Hidrocarburi

2.1. Alcani, alchene, alcadiene, alchine
1*. Care din urmatoarele afirmatii este incorecta? a) alchinele prezinta izomerie de catena, de pozitie si de functiune; b) formula moleculara a alchinelor este CnH2n+2; c) alchinele au proprietati asemanatoare alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon; d) acetilena este partial solubila în apa si are caracter slab acid; e) flacara oxiacetilenica obtinuta prin arderea acetilenei este folosita la taierea si sudarea metalelor. 2*. La încalzirea n-hexanului în prezenta clorurii de aluminiu, prin transformare completa, rezulta: a) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; b) 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; c) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; d) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan; e) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan. 3*. Oxidarea cu dicromat de potasiu si acid sulfuric a unui amestec echimolecular de alchene izomere posibile, duce la obtinerea unui amestec de acid acetic, acid propionic, acetona, metil-etil-cetona, acid butiric, acid izobutiric, dioxid de carbon si apa. Formula moleculara a alchenelor este: a) C4H8; b) C5H10; c) C7H14; d) C6H12; e) C4H6.

4*. Halogenarea fotochimica a metanului cu un amestec de clor si brom conduce teoretic la obtinerea a: a) 2 compusi micsti; b) 5 compusi micsti; c) 6 compusi micsti; d) 4 compusi micsti; e) 3 compusi micsti. 5*. Care este numarul de cicloalcani cu formula moleculara C5H10 ce contin în molecula un singur atom de carbon tertiar? a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) nici unul.

6*. Pentru alcanii este caracteristica: a) izomeria de functiune; b) izomeria de catena; c) izomeria geometrica; d) tautomeria; e) izomeria de pozitie. 7*. Numarul de izomeri ce corespund formulei moleculare C8H18 este: a) 16; b) 15; c) 18; d) 14; e) 17. 8*. Câti izomeri corespunzatori formulei moleculare C6H14 contin atomi de carbon cuaternar? a) 1; b) 3; c) 2; d) 4; e) 5. 9*. Cantitatea cea mai mare de agent oxidant folosit la oxidarea energica a alchenelor este consumata de: a) R-CH=CH-R; b) R-CH=CH2;

10*. Denumirea incorecta este: a) 2,3,3-trimetilhexan; b) 2-etil-2-metilbutan; c) 2,2-dimetillhexan; d) 3-etil-3-metilpentan; e) 2,2-dimetilbutan. 11*. Alegeti hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare fotochimica formeaza 4 izomeri monoclorurati: a) n-pentanul; b) 2-metilpentanul; c) 2-metilbutanul; d) izobutanul; e) neopentanul. 12*. Câti radicali monovalenti se pot obtine din alcanii cu cinci atomi de carbon în molecula? a) 4; b) 5; c) 6; d) 9; e) 8 13*. Câti radicali divalenti se pot obtine pornind de la butan? a) 6; b) 5; c) 4; d) 2; e) 3. 14*. Câti compusi monoclorurati se pot obtine prin clorurarea fotochimica a neopentanului?

a) 2. c) izomerie de catena. 17*. c) 5. 15*. 16*. b) neopentan. Hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare la lumina formeaza doi izomeri diclorurati este: a) izopentan. b) numai cu iodul. d) numai cu fluorul. . 18*. e) 1. c) numai cu bromul. c) au densitatea mai mare decât unitatea. Alcanii reactioneaza direct la lumina cu: a) numai cu clorul. e) atât cu clorul cât si cu bromul. e) izomeri de functiune. d) 3.2-dimetilbutan. c) 2-metilbutan. Între ciclobutan si ciclohexan este o relatie de: a) izomerie de pozitie. e) 2. d) nici o relatie. b) sunt solubili în apa. Alegeti afirmatia corecta referitoare la alcani: a) legaturile C-H sunt nepolare. b) izomerie geometrici. d) n-pentan. b) 4.

Numarul minim de atomi de carbon din molecula unui alcan prin a carui cracare sa rezulte si 1-hexena este de: a) 8 atomi. e) n-pentan. În ecuatia reactiei generale de ardere a alchinelor coeficientul x are valoarea: CnH2n-2 + x O2 ─> n CO2 + (n-1) H2O a) 3(n-1)/2. 19*. Se ard complet etena si etanul. e) raportul dintre numarul atomilor de C si H din molecula este n/2n-2. e) 2n+1. c) 5 atomi. c) 3n/2. b) (3n-1)/2. e) 4 atomi. 21*. rezulta ca substanta A este: a) n-hexan. d) 2n/2. În care din aceste procese raportul molar hidrocarbura:oxigen este 1:3? . c) n-octan. b) n-butan. B ocupa locul doi în seria de omologi iar C ocupa locul trei. b) 6 atomi. d) 7 atomi. Fie ecuatia reactiei A ─> B + C.d) atomii de C au hibridizare sp2. 20*. stiind ca C este o alchena. 22*. d) n-heptan.

3.2. 25*.2.1-dicloroetan.4-tetrametilpentan.3.7.5.8-pentametilnonan.6.a) arderea completa nu este posibila decât la alcani. sunt lichizi alcanii: a) C4-C17.2. c) clorura de etil.5. 23*. b) 1. d) în ambele cazuri. e) în nici unul din cele doua procese. c) 1-izopentil-1.5-tetrametilhexan. d) clorura de etiliden. e) 2. Denumirea corecta a hidrocarburii de mai jos este: a) 1-izopentil-1. b) 1-izopentil-1.3. Derivatul diclorurat vicinal al etanului se numeste: a) clorura de etilen. b) la arderea etenei.4. d) 3.5-tetrametilhexan. În conditii normale. e) clorura de etin. . 24*.4.7-pentametilnonan. c) la arderea etanului.

e) C4-C18. Alcanii se mai numesc si parafine deoarece: a) contin numai legaturi multiple. d) C4-C15. c) C5-C15. d) Ni. b) au reactivitate mica comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi. Indicati afirmatia corecta referitoare la alcani: a) punctele de fierbere cresc cu ramificarea catenei. 8000C. 28*. c) densitatea scade cu cresterea numarului de atomi de carbon.b) C5-C17. c) 50-1000C. e) în prezenta luminii. c) dau numai reactii de substitutie. AlCl3. d) termenii gazosi au miros specific. Izomerizarea alcanilor decurge în urmatoarele conditii: a) Pt. d) au o reactivitate crescuta comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi. b) 50-1000C. 10000C. e) contin numai atomi de carbon primari si secundari. b) se dizolva în solventi polari. 27*. Al2O3. 29*. 26*. Gazul de sinteza este: . e) se mai numesc parafine.

8000C). c) halogenare. c) dioxid de carbon. d) formaldehida. 30*. b) hidrogenare. d) amestec de monoxid de carbon si hidrogen. e) cracare. Prin reactia metanului cu vapori de apa (Ni. 31*. e) acid cianhidric. 32*. b) metanol. b) reactii în care normal alcanii se transforma în izoalcani. e) reactii în care alcanii se oxideaza. Legaturile C-C din alcani se desfac în reactiile de: a) dehidrogenare.a) monoxid de carbon. b) amestec de monoxid de carbon si dioxid de carbon. c) gaz de sinteza. Reactiile de izomerizare ale alcanilor sunt: a) reactii de hidrogenare a alcanilor. e) amestec de dioxid de carbon si hidrogen. d) substitutie. c) transformari ale alcanilor în alchene. . rezulta: a) metanal. d) procese chimice prin care alcanii se ciclizeaza.

e) P2O5. La cracarea n-heptanului se poate obtine un amestec format din: a) trei alcani si doua alchene. c) 3 izomeri. d) cinci alcani si cinci alchene. În molecula metilciclohexanului se gasesc: a) numai atomi de C hibridizati sp2. La izomerizarea n-pentanului rezulta un amestec ce contine: a) 4 izomeri. d) atomi de C hibridizati sp2 cât si sp3.33*. 34*. b) doi alcani si doua alchene. e) numai atomi de C primari. c) numai catene de atomi de carbon ramificate. b) 2 izomeri. 35*. c) doi alcani si trei alchene. d) 6 izomeri. c) luminii. e) patru alcani si patru alchene. b) oxizilor metalici. d) V2O5. . b) numai atomi de C hibridizati sp3. 36*. Clorurarea sau bromurarea alcanilor sunt procese ce pot avea loc în prezenta: a) sarurilor de amoniu.

Formula moleculara C6H12 corespunde la: a) alcadiene. e) alchene. d) 1-hidroxi-3-metilbutan. d) cinci. din: a) 3-hidroxi-3-metilbutan. La aditia acidului bromhidric la 2-metil-1-butena se formeaza: a) bromura de izobutil b) bromura de secbutil. 40*. c) 2-bromo-3-metilbutan. e) 1-hidroxi-2-metilbutan. d) alcani. c) doua. c) 1-hidroxi-3-metilpentan. în prezenta de acid sulfuric. Câte metilciclobutene exista? a) trei. .e) 5 izomeri. 3-Metil-1-butena se poate obtine prin eliminarea apei. 37*. b) patru. b) 2-hidroxi-2-metilbutan. 39*. 38*. b) arene. c) cicloalchene. e) una singura.

c) reactia de hidrogenare. dioxid de carbon si apa. b) formarea de acetiluri. d) numai la aditia acidului sulfuric la alchene. geometrica. Indicati natura atomilor de carbon implicati în legatura dubla: a) secundari. b) tuturor reactiilor de aditie la alchene. b) de pozitie si geometrica. geometrica si de pozitie. e) aditia apei. Regula lui Markovnikov se aplica: a) numai în cazul hidracizilor. c) aditiei apei si hidracizilor la alchenele nesimetrice. Prin oxidarea unei alchene cu dicromat de potasiu în mediu acid (H2SO4) se obtine un acid monocarboxilic. 42*.d) 2-bromo-2-metilbutan. e) de catena si geometrica. d) aditia hidracizilor. 43*. e) 1-bromo-2-metilbutan. Reactia prin care se poate diferentia 1-pentina de 1-pentena este: a) reactia cu apa de brom. Ce tip de izomerie pot prezenta alchenele cu 6 atomi de carbon? a) de catena si de pozitie. 41*. c) de catena. 44*. e) doar la aditia apei. . d) de catena. optica si de pozitie.

Care sunt cei doi alcooli izomeri? a) A: 2.b) unul secundar. 47*. B: 2.3-dimetil-2-butanol. b) 3-metil-2-pentanol. e) trei alchene. d) sase alchene.3-dimetil-1-hexanol. Alchena.6-dimetiloctanul prin hidrogenarea a: a) doua alchene. 46*. b) cinci alchene.3-dimetil-3-hexanol. d) A: 2. acetona si acid 3-metilbutanoic. .3-dimetil-2-hexanol. 45*. B: 2. c) patru alchene. c) unul secundar. B: 2.5-dimetil-2-hexanol. d) tertiari. e) nici una din perechile de mai sus.3-dimetil-2-butanol.5-dimetil-3-hexanol. e) cuaternari. B: 2.5-dimetil-1-hexanol.3-dimetil-2-hexanol. c) 2-metil-2-pentanol. Alcoolul cu formula moleculara C6H14O prin deshidratarea caruia se obtine o alchena ce formeaza prin oxidare numai acetona este: a) 2-metil-1-pentanol. obtinuta prin eliminarea apei din alcoolii izomeri (A si B) cu formula moleculara C8H18O formeaza. celalalt tertiar.5-dimetil-2-hexanol. celalalt cuaternar. c) A: 2. Se poate obtine 3. e) 2. prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. b) A: 2. d) 3.

5-dimetil-2-heptena. c) trei izomeri monoclorurati. la 5000C. în solutie slab bazica (reactiv Bayer). e) un singur compus monoclorurat. 49*. Indicati alchena formata prin deshidratarea unui alcool primar C6H14O care prin oxidare energica conduce la 2-pentanona. d) hidroxiacizi. Denumirea corecta a compusului de mai jos este: a) 2.5-dietil-5-hexena. b) un derivat diclorurat geminal. Prin oxidarea alchenelor cu KMnO4. b) 2-etil-5-metil-1-heptena. d) 2. c) cetone. 50*. dioxid de carbon si apa: a) 2-pentena. . c) 3-etil-5-metil-1-heptena.48*. se obtin: a) dioli vicinali. Prin tratarea cu clor a 2-metil-1-butenei. b) aldehide. e) acizi carboxilici. b) 1-pentena. se formeaza: a) doi izomeri monoclorurati. d) un derivat trihalogenat geminal. e) 2.5-dietil-4-hexena. 51*.

53*. Hidrocarbura nesaturata cu cinci atomi de carbon care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza numai acid cetopropionic. e) 2-metil-2-pentena. b) 2-butina. este: a) 3-metil-1-heptena. Alchena prin oxidarea careia. 55*. d) 2-butena. c) mentinerea culorii initiale. Alchena. prin a carei oxidare cu permanganat de potasiu în mediu de acid sulfuric rezulta un mol de acetona si un mol de acid pentanoic. d) 2-metil-1-heptena. b) colorarea solutiei.2-butadiena. La oxidarea blânda a propenei se observa: a) decolorarea solutiei.3-butadiena.3-dimetil-2-hexena. c) 2-metil-3-heptena. cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. b) 2-metil-2-heptena. se formeaza acid 2-metilbutanoic si metil-tertbutil-cetona este: . d) decolorarea solutiei si formarea unui precipitat brun de dioxid de mangan.c) 2-metil-1-butena. c) 2-metil-1. e) aparitia unui precipitat. d) 2-metil-1-pentena. dioxid de carbon si apa este: a) 1.3-butadiena. 54*. e) 2. e) 1. 52*.

d) 3-hidroxipentanul. Prin eliminare de apa nu formeaza alchena: a) 2-hidroxi-2-metilbutanul.2. b) 2-hidroxipentanul. d) monosubstituita. b) 2.a) 2. care în reactia de oxidare consuma cea mai mica cantitate de dicromat de potasiu. în prezenta acidului sulfuric.2.3.5-trimetil-3-hexena. b) 2-metil-1-butena. c) 2. 56*.3. 58*. La deshidratarea 2. d) 1-pentena. Alchena cu formula moleculara C5H10. .4-trimetil-3-hexena. c) trisubstituita.2-dimetil-1-pentanolului se obtine o alchena în care legatura dubla este: a) disubstituita simetric. c) 2-metil-2-butena. d) 2.4.4-trimetil-3-hexena.2-dimetilpropanul. b) alcoolul nu poate fi deshidratat. este: a) 2-metil-propena. e) disubstituita asimetric.5-tetrametil-3-hexena.3. e) 2.5-tetrametil-3-hexena. e) 1-hidroxi-2.3. c) 1-hidroxipentanul. 57*.

4-octadiena. e) 3. d) 3.4-hexadiena.4-dibromo-2-metil-2-butena.5-octadiena.2-hexadiena. 61*. formeaza acid oxalic.3-dibromo-3-metil-1-butena. d) 1. Hidrocarbura care prin oxidare cu dicromat de potasiu. c) 2.e) 2-pentena. b) 1.2-dibromo-3-metil-2-butena.5-dimetil-1.4-hexadiena. butanona si acid propionic în raportul molar 1:1:1 este: a) 5-metil-2. 59*.4-octadiena. b) 5-metil-2.5-octadiena. c) 2-metil-3. Acetilena se solubilizeaza partial în apa: .3-butadiena se obtine ca produs majoritar: a) 1. c) 1.4-dimetil-1. Prin aditia bromului la 2-metil-1.dimetil-2.5-hexadiena. în mediu de acid sulfuric. 62*.5-hexadiena.4. Diena cu formula moleculara C8H14 care formeaza prin oxidare energica si compusul de mai jos este: a) 2.4-dimetil-1. 60*.4-dibromo-2-metil-1-butena.5-octadiena. e) 3-metil-3. e) 2. b) 2.4-dimetil-1.3-dibromo-2-metil-2-butena. d) 3-metil-2.

x C2H2O4 + y MnO2 + y KOH . acetilena reactioneaza cu: a) acidul clorhidric. La 800C. z au valorile: a) 2. în prezenta clorurii cuproase si a clorurii de amoniu. c) acidul acetic. b) 2. 7. b) 1-hexina. 3. 4. Dintre compusii de mai jos formeaza acetiluri cu metalele tranzitionale: a) izoprenul. c) 3. e) 3.a) pentru ca este primul termen al seriei omoloage. 8. La oxidarea acetilenei cu KMnO4. 64*. 65*. în mediu slab bazic. 63*. e) apa. d) datorita polarizarii legaturii C-H. b) datorita faptului ca are tripla legatura. 3. d) 3. 8. 2. d) acidul sulfuric. c) datorita absentei polarizarii moleculei. 6. 6. b) acidul cianhidric. y. e) datorita prezentei celor 2 atomi de carbon triplu legati. c) 2-hexina. conform reactiei: x C2H2 + y KMnO4 +z H2O coeficientii x. 4.

c) Ni fin divizat. Reactia de hidrogenare a acetilenei cu formare de etena are loc în prezenta: a) Na metalic. e) formarea acetilurii de diargint. e) 2-pentina. . e) cu transfer de electroni.d) 4-metil-2-pentina. d) oricarui oxid metalic. b) Pd (depus pe un suport solid) fin divizat. c) de substitutie. c) formarea acetilurii de dicupru. 67*. b) de reducere. d) de oxidare. b) HgCl2/t0C. b) oxidarea etenei. Clorhidratul de hidroxilamina se întrebuinteaza la: a) formarea acetilurii monopotasice. e) Pd (depus pe un suport solid) otravit cu saruri de Pb. 66*. d) formarea acetilurii disodice. 69*. Reactia acetilenei cu hidroxidul de diaminoargint (I) este o reactie: a) de tip redox. Reactia de aditie a acidului clorhidric la acetilena are loc în urmatoarele conditii: a) KOH/solutie alcoolica. 68*.

Un amestec format dintr-un mol de acetilura monopotasica. 73*. d) reactia cu clorura de diamino-cupru (I). c) covalenta. 72*. un mol de acetilura de diargint. e) doi moli de acetilena. e) Cu2Cl2/NH4Cl. c) reactia cu apa de brom. b) covalenta. b) reactia cu permanganat de potasiu în solutie bazica. si un mol de acetilura de dicupru (I) formeaza în urma reactiei cu apa: a) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de potasiu. 71*. b) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de argint (I). hidroxid de cupru (I) si hidroxid de argint (I). legatura C-metal este: a) covalenta. . d) HgSO4/H2SO4. d) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de cupru (I). 70*. În acetilurile metalelor alcaline si alcalino-pamântoase. c) doi moli de acetilena. nepolara. puternic polarizata. e) reactia cu permanganat de potasiu în solutie acida. d) covalent-coordinativa. acetilena se transforma în: a) cetona. 1-Pentina în amestec cu 2-pentina.c) (CH3COO)2Zn/2000C. e) ionica. Prin oxidare cu permanganat de potasiu în mediu bazic. slab polarizata. se poate recunoaste prin: a) reactia de hidrogenare.

respectiv apa de brom. Y-Ag. Y-KMnO4. în cuptoarele electrice. solutie cuproasa amoniacala si. C3H6 si C3H4 prin doua vase spalatoare care contin. c) α-dicetona. la 25000C? a) acetilura monosodica. Y-KMnO4. 76*. Z-H2SO4. 75*. Y. în exces. Z sunt: a) X-H2SO4. În reactia: X. b) C3H6 si C3H4. Y-H2O2 Z-H2O. b) X-H2O. Z-H2SO4. e) oxidul de calciu. C3H6 si C3H4. 74*. d) acetilena. Y-HgSO4. Z-H2O. d) acid dicarboxilic. d) X-O2. gazele retinute sunt: a) C3H8. b) acetilura de calciu. c) acetilura disodica. e) diol vicinal. La trecerea succesiva a unui amestec de C3H8. e) X-O3. . c) X-H2O. Care este compusul ce se obtine în urma reactiei dintre varul nestins si carbune. Z-Zn.b) aldehida.

PNA-ul se obtine prin polimerizarea: a) cloroprenului. d) acetilenei. d) C3H8. e) C3H8 si C3H6 . 78*.c) C3H8 si C3H4. 80*. e) aditie a HCN. c) aditie a hidrogenului. 79*. Pentru acetilena Cu2Cl2 si NH4Cl sunt catalizatori în reactia de: a) aditie a apei. b) butan-hexan. c) pentan-octan. Care dintre urmatoarele perechi de alcani sunt omologi? a) nonan-decan. În secventa de reactii: . e) heptan-nonan . e) acrilonitrilului. b) aditie a bromului. c) acetatului de vinil. d) aditie a HCl. d) octan-decan. 77*. b) clorurii de vinil.

b) 2-cloro-1. stiind ca A este CaO? a) alcool vinilic.5. e) 1-cloro-1-butena. b) clorura de vinil. . Afirmatiile corecte referitoare la aditia halogenilor la alchene sunt: a) reactia cu bromul are loc în prezenta luminii. b) reactia nu decurge în aceleasi conditii pentru toti halogenii. d) 2-clorobutan. c) alcoolul etilic. d) acetaldehida. Substanta F este: a) 1-cloro-2-butena. e) acetatul de vinil. 81*.substanta A este o hidrocarbura. Care este substanta H din succesiunea de reactii de mai jos. 82. iar F este un compus organic monoclorurat cu molecula formata din 10 atomi si cu masa moleculara 88. c) 1-clorobutadiena. c) reactia cu fluorul are loc în prezenta luminii.3-butadiena.

e) are miros neplacut. Care sunt afirmatiile incorecte referitoare la acetilura dipotasica? a) are culoare rosie. e) reactia cu clorul sau bromul are loc în solventi inerti.2-dimetilpropan.d) aditia de brom este instantanee si este folosita pentru recunoasterea alchenelor. atomii de hidrogen din acetilena au caracter slab . c) cicloalcanii contin în molecula numai atomi de carbon primari. . c) alchinele se oxideaza mai greu decât alchenele. b) propina nu formeaza acetiluri. e) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mici decât ale n-alcanilor corespunzatori. Afirmatiile corecte sunt: a) unghiurile de valenta din alcani sunt de 109028'. b) reactioneaza usor cu apa. e) alchinele prezinta izomerie geometrica. d) aditia hidracizilor la alchene nesimetrice nu respecta regula lui Markovnikov. d) explodeaza usor. d) dehidrogenarea alcanilor este o reactie de substitutie. b) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mari decât ale n-alcanilor corespunzatori. Alegeti afirmatiile incorecte: a) datorita polarizarii legaturii H-C acid. 85. Alcanii ce pot fi obtinuti prin hidrogenarea unei alchene sunt: a) 2. 86. c) este un precipitat insolubil în apa. 84. 83.

Au aceeasi nesaturare echivalenta: a) cicloalcanii si alcanii. c) combustia n-hexanului este un proces exoterm.3. d) 2. e) din n-hexan deriva trei radicali monovalenti. b) în conditii normale este gaz.b) 2.2.3-tetrametilpentan . b) acetilena + fenilacetilena + vinilacetilena. d) 2-butina + vinilacetilena + 2-pentina. Care din urmatoarele amestecuri echimoleculare reactioneaza cu aceeasi cantitate de clorura de diaminocupru (I)? a) 1-butina + acetilena + 1-pentina.3. e) alchenele si cicloalcanii.3-tetrametilbutan.3-trimetilbutan. c) alcadienele. 90. e) alilacetilena + vinilacetilena + fenilacetilena. d) din n-hexan deriva patru radicali monovalenti. Referitor la n-hexan sunt corecte afirmatiile: a) prin cracare conduce la un amestec de opt hidrocarburi. 89. cicloalchenele. 87. 88. În conditii adecvate. c) 2. acetilena se poate transforma în: . alchinele. b) alchenele si alchinele. d) alchenele si cicloalchenele.2.3-dimetilbutan. c) 1-butina + propina + 2-butina.2. e) 2.

d) este un omolog al ciclohexanului. b) sunt insolubili în apa. c) sunt insolubili în solventi organici nepolari. c) au densitati mai mari decât apa. c) este izomer cu pentenele. care din afirmatiile de mai jos sunt incorecte? a) termenii consecutivi ce difera printr-o grupa metin formeaza o serie omoloaga. d) punctele de fierbere scad cu cresterea masei moleculare. 91. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la alcanii lichizi si solizi sunt: a) au densitate mai mare decât a apei si creste cu cresterea numarului de atomi de carbon.=1.E. Afirmatiile corecte referitoare la ciclopentan sunt: a) este o hidrocarbura saturata cu N. 93.a) etena. d) au formula generala CnH2n+2. b) vinilacetilena. c) etan. Referitor la alcani. e) punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. e) prezinta numai atomi de carbon primar. b) se obtine prin hidrogenarea catalitica a benzenului. b) în molecula alcanilor toti atomii de C sunt hibridizati sp3. d) clorura de vinil. e) de la alcanul cu patru atomi de carbon apare izomeria de pozitie. . 92. e) ciclopropan.

b) substitutie. e) izomerizare. la t<6500C. 96. b) gaz de sinteza. d) oxidare. astfel: a) cracare. Metanul poate forma prin oxidare în diferite conditii: a) alcool etilic. c) formaldehida. b) aditie. . descompunerea termica a alcanilor se clasifica dupa temperatura de lucru. d) piroliza. 97. la t>6500C. c) dehidrogenare. b) piroliza. e) substitutie. la t<6500C. la t>6500C. Legatura C-H se rupe la: a) ardere.94. 95. d) reducere. e) piroliza. Alcanii nu participa la reactii de: a) oxidare. Industrial. c) izomerizare. la t>5500C. c) cracare. d) acid cianhidric.

98. d) propil. b) izopropil. Ciclopropanul si ciclobutanul sunt: a) compusi cu formula generala CnH2n+2. d) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp2. Gazul de sinteza se obtine prin oxidarea cu vapori de apa a metanului: a) în prezenta nichelului. b) în prezenta Pd/Pb2+. c) sunt în numar de 4. 101. c) propiliden. b) au puncte de fierbere mai mici decât n-hexanul. . e) în prezenta platinei. Referitor la izoalcanii cu formula moleculara C6H14 afirmatiile incorecte sunt: a) sunt izomeri de pozitie cu n-hexanul. Radicalii monovalenti ai propanului se numesc: a) propenil. e) propilen. d) la 600-8000C. 100. 99. c) hidrocarburi nesaturate ciclice. b) omologi. e) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp3. c) la 13000C.e) alcool metilic.

Dintre hidrocarburile de mai jos pot forma trei izomeri monoclorurati prin monoclorurare fotochimica: a) n-butanul. . 104. c) propanul. e) 2. d) în reactia de amonoxidare a metanului. b) reactiile de izomerizare ale alcanilor au loc la temperaturi de 50-1000C. c) prin cracarea n-butanului la 400-6000C.d) sunt izomeri de catena cu n-hexanul. c) sunt lichide si solide. 105. d) 2-metilbutanul. propena. rezulta metan. e) reactia de izomerizare completa a n-pentanului duce la obtinerea unui amestec de izopentan si neopentan. b) sunt insolubile în apa. e) sunt solubile în solventi organici. e) au puncte de fierbere mai mari decât n-hexanul. b) n-pentanul. 102. Afirmatiile corecte sunt: a) alcanii reactioneaza prin procedee indirecte cu iodul si fluorul. în absenta catalizatorilor. d) izomerii geometrici au puncte de topire identice.4-dimetilpentanul. În functie de structura alchenele pot prezenta: a) izomerie conformationala. etan. raportul molar CH4/O2 este 2:3. Afirmatiile incorecte referitoare la alchene sunt: a) au puncte de fierbere mai mari decât ale alcanilor corespunzatori. etena. 103.

Sunt lichide în conditii normale: a) propena. b) permanganatului de potasiu în solutie apoasa. e) permanganatului de potasiu în solutie acida. c) hexena. b) 1-butena. 109. e) izomerie de catena. d) izomerie optica. Alchenele ce prezinta doua pozitii alil sunt: a) izobutena. d) permanganatului de potasiu în mediu bazic. e) propina. b) pentan. Catalizatorii folositi la hidrogenarea hidrocarburilor nesaturate pot fi: . c) dicromatului de potasiu în solutie acida.b) izomerie de pozitie. e) 2-hexena. c) propena. 108. d) izopren. c) izomerie geometrica. Legaturile duble >C=C< se pot rupe în prezenta: a) permanganatului de potasiu în mediu neutru. 106. d) 2-pentena. 107.

e) 2. e) 2-metil-1-pentena. d) acrilonitrilul. b) butanul. 111. Alchena care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza o cetona. c) propanul. e) apa. . c) acidul cianhidric. e) Pd. d) V2O5. d) 3-metil-1-pentena. d) izopren. Prin reactia metanului cu amoniac si oxigen (Pt/10000C) se formeaza: a) oxidul de propena. b) 2-metil-2-pentena.3-dimetil-1-pentena. c) Pt. 112. Se pot oxida cu dicromat de potasiu si acid sulfuric: a) 1-pentena. c) 2. dioxid de carbon si apa este: a) 3-metil-2-pentena.a) Zn si NaOH. 110. b) acidul acetic. b) Ni.3-dimetil-2-butena.

b) nu prezinta izomerie geometrica. Caracteristicile comune 1. c) la oxidare energica.3-butadienei si ciclobutenei sunt: a) prezinta doi atomi de carbon asimetric. dioxid de carbon si apa. b) sunt rezistente la oxidare. se scindeaza atât legatura π cât si σ. e) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza 2-metil-butantetrol. b) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid cetopropionic. b) 2-clorobutadiena.E. d) nu pot da reactii de hidrogenare catalitica. Referitor la procesele de oxidare a alchenelor sunt corecte afirmatiile: a) se pot oxida. c) au N.2-butadiena. Care sunt afirmatiile corecte referitoare la izopren? a) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid lactic. d) prin reactia de hidrogenare formeaza izopentan. d) se pot oxida. e) la oxidare blânda. e) produsul obtinut prin eliminarea unui mol de HCl din 3-cloro-1-butena. în prezenta KMnO4/HO-. dioxid de carbon si apa. Cloroprenul este: a) 3-cloro-1. d) un polimer important. c) produsul de aditie a acidului clorhidric la vinilacetilena. c) prin reactia de polimerizare formeaza poliizopren. 116. 115. . se scindeaza numai legatura σ. în prezenta KMnO4/H3O+.113. 114. = 2.

120. 118. e) vinilacetilena. 119.e) sunt izomeri de functiune cu 1-butina. c) etina.E. alchinele si cicloalchenele au N. d) alcadienele. b) 2-metil-1. Sunt corecte afirmatiile: a) 2-pentina poate reactiona cu sodiu metalic. atomii de carbon sunt hibridizati sp2 ca si atomii de carbon implicati în legatura dubla. Cu metalele tranzitionale reactioneaza: a) 3-metil-1-hexina.3-butadiena. e) alchenele sunt hidrocarburi nesaturate aciclice. 117. c) alchinele sunt izomeri de functiune cu alcadienele. d) în seria omoloaga a alchinelor punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. Referitor la alchine sunt corecte afirmatiile: a) densitatile alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. c) punctele de fierbere ale alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. d) 2-hexina. b) raportul dintre numarul de atomi de carbon si hidrogen din alchine este 1:1. = 2. . e) atomii de carbon implicati în tripla legatura sunt hibridizati sp2. Alegeti afirmatiile corecte: a) în cicloalcani. b) punctele de fierbere ale alchinelor sunt mai mici decât ale alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon.

b) este stabila la încalzire. e) este stabila în mediu apos. c) se obtine din acetilura monosodica si sodiu. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura disodica sunt: a) este un compus ionic.formeaza acid etandioic. b) este un compus cu legaturi preponderent covalente. aflata în amestec cu 2-pentina. la 2000C. c) la obtinerea ei se foloseste si clorhidratul de hidroxilamina. Acetilena da reactii de substitutie cu: a) clorura diaminocuprica. b) clorura de diaminocupru (I). c) acetilena prin oxidare. acetilena: .b) 1-pentina poate reactiona cu hidroxid de diaminoargint (I). se poate recunoaste prin reactia cu apa de brom. cu KMnO4/HO. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura de diargint sunt: a) se obtine din acetilena si hidroxid de diaminoargint (I). 123. d) 1-pentina si 2-pentina se transforma în pentanal prin reactia cu apa. Formeaza. d) este stabila fata de apa. e) reactioneaza energic cu apa. c) potasiu. d) se foloseste la identificarea C2H2. 121. 124. prin hidroliza. 122. e) 1-pentina. d) hidroxid de diaminoargint (I). e) calciu.

b 6.a) carbura de calciu. în prezenta HgCl2 la 120-1700C. b 2. a 9. Raspunsuri: 1. c . b 10. e) acetilura de diargint (I). 125. c 3. d) nu se poate polimeriza. b 7. e) se poate polimeriza. c 5. c 8. Referitor la clorura de vinil sunt corecte afirmatiile: a) se obtine prin aditia HCl la etina. b 11. d) acetilura monosodica. în prezenta Cu2Cl2/NH4Cl la 120-1700C. b 4. c) acetilura monopotasica. c) se obtine prin aditia HCl la etena. b) acetilura de dicupru (I). în prezenta HgCl2 la 120-1700C. b) se obtine prin aditia HCl la etena.

e 18. b 26. e 15. b 22. d 20. d 30. a 14. d 16. a 19. e 32. e 24. a 25. c 29. b 28. d . b 23. b 17. a 21. c 31. e 13. b 33. c 34.12. e 27.

d 53. c 37. b 36. a 51. d 44.35. c 55. b . e 57. d 52. b 43. d 56. b 54. b 48. d 39. b 45. d 41. a 50. c 42. e 40. d 46. b 49. c 38. e 47.

c 76. d 63. b 75. a 61. c 62. b . c 59. a 72. b 64. e 78. b 77. e 60. a 79. e 69. b 70.58. d 65. e 80. c 67. c 68. d 71. d 74. b 66. e 73.

e 102. d. d 82. e 98. a. a. c. a. c. d 95. e 94. a. b. e 85. e 87. d 93. b. a. d 97. c. d 91. e 103. e 83. e 89. b 90. a. c. c. b. e . d. a. c. d 96. c. c. d 99. b. a. a. a. d. e 88. d. e 84. b. c. d 101. b. d. a. b. d 92. c. e 100. b. a. d. b. e 86.81. c. b. c.

d. d 107. b. c 116. c. e 110. c. e 109. c. c. c. a. d 125. d 115. c. e 111. e 113. e 122. b. b. b. c. d. Arene . e 108. d 114. c. d. b. d 105. c 123. c. b. b. e 112. b. e 106. e 117. e 119. e 120. c. a. b. a. e 2. b. c. a. a. c.2. d 124. d. c 121. d. a. a. c.104. d 118. c. c.

antracen. Care din substantele urmatoare sublimeaza? a) fenantrenul. c) vinilbenzen. . e) cele mononucleare sunt lichide. în tetraclorura de carbon. naftalina. b) difenil. b) caracterul aromatic scade odata cu cresterea numarului de nuclee benzenice condensate. 4*. Care din afirmatiile de mai jos referitoare la arene este incorecta? a) sunt hidrocarburi care contin în molecula unul sau mai multe nuclee benzenice. Reactioneaza cu clor. antracen. benzen. naftalina. dar solubile în solventi organici. b) naftalina. b) benzenul. naftalina. d) antracen. urmatoarea hidrocarbura: a) toluen. c) sunt insolubile în apa. d) naftalina. e) difenilul. c) antracenul. iar cele polinucleare sunt solide. 2*. e) benzen. În reactia de oxidare reactivitatea arenelor scade în ordinea: a) naftalina. antracen. 3*. benzen.1*. benzen. fenantren. d) caracterul aromatic creste odata cu cresterea numarului de nuclee benzenice condensate. c) benzen.

d) izomerie de pozitie. Formula moleculara a arenelor ce contin 9 atomi de carbon si au nesaturarea echivalenta 5 este: a) C9H12. b) C9H18. e) o-xilen. d) prezinta numai atomi în acelasi plan. c) C9H9. 6*. Câti monobromoderivati se pot obtine prin bromurarea catalitica a p-dietilbenzenului? a) 2. .250C) este superior celui al toluenului (-95. b) 4.180C) deoarece: a) are masa moleculara mai mica. 7*.d) 1. Punctul de topire al benzenului (+5. 5*. e) C9H16. c) are numar par de atomi de carbon.2-difeniletan. c) 1. d) 3. 8*. Derivatii disubstituiti ai benzenului pot prezenta: a) izomerie de catena. e) izomerie de conformatie. b) are structura simetrica. e) 5. de carbon hibridizati sp2 care nu sunt dispusi e) toluenul nu prezinta structura plana. b) izomerie geometrica. d) C9H10. c) izomerie de functiune.

b) fenantrenul. . b) C14H14. c) α-metil-naftalina. AlCl3 umeda. AlCl3 umeda. e) naftalina. c) toate raspunsurile anterioare sunt corecte. AlCl3 anhidra. 10*. e) nici un raspuns anterior nu este corect. Despre care din compusii de mai jos se poate afirma ca.9*. 11*. Care este afirmatia adevarata referitoare la distribuirea electronilor π din molecula benzenului? a) sunt cuplati doi câte doi formând trei legaturi duble alternante cu trei legaturi simple. Izopropilbenzenul poate fi obtinut prin reactia: a) benzen si clorura de acetil. 12*. b) fiecare atom de carbon are câte un orbital monoelectronic. e) benzen si propena. poseda un caracter "saturat" pronuntat? a) benzenul. b) benzen si clorura de metil. Formula moleculara a difenilului este: a) C12H14. d) sunt delocalizati si distribuiti uniform pe întreaga molecula. în functie de reactiile pe care le da. d) antracenul. c) alcool benzilic si clorura de metil. d) benzen si clorura de propionil. c) C12H10. AlCl3 anhidra. AlCl3 umeda.

Reactia de aditie a hidrogenului la benzen are loc: a) în prezenta luminii. c) 8. b) 6. e) C14H10. d) 5. e) benzenul nu da reactii de aditie. e) 9. 16*. d) 2-propil-1-fenil-butena. Hidrocarbura aromatica C9H12 prin a carei clorurare catalitica se formeaza un singur monocloroderivat este: a) m-metil-vinilbenzenul. 17*. d) la temperaturi ridicate. 15*. c) 4. d) 4. e) 6. Care este denumirea corecta a hidrocarburii? a) 5-fenil-4-metil-4-pentena. la 170-2000C. b) p-metil-etilbenzenul. c) 1-fenil-3-metil-1-pentena. c) în prezenta de Ni. b) în conditii normale.d) C10H12. e) 1-fenil-2-metil-1-pentena. Fenantrenul are nesaturarea echivalenta egala cu: a) 10. Câti izomeri ai trimetilbenzenului se pot scrie? a) 2. 14*. 13*. b) 1-fenil-2-metil-2-pentena. b) 3. .

d) para-clorotoluen. 20*. Se dau urmatoarele hidrocarburi aromatice: p-metil-etilbenzenul (I). d) 1. izopren (II). e) III. c) clorura de benzil. V. Dintre compusii: fenantren (I). V. b) feniltriclorometan. antracen (V). cumen (IV).2. cel mai greu da reactii de aditie: . IV. e) orto-clorotoluen. 21*. la lumina. c) anhidrida maleica. IV. etenilbenzen (III). IV. e) reactia nu are loc. III. oxilen (III). V. Prin oxidarea benzenului cu KMnO4/H2SO4 se formeaza: a) acid maleic. b) acid oxalic. c) I. rezulta: a) clorura de benziliden. ca produs principal.3. Care sunt substantele ce dau prin oxidare. p-xilen (V). p-divinilbenzen (II). Prin clorurarea metilbenzenului cu doi moli de clor. acidul tereftalic? a) I.4-trimetilbenzenul.2-dihidroxibenzen. b) I.c) 1. II. 19*. 18*. V.5-trimetilbenzenul. e) cumen. propilbenzen (IV). d) IV si V. d) 1. II.

22*. b) cu acid sulfuros. e) H2SO4. d) FeCl3. . e) cu amestec sulfonitric. c) III.a) I. d) IV. b) II. Benzenul se sulfoneaza în urmatoarele conditii: a) cu acid sulfuric diluat. Aditia clorului la benzen are loc: a) în solvent inert (CCl4). e) V. c) NaOH. c) cu acid sulfhidric. c) clorul nu se aditioneaza la benzen. 23*. La clorurarea benzenului se foloseste drept catalizator: a) HgCl2/carbune poros. b) în prezenta luminii (hν). 24*. d) cu acid sulfuric concentrat. e) în prezenta AlCl3. d) la temperaturi ridicate. b) HgSO4.

Grupa -NO2 este substituent: a) de ordinul II. activeaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitia meta. d) 1. .3-diclorobenzen. e) alcooli. în prezenta FeCl3. dar nu influenteaza substitutia ulterioara. e) de ordinul II. c) 1. Acilarea arenelor.25*. c) anhidride acide. dezactiveaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitiile orto si para. c) un atom de C. b) de ordinul I. se poate realiza cu: a) cetone. în prezenta clorurii de aluminiu. dezactiveaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitia meta. b) hexaclorociclohexan.3.4-diclorociclohexadiena. Nitroderivatii sunt compusi organici ce contin grupa -NO2 legata direct de: a) un atom de O. 28*. activeaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitiile orto si para. se obtine: a) 1. c) de ordinul I. d) derivati halogenati. 27*. b) un atom de N. b) acizi carboxilici. 26*. e) monoclorobenzen.5-triclorobenzen. d) de ordinul II. Prin clorurarea benzenului.

d) nitrarea alcoolilor cu acid azotic. Substituent de ordinul II este: a) grupa -SO3H. V) hexil. b) grupa -CONH2. III. b) grupa -NH2. 30*. e) grupa -CH3. b) II. V. c) grupele -CH2X. 32*. VI) o-tolil: a) III. e) grupele -COR. Nitroderivatii se pot obtine prin: a) nitrarea arenelor cu amestec sulfonitric. c) grupa -CN. 29*. e) nitrarea arenelor cu acid azotic concentrat. e) un atom de X. c) nitrarea arenelor cu acid azotic diluat.d) un atom de S. IV. d) grupele -NHR. III) benziliden. IV. b) nitrarea alcanilor cu amestec sulfonitric. d) grupele -NR2. Alegeti radicalii aril dintre: I) p-fenilen. . Substituent de ordinul I este: a) grupa -NO2. 31*. II) vinil. IV) α-naftil.

6-trimetil-izopropilbenzen.5-benzendisulfonic. 34*.4.c) IV. II. apoi se deshidrateaza.4. Prin nitrarea acidului benzensulfonic.5-dinitro-benzensulfonic. e) I. V. b) 2. obtinându-se: a) o-divinilbenzen. d) 2. b) acid 5-nitro-benzensulfonic. 36*. se obtine compusul: a) acid 3-nitro-benzensulfonic. d) m-divinilbenzen. Hidrocarbura cu formula moleculara C12H18. VI.6-trimetil-n-propilbenzen. care prin substitutie catalitica formeaza un singur derivat monosubstituit este: a) 2. . Produsul de reactie se reduce cu borohidrura de sodiu. e) acid 1-nitro-3. III. 35*. IV. cu 4 atomi de carbon primari. la un raport molar acid benzensulfonic:acid azotic = 1:2. e) 7. 33*. d) acid 3. b)3. e) p-dietilbenzen. c) 2. în prezenta clorurii de aluminiu. c) acid 1-nitro-2. b) p-divinilbenzen. d) I. Numarul arenelor izomere cu formula moleculara C10H14 ce formeaza prin oxidare la catena laterala acid o-ftalic este: a) 6. VI. c) o-dietilbenzen.6-benzendisulfonic.5-trimetil-n-propilbenzen.4. c) 4. Se trateaza benzenul succesiv cu 2 moli de clorura de acetil.

antracen (V). b) III si V. e) 2. c) I si II. etilbenzen (II). ciclobutan (VI): a) II si VI. e) clorura de etil. 38*.4-trimetil-izopropilbenzen. d) IV si VI. b) clorura de acetil. La sulfonarea etilbenzenului rezulta: a) acid m-etilbenzensulfonic. butan (IV). . d) clorura de n-propil. Care dintre compusii de mai jos poate fi folosit în reactia de acilare Friedel-Crafts? a) clorura de alil. 39*.6-dimetil-tert-butilbenzen.3-dimetil-etilbenzen. c) sec-butilbenzen. e) III si VI .3. Care este hidrocarbura cu formula C10H14 ce contine un centru de chiralitate si care prin oxidare cu permanganat de potasiu si acid sulfuric formeaza acid benzoic? a) izobutilbenzen. 37*. 1-butena (III). c) clorura de vinil. e) 4-metil-n-propilbenzen. Alegeti compusii ce se pot oxida cu dicromat de potasiu în mediu acid: cumen (I). b) tert-butilbenzen. 40*. d) 2.d) 2.

b) numai acid o-etil-benzensulfonic; c) numai acid p-etilbenzensulfonic; d) acid o-etil- si p-etilbenzensulfonic. e) acid o-metil- si p-metilbenzensulfonic. 41*. Etil-fenil-cetona se obtine, în prezenta AlCl3, în urma reactiei dintre: a) benzen si clorura de acetil; b) benzen si clorura de propanoil; c) benzen si clorura de propil; d) benzen si propena; e) benzen si clorura de etil. 42*. Prin introducerea a doi substituenti, X si Y, pe nucleul unui alchilbenzen, C 6H5R, vor rezulta: a) 7 izomeri; b) 6 izomeri; c) 8 izomeri; d) 10 izomeri; e) 4 izomeri. 43*. Difenilmetanul se poate obtine prin reactia de alchilare Friedel-Crafts dintre: a) benzen si clorura de benzil; b) benzen si clorobenzen; c) metilbenzen si clorobenzen; d) benzen si clorura de metil; e) benzen si clorura de benziliden. 44*. La hidrogenarea completa a fenantrenului, raportul molar fenantren:hidrogen este:

a) 1:5; b) 1:7; c) 1:1; d) 1:6; e) 1:4. 45*. Antracenul si difenilul sunt hidrocarburi aromatice: a) polinucleare cu nuclee condensate; b) polinucleare cu nuclee condensate sau izolate; c) polinucleare cu nuclee izolate; d) policiclice condensate; e) polinucleare cu nuclee izolate. 46*. Compusul ce se obtine prin reactia nitrobenzenului cu acidul sulfuric, la un raport molar 1:1, este: a) acid o-nitrobenzensulfonic; b) acid m-nitrobenzensulfonic; c) acid 1-nitro-2,4-benzendisulfonic; d) acid 1-nitro-3,5-benzendisulfonic; e) acid p-nitrobenzensulfonic. 47*. Referitor la oxidarea antracenului, este incorecta afirmatia: a) oxidarea se face cu dicromat de potasiu si acid acetic b) pozitiile cele mai reactive sunt 9 si 10; c) se oxideaza mai usor decât naftalina; d) se oxideaza mai greu decât naftalina; e) se formeaza antrachinona. 48*. Prin oxidarea acetatului de o-crezil, urmata de hidroliza, rezulta: a) acid m-hidroxibenzoic; b) acid o-hidroxibenzoic; c) acid benzoic;

d) acid p-hidroxibenzoic; e) acid ftalic. 49*. Care din urmatoarele amestecuri de substante nu decoloreaza solutia bazica de permanganat de potasiu (KMnO4 /HO-)? a) acetilena si benzen; b) etena si etan; c) acetilena si etena; d) etan si benzen; e) benzen si propina. 50*. Câti izomeri aromatici corespund formulei moleculare C8H10 (I) si câti dintre acestia dau prin oxidare cu KMnO4/H+ acizi policarboxilici din care se pot obtine anhidride acide (II)? a) I = 3 si II = 1; b) I = 4 si II =2; c) I = 4 si II = 1; d) I = 5 si II = 1; e) I = 5 si II = 2; 51*. În succesiunile de reactii de mai jos:

E este o hidrocarbura nesaturata, iar G este o hidrocarbura ce contine 92,3% C si are masa moleculara 104. Care sunt substantele A si K? a) A-toluenul, K-o-nitrotoluenul; b) A-etilbenzenul, K-m-nitroetilbenzenul;

stiind ca A este primul termen din seria alcanilor care este substanta E? a) toluenul. e) 4-metil-etilbenzen. d) clorobenzenul. În legatura cu naftalina afirmatiile adevarate sunt: a) are proprietatea de a sublima.3-dimetilbenzen. d) 2-metil-etilbenzen. K-nitrobenzenul.c) A-o-xilenul. 53. c) are caracter aromatic mai puternic decât benzenul. Care din denumirile de mai jos sunt corecte? a) 2.3. d) este insolubila în apa. b) orto-xilen. 54. K-1. c) difenilmetanul. K-m-nitrotoluenul. e) este insolubila în solventi organici. d) A-benzenul.5-trinitrobenzenul. b) clorura de benzil. e) A-benzenul. e) clorura de benziliden. c) orto-dimetilbenzen. 52*. . b) are caracter aromatic mai slab decât benzenul.

b) se obtine prin hidrogenarea totala a naftalinei. c) clorura de vinil. b) este o reactie de substitutie. c) este o reactie Friedel-Crafts. alegeti afirmatiile corecte: a) se realizeaza cu izoalcani în prezenta clorurii de aluminiu anhidra. c) se obtine prin oxidarea naftalinei. 58. c) se foloseste ca materie prima la obtinerea cloroprenului. în prezenta clorurii de aluminiu anhidra. d) se realizeaza cu derivati halogenati cu reactivitate normala sau marita. d) este o hidrocarbura saturata cu doua cicluri condensate. în prezenta acidului sulfuric. 56. e) se realizeaza cu alcooli.55. Care sunt afirmatiile corecte referitoare la benzen? a) se foloseste la obtinerea de medicamente. d) se foloseste la obtinerea cauciucului sintetic. Care dintre derivatii halogenati de mai jos pot fi folositi în reactia de alchilare Friedel-Crafts? a) clorura de alil. d) clorura de n-propil. e) clorura de fenil. e) este o hidrocarbura aromatica cu catena laterala. b) se foloseste în industria maselor plastice. . b) clorura de benzil. 57. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la tetralina: a) se obtine prin aditia clorului la naftalina. Referitor la alchilarea benzenului.

Sunt hidrocarburi în stare de agregare solida: a) fenantrenul. e) naftalina. c) polimerizarea. 61. e) -CH2R 60. Referitor la benzen si toluen sunt adevarate urmatoarele afirmatii: a) punctul de topire al toluenului este mai mare decât al benzenului. c) antracenul. 62. b) xilenii. c) -CONH2. b) substitutia. Care dintre reactiile de mai jos pot fi date de toluen? a) oxidarea. c) sunt solubili în apa. Substituenti de ordin II sunt: a) -COOH b) -CHO.e) se foloseste ca insecticid. d) toluenul. . e) acilarea. 59. d) -CH2NH2. d) alchilarea. b) sunt lichide.

c) propena. d) benzil si benziliden.d) sunt solubili în solventi organici. 63. b) clorura de etil. . 65. în prezenta clorurii de aluminiu umede. e) etena. b) dau reactii de substitutie mai greu decât benzenul. d) clorura de acetil. din benzen si: a) clorura de metil. d) se oxideaza mai usor decât benzenul. e) hexil si benzil. b) α-naftil si o-fenilen. Omologii superiori ai benzenului se pot obtine. 66. e) sunt solide. 64. c) caracterul aromatic este mai slab decât al benzenului. Sunt radicali aril: a) fenil si o-tolil. c) β-naftil si p-fenilen. Afirmatiile incorecte sunt: a) radicalul monovalent la catena laterala a toluenului se numeste tolil . e) punctul de topire al toluenului este mai mic decât al benzenului. Hidrocarburile aromatice cu mai multe nuclee benzenice condensate au urmatoarele caracteristici: a) sunt lichide.

b) p-xilenul. b) cumenul. Printr-o reactie Friedel-Crafts se pot obtine: a) aldehida benzoica. d) toluenul. d) o-xilenul. d) radicalul divalent al benzenului se numeste fenilen. c) sulfonarea arenelor se face cu amestec sulfonitric. d) nitrarea arenelor este o reactie de aditie . e) radicalul monovalent la nucleul aromatic al toluenului se numeste tolil.7% H din succesiunea de reactii de mai jos este: a) metilbenzenul.b) radicalul monovalent la catena laterala a toluenului se numeste benzil. e) m-xilenul. b) alchilarea arenelor cu alcooli se face în prezenta AlCl3 umeda. e) etilbenzenul. c) radicalul divalent la catena laterala a toluenului se numeste benzil. 68. . Hidrocarbura aromatica mononucleara cu 8. c) acetofenona. 69. Care sunt afirmatiile incorecte? a) acilarea arenelor este o reactie de substitutie. c) toluenul. 67.

c) -SO3H. e) substituentii de ordinul II au în structura lor cel putin o legatura π. d) substituentii de ordinul I. cu exceptia halogenilor. se pot forma: a) feniltriclorometan. se pot obtine: a) nitrobenzenul. b) substituentii de ordinul I orienteaza noul substituent în pozitia meta. 70. b) 1. . Prin nitrarea benzenului. c) clorura de benzil.5-trinitrobenzenul.2. d) 1. c) 1. e) -OR. dezactiveaza nucleul benzenic. în prezenta luminii.5-trinitrobenzenul. activeaza nucleul benzenic. Substituenti de ordinul I sunt: a) -NO2. cu amestec sulfonitric. c) substituentii de ordinul I. 72.4-dinitrobenzenul. e) 1. b) o-clorotoluen. 73. 71. d) -NH2. b) -OH.3.3-dinitrobenzenul.e) acilarea arenelor este o reactie Friedel-Crafts. Alegeti afirmatiile incorecte: a) substituentii de ordinul II au în structura lor numai legaturi σ. Prin clorurarea toluenului.

d) difenilul. c) toluenul. e) aditia clorului la benzen are loc în prezenta FeCl3. d) 1-butina. conduc la nitroderivati cu grupa functionala grefata la un atom de carbon tertiar: a) clorobenzenul. e) etilbenzenul. b) o-xilenul. prin nitrare cu amestec sulfonitric. . 74. Alegeti dintre compusii de mai jos pe cei care. Acizi ftalici se pot obtine prin oxidarea: a) toluenul. 76. Referitor la oxidarea omologilor benzenului afirmatiile incorecte sunt: a) se face cu permanganat de potasiu si acid sulfuric. b) nitrarea benzenului se face cu acid azotic diluat. conduce la antrachinona. b) etina. c) reactiile de aditie decurg mai usor la naftalina decât la benzen. e) p-clorotoluen. e) p-xilenul. d) oxidarea antracenului cu dicromat de potasiu. Afirmatiile incorecte sunt: a) benzenul se oxideaza cu permanganat de potasiu în mediu acid.d) clorura de benziliden. 77. în prezenta acidului acetic. c) benzenul. 75.

e) oxigen molecular si catalizator V2O5. b) stirenul. În functie de structura oxidarea arenelor se poate face cu: a) dicromat de potasiu si acid acetic. 80. 81. c) oxigen atomic provenit din sistemul oxidant KMnO4/H+. e) naftalina se oxideaza mai greu decât benzenul. 78. care sunt afirmatiile corecte? . Afirmatiile incorecte sunt: a) prin nitrarea naftalinei cu amestec sulfonitric se obtine α-nitronaftalina. d) se face în prezenta V2O5. d) naftalina are caracter aromatic mai pronuntat decât benzenul. e) se face cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. Hidrocarburile aromatice cu N.E = 7 sunt: a) α-nitronaftalina. are loc la atomul de carbon direct legat de nucleul aromatic. c) prin oxidarea naftalinei cu O2/V2O5 la 3500C se obtine anhidrida ftalica.4-dimetilnaftalina. În legatura cu oxidarea la naftalina. la temperaturi ridicate. 79. e) 1. d) m-divinilbenzenul.b) în cazul catenelor laterale mai lungi. b) reactiv Fehling.4-dietilnaftalina. c) conduce la formarea de anhidride acide. c) 1. b) naftalina se hidrogeneaza mai greu decât benzenul. d) reactiv Tollens.

d) cu reactiv Tollens. b) în pozitiile 1. în comparatie cu benzenul.E.10.E. Raspunsuri: . b) are caracter aromatic mai slab decât al naftalinei. d) are N. e) cu reactiv Fehling. c) are caracter aromatic comparabil cu al benzenului. = 5. c) decurge mai usor. 83. d) decurge mai greu ca la antracen. e) duce la formarea antrachinonei. Afirmatiile incorecte referitoare la tetralina sunt: a) se obtine prin hidrogenarea totala a naftalinei.4. în comparatie cu benzenul . Antrachinona este rezultatul oxidarii antracenului: a) în pozitiile 9. 82. b) duce la formarea acidului tereftalic.a) decurge mai greu. c) cu dicromat de potasiu si acid acetic. e) are N. = 2.

a 11. b 21. c 13. b 16. d 9. e 20. b 8.1. d 2. d 23. e 14. d 22. d 10. e 12. b . a 19. d 4. c 6. d 3. a 17. c 15. c 5. d 18. d 7.

a 44. b 37. d 25. b 40. b 46. b 42. d 34. e 26. a 30. b 39. c 29. d 28. d 31. a 32. b 45. b . b 35. d 36.24. c 27. e 33. c 38. d 43. d 41.

c 68. d. d. c. c 67. b. d 48. e 69. e 59. e 65.47. d 57. b. c 60. b. a. d. a. c. b. a. b 49. c. e 62. b. d . a. c. a. d. e 66. a. d 55. d. b. a. b. a. c 53. d. c. d 50. e 52. b. b. e 63. b. c. d 58. a. b. e 61. c. c 51. c. c 64. b. e 56. a. d. e 54. b.

a. b. e 77.70. e 81. e 76. b. a. b. c. a. e 72. c. e 83. b. d 73. e 71. b. a. c. e 75. d. e 80. a. d. d 74. c. e 79. e 78. c. d. a. c . d 82. a. c. d. b. a.

/ 0   97209-0303:  97209-0303:  . ./0-03 5.7.47494:03  4794 ./0-03/03 10397. 70:9. .47:7.70..47:7.209-0303::. . / 0 .:/424/0.47494:03 .474209.:203  !73.:23.47 .3  .47:7.

 $0/.. ..-0303::.../90 .70 .. / 0 .7-:7. / 0  ' '  '   ' ' '8'  ' '  3970..704...3:.::72.5.3900.03 ' ./4./2. . !734/.700/74.$ 8014720. . .:5734/.70.9/0...70.9. ..0/.:3 .397.742.39703 45703 0903-0303 .9.2./:907019.70:/.708:398:-89.0.574/:8 573.02.0.  //74-0303  70.:203 ' .  ..05 209 09-0303: 5 /.3-0303 4 03 5745-0303 ' 5 03 ' .94.3/7/.425:8103.

947 .70.-0303::8014480890/7059.. .9. .47:7.. / 0 .. .. / ' 0 '  .

47::. / 0 L384./8:1:7.94...43..47:3:80..:. . ./8:1:748  . ./:.0397.:../8:1:7.9 .0393079  L3570039..-0303 .. 0   $ /9.L3:72.:.9:77/.:./8:1/7.9  .43/9 .:23   ..704...700.902507.7-:3054748 $   . / 0 . .  0303:808:1430.:.8:14397.. .90  L3570039.-0303./9430..20890.

8:-899:9. 3:. .474.0:-0303.09430 .425:847.47:7.703047 L3570039.8470390.8:-899:9..9..9...0 804-930 .403.3 .L354904794 85.474-0303 .8470390..0:-0303.0.7.9..942/0 .43937:5./70.209.98:39..9.73:31:0390..  /. /  /.47:7/0.3.40../0 /07..3:..8470390.: ./03.. :3.3:. 8:-899:9..7.  .. .8:-899:9.9/0 974/07.0:-0303.:3..474-0303 0 2434.942/0 .8:-899:9. 0. L3 5490 4794 8 5.L3549. ... ..3:.7.0.L3549...0.40.-0303:: L3570039.7-4. /0 47/3:  .3/7/0.209..0..   97.9.:9074.0.474-0303  . / 0 /047/3: .70.9.44 08908:-899:039 7:5.:23: 8054.942/0 . /047/3: /0.474.0.... :3.. 8 470390..0: -0303.9070. !73.. / 0 .  /047/3: /0.70.9  .. /047/3: /.

20890.  7:5. / 0 7:5.942/0$ 0 :3.397.8:14397.:... 0 397. ..703047. 397./:.   009 7.942/0  974/07.703047.703047.49.70. .  7:500 7:500 #  7:5.../ :3.70.49.20890..4447.:. .9805494-930573 .70.:.0397../.49. 7:500 #  7:500 #  $:-899:039/047/3:0890 ..9 / 397.43. $  7:5.:...  7:5.:.. / 0 7:5.70. .. 397..7 /3970  5 10303  .9  $:-899:039/047/3:0890 . ..347./.8:14397.3  -03/03 ' .70././.

 ' '  ' . 3.19 ' 0' 4 94 .

.:24/0..7. . ..../-03038:143.70573 8:-899:90.08.09 L3570039..3-0303 5 /.0890 ../4 19.47:7.70..:./0.:./ 3974 -03038:143..:23: !74/:8:/070.:1472:..5480/08/7.70.-0303:8:.. ./ 3974  -0303/8:143. 4-933/: 80 .5734/.924348:-899:90890 . / 0 ' ' '    ' '  $097.:...942/0.240.7:.:1472:. / 0 4 /.9. ./ 3974 -03038:143.49./ .....3-0303  4 /09-0303 2 /./ 3974  -0303/8:143.90.:-474/7:7....907.3-0303  5 /09-0303  :2.   97209 3 5745-0303  97209 3 5745-0303   97209 45745-0303 .9./084/: .425:8: .:383:7/07..7.7-:7...7-43572. .  /74..547924.7 .  . / 0 .:37. 804-930.. .0.. . .7.14720....... . / 0  !73397.47:7/0 .90.903.  .70304742070./::-03038:143... ./ /3974 -03038:143.908070/:.014720.240.

.9. .742./0. .. / 0 4-:9-0303 9079 -:9-0303  80.4-:9.47:7.9.:1472:.70/3970.3....3 .09-0303::70:9.47:7..9/0549...47:7.700890/74.../03 5745  ./8:1:7.425:8.43930:3. / 0 .3 ' .7-:7.397. .8:143.7070/0 7.70. / 0 8' 8'  8 '8'  8'  . .908.3 ' ..425:8/02.70.7..90114489L370.198 .3.0805494/./0.4854..03 ' . -:9.47:7./.70 5734/.8:8./2 09-03038:143.9/0549.:/./0.0.47:7. .. ..../-034. .:5072. -:9-0303  /209 09-0303  209 3 5745-0303  009.0397:/0./0./009  . ./ 0   97209 45745-0303  /209 9079 -:9-0303  .09  .:203  09-0303  -:903.14720.8:L320/:.

 3:2./4 09 -03038:143. ./009  !73 3974/:./5 09-03038:143. .804-930 L3570039. / 0 4207 4207  4207 4207  4207  103209.0: :3: . /4 8:-899:039  8  50 3:. .47:7.47:7.  -03038.  ./0...3:8054..39703/74030890 ..09 -03038...198/3970 .7103.. / 0 -03038.4770:9.103.70.47:7./0209  -03038./4 09 85 09-03038:143. .90/3970 .904-93057370.5479:24./05745 -03038574503.070.47:7..474-0303  209-03038.9.474-0303 -03038. .  9 103 .34  -03038.. . / 0 -03038./7403./0-03 -03038./0-03/03  .47:7./05745.0943. / 0 3:2.-0303 # .../4 209 85 209-03038:143.42509.39703:: 7. L3:72.47:7...70./0...47:7.7070/0 7.

/2 /74-034...9.90  425:8:..03:: 08903..7-:7. 543:.0./.4/. . ./-034...0. .9. / 0 4/.5479 24..  . . 5490.:3:. 804/0.0.43/038.:37./4 /74-034.19..0./5 3974-03038:143.9::/04 ..2.. ./0/74.. . / 0  397...3974-0303::... ./ 3974  -0303/8:143.3.70.09..43/038.9.93.90 .03:8/103:8:39/74.00.742.70.  !734/. ..0.70.90 / 54..0.70. .90 0 543:.70.70:/0.543:.:.09. 70:9.:3:.004.:847/0../4 3974-03038:143.0 .93.. / .:/.00.. . ...397.172.0804-93057370.801.  8014720..742...9. ./2 3974-03038:143./:8:1:7.9.8:8.7 0890 .70.004.08:398  804/0.9. 543:./ 3974  -0303/8:143.9/0549.470.  #0107947.19. 0 .908.3.397.43/038..2.70 :72.:3:.90 . .343.:3:..002.:4...70.70..

20890./ 0 .4470.:7 /0 8:-89.94. 84:9.8: 3 ../19..390 3: /0. .. -.70 /3 :72.9/0549./5 /74-034..  .3..3.. /0 5072.700 .

:5734/.0903.9.089. / 09..:3 ..70. /.809.. . .0903.0903.9/3970.3 ..742.  94207.70  8.38-0303 0 -0303857453.80903.8-0303 .47085:3/1472:0240.:. .

708904/74./0  .39008 .70805494-930.54.  94:03: 4 397494:03: 09-0303: 2 397409-0303: ..0./3.9.708:398:-89.7-4..240.7-:7... .7-:7.48  08904/74...:. . 8 .9/02. 8 / 8 0 8  38:.43930 8 .702.8 .7..308. .08:30/070.9:7.8.3/7/0...

03947.908:39 .474-0303:  . .470.47:7..0890572:907203/3807.907.172..90.-/0.2.90 .9-0303: 0890384:-.9. .  0890384:-.9:7.7008908:-89.. .705745709.47:7.7. / 0 .9.19.5.5:9073. .70.742.907..7.:3.4794 03 .  /209-0303 . / 0  4 03:   973974-0303: -0303: 3974-0303:  -0303: 2 397494:03:  893/. 4794 /209-0303 / 209 09-0303 0 209 09-0303  30.2.. ..347..742.3.8:-2.7./0.9-0303:  .3.70/3/03:270/02..3: . / 0 94:03: ..L3.90./0-03/03  .488:39.39..L384.70./0../0-03  /103209..8../0.

470.4-93070..907010794.. 8070. / 8014480890..:4....-0303:: .90/08:-899:90  0890470. .70./03 5745 0 .:..70.9.9:7.-0303 ..8.47:7..4-93070.::83909.3/7.0.9/02. L3 570039.90.9 .47:7. / 0 804-930573.3.:23:.7-:7.: 70.7-:7.47::.198 ..70/3970/07.47:7.198 80 70..949. 804-930573/7403... .470./::8:1:7.44 L3570039. ./020/...3 / .9070/0 7..:7../0-03 .9097. . #0107947..0. 8./0.19. .0.:23:. / 0 8070.403.90 3472../0103  009. .....90 ..47:7.3L3570039.70.742..4-93070.  ..47:7..89.470.903..:.79.903.90  08904/74.. .2. .:/4:.7070/0 7.3.20390 8014480890L33/:897..9.47:7/0.907010794./9.43/038.009.9.47:7/0.3.:..708:39.172.0  8014480890..9070572./0.: /07.9.3/7. 0890470.9.172.9 .3.9.  .403..2../0.....172.70.907. ..19.48549114489L370..:..: 2...70.30 08904/74.90.4745703:: 8014480890.30  804-9305734/.. .3.19.80475.

70.  . 103... .70/397070.9 .70/0.9.19.. 4/.90/02..8:-899:9.. .90:72.39703: . 54207.94:03::08902.70/0..-0303894:038:39.2. / .  ..70.9..7.5./0 .94.7084/.485491/.397.  #0107947. .70.   .  /  0 # $:39/74. .70.70./  $:-899:039/047/38:39 . 0 .. 8:3984:-L3.-0303:: .3.03: / 94:03: 0 3.380.0 8014480890. 5:3./0.8:39.172.9:/094570.700.90/094:03 .03 .7-:7L389. .

.7 .94:03::08902./..3./ 8:3984:-L384..9:/094570.9.03947.-0303::  $:397. 0 5:3.2. 10384 94 ./0.

574503.7. 7.1985 10303 / -038-03/03 0 08-03  /74..:2434./0.7.039. × 3./.. .742..903.47:7.9..9/08:-899:902.94:03::803:2089094 ....47:7/0.90789.907:. .:847/0.0. . 3.2.903.8.7-:70.:23::20/0 /3 -03038 ..742. / .../009 ./0209 .907.-/0.  172.-0303::805494-930 L3570039.-0303:: / 804/0.1984 10303 .700 .:70.908:39 .470..::72.70:/0. 8:39.08902.9..2:903:.09 0 0903./.47:7.9.94...:2.9-0303: .47:7../0 .90..00-0303.9-0303: 0 8:3984/0  2448:50747.43/038..0.

7-:7.70..039....903./. 7...198805494-930 ..48 0890 .44801..20890..9...90/08:-899:90 . / 397.:....7030470890470..:/.903.../0/.172../... ....742./90 .0. 209-0303: .70.9070/0 7. / 94:03: 0 09-0303:  ../..903...-0303::803:2089010303 0 7. .: /38:.70.09410343..9.8:14397.:2434.:2434...70.9/02.:/.90/0.... .5 03: .:20/.7030470890470..0:.0..90 .039.0L3570039. 94:03: / 4 03: 0 2 03:  !7397 470.470.907.703047801.-034../070.708:39. 8:143.7.94:03::803:2089094  /74..7...:.039./.94:03::803:20890-03 / 7.94:03::803:20890-03 .24343:.08:30.:203: .703047..3:..039. ... .907..742.

70.94:03:: L3570039.47:7.0.  !73.:23 805491472.-0303:: .:.3:. ..:L3897:.:0. ..9.47.. .34:8:-899:039L3549.05:9340. $ /  0 #  009.47:7.7030470890470...4 .9.903.474209.. 0 8:-899:039/047/3:.209. 805494-930 .9070/0 7. 10397.9:7.470.70.0 .. /3974-0303: . 8:-899:039/047/3:.0:-0303.70. .473:2.0. / 8:-899:039/047/3: /0.  .3 .40347 .20890.0.47494:03 .198  !73397..90 .0:-0303.3:. 8:-899:039/047/3: .8:14397.9:7.9:7ƒ .059.172./0-03 .9:7.:L3897:. 3974-0303: ...8:-899:039/047/3:470390.  973974-0303: /  /3974-0303: 0  973974-0303:  $:-899:039/047/3:8:39 .

.:72./:./.1:3.9/0549.9/0549..0. -0303: / /103: 0 5 03:  172.424447-0303::.172. 94:03: / -:93.47494:03  .-0303 / 4/. .4 03: . 0 ./ .9 .:/..8:8.-0303::801. .9.:5072.:847./::.-0303. 801.742. 0 09-0303:  #0107947.397.903.908:39 .0.3..8:L320/:.70. 94:03: .:.908:39 .47:7.7-439079.70.7 .942/0. ..70.20890..03::..43/:./ ..49..:3... .3.470.9/0549./90/0.093.4850.70.903. 70.3.90/0. ./8:1:7.3. .701..:7:5.L3570039...19...8:14397./9.4/..343.3974/07..8: L3570039.0.397. -0303:804/0.3.09./0-03/03 0 5 .425:8/02.943.0  009/3970..70.:5072.0.805494-9305734/.397..:./0..3.9.474-0303: .9.19..470. .43/:.70 573397.47::.704.

70.704..0L3570039.9.8:14397..9.393 / 70.19.903./0 / 801. . 403./0..L3./. 573397.9/0549.1472./8:1:7.:.:/..0..901.8:8..574. /.:.742.9/0549.908:39 .470..0.9/03:.0: ...' 0 801.903047.90/0897:.7030478054..7-43/70.3/7/0..:3 .947' 172.43/:.:.70.30.70..20890.03 . . .78.907.02.9:7.742.90...3.8:8.09.039/388902:4/.804-930.%4038 0 403240.9.4/...  31:3.742..942:/0.942.9.: .70..0.

39743.2.19.3.80/74030.: .30.19.3.19.70. 5734/.3.3. .9-0303: ..70:/0.

.' .3/7/.19. 804-930.. .

907.742.9:77/. ..2. .3.742..7-:70..: 8:39 .9-0303:  /74..19...2.9.3.9/0.0.7.804/0.902507.9.70.70:/0.90 / 3.9-0303: 0 3.5743:39.19.

 /093..708:39.19.3.89703: ..19.172. / 2 /.19.470. .  30. 39743. ..3.3.3.70.:4/.3.3-0303: 0  /2093.9:7.19.90 .90.

907.03:: ../:.7..03 #.0../..90..2.9.19.%4038 0 .. /0...907...742.70.:-0303: .9.70: L3.425.397.7.. /0.425..:-0303: / /0. / .397.70.3430  172.9.03 0 /:..30 .8.-/0..85:38:7 .9.-0303:: / .:847 L3.70.9:4/.8:8.907010794.1472...397..09..9097..0.:702..70  0 .7.1472.949.90.3.903.343..742. . L35490  .70. ./::907019. 804-930573/7403.8:39 .7.9.:702.70.470.3.70:.089070:9.:702.:70.19.7.9/0549.425..742. .:/.L35490 ...70.:70.30 .3.70   397.:.7.-.

 / / / . 0 - / / - . / - / / . 0 . - . . 0 . / .

 / . - - - . / . . / 0 . 0 / - / - . - - / - / .

../ 0 . . / 0 .. . . 0 . 0 .. / . .. ./ . . / 0 . . / . / 0 . . / 0 ./ 0 ./ . . 0 .. ./ 0 . / - / . ... . .. .

0 . . / 0 . . 0 . . .0 . . .0 ./ . . / . 0 . / . ./ 0 . / 0 . 0 ./ 0 . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful