ANTET

Către - S.C. ___________________ SRL _________________________________ PRIN FAX: ______________________

Nr. _____/___.___.20___ În atenţia Doamnei _____________________

Somaţie de plată

Întrucât au trecut _____ zile de la data scadenta a facturii Nr. _____/___.___.20___, neonorată de dvs., ne vedem nevoiţi să vă reamintim că ne datoraţi suma de ___________ lei (_____-______ achitati). Prin receptia facturii noastre v-aţi asumat riscul unei penalităţi de 0.1% pentru fiecare zi de întârziere a plăţii. Nedorind să ne cerem aceste drepturi pe calea justiţiei, vă acordăm pentru plată un termen de graţie de 7 zile de la primirea prezentei. Orice întârziere este în detrimentul dumneavoastra., mărindu-se zilnic suma penalităţilor. În speranţa că acest incident va fi rezolvat in conditii amiabile asteptam confirmare de plata.

Cu stima, Administrator ___________________

Model oferit de contabilii grupului - http://finance.groups.yahoo.com/group/contacafe_club/