Sunteți pe pagina 1din 1

PORTOFOLIUL PROFESORULUI OPIS

1. Date personale
CV actualizat Fisa postului Memoriu de activitate Incadrarea pe discipline si numar de ore Orare Fisa de autoevaluare Structura anului scolar

2. Activitate didactica
Programa scolara in vigoare pe anul in curs Planificarea calendaristica a materiei Planificarea materiei pe unitati de invatare Modele de teste de evaluare Criterii de performanta

3. Performante
Calendarul de desfasurare al concursurilor si olimpiadelor scolare Metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor si olimpiadelor scolare Programa pentru concursuri si olimpiade scolare Tabel nominal cu elevii selectionati pentru a participa la concursurile si olimpiadele scolare Orarul intalnirilor pentru pregatire suplimentara Planificarea materiei pentru pregatire suplimentara

4. Perfectionare
Copie a articolelor si publicatiilor

5. Materiale
Regulamentul intern de organizare si desfasurare a activitatii in Colegiul National Decebal Deva Corespondenta, adrese ISJ, MECTS, etc.