Hidrocarburi

2.1. Alcani, alchene, alcadiene, alchine
1*. Care din urmatoarele afirmatii este incorecta? a) alchinele prezinta izomerie de catena, de pozitie si de functiune; b) formula moleculara a alchinelor este CnH2n+2; c) alchinele au proprietati asemanatoare alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon; d) acetilena este partial solubila în apa si are caracter slab acid; e) flacara oxiacetilenica obtinuta prin arderea acetilenei este folosita la taierea si sudarea metalelor. 2*. La încalzirea n-hexanului în prezenta clorurii de aluminiu, prin transformare completa, rezulta: a) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; b) 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; c) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; d) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan; e) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan. 3*. Oxidarea cu dicromat de potasiu si acid sulfuric a unui amestec echimolecular de alchene izomere posibile, duce la obtinerea unui amestec de acid acetic, acid propionic, acetona, metil-etil-cetona, acid butiric, acid izobutiric, dioxid de carbon si apa. Formula moleculara a alchenelor este: a) C4H8; b) C5H10; c) C7H14; d) C6H12; e) C4H6.

4*. Halogenarea fotochimica a metanului cu un amestec de clor si brom conduce teoretic la obtinerea a: a) 2 compusi micsti; b) 5 compusi micsti; c) 6 compusi micsti; d) 4 compusi micsti; e) 3 compusi micsti. 5*. Care este numarul de cicloalcani cu formula moleculara C5H10 ce contin în molecula un singur atom de carbon tertiar? a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) nici unul.

6*. Pentru alcanii este caracteristica: a) izomeria de functiune; b) izomeria de catena; c) izomeria geometrica; d) tautomeria; e) izomeria de pozitie. 7*. Numarul de izomeri ce corespund formulei moleculare C8H18 este: a) 16; b) 15; c) 18; d) 14; e) 17. 8*. Câti izomeri corespunzatori formulei moleculare C6H14 contin atomi de carbon cuaternar? a) 1; b) 3; c) 2; d) 4; e) 5. 9*. Cantitatea cea mai mare de agent oxidant folosit la oxidarea energica a alchenelor este consumata de: a) R-CH=CH-R; b) R-CH=CH2;

10*. Denumirea incorecta este: a) 2,3,3-trimetilhexan; b) 2-etil-2-metilbutan; c) 2,2-dimetillhexan; d) 3-etil-3-metilpentan; e) 2,2-dimetilbutan. 11*. Alegeti hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare fotochimica formeaza 4 izomeri monoclorurati: a) n-pentanul; b) 2-metilpentanul; c) 2-metilbutanul; d) izobutanul; e) neopentanul. 12*. Câti radicali monovalenti se pot obtine din alcanii cu cinci atomi de carbon în molecula? a) 4; b) 5; c) 6; d) 9; e) 8 13*. Câti radicali divalenti se pot obtine pornind de la butan? a) 6; b) 5; c) 4; d) 2; e) 3. 14*. Câti compusi monoclorurati se pot obtine prin clorurarea fotochimica a neopentanului?

c) 2-metilbutan. e) 2. b) neopentan. Hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare la lumina formeaza doi izomeri diclorurati este: a) izopentan. e) 1. d) 3. Alcanii reactioneaza direct la lumina cu: a) numai cu clorul. b) sunt solubili în apa. c) au densitatea mai mare decât unitatea. c) izomerie de catena. b) izomerie geometrici. 16*. e) izomeri de functiune.a) 2. Între ciclobutan si ciclohexan este o relatie de: a) izomerie de pozitie. d) n-pentan. d) numai cu fluorul. c) numai cu bromul. . e) atât cu clorul cât si cu bromul. b) 4. 15*. Alegeti afirmatia corecta referitoare la alcani: a) legaturile C-H sunt nepolare.2-dimetilbutan. 17*. c) 5. d) nici o relatie. b) numai cu iodul. 18*.

d) n-heptan. e) raportul dintre numarul atomilor de C si H din molecula este n/2n-2. e) 2n+1. e) 4 atomi. rezulta ca substanta A este: a) n-hexan. stiind ca C este o alchena. În care din aceste procese raportul molar hidrocarbura:oxigen este 1:3? . d) 7 atomi. c) 5 atomi. Fie ecuatia reactiei A ─> B + C. Numarul minim de atomi de carbon din molecula unui alcan prin a carui cracare sa rezulte si 1-hexena este de: a) 8 atomi. 22*. c) n-octan. b) 6 atomi. 21*. 20*. 19*. c) 3n/2. b) n-butan.d) atomii de C au hibridizare sp2. b) (3n-1)/2. Se ard complet etena si etanul. B ocupa locul doi în seria de omologi iar C ocupa locul trei. În ecuatia reactiei generale de ardere a alchinelor coeficientul x are valoarea: CnH2n-2 + x O2 ─> n CO2 + (n-1) H2O a) 3(n-1)/2. d) 2n/2. e) n-pentan.

e) în nici unul din cele doua procese.7-pentametilnonan.2. 23*.4-tetrametilpentan. În conditii normale. Derivatul diclorurat vicinal al etanului se numeste: a) clorura de etilen.4. e) clorura de etin.3.1-dicloroetan.a) arderea completa nu este posibila decât la alcani.5.3.4.5-tetrametilhexan.7. d) clorura de etiliden. c) 1-izopentil-1.5. b) 1-izopentil-1.3. sunt lichizi alcanii: a) C4-C17.2.5-tetrametilhexan. b) la arderea etenei. d) 3. b) 1. e) 2.2. c) clorura de etil. c) la arderea etanului.8-pentametilnonan. Denumirea corecta a hidrocarburii de mai jos este: a) 1-izopentil-1. d) în ambele cazuri. .6. 25*. 24*.

d) C4-C15. 8000C. Gazul de sinteza este: . c) densitatea scade cu cresterea numarului de atomi de carbon. e) se mai numesc parafine. Al2O3. Izomerizarea alcanilor decurge în urmatoarele conditii: a) Pt. c) dau numai reactii de substitutie. b) se dizolva în solventi polari. Alcanii se mai numesc si parafine deoarece: a) contin numai legaturi multiple. 10000C. d) au o reactivitate crescuta comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi. 27*. e) C4-C18. c) C5-C15. d) Ni. AlCl3. d) termenii gazosi au miros specific. b) au reactivitate mica comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi. 29*. c) 50-1000C. 26*. e) în prezenta luminii. e) contin numai atomi de carbon primari si secundari. Indicati afirmatia corecta referitoare la alcani: a) punctele de fierbere cresc cu ramificarea catenei. b) 50-1000C. 28*.b) C5-C17.

c) halogenare. c) dioxid de carbon. e) cracare. d) substitutie. e) acid cianhidric. .a) monoxid de carbon. c) transformari ale alcanilor în alchene. 30*. c) gaz de sinteza. rezulta: a) metanal. 8000C). d) procese chimice prin care alcanii se ciclizeaza. Reactiile de izomerizare ale alcanilor sunt: a) reactii de hidrogenare a alcanilor. d) amestec de monoxid de carbon si hidrogen. b) amestec de monoxid de carbon si dioxid de carbon. b) metanol. Prin reactia metanului cu vapori de apa (Ni. d) formaldehida. 32*. e) amestec de dioxid de carbon si hidrogen. b) reactii în care normal alcanii se transforma în izoalcani. 31*. Legaturile C-C din alcani se desfac în reactiile de: a) dehidrogenare. b) hidrogenare. e) reactii în care alcanii se oxideaza.

c) 3 izomeri. 35*. b) doi alcani si doua alchene. c) numai catene de atomi de carbon ramificate. b) 2 izomeri. d) atomi de C hibridizati sp2 cât si sp3. . e) numai atomi de C primari. 36*. b) numai atomi de C hibridizati sp3. e) patru alcani si patru alchene. d) 6 izomeri.33*. b) oxizilor metalici. Clorurarea sau bromurarea alcanilor sunt procese ce pot avea loc în prezenta: a) sarurilor de amoniu. La cracarea n-heptanului se poate obtine un amestec format din: a) trei alcani si doua alchene. d) V2O5. c) doi alcani si trei alchene. La izomerizarea n-pentanului rezulta un amestec ce contine: a) 4 izomeri. e) P2O5. d) cinci alcani si cinci alchene. În molecula metilciclohexanului se gasesc: a) numai atomi de C hibridizati sp2. 34*. c) luminii.

b) arene. în prezenta de acid sulfuric. e) una singura. c) doua. 37*. din: a) 3-hidroxi-3-metilbutan. . e) alchene. 38*. d) alcani. 40*. d) cinci. Formula moleculara C6H12 corespunde la: a) alcadiene. 39*.e) 5 izomeri. c) 2-bromo-3-metilbutan. d) 1-hidroxi-3-metilbutan. b) patru. e) 1-hidroxi-2-metilbutan. c) 1-hidroxi-3-metilpentan. 3-Metil-1-butena se poate obtine prin eliminarea apei. c) cicloalchene. Câte metilciclobutene exista? a) trei. b) 2-hidroxi-2-metilbutan. La aditia acidului bromhidric la 2-metil-1-butena se formeaza: a) bromura de izobutil b) bromura de secbutil.

c) reactia de hidrogenare. geometrica. b) de pozitie si geometrica. c) de catena. e) doar la aditia apei. 44*. e) de catena si geometrica. 43*. e) 1-bromo-2-metilbutan. . 42*. Regula lui Markovnikov se aplica: a) numai în cazul hidracizilor. Prin oxidarea unei alchene cu dicromat de potasiu în mediu acid (H2SO4) se obtine un acid monocarboxilic.d) 2-bromo-2-metilbutan. dioxid de carbon si apa. d) aditia hidracizilor. e) aditia apei. geometrica si de pozitie. Reactia prin care se poate diferentia 1-pentina de 1-pentena este: a) reactia cu apa de brom. optica si de pozitie. 41*. c) aditiei apei si hidracizilor la alchenele nesimetrice. Indicati natura atomilor de carbon implicati în legatura dubla: a) secundari. d) de catena. b) tuturor reactiilor de aditie la alchene. b) formarea de acetiluri. Ce tip de izomerie pot prezenta alchenele cu 6 atomi de carbon? a) de catena si de pozitie. d) numai la aditia acidului sulfuric la alchene.

Care sunt cei doi alcooli izomeri? a) A: 2. d) tertiari. b) 3-metil-2-pentanol.5-dimetil-1-hexanol. 46*. Se poate obtine 3.3-dimetil-2-butanol.3-dimetil-2-hexanol.3-dimetil-2-hexanol. c) A: 2. d) 3.b) unul secundar. . c) unul secundar.3-dimetil-3-hexanol. b) A: 2. d) A: 2. celalalt tertiar.6-dimetiloctanul prin hidrogenarea a: a) doua alchene. Alchena. d) sase alchene. Alcoolul cu formula moleculara C6H14O prin deshidratarea caruia se obtine o alchena ce formeaza prin oxidare numai acetona este: a) 2-metil-1-pentanol. celalalt cuaternar. e) cuaternari. 47*. acetona si acid 3-metilbutanoic. B: 2. e) 2.5-dimetil-3-hexanol. B: 2.3-dimetil-2-butanol.5-dimetil-2-hexanol. c) 2-metil-2-pentanol. e) trei alchene. c) patru alchene. 45*. b) cinci alchene. obtinuta prin eliminarea apei din alcoolii izomeri (A si B) cu formula moleculara C8H18O formeaza. B: 2.5-dimetil-2-hexanol. prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. e) nici una din perechile de mai sus. B: 2.3-dimetil-1-hexanol.

51*. b) 2-etil-5-metil-1-heptena. c) 3-etil-5-metil-1-heptena. se obtin: a) dioli vicinali. b) 1-pentena. c) trei izomeri monoclorurati. e) acizi carboxilici. 50*.48*. b) aldehide. 49*. d) 2. . e) un singur compus monoclorurat.5-dietil-4-hexena. Prin oxidarea alchenelor cu KMnO4. Denumirea corecta a compusului de mai jos este: a) 2. la 5000C. d) hidroxiacizi. Indicati alchena formata prin deshidratarea unui alcool primar C6H14O care prin oxidare energica conduce la 2-pentanona. d) un derivat trihalogenat geminal. dioxid de carbon si apa: a) 2-pentena.5-dimetil-2-heptena. Prin tratarea cu clor a 2-metil-1-butenei.5-dietil-5-hexena. se formeaza: a) doi izomeri monoclorurati. c) cetone. b) un derivat diclorurat geminal. în solutie slab bazica (reactiv Bayer). e) 2.

Alchena. 53*.3-dimetil-2-hexena. La oxidarea blânda a propenei se observa: a) decolorarea solutiei. e) aparitia unui precipitat. Alchena prin oxidarea careia. d) 2-metil-1-heptena. 55*.3-butadiena. c) mentinerea culorii initiale. 52*. e) 1.2-butadiena. c) 2-metil-3-heptena. d) decolorarea solutiei si formarea unui precipitat brun de dioxid de mangan. dioxid de carbon si apa este: a) 1. b) colorarea solutiei. b) 2-metil-2-heptena. b) 2-butina.c) 2-metil-1-butena. 54*. c) 2-metil-1. cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. Hidrocarbura nesaturata cu cinci atomi de carbon care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza numai acid cetopropionic. prin a carei oxidare cu permanganat de potasiu în mediu de acid sulfuric rezulta un mol de acetona si un mol de acid pentanoic. este: a) 3-metil-1-heptena. se formeaza acid 2-metilbutanoic si metil-tertbutil-cetona este: .3-butadiena. d) 2-metil-1-pentena. d) 2-butena. e) 2-metil-2-pentena. e) 2.

2.4. d) 2. b) 2-hidroxipentanul.4-trimetil-3-hexena. . b) alcoolul nu poate fi deshidratat.2-dimetil-1-pentanolului se obtine o alchena în care legatura dubla este: a) disubstituita simetric. d) monosubstituita. c) trisubstituita.5-trimetil-3-hexena. 57*. d) 3-hidroxipentanul. 58*. c) 1-hidroxipentanul.5-tetrametil-3-hexena.2-dimetilpropanul.3. Prin eliminare de apa nu formeaza alchena: a) 2-hidroxi-2-metilbutanul.5-tetrametil-3-hexena.a) 2. d) 1-pentena.2. 56*. care în reactia de oxidare consuma cea mai mica cantitate de dicromat de potasiu.3. c) 2.4-trimetil-3-hexena. e) 1-hidroxi-2.3. b) 2. e) 2. este: a) 2-metil-propena. b) 2-metil-1-butena. e) disubstituita asimetric.3. Alchena cu formula moleculara C5H10. în prezenta acidului sulfuric. La deshidratarea 2. c) 2-metil-2-butena.

c) 2-metil-3.2-dibromo-3-metil-2-butena. b) 5-metil-2.4-octadiena.4-dibromo-2-metil-1-butena.5-dimetil-1.3-butadiena se obtine ca produs majoritar: a) 1.e) 2-pentena.5-hexadiena. e) 3-metil-3. Hidrocarbura care prin oxidare cu dicromat de potasiu. 60*. formeaza acid oxalic.dimetil-2. e) 2. b) 2. butanona si acid propionic în raportul molar 1:1:1 este: a) 5-metil-2.5-octadiena.3-dibromo-3-metil-1-butena. e) 3. 62*.4-dimetil-1.5-octadiena. b) 1. 61*. Diena cu formula moleculara C8H14 care formeaza prin oxidare energica si compusul de mai jos este: a) 2.4-dimetil-1.3-dibromo-2-metil-2-butena.4-hexadiena.5-octadiena. 59*.4. în mediu de acid sulfuric. Prin aditia bromului la 2-metil-1. Acetilena se solubilizeaza partial în apa: .2-hexadiena. d) 3-metil-2.4-octadiena. d) 3.4-dibromo-2-metil-2-butena.5-hexadiena.4-dimetil-1. c) 1.4-hexadiena. c) 2. d) 1.

3. d) acidul sulfuric. c) 3. b) datorita faptului ca are tripla legatura. La oxidarea acetilenei cu KMnO4. 8. c) acidul acetic. b) acidul cianhidric. 2. b) 2. 6. 8. 6. e) apa. La 800C. 63*. y. în prezenta clorurii cuproase si a clorurii de amoniu. 64*.a) pentru ca este primul termen al seriei omoloage. b) 1-hexina. 4. Dintre compusii de mai jos formeaza acetiluri cu metalele tranzitionale: a) izoprenul. e) datorita prezentei celor 2 atomi de carbon triplu legati. 7. 3. z au valorile: a) 2. în mediu slab bazic. c) 2-hexina. 4. acetilena reactioneaza cu: a) acidul clorhidric. conform reactiei: x C2H2 + y KMnO4 +z H2O coeficientii x. c) datorita absentei polarizarii moleculei. d) 3. 65*. e) 3. d) datorita polarizarii legaturii C-H. x C2H2O4 + y MnO2 + y KOH .

. d) de oxidare. Reactia acetilenei cu hidroxidul de diaminoargint (I) este o reactie: a) de tip redox. 66*. e) 2-pentina. b) Pd (depus pe un suport solid) fin divizat. 69*. d) formarea acetilurii disodice. c) Ni fin divizat. Reactia de hidrogenare a acetilenei cu formare de etena are loc în prezenta: a) Na metalic. d) oricarui oxid metalic. e) cu transfer de electroni. e) Pd (depus pe un suport solid) otravit cu saruri de Pb. Reactia de aditie a acidului clorhidric la acetilena are loc în urmatoarele conditii: a) KOH/solutie alcoolica. 68*. b) oxidarea etenei. b) HgCl2/t0C. e) formarea acetilurii de diargint.d) 4-metil-2-pentina. c) de substitutie. c) formarea acetilurii de dicupru. 67*. Clorhidratul de hidroxilamina se întrebuinteaza la: a) formarea acetilurii monopotasice. b) de reducere.

73*. c) reactia cu apa de brom. e) Cu2Cl2/NH4Cl.c) (CH3COO)2Zn/2000C. acetilena se transforma în: a) cetona. d) covalent-coordinativa. si un mol de acetilura de dicupru (I) formeaza în urma reactiei cu apa: a) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de potasiu. un mol de acetilura de diargint. c) covalenta. 1-Pentina în amestec cu 2-pentina. 71*. d) reactia cu clorura de diamino-cupru (I). puternic polarizata. d) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de cupru (I). În acetilurile metalelor alcaline si alcalino-pamântoase. legatura C-metal este: a) covalenta. c) doi moli de acetilena. Prin oxidare cu permanganat de potasiu în mediu bazic. 72*. b) covalenta. se poate recunoaste prin: a) reactia de hidrogenare. nepolara. Un amestec format dintr-un mol de acetilura monopotasica. . b) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de argint (I). e) reactia cu permanganat de potasiu în solutie acida. d) HgSO4/H2SO4. e) ionica. 70*. slab polarizata. b) reactia cu permanganat de potasiu în solutie bazica. hidroxid de cupru (I) si hidroxid de argint (I). e) doi moli de acetilena.

C3H6 si C3H4 prin doua vase spalatoare care contin. în exces. c) X-H2O. Z-Zn. d) acid dicarboxilic. 75*. 76*. Y-Ag. la 25000C? a) acetilura monosodica. c) acetilura disodica. b) X-H2O. în cuptoarele electrice. e) oxidul de calciu. b) C3H6 si C3H4. solutie cuproasa amoniacala si. În reactia: X. e) diol vicinal. Y-H2O2 Z-H2O. Y-HgSO4. . Y-KMnO4. respectiv apa de brom. Y-KMnO4. d) acetilena. gazele retinute sunt: a) C3H8.b) aldehida. e) X-O3. C3H6 si C3H4. Z-H2O. Care este compusul ce se obtine în urma reactiei dintre varul nestins si carbune. Z-H2SO4. c) α-dicetona. La trecerea succesiva a unui amestec de C3H8. Y. Z-H2SO4. 74*. d) X-O2. Z sunt: a) X-H2SO4. b) acetilura de calciu.

b) butan-hexan. e) C3H8 si C3H6 . c) pentan-octan. PNA-ul se obtine prin polimerizarea: a) cloroprenului. d) aditie a HCl. e) heptan-nonan . În secventa de reactii: . e) aditie a HCN. 79*.c) C3H8 si C3H4. e) acrilonitrilului. 77*. d) octan-decan. b) aditie a bromului. d) acetilenei. Care dintre urmatoarele perechi de alcani sunt omologi? a) nonan-decan. c) aditie a hidrogenului. 80*. b) clorurii de vinil. 78*. Pentru acetilena Cu2Cl2 si NH4Cl sunt catalizatori în reactia de: a) aditie a apei. c) acetatului de vinil. d) C3H8.

c) alcoolul etilic. Afirmatiile corecte referitoare la aditia halogenilor la alchene sunt: a) reactia cu bromul are loc în prezenta luminii. iar F este un compus organic monoclorurat cu molecula formata din 10 atomi si cu masa moleculara 88. b) 2-cloro-1. e) 1-cloro-1-butena.3-butadiena. Care este substanta H din succesiunea de reactii de mai jos. 82. .substanta A este o hidrocarbura. b) reactia nu decurge în aceleasi conditii pentru toti halogenii. e) acetatul de vinil. Substanta F este: a) 1-cloro-2-butena. 81*. d) acetaldehida. d) 2-clorobutan. stiind ca A este CaO? a) alcool vinilic. c) 1-clorobutadiena. b) clorura de vinil.5. c) reactia cu fluorul are loc în prezenta luminii.

84.2-dimetilpropan. 83. b) reactioneaza usor cu apa. e) alchinele prezinta izomerie geometrica. d) explodeaza usor. . Care sunt afirmatiile incorecte referitoare la acetilura dipotasica? a) are culoare rosie. Alegeti afirmatiile incorecte: a) datorita polarizarii legaturii H-C acid. c) alchinele se oxideaza mai greu decât alchenele. d) aditia hidracizilor la alchene nesimetrice nu respecta regula lui Markovnikov. 86. e) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mici decât ale n-alcanilor corespunzatori. 85. atomii de hidrogen din acetilena au caracter slab . e) reactia cu clorul sau bromul are loc în solventi inerti. e) are miros neplacut.d) aditia de brom este instantanee si este folosita pentru recunoasterea alchenelor. Afirmatiile corecte sunt: a) unghiurile de valenta din alcani sunt de 109028'. c) este un precipitat insolubil în apa. Alcanii ce pot fi obtinuti prin hidrogenarea unei alchene sunt: a) 2. d) dehidrogenarea alcanilor este o reactie de substitutie. b) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mari decât ale n-alcanilor corespunzatori. b) propina nu formeaza acetiluri. c) cicloalcanii contin în molecula numai atomi de carbon primari.

d) 2-butina + vinilacetilena + 2-pentina. e) din n-hexan deriva trei radicali monovalenti. cicloalchenele. Au aceeasi nesaturare echivalenta: a) cicloalcanii si alcanii.2. b) acetilena + fenilacetilena + vinilacetilena. c) alcadienele.3. acetilena se poate transforma în: . c) combustia n-hexanului este un proces exoterm. d) 2. e) 2. 89. alchinele. c) 2.3-trimetilbutan. c) 1-butina + propina + 2-butina.3-tetrametilbutan. b) în conditii normale este gaz. 87. 88. Referitor la n-hexan sunt corecte afirmatiile: a) prin cracare conduce la un amestec de opt hidrocarburi.b) 2. b) alchenele si alchinele. În conditii adecvate.2. d) alchenele si cicloalchenele.3-dimetilbutan. e) alchenele si cicloalcanii. d) din n-hexan deriva patru radicali monovalenti.2.3.3-tetrametilpentan . 90. Care din urmatoarele amestecuri echimoleculare reactioneaza cu aceeasi cantitate de clorura de diaminocupru (I)? a) 1-butina + acetilena + 1-pentina. e) alilacetilena + vinilacetilena + fenilacetilena.

c) au densitati mai mari decât apa. Afirmatiile corecte referitoare la ciclopentan sunt: a) este o hidrocarbura saturata cu N. e) de la alcanul cu patru atomi de carbon apare izomeria de pozitie. 93. d) clorura de vinil. d) este un omolog al ciclohexanului. 91. 92. c) este izomer cu pentenele. . care din afirmatiile de mai jos sunt incorecte? a) termenii consecutivi ce difera printr-o grupa metin formeaza o serie omoloaga. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la alcanii lichizi si solizi sunt: a) au densitate mai mare decât a apei si creste cu cresterea numarului de atomi de carbon. b) sunt insolubili în apa.E. d) au formula generala CnH2n+2. e) ciclopropan. c) sunt insolubili în solventi organici nepolari. b) se obtine prin hidrogenarea catalitica a benzenului. d) punctele de fierbere scad cu cresterea masei moleculare. e) punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. b) vinilacetilena.a) etena. Referitor la alcani. c) etan.=1. e) prezinta numai atomi de carbon primar. b) în molecula alcanilor toti atomii de C sunt hibridizati sp3.

b) gaz de sinteza. Industrial. b) piroliza. c) formaldehida. b) substitutie. Alcanii nu participa la reactii de: a) oxidare. la t<6500C. e) piroliza. 96. astfel: a) cracare. 95. descompunerea termica a alcanilor se clasifica dupa temperatura de lucru. . b) aditie. la t>6500C. la t<6500C. c) dehidrogenare. 97. d) reducere. la t>5500C. c) cracare. d) acid cianhidric. e) izomerizare.94. la t>6500C. d) oxidare. c) izomerizare. d) piroliza. Legatura C-H se rupe la: a) ardere. e) substitutie. Metanul poate forma prin oxidare în diferite conditii: a) alcool etilic.

b) omologi. 99. b) izopropil. 98. e) în prezenta platinei. c) la 13000C. e) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp3. Radicalii monovalenti ai propanului se numesc: a) propenil. c) hidrocarburi nesaturate ciclice. b) în prezenta Pd/Pb2+. d) propil. b) au puncte de fierbere mai mici decât n-hexanul. Gazul de sinteza se obtine prin oxidarea cu vapori de apa a metanului: a) în prezenta nichelului. e) propilen. 100. d) la 600-8000C. 101. Referitor la izoalcanii cu formula moleculara C6H14 afirmatiile incorecte sunt: a) sunt izomeri de pozitie cu n-hexanul. c) sunt în numar de 4. Ciclopropanul si ciclobutanul sunt: a) compusi cu formula generala CnH2n+2. . c) propiliden. d) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp2.e) alcool metilic.

În functie de structura alchenele pot prezenta: a) izomerie conformationala. b) n-pentanul. d) izomerii geometrici au puncte de topire identice. 105. c) prin cracarea n-butanului la 400-6000C. Dintre hidrocarburile de mai jos pot forma trei izomeri monoclorurati prin monoclorurare fotochimica: a) n-butanul. 104. b) sunt insolubile în apa. Afirmatiile incorecte referitoare la alchene sunt: a) au puncte de fierbere mai mari decât ale alcanilor corespunzatori. raportul molar CH4/O2 este 2:3. etan. c) propanul. e) reactia de izomerizare completa a n-pentanului duce la obtinerea unui amestec de izopentan si neopentan. 102.4-dimetilpentanul. b) reactiile de izomerizare ale alcanilor au loc la temperaturi de 50-1000C. etena. d) 2-metilbutanul. 103.d) sunt izomeri de catena cu n-hexanul. Afirmatiile corecte sunt: a) alcanii reactioneaza prin procedee indirecte cu iodul si fluorul. în absenta catalizatorilor. rezulta metan. e) sunt solubile în solventi organici. d) în reactia de amonoxidare a metanului. propena. e) au puncte de fierbere mai mari decât n-hexanul. . e) 2. c) sunt lichide si solide.

b) 1-butena. 109. Alchenele ce prezinta doua pozitii alil sunt: a) izobutena. Sunt lichide în conditii normale: a) propena. e) permanganatului de potasiu în solutie acida. c) izomerie geometrica. d) izopren. b) permanganatului de potasiu în solutie apoasa. d) permanganatului de potasiu în mediu bazic. d) izomerie optica.b) izomerie de pozitie. 108. e) izomerie de catena. e) 2-hexena. c) dicromatului de potasiu în solutie acida. b) pentan. e) propina. c) hexena. c) propena. Catalizatorii folositi la hidrogenarea hidrocarburilor nesaturate pot fi: . 107. 106. d) 2-pentena. Legaturile duble >C=C< se pot rupe în prezenta: a) permanganatului de potasiu în mediu neutru.

d) acrilonitrilul.3-dimetil-2-butena. 112. dioxid de carbon si apa este: a) 3-metil-2-pentena. e) apa. Se pot oxida cu dicromat de potasiu si acid sulfuric: a) 1-pentena. 111. e) Pd. c) propanul. d) izopren. b) Ni. c) acidul cianhidric. c) Pt. b) butanul. . 110. d) V2O5. c) 2. e) 2. b) acidul acetic. d) 3-metil-1-pentena. Prin reactia metanului cu amoniac si oxigen (Pt/10000C) se formeaza: a) oxidul de propena.3-dimetil-1-pentena. b) 2-metil-2-pentena. Alchena care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza o cetona. e) 2-metil-1-pentena.a) Zn si NaOH.

116. d) nu pot da reactii de hidrogenare catalitica.3-butadienei si ciclobutenei sunt: a) prezinta doi atomi de carbon asimetric. e) la oxidare blânda. . în prezenta KMnO4/H3O+. d) un polimer important. c) produsul de aditie a acidului clorhidric la vinilacetilena. d) prin reactia de hidrogenare formeaza izopentan. c) prin reactia de polimerizare formeaza poliizopren. Referitor la procesele de oxidare a alchenelor sunt corecte afirmatiile: a) se pot oxida. 115. în prezenta KMnO4/HO-. se scindeaza atât legatura π cât si σ. e) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza 2-metil-butantetrol.2-butadiena. dioxid de carbon si apa. Care sunt afirmatiile corecte referitoare la izopren? a) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid lactic. se scindeaza numai legatura σ. b) nu prezinta izomerie geometrica. c) la oxidare energica.E. b) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid cetopropionic.113. e) produsul obtinut prin eliminarea unui mol de HCl din 3-cloro-1-butena. c) au N. = 2. dioxid de carbon si apa. Cloroprenul este: a) 3-cloro-1. d) se pot oxida. b) sunt rezistente la oxidare. 114. Caracteristicile comune 1. b) 2-clorobutadiena.

e) sunt izomeri de functiune cu 1-butina. Cu metalele tranzitionale reactioneaza: a) 3-metil-1-hexina. b) raportul dintre numarul de atomi de carbon si hidrogen din alchine este 1:1. d) 2-hexina. = 2. d) în seria omoloaga a alchinelor punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. c) alchinele sunt izomeri de functiune cu alcadienele. Referitor la alchine sunt corecte afirmatiile: a) densitatile alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. d) alcadienele. Sunt corecte afirmatiile: a) 2-pentina poate reactiona cu sodiu metalic. 118. 119. 120. e) alchenele sunt hidrocarburi nesaturate aciclice.E. e) atomii de carbon implicati în tripla legatura sunt hibridizati sp2. Alegeti afirmatiile corecte: a) în cicloalcani. alchinele si cicloalchenele au N. c) punctele de fierbere ale alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon.3-butadiena. . atomii de carbon sunt hibridizati sp2 ca si atomii de carbon implicati în legatura dubla. e) vinilacetilena. 117. b) 2-metil-1. b) punctele de fierbere ale alchinelor sunt mai mici decât ale alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. c) etina.

e) calciu. 123. e) reactioneaza energic cu apa. d) se foloseste la identificarea C2H2. Formeaza. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura disodica sunt: a) este un compus ionic. 121. c) acetilena prin oxidare. prin hidroliza. d) hidroxid de diaminoargint (I). e) este stabila în mediu apos.b) 1-pentina poate reactiona cu hidroxid de diaminoargint (I). 124. c) la obtinerea ei se foloseste si clorhidratul de hidroxilamina. b) este stabila la încalzire. b) este un compus cu legaturi preponderent covalente. 122. Acetilena da reactii de substitutie cu: a) clorura diaminocuprica. b) clorura de diaminocupru (I). c) potasiu. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura de diargint sunt: a) se obtine din acetilena si hidroxid de diaminoargint (I). d) 1-pentina si 2-pentina se transforma în pentanal prin reactia cu apa. acetilena: . d) este stabila fata de apa. cu KMnO4/HO. e) 1-pentina. la 2000C.formeaza acid etandioic. se poate recunoaste prin reactia cu apa de brom. aflata în amestec cu 2-pentina. c) se obtine din acetilura monosodica si sodiu.

b 7. b) acetilura de dicupru (I). c 5. e) se poate polimeriza. b 11. c) acetilura monopotasica. c) se obtine prin aditia HCl la etena. b 2.a) carbura de calciu. 125. b 6. b 4. c 3. în prezenta Cu2Cl2/NH4Cl la 120-1700C. b 10. d) acetilura monosodica. Raspunsuri: 1. d) nu se poate polimeriza. e) acetilura de diargint (I). Referitor la clorura de vinil sunt corecte afirmatiile: a) se obtine prin aditia HCl la etina. b) se obtine prin aditia HCl la etena. în prezenta HgCl2 la 120-1700C. a 9. c 8. în prezenta HgCl2 la 120-1700C. c .

e 13. c 31. d 30. b 17. b 33. b 28. a 21. b 23. c 34. e 27. d 20. e 15. b 22. e 32. d . e 24. a 14. c 29. a 19. a 25. d 16.12. b 26. e 18.

a 50.35. b . c 42. c 55. c 37. d 52. c 38. b 49. b 43. d 46. d 56. e 57. d 39. d 44. d 41. a 51. b 54. b 36. b 48. e 40. e 47. d 53. b 45.

b 75. c 59. b . c 68. d 74. b 64. e 80. e 73. e 60.58. b 70. a 72. d 65. e 78. b 66. d 63. c 62. b 77. e 69. c 76. a 61. a 79. c 67. d 71.

c. d. c. d 93. c. a. c. e 94. d 91. d. d. b. e 87. d 96. a. e 89. d. e 103. b. b. b. e 88. c. e 84. d 92. b. a. c. b 90. d 101. a. e 86. a. d 97. d. c. e . a. b. b. d. c. c. e 102. b. e 83. e 98. a.81. a. d 95. e 100. c. a. b. c. c. a. a. d 99. e 85. d 82. b. a.

a. e 117. Arene . b. d 107. e 119. d. a.2. b. e 112. e 108. c. b. d. d 125. d. b. c. d 114. e 110. b. c 123. c. c. b. c. d 115. e 111. d. c. d. c. c. c 121. a. c. e 120. a. e 122. e 113. e 109. b. b. b. c 116. e 2. c. c.104. a. a. d 105. a. b. c. c. d 124. e 106. d 118. c. c.

naftalina. naftalina. urmatoarea hidrocarbura: a) toluen. iar cele polinucleare sunt solide. fenantren. 3*. antracen. d) naftalina. d) caracterul aromatic creste odata cu cresterea numarului de nuclee benzenice condensate. e) difenilul.1*. Care din afirmatiile de mai jos referitoare la arene este incorecta? a) sunt hidrocarburi care contin în molecula unul sau mai multe nuclee benzenice. e) benzen. Care din substantele urmatoare sublimeaza? a) fenantrenul. antracen. 2*. c) benzen. 4*. benzen. benzen. d) antracen. c) sunt insolubile în apa. b) caracterul aromatic scade odata cu cresterea numarului de nuclee benzenice condensate. e) cele mononucleare sunt lichide. naftalina. . b) benzenul. Reactioneaza cu clor. În reactia de oxidare reactivitatea arenelor scade în ordinea: a) naftalina. c) antracenul. antracen. benzen. b) difenil. în tetraclorura de carbon. c) vinilbenzen. dar solubile în solventi organici. b) naftalina.

8*. Derivatii disubstituiti ai benzenului pot prezenta: a) izomerie de catena. c) C9H9. b) C9H18. 5*. Formula moleculara a arenelor ce contin 9 atomi de carbon si au nesaturarea echivalenta 5 este: a) C9H12. d) 3. de carbon hibridizati sp2 care nu sunt dispusi e) toluenul nu prezinta structura plana. c) 1.250C) este superior celui al toluenului (-95. Punctul de topire al benzenului (+5. e) izomerie de conformatie. c) izomerie de functiune. d) izomerie de pozitie. d) prezinta numai atomi în acelasi plan. Câti monobromoderivati se pot obtine prin bromurarea catalitica a p-dietilbenzenului? a) 2. b) izomerie geometrica.180C) deoarece: a) are masa moleculara mai mica.d) 1. . b) 4. e) o-xilen. b) are structura simetrica. 6*. 7*. c) are numar par de atomi de carbon.2-difeniletan. d) C9H10. e) 5. e) C9H16.

12*. d) sunt delocalizati si distribuiti uniform pe întreaga molecula. Despre care din compusii de mai jos se poate afirma ca. 10*. c) toate raspunsurile anterioare sunt corecte. e) benzen si propena. d) antracenul. AlCl3 umeda. c) α-metil-naftalina. poseda un caracter "saturat" pronuntat? a) benzenul. c) C12H10. AlCl3 umeda. Izopropilbenzenul poate fi obtinut prin reactia: a) benzen si clorura de acetil. b) C14H14. Formula moleculara a difenilului este: a) C12H14. b) fiecare atom de carbon are câte un orbital monoelectronic. d) benzen si clorura de propionil. c) alcool benzilic si clorura de metil. în functie de reactiile pe care le da. b) fenantrenul. b) benzen si clorura de metil. 11*. .9*. Care este afirmatia adevarata referitoare la distribuirea electronilor π din molecula benzenului? a) sunt cuplati doi câte doi formând trei legaturi duble alternante cu trei legaturi simple. e) nici un raspuns anterior nu este corect. AlCl3 umeda. e) naftalina. AlCl3 anhidra. AlCl3 anhidra.

b) 3. Câti izomeri ai trimetilbenzenului se pot scrie? a) 2. . d) 5. c) 1-fenil-3-metil-1-pentena. e) benzenul nu da reactii de aditie. b) p-metil-etilbenzenul. 13*. e) C14H10. 15*. b) 6.d) C10H12. c) 4. 16*. e) 1-fenil-2-metil-1-pentena. c) 8. Fenantrenul are nesaturarea echivalenta egala cu: a) 10. Care este denumirea corecta a hidrocarburii? a) 5-fenil-4-metil-4-pentena. la 170-2000C. e) 6. d) 2-propil-1-fenil-butena. Reactia de aditie a hidrogenului la benzen are loc: a) în prezenta luminii. d) 4. 14*. Hidrocarbura aromatica C9H12 prin a carei clorurare catalitica se formeaza un singur monocloroderivat este: a) m-metil-vinilbenzenul. d) la temperaturi ridicate. 17*. c) în prezenta de Ni. b) 1-fenil-2-metil-2-pentena. e) 9. b) în conditii normale.

Se dau urmatoarele hidrocarburi aromatice: p-metil-etilbenzenul (I). ca produs principal. c) clorura de benzil. b) feniltriclorometan. 18*. III. V. d) para-clorotoluen. c) anhidrida maleica. V. izopren (II). rezulta: a) clorura de benziliden. b) acid oxalic. antracen (V). c) I. d) 1.4-trimetilbenzenul. p-divinilbenzen (II). V. e) III. IV.c) 1.5-trimetilbenzenul. IV. d) 1. 21*. e) reactia nu are loc. acidul tereftalic? a) I. V. b) I. oxilen (III). 20*. etenilbenzen (III). 19*.3. Prin clorurarea metilbenzenului cu doi moli de clor. cel mai greu da reactii de aditie: . II. IV. e) cumen. Dintre compusii: fenantren (I). cumen (IV). e) orto-clorotoluen.2-dihidroxibenzen.2. Care sunt substantele ce dau prin oxidare. propilbenzen (IV). Prin oxidarea benzenului cu KMnO4/H2SO4 se formeaza: a) acid maleic. II. p-xilen (V). d) IV si V. la lumina.

d) la temperaturi ridicate. Benzenul se sulfoneaza în urmatoarele conditii: a) cu acid sulfuric diluat. b) HgSO4. b) II. c) III. c) cu acid sulfhidric. 23*. b) cu acid sulfuros. Aditia clorului la benzen are loc: a) în solvent inert (CCl4). 22*. d) IV. e) în prezenta AlCl3. c) clorul nu se aditioneaza la benzen. b) în prezenta luminii (hν). d) FeCl3. La clorurarea benzenului se foloseste drept catalizator: a) HgCl2/carbune poros. e) cu amestec sulfonitric. e) V. d) cu acid sulfuric concentrat. e) H2SO4. 24*. . c) NaOH.a) I.

3-diclorobenzen. . Grupa -NO2 este substituent: a) de ordinul II. se obtine: a) 1. e) monoclorobenzen. c) un atom de C.4-diclorociclohexadiena.3. c) 1. în prezenta FeCl3. activeaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitiile orto si para. se poate realiza cu: a) cetone. dezactiveaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitiile orto si para. Nitroderivatii sunt compusi organici ce contin grupa -NO2 legata direct de: a) un atom de O. b) de ordinul I. în prezenta clorurii de aluminiu. d) 1. e) alcooli. Prin clorurarea benzenului. 26*. b) acizi carboxilici. 27*. dezactiveaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitia meta.5-triclorobenzen. c) de ordinul I. d) derivati halogenati. activeaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitia meta. b) hexaclorociclohexan. c) anhidride acide. Acilarea arenelor.25*. b) un atom de N. e) de ordinul II. dar nu influenteaza substitutia ulterioara. 28*. d) de ordinul II.

Substituent de ordinul I este: a) grupa -NO2.d) un atom de S. c) grupele -CH2X. c) nitrarea arenelor cu acid azotic diluat. 31*. b) grupa -CONH2. Alegeti radicalii aril dintre: I) p-fenilen. b) grupa -NH2. III) benziliden. e) un atom de X. d) nitrarea alcoolilor cu acid azotic. e) grupa -CH3. 32*. Nitroderivatii se pot obtine prin: a) nitrarea arenelor cu amestec sulfonitric. V) hexil. e) grupele -COR. b) nitrarea alcanilor cu amestec sulfonitric. IV. c) grupa -CN. d) grupele -NR2. IV) α-naftil. e) nitrarea arenelor cu acid azotic concentrat. II) vinil. III. . b) II. Substituent de ordinul II este: a) grupa -SO3H. d) grupele -NHR. VI) o-tolil: a) III. IV. 30*. 29*. V.

d) m-divinilbenzen. b)3. b) 2. d) 2. c) 4. II. 35*. Produsul de reactie se reduce cu borohidrura de sodiu. c) o-dietilbenzen. VI. cu 4 atomi de carbon primari. se obtine compusul: a) acid 3-nitro-benzensulfonic.6-trimetil-izopropilbenzen.4.5-dinitro-benzensulfonic. e) I. b) acid 5-nitro-benzensulfonic. la un raport molar acid benzensulfonic:acid azotic = 1:2. d) acid 3. 33*. Prin nitrarea acidului benzensulfonic. care prin substitutie catalitica formeaza un singur derivat monosubstituit este: a) 2. Se trateaza benzenul succesiv cu 2 moli de clorura de acetil. e) p-dietilbenzen.5-benzendisulfonic. 36*. b) p-divinilbenzen. IV. obtinându-se: a) o-divinilbenzen.6-benzendisulfonic. VI. d) I. V.c) IV. 34*. c) acid 1-nitro-2. apoi se deshidrateaza.4. e) acid 1-nitro-3.5-trimetil-n-propilbenzen.6-trimetil-n-propilbenzen. c) 2. Numarul arenelor izomere cu formula moleculara C10H14 ce formeaza prin oxidare la catena laterala acid o-ftalic este: a) 6. III. Hidrocarbura cu formula moleculara C12H18. în prezenta clorurii de aluminiu. .4. e) 7.

38*. ciclobutan (VI): a) II si VI. butan (IV). Care este hidrocarbura cu formula C10H14 ce contine un centru de chiralitate si care prin oxidare cu permanganat de potasiu si acid sulfuric formeaza acid benzoic? a) izobutilbenzen. c) sec-butilbenzen. b) clorura de acetil.6-dimetil-tert-butilbenzen. antracen (V). e) III si VI . e) clorura de etil. etilbenzen (II). d) clorura de n-propil.d) 2.3-dimetil-etilbenzen.3. d) 2. d) IV si VI.4-trimetil-izopropilbenzen. 37*. 40*. b) tert-butilbenzen. 1-butena (III). e) 2. La sulfonarea etilbenzenului rezulta: a) acid m-etilbenzensulfonic. Care dintre compusii de mai jos poate fi folosit în reactia de acilare Friedel-Crafts? a) clorura de alil. c) clorura de vinil. . b) III si V. 39*. Alegeti compusii ce se pot oxida cu dicromat de potasiu în mediu acid: cumen (I). e) 4-metil-n-propilbenzen. c) I si II.

b) numai acid o-etil-benzensulfonic; c) numai acid p-etilbenzensulfonic; d) acid o-etil- si p-etilbenzensulfonic. e) acid o-metil- si p-metilbenzensulfonic. 41*. Etil-fenil-cetona se obtine, în prezenta AlCl3, în urma reactiei dintre: a) benzen si clorura de acetil; b) benzen si clorura de propanoil; c) benzen si clorura de propil; d) benzen si propena; e) benzen si clorura de etil. 42*. Prin introducerea a doi substituenti, X si Y, pe nucleul unui alchilbenzen, C 6H5R, vor rezulta: a) 7 izomeri; b) 6 izomeri; c) 8 izomeri; d) 10 izomeri; e) 4 izomeri. 43*. Difenilmetanul se poate obtine prin reactia de alchilare Friedel-Crafts dintre: a) benzen si clorura de benzil; b) benzen si clorobenzen; c) metilbenzen si clorobenzen; d) benzen si clorura de metil; e) benzen si clorura de benziliden. 44*. La hidrogenarea completa a fenantrenului, raportul molar fenantren:hidrogen este:

a) 1:5; b) 1:7; c) 1:1; d) 1:6; e) 1:4. 45*. Antracenul si difenilul sunt hidrocarburi aromatice: a) polinucleare cu nuclee condensate; b) polinucleare cu nuclee condensate sau izolate; c) polinucleare cu nuclee izolate; d) policiclice condensate; e) polinucleare cu nuclee izolate. 46*. Compusul ce se obtine prin reactia nitrobenzenului cu acidul sulfuric, la un raport molar 1:1, este: a) acid o-nitrobenzensulfonic; b) acid m-nitrobenzensulfonic; c) acid 1-nitro-2,4-benzendisulfonic; d) acid 1-nitro-3,5-benzendisulfonic; e) acid p-nitrobenzensulfonic. 47*. Referitor la oxidarea antracenului, este incorecta afirmatia: a) oxidarea se face cu dicromat de potasiu si acid acetic b) pozitiile cele mai reactive sunt 9 si 10; c) se oxideaza mai usor decât naftalina; d) se oxideaza mai greu decât naftalina; e) se formeaza antrachinona. 48*. Prin oxidarea acetatului de o-crezil, urmata de hidroliza, rezulta: a) acid m-hidroxibenzoic; b) acid o-hidroxibenzoic; c) acid benzoic;

d) acid p-hidroxibenzoic; e) acid ftalic. 49*. Care din urmatoarele amestecuri de substante nu decoloreaza solutia bazica de permanganat de potasiu (KMnO4 /HO-)? a) acetilena si benzen; b) etena si etan; c) acetilena si etena; d) etan si benzen; e) benzen si propina. 50*. Câti izomeri aromatici corespund formulei moleculare C8H10 (I) si câti dintre acestia dau prin oxidare cu KMnO4/H+ acizi policarboxilici din care se pot obtine anhidride acide (II)? a) I = 3 si II = 1; b) I = 4 si II =2; c) I = 4 si II = 1; d) I = 5 si II = 1; e) I = 5 si II = 2; 51*. În succesiunile de reactii de mai jos:

E este o hidrocarbura nesaturata, iar G este o hidrocarbura ce contine 92,3% C si are masa moleculara 104. Care sunt substantele A si K? a) A-toluenul, K-o-nitrotoluenul; b) A-etilbenzenul, K-m-nitroetilbenzenul;

c) orto-dimetilbenzen. e) este insolubila în solventi organici. b) are caracter aromatic mai slab decât benzenul. 52*. K-m-nitrotoluenul.3-dimetilbenzen. b) clorura de benzil. c) difenilmetanul. d) A-benzenul.3. d) 2-metil-etilbenzen. 54. e) clorura de benziliden. . b) orto-xilen.c) A-o-xilenul. d) este insolubila în apa. e) A-benzenul. K-1. În legatura cu naftalina afirmatiile adevarate sunt: a) are proprietatea de a sublima. e) 4-metil-etilbenzen.5-trinitrobenzenul. c) are caracter aromatic mai puternic decât benzenul. stiind ca A este primul termen din seria alcanilor care este substanta E? a) toluenul. K-nitrobenzenul. 53. d) clorobenzenul. Care din denumirile de mai jos sunt corecte? a) 2.

Referitor la alchilarea benzenului. 57. în prezenta acidului sulfuric. e) este o hidrocarbura aromatica cu catena laterala.55. c) clorura de vinil. 58. e) clorura de fenil. b) clorura de benzil. b) este o reactie de substitutie. în prezenta clorurii de aluminiu anhidra. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la tetralina: a) se obtine prin aditia clorului la naftalina. alegeti afirmatiile corecte: a) se realizeaza cu izoalcani în prezenta clorurii de aluminiu anhidra. c) se obtine prin oxidarea naftalinei. Care dintre derivatii halogenati de mai jos pot fi folositi în reactia de alchilare Friedel-Crafts? a) clorura de alil. b) se obtine prin hidrogenarea totala a naftalinei. d) clorura de n-propil. d) este o hidrocarbura saturata cu doua cicluri condensate. 56. c) se foloseste ca materie prima la obtinerea cloroprenului. b) se foloseste în industria maselor plastice. e) se realizeaza cu alcooli. d) se foloseste la obtinerea cauciucului sintetic. Care sunt afirmatiile corecte referitoare la benzen? a) se foloseste la obtinerea de medicamente. . c) este o reactie Friedel-Crafts. d) se realizeaza cu derivati halogenati cu reactivitate normala sau marita.

62. 59. . c) -CONH2. c) polimerizarea. b) substitutia. b) sunt lichide.e) se foloseste ca insecticid. d) -CH2NH2. d) alchilarea. d) toluenul. b) xilenii. e) -CH2R 60. e) naftalina. Care dintre reactiile de mai jos pot fi date de toluen? a) oxidarea. e) acilarea. Referitor la benzen si toluen sunt adevarate urmatoarele afirmatii: a) punctul de topire al toluenului este mai mare decât al benzenului. Substituenti de ordin II sunt: a) -COOH b) -CHO. c) antracenul. Sunt hidrocarburi în stare de agregare solida: a) fenantrenul. c) sunt solubili în apa. 61.

e) etena. . în prezenta clorurii de aluminiu umede. 63. b) α-naftil si o-fenilen. b) dau reactii de substitutie mai greu decât benzenul. 65. c) β-naftil si p-fenilen. b) clorura de etil. Sunt radicali aril: a) fenil si o-tolil. Afirmatiile incorecte sunt: a) radicalul monovalent la catena laterala a toluenului se numeste tolil .d) sunt solubili în solventi organici. Omologii superiori ai benzenului se pot obtine. c) propena. d) se oxideaza mai usor decât benzenul. 64. e) hexil si benzil. Hidrocarburile aromatice cu mai multe nuclee benzenice condensate au urmatoarele caracteristici: a) sunt lichide. c) caracterul aromatic este mai slab decât al benzenului. e) punctul de topire al toluenului este mai mic decât al benzenului. d) benzil si benziliden. din benzen si: a) clorura de metil. e) sunt solide. 66. d) clorura de acetil.

. Hidrocarbura aromatica mononucleara cu 8. c) toluenul. Care sunt afirmatiile incorecte? a) acilarea arenelor este o reactie de substitutie. e) m-xilenul. b) cumenul. b) alchilarea arenelor cu alcooli se face în prezenta AlCl3 umeda. d) o-xilenul. 68. Printr-o reactie Friedel-Crafts se pot obtine: a) aldehida benzoica. e) radicalul monovalent la nucleul aromatic al toluenului se numeste tolil.b) radicalul monovalent la catena laterala a toluenului se numeste benzil.7% H din succesiunea de reactii de mai jos este: a) metilbenzenul. 67. e) etilbenzenul. d) radicalul divalent al benzenului se numeste fenilen. d) nitrarea arenelor este o reactie de aditie . 69. c) acetofenona. d) toluenul. b) p-xilenul. c) sulfonarea arenelor se face cu amestec sulfonitric. c) radicalul divalent la catena laterala a toluenului se numeste benzil.

în prezenta luminii. cu amestec sulfonitric. b) substituentii de ordinul I orienteaza noul substituent în pozitia meta.5-trinitrobenzenul. . 73. Prin nitrarea benzenului. Prin clorurarea toluenului.5-trinitrobenzenul. c) clorura de benzil. activeaza nucleul benzenic. b) 1. c) 1. e) 1.4-dinitrobenzenul. c) substituentii de ordinul I. d) 1. Alegeti afirmatiile incorecte: a) substituentii de ordinul II au în structura lor numai legaturi σ.e) acilarea arenelor este o reactie Friedel-Crafts. cu exceptia halogenilor. 72. e) substituentii de ordinul II au în structura lor cel putin o legatura π. b) -OH.2.3. 71. se pot obtine: a) nitrobenzenul. d) substituentii de ordinul I. se pot forma: a) feniltriclorometan. 70.3-dinitrobenzenul. e) -OR. c) -SO3H. d) -NH2. Substituenti de ordinul I sunt: a) -NO2. b) o-clorotoluen. dezactiveaza nucleul benzenic.

c) benzenul. c) toluenul. e) aditia clorului la benzen are loc în prezenta FeCl3. conduce la antrachinona. 75. d) difenilul. b) nitrarea benzenului se face cu acid azotic diluat. c) reactiile de aditie decurg mai usor la naftalina decât la benzen. d) 1-butina. Referitor la oxidarea omologilor benzenului afirmatiile incorecte sunt: a) se face cu permanganat de potasiu si acid sulfuric. b) etina. b) o-xilenul. e) etilbenzenul. e) p-xilenul. prin nitrare cu amestec sulfonitric. conduc la nitroderivati cu grupa functionala grefata la un atom de carbon tertiar: a) clorobenzenul. Acizi ftalici se pot obtine prin oxidarea: a) toluenul. . 76. 77. în prezenta acidului acetic. Afirmatiile incorecte sunt: a) benzenul se oxideaza cu permanganat de potasiu în mediu acid.d) clorura de benziliden. Alegeti dintre compusii de mai jos pe cei care. 74. e) p-clorotoluen. d) oxidarea antracenului cu dicromat de potasiu.

c) prin oxidarea naftalinei cu O2/V2O5 la 3500C se obtine anhidrida ftalica. care sunt afirmatiile corecte? . e) naftalina se oxideaza mai greu decât benzenul.E = 7 sunt: a) α-nitronaftalina. d) se face în prezenta V2O5. e) 1. la temperaturi ridicate. 81. 78. e) se face cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. b) reactiv Fehling. În functie de structura oxidarea arenelor se poate face cu: a) dicromat de potasiu si acid acetic. b) naftalina se hidrogeneaza mai greu decât benzenul. b) stirenul. are loc la atomul de carbon direct legat de nucleul aromatic. c) oxigen atomic provenit din sistemul oxidant KMnO4/H+. c) 1. d) naftalina are caracter aromatic mai pronuntat decât benzenul. e) oxigen molecular si catalizator V2O5. 79. 80. c) conduce la formarea de anhidride acide. Hidrocarburile aromatice cu N. d) m-divinilbenzenul. Afirmatiile incorecte sunt: a) prin nitrarea naftalinei cu amestec sulfonitric se obtine α-nitronaftalina.b) în cazul catenelor laterale mai lungi. În legatura cu oxidarea la naftalina. d) reactiv Tollens.4-dietilnaftalina.4-dimetilnaftalina.

E. d) cu reactiv Tollens. e) cu reactiv Fehling. c) cu dicromat de potasiu si acid acetic. în comparatie cu benzenul. în comparatie cu benzenul . d) decurge mai greu ca la antracen. c) are caracter aromatic comparabil cu al benzenului. e) duce la formarea antrachinonei. Raspunsuri: .4. Antrachinona este rezultatul oxidarii antracenului: a) în pozitiile 9. c) decurge mai usor. b) în pozitiile 1. 83. 82.a) decurge mai greu. b) are caracter aromatic mai slab decât al naftalinei.E. = 2. b) duce la formarea acidului tereftalic. Afirmatiile incorecte referitoare la tetralina sunt: a) se obtine prin hidrogenarea totala a naftalinei. e) are N. = 5.10. d) are N.

e 20. e 14. a 11.1. c 6. b 8. a 19. c 13. b 21. d 22. c 15. d 9. b 16. d 7. d 3. c 5. e 12. a 17. b . d 18. d 2. d 23. d 10. d 4.

a 44. d 28. d 43. c 27. a 32. c 38. d 25. b 39. b 42. b 46. e 33. d 34.24. d 41. b 35. b 37. d 31. b . d 36. a 30. c 29. b 45. e 26. b 40.

d 50. a. e 52. c. b. c 53. d 48. d. d. e 54. c. d. c 64. a. b. b. a.47. a. b. b. e 65. e 62. d. a. b. d. d 58. b. a. b. a. c 68. a. c. d. c. e 56. e 59. d 55. b. e 66. c 51. a. c 60. d . b. b. b. b 49. e 63. e 69. e 61. b. c. a. d 57. c. d. c. c. c 67.

70. e 71. b. a. e 76. e 72. b. e 75. e 80. c. e 79. e 81. b. d. c. c . d. c. a. c. b. b. e 77. a. a. d 82. d 74. a. a. a. d. b. c. a. e 78. d 73. e 83. c. d.

47:7. . ./0-03 5.47 .70.:/424/0. / 0 ./0-03/03 10397.474209.209-0303::.3  . .47494:03  4794 . 70:9..7.47:7.47494:03 .:203  !73.:23.47:7. / 0   97209-0303:  97209-0303:  .

/2.9/0.:3 .0..$ 8014720.70. .9.2.3-0303 4 03 5745-0303 ' 5 03 ' .3/7/.70:/..39703 45703 0903-0303 .700/74..708:398:-89.. .9..../90 .7-:7.02. ./:907019.70.397.05 209 09-0303: 5 /.0.704.574/:8 573.3:.::72.0/.70 .  .03 ' .-0303::.  $0/.  //74-0303  70. / 0 . .../4.742.94.3900. .. / 0  ' '  '   ' ' '8'  ' '  3970.425:8103..:5734/.5. !734/..:203 ' .

/ 0 . ....947 .-0303::8014480890/7059. .9.. . / ' 0 '  .70.47:7.

  0303:808:1430. .:.-0303 .704. ./8:1:7.9:77/..43...7-:3054748 $   . . 0   $ /9..94. .:. .0393079  L3570039.700./9430.8:14397.902507./8:1/7. / 0 .:..47:3:80.:23   .:.47::.L3:72.43/9 ../8:1:748  ... / 0 L384.9  ./8:1:7.90  L3570039.-0303.../:.0397..:.20890.9 ..

0 804-930 . /047/3: /.942/0 ./03.L354904794 85.9  .9..3../70..8470390.8:-899:9.9.L3549.942/0 .474-0303 . :3.3/7/0.40.. !73.70.. /047/3: /0.8:-899:9..L3549...474. / 0 /047/3: ..9.9/0 974/07.. /  /.9.209.209.44 08908:-899:039 7:5..7..:3.942/0 .703047 L3570039.7-4.:23: 8054.98:39.474-0303  .3:. ...:9074.: .47:7/0.0:-0303.  . 8:-899:9.70.0.43937:5.474-0303 0 2434.9.  /.9. .09430 .8:-899:9.425:847. :3.0:-0303.. 3:.8:-899:9.73:31:0390.0.40.9070.  /047/3: /0..-0303:: L3570039./0 /07. ..... 8 470390.474.0.... 0.0:-0303. L3 5490 4794 8 5.7.403..0: -0303.0.. / 0 .. /0 47/3:  ..0. ..   97.0.3:.8470390.3:.8470390.47:7..7.3 .

70. 0 397.397.0397..:.7 /3970  5 10303  .942/0$ 0 :3.70.942/0  974/07.20890..  7:5. / 0 7:5. / 0 7:5...9 / 397..347.49. $  7:5.4447.70. 397.9805494-930573 ..20890.  7:500 7:500 #  7:5./ :3./. . .703047.43.:. 7:500 #  7:500 #  $:-899:039/047/3:0890 .49.8:14397.   009 7.49../.3  -03/03 ' .9  $:-899:039/047/3:0890 .:.:.. .703047../.70..8:14397../:./. 397.. ..:.  7:5.703047.70. ..

 ' '  ' . 3.19 ' 0' 4 94 .

:1472:.9..90..7.:-474/7:7..09 L3570039. .240.014720.7 . ../ 3974  -0303/8:143...... .70304742070. / 0 4 /. 4-933/: 80 .924348:-899:90890 .908070/:./ 3974  -0303/8:143.   97209 3 5745-0303  97209 3 5745-0303   97209 45745-0303 ....:./ 3974 -03038:143.0..:24/0.70...08.. 804-930.49. .7-:7. .0890 . ./0.70.5480/08/7.5734/.7-43572./4 19.547924...9. ...:37..14720.70573 8:-899:90..3-0303  5 /09-0303  :2. ..7:.7.425:8: ..:23: !74/:8:/070.3-0303  4 /09-0303 2 /./::-03038:143.:.903.:383:7/07..90.47:7./ /3974 -03038:143.:. .:1472:.  /74./-03038:143...942/0. / 0  !73397.. ../084/: .  . / 0 ' ' '    ' '  $097. / 0 .-0303:8:..47:7/0 .  ..../ 3974 -03038:143.3-0303 5 /.240..7.907./ .

70.43930:3.3 ...700890/74.4-:9./0.47:7.3 ' ..7.03 ' ..8:8..9... .09  .7070/0 7. / 0 ../-034.397.4854.9./03 5745  .0.3 ' . .90114489L370./0./009  .425:8.198 .:/.:5072./8:1:7.... . . -:9-0303  /209 09-0303  209 3 5745-0303  009..3.742..:203  09-0303  -:903.425:8/02./0. .9/0549. / 0 4-:9-0303 9079 -:9-0303  80././ 0   97209 45745-0303  /209 9079 -:9-0303  .0397:/0.3..8:L320/:. / 0 8' 8'  8 '8'  8'  .14720./2 09-03038:143. .0805494/. .47:7.70/3970.9/0549.. -:9.47:7.70 5734/./0.47:7.70. ..908.:1472:.8:143.09-0303::70:9.7-:7. .47:7.

804-930 L3570039.9.. /4 8:-899:039  8  50 3:.39703/74030890 ./0.70.3:8054.. . . .-0303 # .90/3970 . .7103. 3:2./4 209 85 209-03038:143..904-93057370. / 0 -03038.70.070. L3:72./5 09-03038:143.34  -03038.0: :3: .....4770:9.7070/0 7.47:7.198/3970 .  -03038.  9 103 . ./05745 -03038574503.0943./0-03 -03038./0209  -03038..47:7.. / 0 3:2../05745./4 09 85 09-03038:143.474-0303 -03038.09 -03038./0-03/03  ../7403.5479:24..47:7./0..103.47:7. / 0 -03038..474-0303  209-03038.47:7. / 0 4207 4207  4207 4207  4207  103209.  ./4 09 -03038:143./009  !73 3974/:.42509.47:7.39703:: 7. .47:7..

09.8:8..70:/0.9.9.90 0 543:.0.:3:.70.  8014720..09.343.. .801.70./-034. ./4 /74-034. ..9.908.70.90 / 54.70..70.03:: 08903.00./2 /74-034.19.9.397./.90 .543:./0/74.70.:3:..0804-93057370.004.. 543:./ 3974  -0303/8:143.9... .  #0107947.3974-0303::.  !734/.90 ./:8:1:7. 70:9. / 0 4/. 804/0.00.93.19. 543:.5479 24.9/0549..03:8/103:8:39/74.0. 5490.004. . ..9::/04 .93.172.7-:7.70. 0 ...:3:. / .002.70 :72.. ..7 0890 .43/038..2. .43/038..:37.3.9. ..:..0. .397..:4.43/038..0 .70.4/.:/.  .90  425:8:.2./2 3974-03038:143./5 3974-03038:143. ..0.:3:..742. / 0  397....0.08:398  804/0.742..0. .470.:847/0.../4 3974-03038:143. ../ 3974  -0303/8:143..3.

 ..9/0549./19.3.20890.390 3: /0.  ./5 /74-034.8: 3 ...3..4470.:7 /0 8:-89. /0 5072. -.94. 84:9./ 0 ..700 .70 /3 :72..

0903.70. .0903.742..:3 ..3 .38-0303 0 -0303857453.9. .809.8-0303 . .47085:3/1472:0240.9/3970.:.089.0903.. / 09.70  8.. /.80903.  94207.:5734/.

8 .708904/74.39008 .:.08:30/070.308. .9...54./3.. .  94:03: 4 397494:03: 09-0303: 2 397409-0303: .43930 8 .702...0. 8 / 8 0 8  38:.7-:7. 8 ..708:398:-89..70805494-930.7.7-:7.3/7/0.48  08904/74.240.9/02./0  . ..7-4.8..9:7.

L3.90.0890572:907203/3807.  /209-0303 .7.19.3: . . .2. / 0 94:03: .  0890384:-.5:9073./0.70.70/3/03:270/02.03947.705745709.3. .7.9-0303:  .-/0...8:-2.347.90.../0.470.7.9./0-03  /103209.5..70.742.3.39..907.90 .907..908:39 ../0...47:7.L384.47:7.4794 03 ./0-03/03  . / 0 ..9. .2. .172.9-0303: 0890384:-.8. 4794 /209-0303 / 209 09-0303 0 209 09-0303  30.:3.9:7..7008908:-89.474-0303:  .488:39..742. / 0  4 03:   973974-0303: -0303: 3974-0303:  -0303: 2 397494:03:  893/.

 .7070/0 7.-0303 ..79.4-93070.89.0  8014480890.: 70.: /07.47:7/0..9.3/7..0... .907010794..70.. / 0 804-930573.172.70.3.:7.3.470..47:7/0.. .9097..9 ..0.90.8...903.. .19....172.47:7.9/02.198 .:23:..9.4-93070.:23:./0.. 8070.949..-0303:: .907.90  08904/74. ...9.3.4745703:: 8014480890.3/7.::83909.70../9.903.3 / ./0. / 0 8070.. 804-930573/7403.43/038.9 .70/3970/07. #0107947.9:7.403.2.9070/0 7../::8:1:7. .80475./0-03 .90/08:-899:90  0890470. / 8014480890.172. .3.....47:7.:..:.742.20390 8014480890L33/:897..2.4-93070.19.47::.:/4:.47:7.7-:7. 8.:..19.3..48549114489L370.198 80 70.30 08904/74.47:7.907010794. .47:7.9..0. L3 570039.9070572. 0890470. .9.30  804-9305734/../020/.403.  .470..7-:7.90.70.70..470..: 2..90 .3L3570039.. .90 3472.9.../03 5745 0 .009..708:39.44 L3570039./0103  009. ../0.:4.:.

70/0.70.90/02. . 5:3.9 .90/094:03 .380.70.. ..9.70. 103.485491/.397./  $:-899:039/047/38:39 . 4/..70.5.70/397070.  #0107947.70. 8:3984:-L3.03: / 94:03: 0 3.9.172.   .8:-899:9.0 8014480890. .94. 54207.39703: .2.03 .  .70/0.9:/094570../0.94:03::08902.90:72.-0303894:038:39.7084/..7.19..  /  0 # $:39/74.. 0 .7-:7L389. . .8:39..  .3.-0303:: ../0 . / .700.

-0303::  $:397.9.. 0 5:3. 10384 94 .3././ 8:3984:-L384./0.7 .2..94:03::08902..03947.9:/094570.

/0../0209 ..0.. 7.7.94:03::803:2089094 .039.9-0303: .8.1985 10303 / -038-03/03 0 08-03  /74.08902.:2..903.:70.::72.7.700 ..70:/0.908:39 ./.907:.90789.:847/0./0 ...2:903:. 3.....:2434. .903..  172.742.2.-0303:: / 804/0. 574503.1984 10303 .47:7. × 3.00-0303.907.-0303::805494-930 L3570039.47:7.0. .7-:70.-/0..47:7/0.90. / ./009 ... ..9.47:7.9.9/08:-899:902..9.470.94.43/038.09 0 0903./.:23::20/0 /3 -03038 .742. 8:39.9-0303: 0 8:3984/0  2448:50747.

..70...9/02./.903.903.:2434...703047801.:20/.0....470.7030470890470./.48 0890 ..90/0. 94:03: / 4 03: 0 2 03:  !7397 470... .742.039.198805494-930 ./.0L3570039./...9...../0/.24343:.-034.708:39. 209-0303: ...703047..20890.7030470890470. .....:2434./070.3:.. / 397..08:30.70..:.039.90 ..09410343.7.-0303::803:2089010303 0 7. .903. 7..9070/0 7.94:03::803:20890-03 .. / 94:03: 0 09-0303:  ..742..907. 8:143.7-:7...44801.907.:203: ....7.70.039.:/...0.94:03::803:20890-03 / 7.9..: /38:...8:14397. .:.94:03::803:2089094  /74.70./90 .039.5 03: .0:.:/..172.90/08:-899:90 . .

9.9:7ƒ ./0-03 .8:-899:039/047/3:470390.0.0 ..:L3897:.:L3897:.172.05:9340. 8:-899:039/047/3: . 0 8:-899:039/047/3:.70. 3974-0303: .47:7. /3974-0303: .0..9:7..  .47:7.470.9:7.3 .20890.47494:03 . 8:-899:039/047/3:. .70...473:2. 805494-930 .:23 805491472.9070/0 7.474209. 10397...40347 .209.94:03:: L3570039.3:.198  !73397.903.47. ..0:-0303. . / 8:-899:039/047/3: /0.  !73.4 .9.7030470890470. $ /  0 #  009.. .9:7.0:-0303.:0.8:14397.3:.34:8:-899:039L3549.059.:.90 .0.-0303:: .  973974-0303: /  /3974-0303: 0  973974-0303:  $:-899:039/047/3:8:39 ..70.

093.20890..09./0.19.:847..474-0303: .49.. 70..8: L3570039.0...:/.70..:72.4/.19.L3570039.70.3..70.397.-0303 / 4/.0.70.8:L320/:.47494:03  .8:14397.3.397. 94:03: . 94:03: / -:93.343.0...908:39 .425:8/02.03::.3.470.9..3. -0303:804/0.903.3.:.:7:5. 801.-0303::801.1:3. .943./. .704..397. .3974/07.4 03: ./:. -0303: / /103: 0 5 03:  172./90/0.424447-0303::..:5072.9..4850.742. 0 ../9./0-03/03 0 5 .90/0.-0303. .9/0549.70.43/:.3..903./ ./ ...9.7-439079.701.47:7.43/:.0  009/3970.:3.7 ... .9 .805494-9305734/.172.9/0549.942/0.. 0 09-0303:  #0107947.0./8:1:7.8:8.470. ../::.47::. .:5072.9/0549.908:39 .70 573397.:.

70.78..8:14397. 403.:..30.7030478054.90.' 0 801.908:39 ..0./.0L3570039.90/0897:.9.0: .8:8.3.742.:..43/:.903. .1472..9/0549.9.039/388902:4/.02. 573397../0 / 801.8:8.7-43/70./0.470.0.804-930..3/7/0... .9..%4038 0 403240.9:7.903047.704.393 / 70.20890..:/.947' 172.742..03 . /.70./8:1:7.L3..942:/0.0....942.70.9/03:.  31:3..574.9.:.901.19.4/.09.: .9/0549.742.907.:3 . ..70.

2.: .3.70:/0. .19. 39743.3.19..70.3.19.9-0303: .30. 5734/.3.80/74030.

. 804-930..3/7/. .19.' .

.907.3..9.9-0303: 0 3.7-:70. .804/0.90 / 3. .742.9-0303:  /74.9:77/..3.7.70.19.0.2..902507.742.5743:39..9/0.70:/0.: 8:39 .2..19.9.

. 39743.3.70. / 2 /.  30.90.19.90 .708:39.:4/.3.9:7.19...89703: .470.3.172.19.3-0303: 0  /2093.3. .  /093.3. .19.

397.70. /0..:70.7. 804-930573/7403..90.907..9/0549.9:4/.907. . L35490  .70: L3.:-0303: / /0.03 0 /:...-0303:: / .3430  172.8./:..7.425.7.. .70  0 .8:39 ..09..:702..742.%4038 0 ..425./.3.70:.089070:9.70.470.903.425.9.70..742. / ..70.-/0.30 .03:: .1472.:70..03 #.90.19...9.70.3.:/.70.9.9097.949..:847 L3.397.30 .3..7..9.0.397. .8:8.:-0303: .343.7. /0..19.:702.70   397...L35490 ..:.0.7..-.9.907010794.2.1472.:702./::907019.85:38:7 .742.

 0 . . / / / . 0 - / / - . / - / / . 0 . - . / .

 / 0 . - - / - / . - - - . 0 / - / - . / . / . .

. 0 . / 0 .. . . / 0 . . / - / ... . ./ 0 .. .. / 0 . ./ 0 . 0 ./ . . ./ .. . / . . / . 0 . . ./ 0 ... / 0 . .

0 ./ 0 . . . / . / . . ./ ./ 0 . / 0 . . 0 . 0 .0 . . . . 0 . / 0 . .0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful