Sunteți pe pagina 1din 32

Piaþa severineanã -16.09-18.09.

2008
2 Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008

www.piataseverineana.ro
Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008 3
@ E x e c u t
Importurile de autoturisme au depasit de trei ori @ Cumpãr
plumb. Preþ documentaþii tehnice
exporturile, in primul semestru MENAJ- ALTEDOMENII avantajos. Tel. 0745- cadastrale ºi intabulãri
ÎNTREÞINERE în cartea funciarã
Importurile României de autoturisme si alte autovehicule destinate transportului @ C a d a s t r u 356973, 0770-571508
@ Caut femeie persoanã fizicã (77599) pentru case,
de persoane s-au cifrat, in primul semestru din 2008, la 1,558 miliarde euro, autorizatã, - intabulãri,
depasind de peste trei ori exporturile, care s-au situat la 487,6 milioane euro, pentru curãþenie, 3 apartamente ºi
terenuri, case ºi @ E x e c u t
potrivit datelor Institutului National de Statistica /INS/. În perioada mentionata, ore/zi. Tel. 0252- apartamente, pãduri, terenuri. Preþuri
cadastru ºi intabulare
313663 (77781) terenuri agricole. Tel. în cartea funciarã la minime. Tel. 0352-
România a exportat in principal produse petroliere - de 1,48 miliarde euro, fire,
0732-193066. E-mail:
cabluri si conductori electrici - 1,04 miliarde euro, parti si accesorii pentru tractoare, office_dbm@yahoo.com preþuri minime. Tel. 800160, 0729-960787,
vehicule speciale si autobasculante - 830 milioane euro, produse laminate - 637 (77604) 0723-332890 (77603) 0252-325409 (77616)
TRANSPORT
milioane euro, deseuri si resturi de fonta, fier si otel - 459 milioane euro, incaltaminte
- 356,4 milioane euro, taioare, jachete, rochii, fuste si pantaloni pentru femei si @ Transport
fete - 349 milioane euro, mobilier - 338,9 milioane euro, anvelope - 336,7 milioane materiale de
euro, costume, jachete, sacouri, pantaloni si salopete de barbati - 307,1 milioane construcþii (nisip,
euro, scaune - 250 milioane euro si rulmenti - 212,2 milioane euro. Importurile balast, sorturi, etc)
cele mai mari au fost la titei - 2,11 miliarde euro, medicamente - 731 milioane euro, ºi lemn de foc cu
autovehicule de marfa - 726,6 milioane euro, gaze de sonda - 713,2 milioane euro, autobasculanta Raba
produse petroliere - 304 milioane euro, tractoare - 214 milioane euro, buldozere si Irak, la comandã.
gredere - 204,5 milioane euro, piei prelucrate de bovine si cabaline - 201,4 milioane Ofer seriozitate. Tel.
euro. În primul semestru, exporturile României s-au cifrat la 16,75 miliarde euro, 0742-191001
in crestere cu 18,1 la suta fata de prima jumatate a anului 2007, iar importurile au (77602)
avansat cu 15,3 la suta, la 27,54 miliarde euro.
@ Efectuez
AGERPRES transport marfã cu
autoutilitarã Fiat
@ Execut lucrãri
Ducato, 3,5 t,
izolaþii blocuri, terase, sarcinã utilã 1,8 t,
hale, fundaþii, înaltã volum 14 mc. Tel.
calificare, categoria 6 II. ELECTRICE-
Tel. 0751-096975, 0252- 0721-544144, 0743-
ELECTRONICE
211020 (77610) 891821 (77614)
@ Executãm @ Reparaþii
@ Efectuãm
lucrãri finisaje de înaltã maºini de spãlat auto-
calitate la apartamente, mate cu piese de im- transport marfã cu
vile, spaþii comerciale. port la domiciliul microbuze noi ºi
Garantãm seriozitate ºi c a m i o a n e ,
respectarea termenelor clientului în tot judeþul
de execuþie. Tel. 0729- Mehedinþi, deþin ºi autoplatformã,
574525 (77611) aduc la comandã capacitãþi transport:
@ M o n t e z
piese. Tel. 0727- microbuz 12 mc - 2
instalaþii termice ºi 747910, 0770-964290 t, microbuz 16 mc -
sanitare de toate tipurile. (77601) 2,5 t, camion 36 mc
VÂNDPUIDE Tel. 0751-581557
CONSTRUCÞII,
@ Reparãm
- 4,5 t. Tel. 0252-
STRUÞI, AMENAJÃRI, @ Execut lucrãri 316515, 0744-
REPRODUCÃTORI de construcþii de la
ieftin frigidere,
INSTALAÞII 559181, 0724-
ªI INCUBATOR fundaþie pânã la acoperiº congelatoare, lãzi,
@ Aduc nisip, inclusiv dupã proiect. vitrine ºi combine 080607 (77617)
PERFORMANT. Interioare, exterioare,
balast, pãmânt veg- frigorifice la domiciliul
TEL. 0722- etal, sorturi. Evacuez polisteren, gresie ºi
741768 faianþã. Tel. 0731-
clientului. Oferim
moloz, pãmânt ºi
(77004) mobilier. Tel. 0722- 302728 garanþie. Posibilitate
895023, 0352-805283 ºi în rate. Încãrcãm
@ Executãm clime auto cu freon.
@ V â n d (77597) lucrãri interior - exterior,
societate comercialã Tel. 0352-806529,
@ I n s t a l a t o r rigips, glet, lavabilã,
înfiinþatã în 1992 cu 3 execut lucrãri la orice polistiren, tencuialã, 0740-783824 (77608)
magazine alimentare tip de instalaþii gresie, faianþã, parchet.
foarte rentabile. Tel. sanitare, bãi, Tel. 0755-934031
bucãtãrii, coloane ºi (77612)
0744-606313, 0352- FOTO-VIDEO-AU-
calorifere ºi cabine @ Aduc balast ºi
401513 (75784) pentru duº. Tel. 0745- nisip. Preþ avantajos. DIO
122733 (77600) Tel. 0746-003154
@ Vând firmã
(77615) @ Filmãri video
taxi cu 2 maºini Lo- @ Vând bolþari
ºi foto pentru fiecare
gan. Tel 0788-974041 presaþi, 40x20x18 cm. @ E x e c u t
(76268) Preþ 2,60 lei/ buc. Tel. instalaþii electrice, moment important din
0720-351983, 0252- termice, sanitare, viaþa ta nunta,
@ Vând firmã 311416 (77605) înlocuiesc tablouri cununie, botez. Tel.
cu activitate @ electrice, seturi de baie, 0727-949491 (77598)
Execut orice
profitabilã, cu toate tip de fundaþii, calorifere, coloane
cãldurã cu pexal,
actele la zi, inclusiv beciuri, evacuez polipropilenã. Preþuri
contract spaþiu. Tel moloz cu escavator ºi acceptabile. Calitate
0724-335797, 0723- camion de 3,5 tone. ireproºabilã. Tel. 0766- MEDITAÞII-
553071 (77579) Aduc la comandã 421690 (77618) TRADUCERI
orice tip de nisip,
@ Î n c h i r i e z balastru, ºrot. Execut @ Instalator @ Predau lecþii
lucrãrii de compactare montez ºi repar instalaþii de pian indiferent de
scaun coafurã. Relaþii tasare (elevaþii de sanitare ºi termice de
la tel. 0721-267929, casã) cu compactor. toate tipurile la preþuri vârstã. Relaþii la
0749-120158, 0788- Tel. 0744-998699 mici. Tel. 0751-581557 telefon 0728-034472
263648 (77613) (77606) (77643) (77609)
4 Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008

TRANSPORTMATERIALE CONSTRUCÞII (NISIP,


BALAST, SORTURI, ETC) CUAUTOBASCULANTÃ
RABA IRAK 16 TONE LA COMANDÃ SI DE LEMN
FOC.OFERSERIOZITATE

TEL: 0742 - 191001

Efectuez transport
marfã cu autoutilitarã
Fiat Ducato 3,5 T,
sarcina utilã 1,8 T,
volum 14 mc
Tel: 0721-544144,
0743-891821

EFECTUÃM TRANSPORT MARFÃ CU MICROBUZE


NOI ªI CAMIOANE, AUTOPLATFORMÃ,
CAPACITÃÞI TRANSPORT: MICROBUZ 12 MC - 2
T, MICROBUZ 16 MC - 2,5 T, CAMION 36 MC - 4,5 T. Execut instalaþii electrice, termice, sanitare,
înlocuiesc tablouri electrice, seturi de baie,
C A D A S T R U EXECUT DOCUMENTAÞII TEL. 0252-316515, 0744-559181, calorifere, coloane cãldurã cu pexal,
PERSOANÃ FIZICÃ TEHNICE CADASTRALE ªI 0724-080607 polipropilenã. Preþuri acceptabile. Calitate
AUTORIZATÃ, INTABULÃRI ÎN CARTEA ireproºabilã.
I N T A B U L Ã R I FUNCIARÃ pentru case,
TERENURI, CASE ªI
A PA RTA M E N T E ,
apartamente ºi terenuri. Tel. 0766-421690
PÃDURI, TERENURI PREÞURI MINIME
EXECUTLUCRÃRI EXECUTÃM LUCRÃRI
AGRICOLE. Tel: 0352-800160, FINISAJE DE ÎNALTÃ
TEL: 0732 - 193066 IZOLAÞII BLOCURI,
e-mail. 0729-960787, TERASE,HALE,
CALITATE LA
APARTAMENTE, VILE, Execut lucrãri de construcþii de la
office_dbm@yahoo.com 0252-325409. FUNDAÞI, ÎNALTÃ SPAÞII COMERCIALE. fundaþie pânã la acoperiº inclusiv dupã
GARANTÃM SERIOZITATE
CALIFICARE,
ªI RESPECTAREA
proiect. Interioare, exterioare, polisteren,
CATEGORIA6 II gresie ºi faianþã.
SERVICII DIVERSE TERMENILOR DE
EXECUÞIE.
TEL. 0751-096975 Tel. 0731-302728
0252-211020 TEL. 0729-574525
PREDAU LECÞII Vând bolþari presaþi
DE PIAN
Execut orice tip de fundaþii, MONTEZ Execut lucrãri construcþii de la fundaþie,
40 x 20 x 18 cm. beciurii, evacuez moloz cu
INSTALAÞII renovãri, apartamente, faianþã gresie,
INDIFERENT DE escavator ºi camion de 3,5
Preþ 2,60 lei / buc. tone. Aduc la comandã orice tip
TERMICE ªI glet, acoperiºuri. Experienþã 5 ani în
VÂRSTÃ. de nisip, balastru, ºrot. Execut SANITARE DE Spania
Tel. 0720-351983, lucrãrii de compactare tasare TOATE
TEL. 0728-034472 0252-311416 (elevaþii de casã) cu compactor Tel. 0752-119381
TIPURILE
Tel: 0744-998699 Tel. 0751-581557

Instalator execut lucrari


REPARATII
ADUC la orice tip de instalaþii
BALAST ªI sanitare bãi, bucãtãrii,
coloane ºi calorimetre,
NISIP. PREÞ cãzi ºi cabine pentru
duº.
AVANTAJOS
Relaþii la tel
Tel. 0746-003154 0745-122733

CUMPÃR Executãmlucrãri:
IMPORTANT! interior, exterior, glet,
PLUMB Toate anunþurile de la lavabilã, rigips, ºape
PREÞ rubricaAfaceri- parchet, polistiren, ÎNCHIRIEZ SCAUN
AVANTAJOS
Servicii sunt cu platã ºi decorativã, tinci. COAFURÃ
se achitã la sediul Piaþa Preþ negociabil
Severineanã din str. Tel. 0721-267929, 0749-120158,
TEL: 0745-356973,
0770-571508 Traian nr. 46. Tel: 0755-934031 0788-263648.
Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008 5
@ V â n d
garsonierã, conf I, et. 9,
bl. C1, zona Kiseleff,
uºã metalicã,
termopane, renovat. Preþ
neg. Tel. 0730-985811
(76905)
@ V â n d
garsonierã, conf. 1,Alion
colþ cu Independenþei,
mici îmbunãtãþiri, et. 4.
Preþ 32000 euro neg. Tel.
0728-065560 (77628)
@ V Â N D @ V â n d
GARSONIERÃ, ETAJ garsonierã, conf I, zona @ V â n d
3, BLOC DE Bazar Crihala, Bd garsonierã fãrã
îmbunãtãþiri, str.
A PA RTA M E N T E , Revoluþiei 1989(fost
Nuferilor, nr. 14, bl. L1,
RENOVATÃ, ZONA Cerna), nr 3, bl B2, ap sc.1, et.1, ap.26. Preþ
SPLAI CU CICERO. 39, nemodernizatã, et 3, 400 mil neg. Tel. 0746-
PREÞ 32000 EURO lift, balcon interior, baie, 427677. (77634)
NEG. TEL. 0724- bucãtãrie. Preþ 120000
362224 (74743) lei. Tel. 0720-182165 @ V â n d
DR. TR. SEVERIN (74924) garsonierã 2 camere, hol,
@ V Â N D baie, dec, G+F+T, uºi
VÂND GARSONIERÃ RE- @ V â n d schimbate, instalaþie
GARSONIERÃ CENT RENOVATÃ, garsonierã amenajatã sanitarã pe cupru, apã
CU O CAMERÃ. INSTALAÞII caldã + rece contorizatã,
pentru spaþiu comercial, bl. G3, ap. 28. Preþ
PREÞ FOARTE ELECTRICÃ ªI în zona B-dul T.
AVANTAJOS. SANITARÃ NOI, 110000 neg. Tel. 0746-
Vladimirescu colþ cu 208307 (77639)
TEL. 0747-497675, G+F+AC, COMPLET
Anghel Saligny. Preþ neg.
0252-325601 MOBILATÃ, STARE @ V â n d
Tel. 0744-913297, 0352- @ V â n d
(74750) FOARTE BUNÃ. garsonierã cu garsonierã cu
421752 (75807) îmbunãtãþiri, mobilier
PREÞ 128000 LEI. îmbunãtãþiri, mobilatã.
VÂND TEL. 0751-613835 nou, sobã, Schela, bloc
@ V â n d Preþ 20000 euro. Tel. 1 Crimsat, et. IV,
GARSONIERÃ, (76961)
garsonierã Aleea 0747-491485 (77657) acoperiº din plãci de
BLOC B2, ZONA Nuferilor, bl. L1, sc. 1, azbociment. Preþ 55000
@ V Â N D @ V â n d
DUNÃREA, ET. 3, et. 2, conf. 2, complet lei neg. Tel. 0721-
GARSONIERÃ, garsonierã conf II, zona
MULTIPLE mobilatã ºi utilatã, Autogarã, camerã cu 268606, 0727-329589
CONF. I, (77686)
ÎMBUNÃTÃÞIRI. ÎMBUNÃTÃÞIRI, G+F+T, uºã metalicã ex- parchet, hol la intrare,
PREÞ NEG. TEL. ZONADUNÃREA,ET. terior ºi baie. Preþ 600 baie cu chiuvetã ºi wc, @ V â n d
0788-029487, 3 . PREÞ NEG. TEL. mil neg. Tel. 0753- contorizat apã ºi cãldurã. garsonierã, conf. 1. Preþ
0729-097515 0729-097515, 0352- 506918, 0748-937599 Preþ 70000 lei. Tel. 0730- neg. Tel. 0745-474949
(77018) 808972 (77010) (76897) 609577 (77682) (77689)

@ V â n d
garsonierã conf. I,
str. Cicero, bl. XF5, ORªOVA ALTELOCALITÃÞI
et. 2. Preþ neg. Tel.
0749-061169 @ V â n d @ Vând sau
(77820) garsonierã, conf. I, schimb cu garsonierã,
mobilat, multiple conf. 1, casã nouã,
@ V â n d
îmbunãtãþiri,
garsonierã fãrã situatã la DN, posibil
G+F+T+P, parter din 4
îmbunãtãþiri, str. spaþiu comercial, CEC,
Nuferilor, nr. 14, bl. etaje, zonã ultracentralã
Orºova, pretabil sediu
bancã în sat Roºiori,
L1, sc.1, et.1, ap.26.
firmã - magazin. Tel. jud. MH. Preþ neg. Tel.
Preþ 400 mil neg.
Tel. 0746-427677. 0729-712217, 0788- 0728-059039, 0252-
(77654) 238659 (76758) 310077 (77627)
6 Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008
@ V â n d
VÂND apartament 2 camere,
VÂND
APARTAMENT 2 APARTAMENT 2 modificat în 3 camere,
CAMERE, DEC., CAMERE + spaþios, multiple
CU USCÃTORIE, îmbunãtãþiri, et. 1, zona
ÎMBUNÃTÃÞIRI, UTILATÃCU M. Kogãlniceanu. Preþ
STR. ORLY, NR. PARCHET ªI neg. Tel. 0742-178701
47, BL. G5, GRUPSANITAR, (76864)
DR. TR. SEVERIN PARTER.PREÞ ZONA
NEG. TEL. 0721- CALOMFIRESCU, @ V â n d
@ V â n d 385628 NR. 197, PARTER. apartament 2 camere,
apartament 1 camerã, (77437) PREÞ NEG. TEL. zona Spitalul Judeþean,
etaj 2, carte funciarã, 0721-929286 str. Splai M. Viteazul,
balcon închis, zona B- VÂND
(75812) uºã metalicã, parchet
dul T. Vladimirescu - APARTAMENT 2
CAMERE + 1 laminat, G+F, bucãtãrie,
Independenþei. Preþ neg. @ V Â N D baie, hol, termopan,
LIVING FOARTE
Tel. 0752-223750 APARTAMENT 2 apometre, interfon. Preþ
MARE CU BAR,
(77548) C A M E R E , 60000 euro neg. Tel.
P+G+F+T+AC,
DEC., ZONA G+F+P+T+AC, 0724-369047, 0352-
@ V â n d MOBILAT, ET. 3,
PIAÞAMEVA, ET. 803500, orele 16,30 -
apartament 1 camerã, STR. CRIªAN Z5,
4, IZOLAÞIE, 23,30 (76917)
zona Piaþa Meva, VIZAVI DE INTIM.
MERITÃVÃZUT.
complet mobilat ºi PREÞ AVANTAJOS.
PREÞ 54000 @ V â n d
utilat, P + T + G+ F. EURO NEG. TEL. TEL. 0723-359929, apartament 2 camere,
Preþ 45000 euro. Tel. 0746-980858 0352-809071 (75816)
0743-097064 (77645) dec, G+F+T, et.3, zona
(77471) Crihala- Biserica de
@ V Â N D
VÂND APARTAMENT 2 Carton. Preþ 55000 euro
APARTAMENT 2 CAMERE, ZONÃ neg. Tel. 0748-976309
CAMERE, DEC., CENTRALÃ, STR.
60 MP, @ V â n d
DECEBAL,NR.37,BL
INTERFON, apartament 2 camere,
L1. PREÞ NEG. TEL.
TELEFON, decomandat, G+F+P+T
0747-407164, 0770-
CABLU, 688691 (77013) + AC, Cicero 117, et 3,
CALORIMETRE, bl S14A, sc 2. Preþ
APOMETRE, @ V Â N D 57000 euro neg. Tel.
DR. TR. SEVERIN CADASTRU, APARTAMENT 2 0767-334370, 0770-
BLOC CAMERE, ET. 1, 914552 (76928)
VÂND CÃRÃMIDÃ, ET. Z O N A
APARAMENT 2 II, CENTRAL, STOMATOLOGIE, @ V â n d
CAMERE STR, CRIªAN, apartament 2 camere,
BLOC CÃRÃMIDÃ,
NR. 58, BL. C7
TRANSFORMAT TERMOPANE, AC, bloc cãrãmidã în spatele
(LÂNGÃ
ÎN 3 CAMERE, UªÃMETALICÃ,UR- Restaurantului
OBELISC). PREÞ
TOATE 60000 EURO. GENT. PREÞ 49000 Dunãrea, uºã metalicã,
ÎMBUNÃTÃÞIRILE, TEL. 0252-328639 EURO. TEL. 0751- geam termopan, toate
2 TERASE, ETAJ (77509) 258900 (76974) instalaþiile schimbate,
4, ACOPERIª izolat termic, rigips, et.
VÂND @ V Â N D
IZOLAÞIE,ZONA 3, eventual schimb cu
APARTAMENT 2 APARTAMENT 2
CRIªAN COLÞ casã + diferenþã. Preþ
CAMERE, ZONÃ C A M E R E ,
CU PÃCII. PREÞ 65000 euro neg. Tel.
ULTRACENTRALÃ, D E C O M A N D AT,
FOARTE ÎMBUNÃTÃÞIRI, 0745-070280 (76936)
MODIFICAT ªI
AVANTAJOS. TEL RENOVAT STR. ORLY, BL. R.9,
@ V â n d
0747-497675, COMPLET, STR. PARTER, ZONA
S P I T A L U L apartament 2 camere,
0252-325601 DECEBAL, NR.
35, BL. L2, SC. A, JUDEÞEAN. PREÞ zona Spitalul Judeþean,
(74748)
AP. 15, ET. 4. 53000 EURO NEG. decomandat, mici
VÂND URGENT PREÞ 70000 TEL. 0740-938046 îmbunãtãþiri, et 3. Preþ
APARTAMENT 2 EURO. TEL. 0722- (77016) 50000 euro. Tel. 0731-
CAMERE, 225341, 0749- 999775 (76976)
152559 @ V â n d
DECOMANDATE, apartament 2 camere,
(77563) @ V â n d
CADASTRU, dec, suprafaþã 60 mp, apartament 2 camere,
BUCÃTÃRIE, VÂND îmbunãtãþiri str. dec., fãrã îmbunãtãþiri,
HOL ªI BAIE APARTAMENT 2 Veterani, nr. 7, bl. IM3,
str. Orly, nr. 92, et. 1,
TOATE MARI, CAMERE, ZONÃ sc. 1, et. 3. Preþ neg. Tel.
ap. 7. Preþ 45000 euro
ETAJ 4, ULTRACENTRALÃ, 0751-070232 (74010)
neg. Tel. 0748-271990
ACOPERIª, ET. 4, CU
@ V â n d (77494)
TERMOPANE, ÎMBUNÃTÃÞIRI.
TEL. 0748-133671 apartament 2 camere,
UªÃ METALICÃ, zona Dr. Gheaþã, bloc de @ V â n d
(77562) apartament 2 camere,
GRESIE, cãrãmidã, et. 1/4, mul-
PARCHET ÎN VÂND URGENT tiple îmbunãtãþiri, dec., suprafaþa 60 mp,
BUCÃTÃRIE, APARTAMENT 2 G+F+T, uºã metalicã, fãrã îmbunãtãþiri,
PEREÞIIZOLAÞI, CAMERE,ZONA zonã liniºtitã. Preþ cadastru, zona Piaþa
CRIHALA, 51000 euro. Tel. 0722- Meva, et. 1. Preþ 52000
2 BALCOANE
CADASTRU, 467648 (75390) euro. Tel. 0730-580662,
MARI, STR.
APOMETRE,AC, 0722-675317 (77512)
CRIªAN - CASA @ V â n d
MICI
AGRONOMULUI. apartament 2 camere,
ÎMBUNÃTÃÞIRI. @ V â n d
PREÞ 49000 dec., G+F+P+T, cablu
PREÞ 44000 tv, telefon, uºi interior apartament 2 camere, B-
EURO NEG. TEL. EURO NEG. TEL. dul 1 Decembrie, nr. 23,
ºi exterior schimbate,
0770-704490, 0755-293396, vedere spre Dunãre. Preþ
calorimetre, apometre.
0352-803339 0740-145195 Preþ 52000 euro. Tel. 80000 neg. Tel. 0745-
(76750) (77002) 0727-803086 (75791) 122388 (77549)
Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008 7
@ V â n d @ Vând urgent @ V â n d @ V â n d
apartament 2 camere, apartament 2 camere, apartament 2 camere, et.
decomandat, etaj 4, parter, dec, contorizat, apartament 2
acoperiº, zona Biserica str. Brâncoveanu, nr. 242, 1, zona Crihala, lângã
camere, confort 1,
de Carton. Preþ 48000 zona CEC - Bulevard. Preþ Spitalul Judeþean. Preþ
euro. Tel. 0723-929669. 200000. Tel. 0748- fãrã îmbunãtãþiri, str.
53000 euro neg. Tel.
(77626) 313209 (77673) Crizantemelor 15,
0749-081084 (77699)
@ V â n d sc. A, ap. 3. Preþ
@ V â n d
apartament 2 camere, @ V â n d 35000 euro. Tel.
apartament 2 camere dec, spaþios, et. 2, parþial
posibil 3 din bucãtãrie, îmbunãtãþit, Anghel
apartament 2 camere, 0 7 4 9 - 2 2 0 7 8 2
et.4, cu acoperiº rezistent Saligny. Preþ 200000 lei. etaj 1, decomandat, (76913)
în plan de mansardare, Tel. 0723-865822, terasã, str. Dr.Babeº.
bucãtãrie mare 4 /3 m, 0720-028277 (77677)
suprafaþã 53 mp, Crihala Preþ 190000 lei neg E- @ V â n d
pe Splai, apometre, @ V â n d mail iuliansurdu apartament 2
calorimetre cu apartament 2 camere, GARSONIERE •et. 4, acoperiº tablã, semidec, 220000 lei neg(235)
@yahoo.com. Tel 0728- îmbunãtãþirii, zona Independenþei, preþ
îmbunãtãþiri. Preþ 50000 dec, 56 mp, renovat camere, conf. 1, 52 •parter, conf. I, în bloc de apartamente,
mobilatã, zona CPL, preþ 95000 lei / neg 55000 euro/neg (331)
• et 3, dec, 2 balcoane, îmbunãtãþiri,
zona Cicero. Preþ 65000 euro neg(231)
complet, totul nou, et. 4, 354507 (77810) •parter (apartament în vilã), dec, zona
euro. Tel. 0770-691442 mp, zonã centralã în (157)
•et. 4, acoperiº, tablã, conf. I, zona Pacea, Kiseleff, preþ 67000 euro / neg (330) • et 3, dec, multiple îmbunãtãþiri,
mobilat/nemobilat, zona Cicero. Preþ
(77631) bl. 4 Schela ºi unul la et. • parter semidecomandat, balcon,
2, nerenovat, 2 camere, @ V â n d Orºova. Tel. 0744- preþ 31000 euro / neg (158)
•parter, conf. 2, 2 camere, îmbunãtãþiri, zona
îmbunãtãþiri, mobilat, zona CET, preþ
47000 euro / neg (283)
85000 euro neg(236)
• et 2, dec, 2 balcoane, mici îmbunãtãþiri,
@ V â n d terasã, cu privire spre apartament cu 2 camere, 846856. (77662) târg, preþ 95000 lei neg (155) •parter, decomandat, îmbunãtãþiri, zona zona Crihala, preþ 65000 euro/neg
case. Tel. 0723-236615, •et 4, conf. 1, îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 55000 euro/neg (409) (430)
apartament 2 camere, G+F+T+P+ balcon Independenþei, preþ 124000 ron / neg. •et. 2, dec, zona Hotel Traian, preþ 60000 • et 8/8, semidec, îmbunãtãþiri, zona
transformat în 3 camere, 0727-289027 (151) euro/neg (328) Bulevard - Aluniº, preþ 65000 euro /
et. 5/10, lângã MOL,
închis, centralã termicã, • et 3, conf I, zona Kiseleff. Preþ 125000 euro •et. 4, acoperiº din tablã, semidec, mul- neg (231)
@ V â n d neg(160) tiple îmbunãtãþiri, zona Aluniº. Preþ • et. 4, acoperiº, dec, zonã Fab. de
complet utilat. Preþ bucãtãria mobilatã, •2 garsoniere, parter, conf. II, îmbunãtãþiri, 47000 euro neg (175) Bomboane, preþ 60000 euro neg. (79)
apartament 2 camere, ALTELOCALITÃÞI •et. 1, dec, multiple îmbunãtãþiri, zona • et. 2, semidec, îmbunãtãþiri, zona
60000 euro. Tel. 0742- zona Flacãra, bdul aragaz, maºinã de spãlat, zona Crihala, preþ 90000 lei (106) Crihala, preþ 55000 euro /neg (404) Crihala, preþ 60000 euro (428)
• parter, conf I, în bloc de apartamente, •et. 1, semidec, douã balcoane, zona
809667, 0352-805509 Revoluþiei, et. 4, ªimian, bl. A13, ap.1. îmbunãtãþiri, Crihala. Preþ 120000 lei Crihala, preþ 50000 euro/neg (405)
• parter, dec, proiect pentru balcon, zona
(77637) @ V â n d neg(116) Cicero, preþ 60000 euro (234)
acoperiº, dec, et. 1, semidec, conf. 2, zona Crihala, preþ
Preþ neg E-mail AP. 2 CAMERE 115000 lei / neg (407) •parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala,
G+F+P+T+ apometre, apartament 2 camere • et 4, acoperiº tablã, dec, îmbunãtãþiri, zona et. 3, dec, îmbunãtãþiri, zona preþ 65000 euro (429)
@ V â n d bloc de cãrãmidã, uºã iulia_iulia37 Crihala, preþ 52000 euro neg (430) independenþei, preþ 55500 euro neg (327) •parter, semidec, balcon, îmbunãtãþirii,
• et3, dec, îmbunãtãþiri, zona Cicero. Preþ zona Aluniº, preþ 55000 euro / neg
apartament 2 camere, metalicã. Preþ neg. Tel. @yahoo.com. Tel 0356- îmbunãtãþit, liber- 48000 euro (181)
•parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala.
Preþ 180000 ron neg(399) (230)
zonã ultracentralã, et. 1 0740-301355 (77684) • et 2, semidec, zona Kisselef. Preþ 45000 •et. 3, semidec, mici îmbunãtãþirii, zona
009455 (77821) nelocuit, cadastru, euro neg (344)
•parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala,
preþ 56000 euro / neg (396) Crihala, preþ 60000 euro (428)
mobilat ºi utilat, în faþa • et 4, semidec, îmbunãtãþiri, mobilat / •et. 3, dec, 2 balcoane, îmbunãtãþiri, •et. 4, dec, 1 balcon mare, zona
fântâni. Preþ 65000 euro. @ V â n d ªimian Preþ 140000 lei nemobilat, zona Crihala, preþ 47000 euro mobilat, zona Crihala. Preþ 55000 euro neg Autogarã, preþ 140000 lei (138)
apartament 2 camere, neg (427) (398) •et. 2, decomandat, 2 balcoane,
Tel. 0788-231574 neg E-mail ionbancila • et. 2, dec, îmbunãtãþiri, zona A. Saligny, •et 10, dec, îmbunãtãþiri, zona Centru - îmbunãtãþiri, zona Cicero, preþ 67000
(77659) G+F+ parchet laminat, preþ 50000 euro neg. (294) Teatru. Preþ 68000 euro neg (116) euro / neg (228)
instalaþie electricã nouã, • et. 4, acoperiº, dec, îmbunãtãþiri, zona A.
ORªOVA @yahoo.com. Tel Saligny, preþ 65000 euro / neg (295) •Parter semidec, îmbunãtãþiri, zona • parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Cãlãraº,
zona Crihala. Preþ neg. • et. 1, dec, mici îmbunãtãþiri, zona Biserica Nouã. Preþ 175000 ron (274) preþ 60000 euro / neg (137)
@ V â n d 0749-049761 (77806) Stomatologie, preþ 53000 euro / neg (339) •et 4/10, decomandat, multiple •et. 2, decomandat, îmbunãtãþiri, zona
apartament 2 camere, Tel. 0743-631985 • et 2, dec, îmbunãtãþiri, zona Bulevard, preþ îmbunãtãþiri, modificãri, zona Centru preþ CET. Preþ 67000 euro / neg (135)
(77687) VÂND 50000 euro (294) 60000 euro neg et 3, semidec, multiple îmbunãtãþiri,
decomandat, conf 1, mici APARTAMENT 2 • et 1, semidec, zona Centru, preþ 62000 euro •parter dec, balcon, tâmplãrie PVC, zona zona Crihala. Preþ 63000 euro neg(421)
îmbunãtãþiri, bloc @ V â n d neg (92) CET. Preþ 50000 euro neg(282) •et 3, semidec, 2 balcoane, zona Crihala.
@ V â n d CAMERE,ETAJ • et 4, semidec, balcon, zona Orºova - falezã, • et. 2 decomandat, îmbunãtãþiri, zona Preþ 55000 euro(422)
acoperit, et. 3, terasã apartament 2 camere, bl. apartament cu 2 preþ 38000 euro neg (570) Crihala. Preþ 53000 euro neg (389) •et 4, semidec, îmbunãtãþiri, zona
închisã, uºi schimbate. cãrãmidã, balcon, II, • et. 4, acoperiº, mici îmbunãtãþiri, zona
Independenþei, preþ 48000 euro/neg (291)
• et. 2 decomandat, zona Crihala. Preþ Crihala. Preþ 56000 euro neg(423)
Preþ 49000 euro neg. Tel. SEMIDECOMANDAT, camere, G+F+T+P+ • parter, dec, zona Biserica Nouã, preþ
53000 euro - mobilat neg. (386) •parter, dec, mici îmbunãtãþiri, zona
îmbunãtãþiri, zona 50000 euro neg. (292)
• et 2, decomandat, îmbunãtãþiri, zona Cãlãraºi. Preþ 65000 euro neg(137)
0744-348552, 0748- Dunãrea, la A-uri. Preþ balcon închis, Bulevard. Preþ 60000 euro neg(315) • parter semidec, balcon mare, zona CET,
ZONÃ • et. 4, semidecomandat, îmbunãtãþiri,
mobilat, zona Calãraº, preþ 45000 euro
•schimb ap. 2 camere, et. 1, semidec, balcon preþ 45000 euro / neg (132)
331170 (77665) neg. Tel. 0744-527143 mare, zona Centru, cu ap. 1 camerã, în bloc
CENTRALÃ, centralã termicã, (293)
• parter, semidec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff, de apartamente, et. 1-2, zona
• et 1, semidec, multiple îmbunãtãþiri,
modificãri, zona Crihala-Dunãrea preþ
(77692) Independenþei, Bulevard, Kiseleff + dif.
@ V â n d STRADA bucãtãria mobilatã, preþ 190000 lei / neg (341)
AP. 3 CAMERE
64000 euro neg(417)
• et. 4, acoperiº tablã, dec, 2 balcoane, mici • parter, dec, îmbunãtãþiri, zona A.
apartament 2 camere, EROILOR, îmbunãtãþiri, zona Cicero, preþ 47000 euro • et 1, dec, multiple îmbunãtãþiri, zona Saligny, preþ 64000 euro neg (127)
@ V â n d aragaz, maºinã de / neg (180) Cicero, preþ 65000 euro/neg (239) • et 3, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala.
modificat în 3, ORªOVA. PREÞ • et 1, decomandat, multiple îmbunãtãþiri, • et 4, acoperiº tablã, 2 balcoane,
decomandat, 2 terase, apartament 2 camere, spãlat, ªimian, bl. A13, zona Cicero. Preþ 51000 euro (183) îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ 60000 Preþ 63000 euro neg(411)
35000 EURO • parter, dec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff, euro / neg (435) • parter, dec, zona Crihala. Preþ 62000
mici îmbunãtãþiri, et 2, bl vedere la Dunãre, balcon preþ 50000 euro / neg (337) euro neg(412)
NEG. TEL 0749- ap.1. Preþ neg E-mail • et 3, semidec, îmbunãtãþiri, zona Crihala.
• et 4, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ • parter, decomandat, zona Crihala. Preþ
V4, sc 3, ap 8, str. M 9 m, zona Tribunal, Preþ 105000 lei neg(423) 55000 euro / neg (436) 60000 euro neg(412)
Kogãlniceanu, cadastru, meritã vãzut. Preþ neg. 221789, 0741- iulia_iulia37 • et. 2, dec, îmbunãtãþiri, zona Cicero, preþ • et 3, semidecomandat, îmbunãtãþiri, zona • et 4, dec, zona Centru. Preþ 210000
54000 euro / neg (179) Crihala, preþ 55000 euro / neg (426) ron (76)
61mp. Preþ 56000 euro. 186405 @yahoo.com. Tel •et. 2 dec, mici îmbunãtãþiri, zona • et 3, dec, zona Crihala, preþ 57000 euro/
Tel. 0741-313637, Tel. 0788-231869 Independenþei, preþ 57000 euro / neg (300) neg (237)
AP. 4 CAMERE
(76853) • et. 1, dec, îmbunãtãþiri, zona Crihala, preþ •et.2, semidec, îmbunãtãþiri, mobilat,
0749-151055 (77670) (77696) 0771-206588 (77822) 50000 euro (421)
• et. 2, dec, 3 balcoane, îmbunãtãþiri, zona zona Aluniº, preþ 60000 euro
• et 1, dec, zona Independenþei. Preþ 50000 Centru, preþ 80000 euro / neg (81) nemobilat, 63000 euro - mobilat (154)
euro(289) • et 3, semidec, zona Crihala, preþ 57000 • parter, decomandat, balcon,
•et 4, acoperiº tablã, dec, mici îmbunãtãþiri, euro neg (432) îmbunãtãþiri, zona Podul Gruii, preþ
zona Biserica Nouã. Preþ 47000 euro neg • et4, dec, zona A. Saligny, preþ 56000 euro 65000 euro/neg (27)
LICITAÞIE (287)
•et 3, decomandat, îmbunãtãþiri, zona
Cicero, preþ 55.000 euro / neg (181)
/ neg (143)
• et 1, semidec, zona CET, preþ 50000 euro
(140)
• et 2, dec, îmbunãtãþiri, zona Kiseleff.
Preþ 110000 euro neg (130)
• et. 3, dec, multiple îmbunãtãþiri, zona
•et. 3, dec, nu are balcon, îmbunãtãþirii, zona • et 4, acoperiº, dec, multiple îmbunãtãþiri,
Crihala, preþ 150000 lei / neg (411) Kiseleff, preþ 88000 euro neg (26)
•et. 3, dec, zona Crihala, preþ 50000 euro zona Centru. Preþ 60000 euro(80) • et 1, dec, zona Crihala. Preþ 70000
S.C.APOLODOR SAîn faliment (D24/F/2001Tribunalul Mehedinþi) prin lichidator S.C.Visal neg (412) • parter dec, îmbunãtãþiri, zona CIcero. Preþ euro(43)
Consulting S.P.R.L. anunþã vânzarea prin negociere directã în conformitate cu prevederile
art. 116 din Legea nr. 85/2006 a imobilului ,,Sediu administrativ” situat în Drobeta Turnu
Severin, B-dul Carol I, nr.1, cu nr. cadastral 1486, intabulat în C.F. nr. 2764/N a municipiului VÂND VÂND VÂND
Drobeta Turnu Severin, Judeþul Mehedinþi, compus din: teren intravilan în suprafaþã de APARTAMENT3 APARTAMENT 3 APARTAMENT 3
3.714 mp., clãdire cu subsol, parter ºi 4 etaje, cu Sc=656,74 mp, Su=3.106,08 mp. ºi CAMERE,2BÃI, CAMERE, DEC., CAMERE, 3
Sd=3.725,76 mp. 68 MP, FÃRÃ SPLAI M. TERASE, 2 BÃI,
Preþul de pornire este 2.650.000 lei exclusive T.V.A. ÎMBUNÃTÃÞIRI, VITEAZUL,BL.M DEC., STR.
Ofertele se primesc la sediul administrativ al societãþii situat în mun. Drobeta Turnu 13, SC. 3, ET. 4, VETERANI, NR.
STR.CICERO
Severin, B-dul Carol I, nr.1,etaj. 2, cam. 9, Judeþul Mehedinþi zilnic între orele 10-12 pânã AP. 9, IZOLAÞIE,
COLÞ CU 48, ET. 3, MICI
la data de 30.09.2008. DR. TR. SEVERIN T+G+F+AC,
PACEA, BL. XF1, ÎMBUNÃTÃÞIRI.
Ofertanþii trebuie sã achiziþioneze un caiet de sarcini în valoare de 500 lei de la sediul MOBILAT ªI
VÂND ET. 3. PREÞ UTILAT. PREÞ PREÞ 65000
administrativ al societãþii.
APARTAMENT3 59000 EURO 60000 EURO EURO NEG. TEL.
Bunul imobil pus în vânzare poate fi vizitat cu o programare prealabilã.
Relaþii la telefon 0788-398414. CAMERE, NEG. TEL. 0788- NEG. TEL. 0744- 0729-596153
ÎMBUNÃTÃÞIRI, 518141 (77538)
860471
2 BÃI, 2 (76792)
(76777) VÂND
TERASE,ETAJ
VÂND APARTAMENT 3
4,ACOPERIª VÂND APARTAMENT 3 CAMERE,ZONA
IZOLAÞIE,
APARTAMENT3 CAMERE, DEC., CRIHALA,
ZONA CRIªAN,
CAMERE, ULTRACENTRAL, ÎMBUNÃTÃÞIRI,
COLÞ CU 3 BALCOANE, 2
PARTER,CURTE ETAJ 4,
PÃCII. PREÞ BÃI, G+F+P+UªÃ
FOARTE INTERIOARÃ, HIDROIZOLAÞIE
METALICÃ,ZID
AVANTAJOS. STR. TRAIAN. NOUÃ. PTEÞ
DE CÃRÃMIDÃ.
TEL. 0747- PREÞ 80000 PREÞ 82000 42000 EURO.
497675, 0252- EURONEG.TEL. EURO NEG. TEL. TEL. 0352-808221,
325601 0746-924580 0721-212125 0752-158058.
(74749) (74745) (76812) (77465)
8 Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008

LICITAÞIE
Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008 9
@ V Â N D @ V â n d @ V â n d @ V â n d @ V â n d
apartament 3 camere, apartament 3 camere, 3 apartament 3 camere, apartament 3 camere,
VÂND APARTAMENT 3 cartier Crihala, bl. I2, et. VÂND CASÃ
APARTAMENT3 CAMERE, ZONA balcoane, 2 bãi, mici dec, parter, zona Ho- mobilat, teracote,
3, contorizat, terasã ULTRACENTRAL
îmbunãtãþiri, str. CD tel Traian, excelent parchet, terasã, anexe
CAMERE STAÞIA DE închisã, parchet, bine DR. TR.
întreþinut. Preþ 55000 Ionescu, nr. 10, bl. W5, pentru spaþii gospodãreºti, garaj,
(CREDIT SALVARE, BL. TV1, SEVERIN, 5
euro. Tel. 0755-985407 sc. 2, et. 3, ap. 7. Preþ comerciale. Preþ grãdinã 700 mp,
IPOTECAR), SC 1, AP. 10, ET. 3, neg. Tel. 0747-968476 CAMERE,TEREN
(76783) 80000 euro neg. Tel. cadastru la 20 km de AFERENT 330
RENOVAT SEMIÎMBUNÃTÃÞIT, (77570) Severin, com Rogova.
COMPLET @ V â n d 0746-232354 (77702) MP. TEL. 0728-
CALORIFERE Preþ 21000 euro neg. Tel.
apartament 3 camere, @ V â n d DR. TR. SEVERIN 491127
G+F+P,UªI SCHIMBATENOI,2 @ Vând sau 0352-800882 (77681)
dec., et. 1, 2 bai, 2 apartament 3 camere, (76920)
SCHIMBATE, BÃI, 2 schimb apartament 3 VÂND CASÃ
balcoane, G+F+T+P, etaj 1, zona Piaþa
ZONAALUNIª, DORMITOARE, complet modernizat, camere cu ap. în @ V â n d NOUÃ, STR. VÂND CASÃ
Sârbilor, meritã vãzut.
ET.3,ZONA SUFRAGERIE, mobilat sau Preþ neg. Tel. 0721- Timiºoara + diferenþa apartament 3 camere la CIREªOAIA, NR. NOUÃ, SCHELA
LINIªTITÃ. BUCÃTÃRIE, semimobilat, str. Criºan 967276 (77625) în 1,5 HA teren etajul 1 al unei case, 86 21, NOUÃ, STR.
PREÞ 51000 TERASÃ. PREÞ - Pãcii. Preþ neg. Tel. parcelat în loc mp suprafaþã utilã + 1 NETERMINATÃ, NEGOIULUI, P+1,
NEG. TEL. 0723- 0252-312516, 0744- @ V â n d casã de oaspeþi cu 1 SUPRAFAÞA
EUROFIX.TEL. Crãguieºti, jud MH la CONSTRUCÞIE
390557, 0788- 629472 (76794) apartament 3 camere, b- camerã, bucãtãrie, baie,
0751-070341, 20 km distanþã. Preþ CONSTRUITÃ NOUÃ, TEREN
495267 (76728) dul Mihai Viteazul colþ pe douã nivele în aceeaºi 900 MP, 650 MP. PREÞ
0352-806418 @ V â n d neg. Tel. 0729-707033
apartament 3 camere, cu W. Mãrãcineanu, curte, 2 garaje, în DEMISOL + 2 + 62000 EURO.
(73649) (77703)
@ V Â N D Sud - Est, intersecþia T. conf. 1, et. 6/10, dec, 2 Timiºoara. Preþ 130000 M,PRETABILÃ TEL. 0745-691488
APARTAMENT 3 Vladimirescu - Kiseleff, balcoane, mici @ V â n d euro. Tel. 0723-598294 SEDIU FIRMÃ,
@ V Â N D (73662)
CAMERE, B-DUL et. 4, îmbunãtãþiri îmbunãtãþiri, meritã (77748) PENSIUNE. PREÞ
APARTAMENT 3 apartament 3 camere,
MIHAI VITEAZUL, complet, acoperiº cu vãzut sau schimb cu NEG. TEL. 0741- @ V Â N D
pod, unic proprietar, aer apartament 2 camere+ etaj 1, zona Kiseleff cu
CAMERE, ZONA ÎNTRE CRIªAN ªI 346085 C A S Ã
condiþionat. Preþ neg. diferenþa. Preþ 75000 îmbunãtãþiri, uºã
OMV, AC ÎN ªINCAI, CONF I, ET. (77455) BÃTRÂNEASCÃ
Tel. 0733-011505 euro neg. Tel. 0747- metalicã, P+T. Preþ
FIECARECAMERÃ, 1/4, DEC., 2 (76874) 60000 euro . Tel. 0743- SITUATÃ PE CALEA
626343 (77632) VÂND CASÃ
DECOMANDAT, BALCOANE, TG-JIULUI, NR. 80,
116619. (77741)
G+F+P+T, ETAJ 3, RENOVAT MOD- @ V â n d ZONÃ TEREN600MP.PREÞ
@ V â n d
I N S TA L A Þ I E ERN, G+F+P+T+AC, apartament 3 camere, apartament 3 camere, @ V â n d CENTRALÃ, 6 50000 euro. TEL.
MOBILAT DE LUX + dec., et. 4, recent izolat, CAMERE,BAIE,
SANITARÃ ªI lângã Peco Crihala, bl apartament 3 camere, 0745-123757, 0746-
str. Ghe. I. ªiºeºti, fãrã BUCÃTÃRIE,
ELECTRICÃ NOI, ELECTROCASNICE. N7, sc A, ap 14 et 3, et 3, dec, bloc 051064 (77797)
îmbunãtãþiri. Preþ neg. G+F+P, BECI CU
PREÞ NEG. TEL. Tel. 0740-987662 îmbunãtãþiri, semidec, cãrãmidã, parchet, 63
RENOVATRECENT. DR. TR. SEVERIN ARCADÃ,
0751-283007 (76922) (76948) G+F+AC. Preþ 52000 mp, cadastru, mici @ V Â N D
PREÞ NEG. TEL. euro. Tel. 0742-561809 TERMOFICARE, CASÃ 2 CAMERE +
0723-722834. @ îmbunãtãþiri, zona VÂND
V â n d @ V â n d (77664) ACCES AUTO, DEPENDINÞE,
Autogarã, D-tru APARTAMENT 4
(77527) apartament 3 camere, et. apartament 3 camere, CAMERE, BLOC CURTE 380 MP, GARAJ BETON,
dec, 78 mp, cadastru, 2 @ V â n d Gheaþã, bl B1. Preþ CONSTRUIÞII
1, bl. K, G+F+P+T, CÃRÃMIDÃ, ZONAI, 164 MP, STR.
@ V Â N D bãi, 2 terase, termopane, apartament 3 camere , 55000 euro. Tel. 0770- 145, STR.
renovat complet 2008. STRADAALION, AURELIAN, NR. 96A,
APARTAMENT 3 Preþ neg. Tel. 0740- interfon, cablu, telefon, parter , posibilitate 775869, 0733-683191 ADRIAN, NR. 102,
et. 4, acoperiº, str. Ghe. SPAÞIU VEREDE, SINGUR ÎN CURTE.
CAMERE, ÎN FAÞÃ 005325, 0788-383415 privatizare , parchet , (77767) MERITÃ
I. ªiºeºti, nr. 67, bl. 1, apometre , termopan , BLOC B2 PREÞ 73000 EURO
LA FÂNTÂNA (74934) sc. 5, colþ cu A. Saligny. (LÂNGÃ VÃZUTÃ.PREÞ NEG. TEL. 0724-
70 mp, zona Crihala, sau @ V â n d
ARTEZIANÃ,ET.10, Preþ 60000 euro neg. Tel. GENERALANR.6) NEG. TEL. 0744- 458508, 0788-919260
@ V â n d schimb cu apartament 2 apartament 3 camere, 396747, 0788-
IZOLAÞIE NOUÃ, 0743-116855 (76990) camere + diferenþa . Preþ COMPLET (77433)
apartament 3 camere, în zona Crihala la H-uri. 458529
T + G + F + P , neg. Tel 0747-115105, MOBILAT ªI
bloc cãrãmidã, dec., et. @ V â n d Preþ 67000 euro neg. (76980)
0788-430624 (77666) UTILAT @ V Â N D
ÎMBUNÃTÃÞIRI, I, G+F+P, zonã liniºtitã apartament 3 camere , Tel. 0726-185767
G+F+P+AC+AL . C A S Ã
PANORAMÃ (Aleea Trandafirilor - str. Kiseleff, et. 4, dublã (77771) VÂND CASÃ 2
izolaþie, mobilat, super @ V â n d PREÞ 90000 DEMOLABILÃ, 3
UNICÃ, VECINI Crihala). Preþ 48000 apartament 3 camere, EURO. TEL. 0744- CAMERE,BAIE, C A M E R E ,
îmbunãtãþit, fãrã @ V â n d
BUNI. PREÞ 49990 euro neg. Tel. 0730- probleme acoperiº. Preþ dec, zona Aluniº, nr. 3. 563738. BUCÃTÃRIE, BUCÃTÃRIE, BECI,
EURO FIX. TEL. 088646, 0352-803292 apartament 3 camere, CONSTRUIT 50
60000 euro neg. Tel. Preþ 53000 euro neg. Tel. (77800) MAGAZIE, TEREN
(76769) parter, decomandat, MP,APÃ,
0742-595482 (74971) 0721-080999 (76993) 0744-681183 (77676) 207MP, ZONA
zona Hotel Traian. VÂND CANALIZARE,
Preþ 80000 euro neg E- INDEPENDENÞEI,
APARTAMENT 4 TERENTOTAL
mail buk_2005 ACTE ÎN REGULÃ.
CAMERE, BD. 200 MP, ZONA PREÞ NEG. TEL.
@yahoo.com. Tel TUDOR ULTRACENTRALÃ.
VLADIMIRESCU, 0744-772994 (77569)
0746-232354 (77824) TEL. 0745-252013
LÂNGÃ (77561) @ V Â N D
RAIFFEISEN,
CASÃ ÎN DR. TR.
BLOC VÂND CASÃ,
ALTELOCALITÃÞI CÃRÃMIDÃ, SEVERIN, 3
STR. 1 CAMERE, HOL,
G+F+P+AC, CU DECEMBRIE
@ V Â N D MULTIPLE BAIE, BECI, GARAJ,
1918, NR. 13 A ANEXE,SUPRAFAÞÃ
APARTAMENT 3 ÎMBUNÃTÃÞIRI. COLÞ CU STR. TOTALÃ 500 MP,
C A M E R E PREÞ 85000 MATEI STR. NICU
DECOMANDAT, ET. EURO NEG. TEL.
VASILESCU. TEL. CERNÃIANU, NR.89.
1, GEAMURI 0722-619035
0720-142652 TEL. 0722-673866.
TERMOPAN, (77451)
(76799) (74058)
GRESIE, FAIANÞÃ. 2
BÃI, PARCHET @ V â n d
VÂNDPARTERUL @ V Â N D
LAMINAT ÎN TOATE apartament 4 camere,
UNEIVILE, CASÃ ÎN SCHELA
ÎNCÃPERILE, ZONA dec, et. 4, mici
COMPUS DIN 2
C E N T R A L Ã , îmbunãtãþiri, izolaþie CU ACCES DIRECT
CAMERE,BAIE,
MERITÃ VÃZUT, ÎN Pluvitec, zona Spitalul LA CALEA
BUCÃTÃRIE,
ORªOVA. PREÞ Judeþean. Preþ 62000 TIMIªOAREI. TEL.
HOL, CÃMARÃ,
NEG. TEL. 0252- euro. Tel. 0722-361904 0731-306616. (77517)
TOATE
360409, 0751-574710, (77636)
UTILITÃÞILE,70 @ Vând casã
0743-764478 (75810) MP ªI TEREN,
@ V â n d D+P+E, zona Aluniº,
@ V Â N D apartament 4 camere pe PRETABILªI suprafaþã utilã 220 mp,
APARTAMENT 3 T. Vladimirescu lângã PENTRU SEDIU teren 500 mp, încãlzire
CAMERE, DEC., Raiffeisen, G+F+P+AC FIRMÃ, centralã termo, parchet
VÂNJU-MARE + cu multiple îmbunãtãþiri. ULTRACENTRAL. lemn fag, uºi interior
ANEXE, GARAJ. E-mail ciorobea_f PREÞ NEG. TEL. lemn, construcþie 2005.
PREÞNEG.TEL0727- @yahoo.com. Tel 0722- 0747-042004 Preþ neg. Tel. 0745-
226500 (77537) 619035 (77823) (77568) 036149 (76798)
10 Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008

@ Vând casã 3 @ Vând casã, @ Vând casã @ Vând casã în @ Vând casã
camere, bucãtãrie, baie, zonã centralã, suprafaþa construcþie nouã + sat Aurora, 5 camere, com Hinova, sat Cârjei,
cãmarã, complet totalã, 220 mp, ALTELOCALITÃÞI dependinþe, teren 6700 plaþ, 2 fântâni, beci, plus compusã din 2 camere,
mobilatã, str. Mihail mp, în comuna Livezile o casã 3 camere în
construiþi 110 mp, garaj, hol, bucãtãrie varã, alte
Sadoveanu, nr.15. Preþ SUPEROFERTÃ! sau schimb cu aceeaºi curte, total
zonã liniºtitã. Preþ 6000mp. Preþ neg. Tel. 3 camere ºi teren
85000 euro neg. Tel. CASÃ BÃILE apartament în Tr.
0740-212339, 0724- 120000 euro. Tel. 0352- 0252-395356 (77536) 4382mp, din care
HERCULANE, Severin. Preþ neg. Tel.
771091 (77466) 800870, 0770-686241 TEREN 2200 MP, 1961mp, vie ºi pruni.
0726-192944, 0731- @ Vând casã 4 Preþ neg. Tel. 0728-
(77695) STIL NEMÞESC,
@ Vând casã 2 801920 (75803) camere, vad comercial,
CARTIER 151368 (74529)
camere, curte comunã, bucãtãrie, holuri, baie,
@ Vând casã str. PECINIªCA, @ Vând casã beci, apã, canalizare,
zona centralã, beci 30 Oituz, nr. 16, 4 camere, TOATE @ Vând casã cu
compusã din 2 camere, anexe, teren 834mp,
mp, teren 73 mp, 2 holuri, baie, garaj UTILITÃÞILE. pomi, vie, Strehaia, str grãdinã 26 arii, 200
buc. + buc de varã,
cadastru, aviz subteran, terasã, teren PREÞ 70000 Unirii 13. Preþ neg. Tel. buºteni vie în comuna
fântânã, pomi fructiferi,
racordare termoficare. EURO NEG. TEL. 0770-705085, 0746- Pristol, sat Cozia nr.
230 mp. Preþ neg. gard fier forjat, teren
Preþ 50000 euro. Tel. 0744-793243 115738 (77635)
Te l . 0 7 2 8 - 4 3 5 0 5 4 1217 mp, Bala Bãi 284, judeþ Mehedinþi.
0352-404156 (77475) (77567)
(77697) aproape de ºtrand. Tel. @ Vând casã cu Preþ 15000 lei. Tel. 0356-
@ Vând casã, VÂND 2 CASE ÎN 0723-236615, 0727- teren ºi utilitãþi, sat 009951, 0751-345368.
zona Autogarã, 176 @ Vând casã ªIMIAN, 289027 Cerneþi, com ªimian. (77540)
mp, apã curentã, canal. D+P+E, zona Aluniº, SUPRAFAÞÃ 500 Preþ 950 mil. Tel. 0755-
MP,AMBELE @ Vând casã în 804991. (77638)
Preþ 55000 euro. Tel. suprafaþã utilã 220 mp,
0352-408094 (77644) LOCUIBILE, ªimian, 2 camere, living,
teren 500 mp, încãlzire @ Vând casã în
GARAJ, ACTE LA baie, beci, boltã vie,
centralã termo, parchet ZI, CADASTRU, vedere la Dunãre, construcþie, parter + etaj
@ Vând casã
lemn fag, uºi interior MERITÃVÃZUTE. suprafaþã 500 mp, zona + teren 335 mp,
mare în Dr. Tr. Severin,
lemn, construcþie 2005. PREÞ NEG. TEL. cadastru ºi proiect în
5 camere, bucãtãrie, Cambera, dupã calea comuna ªimian, sat
baie, beci, hol, teren Preþ neg. Tel. 0745- 0745-620407, feratã. Preþ 47000 euro
0766-569967
Cerneþi. Preþ 20000 euro
605 mp din care 180 036149 (76548) neg. Tel. 0751-070321 neg. Tel. 0752-223740.
mp construiþi. Preþ neg. (74938)
(76796) (77641)
Tel. 0252-323501 @ Vând casã 2 DR. TR. SEVERIN
@ VÂND CASÃ
(77663) corpuri: - demisol - 3 @ Vând casã 4 @ V â n d
NOU CONSTRUITÃ gospodãrie Faþa
camere, baie, hol. parter: camere + dependinþe în @ Vând urgent
@ Vând casã 3 ªIMIAN, ZONA VILE, Cremenii, comuna
- 2 camere, living, localitatea Dãnceu, vilã P+1 + teren 1300,
camere, living, baie, P (GARAJ, LIVING, Tîmna, formatã din 2
comuna Jiana, apã optim privatizare, toate
bucãtãrie, construcþie b u c ã t ã r i e D O R M I T O R , case noi din BCA, sat utilitãþile, Calea
(G+F+tâmplãrie lemn BUCÃTÃRIE, BAIE) + curentã. Preþ 8000 euro. Faþa Cremenii, comuna
2007, încãlzire centralã, Timiºoarei 184. Preþ neg.
cu termopan, marmurã, M (2 DORMITOARE, Tel. 0727-355391, Tâmna, baie, anexe, Tel. 0722-720771
apã curentã, suprafaþã
HOL, 2 TERASE, 0731-037150 (77449) garaj, vie, fântânã, la 30 (76797)
800 mp, fosã septicã, construcþie nouã gard
TERMOPAN), km de Dr. Tr. Severin.
la 1 km de oraº sau fier, intrare de maºinã) Preþ neg. Tel. 0722-
CONSTRUCÞIE 100 @ Vând casã @ Vând vilã str,
schimb cu apartament supr. totalã 200 mp, 738085, 0352-808393
MP, TEREN 500 MP. com Hinova, sat Cârjei, Ghe.Anghel, nouã, cartier
+ diferenþa. Preþ 70000 (77808)
zonã semicentralã. Preþ PREÞ NEG. TEL. 0723- compusã din 2 camere, vile, D+P+M, 2 bãi, 4
euro neg. Tel. 0740- 390557, 0788-495267 dormitoare, bucãtãrie,
834203, 0747-288826 160000 euro neg. Tel. hol, bucãtãrie varã, alte @ Vând casã în
(76735) curte 250 mp. Preþ neg.
(77678) 0722-761606, 0744- 3 camere ºi teren comuna Malovãþ, 3 Tel. 0741-915293,
761200 (77778) @ VÂND CASÃ 4382mp, din care camere + baie, bucãtãrie,
0743-137110 (77672)
@ Vând casã DIN BCA, VECHIME 1961mp, vie ºi pruni. termopane, geamuri, uºi,
P+1, 3 camere + anexe @ Vând casã Preþ neg. Tel. 0728- centralã, calorifere,
17 ANI, ÎN COMUNA
+ teren 1800 mp, (parterul) 4 camere+ 151368 (77479) 1000 mp. Preþ neg. Tel.
ªIªEªTI, SAT
împrejmuit cu gard nou, 0741-278867, 0728-
dependinþe, 215 mp, CRÃGUIEªTI, ALTELOCALITÃÞI
vie + pomi, meritã @ Vând casã cu 277896. (77812)
curte, garaj, magazie FÂNTÂNÃ ÎN CURTE,
vãzutã, complet POMI FRUCTIFERI, grãdinã 26 arii, 200 @ Vând casã @ Vând vilã
lemne, beci, strada
mobilatã recent , zonã 2800 MP, DISTANÞA20 buºteni vie în comuna veche în oraºul Strehaia parter+ mansardã, sat
liniºtitã ºi curatã. Preþ Mareºal Averescu Preþ
KM DE TR. SEVERIN. Pristol, sat Cozia nr. cu teren aferent Vrancea, jud Mehedinþi,
120000 euro. Tel. neg. E-mail 284, judeþ Mehedinþi. 2500 mp, construcþie
PREÞ NEG. TEL. 0352- 1100mp, ieºire la E70.
0729-202766, 0729- popesculucianiorgu 804266, DUPÃ ORA Preþ 15000 lei. Tel. 0356- E-mail cipiripid nouã. Preþ 110000 euro.
649176 dupã orele @yahoo.com. Tel 0744- 19, 0730-301555 009951, 0751-345368. @gmail.com. Tel 0765- Tel 0723-777725
19,00 (77694) 308107 (77819) (75799) (77520) 443697 (77815) (77701)
Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008 11
@ VÂND UR-
GENT TEREN
INTRAVILAN 3000
MP, W.
MÃRÃCINEANU ªI
1500 MP ROªIORI
S I N G U R
PROPRIETAR,ACTE,
PUZ, PARCELAT,
UTILITÃÞI. PREÞ
NEG. TEL. 0728-
881857 (77438)
SPAÞII COMERCIALE Traian. Preþ 900 euro/mp neg(35) • 11150 mp, deschidere 80m,
•parter, decomandat, multiple • casã P+1 - parter 2 camere, living, intravilan, utilitãþi, zona Pãdurea @ V Â N D
îmbunãtãþiri, zona Anghel Saligny, baie, bucãtãrie, - etaj 2 camere, liv- Crihala, Preþ 100 euro/mp neg(79) TEREN AEROPORT @ Vând teren
preþ 74000 euro / neg (142) ing, baie, 2 terase - garaj, beci 25 • 215mp, deschidere 7,5m, zona Cicero.
•75mp, (parter + mansardã la roºu), Preþ 350 euro/mp(77 ) 500 MP, LÂNGÃ zona vile Spitalul
mp, constr cãrãmidã, sobe teracotã,
grup sanitar, bucãtãrie, construcþie •6000 mp, deschidere 145 ml, parcele STAÞIA METEO,
parchet, S totalã 450mp, S constr
1000 mp, Vrancea, 15 euro/mp Judeþean cu toate
nouã, gresie, faianþã, AC, tâmplãrie 200mp, zona Kiseleff. Preþ 220000 CADASTRU ªI
PVC, geam termopan, parchet, zona euro neg
•teren extravilan 2965mp, deschidere utilitãþile, parcele de
la douã drumuri exploatare, zona CARTE FUNCIARÃ.
Cicero, preþ 80000 euro (69) • casã 7 camere, 2 bãi, buc, P + G + ªimian. Preþ 25 euro/mp(522) 400mp cu ieºire la douã
• parter, spaþiu comercial, dotat, zona F, sobe teracotã, 450 mp, zona centru. •teren 10000 mp, deschidere 32 m, zona PREÞ NEG. TEL. strãzi. E-mail
Calea Tg Jiului, preþ 85000 euro (313) Preþ 350000 euro neg. (67) Viitoare Centurã, 20 euro/mp neg 0726-119397, 0252-
•clãdire D+p+et.1+et.2+et.3, curent, • casã 2 corpuri, un corp trei •teren 2600 mp, deschidere 50 m, mindrutileana
apã, termoficare, construcþie nouã, camere+baie+beci(20mp)+hol, Hinova, 25 euro/mp neg (547) 315494 (76982) @yahoo.com. Tel 0729-
parter - spaþiu comercial, demisol - supraf constr 92mp •teren 2000 mp, deschidere 28 m,
spaþiu comercial, et. 1 - spaþiu Hinova, 20 euro/mp neg (507) 804837 (77826)
- bucãtãrie+1 camerã+anexe, supr
•teren 5000 mp, deschidere 20 m
@ Vând teren
comercial, et. 2+3 apartamente, constr 38mp
suprafaþã construitã 1700 mp, zona (parcelat), zona Crihala - W intravilan, zona
- construcþie din cãrãmidã, acoperiº Mãrãcineanu, 25 euro/mp @ Vând teren
Centru, suprafaþã teren 600 mp, preþ tigla, deschidere pe colþ, supr totala •teren 1500 mp, deschidere 24 ml,
Aeroport sud, cadastru,
1.200.000 euro, de închiriat 5000 euro 500mp, zona Anghel Salignz. Preþ posibilitate de parcelare, zona C.D. carte funciarã, se poate 450 mp, str. Prelungirea
• înciriez spaþiu comercial, 150 mp, 140000 euro nrg ,
• p+1, mansardatã (la roºu, acoperiº,
Ionescu, 150 euro/mp neg racorda la reþeaua de apã Carpaþi, acte la zi, 23ml
toate utilitãþile, zona Cicero, 8 euro/ • teren 630 mp, deschidere 21 ml, zona
mp construcþie BCA, tâmplãrie PVC, potabilã ºi energie ieºire la stradã. Preþ 150
beci, gard fier forjat), suprafaþã Kiseleff, preþ 520 euro/mp/neg (61)
CASE construitã 150 mp, suprafaþã toatlã • teren 6200 mp, Schela Nouã, electricã, suprafaþã 2295 euro/mp neg. Tel. 0744-
• 3 camere, baie, bucãtãrie, beci 5266 mp, front stradal 31 m, zona deschidere 21 ml la Viitoare Centurã,
20 euro/mp mp. Preþ neg. Tel. 0727-
(31mp, construcþie cãrãmidã), Calea Tg. Jiului, 150000 euro/neg 849363, 0729-148948
suprafaþã totalã 100 mp, zona (54) •teren 3000 mp, zona Calea Tg. Jiului, 027446 (71136)
Centralã, preþ 65000 euro •casã 2 corpuri P+1, parter terminat, 25 euro/mp (77540)
termopane, apã, canalizare, etaj •teren 1001 mp, deschidere 11 ml, apã,
• parter + etaj, mansardat la roºu,
neterminat, casã 3 camere + beci + curent, zona Crihala (viitoarea centurã), @ Vând teren
parter, living, 3 camere, 2 bãi, @ Vând parcele
bucãtãrie, beci 20 mp, construcþie din bucãtãrie, supr. totalã 1700 mp, preþ 35 euro/mp pentru construit casã
deschidere 20 m, zona Schela, • teren 8 ha, deschidere 80 m la asfalt, 242 mp, str. Oituz, nr.
cãrãmidã, tâmplãrie PVC, geam 160000 euro (539) Faþa Cremenii, 2 euro/mp neg de teren de 500 mp ºi
termopan, curent, apã, gard din •casã P+1, parter - living + beci •1000 mp, deschide 32 mp, zona 28, Dr. Tr. Severin. Preþ parcele de 750 mp, acte
bolþari, construcþie 2008, supra (izolat), et. 2 camere + living + Aeroport, aprox. 600 m de Toamnei, 250 euro / mp. Tel.
construitã 100 mp / etaj, supr. totalã bucãtãrie + baie (gresie, termopane, 60 euro/mp (87) la zi (extras CF), zona
306 mp, deschidere la 2 strãzi, apã, canalizare), supr. construcþie 300 •9780 mp, deschidere 100 m, zona 0755-628356 (72123)
ªimian. Preþ 105000 euro (566) mp, supr. totalã 600 mp, zona Balota, 20 euro/mp (441) W. Mãrãcineanu - Tg.
• casã 2 cam (cãrãmidã, sobe teracotã), Schela, 170000 euro (514) •8800 mp, deschidere 44 m, Aeroport, @ Vând 3000 Jiului - viitoarea centurã,
baie + bucãtãrie, hol, S totalã 250mp, •S+P+E+M, parter: restaurant - 160 15 euro/mp neg
front stradal 3,5 m, .zona Cicero. preþ mp; etaj: 8 camere, gresie, faianþã, • Teren 1300mp, deschidere 10m, zona mp teren, str. W. utilitãþi, drumuri, curent.
100000 euro neg(80) aer condiþionat, încãlzire centralã, sat Vrancea. Preþ 15 euro mp(526) Mãrãcineanu, aproape
parcare, teren tenis, supr. totalã 5200 •teren 9480mp, (158/60) deschidere la Preþ 22 euro/mp neg. Tel.
•casã 2 corpuri: - demisol - 3 camere, mp, Calea Craiovei, ªimian, DN 70, zona ªimian. Preþ 20 euro mp de cramã, lângã viitoarea
baie, hol. parter: - 2 camere, living, 345.000 euro ÎNCHIRIERI centurã. Preþ neg. Tel. 0788-345830, 0751-
bucãtãrie (G+F+tâmplãrie lemn cu TERENURI •halã - 1000 mp (curent, apã,
termopan, marmurã, construcþie nouã • teren 1625 mp, deschidere 25 ml, 0252-338018, 0746- 244611 (77556)
canalizare), zona Halânga, preþ 0,8 euro
gard fier, intrare de maºinã) supr. totalã zona Cicero spre Magheru, preþ 120 mp (185) 095107 (73999)
200 mp, zonã semicentralã, preþ euro mp / neg (25) •halã - 250mp, birouri - 150mp, teren @ Vând teren
150000 euro / neg (66) •2200mp, deschidere 37 ml, Schela,
• casã P+1, parter 2 cam, baie, vedere Dunãre, preþ 45 euro mp/neg
1500 mp, apã, curent, construcþie beton, @ Vând teren intravilan zona
zona RAR, chirie 1500 euro /lunã
bucãtãrie, etaj 3 camere, baie, garaj, •1606 mp, deschidere 30 ml la râu, parcele de 420 mp la
gard de ciment, Baloteºti, preþ 25 •spaþiu comercial 300 mp, ieºire pe 2 Aeroport, CD. Ionescu,
încãlzire centralã, P+G+F, S totalã
euro mp / neg (536) strãzi, zona Bulevard, 25 euro/mp (133) Spitalul Judeþean,
230mp, zona Crihala. Preþ 230000 •3500 mp, deschidere 30 m la • spaþiu comercial 100 mp, zona utilitãþi: apã, telefon, acte la zi, în apropierea
euro neg(75) Dunãre, acces la calea feratã, zona Bulevard, preþ 15 euro mp neg(166)
• casã 4 camere, bucãtãrie, beci, constr cablu, PUZ, construcþii noii centuri, 6200 mp,
Schela. Preþ 50 euro mp •CASÃ P+3 (spaþiu comercial) 480 mp,
cãrãmidã, acoperiº þiglã, S totalã • teren 415mp, deschidere 12,5m încãlzire proprie, gresie, dotat la nivel noi în zonã. Preþ 70 euro în zonã se construiesc
150mp, S constr 70mp, deschidere curent, apã, termoficare, zona occidental, Bulevard, 20 euro/mp neg. neg/ variante. Tel. 0744-
7m, zona Fabrica de Bomboane-H Cãlãraºi, Preþ 220 euro/mp neg (48) (74)
case. Preþ 20 euro neg.
523506, 0766-325591
Tel. 0751-096962,
(76741)
0751-096963 (77624)
VÂND 3 VÂNDPARCELE VÂND TEREN @ Vând teren
PARCELETEREN DE 500 MP (APÃ 660 MP, 300 mp, str. Ghe. @ Vând teren
DE 1000 MP + CURENT DESCHIDERE 21 Ionescu ªiºeºti (între 850 mp deschidere 23
50X20 LA 150 M TRIFAZIC), MP, ÎNTRE STR. Kiseleff ºi m, toate utilitãþile ºi
DE CALEA TG. ZONA KISELEFF ªI Independenþei). Preþ 2000 mp, deschidere 53
JIULUI ªI 100 M AEROPORT. TEL. STR. neg. Tel. 0252-323713,
INDEPENDENÞEI, m, toate utilitãþile,
DEVIITOAREA 0741-694622 0742-483042 (76752)
STR. DR. BABEª ambele str. W.
AUTOSTRADÃ. (76964)
NR. 29. PREÞ @ Vând teren Mãrãcineanu. Preþ 60
DR. TR. SEVERIN PREÞ 35 EURO / NEG. TEL. 0727-
VÂND TEREN B- intravilan supraf. 974 euro/mp. Tel. 0724-
MP NEG. TEL. 173404, e-mail:
DULALUNIª 365 mp, str. CD Ionescu (în 568040 (77660)
VÂND TEREN 0746-924580, stoeanmarian
MP, LÂNGÃ apropierea blocurilor).
650 MP PE 0721-281866 @yahoo.com
VIITORUL Preþ neg. Tel. 0252- @ Vând teren
(74747) (73666)
CALEA TG. CARREFOUR, 323713, 0753-229758 centurã, parcele a
JIULUI, LA 50 VÂND TEREN UTILITÃÞI: @ V Â N D (76763) 500mp, acte la zi, exclus
M DE 935 MP, 17 ML CURENT, TEREN 275 MP, agenþii imobiliare,
@ Vând teren
DESCHIDERE, TERMOFICARE. T O A T E intravilan, cadastru
VIITOAREA UTILITÃÞILE, STR. Calea Craiovei,
intabulat, extras CF. Preþ
STR, PÃCII. PREÞ 180 EURO / 20000mp, deschidere
AUTOSTRADÃ PREÞ 140 EURO / MP. TEL. 0741- OITUZ, NR.14. PREÞ neg. Tel. 0722-857250
55000 EURO. TEL. 130ml la stradã. Preþ 17
ªI 150 M DE MP. TEL. 0746- 346085 euro/mp. Tel. 0745-
(77685)
0722-673866. (77497)
CALEA TG. 924580 (76889) (77460) 179372 (76915) @ Vând teren
JIULUI. PREÞ @ V Â N D 6000 mp ºi 4000 mp
VÂND TEREN, VÂND TEREN @ Vând teren
T E R E N
28 EURO/MP. ACTE LA ZI, 218 1350 MP, STR 1000 mp, pe Aeroport,
parcelabil dupã dorinþa
INTRAVILAN, 2000
TEL. 0746- MP, STR. CICERO 199, MP, ZONA la 100 m deasupra cumpãrãtorului, zona
ANGHEL CANALIZARE, TOMESCU, ACCES centurii, zona Valea B-dul Aluniº, lângã
924580, 0721-
SALIGNY, NR. 68. APÃ. TEL. 0733- DIRECTLACICERO. Fântânii, acte la zi. Preþ Lukoil. Preþ neg. Tel.
281866 TEL. 0751-693918 674770 TEL. 0731-306616. 0744-627143, 0252-
22 euro/ mp. Tel. 0729-
(74746) (77530) (74945) (77508) 938364 (77430) 328328 (77690)
12 Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008

ALTELOCALITÃÞI

VÂND TEREN
4000 MP, ZONA
OSTROVUL
CORBULUI, 25 X
160 M. PREÞ 12
EURO NEG. TEL
0746-924580,
0721-281866
(74744)

VÂND TEREN
1200 MP ÎN
ªIMIAN ÎN
SPATELE
PUIELNIÞEI,
INTRAVILAN,
ACTELAZI.
PREÞ 18 EURO /
@ V Â N D
MP NEG. TEL.
0745-620407,
VÂND TEREN TEREN COM. PARCELE SIMIAN 560
OSTROVUL ª I M I A N ,
0766-569967 CORBULUI, SUPRAFAÞÃ 5000 MP VIITOR CARTIER
(74988) MP, CADASTRU,
ZONAVILELOR,
I N TA B U L A R E , IN DEZVOLTARE
VÂND 1500 MP PARCELAT,
P O S I B I L I TAT E
TEREN CADASTRU.
RACORDARE TEL . 0726745592
INTRAVILAN, ÎN TEL. 0729- UTILITÃÞI. PREÞ
ORªOVA, 603048, 0724- @ Vând parcele @ Vând teren cu
NEG. TEL. 0729- teren, cartier în casã 2 camere,
DESCHIDERE LA 554616 929597 (76940) dezvoltare, zona ªimian. nelocuibile, curent elec-
STRADÃ 16 ML, (75386) Preþ neg. Tel 0726- tric, 1200 mp, vie, pomi
@ V Â N D fructiferi, Vânju Mare.
CADASTRU, 745592 (77550) Preþ 300 mil. Tel. 0741-
CURENT ELEC- OCAZIE! TEREN TERENINTRAVILAN
084453 (77674)
ªIMIAN, ZONA EªELNIÞA, 10000 @ Investiþie teren
TRIC,APÃ. PREÞ
MP, ZONÃ 15000 mp ªimian, Sat @ Vând teren
NEG. TEL. 0745- INDUSTRIALA
PITOREASCÃ CU Nou, se poate parcela. 2328 mp, comuna
048191 FONTEGAZ, Preþ neg. Tel 0726- Malovãþ, sat. Malovãþ
POTENÞIAL pe drumul principal,
(77439) 4000 MP, 745592 (77551)
T U R I S T I C , lângã ºcoalã. Preþ neg.
UTILITÃÞI, P R E T A B I L Tel. 0745-399529,
VÂND 500 MP @ Vând teren
IDEALHALE, CONSTRUCÞIE HO- 0252-341272 (77683)
TEREN, PE 3874 mp ºi 7000 mp la
BIROURI, SEDIU TEL, PENSIUNE SAU DN 70, sat Faþa @ Vând teren,
@ Vând teren, @ Vând teren MALULDUNÃRII, FIRMÃ.PREÞ REZIDENÞÃ Cremenii, comuna
@ Vând teren ªimian (3500 mp, lângã
zona C.D. Ionescu, 629 mp zona Aluniº, ÎN EªELNIÞA, 50000 EURO PENTRU SENIORI. Tâmna. Preþ neg. Tel. Ocolul Silvic). Preþ neg.
1000 mp, deschidere 12 deschidere 18ml. Preþ 500 mp, zona vile Spi- INTRAVILAN, 0720-239938. (77623) Tel. 0730-612977,
NEG.TEL PREÞ INFORMATIV
ml, utilitãþi în zonã. Preþ tal Judeþean, toate 0724-575237 (77688)
110 euro/mp neg. Tel CADASTRU. 30 EURO/MP. TEL.
60 euro/ mp. Tel. 0741- facilitãþile. Preþ 150 0726745592 @ Vând teren
0727-182305 (77816) PREÞ NEG. TEL. 0745-252013 (77558) @ Vând teren
680692. (77774) (77552) 9000 mp pe Calea Tg-
euro/mp E-mail 0741-625363. Jiului, cu ieºire pe C. Tg- 1200 mp, deschidere 14
@ Vând teren sfetcugrigore (77474) @ Vând teren m, zona Ostrov case de
@ Vând teren VÂND PLAÞ DE Jiului ºi viitoare vacanþã. Preþ 35000
pentru casã, 500 mp, intravilan, în com autostradã, actele
2000 mp cu deschidere @yahoo.com. Tel 0744- CASÃ 700 MP ÎN euro. Tel. 0722-
zonaANL, Lukoil, apã, VÂND TEREN Dubova Km 31, pe necesare sunt fãcute. Preþ 761606, 0744-761200
34 m la CD. Ionescu, curent, posibilitate alte 505708 (77827) MIJLOCUL (77776)
EXTRAVILAN DN57, lângã Dunãre. 15 euro. Tel. 0748-
îngrãdit cu gard din SATULUI
utilitãþi. Preþ 150 euro/ 6100 MP, ZONA Preþ neg. Tel. 0723- 148404, 0352-806238.
beton, cu utilitãþi. Preþ @ Vând teren (77642) @ Vând 1285
120 euro/ mp neg (se mp. Tel. 0721-323743, FABRICADE CERNEÞI,APÃ, 472328 (74979) mp teren, zona
0770769358 (77817) intravilan zona CURENT. TEL. Banoviþa, strada
poate da ºi facturã). Tel. CÃRÃMIDÃ, @ Vând teren 900
0744-761200, 0722- Aeroport, CD. Ionescu, 0729-093118 @ Vând teren Dudaºului Preþ 25 euro/
@ Vând teren POSIBILITÃÞI mp teren intravilan zona mp neg E-mail
761606 (77777) acte la zi, în apropierea (76800) 5600 mp, sat Cerneþi. ªimian, vedere la Dunãre.
CURENT + CA- e l e n a c a u c
intravilan 1000mp, Preþ 12 euro/mp. Tel. Preþ 13 euro/ mp. Tel. @yahoo.com. Tel
noii centuri, 6200 mp, NAL. PREÞ 8
@ Vând teren, zona Aeroport, zonã VÂND TEREN 0745-535415 (75392) 0748-896036. (77646) 0748-014549 (75393)
foarte bunã. Preþ 25 în zonã se construiesc EURO/ MP NEG.
loc de casã, zonã 1600 MP, IEªIRE
centralã, 230 mp. Preþ euro/mp E-mail utyr case. Preþ 20 euro neg. TEL. 0740-000743, @ Vând teren @ Vând teren la
DUNÃRE - Dunãre, între Ostrovul
65000 euro. Tel. 0729- @yahoo.com. Tel Tel. 0751-096962, 0788-038489 intravilan, ªimian, apã,
ªIMIAN. PREÞ curent electric, cablu tv, Corbului ºi Batoþi, acces
475245 (77795) 0727-715118 (77825) 0751-096963 (77824) (75797)
NEG. TEL. 0731- construibil, 1150 mp. la curent, 1000mp,
999458 (76817) Preþ neg. Tel. 0726- cadastru. Preþ neg. Tel.
933651 (75805) 0728-952202 (77651)
VÂND TEREN
OSTROVUL @ Vând teren
@ Vând teren intravilan, sat Poroiniþa,
CORBULUI, 1200 1270 mp, Vrancea, com Rogova, 1500 mp,
MP, curent electric, fântânã, la ºoseaua principalã, @ S c h i m b
DESCHIDERE 14 vie pe ºpalieri, pomi, fântânã, bun pentru apartament 1 camerã
ML, ACCES heleºteu cu peºte, cu grãdinã sau construcþii. decomandat în bloc de
fundaþie, meritã vãzut. Preþ neg. Tel. 0765- apartamente, ultramod-
UTILITÃÞI, ern cu apartament 2, 3
Preþ neg. Tel. 0723- 026757 (77655)
PRIMUL sau 4 camere + diferenþa.
642555 (76801) Preþ neg. Tel. 0722-
ALINIAMENT,LA @ Vând teren 333927 (77668)
DUNÃRE, ZONÃ @ Vând teren ªimian zona Peco 4300
IDEALÃPENTRU 2000 mp, pe malul mp cu 20 ml lãþime, din @ S c h i m b
CASE DE care 1500 m având viþã gospodãrie cu toate
golfului Mraconia - utilitãþile necesare, unei
de vie, pomi fructiferi
VACANÞÃ. PREÞ Cazane lângã Dunãre ºi sau 2parcel a 2 150 mp, familii, casã grãdinã, vie,
35 EURO / MP statuia lui Decebal, zonã anexe, apã în curte, cu
posibilitãþi apã, curent, locuinþã în Dr. Tr.
UªOR NEG. TEL. turisticã neinundabilã. construcþii + acte în Severin, indiferent de
0721-929286 Preþ neg. Tel. 0720- regulã. Preþ 20 euro neg. zonã, ofer diferenþã în
163721, 0723-950335 Tel. 0743-188922. bani sau auto. Tel. 0724-
(75395)
(76833) (77671) 402885 (77675)
Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008 13
@ S c h i m b @ Primesc fete @ Primesc în
apartament 2 camere, în gazdã, clasele IX, X la gazdã la casã 2 elevi
bloc, acces baie ºi
Aluniº, parter cu chiar 2 tineri cãsãtoriþii,
bucãtãrie Preþ neg. Tel. CERERI
îmbunãtãþiri cu casã în 0770-837106 (76802) ofer o camerã, acces la OFERTE
Dr.Tr.Severin E-mail baie ºi bucãtãrie. Preþ
@ Primesc fete Caut sã închiriez casã cu OFER SPRE
alinanelu44 @live.fr. Tel neg. Tel. 0352-416950
în gazdã în apartament 3 2-3 dormitoare, în Tr. ÎNCHIRIERE 177
0252-342920 (77804) MP, SPAÞIU
camere, toate facilitãþile, (77704) Severin sau Orºova,
pensionarã singurã la preferabil cu acces COMERCIAL
bloc. Preþ 200 lei. Tel. @ Ofer spre ULTRACENTRAL
autoturism. Tel. 0722- PE STR. TRAIAN,
0733-741334. (77574) închiriere o camerã la 697759 (75387) ÎNTRE
@ Primesc fete casã cu toate facilitãþile, PREFECTURÃ ªI
sau bãieþi în gazdã. Preþ baie, bucãtãrie. Preþ neg. Caut chirie la casã. Tel. BANCA
neg. Tel. 0740-135668 Tel. 0729-937276 0729-17852@ 7 TRANSILVANIA (
(77629) (77679) FOST CILDRO
(77742)
MOBILA ). TEL.
@ Primesc fete 0746-183973
sau bãieþi (elevi) în gazdã @ Ofer spre (77555)
OFERTE la bloc, , zona Crihala. închiriere garsonierã,
Preþ neg. Tel. 0352- conf. 1, renovatã, OFER SPRE
OFER SPRE 808374. (77630) ÎNCHIRIERE
mobilatã, utilatã, zona
ÎNCHIRIERE HALÃ MARE DE
@ Primesc 2 fete Raiffeisen, Bulevard. DEPOZITARE
GARSONIERÃ ÎN
în gazdã la bloc, bl. R8, Preþ 150 euro neg. Tel. 1000 MP
BUCUREªTI, sc. 4, ap. 3, zona Crihala.
SECTOR 3, 0723-563883, 0770- SITUATÃ ÎN
Preþ neg. Tel. 0741- SPATELE
ZONAVITAN, 530804 (77633) 728499 (77743)
DR. TR. SEVERIN LICEULUI
STR.
@ Primesc fete @ Ofer spre HALÎNGA
LÃCRIMIOAREI (FOSTUL
NR. 39, ETAJ în gazdã, zona hotel închiriere apartament 3 VÂND SPAÞIU
Traian la casã acces la PENTRU SUINPROD),
SUPERIOR. PREÞ camere, zona B-dul T. UTILITÃÞI:
bucãtãrie ºi baie. Preþ BIROURI, CEN-
250 EURO NEG. neg. Tel. 0752-084386, Vladimirescu, preferabil DRUM DE
TEL. 0352-806176, TRAL, 35 MP, 2 ACCES, RAMPÃ,
0252-333123 (77649) familiºti. Preþ neg. Tel.
0742-078478 CAMERE, HOL, CURENT
0729-937276 (77755)
(76861) @ Ofer spre BAIE,TEREN TRIFAZIC, APÃ,
închiriere apartament 2 TOTAL 55 MP, CHIRIE MICÃ.
camere, complet mobilat @ Ofer spre TEL. 0746-183973
@ OFER SPRE APÃ,
ºi utliat, contorizat zona închiriere garsonierã, (77554)
ÎNCHIRIERE CANALIZARE,
Crihala, et. 3. Preþ 200 mobilatã, et. 1, zona
APARTAMENT 2 ACTE ÎN OFER SPRE
euro / lunã. Tel. 0751- Complex Studenþesc,
CAMERE, PARÞIAL 276679 REGULÃ,RE- ÎNCHIRIERE
MOBILAT, LIBER Timiºoara. Preþ 250 euro CENT SPAÞIU
DIN 01.10.2008, @ Ofer spre / lunã. Tel. 0744- AMENAJAT. TEL. COMERCIAL 25
ZONA AUTOGARÃ. închiriere o camerã 761200, 0722-761606 MP PENTRU
0745-252013
PREÞ NEG. TEL. separatã la casã, acces la ORICE FEL DE
(77779) (77560)
0767-466505, 0720- baie ºi bucãtãrie. Preþ neg. ACTIVITATE,
Tel. 0352-416950 STR.
793876 (76744) (77653) @ Ofer spre @ Vând imobil 4 TOPOLNIÞEI
închiriere o camerã la camere, posibilitate LÂNGÃ PACEA.
@ O F E R @ Ofer spre casã la 1 femeie singurã termoficare, zona PREÞ NEG. TEL.
P E N T R U închiriere apartament 2
ÎNCHIRIERE 2 sau 2 fete în gazdã, acces comercialã, dependinþe, 0740-205170,
camere, etaj 2, mobilate,
baie. Preþ neg. Tel. 0252- 250 mp. Preþ neg. Tel. 0745-365268 @ OFER SPRE @ Ofer spre @ Ofer spre
CAMERE, ZONA telefon, internet,
repartitoare, zona A-uri 313663 (77780) 0742-104273, 0723-
(77444) ÎNCHIRIERE SPAÞIU închiriere spaþiu închiriere spaþiu
ALUNIª,MOBILATE, comercial 20 mp, comercial, 20 mp, zona
ACCES BAIE ªI Crihala - Dunãrea. Preþ 160096 (74950) COMERCIAL 102 MP, pretabil pentru Dunãrea, grup
OFER SPRE
neg. Tel. 0746-971128 Ofer spre închiriere 2 GRUPURI birouri, utilat, P + sanitar. Tel. 0742-
BUCÃTÃRIE. PREÞ (77661)
ÎNCHIRIERE
grup sanitar sau
NEG. TEL. 0740- apartament 2 camere, @ Vând spaþiu CASÃ
SANITARE, GRESIE, 151285, 0788-256174
FAIANÞÃ, ZONÃ ÎN vând. Tel. 0721- (77794)
607387 (76868) @ Primesc fete mobilat, utilat. Preþ 150 comercial 220 mp ULTRACENTRALÃ,
DEZVOLTARE, BD T.
929286 (75813)
în gazdã, gazda nu euro neg. Tel. 0352- construiþi, suprafaþã ZONA BIG, BECI, @ Ofer spre
VLADIMIRESCU.TEL. @ Ofer spre
@ O F E R locuieºte în apartament. 805002 (77814) teren 420 mp, cu douã
PARTER, ETAJ 1,
0745-252013 (77559) închiriere spaþiu închiriere spaþiu la
GRATUITSPAÞIUDE Preþ neg. Tel. 0720- MANSARDÃ, comercial 35 mp, cu casã 35 mp pentru
spaþii comerciale în PRETABIL SEDIU toate utilitãþile, sediu sau
LOCUIT LA CASÃ ÎN 182767. (77669) @ OFER SPRE
Ofer spre închiriere funcþiune ºi clientelã FIRMÃ SAU inclusiv AC, str. reprezentanþã
SEVERIN, PENTRU ÎNCHIRIERE SPAÞII Topolniþei colþ cu societãþi, 2 camere +
@ Ofer spre locuinþã, zona formatã, zona Kiseleff - BANCÃ. TEL.
O FAMILIE SAU 1-2 PRODUCÞIE 100 - Progresul. Tel. 0727- hol, central. Preþ 500
închiriere apartament 3 ultracentralã, 140 mp, Stomatologie sau 0721-385628 100 MP ÎN HALÃ 784755 (77014) lei fix. Tel. 0724-
P E R S O A N E , camere ultracentral, (77429) 415710 (77801)
construcþie nouã, pentru variante. Preþ neg. Tel. INDUSTRIALÃ
P E N T R U mobilat complet, HALÂNGA ÎN
@ Ofer spre
ÎNTREÞINEREA renovat. Preþ 250 euro. persoane sau societãþi. 0723-694626 (77022) OFER SPRE închiriere spaþiu @ O f e r
SPATELE LICEULUI, comercial pe b-dul T.
CASEI. TEL. 0748- Tel. 0352-805193 Preþ neg. Tel. 0722- ÎNCHIRIERE Vladimirescu 153, ultracentral spre
APÃ, CANAL, închiriere 2 spaþii
106237 (77008) (77680) 289309. (77818) @ V â n d SPAÞIU lângã Linz, parter, la
RACORD 980 V. TEL. comerciale 1500 lei/lunã
apartament 4 camere, 97 COMERCIAL ÎN casã Dr.Tr.Severin,
0726-678211, 0722- MH. Preþ neg. Tel. ºi 700 lei/lunã E-mail
mp, zona Meva, 2 bãi, ªIMIAN, 50 MP, 500896 (77564) 0743-895620 (77667) narcis.bordea @s-
TERASÃ VARÃ 50 man.net. Tel 0752-
2 intrãri, G+F, parþial
MP + CURTE, @ Ofer spre @ Ofer spre 117999 (77813)
parchetat, termopane, APÃ, CANAL, închiriere la casã 100
închiriere spaþiu mp, pentru birouri, b-
apometre, interfon, CURENT, depozitare sau dul T. Vladimirescu,
pretabil birouri firmã PENTRU ORICE producþie 350 mp la 42B, ºi teren 750 mp,
sau cabinete medicale. ACTIVITATE. fostul abator, b-dul Timiºoarei,
ACR. Preþ neg. Tel. CERERI
TEL. 0723-808853, Timiºoarei 220 B,
Preþ neg. Tel. 0352- 0744-627143, 0252-
0788-229605 birouri, grupuri 328328 (77691)
418199, 0720-404841 (76795)
@ Caut urgent
sanitare, vestiar, duº,
(77658) rampã de descãrcare @ Ofer spre spãlãtorie auto pentru
@ OFER SPRE acoperitã. Preþ 400 închiriere garaj pentru închiriere sau cumpãrare
@ V â n d ÎNCHIRIERE SPAÞIU reparaþii auto. Preþ Tel. 0720-202283
euro/lunã. Tel. 0722- neg. Tel. 0729-937276
garsonierã spaþiu COMERCIAL NOU 965143 (74954) (77740) (77586)
AMENAJAT, BAIE
comercial(vizavi de
CU DUª, AC,
Autogarã), gresie, PARTER, STR.
faianþã, termopane, AVRAM IANCU 18 A,
alarmã, scarã externã, ZONA CASTELUL DE
copertinã. E-mail APÃ, VIZAVI DE
F A C M A C I A
f a n e s e v e r i n
AVICENA. PREÞ
@yahoo.com. Tel 0749- NEG. TEL 0729-
221795 (77809) 041924 (75391)
14 Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008
@ V â n d @ Vând Dacia @ Vând Dacia @ Vând Dacia
Autoutilitarã VW TV 1310, an 2003, injecþie, 1310, an 1996, re-Logan 1,5 DCI, an
izotermã, an 1995, GPL omologat, toate cent vopsitã, sistem
2007, model
capacitate cilindricã taxele la zi, stare foarte audio Pioner. Preþ
bunã de funcþionare,
Laureat, AC, servo
1900 cc, perfectã 5000 lei. Tel. 0748-
direcþie, oglinzi
culoare viºinã putredã,
stare de funcþionare. 507 (77796) electrice încãlzite,
vopsea originalã. Preþ
Preþ 5200 euro. Tel. 9000 lei neg. Tel. 0770- geamuri electrice,
0745-528958 757645, 0727-894711 perfectã star de
(77693) (77705) DACIA LOGAN funcþionare, în
@ V â n d @ Vând Dacia @ garanþie. Preþ 8800
Vând Dacia
Microbuz Ford 1310, an 1998, culoare Logan, an 2004, 76000 euro neg. Tel. 0741-
Transit, 9 locuri, alb nova, bord CN, unic km, închidere 247710. (77736)
@ Vând ur- înmatriculat, AC, proprietar, casetofon. centralizatã, geamuri
oglinzi electrice, Preþ 33 mil neg. Tel. electrice, carte ser- @ Vând Dacia
gent BMW 318i, an
proiectoare, an 0352-411271, 0727- Logan Laureat,
2004, înmatriculat, vice, impecabilã. Preþ
534954. (77708)
negru, taxe la zi, 2002. Preþ neg. Tel. neg. Tel. 0765-436364, 2005, 50000km, full
foarte bine 0724-452713, @ Vând Dacia 0727-730010. (76857) option, stare
întreþinut. Preþ 0 7 3 1 - 9 9 1 0 4 4 1310 L, an 1996, culoare perfectã de
(77786) @ Vând Dacia funcþionare. Preþ
10500 euro neg. Tel. Bleu, geamuri fumuri
omologate, meritã
Logan, an 2006, mo-
0746-919626 630 euro neg. E-mail
(77723) vãzutã Orºova. Preþ tor 1,4 MPI,
dominic_iulian1988
4500 lei. Tel. 0722- proprietar, închidere @yahoo.com. Tel
DACIA 1310 774912. (77711) centralizatã, airbag-
@ Vând BMW
uri, oglinzi + faruri 0 7 4 3 - 1 1 6 8 6 8
525, an 1989, @ V Â N D @ Vând Dacia electrice, vopsea (77764)
înmatriculat, tuning, DACIA 1310 LI, 1310L, an 1996, culoare originalã, ITP 2010,
jante aliaj 17'’. Preþ AN OCT. 2001, bleu, ITP 2010, meritã 50000 km, maºinã de @ Vând Dacia
1800 euro neg. Tel. 58000 KM, vãzutã, în Orºova, garaj. Preþ neg/ var Logan 1,5 DCI, euro
0745-652779 CULOARE ROªU geamuri fumuri. Preþ auto. Tel. 0744- 3, diesel, 70000 km
(77729) I M P E R I A L , 4100 lei neg. Tel. 0722- 318538, 0724-067600 reali, alarmã +
@ Vând BMW S T A R E 774912 (77715) (77253) î n c h i d e r e
@ Vând BMW
320i, an 1995, dublu IMPECABILÃ. @
BMW 316i, an 1991, mo- Vând Dacia @ Vând Dacia centralizatã, MP3
ALFA ROMEO climatronic, PREÞ NEG. TEL. 1310 Li, an 07.2004,
Logan Preference 1,4 Panasonic, carte
tor 1,6, ITP 2009,
geamuri electrice, 0 7 2 9 - 9 2 9 5 9 7 RAR 2009, culoare gri, L, an 2007, 7900 km,
@ V Â N D asigurare valabilã. service Dacia,
@ Vând Alfa oglinzi electrice, (76829) GPL omologat, euro 2, garanþie extinsã. Preþ
BMW 520 D, AN Preþ neg. Tel. 0741- culoare roºu,
Romeo 156, 2.0 faruri reglabile, aratã ºi funcþioneazã
T.S.155 cv, an
2001, GEAMURI
volan reglabil, scaun
902072, 0728- @ Vând Dacia bine, proprietar, accept 7100 euro sau schimb cauciucuri noi. Preþ
ELECTRICE FAÞÃ - 242426 (77731) 1310L Break, an variante auto. Preþ neg. cu Daewoo Matiz 5500 euro. Tel.
1999, clima, ABS, SPARE, DUBLU reglabil, jante aliaj, 1995, stare bunã de kilometraj apropiat +
ESP, jante aliaj, ra- C L I M AT R O N I C , proiectoare, ABS, @ Vând BMW Tel. 0746-686850 3500 euro diferenþã. 0 7 6 6 - 7 0 4 2 8 2
funcþionare, culoare
dio-CD 6. Preþ 3200 JANTE AL, ASC, ESP, recent adus. 318, an 1992, roºu metalizat, km (77718) Tel. 0724-226730. (77770)
euro.Tel. 0788- ASR, COMPUTER Preþ neg. Tel. 0728- culoare negru, full reali. Preþ neg. Tel. @ Vând Dacia (77706)
432590 (77607) BORD, SENZORI 322549 (75820) electric, recent 0 7 4 4 - 6 8 0 0 1 5 1310, culoare gri @ Vând Dacia
PARCARE, 8 (74442) @ Vând Dacia Logan 1,4i, an 2005,
adusã în þarã. Preþ metalizat, an 1995, acte
@ Vând Alfa A I R B A G , @ V â n d 2300 euro. Tel. Logan 1,4 MPI, an
Romeo 33, motor @ Vând Dacia la zi. Preþ 3200 lei neg 2004, servo total, geamuri electrice
CULOARE NEGRU BMW, an 1992, 0 7 2 0 - 5 2 9 1 9 0 .
1310, an 1995, stare E-mail adrian_cip2000 geamuri electrice, faþã, oglinzi
1800 cmc, METALIZAT, RE- vopsea originalã, (77799) bunã, piese rezervã. @yahoo.com. Tel 0744- airbag-uri faþã, electrice, linie audio
m o t o r i n ã , C E N T ABS, închidere Preþ neg. Tel. 0721- 224918 (77761)
înmatriculatã, taxe la ÎNMATRICULAT. centralizatã, trapã, @ Vând BMW î n c h i d e r e originalã, computer
331807 (74870)
zi, în stare de PREÞ 9500 EURO acte la zi, traducere 320 i, 150 CP, an @ Vând Dacia centralizatã, radio bord, închidere
funcþionare, cu NEG. TEL. 0740- în limba românã, 1992, oglinzi @ Vând Dacia 1310, an 97, garaj, casetofon, culoare centralizatã, dublu
689578 (77529) servo direcþie, Km electrice, închidere 1310 Break, 5 locuri 45000 km, GPL, RAR, viºiniu metalizat, airbag, consum
piese de schimb. + lada, GPL piese de rezervã, 41000 km reali,
Preþ 1600 lei neg. @ V Â N D reali, oglinzi centralizatã, servo omologat, an 1994, îmbunãtãþiri, bine proprietar, redus, AC, km reali,
stare
Tel. 0742-683447 BMW 320, AN 2000, electrice. Preþ neg. direcþie, ABS, 5 trepte, acte la zi. îngrijitã. Preþ 6500 lei. excelentã. Preþ 4700 taxe la zi. Preþ neg.
(77773) FULL OPTIONS, Tel. 0744-318538, proiectoare ceaþã, Preþ 900 euro neg. Tel. 0745-162172 euro neg. Tel. 0741- Tel. 0744-581826
INCLUSIV PIELE, 0 7 2 4 - 0 6 7 6 0 0 faruri reglabil elec- Tel. 0768-648419, (77788) (77830)
030112 (77726)
RECENT ADUS, 150 (77534) tric, computer bord, 0768-477991
CP, JANTE AL, jante Al, volan sport (76819)
AUDI @ Vând BMW M, linie audio,
S T A R E @ Vând Dacia
316 i, an 1994, nr. carkit, recent adus.
VÂND AUDI A4, IMPECABILÃ. Berlinã, an 1998,
AN 2003, TDI, 1,9
CMC, ABS, ESP,
PREÞ 8250 EURO.
Austria valabile,
trapã, oglinzi
Preþ 2850 euro neg. culoare galben LICITAÞIE
TEL. 0767-954848 Tel. 0765-318833 sport, maºinã de
111 CP, 8 electrice, airbag, garaj, fãrã ruginã, LICHIDATOR JUDICIARYNACONSULTING SPRLanunþã: 1.
AIRBAG-URI, (76888) (77838)
MP3, praguri sport, instalaþie GPL licitaþie publicã individualã a 2 mijloace de transport,
DUBLU
CLIMATRONIC, @ Vând BMW ABS, meritã vãzutã. omologatã, linie au- proprietatea SC Transilvania SRL: - autospecializata basculanta,
GEAMURI ªI 320i, 150 CP, trapã Preþ 1850 euro. Tel. dio Pioneer CD MH02BRJ – 21.971,78 lei; - autospecializata betoniera,
OGLINZI 0745-456554. CAMIOANE, Player + 4 boxe, km
ELECTRICE, electricã, geamuri MH02BRK – 30.854,09 lei. Preþurile nu conþin TVA. Participarea
JANTEAL, electrice, servo total, (77707) AUTOUTILITARE, 58000 reali. Preþ 52 la licitaþie este condiþionatã de achiziþionarea caietului de sarcini,
ÎNCHIDERE oglinzi electrice, faruri MICROBUZE mil neg. Tel. 0747-
@ Vând BMW depunerea garanþiei de participare în valoare de 10% din preþul
CENTRALIZATÃ, reglabil electric, 045776. (77652)
VOLAN 316 i, recent adus, @ de pornire în contul SC Transilvania SRL nr. RO61 RNCB 0179
închidere centralizatã V â n d
REGLABIL, ne rulat Ro, stare autocamion Scania @ Vând Dacia 0345 6107 0011 deschis la BCR Tr. Severin ºi a actelor de
PROIECTOARE, cu telecomandã, 1310 culoare gri identificare a ofertantului ºi a reprezentantului acestuia pânã
TELEFON, UNIC tapiþerie piele, jante foarte bunã de lungime (pentru
metalizat, an cel mai tarziu 02.10.2008, ora 16,00. Licitaþia va avea loc în data
PROPRIETAR. aliaj, 132000 km, stare funcþionare, an 93, transport) 8,5 m,
PREÞ 12600 fabricaþie octombrie de 03.10.2008 ora 13,00 la sediul bazei de producþie a societãþii
tehnicã impecabilã, consum mixt 7-8%. sarcinã (pentru 1996, taxe la zi. Preþ
EURO NEG. TEL. SC Transilvania SRL, situatã în strada Cerneþiului nr. 1 din
0722-401974, carte service. Preþ Preþ 2800 neg. Tel. transport) 12 to. 4000 lei neg. Tel.
0 7 4 5 - 6 5 2 7 7 9 Preþ neg. Tel. 0722- Drobeta Turnu Severin. Informaþii suplimentare la telefon 0744/
0770-573435 4150 euro neg. Tel. 0742-351612.
(77721) (77654) 52.88.69; 0788/270.590; 0252/328.293.
(76816) 0728-651028 (75819) 355560 (75939)
Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008 15
@ V â n d @ Vând Fiat @ Vând Ford
VÂND Daewoo Cielo, an Bravo, motor 1,9 D, Mondeo, model
DAEWOO 2000, motor 1500, acte ºi numere Haion, an 1994, 1,8
MATIZ, AN î n c h i d e r e Franþa valabile, an TD, full electric, AC,
2004, TOATE centralizatã, alarmã, 1996, ITP 2009, ABS, SRS, airbag,
TAXELE LA ZI, GPL, geamuri fumurii asigurare, geamuri alarmã, recent adusã
STARE omologate, jante Mg, electrice, închidere din Austria, culoare
FOARTE BUNÃ cârlig remorcare. Preþ centralizatã. Preþ albastru indigo
DE neg.Tel. 0740-017793, neg. Tel. 0741- metalizat. Preþ 1900
FUNCÞIONARE, 0765-313047(76826) 902072, 0728-
41000 KM, AC, euro neg. Tel. 0730-
242426 (77733) 612427, 0731-321013
RADIO CD CU @ V â n d
MAGAZIE, Daewoo Cielo, an (76891)
CULOARE 02.2004, km 70000
VERNIL FORD @ Vând Ford
reali, full option,
METALIZAT. Mondeo 1,8 TD,
proprietar, perfectã
PREÞ 3500 @ V Â N D climã, airbag-uri,
stare, taxe la zi. Preþ
EURO NEG. FORDTRANSIT,AN geamuri electrice,
4900 euro neg. Tel.
TEL. 0722- 1997, DIESEL BUS senzori, închidere
0740-848657.(77732)
546824, 0252- S E M I Î N Ã L Þ AT. centralizatã, etc, acte
384103 @ V â n d PREÞ 5000 EURO. valabile pânã în 2010,
(77541) Daewoo Cielo, an TEL. 0742-692963 cu posibilitate de
@ V â n d 2004, închidere (76823) înscriere. Preþ 2700
@ Vând Dacia Daewoo Cielo, 1.5, centralizatã, alarmã, euro. Tel. 0747-
@ V Â N D @ V Â N D
Papuc 2 locuri, ITP an 1999.09, servo total, unic 471718. (77712)
DACIA PAPUC, 5 FORD FIESTA, AN
DACIA NOVA 2009, acoperit fibrã, 99000km, AC, ITP proprietar. Preþ 4800
DACIA PAPUC LOCURI, AN 1998, EURO 2, DIE-
2010, servo total, euro neg. Tel. 0721- @ Vând Ford
2000, STARE DE VT 2009, asigurare. SEL, CONSUM
@ Vând Dacia VÂNDDACIA Preþ neg. Tel. 0722- î n c h i d e r e 965009(77850) Mondeo, motor 1800
FUNCÞIONARE 5,5%, 70000 KM,
Nova, an 1998, GPL PAPUCDOUBLE 682873. (77772) centralizatã, geamuri cmc, 116 CP,AC, euro
FOARTE BUNÃ. ABS, SRS, 2
omologat, consum electrice, taxe la zi, 2, an 94. Preþ 2050
CAB 4X4, 1,9 PREÞ NEG. TEL CD cass Kenwood. AIRBAG-URI,
GPL 9l/100Km, cârlig euro.Tel. 0744-130612
DIESEL,UNIC 0723-882650 Preþ 4300 euro neg. FIAT SERVO TOTAL.
de remorcare, 75000 (77719)
PROPRIETAR, (76959) DAEWOO Tel. 0742-765405 PREÞ 2300 EURO.
km, stare foarte bunã, @ Vând Fiat TEL. 0730-556040,
ITP 02/2009, STAREFOARTE (75830) @ Vând Ford
@ Vând Dacia VÂND DAEWOO Ulisse, 1,9 TD, an 0788-263137 (76827)
rovignetã03/2009, BUNÃ, Mondeo Ghia, mo-
1304, 2 locuri, an MATIZ, AN 2004, @ V â n d 1995, AC, servototal,
nelovitã, asigur CULOARE UNIC tor 2000 TDCI, an
2001 injecþie + gaz, Daewoo Cielo, an ABS, închidere @ Vând Ford
radierea. Preþ 1700 PROPRIETAR, 2002, 160000 km
VERDE acoperitã cu fibrã, 1996, închidere centralizatã, geamuri Mondeo Combi, an
euro neg. Tel. 0722- 48000 KM,
centralizatã, alarmã, bord, climatronic,
CAMELEON, obloane, tracþiune REVIZII LA ZI, + oglinzi electrice, 1992, euro 2. Preþ neg.
279029 (77730) geamuri electrice, VT 2010, 130 cp,
TRATAMENT spate, ITP 2010, AC, SERVO SRS, airbaguri, recent Tel. 0744-140446. servo direcþie, servo
perfectã, variante DIRECÞIE, servo total, jante Al, adus, 6 locuri, verde (77576)
@ Vând Dacia METABOND,AN CULOARE GPL, proiectoare frânã, ABS,
Nova, an 1997, 2004, 80000 KM. auto Renault La- VERDE, BINE metalizat, jante î n c h i d e r e
ceaþã, AC, meritã @ Vând Ford
culoare roºu, ITP guna, etc. Preþ 9500 ÎNTREÞINUTÃ. vãzutã. Preþ 3300 aluminiu, full electric. centralizatã, geamuri
PREÞNEG.TEL. Mondeo, an 1995,
2008. Preþ 5300 lei fix. lei. Tel. 0726- PREÞ 3500 EURO.
euro neg. Tel. 0731- Preþ 3500 euro neg. + oglinzi electrice,
0746-231020 TEL. 0724-292308. motor 1,6 benzinã,
Tel. 0722-145010 784780, 0724- 037150, 0721- Tel. 0730-612427, geamuri electrice, SRS, airbaguri,
(77805) (74860) 716476. (77710) (77493)
0731-321013(76952) ABS, 2 airbag-uri,
229883 (76814) carte service, taxe la
î n c h i d e r e zi, alarmã, ESP,
centralizatã, stare înmatriculatã recent
impecabilã, recent RO, jante aliaj, com-
adusã, taxã poluare puter bord, culoare
micã. Preþ 2300 euro gri metalizatã. Preþ
neg.Tel. 0768-648419, neg. Tel. 0720-
0768-477991(76818) 529190. (77724)
16 Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008

@ Vând Ford
Ka 1998, AC, VÂND TRAC-
geamuri el., jante, TOR U650, CU
închidere, servo, TOATÃGAMA
piele, CD Player, DEUTILAJE+
1299cmc,.d3, im- REMORCêI
port Germania. E- MAªINÃDE
m a i l ERBICIDAT,
draghici_mariusc TOATEÎN
@yahoo.com. Tel STAREFOARTE
0763-627365 BUNÃDE
(77757) FUNCÞIONARE.
TEL. 0743-
@ Vând Ford 850856 (76813)
Escort Combi, an
1996, 1.8 diesel, @ V Â N D
climã, geamuri ºi MAªINÃ DE
oglinzi electrice, ERBICIDAT 300
mahon. Preþ 2300 LITRI. PREÞ 2900
euro. Tel. 0720- LEI. TEL. 0742-
529190 (77784) 692963 (76825)

@ Vând Trac-
tor U650, plug PP3,
LANCIA semãnãtoare porumb.
Preþ neg. Tel. 0770-
@ V â n d
684314, 0770-896057.
Lancia Prisma TDI,
(77698)
ITP 2009, asigurare
2009, geamuri @ V â n d
electrice faþã, Combinã Class masa
î n c h i d e r e 3,20 m, motor
centralizatã, stare Perkison, perfectã
bunã. Preþ 1100 euro stare de funcþionare
neg. Tel. 0742- 4000 euro ºi Tractor
828201, 0770- U650, plug, disc,
572341. (77650) remorca 5000 euro.
Tel. 0743-138355.
(77734)
MAªINI @ Vând tractor
AGRICOLE U650 cu plug ºi
VÂND remorcã, combinã
Class Matador
UTILAJE
gigant, cu motor
AGRICOLE:
Perkinson, în perfectã
TRACTOR, stare de funcþionare.
PLUG, Preþ neg. Tel. 0743-
SEMÃNÃTOARE 138355(77735)
GRÂU,
SEMÃNÃTOARE
PORUMB,
MERCEDES
DISC, CULTI-
VATOR, @ V â n d
REMORCÃ, Mercedes 220 D, an
MAªINÃ DE 1976, culoare
ÎMPRêTIAT Viºiniu, ITP 2010,
ÎNGRêÃMINTE, foarte bine
MAªINÃ DE întreþinut, meritã
ERBICIDAT. vãzut. Preþ neg. Tel.
PREÞ NEG. 0746-037501
(77758)
TEL. 0722-
546824, 0252-
384103
(77543) NISSAN

VÂND @ Vând Nissan


Primera Break, an
COMBINÃ DE
1992, 2000 D, euro 2,
RECOLTAT consum 6%, geamuri
PÃIOASE. + oglinzi electrice,
PREÞ NEG. închidere, volan
TEL. 0722- reglabil, ITP 2009, nr.
546824, 0252- Franþa, ofer orice
384103 probe. Preþ 2500 euro
neg. Tel. 0746-045790.
(77544)
(77720)
Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008 17
@ Vând Opel @ Vând Opel @ Vând Opel
Agila, 1000 cmc, Astra 1,6 i, an 1993, Vectra, an 1992, ITP
benzinã, an 2001, culoare negru 2009, motor 1,9,
AC, 2 airbag-uri, metalizat, AC, consum 7%, meritã
ABS, ESP, geamuri geamuri ºi oglinzi vãzutã. Preþ neg.
+ oglinzi electrice, electrice, recent Tel. 0741-287750.
linie audio, servo to- adus, euro 2, taxa (77728)
tal, taxe la zi, ITP 200 euro. Preþ 2500
2010, alarmã, euro neg. Tel. 0744- @ Vând Opel
geamuri fumurii, 523506, 0766- Vectra, an 1993, 4 x
consum 4%, jante 325591 (77622) 4, 2.0 i, recent
noi Mg, radio CD. adusã în þarã. Preþ
Preþ 4700 euro neg. @ Vând Opel 1700 euro. Tel.
Tel. 0252-342557, Astra Caravan, an 0 7 2 0 - 5 2 9 1 9 0
0745-254178, 1994, AC, diesel, (77787)
0730-580662 stare tehnicã 2009,
(77521) motor 1700, stare @ Vând Opel
foarte bunã. Preþ Astra H, 2006 ,
@ Vând Opel 2500 euro neg. Tel. 1,7CDTi E-mail
Astra, an 1994, 1,6 0744-239990. panes @acasa.ro.
benzinã, recent (77709) Tel 0743-116705
adus, culoare (77791)
viºiniu. Preþ 2350 @ Vând Opel
euro neg + 280 euro Astra 1,6 injecþie @ Vând Opel
benzinã, an 1994, Astra, 2,0 DTI,
taxa. Tel. 0730-
ABS, AC, servo model 2003, pilot
937500 (76886)
direcþie, închidere automat, computer
@ V Â N D @ Vând Opel @ Vând Opel @ Vând Opel @ Vând Opel centralizatã, 150000 bord, comenzi
Zafira, an 2002, Astra, an 1994, Corsa B, an 1995, Astra 1,7 diesel, an km reali, recent multivolan, volan
OPEL CORSA, AN
OPEL motor 2000 D, oglinzi electrice, motor 1,4i, 1994, 2 uºi, euro 2, adusã, taxa 290 piele, proiectoare
1999, MOTOR 1,0 î n c h i d e r e
înmatriculat, taxe la cauciucuri noi, jante recent adusã. Preþ euro. Preþ 1750 euro ceaþã, jante Al,
@ V Â N D CMC, EURO 3, centralizatã, 2
zi. Preþ 7800 euro 2200 euro neg. Tel. neg. Tel. 0745- climatronic. Preþ
OPEL CARAVAN, aliaj, recent adusã
CONSUM 5%, 4 neg. Tel. 0730- airbag-uri, servo to- 0744-523506. 267670. (77714) neg. Tel. 0744-
AN 2000, EURO 3, Germania, servo
UªI, 2 AIRBAG- 937500 (76872) tal, trapã, cârlig (77619) 581826 (77828)
CULOARE ALB, direcþie, scaune
URI, CULOARE remorcare, 155000 @ Vând Opel
G E A M U R I @ Vând Opel reglabile, culoare km reali, culoare @ Vând Opel Astra break, an 95, @ Vând Opel
ELECTRICE, ROªIE. PREÞ Corsa, an 1994, 1,2 metalizatã originalã, originalã, recent Astra, an 1995, euro euro 2, recent adus. Vectra, an 1995,
TAPIÞERIE PLUª, 2700 EURO. TEL. benzinã, recent
stare de funcþionare adusã. Preþ 2350 2, combi, 4 uºi, taxa Preþ 2000 euro neg. ABS, dublu airbag,
1,4 DTI (DIESEL). 0788-263137, adus. Preþ 1800 euro
impecabilã. Preþ euro neg. Tel. 0720- 400 euro. Preþ 1800 Tel. 0766-265335, trapã, recent adusã.
PREÞ 5000 EURO. + 160 euro taxa. Tel.
0730-556040 neg. Tel. 0748- 006460, 0743- euro neg. Tel. 0744- 0 7 4 0 - 8 9 9 1 9 2 Preþ neg. Tel. 0744-
TEL. 0742-692963 0730-937500
(76828) (76881) 193200 (76894) 248016 (76900) 523506. (77620) (77725) 581826 (77831)
(76824)
18 Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008
@ Vând Opel @ Vând Opel
Vectra, an 1995, euro 2, Astra, an 1994, 1,6
ABS, servo direcþie, benzinã, recent adus,
trapã, neînmatriculat. culoare viºiniu. Preþ 2350
Preþ euro neg. Tel. 0724- euro neg + 280 euro taxa.
116787 (77832) Tel. 0730-937500
(76886)
@ Vând Opel Astra
Caravan 1,6, motor
Ecotech benzinã, trapã,
servo total, închidere PEUGEOT
centralizatã, ABS, an
@ Vând Peugeot
1995, recent adusã, stare
106, an 1994, 1,2
impecabilã, linie audio,
benzinã, recent adus. Preþ
oglinzi reglabile, faruri ºi
1800 euro + taxa 160
scaune reglabile. Preþ
euro. Tel. 0730-937500
neg. Tel. 0741-625565, (76876)
0733-044146 (77840)
@ Vând Peugeot
@ Vând Opel Astra, 406, 2,0 DTI,
1,7 TDI, an 1997, unic înmatriculabil. Preþ 5000
proprietar, geamuri + euro neg. Tel. 0744-
oglinzi electrice, trapã 523506. (77621)
electricã, scaune
încãlzite, ABS, 2 airbag-
uri, proiectoare ceaþã,
cârlig remorcare, recent RENAULT
adusã, stare impecabilã. VÂND RENAULT
Preþ 3300 euro neg. Tel. SYMBOL NOU,
0745-807235 (77844) FULL OPTIONS,
@ Vând Opel Vectra MOTOR 1,4 MPI,
1,6 berlinã, an 1997, AC, 75 CP, AN 2008, 297
2 airbag-uri, ABS, geamuri KM. PREÞ 8.600
+ oglinzi electrice, scaune NEG. TEL. 0751-
299779, 0744-
reglabile, linie audio,
519301
vopsea originalã, tapiþerie
(77565)
pluº. Preþ neg. Tel. 0745-
805346 (77848) @ Vând Renault, an
fabricaþie 1991. Preþ neg.
@ Vând Opel Vectra
Tel. 0744-140446. (77575)
B, an 1996, climã,
geamuri electrice, servo @ Vând Renault 19,
total, închidere an 1996, motor 1600, adus
centralizatã, jante aliaj. recent Germania, taxa 400
Preþ 3600 euro neg. Tel. euro, original fabricã, full
0788-915243, 0728- options, 83000 km reali,
651028 (77851) impecabilã, meritã vãzutã,
programare RAR. Preþ neg.
@ Vând Opel Tel. 0748-498198. (77640)
Astra,1.6, an 10.1995,
@ Vând Renault La-
152000 km, AC, servo to-
guna 19 DCI, 110 cp, an
tal, ABS, închidere
2002, full options,
centralizatã, geamuri+ înmatriculatã RO, combi.
oglinzi el, 2 airbag, Preþ Preþ 6400 euro. Tel. 0754-
3500 euro neg. Tel. 0721- 533277.(77656)
366408 (77856)
@ Vând Renault
@ Vând Opel Astra, Symbol Fidjii, an 2006,
1.6, an 2001, 161000 km, culoare albastru metalizat,
ITP 2010, AC, 85 CP, full options, 25000 km, unic
servo total, ABS, proprietar, sau predau con-
închidere centralizatã, tract BRD. Preþ 7800 euro
geamuri+ oglinzi el, 4 neg. Tel. 0755-149880.
airbag, carte service, taxe (77717)
la zi. Preþ 6300 euro neg. @ Vând Renault Clio
Tel. 0746-026533 1,4 benzinã, an 2002, AC,
(77857) geamuri + oglinzi electrice,
stare de funcþionare . Preþ
@ Vând Opel Astra 4200 euro neg. Tel. 0788-
1.6, an 1994, 112800 km, 037671.(77722)
AC, servo total, închidere
centralizatã, geamuri el, @ Vând 2 Renault
ESP, alarmã. Preþ 2500 Megane, an 96. Preþ neg.
euro . Tel. 0728-186675. Tel. 0722-580557, 0732-
(77858) 755794 (77744)
Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008 19

@ VW

@ Vând VW
Passat Variant, 1,9
TDI, an 1999, unic
proprietar, alarmã,
închidere, geamuri +
oglinzi electrice, @ Vând VW @ Vând VW @ Vând VW
ABS, ESP, încãlzire Golf III, 1,8i, an Golf 3 Combi, an Jetta, 1,6i, 2006,
scaune, AC, linie 1994, climã, 1994, euro 2, euro 4, dublu
audio, 8 airbag, geamuri electrice benzinã, oglinzi climatronic, com-
jante, MP3, scaune faþã - spate, oglinzi puter bord, scaune
electrice, volan
încãlzite ºi reglabile electrice, închidere incalzite,10 airbag, 4
reglabil, servo total,
pe înãlþime, ITP centralizatã, linie au- gemuri electrice,
dio, recent adusã, taxa înmatriculare
2010. Preþ 6600 oglinzi electrice
servo total, culoare 3000 euro,
euro neg. Tel. 0726- încãlzite, spãlãtoare
757319 (75787) originalã metalizatã, programatã la RAR,
faruri, negru
consum 6%, cârlig numere roºii, recent
remorcare. Preþ metalizat. Preþ
@ Cedez con- adusã Germania.
tract leasing VW 2750 euro neg. Tel. 13200 euro neg. Tel
Preþ 2100 euro neg. 0743-116705
Polo, an 2008, 0720-006460,
Tel. 0740-633380 (77739)
climatronic, ABS, 0743-248016
(77716)
î n c h i d e r e (76895)
@ Vând VW
centralizatã, geamuri @ Vând VW
@ Vând VW Passat, an 1996, 1.8
ºi oglinzi electrice,
Golf Combi, 1.8 Golf Limuzinã, 1.9 i, geamuri electrice,
volan reglabil, 4
airbag-uri, motor injecþie, climã, re- TD, an 1994, recent recent adusã în þarã.
1,2 benzinã. Tel. cent adus. Preþ 2400 adus. Preþ 2400 Preþ 2300 euro. Tel.
0740-242464 euro. Tel. 0720- euro. Tel. 0720- 0720-529190
(76830) 529190 (77769) 529190 (77783) (77789)

@ V â n d @ V â n d @ Vând Seat
Renault 21, motor Rulotã 6 persoane,
defect, înmatriculat aragaz, frigider, wc Leon, 1,6 , motor
RO. Preþ neg. Tel. ecologic, încãlzire 1600 cmc, an 2003, SKODA
0744-851088 pe gaz, anvelope AC, 105 CP, VÂND SKODA
(77782) noi, cort, FABIA SEDAN
î n c h i d e r e
neînmatriculatã. 1,2, AN 2004,
@ V â n d Preþ neg/var. Tel. centralizatã, geamuri
Renault Megane Se- 50000 KM,
0724-116787 electrice, caret ser- FULL OP-
dan, 1,6i ,octombrie (77834)
2003, Euro 4, vice, euro 4, radio TIONS,
impecabil E-mail GEAMURI +
CD, volan reglabil,
panes @acasa.ro. OGLINZI
SEAT jante aliaj. Preþ 7650 ELECTRICE, 2
Tel 0743-116705
(77793) euro. Tel. 0740- AIRBAG-URI,
@ Vând Seat RADIO CD,
Toledo, an 1993, 151167 (77852)
ITP 2009, ACTE
acte în regulã, re- LA ZI,
cent adusã, geamuri @ Vând Seat
RULOTE, ÎNMATRICULATÃ.
REMORCI electrice, servo Cordoba, 1,4, an
direcþie, ABS, motor PREÞ 7900
1.6,k benzinã, 2003, 93000 km, 75 EURO NEG.
@ V â n d
consum 6%, taxã cp, servo direcþie, TEL. 0740-
remorcã Westfalia,
înmatriculare 270 992621
680 kg, ABS, închidere
euro. Preþ neg. Tel. (76815)
înmatriculatã în þarã. centralizata, geamuri
0751-920110
Preþ 500 euro. Tel. (77539) @ Vând Skoda
0723-864229 + oglinzi electrice, 4
Fabia 1,9 SDI,
(77738) @ Vând Seat airbaguri, carte ser- 91000 km, consum
Cordoba, an 1995, vice, Euro 4, radio 4,5%, airbag, ABS,
@ V â n d î n c h i d e r e
platformã auto 2,5t, CD, recent AC, electric, servo,
centralizatã,
basculabilã - piston computer bord, radio
geamuri electrice, înmatriculatã,
hidraulic, 2004, servo total, culoare CD, folie,
stare foarte bunã. gri metalizat, nr. de proiectoare ceaþã. proiectoare ceaþã.
Preþ 2800 euro. E- Franþa valabile. Preþ Preþ 8300 euro. Tel: Preþ 6850 euro neg.
mail office @car- 2400 euro neg. Tel. Tel. 0733-027422,
0740-151167 0755-379976.
hifi.ro. Tel 0744- 0745-667877
646338 (77768) (77737) (77853) (77700)
20 Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008
@ Vând piese Ajutoarele de incalzire pentru noiembrie-
Raba: cabinã, motor,
cutie, punte faþã, punte decembrie 2008 ar putea creste cu 18 la
spate, ºasiu. Preþ neg.
Tel. 0722-355560
suta
(75950)
Bucuresti, 14 sep /Agerpres/ - Ministerul Muncii, Familiei
@ V â n d
si Egalitatii de Sanse (MMFES) propune majorarea
instalaþie import pentru
autovehicule de orice ajutoarelor pentru incalzire acordate familiilor cu venituri
tip, consum de mici in sezonul rece noiembrie 2008 - martie 2009. Potrivit
combustibil(benzinã unui proiect de hotarâre de Guvern lansat in dezbatere
sau motorinã) redus publica, ajutorul pentru gazele naturale ar putea fi majorat
50% din consumul ac-
tual, garanþie 99 ani. Preþ in doua etape, cu 18 la suta pentru perioada noiembrie -
neg. Tel. 0744-637607, decembrie si cu inca 10 la suta de la 1 ianuarie 2009. ‘Prima
0748-878881 (77592) etapa, de crestere cu aproximativ 18 la suta pentru perioada
@ Vând trapã noiembrie - decembrie 2008, reprezinta 12,5 la suta cresterea
electricã pentru Renault inregistrata incepând cu luna iulie 2008 si 5 la suta incepând
9-11 etc. Preþ 80 euro fix. cu octombrie 2008. Astfel, pentru prima transa de venituri
E-mail draghici_mariusc (pentru cele mai sarace familii) cuantumurile actuale vor
@yahoo.com. Tel 0763-
627365 (77756)
creste de la 233 lei la 275 lei’, se precizeaza in proiectul de
act normativ. Cele mai sarace familii sunt considerate cele
@ Dezmembrez cu un venit de 155 lei/membru de familie. În a doua etapa
Fiat Croma, 2,5 TD. Tel. este prevazuta o majorare cu 10 la suta a ajutoarelor de la 1
0741-680692. (77775)
ianuarie 2009, reprezentând cresterea prognozata a pretului
@ Vând diverse care se va stabili pentru trimestrul I 2009, ajutoarele urmând
piese de VW Passat II sa ajunga la 303 lei pentru cele mai sarace familii. Ajutoarele
Break, an 1986 - 1988.
Preþ neg. Tel. 0724- pentru lemne, carbuni si combustibili petrolieri se vor ma-
415710 (77803) jora cu 7 la suta, iar pentru cele mai sarace familii ajutoarele
vor creste de la 50 la 54 de lei. Pentru energia termica se va
@ Vând orice
asigura in continuare compensarea procentuala a pretului
piesã Opel Kadett,
Vectra, Astra, Omega, local al energiei termice facturata lunar, in functie de venituri.
Calibra, Ford, Renault, Astfel, pentru cele mai sarace familii compensarea este in
Citroen, Peugeot, procent de 100 la suta, iar pentru cele cu venituri de pâna in
Daewoo: aripi, capote,
615 lei/membru de familie compensarea este de 10 la suta.
faruri, scaune, anii (1980
- 2008). Tel. 0723- Proiectul propune mentinerea la 615 lei/membru de familie
667872, 0745-584999 a limitei de venituri pâna la care se acorda ajutorul pentru
(77807) incalzirea locuintei. La sfârsitul lunii iunie a acestui an,
@ Vând VW @ Vând VW @ Vând VW Executivul a decis sa acorde un ajutor suplimentar de 150-
Jetta, 2006, 1,6i. E-mail Golf 4, an 2001, Golf IV, 1400 cmc, 200 milioane lei destinat persoanelor cu venituri sub 615
panes @acasa.ro. Tel ABS, AC, încãlzire an 2000, AC, servo
scaune, cutie CUMPÃRÃRI CUMPÃRÃRI lei, pentru compensarea cresterii pretului la gaze naturale.
0743-116705(77792) total, ABS, închidere Preturile reglementate pentru gazele naturale s-au majorat,
a u t o m a t ã ,
centralizata, 4 @ Cumpãr @ CUMPÃR de la 1 iulie, in medie, cu 12,5 la suta, iar cele pentru energie
@ Vând VW înmatriculat. Preþ geamuri +oglinzi orice maºinã, P O M P Ã
6300 euro neg. Tel. cu 5,31 la suta. Operatorii care activeaza pe piata gazelor
Passat Combi, motor I N J E C Þ I E
0730-612241 electrice, ESP, euro benzinar sau diesel, naturale au solicitat Autoritatii Nationale de Reglementare in
VR 6, 2,8 i, full piele, (77842) C L A S I C Ã
4, scaune reglabile defecte sau avariate, Domeniul Energiei (ANRE) o noua majorare a pretului
climatronic, full elec- PENTRU OPEL
tric. Preþ 3000 euro. Tel. @ Vând VW pe înãlþime, radio ne/ înmatriculate, gazelor naturale, incepând de la 1 octombrie din cauza
OMEGA 2.5 TD.
0720-529190. (77798) Golf 4, 1,9 TDI, cass, volan reglabil. dupã anul 1990 cresterii costurilor la import consemnata in trimestrul patru.
OFER PREÞUL
motorinã, an 2002, Preþ 6900 euro. Tel: pentru, piese. Tel. PIEÞEI. TEL 0742-
@ Vând VW carte service, 0723-667872.
0740-151167 868025, 0788-
Polo, 1,2 i, an 2003, înmatriculat RO, 404311 (76965)
(77855) (77802)
ABS, ESP, 4 airbag, 2 climatronic, 4
geamuri electrice, geamuri electrice , @ Vând VW @
oglinzi electrice ºi oglinzi electrice,
Golf Limuzinã, 1.9 SCHIMBURI
încãlzite, linie audio + ABS, ESP, 6
airbag-uri, jante TD, an 1994, recent
CD JVC, km reali, carte
aliaj 16, proprietar, adus. Preþ 2400
service, climatronic. stare impecabilã.
Preþ neg. Tel. 0744- Preþ 7700 euro neg. euro. Tel. 0720-
581826(77829) Tel. 0745-807235 529190 (77783)
(77846)
@ Vând VW VÂNZÃRI
Golf III, 1,6 i, an 1993, @ Vând VW
euro 2, 5+1 trepte, Golf IV, 1.4, an ALTE MÃRCI @ Vând ATW
închidere centralizatã, 2001, 130000 km, VÂNZÃRI Yamaha 27 CP, nerulat
@ Vând Rover în þarã. Preþ neg. Tel.
servo direcþie, trapã, AC, servo total, 623 Si benzinã, an @ V â n d 0722-355560 (75965)
faruri reglabil electric, ABS, închidere 1994, 2300 cmc, pentru Ford Mondeo
proiectoare ceaþã, c e n t r a l i z a t ã , servo total, piele, 1800 cmc turbo die- @ V â n d
scaun ºofer reglabil, geamuri+ oglinzi el, mahon, geamuri sel caroserie motocicletã Suzuki,
4 airbag, carte ser-
oglinzi electrice, linie electrice, jante completã, model 2 motor 1100 cmc,
vice, euro 4, ESP,
audio, 6% consum, d i s t r i b u þ i a magneziu, meritã volume, piese CGSXL, an 1993,
volan reglabil, recent schimbata, taxa vãzut, nr. Franþa. schimb ºi elemente perfectã stare de
adusã, nerulatã RO. 110 euro. Preþ 7000 Preþ 1800 euro neg. mecanice. Preþ neg. funcþionare. Preþ 1000
Preþ 2550 euro neg. Tel. euro. Tel. 0740- Tel. 0745-267670. Tel. 0722-355560 euro. Tel. 0751-
0788-025552(77836) 151167 (77854) (77713) (75945) 292870. (77727)
Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008 21

MERSUL TRENURILOR
PLECÃRI DIN DROBETA TR.-SEVERIN

Valabil în perioada 10.12.2007-13.12.2008. Înainte de efectuarea cãlãtoriei solicitaþi


informaþii suplimentare, privind eventuale modificãri, de la staþiile ºi agenþiile CFR.
Nr. tren DESTINAÞIA Plecare
A1692 Bucureºti 00:05
R361 Bucureºti 00:50
P9193 Orºova 01:54
R360 Belgrad 02:20
R696 Bucureºti 02:47
SAMSUNG Cumpãrãri R695 Timiºoara 03:07
P9194 Craiova 04:11
@ V â n d @ Cumpãr A1691 Timiºoara 04.40
Samsung X820, cel P9501 Orºova 06:31
mai subþire tel de
telefoane mobile,
P9502 Filiaºi 06:45
2mpx, variante. noi, second-hand, P9520 Strehaia 08:10
NOKIA Preþ 270 ron E-mail @ Vând utilaje IC592 Bucureºti 09:25
chiar ºi defecte. frigorifice, vitrine IC596 Bucureºti 10:15
@ V â n d b c o s t y y
@uahoo.com. Tel Preþ neg. Tel. verticale, orizontale, IC591 Timiºoara 10:17
Nokia N82, puþin faþã - spate. Preþ neg. P9503 Orºova 11:20
folosit, þiplã, la cutie, 0765-472759 0 7 2 3 - 8 5 6 4 5 4 Tel. 0744-606313, R792 Bucureºti 14:20
cãºti, cablu de date, (77752) 0352-401513(75783) IC595 Timiºoara 15:38
CD, cablu TV, limba
(77580)
P9191 Orºova 15:41
@ Vând maºinã
Românã sau la de spãlat automatã P9504 Craiova 16:58
schimb cu Nokia. Indesit cu defect de R694 Bucureºti 17:20
Preþ 1200 lei fix. Tel. SONY- centrifugare. Preþ R693 Timiºoara 17:34
0765-211564 neg. Tel. 0744-514756 P9195 Timiºoara 18:15
ERICSSON (77577)
(77754) IC594 Bucureºti 19:24
@ Vând Sony P9192 Craiova 19:36
@ V â n d @ Vând 2
generatoare curent IC593 Timiºoara 20:03
Nokia N82 la cutie, Ericsson k770i, 3.2
mpx, la cutie, Honda GX270 de 5
made in Finland, Kw cu 2 prize
actualizare la zi, Sil- impecabil, variante. @ Vând 2 tv monofazice. Preþ neg. M E R S U L MICR OB
MICROB UZEL
OBUZEL OR
UZELOR
ver. Preþ 1200 ron Preþ 150 euro E- color, stare de Tel. 0745-506747
E - m a i l
S .C
.C.. AXI TOURS IZI S .R.L.
S.R.L.
mail bcostyy funcþionare bunã. (77581)
sabin_sabin71 de la la ora
@yahoo.com. Tel
@uahoo.com. Tel Preþ 150 ºi 100 lei. @ V â n d Tr. Severin(Autogara) Craiova 07.00
0765-211564 0765-472759 Tel. 0352-802993 frigider. Preþ neg. Tel. Tr. Severin(Autogara) Craiova 07.45
(77790) (77753) (77811) 0252-317660.(77765) Tr. Severin(Autogara) Craiova 09.30
Tr. Severin(Autogara) Craiova 11.20
Craiova (Autogara) Tr. Severin 10.30
Craiova (Autogara) Tr. Severin 14.30
Craiova (Autogara) Tr. Severin 15.30
Craiova (Autogara) Tr. Severin 17.00
Tr. Severin(Autogara) Reºiþa 07.30
Tr. Severin(Autogara) Resita 10.15
Tr. Severin(Autogara) Reºiþa 13.00
Tr. Severin(Autogara) Reºiþa 15.00
Resita(Autogara) Tr. Severin 06.00
Resita(Autogara) Tr. Severin 08.30
Resita(Autogara) Tr. Severin 14.00
Resita(Autogara) Tr. Severin 16.30

TELEFON PENTRU REZERVAREA LOCURILOR:

0729-990470,
0729-990480
22 Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008

@ Vând Laptop
A c e r , 1 7 " ,
3600Mhz,160 Hdd, 2
CUMPÃRÃRI
Gb DDR2, DVD-RW
Pioneer, web, la cutie, @ Cumpãr
variante. Preþ 470
componente calcula-
euro E-mail bcostyy
tor, plãci video, HDD,
@uahoo.com. Tel
@ Vând Pentium III memorii, etc. Tel.
0765-472759(77750)
500 MHz, 128 RAM, 0252-333413, 0723-
8,4 Gb HDD, monitor, @ Vând monitor Lcd 663086(77572)
VÂNZÃRI jocuri, muzicã. Preþ 3,9 Samsung 940N 19",
@ Vând Duron mil. lei. Tel. 0252- stare excelentã Preþ
800 MHz, DVD-WR, 333413, 0723-663086 600 ron neg. E-mail
FDD, placã sunet, a c h i l e _ 8 0 REPARAÞII-DI-
placã reþea, web-cam, (77573)
HDD 20 GB, 128 Mb @yahoo.com. Tel VERSE
- RAM, monitor 15" @ Vând laptop 0721-452577(77759)
digital, ideal pentru @ Rezolv orice
filme, muzicã, secre- Acer, Intel 1.83Ghz, 80
@ Vând memorii, problemã în domeniul
tariat. Preþ 250 lei. Tel. Hdd, 15,4", impecabil, hard-disc, placã de
0729-936292(73044) calculatoarelor la
variante. Preþ 350 bazã cu sau fãrã
@ Vând Switch euro E-mail bcostyy domiciliul clientului.
procesor, cu probã.
Trendnet 16 porturi. Tel. 0252-333413,
Preþ 70 lei. Tel. 0729- @uahoo.com. Tel Preþ neg. Tel. 0252-
936292(73054) 0765-472759(77749) 317660(77763) 0723-663086(77571)
Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008 23
@ Ve n i t u r i
suplimentare!
OFERTE Garantat! Cãutãm
distribuitori aplicaþie
@Angajez vânzãtor legislativã
/ vânzãtoare computerizatã. Tel.
magazin mobilã, 0744-636580,
cunoºtinþe evidenþã 0351-414686
primarã constituie (77114)
un avantaj. Tel.
0744-830031, @ Societate
0765-263026 comercialã
angajeazã mecanic
@Angajez vânzãtor
sau tinichigiu pentru
/ vânzãtoare pentru
magazin alimentar. montare geamuri
Tel. 0729-152635 auto. Tel. 0723-
(75009) 010157 (77593)

@ Societate @ Societate
comercialã comercialã
angajeazã lãcãtuº. angajeazã barman /
Relaþii la tel. 0252- ospãtar. Relaþii la
329632 (75825) telefon 0740-
240304
@ Angajez
conducãtor auto @ Societate
cat. C ºi E. Relaþii comercialã
la tel. 0753-118030, angajeazã operator
0742-356345 date cu atribuþiuni
(75829) de asistent -
@ Societate
manager. Tel. 0749-
comercialã 409032
angajeazã tâmplari ºi
ajutori de tâmplari.
Relaþii la tel. 0723-
197708, 0252- CERERI
326242 (75891) @ Inginer
@ Angajez constructor (
vânzãtoare cu C.C.2A), caut loc
experienþã pentru de muncã stabil ºi
magazin alimentar, convenabil
salariu atractiv. Tel. financiar, 39 ani, Tel
0755-105879 0754-912488
(76286) (77591)
@ Independent @ Absolventã
angajez, ºofer Litere Românã-
pentru taxi cu Englezã 2008, caut
atestat, chiar ºi loc de muncã într-
femeie. Tel. 0740- un birou de
435070, 0788- traduceri(part
528775 (76343) time). Autorizaþia
@ Societate de traducãtor este
comercialã în curs de
angajeazã personal aprobare. E-mail
pentru bar. Tel. anca_bluesky
0745-259942, @yahoo.com. Tel
0770-769029 0740-273221
(76494) (77760)
24 Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008
Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008 25
26 Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008

2008

Tel. 0352-401024, 0724-584340


Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008 27
28 Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008
@ VÂND MACARA @ Vând urgent @ V â n d
PIVOTANTA 2 dulap cu 2 uºi, pat cu struguri albi sau negri
TONE. PREÞ NEG. ladã din mobila pentru vin( ananas,
algerie). Preþ 1.2 lei/ CUMPÃRÃRI
TEL. 0726-745592 Drobeta, bibliotecã
(77553) cu trei rafturi, kg. Tel. 0730-074891
@ Cumpãr
(77585)
servantã, tv color câine, orice rasã, Preþ
@ Vând maºinã de
Orion, birou cu @ Vând 46 maxim 200 ron. E-mail
fabricat cuie MCC4, babyd0ll_fl0rina
fotoliu, toate în stare capre, 2 þapi, 18 iezi.
stare foarte bunã. Preþ @yahoo.com. Tel
bunã. Preþ foarte Preþ neg. Tel. 0722-
neg. Tel. 0722-355560 0724-277391 (77747)
convenabil. Tel. 580557, 0732-755794
(75971)
@ Vând sobã de 0352-803339, 0770- (77745)
teracotã din demolare @ Vând maºini de 704490 (75781)
+ feroneria (o sobã ºi tâmplãrie profesionale,
jumãtate) maro abric, circular, circular @ Vând colþar
deschis. Preþ 500 lei. multiplu, frezã. Preþ de sufragerie + SPORT-TURISM
Tel. 0741-084453 neg. Tel. 0722-355560 fotoliu, colþarul este
(77587) extensibil, stare foarte @ Vând barcã
(75976)
bunã. Preþ 1000 lei fãrã motor. Preþ neg.
@ Vând uºi ºi Tel. 0744-851088
@ Vând utilaje neg. Tel. 0352-411417
ferestre (2, 3 canate) (77785)
din lemn ºi cu construcþii, semivolã, (76883) @ Inginer 60/
ANIMALEDE GOSPODÃREªTI geamurile montate. cilindru compactor
COMPANIE @ Vând urgent 1,65/65 pensionat
Preþ neg. Tel. 0742- Bitelli, autobetonierã @ CETÃÞEAN
@ Vând covor dormitor cu pat pe medical, divorþat,
@ DRESAJ 020393 (77589) Fiori, Bobcat. Preþ neg. ITALIAN 75 ANI
oltenesc 120/300 ºi mijloc. Preþ 600 lei. VESTIMENTAÞIE- fãrã obligaþii, situaþie
Tel. 0722-355560
CANIN. PREÞ carpetã de perete. @ Vând sobã de (ARÃT MAI
(75984) Tel. 0723-184990 ÎNCÃLÞÃMINTE materialã bunã,
NEG. TEL. 0746-
Preþ neg. Tel. 0729- teracotã cu uºi ºi T Â N Ã R ) ,
202958, 0252-311248 (77578) doresc partenerã
cãrãmizi, stare @ Vând maºinã de @ Vând rochie S A N Ã T O S ,
128716 (76834) (77588) impecabilã, culoare de mireasã Agnes pentru relaþie
cusut Ileana, manualã, @ Vând mobilã PREZENTABIL,
maro închis. Preþ 900 Toma, model 2008. ÎNALT 1,70 M, durabilã, calitãþi mo-
@ VÂND CÃÞEI @ Vând boiler pe în stare foarte bunã. de sufragerie,
lei. Tel. 0740-393582 Preþ 1500 ron. Tel
lemne 100 l + baterie Preþ 150 lei neg. Tel. formatã din 5 corpuri P E N S I O N AT, rale, preferabil
CIOBÃNESC GER- (77751) 0745-388504. (77766)
ºi duº în stare de 0741-521566 (77584) (vitrinã, etajere, NEALCOOLIC, suplã, maxim 50
MAN (LUP) CU funcþionare. Preþ 500 dulap, spaþiu TV, etc). CARACTER BUN, ani, cu petrecerea
PEDIGREE DIN lei neg. Tel. 0728- Preþ 1100 lei neg. Tel. CUAPARTAMENT
timpului vara la casa
PÃRINÞI DE 177187 (77590) 0723-664025. (77582) CAUT DOAMNÃ
MAªINI ªI ALTEDOMENII de vacanþã de la
EXPOZIÞIE CU UTILAJE MOBILIER P E N T R U
R E L A Þ I E Dunãre. Nu
CALIFICATIVE VÂND CASÃ DE
VÂNDABRIC VÂND 2 DURABILÃ. TEL. rãspund la beep.
BANI,
EXCELENT 1. DE FASONAT ªIFONIERE ªI Tel. 0720-163721,
MATERIALEDE PRODUSE GREUTATE1,5 0743-963049
LEMNE. PREÞ BIBLIOTECÃ
PREÞ NEG. TEL. CONSTRUCÞII, AGRICOLE TONE, (77566) 0723-950335
NEG. TEL. 0722- TOATECU DIMENSIUNI
0746-128716 INSTALAÞII (76831)
546824, 0252- CORPURI VÂND STUPI DE ÎNÃLÞIME 1,5 @ Cetãþean
(76843) @ Vând þiglã Leu, 384103 SUPRAPUSE, M, LÃÞIME 0,70
ALBINE - 20 german 58/178 @ D o m n
solzi, plãci (77545) CANAPEACU BUCÃÞI. PREÞ M. PREÞ NEG.
DOUÃ FOTOLII TEL. 0743- cautã partenerã serios, 59 ani, titrat,
azbociment ºi NEG. TEL. 0722-
CHENAR-VÂND ªI DOUÃ 235399 plãcutã, subþiricã, prezentabil, doresc
instalaþie gaz. Preþ 546824, 0252-
MOARÃ DE MÃSUÞE LA (77557) maxim 40 ani, peste
FUNERARE
neg. Tel. 0788- 384103 sã cunosc doamnã
256180 (77583) FURAJECU PREÞ 160cm, pentru
(77542) @ V â n d 53 - 58 ani,
@ Vând loc de CIOCÃNELE. CONVENABIL. dozator bere 2
prietenie/ eventual
@ Vând þiglã solzi, PREÞ NEG. TEL. TEL. 0252- cãsãtorie. Mã prezentabilã, fãrã
veci în Cimitirul @ VÂND 58 capete, dozator suc 5
700 buc. Preþ neg. 0722-546824, 316130, 0740- CAPRE.PREÞNEG. capete. Preþ neg. Tel. descurc în limba obligaþii. Tel. 0766-
Ortodox. Preþ 5000
lei. Tel. 0723-364404 Tel. 0753-028550 0252-384103 159080 TEL. 0749-188987 0744-606313, 0352- românã. Tel 0252- 396457 dupã orele
(77762) (77746) (77546) (74846) (76987) 401513 (75782) 338667 (77535) 18,00. (77647)

LICITAÞIE
S.C.PRO ART SEVERIN S.R.L. cu sediul în Drobeta Turnu Sevein, I.Ghe. -Maºinã electronicã de executat butoniere drepte SunStar model SPS/B-
Bibicescu , nr.6, Judeþul Mehedinþi,anunþã vânzarea prin licitaþie publicã în BH3000G- preþ de vânzare 18.550 lei/buc.- 1 buc.
conformitate cu prevederile legale a urmãtoarelor bunuri: -Maºinã de executat butonierã grea- preþ de vânzare 2.100lei/buc-1 buc.
-Maºinã de cusut cu un ac marca SunStar model KM250A-preþ de vânzare -Maºinã de cusut cheiþe SPS/B-B1201M- preþ de vânzare 11.620 lei/buc.-1
1.045 lei/buc.-1buc. buc.
-Maºinã de cusut nasturi SunStar-SPS/B-1202-02-preþ de vânzare 13.790 -Masã de cãlcat PRIMULA, model ECO DOB 3711 cu braþ- preþ de vânzare
lei/buc-1 buc. 2.340 lei/buc.- 3 buc.
-Maºinã de cusut cu un ac cu servomotor, tãiere de fir-Sun Star-KM-250A- -Masã de cãlcat PRIMULA, model, ECO FL 1700 cu braþ- preþ de vânzare
7S/SPF-5A/SP-200- preþ de vânzare 4.130 lei/buc.-3 buc. 2.340 lei/buc-1 buc.
-Maºinã de cusut tip Uberdek SC7300 M-1-56-G- preþ de vânzare 4.704 lei/ -Fier de cãlcat Primula ECO FL 1.700 cu braþ- preþ de vânzare 293 lei/buc.-
buc.-5 buc. 4 buc.
-Maºinã de cusut cu 2 ace I382- preþ de vânzare 9.660 lei/buc.- 2 buc. -Talpã Teflon cu ramã de aluminiu – preþ de vânzare 23 lei/buc.-4 buc.
-Maºinã de cusut liniarã SunStar KM250 A simplã- preþ de vânzare 1.202 -Dispozitiv pentru maºinã tresa- preþ de vânzare 2.170 lei/buc.-1 buc.
lei/buc- 6 buc. -Generator abur PRIMULA, model ECOVAPOR 2/4- preþ de vânzare 2.763
-Maºinã de cusut stafir- preþ de vânzare 3.031 lei/buc. – 1 buc. lei/buc-2 buc.
-Maºinã de cusut tresa cu 12 ace x 24 fire- preþ de vânzare 6.230 lei/buc.- Preþurile includ T.V.A.
1 buc. Bunurile sunt achiziþionate de noi în luna decembrie 2006.
-Maºinã de cusut ºi surfilat cu 2 ace ºi 5 fire TRIPLAC PEGASUS M752- Licitaþia va avea loc în data de 10 octombrie 2008 ora 10,00 la sediul
13-2X4- preþ de vânzare 3.430lei/buc-4 buc. societãþii din Drobeta Turnu Severin, I.Ghe.Bibicescu, nr.6, Judeþul Mehedinþi.
-Maºinã de cusut ºi surfilat cu 2 ace ºi 4 fire TRIPLAC PEGASUS M752- Taxa de participare la licitaþie este de 10 lei.
13-2X4- preþ de vânzare 3.080 lei/buc-4 buc. Ofertele se primesc la sediul administrativ al societãþii din Drobeta Turnu
-Maºinã de cusut cu douã ace escamont KM 797- preþ de vânzare 5.880 lei/ Severin, I.Ghe.Bibicescu, nr.6, Judeþul Mehedinþi între orele 9,00-16,00.
buc-1 buc. Bunurile pot fi vizitate cu o programare prealabilã.
-Maºinã de cusut cu 2 ace fixe KM 757 – preþ de vânzare 4.480 lei/buc. Relaþii la telefon:0252-310114; 0788-282509
Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008 29
30 Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008

1. TALON COMANDÃ PENTRU


ANUNÞ REPETAT - minim 4 apariþii
com
TALON PENTRU ANUNÞURI PERSOANE FIZICE TIPANUNÞ (se bifeazã tipul dorit):
(EXCEPTÂND RUBRICA PRESTÃRI SERVICII) Anunþ simplu - 1,50 lei /apariþie
TEXT(CUMAJUSCULE): Anunþ majuscule -2,00 lei /apariþie
______________________________________________________________________ Anunþ chenar - 2,50 lei /apariþie
Anunþ negativ - 3,00 lei /apariþie
______________________________________________________________________________________
Pentruanunþurimaimaride25 de cuvintepreþulsedubleazã.
________________________________________________________________________________________ Anunþurile ce depãºesc 40 de cuvinte se calculeazã
_______________________________________________________________________ conform tarifelorde la MARE PUBLICITATE.
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ PREÞURILE SUNTVALABILE PÂNÃ LA 31.12.2008,
______________________________________________________________________ NU SE POT ÎNLOCUI SAU MODIFICA
TEL.
___________________________________________________________________________________ ANUNÞURILE ÎN PERIOADA CONTRACTATÃ.
_________________________________________________________________________________________ CALCUL PREÞ ANUNÞ:
ATENÞIE! ACEST TALON SE COMPLETEAZÃ _____________X ____apariþii =______________lei
ªI SE DEPUNE NUMAI LA REDACÞIE. Achitat cu bon nr. _____________din___________

Numele _______________________Prenumele _______________________Semnãtura __________________

DATA
DE
APARITIE

TALON VALABIL ÎN PERIOADA 16.09.2008 - 30.09.2008


Chioºcuri unde se pot depune
O SINGURÃ
taloanele pentru anunþuri 2. TALON GRATUIT ANUNÞ APARIÞIE
gratuite: SIMPLU persoane fizice MAXIM
25 DE C U V I N T E

DROBETA TR.-SEVERIN
AT E N Þ I E - P E TA L O N S E C O M P L E T E A Z Ã U N S I N G U R A N U N Þ !
18. Str. Criºan colþ cu Pãcii
1. Piaþa MEVA 19. T. Vladimirescu colþ cu str. M.
2. B-dul Cerna (lângã PECO)
Numele _______________ Prenumele ___________________________________________________________
Eminescu, Chioºc ASIDOR,
3.Str. Smârdan colþ cu Str. Calomfirescu 20. B-dul T. Vladimirescu colþ cu str. Adresa ___________________________________________________________________________________
4. Str. Criºan (în Crihala, lângã Intim ) A. Saligny, Chioºc ASIDOR Telefon ______________ Localitatea ________________________________ Semnãtura __________________
5. Autogarã 21. Bulevard T. Vladimirescu colþ cu 1
6. Complex “Central” Decembrie 1918 (informatii care sunt confidenþiale, nu se publicã, dar obligatoriu trebuie completate)
7. Chioºc RODIPET, la ªc. Gen. nr. 2
8. Chioºc RODIPET, str. Cicero
22. Str. Horia colþ cu Piaþa Mircea ATENÞIE! TALOANELE INCOMPLETE NU SUNT PUBLICATE. Nr.540
Nr.540
9. Chioºc RODIPET Stomatologie STREHAIA
10. Splai M. Viteazul colþ cu Criºan Taloanele pentru anunþuri gratuite se
TEXT(MAXIM 25 DE CUVINTE): _________________________________________________________________
11. Chioºc RODIPET Spitalul Judeþean ___________________________________________________________________________________________
VALABIL PÂNÃ LA 30.09.2008
depun la chioºcul RODIPET din centrul
12.Chioºc RODIPET, Dunãrea oraºului
13. Chioºc Str. Traian (vizavi de CEC) ORªOVA
___________________________________________________________________________________________
14. Chioºc Piaþa Centralã Taloanele se depun la chioºcul ___________________________________________________________________________________________
15. Chioºc Rodipet - Carpaþi Asidor, lângã Piaþa 1800.
16. Chioºc T. Vladimirescu cu
Preþ(unde este cazul) __________________________Telefon: __________________________________________
ALTE LOCALITÃÞI
Independenþei Taloanele pentru anunþuri gratuite Codul (numai pentru rubrica Matrimoniale) _________________Rubrica___________________________________
17. Str. Criºan - Liceul Decebal se trimit prin poºtã pe adresa redacþiei.
Anunþurile sunt gratuite în limita a 25 de cuvinte. Nerespectarea acestei condiþii duce la NEPUBLICAREA anunþului!
Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008 31
Piaþa severineanã -16.09-18.09.2008