Sunteți pe pagina 1din 3

Actul juridic civil 08.12.

2010 Este: manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, adica de a naste, a modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Implica vointa partilor. Elemente: manifestarea de vointa care poate sa apartina persoanelor fizice sau juridice, manifestarea de vointa sa fie facuta cu intentia de a produce efecte juridice si efectele pe care le urmaresc partile sa constea in a da nastere, a modifica sau a stinge un raport juridic civil concret. Notiunea imbraca 2 sensuri: 1. manifestarea de vointa, actul civil este in sensul de negotium juris. 2. inscrisul care constata operatiunea juridica. Latinii i-ai spus instrumentum probationis. Clasificarea actelor juridice civile: - dupa nr partilor: acte unilaterale, bilaterale, multilaterale Actul unilateral reprezinta vointa unei singure parti = testament, oferta de a contracta, acceptarea unei mosteniri sau renuntarea la mostenire. Larandul lor actele unilaterale se clasifica in acte supuse comunicarii (destinatarului acestuia) si nesupuse comunicarii (testament) Actele bilaterale presupun acordul de vointa a doua parti = contractul de vanzarecumparare, de donatie, de locatiune, de mandate, de schimb. In contractul de schimb, partile se numesc copermutanti, in cel de mandate partile se numesc mandant si mandatar. Actele multilaterale presupun acordul de vointa a trei sau mai multe parti = contractul de societate civila, contractul de tranzactie, conventia de partaj. Niciodata in civil nu trebuie confundata partea cu persoana. Si nici nu trebuie confundata clasificarea actelor in uni si bilaterale cu clasificarea contractelor in uni si bilaterale. Contractuk unilateral este contractul in care o parte are numai drepturi, iar cealalta numai obligatii (contractul de donatie este un contract unilateral). Contractul bilateral = contractul sinalacmatic, in care fiecare parte are si drepturi si obligatii (contractul de schimb, de vanzare cumparare, contractul de antrepriza). Aceasta clasificare este importanta deoarece actul bilateral sau multilateral poate fi revocat de comun accord de catre partile sale, printr-un act simetric actului de constitutire = mutus consensus, mutus disensus (a luat nastere prin vointa partilor si s-a stins tot din vointa partilor). Actul unilateral nu poate sa fie stins prin manifestarea de vointa in sens contrar autorului lui. - dupa scopul urmarit de partile actului juridic civil, actele civile sunt cu titlu oneros si cu titlu gratuit. Actul cu titlu oneros este acel act juridic civil in care o parte procura celeilalte parti un folos patrimonial in schimbul obtinerii unui alt folos patrimonial. (contractul de vanzarecumparare). Actul cu titlu gratuit este actul juridic civil in care o parte procura celelilate un folos patrimonial, fara sa urmareasca sa obtina un folos patrimonial la schimb (contractul de donatie, testamentul) Importanta clasificarii consta in capacitatea civila este mai riguroasa la actele cu titlu gratuit, adica legea stabileste anumite incapacitate de a dispune, de a primii. Actiunea obilgatorie sau pauliana reuseste in conditii mai lesnicioase la actele cu titlu gratuit. Actiunea pe care o au la dispozitie creditorii chirografari = cei care au gaj

general pe toata averea, au dr la scadenta sa execute din patrimonial debitorului, dar daca intra in concurs cu creditorii ipotecari sau privilegiati ei sunt primii care isi vor lua creanta. Actele cu titlu oneros se clasifica in acte commutative si aleatorii. Actele commutative sunt sunt acele acte cu titlu oneros in care partile cunosc din chiar mom incheierii existenta si intinderea obligatiilor lor (contractul de locatiune, de vanzare cumparare) Actele aleatorii sunt acele acte cu titlu oneros in care partile au in vedere posibilitatea unui castig si riscul unei pierderi, deoarece aceste acte depend de o imprejurare viitoare si incerta ca realizare, care afecteaza intinderea si uneori chiar existenta obligatiilor (contractul de asigurare, de intretinere). Acte cu titlu gratiut se clasifica in dezinteresate si liberalitati. Actul dezinteresat este actul juridic civil cu titlu gratuity prin care dispunatorul nu-si micsoreaza patrimoniul prin folosul patrimonial procurat celeilalte parti (imprumutul de folosiinta sau contractul de comodat). Liberalitatile sunt acele acte cu titlu gratuity, dar de aceasta data dispunatorul isi micsoreaza patrimoniul cu folosul patrimonial pe care il procura gratificatului (testamentul, contractul de donatie). Importanta celor doua subclasificari este ca resciziunea pentru leziune vizeaza numai actele oneroase si comutative, nu si actele aleatorii. Iar in priviinta actelor cu titlu gratuity retinem faptul ca liberalitatile sunt acte solemne, adica acte pt care legea cere o anumita forma, spre deosebire de cele dezinteresate. - dupa efectul lor, actele civile se clasifica in acte constitutive, tranzlative si declarative. Actul constitutiv este acela care da nastere la un dr subiectiv civil, care nu a existat anterior (contractul de ipoteca, dr de ipoteca se naste in favoarea creditorului prin actul de ipoteca, sau contractul prin care se constituie un dr de usufruct). Actele translative sunt actele care au ca effect stramutarea unui dr subiectiv civil din patrimoniul unei parti in patrimoniul celeilalte parti (contractul de vanzare cumparare, de donatie, de schimb). Actele declarative sunt actele care sau ca effect definitivarea sau consolidarea unei dr civil preexistent (actul de partaj, tranzactia) Importanta clasificarii: actele constitutive si translative produc efecte numai pt viitor, pe cand actul declarativ produce efecte si pe viitor, dar si pt trecut. Desfiintarea actelor constitutive sau declarative din cauza nerespectarii obligatiilor de catre una din parti se face prin intermediul a doua sanctiuni numite: rezolutiune si reziliere, dar nu si acteloe declarative. - dupa criteriul importantei lor, se clasifica in acte de conservare, acte de administrare si acte de dispozitie. Actul de conservare este actul civil prin care se urmareste sa se preintampine pierderea dr subiectiv civil (actul d einscriere a ipotecii, actul de punere a sigiliului). Actul de administrare este actul prin care se urmareste o punere in valoare a unui bun sau a unui patrimoniu (contractul de inchiriere, contractul de asigurare a bunului) Actul de dispozitie este actul prin care se instraineaza dr din patrimoniul unei persoane sau se greveaza cu sarcini reale un bun (contractul de vanzare cumparare, de donatie)

Importanta clasificarii, atunci cand suntem in situatia contractului de mandate, iar mandatarul este imputernicit la modul general de mandatul sau, pentru actele de dispozitie mandatarul va avea nevoie de imputernicire). - dupa modul de formarare se clasifica in acte consensuale, solemne si reale Actul consensual simpla manifestare de vointa este suficienta pt ca actul sa ia nastere, fara sa imbrace o anumita forma (principiul consensualismului) Actele solemne, de aceasta data manifestarea de vointa trenuie sa imbrace o anumita forma prevazuta de lege, numita forma solemna si ii spunem forma ad-validitatem sau adsolemnitatem. Legea prevede forma solemna in cazul contractului de donatie, care trebuie sa imbrace forma autentica indifferent de bun, imobil sau mobil. Actele reale sunt actele in care manifestarea de vointa nu e suficienta si trebuie sa fie insotita de remiterea/predarea bunului. (contractul de imprumut). Importanta clasificarii: nerespectarea formei solemne atrage sanctiunea nulitatii absolute. Iar in cazul actului real acesta se naste doar in mom remiterii bunului. Atunci cand actul solemn se incheie prin mandatar, legea spune ca trebuie respectat principiul simetriei de forma, adica actul mandatarului sa fie solemn. Daca am pornit cu un act solemn, toate modificarile facute actului vor fi tot modificari in forma solemna.