Sunteți pe pagina 1din 1

1

Num rul de nmatriculare

FIA DE NMATRICULARE
Organul financiar
1
Categoria Caroseria Marca

2
1 2 3 4 5 6

De in torul

C DATE DESPRE VEHICUL

3
3

P rin ii: tata Data .....................................................


4 5 6
Tipul Varianta Num rul de omologare/ Anul fabrica iei Num rul de identificare

Nr. proces verbal .................................................

mama

5 TEMPORAR pn la data de .................... 20..........


Masele (kg) Proprie Sarcin util max. autorizat Maxim autorizat pe axe Fa Mijloc Total max. autorizat Sarcina pe crligul de remorcare

N scut: la data de n localitatea Nr. de nmatriculare Vehiculul al c rui de in tor este men ionat la punctul 2 i avnd caracteristicile tehnice prev zute pe verso a fost luat n eviden : DEFINITIV

la Registrul Comer ului

6
7
Spate

Adresa
7

7
Remorcabil cu disp. de frnare

Profesia de baz
8 9
l Serie Putere max. (kW) 1 Tura ie (min ) h n fa pe scaune n picioare

Semn tura i tampila


8 9
Num rul total de locuri Dimensiunile de gabarit (mm) L

Pe rol de enil

Locul de munc

8 Data nmatricul rii


Motorul

Telefoane: ac

s.

Gradul, numele i semn tura lucr torului care a efectuat nmatricularea


10

10

9
11
Fa sau MijlocSpate

Observa ii
12 Trac iunea

Tipul Cilindree 3 (cm ) Sursa de energie Num rul axelor

11

12

Dimens. anvelopelor

13
sau Zgomotul

13

14 (db(A)) 15 cupl de frnare


Viteza max. con-

n mers Presiunea aerului la (bar)

14 15 17 16 18
Sta ia care a efectuat inspec ia tehnic 17

n sta ionare cu dou conducte

16 structiv (Km/h) 18 Culoarea

10 Organul financiar

Num rul de nmatriculare al vehiculului Data ............ Vehiculul al c rui de in tor este men ionat la punctul 11 i avnd caracteristicile tehnice prev zute pe verso poate fi nstr inat

19 Num rul de nmatriculare 20 inspec ia tehnic 21 Nr. c r ii de identitate


Modific ri ce nu afecteaz performan ele i caracteristicile de folosin ale vehiculului Data la care expir

Data primei nmatricul ri

11

De in torul

Modific ri ce nu afecteaz performan ele i caracteristicile de folosin ale vehiculului

12

Data naterii

13

Nr. de nmatriculare la Registrul Comer ului Semn tura i tampila

14

Adresa

Gradul, numele i semn tura lucr torului care a efectuat radierea

Data radierii

ATEN IE! Rubricile din caseta B se completeaz de c tre de in tor. Rubrica din caseta D se completeaz de c tre fostul de in tor. Rubrica 1 i casetele C i E se completeaz numai da c tre autorit i. Completarea se face cu maina de scris.

ATEN IE! Rubricile din caseta A se completeaz de c tre de in tor (1-19 i 21 dup cartea de identitate a vehiculului, 20 dup anexa la certificatul de nmatriculare) Completarea se face cu maina de scris