Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE CONSULTAN

ncheiat astzi ....................


la ........................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul
social n (localitatea) ......................, str. ................................... nr. .............., bloc ............, scara ...........,.
etaj ........, apartament ........., jude/sector ..........................................., nregistrat la Oficiul Registrului
Comerului ............................., sub nr. ..................... din .............................., cod fiscal nr.
................................. din ........................ avnd contul nr. ......................................, deschis la
........................................, reprezentat de ...................., cu funcia de ......................, n calitate de
consultant, pe de o parte,
sau
1.1. ntreprinderea/Asociaia ..............................................................................................................., cu sediul
n (localitatea) .................................... str. ............................................ nr. ....... bloc ........, scara ........,
etaj ........, apartament ..........., sector/jude ........................, posesoarea autorizaiei nr. ............... din
.................., eliberat de Primria .................................................., codul fiscal nr. ...................................
din .........................., avnd contul nr. ................................................, deschis la
........................................, reprezentat de ................................................., cu funcia de
..............................., n calitate de consultant, pe de o parte, i
1.2. S.C. .................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul
social n (localitatea) ......................., str. ............................ nr. ..................., bloc .............., scara
............, etaj ............, apartament ..........., jude/sector ............................., nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului .................................., sub nr. .................. din ................................, cod fiscal nr.
......................................... din ..................., avnd contul nr. ........................, deschis la
.............................., reprezentat de ..........................., cu funcia de
................................................................., n calitate de beneficiar (client), pe de alt parte,
sau
1.2. Asociaia/Fundaia ......................................................................................................................, cu sediul
n (localitatea) ........................................., str. ............................ nr. ................, bloc ........, scara ...........,
etaj ..........., apartament ..........., sector/jude ...................................., nregistrat n registrul persoanelor
juridice prin Sentina civil nr. .............................. din ................................., a Tribunalului
..........................., codul fiscal nr. ............................ din ....................., avnd contul nr. .....................,
deschis la ..............................., reprezentat de ..............................., cu funcia de ........................, n
calitate de beneficiar (client), pe de alt parte,
sau
1.2. ntreprinderea/Asociaia ............................................................................................................, cu sediul
n (localitatea) ......................................., str. ................................... nr. ........., bloc ......., scara ........, etaj
........, apartament ......., sector/jude ..........................., posesoarea autorizaiei nr. ............... din
...................., eliberat de Primria ..........................................., codul fiscal nr. .....................................
din ..............................., avnd contul nr. ............................................., deschis la
......................................., reprezentat de ................................................, cu funcia de
................................................................., n calitate de beneficiar (client) pe de alt parte,
sau
1.2. D ..................................................................., domiciliat n ..............................., str. ...................... nr.
.............., bloc .........., scara ................, etaj ................., apartament .................., sector/jude
......................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ................................................ n (localitatea)
................................................, sector/jude ........................................................................, fiul lui
................................................. i al ...................................., posesorul buletinului (crii) de identitate
seria ........................ nr. ........................., eliberat de ........................, cod numeric personal
......................................................, n calitate de beneficiar (client), pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de consultan, cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Consultantul se oblig s asigure beneficiarului (clientului) urmtoarele servicii:
2.2. Serviciile pe care le asigur consultantul, enumerate la pct. .2.1, vor fi la capacitate i eficien maxim,
astfel: ...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. .
III. PREUL I MODALITI DE PLAT
3.1. Beneficiarul (clientul) se oblig s plteasc consultantului: .....................................................
.................................................................................................................................................. .

3.2. Plata remuneraiei consultantului se va face astfel: ...................................................................


.................................................................................................................................................. .
3.3. a) Beneficiarul (clientul) este de acord s ramburseze consultantului, cheltuielile pe care acesta
le
va efectua pentru realizarea clauzelor contractuale urmnd ca justificarea lor s se fac pe baz de
decont nsoit de documente justificative.
b) Prin cheltuieli rambursabile se nelege: .............................................................................
........................................................................................................................................... .
c) Neplata la termen a cheltuielilor rambursabile are drept consecin suspendarea continurii
lucrrilor pn la achitarea lor de ctre beneficiar (client).
IV. OBLIGAIILE PRILOR
4.1. Consultantul se oblig:
a) s asigure beneficiarului (clientului) consultaii de specialitate la un standard de performan
ridicat;
b) s respecte instruciunile date de beneficiar n ceea ce privete urmrirea obiectivelor stabilite;
c) s nu se angajeze sau s nu negocieze n scopul de a se angaja ntr-o activitate, cu deosebire
de consultan, n conflict cu interesele beneficiarului (clientului);
d) s predea lucrarea/lucrrile convenit(e) la timp i n bune condiii.
4.2. Beneficiarul (clientul) se oblig:
a) s pun la dispoziia consultantului datele, informaiile i documentele necesare ndeplinirii
obligaiilor asumate de acesta;
b) s plteasc remuneraia stabilit, n cuantumul, n condiiile i la termenele stabilite prin
prezentul contract, precum i cheltuielile stabilite de comun acord, potrivit prevederilor pct. 3.3.
V. CLAUZA PENAL
5.1. n caz de nerespectare a duratei (termenului) stabilite prin prezentul contract, consultantul se oblig s
plteasc penalizri de ..... % pe zi de ntrziere din valoarea serviciilor neefectuate.
5.2. Neplata la termen a remuneraiei stabilite, precum i a cheltuielilor rambursabile are drept consecin
obligarea beneficiarului la penaliti de ntrziere de .................................... % pe zi.
VI. FORA MAJOR
6.1. Nici una dintre prile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/i de executarea n mod
necorespunztor - total sau parial - a oricrei obligaii care i revine n baza prezentului contract, dac
neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obligaiei respective a fost cauzat de fora major,
aa cum este definit de lege.
6.2. Partea care invoc fora major este obligat s notifice celeilalte pri, n termen de ................... (zile,
ore), producerea evenimentului i s ia toate msurile posibile n vederea limitrii consecinelor lui.
6.3. Dac n termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prile au
dreptul s-i notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s pretind
daune-interese.
VII. NOTIFICRI
7.1. n accepiunea prilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este valabil
ndeplinit dac va fi transmis la adresa/sediul prevzut n partea introductiv a prezentului contract.
7.2. n cazul n care notificarea se face pe cale potal, ea va fi transmis, prin scrisoare recomandat, cu
confirmare de primire (A.R.) i se consider primit de destinatar la data menionat de oficiul potal
primitor pe aceast confirmare.
7.3. Dac confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup
cea n care a fost expediat.
7.4. Notificrile verbale nu se iau n considerare de nici una dintre pri, dac nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalitile prevzute la alineatele precedente.
VIII. LITIGII
8.1. n cazul n care rezolvarea nenelegerilor nu este posibil pe cale amiabil, ele vor fi supuse spre
soluionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedur aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc,
organizat de Camera de Comer i Industrie a Romniei.
sau
8.1. Prile au convenit ca toate nenelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din
interpretarea, executarea sau ncetarea acestuia s fie rezolvate, pe cale amiabil de reprezentanii lor.
8.2. n cazul n care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil prile se vor adresa instanelor
judectoreti competente.
IX. CLAUZA DE CONFIDENIALITATE
9.1. Prile se oblig s pstreze confidenialitatea datelor, informaiilor i documentelor pe care le vor deine
ca urmare a executrii clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr.
........ .
X. NCETAREA CONTRACTULUI
10.1. Prezentul contract de consultan nceteaz n urmtoarele situaii:
a) la expirarea duratei/mplinirea termenului pentru care a fost ncheiat;

b) dac beneficiarul (clientul) face dovada c, consultantul este angajat sau negociaz s se
angajeze ntr-o activitate, cu deosebire de consultan, n conflict cu interesele beneficiarului
(clientului);
c) n urma notificrii scrise a uneia dintre pri;
d) consultantul sau beneficiarul (clientul) nu-i respect una dintre obligaiile pe care i le-a asumat
prin prezentul contract.
10.2. Partea care invoc o cauz de ncetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte pri
cu cel puin ..... zile nainte de data la care ncetarea urmeaz s-i produc efectele.
10.3. Beneficiarul (clientul), indiferent de cauza de ncetare a prezentului contract, are obligaia s plteasc
consultantului contravaloarea serviciilor pe care i le-a prestat, n virtutea clauzelor acestuia.
10.4. Prevederile prezentului capitol nu nltur rspunderea prii care, din culp, a cauzat ncetarea
contractului.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiional ncheiat ntre prile contractante.
11.2. Prezentul contract, mpreun cu anexele sale, care fac parte integrant din cuprinsul su, reprezint
voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre acestea, anterioar sau ulterioar ncheierii
lui.
11.3. n cazul n care prile i ncalc obligaiile, neexercitarea de partea care sufer vreun prejudiciu a
dreptului de a cere executarea ntocmai sau prin echivalent bnesc a obligaiei respective nu nseamn
c ea a renunat la acest drept al su.
11.4. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de ............................................. exemplare din care
................................... astzi ........................., data semnrii lui.
CONSULTANT
BENEFICIAR
Anex

ANGAJAMENT
Prezentul angajament pentru pstrarea confidenialitii datelor, informaiilor i documentelor a fost
ncheiat ntre .................................... i ................................................... i este conex contractului ncheiat
ntre acestea i nregistrat sub nr. ........................................................ din .............................
I. OBIECT
1. Informaiile pe care le obine (numele persoanei fizice sau, dup caz, juridice)
.......................................................................................................... ca efect al executrii contractului
sus-menionat sunt strict confideniale.
2. Sunt confideniale urmtoarele informaii:
a) situaia financiar;
b) proiectele de afaceri;
c) produsele nelivrate pieei;
d) procesele de fabricaie;
e) licenele sau brevetele de invenii;
f) alte informaii care reprezint poziia pe pia a (numele/denumirea) .............................. .
3. De asemenea, sunt confideniale i urmtoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispoziia
(numele, denumirea) ........................................................................................................
II. SFERA CIRCULAIEI INFORMAIILOR
4. (numele/denumirea) ......................................................................................................................... poate
dezvlui informaii sau poate pune la dispoziie documente dintre cele menionate la pct. 2 sau 3 numai
persoanelor implicate n executarea clauzelor contractului sus-menionat.
5. Persoanele implicate n executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici i alte
categorii de persoane, nu vor putea dezvlui informaiile confideniale, cu excepia cazului n care
(numele/denumirea) ............................................................................................................... aprob n
scris aceast posibilitate.
6. (numele/denumirea) ....................................................................................................................... va folosi
informaiile numai n scopul lurii unor decizii cu privire la executarea contractului sus-menionat, fiind
inute s nu le utilizeze n nici un alt scop.
III. DURATA ANGAJAMENTULUI
7. Durata prezentului angajament este .........................................., n afar de cazul n care una dintre pri
notific n scris celeilalte ncetarea lui nainte de termen.

8. Notificarea prevzut la pct. 7 trebuie s fie fcut cu ............ zile nainte de a deveni efectiv hotrrea,
dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.
IV. SANCIUNI PENTRU NERESPECTAREA ANGAJAMENTULUI
9. Partea care ncalc prevederile prezentului angajament se oblig la plata unor despgubiri astfel:
.......................................................................................................................................................
10. Exonereaz de rspundere urmtoarele situaii:
a) dac informaiile erau cunoscute nainte de a fi fost obinute de la ..................................;
b) informaia a fost primit dintr-o surs neconfidenial;
c) dezvluirea informaiei s-a fcut dup ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
d) informaia era de circulaie public la data dezvluirii ei;
e) .............................................. a fost obligat n mod legal s dezvluie informaia.
V. NCETAREA ANGAJAMENTULUI
11. ncetarea angajamentului are loc la ncheierea duratei lui.
12. La data ncetrii lui, informaiile prevzute la pct. 2 i 3 nu mai au caracter confidenial, cu toate
consecinele ce decurg din aceasta.
Prezentul angajament s-a ncheiat n ................................... exemplare din care ......................, astzi
................................................
SEMNTURILE PRILOR

S-ar putea să vă placă și