Hidrocarburi

2.1. Alcani, alchene, alcadiene, alchine
1*. Care din urmatoarele afirmatii este incorecta? a) alchinele prezinta izomerie de catena, de pozitie si de functiune; b) formula moleculara a alchinelor este CnH2n+2; c) alchinele au proprietati asemanatoare alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon; d) acetilena este partial solubila în apa si are caracter slab acid; e) flacara oxiacetilenica obtinuta prin arderea acetilenei este folosita la taierea si sudarea metalelor. 2*. La încalzirea n-hexanului în prezenta clorurii de aluminiu, prin transformare completa, rezulta: a) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; b) 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; c) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; d) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan; e) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan. 3*. Oxidarea cu dicromat de potasiu si acid sulfuric a unui amestec echimolecular de alchene izomere posibile, duce la obtinerea unui amestec de acid acetic, acid propionic, acetona, metil-etil-cetona, acid butiric, acid izobutiric, dioxid de carbon si apa. Formula moleculara a alchenelor este: a) C4H8; b) C5H10; c) C7H14; d) C6H12; e) C4H6.

4*. Halogenarea fotochimica a metanului cu un amestec de clor si brom conduce teoretic la obtinerea a: a) 2 compusi micsti; b) 5 compusi micsti; c) 6 compusi micsti; d) 4 compusi micsti; e) 3 compusi micsti. 5*. Care este numarul de cicloalcani cu formula moleculara C5H10 ce contin în molecula un singur atom de carbon tertiar? a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) nici unul.

6*. Pentru alcanii este caracteristica: a) izomeria de functiune; b) izomeria de catena; c) izomeria geometrica; d) tautomeria; e) izomeria de pozitie. 7*. Numarul de izomeri ce corespund formulei moleculare C8H18 este: a) 16; b) 15; c) 18; d) 14; e) 17. 8*. Câti izomeri corespunzatori formulei moleculare C6H14 contin atomi de carbon cuaternar? a) 1; b) 3; c) 2; d) 4; e) 5. 9*. Cantitatea cea mai mare de agent oxidant folosit la oxidarea energica a alchenelor este consumata de: a) R-CH=CH-R; b) R-CH=CH2;

10*. Denumirea incorecta este: a) 2,3,3-trimetilhexan; b) 2-etil-2-metilbutan; c) 2,2-dimetillhexan; d) 3-etil-3-metilpentan; e) 2,2-dimetilbutan. 11*. Alegeti hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare fotochimica formeaza 4 izomeri monoclorurati: a) n-pentanul; b) 2-metilpentanul; c) 2-metilbutanul; d) izobutanul; e) neopentanul. 12*. Câti radicali monovalenti se pot obtine din alcanii cu cinci atomi de carbon în molecula? a) 4; b) 5; c) 6; d) 9; e) 8 13*. Câti radicali divalenti se pot obtine pornind de la butan? a) 6; b) 5; c) 4; d) 2; e) 3. 14*. Câti compusi monoclorurati se pot obtine prin clorurarea fotochimica a neopentanului?

e) izomeri de functiune. c) 5. c) izomerie de catena. e) atât cu clorul cât si cu bromul. d) n-pentan. b) neopentan. e) 2. b) 4. 17*. d) nici o relatie. c) au densitatea mai mare decât unitatea.2-dimetilbutan. Alegeti afirmatia corecta referitoare la alcani: a) legaturile C-H sunt nepolare. b) numai cu iodul. 18*. 15*. Între ciclobutan si ciclohexan este o relatie de: a) izomerie de pozitie. c) 2-metilbutan. 16*. b) sunt solubili în apa. b) izomerie geometrici. e) 1. . Hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare la lumina formeaza doi izomeri diclorurati este: a) izopentan. d) 3. Alcanii reactioneaza direct la lumina cu: a) numai cu clorul. c) numai cu bromul. d) numai cu fluorul.a) 2.

c) 3n/2. b) n-butan. d) 2n/2. e) raportul dintre numarul atomilor de C si H din molecula este n/2n-2.d) atomii de C au hibridizare sp2. e) 4 atomi. B ocupa locul doi în seria de omologi iar C ocupa locul trei. În ecuatia reactiei generale de ardere a alchinelor coeficientul x are valoarea: CnH2n-2 + x O2 ─> n CO2 + (n-1) H2O a) 3(n-1)/2. 22*. rezulta ca substanta A este: a) n-hexan. c) 5 atomi. 19*. e) 2n+1. Se ard complet etena si etanul. 21*. În care din aceste procese raportul molar hidrocarbura:oxigen este 1:3? . Fie ecuatia reactiei A ─> B + C. Numarul minim de atomi de carbon din molecula unui alcan prin a carui cracare sa rezulte si 1-hexena este de: a) 8 atomi. b) (3n-1)/2. d) 7 atomi. stiind ca C este o alchena. b) 6 atomi. c) n-octan. 20*. d) n-heptan. e) n-pentan.

7-pentametilnonan. 23*. c) clorura de etil.3. e) 2.3.2. c) la arderea etanului. e) clorura de etin. În conditii normale. e) în nici unul din cele doua procese. d) în ambele cazuri.5-tetrametilhexan.6.4.5.1-dicloroetan. Denumirea corecta a hidrocarburii de mai jos este: a) 1-izopentil-1.2.4.4-tetrametilpentan.3.a) arderea completa nu este posibila decât la alcani. b) 1. b) 1-izopentil-1.5. .2. 24*. 25*. d) 3. sunt lichizi alcanii: a) C4-C17. Derivatul diclorurat vicinal al etanului se numeste: a) clorura de etilen. b) la arderea etenei.7.8-pentametilnonan. c) 1-izopentil-1. d) clorura de etiliden.5-tetrametilhexan.

b) C5-C17. AlCl3. b) se dizolva în solventi polari. c) densitatea scade cu cresterea numarului de atomi de carbon. Indicati afirmatia corecta referitoare la alcani: a) punctele de fierbere cresc cu ramificarea catenei. 8000C. 27*. e) se mai numesc parafine. e) contin numai atomi de carbon primari si secundari. c) C5-C15. d) C4-C15. Izomerizarea alcanilor decurge în urmatoarele conditii: a) Pt. d) Ni. 28*. c) 50-1000C. 29*. 10000C. d) au o reactivitate crescuta comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi. b) au reactivitate mica comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi. 26*. b) 50-1000C. e) în prezenta luminii. Gazul de sinteza este: . Al2O3. e) C4-C18. Alcanii se mai numesc si parafine deoarece: a) contin numai legaturi multiple. d) termenii gazosi au miros specific. c) dau numai reactii de substitutie.

a) monoxid de carbon. c) gaz de sinteza. Legaturile C-C din alcani se desfac în reactiile de: a) dehidrogenare. d) procese chimice prin care alcanii se ciclizeaza. d) amestec de monoxid de carbon si hidrogen. e) reactii în care alcanii se oxideaza. b) hidrogenare. Prin reactia metanului cu vapori de apa (Ni. b) reactii în care normal alcanii se transforma în izoalcani. e) cracare. rezulta: a) metanal. d) substitutie. b) amestec de monoxid de carbon si dioxid de carbon. e) acid cianhidric. . 31*. e) amestec de dioxid de carbon si hidrogen. Reactiile de izomerizare ale alcanilor sunt: a) reactii de hidrogenare a alcanilor. c) halogenare. 30*. b) metanol. c) transformari ale alcanilor în alchene. 8000C). d) formaldehida. c) dioxid de carbon. 32*.

b) 2 izomeri. c) doi alcani si trei alchene. e) patru alcani si patru alchene. 36*. d) cinci alcani si cinci alchene. . d) V2O5. c) 3 izomeri. e) P2O5. b) oxizilor metalici. c) numai catene de atomi de carbon ramificate. e) numai atomi de C primari. 34*. d) atomi de C hibridizati sp2 cât si sp3. În molecula metilciclohexanului se gasesc: a) numai atomi de C hibridizati sp2. c) luminii. d) 6 izomeri. 35*. Clorurarea sau bromurarea alcanilor sunt procese ce pot avea loc în prezenta: a) sarurilor de amoniu. b) doi alcani si doua alchene.33*. b) numai atomi de C hibridizati sp3. La izomerizarea n-pentanului rezulta un amestec ce contine: a) 4 izomeri. La cracarea n-heptanului se poate obtine un amestec format din: a) trei alcani si doua alchene.

40*. . b) patru. b) arene. c) cicloalchene. 37*. d) 1-hidroxi-3-metilbutan. c) 1-hidroxi-3-metilpentan. d) cinci.e) 5 izomeri. 3-Metil-1-butena se poate obtine prin eliminarea apei. în prezenta de acid sulfuric. e) una singura. Câte metilciclobutene exista? a) trei. c) doua. La aditia acidului bromhidric la 2-metil-1-butena se formeaza: a) bromura de izobutil b) bromura de secbutil. e) 1-hidroxi-2-metilbutan. e) alchene. d) alcani. 38*. 39*. din: a) 3-hidroxi-3-metilbutan. Formula moleculara C6H12 corespunde la: a) alcadiene. b) 2-hidroxi-2-metilbutan. c) 2-bromo-3-metilbutan.

e) aditia apei.d) 2-bromo-2-metilbutan. dioxid de carbon si apa. 41*. geometrica. c) reactia de hidrogenare. 42*. d) aditia hidracizilor. Prin oxidarea unei alchene cu dicromat de potasiu în mediu acid (H2SO4) se obtine un acid monocarboxilic. optica si de pozitie. e) de catena si geometrica. d) de catena. geometrica si de pozitie. Indicati natura atomilor de carbon implicati în legatura dubla: a) secundari. b) de pozitie si geometrica. b) tuturor reactiilor de aditie la alchene. Regula lui Markovnikov se aplica: a) numai în cazul hidracizilor. Ce tip de izomerie pot prezenta alchenele cu 6 atomi de carbon? a) de catena si de pozitie. 44*. Reactia prin care se poate diferentia 1-pentina de 1-pentena este: a) reactia cu apa de brom. c) aditiei apei si hidracizilor la alchenele nesimetrice. d) numai la aditia acidului sulfuric la alchene. . b) formarea de acetiluri. e) doar la aditia apei. 43*. e) 1-bromo-2-metilbutan. c) de catena.

e) trei alchene. c) patru alchene. B: 2.3-dimetil-3-hexanol. B: 2. acetona si acid 3-metilbutanoic. d) 3.b) unul secundar. obtinuta prin eliminarea apei din alcoolii izomeri (A si B) cu formula moleculara C8H18O formeaza.6-dimetiloctanul prin hidrogenarea a: a) doua alchene. d) sase alchene.3-dimetil-2-butanol. B: 2. b) A: 2. e) 2. Alchena. prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. d) A: 2. celalalt tertiar. celalalt cuaternar. 45*. b) cinci alchene.3-dimetil-2-butanol. Care sunt cei doi alcooli izomeri? a) A: 2. c) A: 2.3-dimetil-1-hexanol.5-dimetil-1-hexanol. e) cuaternari. 46*. b) 3-metil-2-pentanol. B: 2. e) nici una din perechile de mai sus. .5-dimetil-2-hexanol. c) unul secundar. c) 2-metil-2-pentanol. Se poate obtine 3.3-dimetil-2-hexanol. 47*.5-dimetil-2-hexanol. d) tertiari. Alcoolul cu formula moleculara C6H14O prin deshidratarea caruia se obtine o alchena ce formeaza prin oxidare numai acetona este: a) 2-metil-1-pentanol.5-dimetil-3-hexanol.3-dimetil-2-hexanol.

c) trei izomeri monoclorurati. se formeaza: a) doi izomeri monoclorurati.5-dietil-5-hexena.5-dietil-4-hexena. b) 2-etil-5-metil-1-heptena.5-dimetil-2-heptena. în solutie slab bazica (reactiv Bayer). b) un derivat diclorurat geminal. Prin oxidarea alchenelor cu KMnO4. c) 3-etil-5-metil-1-heptena. Denumirea corecta a compusului de mai jos este: a) 2. e) un singur compus monoclorurat. . b) 1-pentena. b) aldehide.48*. e) 2. la 5000C. e) acizi carboxilici. d) un derivat trihalogenat geminal. 50*. c) cetone. d) 2. 51*. 49*. Prin tratarea cu clor a 2-metil-1-butenei. dioxid de carbon si apa: a) 2-pentena. se obtin: a) dioli vicinali. d) hidroxiacizi. Indicati alchena formata prin deshidratarea unui alcool primar C6H14O care prin oxidare energica conduce la 2-pentanona.

d) 2-metil-1-pentena. Alchena prin oxidarea careia. d) 2-metil-1-heptena. Alchena. d) 2-butena.3-butadiena. e) 1. c) mentinerea culorii initiale. b) 2-butina. prin a carei oxidare cu permanganat de potasiu în mediu de acid sulfuric rezulta un mol de acetona si un mol de acid pentanoic. c) 2-metil-3-heptena.3-dimetil-2-hexena. e) aparitia unui precipitat. 52*. cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. Hidrocarbura nesaturata cu cinci atomi de carbon care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza numai acid cetopropionic. e) 2. b) 2-metil-2-heptena. 53*. dioxid de carbon si apa este: a) 1. d) decolorarea solutiei si formarea unui precipitat brun de dioxid de mangan. La oxidarea blânda a propenei se observa: a) decolorarea solutiei. e) 2-metil-2-pentena.3-butadiena. 55*. c) 2-metil-1. este: a) 3-metil-1-heptena. se formeaza acid 2-metilbutanoic si metil-tertbutil-cetona este: . 54*.c) 2-metil-1-butena. b) colorarea solutiei.2-butadiena.

Prin eliminare de apa nu formeaza alchena: a) 2-hidroxi-2-metilbutanul. c) 2.5-trimetil-3-hexena. c) 1-hidroxipentanul. b) alcoolul nu poate fi deshidratat. b) 2-hidroxipentanul. d) 1-pentena. este: a) 2-metil-propena. Alchena cu formula moleculara C5H10.2.3. b) 2-metil-1-butena.4. 57*. . b) 2. 58*.2.3. 56*. d) 2. e) 2. care în reactia de oxidare consuma cea mai mica cantitate de dicromat de potasiu. c) trisubstituita.2-dimetilpropanul. e) disubstituita asimetric.4-trimetil-3-hexena.5-tetrametil-3-hexena. La deshidratarea 2. c) 2-metil-2-butena. d) monosubstituita.5-tetrametil-3-hexena.4-trimetil-3-hexena. d) 3-hidroxipentanul. e) 1-hidroxi-2.2-dimetil-1-pentanolului se obtine o alchena în care legatura dubla este: a) disubstituita simetric.a) 2.3.3. în prezenta acidului sulfuric.

butanona si acid propionic în raportul molar 1:1:1 este: a) 5-metil-2. d) 3-metil-2. e) 2.4-hexadiena. e) 3-metil-3. Diena cu formula moleculara C8H14 care formeaza prin oxidare energica si compusul de mai jos este: a) 2.4-dibromo-2-metil-2-butena. d) 1.4-dimetil-1.5-hexadiena. 61*.5-dimetil-1.4-octadiena.4. b) 1. Hidrocarbura care prin oxidare cu dicromat de potasiu.4-dimetil-1. c) 1. Acetilena se solubilizeaza partial în apa: .3-dibromo-2-metil-2-butena.5-hexadiena. e) 3. c) 2. 62*.e) 2-pentena.5-octadiena.4-dibromo-2-metil-1-butena.4-hexadiena. în mediu de acid sulfuric.4-octadiena. c) 2-metil-3.2-dibromo-3-metil-2-butena. Prin aditia bromului la 2-metil-1. b) 5-metil-2.3-dibromo-3-metil-1-butena. d) 3.5-octadiena.5-octadiena.dimetil-2.2-hexadiena. formeaza acid oxalic.4-dimetil-1. 60*.3-butadiena se obtine ca produs majoritar: a) 1. b) 2. 59*.

b) 2. La 800C. 7. în mediu slab bazic. 63*. La oxidarea acetilenei cu KMnO4. b) 1-hexina. c) datorita absentei polarizarii moleculei. d) 3. 65*. b) datorita faptului ca are tripla legatura. c) acidul acetic. 8. e) apa. Dintre compusii de mai jos formeaza acetiluri cu metalele tranzitionale: a) izoprenul. z au valorile: a) 2. 8. 4. e) datorita prezentei celor 2 atomi de carbon triplu legati. 6. 3. 6. c) 2-hexina. 64*. x C2H2O4 + y MnO2 + y KOH . conform reactiei: x C2H2 + y KMnO4 +z H2O coeficientii x. d) acidul sulfuric. 2.a) pentru ca este primul termen al seriei omoloage. acetilena reactioneaza cu: a) acidul clorhidric. 3. b) acidul cianhidric. y. e) 3. c) 3. d) datorita polarizarii legaturii C-H. 4. în prezenta clorurii cuproase si a clorurii de amoniu.

d) de oxidare. c) Ni fin divizat. b) Pd (depus pe un suport solid) fin divizat. Reactia de aditie a acidului clorhidric la acetilena are loc în urmatoarele conditii: a) KOH/solutie alcoolica. Reactia de hidrogenare a acetilenei cu formare de etena are loc în prezenta: a) Na metalic. e) formarea acetilurii de diargint. 66*. . b) HgCl2/t0C. 68*. d) oricarui oxid metalic. e) 2-pentina. c) formarea acetilurii de dicupru. b) oxidarea etenei. d) formarea acetilurii disodice. 69*. c) de substitutie.d) 4-metil-2-pentina. e) Pd (depus pe un suport solid) otravit cu saruri de Pb. e) cu transfer de electroni. b) de reducere. Clorhidratul de hidroxilamina se întrebuinteaza la: a) formarea acetilurii monopotasice. 67*. Reactia acetilenei cu hidroxidul de diaminoargint (I) este o reactie: a) de tip redox.

nepolara. acetilena se transforma în: a) cetona. 72*. Un amestec format dintr-un mol de acetilura monopotasica. 71*. e) Cu2Cl2/NH4Cl. În acetilurile metalelor alcaline si alcalino-pamântoase. d) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de cupru (I). puternic polarizata. e) doi moli de acetilena. d) HgSO4/H2SO4. d) covalent-coordinativa. legatura C-metal este: a) covalenta. c) covalenta. 70*. un mol de acetilura de diargint. Prin oxidare cu permanganat de potasiu în mediu bazic. . b) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de argint (I). 73*. c) reactia cu apa de brom. e) ionica. se poate recunoaste prin: a) reactia de hidrogenare. d) reactia cu clorura de diamino-cupru (I). e) reactia cu permanganat de potasiu în solutie acida.c) (CH3COO)2Zn/2000C. c) doi moli de acetilena. si un mol de acetilura de dicupru (I) formeaza în urma reactiei cu apa: a) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de potasiu. hidroxid de cupru (I) si hidroxid de argint (I). b) reactia cu permanganat de potasiu în solutie bazica. 1-Pentina în amestec cu 2-pentina. slab polarizata. b) covalenta.

d) acetilena. 75*. Z-H2SO4. Z sunt: a) X-H2SO4.b) aldehida. e) X-O3. C3H6 si C3H4. b) X-H2O. Z-H2O. e) oxidul de calciu. e) diol vicinal. . solutie cuproasa amoniacala si. Y-H2O2 Z-H2O. Z-Zn. 76*. Y. c) α-dicetona. Z-H2SO4. Y-HgSO4. C3H6 si C3H4 prin doua vase spalatoare care contin. 74*. b) acetilura de calciu. în exces. c) acetilura disodica. b) C3H6 si C3H4. Y-KMnO4. respectiv apa de brom. Y-Ag. În reactia: X. gazele retinute sunt: a) C3H8. Care este compusul ce se obtine în urma reactiei dintre varul nestins si carbune. Y-KMnO4. d) X-O2. La trecerea succesiva a unui amestec de C3H8. c) X-H2O. în cuptoarele electrice. d) acid dicarboxilic. la 25000C? a) acetilura monosodica.

e) heptan-nonan . d) aditie a HCl. e) acrilonitrilului. e) C3H8 si C3H6 . Pentru acetilena Cu2Cl2 si NH4Cl sunt catalizatori în reactia de: a) aditie a apei. d) acetilenei. 79*. c) pentan-octan. d) C3H8. 78*. În secventa de reactii: . c) aditie a hidrogenului. e) aditie a HCN. 80*. c) acetatului de vinil. Care dintre urmatoarele perechi de alcani sunt omologi? a) nonan-decan. d) octan-decan.c) C3H8 si C3H4. b) aditie a bromului. PNA-ul se obtine prin polimerizarea: a) cloroprenului. b) butan-hexan. 77*. b) clorurii de vinil.

81*. b) 2-cloro-1. e) 1-cloro-1-butena. c) alcoolul etilic.substanta A este o hidrocarbura. . Afirmatiile corecte referitoare la aditia halogenilor la alchene sunt: a) reactia cu bromul are loc în prezenta luminii.3-butadiena. b) clorura de vinil. iar F este un compus organic monoclorurat cu molecula formata din 10 atomi si cu masa moleculara 88. d) 2-clorobutan. c) reactia cu fluorul are loc în prezenta luminii. Care este substanta H din succesiunea de reactii de mai jos. stiind ca A este CaO? a) alcool vinilic. 82. Substanta F este: a) 1-cloro-2-butena. d) acetaldehida. e) acetatul de vinil. c) 1-clorobutadiena.5. b) reactia nu decurge în aceleasi conditii pentru toti halogenii.

83. c) alchinele se oxideaza mai greu decât alchenele.2-dimetilpropan. atomii de hidrogen din acetilena au caracter slab . . Afirmatiile corecte sunt: a) unghiurile de valenta din alcani sunt de 109028'.d) aditia de brom este instantanee si este folosita pentru recunoasterea alchenelor. 84. d) aditia hidracizilor la alchene nesimetrice nu respecta regula lui Markovnikov. c) cicloalcanii contin în molecula numai atomi de carbon primari. d) dehidrogenarea alcanilor este o reactie de substitutie. e) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mici decât ale n-alcanilor corespunzatori. b) reactioneaza usor cu apa. d) explodeaza usor. b) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mari decât ale n-alcanilor corespunzatori. e) alchinele prezinta izomerie geometrica. 85. Care sunt afirmatiile incorecte referitoare la acetilura dipotasica? a) are culoare rosie. e) reactia cu clorul sau bromul are loc în solventi inerti. e) are miros neplacut. 86. c) este un precipitat insolubil în apa. Alegeti afirmatiile incorecte: a) datorita polarizarii legaturii H-C acid. Alcanii ce pot fi obtinuti prin hidrogenarea unei alchene sunt: a) 2. b) propina nu formeaza acetiluri.

c) 1-butina + propina + 2-butina. c) 2. e) alilacetilena + vinilacetilena + fenilacetilena. d) 2. d) 2-butina + vinilacetilena + 2-pentina.3. 89.3-tetrametilpentan .b) 2. cicloalchenele. b) acetilena + fenilacetilena + vinilacetilena. Care din urmatoarele amestecuri echimoleculare reactioneaza cu aceeasi cantitate de clorura de diaminocupru (I)? a) 1-butina + acetilena + 1-pentina. alchinele. acetilena se poate transforma în: . 87. c) alcadienele. d) din n-hexan deriva patru radicali monovalenti.3.3-tetrametilbutan. 88. În conditii adecvate.2. c) combustia n-hexanului este un proces exoterm. d) alchenele si cicloalchenele. Au aceeasi nesaturare echivalenta: a) cicloalcanii si alcanii. 90. b) în conditii normale este gaz. e) alchenele si cicloalcanii.2. e) din n-hexan deriva trei radicali monovalenti. b) alchenele si alchinele. e) 2.3-dimetilbutan. Referitor la n-hexan sunt corecte afirmatiile: a) prin cracare conduce la un amestec de opt hidrocarburi.2.3-trimetilbutan.

c) au densitati mai mari decât apa. d) este un omolog al ciclohexanului.a) etena.=1. b) sunt insolubili în apa. 91. b) se obtine prin hidrogenarea catalitica a benzenului. c) sunt insolubili în solventi organici nepolari. d) clorura de vinil. e) ciclopropan. d) au formula generala CnH2n+2. Referitor la alcani. b) vinilacetilena. 93. c) etan.E. care din afirmatiile de mai jos sunt incorecte? a) termenii consecutivi ce difera printr-o grupa metin formeaza o serie omoloaga. b) în molecula alcanilor toti atomii de C sunt hibridizati sp3. d) punctele de fierbere scad cu cresterea masei moleculare. 92. Afirmatiile corecte referitoare la ciclopentan sunt: a) este o hidrocarbura saturata cu N. e) punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. e) de la alcanul cu patru atomi de carbon apare izomeria de pozitie. c) este izomer cu pentenele. . e) prezinta numai atomi de carbon primar. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la alcanii lichizi si solizi sunt: a) au densitate mai mare decât a apei si creste cu cresterea numarului de atomi de carbon.

d) oxidare. Industrial. b) aditie. Legatura C-H se rupe la: a) ardere. la t>5500C. b) substitutie. e) izomerizare. 95. b) piroliza. 96. e) substitutie. 97. la t<6500C. c) dehidrogenare. c) cracare.94. c) izomerizare. b) gaz de sinteza. la t>6500C. d) reducere. descompunerea termica a alcanilor se clasifica dupa temperatura de lucru. la t>6500C. c) formaldehida. d) piroliza. Alcanii nu participa la reactii de: a) oxidare. d) acid cianhidric. la t<6500C. . e) piroliza. Metanul poate forma prin oxidare în diferite conditii: a) alcool etilic. astfel: a) cracare.

Radicalii monovalenti ai propanului se numesc: a) propenil. e) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp3. d) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp2. c) la 13000C. b) au puncte de fierbere mai mici decât n-hexanul. Ciclopropanul si ciclobutanul sunt: a) compusi cu formula generala CnH2n+2. d) propil. Gazul de sinteza se obtine prin oxidarea cu vapori de apa a metanului: a) în prezenta nichelului. c) hidrocarburi nesaturate ciclice. d) la 600-8000C. c) propiliden. b) omologi. 100. 101. Referitor la izoalcanii cu formula moleculara C6H14 afirmatiile incorecte sunt: a) sunt izomeri de pozitie cu n-hexanul. e) în prezenta platinei. b) în prezenta Pd/Pb2+. c) sunt în numar de 4. 98. 99.e) alcool metilic. . b) izopropil. e) propilen.

e) 2. În functie de structura alchenele pot prezenta: a) izomerie conformationala. d) izomerii geometrici au puncte de topire identice. Dintre hidrocarburile de mai jos pot forma trei izomeri monoclorurati prin monoclorurare fotochimica: a) n-butanul.d) sunt izomeri de catena cu n-hexanul. Afirmatiile incorecte referitoare la alchene sunt: a) au puncte de fierbere mai mari decât ale alcanilor corespunzatori. e) au puncte de fierbere mai mari decât n-hexanul. b) sunt insolubile în apa. b) n-pentanul. e) sunt solubile în solventi organici. c) sunt lichide si solide. d) în reactia de amonoxidare a metanului. 102. e) reactia de izomerizare completa a n-pentanului duce la obtinerea unui amestec de izopentan si neopentan. rezulta metan. Afirmatiile corecte sunt: a) alcanii reactioneaza prin procedee indirecte cu iodul si fluorul. etan. etena. propena. 105. 103. c) prin cracarea n-butanului la 400-6000C.4-dimetilpentanul. în absenta catalizatorilor. raportul molar CH4/O2 este 2:3. b) reactiile de izomerizare ale alcanilor au loc la temperaturi de 50-1000C. . 104. d) 2-metilbutanul. c) propanul.

e) 2-hexena.b) izomerie de pozitie. d) permanganatului de potasiu în mediu bazic. Alchenele ce prezinta doua pozitii alil sunt: a) izobutena. 108. b) permanganatului de potasiu în solutie apoasa. d) izomerie optica. e) izomerie de catena. c) hexena. b) 1-butena. Legaturile duble >C=C< se pot rupe în prezenta: a) permanganatului de potasiu în mediu neutru. c) dicromatului de potasiu în solutie acida. Catalizatorii folositi la hidrogenarea hidrocarburilor nesaturate pot fi: . c) izomerie geometrica. e) propina. b) pentan. d) 2-pentena. c) propena. 107. 106. Sunt lichide în conditii normale: a) propena. d) izopren. 109. e) permanganatului de potasiu în solutie acida.

e) 2. d) V2O5. 110. Se pot oxida cu dicromat de potasiu si acid sulfuric: a) 1-pentena. e) apa. d) 3-metil-1-pentena. d) acrilonitrilul. 112. c) acidul cianhidric.a) Zn si NaOH. c) 2. Alchena care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza o cetona. e) 2-metil-1-pentena.3-dimetil-1-pentena. Prin reactia metanului cu amoniac si oxigen (Pt/10000C) se formeaza: a) oxidul de propena. b) butanul. b) Ni. e) Pd. dioxid de carbon si apa este: a) 3-metil-2-pentena. 111. b) acidul acetic.3-dimetil-2-butena. c) Pt. . d) izopren. b) 2-metil-2-pentena. c) propanul.

. se scindeaza atât legatura π cât si σ. c) produsul de aditie a acidului clorhidric la vinilacetilena. b) nu prezinta izomerie geometrica. dioxid de carbon si apa. e) la oxidare blânda. c) la oxidare energica. se scindeaza numai legatura σ. c) au N. d) un polimer important. b) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid cetopropionic.3-butadienei si ciclobutenei sunt: a) prezinta doi atomi de carbon asimetric. = 2. e) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza 2-metil-butantetrol. în prezenta KMnO4/HO-. dioxid de carbon si apa. b) sunt rezistente la oxidare. Care sunt afirmatiile corecte referitoare la izopren? a) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid lactic. Referitor la procesele de oxidare a alchenelor sunt corecte afirmatiile: a) se pot oxida.2-butadiena. 116. 114. Cloroprenul este: a) 3-cloro-1.113. Caracteristicile comune 1. d) prin reactia de hidrogenare formeaza izopentan. d) nu pot da reactii de hidrogenare catalitica. c) prin reactia de polimerizare formeaza poliizopren. d) se pot oxida. 115. în prezenta KMnO4/H3O+.E. b) 2-clorobutadiena. e) produsul obtinut prin eliminarea unui mol de HCl din 3-cloro-1-butena.

3-butadiena. d) în seria omoloaga a alchinelor punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. Cu metalele tranzitionale reactioneaza: a) 3-metil-1-hexina. b) 2-metil-1. b) raportul dintre numarul de atomi de carbon si hidrogen din alchine este 1:1. 119. 117.e) sunt izomeri de functiune cu 1-butina. Sunt corecte afirmatiile: a) 2-pentina poate reactiona cu sodiu metalic. = 2. d) alcadienele. e) vinilacetilena. Alegeti afirmatiile corecte: a) în cicloalcani. d) 2-hexina. b) punctele de fierbere ale alchinelor sunt mai mici decât ale alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. c) punctele de fierbere ale alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. c) etina. alchinele si cicloalchenele au N. 120. e) alchenele sunt hidrocarburi nesaturate aciclice. e) atomii de carbon implicati în tripla legatura sunt hibridizati sp2. atomii de carbon sunt hibridizati sp2 ca si atomii de carbon implicati în legatura dubla. c) alchinele sunt izomeri de functiune cu alcadienele. 118. Referitor la alchine sunt corecte afirmatiile: a) densitatile alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. .E.

la 2000C. c) la obtinerea ei se foloseste si clorhidratul de hidroxilamina. se poate recunoaste prin reactia cu apa de brom. cu KMnO4/HO. e) reactioneaza energic cu apa. 122. d) se foloseste la identificarea C2H2. 123. 121. c) acetilena prin oxidare.b) 1-pentina poate reactiona cu hidroxid de diaminoargint (I). b) clorura de diaminocupru (I). d) este stabila fata de apa. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura de diargint sunt: a) se obtine din acetilena si hidroxid de diaminoargint (I).formeaza acid etandioic. b) este stabila la încalzire. d) hidroxid de diaminoargint (I). d) 1-pentina si 2-pentina se transforma în pentanal prin reactia cu apa. prin hidroliza. acetilena: . c) se obtine din acetilura monosodica si sodiu. b) este un compus cu legaturi preponderent covalente. e) calciu. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura disodica sunt: a) este un compus ionic. c) potasiu. e) este stabila în mediu apos. aflata în amestec cu 2-pentina. Formeaza. 124. Acetilena da reactii de substitutie cu: a) clorura diaminocuprica. e) 1-pentina.

în prezenta HgCl2 la 120-1700C. b 10. b 4. în prezenta Cu2Cl2/NH4Cl la 120-1700C. d) nu se poate polimeriza. c 3. Raspunsuri: 1. c) acetilura monopotasica. b) acetilura de dicupru (I). c . c 8. în prezenta HgCl2 la 120-1700C. b 7. b 11. c) se obtine prin aditia HCl la etena. e) se poate polimeriza. Referitor la clorura de vinil sunt corecte afirmatiile: a) se obtine prin aditia HCl la etina. d) acetilura monosodica. b 6. a 9. c 5. 125. b 2. b) se obtine prin aditia HCl la etena. e) acetilura de diargint (I).a) carbura de calciu.

e 18. b 33. e 13. b 22. a 19. d 16. e 27. d 30. c 34. a 25. e 15. b 26. c 31. d 20. e 24. e 32. b 23.12. a 21. b 28. b 17. a 14. c 29. d .

b 36. b 49. c 55. d 52. b 54. b 48. c 42. d 44. e 40. e 47. e 57. d 46. c 38. d 56. b 45. a 51.35. d 39. b 43. d 53. c 37. a 50. b . d 41.

d 63. b 66. d 74. e 60. d 71. a 79. b 75. b . d 65. c 62. b 64. e 80. a 72. e 73. e 69. c 67. c 68. c 76.58. b 70. b 77. a 61. c 59. e 78.

b. e 100. d 92. c. b. c. e 102. a. d. a. d 93. d. d 82. c. d 91. a. c. b 90. c. b. c. e 98. d. e 103. b. a. d 101. a. d 95. e 88. a. a. d. d 97. e 94. a. d 99.81. a. c. c. d 96. d. c. b. e 89. c. b. e . b. d. c. b. c. a. e 86. a. e 84. b. e 83. a. e 87. e 85. b.

d 105. b. b. d. c.104. d 114. e 113. e 106. c. c. a. e 109. a. c. c. e 122. a. b. b. a. b. c. a. e 108. a. b. c 121. d 118. d. c. e 120. e 119. a. c.2. b. d 115. c. Arene . d. c. c. d 107. c. c. c. c 116. e 112. e 111. b. d 124. c. e 2. e 110. d 125. b. b. d. e 117. d. c 123.

d) naftalina. c) benzen. Reactioneaza cu clor. 2*. Care din substantele urmatoare sublimeaza? a) fenantrenul. 3*. urmatoarea hidrocarbura: a) toluen. benzen. b) caracterul aromatic scade odata cu cresterea numarului de nuclee benzenice condensate. naftalina. . în tetraclorura de carbon. naftalina. d) caracterul aromatic creste odata cu cresterea numarului de nuclee benzenice condensate.1*. c) vinilbenzen. d) antracen. e) cele mononucleare sunt lichide. e) difenilul. dar solubile în solventi organici. antracen. antracen. Care din afirmatiile de mai jos referitoare la arene este incorecta? a) sunt hidrocarburi care contin în molecula unul sau mai multe nuclee benzenice. c) sunt insolubile în apa. iar cele polinucleare sunt solide. b) difenil. e) benzen. 4*. naftalina. În reactia de oxidare reactivitatea arenelor scade în ordinea: a) naftalina. fenantren. benzen. c) antracenul. benzen. antracen. b) naftalina. b) benzenul.

8*. b) C9H18. Formula moleculara a arenelor ce contin 9 atomi de carbon si au nesaturarea echivalenta 5 este: a) C9H12. Punctul de topire al benzenului (+5. e) izomerie de conformatie. d) 3. d) C9H10. de carbon hibridizati sp2 care nu sunt dispusi e) toluenul nu prezinta structura plana. d) prezinta numai atomi în acelasi plan. b) 4. c) are numar par de atomi de carbon. 5*. c) izomerie de functiune.180C) deoarece: a) are masa moleculara mai mica. 7*.d) 1. b) are structura simetrica. Derivatii disubstituiti ai benzenului pot prezenta: a) izomerie de catena. c) 1.250C) este superior celui al toluenului (-95. b) izomerie geometrica. c) C9H9. . Câti monobromoderivati se pot obtine prin bromurarea catalitica a p-dietilbenzenului? a) 2. e) 5. 6*. e) o-xilen.2-difeniletan. e) C9H16. d) izomerie de pozitie.

AlCl3 umeda. d) sunt delocalizati si distribuiti uniform pe întreaga molecula. . b) benzen si clorura de metil. AlCl3 umeda. în functie de reactiile pe care le da. 11*. AlCl3 umeda. AlCl3 anhidra. AlCl3 anhidra. c) toate raspunsurile anterioare sunt corecte. e) naftalina. 12*. d) antracenul. c) C12H10. Care este afirmatia adevarata referitoare la distribuirea electronilor π din molecula benzenului? a) sunt cuplati doi câte doi formând trei legaturi duble alternante cu trei legaturi simple. b) C14H14. 10*. d) benzen si clorura de propionil. Despre care din compusii de mai jos se poate afirma ca. c) α-metil-naftalina.9*. poseda un caracter "saturat" pronuntat? a) benzenul. e) benzen si propena. b) fiecare atom de carbon are câte un orbital monoelectronic. Formula moleculara a difenilului este: a) C12H14. b) fenantrenul. c) alcool benzilic si clorura de metil. e) nici un raspuns anterior nu este corect. Izopropilbenzenul poate fi obtinut prin reactia: a) benzen si clorura de acetil.

e) 1-fenil-2-metil-1-pentena. Hidrocarbura aromatica C9H12 prin a carei clorurare catalitica se formeaza un singur monocloroderivat este: a) m-metil-vinilbenzenul. d) 2-propil-1-fenil-butena.d) C10H12. c) 8. 14*. d) 4. b) 1-fenil-2-metil-2-pentena. . e) C14H10. Fenantrenul are nesaturarea echivalenta egala cu: a) 10. e) 6. e) 9. b) 6. c) 1-fenil-3-metil-1-pentena. Care este denumirea corecta a hidrocarburii? a) 5-fenil-4-metil-4-pentena. c) în prezenta de Ni. 15*. Reactia de aditie a hidrogenului la benzen are loc: a) în prezenta luminii. d) 5. 16*. la 170-2000C. b) p-metil-etilbenzenul. b) în conditii normale. Câti izomeri ai trimetilbenzenului se pot scrie? a) 2. d) la temperaturi ridicate. e) benzenul nu da reactii de aditie. c) 4. 17*. b) 3. 13*.

19*.2-dihidroxibenzen. etenilbenzen (III). la lumina. antracen (V). rezulta: a) clorura de benziliden. cumen (IV).3. II. 21*. V.c) 1. V. acidul tereftalic? a) I. 18*. d) 1. propilbenzen (IV). cel mai greu da reactii de aditie: . IV. b) acid oxalic.2. p-divinilbenzen (II). d) IV si V. III. V. e) orto-clorotoluen. d) para-clorotoluen. e) reactia nu are loc. V. b) feniltriclorometan. II. c) clorura de benzil. c) I. Dintre compusii: fenantren (I). ca produs principal. Prin oxidarea benzenului cu KMnO4/H2SO4 se formeaza: a) acid maleic. c) anhidrida maleica. IV. Care sunt substantele ce dau prin oxidare. e) III. oxilen (III).5-trimetilbenzenul. IV. Se dau urmatoarele hidrocarburi aromatice: p-metil-etilbenzenul (I). b) I. d) 1. 20*. Prin clorurarea metilbenzenului cu doi moli de clor. e) cumen. izopren (II). p-xilen (V).4-trimetilbenzenul.

La clorurarea benzenului se foloseste drept catalizator: a) HgCl2/carbune poros. d) IV. d) la temperaturi ridicate. b) cu acid sulfuros. e) H2SO4. c) clorul nu se aditioneaza la benzen. e) V. e) în prezenta AlCl3.a) I. Benzenul se sulfoneaza în urmatoarele conditii: a) cu acid sulfuric diluat. 23*. b) HgSO4. c) NaOH. b) II. Aditia clorului la benzen are loc: a) în solvent inert (CCl4). b) în prezenta luminii (hν). 24*. c) cu acid sulfhidric. . c) III. 22*. d) cu acid sulfuric concentrat. d) FeCl3. e) cu amestec sulfonitric.

activeaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitia meta. în prezenta clorurii de aluminiu. . Acilarea arenelor. Grupa -NO2 este substituent: a) de ordinul II. c) anhidride acide.4-diclorociclohexadiena. b) acizi carboxilici. se poate realiza cu: a) cetone. dezactiveaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitiile orto si para. e) de ordinul II.3.25*. 28*. d) derivati halogenati. dezactiveaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitia meta. Nitroderivatii sunt compusi organici ce contin grupa -NO2 legata direct de: a) un atom de O. d) 1.5-triclorobenzen. 27*. e) monoclorobenzen. d) de ordinul II. se obtine: a) 1. b) un atom de N. b) hexaclorociclohexan. b) de ordinul I. 26*. c) de ordinul I. activeaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitiile orto si para. dar nu influenteaza substitutia ulterioara. c) un atom de C. c) 1. e) alcooli.3-diclorobenzen. în prezenta FeCl3. Prin clorurarea benzenului.

e) un atom de X. IV. d) nitrarea alcoolilor cu acid azotic. e) nitrarea arenelor cu acid azotic concentrat. 32*. 31*. c) nitrarea arenelor cu acid azotic diluat. d) grupele -NR2. IV) α-naftil. III) benziliden. b) grupa -CONH2. 30*. e) grupa -CH3. 29*. V. V) hexil.d) un atom de S. b) grupa -NH2. c) grupa -CN. Substituent de ordinul I este: a) grupa -NO2. b) II. Alegeti radicalii aril dintre: I) p-fenilen. b) nitrarea alcanilor cu amestec sulfonitric. . III. VI) o-tolil: a) III. IV. Nitroderivatii se pot obtine prin: a) nitrarea arenelor cu amestec sulfonitric. d) grupele -NHR. e) grupele -COR. Substituent de ordinul II este: a) grupa -SO3H. II) vinil. c) grupele -CH2X.

d) m-divinilbenzen.c) IV. care prin substitutie catalitica formeaza un singur derivat monosubstituit este: a) 2.4. b) acid 5-nitro-benzensulfonic. Hidrocarbura cu formula moleculara C12H18. d) I. Prin nitrarea acidului benzensulfonic. d) 2. apoi se deshidrateaza. cu 4 atomi de carbon primari. V. b)3. c) 4.6-trimetil-izopropilbenzen. II. IV. III.4. d) acid 3.5-benzendisulfonic. e) 7.6-trimetil-n-propilbenzen. e) acid 1-nitro-3. 33*. b) 2. VI. . c) acid 1-nitro-2. c) o-dietilbenzen. e) I. Produsul de reactie se reduce cu borohidrura de sodiu. în prezenta clorurii de aluminiu. obtinându-se: a) o-divinilbenzen. Se trateaza benzenul succesiv cu 2 moli de clorura de acetil. 36*. 35*. e) p-dietilbenzen. VI. b) p-divinilbenzen. 34*. c) 2. Numarul arenelor izomere cu formula moleculara C10H14 ce formeaza prin oxidare la catena laterala acid o-ftalic este: a) 6.4. la un raport molar acid benzensulfonic:acid azotic = 1:2.6-benzendisulfonic.5-trimetil-n-propilbenzen. se obtine compusul: a) acid 3-nitro-benzensulfonic.5-dinitro-benzensulfonic.

e) III si VI . e) 4-metil-n-propilbenzen. d) IV si VI. 37*. ciclobutan (VI): a) II si VI. d) 2. c) clorura de vinil. c) sec-butilbenzen.3. . 38*.6-dimetil-tert-butilbenzen. c) I si II. d) clorura de n-propil.d) 2. 40*. etilbenzen (II). e) clorura de etil. b) III si V. e) 2. butan (IV).3-dimetil-etilbenzen. antracen (V). 1-butena (III). b) clorura de acetil. b) tert-butilbenzen. Alegeti compusii ce se pot oxida cu dicromat de potasiu în mediu acid: cumen (I). La sulfonarea etilbenzenului rezulta: a) acid m-etilbenzensulfonic. 39*. Care dintre compusii de mai jos poate fi folosit în reactia de acilare Friedel-Crafts? a) clorura de alil. Care este hidrocarbura cu formula C10H14 ce contine un centru de chiralitate si care prin oxidare cu permanganat de potasiu si acid sulfuric formeaza acid benzoic? a) izobutilbenzen.4-trimetil-izopropilbenzen.

b) numai acid o-etil-benzensulfonic; c) numai acid p-etilbenzensulfonic; d) acid o-etil- si p-etilbenzensulfonic. e) acid o-metil- si p-metilbenzensulfonic. 41*. Etil-fenil-cetona se obtine, în prezenta AlCl3, în urma reactiei dintre: a) benzen si clorura de acetil; b) benzen si clorura de propanoil; c) benzen si clorura de propil; d) benzen si propena; e) benzen si clorura de etil. 42*. Prin introducerea a doi substituenti, X si Y, pe nucleul unui alchilbenzen, C 6H5R, vor rezulta: a) 7 izomeri; b) 6 izomeri; c) 8 izomeri; d) 10 izomeri; e) 4 izomeri. 43*. Difenilmetanul se poate obtine prin reactia de alchilare Friedel-Crafts dintre: a) benzen si clorura de benzil; b) benzen si clorobenzen; c) metilbenzen si clorobenzen; d) benzen si clorura de metil; e) benzen si clorura de benziliden. 44*. La hidrogenarea completa a fenantrenului, raportul molar fenantren:hidrogen este:

a) 1:5; b) 1:7; c) 1:1; d) 1:6; e) 1:4. 45*. Antracenul si difenilul sunt hidrocarburi aromatice: a) polinucleare cu nuclee condensate; b) polinucleare cu nuclee condensate sau izolate; c) polinucleare cu nuclee izolate; d) policiclice condensate; e) polinucleare cu nuclee izolate. 46*. Compusul ce se obtine prin reactia nitrobenzenului cu acidul sulfuric, la un raport molar 1:1, este: a) acid o-nitrobenzensulfonic; b) acid m-nitrobenzensulfonic; c) acid 1-nitro-2,4-benzendisulfonic; d) acid 1-nitro-3,5-benzendisulfonic; e) acid p-nitrobenzensulfonic. 47*. Referitor la oxidarea antracenului, este incorecta afirmatia: a) oxidarea se face cu dicromat de potasiu si acid acetic b) pozitiile cele mai reactive sunt 9 si 10; c) se oxideaza mai usor decât naftalina; d) se oxideaza mai greu decât naftalina; e) se formeaza antrachinona. 48*. Prin oxidarea acetatului de o-crezil, urmata de hidroliza, rezulta: a) acid m-hidroxibenzoic; b) acid o-hidroxibenzoic; c) acid benzoic;

d) acid p-hidroxibenzoic; e) acid ftalic. 49*. Care din urmatoarele amestecuri de substante nu decoloreaza solutia bazica de permanganat de potasiu (KMnO4 /HO-)? a) acetilena si benzen; b) etena si etan; c) acetilena si etena; d) etan si benzen; e) benzen si propina. 50*. Câti izomeri aromatici corespund formulei moleculare C8H10 (I) si câti dintre acestia dau prin oxidare cu KMnO4/H+ acizi policarboxilici din care se pot obtine anhidride acide (II)? a) I = 3 si II = 1; b) I = 4 si II =2; c) I = 4 si II = 1; d) I = 5 si II = 1; e) I = 5 si II = 2; 51*. În succesiunile de reactii de mai jos:

E este o hidrocarbura nesaturata, iar G este o hidrocarbura ce contine 92,3% C si are masa moleculara 104. Care sunt substantele A si K? a) A-toluenul, K-o-nitrotoluenul; b) A-etilbenzenul, K-m-nitroetilbenzenul;

b) orto-xilen. 54. c) difenilmetanul. c) orto-dimetilbenzen. b) are caracter aromatic mai slab decât benzenul. e) A-benzenul. K-m-nitrotoluenul. 52*.3.c) A-o-xilenul.3-dimetilbenzen. . e) este insolubila în solventi organici. d) 2-metil-etilbenzen.5-trinitrobenzenul. Care din denumirile de mai jos sunt corecte? a) 2. e) 4-metil-etilbenzen. b) clorura de benzil. c) are caracter aromatic mai puternic decât benzenul. d) este insolubila în apa. În legatura cu naftalina afirmatiile adevarate sunt: a) are proprietatea de a sublima. e) clorura de benziliden. 53. d) clorobenzenul. d) A-benzenul. K-1. stiind ca A este primul termen din seria alcanilor care este substanta E? a) toluenul. K-nitrobenzenul.

d) este o hidrocarbura saturata cu doua cicluri condensate. c) este o reactie Friedel-Crafts. 56. b) se foloseste în industria maselor plastice. e) clorura de fenil. . c) se obtine prin oxidarea naftalinei. b) este o reactie de substitutie. e) se realizeaza cu alcooli. Referitor la alchilarea benzenului. c) se foloseste ca materie prima la obtinerea cloroprenului. c) clorura de vinil. Care dintre derivatii halogenati de mai jos pot fi folositi în reactia de alchilare Friedel-Crafts? a) clorura de alil.55. d) se realizeaza cu derivati halogenati cu reactivitate normala sau marita. b) clorura de benzil. d) clorura de n-propil. 57. în prezenta clorurii de aluminiu anhidra. 58. e) este o hidrocarbura aromatica cu catena laterala. alegeti afirmatiile corecte: a) se realizeaza cu izoalcani în prezenta clorurii de aluminiu anhidra. în prezenta acidului sulfuric. Care sunt afirmatiile corecte referitoare la benzen? a) se foloseste la obtinerea de medicamente. d) se foloseste la obtinerea cauciucului sintetic. b) se obtine prin hidrogenarea totala a naftalinei. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la tetralina: a) se obtine prin aditia clorului la naftalina.

c) sunt solubili în apa. d) alchilarea. d) toluenul. 61. Care dintre reactiile de mai jos pot fi date de toluen? a) oxidarea. b) sunt lichide. c) polimerizarea. c) -CONH2. b) xilenii. e) naftalina. d) -CH2NH2. Sunt hidrocarburi în stare de agregare solida: a) fenantrenul. b) substitutia. e) -CH2R 60. c) antracenul.e) se foloseste ca insecticid. Referitor la benzen si toluen sunt adevarate urmatoarele afirmatii: a) punctul de topire al toluenului este mai mare decât al benzenului. 62. 59. . e) acilarea. Substituenti de ordin II sunt: a) -COOH b) -CHO.

c) β-naftil si p-fenilen. e) sunt solide. e) etena. b) α-naftil si o-fenilen. Afirmatiile incorecte sunt: a) radicalul monovalent la catena laterala a toluenului se numeste tolil . din benzen si: a) clorura de metil. e) punctul de topire al toluenului este mai mic decât al benzenului. . b) dau reactii de substitutie mai greu decât benzenul. d) benzil si benziliden.d) sunt solubili în solventi organici. în prezenta clorurii de aluminiu umede. 63. 64. c) propena. Sunt radicali aril: a) fenil si o-tolil. e) hexil si benzil. b) clorura de etil. d) clorura de acetil. 65. c) caracterul aromatic este mai slab decât al benzenului. d) se oxideaza mai usor decât benzenul. Hidrocarburile aromatice cu mai multe nuclee benzenice condensate au urmatoarele caracteristici: a) sunt lichide. 66. Omologii superiori ai benzenului se pot obtine.

d) o-xilenul. 68.7% H din succesiunea de reactii de mai jos este: a) metilbenzenul. b) alchilarea arenelor cu alcooli se face în prezenta AlCl3 umeda.b) radicalul monovalent la catena laterala a toluenului se numeste benzil. Hidrocarbura aromatica mononucleara cu 8. c) sulfonarea arenelor se face cu amestec sulfonitric. b) p-xilenul. Printr-o reactie Friedel-Crafts se pot obtine: a) aldehida benzoica. Care sunt afirmatiile incorecte? a) acilarea arenelor este o reactie de substitutie. b) cumenul. d) nitrarea arenelor este o reactie de aditie . c) acetofenona. d) radicalul divalent al benzenului se numeste fenilen. e) etilbenzenul. 67. 69. e) m-xilenul. c) toluenul. . e) radicalul monovalent la nucleul aromatic al toluenului se numeste tolil. c) radicalul divalent la catena laterala a toluenului se numeste benzil. d) toluenul.

c) clorura de benzil. d) 1.4-dinitrobenzenul. c) -SO3H. 70. cu amestec sulfonitric. cu exceptia halogenilor. e) 1. în prezenta luminii.3.2. e) substituentii de ordinul II au în structura lor cel putin o legatura π. dezactiveaza nucleul benzenic. Alegeti afirmatiile incorecte: a) substituentii de ordinul II au în structura lor numai legaturi σ. e) -OR. b) 1. b) o-clorotoluen. 73.5-trinitrobenzenul.3-dinitrobenzenul. 71. d) -NH2. b) substituentii de ordinul I orienteaza noul substituent în pozitia meta. c) substituentii de ordinul I. se pot obtine: a) nitrobenzenul. Substituenti de ordinul I sunt: a) -NO2. Prin clorurarea toluenului. activeaza nucleul benzenic. 72. d) substituentii de ordinul I. Prin nitrarea benzenului. se pot forma: a) feniltriclorometan.5-trinitrobenzenul. c) 1. .e) acilarea arenelor este o reactie Friedel-Crafts. b) -OH.

Afirmatiile incorecte sunt: a) benzenul se oxideaza cu permanganat de potasiu în mediu acid. c) reactiile de aditie decurg mai usor la naftalina decât la benzen. b) o-xilenul. Referitor la oxidarea omologilor benzenului afirmatiile incorecte sunt: a) se face cu permanganat de potasiu si acid sulfuric. d) 1-butina. d) oxidarea antracenului cu dicromat de potasiu. e) p-clorotoluen. în prezenta acidului acetic. 77. e) p-xilenul. e) aditia clorului la benzen are loc în prezenta FeCl3.d) clorura de benziliden. e) etilbenzenul. 74. c) toluenul. 76. d) difenilul. prin nitrare cu amestec sulfonitric. b) nitrarea benzenului se face cu acid azotic diluat. c) benzenul. 75. b) etina. . Alegeti dintre compusii de mai jos pe cei care. Acizi ftalici se pot obtine prin oxidarea: a) toluenul. conduce la antrachinona. conduc la nitroderivati cu grupa functionala grefata la un atom de carbon tertiar: a) clorobenzenul.

Afirmatiile incorecte sunt: a) prin nitrarea naftalinei cu amestec sulfonitric se obtine α-nitronaftalina. are loc la atomul de carbon direct legat de nucleul aromatic. d) m-divinilbenzenul.E = 7 sunt: a) α-nitronaftalina. 81. b) reactiv Fehling. care sunt afirmatiile corecte? .b) în cazul catenelor laterale mai lungi. Hidrocarburile aromatice cu N. c) oxigen atomic provenit din sistemul oxidant KMnO4/H+. e) 1.4-dimetilnaftalina. c) conduce la formarea de anhidride acide. 78. 80. d) naftalina are caracter aromatic mai pronuntat decât benzenul.4-dietilnaftalina. În functie de structura oxidarea arenelor se poate face cu: a) dicromat de potasiu si acid acetic. d) se face în prezenta V2O5. În legatura cu oxidarea la naftalina. e) naftalina se oxideaza mai greu decât benzenul. b) stirenul. d) reactiv Tollens. b) naftalina se hidrogeneaza mai greu decât benzenul. e) oxigen molecular si catalizator V2O5. la temperaturi ridicate. 79. c) 1. c) prin oxidarea naftalinei cu O2/V2O5 la 3500C se obtine anhidrida ftalica. e) se face cu dicromat de potasiu si acid sulfuric.

= 2. c) are caracter aromatic comparabil cu al benzenului.E. d) are N. d) decurge mai greu ca la antracen. e) are N.10.E. e) cu reactiv Fehling. Afirmatiile incorecte referitoare la tetralina sunt: a) se obtine prin hidrogenarea totala a naftalinei. 82. = 5. c) cu dicromat de potasiu si acid acetic. b) are caracter aromatic mai slab decât al naftalinei. 83. d) cu reactiv Tollens. în comparatie cu benzenul. b) duce la formarea acidului tereftalic. b) în pozitiile 1. Antrachinona este rezultatul oxidarii antracenului: a) în pozitiile 9. în comparatie cu benzenul .4. c) decurge mai usor. e) duce la formarea antrachinonei.a) decurge mai greu. Raspunsuri: .

d 18. b 21. d 7. a 19. c 15. c 13. e 12. a 17. d 3. c 6. b 16. e 14. d 2. d 10. c 5. d 9. d 23. d 4. e 20. a 11. b . b 8. d 22.1.

b 37. e 26. b 45. d 28. a 44. b 40. b 35. c 29. d 41. c 38. b 39. a 30. d 43. b 42. d 25. b 46.24. c 27. b . d 31. d 36. d 34. e 33. a 32.

d 58. e 59. d. b. b. d 50. d. e 52. c 68. b. e 56. c. d . b. e 65.47. a. c. a. b. a. b. c 67. c 60. d. c 53. c. c. c. b. c. a. b. d. d 55. c. d. b. d 57. c 51. a. e 61. c 64. a. e 69. e 66. a. b. d 48. d. b 49. e 63. e 62. b. c. d. a. b. a. b. e 54. a.

e 75.70. d 74. d. e 76. c. a. d. c. e 78. d 82. a. b. b. a. b. d. c . e 79. b. d. a. a. b. a. c. c. b. e 72. e 83. c. c. e 71. a. e 80. d 73. e 81. a. e 77.

:23. / 0 .:/424/0./0-03 5.:203  !73.47 . 70:9.47:7.70.7. ..47494:03  4794 .47:7.474209./0-03/03 10397. .3  .209-0303::. / 0   97209-0303:  97209-0303:  . .47:7.47494:03 .

70 .70. / 0  ' '  '   ' ' '8'  ' '  3970./4..3/7/.70:/.3:...0.3900.0/.  //74-0303  70./:907019.425:8103.$ 8014720.742.05 209 09-0303: 5 /.574/:8 573.:203 ' .:3 .5..3-0303 4 03 5745-0303 ' 5 03 ' . .70.708:398:-89.  $0/....0.::72.-0303::.02..9.700/74.2./2...7-:7.704.:5734/./90 . .9/0.39703 45703 0903-0303 . !734/.  . . .94.. .397..9. / 0 .03 ' .

/ 0 .-0303::8014480890/7059. .947 .47:7. .70.9. / ' 0 '  .... ..

90  L3570039...-0303 .47::./8:1:748  ./8:1/7. .0393079  L3570039./8:1:7. ..9:77/..704.8:14397..7-:3054748 $   .:.47:3:80.  0303:808:1430. . / 0 .700. 0   $ /9.94.20890.9 .902507.:23   . ./8:1:7.-0303..:.:.:. / 0 L384...43/9 .0397..:./9430./:.9  .43..L3:72. ...

44 08908:-899:039 7:5.0.0:-0303.3:.8:-899:9.8470390. 3:.942/0 .474.7..8:-899:9.7..:3.474-0303  .98:39.703047 L3570039.0:-0303.../0 /07.L3549..9/0 974/07.9..0..   97.3/7/0..3. /0 47/3:  .47:7..9.. 8:-899:9./70.  .73:31:0390. / 0 ..8:-899:9.  /. ...0 804-930 .0. !73.70.7-4.L3549.9  .3:..9.70.43937:5...40.8:-899:9./03.. .425:847.403..8470390.:23: 8054. . :3..47:7/0.8470390.474-0303 .474.7. L3 5490 4794 8 5.3 .40. 8 470390.: .9070.209.:9074..474-0303 0 2434..L354904794 85.0:-0303.. / 0 /047/3: .9. .9.209.942/0 .... /  /.0.9. /047/3: /0.-0303:: L3570039.3:... 0.  /047/3: /0. :3..09430 .0.0.0: -0303. /047/3: /.942/0 ..

7 /3970  5 10303  .9  $:-899:039/047/3:0890 ..942/0  974/07.703047../ :3.:... $  7:5. . 7:500 #  7:500 #  $:-899:039/047/3:0890 .   009 7. / 0 7:5.8:14397.9805494-930573 .  7:5. 0 397. / 0 7:5.49.49.347.:...0397./:.49. 397..703047.70. .942/0$ 0 :3.  7:5.20890.9 / 397./.:./.70.../.. 397.:..703047..  7:500 7:500 #  7:5.70.70.397. . .70../..4447.3  -03/03 ' .8:14397. .:.43.20890.

19 ' 0' 4 94 . 3.  ' '  ' .

90..903..7../ 3974  -0303/8:143. .... .240./ /3974 -03038:143.:24/0. / 0 ' ' '    ' '  $097.   97209 3 5745-0303  97209 3 5745-0303   97209 45745-0303 ../ 3974 -03038:143.:37.47:7/0 .9. ../::-03038:143. .3-0303  5 /09-0303  :2.:1472:..:....547924. 804-930.90... / 0  !73397./ 3974  -0303/8:143... .70. .5480/08/7..240..  .425:8: ..7-:7.014720...70304742070. .7-43572.0...907.3-0303 5 /../ .7:./ 3974 -03038:143.5734/.47:7..7 .942/0.9.70. .0890 .3-0303  4 /09-0303 2 /.. / 0 4 /../4 19.  .924348:-899:90890 .:383:7/07.70573 8:-899:90.. . .:..:1472:./084/: . 4-933/: 80 ..:./-03038:143..:23: !74/:8:/070.908070/:..7.:-474/7:7..49.-0303:8:. / 0 .09 L3570039..  /74.7.14720./0.08.

.0805494/..70/3970. .09  .3..7070/0 7.3.8:143.:5072.198 ../03 5745  . ..9/0549./0.9. . / 0 4-:9-0303 9079 -:9-0303  80./8:1:7. .397.47:7.:203  09-0303  -:903.908../ 0   97209 45745-0303  /209 9079 -:9-0303  .9/0549.0. .7-:7....8:8..90114489L370.47:7.8:L320/:. ..4854./0.. ./. .. -:9.7.9.70..47:7.:/.03 ' ./0.425:8..425:8/02.0397:/0.3 ' .3 . -:9-0303  /209 09-0303  209 3 5745-0303  009.47:7.700890/74.70 5734/. / 0 8' 8'  8 '8'  8'  .3 ' ./-034./0.70. / 0 .09-0303::70:9.4-:9./009  ./2 09-03038:143.14720.:1472:.43930:3.. .47:7.742.

103.474-0303  209-03038./4 09 -03038:143.474-0303 -03038..  -03038..70. /4 8:-899:039  8  50 3:./05745.47:7..904-93057370./7403.3:8054.47:7.. .804-930 L3570039. / 0 -03038. 3:2. ..09 -03038.9..47:7. .. / 0 -03038.39703/74030890 . .4770:9../0209  -03038.47:7.7103. / 0 4207 4207  4207 4207  4207  103209.../4 209 85 209-03038:143.7070/0 7.39703:: 7.  9 103 .-0303 # .198/3970 ./0.42509.34  -03038.47:7../0-03/03  . / 0 3:2.0943...47:7./009  !73 3974/:.70./5 09-03038:143... L3:72./05745 -03038574503. ./4 09 85 09-03038:143.070.90/3970 .5479:24./0-03 -03038.0: :3: ./0.47:7.  . .

./4 3974-03038:143. 543:../.9.002.. / .70.:/.70:/0.:4.  #0107947...004.0..9.0.90 . .908. .70.7 0890 ./5 3974-03038:143.9.43/038.470.70 :72.70.09.:37...801.742.. .343.70./4 /74-034.03:: 08903. ./ 3974  -0303/8:143.3974-0303::..9.0.. . ..00.9..  .19. 70:9.:..:3:../-034.70./0/74.742. 543:... / 0  397.0.0..00.397..3./2 /74-034.172..70. .. .397.:3:.19. 0 .70.0 ..0804-93057370.70. .004....08:398  804/0. / 0 4/.5479 24.7-:7.90  425:8:.  8014720./2 3974-03038:143.2.8:8.0.9.:847/0.93.90 / 54.09.90 . 5490..543:..3.43/038..9::/04 .  !734/.03:8/103:8:39/74. .9/0549. 804/0. ..:3:.93.4/../:8:1:7./ 3974  -0303/8:143.90 0 543:..43/038.2. ..:3:.

 /0 5072.  .20890.3..:7 /0 8:-89.390 3: /0..700 . .9/0549.70 /3 :72..94...8: 3 ./5 /74-034. -.. 84:9.3.4470./ 0 ./19.

80903.0903.8-0303 ..3 . .47085:3/1472:0240.089.809..38-0303 0 -0303857453.742.. / 09..9.9/3970.:5734/.70  8. .:3 .0903.70. .:.0903.  94207. /.

8 / 8 0 8  38:.7.8 .708904/74.08:30/070.  94:03: 4 397494:03: 09-0303: 2 397409-0303: .39008 .708:398:-89.9...3/7/0..43930 8 .70805494-930.9/02. 8 .240./3.7-:7.:.7-4. . ..9:7...8.48  08904/74.7-:7. ./0  .0.308..54...702.

 /209-0303 .70...7.90 .90. / 0 .7. / 0  4 03:   973974-0303: -0303: 3974-0303:  -0303: 2 397494:03:  893/.  0890384:-.L384.70/3/03:270/02. 4794 /209-0303 / 209 09-0303 0 209 09-0303  30.742./0-03/03  . .9-0303: 0890384:-.9.907./0. .2.2. .L3.705745709.47:7.. .5..3.907.488:39./0.9..7008908:-89..39..19./0-03  /103209.3.470.5:9073.-/0.347.474-0303:  .7.03947.9-0303:  .90.0890572:907203/3807. / 0 94:03: .8:-2.47:7.908:39 ../0..9:7.:3..70.3: .. ..8.172.742.4794 03 ..

9. L3 570039.2.90...172.7070/0 7.3/7.3.19.. ../03 5745 0 .:..90.3.30 08904/74..2.70.0  8014480890...903./0.9. 8.70/3970/07.4745703:: 8014480890.. .:/4:./0-03 .9:7......9/02.19.470.:.009..4-93070.79.3. .: /07.:4. .742.47:7..403.20390 8014480890L33/:897..9.3../9.. 804-930573/7403.7-:7.3/7..9070572. / 0 8070.47:7.907.: 70. ..  .47:7/0.70..907010794.19./::8:1:7..::83909.-0303:: .9.48549114489L370.90 ...:7.198 80 70./0.9 ....0.9.949.89..8.70.172.. .: 2. .470.9070/0 7.. / 0 804-930573.-0303 .70..47:7.903.:23:.470.403. #0107947.  .3.0. 8070.4-93070./0103  009.47::.:.43/038.9 ...47:7.0.. 0890470.47:7/0.9097.198 ..7-:7.47:7.30  804-9305734/. .9..:..70.4-93070.3L3570039.. / 8014480890. ./020/.90 3472.172.90  08904/74..:23:.708:39../0.907010794.. .80475.44 L3570039..3 / .90/08:-899:90  0890470..

0 8014480890../0.70.70/397070.-0303894:038:39.39703: .  .397.172.70.7.5. . / .70/0.. 0 .70.8:39.8:-899:9. 8:3984:-L3.   .700. 4/.90/094:03 ..9. .  /  0 # $:39/74.9.3..7-:7L389.03 .  .  #0107947.94.. 5:3.03: / 94:03: 0 3.19.-0303:: .9:/094570..90/02.70. . 54207..2.70. 103.70/0. ./0 .94:03::08902.. ./  $:-899:039/047/38:39 ..485491/.380.9 .90:72.7084/.

.-0303::  $:397. 0 5:3.2..9:/094570..03947.7 .94:03::08902.3. 10384 94 ././0.9./ 8:3984:-L384.

470.43/038.:70.-0303::805494-930 L3570039.  172. × 3.039.700 .:2434. ..47:7/0.7.903../.94./009 .908:39 ..903.47:7.90.. 574503.-0303:: / 804/0.9. . / .742.9/08:-899:902. 3.:2. .2...1984 10303 .7-:70..00-0303.. 7.9-0303: ..907.08902.47:7..2:903:.0./0209 .0./...70:/0./0.94:03::803:2089094 .47:7.:847/0.-/0.1985 10303 / -038-03/03 0 08-03  /74.9-0303: 0 8:3984/0  2448:50747.90789.09 0 0903.....907:.8.9.7./0 .::72.742.:23::20/0 /3 -03038 .9. 8:39..

/070.:2434./.. / 397..7...70.: /38:./0/..90/0..039.742....... .907.48 0890 . .-0303::803:2089010303 0 7.9070/0 7. ./.:20/.... 8:143. / 94:03: 0 09-0303:  ..470...039.039..20890.9.8:14397.7-:7..9. 94:03: / 4 03: 0 2 03:  !7397 470..172..:/.742. 209-0303: .039..3:..09410343...90/08:-899:90 ./.94:03::803:2089094  /74.5 03: . . 7..70./.7030470890470.70..70..0L3570039.703047...907...903..198805494-930 .:...44801.../90 .703047801.08:30.:2434.24343:.708:39.903.:.90 .7..0:.94:03::803:20890-03 / 7....0.9/02.94:03::803:20890-03 .7030470890470.:203: .903...0.-034.:/. .

7030470890470.70./0-03 . .  973974-0303: /  /3974-0303: 0  973974-0303:  $:-899:039/047/3:8:39 .198  !73397... .8:14397.20890.059. $ /  0 #  009.9:7.4 .9070/0 7.903.3 .:L3897:..47:7. /3974-0303: . 0 8:-899:039/047/3:. / 8:-899:039/047/3: /0.3:.70.0 .  .474209. 10397..9:7.. .:L3897:..473:2.47494:03 .3:.34:8:-899:039L3549.-0303:: .8:-899:039/047/3:470390... .47:7.172.47.:0.209.:.0:-0303.0.0. 805494-930 ..9:7ƒ .. 8:-899:039/047/3: .9.9:7.40347 . 3974-0303: .70.470.90 .9.94:03:: L3570039.:23 805491472. 8:-899:039/047/3:.  !73.0.05:9340.0:-0303.

/::.03::... ..093.-0303./0-03/03 0 5 . .8: L3570039.908:39 ...3.9/0549. -0303: / /103: 0 5 03:  172.908:39 .1:3./8:1:7.L3570039. 94:03: / -:93.0./ ..9.9.470.424447-0303::.397.0.3.474-0303: .805494-9305734/..0.70.47::.:.49.19..9/0549.425:8/02.70 573397.172.8:14397.704.70..0  009/3970. .943.343..3974/07.43/:..7-439079.397..9.3.-0303 / 4/..3.9 .70.903.9/0549.19./:..:.4 03: .397.903./9.7 ../.09.3.70..:3.8:8.:5072.4850.:5072./90/0. 0 09-0303:  #0107947. 801. -0303:804/0. .90/0. 94:03: .8:L320/:.20890...3./ .:/.. ..701.4/..47494:03  .942/0../0.742.43/:. 0 .70. 70.47:7. . .:72.:847.:7:5.470.0.-0303::801.

/0.0L3570039.393 / 70.70.0.908:39 ..7-43/70.742.9/0549./0 / 801.70.4/..  31:3.3.%4038 0 403240.903047.0.9...' 0 801.8:14397.. /. 573397.:3 .742.02.9.942.90/0897:.8:8.:/.43/:.901..1472.. ...942:/0.0..9.78.704.9..742..039/388902:4/. .9/0549.3/7/0.8:8.:..L3.30.:../8:1:7..09./.20890. 403.90.574.70. .804-930.470.9/03:.: ...7030478054.903.947' 172..:.907.70.19.0: .03 .9:7.

: .19.9-0303: .3..19.70:/0. 5734/. .80/74030.3.3.2.19.70. 39743.30.3.

19..3/7/.. 804-930. .' .

804/0. .3.70:/0.: 8:39 .90 / 3.5743:39.0.70..7.9:77/.907..9.. .9.7-:70.902507..19.3..9/0.2.9-0303: 0 3.19..9-0303:  /74.742.742.2.

708:39. .3.19.  /093. 39743..172..19.70.3.3.9:7.3. / 2 /.470.:4/.89703: .90 .3..19.3-0303: 0  /2093.90.  30. .19.

0.09./.9.70: L3. .L35490 .:-0303: ..1472...907.19.. /0.7.9097.70:.19.343.70....8:8..425.:847 L3.8:39 . L35490  ..3.:.03 #.03:: ...85:38:7 .2./::907019.7.397.70.1472.. / .0..9.425.903.70. /0.70..%4038 0 ..-0303:: / ..3.7.-.949.9:4/.742.7.:70.742.-/0.90.3. .70.089070:9.742.8..397.30 .:702..90..9..907010794.:702.9/0549..30 .470..70  0 .70   397.3430  172.:-0303: / /0.425./:.9.70.:702.03 0 /:..397.7.9..907. 804-930573/7403.7.:70. .:/.

 - . 0 . / / / . / . 0 - / / - . 0 . . / - / / .

 / . . 0 / - / - . / . - - - . - - / - / . / 0 .

. .. .. ./ . .. . / - / . 0 ./ . / 0 ... 0 . . . .. . / 0 .. / 0 . / 0 ./ 0 . 0 ./ 0 . . / . . ../ 0 . . / . .

/ . .0 . . . 0 . . .0 . ./ 0 . . 0 ./ . . . / 0 ./ 0 . 0 . / .0 . / 0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful