Sunteți pe pagina 1din 2

ARTA POVESTIRII IN OPERA LUI ION CREANGA Argument CAP I Receptarea didactica a lui Creanga

1. Creanga in manualele alternative


2. Rolul formativ-educativ al operei lui Creanga/ Actualitatea operei lui Creanga

CAP II

Stilul si arta narativa in opera lui Ion Creanga

II 1. Lumea Amintirilor 1.1 Spatiul si timpul copilariei 1.2 Resursele si formele umorului in Amintiri din copilarie 1.3 Originalitatea stilului II 2 . Universul povestilor si povestirilor 2.1 Surse folclorice ale basmulul lui Ion Creanga 2.2 Galeria personajelor 2.3 Arta povestirii II 3. Limbajul prozei narative 3.1 Oralitatea 3.2 Umorul si ironia
3.3 Expresivitatea lui Creanga-

analiza,titlu,fragmente,exercitii,pagini;
CAP I I I Strategii metodice si didactice specifice predarii operei lui Creanga in gimnaziu
III.1 Prezentarea metodelor si tehnicilor de lucru pentru stimularea receptarii operei lui Ion Creanga III.2 Scenarii didactice ameliorative pentru lectura operei lui Ion Creanga III. 3 Evaluarea in activitatea de receptare a textului literar

Concluzii

Anexe Nelamuriri: --capitolul I pare prea formal,

--nu reiese prea clar din structura lucrarii partea de cercetare --unde ar trebui sa prind:- ipoteza si obiectivele cercetarii? si - Organizarea si desfasurarea cercetarii?

-- permite tema aleasa o cercetare comparativa a metodelor moderne , activ-particiaptive cu cele traditionale in eficienta procesului de receptare a literaturii?

--va rog sa faceti absolut orice modificare doriti Multumesc