt cu problema adaptrii la o societate i ea mereu n schimbare, o societate care trebuie s le asigure acestora condi ii identice de educa ie, de trai, de integrare n problemele urbei respective, de implicare n toate ac iunile i activit ile pe care majoritatea le desfoar n mod obinuit. Cnd unul dintre aceti factori nu func ioneaz, este clar c se va instala un dezechilibru ntr-o problem i aa sensibil. Ini ierea unor programe colare speciale pentru copiii rromi, care s-i atrag ctre nv tur, crearea ct mai multor posturi pentru nv torii de etnie rrom, discu ii de sensibilizare cu prin ii i liderii comunit ilor, ar fi cteva dintre msurile care ar trebui luate. Formarea continu insuficient a profesorilor, de exemplu n ceea ce privete standardele de predare-nv are i sprijinirea copiilor cu nevoi speciale din clasele obinuite. Sistemele de monitorizare a calit ii sunt inadecvate sau lipsesc. n cel mai bun caz, profesorii i consider serviciul ca fiind predarea con inutului curriculum-ului n timpul prevzut de program; foarte pu in se pune accent pe ceea ce nva i pe ceea ce pot face elevii. Lipsete un sistem de monitorizare a calit ii cuprinztor i bazat pe standarde. Un sistem revitalizat de sprijin colar i inspec ie, precum i evaluarea rezultatelor nv rii prin raportare la standarde. Mul i dintre prin ii pe care ncercm s-i convingem ct este de important s-i trimit copiii la coal i c este important s studieze i limba rromani, nu au nici mcar o clas. Profesorii sunt de prere c n calea succesului colar stau prin ii, care nu se implic deloc n educa ia copilului: i prin ii fac parte din comunitate. i ei trebuie s ia parte la educa ia copiilor. - J.M., 34 de ani, Iai. De multe ori sunt reticen i i nu vor ca odraslele lor s studieze limba rromani la coal, nu vor ca limba n care copiii lor ncep s rosteasc primele cuvinte, limba n care se spune c un individ viseaz - limba matern, s fie materie de studiu la coal. Cnd am vrut s fac cererile, n primul an, prin ii au zis: Da, suntem de acord, noi nu tim i vrem ca ai notri copii s nve e. Unii vroiau, al ii nu vroiau. Cnd am nceput coala, cred c i-a influen at i cadrele didactice, c am avut mari probleme cu ei. N-au mai vrut s-i mai lase la limba rromani. Am avut probleme foarte mari. (Prof. lb. rromani,, Jude ul Dmbovi a)

98

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

De multe ori profesorul trebuie s duc munc de lmurire cu printele pentru al convinge c e important ca la coal, copilul s studieze i limba rromani. Majoritatea profesorilor de limba rromani i de istoria i tradi iile rromilor pe care i-am intervievat i-au amintit ct de greu le-a fost s ob in semnturi de la prin i pentru a forma o grup de copii, format din minimum 7 elevi. ...sunt multe probleme pentru c i prin ii sunt mpotriva limbii, la noi n comun. Chiar acum am revenit pe plan local, n comuna mea, i a trebuit s umblu din cas n cas s ob in semnturi. De-asta vreau s nu se mai spun c limba rromani e op ional. Asta mi doresc. Cum limba englez i franceza se studiaz obligatoriu i nu comenteaz nimeni... fr semnturi, aa i limba rromani. e limb matern...i fac pe copii s vin la ora pentru c i ajut s-i fac tema de acas, ce nu a n eles de la nv toare sau de la profesor i mai explic eu... (Profesor de limba rromani, Jude ul Bacu) Prin natura specialit ii sale, profesorul de limba rromani, poate s-i apropie pe elevi i s-i ndrume pentru a-i pregti ca tineri / adul i responsabili. Rzvrtirea pe care o simt aceti elevi, din cauza faptului c ceilal i din jur i accept mai greu, trebuie canalizat i ndreptat ctre activit i prin care s-i valorizm, comunicnd mult mai mult. Formarea continu insuficient a profesorilor, de exemplu n ceea ce privete standardele de predare-nv are i sprijinirea copiilor cu nevoi speciale din clasele obinuite. Sistemele de monitorizare a calit ii sunt inadecvate sau lipsesc. n cel mai bun caz, profesorii i consider serviciul ca fiind predarea con inutului curriculum-ului n timpul prevzut de program, foarte pu in punndu-se accent pe ceea ce nva i pe ceea ce pot face elevii. Creterea salariilor profesorilor. Salariile mici i perspectivele de carier limitate au consecin e serioase asupra calit ii educa iei. Evaluarea performan ei i asigurarea c profesorii i colile sunt responsabili pentru calitatea educa iei pe care o ofer. Calitatea curriculum-ului, care rmne suprancrcat i prea dificil pentru majoritatea elevilor, la care se adaug abordrile rigide ale predrii i nv rii, cu accent pe achizi ia de cunotin e factuale, i nu pe competen e. Lipsa materialelor de nv are de nalt calitate, cum ar fi: cr ile i materialele suplimentare cu referire la standarde. Situa iile statistice din ultimii ani colari demonstreaz creterea numrului de elevi rromi care frecventeaz coala i al celor care au ales studiul adi ional de limba i istoria rromilor. Acest lucru a fost posibil prin: intensificarea studiului limbii materne rromani n coli, prin sporirea numrului de cadre didactice rrome din coli, prin proiectele educa ionale derulate (Programul PHARE i Programul de formare a cadrelor didactice nerome derulat de Ministerul Educa iei, UNICEF, PER, Salva i Copiii, Romani CRISS, Institutul Intercultural Timioara), datorit activit ii metoditilor pentru colarizarea rromilor, a inspectorilor pentru nv mntul destinat rromilor, a mediatorilor colari

Profesorul de limba rromani

99

rromi, prin facilit ile ce vizeaz formarea unei tinere intelectualit i rrome etc.), creterile statistice fiind gritoare n acest sens. Menirea noastr ca dascli este nobil, dar i grea. Omul needucat nu este n stare s ptrund n resorturile intime ale existen ei sale biologice i nu poate admite rspunderile fa de via a prezent i viitoare. Discipolul vine la tine s- i cear. Tu trebuie s-l nve i c n-are nimic de primit, c trebuie s creasc. Discipolul vrea s devin ieder. Trebuie s-l lai s fie ce trebuie s fie: chiar buruian. i cel mai frumos sfrit al tu fertilitate! - e s te npdeasc buruienile. CONSTANTIN NOICA

Solu ii Resursele umane sunt factorul cheie al reformei educa iei; ele pot compromite totul sau pot salva totul. Pentru a avea o resurs uman de calitate n educa ie, sunt necesare urmtoarele msuri: Creterea substan ial a salarizrii corelat cu creterea preten iilor fa de presta ia didactic - dac dorim s atragem resurse umane de calitate pentru cariera didactic i s avem performan e cel pu in la nivelul mediei. Altfel, cariera didactic va deveni o op iune rezidual: decid s devin profesori doar cei care nu au o alt op iune mai bun. Salarii mai mari nseamn ns i munc mai mult. Aadar, creterea salariilor trebuie condi ionat de creterea cantit ii i calit ii presta iei didactice. Creterea calit ii formrii ini iale i continue. Statul trebuie s impun standarde riguroase pentru cariera didactic. Este necesar o schimbare fundamental de perspectiv asupra educa iei, adic o trecere de la centrarea pe predare la centrarea pe nv are.

ansa ca fenomenul s poat fi diminuat ine de puterea de a-i convinge pe prin i c doar prin educa ie copiii lor i vor putea depi. Munca de convingere dus cu prin ii este, uneori, mai dificil dect nv area slovelor. De maxim importan pentru reuita demersului educa ional considerm a fi crearea unui parteneriat ntre coal, familie, comunitate, n care fiecare trebuie s-i asume roluri clar stabilite n func ie de domeniul de competen . Trebuie ini iate programe care au drept tematic fenomenul abandonului colar n comunit ile defavorizate, n special cele de rromi. Ini ierea unor programe colare speciale pentru copiii rromi, care s-i atrag ctre nv tur, crearea ct mai multor posturi pentru nv torii de etnie rrom, discu ii de sensibilizare cu prin ii i liderii comunit ilor, ar fi cteva dintre msurile care ar trebui luate pentru a-i atrage.

100

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

O alt metod de ameliorare a abandonului, este de a-i nv a pe ei i pe ceilal i ce nseamn toleran a, de a le oferi modele pozitive, de a-i ncuraja n tot ce vor s ntreprind. S se acorde mai mult aten ie nevoilor afective ale copiilor (i ale profesorilor) nc traumatiza i de internalizarea stigmei de a fi rrom, de stigmatizarea identit ii etnice rrome datorate secolelor de sclavie / robie, conflicte interetnice, lipsa locului de munc, marginalizare, prejudec i, stereotipuri negative, discriminare, rasism, modele de gndire, atitudine i comportament care persist n mentalitatea popula iei. Iner ia unor prin i rromi fa de perspectivele pe care educa ia le ofer copilului. Nu ne putem atepta ca o comunitate s func ioneze normal, n condi ii anormale. mbunt irea calificrilor profesionale formale ale profesorilor i calificarea lor din mers prin mbunt irea i intensificarea formrii ini iale i continue. Ameliorarea statutului profesorului i o mai mare preocupare pentru dezvoltarea lor. n general, formarea ini ial a profesorilor a rmas tradi ional i nesatisfctoare.

Profilul sociologic al profesorului de limba rromani Adrian-Nicolae Furtun

Cine sunt cei care devin sau vor s devin profesori de limba rromani? Care este motiva ia care st la baza acestei alegeri? Cum devin profesor de limba rromani? C i profesori de limba rromani sunt vorbitori nativi ai limbii rromani? Cte coli n care se pred limba rromani sunt n mediul rural i cte se afl n mediul urban?

n anul 1990-1991 a nceput predarea limbii rromani, experimental, n cadrul a trei coli Normale din Bucureti, Bacu i Trgu Mure, care aveau ca scop formarea viitorilor nvtori rromi (sau nvtori care vor lucra la clase de rromi)105.

105

Scurt istoric al nv mntului pentru rromi, Gh. Saru, www.edu.ro

Profesorul de limba rromani

101

O evaluare a politicilor educa ionale pentru rromi trebuie s aib n vedere pe lng rezultatele ob inute de elevii rromi (participarea lor colar, rata abandonului colar) i profilul acelor persoane care s-au implicat efectiv n derularea acestor politici educa ionale. Considerm un rezultat al politicilor educa ionale pentru rromi chiar i faptul c aceste persoane (profesorii de limba rromani) s-au implicat n aceste activit i. Este foarte interesant de aflat cine sunt cei care doresc s devin profesori de limba rromani. Conform analizei noastre una din trsturile principale care i caracterizeaz este curajul! Nu o dat am ntlnit n timpul interviurilor efectuate pe teren n cadrul acestei cercetri profesori sau institutori de limba rromani care povesteau de felul n care sunt privi i de ceilal i colegi ai lor. Metoda pe care o vom utiliza pentru a stabili profilul sociologic al profesorului de limba rromani i de istoria i tradi iile rromilor o constituie analiza unei serii de studii de caz realizat pe parcursul cercetrii noastre. Ca tehnic de analiz i interpretare a datelor din cadrul acestor studii de caz vom utiliza analiza de con inut. Ca o prim dimensiune abordat, ne vom opri aten ia asupra statutului acestuia n raport cu prin ii i cu celelalte cadre didactice. Profesorul de limba rromani (din colile n care aceasta se pred ca op ional) este singurul pus n situa ia de a umbla din cas n cas pentru a strnge semnturi din partea prin ilor, necesare n vederea predrii acestei discipline, fapt ce contribuie scderea nivelului statutului su n fa a prin ilor i a restului cadrelor didactice i la scderea stimei sale etnice de sine. Unul din motivele pentru care profesorii de limba rromani (mai ales cei care nu au absolvit Facultatea de Limbi i Literaturi Strine, sec ia Limba Rromani) sunt privi i cu suspiciune i cu multe semne de ntrebare de ctre celelalte cadre didactice este acela c ele nu au avut parte de aceeai formare ini ial, mul i dintre acetia fiind forma i n cadrul unor coli de var de trei sau patru sptmni. Aceast situa ie a pus de multe ori profesorului de limba rromani i de istoria i tradi iile rromilor eticheta de cadru didactic tolerat. Aceast etichet mai este sus inut i de o n elegere greit din partea cadrelor didactice i a directorilor de coli a politicilor educa ionale care au ca obiective sporirea indicelui coeziunii comunitare, afirmarea i respectul diversit ii culturale ca fiind simple politici ale Uniunii. n viziunea multor directori de coli, profesorul de limba rromani reprezint o pies marginal a unui puzzle, fr de care oricum imaginea ar fi foarte clar. Caseta 1 iganii mei m respect pentru c am fcut o facultate, pe cnd pentru colegii mei de munc sunt doar o iganc cu facultate. F.T., 32 de ani, jud. Cluj Trebuie inut cont de faptul c politicile educa ionale pentru rromi au generat n rndurile popula iei rrome, mai ales la nceputul aplicrii acestora, ansa unei posibilit i de a se afirma. Putem spune, n sensul acesta, c aceste persoane, contiente fiind de

102

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

capitalul cultural (absolvirea liceului) pe care l posedau n raport cu ceilal i membri ai comunit ii, au considerat c aceasta este o cale de a se afirma. Afirmarea va avea loc att n cadrul comunit ii, ct i n afara acesteia. Caseta 2 I Cum a i ajuns s va nscrie i la cursurile de limba rromani? J.M. Deci am fost selectat prin Partida Rromilor, o organiza ie rrom, am fost selectat deci se cuta absolvent de liceu, s fie de etnie rrom, s, se cutau anumite criterii i eu m ncadram n toate! J.M., 42 de ani, jud. Cluj Un indice mai sporit al afirmrii sociale l va avea ntotdeauna cea n interiorul comunit ii n raport cu cea din afar, deoarece mediul exterior comunit ii este profund marcat de o serie de stereotipii i prejudec i. De asemenea, trebuie s inem cont n primul rnd de componenta identitar atunci cnd dorim sa crem profilul profesorului de limba rromani. Caseta 1 Sim eam privirile colegilor care se ntrebau de ce se mai face i limba igneasc, la ce le folosete (copiilor), ce le trebuie lor, c ei tiu s vorbeasc. in minte cnd am intrat prima oar n cancelarie i m-a prezentat directoarea ca fiind profesor de limba rromani, o profesoar care mi fusese i mie (profesoar) n general a spus: Dar, TU(?) eti profesor, de cnd ai ajuns tu profesor? Ct de prost mam sim it n momentul acela R.CM., 35 de ani, jud. Vaslui Politici hibrid? ntruct nu au avut suficient sprijin din partea statului, au devenit un hibrid de politici. ntruct istoria recent mrturisete acest lucru, introducerea limbii materne rromani a fost realizat la presiunile exercitate de profesorul Gheorghe Saru mpreun cu societatea civil din vremea respectiv. O ntrebare ajuttoare este aceea dac mai mul i dintre profesorii de limba romani sunt vorbitori nativi sau mai mul i nu sunt? Conform observa iilor directe ale Conf. dr. Gheorghe Saru i Lect. dr. Delia Grigore n calitate de formatori a majorit ii profesorilor de limba rromani din Romnia cei care urmeaz cursurile de zi ale Facult ii de Limbi i Literaturi Strine sunt n majoritate nevorbitori nativi, iar cei care au urmat colegiul de institutori la distan CREDIS sunt n majoritate vorbitori nativi ai limbii rromani.

Profesorul de limba rromani

103

O alt ntrebare ce ne ajut n constituirea profilului profesorului de limba rromani este cea referitoare la neamul de rromi din care fac parte majoritatea profesorilor de limba rromani. Observm deci c majoritatea celor ce devin profesori de limba rromani provin din neamul cashtaliilor106. Aa cum reiese i din tabelul alturat motiva iile care stau la baza alegerii acestei profesii pot fi foarte diferite.

De ce?
1. Ca s formm o elit, nite modele care s fie urmate de copii. C.Gh., 54 de

ani, jud. Mure


2. n primul rnd dragostea de semeni. Am vrut i vreau n continuare s-i ajut

pe semenii mei, s-i ridicm de acolo, din pleava social Am crescut ntr-o comunitate de romni, nu am crescut ntr-o comunitate de rromi. M.M., 30 de ani, jud. Mure
3. Am plecat la cursuri mpins mai mult de so ul meu. A zis: De ce s nu te duci,

dac po i s faci ceva?! D.I., 40 de ani, jud. Dmbovi a


4. Domnul inspector pentru rromi (al jude ului respectiv) a venit n comunitate

i a ntrebat cine are liceul? Iar eu absolvisem un liceu! L.D., 40 de ani, jud. Bacu
5. Eu vroiam s dau examen ca suplinitor, dar pe alt disciplin (nu limba

rromani) L-am ntlnit pe domnul inspector pentru rromi care era atunci i el m-a convins. L.F., 33 de ani, jud. Bacu
6. Am fost selectat deci se cuta absolvent de liceu, s fie de etnie rrom,

s, se cutau anumite criterii i eu m-ncadram n toate! J.M., 42 de ani, jud. Cluj


7. Am intrat deodat pe rromani, to i colegii, tot oraul m cunotea, aveam

expozi ii, lucrasem 15 ani la liceul de art. Iar acum venisem pe rromani (ca suplinitor)! Colegii erau pu in descumpni i, nu tiau ce se petrece: Cum, dar tu eti rrom, ai legturi cu rromii, dar nu se poate, noi te tim de desen, cum predai tu rromani? Uite c se poate! H.M.,. Ani?, jud. Bacu

n limba rromani casht nseamn lemn. Aadar, prin denumirea de cashtalii se desemneaz neamul rromilor care se ocupa/se ocup cu prelucrarea lemnului. Una din caracteristicile culturale principale ale acestui neam este aceea c vorbirea limbii rromani s-a pierdut aproape n totalitate. n prezent denumirea de cashtalii face n principal referin la faptul c acetia nu sunt/nu mai sunt vorbitori ai limbii romani.
106

104

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

INSPECTORII PENTRU COLARIZAREA RROMILOR


Dorina Putineanu

Istoric i misiune
Dup alocarea de locuri distincte n licee pedagogice i la colegii de institutori i educatori rromi, n 1999, Ministerul Educa iei Na ionale emite Ordinul nr. 3363 din 1 martie, prin care cerea inspectoratelor colare jude ene, s numeasc un inspector colar rrom / pentru rromi, pe baz de concurs sau delega ie. Sarcina acestui nou inspector colar era colarizarea rromilor din jude ul respectiv. Potrivit Istoriei nv mntului rromilor din 1990 pn n 2008 al conf. dr. Gheorghe Saru, la data scadent prevzut de ordin pentru ndeplinirea cererii, doar dou inspectorate colare jude ene se achitaser de sarcin: Iai i Hunedoara. O ntmplare care reflect cu adevrat disponibilitatea inspectoratelor colare jude ene de a include n structura lor o persoan care s se ocupe special de educa ia rromilor. A fost nevoie ca Ministerul Educa iei s intervin punctual n rezolvarea situa iilor la nivel de jude i astfel, la data de 12 octombrie 1999, odat cu prilejul primului seminar de lucru al inspectorilor pentru rromi lista era complet cu to i cei 42 de inspectori colari, dintre care 26 de etnie rrom. Cu acel prilej, s-a elaborat fia de lucru a inspectorului pentru colarizarea rromilor, care este n vigoare.

Fia de lucru cu atribu iunile inspectorilor pentru colarizarea rromilor


1. Realizeaz colarizarea copiilor / tinerilor rromi la toate nivelurile de nv mnt, antrennd to i factorii din re eaua colar i administra iile publice locale, inclusiv prin forme de nv mnt alternativ i complementar; 2. Urmrete adecvarea nv mntului la specificul etniei rromilor; 3. Aplic reglementrile existente n domeniul nv mntului la specificul etniei rromilor;

106

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

4. Organizeaz i propune cursuri de formare ini ial (n colaborare cu centrele institu iilor de nv mnt superior, cu Casa Corpului Didactic) i continu, la nivelul unit ilor colare; 5. Sprijin i coordoneaz promovarea limbii i tradi iei etniei rome, inclusiv prin introducerea de ore de limba matern romani; 6. Semnaleaz i propune solu ii n vederea asigurrii bazei tehnico - materiale n coli cu copii rromi; 7. Recomand i ndrum rela ia cadru didactic - prin i rromi - elevi rromi (inclusiv prin mediatorii colari); 8. Sprijin derularea corect i eficient a proiectelor ONG-urilor privind colarizarea rromilor i realizeaz re ele de parteneriat viznd mbunt irea situa iei copiilor rromi; 9. Coordoneaz i monitorizeaz realizarea recensmntului copiilor rromi de vrst precolar, colar i a celor care din diferite motive au ntrerupt studiile obligatorii; 10. Ini iaz stimularea interesului copiilor / tinerilor rromi pentru cultivarea limbii materne romani prin olimpiade i concursuri colare i prin nfiin area unor mici micro - biblioteci n profilul limbii romani i centre de informare. 11. Pe lng atribu iunile specifice inspectorilor rromi / pentru rromi execut toate atribu iunile unui inspector colar. Misiunea inspectorilor cu colarizarea rromilor a fost i este una dificil, deoarece acetia traduc la nivel jude ean i local politica Ministerului Educa iei de colarizare a rromilor. n activitatea lor, inspectorii pentru colarizarea rromilor sunt ajuta i de metoditi pentru limba rromani i de metoditi pentru colarizarea rromilor, selec iona i din rndul profesorilor de limba i istoria rromilor, respectiv din cel al nv torilor i profesorilor rromi i nerromi.

Formri
n decursul unui singur an calendaristic (octombrie 1999 octombrie 2000) s-au organizat 5 seminarii de lucru la: Tg. Mure (12-14 octombrie1999, unde inspectorii s-au cunoscut i i-au elaborat Fia postului; partener finan ator: PER), Tulcea (februarie 2000, n cadrul cruia s-a emis prima fi de lucru a mediatorului colar; parteneri finan atori: Romani CRISS i OSCEE), Sf. Gheorghe Covasna (aprilie 2000, unde s-a realizat Metodologia de recuperare colar i s-au adaptat programele colare na ionale; partener finan ator: PER), Sibiu (mai 2000, unde s-a continuat elaborarea Metodologiei de recuperare colar; partener finan ator: Salva i Copiii) i la Giurgiu (octombrie 2000, cnd s-a fcut evaluarea activit ii inspectorilor pentru colarizarea rromilor, la un an de la numirea lor; partener finan ator: CEDU 2000 +).

Inspectorii pentru colarizarea rromilor

107

Timp de un an i jumtate, inspectorii pentru colarizarea rromilor nu au mai beneficiat de nici o formare n domeniu, cel de-al aselea seminar de lucru al inspectorilor rromi fiind organizat n aprilie 2002, la Brila cu sprijin financiar local. Urmtorul seminar de lucru a fost organizat de Minister, abia n septembrie 2004, ca A VII-a ntlnire na ional a inspectorilor pentru nv mntul destinat rromilor (Climneti, 5-7 septembrie 2004), n seria de consftuiri derulate pentru diferite specialit i la nceputul fiecrui an colar. n anul 2005, aveau s se desfoare 3 ntlniri de lucru ale inspectorilor pentru colarizarea rromilor, la: Sovata, n februarie 2005, al VIII-lea seminar, n parteneriat i cu finan area PER Tg. Mure - fiind consacrat tehnicii de comunicare n sistemul educa ional pentru rromi, Costineti, ntre 7-9 septembrie 2005, cea de-a IX-lea consftuire de lucru i la Snmartin, n octombrie 2005, a X-a ntlnire na ional a inspectorilor pentru nv mntul destinat rromilor, cu sus inere financiar UNICEF, n vederea elaborrii fiei de autoevaluare a activit ii inspectorului pentru colarizarea rromilor. n anul 2006, Ministerul Educa iei i partenerul su finan ator Partida Rromilor au organizat, la Bucureti Mgurele, ntre 26 - 28 mai 2006, cel de-al XI-lea seminar de lucru cu inspectorii i metoditii pentru colarizarea rromilor. Recent, ntre 22 24 martie 2007, la Sovata, s-a desfurat cel de-al XII-lea seminar de lucru cu inspectorii pentru colarizarea rromilor, consacrat comunicrii scrise de tip administrativ107.

Probleme
O venic problem, din anul 2000 i pn n prezent, au constituit-o normele inspectorilor pentru colarizarea rromilor. Dac, la finalizarea numirii inspectorilor, n luna octombrie 1999, n structura inspectoratelor colare jude ene aproape to i cei 26 de inspectori rromi i cei 16 nerromi aveau norme ntregi, din 2000 normele acestora au nceput s fie diminuate, ajungndu-se la situa ii ridicole privind compozi ia posturilor de profil. Ba mai mult, n luna aprilie 2001 - exact n proximitatea datei de 25 aprilie 2001, cnd Guvernul emisese H.G. nr. 430 privind Strategia de mbunt ire a situa iei rromilor, printr-o decizie nefericit, Ministerul Educa iei era pe punctul de a desfiin a posturile pentru colarizarea rromilor. n urma interven iei Comitetului Helsinki ns, s-a revenit imediat asupra deciziei. n perioada 2001 2004, cu toate c Ministerul i-a intensificat programele privind colarizarea rromilor (derulate n mod independent sau n parteneriat cu peste 80
107

Istoricul nv mntului pentru rromi din 1990 i pn n 2008, Gheorghe Saru, Bucureti 2008

108

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

de organiza ii neguvernamentale, guvernamentale sau interguvernamentale), s-au nregistrat o serie de decizii ale Ministerului i ale inspectoratelor colare jude ene, ce s-au soldat cu diminuarea normelor ntregi ale inspectorilor cu colarizarea rromilor. S-au semnalat demersuri stranii de tipul: 1. Posturile inspectorilor pentru colarizarea rromilor au fost diminuate, n cei patru ani, la post, la sau, ridicol, la 0,17% post (jud. Gorj, Vlcea etc.); 2. n foarte pu ine situa ii, posturile au fost reconfigurate ca jumt i ori ca posturi ntregi, ori ca posturi pentru minorit i, ntre care se regsesc i rromii, dar ntro propor ie diminuat de 0,15% - 0,25% sau cel mult de 0,5%. 3. Dup diminuri, inspectorii numi i pentru colarizarea rromilor au primit completri de norm la catedra de specializare, reducndu-li-se norma de inspector; 4. n anumite jude e, paradoxal, inspectorii de alte specialit i, din cadrul inspectoratelor, au primit completri pe posturile devenite vacante prin disponibilizarea unor inspectori pentru colarizarea rromilor (fr a se consulta cu Direc ia de Minorit i, din cadrul Ministerului Educa iei); 5. Sistematic, unii dintre inspectorii generali au procedat la ncrcarea inspectorilor cu colarizarea rromilor cu alte atribu iuni dect cele prevzute n fi, astfel nct au fost ndeprta i de la ndeplinirea obiectivelor specifice colarizrii rromilor nscrise n fia postului. La data de 25 octombrie 2005, s-a repus n discu ie chestiunea posturilor pentru colarizarea rromilor (14 rromi, 20 romni, 7 maghiari i 1 lipovean), apoi la data de 8 iunie 2006, cnd configura ia era urmtoarea: 16 rromi, 8 romni, 7 maghiari, 1 lipovean i 1 german (la ISJ Braov exist doi inspectori, unul maghiar i unul german). n momentul de fa , conform datelor completate de ctre inspectorii pentru rromi i a centralizrii primite din partea Ministerului Educa iei, Cercetrii i Inovrii, Direc ia pentru Minorit i, sunt 43 de inspectori pentru minorit i (18 rromi, 15 romni, 8 maghiari, 1 german i 1 lipovean (31 % sunt rromi, iar 69 % sunt nerromi). La nivelul Inspectoratelor colare jude ene nu exist o baz de date sau nu este relevant, unii dintre inspectorii pentru rromi nu au o baz de date sintetic, ca urmare a fluctua iei lor pe post, lipsei de viziune, competen .

Solu ii
Avndu-se n vedere intensificarea activit ilor care privesc nv mntul pentru rromi, n legtur cu statutul inspectorului pentru colarizarea rromilor, ar fi util luarea urmtoarelor msuri de ctre Ministerul Educa iei:

Inspectorii pentru colarizarea rromilor

109

1. Generalizarea titulaturii de inspector colar pentru colarizarea rromilor i rentregirea posturilor la nivelul fiecrui inspectorat colar jude ean, ca post ntreg (n nici un caz n variantele inspector pentru minorit i sau completri / extinderi de post ); 2. Ocuparea acestor posturi (prin concurs sau cu delega ie) s fie fcut doar de cadre didactice rrome. n cazul n care nu vor exista candida ii rromi potrivi i, posturile s poat fi ocupate de cadre didactice nerrome, dar care s cunoasc istoria i tradi iile rromilor i s vorbeasc limba rromani. Aceste persoane s fie recomandate, n scris, de forma iunea local reprezentativ a rromilor; 3. Posturile ntregi destinate nv mntului pentru rromi s nu fie acordate altor inspectori, existen i deja n cadrul inspectoratelor colare, n regim de completare, extindere (benevol) ori prin cumul, dat fiind faptul c problematica rrom la nivel jude ean nu poate fi gestionat serios prin astfel de solu ii ineficiente i pasagere (din experien a din ultimii ani, persoanele n cauz au tratat superficial sarcinile primite n plus, ori solicitate de ctre acetia la cumul); 4. n scopul eficientizrii acestor posturi ntregi, se impune ca inspectorii rromi care le vor ocupa s nu mai primeasc sarcini n afara celor ce vizeaz direct structurarea i dezvoltarea sus inut a nv mntului pentru rromi la nivelul jude ului respectiv; 5. Ministerul Educa iei s solicite periodic evaluri inspectoratelor colare jude ene i colilor care au locuri pentru rromi multe institu ii nu rspund solicitrilor; 6. Evaluarea inspectorilor pentru rromi nu se face dup grila programei pentru rromi derulat de Ministerul Educa iei, ci dup rezultate colare n general rromi olimpici sau dup alte criterii care nu vizeaz progresul colar al elevilor rromi, ci dup criterii fals valorice, tradi ionale (rezultate, olimpiade etc.); 7. Grilele de evaluare a colilor / inspectoratelor/ Ministerului Educa iei s cuprind obligatoriu criterii prioritare cu referire direct la efectele celor 4 ordine emise de Ministerul Educa iei privind mediatorul colar, diversitatea, interculturalitatea, desegregarea / interzicerea segregrii. 8. Predarea orelor de limb matern rromani / istoria i tradi iile rromilor grilele de evaluare s puncteze favorit o coal, profesorul, dac acolo se predau aceste ore; 9. Inspectorul pentru rromi s impun promovarea diversit ii (istorie etnic, tradi ii, religie, de gen, fizic etc.) n unit ile de nv mnt colare / precolare / liceale. Acetia nu promoveaz suficiente programe (extracolare, cursuri op ionale, concursuri pe diferite tematici, vizite tematice etc.) dei la universit i, Ministerul Educa iei a ini iat / promovat festivaluri, concursuri, formri de cadre didactice; 10. Evaluarea cadrelor didactice, directorilor, colilor, inspectoratelor colare, inspectorilor pentru rromi s se fac i n raport de ini ierea, derularea acestor tipuri de programe; 11. Inspectoratele colare, prin inspectorul pentru rromi i alturi de unit ile colare, s ncurajeze nv mntul bilingv, n limbile rromani-romn, dar i monolingv, n limba rromani.

110

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Notificarea Nr. 42 622 / 25 octombrie 2006 privind derularea unor activit i specifice colarizrii rromilor
MINISTERUL EDUCA IEI I CERCETRII DIREC IA GENERAL NV MNT N LIMBILE MINORIT ILOR DIREC IA POLITICI PENTRU MINORIT I
Str. G-ral Berthelot 30, sect.1, cod 010164, Bucureti, Tel.+ 400-21- 405 62 38, 405 56 39, Fax. + 400-21-3104215

Nr.42 622 / 25 octombrie 2006 APROB, Secretar de Stat Pasztor Gabriella NOTIFICARE privind derularea unor activit i specifice colarizrii rromilor La nceputul i pe parcursul fiecrui an colar, Inspectoratele colare Jude ene i inspectorii pentru colarizarea rromilor, mpreun cu partenerii i structurile locale vor avea n vedere realizarea unor activit i specifice colarizrii rromilor. Activit i precum cele exemplificate mai jos se puncteaz favorabil cu prilejul evalurii activit ii colilor i a ISJ-urilor, a directorilor i profesorilor, a inspectorilor ori cu ocazia unor candidaturi pentru ctigarea de proiecte educa ionale. Activit i specifice colarizrii rromilor recomandate: - ncadrarea absolven ilor cursurilor de var de limba i istoria rromilor (din ultima promo ie, dar i din promo iile anterioare, ncepnd cu anul 1999), pe catedre pentru aceste discipline (limb romani cte 3 - 4 ore / clas / grup la cl. I XII, respectiv, cte o or de istoria i tradi iile rromilor, la cl. a VI-a a VII-a. - direc ionarea tinerilor rromi care predau limba i istoria rromilor spre forme ale nv mntului deschis la distan , n vederea efecturii studiilor universitare. - organizarea ntlnirilor semestriale festive cu liceeni rromi admii pe locurile distincte, la care vor fi coopta i i elevii rromi liceeni care nu au fost admii pe locuri distincte, n vederea motivrii lor din perspectiv pro-etnic (creterea stimei de sine / deconstruirea stigmei de sine, ncurajarea tinerilor rromi spre studiul limbii materne romani sau pentru a frecventa cursuri op ionale de istoria rromilor).

Inspectorii pentru colarizarea rromilor

111

- organizarea n luna decembrie a fiecrui an a fazei pe coal a Concursului Na ional de Limba Romani i pregtirea loturilor pentru fazele urmtoare (jude ean i na ional). - reevaluarea activit ii metoditilor / numirea de noi metoditi, inclusiv voluntari pentru colarizarea rromilor, pe de o parte, i pentru predarea limbii i istoriei rromilor, pe de alt parte. - recomandarea ca colile, mpreun cu primriile i alte structuri locale sau jude ene (de pild, AJOFM-urile) s ncadreze mediatori colari rromi, pentru unit ile colare cu elevi preponderent rromi i cu un segment mare de copii i tineri rromi neinclui n sistemul educa ional. - cooptarea formatorilor na ionali n romanipen educa ional (pregti i n vara anului 2006) n loturile jude ene de formatori pentru diversele programe. - capacitarea formatorilor na ionali n romanipen educa ional, prin cooptarea lor pentru activit i de formare, derulate la CCD sau n coli, cu personalul didactic din grdini ele, colile i liceele n care nva elevi rromi (n care exist cel pu in 20% elevi rromi / clas / coal). - monitorizarea elevilor rromi i nerromi, de la clasele I, care au beneficiat de Programul Grdini estival premergtoare clasei I, derulat n luna august a fiecrui an, pentru un start bun la clasa I. Proiectarea bugetar prospectiv (cte o norm pentru o nv toare i o educatoare / clas, pentru luna august a anului calendaristic viitor, n cazul colilor n care se estimeaz organizarea acestor forme de recuperare la nivel precolar. - men inerea claselor de tipul A doua ans, organizate n anul colar precedent, la nivelul claselor I IV i V X, pentru alfabetizare / recuperare colar / nsuirea unei ocupa ii sau mes., conform Metodologiei aprobate prin O. M. Ed.C. nr. 5160 / 6. X. 2005, O. M. Ed.C. nr. 5735 / 29.XII. 2005 i n consens cu reglementrile similare. Proiectarea bugetar prospectiv (includerea normelor pentru nv torii i profesorii care vor preda n anul calendaristic viitor la clasele de tipul A doua ans, organizate la nivelul claselor I IV i V- X, n cazul colilor n care se estimeaz organizarea acestor forme de recuperare colar. Colaborarea cu AJOFM-urile n vederea captrii tinerilor i adul ilor alfabetiza i sau care i-au completat studiile claselor primare ori gimnaziale n programele de formare profesional, derulate de acestea pe plan local. - cuprinderea n mod obligatoriu a elevilor rromi i nerromi, cu vrste pn la 16 ani, care nu au frecventat coala sau au abandonat-o, n sistemul de nv mnt obinuit, cu respectarea prevederilor privind diferen a de vrst n raport cu clasa corespunztoare vrstei (3 ani, pentru sistemul curent de nv mnt, respectiv, 4 ani - pentru formele alternative gen ansa a II-a). Realizarea, n acest scop, a unui recensmnt real i continuu al copiilor, al adolescen ilor i tinerilor rromi necuprini n sistemul educa ional. - organizarea, n comunit i cu elevi preponderent rromi, de grdini e n limba romani, cu educatoare / educatori - califica i ori n curs de calificare - care vorbesc / i realizeaz studiile universitare pentru aceast limb, n principal pentru a se facilita, prin

112

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

intermediul limbii materne romani, nsuirea limbii n care se va face predarea la clasa I (romani, romn sau maghiar, n func ie de tradi ia colar din localitatea respectiv sau conform dorin ei prin ilor). - organizarea, la cererea prin ilor, n comunit i cu elevi preponderent rromi, de clase cu predarea n limba romani la nivelul claselor I - IV, cu nv tori / institutori califica i ori n curs de calificare - care vorbesc / i realizeaz studiile universitare pentru aceast limb - n conformitate cu drepturile constitu ionale, cu prevederile Legii nv mntului, ale O. M. E. N. 3533 / 31. 03. 1999, ale H. G. 522 / 2006 privind mbunt irea situa iei rromilor, ale Cartei Limbilor Minoritare i Regionale, ale Recomandrii 4 / 2004 a Consiliului Europei .a. - elaborarea de proiecte educa ionale destinate elevilor i tinerilor rromi, ce urmeaz a se derula n vara viitoare a fiecrui an calendaristic i trimiterea proiectelor spre jurizare (de ex., pentru activit ile din cadrul Calendarului proiectelor educa ionale extracolare - concursuri, festivaluri etc.). - comunicarea de ctre ISJ-uri n re eaua colilor cu elevi rromi a Calendarului cu datele importante pentru rromi n scopul organizrii, pe durata anului colar, a unor momente festive. - transmiterea n unit ile colare a formularului pentru realizarea bazei anuale de date privind participarea colar a elevilor rromi la toate nivelele i formele de nv mnt (dup modelul transmis, n fiecare an, de Direc ia de nv mnt n Limbile Minorit ilor din cadrul Ministerului Educa iei i Cercetrii). Data raportrii la Minister va fi, anual, 1 martie. - realizarea anual a inventarului cu manuale i cr i din domeniul rrom din cadrul CCD-urilor i al bibliotecilor din unit ile colare i mbog irea fondului de carte rom i al materialelor educa ionale pentru rromi prin includerea n cataloage de noi titluri trimise, gratuit, de Direc ia de nv mnt n Limbile Minorit ilor din cadrul Ministerului Educa iei i Cercetrii sau ob inute din alte surse. - transmiterea recomandrii la unit ile de nv mnt n care nva un numr semnificativ de elevi rromi de a se organiza coli ale mamelor rome, ale tinerilor ta i rromi, coli ale soacrelor (n comunit i nchise unde exist probleme ce ar frna accesul tinerelor mame rome la Programul A doua ans etc.). - stimularea organizrii / reactivrii Comitetelor (Mixte) Jude ene n problematica rromilor, cu participarea factorilor responsabili n domeniu (din: educa ie, cultur - culte, sntate, locuire, ocupare, protec ia copilului, protec ie social, finan e etc.), ct i recomandarea ca colile s organizeze n fiecare localitate cu un numr de peste 20 % elevi rromi Comitete de Sprijin Local (formate din: primar i func ionarii Primriei cu atribu iuni specifice rromilor, directorul colii, profesorul de limba i istoria rromilor, medicul, mediatorul colar rrom, mediatorul sanitar rrom, asistentul social, preotul / deserven ii altor culte, liderii rromi (indiferent de forma iune), lideri tradi ionali ai rromilor, consilierii rromi, ONG-uri rome i nerrome care deruleaz programe pentru rromi n localitate .a.).

Inspectorii pentru colarizarea rromilor

113

- organizarea de programe de asistare colar suplimentar (nainte sau dup programul colar) pentru elevii rromi i nerromi cu dificult i n pregtirea lec iilor i asimilarea de cunotin e, inclusiv prin atragerea unor voluntari i prin identificarea unor sponsori n scopul acordrii unei gustri calde. - organizarea pe durata vacan elor colare (toamn, iarn, primvar, var) de mini-grdini e i de programe educative cu precolarii i colarii rromi i nerromi (n cazul celor ale cror familii practic un semi-nomadism profesional, ce acoper intervalul delimitat de ziua de Sf. Gheorghe i de cea a Sf. Dumitru) n localit ile lor de reedin sau n cele n care se regsesc familiile semi-nomade n perioadele respective. - consilierea elevilor rromi liceeni n scopul ob inerii sprijinului financiar din Programul Bani de liceu sau din alte programe adresate familiilor srace. Identificarea de organiza ii i de filantropi care pot sprijini elevii rromi i nerromi liceeni pentru a urma liceul, la ora. n paralel, unde este posibil, se va proceda la arondarea unor clase de liceu sau de mes. / profesionale la coli generale din alte localit i, pentru ca elevii sraci, rromi i nerromi, s poat frecventa pe mai departe coala n localit ile lor de reedin . - recomandarea ca colile s deruleze programe educative pentru diversitate, programe de educa ie sanitar pentru elevi i familiile acestora, mai ales n comunit i srace. - recomandarea ca colile s deruleze programe de informare legislativ asupra drepturilor pe care familiile srace le pot avea sau le pot dobndi, s sprijine ob inerea / reconstituirea de acte de identitate pentru elevii rromi i pentru prin ii acestora . a.

Director general, Mihai Matekovits,

Consilier pentru limba romani i rromi, Gheorghe Saru

114

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Studiu de caz
Caz de succes: inspector colar de specialitate pentru rromi CURRICULUM VITAE 1. Nume: MOLDOVANU 2. Prenume: MIHAI CLAUDIU 3. Data naterii:12 noiembrie 1971 4. Statut: cstorit ( So ia mea este de etnie rrom.) 5. Educa ie: Universitatea de Vest Timioara, Facultatea de Matematic, sec ia Matematic 1990 1996. Studiul matematicii, psihopedagogiei, metodicii predrii matematicii Licen iat n matematic 6. Limbi strine: Limba rromani (citit, vorbit, scris) Foarte Bine 7. Membru al altor institu ii profesionale: Vicepreedinte al Asocia iei de Dezvoltare Comunitar Lugoj Mguri ncepnd cu anul 2005 Membru n Grupul de lucru mixt pentru rromi care func ioneaz pe lng Institu ia Prefectului Jude ului Timi. 8. Alte specializri: Formator na ional - Cultura i tradi iile rromilor, Legisla ie colar cu privire la rromi, Educa ie incluziv, nv are activ, Evaluare educa ional, Instruire diferen iat, Proiectare curricular, Proiectarea i realizarea unui program de formare pentru cadre didactice. Facilitator intercultural - Interculturalitate, multiculturalitate, comunicare, conflicte. Formator na ional - Cultura i tradi iile rromilor, Legisla ie colar cu privire la rromi. 9. Experien specific: Am organizat 11 edi ii ale Festivalului Interetnic Ruga copiilor rromi Mguri-n perioada 1998-2008. Am nfiin at ncepnd cu anul 2002 / 2003 primele clase monolingve cu predare n limba matern romani, din ar.

Inspectorii pentru colarizarea rromilor

115

Am absolvit un Curs de perfec ionare a cunotin elor de limba romani Ministerul Educa iei i Cercetrii Climneti, n anul 2000 i 2007. Am participat la procesul de desegregare din 10 coli din jude ul Timi. Am participat la ntocmirea planului jude ean de desegregare i a Strategiei jude ene cu privire la grupurile dezavantajate n calitate de inspector colar pentru rromi. Am monitorizat punerea n practic a planului de desegregare la nivelul jude ului Timi, ncepnd cu anul 2004. Am participat la un seminar de formare privind constituirea bazei de date jude ene, precum i accesarea i utilizarea bazei de date na ionale pentru colectarea i transmiterea de date statistice. Am desfurat numeroase formri n colile din jude cu popula ie colar de etnie rrom pe Rromanipen educa ional, istorie oral, desegregare colar, educa ie incluziv, nv are activ etc. De asemenea, am fost formator na ional la cursul organizat de Ministerul Educa iei cu tema A doua ans - filier n limba rromani. Am participat la solicitarea Ministerului Educa iei ca evaluator de manuale de limba rromani. Cunoaterea foarte bun a comunit ilor de rromi din jude ul Timi. ncepnd din anul 1998 lucrez ca profesor la coala cu cls. I-VIII nr.12 Lugoj Mguri, coal cu elevi n procent de 100% rromi. ncepnd din anul 2006 sunt vicepreedinte al Asocia iei de dezvoltare comunitar Mguri Lugoj ONG care are ca domeniu de activitate activit i de integrare a rromilor de pe raza localit ilor Mguri i Lugoj. 1. Experien profesional: Data Loca ia Institu ia Pozi ia

01.10.2003 Timioara pn n prezent

INSPECTORATUL COLAR Inspector de specialiAL JUDE ULUI TIMI tate pentru rromi

colarizarea copiilor rromi din jude ; colarizarea adul ilor care nu au finalizat nv mntul obligatoriu; Studiul limbii materne rromani n colile din jude ; Desegregarea colilor din jude ul Timi;

116

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Activit i de ndrumare i control cu ocazia inspec iilor n specialitate, inspec iilor colare generale sau tematice; Organizarea activit ii metodice realizat de cadrele didactice; Organizarea / coordonarea activit ii cercurilor pedagogice; Respectarea termenelor prevzute pentru elaborarea rapoartelor i a altor documente repartizate spre solu ionare de ctre conducerea Inspectoratului colar Jude ean.

Data 01.10.1998 pn n prezent

Loca ie LUGOJ

Institu ia coala cu cls. I-VIII nr.12 Lugoj Mguri, str. Drept ii nr. 34 Mguri Lugoj

Pozi ie Director

Coordonarea i evaluarea activit ii din coal. Asigurarea condi iilor necesare desfurrii n bune condi ii a activit ilor din coal.

coala din Mguri E un pionerat, dar trebuie fcut... M. Moldoveanu, Director coala Mguri, jud. Timi Istoricul localit ii Mguri n satul Mguri, jude ul Timi n prezent triesc aproximativ 150 de familii, optzeci la sut din popula ie fiind de etnie rrom. Din arhiva colii rezult c n anul 1875 se gseau 4 familii de rromi care triau n corturi pe malul drept al Timiului n imediata apropriere a localit ii Mguri, pe proprietatea lui Ornaru Nicolae, unde rmn pn la reforma agrar, cnd sunt adui pe locul unde se gsesc i azi. Pn n 1931, rromii au stat pe pmnturile lui Auraru Gheorghe din Cireu, locul numinduse Pereu (de fapt Pereu este denumit Cireul Mic

Inspectorii pentru colarizarea rromilor

117

care era locuit de ucrainieni) care este situat n apropierea satului Mguri. Modul de via al acestora era la limita subzisten ei: triau n bordeie semingropate, din pmnt i paie. Cei mai btrni spun c erau circa 70 80 de familii. n 1931 au prsit acest loc stabilindu-se pe locul unde se gsesc i azi, pe vremea aceea se numea Sndlac, proprietar fiind baronul Szende Bela (dealul Baronului amintete de acest boier). Acesta, spun oameni le-a dat pmnt rromilor pentru a-i construi case. Rromii lucrau pe pmntul baronului i al romnilor mai nstri i. n prezent n sat triesc rromi, romni i ucrainieni, n 169 de gospodrii. Structura pe na ionalit i, la o cercetare efectuat n 2000, de ctre directorul colii, a fost urmtoarea: romni: 103, rromi: 763, ucrainieni: 23, maghiari: 1 Total: 890 Principala ocupa ie a rromilor din satul Mguri este muzica. Ei fiind i angaja i ai fabricilor din Lugoj, dar cnt i n diverse forma ii ale oraului. Instrumentele la care cnt ei, n special sunt saxofonul i acordeonul, se nva de la prin i din genera ie n genera ie. Despre cstorie n satul Mguri nu se mai practic obiceiurile binecunoscute la rromi, legate de cumprarea fetei i cstoria tinerilor la vrste fragede. Cuprinderea rromilor n sistemele de asisten social (aloca ii pentru copii, pensii, ajutor social) a fost un factor pentru stimularea legalizrii cstoriei. La rromii din Mguri n prezent exist 60 de concubinaje. n comunitatea de rromi sunt peste 15 familii mixte n care brbatul este rrom. n legea nescris, a lor, brbatul are voie s se cstoreasc cu o femeie de alt etnie, n schimb femeia nu are voie. n nici una din familiile mixte, partenerii s-au nscut n Mguri, femeile nerrome provin din diferite jude e: Suceava, Hunedoara, Bihor, Car Severin. Cstoriile ntre veri este interzis pn la spi a a IV-a. Probabil v ntreba i de ce am ales s prezint ca un caz de succes pe inspectorul colar pentru rromi Mihai Moldovanu, i de asemenea directorul colii din Mguri? n satul Mguri, jude ul Timi s-a predat pentru prima oar n Romnia n limba matern, rromani, la clasele I-IV. Cum principalul obiectiv al asocia iei noastre este acela de a promova accesul la educa ie i nv mnt de calitate pentru copiii rromi, ne-am deplasat chiar la coala din Mguri pentru a afla mai detaliat care au fost nceputurile predrii n limba rromani. Interviul ne-a fost oferit chiar de ctre directorul colii, domnul Mihai Moldovan.

118

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

I Spunei-ne, domnule Moldovan, cum a nceput totul? M.M. - n anul 1999 deja se preda limba matern rromani la clasele I VIII, direc iunea folosindu-se de resursele existente n comunitate, era format deja un nv tor, iar n anul 1998 existaser din partea conducerii tentative ca limba rromani s fie introdus mcar ca obiect op ional, n condi iile n care fusese recunoscut de ctre Ministerul nv mntului ca limb care se poate preda n coli. n 2003 terminase prima serie de nv tori la CREDIS, iar eu am profitat de faptul c ei puteau preda ori n romn ori n rromani. I Cine v-a susinut i cine vi s-a opus? M.M. - La nceput s-au opus o parte dintre prin i c de ct s nve e rromani care oricum o tiu de acas, ar fi mai bine s nve e spaniola, italiana, care probabil le-ar folosi mai trziu. A fost o munc de convingere i pn la urm a dat roade. O alt problem care era, era aceea c nv torii sau cadrele didactice care veneau stteau un an, doi dup care plecau, satul Mguri fiind pentru ei o ramp de lansare. Am adunat de la prin i o list de semnturi, am fcut demersurile legale i mi s-a aprobat prima clas cu predare n rromani, n 2003; greu a fost pn am nfiin at prima clas, c apoi au urmat i a doua i a treia. Anul acesta am avut prima promo ie care a terminat I-IV n rromani, cei care sunt acum n clasa a V-a au terminat ciclul primar n limba rromani. I Care au fost avantajele i care au fost dezavantajele? M.M. - Avantajele au fost foarte mari, odat pentru c ei nu frecventau grdini a, acas vorbeau n rromani, iar cnd veneau la coal le era foarte greu n romnete. Eu cred c e foarte important primul contact al copilului cu coala. Dac primul contact e pozitiv sunt anse mari s l ctigi i ca el s i termine studiile. n momentul n care coala e ceva diferit pentru el, ceva care nu-l atrage, ansele de abandon sunt foarte mari. Avem o sut de copii la clasele I-VIII, 35 la grdini i nc 10 tineri la programul de frecven redus. Problema la noi, e c prin ii sunt pleca i n Occident i doresc s i ia i copiii dup ei, pentru a a-i construi o via mai bun. Sunt mai mul i bie i dect fete. Pot s zic c am avut noroc, aflndu-ne n jude ul Timi, aici exist clase cu predare n limba maghiar, cu predare n limba german, bulgar. Am gsit n elegere i la Inspectoratul colar Jude ean, n momentul n care am cerut aa ceva nu mi-a zis nimeni c sunt nebun sau c..., n-au crezut to i dar au fost o bun parte care au crezut. Am avut noroc pentru c am avut cadrele didactice, i-am avut califica i deja n momentul n care am nfiin at clasele. Din numrul total de norme de la noi de la coal, aproape jumtate sunt predate de profesori rromi. Acum avem nv tori foti elevi de-ai notrii. E o bucurie pentru mine s vd c unii dintre ei termin colile i se ntorc n comunitate. Prin reuitele acestea vom atrage al i copii. Nu reuim s avem o performan foarte mare, dar reuim s scoatem cteva ghiuluri pe an. ncepnd de la copii pn la adul i to i sunt mndri de ceea ce se ntmpl la coal acum i vor mai mult. Nu putem s producem i profesori la aceeai tura ie cum producem nv tori, ca s zic aa. La matematic m-a putea ncumeta eu s predau n rromani, dar pn nu voi avea un cadru didactic pregtit, care s predea la clasele V-VIII n rromani, nu voi risca, deoarece numi doresc s fac experimente pe copii.

Inspectorii pentru colarizarea rromilor

119

Cadrele didactice se rotesc aproape n fiecare an, vin se titularizeaz i apoi pleac. Deja mi place s zic c eu sunt odat cu coala, eu sunt din 97 acolo. Am venit, acolo ca profesor n septembrie, iar n octombrie am ajuns director printr-un concurs de mprejurri. i eu pn am ajuns acolo am avut i eu predejuc i, nu pot s neg chestia asta. Am fcut recensmntul acolo, le tiu casele, camerele. E un pionerat, dar trebuie fcut. O etnie ca s supravie uiasc trebuie n primul rnd s i cultive limba i valorile proprii. La recensmnt un singur rrom din Mguri n-a zis c e rrom. nainte de a face pasul sta m-am consultat i cu domnul profesor Saru. Am pstrat mai mult ca amintire toate adresele i toate recomandrile pe care le-am fcut atunci. i la recensmnt mult lume a evitat s spun dac are copii pleca i pe dincolo, nc lumea se teme. Am fcut un festival la care am invitat i oficialit i, n baza faptului c rromii sunt buni dansatori i muzican i i aa am realizat Festivalul Ruga Copiilor Rromi, anul acesta s-a aflat la a zecea edi ie (sfritul lui Mai nceputul lui Iunie.) Cu festivalul sta am reuit s bgm ap n coal. Dar asta nu nseamn c copiii notri nu tiu dect s cnte i s danseze. Peste 90% urmeaz studii gimnaziale, marea majoritate merg la S.A.M. Cnd am venit eu procentul era n jur de zero la sut. Marea majoritate abandoneaz coala dup un an maxim doi, au o problem n a se integra n sistem. n jur de 60-70% renun . mi pare ru c nu a i vzut coala cum arat cnd e cu tot ce e de obicei pe pere i i n clase. Ei cresc n coala asta ca ntr-o ser, au toate condi iile pe care le putem noi oferi. Mediul colar se aseamn foarte mult cu mediul familial specific. Nu se mai poart portul tradi ional, doar la festival, n zilele obinuite doar unii btrni. Am ncercat s facem proiecte de istorie oral. ntr-un an le-am spus s aduc de acas obiecte, ce vor ei. Apoi am mpr it clasa i le-am dat titlu de proprietate pe buc ica lor, i fiecare a decorat cum a vrut. Am ncercat n toate modurile s nu le par coala ca un mediu rece.

120

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE NERROME CARE LUCREAZ CU ELEVI RROMI RROMANIPEN EDUCA IONAL
conf. dr. Gheorghe Saru

Istoric i viziunea programului (1999-2003)


Programul a debutat n anul 1999, la ini iativa doamnei Mamina Miralena de la Organiza ia Salva i Copiii!, care a solicitat Ministerului Educa iei sprijin n convocarea unor cadre didactice, care i desfoar activitatea la grupe de grdini cu copii rromi sau la clase cu elevi rromi, i la desemnarea formatorilor n domeniul rromanipenului educa ional. n iunie 1999, la Craiova, aveau s se reuneasc cte 10 cursan i nerromi din patru jude e (educatoare, nv toare, profesori, directori etc.), cu ocazia primului curs de acest tip, cu durata a dou zile, n cadrul cruia participan ii au beneficiat de patru componente de formare: istoria rromilor, tradi iile rrome, politicile educa ionale pentru rromi, comunicare i interculturalitate. Aceast ofert de formare s-a continuat pn n anul 2003, de ea beneficiind, anual, cte 400-420 de cadre didactice nerrome.

Evolu ia programului n perioada 2004-2005


Programul de formare a fost preluat din anul 2004 de ctre Ministerul Educa iei i a fost cunoscut sub denumirea Programul na ional multianual pentru formarea cadrelor didactice nerrome i rrome care lucreaz cu elevi i copii rromi, din perspectiva rromanipenului educa ional (al specificului istorico-cultural rrom i dintr-o abordare intercultural). Modelul de formare asupra cruia Ministerul Educa iei prin Direc ia nv mnt n Limbile Minorit ilor Na ionale s-a ndreptat a fost cel pe care Organiza ia "Salva i Copiii" l-a structurat i l-a derulat n colaborare cu Ministerul. i n continuare, n cadrul stagiilor, s-au avut n vedere dobndirea de cunotin e i de componente practice necesare dezvoltrii i inovrii n activitatea didactic pentru rromi, n condi iile necunoaterii suficiente - de ctre educatoarele, nv torii i profesorii nerromi, dar, uneori, i de cei rromi -, a specificului etno-cultural i a grupului colar rrom, ct i a reglementrilor legislative cu privire la rromi.

122

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

n acest scop, s-au avut n vedere utilizarea, n procesul de formare, i a altor experien e pozitive acumulate n Romnia - mai cu seam cele privind elaborarea de instrumente de lucru i experien e de formare a cadrelor didactice rrome i nerrome - n cadrul parteneriatelor dintre Minister cu organiza ii ca UNICEF, Salva i Copiii, CEDU 2000+, Project on Ethnic Relations (PER), C.R.C.R. Cluj Napoca, Funda ia Providen a, Institutul Intercultural Timioara, Caritas Satu Mare, CREDIS - Universitatea Bucureti, Romani CRISS i, nu n ultim rnd, Amare Rromentza. Aadar, n ultimii opt-zece ani, multe dintre demersurile educa ionale - rrome i nerrome, institu ionale, neguvernamentale, interguvernamentale, interne i externe - au fost nuan ate i din perspectiva necesit ii de a se forma resurse umane rrome n cadrul programelor care le sunt dedicate. Avnd n vedere structurarea nv mntului romnesc destinat rromilor, se impunea crearea unui model de formare a cadrelor didactice nerrome, n direc ia cunoaterii specificului rrom, a aspectelor interculturale i de comunicare, ale legisla iei i reglementrilor n vigoare din perspectiv specific rrom i a celei cross-curriculare. Astfel, n grupul - int, s-au regsit cadre didactice nerrome (romne, maghiare etc.), dar i rrome, din toate jude ele - educatoare, nv tori, profesori, directori - selec ionate din grdini ele, colile, liceele i AM-uri, n care nva preponderent elevi rromi. n anii 2004 i 2005, responsabilitatea organizrii stagiilor de formare a revenit Ministerului Educa iei, care a solicitat sumele necesare organizrii a cte 8 11 stagii de formare/an Reprezentan ei UNICEF n Romnia. Cursurile s-au derulat zonal, polarizndu-se cte patru jude e limitrofe, pentru cte maxim 40 cadre didactice fiecare, timp de cte 2 zile / stagiu. Formatorii, rromi i nerromi (Delia Grigore, Mariana Buceanu, Vasile Burtea, Gheorghe Saru, Betty Alman, Maria Koreck, Miralena Mamina, Petre Petcu , Kacso Gabriella, Murvai Laszlo .a.) au asigurat formarea pe urmtoarele componente: A. Componenta specific rrom, cu subcomponentele: 1. Zestrea educa ional specific a copilului rrom precolar i a colarului rrom de clasa I - o necunoscut pentru cadrul didactic nerrom. 2. Tradi ii rrome, istoria i limba rromilor i 3. Oferta educa ional pentru rromi (a. Legisla ia privind nv mntul n limbile minorit ilor i legisla ia nuan at pentru nv mntul destinat rromilor, inclusiv din perspectiva predrii curriculumului adi ional rrom de limba, literatura i istoria rromilor, b. Configura ia nv mntului n limba rromani i c. Politici educa ionale i sociale (guvernamentale i neguvernamentale) privind nv mntul pentru rromi i istoria social a rromilor). B. Componenta intercultural, interetnic i de comunicare a) Interculturalitatea i cunoaterea rela iilor interetnice ca modalitate de introducere a noilor educa ii n nv mntul romnesc destinat copiilor rromi. b) Tehnici de comunicare cu precolarii i elevii rromi n spa iul colar. c) Tehnici de comunicare cu prin ii elevilor i cu rromii din comunitate.

Formarea cadrelor didactice nerrome care lucreaz cu elevi rromi - rromanipen educa ional

123

n cadrul celor doi ani, 2004 2005, aproape nou sute de cadre didactice preponderent nerrome au beneficiat de formare, conform profilului acestor dou componente. Al i parteneri n organizarea i derularea cursurilor au fost, pe lng Ministerul Educa iei i Reprezentan a UNICEF, vechiul partener - Organiza ia Salva i Copiii -, Romani CRISS i PER.

Rafinarea programului n anul 2006. Pregtirea de profesori rromi i nerromi ca formatori na ionali n rromanipenul educa ional (promo ia 2006)
Succesul demonstrat n formarea cadrelor didactice nerrome n profilul componentelor mai sus expuse, n anii calendaristici 2004 i 2005, evalurile participan ilor, ct i necesit ile, provocrile i diversificrile nou aprute n domeniul educa iei pentru rromi (noi programe finan ate de FER (REF) Budapesta sau unele necesit i ale megaprogramului educa ional PHARE (2001, 2003, 2004) al Ministerului Educa iei din perspectiva componentei rrome, au determinat Direc ia de Minorit i s gndeasc, pentru anul 2006, un Program na ional de pregtire a formatorilor na ionali n rromanipen educa ional, selecta i din rndul cadrelor didactice nerrome i rrome, care, cu ncepere din anul 1999 i pn n anul 2005, au beneficiat de cel pu in un stagiu de formare organizat n profil educa ional rrom de ctre Ministerul Educa iei i / sau de partenerii si (Salva i Copiii, UNICEF, Project on Ethnic Relations (PER), InstitutuI Intercultural Timioara CEDU 2000+, Romani CRISS, HELP Iai .a., C.R.C.R. Cluj Napoca, Caritas Satu Mare .a.). Astfel, primul curs examen pentru formatori na ionali n rromanipen educa ional s-a desfurat n vara anului 2006, reunind 150 cadre didactice rrome i nerrome, distribuite n 3 stagii. Finan area programului a fost asigurat de urmtorii parteneri: Reprezentan a UNICEF, PER, Romani CRISS (OSI Budapesta), Salva i Copiii. Cei 150 de cursan i au beneficiat anterior de formri cu acest profil (n perioada 1999 2005) i au fost examina i (n 2006) din perspectiva urmtoarelor componente: istoria rromilor, tradi iile rromilor, politici educa ionale i legisla ie nondiscriminatorie, comunicare n spa iul colar cu elevii i prin ii rromi. n viziunea Ministerului Educa iei - Direc ia General nv mnt n Limbile Minorit ilor i a aplicantului partener ca furnizor de formare PER Tg. Mure, ct i a partenerului nou cooptat - Romani CRISS pregtirea formatorilor na ionali n rromanipen s-a structurat pe urmtoarele trei componente: Componenta A. Impactul cunoaterii de ctre cadrele didactice nerrome n procesul educa ional cu elevii i copiii rromi a istoriei, a obiceiurilor i tradi iilor, a credin elor, mentalit ilor i a supersti iilor rromilor etc.

124

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Componenta B. Cunoaterea de ctre cadrele didactice nerrome n procesul educa ional cu elevii i copiii rromi a politicilor educa ionale, a legisla iei i a istoricului nv mntului pentru rromi. Componenta C. Comunicare cu elevii rromi, cu prin ii acestora i cu comunitatea rrom. Achizi iile la seminarul examen. Mod de desfurare. Finalit i Cele 3 stagii de formare (4 - 10. 08. 2006, 14 - 20.08. 2006 i 20 - 26.08. 2006) au reunit 130 de cursan i - concuren i, fiecare avnd cte 6 zile de formare i grupnd cte 42 50 cursan i - concuren i / stagiu. n prima dup amiaz, cursan ii au asistat la o lec ie practic de comunicare, adaptat la profilul cursului, rromanipen educa ional. Din a doua zi, n intervalul 8,30 15, 30, cte 10 cursan i concuren i au sus inut timp de cte 30 minute tema din componenta C (comunicare) + 20 minute din componenta A (rromanipen) ori, potrivit op iunii, din componenta B (politici educa ionale pentru rromi, urmat de 10 minute de ntrebri i rspunsuri primite din partea profesorilor formatori din comisia de evaluare i, de asemenea, din partea contracandida ilor lor. Tema s-a ales, prin tragere de bilet, n preziua sus inerii, la ora 15,30, dintr-o list cu teme noi. Cursan ii concuren i au fost obliga i s participe, zilnic, la cursul examen. Rezultatele (admis / respins) s-au comunicat, electronic, la dou zile dup ncheierea cursului respectiv. La ncheierea cursului examen, to i cursan ii au primit adeverin de facilitator n rromanipenul educa ional.

Noi viziuni (2007- 2008)


Cu ncepere din anul 2007, Ministerului Educa iei - Direc ia General nv mnt n Limbile Minorit ilor i Rela ia cu Parlamentul aloc sumele necesare formrii n rromanipen educa ional, pe de o parte, i, pe de alta, n formarea i examinarea facilitatorilor na ionali n acest profil de formare. Se continu astfel, anual, formarea a cte 400-450 de cadre didactice nerrome din perspectiva rromanipenului i a cte 60 de cursan i, de asemenea din rndul educatoarelor, institutorilor, al profesorilor i directorilor, al consilierilor colari i ai inspectorilor, ca facilitatori na ionali. Este de remarcat faptul c foarte mul i dintre absolven ii cursului examen din anul 2006, dar i din rndul celor forma i n anii 2007 i 2008 au fost coopta i de CCDuri pentru a furniza formare n jude ele lor de reedin sau n altele, n care au fost solicita i, pe toate cele patru componentele de formare (tradi ii, istorie, comunicare, educa ie).

Formarea cadrelor didactice nerrome care lucreaz cu elevi rromi - rromanipen educa ional

125

Recent, n toamna anului 2008, CNCD a format, n parteneriat cu MECT, un numr de al i 200 de cursan i, din acelai grup int, n profilul educa iei nondiscriminatorii, nonsegrega ioniste.

Concluzii
Evident, o astfel de interven ie de formare continu nu poate fi dect una de criz, prin ea ncercndu-se s se salveze ntructva presta ia ce s-ar dori nuan at n beneficiul elevilor i copiilor rromi din spa iul colar, din perspectiva unei abordri nondiscriminatorii, avizate din punctul de vedere al cunoaterii i respectrii alterit ii. Formarea n profilul inteculturalit ii, al diversit ii, al nondiscriminrii i al comunicrii concise i eficiente ar trebui inclus n programele de formare ini ial, n toate facult ile i, de ce nu, ca teme obligatorii de parcurs n cadrul modulului psiho-pedagogic; O treime din participan ii la cursurile de rromanipen educa ional, la sfritul acestora, i certific demersul didactic diurn, contientizeaz c modul de lucru cu elevii i copiii rromi este unul adecvat, corespunztor. O a doua treime nva s dovedeasc re inere atunci cnd este vorba de ei i noi, s contientizeze c nu pot fi de vin doar unii, adic rromii. Ultima treime este constituit din cadre didactice pentru care este nevoie, n continuare, de noi interven ii de formare, avnd nc ndoieli, manifestnd nc rezerve n a se informa, a n elege, a accepta, de a empatiza i de a promova valorile celuilalt. Investi iile n formarea continu i n cea ini ial trebuie s fie complementare, fiind nevoie s se nso easc nc o vreme, dar, continuu, trebuie investit, fr a cuta ca rezultatele s apar instantaneu. Un rspuns la nerbdarea de a culege roade poate fi desprins i din Diagrama Saru 2007, pe care o prezentm aici. Diagrama de mai jos ncearc s demonstreze celor sceptici viabilitatea investi iilor de orice tip n comunit ile de rromi, fa de cunoaterea rromilor etc., ce se afl ntr-un raport invers propor ional investi ie profit din perspectiva factorului timp.

126

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

I N V E S T I I E

VOI NOI

P R O F I T

Factorul Timp
Diagrama Saru, 2007

Cu alte cuvinte, ceea ce auzim, adesea, legat de aparenta ineficien a investi iilor, a ncrederii n rromi, ar trebui vzut prin prisma graficului de mai sus, cnd, dup o perioad de investi ie, profitul devine, progresiv, vizibil, astfel nct, odat cu consumarea factorului Timp, se nregistreaz o satura ie benefic, un refuz normal de absorb ie a investi iilor, secondat de o cretere invers propor ional a profitului. Aadar, cu trecerea timpului, comunit ile de rromi, inclusiv cea colar, i vor gestiona singure - mai cu seam dup atragerea resurselor umane rrome corespunztoare n acest proces - problemele, dificult ile, aspira iile.

FORMAREA CONTINU I INI IAL A CADRELOR DIDACTICE N DOMENIUL INTERCULTURALIT II


Adrian-Nicolae Furtun

La o analiz atent a oricrui modul psihopedagogic predat n universit ile din Romnia, unul din segmentele cele mai importante care nu este luat n calcul este cel al interculturalit ii, diversit ii. Adesea, pentru problemele cele mai grave pe care le ntlnesc n cadrul unit ilor de nv mnt n care i desfoar activitatea (clase cu structur multietnic, clase cu elevi provenind din familii dezorganizate etc.), cadrele didactice se afl n imposibilitatea de a aplica solu ii pe care le-au nv at de-a lungul formrii lor continue. I - Considerai c, n formarea iniial a profesorilor, au fost luate n considerare diversitatea, interculturalitatea, informarea despre minoriti? n ce msur? D.G. - Consider c, n formarea ini ial a profesorilor, diversitatea, interculturalitatea, informarea despre minorit i nu au fost luate n considerare absolut deloc, o demonstreaz programa modulului psiho-pedagogic absolvit de cadrele didactice. Delia Grigore formator n cadrul PNMFCDN (Programul na ional multianual de formare a cadrelor didactice nerrome i rrome). Primul program derulat de Ministerul Educa iei, care a avut ca obiectiv formarea cadrelor didactice n domeniul interculturalit ii, diversit ii a fost Programul na ional multianual de formare a cadrelor didactice nerrome care lucreaz cu elevi i copii rromi (PNMFCDN), derulat de Ministerul Educa iei, Cercetrii i Tineretului din anul 2004. Aadar, evaluarea pe care o vom efectua va avea ca punct de plecare anul 2004. Programul a debutat nc din anul 1999 sub coordonarea organiza iei Salva i Copiii, cu sprijin financiar din partea Unicef. ntrebarea principal creia i vom da rspuns nc de la nceputul acestui articol este ce vom evalua, n condi iile n care tipurile principale de evaluare se mpart n: evaluare de proces; evaluare de produs; evaluare de impact;

128

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Datele documentare de care dispunem ne permit s realizm o evaluare de proces, n sensul c dispunem de informa ii asupra modului n care s-a desfurat cursul de formare n domeniul rromanipenului pentru cadrele didactice nerrome din anul 2004 pn n 2008108. Evaluarea de produs ar presupune evaluarea participan ilor, a nivelului de cunotin e dobndit de acetia n timpul cursului. O astfel de evaluare a fost realizat de organizatorii cursului de formare, care au aplicat participan ilor un chestionar de 14 ntrebri. Singurul lucru pe care am putea s-l facem ar fi acela de a analiza structura chestionarului aplicat, ns nu acesta este spiritul evalurii noastre. n afar de aceasta, nu am avut acces n a intervieva/chestiona un numr semnificativ de profesori nerromi forma i n cadrul programului. n ceea ce privete evaluarea impactului acestei politici educa ionale n sistemul na ional de educa ie, considerm c perioada de timp care s-a scurs din anul 2004 pn n prezent nu ne permite s fim obiectivi n aprecierile noastre, fiind prea scurt. nainte de a trece la discu ia propriu-zis asupra procesului de formare a cadrelor didactice nerrome care lucreaz cu elevi i copii rromi dorim s realizm o trecere n revist a istoricului acestui program.

Scurt istoric al Programului na ional de formare a cadrelor didactice nerrome care lucreaz cu elevi rromi109
Ini ial, acest program de formare, ce a debutat n anul 2004, a fost cunoscut sub denumirea de Programul na ional multianual pentru formarea cadrelor didactice nerrome i rrome care lucreaz cu elevi i copii rromi, din perspectiva rromanipenului educa ional (al specificului istoricocultural rrom i dintr-o abordare intercultural). Modelul de formare asupra cruia Ministerul Educa iei i Cercetrii prin Direc ia nv mnt n Limbile Minorit ilor Na ionale s-a ndreptat a fost cel pe care Organiza ia Salva i Copiii l-a structurat, cu ncepere din anul 1999, i l-a derulat pn n anul 2003, n colaborare cu MECDGLMNAE (care a furnizat formatorii i a pus la dispozi ie cadrele didactice participante), ntr-o serie de stagii de formare, ce au avut ca int dobndirea de cunotin e i de componente practice necesare dezvoltrii i inovrii n activitatea didactic pentru rromi, n condi iile necunoaterii suficiente - de ctre educatoarele, nv torii i profesorii nerromi, dar, uneori, i de cei rromi -, a specificului etno-cultural i a grupului colar rrom, ct i a reglementrilor legislative cu privire la rromi.

108

Vezi Formarea cadrelor didactice nerrome care lucreaz cu copii i elevi rromi n rromanipenul educa ional conf. dr. Gheorghe Saru, pp. 120-126. 109 Istoricul acestui program a fost elaborat n ntregime de Conf. univ. dr. Gh. Saru, care a pus la dispozi ia echipei de cercetare un amplu material referitor la politicile educa ionale pentru rromi, printre care i informa iile despre PNFCDN.

Formarea continu i ini ial a cadrelor didactice n domeniul interculturalit ii I A i nceput s preda i din 1999.

129

V.B. Din 1999 am nceput s predau, la ini iativa organiza iei Salva i Copiii care i-a dat seama c profesorii nu au aceast formare, i nu vina lor, pentru c de-a lungul timpului planurile de nv mnt au avut o alt structur... i din atunci..., i datorit organismelor interna ionale n care noi voiam s accedem ca ar... Salva i Copiii a considerat c n domeniul copiilor trebuie s fim pregti i i a fcut un parteneriat cu Ministerul nv mntului, finan at de Unicef i Phare, aa..., prin care noi n fiecare var aduceam cam 160-180 de profesori din ar. Puneam ntlnirea n diferite locuri unde le era mai uor s ajung profesorilor din patru cel mult cinci jude e cte 10 profesori din fiecare jude ; i reueam s facem cam patru astfel de ntlniri pe fiecare var; c mai erau i cursurile pentru profesorii de limb rromani... i pentru inspectorii colari... i nu puteam s m ocup numai de profesori(-i) (nerromi)! Deci cam 160-180 de cadre didactice, de la grdini pn la... directori de coli, profesori propriu-zis i cred c am avut i inspectori colari. Aa... E! Au durat cursurile astea din 1999 pn n 2007, de fapt ele cred c se mai fac i acum, cci i n 2008 au fost, numai c le-a preluat ministerul... Vasile Burtea, formator n cadrul PNMFCDN n acest scop, s-au avut n vedere utilizarea, n procesul de formare, i a altor experien e pozitive acumulate n Romnia - mai cu seam cele privind elaborarea de instrumente de lucru i experien e de formare a cadrelor didactice rrome i nerrome - n cadrul parteneriatelor dintre MEdC cu organiza ii ca UNICEF, Salva i Copiii, CEDU 2000+, Project on Ethnic Relations (PER), C.R.C.R. Cluj Napoca, Funda ia Providen a, Institutul Intercultural Timioara, Caritas Satu Mare, CREDIS - Universitatea Bucureti, HELP Iai i, nu n ultim rnd, Rromani CRISS. Avnd n vedere structurarea nv mntului romnesc destinat categoriei popula ionale mai sus men ionate, se impunea crearea unui model de formare (care, prin validare, s fie extins) a cadrelor didactice nerrome, n direc ia cunoaterii specificului rrom, a aspectelor interculturale i de comunicare, ale legisla iei i reglementrilor n vigoare din perspectiv cross-curicular i a celei specific rrome. Astfel, n grupul - int, s-au regsit cadre didactice nerrome (romne, maghiare etc.), dar i rrome, din toate jude ele - educatoare, nv tori, profesori, directori - selec ionate din grdini ele, colile, liceele i AM-uri, n care nva preponderent elevi rromi. I - Cum ai relaionat cu profesorii cursani? D.G. - Aparent bine. Profesorii nerromi preau fascina i mai degrab de exotismul unui formator rrom mbrcat n port tradi ional dect de informa iile ob inute. Delia Grigore, formator n cadrul PNMFCDN Anual, cele 8-11 stagii de formare s-au derulat zonal, polarizndu-se 4 jude e limitrofe, pentru cte maxim 40 de cadre didactice fiecare, timp de cte 2 zile / stagiu.

130

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Formatorii, rromi i nerromi (Delia Grigore, Mariana Buceanu, Vasile Burtea, Gheorghe Saru, Betty Alman, Maria Koreck, Miralena Mamina, Petre Petcu , Kacso Gabriella, Murvai Laszlo .a.), au asigurat formarea pe urmtoarele componente: A. Componenta specific rrom, cu subcomponentele: 1. Zestrea educa ional specific a copilului rrom precolar i a colarului rrom de clasa I - o necunoscut pentru cadrul didactic nerrom. 2. Tradi ii rrome, istoria i limba rromilor i 3. Oferta educa ional pentru rromi a. Legisla ia privind nv mntul n limbile minorit ilor i legisla ia nuan at pentru nv mntul destinat rromilor, inclusiv din perspectiva predrii curriculumului adi ional rrom de limba, literatura i istoria rromilor; b. Configura ia nv mntului n limba rromani c. Politici educa ionale i sociale (guvernamentale i neguvernamentale) privind nv mntul pentru rromi i istoria social a rromilor). B. Componenta intercultural, interetnic i de comunicare a) Interculturalitatea i cunoaterea rela iilor interetnice ca modalitate de introducere a noilor educa ii n nv mntul romnesc destinat copiilor rromi. b) Tehnici de comunicare cu precolarii i elevii rromi n spa iul colar c) Tehnici de comunicare cu prin ii elevilor i cu rromii din comunitate. n cadrul celor doi ani, 2004 2005, aproape nou sute de cadre didactice preponderent nerrome au beneficiat de formare, conform profilului acestor dou componente. I Considerai c profesorii cursani aveau cunotine referitoare la minoriti? M.B. N-aveau. I Dar cu privire la rromi? M.B. n nici un caz! Cursurile astea au fost man cereasc pentru ei, din punct de vedere pedagogic. Pi dac ncepeam cursul cu oameni care nici nu..., ce!..., erau rasiti, nedocumenta i. Neinforma i. Aveau prejudec i: rromii sunt murdari, ce vre i s ne nv a i dumneavoastr? La jumtatea cursului evaluam evolu ia fiecrui participant i constatam c era foarte greu, nu-i schimbau atitudinea, pentru c aveau prejudec i, aveau doar experien e strict personale. Cu prin ii problem..., cu... aveau foarte multe experien e personale care le influen au clar atitudinea fa de rromi. i iat, de aceea gsesc aceste cursuri de formare, nu neaprat modulul meu, absolut minunate! La sfritul cursului profesorul Saru mi spunea de fiecare dat: Drag, s mi-i sco i prieteni cu copiii rromi. i, ntr-adevr deveneau prieteni cu copiii rromi, eu una sunt optimist. Nu tiu ce-au fcut ei apoi, pentru c aceste cursuri nu au fost monitorizate, nu ai cum s msori asta foarte uor, ci n timp, e clar!

Formarea continu i ini ial a cadrelor didactice n domeniul interculturalit ii

131

I - Considerai c profesorii cursani aveau stereotipuri, prejudeci cu privire la rromi? M.B. Da. Aveau prejudec i: Dac to i rromii ar fi ca dumneavoastr ar fi foarte bine; Cu aceti copii n-o s se poat face nimic niciodat, copiii rromi sunt sraci, ei fac ce vd n familiile lor...; Noi ne strduim foarte mult, ei niciodat! Mariana Buceanu formator n cadrul programului PNMFCDN Demararea, din anul 2004, a Programului na ional multianual de formare a cadrelor didactice nerrome care lucreaz cu elevi i copii rromi (PNMFCDN), la ini iativa Ministerului Educa iei i Cercetrii i a organiza iei Salva i Copiii!, cu parteneriatul i sprijinul financiar asigurat preponderent de Reprezentan a UNICEF n Romnia (anual, 10 -12 stagii) i de Biroul Regional P. E. R. (Proiectul pentru Rela ii Etnice SUA, biroul din Tg. Mure), anual 3 stagii finan ate, uneori, n parteneriat cu DRI (Departamentul pentru Rela ii Interetnice al Guvernului Romniei). n acest program, cte 450 de cadre didactice nerrome care predau la clase i coli cu cel pu in 25 35% elevi rromi s-au format n anii calendaristici 2004 i 2005, beneficiind de o formare compensatorie din perspectiva istoriei sociale a rromilor, a specificului cultural rrom, a mentalit ilor i a ateptrilor rromilor fa de presta ia colar a acestora, de asemenea, din punctul de vedere al comunicrii n spa iul colar cu elevi i prin i rromi etc. Programul s-a continuat i n vara anului 2006, ca un cursexamen, n scopul pregtirii i atestrii a 150 de formatori na ionali, rromi i nerromi, n rromanipen educa ional, care, la nivel de jude (cte 2-4 / jude ) s pregteasc alte cadre didactice nerrome din perspectiva rromanipen-ului cu impact educa ional.

Modul de derulare a stagiilor


Stagiile de formare (8 -11 / an) se deruleaz zonal (polarizndu-se 4 jude e limitrofe), pentru max. 40 cadre didactice fiecare, timp de cte 2 zile / stagiu. Tabel 1. Distribu ia numrului profesorilor nerromi i a numrului de stagii de formare din cadrul PNMFCDN pe anii 2004 i 2005. Anul 2004 2005 Total Numrul de stagii 10 11 21 Numrul de cadre didactice formate 384 325 709

132

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

I Care era durata ntregului curs de formare? M.B. Da. Trei patru zile. Modulul meu avea o zi, uneori i o jumtate de zi, depinde cum ne n elegeam ntre noi formatorii. Dar de regul eu aveam cam o jumtate de zi. Mariana Buceanu, formator n cadrul PNMFCDN Tabel 1. Distribu ia, pe jude e, a numrului profesorilor nerromi forma i n cadrul PNFCDN n perioada 2004-2005. Profesori Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Alba Arad Arge Bacu Bihor Bistri a Nsud Botoani Braov Brila Bucureti Buzu Cara-Severin Clrai Constan a Covasna Cluj Dmbovi a Dolj Gala i Giurgiu Gorj Jude ul nerromi forma i 17 16 20 17 39 14 17 17 18 12 12 17 18 23 10 18 17 11 18 9 16 Nr. crt. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Jude ul Harghita Hunedoara Iai Ialomi a Ilfov Maramure Mehedin i Mure Neam Olt Prahova Satu Mare Slaj Sibiu Suceava Teleorman Timi Tulcea Vaslui Vlcea Vrancea Total Profesori nerromi forma i 19 17 14 18 11 18 15 18 17 15 18 17 8 17 18 20 19 17 18 20 19 709

Formarea continu i ini ial a cadrelor didactice n domeniul interculturalit ii

133

n perioada 3-5 iunie 2005 au absolvit cursul special organizat la Costineti, pentru directorii de coli cu elevi rromi Managementul rela iilor interetnice n sistemul educa ional, un numr de 25 de directori de coli din 25 de jude e. Au fost pregti i, de asemenea, n perioada 27-31 august 2005, 48 de profesori nerromi n cadrul cursurilor speciale cu profesorii de liceu n care nva elevi rromi. Iat care au fost criteriile n baza crora s-a realizat selec ia cadrelor didactice nerrome care au participat n cadrul PNMFCDN: - au fost selectate cadrele didactice care activeaz n uniti de nvmnt preponderent cu elevi de etnie rrom; - s-a solicitat ca persoanele nominalizate s aib, efectiv, la clas (deci nu n coal) cel pu in 20 40 % elevi rromi; - s-a solicitat ca persoanele desemnate s nu fie din aceeai coal, ci max. 2 cadre didactice din aceeai grdini , coal sau liceu; - s-a solicitat s nu se trimit cadre didactice din coli care sunt sau au mai fost n alte proiecte; - s-a solicitat s se trimit cadre didactice nerrome i nu rrome; - s-a solicitat ca n grup s fie, deopotriv, educatoare, nv tori, profesori / directori - profesori care, la gimnaziu i liceu, intr n ct mai multe clase cu elevi rromi. I Am neles c aceti profesori lucrau la clase cu un numr semnificativ de elevi rromi, ce nseamn aceasta? M.B. Erau i din mediul urban i din mediul rural, aveau i clase mixte i clase compacte; i foarte interesan i mi s-au prut profesorii din mediul rural. Paradoxal, ni se prea foarte interesant c profesorii din mediul rural erau mai deschii. i aa se explic, pentru c venicia s-a nscut la sat. Mariana Buceanu, formator n cadrul PNMFCDN Analiz: Puncte slabe: n cadrul cursurilor speciale din anul 2005 au fost formate prea pu ine cadre didactice nerrome n raport cu necesit ile din teren. n opinia noastr, durata unui curs de formare a cadrelor didactice nerrome, de 2-3 zile a fost prea scurt. ns datorit cheltuielilor

134

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

I - Ce efect imediat ai observat c aveau cursurile dvs. de formare asupra profesorilor? Dar impactul n timp? D.G. - Efectul imediat al cursului de formare de antropologie / cultur tradi ional rromani a fost unul vag, superficial, legat mai ales de fascina ia fa de ceea ce profesorii cursan i considerau a fi exotic n cultura rromani. Timpul prea scurt alocat modulului de formare a condus la un curs aproape n totalitate expozitiv, cu prea pu ine metode interactive. Rezultatul masivei livrri de informa ie a fost o asimilare inadecvat a acesteia de ctre profesorii cursan i. Evaluarea nu a fost real, tuturor cursan ilor eliberndu-li-se adeverin e de absolvire a cursului de formare. Impactul n timp nu a fost analizat, pentru c nu s-a fcut o monitorizare a activit ii cadrelor didactice dup absolvirea cursului de formare. Delia Grigore, formator n cadrul PNMFCDN. Puncte tari: Considerm un avantaj al acestor cursuri de formare faptul c formatorii au fost unii dintre cei mai experimenta i i informa i n domeniul interculturalit ii. Din datele culese de echipa noastr de cercettori reiese c n Romnia exist un numr de peste 14065110 unit i colare, alocnd n medie un numr de 20 de cadre didactice pe fiecare unitate de nv mnt ob inem cifra de 281300. n continuare dorim s analizm urmtorul tabel comparativ:

Anul

Nr. total de cadre didactice 281300 281300 281300 281300

Nr. de cadre didactice formate n cadrul PNMFCDN 384 325 150111, 130 420

Procentul cadrelor didactice formate n PNMFCDN n raport cu numrul total de cadre didactice 0,13% 0,11% 0,09% 0,14%

2004 2005 2006 2007

Cifra aceasta a rezultat n urma chestionarului pe care l-am aplicat ISJ-urilor, la aceast ntrebare din chestionar rspunznd doar 37 din cele 42 de ISJ-uri. Facem precizarea c vom utiliza aceast cifr n cadrul analizei de fa doar ca referin teoretic. 111 Formatori n rromanipen educa ional.
110

Formarea continu i ini ial a cadrelor didactice n domeniul interculturalit ii

135

Formatorii na ionali n rromanipenul educa ional


Din cadrul PNMFCDN s-a desprins programul de formare de formatori pe rromanipen educa ional. Programul s-a desfurat ca un curs-examen, avnd finalitatea de a forma 150 de formatori na ionali, rromi i nerromi. Programul s-a continuat i n vara anului 2006, ca un curs-examen, n scopul pregtirii i atestrii a 150 de formatori na ionali, rromi i nerromi, n rromanipen educa ional, care, la nivel de jude (cte 2-4 / jude ) s pregteasc alte cadre didactice nerrome din perspectiva rromanipenului cu impact educa ional. M.S. n Costineti, 2006, toat luna august. Veniser profesori din toat ara. A trebuit s ne mpr im n dou grupe, dou comisii de evaluare pentru c n-am fi fcut fa , erau foarte mul i oameni. Mariana Sandu, formator n cadrul PNMFCDN n viziunea Ministerului Educa iei i Cercetrii - Direc ia General nv mnt n Limbile Minorit ilor i a aplicantului partener ca furnizor de formare PER Tg. Mure, ct i a partenerului nou cooptat - Rromani CRISS pregtirea formatorilor na ionali n rromanipen se structureaz pe urmtoarele trei componente: Componenta A. Impactul cunoaterii de ctre cadrele didactice nerrome n procesul educa ional cu elevii i copiii rromi a istoriei, a obiceiurilor i tradi iilor, a credin elor, mentalit ilor i a supersti iilor rromilor etc. Componenta B. Cunoaterea de ctre cadrele didactice nerrome n procesul educa ional cu elevii i copiii rromi a politicilor educa ionale, a legisla iei i a istoricului nv mntului pentru rromi. Componenta C. Comunicare cu elevii rromi, cu prin ii acestora i cu comunitatea rrom. I Erau pregtii sau nu erau? M.S. Uite cum a fost: ei ncercau s se pregteasc, ns nu snt sigur c n elegeau ce le ceream. Ei repetau papagalicete: phralipe etc., tiau care sunt principiile rromanipenului educa ional, nv aser din cr ile Deliei, repetau chestiile astea. - Mariana Sandu, formator n cadrul PNMFCDN A venit tipa din Vrancea cu un proiect despre copiii rromi, fusese ea aa n tot satul... filmase csu e i copii, prin i, nite oameni speria i care stteau mai n spate... i pe baza respectivului material ea ncepea s spun: c ea s-a dus la profesorii din coal, cred c aa trebuiau s fac, i n cadrul unui consiliu s-i zicem, a transmis ceva informa ii despre copiii rromi, artndu-le i filmule ul respectiv, spunea c a avut un succes extraordinar, c ea poate s schimbe optica oamenilor..., deci prea c ea tie ce vrea! E! Dar n afara faptului c expusese pe ecran nite copilai cu familiile lor, tipa de fapt nu transmitea nimic. M-am uitat la filmule ...era o comunitate mai variat, aa s zicem. i dup ce le-a expus era foarte fericit i credea c asta-i tot ce trebuie s spun. Se vedea c nu tia ce s spun, era i emo ionat, recunosc. - Mariana Sandu, formator n cadrul PNMFCDN

136

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

n aceste programe, nu s-au inclus i cheltuielile cota parte/elev rrom din Programele Laptele si cornul, Rechizite, Bani de liceu etc. i nici cheltuielile cota parte ale MECT si ale ISJ-urilor n programe derulate pentru rromi si categorii defavorizate n cadrul Programului educa ional PHARE112. Pentru anul 2008, se men in aproximativ aceleai programe de formare, crora li se adaug i programul de formare a 235 de cadre didactice rrome din perspectiva msurilor activ-participative la clas.

Concluzii
Referitor la modul de selec ie al cadrelor didactice nerrome implicate n acest proces, un minus ar putea fi reprezentat de faptul c nu s-a luat n considerare dac sunt pregtite mai multe cadre didactice care predau materii apar innd filierei reale (matematic, fizic, chimie etc.) dect cadre didactice care predau materii apar innd filierei umaniste (limba i literatura romn, limbi strine, geografie, istorie etc.) Un alt dezavantaj al acestui program, ntlnit doar n situa ia ctorva dintre sesiunile de formare desfurate, a fost acela al neadaptrii slilor de training la numrul de participan i, spa iul fiind insuficient. Referitor la evaluarea de produs a acestei politici educa ionale pentru rromi, cunotin ele dobndite efectiv de profesori n cadrul sesiunilor de formare, reclamm faptul c nu a existat un plan, program de monitorizare a activit ii desfurate de aceste cadre didactice dup absolvirea cursului. Neexistnd un program de evaluare, nici din partea Ministerului Educa iei, nici din partea societ ii civile (care ar fi putut fi mai obiectiv n aprecierile sale, datorit faptului c nu a fost implicat n mod direct n derularea programului) nu putem aprecia n ce msur informa iile primite de ctre cadrele didactice nerrome i schimbrile pe care trebuiau s le produc aceste programe au ajuns la beneficiarii principali ai acestui program: elevii rromi i nerromi. n ceea ce privete evaluarea impactului acestui program n sistemul na ional de educa ie considerm c nu putem face o serie de aprecieri demne de luat n considerare, n condi iile n care perioada de timp care s-a scurs din 2004 este scurt. Parteneriatele dintre MEdC cu organiza ii ca UNICEF, Salva i Copiii, CEDU 2000+, Project on Ethnic Relations (PER), C.R.C.R. Cluj Napoca, Funda ia Providen a, Institutul Intercultural Timioara, Caritas Satu Mare, CREDIS - Universitatea Bucureti, HELP Iai, Rromani CRISS reprezint un punct forte al programului, att n ceea ce privete transparen a sa, ct i faptul c experien a acestor parteneri a fost preluat i fructificat.

112

Informa iile au fost preluate din materialul d-lui Gh. Saru.

Formarea continu i ini ial a cadrelor didactice n domeniul interculturalit ii

137

Numrul redus de cadre didactice nerrome formate (ntre 0,09% i 0,14% din totalul cadrelor didactice) n cadrul PNMFCDN n raport cu numrul total de cadre didactice din Romnia reprezint un semnal de alarm ce trebuie s determine Ministerul Educa iei s continue derularea acestui program, avnd n vedere numrul de coli n care se afl i elevi de etnie rrom. Un alt plus acestui program este constituit de faptul c formatorii ini iali: Delia Grigore, Mariana Buceanu, Vasile Burtea, Gheorghe Saru, Betty Alman, Maria Koreck, Miralena Mamina, Petre Petcu , Kacso Gabriella, Murvai Laszlo .a. reprezint persoane cu recunoatere n domeniu, aceasta contribuind cu siguran la calitatea formrii participan ilor.

138

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

MSURI AFIRMATIVE113
Mihai Neacu

Egalitatea anselor / oportunit i egale Msuri afirmative Ac iune afirmativ Discriminare pozitiv Abordri rectificative
Egalitatea anselor / oportunit i egale Egalitatea anselor/oportunit i egale presupune rezolvarea discrepan ei dintre dreptul la auto-determinare i experien a efectiv a auto-determinrii (D.E. Mithaug, 1996). Aceast discrepan se datoreaz deficitului de capacit i i oportunit i ale unor indivizi pentru care multe circumstan e de natur personal, social i economic se afl n afara controlului lor, ceea ce conduce la inegalitate prin inegalitatea anselor. Teoria oportunit ilor egale justific corectarea nedrept ilor sociale (social redress) n favoarea celor afla i ntr-o situa ie dezavantajoas, afirmnd c: (a) to i indivizii au dreptul la auto-determinare, (b) condi iile psihologice i sociale derivate din experimentarea libert ii determin ca unii indivizi i unele grupuri s experimenteze avantaje incorecte n determinarea propriului lor viitor, n compara ie cu al ii, (c) diminuarea anselor de auto-determinare a celor afla i ntr-o situa ie dezavantajoas se datoreaz unor for e sociale aflate n afara controlului lor, i (d) ca o consecin a acestor declinuri / diminuri, este de datoria colectivit ii s promoveze mbunt irea anselor de succes n procesul de auto-determinare pentru cei dezavantaja i (D.E. Mithaug, 1996). Promovarea conceptului de egalitate a anselor, presupune n mod automat c la nivelul sistemului social se manifest unele ac iuni discriminative la adresa unor indivizi, ac iuni duntoare n general ntregii societ i. n acest sens, cele mai afectate grupuri sociale sunt cele din rndul minorit ilor (etnice, religioase, sexuale), femeile, btrnii i persoanele cu handicap, i n mod quasigeneral - sracii, n general persoanele cu slujbe i
Textele de fa ncearc s realizeze o evaluare att a politicilor mediatorului colar i a acordrii de msuri afirmative n rndul popula iei rrome (rezultate cantitative i calitative cu indicii respectivi) ct i a modului n care aceste politici au fost ancorate n ntregul sistem educa ional din Romnia. n acest sens, men ionm faptul c teoria sociologic care ne va orienta va fi cea structural-func ionalist, aceasta viznd descoperirea tuturor raporturilor func ionale dintre parte i ntreg prin relevarea corela iilor dintre structura statusurilor (n cazul nostru, politicile educa ionale analizate) i realizarea rolurilor lor n raza celor patru cerin e func ionale, care ne vor ghida i n evaluarea de fa : 1. atingerea scopurilor (n ce msur aceste politici i-au atins obiectivele stabilite ini ial), 2. adaptarea (n ce msur au fost elaborate n armonie cu cerin ele, nevoile educa ionale existente), 3. men inerea modelului (patern) (au rspuns ele nevoilor din societate nct modelul s continue?) i 4. integrarea (n ce msur modelul se va integra n sistemul na ional de educa ie).
113

140

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

venituri modeste care nu au capacitatea i nu se regsesc n pozi ia de a putea influen a i negocia cu diferitele structuri de putere cristalizate n cadrul sistemului social. Ac iunea afirmativ Conform ac iunii afirmative, statul poate lua msuri speciale, incluznd finan area unor institu ii educative, a unor locuri n administra ie etc., pn la introducerea unor cote n ocuparea func iilor n stat, n favoarea unor grupuri dezavantajate. Nevoia unor astfel de msuri a aprut limpede atunci cnd s-a ridicat tema realizrii concrete a egalit ii i deci a nondiscriminrii ntre persoane. Ac iunea afirmativ a avut ca punct de pornire ini iative institu ionale. A fost urmrit, n acest scop, identificarea impedimentelor n calea recrutrii, a avansrii ori a pstrrii pe post a persoanelor apar innd unor minorit i; sprijinirea unor candida i minoritari lrgind astfel baza de selec ie; introducerea unui sistem propriu de competi ie pentru persoanele de culoare114. Dreptate rectificativ n lucrarea Dreptate rectificativ n context intergenera ional, Monica Bucurenciu se raporteaz la msurile afirmative - discriminarea pozitiv ca la politici de tip rectificativ, prin care se recunoate c un grup a suferit nedrept i de pe urma ac iunilor altui grup, iar aceast recunoatere structureaz rela ia dintre grupuri i devine necesar, dac se vrea respectarea identit ii grupului care a suferit nedreptatea. Aceasta presupune rectificarea unor nedrept i istorice, adic a unor nedrept i suficient de vechi nct s ridice probleme transgenera ionale (nici cei care le-au svrit i nici cei care le-au suferit n mod direct nu mai sunt n via )115. Msurile afirmative Politica destinat s corecteze practicile de discriminare din trecut mpotriva minorit ilor rasiale, a femeilor, infirmilor i altor grupuri dezavantajate din punct de vedere istoric.116. De regul, conceptul de affirmative action apare fie ca sinonim, fie ca alternativ la cel de positive discrimination: primul circul n spa iul britanic (unde, totui, discriminarea pozitiv e interzis prin lege), iar al doilea, n cel american. Indiferent de aria geo-politic n care este activ i operant, el i-ar putea face astzi loc din zona marilor confruntri ideologice ale post-postmodernismului, n cea a micilor n epturi literare clasice. La
114

Observatorul cultural, nr. 459, 29.01.2009, Gabriel Andreescu Cultura romn mpotriva ac iunii afirmative Introducere Dreptate rectificativ n context intergenera ional, Bucurenciu Monica Maria, www.edituralumen.ro, www.librariavirtuala.com, pag. 5, Editura Lumen, Iai 2006 116 Rundles, Jeff Affirm Affirmative Action Colorado Business Magazine, April 1998
115

Msuri afirmative

141

urma-urmei dup cum explic Richard Fullinwider n Stanford Encyclopedia of Philosophy avem de-a face cu un concept deopotriv economic, politic i filosofic: Ac iune afirmativ nseamn pai pozitiv adopta i n vederea sporirii reprezentrii femeilor i minorit ilor pe pia a muncii, n educa ie i afaceri, de unde de-a lungul istoriei au fost excluse. Cnd aceti pai presupun selec ie preferen ial selec ie bazat pe ras, gen sau etnie ac iunea afirmativ genereaz controverse intense117. Pe de alt parte ns, discriminarea pozitiv nu a fost gndit pentru a permite unui grup de oameni s ob in mai mult dintr-un bun (fie c acel bun este educa ia sau asisten a medical, ori anumite libert i), aa cum este cazul cu politicile restitutive. Un exemplu n acest sens fiind programele de despgubire pentru rromii deporta i n Transnistria n timpul regimului Antonescu. Politicile de discriminare afirmativ au fost gndite pentru a face ca un anumit bun s capete valoare ntr-o anumit comunitate. Nu se pune problema oferirii unei cantit i mai mari de educa ie rromilor, ci aceea a creterii importan ei pe care o are educa ia n comunitatea rrom, astfel nct membrii acesteia s poat beneficia de pe urma ei118.

Istoric
Msurile afirmative din Statele Unite sunt o politic care inten ioneaz s promoveze accesul la educa ie, angajare i locuire pentru o parte din grupurile dezavantajate (minorit i, femei). Motivul declarat pentru politica msurilor afirmative este redresarea efectului discriminrii din trecut i ncurajarea institu iilor publice, cum ar fi universit i, spitale, poli ie s reprezinte popula ia. Acest lucru se ntmpl, de cele mai multe ori, prin programe de recrutare, care au un grup int bine definit, prin tratamentul preferen ial al candida ilor apar innd respectivului grup i, n anumite cazuri, prin folosirea cotelor. Promotorii msurilor afirmative sus in c acestea se adreseaz discriminrii trecute i prezente sau sunt menite s sporeasc diversitatea rasial, etnic i de gen. Oponen ii msurilor afirmative sus in c acestea sunt discriminatorii, c rezultatele lor se bazeaz pe promovarea indivizilor slab califica i, n ciuda celor foarte bine pregti i / califica i pe baza rasei, etniei i sexului. n Statele Unite, msurile afirmative, de cele mai multe ori, apar n momente de tranzi ie din via a unui om: atunci cnd este admis la diverse forme de educa ie, cnd aplic pentru ocuparea unui loc de munc sau cnd i caut o locuin . Msurile afirmative au un mare impact asupra celor tineri i un impact sczut asupra celor n vrst, cu un statut social bine definit.
117
118

Creang i ac iunea afirmativ, Ion Manolescu n Dilema Veche, Anul III, nr.146 - 10 noiembrie 2006 Dreptate rectificativ n context intergenera ional, Bucurenciu Monica Maria, Editura Lumen, Iai 2006, pag. 2 disponibil pe www.edituralumen.ro, www.librariavirtuala.com.

142

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Tratamentul Preferen ial Compensator, 1962


James Farmer, fondatorul Congresului pentru Egalitatea Raselor, a avut o ntlnire cu vicepreedintele de atunci, Lyndon B. Johnson, n care Farmer a propus programul Tratamentul Preferen ial Compensator, pentru a promova egalitatea rasei negre119. La 2 iulie 1964, a fost adoptat de Congresul Statelor Unite Civil Rights Act of 1964, cel mai acoperitor act legislativ de dup cel de-al doilea rzboi mondial. Acest act a stabilit msuri de interzicere a discriminrii n urmtoarele domenii: asisten public, segregare colar, toate programele i activit ile subven ionate la nivel federal, ras, culoare, religie, sex sau origine na ional la angajare. Dac ini ial era esen ialmente ndreptat spre interzicerea actelor de discriminare fr ndoial, flagrante n America de pn atunci Carta drepturilor civile a fost ulterior ajustat, pn a deschis calea sistemului ac iunii afirmative. Adic, dup cum spuneam, al adugrii unor msuri speciale, menite s elimine inegalitatea de anse de facto dintre membrii diferitelor comunit i120. n 1965, Johnson, devenit preedinte, a redenumit Tratamentul Preferen ial Compensator ca Tratamentul msurilor afirmative, ntr-un discurs inut la Universitatea Howard, care a devenit justificarea na ional pentru direc ia non-discriminatorie, spre un efort viguros de mbunt ire a statutului americanilor negri121. Martin Luther King a fost un sus intor al tratamentului preferen ial pentru grupurile dezavantajate istoric. Cnd a fost ntrebat dac a fost corect ca ntr-un program pentru tratament preferen ial s se investeasc miliarde de dolari, King a afirmat cu trie c este corect s se investeasc n asemenea programe, rezumnd totul n cteva cuvinte: O societate care a fcut ceva special mpotriva negrilor pentru sute de ani trebuie acum s fac ceva special numai pentru negri. (Martin Luther King)

Msuri afirmative n Olanda


Oriunde te duci n Europa civilizat, vei descoperi o mul ime de strategii dedicate sprijinirii unor grupuri defavorizate. Poate unul dintre cele mai instructive cazuri de acest tip este integrarea popula iei din Surinam, de ctre olandezi. Cnd n anii 70, dup cptarea independen ei Surinamului, un mare numr de surinamezi au plecat n Olanda, guvernul olandez a mers pn la a favoriza companiile care i angajau pe nou veni i ori pn la a aloca mari resurse peste media destinat olandezului mijlociu pentru educa ia acestora.
119

120

Conrad, Paula J., and Robert B. Maddox. Guide to Affirmative Action. Crisp, 1997 Observatorul Cultural, nr. 459 din 29.01.2009, Cultura romn mpotriva ac iunii afirmative, Gabriel Andreescu 121 Conrad, Paula J., and Robert B. Maddox. Guide to Affirmative Action. Crisp, 1997

Msuri afirmative

143

Astzi, popula ia surinamez are un grad de integrare mult superior altor minorit i (nivelul de omaj este jumtate din cel al turcilor), ei dau culoare (la propriu i la figurat) i putere poporului olandez. n loc s formeze ghetouri, n loc s nmul easc delictele i crima organizat, surinamezii i urmaii lor contribuie la frumuse ea acestei minunate ri122.

Msuri afirmative n Romnia


Primul program strategic al Ministerului Educa iei a avut ca obiectiv constituirea unei tinere intelectualit i pro-activ etnic rrome i a demarat, n nv mntul preuniversitar, n anul 1990, prin alocarea a 55 de locuri distincte la liceele pedagogice (colile Normale din Bucureti, Bacu i Tg. Mure), n scopul formrii de nv tori rromi. Peste doi ani, astfel de facilit i aveau a fi gndite i la nivelul nv mntului superior, prin acordarea, n anul universitar 1992/1993, a primelor 10 locuri distincte pentru candida ii rromi, la sec ia de asisten social a Universit ii din Bucureti, ca apoi, din anul universitar urmtor, i pentru cei care urmau sec iile omoloage ale Universit ilor din Cluj, Iai i Timioara. n nv mntul preuniversitar, constituirea unei tinere intelectualit i rrome a intit, cu precdere, formarea de nv tori rromi, att ini ial - din anul colar 1990/1991, ct i ulterior, din anii colari 1995/1996 i 1996/1997, cnd se extinde pregtirea de nv tori rromi i n cadrul altor coli Normale (Liceele pedagogice din Slatina, Iai, Zalu), ori se reia programul n unit ile liceale cu profil pedagogic n care fusese testat experimentul (la Bucureti, Bacu i Tg. Mure). Dar, din toamna anului 2000, Ministerul Educa iei Na ionale regndete programul i astfel, cu ncepere din anul colar 2001/2002, se acord cte dou locuri distincte fiecrei clase de liceu, indiferent de profil. n fiecare an, n contextul politicilor afirmative ale Ministerului, numrul de locuri distincte acordate elevilor rromi absolven i ai clasei a VIII-a la admiterea n licee i n AM-uri, a crescut de la 1530 n anul colar 2001/2002, la cca. 2300 2500, anual, la nivel de ar, n ultimii patru ani.

122

Observatorul Cultural, nr. 459 din 29.01.2009, Cultura romn mpotriva ac iunii afirmative, Gabriel Andreescu

144

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Dac primele locuri distincte pentru rromi, oferite la admiterea n facult i n contextul discriminrii pozitive, apoi al politicilor afirmative promovate de Minister, au vizat formarea doar de asisten i sociali, din anul universitar 1997/1998 oferta s-a extins cu nc o specializare, limba rromani, la sec ia indianistic (hindi - limba rromani), n cadrul Facult ii de Limbi i Literaturi Strine din Universitatea Bucureti. Prin Ordinul nr. 3577/15 din aprilie 1998, s-a extins numrul de 40-50 de locuri acordate de Minister, anual, Universit ilor din Iai, Cluj, Timioara pentru formarea de asisten i sociali i Universit ii din Bucureti (pentru asisten social i pentru filologie sec ia de limba rromani) la 149 de locuri, iar cel al universit ilor a crescut i el, de la 4 la 9 locuri.

Legitimitate
O societate care a fcut ceva special mpotriva negrilor pentru sute de ani trebuie acum s fac ceva special numai pentru negri. (Martin Luther King) n cazul Romniei, afirma ia lui Martin Luther King, poate fi valid, dac ne raportm la rromi, adaptnd fraza n felul urmtor: o societate, care a fcut ceva special mpotriva rromilor pentru aproape 500 de ani, att ct a durat Robia Rromilor n rile Romne, trebuie acum s fac ceva special numai pentru rromi. Mai mult dect att, n cazul rromilor, dup perioada de robie (1385-1856), la scurt timp din punct de vedere istoric, a urmat o perioad i mai grea care se refer la Holocaustul rromilor (deportarea n Transnistria unde au fost decima i n jur de 36.000 de adul i i 6000 de copii) din perioada anilor 1942-1944. ntorcndu-ne la esen a msurilor afirmative, care n general se refer la msuri reparatorii vis-a-vis de o minoritate ce a fost supus unei discriminri istorice, putem uor argumenta c prin cele dou evenimente majore din istoria rromilor, n spa iul romnesc (Robia i Holocaustul), rromii sunt ndrept i i s beneficieze de msuri afirmative, att n educa ie ct i n alte domenii importante din sfera social. n cazul rromilor, considerm c legitimitatea unor astfel de msuri provine pe de o parte din considerente istorice, iar pe de alt parte din considerente de ordin social, mai ales dac inem cont de faptul c n cazul rromilor srcia s-a etnicizat, acetia fiind cei mai sraci dintre sraci, o parte dintre ei trind sub limita srciei, ajungnd la ceea ce UNDP numete srcia sever, care se manifest atunci cnd pe cap de membru de familie venitul este sub 1 USD pe zi. Din totalul gospodriilor de rromi, numai 25,6% au acces la un sistem de nclzire, doar 41,4% sunt dotate cu instala ie de ap curent (n cas sau n curte), n compara ie cu popula ia majoritar 67,4%, numai 10% au acces la sisteme de nclzire a apei i numai 26% au telefon, comparativ cu 81% n cazul

Msuri afirmative

145

popula iei majoritare. 44, 9% din casele rromilor au igrasie, iar 39% dorm direct pe pmnt, pentru c nu dispun de pat123. n general, n literatura de specialitate, legitimitatea aplicrii unor astfel de msuri se motiveaz aa cum am men ionat mai sus, prin cele dou argumente care se refer ori la nedrept i istorice suficient de vechi nct s ridice probleme transgenera ionale nici cei care le-au svrit i nici cei care le-au suferit nu mai sunt n via ori la grave probleme de ordin social, care se reflect n societate, afectat fiind la rndul ei n mod direct. Aceste probleme pot fi ndreptate din perspectiva justi iei sociale prin aplicarea unor msuri afirmative limitate n timp, care pot contribui la spargerea cercului vicios al srciei, ce se refer la faptul c din starea de srcie se poate iei numai prin investi ia n capitalul uman/educa ional, acolo unde se regsesc (n cazul rromilor) msurile afirmative.

Probleme aprute pe parcursul aplicrii msurilor afirmative


Exemple: cazurile din SUA i exemple de atitudini de tipul celei din Observatorul Cultural (Gabriel Andreescu) nc de la nceputul adoptrii acestor tipuri de msuri, s-a avut n vedere crearea unei elite rrome vizibile, reprezentative pentru comunitatea rrom, care pe de-o parte s constituie pentru autorit ile locale i centrale resurse umane ce pot ocupa posturi n administra ie sau n diferite domenii importante pentru rromi (educa ie, sntate, ocupare), iar pe de alt parte, s reprezinte un model pentru copiii i tinerii rromi. Pe parcursul aplicrii acestor msuri, au nceput s apar i problemele. Un exemplu elocvent este sondajul realizat de Gallup, care relev faptul c n perioada 20002006, pe un eantion de peste 1.400 de studen i, 10% dintre beneficiarii locurilor pentru rromi au min it n legtur cu originea lor i le ocup n mod incorect. Aceeai situa ie se regsete i la nivelul nv mntului liceal, unde ponderea nerromilor este de 13%124. Aadar, o prim problem se refer la faptul c pe locurile destinate rromilor apar n propor ie de minim 10% elevi sau studen i romni. Cea mai mare parte din responsabilitate nu apar ine neaprat celor care solicit acea adeverin / recomandare eliberat de o organiza ie a rromilor, prin care se certific c apar in etniei rrome, ci apar ine celor care coordoneaz organiza iile de rromi, care au ajuns s fac un fel de comer etnic cu adeverin ele/recomandrile aductoare de locuri distincte la licee sau facult i pentru elevii romni.

124

Roma in an Expanding Europe. Breaking the Poverty Cycle, A World Bank Study, 2003 Romnii se dau rromi ca s intre la facultate fr examen, de Maria BRBULESCU, 06 Noiembrie 2008 - ziarul GNDUL.
123

146

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

O alt problem se refer la faptul c odat format, n urma aplicrii msurilor afirmative, intelectualitatea rrom, sau cel pu in o parte din ea, dispare, prefernd s nu i mai asume identitatea etnic (o identitate stigmatizat, de altfel, de societate), anulnd cel pu in unul dintre dezideratele ini iale ale programului Ministerului Educa iei, care dorea crearea unei elite rrome. Ne ntrebm uneori, noi cei din micarea rromilor, de ce tocmai cei care au beneficiat de pe urma msurilor afirmative, acordate pe criteriul etnic, dispar alegnd s nu mai fie rromi (n msura n care au fost vreodat). n acelai timp ns, e explicabil de ce se procedeaz n acest fel, mai ales dac lum n considerare uriaul val de ur (rasial) mpotriva rromilor care a fost scos la iveal n urma scandalului Mailat i continu n aceast perioad cu scandalul Cozma. n momentele respective, cnd mass-media evalueaz negativ etnia ntreag i nu fapta unui individ care a svrit un act reprobabil, persoanele care au avut inten ia s i asume identitatea nu mai au puterea s lupte cu stigma ce este aruncat i mpotriva lor. n mod normal, n special n condi iile acestea, cnd propria identitate etnic este stigmatizat la nivelul ntregii opinii publice, primeaz interesul individual al persoanei. Interesul majorit ii oamenilor se rezum la propria securitate economic i social, la un statut social recunoscut i respectat i nu la obiectivele mre e ale unor activiti rromi care i doresc cu obstinen asumarea identit ii etnice de ct mai mul i rromi. Aa cum am men ionat mai sus, n elegerea fenomenului nu nseamn i acceptarea lui ca pe un fapt dat care nu poate fi schimbat sau cruia nu-i poate fi diminuat amploarea. Pe de alt parte, cei care i asum n continuare identitatea i doresc s lucreze pentru rromi nu au uneori aceast op iune, pentru c nc sunt insuficiente oportunit ile de ocupare pentru absolven ii rromi, beneficiari ai msurilor afirmative, mai ales n domeniile / structurile unde prezen a lor este necesar din punct de vedere profesional. Un alt gen de probleme se refer la vehemen a cu care unii (majoritari i minoritari) atac msurile afirmative, fr s ncerce s prezinte contextul acordrii lor i chiar fr s compare situa ia de dinaintea acordrii acestor tipuri de msuri cu situa ia de dup aplicarea lor. n afar de prezentarea contextului sau a compara iei pe care o sugeram mai sus, lipsa unei analize comparate ntre dou state, unde numai ntr-unul se aplic msuri afirmative pentru un grup social sau etnic, reprezint nc un indicator care reflect obiectivitatea i substan a opiniilor celor care contest vehement aplicarea msurilor afirmative. n cele ce urmeaz, v prezentm cteva opinii profund mpotriva msurilor afirmative, fie c este vorba de exemplul rromilor sau de cel al afro-americanilor. Prezentarea acestor opinii are ca scop tragerea unui semnal de alarm n privin a erorii care s-ar putea nfptui prin luarea n considerare a acestora, care propun ncetarea acestui tip de politic inclusiv. Opiniilor enumerate mai jos le lipsesc contextul, substan a i legitimitatea de a exprima un punct de vedere despre un subiect aa de

Msuri afirmative

147

important prin natura impactului social pe care l are sau pe care l poate genera la nivel de societate: Departe de a favoriza integrarea, discriminarea pozitiv produce tensiuni, animozit i, conflicte i descurajeaz cooperarea prin intermediul competi iei ntre indivizi. Ineficace din perspectiva obiectivelor pe care i le propune i injust din perspectiva presupozi iilor etice pe care se sprijin, discriminarea pozitiv nu e n realitate dect un instrument de inginerie social i, ca atare, nu face dect s conduc la extinderea coerci iei n detrimentul cooperrii voluntare, la anularea responsabilit ii i a meritului individual n favoarea uniformizrii sociale pe scurt, la nlocuirea justi iei cu injusti ia125. Un caz dezbtut la nivelul opiniei publice este cel al lui Allan Bakke, care nu a putut ocupa unul dintre cele 100 de locuri puse la dispozi ie de Facultatea de Medicin din California, n 1973, ntruct 16 locuri fuseser puse deoparte pentru studen i minoritari, care le-au ocupat cu rezultate n medie mai slabe dect cele ob inute de Bakke. Interesant este faptul c n plngerea sa, el a acuzat drept motiv al respingerii i faptul c ar avea origine caucazian. Plngerea lui Bakke a fost discutat n justi ie ani de zile. Curtea Suprem din statul California i-a dat nti dreptate, dup care cazul a ajuns la Curtea Suprem a Statelor Unite. Curtea s-a mpr it n dou grupuri. Primul grup (de patru) a sus inut c Universitatea, prin politica sa de admitere special, l-a exclus pe Bakke s participe la programul su medical din cauza rasei sale. Un alt grup (de patru) a considerat c, contrar discriminrii mpotriva minorit ilor rasiale, utilizarea preferin elor rasiale n scopuri de remediere a inegalit ilor nu le aduce o daun albilor, n sensul c oriunde merg, sau orice fac, ei nu vor fi trata i drept cet eni de rangul doi. Lucrurile au fost tranate de cel de-al cincilea judector, care a venit cu un ansamblu de argumente. A sus inut c garantarea egalit ii nu poate nsemna un lucru pentru o anumit persoan i alt lucru pentru c se aplic unei persoane de culoare. Pe de alt parte, a considerat c obiectivul crerii unui corp studen esc diversificat este cu siguran permisibil constitu ional, fiind un aspect al autonomiei universitare. i totui, a sprijinit cererea lui Bakke, ntruct simpla diversitate etnic nu ar fi un lucru fundamental n sine (n sens constitu ional), ci are n vedere un larg ansamblu de caracteristici ntre care, originea rasial sau etnic reprezint doar un aspect, ce-i drept important126. Un rol important n interzicerea discriminrii pozitive l are American Civil Right Institute, al crui fondator i preedinte este Ward Connerly, persoan de culoare. Institutul sus ine c affirmative action este nedreapt cu albii i debilizant pentru negri. Sus innd o prere asemntoare, cunoscutul comedian de culoare, Bill Cosby, a reuit s strneasc, acum c iva ani, un scandal de propor ii127. Nicolae Manolescu, Alexandru Paleologu, D.C. Mihilescu, Alex. tefnescu, Gabriel Liiceanu, Horia Roman Patapievici, Virgil Nemoianu, Dorin Tudoran, al ii pe care nu am ajuns s-i numesc, iat deja o categorie, o serie, un front: frontul anti126

http://www.ideiindialog.ro/articol_182/incoerenta_discriminarii_pozitive.html, Bogdan C. Enache Observatorul Cultural, nr. 459 din 29.01.2009, Cultura romn mpotriva ac iunii afirmative, autor, Gabriel Andreescu 127 Dilema Veche, anul III, nr. 146 din 10 noiembrie 2006, Discriminare cu picioare umflate, autor Alin Fumulescu
125

148

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

multiculturalist. Cei numi i, aproape to i cu un prestigiu cultural ctigat nainte de 1989, aproape to i ideologi ai rezisten ei prin cultur, au fost asocia i, dup 1989, mai ales Revistei 22 sau Romniei literare unde, totui, au evitat n textele lor detaliile concep iilor sociale. Lucrurile s-au schimbat semnificativ la sfritul decadei. Vedem astzi o interesant solidaritate cultural a unui grup care cuprinde cel pu in dou genera ii, mpotriva unor atitudini i concepte care in de strategii socio-culturale cu o logic foarte tehnic, precum ac iunea afirmativ, corectitudinea politic, multiculturalismul128. Dup cum se poate observa, att la nivel interna ional, ct i la nivel na ional, dup o perioad n care s-au aplicat msuri afirmative, ncep s apar, din ce n ce mai puternic, opinii care atac aplicarea acestor msuri, pe motiv c sunt discriminatorii pentru ceilal i. Aceste opinii nu sunt ntotdeauna exprimate de ctre ceilal i, care nu beneficiaz de msuri afirmative, ci uneori, ele sunt vehement promovate chiar de unii din rndurile grupurilor etnice sau sociale pentru care au fost create msurile afirmative. Pot prea surprinztoare aceste tipuri de opinii, ns pentru cunosctorii familiariza i cu experien a altor state, nu sunt deloc aa, pentru c n majoritatea cazurilor unde s-au aplicat msuri afirmative au existat persoane care au atacat legitimitatea acestor msuri. Un exemplu cunoscut l constituie preedintele American Civil Right Institute, afro-americanul Ward Connely, care sus inea c ac iunea afirmativ este nedreapt cu albii i debilizant pentru negri129. Minoritarul care reuete s ob in un statut social, fr s fi fost beneficiarul msurilor afirmative, are de multe ori tendin a s combat aplicarea msurilor afirmative, dndu-se pe el nsui drept exemplu eu cum am reuit?. Prin discursul lui, transfer ipoteticul succes pe seama celorlal i, care n acest fel nu ar mai avea nevoie de vreo msur special. n categoria celor care combat msurile afirmative, din interior, putem aduga i profilul celui care este preocupat n mod doct i abstract de fenomenul discriminrii, fr s in cont de nuan e, de contextul istoric sau social i afirm c aceste politici fac ru mai ales celorlal i care nu beneficiaz de ele. La cele dou profile, prezentate mai sus, se adaug aproape ntotdeauna ceea ce noi denumim stima de sine etnic, care de cele mai multe ori n astfel de cazuri este extrem de sczut. Este foarte dificil pentru un minoritar care face parte dintr-un grup etnic stigmatizat s nu fie influen at, uneori n mod decisiv, de complexul etnic. Cu toate c argumentul privind legitimitatea aplicrii unor astfel de msuri ce are la baz discriminarea istoric (Robia de 500 de ani) pare imbatabil, s-au emis deseori puncte de vedere de ctre unii intelectuali romni care sunt n dezacord cu aplicarea acestui tip de msuri n sistemul formal de educa ie, argumentnd c astfel se produce o alt discriminare, de aceast dat la adresa elevilor sau studen ilor romni. Pe lng negarea legitimit ii, ambele grupuri (rromi i romni), neag i efectele pozitive pe care le-au generat msurile afirmative n rndul etniei rromilor, mcar dac ne raportm la numrul de absolven i de studii superioare sau la cei care lucreaz n
128 129

Observatorul Cultural, nr. 459 din 29.01.2009, Cultura romn mpotriva ac iunii afirmative, autor, Gabriel Andreescu Dilema Veche, anul III, nr. 146 din 10 noiembrie 2006, Discriminare cu picioare umflate, autor Alin Fumulescu

Msuri afirmative administra ia public local / central i n alte domenii importante pentru rromi.

149

Din punctul nostru de vedere, eroarea nu const n aplicarea acestor msuri afirmative pentru rromi, ci n faptul c ele nu se extind i la nivelul altor grupuri dezavantajate din punct de vedere social. Aadar, dezbaterea nu trebuie s vizeze cum s se stopeze aplicarea acestor msuri, ci modalit i prin care acestea pot fi extinse. Cnd men ionm de extinderea msurilor afirmative, ne referim n prim faz la cazul elevilor romni din mediul rural care urmeaz nv mntul universitar ntr-un procent mai mic de 2 %130. n concluzie, dac ar fi s atribuim succesul sau eecul msurilor afirmative, am opta pentru atribuirea unui succes par ial n acest moment, succes ce poate fi cuantificat prin cele cteva mii de resurse umane rrome, care lucreaz la diferite niveluri i n diferite domenii pentru rromi. De asemenea, optm pentru gsirea unor modalit i de optimizare a acestui succes par ial, ce poate fi realizat printr-o mai bun colaborare ntre stat/guvern i reprezentan ii rromilor. n consecin , acest tip de politic trebuie continuat n cazul rromilor ntr-o form care s aduc mai multe beneficii comunit ii rrome i societ ii per ansamblu i extins i la nivelul altor grupuri dezavantajate din punct de vedere social. n ncheierea acestui capitol, dorim s subliniem importan a dezbaterilor privind necesitatea msurilor afirmative, care ar trebui s aib loc n fiecare facultate care acord locuri distincte pentru rromi, n fiecare Inspectorat colar Jude ean i nu n ultimul rnd, aceste dezbateri ar trebui s fie prezente i n mass-media, de multe ori formatoare de opinii. Aadar, lipsesc dezbaterile pe aceast tem, lipsesc punctele de vedere din mediul academic, lipsete informarea n mas a cet enilor despre aceste tipuri de msuri necesare nu numai pentru grupuri etnice ci i pentru cele sociale.

Metodologie de aplicare a msurilor afirmative n cazul Romniei

Metodologia de accedere pe locurile destinate rromilor n licee i .A.M.-uri Pentru accederea absolven ilor rromi de opt clase pe locurile destinate acestora n licee i .A.M. uri, exist o serie de reguli, o metodologie, reglementate de Ordinul M.Ed.C nr. 5262 din 5.10.2006, privind procedurile de organizare i desfurare a Admiterii n nv mntul liceal i profesional de stat pentru anul colar 2007 2008.

130

Dilema Veche, Despre dreptate, noroc i merit, Mihaela MIROIU, Anul III, nr. 146, 10 noiembrie 2006

150

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Conform Cap. 8, Art. 55, alin. 2, locurile destinate rromilor se aloc, n limita planului de colarizare, n limita a 30 de locuri, cu alte cuvinte, pentru fiecare clas n parte se suplimenteaz 2 locuri pentru elevii de etnie rrom. Reparti ia elevilor rromi pe locurile distincte din licee i .A.M.-uri se realizeaz prin edin public, de ctre o comisie jude ean, cu reprezentan i ai I.S.J., reprezentan i ai institu iilor rromilor etc. Dosarele elevilor rromi care candideaz pe locurile destinate n licee i .A.M.-uri, con in documentele prevzute n metodologia de admitere, cu specifica ia c acetia mai trebuie s prezinte i o recomandare scris din partea unei organiza ii a rromilor, care s ateste apartenen a acestuia la etnia rrom: Cap. 5, Art. 55, alin. 4, Candida ii din etnia rromilor care concureaz pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru acetia trebuie s prezinte la nscriere, pe lng actele precizate la Art. 53, punctele a) - b) din prezenta metodologie, o recomandare scris din partea preedintelui unei organiza ii civice, culturale sau politice a rromilor, legal constituit, prin care se atest apartenen a lor la etnia rromilor i nu faptul c fac parte din respectiva organiza ie. Propuneri de metodologie Pentru a avea o imagine ct mai clar de ce se impun schimbri de metodologie privind accesul la liceu sau facultate, prin intermediul msurilor afirmative, v prezentm succint urmtoarele probleme: modalitatea prin care aceste locuri se ocup se refer la recomandarea emis de o organiza ie a rromilor care, aa cum demonstreaz studiul Gallup131 (n jur de 15% sunt romni care ocup locurile rromilor), uneori alege s vnd aceste recomandri; numrul absolven ilor de studii superioare care nu i mai asum identitatea dup ce au beneficiat de facilit i acordate pe criteriul etnic; numrul din ce n ce mai mare de puncte de vedere negative la adresa msurilor afirmative;

Propunere de metodologie: crearea unei comisii la nivel jude ean format din: Inspectorul pentru minorit i, reprezentantul Biroului Jude ean pentru Rromi, reprezentan ii a dou organiza ii de rromi legal constituite, un profesor de limba rromani, un mediator colar i un reprezentant al Inspectoratului colar Jude ean. Rolul comisiei, va fi acela de a informa beneficiarii cu privire la locurile destinate rromilor din licee i facult i. Calendarul nscrierii pe aceste locuri ar trebui s nceap n luna februarie a fiecrui an colar. Durata nscrierilor s fie de maxim 2
Romnii se dau rromi ca s intre la facultate fr examen, de Maria BRBULESCU, 06 Noiembrie 2008 - GANDUL

131

Msuri afirmative

151

luni (cu o informare eficient n teritoriu). Odat nscris, elevul va fi informat despre datele la care vor avea loc ntlnirile comisiei pentru a elibera recomandri sau adeverin e care s ateste c apar ine etniei rromilor. Adeverin a care atest etnicitatea elevului, se va elibera dac prin ii lui vor semna o declara ie prin care i vor asuma c doresc ca al lor copil s participe la cursurile de limba rromani, pe perioada anilor de studiu la liceu sau facultate.

Exist numeroase dezbateri privind etnicitatea, sau mai degrab cum ar putea s se nfptuiasc dezvoltarea ei. n opinia noastr, msurile afirmative pot fi un instrument eficace, care s contribuie la dezvoltarea etnicit ii n rndul celor care beneficiaz de ele. Eficacitatea lor poate fi ndeplinit n msura n care sunt nso ite de programe colare n strns legtur cu identitatea etnic. n acest sens, studierea limbii rromani i a istoriei i civiliza iei rromilor poate s mreasc ansele att de cunoatere a rromilor ct i de asumare a identit ii etnice. Msurile afirmative nu trebuie privite numai din perspectiva drepturilor, aa cum greit sunt privite n momentul de fa , ci ca un drept care genereaz la rndul lui i responsabilit i. Ca i organiza ii ale rromilor, trebuie s ne propunem ca msurile afirmative s creeze o elit cunosctoare a fenomenului rrom, a limbii rromani, creia s i fie mai facil s i asume identitatea dup ce a beneficiat de acestea. Ori, n acest sens, recomandarea care i ofer ansa etnicului rrom s accead la un loc n liceu sau n facultate trebuie nso it de o serie de criterii/responsabilit i pe care elevul rrom, mpreun cu familia lui, trebuie s i le asume odat ce dorete s beneficieze de o politic educa ional acordat pe criteriul etnic. Aceast schimbare de paradigm, trebuie n eleas nu ca o ngreunare a modalit ii prin care elevul rrom poate s ocupe un loc la liceu sau la facultate, ci ca o ncercare de diminuare a unor efecte negative pe care msurile afirmative le-au generat de-a lungul timpului. E important pentru rromi, pentru societate n general, ca individul care beneficiaz personal de o facilitate s tie c exist i o serie de responsabilit i pe care i le asum implicit n momentul n care ob ine acea facilitate. Considerm c rromii trebuie responsabiliza i i n acest fel pot deveni mai contien i de drepturile dar i de obliga iile pe care le au. Vor exista voci care vor contesta o schimbare de paradigm privind msurile afirmative sau mai degrab modul n care ele sunt aplicate. Aceste voci vor invoca modalitatea mai greoaie prin care elevul rrom ob ine recomandarea sau criteriile care l responsabilizeaz din punct de vedere etnic. n toate cazurile, s fii beneficiar de msuri afirmative, fr s cunoti no iuni minimale de limba rromani, fr s cunoti evenimentele istorice majore din via a rromilor n spa iul romnesc, fr s ai sentimentul (care trebuie cultivat n spa iul public colar) c apar ii etniei rromilor, este o stare de fapt care trebuie s nceteze pentru c altfel, peste ani, cnd se vor analiza efectele msurilor afirmative, vom constata, aa cum afirm unul dintre fondatorii micrii rromilor, Vasile Ionescu, c aceste msuri au creat canale de fug pentru rromii care au dorit s devin gagii / romni.

152

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Cu toate limitele de aplicare a politicilor integratoare dovada c majoritatea are mereu tendin a de a controla jocul , putem vorbi despre un exemplu convingtor care arat marele avantaj pentru majoritate, atunci cnd eforturile sale sunt ndreptate spre ajutorarea unor con-cet eni care altfel, fr acest suport, uor s-ar fi transformat n marginali.132

Studiu de caz
Absolvent de studii superioare, beneficiar a msurilor afirmative Numele i prenumele: C.F. Facultatea absolvit: Facultatea de Psihologie Sec ia Psihopedagogie Special, Univ. Alexandru Ioan CUZA, Iai Vrsta:30 de ani Gen: F Venit: 400 lei/lun Stare civil: cstorit. Nr. de copii: 1 Vrsta la cstorie: 18 C.F. este unul dintre pu inele exemple de tineri rromi, care au beneficiat de msuri afirmative i care s-au ntors s lucreze cu/n comunit ile de rromi din care provin. I. Pn la locurile speciale nici nu m gndeam s dau la facultate. I (intervievator) Care a fost ra iunea pentru care ai optat s faci facultatea asta? n Iai erau multe facult i S (subiect) Erau mult mai multe facult i, mult mai multe sec ii, cu toate c erau locuri speciale i n alte pr i, pn la locurile speciale nici nu m gndeam s dau la facultate, s-a ntmplat, pentru mine a fost o oportunitate, s-a ntmplat i, acum s fiu sincer, faptul c nu fceam matematic, fizic, chimie, obiecte care mie nu mi plceau i nu mi-au plcut niciodat, am optat pentru aa ceva. Aa afirm mul i dintre cei care au terminat o facultate pe locurile destinate rromilor. Faptul c numai la examenul de admitere exist o discriminare pozitiv este att de important nct, n majoritatea cazurilor, locurile destinate rromilor sunt ocupate, existnd chiar o concuren (ntre rromi) nsemnat pentru acestea. Chiar dac msurile afirmative se manifest doar la admiterea n facult ii, acestea (politicile afirmative) au creat o dorin n rndul rromilor de a se ndrepta spre forme de nv mnt superior,
132

Observatorul cultural, nr. 459, 29.01.2009, Gabriel Andreescu Cultura romn mpotriva ac iunii afirmative

Msuri afirmative

153

fapt care a creat n timp un numr semnificativ de rromi, absolven i de studii superioare care i asum identitatea. Mai mult dect att (ca i n cazul de fa ), unii dintre ei lucreaz n domeniul pentru care s-au pregtit i prin munca lor (pentru comunit ile de rromi) ofer ceva n schimbul oportunit ii de a fi beneficiar al msurilor afirmative. Msurile afirmative, pe lng scopul de a crea o elit reprezentativ pentru rromi, au avut n vedere i crearea de specialiti n domenii unde nevoile rromilor sunt destul de mari (n cazul de fa , educa ia). II. Rolul societ ii civile n promovarea beneficiarilor msurilor afirmative pentru rromi. I Vreau s ne vorbeti despre rolul asocia iei Amare Rromentza n formarea ta. S Aaa! Rolul asocia iei Amare Rromentza a fost unul foarte important, pentru c lucrez n acest domeniu (al consilierii colare) i am un loc de munc azi datorit asocia iei. Deci a avut un impact foarte mare asupra mea, n sensul c datorit acelui modul de formare, de acolo a plecat totul i am fost selectat, am lucrat apoi un an de zile n aceast coal, dup care m-a impulsionat, mi-am dat seama c mi place foarte mult aceast meserie i m-a impulsionat i am sus inut concurs i am mers mai departe. Organiza ia noastr a format un numr de 24 de absolven i de studii socio-umane, dintre care a selectat 12 pentru a lucra ca i consilieri colari n coli cu un numr semnificativ de elevi rromi. n acest caz, o organiza ie de rromi nu a fcut altceva dect s valorifice nite resurse umane (beneficiare n mare parte a msurilor afirmative) pregtite, crora le-a facilitat accesul la un loc de munc, spre un domeniu unde aveau legitimitatea s se ndrepte datorit formrii universitare de care beneficiaser. I A vrea s te ntreb despre modulul de formare, el a venit n completarea a ceea ce ai fcut la facultate, i-a remprosptat alte informa ii sau a fost cu totul i cu totul ceva nou? S Nu pot s spun c a fost cu totul i cu totul ceva nou, pentru c n facultate, oarecum, am nv at. Problema mea, din pcate, a fost aceea c eu am terminat facultatea cu foarte mult timp n urm i n acest caz am pierdut foarte multe no iuni din ceea ce am nv at la coal, iar acest modul de formare ma ajutat s mi rennoiesc no iunile pierdute i binen eles c n acelai timp am nv at i lucruri noi, avnd formatori, din punctul meu de vedere, foarte buni. I Cu c i copii rromi intri tu n contact? S Te referi c i copii rromi am n terapie sau cu c i copii intru n contact per general? I La ambele. S 200 din cei 600 de elevi ai colii sunt rromi. La consiliere, din clasele I-IV nu prea am, i am s v spun de ce: la clasele I IV nu prea sunt probleme, sunt probleme de ordin material, economic i aa mai departe, dar care nu afecteaz copilul pentru a ajunge la consiliere. A avea mai mul i elevi din clasele V VIII i cu precdere clasele a V-a, a VI-a, unde am copii rromi foarte mul i. I Colegii ti de munc tiu c tu apar ii etniei rromilor? S Da.

154

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

III. M ateptam la ntrebarea asta! I Ai sim it vreodat, prin prisma faptului c ai fcut facultatea pe locurile speciale i prin prisma faptului c ai fost angajat printr-un ONG rrom, ai sim it c ei (colegii) ar spune: Tu nu ai muncit la fel de mult ca noi s ajungi aici. S M ateptam la ntrebarea asta! S n ceea ce privete Amare Rromentza, faptul c eu am fost format la modulul respectiv, nu a avut nici un impact negativ. n unele cazuri, consilieri colari forma i n programul nostru, au avut parte de reac ii nu tocmai pozitive din partea colegilor, pentru faptul c veniser s ocupe acele posturi n urma unui parteneriat dintre ISJ i ONG-ul rrom. Dar acest lucru s-a ntmplat n primul an de activitate, cnd acetia (consilierii) primeau o burs din partea organiza iei pentru a derula activit i de consiliere colar cu elevii rromi i nerromi; n cel de-al doilea an a existat un concurs la care s-au prezentat consilierii i numai n acest fel au mai putut ocupa un post de consilier colar n acea unitate de nv mnt. n cazul de fa , atitudinea celorlalte cadre didactice a fost una potrivit i chiar s-au derulat multe activit i n parteneriat cu ceilal i profesori sau chiar cu conducerea colii. S O problem am avut-o n facultate i am s v explic: faptul c am intrat pe locurile speciale pentru rromi pentru mine a fost un mare avantaj i v-am spus: dac nu erau aceste locuri bnuiesc c nu intram la facultate. , s zicem, primul an de facultate l-am fcut cu grupa de rromi, cu cei care au intrat pe locurile speciale, cele 15 care au fost. i atunci s-a vehiculat ideea c noi avem un tratament special. Eram efectiv o grup de 15 oameni. S-a vehiculat ideea c s-a sus inut un examen care s-a sus inut mai mult sau mai pu in, cu subiecte mai mult sau mai pu in Introducerea msurilor afirmative n sistemul public de nv mnt a fost o ini iativ mai mult dect ludabil a statului romn, mai ales n contextul n care n multe state din Europa de Est nu exist un asemenea tip de msuri. ns, aceast politic inclusiv s-a implementat ntr-un cadru complet strin de cunoaterea fenomenului rrom i de multe ori format din persoane ce dobndeau frustrri la auzul informa iei c rromii au intrat la facultate pe locurile speciale. Pe de o parte nu s-au popularizat msurile afirmative prin dezbateri n mass-media, prin dezbateri n cadrul facult ilor unde existau locuri pentru rromi i mai ales n perioada de desfurare a studiilor liceale unde n ultimul an ar fi trebuit introduse informa iile despre msurile afirmative, mai ales c la nivel interna ional exist exemplul Statelor Unite ale Americii unde cet enii afroamericani au beneficiat de msuri afirmative n educa ie nc din perioada anilor 70. Pe un fond de necunoatere a informa iilor despre msurile afirmative, a nepopularizrii lor n mediile colare, ceilal i studen i se comportau fa de rromi ca i cum acetia, n mod nemeritat, beneficiaz de aceste facilit i. Pe lng minusurile privind informarea i dezbaterea n mediul colar, liceal, universitar, mai exist o problem care se refer la faptul c msurile afirmative se acord doar pe criteriul etnic, nu i pe cel social. n cazul n care aceste msuri afirmative s-ar acorda i pe criteriul social, cu siguran vor exista i studen i romni care s beneficieze

Msuri afirmative

155

de discriminare pozitiv, iar n acest caz, s-ar mai diminua din imaginea negativ pe care o au unii studen i romni fa de studen ii rromi i mult mai important, s-ar nfptui i o dreptate de tip social care ar lua n considerare decalajul de acces la nv mntul liceal sau universitar ntre elevii romni din mediul rural i elevii romni din mediul urban. Ori n acest caz, msurile afirmative n educa ie trebuie extinse, aplicate i n cazul elevilor romni din mediul rural, pentru a li se oferi i acestora ansa de a avea acces la studii liceale i universitare. O astfel de msur, de adoptare a msurilor afirmative i pe criteriul social, coroborat cu mediul rural, s-ar impune din cel pu in dou motive: pe de o parte, numrul elevilor romni din mediul rural care merg la licee sau facult i ar crete, pentru c la momentul de fa accesul la astfel de institu ii de nv mnt este de 2 ori mai redus n compara ie cu mediul urban; pe de alt parte, aceste msuri, odat adoptate, ar crete gradul de coeziune social ntre rromi i nerromi; Gradul de coeziune social a sczut dup 90 i datorit (paradoxal) unor msuri de tip reparatoriu, aa cum sunt cele n educa ie; ntr-o comunitate din mediul rural, unde uneori statutul socioeconomic este similar ntre rromi i nerromi, cum crede i c se manifest coeziunea social cnd numai unii (rromii) beneficiaz de: locuri speciale la licee, facult i; burse anuale acordate de diveri finan atori externi; mediatori colari; proiecte i programe derulate de ctre Ministerul Educa iei sau de ctre ONG-uri rrome sau nerrome; dotri semnificative de aparatur sau mobilier; De noi nimeni nu are grij. Voi v ocupa i de-ai votri. Ai notri au uitat definitiv de noi. O grmad de facilit i numai pentru ei133. IV. Pentru a nu se mai sim i frustra i nerromii! n timp, nite msuri corecte s-au transformat n forme de discriminare prin omisiune, la adresa majoritarilor. Ori, ntre a ncheia perioada n care se acord msuri afirmative rromilor pentru a nu se mai sim i frustra i nerromii, i a le extinde i la ceilal i cet eni romni, avnd la baz criteriul rural i cel social, este de preferat varianta n care aceste msuri se extind i contribuie la diminuarea a cel pu in dou probleme care in i de acces i de coeziune ntre cele dou grupuri int. Discriminarea pozitiv a rromilor n sistemul public de nv mnt a creat n timp o discriminare a majoritarilor, de care se face responsabil statul romn, care nu a luat n calcul nici realitatea n care elevii romni din mediul rural nu au acces la licee i facult i, dect n mic msur, i nici cooperarea i coeziunea social care trebuie creat ntre rromi i nerromi.
133

Printe rrom din jude ul Buzu

156

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

V. E ca i cum n-a fi avut meritul meu. I Tu ai intrat pe dosar sau pe examen? S Pe examen. Pentru mine a fost un beneficiu faptul c am intrat n facultate, dar m-am sim it, nu tiu cum s m exprim, e ca i cum n-a fi avut meritul meu, din partea ncepnd cu anul II, noi am fcut la un loc cu romnii, iar ei ne fceau s ne sim im ca i cum noi am fi fost nite intrui/inclui, ca i cum le-am fi furat locurile alea, ca i cum am fi intrat pe nite locuri care trebuiau s fie ale lor, ceea ce v da i seama c m-a deranjat enorm. Am fost privi i ca nite intrui de ctre romni, iar atunci nu m-am sim it bine, m-am sim it ca i cum eu nu aveam ce cuta acolo, ca i cum n-a fi intrat pe munca mea i pe spatele meu. Ei, cu timpul am demonstrat c putem i ... asta e! VI. Apoi a venit bursa aia de la Soro. S S zicem c n primul an am fcut noi ntre noi, ns n al doilea an trebuia s inem pasul cu ei, profesorii nu au avut tratament special pentru noi, sincer s v spun discriminarea ncepe de la nivel nalt. Unii dintre noi nu au putut ine pasul, dar nu din cauz c nu ar fi reuit din motive de intelect, ci din punct de vedere financiar, pentru c trebuiau s plteasc cazare, mncare, bani de buzunar, e greu, mai ales avnd o situa ie financiar foarte slab. Apoi a venit bursa aia de la Soros, nu mai tiu exact cine a venit, parc (Romani) CRISS-ul, i a fost un ajutor enorm pentru noi la momentul acela, pentru c era un aport, un ban n plus i i-a ajutat, nu neaprat pe mine, dar pe cei care nu erau din Iai. VII. Pe lng consiliere mai fac i matematic. I A vrea s ne vorbeti despre rela ia ta cu colegele de cabinet. S A! Rela ia cu colegele de cabinet este una foarte bun. Fac parte din comisia de evaluare a copiilor cu CES, iar o parte dintre copiii cu CES, cu care lucreaz profesorii itineran i vin i la consiliere. Pe lng consiliere mai fac i matematic, i nv zilele sptmnii (rde). Avem probleme cu copiii a cror prin i sunt pleca i n strintate, sunt cazuri de abandon colar sau de eec colar. I Colabora i i din punct de vedere profesional, de exemplu: Am un caz i nu prea m descurc! S Da, da. Dac vre i am i procese verbale i pot s v art. Sunt foarte solicitat la clase, n general pentru orientare colar i profesional, pentru cunoatere i autocunoatere (e foarte mndr de meseria ei). VIII. O compara ie ntre situa ia ta de acum 10 ani i cea actual. I Vreau s dm timpul pu in napoi. Vreau s facem o compara ie ntre situa ia ta de acum 10 ani i cea actual. S La noi, la rromi, prin ii au un rol important n sensul economic, cum s v zic, i sus in economic copilul att ct pot. Deci, pot s spun c am trit pe spatele mamei i al tatlui meu, n facultate la fel: mama i tata erau cei care mi ddeau bani. Bun, a trecut timpul, am lucrat pe unde am lucrat, prin bazar, prin locuri mai pu in (rde).

Msuri afirmative I Asta cnd? Dup ce ai terminat? S nu, am lucrat chiar i n ultimul an de facultate. I Spune-mi mai exact.

157

S Am lucrat ntr-un magazin ca i vnztoare, unde nu ctigam A fi putut lucra cu tata, care are un atelier de marochinrie, dar sunt foarte alergic la substan ele chimice. I Surorile tale ce studii au? S Cea care are 26 de ani a terminat coala profesional i mai am o sor care a terminat liceul anul trecut, dar nu i-a sus inut examenul de bacalaureat. I Ai terminat facultatea i S Am terminat facultatea i am intrat la servici, ntr-un magazin, i-am spus, eram vnztoare. Nu a durat foarte mult, m-am angajat la bazar dintr-o ntmplare (subiectul i este incomod), am stat n bazar mul i ani I C i ani ai stat? S , vreo cinci sau ase ani. I Aveai frustrarea c ai muncit (studiat) patru ani degeaba? S Da! IX. Unde te vezi peste 10 ani? I Spune-mi unde te vezi peste 10 ani? S Tot aa. Vreau s merg pe meseria mea mai departe. [] I So ul tu ce studii are? S So ul meu are studii medii, cu toate c a fcut doi ani de facultate TCM (Tehnologii Constructoare de Maini), dar a renun at[] I Ce modificri ai aduce n coal? S n primul rnd a ncerca s-i fac pe profesori s n eleag mai bine etnia noastr, obiceiurile noastrefaptul c sunt copii care nu cunosc bine limba romn i vorbesc mai mult limba rromani X. Se ateptau s vin mbrcat n port tradi ional. S Nu tiu la ce se ateptau colegii de la mine, prin prisma faptului c sunt rrom. Ori se ateptau s vin mbrcat n port tradi ional, ori se ateptau s nu tiu s leg dou cuvinte Am s v dau un exemplu, dar n-a vrea (s se afle!) am s v dau exemplu cu profesorul de limba rromani: este o persoan mai n vrst care are un vocabular mai limitat, s zic aa, este tradi ionalist, omul e de acolo (din comunitate!) i atunci colegii nu l privesc la nivel de coleg! Da! Te trateaz n func ie de nivelul de educa ie pe care l ai. [] A introduce mai mult personal rrom n coal, care s i fac pe profesori s contientizeze problemele rromilor.

158

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

MEDIATORUL COLAR RROM


Gheorghe Saru

Context
n Romnia, mediatorul colar pentru rromi a aprut ca un implant, n cadrul unor proiecte de colarizare (alfabetizare i recuperare colar) realizate de parteneri strini, care respectnd grila organizatoric de acas, pentru coli cu probleme au prevzut prezen a acestei importante resurse umane rrome. Remunerarea acestora, n intervalul de referin , era fcut de implementatorii strini, de biserici, de organiza ii neguvernamentale interne i externe etc., i nu de sistemul colar, profesia nefiind men ionat ca func ie didactic n Legea nv mntului i nici n legea Statutul personalului didactic.

Statutul mediatorului colar ntre 1990 - 2000


Abia n anul 2000, ncep s apar ini iative legislative, menite s confere mediatorului colar un oarecare statut: Legisla ia extern era girat de Recomandarea nr. 4/2000 a Consiliului de minitri ai educa iei al Consiliului Europei, n cadrul creia apare men ionat i necesitatea numirii de mediatori colari n unit ile colare cu elevi rromi; Legisla ia intern era suplinit de dou ini iative normative: 1. Fia de lucru a mediatorului colar rrom, elaborat de inspectorii pentru problemele educa ionale ale rromilor, la Tulcea, n 15-17 martie 2000 (a se vedea n continuare); 2. Fia de lucru a mediatorului colar rrom, elaborat de CEDU 2000+, mpreun cu cadrele didactice participante la seminarul din iulie 2000, la Sinaia, asemntoare cu fia conceput de inspectorii rromi. Fia de lucru a mediatorului colar rrom (MEN, martie 2000), cuprindea urmtoarele activit i: Sprijin i contribuie la realizarea colarizrii copiilor rromi la toate nivelele;

160

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Faciliteaz organizarea de ntlniri cu prin ii rromi; Colaboreaz cu O.N.G.-urile rrome i nerrome; Furnizeaz datele necesare elaborrii proiectelor i a recenzrii corecte a popula iei colare; Identific poten iale cadre didactice rrome (rromi absolven i de liceu, elevi rromi performan i); Semnaleaz i mediaz conflicte inter- i intra-comunitare; Mediatizeaz informa iile i facilit ile privind educa ia pentru rromi; ncurajeaz angrenarea prin ilor n educa ia copiilor i n via a colii; Semnaleaz aspecte deosebite din comunitate n scopul sensibilizrii autorit ilor n solu ionarea lor.
(Fia a fost elaborat de inspectorii pentru colarizarea rromilor, n cadrul unui seminar de lucru, organizat de Ministerul Educa iei Na ionale mpreun cu Romani CRISS, la Tulcea, n martie 2000, i a fost aprobat de Minister i publicat pentru prima dat n Buletinul informativ interactiv privind nv mntul pentru rromi, nr. 8/2000)

Statutul mediatorului colar rrom n noul context (2001-2008)


n perioada, 2000-2001, cu prilejul scrierii termenilor de referin ai megaproiectului educa ional PHARE pentru categorii dezavantajate, cu focalizare pe rromi, sa elaborat de ctre MECT i s-a introdus n COR (Clasificarea ocupa iilor din Romnia), cu ncepere din 2001, func ia didactic auxiliar de mediator colar. (Persoanele nsrcinate de MECT pentru nscrierea n COR au fost prof. Ionel Chera i prof. Marian Preda).

Legisla ia privind mediatorul colar n intervalul 2001-2008


nainte de toate, s artm c ncadrarea actual n COR a func iei de mediator colar este urmtoarea: Mediator colar, Subgrupa major 33, Grupa minor 334, Grupa de baz 3340, Nivel de instruire: 3 (studii medii sau postliceale). Dintre actele normative care se refer la mediatorul colar, le amintim pe urmtoarele: 2001, Ordinul INS (Institutul Na ional de Statistic) nr. 273/2001, cod: 334010;

Mediatorul colar rrom

161

2002, Ordinul MMSS (Ministerul Muncii i Solidarit ii Sociale) nr. 270/2002, cod: 334010; 2002, Ordin 601/26 nov. 2002 privind actualizarea activit ilor din economia na ional CAEN, Emitent: INS (publicat n M Of. nr. 908/13 dec. 2002), cod: 334010; 2002, HG 844/31 iul. 2002, privind aprobarea nomenclatoarelor ocupa iilor, meseriilor i specializrilor pentru care se asigur pregtirea profesional prin nv mnt preuniversitar, precum i durata de colarizare, publicat n MOf nr. 625/23 august 2002), cod: 334012 - 4; 2003, Ordinul MMSSF (Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei) nr. 338 din 16 iulie 2003 i Ordinul 334 al INS/18 iul. 2003 privind completarea COR, poz. 206 i 153, cod:334010 (v. MOf nr.543/29 iul. 2003); 2004, HG 721/14 mai 2004, men ionarea specializrii de mediator colar, nivel mediu; 2005, Ordinul nr. 5418/08.11.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare a Centrelor jude ene/al Municipiului Bucureti de resurse i de asisten educa ional (CJRAE/ CMBRAE), v. art. 9 servicii de mediere colar, prin mediatorii colari - i art. 14 (1) Statul de func iuni - posturi didactic auxiliare: mediatori colari, asistent social, secretar, contabil, documentarist; 2007, Ordinul MECT nr. 1539/19 iul. 2007 privind normele de ncadrare i de activitate ale mediatorului colar (publicat n M.Of.R. nr. 670/1.X.2007); v. Fia n continuare); 2008, Notificarea nr. 25.436/28 ianuarie 2008 cu precizrile MECT privind ncadrarea mediatorului colar (v. n continuare); 2008, Ordinul MMFES (Ministerul Muncii, Familiei i al Egalit ii de anse) nr. 397/ 2008 i Ordinul INS nr. 451/2008 cod:334010 (IV.3.3.4 Grupa minor 334, Alt personal n nv mnt. 3340 = Personal n nv mnt, neclasificat n grupele de baz anterioare, 334010 mediator colar). Ordonan a Guvernului nr. 15/2008 privind creterile salariale ce se vor acorda n anul 2008 personalului din nv mnt, Anexa 3, poz. 281 (Mediator colar II) i poz. 282 (Mediator colar debutant).

162

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Fiele de lucru ale mediatorului colar, din intervalul 2001-2008


Fia de lucru cu atribuiile i responsabilitile mediatorului colar, nscrise n COR 2001 Ajut la colectarea datelor despre to i copiii din comunitate de vrsta colarizrii obligatorii i la nregistrarea acestor date n documentele puse la dispozi ia conducerii colii i a inspectoratului colar; Identific, prin studiul acestor date i prin contacte regulate cu prin ii i cu autorit ile locale, probleme referitoare la colarizarea copiilor, prevenirea abandonului colar i continuarea studiilor corespunztoare posibilit ilor i aptitudinilor copiilor din comunitate; contribuie, alturi de asisten ii i lucrtorii sociali i reprezentan ii autorit ilor locale, prin informare i medierea comunicrii, la asigurarea respectrii drepturilor copilului din comunitate, n special a dreptului la educa ie; mediaz comunicarea familiilor avnd copii n situa ii de risc cu sistemul de asisten social, n vederea ob inerii drepturilor sociale conform legii, pentru a reduce neparticiparea colar datorit excluziunii sociale; furnizeaz date necesare recenzrii corecte a copiilor inclusiv a celor migran i; faciliteaz atragerea copiilor cu dificult i de participare n activit ile de educa ie precolar; acord consiliere, ndrumare i informa ii prin ilor n scopul motivrii i ncurajrii participrii acestora la via a colii i formrii competen elor educa ionale i de comunicare; angreneaz prin ii n educa ia copiilor i n via a colii i sprijin coala n desfurarea activit ilor extracolare cu implicarea prin ilor; ofer informa ii colii pentru ntocmirea de informri, rapoarte i documenta ie referitoare la probleme ale copiilor de vrst colar; se informeaz i se instruiete, inclusiv n limba comunit ii respective, cu privire la facilit ile i oportunit ile educa ionale destinate copiilor i tinerilor, i asigur diseminarea acestor informa ii ctre to i copiii, tinerii i prin ii acestora din comunitatea din care face parte; identific copii i tineri din comunitate cu aptitudini pentru continuarea studiilor, n special pentru a deveni cadre didactice i mediatori n serviciul comunit ii i le ofer sprijin i ndrumare, inclusiv prin medierea interac iunii acestora cu autorit ile educa ionale.

Mediatorul colar rrom

163

Sprijin cadrul didactic, eventual prin intermediere n limba comunit ii respective, n comunicarea cu clasa i prin ii pentru facilitarea procesului de nv mnt. Fia cu atribuiile mediatorului colar, conform cap. III, art. 9, din Ordinul MECT nr. 1539/19 iulie 2007 (publicat n M. Of. R. nr. 670/1.X.2007). Capitolul III. Responsabilit ile i atribu iile mediatorilor colari Art. 9 Atribu iile mediatorului colar: Faciliteaz dialogul coal familie comunitate. Contribuie la men inerea i dezvoltarea ncrederii i a respectului fa de coal n comunitate i a respectului colii fa de comunitate. Monitorizeaz copiii de vrst precolar din comunitate care nu sunt nscrii la grdini i sprijin familia/sus intorii legali ai copilului n demersurile necesare pentru nscrierea acestora n nv mntul precolar. Monitorizeaz copiii de vrst colar, din circumscrip ia colar, care nu au fost nscrii niciodat la coal, propunnd conducerii colii solu ii optime pentru recuperarea lor i facilitnd accesul acestora la programele alternative de nv mnt (nscrierea n nv mntul de mas la cursuri de zi sau la cursuri cu frecven redus, includerea n programul A doua ans etc.). Sprijin organizarea de programe - suport pentru mbunt irea performan elor colare (programe de recuperare, programe de interven ie personalizat, programe tip coala de dup coal etc.). Colecteaz datele statistice relevante pentru monitorizarea accesului la educa ie i men inerea copiilor n sistemul educa ional obligatoriu. Asigur actualizarea bazei de date despre copiii afla i n pericol de abandon colar, monitorizeaz situa ia colar i activitatea extracolar a acestora, ncurajnd participarea lor la educa ie. Consemneaz cu acurate e i obiectivitate problemele educa ionale sau de alt natur care au efect asupra participrii la educa ie a copiilor din comunitate, informnd familiile despre rolul colii i despre prevederile legale referitoare la participarea copiilor la educa ie. Transmite colii toate datele colectate din comunitate, n scopul identificrii solu iilor optime pentru asigurarea accesului egal la educa ie al copiilor. Contribuie la deschiderea colii ctre comunitate i la promovarea caracteristicilor etnoculturale n mediul colar, prin implicarea n organizarea de activit i cu prin ii/al i membri ai comunit ii, organizarea de activit i cu dimensiune multicultural, organizare de activit i extracurriculare etc.

164

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Monitorizeaz i ncurajeaz prezen a elevilor la orele din cadrul programelor alternative, suplimentare/de sprijin. Sprijin elaborarea planului de desegregare colar i implementarea acestuia, prin colaborare cu conducerea colii. Informeaz autorit ile responsabile despre eventualele nclcri ale drepturilor copilului i sprijin demersurile acestora pentru solu ionarea situa iilor respective. Art. 10 Atribu iile prevzute la art. 9 pot fi detaliate i completate prin fia postului.

Acte normative conexe


Dei Ministerul Educa iei, Cercetrii i Tineretului emisese Ordinul MECT nr. 1539/19 iul. 2007 privind normele de ncadrare i de activitate ale mediatorului colar (publicat n M.Of.R. nr. 670/1.X.2007), n re eaua de nv mnt se constatau atitudini ezitante n ceea ce privete identificarea, transformarea ori crearea de posturi pentru mediatorii colari. n acest context, MECT a emis Notificarea nr. 25.436/28 ianuarie 2008 con innd precizri privind ncadrarea mediatorului colar, n care se arat: Notificare nr. 25.436/28 ianuarie 2008 cu precizrile MECT privind ncadrarea mediatorului colar Avndu-se n vedere O MECT nr. 1539/19.07. 2007, Anexele 1 i 2, privind func ionarea mediatorului colar n unit ile de nv mnt preuniversitar, facem urmtoarele precizri: 1. Angajarea mediatorilor colari se face la unit ile colare care necesit servicii de mediere colar, cu avizul Inspectoratului colar Jude ean/al Municipiului Bucureti i cu ncadrarea n numrul de posturi repartizate de MECT jude ului/Municipiului Bucureti, pentru nv mntul preuniversitar; 2. Salarizarea mediatorilor colari se face n conformitate cu legisla ia salarizrii personalului didactic auxiliar, n vigoare; 3. Normarea acestor posturi este de competen a ISJ/ISMB. SECRETAR DE STAT, Gabriella Psztor

Mediatorul colar rrom

165

Perspective legislative i solu ii actuale


Ministerul Educa iei, Cercetrii i Tineretului a introdus n proiectul noii Legi a nv mntului i n cel al Legii privind Statutul Personalului Didactic prevederile necesare, astfel nct, dup promulgarea acestora, mediatorii colari s se constituie n personal didactic auxiliar, remunerabil. Pn la intrarea n vigoare a celor dou legi, mediatorii colari sunt ncadra i i remunera i astfel: a. n cadrul Programului educa ional PHARE al MECT, care i-a pregtit i format, cu remunera ii din program, doar pe durata de derulare a proiectului n jude (ca numr de luni, variind ntre 12-18 luni); b. n cadrul strategiilor jude ene conexe la Programul educa ional PHARE al MECT (dup ncheierea perioadei ini iale de derulare a Programului sau, ca extensii ale Programului n alte localit i, n timpul derulrii acestuia), cu ncadrarea i remunerarea mediatorilor colari oferit cu sprijinul CJRAE (Centrul Jude ean/al Municipiului Bucureti de Resurse i de Asisten Educa ional) i al autorit ilor locale (de ex.: Consiliul Jude ean/Primrii/alte resurse jude ene/locale) - Anexa 1, Metodologie, art. 2 a); c. n cadrul colaborrii dintre Inspectoratul colar Jude ean/al Municipiului Bucureti i CJRAE - n jude ele n care acestea s-au nfiin at - n baza strategiilor jude ene elaborate n spiritul Programului educa ional PHARE al MECT (dup ncheierea perioadei ini iale de derulare a Programului), cu remunerare acordat de Consiliul Jude ean - Anexa 1, Metodologie, art. 2 b); d. n contextul O MECT nr. 1539/19.07. 2007, prin angajarea mediatorilor colari i finan area acestora, n baza Hotrrii Consiliului Local/Jude ean emis n acest sens, de ctre Consiliul Local/Jude ean de care apar ine unitatea colar pentru care se asigur servicii de mediere colar Anexa 1, Metodologie, art. 2 c); e. Cu finan are acordat de ONG-uri i de grupuri de ini iativ locale, n baza colaborrii acestora cu CJRAE i ISJ/ISMB - Anexa 1, Metodologie, art. 2 d). f. Autorit ile locale (Consiliul Jude ean/Consiliile Locale, CJRAE n jude ele n care acestea deja fiin eaz alte institu ii locale etc.) pot ncadra i remunera mediatorii colari, conform art. 7 din Normele de ncadrare, activitate i salarizare ale mediatorului colar (Anexa 2 a Ordinului MECT nr. 1539 / 19.07. 2007).

166

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Formarea mediatorilor colari rromi


Pregtirea mediatorilor colari s-a fcut n trei situa ii: A. n cadrul Programului PHARE al MECT pentru categorii dezavantajate de elevi, cu focalizare pe rromi (debutul Programului a fost n septembrie 2002), dup cum urmeaz: - 9 septembrie 2004 - Lansarea primei promo ii de 73 mediatori colari forma i n Valul I, cu granturi PHARE 2001, oferite urmtoarelor 10 jude e: AR, BUC, BZ, CJ, CL, DB, GL, GR, HD, VS. Ceremonia a fost organizat de MECT, la Trgovite; - 2006 Un lot de al i 95 mediatori colari au fost pregti i n Valul II cu granturi PHARE 2003 (n 12 jude e noi: AB, BC, BR, CV, HR, IL, IS, MM, MS, NT, SB, VL, plus 3 vechi - CJ, AR, DB). - 2007 un lot de al i 270 mediatori colari s-au nscris pentru cursuri de formare n Valul III, cu granturi PHARE 2005, din care au rmas n program 249 (provenind din 19 jude e, din care 14 jude e noi AG, BH, BN, BV, CS, GJ, MH, PH, SM, SJ, TL, TM, TR, VN, plus 5 jude e vechi (BZ, GL, GR, HD, VS); Este de remarcat i faptul c dei 6 jude e - BT, DJ, CT, IF, OT, SV - nu au fost admise n program, ele au primit, totui, granturi pentru realizarea, n spiritul Programului PHARE, a trei activit i ale strategiei jude ene). B. n anul 2006, Organiza ia Amare Rromentza a ini iat pregtirea, n cadrul unui curs de formare (Sinaia, august 2006), a 20 de mediatori colari rromi proveni i din 5 jude e - BC, BZ, CL, CJ, I astfel nct acetia, pe lng activitatea de mediere colar, s desfoare i activit i de asisten educa ional. Cei mai mul i dintre ei lucrau ori lucraser n Programul PHARE i rmseser fr remunera ii dup ncetarea oficial a acestuia n jude ele respective. C. n anul 2007, n afara mediatorilor colari pregti i de MECT pentru necesit ile Programului PHARE, Direc ia General nv mnt n Limbile Minorit ilor i Rela ia cu Parlamentul din cadrul MECT a format, de asemenea, mediatori colari rromi, dup cum urmeaz: - 64 de noi mediatori rromi forma i de DGILMRP, n noiembrie 2007; - 115 noi mediatori rromi forma i de DGILMRP, n decembrie 2007, n parteneriat cu ANR (Agen ia Na ional pentru Rromi);

Mediatorul colar rrom

167

Rezultate
Mediatorii colari din primele valuri ale Programului PHARE au fost selecta i att din rndul rromilor cu cel pu in 8 clase generale absolvite (dei au fost accepta i i c iva cu studii mai pu ine, dar n curs de completare la A doua ans), dar i dintre absolven ii de liceu sau chiar i din rndul studen ilor rromi. A. O prim formare de necesitate - pe durata derulrii programului n jude ele de reedin ale mediatorilor colari s-a realizat cu concursul Colegiului Na ional Pedagogic "Gheorghe Lazr" din Cluj Napoca, n cadrul celor trei valuri ale megaprogramului educa ional PHARE. Astfel, au fost forma i 417 mediatori colari, dup cum urmeaz: - 73 mediatori pregti i n PHARE 2001 [2004]; - 95 mediatori pregti i n PHARE 2003 [2006] - 249 mediatori pregti i n PHARE 2005 [2007]; n aceast categorie se mai includ 179 mediatori colari forma i de DGILMRP MECT i de partenerul su ANR, respectiv al i 20 de mediatori pregti i de organiza ia Amare Rromentza. n acest fel, putem vorbi, la nivel de ar, de formarea a 616 mediatori colari rromi. B. A doua etap de pregtire a mediatorilor colari, superioar, privete conferirea mediatorilor colari posibilitatea de a beneficia de un statut certificat, conform standardelor ocupa ionale na ionale. n acest scop, furnizorul na ional de formare, Colegiul Na ional Pedagogic "Gheorghe Lazr" din Cluj-Napoca, a reuit, n anul 2008, ablitarea sa legislativ pentru a livra certificarea mediatorilor colari dup standardele ocupa ionale na ionale i europene. Pentru stagiile de formare i certificare derulate n anul 2008, s-au nscris 424 mediatori colari i au promovat: 389, dup cum urmeaz: - din valul I PHARE 2001[2004]: 64 promova i, din 70 nscrii; - din valul II PHARE 2003 [2006]: 98 promova i, din 109 nscrii (59 sunt absolven i de liceu); - din valul III PHARE2005 [2007]: 227 promova i, din 245 nscrii (113 au studii liceale). n viitor, n beneficiul mediatorilor, pregtirea i certificarea profesional ar urma s se fac n cadrul acestor structuri de formare i certificare autorizate dup cerin ele standardelor ocupa ionale na ionale i europene.

168

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Concluzii
n ciuda bunelor inten ii i eforturi ale Ministerului, nealocarea de ctre ISJ-uri a normelor necesare pentru mediatorii colari, dar, mai ales, nen elegerea misiunii acestor resurse umane deosebit de importante n procesul educa ional cu rromii - mediatorii colari fiind adevrate institu ii, i nu simpli oameni de legtur ntre comunitate i coal nu fac dect s compromit utilitatea muncii lor, pn cnd interven iile legislative de rigoare vor remedia practicile aleatorii de pn acum.

EVALUAREA POLITICII MEDIATORULUI COLAR134


Mihai Neacu

Contextul general
Accesul copiilor rromi la sistemul de nv mnt este limitat. Una din 5 familii de rromi nu i poate trimite copiii la coal din lips de mbrcminte decent.135 Lipsa actelor de identitate este folosit drept pretext pentru a nu da dreptul copiilor rromi s urmeze o coal. Exist coli care refuz nscrierea copiilor rromi, dac prin ii acestora nu au domiciliul stabil n localitatea respectiv (de pild, un astfel de caz a fost cel semnalat de UNICEF, n 28 iunie 2002, la o coal din Lehliu, jude ul Clrai). Obliga i s munceasc de la vrste fragede, pentru a asigura supravie uirea familiei, copiii rromi abandoneaz cel mai frecvent coala. Aproximativ 27% din popula ia de etnie rrom fie nu a urmat niciodat cursurile vreunei coli, fie a fcut-o dect pentru c iva ani. n timp ce gradul de alfabetizare este aproape complet la nivelul rii, n rndul popula iei rrome analfabetismul era estimat, la nceputul perioadei de tranzi ie, la 44% la brba i i 59% la femei136. Participarea copiilor rromi de vrst precolar (3-6 ani) la grdini este mult mai sczut (17,2% - ICCV, 1998) dect a copiilor de aceeai vrst pe ansamblul popula iei Romniei (67% - anul colar 1997-1998, Anuarul Statistic al Romniei, 1999). 24,4% dintre copiii rromi de peste 10 ani nu mai merg deloc la coal (Zamfir, Preda, Rromii din Romnia, 2002). Numai 20% dintre copiii rromi frecventeaz grdini a, comparativ cu 66,1% la nivelul ntregii popula ii de copii de vrst precolar (2000-2001). Numai 50% dintre copii merg regulat la coal, iar gradul de analfabetism n rndul persoanelor de peste 45 de ani ajunge la 30%; 80% dintre copiii necolariza i sunt rromi; 23% dintre copiii rromi
Textele de fa ncearc s realizeze o evaluare att a politicilor mediatorului colar i a acordrii de msuri afirmative n rndul popula iei rrome (rezultate cantitative i calitative cu indicii respectivi) ct i a modului n care aceste politici au fost ancorate n ntregul sistem educa ional din Romnia. n acest sens, men ionm faptul c teoria sociologic care ne va orienta va fi cea structural-func ionalist, aceasta viznd descoperirea tuturor raporturilor func ionale dintre parte i ntreg prin relevarea corela iilor dintre structura statusurilor (n cazul nostru, politicile educa ionale analizate) i realizarea rolurilor lor n raza celor patru cerin e func ionale, care ne vor ghida i n evaluarea de fa : 1. atingerea scopurilor (n ce msur aceste politici i-au atins obiectivele stabilite ini ial), 2. adaptarea (n ce msur au fost elaborate n armonie cu cerin ele, nevoile educa ionale existente), 3. men inerea modelului (patern) (au rspuns ele nevoilor din societate nct modelul s continue?) i 4. integrarea (n ce msur modelul se va integra n sistemul na ional de educa ie). 135Roma in an Expanding Europe. Breaking the Poverty Cycle, a World Bank Study, 2003. 136 Idem 133.
134

170

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

nu tiu s citeasc137. Numai 8,9% dintre rromi au absolvit studii medii i numai 0,3% studii superioare138.

Scurt istoric al mediatorului colar n Romnia


Pozi ia de mediator colar a fost introdus experimental n Romnia ncepnd cu anii 90, prin intermediul unor proiecte derulate n sectorul ONG, cu scopul de a facilita accesul la educa ie al copiilor proveni i din grupuri defavorizate. Aceast experien , pozitiv, a fost dezvoltat prin activit ile programelor PHARE RO 0104.02 Acces la educa ie pentru grupurile dezavantajate, cu focalizare pe rromi i PHARE 2003/005-551.01.02 Acces la educa ie pentru grupurile dezavantajate. n cadrul proiectului PHARE 2001 Accesul la educa ie al grupurilor defavorizate, cu focalizare pe rromi, 73 de mediatori colari rromi au beneficiat de burse de formare, parcurgnd un program intens de pregtire, desfurat pe parcursul a 10 luni. Programul de formare a mediatorilor colari a fost pregtit i livrat de Colegiul Na ional Pedagogic Gheorghe Lazr din Cluj-Napoca, iar primii mediatori colari au fost certifica i n septembrie 2004. n cadrul proiectului PHARE 2003/005-551.01.02 Acces la educa ie pentru grupurile dezavantajate, au fost forma i i certifica i un numr de aproximativ 95 de mediatori colari, care au beneficiat de formarea oferit tot de Colegiul Na ional Pedagogic Gheorghe Lazr din Cluj-Napoca. n cadrul proiectului PHARE 2004 Acces la educa ie pentru grupurile dezavantajate, au fost certifica i un numr de aproximativ 249 de mediatori colari, formare coordonat de aceiai institu ie, ca i n anii preceden i. n anul 2007, n afara mediatorilor colari pregti i de MECT n cadrul Programului PHARE, Direc ia General de nv mnt n Limbile Minorit ilor i Rela ia cu Parlamentul din cadrul MECT a format, de asemenea, mediatori colari rromi, dup cum urmeaz: - 64 de noi mediatori rromi forma i de DGLMRP, n noiembrie 2007; - 115 noi mediatori rromi forma i de DGLMRP, n decembrie 2007, n parteneriat cu ANR (Agen ia Na ional pentru Rromi);

137 138

Ibidem 134. Idem 135.

Evaluarea politicii mediatorului colar

171

Procesul de selec ie a mediatorilor colari


Proiectul PHARE RO 0104.02 Acces la educa ie pentru grupurile dezavantajate, cu focalizare pe rromi, a inclus n primul an de implementare un numr de 9 jude e i Municipiul Bucureti. n momentul efecturii selec iei mediatorilor colari, s-au stabilit o serie de criterii, cele mai importante fiind: absolvirea unui nivel de studii medii persoana cu cele mai multe studii din comunitatea respectiv i recunoaterea i acceptarea de ctre comunitatea local pentru func ia pe care avea s-o ocupe. Cele dou criterii, s-au dovedit a fi definitorii pentru omul care avea s ocupe aceast func ie, din dou motive: a. mediatorul colar trebuia s fie un model la nivelul comunit ii, un om care s-i fi continuat studiile, care s reprezinte un exemplu demn de urmat; b. recunoaterea i acceptarea comunit ii a fost definitorie, n unele cazuri, pentru c nu po i lucra direct cu nite oameni (prin i, copii, al i actori locali), care nu te respect i nu au ncredere n faptul c din func ia n care te afli, vei face treab i pentru ei, le vei respecta i lor interesele. Unul dintre criterii, care se referea la nivelul de colarizare al persoanei n cauz, a fost uneori greit interpretat de ctre cei care s-au ocupat de selec ia propriu-zis, pentru c, uneori, acest criteriu a primat (a fost singurul care a contat) n dauna altor criterii care se refereau la recunoaterea comunit ii, reuita social, disponibilitatea de a lucra ca mediator colar. ntr-unul din interviurile realizate cu mediatorii colari, am aflat c uneori selec ia s-a produs n felul urmtor: M-a chemat directoarea colii, unde am terminat 8 clase, cnd eram n ultimul an de liceu i mi-a vorbit de faptul c au un proiect ctigat, n care au nevoie de un om din comunitatea de rromi, care s fie absolvent de liceu i care s fie dispus s lucreze cu copii rromi. Mi-a mai spus c se vor organiza nite cursuri de formare pentru limba i istoria rromilor i c dac accept s devin mediator colar o s particip la acele cursuri. Am acceptat, am participat la cursurile pentru istoria rromilor, iar din septembrie mi-am nceput activitatea la coal ca mediator colar. Cred c trecuser vreo 2 sptmni de la nceputul colii cnd m-a anun at doamna director c cineva de la Biroul Jude ean pentru Rromi vrea s mi vorbeasc. Am mers acolo i am dat peste o persoan care la prima vedere ar speria pe oricine. Mi-a reproat faptul c nu sunt recunoscut de ei s lucrez ca mediator colar, a fost indignat de faptul c m-a propus directoarea colii i nu cei de la BJR. I-am reproat faptul c nu aveau cum s m recunoasc i s m propun ei, din moment ce nu aveau nici o legtur cu oamenii din comunitatea mea139. De cele mai multe ori, selec ia s-a desfurat n felul n care a fost descris de ctre mediatorul colar, ba directorul colii a decis cum a crezut de cuviin , ba BJR-ul sau expertul de la primrie a identificat persoana pentru cursul de mediator colar, ne innd cont
139

Mediator colar din jude ul Clrai, format n proiectul PHARE 2001 "Accesul la educa ie al grupurilor defavorizate, cu focalizare pe rromi.

172

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

de prerea celorlal i factori implica i. Este clar faptul c nu s-a avut n vedere organizarea unei comisii de selec ie format din BJR, expert rrom, conducerea colii, reprezentantul comunit ii locale, care s utilizeze criteriile mai sus men ionate i s decid, att n acord cu nevoile comunit ii ct i cu poten ialul de dezvoltare al resursei umane selectate.

Selec ia mediatorilor colari din comunit ile tradi ionale


Din pcate, pentru selec ia mediatorilor colari din comunit ile tradi ionale au fost utilizate aceleai criterii egale ca pentru to i ceilal i mediatori. Exist un exemplu elocvent legat de egalitate, de tratament egal. Acesta se refer la urmtoarea situa ie: Dac ai invitat la prnz un cuplu de musulmani i un cuplu de romni ortodoci, i amndou cuplurile vor fi servite n mod egal cu friptur de porc, riscm fie s rmnem la prnz doar cu cuplul de romni ortodoci, fie cuplul de musulmani s rmn n continuare n vizit, dar s nu mnnce nimic. Noi, ca nite gazde bune i-am tratat egal i nu avem nici o responsabilitate dac unii au mncat i ceilal i nu. n acest fel s-a ntmplat i n cazul comunit ilor tradi ionale, crora pentru a selecta un mediator colar li s-au aplicat aceleai criterii egale, de parc aceste comunit i ar fi beneficiat de acelai tratament egal din partea autorit ilor cnd a fost vorba de infrastructur comunitar, social sau colar, accesul la serviciile sociale, de sntate sau educa ie. Aadar, s-a czut n capcana criteriilor egale pentru toat lumea i nu s-a avut n vedere contextul din comunit ile tradi ionale, unde era i este o nevoie uria de mediere colar. n acest caz, de multe ori mediatorii colari nu au fost din comunitatea tradi ional sau recunoscu i de comunitate, ci au fost rromi sau romni care ndeplineau criteriile impuse de ctre ini iatorii programelor de formare a mediatorilor colari. O parte din rromii din rndurile crora s-au format mediatorii colari, au avut i au probleme cu propriile lor prejudec i despre neamurile tradi ionale de rromi, iar tradi ionalii din orice grup de rromi au o prere negativ despre to i ceilal i rromi, indiferent de neamul din care provin. Ori, n contextul selec iei unui mediator colar trebuia s se in cont de toate aceste aspecte, mai mult chiar, ar fi trebuit tratate la cursurile de formare.

Fia de post a mediatorului colar i cursurile de formare


5.1 Fia de post a mediatorului colar Prima fi de lucru a mediatorului colar rrom (MEN, martie 2000), cuprindea urmtoarele activit i: Sprijin i contribuie la realizarea colari-zrii copiilor rromi la toate nivelele; Faciliteaz organizarea de ntlniri cu prin ii rromi;

Evaluarea politicii mediatorului colar Colaboreaz cu O.N.G.-urile rrome i nerrome;

173

Furnizeaz datele necesare elaborrii proiectelor i a recenzrii corecte a popula iei colare; Identific poten iale cadre didactice rrome (rromi absolven i de liceu, elevi rromi performan i); Semnaleaz i mediaz conflicte inter- i intra-comunitare; Mediatizeaz informa iile i facilit ile privind educa ia pentru rromi; ncurajeaz angrenarea prin ilor n educa ia copiilor i n via a colii; Semnaleaz aspecte deosebite din comunitate n scopul sensibilizrii autorit ilor n solu ionarea lor140. Dup cum se poate observa, prima fi de post a mediatorului colar a fost exclusiv bazat pe rela ia rromi, prin i, elevi, coal (cadre didactice, elevi), ceea ce dup cum ve i observa, a generat erori de lung durat. Aa cum defineau mediatorii colari, forma i n primul val (anul colar 2003 - 2004), principala sarcin a mediatorului era s faciliteze rela ia comunit ii de rromi cu coala. Din punctul nostru de vedere, nc de la nceputul elaborrii fiei de post s-a strecurat o eroare foarte mare, care se refer la concentrarea activit ilor mediatorului colar exclusiv pe rromi, omi nd ntr-un mod planificat popula ia majoritar i rela iile acesteia cu rromii. Aceast eroare a generat la rndul ei un modul de formare foarte stufos, cu foarte multe aspecte teoretice, derulat ntr-un timp foarte scurt, care n loc s clarifice atribu iile mediatorului colar, innd cont de realitatea n care existau i majoritarii, mai ru i-a bulversat, mul i dintre mediatori nereuind s n eleag nici mcar faptul c, comunitatea implic automat i popula ia majoritar, raportndu-se de cele mai multe ori la comunitate exclusiv ca la comunitatea de rromi. Aceast fi de post pare s fi stat la baza suportului de curs care le-a fost predat mediatorilor colari forma i n primul val (2003 / 2004). Fia de post s-a revizuit n 2004 odat cu introducerea profesiei de mediator colar n Clasificarea Ocupa iilor din Romnia, cuprinznd urmtoarele prevederi:

Descrierea ocupa iei. Con inutul muncii.


Se ocup n principal cu sprijinirea participrii copiilor din comunitate la nv mntul obligatoriu, prin ncurajarea angrenrii prin ilor n educa ia copiilor i n via a colii i prin facilitarea acordului ntre familii, comunitatea local i coal.
Fia a fost elaborat de inspectorii pentru colarizarea rromilor, n cadrul unui seminar de lucru, organizat de Ministerul Educa iei Na ionale mpreun cu Romani CRISS, la Tulcea, n martie 2000, i a fost aprobat de Minister i publicat pentru prima dat n Buletinul informativ interactiv privind nv mntul pentru rromi, nr. 8 / 2000.
140

174

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

UNELTE / INSTRUMENTE DE LUCRU n activitatea se folosete: instrumente birotice, materiale de specialitate (ghiduri, chestionare, formulare), telefon, fax, aparate de nregistrare, eventual calculatorul pentru colectarea de date i editarea de documente. ATRIBU II I RESPONSABILIT I ajut la colectarea datelor despre to i copiii din comunitate de vrsta colarizrii obligatorii i la nregistrarea acestor date n documentele puse la dispozi ia conducerii colii i a inspectoratului colar; identific, prin studiul acestor date i prin contacte regulate cu prin ii i cu autorit ile locale, probleme referitoare la colarizarea copiilor, prevenirea abandonului colar i continuarea studiilor corespunztoare posibilit ilor i aptitudinilor copiilor din comunitate; contribuie, alturi de asisten ii i lucrtorii sociali i reprezentan ii autorit ilor locale, prin informare i medierea comunicrii, la asigurarea respectrii drepturilor copilului din comunitate, n special a dreptului la educa ie; mediaz comunicarea familiilor, care au copii n situa ii de risc, cu sistemul de asisten social n vederea ob inerii drepturilor sociale conform legii, pentru a reduce neparticiparea colar datorit excluziunii sociale; furnizeaz date necesare recenzrii corecte a copiilor inclusiv a celor migran i; faciliteaz atragerea copiilor cu dificult i de participare n activit ile de educa ie precolar; acord consiliere, ndrumare i informa ii prin ilor n scopul motivrii i ncurajrii participrii acestora la via a colii i formrii competen elor educa ionale i de comunicare; angreneaz prin ii n educa ia copiilor i n via a colii i sprijin coala n desfurarea activit ilor extracolare cu implicarea prin ilor; ofer informa ii colii pentru ntocmirea de informri, rapoarte i documenta ie referitoare la probleme ale copiilor de vrst colar; se informeaz i se instruiete, inclusiv n limba comunit ii respective, cu privire la facilit ile i oportunit ile educa ionale destinate copiilor i tinerilor, i asigur diseminarea acestor informa ii ctre to i copiii, tinerii i prin ii acestora din comunitatea din care face parte; identific copii i tineri din comunitate cu aptitudini pentru continuarea studiilor, n special pentru a deveni cadre didactice i mediatori n serviciul comunit ii i le ofer sprijin i ndrumare, inclusiv prin medierea interac iunii acestora cu autorit ile educa ionale. Sprijin cadrul didactic, eventual prin intermediere n limba comunit ii respective, n comunicarea cu clasa i prin ii pentru facilitarea procesului de nv mnt.141

141

Extrase din fia de post folosit pentru ncadrarea mediatorului colar n COR, n anul 2004.

Evaluarea politicii mediatorului colar

175

Dup cum se poate observa, atribu iile mediatorului colar se lrgesc i chiar se mbunt esc, cel pu in n mod teoretic, ns, cu toate acestea, lipsesc atribu iile legate de crearea unui nivel ridicat de coeziune ntre rromi i majoritari, coeziune care s conduc n coal la cooperare colar, intercultural, iar n afara colii la cooperare comunitar. Cooperarea colar ct i cea comunitar au la baz principiile diversit ii culturale ce implic acceptarea pe baza cunoaterii reciproce i nu toleran a ce presupune un raport ierarhic ntre tolerat i tolerant. De asemenea, e important de men ionat c i din prima fi de post i din cea de a doua, lipsesc atribu ii clare, referitoare la promovarea identit ii etnice, campanii privind stima etnic de sine ct i promovarea culturii rromilor i majoritarilor la nivel local sau, n func ie de context, a culturilor co-locuitoare. Odat cu aprobarea Ordinului nr. 1539 privind normele de ncadrare i de activitate ale mediatorului colar, iulie 2007, fia postului mediatorului colar a cunoscut o nou modificare, conform Art. 9 Atribu iile mediatorului colar: Faciliteaz dialogul coal familie comunitate. Contribuie la men inerea i dezvoltarea ncrederii i a respectului fa de coal n comunitate i a respectului colii fa de comunitate. Monitorizeaz copiii de vrst precolar din comunitate care nu sunt nscrii la grdini i sprijin familia/sus intorii legali ai copilului n demersurile necesare pentru nscrierea acestora n nv mntul precolar. Monitorizeaz copiii de vrst colar, din circumscrip ia colar, care nu au fost nscrii niciodat la coal, propunnd conducerii colii solu ii optime pentru recuperarea lor i facilitnd accesul acestora la programele alternative de nv mnt (nscrierea n nv mntul de mas la cursuri de zi sau la cursuri cu frecven redus, includerea n programul A doua ans etc.). Sprijin organizarea de programe - suport pentru mbunt irea performan elor colare (programe de recuperare, programe de interven ie personalizat, programe tip coala de dup coal etc.). Colecteaz datele statistice relevante pentru monitorizarea accesului la educa ie i men inerea copiilor n sistemul educa ional obligatoriu. Asigur actualizarea bazei de date despre copiii afla i n pericol de abandon colar, monitorizeaz situa ia colar i activitatea extracolar a acestora, ncurajnd participarea lor la educa ie. Consemneaz cu acurate e i obiectivitate problemele educa ionale sau de alt natur care au efect asupra participrii la educa ie a copiilor din comunitate, informnd familiile despre rolul colii i despre prevederile legale referitoare la participarea copiilor la educa ie. Transmite colii toate datele colectate din comunitate, n scopul identificrii solu iilor optime pentru asigurarea accesului egal la educa ie al copiilor.

176

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Contribuie la deschiderea colii ctre comunitate i la promovarea caracteristicilor etnoculturale n mediul colar, prin implicarea n organizarea de activit i cu prin ii/al i membri ai comunit ii, organizarea de activit i cu dimensiune multicultural, organizare de activit i extracurriculare etc. Monitorizeaz i ncurajeaz prezen a elevilor la orele din cadrul programelor alternative, suplimentare/de sprijin. Sprijin elaborarea planului de desegregare colar i implementarea acestuia, prin colaborare cu conducerea colii. Informeaz autorit ile responsabile despre eventualele nclcri ale drepturilor copilului i sprijin demersurile acestora pentru solu ionarea situa iilor respective142. Ultima fi de post, care pare s fie cea mai complet i n acord cu realitatea n care mediatorul colar i desfoar activitatea, are meritul s fie inclusiv i minusul de a fi fost elaborat dup ce au fost forma i majoritatea mediatorilor colari, conform unor suporturi de curs care nu aveau cum s in cont de caracterul inclusiv al acestei fie de post. Ce s-a ntmplat cu mediatorii colari pn la data la care s-a adoptat ordinul? O parte dintre ei ajungeau s fie plimba i de la conducerea colii, la autoritatea local (primrie), de aici la consiliul jude ean i prefectur, la Biroul Jude ean pentru Rromi, iar de aici napoi n comunitatea din care proveneau, unde, prin bunvoin a directorului de coal i a primarului, mediatorul era ncadrat ca paznic sau ngrijitor n organigrama colii sau a primriei, cu atribu ii de mediator colar, conform fiei de post, dar cu salariu aferent ncadrrii. V nchipui i c mediatorul colar, angajat n urma multor tergiversri mai avea motiva ia i puterea s implementeze activit ile pentru care a fost format? Sau n mod normal era la dispozi ia celui care-l pltea? n desele monitorizri pe care le-am desfurat n coli unde erau ncadra i mediatorii colari, cu care am colaborat, am observat de multe ori c acetia desfurau activit i de secretariat, de substituire a profesorilor care absentau, comisioane pentru conducerea colii sau a primriei, la care se mai aduga responsabilitatea men inerii linitii, att n coal ct i n slile de clas. De la proiec ia ini ial, n care se dorea ca mediatorul colar s fie i un poten ial model pentru elevii rromi, acesta s-a transformat, ncet dar sigur, cu ajutorul legisla iei, ntr-un personaj fr ncadrare legal, fr siguran a salariului, fr recunoaterea cadrelor didactice i a personalului auxiliar, fiind o bun parte din timp la dispozi ia celor care l plteau. Rezumnd faptul c fia postului a fost refcut de 2 ori, c suportul de curs a fost prea stufos i teoretic n raport cu abilit ile pe care mediatorul colar trebuia s le dobndeasc pentru a desfura o activitate eficient n cadrul comunit ii i a colii, trebuie s mai adugm nc un minus, acela care se refer la pregtirea mediului colar. Era mediul colar pregtit (informat, format n acest sens) s lucreze, s colaboreze cu mediatorul colar, care de cele mai multe ori era de etnie rrom? Evident, aceasta este o ntrebare retoric, pentru c n formarea ini ial a cadrelor didactice
142

Ordinul 1549, din 17.07.2007, Privind normele de ncadrare i activitate ale mediatorului colar.

Evaluarea politicii mediatorului colar

177

informa iile despre rromi sunt sublime, dar lipsesc cu desvrire. ntr-un astfel de mediu, n care nivelul de cunoatere sau de acceptare pe baza cunoaterii era foarte sczut, mediatorul colar se sim ea de cele mai multe ori tolerat de ctre cadrele didactice, care l identificau ca fiind competent doar n a aduce copii rromi la coal i de a-i face s fie cumin i n coal.

Formarea mediatorilor colari


Selecta i la ini iativele colilor sau a reprezentan ilor rromilor de la nivel local, mediatorii colari au beneficiat de formare, timp de aproximativ 10 luni de zile, oferit de Colegiul Na ional Pedagogic Gheorghe Lazr din Cluj Napoca. Am men ionat de cteva ori despre suportul de curs care a stat la baza formrii mediatorului colar, drept pentru care este necesar men ionarea con inutului acestuia: prevenirea, negocierea i rezolvarea conflictelor; comunicare; ascultare activ; discurs public; elemente de protec ie a copilului; educa ie pentru via a de familie i comunitate program de formare cu prin ii rromi; participare la via a comunitar negociere i mediere comunitar; consiliere; dificult i emo ionale, sociale i comportamentale; limba rromani; Istoria rromilor; educa ia inclusiv; abilit ile mediatorului colar de a comunica cu specialiti din alte domenii; dificult i de nv are i tehnologia informa iei i a comunicrii (cu ob inerea unui certificat echivalent cu treapta Start a ECDL). Din lunga list de cursuri lipsesc no iuni de interculturalitate, diversitate cultural, care ar fi permis mediatorului s aib o abordare intercultural n activit ile cotidiene pe care le desfoar n comunitate, att cu rromii ct i cu nerromii. Interculturalitatea nu este o mod de a fi n acord cu principiile politicilor europene, ci este singurul mod prin care se poate crea progres social, solidaritate, coeziune i cooperare n toate domeniile din cadrul unei comunit i care se dorete a fi dezvoltat sau dorete s fac pai spre o dezvoltare durabil. Faptul c ini iatorii programelor de formare a mediatorilor colari s-au focusat exclusiv pe rromi, o demonstreaz i suportul de curs referitor la Educa ie pentru via a de familie i comunitate program de formare cu prin ii rromi, din cadrul cruia v reproducem un paragraf: n cadrul grupurilor sociale dezavantajate, mai ales n privin a rromilor, educa ia pentru sntate este aproape inexistent, riscul infec iilor cu transmitere sexual este ridicat, iar educa ia contraceptiv este lacunar, dac ar fi s lum n considerare doar numrul foarte mare de copii pe familie din comunitatea rom. n acest sens, s-a constatat o percep ie eronat a familiei rome, din cauza aplicrii unor criterii greite de valorizare a acesteia. Axat pe sntatea reproducerii i educa iei pentru via a de familie, viznd i eliminarea discriminrii pe criterii sexuale, de vrst i etnice, acest curs vine n ntmpinarea nevoilor comunit ii, asigurnd o percep ie real asupra ei att din interior ct i din exterior143.
Extras din suportul de curs Educa ia pentru via a de familie i societate / comunitate. Program de formare cu prin ii roma, formator Delia Gombo, 2004
143

178

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Dorim s comentm cteva aspecte: ini iatorii programului consider rromii ca fiind grup social dezavantajat, ceea ce nu e deloc o op iune pozitiv ci mai degrab o alturare voit ctre alte grupuri sociale dezavantajate, omeri, persoane vrstnice, persoane cu dizabilit i, care nu au nici limb, nici port, nici tradi ii i nici o identitate etnic diferit de cea a majoritarilor, ori n cazul rromilor, sintagma minoritate na ional etnic este de preferat n loc de grup social dezavantajat. Autorii programelor de formare demonstreaz o necunoatere a realit ilor cu care se confrunt rromi, ct i o viziune precar care omite popula ia majoritar, aceasta nefiind inclus cu aspecte teoretice i practice n cazul modulelor de formare. Dac acest suport de curs s-ar fi numit Program de formare cu prin ii rromi i nerromi i ar fi inclus metode de interac iune ntre cele dou grupuri int, ar fi fost mult mai benefic att pentru mediator ct i pentru comunitate n ansamblul ei. Dincolo de minusurile unui suport de curs cu foarte mult informa ie teoretic, din care lipseau, aa cum am men ionat, informa iile despre interculturalitate, multiculturalitate, stim etnic de sine, coeziune i cooperare ntre membrii comunit ii indiferent de etnicitate, promovarea identit ii etnice, trebuie pus n dezbatere i viziunea referitoare la atribu iile practice ale mediatorului colar, modul n care ini iatorii programului au n eles s dezbat aceast problem cu rromii, institu ii ale rromilor gen A.N.R., B.J.R., O.N.G.-uri specializate. Lipsa subiectelor enumerate mai sus, din suportul de curs al mediatorilor colari, denot clar lipsa de preocupare a ini iatorilor acestui program de a ajunge la un consens cu reprezentan ii rromilor la nivel institu ional, central, local i comunitar.

Studiu de caz
Mediator colar Nume i prenume: T.M. Vrsta: 30 de ani Studii: Absolvent al Colegiului de Institutori Credis Bucureti, departamentul ID, dar fr diplom de absolvire Starea civil: necstorit Jude ul Iai M.T. este mediator colar format n proiectul PHARE 2003/005-551.01.02 Acces la educa ie pentru grupurile dezavantajate, a doua promo ie de mediatori colari la nivelul rii. Pe lng activitatea de mediator colar, acesta ndeplinete i func ia de profesor de limba

Evaluarea politicii mediatorului colar

179

rromani, avnd jumtate de norm de predare a limbii rromani. coala unde lucreaz mediatorul colar are o popula ie colar format din 1268 de elevi, 534 n ciclul primar i 734 n ciclul gimnazial. Dintre acetia, 110 elevi rromi se gsesc la ciclul primar i 89 de elevi rromi se gsesc la ciclul gimnazial. Comunitatea Podu Iloaiei este format din rromi ursari, iar majoritatea dintre acetia sunt lutari. Sursele de venit provin din practicarea comer ului ambulant (in trguri cu marf divers), cntatul pe la nun i/botezuri, ajutorul social i aloca iile copiilor. Este o comunitate deschis, dar izolat cumva de majoritari, iar mul i dintre acetia triesc la limita subzisten ei. Nivelul educa iei este sczut, ca urmare a faptului c majoritatea copiilor/tinerilor abandoneaz cursurile colare sau renun s i continue studiile dup absolvirea cursurilor gimnaziale. Rata absenteismului colar este destul de ridicat, iar performan ele colare sunt reduse, fapt atestat de rezultatele ob inute la examenele de capacitate i bacalaureat. Structura confesional a rromilor din Podu-Iloaiei este n propor ie de 95%, ortodox144. Pentru a n elege mai bine activitatea de zi cu zi a unui mediator colar i statutul acestuia n coal i n comunitate, vom comenta n cele ce urmeaz rspunsurile acestuia cu privire la activitatea ntreprins: I- cum e o zi ca mediator? S- n func ia de mediator colar eu am mai lucrat i ca voluntar acum 8 ani, dar pe parcurs am fost i profesor, ns tiam cte atribu ii trebuie s aib mediatorul colar, am nv at despre ele la Piatra Neam i chiar mi-a plcut i am vrut s aflu ct mai multe, s pun accent i s lucrez i s pot ajuta etnia rrom, copiii rromi, localitatea. S pot ajuta etnia rrom - afirma mediatorul colar format n 2005, viziune care n mod cert apar ine celor care au ini iat i gndit programul de formare, con inutul formrii. De fapt, dup o experien de aproximativ 2 ani, n care am lucrat cu mai mult de 20 de mediatori colari, putem afirma fr nici o ndoial c programul a fost gndit mai ales pentru a veni n ajutorul copiilor rromi. Ce a stat la baza unei asemenea ini iative? De altfel o ini iativ ludabil, care ar fi avut i mai mult succes, dac ar fi fost implementat ntr-un cadru legal adecvat (se tie c mediatorii colari nu au avut cadrul legal pn n iunie 2007) i dac ar fi avut n vedere faptul c nu numai copiii rromi au o problem cu participarea i performan a colar, ci i copiii romni din mediul rural (n special) se confrunt cu probleme similare. Nu n ultimul rnd, mult dorita coeziune social, care trebuia s se dezvolte i cu ajutorul mediatorului colar, prin desfurarea de activit i cu caracter inclusiv i intercultural, putea diminua din resentimentele romnilor fa de rromi i din resentimentele rromilor fa de romni.
144

Date ob inute de la inspectorul colar pentru minorit i din jude ul Iai

180

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

I- i cum e o zi obinuit de lucru? S- Normal, merg n cancelarie, discut cu profesorii, mi zic ce probleme sunt n coal, probleme pe care le ntmpin anumi i dirigin i cu elevii de etnie rrom, m in la curent cu tot ceea ce se ntmpl n coal, dac este vreo problem, ceva, merg i discut cu doamna director... Cnd sunt probleme la clase cerem acordul profesorilor pentru a sta la ore, de multe ori sunt prin i care, ti i cum sunt copiii, cum se ntmpl cte ceva: face segregare profesorul i aa mai departe i atunci profesorul vine cu problema... atunci mergem vorbim cu profesorul s vedem ce se ntmpl, asistm la ore s vedem care este problema... Ini iativa privind formarea unui mediator colar este una pozitiv, ns aceast idee pare s se fi dezvoltat i s fi fost pus n practic ntr-un mod stereotip: rromii nu vin la coal, nu nva , nu stau cumin i n clas sau n coal, nu vin prin ii la edin ele de la coal - i n acest sens s-au gndit ministeriabilii s dezvolte o idee pornit din mediul O.N.G. Pentru toate aceste tipuri de probleme, s-a crezut c va fi de ajuns formarea unei persoane care s lucreze ca mediator colar. ns, n cadrul acestei formri nu s-a luat n calcul contextul: un mediu colar care nu cunoate rromii i problemele cu care se confrunt acetia, un mediu n care majoritarii, n cel mai bun caz (rare cazuri), sunt toleran i fa de rromi. n restul situa iilor, majoritarii au atitudinii discriminatorii fa de rromi i asta pentru c n sistemul formal de nv mnt nu au nv at nimic despre rromi, iar folclorul popular i mass-media au accentuat doar stereotipurile negative i prejudec ile despre rromi. La toate acestea se mai adaug, n multe cazuri, stima etnic de sine a mediatorului rrom, care consider la rndul lui c rromii ar trebui s fie mul umi i pentru c romnii i primesc la grdini a sau la coala lor. ntr-un asemenea mediu, de multe ori, mediatorul a fost tratat i s-a comportat asemenea unui paznic, responsabil de participarea, performan a i chiar disciplina rromilor n spa iul colar. Nu s-au luat n considerare (aa cum era firesc), n momentul introducerii mediatorului colar n sistemul de nv mnt, con inuturile din manualele colare, atitudinea profesorilor, atitudinea celorlal i copii, care de multe ori vin la coal cu bagajul de cunotin e pozitive despre rromi furnizat de prin ii lor. I- i cum faci asta? S- Mergeam la director, ntiin am directorul despre problema care era, directorul binen eles anun a i profesorul respectiv i atunci mergeam n clas, discutam cu profesorul de fa cu printele. i v da i seama c atunci, dac este i printele i mediatorul colar, atunci spune adevrul. i uite aa, dac sunt probleme le rezolvm atunci n clas de fa cu profesorii, cu elevii i prin ii. Aplanarea conflictelor, n cazul colilor multietnice (rromi romni) ar trebui s se bazeze, n primul rnd, pe preven ie, care n acest caz poate fi fcut prin multe dezbateri n mediul formal de la coal cu profesorii, elevii i prin ii elevilor (rromi i romni).

Evaluarea politicii mediatorului colar

181

Din punctul nostru de vedere, mediatorul trebuie s aib o planificare lunar n care dezbaterile cu profesorii, elevii i prin ii s se ntmple cel pu in o dat la dou sptmni. n tot acest context, trebuie avut n vedere c fiecare grup format din prin i, elevi i cadre didactice ar trebui s se transforme ntr-un grup int, cu care trebuie lucrat separat sau mpreun, n func ie de cum este nevoie. I: De cte ori pe lun te ntlneti cu prin ii? S: Pi nu tiu de cte ori pe lun m ntlnesc cu ei, pentru c eu locuiesc n comunitate i m ntlnesc cu ei n fiecare zi, drumul meu este prin inima cartierului i pe oriunde a merge m ntlnesc cu ei. n fiecare diminea m ntlnesc cu ei, n strad, acolo unde se strng ei pentru a merge la pia sau cei care nu au lemne se duc pentru talaj, rumegu, pentru a putea face mncare. De multe ori am avut nite probleme cu nite copii la coal, care nu frecventau i mi spuneau profesorii c trebuie s merg la ei acas. ns, ajungnd seara acas nu mai puteam merge (la prin i) i m ntlneam diminea a cu ei i stteam de vorb; deci eu m ntlnesc zilnic cu ei, ori de cte ori pe zi merg n comunitate. La nivel interna ional, exist o preocupare n a men ine legtura cu prin ii, n a-i implica n unele proiecte ale colii, care se pot referi la amenajarea unor spa ii de joac sau pentru activit i sportive, la zugrvirea sau la cur enia nainte de nceperea anului colar sau a unui semestru. Aa zisele edin e cu prin ii, n care uneori acetia sunt certa i sau aten iona i pentru activitatea sau comportamentul elevilor, ar fi trebuit s se transforme, cu ajutorul mediatorului, n nite dezbateri care s i propun s gseasc solu ii pentru a crea un mediu colar mai bun. ntlnirile cu prin ii trebuie s se desfoare n mod planificat n fiecare lun i ar trebui s aib teme legate de regulile colare, frecven a, performan a, atitudinea profesorilor. n comunitate pot fi ntlniri cu caracter informal, ns, acestea nu trebuie s le anuleze pe celelalte care trebuie s se desfoare n mod programatic, n fiecare lun. I: n afar de Amare Rromentza i de Asocia ia Rromilor Ursari, mai sunt alte organiza ii cu care ai colaborat? T.M.: Da, am mai lucrat cu o alt organiza ie pe data de 1 iunie, de Ziua Copilului, am lucrat cu o organiza ie care este implicat n trupa de dansuri tradi ionale rrome cu copiii din aceast coal la Spitalul Sfnta Maria, spitalul de copii din Iai, dup care am fost la alt organiza ie, n aceeai zi, cte dou ore, am fost la Mitropolia Moldovei, tot acolo am sus inut un spectacol care a plcut foarte mult, copiii au fost aplauda i i s-au bucurat to i oamenii c ntr-adevr a venit i etnia rrom i s-au conformat to i copiii cerin elor de acolo, care ei nu se ateptau, sincer, vzndu-i pe to i copiii ce frumos cntau i ct de frumos dansau i ct de bine sunt organiza i, s-au bucurat i au zis c o s m mai caute cnd o s mai aib nevoie de mine, binen eles dac o s mai vreau s vin, dup care nainte cu o sptmn am mai discutat cu alt organiza ie, n care tot aa dup ce am terminat la Mitropolie am venit la noi n coal unde a avut loc un spectacol cu cntece i dansuri tradi ionale rrome, v da i seama erau foarte obosi i copiii, au sus inut i al treilea spectacol cu o organiza ie care a filmat spectacolul pentru c a avut nevoie s trimit la Bucureti materialul respectiv. Alte organiza ii au mai fost i cu domnul D... De la domnul D am primit nite ajutoare pentru copii, hinu e, tricouri.

182

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

Cntece i dansuri tradi ionale rrome, n activit ile mediatorilor colari, care au ca tem activit i culturale, ar trebui s i fac sim it din plin prezen a abordrii interculturale care, dac ne raportm la defini ia cea mai la ndemn care descrie interculturalitatea ca fiind un dialog egal ntre cel pu in dou culturi, poate s fie aplicat la astfel de activit i culturale, ntr-o distribu ie egal. Trebuie renun at la modelul n care elevii rromi cnt i danseaz, iar ceilal i elevi, nerromi, recit poezii, interpreteaz scenete de Caragiale etc., tocmai pentru a se elimina stereotipul pozitiv care se refer la faptul c rromii sunt cei mai buni dansatori i cntre i. Activit ile cu caracter intercultural presupun implicri ale ambelor grupuri / etnii / popoare n activit i de acelai tip. Aceste tipuri de activit i pot contribui la stima de sine etnic a celor implica i, rromi sau nerromi, i i obinuiete pe participan i cu diferen a celorlal i (pe care n mediul colar nu o cunosc), lucru ce poate stimula o mai bun rela ionare i acceptare bazat pe cunoatere i pe lrgirea perimetrului n care fiecare grup era ncadrat de cellalt grup. I: Ct timp petreci n comunitate i ct timp petreci n coal, ca mediator colar? M.T.: Ca mediator colar am fost angajat de ctre primrie, n care dac mi se solicit acum, de exemplu joia avem edin , atunci de la ora 9 trebuie s stau la primrie pn se termin edin a, la audierile care sunt, dup care dac este vreo problem, ceva, o s m trimit pe teren domnul primar, dac nu, vin n coal i mi rezolv problemele n coal, deci niciodat nu mi-a impus domnul primar azi nu te duci la coal pentru c azi ai treaba cu mine. Mi-a zis: M., faci acolo ce faci, dup care, dac ai timp mergi i n partea cealalt, deci niciodat nu mi-a impus: vezi c azi trebuie s te duci undeva, pentru c te trimit eu, mi-a spus s trec i pe la primrie doar dac am timp liber. Dumnealui este foarte bucuros ca eu s mi fac treaba mai mult n coal, cu toate c eu sunt angajatul primriei. Sunt colegi de-ai mei pe care i-a angajat primria i pe care i folosete foarte mult, eu sunt unul dintre cazurile mai fericite. Cine pltete... comand, sau beneficiaz. Neexistnd un cadru legal clar, mediatorii au fost angaja i ori de coal ori de primrie. n cazul n care nu a fost angajat de coal (cum este i exemplu de fa ), primarul a avut preten ia s mai vin i la primrie, nu neaprat cu o problem de rezolvat, ci pentru c primria pltete... primria comand, iar mediatorul se transform n expert pe problemele rromilor, n reprezentant al primriei dac exist un proiect pentru rromi pe care primria vrea s l acceseze ca i coordonator sau partener. n func ie de nevoile primarului, mediatorul colar n loc s se ocupe de probleme ce in de coeziunea n cadrul i n afara colii ntre elevi, profesori i prin i, particip, aa cum afirm i mediatorul de fa (nu el ci al i colegi de-ai lui) la multe alte activit i care n mod normal nu intr n atribu iile pe care le are un mediator colar: faci acolo ct faci (la coal) i dup aia te duci i n cealalt parte (la primrie).

Evaluarea politicii mediatorului colar I: Cum ai rezolvat anumite probleme din coal?

183

S: Pe cale amiabil, am discutat i cu doamna profesoar i cu mama, s aud i eu prerile, s vd cine are dreptate, poate o parte din vin o au i profesorii, c nu to i pot fi 100% obiectivi, dar a avut dreptate, poate copilul, fiind ru, nu a fost de calificativul foarte bine i atunci nv toarea, ca s l ncurajeze, i-a pus acest calificativ; Le-am lsat s discute, dup care am intervenit i i-am spus c nu este frumos s o certe pe doamna nv toare, pentru c este cadru didactic, are o facultate i trebuie s o respecte, trebuie s fie un respect reciproc ntre cadrele didactice, copii i prin i, cadrele didactice trebuiesc respectate, pentru c mai ales o doamn nv toare este ca o a doua mam pentru copil. Copilul petrece o jumtate din zi la coal i cealalt jumtate acas i atunci trebuie ca ntre prin i i cadre didactice s existe o stare de bine. Modul ierarhic n care prin ii, indiferent de etnicitatea lor, sunt trata i la coal, scoate la iveal nc o caren a modului n care au fost forma i s ac ioneze mediatorii colari n astfel de cazuri. Aceast caren apar ine sistemului romnesc de educa ie, fiind preluat prin formare i de ctre mediatorul colar: i-am spus c nu este frumos s o certe pe doamna nv toare, pentru c este cadru didactic, are o facultate i trebuie s o respecte. Rela ia dintre printe i cadru didactic trebuie s fie o rela ie egal, cu att mai mult cnd rela ia este mediat. Varianta n care, nv torul trebuie respectat pentru c are facultate, creeaz n secunda urmtoare o clar ierarhie ntre printele rrom sau nerrom i profesor, pentru c numai unul (de cele mai multe ori) are facultate, iar cellalt pentru c nu are coal trebuie s fie foarte respectuos fa de profesor. Rela ia de tip egal trebuie s primeze i aceasta se poate ntmpla numai n msura n care fiecare parte implicat (printe profesor) e contient ori e contientizat de ctre mediatorul colar de responsabilit ile diferite pe care fiecare trebuie s le duc la bun sfrit. S-a perpetuat ideea c nv torul sau profesorul este n general calificat, cu studii superioare, iar rezultatele negative fie c e vorba de nv tur sau de comportament, apar in elevilor i prin ilor. Prin atitudinea de tip servil, n care printele trebuie s o respecte pe profesoar doar pentru c are facultate, mediatorul perpetueaz la rndul lui rela ia ierarhic, care ar trebui s se transforme ntr-o rela ie egal, bazat pe respectul reciproc, pentru c n contextul educa ional printele are un statut egal cu profesorul, pentru c ambii, n forme diferite, contribuie la educa ia elevului.

Legisla ia i evolu ia politicii mediatorului colar


Dac tot pomenim de minusuri ale acestui program de formare i le aducem n dezbatere, considerm necesar adugarea a nc unuia de substan , dup opinia noastr: legisla ia romneasc cu privire la mediatorul colar. Formarea mediatorilor colari a debutat n anul colar 2003 2004, cu ocazia implementrii proiectului Phare 2001 Acces la educa ie al grupurilor dezavantajate cu focalizare pe popula ia rrom, iar statutul

184

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

mediatorului colar s-a adoptat abia n iulie 2007, prin Ordinul nr. 1539 privind normele de ncadrare i activitate ale mediatorului colar. La baza ncadrrii mediatorilor colari, pe perioada proiectelor, a stat Ordinul Ministrului Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei, nr. 338 din 16 iulie 2003, privind completarea Clasificrii Ocupa iilor din Romnia i o fi de post cu descrierea profilului ocupa ional. ncepnd din anul 2002, n Nomenclatorul Calificrilor profesionale pentru care se asigur pregtirea prin nv mntul preuniversitar, a fost introdus calificarea de mediator colar, corespunztoare nivelului 3 de calificare prin liceu filiera voca ional, profilul pedagogic. Meseria era nscris la: Grupa minor 334 Alt personal educa ional; Grup de baz: 3340 Personal educa ional neclasificat n grupele anterioare. Foarte important este faptul c n cadrul procesului de elaborare a Ordinului nr. 1539 din 10.07.2007 au fost implicate i ONG-urile rrome care au avut experien de lucru cu mediatorii colari rromi. Ministerul Educa iei a creat o echip de lucru, care a elaborat textul i criteriile existente n metodologie. Cu toate c politica mediatorului colar a plecat de la nevoile comunit ii de rromi, a depirii decalajului educa ional dintre rromi i nerromi, mediatorul colar a devenit o politic a ntregului sistem educa ional, datorat importan ei acestei profesii i a rezultatelor bune acumulate legislativ pn n prezent. Pentru a ilustra situa ia / statutul social / profesional actual al mediatorilor colari vezi Anexa 5.

Stima de sine a mediatorilor colari


Dup un parcurs istoric n care rromii au fost robi aproximativ 500 de ani, dup Deportarea suferit (pentru c erau rromi), coroborat cu programul P.C.R.-ului (Partidul Comunist Romn), care avea n vedere integrarea rromilor, mai ales din perspectiva social (la acea vreme era identic cu asimilarea etnic), n acest sens fiind concludent recensmntul din acele vremuri care men iona c n Romnia triesc romni, unguri, sai / germani etc., aadar rromii erau men iona i cu grij la etc., n contextul acesta trebuia dezbtut asumarea identit ii la rromi (despre care se tie c e redus) i stima etnic de sine att n interiorul grupului de rromi ct i n afara lui. Din pcate, aceste subiecte importante (aa cum le consideram noi) nu s-au dezbtut, nu s-au clarificat, aa nct, mediatorii colari la rndul lor (o parte dintre ei) aveau probleme n a recunoate n public c sunt de etnie rrom. n unele cazuri, aveau probleme n a le spune propriilor copii c sunt de etnie rrom. Cu persoane care aveau o stim etnic de sine extrem de sczut s-a nceput o munc (aceea de mediere colar) care de multe ori s-a redus la ndemnuri n a- i trimite copiii la coal sau la afirma ii de

Evaluarea politicii mediatorului colar

185

genul: haide i s ne purtm ca romnii pentru c suntem la ei n coal i ar trebui s fim mul umi i pentru c ne primesc145. Dintr-un poten ial model care trebuia s desfoare i activit i care s creasc stima etnic de sine, mediatorul colar a devenit (n unele cazuri) un colonizator care oferea lec ii despre ct de romni trebuie s fie rromii n spa iul colar care apar inea de drept i lor, nu numai majoritarilor. Dintr-un fost omer, zilier sau muncitor (n cazurile fericite), sistemul a dorit s formeze un mediator colar, menit s rezolve o parte dintre problemele rromilor legate de educa ie sau mai ales de participarea la procesul de educa ie. La rndul lui, n special datorit contextului legislativ, acesta mai degrab dorea s fac pe plac i s fie util celor care l plteau i l tolerau n organigrama colii sau a primriei i nu s ini ieze programe i activit i specifice mediatorului colar. Raporta i-v la mediatorul colar ca la o persoan care n multe cazuri a uitat n mod voluntar s fie rrom i umbl cu haina de romn cnd rela ioneaz cu rromii. Paradoxal, aceeai hain nu-l ajuta cnd rela iona cu majoritarii, acetia din urm identificndu-l ca fiind igan, indiferent de haina pe care dorea s-o fac vizibil. Majoritatea rromilor nu i asum identitatea, manifest chiar o ur de sine destul de mare cnd se raporteaz din punct de vedere etnic la ei nii. Cu astfel de profile (pe care cel pu in o parte dintre mediatorii colari le au, ca i cea mai mare parte dintre rromi), n care ura de sine este la ea acas, programele de formare n orice domeniu (cu att mai mult cnd e vorba de cel educa ional), trebuie s aib n componen a lor cel pu in un capitol care s dezbat ura de sine sau stima de sine (atunci cnd exist). Am ascuns toat via a c sunt de etnie rrom pn cnd s-a ivit oportunitatea s lucrez ca mediator colar. Am fost ntrebat dac vreau, pentru c aveam 12 clase i eram singura cu acest nivel de colarizare din comunitate. Am stat ncovoiat n fa a romnilor pentru c tiam c m privesc ca pe o iganc. n acest program am fost nv a i s comunicm, s consiliem, s facilitm, ns nu am fost nv a i s fim rromi146, aa cum afirma chiar unul dintre mediatorii colari. Procesul de renv are a ceea ce nseamn s fii rrom, mai ales n cazul celor care provin din comunit i de rromi asimilate, trebuie adugat la asemenea cursuri de formare. i asta, pentru c majoritatea rromilor ori au uitat, ori nu au fost niciodat rromi, dect pe baza criteriului de heteroidentificare pe care majoritarii l practic mai ales dac cel n cauz are un pigment al pielii mai nchis la culoare. Cum s munceti n folosul unei etnii pe care o urti i pe care o consideri responsabil de imaginea proast pe care o au to i rromii (inclusiv tu)? Cum s imaginezi programe adecvate pentru rromi, cnd scopul tu n via a fost s devii un bun romn (ceea ce s-a i ntmplat) i acum datorit unui context care a inut de nivelul de studii, ai ajuns responsabil de parcursul colar al rromilor i nu numai? Fr s vrem, de multe ori ne amintim la organiza ie (asocia ia Amare Rromentza) de mediatorul colar care ne-a acuzat de discriminare, pentru c doream s aplicm o
145 146

Mediator colar din jude ul Clrai Mediator colar din jude ul Cluj.

186

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

curricul intercultural n grdini a care se afla n subordinea colii. Conchidem c acel mediator nu era cu mult diferit de ceilal i mediatori, el asumndu-i riscul s spun ceea ce gndea, spre deosebire de ceilal i care se comportau (n cadrul ac iunilor / activit ilor) romnete, dar ne vorbeau tignete. Reformarea mediatorului colar trebuie s nceap legislativ, adic s fie inclus ca i personal didactic auxiliar n noua lege a nv mntului, de asemenea, suportul de curs trebuie s includ materiale care s permit dobndirea de competen e interculturale i nu n ultimul rnd modalit i practice prin care mediatorii nva s redevin rromi i la rndul lor s aib capacitatea s i nve e i pe ceilal i s devin rromi. Mediatorul nu trebuie s substituie profesorii sau nv torii, nu trebuie s fie secretar/ la cabinetele directorilor, ci trebuie s devin acea resurs uman care poate s lucreze cu ambele grupuri int, n cadrul crora trebuie s creeze coeziune care s conduc la mult dorita cooperare att ntre rromi i romni (prin i i elevi) ct i ntre comunitate (romni i rromi) i coal.

nv area prin cooperare un posibil instrument al mediatorului colar


nv area prin cooperare const n nv area de la i cu al ii. Aceasta se refer la nv area social i interactiv n care procesele de grup devin elementul principal. Aceste activit i de nv are permit persoanelor s nve e mpreun lucrnd la proiecte comune. De asemenea, acest tip de nv are ncurajeaz pe cei care nva s abordeze n comun problemele, s reflecteze mai bine i s se exprime mai bine147. n fond, cnd ne referim la nv area de la i cu al ii, considerm c aceasta ar trebui s devin una dintre atribu iile importante ale mediatorului colar. Dac activitatea de mediere presupune medierea dintre cel pu in dou pr i, poate nsemna n cazul nostru c mediatorul trebuia s medieze rela iile dintre rromi i romni, rela ii ce au la baz un lung timp de necunoatere, conflicte de mare sau mic anvergur i, n cel mai bun caz, toleran a care nc guverneaz comunit ile mixte, pe care unii le identific ca fiind exemple de bun practic doar pentru c:

147

Carta Alb a Dialogului Intercultural S trim mpreun n egalitate Document al Comitetului Minitrilor a 18-a sesiune a comitetului minitrilor, Strasbourg, mai 2008

Evaluarea politicii mediatorului colar

187

La noi n sat rromii sunt cinsti i, harnici, i dau copiii la coal i nu fac scandal sau fur cum se ntmpl n alte pr i148; ne mpcm bine cu romnii, mergem la aceeai coal i dac suntem civiliza i nu ne resping; la noi n sat romnii sunt mai buni, chiar dac au mai fost mici certuri ne-am mpcat pentru c fiecare i-a vzut de treaba lui149. Fiecare i-a vzut de treaba lui, pare s fie o sintagm care descrie perfect realitatea din comunit ile unde triesc rromi i romni i este n total contradic ie cu cerin ele i tendin ele la nivel european. Consiliul Europei ne vorbete n documentele sale despre nv area social i interactiv n care procesele de grup devin elementul principal. Aceste activit i de nv are permit persoanelor s nve e mpreun lucrnd la proiecte comune150. Proiectele comune ntre prin ii rromi i prin ii romni aproape c nu exist, iar atunci cnd totui se ntmpl, acestea se refer n principal la organizarea de festivale ale diversit ii, n care rromii cnt i danseaz iar ceilal i de obicei recit poezii, lanseaz cr i sau rapoarte. n cadrul unor ntlniri cu prin ii rromi i romni, pe care le-am organizat n comunit ile unde exist mediator colar, de cele mai multe ori prin ii romni nici mcar nu tiau despre func ia celui pe care l cunoteau de ani de zile ca fiindu-le vecin. Despre proiecte comune sau ac iuni n comun nici vorb (cel pu in n comunit ile unde am lucrat noi cu mediatorii colari). Ba mai mult dect att, au existat prin i romni care i-au asumat un punct de vedere curajos, care se referea la discriminare. Se refereau la discriminarea pe care fr s vrea, mediatorul colar o face de multe ori, acord aten ie n general problemelor pe care le ntmpin copiii i prin ii rromi, desfoar proiecte n care grupul int este n mare parte format din rromi (copii, prin i). Aadar, n loc s diminueze problemele de n elegere i de convie uire ntre rromi i romni, n loc s genereze nv area social i interac ie (a nv a cu i de la al ii), acetia (mediatorii) au generat resentimente justificate din partea prin ilor romni, care consider o form de discriminare i faptul c mediatorul colar se ocup doar de problemele copiilor rromi. Aceste sentimente au fost generate pentru c mediatorul, orict de binevoitor ar fi fost, nu a fost proiectat s lucreze ct mai mult cu ambele grupuri int, nu a fost format s organizeze ac iuni / activit i cu caracter intercultural care s stimuleze nv area social, care s conduc la proiecte comune. Abordarea n comun a problemelor trebuia s fie o prioritate pentru formarea i ulterior pentru activitatea mediatorului colar, pentru c este de la sine n eles c dac rromii nu particip la procesul educa ional, nu se simt reprezenta i. Vrnd s rezolve o problem a rromilor, care le-a fost atribuit n mod eronat doar rromilor, s-au creat premise pentru o discriminare de substan , sistemic, la care am putea spune c au fost supui ceilal i cet eni romni. Lucrul acesta s-a ntmplat, n special, pentru c nc de la nceputul ini ierii unui asemenea program, coordonatorii (MECT) nu au luat n calcul realit ile din comunit i (n special comunit ile rurale), unde de multe ori se confrunt cu acelai tip de probleme i rromii i romnii. Interculturalitatea, ori nu s-a abordat deloc, ca metod ce i propune
148 149

Brbat romn, 40 de ani, localitatea Gura Ocni ei, jud. Dmbovi a Brbat rrom, 25 de ani, localitatea Gura Ocni ei, jud. Dmbovi a 150 Carta Alb a Dialogului Intercultural S trim mpreun n egalitate Document al Comitetului Minitrilor a 18-a sesiune a comitetului minitrilor, Strasbourg, mai 2008

188

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

s creeze solidaritatea de tip comunitar, ntre oameni de diferite etnii sau confesiuni, ori s-a abordat din perspectiva educa iei incluzive care s-a referit mai mult la rromi i nu s-a axat pe metode practice de a pune mpreun cele dou grupuri int. Pornind de la realitatea c dac ne gndim la comunit ile de rromi aici exist o anumit reticen a comunit ii fa de majoritate i fa de coal, e important ca cineva dinuntru s-i poat convinge pe membrii comunit ii ca fii i fiicele lor s mearg la coal. Deci, am gndit mediatorul ca un membru al comunit ii de romi, care, pe de o parte, s cunoasc sistemul de nv mnt i s poat prezenta prin ilor ntr-un limbaj acceptat de ei care sunt posibilit ile de colarizare, care sunt avantajele colarizrii copilului care sunt rezultatele acestei colarizri, iar pe de alt parte s poat prezenta colii eventualele probleme cu care copilul se confrunt. Un prim rol al mediatorului colar e legat de aducerea la coal a copiilor care ar fi de vrst colar i care uneori scap printre degete: el trebuie s fac un fel de recensmnt n comunitatea pe care o cunoate mai bine dect oricine, s informeze coala, s discute cu prin ii s-i trimit la coal la vrsta la care trebuie. Al doilea s vad dac exist cazuri de abandon colar, de copii mari care nu au terminat studiile, s-i aduc napoi la coal n programe de tip ansa a doua, i al treilea, s urmreasc frecven a colar a copiilor care deja sunt nscrii i care la un moment dat abandoneaz din diverse motive uneori din vina lor, alteori din vina adul ilor.151 Ne ntrebm, dup c iva ani de implementare a unor politici publice pentru rromi n domeniul educa iei, de ce unele nu au dat rezultatele scontate de ctre ini iatori. Aa se ntmpl i cu politica public a Ministerului Educa iei privind mediatorul colar. Pe lng faptul c din formarea ini ial a mediatorilor colari au lipsit anumite capitole care s surprind creterea stimei de sine din perspectiva identitar, considerm c a mai fost i un alt minus, aa cum afirm unii dintre responsabilii din Ministerul Educa iei Cercetrii i Inovrii despre mediatorii colari: am gndit mediatorul ca un membru al comunit ii de romi, care, pe de o parte, s cunoasc sistemul de nv mnt i s poat prezenta prin ilor ntr-un limbaj acceptat de ei care sunt posibilit ile de colarizare, care sunt avantajele socializrii copilului care sunt rezultatele acestei colarizri, iar pe de alt parte s poat prezenta colii eventualele probleme cu care copilul se confrunt. Da, tocmai aceasta a fost o eroare de viziune n privin a mediatorului colar, faptul c nc de la elaborarea profilului nu s-a avut n vedere, aa cum reiese clar din acest paragraf, rela ionarea cu prin ii romni. Mai mult dect att, ntr-un proces care se dorete a fi func ional, cele mai importante etape sunt elaborarea, planificarea, implementarea, monitorizarea i evaluarea. Din toate aceste etape, monitorizarea152 nu sa desfurat la parametrii optimi pentru a putea surprinde anumite caren e din activitatea practic a mediatorului colar n lucru cu comunitatea. Cu excep ia cazurilor cnd mediatorii colari au lucrat cu comunit i compacte de rromi, n majoritatea cazurilor au avut de-a face cu comunit i mixte, unde ar fi fost necesar s lucreze i cu copii i prin ii
151

152

http://www.revista22.ro/romii-educatia-sanatatea-2528.html Monitorizarea reprezint observarea i nregistrarea regulat a activit ilor din cadrul unui proiect sau program. Acest proces presupune colectarea de rutin a informa iilor referitoare la toate aspectele unui proiect. www.scn.org/mpfc/modules/mon-whru.htm

Evaluarea politicii mediatorului colar

189

romni. n mediul rural, i prin ii romni de multe ori sunt tributari, la fel ca i rromii, unor mentalit i care nu sunt n acord cu timpurile de astzi, n care educa ia sub orice form este valorizat, iar de cele mai multe ori reprezint singura ans pentru copilul din acel mediu s-i depeasc condi ia i s evolueze din perspectiva educa ional. Aa cum reiese din declara ia unui mediator colar, niciodat, ntr-un an de activitate, nu au fost fcute comentarii pe rapoartele acestora de activitate. n primul an de activitate am realizat rapoarte lunare pe care le trimiteam unit ii de implementare a proiectului din cadrul Inspectoratului colar Jude ean. Nu am avut niciodat comentarii pe rapoarte.153 Reiese foarte clar c a fost vorba de o pseudo monitorizare, care nu a luat n calcul nici analizarea rapoartelor de activitate i nici nu au fost organizate vizite de monitorizare la fa a locului. Insistm asupra etapei de monitorizare din aceast politic educa ional pentru rromi, pentru c dac aceasta s-ar fi realizat, ar fi fost identificat nevoia de a se lucra i cu prin ii romni. Paradoxal, este faptul c dei descentralizarea i aplicarea politicilor la nivel local sunt n momentul acesta o provocare i un deziderat pentru sistemul educa ional romnesc, considerm c n cazul politicilor educa ionale pentru rromi nc ar trebui aplicat un sistem centralizat deoarece, nici angaja ii (mediatorii colari) nici angajatorii, (Inspectoratele colare, primriile, unit ile colare) nu au suficient maturitate profesional care s le permit abordarea acestei ocupa ii cu viziunea corect, considerm noi, n care trebuie abordat de-o potriv i grupul de copii i prin i romni. Cu siguran c, n urm 5-6 ani, majoritatea celor care se ocup de proiecte/programe pentru rromi gndeau aa cum au fcut-o i ini iatorii acestui program, ns, acum putem observa minusurile acestei viziuni (din care a lipsit monitorizarea adecvat) i o putem ndrepta. Mediatorul pare s fi fost creat conform ideii: rromii au un nivel sczut de participare i performan colar i pentru acest fapt (demonstrat de cercetri) trebuie s se creeze o nou ocupa ie care s diminueze acest lucru. Faptul c mediatorul colar a fost creat i format s se ocupe de acest lucru, nu este un lucru negativ, problema este c mediatorul a fost format s se focuseze doar sau n parte pe lucrurile acestea, scpnd din vedere gradul de coeziune i cooperare ntre cele (n majoritatea cazurilor) dou grupuri int. Pentru a clarifica i mai mult importan a abordrii interculturale care putea conduce la respect, cooperare i coeziune, vom relata o ntmplare petrecut n cadrul unui proiect al nostru, n care mediatorul desfura i ore de asisten educa ional ntr-o grup cu copii rromi i nerromi. mpreun cu specialiti MECT am elaborat o curricul intercultural pe care o aplicm n cteva grdini e din jude ul Clrai. Am format mediatorul i educatorul grupei de grdini , n vederea aplicrii curriculum-ului nou creat, conducerea colii unde func iona grdini a semnase parteneriatul, toat lumea era pozitiv i constructiv cu... excep ia prin ilor romni care i-au retras copiii de la
153

Mediator colar rrom, Jude ul Clrai.

190

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

grdini din dou motive: frecven a copiilor rromi de vrst precolar crescuse (pentru c mediatorul derula ore de asisten educa ional) i acest lucru nu era tocmai pe placul lor, iar al doilea motiv avea rdcini conceptuale i se referea la aplicarea curriculei interculturale, care avea elemente din ambele culturi. Aadar, proiectele educa ionale, de bun credin i cu viziune incluziv, european, se pot poticni par ial sau definitiv, atunci cnd nu se iau n calcul dorin ele prin ilor, care, de aceast dat, veneau pe un fond de necunoatere, ncrcat de prejudec i.

CONCLUZII I RECOMANDRI

Concluzii i recomandri
Dr. Delia Grigore

Evaluarea politicii Ministerului Educa iei cu privire la formarea ini ial a cadrelor didactice n domeniul diversit ii culturale / interculturalit ii a condus la urmtoarele concluzii: Diversitatea cultural i interculturalitatea nu sunt incluse n formarea ini ial a profesorilor ntr-un mod programatic, sistemic i consistent, fiind introduse abia n anul universitar 2008-2009, prin intermediul O.M. 4316/03.06.2008 privind aprobarea programului de studii psihopedagogice n vederea certificrii pentru profesia didactic prin Departamentul pentru Pregtirea Personalului Didactic, ns n exclusivitate ca disciplin op ional (Educa ie intercultural) / n curriculum-ul op ional al Planului de nv mnt pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite de extensie pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactic, pregtirea oferit adresndu-se viitoarelor cadre didactice din nv mntul liceal, postliceal i universitar. Absolven ii Nivelului I (ini ial), viitoare cadre didactice pentru nv mntul preuniversitar obligatoriu, nu au nici un fel de acces la managementul pedagogic al diversit ii culturale / interculturalit ii, n Planul de nv mnt pentru programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (ini ial) de certificare pentru profesia didactic neexistnd, nici mcar cu caracter op ional, disciplina Educa ie intercultural i nici alte discipline de acest tip, care s ofere profesorului cunotin e i abilit i de comunicare i predare ntr-un mediu colar multi/ intercultural; Ca i consecin a absen ei diversit ii culturale / interculturalit ii din formarea ini ial a cadrelor didactice se observ abordarea monocultural / etnocentric a educa iei colare, care promoveaz i cultiv la maximum i n exclusivitate valorile i normele culturii majoritare autarhice, dominante, asimila ioniste n rela ia cu identit ile minorit ilor na ionale, care privete alteritatea etnic fie din perspectiva unei for ate condescenden e sau superioare toleran e, valoriznd exclusiv extracurricular mai ales stereotipul pozitiv, prin latura artistic exotic a Celuilalt, fie dispre uiete alteritatea ca subcultur, ca non-valoare de care elevul vine la coal pentru se elibera i a nv a adevratele valori, acelea ale culturii

192

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi majoritate. Astfel, identitatea etnocultural a elevului minoritar nu numai c este dezavuat ca neconform normelor unanim acceptate de nv mntul monocultural, ci este negat, exclus dintre elementele formative ale colii. Consecin ele asupra mentalului individual al elevului minoritar sunt dintre cele mai grave, acesta aflndu-se n situa ia fie de a-i respinge identitatea etnic i a se acultura, fie de a-i forma o personalitate dual, schizoid, acas manifestndu-se n cultura sa de origine / de apartenen , respectnd un set de valori i norme proprii apartenen ei sale etnice, iar n mediul colar i n societatea majoritar fiind constrns s-i rejecteze sinele etnic i s se conformeze / asimileze valorilor i normelor alterit ii dominante / majorit ii hegemonice.

n vederea asigurrii accesului cadrelor didactice la cunoaterea i respectarea alterit ii i la metode pedagogice de includere a Celuilalt n procesul de management al clasei i n predare, studiul nostru face o serie de recomandri: Introducerea diversit ii culturale i a interculturalit ii ntre valorile idealului educa ional al nv mntului din Romnia, precum i introducerea promovrii identit ilor minorit ilor na ionale ntre obiectivele colii romneti, ambele prin includere explicit n Proiectul de Lege a nv mntului Preuniversitar; Introducerea, de urgen , n formarea ini ial a cadrelor didactice, a diversit ii culturale i a interculturalit ii, prin intermediul unui ordin emis de Ministerul Educa iei care s impun includerea, n programul de studii psihopedagogice n vederea certificrii pentru profesia didactic, nc de la Nivelul I (ini ial) de certificare pentru profesia didactic, care pregtete viitoare cadre didactice pentru nv mntul preuniversitar obligatoriu, a unor discipline fundamentale obligatorii de tipul: Istoria i cultura minorit ilor na ionale din Romnia, Managementul clasei multietnice, Pedagogia diversit ii, Educa ie intercultural, Alteritatea n didactic etc.; Includerea diversit ii culturale i a interculturalit ii i n formarea viitoarelor cadre didactice din nv mntul liceal, postliceal i universitar, prin intermediul unui ordin emis de Ministerul Educa iei, care s transforme Educa ia intercultural din disciplin op ional n disciplin obligatorie, aadar s-o includ n curriculum-ul obligatoriu al Planului de nv mnt pentru programul de studii al Nivelului II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactic, dar i care s includ cteva discipline op ionale de tipul Diversitatea n proiectarea curricular, Diversitatea n formarea continu a cadrelor didactice, Valorizarea alterit ii n activit ile extracurriculare etc. Concluziile evalurii referitoare la politicile de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar au n vedere o serie de puncte tari ale acestor politici:

Concluzii i recomandri

193

numrul de elevi rromi nscrii la cursurile de limba rromani i la cursurile de istoria i tradi iile rromilor, numrul de cadre didactice care predau limba rromani i / sau istoria i tradi iile rromilor, precum i numrul de coli n care se studiaz limba rromani i istoria i tradi iile rromilor au crescut, n 10 ani de la nceputurile acestei politici la scar na ional, ntr-un ritm lent, dar constant: n anul colar 2006/2007 se ajunsese la 25.525 de elevi, 420 de cadre didactice i 370 de coli din 41 de jude e (cu excep ia jude ului Neam , unde nu se predau nici limba rromani i nici istoria i tradi iile rromilor)154; exist curriculum-uri i manuale de specialitate: limba rromani i istoria i tradi iile rromilor; nivelul stimei de sine etnice la elevii rromi din colile unde se studiaz limba rromani i istoria i tradi iile rromilor sau unde limba de predare este limba rromani este foarte ridicat155; nivelul stimei de sine etnice i al asumrii identit ii etnice la tinerii rromi care au urmat, n coal, cursurile de limba rromani i istoria i tradi iile rromilor, este ridicat. Se observ ns numeroase i destul de grave puncte slabe ale politicilor de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar: reglementrile oficiale care au stat la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar au fost aproape n exclusivitate ordine de ministru (Ordinele MEN nr. 4562 / 16 sept. 1998 i nr. 5083 / 26 noiembrie 1998156), aadar documente fragile, uor perisabile politic, deseori lipsite de continuitate de la o legislatur la alta; reglementrile oficiale care au stat la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar au fost comunicate aproape n exclusivitate autorit ilor colare jude ene (inspectoratele colare jude ene), iar nu ctre unit ile de nv mnt (directori de coli), aadar gradul de informare cu privire la aceste politici la nivelul directorilor de coli a fost i este foarte sczut; urmrile necunoaterii sau, mai grav, ale ignorrii, de ctre directorii colilor, a reglementrilor oficiale referitoare la metodologia de introducere a limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n nv mnt, sunt ct se poate de grave: limba rromani continu s aib, n unele coli, statut de disciplin op ional, nicidecum de limba matern, parte a curriculum-ului obligatoriu i a trunchiului comun de discipline, aa cum ar fi legal s se ntmple, fapt care conduce la marginalizarea acestei discipline, inclusiv la plasarea sa n afara orarului, fcnd dificil participarea elevilor; n acelai sens, al tratrii limbii rromani ca disciplin op ional, se solicit anual op iunile prin ilor pentru nscrierea copiilor lor la
Gheorghe Saru, Istoricul nv mntului pentru rromi (1990-2008), lucrare n curs de publicare, p. 11. Studiu de caz: coala din Mguri (coal primar cu predare n limba rromani), jude ul Timi, 20-23.10.2007. 156 Gheorghe Saru, Istoricul nv mntului pentru rromi, p. 9.
154 155

194

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi cursurile de limba rromani, dei este ilegal, aceste op iuni fiind necesar s se solicite prin ilor o singura dat, dup care disciplina limba rromani devine obligatorie, ca limba matern, pentru cei care s-au nscris o dat;

nu s-au desfurat, nainte de nceperea punerii n practic a acestor politici, nici un fel de activit i de contientizare i formare cu directorii de coli, cadrele didactice nerrome, prin ii rromi i nerromi, elevii rromi i nerromi (campanii, ntlniri, cursuri etc.), n vederea combaterii prejudec ilor i stereotipurilor referitoare la rromi i pentru creterea stimei de sine a elevilor i prin ilor rromi, pentru ca introducerea limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n nv mnt s fie perceput ca un fapt firesc, un drept civic al minorit ii rromilor din Romnia i pentru ca profesorii de limba rromani s fie corect percepu i n coal; astfel, n contextul n care majoritatea directorilor de coli i cadrelor didactice nerrome din Romnia au demonstrat deseori prejudec i i stereotipuri grave fa de rromi, mul i dintre acetia se ntreab nc dac limba rromani este o limb sau un dialect al infractorilor i au, n continuare, atitudini i comportamente discriminatorii fa de colegii lor, cadre didactice rrome, care predau limba rromani i istoria i tradi iile rromilor; totodat, n contextul n care rromii sunt un popor cu o stim de sine etnic foarte sczut i cu o percep ie de sine deformatnegativ, cu un puternic stigmat internalizat157, prin ii rromi continu s priveasc cu rezerv sau unii dintre acetia chiar s se opun studierii limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n coal; nu exist o politic de comunicare constant, coerent i eficient a colii cu elevii i prin ii rromi pe tema introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar, aadar elevii i prin ii rromi nu beneficiaz de o informare eficient i clar cu privire la oportunit ile introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar; statutul limbii rromani n coal este nc fragil, pentru c nu se bucur de reglementri mai puternice politic i legislativ dect ordinele de ministru i nici de o metodologie constant, coerent i clar de punere n practic a reglementrilor existente, drept urmare, exist nc coli n care limba rromani nu se pred ca limb matern, ci este un curs op ional n curriculum-ul la dispozi ia colii, putnd astfel disprea oricnd; n unele jude e, ntre care jude ul Neam i Bucureti sunt n capul listei, raportat la numrul de rromi i mai ales de rromi vorbitori de limb rromani, nu se poate vorbi de introducerea studiului limbii rromani i a istoriei i tradi iilor rromilor n coal: faptul este cu att mai ngrijortor cu ct vorbim de Bucureti, capitala Romniei, care are o numeroas popula ie de rromi i ar trebui s se constituie ntr-un exemplu de schimbare; majoritatea cadrelor didactice care predau limba rromani i / sau istoria i tradi iile rromilor nu au beneficiat de o formare ini ial de specialitate, ei fiind absolven i de studii superioare de scurt durat, colegiu universitar pentru nv mntul la
Centrul Rromilor Amare Rromentza, studiul exploratoriu Rromii n cutarea stimei de sine, Editura Vanemonde, 2008.
157

Concluzii i recomandri

195

distan care pregtete institutori, cu direc ia de studii limba rromani i / sau ai unor coli de var de specialitate, foarte pu ini profesori fiind absolven i ai sec iei de limb i literatur rromani a Facult ii de Limbi i Literaturi Strine a Universit ii din Bucureti, aadar profesori de limba, literatura i cultura rromani califica i; datorit lipsei resurselor umane rrome calificate n domeniul nv mntului, deseori au fost i sunt utilizate resurse umane necalificate sau aflate n curs de calificare sau resurse umane care ndeplinesc un cumul de func ii sau de roluri (mediator colar, profesor de limba rromani, profesor de istoria i tradi iile rromilor, consilier colar / profesor psihopedagog, inspector colar pentru minorit i); unii dintre profesorii de limba rromani i de istoria i tradi iile rromilor continu s manifeste, ndeosebi n contexte sociale nefavorabile, o stim de sine etnic fragil i fluctuant i o viziune asimila ionist-aculturant asupra educa iei colare; materialele didactice auxiliare pe tema limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor sunt n numr mic, au fost editate din alte fonduri dect cele ale Ministerului Educa iei, au tiraje discrete, de 1.000 2.000 de exemplare, iar modul de distribu ie a lor este deseori deficitar; gradul i modul de consultare cu societatea civil rrom n politicile de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar a fost mai degrab fluctuant i incoerent, deseori lipsit de consisten , datorit preferin ei structurilor Ministerului Educa iei de a lucra, deseori, cu persoane de etnie rrom fr expertiz n domeniul nv mntului. Studiul nostru conduce i ctre o serie de recomandri pentru mbunt irea procesului, rezultatelor i impactului introducerii limbii rromani i a istoriei i culturii rromani n educa ia colar: mbunt irea i actualizarea reglementrilor oficiale care stau la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar, precum i ntrirea lor prin adoptarea n regim legislativ; informarea adecvat i permanent a directorilor de coli asupra reglementrilor oficiale care stau la baza introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar; aplicarea corect a reglementrilor legale n domeniu, inclusiv prin a nu se mai solicita anual op iunile prin ilor pentru nscrierea copiilor lor la cursurile de limba rromani, aceste op iuni fiind necesar s se solicite prin ilor o singur dat, dup care disciplina limba rromani devine obligatorie, ca limba matern, pentru cei care s-au nscris o dat; implementarea unei politici coerente i consistente de contientizare i formare cu directorii de coli, a cadrelor didactice nerrome, a prin ilor rromi i nerromi, a elevilor rromi i nerromi (campanii, ntlniri, cursuri etc.), n vederea combaterii

196

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi prejudec ilor i stereotipurilor referitoare la rromi i pentru creterea stimei de sine a elevilor i prin ilor rromi, pentru ca introducerea limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n nv mnt s fie perceput ca un fapt firesc, un drept civic al minorit ii rromilor din Romnia i pentru ca profesorii de limba rromani s fie corect percepu i n coal;

implementarea unei politici coerente i consistente de comunicare eficient a colii cu elevii i prin ii rromi cu privire la oportunit ile introducerii limbii rromani i istoriei i tradi iilor rromilor n educa ia colar; introducerea obligativit ii studierii limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor de ctre elevii rromi care au beneficiat de msuri afirmative / locuri alocate candida ilor rromi la licee i coli de arte i meserii; ntrirea statutului limbii rromani n coal, prin adoptarea de reglementri mai puternice politic i legislativ dect ordinele de ministru i prin implementarea unei metodologii constante, coerente i clare de punere n practic a reglementrilor existente, n vederea predrii limbii rromani numai ca limb matern, iar nu ca i curs op ional n curriculum-ul la dispozi ia colii; s fie ncurajat studiul limbii rromani i al istoriei i tradi iilor rromilor i n coli de elit, chiar dac rromii nu sunt n numr foarte mare, pentru a destigmatiza social studiul acestor discipline; profesorii de limb rromani s manifeste mai mult exigen n evaluarea elevilor, pentru a stimula competi ia ntre elevi, pentru a le cultiva stima de sine individual i etnic i pentru a crete calitatea actului educativ; elevii care studiaz n coal limba rromani i istoria i tradi iile rromilor i au rezultate bune la nv tur s fie stimula i prin burse de excelen ; politica Ministerului Educa iei, coala i profesorii de limba rromani s cultive studiul limbii rromani i al istoriei i tradi iilor rromilor n coal ca fiind un fapt firesc, un drept al rromilor ca minoritate na ional; nfiin area unei sec ii de nv mnt la distan pentru limba i literatura rromani la Facultatea de Limbi i Literaturi Strine a Universit ii din Bucureti i creterea numrului de locuri rezervate candida ilor rromi, precum i nfiin area de sec ii la zi i la distan pentru limba i literatura rromani i la alte universit i de prestigiu din Romnia (Cluj-Napoca, Iai, Timioara, Craiova, Sibiu, Constan a, Gala i), n vederea formrii ini iale de specialitate a cadrelor didactice care predau limba rromani i / sau istoria i tradi iile rromilor; implementarea unei politici coerente i consistente de cretere a stimei de sine etnice a profesorilor de limba rromani i de istoria i tradi iile rromilor; implementarea unei politici coerente i consistente de editare i reeditare de materiale didactice i materiale didactice auxiliare pe tema limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor, n tiraje de peste 10.000 de exemplare, precum i

Concluzii i recomandri

197

realizarea unei distribu ii adecvate a acestora, prin coli i Casele Corpului Didactic; creterea gradului de consultare cu societatea civil rrom n politicile de introducere a limbii rromani i a istoriei i culturii rromilor n educa ia colar, prin permanentizarea acestuia n cadrul unui parteneriat cu asocia iile cu expertiz n domeniul nv mntului; extinderea nv rii limbii, istoriei i culturii rromani n coal, inclusiv, acolo unde condi iile permit (comunit i de rromi vorbitoare de limb rromani, op iunea prin ilor rromi, cadre didactice rrome calificate, manuale colare n limba rromani etc.), printr-un nv mnt bilingv sau monolingv n limba rromani.

Ce ar fi de fcut n educa ie?


Gheorghe Saru

I. n primul rnd, trebuie schimbate urgent grilele de evaluare a activit ii cadrelor didactice, a inspectorilor i a directorilor. 1. Evaluarea nv torilor / institutorilor, a profesorilor, a consilierilor colari ar trebui fcut, prioritar, dup progresul colar real al elevilor din clas / coal / grdini , urmrit de la semestru la semestru, de la nota 3 la 4, de la 4 la 5, de la 5 la 6, de la 6 la 7, de la 7 la 8; 2. Evaluarea educatorilor ar trebui urmrit dup: a. gradul crescnd de cuprindere a copiilor precolari din comunitate, ndeosebi a copiilor din categoriile vulnerabile, printr-o cooperare dovedit cu autorit ile locale, cu comunitatea; b. numrul de copii precolari (re)adui n sistemul educa ional preprimar; c. dup caz, numrul de copii cu vrste de grdini coopta i pentru prima dat la grdini a estival i direc iona i n sistemul educa ional (la grupa mic, mijlocie, mare/pregtitoare); d. dovedirea, n fiecare semestru, a faptului c n grdini nu se creeaz clase / grupe segregate, n cazul copiilor rromi, c nu a fost refuzat la nscriere niciun copil rrom ai crui prin i ori organiza iile rromilor au solicitat nscrierea acestuia; e. cultivarea la elevi de sentimente i atitudini de respectare a diversit ii, formarea deprinderilor de comunicare atent, ca prim faz de pregtire pentru societate;

198

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

3. Evaluarea directorilor i a unit ilor de nv mnt trebuie s se fac dup o gril, care, prioritar, s urmreasc: a. Numrul de elevi care au nregistrat progres colar real n sem. I i II ale fiecrui an de nv mnt i pe fiecare clas, de la nota 3 la 4, de la 4 la 5, de la 5 la 6, de la 6 la 7, de la 7 la 8; b. Numrul de elevi, n descretere, care abandoneaz studiile i dup msurile, dovedite, de recaptare a acestora n sistemul educa ional; c. Numrul de elevi precolari i colari nou capta i n sistemul educa ional (grdini , dup caz, i n coal / liceu), cu vrstele obligatorii de coal (6-16 ani); d. Numrul de elevi adolescen i, tineri i adul i nscrii i men inu i n sistem, la forme de educa ie recuperatorie, gen A doua ans; evaluarea directorilor / a colilor i a cadrelor didactice i dup reducerea continu a numrului de absen e al elevilor; e. Organizarea i func ionarea real a Comitetului local de sprijin al colii, condus de directorul unit ii de nv mnt, din care s fac parte: primarul, consilierul / consilierii care gestioneaz drepturile i facilit ile pentru unele categorii vulnerabile din comunitatea din care provin elevii, consilierul cu problemele de nv mnt / cultur, medicul i mediatorul sanitar, mediatorul colar, consilierul colar, deserven ii tuturor cultelor din comunitate, liderii comunitari (mai ales n comunit i cu popula ii vulnerabile i care se confrunt cu un grad ridicat de dificult i sociale, discriminatorii etc.), reprezentan ii unor organiza ii neguvernamentale locale i ai unor investitori locali, care ar putea sprijini comunitatea colar local etc.; f. Evaluarea ofertei colare i dup ateptrile comunit ii, prin nuan area progresiv a ofertei educa ionale i n func ie de solicitrile acesteia, dovedite prin numrul i calitatea ntlnirilor cu prin ii copiilor n comunitate i n coal, cu membrii comunit ii etc.; g. Renun area, din partea ISJ-urilor i a Ministerului, la primordialitatea evalurii colilor / cadrelor didactice / directorilor nu prioritar dup numrul de olimpici, ci dup progresul real dovedit ca fiind crescnd de la semestru la semestru, n cazul fiecrui elev; h. Renun area la inspec iile anun ate, timorante, i care au ca scop verificarea de acte ncropite, n prip, de coli i de cadrele didactice n vederea ntmpinrii inspec iei i trecerii cu bine a inspec iei; i. Dovedirea, n fiecare an, a faptului c n coal nu se creeaz clase / grupe segregate, n cazul copiilor rromi; j. Dovedirea, n fiecare an, a faptului c s-au desegregat colile / clasele etc.; k. Interzicerea desvrit a utilizrii n spa iul educativ a cuvintelor jignitoare la adresa etniilor ( igan etc.), a elevilor, a prin ilor, a personalului nedidactic etc.;

Concluzii i recomandri

199

l. Faptul c coala are ncadrat un mediator colar, dac se confrunt cu probleme de tipul: pericolul consumului de droguri, copii ai cror prin i s-au ntors de la munc din alte zone ori au prin ii pleca i la munc n strintate etc., iar dac problemele vin din partea comunit ii rrome, mediatorul colar va fi n mod obligatoriu din rndul rromilor; m. Promovarea, n coal, a alterit ii / diversit ii (istoric / etnic, religioas, de gen, fizic etc.) / a interculturalit ii, prin teme abordate cu invita i la orele de dirigen ie, prin gzduirea de dezbateri n coal, prin concursuri adresate elevilor, prin cursuri de formare continu a tuturor cadrelor didactice din perspectiva promovrii acestor teme majore, dar i a nediscriminrii n spa iul colar i comunitar; n. Promovarea n coal a unei comunicri pe baz de respect (ntre elevi, ntre elevi i profesori, ntre profesori, ntre profesori i directori / inspectori, ntre prin i i cadrele didactice, inclusiv prin organizarea de cursuri de formare din perspectiva comunicrii eficiente, concise, neconflictuale, cooperante i postconflict etc.; o. Organizarea de coli ale mamelor, dup caz n comunit i de rromi tradi ionali - i coli ale soacrelor, ale tinerilor ta i, ntr-o manier prietenoas; p. Dispunerea bncilor / meselor din clase etc. ntr-o manier nondiscriminatorie, care s permit tuturor elevilor un tratament egal, nondiscriminatoriu. II. Inspectoratele colare a. Activitatea inspectorilor colari i de specialitate din structura inspectoratelor jude ene trebuie redirec ionat prioritar nu pe activit ile de control, ci pe cele de ndrumare, ntr-o manier subtil, elegant, colegial i nu timorant. b. evaluarea inspectorilor s se fac, similar, dup grile specifice muncii, dar cuantificat dup progresul real, cantitativ i calitativ. III. n sistemul colar a. Extinderea acordrii de gustri gratuite tuturor elevilor, de la grdini la ultima clas de liceu, eventual, prin imitarea modelului din toate rile (chiar i n ri foste comuniste care au atins aceast performan !) de a se reglementa, inclusiv din punct de vedere sanitar, servitul unei mese calde n coli, ca obliga ie de noble e a Statului fa de copiii i tinerii n cretere i dezvoltare. b. Sprijinirea educa iei timpurii. c. Descentralizarea concursurilor de titularizare i de certificare a gradelor didactice, de la nivel na ional la nivel local. d. Corelarea sistemului de salarizare dup noile grile de evaluare real a directorilor, inspectorilor i profesorilor.

200

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

IV. La nivel universitar, n formarea ini ial a viitorilor educatori, institutori, profesori Avndu-se n vedere c to i absolven ii unei institu ii de nv mnt superior vor fi pui n via , n activitatea lor i n ipostaze de organizator al propriei activit i i a familiei, de coordonator, de manager, de formator / profesor, formator de opinie, de negociator, de mediator al unor conflicte inerente n via etc., s-ar impune ca: a. To i cursan ii din anii I-III (Bologna) de la nivel universitar indiferent de profilul universitar (viitorul profesor, economist, inginer, medic, actor, arhitect, artist plastic, func ionar etc.) s parcurg obligatoriu doar 2 semestre din modulul psiho-pedagogico-metodic, cuprinznd doar temele esen iale, absolut necesare, i n cadrul crora s se trateze, de asemenea, n mod obligatoriu, teme ce in de comunicare eficient, concis i nonconflictual, de n elegere, acceptarea i promovarea diversit ii, a interculturalit ii etc. n acest fel, vom putea avea viitori profesori, formatori, manageri etc. capabili s contribuie n demersurile lor profesionale i personale n schimbarea radical a societ ii, ca un mediu tolerant i constructiv. b. Simplificarea grilelor de evaluare a cadrelor didactice din nv mntul superior, nuan ate n func ie de profilul de nv mnt, de specificul catedrei, acestea urmnd a fi elaborate, n contextul autonomiei universitare, i aprobate de factorii imediat ierarhici i nu prin acte normative cu caracter general, nerelevante, nerealiste. Acreditarea automat, ca efect Bologna, a tuturor specializrilor nou structurate, fr evaluri ARACIS, pentru eventualele noi specializri urmnd s se fac dosare de acreditare la nivelul universit ilor, de ctre consor ii constituite din 3-4 universit i cu facult i ce au profilul similar de acreditat.

Msuri afirmative
Mihai Neacu

Metodologia de accedere pe locurile destinate rromilor n licee i .A.M.-uri Pentru accederea absolven ilor rromi de opt clase pe locurile destinate acestora n licee i .A.M. uri, exist o serie de reguli, o metodologie, reglementate de Ordinul M.Ed.C nr. 5262 din 5.10.2006 privind procedurile de organizare i desfurare a Admiterii n nv mntul liceal i profesional de stat pentru anul colar 2007 2008.

Concluzii i recomandri

201

Conform Cap. 8, Art. 55, alin. 2, locurile destinate rromilor se aloc, n limita planului de colarizare, n limita a 30 de locuri, cu alte cuvinte, pentru fiecare clas n parte se suplimenteaz 2 locuri pentru elevii de etnie rrom. Reparti ia elevilor rromi pe locurile distincte din licee i .A.M.-uri se realizeaz prin edin public, de ctre o comisie jude ean, cu reprezentan i ai I.S.J., reprezentan i ai institu iilor rromilor etc. Dosarele elevilor rromi care candideaz pe locurile destinate n licee i .A.M.-uri, con in documentele prevzute n metodologia de admitere, cu specifica ia c acetia mai trebuie s prezinte i o recomandare scris din partea unei organiza ii a rromilor, care s ateste apartenen a acestuia la etnia rrom: Cap. 5, Art. 55, alin. 4, Candida ii din etnia rromilor care concureaz pentru ocuparea locurilor alocate distinct pentru acetia trebuie s prezinte la nscriere, pe lng actele precizate la Art. 53, punctele a) - b) din prezenta metodologie, o recomandare scris din partea preedintelui unei organiza ii civice, culturale sau politice a rromilor, legal constituit, prin care se atest apartenen a lor la etnia rromilor i nu faptul c fac parte din respectiva organiza ie.

Propuneri de metodologie Pentru a avea o imagine ct mai clar de ce se impun schimbri de metodologie privind accesul la liceu sau facultate prin intermediul msurilor afirmative, v prezentm succint urmtoarele probleme: - modalitatea prin care aceste locuri se ocup se refer la recomandarea emis de o organiza ie a rromilor care, aa cum demonstreaz studiul Gallup158 (n jur de 15% sunt romni care ocup locurile rromilor), uneori alege s vnd aceste recomandri; - numrul absolven ilor de studii superioare care nu i mai asum identitatea dup ce au beneficiat de facilit i acordate pe criteriul etnic; - numrul din ce n ce mai mare de puncte de vedere negative la adresa msurilor afirmative. Propunere de metodologie: crearea unei comisii la nivel jude ean format din: Inspectorul pentru minorit i, reprezentantul Biroului Jude ean pentru Rromi, reprezentan ii a dou organiza ii de rromi legal constituite, un profesor de limba rromani, un mediator colar i un reprezentant al Inspectoratului colar Jude ean; Rolul comisiei, va fi acela de a informa beneficiarii cu privire la locurile destinate rromilor din licee i facult i. Calendarul nscrierii pe aceste locuri ar trebui s

158

Romnii se dau rromi ca s intre la facultate fr examen, de Maria BRBULESCU, 06 Noiembrie 2008 - GANDUL

202

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

nceap n luna februarie a fiecrui an colar. Durata nscrierilor s fie de maxim 2 luni (cu o informare eficient n teritoriu). Odat nscris, elevul va fi informat despre datele la care vor avea loc ntlnirile comisiei pentru a elibera recomandri sau adeverin e care s ateste c apar ine etniei rromilor; - Adeverin a ce atest etnicitatea elevului, se va elibera dac prin ii lui vor semna o declara ie prin care i vor asuma c doresc ca al lor copil s participe la cursurile de limb rromani pe perioada anilor de studiu la liceu sau facultate. Exist numeroase dezbateri privind etnicitatea, sau mai degrab cum ar putea s se nfptuiasc dezvoltarea ei. n opinia noastr, msurile afirmative pot fi un instrument eficace, care s contribuie la dezvoltarea etnicit ii n rndul celor care beneficiaz de ele. Eficacitatea lor poate fi ndeplinit n msura n care sunt nso ite de programe colare n strns legtur cu identitatea etnic. n acest sens, studierea limbii rromani i a istoriei i civiliza iei rromilor poate s mreasc ansele att de cunoatere a rromilor ct i de asumare a identit ii etnice. Msurile afirmative nu trebuie privite numai din perspectiva drepturilor, aa cum greit sunt privite n momentul de fa , ci ca un drept care genereaz la rndul lui i responsabilit i. Ca i organiza ii ale rromilor, trebuie s ne propunem ca msurile afirmative s creeze o elit cunosctoare a fenomenului rrom, a limbii rromani, creia s i fie mai facil s i asume identitatea dup ce a beneficiat de acestea. Ori, n acest sens, recomandarea ce i ofer ansa etnicului rrom s accead la un loc n liceu sau n facultate trebuie nso it de o serie de criterii/responsabilit i pe care elevul rrom mpreun cu familia lui trebuie sa i le asume odat ce dorete s beneficieze de o politic educa ional acordat pe criteriul etnic. Aceast schimbare de paradigm, trebuie n eleas nu ca o ngreunare a modalit ii prin care elevul rrom poate s ocupe un loc la liceu sau la facultate, ci ca o ncercare de diminuare a unor efecte negative pe care msurile afirmative le-au generat de-a lungul timpului. E important pentru rromi, pentru societate n general, ca individul care beneficiaz personal de o facilitate s tie c exist i o serie de responsabilit i pe care i le asum implicit n momentul n care ob ine acea facilitate. Considerm c rromii trebuie responsabiliza i i n acest fel pot deveni mai contien i de drepturile dar i de obliga iile pe care le au. Vor exista voci care vor contesta o schimbare de paradigm privind msurile afirmative sau mai degrab modul n care ele sunt aplicate. Aceste voci vor invoca modalitatea mai greoaie prin care elevul rrom ob ine recomandarea sau criteriile care l responsabilizeaz din punct de vedere etnic. n toate cazurile, s fii beneficiar de msuri afirmative, fr s cunoti no iuni minimale de limba rromani, fr s cunoti evenimentele istorice majore din via a rromilor n spa iul romnesc, fr s ai sentimentul (care trebuie cultivat n spa iul public colar) c apar ii etniei rromilor, e o stare de fapt care trebuie s nceteze pentru c altfel, peste ani, cnd se vor analiza efectele msurilor afirmative, vom constata, aa cum afirm unul din fondatorii micrii rromilor, Vasile Ionescu, c aceste msuri au creat canale de fug pentru rromii care au dorit s devin gagii / romni.

Concluzii i recomandri

203

Cu toate limitele de aplicare a politicilor integratoare dovada c majoritatea are mereu tendin a de a controla jocul , putem vorbi despre un exemplu convingtor care arat marele avantaj pentru majoritate, atunci cnd eforturile sale sunt ndreptate spre ajutorarea unor con-cet eni care altfel, fr acest suport, uor s-ar fi transformat n marginali.159

159

Observatorul cultural, nr. 459, 29.01.2009, Gabriel Andreescu Cultura romn mpotriva ac iunii afirmative

204

Evaluarea politicilor publice educa ionale pentru rromi

ANEXE

207

ANEXA 1 Tabel 1. Distribu ia locurilor acordate, ocupate i a absolven ilor de liceu, pe ani i pe jude e nr. de locuri destinate ; nr. de locuri ocupate ; nr. de absolven i

Anul colar 2001-2002 Jude ul Alba Arad Arge Bacu Bihor Bistri a Nsud Botoani Braov Brila Buzu Cara-Severin Clrai 10 35 25 98 36 98 64 80 26 44 5 34 80 46 40 15 38 94 48 44 148 71 7 223 23 78 16 8 208 40 86 25 8 23 18 26 19 32 24 33 12 208 44 50 18 89 25 7 4 9 23 10 30 16 242 40 100 40 67 22 7 3 9 21 8 84 27 41 229 42 100 31 11 20 4 49 28 10 4 10 100 10 30 10 104 23 5 20 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

208 Cluj Constan a Covasna Dmbovi a Dolj Gala i Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Iai Ialomi a Ilfov Maramure Mehedin i Mure Neam Olt 84 25 25 5 30 14 82 30 10 18 68 4 32 21 131 78 15 21 65 3 25 18 30 25 32 17 118 20 46 118 21 52 30 3 32 18 32 15 149 126 118 37 54 32 18 32 12 12 66 13 1 34 48 34 22 234 26 193 118 40 56 34 15 34 11 10 2 34 5 10 57 38 15 38 26 236 38 10 21 20 147 126 50 47 38 2 56 18 15 45 40 16 40 25 236 10 6 21 33 127 5 3 5 22 14 80 62 80 63 12 10 17 16 40 19 16 56 22 19 65 13 65 11 70 40 80 15 46 95 14 78 23 120 67 48 20 47 45 10 13 32 4 95 66 116 33 150 44 47 7 5 47 8 6 22 42 39 0 110 66 47 2

209 Prahova Satu Mare Slaj Sibiu Suceava Teleorman Timi Tulcea Vaslui Vlcea Vrancea Bucureti Total 300 450 550 690 750 730 1360 725 22 3 1 22 10 63 7 5 10 70 6 7 9 1 4 27 21 21 75 16 14 10 4 4 30 18 232 30 112 11 13 22 4 5 30 20 203 58 112 11 7 10 38 5 51 1300 374 975 4 30 31 194 88 134 10 18 22 34 6 50 341 5 30 0 29 4 19 9 2 19 40 40 50 40 40 40 26 16 62 26 5 6 26 11 4 21 24 19 44 58 24 2 13 14 24 17 3 19 24 7 48 58 24 1 12 8 24 6 4 26 24 17 46 58 24 6 14 7 24 11 3 25 52 72 15 5 65 25

733 687 170 1377 1049 166 1944 1320 163 3100 1385 213 3542 1116 274 3423 1066 342 1295 226 10

210

ANEXA 2 Tabel 2 Distribu ia locurilor acordate, ocupate i a absolven ilor de SAM, pe ani i pe jude e nr. de locuri destinate ;
Anul colar Jude ul Alba Arad Arge Bacu Bihor Bistri a Nsud Botoani Braov Brila Buzu Cara-Severin Clrai Cluj Constan a Covasna Dmbovi a 25 42 21 43 6 70 64 9 70 12 18 19 19 44 44 15 15 32 32 32 54 11 23 8 13 54 18 19 18 23 69 23 21 71 71 78 18 78 14 86 42 86 33 25 16 30 16 30 21 13 30 10 89 54 25 18 89 38 2 4 10 24 30 32 26 67 70 50 40 3 20 7 67 43 19 23

nr. de locuri ocupate ;

nr. de absolven i

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007 72 28 26 49 82 50 31 4 69 22 19 20 11 40 26

2007-2008 87 23 26 13

35 50

211 Dolj Gala i Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Iai Ialomi a Ilfov Maramure Mehedin i Mure Neam Olt Prahova Satu Mare Slaj Sibiu Suceava Teleorman Timi Tulcea 18 23 34 40 38 25 34 6 34 30 38 6 37 36 102 37 6 25 33 135 43 5 32 5 32 36 6 6 14 118 47 47 20 20 24 24 18 137 118 47 47 24 7 28 25 13 188 118 11 38 6 8 16 32 32 28 9 36 25 22 97 110 17 42 82 9 30 8 25 36 19 1 26 46 26 65 20 20 24 24 3 25 25 3 25 25 3 26 36 26 19 160 110 6 46 82 9 23 2 28 26 3 65 11 9 18 64 7 51 18 2 30 30 30 17 156 120 11 46 82 12 10 1 29 48 114 14 8 30 2 64 11 13 25 47 9 49 25 20 160 14 5 3 42 1 74 18 74 10 74 14 74 18 8 74 29 8 94 19 7 1 13 0 19 194 15 0 10 2 11 195 17 0 14 17 12 199 18 0 12 24 8 13 192 19 0 23 24 17 7 12 7 4 206 25 0 12 25 7 4 13 4 25 6 6 6 228 0

128 25

212 Vaslui Vlcea Vrancea Bucureti Total 204 284 392 232 344 282 211 207 428 216 215 305 981 286 296 1218 539 310 1304 720 449 1470 671 452 1876 661 518 867 155 35 215 6 3 3 8 3 3 8 3 3 2 8 3 4 11 8 4 4 7 8 4 5 8 4

213

ANEXA 3 Tabel 3. Distribu ia elevilor care studiaz limba rromani i istoria i tradi iile rromilor Legend: - Cursul de limba rromani
20022003

- Cursul de istoria i tradi iile rromilor


20032004

Jude ul Alba Arad Arge Bacu Bihor Bistri a Nsud Botoani Braov Brila Buzu Cara-Severin Clrai Constan a

1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002

2004-2005

2005-2006 160 0 68

2006-2007 190 608 10 85

2007-2008 300 496 20 49

160

168

156

304

512

614

573

52

564

2425 634 1034 103 1068 107 1159 135 1237 156 180 180 150 90 60 90 30 51 182 53

382

136

445 141

180 18 82

317 133 120

252 14 90

360 259

257 48

12

12

30

38

52

62

56

48

98

78

122

214 Covasna Cluj Dmbovi a Dolj Gala i Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Iai Ialomi a Ilfov Maramure Mehedin i Mure Neam Olt Prahova 93 111 268 225 302 426 401 38 482 38 483 68 451 72 701 80 732 96 742 86 738 86 755 84 767 84 701 80 732 96 742 86 738 86 755 84 767 84 740 830 740 86 86 709 890 709 98 98 744 795 734 98 30 98 708 1029 698 964 30 30 1375 40 1382 40 1362 20 1375 20 1575 120 1575 120 16 16 28 42 42 14 56 14 70 28 40 84 25 26 50 96 25 26 80 25 388 1183 2239 2314 2712 414 2853 407 3215 412 3433 437 675 330 249 32 220 950 34 320 219 975 36 360

215 Satu Mare Slaj Sibiu Suceava Teleorman Timi Tulcea Vaslui Vlcea Vrancea Bucureti Total 300 400 95 100 150 348 200 339 200 330 50 150 18 200 216 80 200 32 200 228 120 250 50 30 54 200 614 135 275 14 425 14 100 100 500 597 100 185 602 192 59 39 54 250 860 280 300 187 86 250 724 312 350 100 163 112 868 173 30 10 90 30 90 68 30 90 72 30 90 76 30 92 136 68 22 104 189 75 34 36 112 230 40 63 125 234 42 76 324 142

1701 170 2297 222 3183 214 4332 258 7344 346 9000 624 11316 1413 13025 2025 17893 3673 11365 2612

216

ANEXA 4 Tabel 4. Distribu ia profesorilor de limba rromani n func ie de nivelul de calificare, pe ani i pe jude e - Numrul profesorilor de limba rromani califica i; - Numrul profesorilor de limba rromani n curs de calificare; - Numrul profesorilor de limba rromani necalifica i

1998-1999 1999-2000 Jude ul

20002001

2001-2002

20022003

20032004

20042005

20052006

20062007

20072008

Alba Arad Arge Bacu Bihor Bistri a Nsud Botoani Braov Brila Buzu 0 0 1 0 0 0 2 0

2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 5 0

2 5 0 0 0

2 5

2 4

4 3

11 2

12 2

12 3

18 3

19 2

18 2

217 CaraSeverin Clrai Constan a Covasna Cluj Dmbovi a Dolj Gala i Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Iai Ialomi a Ilfov Maramure Mehedin i 3 3 3 8 3 8 3 8 3 8 3 2 6 3 2 6 3 2 7 3 2 9 4 5 5 4 5 3 7 5 2 2 2 2 6 7 7 7 8 8 8 4 8 8 20 4 9 8 23 8 5 4 6 26 1 1 2 2 2 2 1 13 1 13 1 12 10 5 7 5 7 5

218 Mure Neam Olt Prahova Satu Mare Slaj Sibiu Suceava Teleorman Timi Tulcea Vaslui Vlcea Vrancea Bucureti Total 3 0 5 5 1 1 10 8 9 9 3 7 3 11 5 10 6 11 6 9 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 1 3 1 1 1 3 2 1 1 3 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0 2 2 0 0 3 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0

1 4 0 12 25 8 13 7 8 19 13 30 39 21 28 40 27 28 49 48 28 68 45 31 75 63 19 79

219

ANEXA 5 Tabel 5. Distribu ia mediatorilor colari pe ani i pe jude e


Anii 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Jude ul

Med. Med. Med. Med. Med. c. Med. sc. Med. c. Med. sc. Med. sc. Med. sc. Med. c. Med. sc. Med. c. Med. sc. c. pe sc. c. pe sc. pe pe post pe alte pe post pe alte pe post pe alte pe post de pe alte pe post pe alte post pe alte post de alte de med. posturi de med. posturi de med. posturi med. posturi de med. posturi de med. posturi med. posturi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 1 0 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 1 7 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 1 0 8 0 10 ? 1 3 0 0 0 0 ?

Alba Arad Arges Bacu Bihor Bistri aNsud Botoani Braov Brila Buzu CarasSeverin

0 0

0 0

0 0

0 0

5 0

0 0

5 0

0 0

5 3

0 0

5 0

4 0

15 14

11 0

220 Clrasi Cluj Constanta Covasna Dmbovita Dolj Gala i Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomi a Iai Ilfov Maramures Mehedinti
160

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 7 0 5 1 0 0 13 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 10 0 0 13 0 5 1 0 7 7 6 9

1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

2 16 0 8 13 0 5 1 0 0 4 6 9

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 21 0 8 15 0 4 2 0 0 3 5 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2 ? 11 ? 15 0160 11 1 11 0 11 9 0

1 ? 1 ? 0 0161 0 0 0 0 0 0 2

7 0

0 0

7 0

0 0

7 0

0 0

7 0

0 0

7 0

0 0

7 0

0 0

7 10

0 0

161

Pregti i de angajare n anul colar 2008-2008,25 de mediatori colari: 10 n programul Phare 2004 i 15 prin cursuri MECT n perioada 2000-2008 profesorii de limba, istoria i tradi iile rromilor au ndeplinit i func ia de mediator colar, nefiind clare condi iile de angajare a mediatorilor colari citate din 0chestionarul completat de inspectorul jude ului Dolj

221 Mures Neamt Olt Prahova Satu-Mare Slaj Sibiu Suceava Teleorman Timis Tulcea Vaslui Valcea Vrancea Bucuresti Total 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 83 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 3 8 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 8 0 7 124 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 9 3 0 0 15 217 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 9 0 11 8 0 0 0 0 0 0 0

222

ANEXA 6 Tabel 6. Distribu ia colilor n care se pred limba rromani n anul 2008 n func ie de statutul oficial ca disciplin de predare, pe jude e

Jude ul

Numrul unit ilor de nv mnt n care se pred limba rromani in anul 2008 Limb matern Op ional, la decizia colii

Total

Alba Arad Arge Bacu Bihor Bistri a Nsud Botoani Braov Brila Buzu Cara-Severin Clrai Constan a Covasna Cluj Dmbovi a Dolj Gala i Giurgiu Gorj

4 4

4 4

31 23 3 21

31 23 3 21

2 7 7 4 1 22 6 27 10 3 2 9 1 1

2 7 8 4 1 22 6 27 10 12 3

223

Harghita Hunedoara Iai Ialomi a Ilfov Maramure Mehedin i Mure Neam Olt Prahova Satu Mare Slaj Sibiu Suceava Teleorman Timi Tulcea Vaslui Vlcea Vrancea Bucureti Total

12 3

12 3

10 11 26 0 7 5 2 7 0 0 2 2 0

10 11 28 0 7 5 4 7 0

5 23 5 3 0 2 5 280 40 0 1

5 23 6 3 0 2 5 320

224

ANEXA 7 Tabel 7. Numrul profesorilor de limba rromani pe ani i pe jude e

Jude ul Alba Arad Arges Bacau Bihor Bistrita Nasaud Botosani Brasov Braila Buzau CarasSeverin Calarasi Cluj Constanta Covasna Dambovita Dolj Gorj Giurgiu Galati Harghita

19971998

19981999

19992000

20002001 2

20012002

20022003

20032004

20042005 2

20052006 4 4 0 18 20 3 0

20062007 4 5 0 25 22 2 1

20072008 5 3 0

2 0 0 5 0 10

4 0 15 11 2

5 0 15 14 2 1

4 0 18 14 3 1

6 0 0 0 0 14

6 0 12 2

6 0 11 16

6 0 10 19

6 0 10 22 0

1 8 2 6 12 8 14

1 8 21

1 8 24 2

1 8 27 2 3 9 2

31 2

2 7

3 7 2

3 7 2

3 8 2

10

225

Hunedoara Iasi Ialomita Ilfov Maramures Mehedinti Mures Neamt162 Olt Prahova Satu Mare Salaj Sibiu Teleorman Timis Tulcea Vaslui Valcea Vrancea Bucuresti Total 2 6 20 58 56 134 1 3 3 5 2 3 10 4 8 4 9 1 3 4 9 2 4 1 2 4 2 1 4 2 1 4 2 1 3 3 3 8 15 3 8 3 3 8 7

5 9 2

5 9 2

6 8 3

4 12

3 8 5

3 8 2

3 8 3

3 9 3

3 11

2 4 2 2 3 4 10 2 5 4 4 4 3 4 14 2 5 4 4 3 3 5 15 3 6 1 5 7 7

2 4 4 4 3 8 17 4 6

2 4

7 3

7 5 5 105

150

193

215

245

162

In judetul Neamt nu exista catedre de limba rromani.

226

ANEXA 8 Tabel 8. Distribu ia colilor n care se predau limba rromani i istoria i tradi iile rromilor, pe ani i pe jude e - coli n care se pred limba rromani; - coli n care se pred istoria i tradi iile rromilor

1998-1999 Jude ul Alba Arad Arge Bacu Bihor Bistri a Nsud Botoani Braov Brila Buzu Cara-Severin Clrai 2

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

3 1 1 1 2 3 3 3 3

3 3 3

1 3

2 3

3 3

2 3

31 11 4 14 2 4 4 5 2 4 14 3 2 4 19 3 0 5 19 3 1

4 6 3

2 4

3 1 8

2 6 7

3 4 7 7 5

227 Constan a Covasna Cluj Dmbovi a Dolj Gala i Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Iai Ialomi a Ilfov Maramure Mehedin i Mure Neam Olt 2 2 4 4 4 6 5 2 7 2 7 3 7 3 23 23 4 4 4 8 24 4 1 24 4 8 25 4 1 25 4 8 25 4 1 25 4 8 26 4 1 26 4 8 27 4 1 27 4 8 28 4 1 28 4 9 30 4 1 30 4 11 30 4 1 30 4 11 30 4 1 30 7 7 5 5 8 1 8 8 5 8 4 8 5 8 4 8 4 8 5 9 5 9 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 6 1 1 11 7 2 7 1 1 3 1 3 4 13 7 3 7 1 4 3 2 16 4 20 7 3 3 1 10 4 4 7 1 2 19 5 22 8 3 3 1 3 1 14 5 6 8 1 3 1 2 22 5 24 9 3 3 1 3 1 16 5 7 9 2 3 1 7 7 5 27 5 16 3

228 Prahova Satu Mare Slaj Sibiu Suceava Teleorman Timi Tulcea Vaslui Vlcea Vrancea Bucureti Total 33 29 60 41 79 44 80 41 110 65 143 84 182 110 207 130 1 1 2 2 2 2 2 9 2 10 1 2 8 1 2 1 2 1 2 5 1 2 1 2 1 2 7 1 2 1 1 1 2 2 15 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2 5 255 5 156 5 159 5 109 3 15 5 2 2 3 5 2 7 16 5 2 6 3 5 2 23 5 1 1 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 1 4 3 6 5 4 1

229

ANEXA 9 Tabel 9. Distribu ia numrului de coli, a numrului de cursuri i a numrului de cadre didactice formate n domeniul interculturalit ii, diversit ii n colile din Romnia

Jude ul Alba Arad Arge Bacu Bihor Bistri a Nsud Botoani Braov Brila Buzu Cara-Severin Clrai Constan a Covasna Cluj

Numrul total de coli din jude 630 190 215 479 422

Numrul colilor n care se predau cursuri avnd ca tem diversitatea, interculturalitatea 0 15 35 200 11 10

Numrul de cursuri avnd ca tem diversitatea, interculturalitatea

Numrul profesorilor care au participat la cursuri de formare n domeniul diversit ii, interculturalit ii 0

20 15 143 11

14 25 85 12

192 500 132 280 84 900

15 200 23 84 25 192

25 24 85 5

246 812 32 60 400

230 Dmbovi a Dolj Gala i Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Iai Ialomi a Ilfov Maramure Mehedin i Mure Neam Olt Prahova Satu Mare Slaj Sibiu Suceava Teleorman Timi Tulcea 511 713 161 25 25 25 8 13 200 18 216 265 896 158 356 370 237 254 173 1 5 6 29 28 1 10 6 14 12 40 20 50 16 20 30 5 2 4 25 19 18 13 51 124 1888 6 5 84 329 262 521 189 750 156 25 120 15 35 13 15 14 25 2 30 5 200 270 300 25 30 10

231 Vaslui Vlcea Vrancea Bucureti Total 859 184 143 450 14065 8 16 35 220 1532 12 20 55 250 903 3462 65 300

Not: ntruct datele furnizate de inspectorii pentru minorit i din cadrul ISJ-urilor nu sunt exacte, datele din acest tabel reprezint o evaluare aproximativ. 5 inspectorate nu au rspuns ntrebrilor.

232

ANEXA 10 Tabel 10. Tabel comparativ asupra personalului didactic i auxiliar pregtit n domeniul educa iei pentru rromi 2007-2008

Jude ul

Totalul elevilor din jude

Totalul estimat al elevilor rromi din jude 3.690 4648

Totalul elevilor rromi nscrii n sistemul de educa ie din jude 26 3603

Numrul profesorilor de limba rromani din jude 5 3

Numrul Numrul elevilor care profesorilor studiaz de istoria i limba tradi iile rromani rromilor 300 496 0

Numrul elevilor Numrul Numrul total total de de rromi care studiaz mediatori declara i la istoria i colari din recensmntul tradi iile jude din 2002 rromilor 0 49 8 4 14306 17664 9227 11839 30089

Alba Arad Arge Bacu Bihor Bistri a Nsud Botoani Braov Brila Buzu Cara-Severin Clrai Constan a

44.595 75.807

45.632

2650

2563

182

53

10

11155 3390 18313 5885

74.244 50.081 117.053

3000 6500 3400

2027

6 5

360 259 0

257 48

15 14 11

14446 7914 18343 6023

3400

233 Covasna Cluj Dmbovi a Dolj Gala i Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Iai Ialomi a Ilfov Maramure Mehedin i Mure Neam Olt Prahova Satu Mare Slaj Sibiu Suceava Teleorman 3500 264 43389 71.182 3320 4800 2798 5289 7 3 324 142 11 8 88041 19.601 122.812 3700 1523 47.801 3000 1907 7518 3200 965 3300 7 4 451 300 72 25 11 1029 698 1 30 10 2 0 8 9 47.863 8000 5000 4624 12 3 1575 7 120 2 9 59.704 2903 2903 2 80 2 25 11 68.363 5700 5250 5973 19834 16534 31544 13151 11573 6399 3835 6823 9624 12182 11002 8913 9230 40425 6036 9137 16781 13478 12544 17125 9186 13898

234 Timi Tulcea Vaslui Vlcea Vrancea Bucureti Total 250000 1.399.654 11000 89.321 5564 67048 5 75 602 7524 6 22 192 1186 15 156 65764 6987 6897 0 0 0 0 0 107722 6000 4950 868 173 9 16084 2272 4873 3955 6813 27322 535140

235 ANEXA 11 GRAFICE

Figura 1. n ce msur considerai c MECT a promovat elementele de cultur i de istorie rromani i a inut cont de identitatea etnocultural rrom n elaborarea i n implementarea politicilor sale educaionale pentru rromi, n peritada 1999-2007?

Figura 2 . Cnd considerai c rromii vor avea, n general, o situaie colar mai bun?

236

Figura 3. Cnd considerai c rromii vor avea, n general, o situaie colar mai bun?

Figura 4. Care credei c este nivelul de cunoatere a problematicii mediatorului colar la nivelul directorilor din coli din judeul dvs.?

237

Figura 5. Care credei c este nivelul de cunoatere a problematicii mediatorului colar la nivelul celorlalte inspectorate colare?

Figura 6. n ce msur considerai c politicile educaionale pentru rromi i-au atins obiectivele pentru care au fost elaborate i aplicate?

238

Figura 7. Care credei c este nivelul de informare n rndul prinilor, elevilor de etnie rrom, cu privire la locurile destinate tinerilor rromi n coli de arte i meserii, licee i faculti?

239

ANEXA 12 ORDINUL MEN NR. 3363 DIN 01.03.1999 CU PRIVIRE LA NUMIREA INSPECTORILOR PENTRU RROMI n baza Hotrrii de Guvern 690/1997 privind organizarea i func ionarea Ministerului Educa iei Na ionale, modificat i completat cu Hotrrea de Guvern nr. 57/1998; Avndu-se n vedere art. 7 din Ordinul Ministerului Educa iei Na ionale nr. 4562/16 septembrie 1998, privind numirea de inspectori n cadrul inspectoratelor colare jude ene pentru nv mntul destinat rromilor, ct si specificitatea nv mntului pentru rromi. Ministrul Educa iei Na ionale dispune: 1. Numirea i activitatea inspectorului pentru rromi n cadrul inspectoratelor colare jude ene nu sunt condi ionate de existen a unui anumit numr de elevi i cadre didactice rrome, nv mntul pentru rromi urmnd a fi structurat i consolidat, n principal, n probleme ce vizeaz colarizarea la nivel precolar, primar, gimnazial, liceal i promovarea studiului limbii materne rromani (creterea motiva iei de frecventare a colii de ctre elevii rromi, eliminarea abandonului colar, organizarea de cursuri de recuperare colar, perfec ionarea cadrelor didactice rrome suplinitoare, organizarea de cursuri de ini iere / perfec ionare a cunotin elor de limba rromani pentru cadrele didactice care vor preda aceasta limb n regim de limb matern, organizarea grupelor pentru studiul limbii romne, la nivel precolar, prin limba matern rromani, astfel nct precolarii rromi s accead la lexicul minimal romnesc .a. necesar la clasa I). 2. n activitatea sa, inspectorul pentru rromi colaboreaz cu forma iunile obteti reprezentative ale rromilor i cu structurile guvernamentale i nonguvernamentale n scopul colarizrii copiilor rromi de vrst precolar, colar, liceal. 3. Inspectorii pentru nv mntul pentru rromi din cadrul inspectoratelor colare jude ene sunt selec iona i, prin concurs, cu prioritate din rndul educatoarelor, nv torilor i profesorilor rromi, care au cel pu in gradul didactic II (doi), sau, n lipsa acestora, cu avizul forma iunii reprezentative a rromilor, i dintre inspectorii i cadrele didactice din afara etniei rrome care manifest interes real s sprijine nv mntul pentru precolarii i elevii rromi i s conlucreze cu comunitatea de rromi local i cu forma iunea reprezentativ a rromilor.

240

4. Inspectoratele colare jude ene vor include n organigramele lor cte un post pentru inspectorii responsabili cu nv mntul pentru rromi, astfel nct pn la 30 iunie 1999 acetia s fie deja ncadra i. 5. Direc iile Generale nv mnt pentru Minorit i Na ionale, nv mnt Preuniversitar, a Finan elor, Direc ia Formarea Formatorilor i Personal i inspectoratele colare jude ene vor duce la ndeplinire prezentul ordin.

Ministru Andrei Marga

Secretar de Stat Jzsef Kt

Secretar General Horia Gavrila

Consilier Dakmara Georgescu

Director General Laszl Murvai

Director General Liliana Preoteasa

Director General Doina Chilarescu

Director Lucia Gliga

Inspector Gheorghe Sarau

241

ORDIN nr. 4219 din 18.08.1999 referitor la aplicarea O.M.E.N. 3363/01.03.1999 privind ncadrarea prin concurs a inspectorilor rromi/pentru rromi

n baza Legii nr. 151/1999 privind aprobarea Ordonan ei de urgenta a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea si completarea Legii nv mntului nr. 84/1995, a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, n baza Hotrrii Guvernului Romniei nr. 690/1997, privind organizarea si func ionarea Ministerului Educa iei Na ionale, cu modificrile i completrile ulterioare, n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educa iei na ionale nr. 3363 din 01. 03. 1999 privind ncadrarea inspectorilor pentru rromi, MINISTRUL EDUCA IEI NA IONALE d i s p u n e: Art.1. Inspectoratele colare jude ene care nu au ncadrat inspectorii rromi / pentru rromi pn la data de 30.06.1999, conform O.M.E.N. nr. 3363 / 1 martie 1999, vor organiza concursul astfel nct, pn la data de 01 octombrie 1999, inspectorii n cauz s fie ncadra i, cu condi ia men inerii numrului de posturi la nivelul jude ului. Art.2. n cazul n care posturile nu sunt ocupate prin concurs (n cele 1-2 faze men ionate n metodologie), vor avea prioritate la ocuparea cu delega ie a posturilor respective candida ii rromi care au cel pu in definitivatul i o vechime n nv mnt de minimum 3 ani. Art.3. Direc ia General nv mnt pentru Minorit i Na ionale, Direc ia General Resurse Umane, Direc ia General a nv mntului Preuniversitar, Direc ia General a Finan elor i inspectoratele colare jude ene vor duce la ndeplinire prevederile prezentului Ordin. Ministru Andrei Marga Secretar de Stat Jzsef Kt Director General Laszl Murvai Inspector pentru rromi Gheorghe Saru Secretar de Stat Mircea Corneliu Fronescu Director General Madlen Serban Director Lucia Gliga Secretar General Horia Gavrila Director General Marian Caraus Director Cristina Icociu

242

ANEXA 13 CHESTIONARUL CTRE INSPECTORATELE COLARE JUDEENE

CHESTIONAR Centrul Rromilor Amare Rromentza, n parteneriat cu Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului Direcia pentru nvmnt n Limbile Minoritilor i Relaia cu Parlamentul, desfoar proiectul Evaluarea Politicilor Educaionale pentru Rromi, finanat de reprezentana UNICEF n Romnia. V rugm, dac avei amabilitatea, s completai chestionarul de fa, chestionar ce urmrete s colecteze o serie de informaii ce ne vor ajuta (i pe noi i pe dvs.) n a avea o diagnoz a politicilor de integrare a rromilor. V mulumim.

Q.1 n ce msur considera i c politicile educa ionale pentru rromi i-au atins obiectivele pentru care au fost elaborate i aplicate?

1. 2. 3. 4. 5. 6.

n foarte mare msur n mare msur n mic msur n foarte mic msur Deloc Nu tiu

243

Q.2 Da i cel pu in trei exemple de politici educa ionale care i-au atins scopul / au avut un impact important, au produs schimbri semnificative, n ceea ce i privete pe rromi: 1.___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 2.___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Q.3 Care crede i c sunt factorii care au fcut ca politicile educa ionale pentru rromi s i ating / s nu i ating scopul (n func ie de rspunsul la Q.1)? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Q.4 Care crede i c este nivelul de informare, n rndul prin ilor / elevilor de etnie rrom, cu privire la locurile destinate tinerilor rromi n coli de arte i meserii, n licee i n facult i?

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Foarte ridicat Ridicat Sczut Foarte sczut Nu exist Nu tiu

244

Q.5 n ce msur considera i c MECT a promovat elementele de cultur i de istorie rromani i a inut cont de identitatea etnocultural rrom n elaborarea i n implementarea politicilor sale educa ionale pentru rromi, n perioada 19902007?

1. 2. 3. 4. 5. 6.

n foarte mare msur n mare msur n mic msur n foarte mic msur Deloc Nu tiu

Q.6 V rugm s enun a i, n ordinea importan ei, principalele trei realizri, aspecte de succes (dac exist, n opinia dvs.) din cadrul politicilor educa ionale pentru rromi: 1. __________________________________________________________________ 2. __________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________

Q.7 V rugm s enun a i, n ordinea importan ei, principalele trei lipsuri (dac exist, n opinia dvs.) din cadrul politicilor educa ionale pentru rromi: 1. __________________________________________________________________ 2. __________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________

245

Q.8 V rugm s preciza i c i elevi de etnie rrom au fost nscrii n sistemul educa ional din jude ul dvs., n anii colari:

Anul colar 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 Total

Total nr. de elevi rromi nscrii (de la cls. I la cls. a XII-a)

246

Q.9 Cnd considera i c rromii vor avea, n general, o situa ie colar mai bun:

1. Peste 10 ani 2. Peste 20 de ani 3. Peste 30 de ani 4. Peste 40 de ani 5. Peste 50 de ani 6. Nu tiu

Q.10 V rugm s preciza i numrul de locuri acordate i ocupate de candida ii de etnie rrom n licee i n coli de arte i meserii, n jude ul dvs., n perioada 1990-2008: A.1 Numrul de locuri destinate candida ilor de etnie rrom n licee: Perioada 1990-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 Teoretic Voca ional Tehnologic Total

247

97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 Total

A.2 Numrul de locuri ocupate de candida ii de etnie rrom n licee: Perioada 1990-91 91-92 92-93 Teoretic Voca ional Tehnologic Total

248

93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 Total

249

B.1 Numrul de locuri destinate candida ilor de etnie rrom n coli de arte i meserii: Perioada 1990-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 Total Nr. de locuri

250

B.2 Numrul de locuri ocupate de candida ii de etnie rrom n coli de arte i meserii: Perioada 1990-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 Total Nr. de locuri

251

Q.11 V rugm s preciza i numrul elevilor rromi care au absolvit liceul i S.A.M., n jude ul dvs., n perioada 1990-2007: Numrul elevilor rromi care au absolvit liceul sau SAM: Perioada 1990-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 Total Filiera teoretic Filiera voca ional Filiera tehnologic SAM Total

252

Q.12 Care este numrul total de elevi cuprini n sistemul de educa ie formal din jude ul dvs.? _____________________

Q.13 La ct estima i numrul total de elevi rromi cuprini n sistemul de educa ie formal din jude ul dvs.? _____________________

Q. 14 Care este numrul total al elevilor cu vrst de colarizare din jude ul dvs.? _____________________

Q.15 n ce msur considera i c politicile educa ionale pentru rromi i-au atins scopul?

1. 2. 3. 4. 5. 6.

n foarte mare msur n mare msur n mic msur n foarte mic msur Deloc Nu tiu

253

Q.16 V rugm s preciza i, n msura n care v este cunoscut, numrul de locuri destinate i pe cel al locurilor ocupate de candida ii de etnie rrom la colegii universitare / facult i din jude ul dvs., n perioada 1990-2008: A. Numrul de locuri destinate candida ilor rromi la colegii universitare / facult i din jude ul dvs.: Perioada 1990-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 Total Numrul de locuri destinate rromilor la colegii universitare Numrul de locuri destinate rromilor la facult i

254

B. Numrul de locuri ocupate de candida ii rromi la colegii universitare / facult i din jude ul dvs.: Perioada 1990-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 Total Numrul de locuri ocupate de rromi n colegii universitare Numrul de locuri ocupate de rromi n facult i

255

Q.17 n ce msur considera i c MECT a promovat elemente de cultur i istorie rromani n elaborarea politicilor sale educa ionale pentru rromi n perioada 1990-2007?

1. 2. 3. 4. 5. 6.

n foarte mare msur n mare msur n mic msur n foarte mic msur Deloc Nu tiu

Q.18 V rugm s preciza i numrul profesorilor de limba rromani, de istoria i tradi iile rromilor i mediatorilor colari, cuprini n sistemul educa ional din jude ul dvs., n perioada 1990-2008: TOTAL (prof. lb. rr. + prof. ist. i trad. rr.: califica i, n Perioada Prof. Lb. rr. Prof. Ist. trad. rr. Mediatori colari curs de calificare, titulari, cu jumtate de norm + nr. mediatori colari) Titulari Califica i Titulari Califica i 1990-91 91-92 92-93 93-94 94-95

256

95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 Total

Q.19 V rugm s preciza i numrul mediatorilor colari angaja i pe posturi de mediatori colari n jude ul dvs., n perioada 1990-2008:

Perioada Nr. med. angaja i

200001

0102

0203

0304

0405

0506

0607

0708

257

Q.20 V rugm s preciza i numrul de mediatorilor colari angaja i pe alte posturi dect pe cele de mediator colar, n jude ul dvs., n perioada 1990-2008:

Perioada Nr. med. angaja i

200001

0102

0203

0304

0405

0506

0607

0708

Cursurile Perioada de limb rromani 1990-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05

Numrul elevilor rromi nscrii

Perioada

Cursurile de istoria i tradi iile rromilor

Numrul elevilor rromi nscrii

1990-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05

258

05-06 06-07 07-08 Total

05-06 06-07 07-08 Total

Q.21 Pe o scal de 1 la 5, care crede i c este nivelul de cunoatere a problematicii mediatorului colar la nivelul celorlalte inspectorate colare (excluzndu-l pe al dvs.) din Romnia? Foarte bun 5 4 3 2 1 Foarte slab

Q.22 Pe o scal de 1 la 5, care crede i c este nivelul de cunoatere a problematicii mediatorului colar la nivelul directorilor de coli din jude ul dvs.? Foarte bun 5 4 3 2 1 Foarte slab

Q.23 V rugm s preciza i numrul elevilor de etnie rrom care au fost/sunt nscrii la cursurile de Limb rromani i/sau la cursurile de Istoria i tradiiile rromilor din jude ul dvs., n perioada 19902008:

Statut Limb matern Disciplin op ional, n cadrul curriculumului la decizia colii

Nr. colilor

259

Q.24 Care este statutul oficial al limbii rromani n colile din jude ul dvs.?

Q.25 V rugm s enumera i ONG-urile rrome i nerrome din jude ul dvs. cu care colabora i i s preciza i, exemplificnd, care este nivelul dvs. de colaborare cu acestea pe problematica politicilor educa ionale pentru rromi. ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Q.26 Care este numrul total de coli din jude ul dvs.? ________________________

Q.27 La ct estima i numrul de coli din jude ul dvs. n care se predau cursuri care au ca problematic diversitatea cultural / interculturalitatea? ________________________

260

Q.28 La ct estima i numrul cursurilor op ionale care au ca problematic diversitatea cultural / interculturalitatea din colile din jude ul dvs.: _______________________

Q.29 A i participat la cursuri avnd ca tem diversitatea / interculturalitatea dvs., n calitate de inspector colar pentru rromi? Dac DA, cte au fost aceste cursuri i care a fost denumirea acestora? 1. _________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________ 3. _________________________________________________________________ 4. _________________________________________________________________ 5. _________________________________________________________________ (Dac mai avei de adugat v rugm s le adugai la sfritul chestionarului, n rubrica Diverse A)

Q.30 C i profesori din jude ul dvs. au participat la programe, cursuri de formare avnd ca problematic interculturalitatea / diversitatea i care au fost acestea? 1. __________________________________________________________________ 2. __________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________ 4. __________________________________________________________________ 5. __________________________________________________________________ (Dac mai avei de adugat v rugm s le adugai la sfritul chestionarului, n rubrica Diverse B)

261

Q.31 n cte coli din jude ul dvs. s-au predat/se predau Limba rromani i/sau Istoria i tradi iile rromilor, n perioada 1990-2008:

Perioada 1990-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 Total

Limba rromani

Istoria i tradi iile rromilor

Limba rromani i Istoria i tradi iile rromilor

262

Q.32 V rugm s preciza i care sunt subgrupurile / neamurile de rromi din jude ul dvs. i care dintre acestea sunt cunosctoare/vorbitoare ale limbii rromani: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Q.33 V rog s preciza i care considera i c sunt cele mai importante elemente de cultur tradi ional a rromilor din jude ul dvs. i care sunt subgrupurile / neamurile de rromi care le practic: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

263

Q.34 Care au fost activit ile prin care a i informat colile, S.A.M. i liceele din jude ul dvs. cu privire la locurile rezervate/destinate elevilor rromi n S.A.M., licee i facult i? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Q.35 V rugm s ne furniza i numrul i lista colilor care au mediatori colari, n jude ul dvs.: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

264

DATE DE IDENTIFICARE:

1. 2. 3. 4. 5.

Gen Vrst Studii Etnia Anul din care activa i ca inspector pentru rromi:

M/F

Mai pu in 6. Lucra i, ca inspector, cu: 1. Norm ntreag LICEU 2. Jumtate de norm 3. de jumtate de norm

n formarea dvs. 7. Ini ial a i beneficiat de msurile afirmative? (ntrebarea se adreseaz doar inspectorilor de etnie rrom) DA

FACULTATE

NU

DA

NU

265

Diverse A:

Diverse B:

266

ANEXA 14 CHESTIONARUL CTRE REPREZENTANELE TERITORIALE ALE AGENIEI NAIONALE PENTRU RROMI I CTRE BIROURILE JUDEENE PENTRU RROMI I CTRE ONG-URI

CHESTIONAR

Q.1 V rugm s prezenta i c i angaja i (de etnie rrom), avnd studii medii (liceul)/superioare (facultate), au fost/sunt angaja i n institu ia pe care dvs. o reprezenta i:

Perioada 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

Numrul total al angaja ilor de etnie rrom

Dintre care cu studii medii

Dintre care cu studii superioare

267

Q.2 V rugm s prezenta i c i angaja i (de etnie rrom), care au beneficiat n formarea lor de msurile afirmative (locurile rezervate/destinate rromilor la licee i la facult i) au fost/sunt angaja i n institu ia pe care dvs. o reprezenta i:

Numrul total al angaja ilor de etnie Perioada rrom care au beneficiat de msurile afirmative 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

Numrul total al angaja ilor de etnie rrom care au beneficiat de msurile afirmative la liceu

Numrul total al angaja ilor de etnie rrom care au beneficiat de msurile afirmative la facultate

Q.3 V rugm s prezenta i c i angaja i (de etnie rrom) care lucreaz/au lucrat n institu iile, programele, strategiile, politicile destinate rromilor se afl n regiunea dumneavoastr:

Numrul total al Dintre angaja ilor de etnie rrom Dintre Dintre care n alte Perioada care n care n care lucreaz n institu ii/programe programele, institu iile primrii: prefectur: destinate rromilor: 2001-02 2002-03 2003-04

268

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

Q.4 V rugm s ne prezenta i numrul ONG-urilor rrome din regiunea dvs.:

Perioada 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08

Numele (complet) al ONG-ului:

Localitatea:

Adres, telefon, Persoane de e-mail contact

Q.5 De ce specialiti rromi ar mai avea nevoie institu ia dumneavoastr? a. _______________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ b. Nu ar mai avea nevoie de nici un specialist.

269

Q.6 Pe o scal de la 1 (Acord total) la 5 (Dezacord total), ct considera i c institu iile destinate rromilor posed suficiente resurse umane specializate?

Acord total

Dezacord total

Centrul Rromilor Amare Rromentza v mul umete pentru amabilitate i pentru timpul acordat!

270

ANEXA 15 GHID DE INTERVIU MEDIATOR COLAR

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Prezint o zi obinuit din via a ta, ca mediator colar. Cum sprijini i i contribui i la realizarea colarizrii copiilor rromi la toate nivelele? Cum facilita i organizarea de ntlniri cu prin ii rromi? Cum colabora i cu O.N.G.-urile rome i nerome? Furniza i datele necesare elaborrii proiectelor i a recenzrii corecte a popula iei colare? Dac da, cum? Cum semnala i i media i conflicte inter- i intracomunitare? (Dac nu exist conflicte inter i/sau intracomunitare, imaginai o situaie. Cum semnala i i media i conflicte inter- i intracomunitare? ) Cum colabora i alturi de asisten ii i lucrtorii sociali i reprezentan ii autorit ilor locale, la asigurarea respectrii drepturilor copilului din comunitate, n special a dreptului la educa ie? Cum facilita i atragerea copiilor cu dificult i de participare n activit ile de educa ie precolar?

7.

8.

271

ANEXA 16 GHID DE INTERVIU PROFESORI DE LIMBA, ISTORIA I TRADI IILE RROMILOR

Evaluarea politicilor educa ionale pentru rromi 1 2 MAI 2008

Obiectiv: evaluarea activit ii profesorului, evaluarea produsului profesorului (elevul), evaluarea impactului prezen ei profesorului n: coal, comunitate; evaluarea procesului: modul n care a fost format profesorul de limba rromani, modul n care formeaz el la rndul lui. Cine sunt profesorii de limba rromani? Construirea profilului profesorului de limba, istoria i tradi iile rromilor.

DIMENSIUNE

INDICATORI

INDICI

Cultural/Intercultural Asemnri/deosebiri ntre Pute i prezenta, v rugm, cultura rromani i cultura cteva asemnri/deosebiri romneasc. ntre cultura rromani i cultura romneasc? Apartenen a la cultura rrom tradi ional. (Aten ie! Ce nseamn cultura rrom tradi ional?) Etnic/Identitar Profesorul apar ine/nu apar ine etniei rromilor. Identitate/afirmarea identit ii prin intermediul limbii rromani. Dvs., apar ine i culturii tradi ionale rrome?

Apar ine i etniei rromilor? A i observat dac elevii rromi, atunci cnd a i nceput s preda i limba rromani, au nceput s i asume etnia, s fie mndri c apar in etniei rromilor?

272

Educa ional

Formarea sa ini ial

Ce studii ave i? Ce a lipsit/a fost n plus n formarea dumneavoastr ini ial?

Prezenta i-ne, v rugm, o Modul n care formeaz el zi obinuit la clas. la rndul su. C i elevi au mers la olimpiad?

Activit i extracolare.

Organiza i activit i extracolare? Ce fel?

Istoric

Pioneratul n acest domeniu (al predrii oficiale a limbii rromani).

C i profesori de limba rromani sunt n jude ul (zona) dvs.?

Social (percep ia comunit ii, felul n care este perceput de ctre comunitate)

Rela ia cu ceilal i profesori.

Cum eti vzut de ceilal i profesori, prin prisma faptului c eti profesor de limba rromani? (vezi anexa 1)

Cum eti perceput/vzut Rela ia cu directorul colii. de directorul colii n care lucrezi? Rela ia cu elevii rromi/nerromi. Rela ia cu prin ii elevilor. Cui se adreseaz n mod special cursul tu? Povesti i-ne despre rela ia dvs. cu prin ii elevilor dvs.

273

Activistic

Rela ia cu O.N.G.-urile din localitate. Apartenen a n cadrul unui O.N.G. specializat pe problematica rromilor.

Colabora i cu ONG-urile din zona dvs.? Dac Da, cum? Sunte i voluntar, membru fondator ntr-un ONG?

Employ

Motiva ionali

Ce te-a determinat s devii profesor de limba rromani? Sunte i mul umit n raport cu salariul? Lucra i cu norm ntreag?

Mul umirea n raport cu salariul. Statutul didactic.

274

ANEXA 17 FI DE OBSERVA IE

Centrul Rromilor Amare Rromentza Evaluarea politicilor educa ionale pentru rromi Proiect de cercetare Finan ator - UNICEF Romnia FI DE OBSERVA IE Operator: Data: Nr. fi: Ora nceperii: Nr. subiec i observa i: Ora ncheierii: Loca ia: Interac iuni Loca ia ntre subiectului subiec i n sal (+; 0; -) Cuvinte-cheie; propozi ii-cheie Mimic (eu, igan, rrom, romn, srac, bogat, ncredere, necaz, reuit, soart)

Moment / unitatea observat

Gesturi / Reac ii

La intrarea n sal

Pe parcursul discu iei

La finele discu iei Date identificare: Vrst (aprox.):. Gen: M / F

BIBLIOGRAFIE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Allport, Gordon W., Structura i dezvoltarea personalit ii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1991. Antonesei, Liviu, Fundamentele culturale ale educa iei, Polirom, Iai, 1991. Benbassa, Esther i Jean-Cristophe Attias (coord.), Ura de sine Identit i dificile, trad. Liviu Ornea, Editura EST. Berger Peter L., Thomas Luckman, Construirea social a realit ii, editura ART, 2008 Boncu, tefan, Curs de Psihologie Social Bucurenciu, Monica Maria, Introducere. Dreptate rectificativa in context intergenerational, Editura Lumen, Iai 2006 Cuco, C., Pedagogia, pp. 197-206 i pp. 127-137, Polirom, 1998. Cuco, C., Educa ia, Dimensiuni culturale i interculturale, Polirom, 2000. Conrad, Paula J., and Robert B. Maddox. Guide to Affirmative Action. Crisp, 1997 Dasen P.; Perregaux, Ch.; Rey, M., Educa ia intercultural, Experien e, Politici, Strategii, Polirom, 1999. DeAth, C., Fundamentele educa iei permanente, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1991. Debesse, Maurice, Etapele educa iei, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1981. Girard, Rene, apul ispitor, Editura Nemira, Bucureti, 2000 Goffman, Erving Via a cotidian ca spectacol, Editura comunicare.ro Kant, Immanuel, Tratat de pedagogie. Religia n limitele ra iuni, Agora, Iai, 1992. Klineberg, Otto, Ras i psihologie. Problema deosebirilor genetice, Landsheere, Gilbert de, Landesheere, Vivianne de, Definirea obiectivelor educa iei, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1979. Lessing, Theodor, La Haine de soi, le refus dtre juif, Berg International, 1990 Liceanu, Gabriel, 1994, Despre limit, Humanitas, Bucureti, 1994. Lorenz, K., Cele opt pcate capitale ale omenirii civilizate, Humanitas, 1996. Merfea, Mihai iganii. Integrarea social a rromilor, Brsa, Braov, 1991. Micle, Mircea, nv area colar i psihologia cognitiv, n Miron Ionescu (coord.), Educa ia i dinamica ei, Ed. Tribuna nv mntului, Bucureti, 1988.

276

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Miroiu, Adrian (coord.), nv mntul romnesc azi, Polirom, Iai, 1993. Neacu, Ioan, Instruire i nv are, Editura tiin ific, Bucureti, 1990. Planchard, Emile, Pedagogie colar contemporan, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1992. Preda, Marian i Ctlin Zamfir, Rromii din Romnia, Editura Expert, Bucureti, 2002 Strauss, Levi Claude, Ras i istorie, n Rasismul n fa a tiin ei, Edi ie nou, Colec ia Idei contemporane, Editura Politic, Bucureti, 1982. Suchodolski, B., Pedagogia i marile curente filozofice, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti. Teodorescu, Gheorghe, Sociologia Mirabilis, Editura Funda iei Axis, Iai, 2003

Rapoarte: Romania 2006 Human Rights Report, Rapoartele de ar privind practicile n domeniul drepturilor omului 2006, publicat de Biroul pentru Democra ie, Drepturile Omului i Munc, 6 martie 2007 Gheorghe Saru, Istoricul nv mntului pentru rromi (1990-2008), lucrare n curs de publicare Barometrul Incluziunii Rromilor, Funda ia pentru o Societate Deschis, 2007 Roma in an Expanding Europe. Breaking the Poverty Cycle, A World Bank Study, 2003, selec ie de date din ntreg documentul. Rromii... n cutarea stimei de sine, Delia Grigore, Mihai Neacu i Adrian-Nicolae Furtun, Vanemonde, 2007 Participarea la educa ie a copiilor rromi, probleme, solu ii, actori, MEC, Institutul de tiin e al Educa iei, Institutul de Cercetare a calit ii vie ii, UNICEF,, Bucureti, 2002.

Legisla ie: Legea nv mntului Ordinul MECT nr. 3774 / 22 aprilie 2008 privind aprobarea programei colare pentru disciplina op ional Educa ie intercultural (curriculum la decizia colii pentru nv mntul gimnazial) i a programei colare revizuite pentru disciplina op ional Drepturile omului (curriculum la decizia colii pentru liceu).

277

Carta Alb a Dialogului Intercultural S trim mpreun n egalitate Document al Comitetului Minitrilor a 18-a sesiune a comitetului minitrilor, Strasbourg, mai 2008 Carta Alb a Dialogului Intercultural S trim mpreun n egalitate Document al Comitetului Minitrilor a 18-a sesiune a comitetului minitrilor, Strasbourg, mai 2008

Articole: A theory of Self-Esteem n Social Forces, Vol. 80, Nr.3 (Martie 2002), p. 1041 publicat de University of North Carolina Press, disponibil la http: www.jstor.org Minority Identity and Self-Esteem, J.R. Porter i R.E. Washington n Annual Review of Sociology, vol. 19 (1993), pp. 139-161, disponibil la http//www.jstor.org/stable/2083384. Inferiorization and Self-Esteem, Barry D. Adam n Social Psychology, Vol. 41, Nr. 1 (Mar., 1978), pp. 47-53 publicat de American Sociological Association, disponibil la http//www.jstor.org/stable/3033596 Symbols of Class Status, Erving Goffman n The British Journal of Sociology, Vol. 2, Nr. 4 (Dec., 1951), pp. 294-304, disponibil pe www.jstore.org The Bilingual as a Person Linguistic Identification with Status, James H.S. Bossard n American Sociological Review, Vol. 10, Nr. 6 (Dec., 1945), pp. 699 709 publicat de American Sociological Association, disponibil pe www.jstore.org. Observatorul cultural, nr. 459, 29.01.2009, Gabriel Andreescu Cultura romn mpotriva ac iunii afirmative Rundles, Jeff. "Affirm Affirmative Action." Colorado Business Magazine., April 1998 Creang i ac iunea afirmativ, Ion Manolescu n Dilema Veche, Anul III, nr.146 10 noiembrie 2006 Observatorul Cultural, nr. 459 din 29.01.2009, Cultura romn mpotriva ac iunii afirmative, Gabriel Andreescu Dilema Veche, anul III, nr. 146 din 10 noiembrie 2006, Discriminare cu picioare umflate, autor Alin Fumulescu Dilema Veche, Despre dreptate, noroc i merit, Mihaela MIROIU, Anul III, nr. 146, 10 noiembrie 2006 Observatorul cultural, nr. 459, 29.01.2009, Gabriel Andreescu Cultura romn mpotriva ac iunii afirmative

278

Lucrare realizat i tiprit n 2.000 de exemplare cu sprijinul Reprezentanei UNICEF n Romnia cu fonduri oferite cu generozitate de Comitetul Naional German pentru UNICEF.

ISBN 978-973-139-100-7