Hidrocarburi

2.1. Alcani, alchene, alcadiene, alchine
1*. Care din urmatoarele afirmatii este incorecta? a) alchinele prezinta izomerie de catena, de pozitie si de functiune; b) formula moleculara a alchinelor este CnH2n+2; c) alchinele au proprietati asemanatoare alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon; d) acetilena este partial solubila în apa si are caracter slab acid; e) flacara oxiacetilenica obtinuta prin arderea acetilenei este folosita la taierea si sudarea metalelor. 2*. La încalzirea n-hexanului în prezenta clorurii de aluminiu, prin transformare completa, rezulta: a) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; b) 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; c) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; d) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan; e) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan. 3*. Oxidarea cu dicromat de potasiu si acid sulfuric a unui amestec echimolecular de alchene izomere posibile, duce la obtinerea unui amestec de acid acetic, acid propionic, acetona, metil-etil-cetona, acid butiric, acid izobutiric, dioxid de carbon si apa. Formula moleculara a alchenelor este: a) C4H8; b) C5H10; c) C7H14; d) C6H12; e) C4H6.

4*. Halogenarea fotochimica a metanului cu un amestec de clor si brom conduce teoretic la obtinerea a: a) 2 compusi micsti; b) 5 compusi micsti; c) 6 compusi micsti; d) 4 compusi micsti; e) 3 compusi micsti. 5*. Care este numarul de cicloalcani cu formula moleculara C5H10 ce contin în molecula un singur atom de carbon tertiar? a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) nici unul.

6*. Pentru alcanii este caracteristica: a) izomeria de functiune; b) izomeria de catena; c) izomeria geometrica; d) tautomeria; e) izomeria de pozitie. 7*. Numarul de izomeri ce corespund formulei moleculare C8H18 este: a) 16; b) 15; c) 18; d) 14; e) 17. 8*. Câti izomeri corespunzatori formulei moleculare C6H14 contin atomi de carbon cuaternar? a) 1; b) 3; c) 2; d) 4; e) 5. 9*. Cantitatea cea mai mare de agent oxidant folosit la oxidarea energica a alchenelor este consumata de: a) R-CH=CH-R; b) R-CH=CH2;

10*. Denumirea incorecta este: a) 2,3,3-trimetilhexan; b) 2-etil-2-metilbutan; c) 2,2-dimetillhexan; d) 3-etil-3-metilpentan; e) 2,2-dimetilbutan. 11*. Alegeti hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare fotochimica formeaza 4 izomeri monoclorurati: a) n-pentanul; b) 2-metilpentanul; c) 2-metilbutanul; d) izobutanul; e) neopentanul. 12*. Câti radicali monovalenti se pot obtine din alcanii cu cinci atomi de carbon în molecula? a) 4; b) 5; c) 6; d) 9; e) 8 13*. Câti radicali divalenti se pot obtine pornind de la butan? a) 6; b) 5; c) 4; d) 2; e) 3. 14*. Câti compusi monoclorurati se pot obtine prin clorurarea fotochimica a neopentanului?

c) izomerie de catena. 18*. e) atât cu clorul cât si cu bromul. Hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare la lumina formeaza doi izomeri diclorurati este: a) izopentan. 16*. b) sunt solubili în apa. d) numai cu fluorul. Alegeti afirmatia corecta referitoare la alcani: a) legaturile C-H sunt nepolare. c) numai cu bromul. c) 2-metilbutan. e) izomeri de functiune. c) au densitatea mai mare decât unitatea. d) n-pentan. 17*. b) izomerie geometrici. b) neopentan. . 15*. Între ciclobutan si ciclohexan este o relatie de: a) izomerie de pozitie.a) 2.2-dimetilbutan. Alcanii reactioneaza direct la lumina cu: a) numai cu clorul. b) 4. d) 3. b) numai cu iodul. d) nici o relatie. e) 1. c) 5. e) 2.

e) 4 atomi. b) (3n-1)/2. c) 5 atomi. c) 3n/2. 21*. e) n-pentan. În ecuatia reactiei generale de ardere a alchinelor coeficientul x are valoarea: CnH2n-2 + x O2 ─> n CO2 + (n-1) H2O a) 3(n-1)/2. d) n-heptan. e) 2n+1. rezulta ca substanta A este: a) n-hexan. stiind ca C este o alchena.d) atomii de C au hibridizare sp2. e) raportul dintre numarul atomilor de C si H din molecula este n/2n-2. d) 7 atomi. Se ard complet etena si etanul. Numarul minim de atomi de carbon din molecula unui alcan prin a carui cracare sa rezulte si 1-hexena este de: a) 8 atomi. B ocupa locul doi în seria de omologi iar C ocupa locul trei. Fie ecuatia reactiei A ─> B + C. c) n-octan. 20*. b) n-butan. În care din aceste procese raportul molar hidrocarbura:oxigen este 1:3? . 22*. b) 6 atomi. d) 2n/2. 19*.

Denumirea corecta a hidrocarburii de mai jos este: a) 1-izopentil-1.7. 24*. b) 1.3.5-tetrametilhexan.4. 23*.5-tetrametilhexan. Derivatul diclorurat vicinal al etanului se numeste: a) clorura de etilen.5. c) la arderea etanului.7-pentametilnonan. b) 1-izopentil-1.6. . 25*.5.2.2. e) în nici unul din cele doua procese. e) clorura de etin.3.4. e) 2.1-dicloroetan. d) clorura de etiliden.2. d) în ambele cazuri. În conditii normale. sunt lichizi alcanii: a) C4-C17. c) clorura de etil.3.a) arderea completa nu este posibila decât la alcani.8-pentametilnonan.4-tetrametilpentan. b) la arderea etenei. d) 3. c) 1-izopentil-1.

b) au reactivitate mica comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi. c) dau numai reactii de substitutie. Indicati afirmatia corecta referitoare la alcani: a) punctele de fierbere cresc cu ramificarea catenei. 28*. c) C5-C15. 10000C. 26*. b) se dizolva în solventi polari. d) Ni. d) termenii gazosi au miros specific. Al2O3. 27*. b) 50-1000C. c) 50-1000C. AlCl3. Gazul de sinteza este: . 8000C. c) densitatea scade cu cresterea numarului de atomi de carbon. d) au o reactivitate crescuta comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi. Izomerizarea alcanilor decurge în urmatoarele conditii: a) Pt. 29*. e) C4-C18. e) se mai numesc parafine. d) C4-C15. e) în prezenta luminii. e) contin numai atomi de carbon primari si secundari.b) C5-C17. Alcanii se mai numesc si parafine deoarece: a) contin numai legaturi multiple.

b) amestec de monoxid de carbon si dioxid de carbon. 8000C). c) halogenare. b) metanol. e) reactii în care alcanii se oxideaza. e) acid cianhidric. c) transformari ale alcanilor în alchene. d) formaldehida. d) substitutie. 32*. e) cracare. 30*. . Reactiile de izomerizare ale alcanilor sunt: a) reactii de hidrogenare a alcanilor. c) gaz de sinteza. 31*. b) hidrogenare. d) procese chimice prin care alcanii se ciclizeaza. d) amestec de monoxid de carbon si hidrogen. Prin reactia metanului cu vapori de apa (Ni. e) amestec de dioxid de carbon si hidrogen. b) reactii în care normal alcanii se transforma în izoalcani. Legaturile C-C din alcani se desfac în reactiile de: a) dehidrogenare. c) dioxid de carbon. rezulta: a) metanal.a) monoxid de carbon.

Clorurarea sau bromurarea alcanilor sunt procese ce pot avea loc în prezenta: a) sarurilor de amoniu. c) 3 izomeri. b) numai atomi de C hibridizati sp3.33*. e) numai atomi de C primari. La izomerizarea n-pentanului rezulta un amestec ce contine: a) 4 izomeri. În molecula metilciclohexanului se gasesc: a) numai atomi de C hibridizati sp2. La cracarea n-heptanului se poate obtine un amestec format din: a) trei alcani si doua alchene. 34*. c) luminii. b) oxizilor metalici. d) atomi de C hibridizati sp2 cât si sp3. b) 2 izomeri. . 36*. d) cinci alcani si cinci alchene. b) doi alcani si doua alchene. e) patru alcani si patru alchene. e) P2O5. d) V2O5. d) 6 izomeri. c) doi alcani si trei alchene. 35*. c) numai catene de atomi de carbon ramificate.

37*. Câte metilciclobutene exista? a) trei. e) 1-hidroxi-2-metilbutan. Formula moleculara C6H12 corespunde la: a) alcadiene. c) 1-hidroxi-3-metilpentan. La aditia acidului bromhidric la 2-metil-1-butena se formeaza: a) bromura de izobutil b) bromura de secbutil. b) patru. 38*. 40*. din: a) 3-hidroxi-3-metilbutan. c) cicloalchene. 3-Metil-1-butena se poate obtine prin eliminarea apei. d) 1-hidroxi-3-metilbutan. e) alchene. d) cinci. b) arene. d) alcani. c) 2-bromo-3-metilbutan. e) una singura.e) 5 izomeri. în prezenta de acid sulfuric. b) 2-hidroxi-2-metilbutan. . c) doua. 39*.

c) aditiei apei si hidracizilor la alchenele nesimetrice.d) 2-bromo-2-metilbutan. . d) aditia hidracizilor. dioxid de carbon si apa. b) formarea de acetiluri. optica si de pozitie. 44*. d) de catena. e) 1-bromo-2-metilbutan. Indicati natura atomilor de carbon implicati în legatura dubla: a) secundari. d) numai la aditia acidului sulfuric la alchene. geometrica. geometrica si de pozitie. Ce tip de izomerie pot prezenta alchenele cu 6 atomi de carbon? a) de catena si de pozitie. 42*. e) doar la aditia apei. Reactia prin care se poate diferentia 1-pentina de 1-pentena este: a) reactia cu apa de brom. e) de catena si geometrica. 41*. 43*. b) tuturor reactiilor de aditie la alchene. e) aditia apei. Prin oxidarea unei alchene cu dicromat de potasiu în mediu acid (H2SO4) se obtine un acid monocarboxilic. c) de catena. Regula lui Markovnikov se aplica: a) numai în cazul hidracizilor. c) reactia de hidrogenare. b) de pozitie si geometrica.

c) A: 2.6-dimetiloctanul prin hidrogenarea a: a) doua alchene. c) unul secundar.3-dimetil-2-hexanol. e) cuaternari. e) trei alchene. c) patru alchene. Alchena. .3-dimetil-1-hexanol. b) 3-metil-2-pentanol.5-dimetil-2-hexanol. 46*. prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric.3-dimetil-2-butanol. 45*. B: 2. celalalt tertiar. e) nici una din perechile de mai sus. Alcoolul cu formula moleculara C6H14O prin deshidratarea caruia se obtine o alchena ce formeaza prin oxidare numai acetona este: a) 2-metil-1-pentanol. d) tertiari. b) cinci alchene. 47*.5-dimetil-2-hexanol. d) sase alchene.5-dimetil-1-hexanol.5-dimetil-3-hexanol.3-dimetil-2-hexanol. Se poate obtine 3. celalalt cuaternar. e) 2. B: 2. d) 3.b) unul secundar. Care sunt cei doi alcooli izomeri? a) A: 2. B: 2. acetona si acid 3-metilbutanoic. d) A: 2. b) A: 2. obtinuta prin eliminarea apei din alcoolii izomeri (A si B) cu formula moleculara C8H18O formeaza.3-dimetil-2-butanol. c) 2-metil-2-pentanol. B: 2.3-dimetil-3-hexanol.

5-dimetil-2-heptena. Prin oxidarea alchenelor cu KMnO4.48*. b) aldehide. 51*. d) 2. Indicati alchena formata prin deshidratarea unui alcool primar C6H14O care prin oxidare energica conduce la 2-pentanona. 49*. . în solutie slab bazica (reactiv Bayer). se obtin: a) dioli vicinali. c) cetone. c) 3-etil-5-metil-1-heptena. d) hidroxiacizi.5-dietil-4-hexena. Prin tratarea cu clor a 2-metil-1-butenei.5-dietil-5-hexena. e) 2. 50*. e) un singur compus monoclorurat. dioxid de carbon si apa: a) 2-pentena. d) un derivat trihalogenat geminal. se formeaza: a) doi izomeri monoclorurati. c) trei izomeri monoclorurati. b) un derivat diclorurat geminal. b) 2-etil-5-metil-1-heptena. b) 1-pentena. Denumirea corecta a compusului de mai jos este: a) 2. e) acizi carboxilici. la 5000C.

se formeaza acid 2-metilbutanoic si metil-tertbutil-cetona este: .3-butadiena. prin a carei oxidare cu permanganat de potasiu în mediu de acid sulfuric rezulta un mol de acetona si un mol de acid pentanoic. 54*. dioxid de carbon si apa este: a) 1. c) mentinerea culorii initiale. Alchena prin oxidarea careia. La oxidarea blânda a propenei se observa: a) decolorarea solutiei. e) 2-metil-2-pentena. Hidrocarbura nesaturata cu cinci atomi de carbon care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza numai acid cetopropionic. cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. 55*. c) 2-metil-3-heptena. d) decolorarea solutiei si formarea unui precipitat brun de dioxid de mangan. e) aparitia unui precipitat. b) 2-butina. d) 2-metil-1-pentena.2-butadiena. e) 2.c) 2-metil-1-butena. este: a) 3-metil-1-heptena. 52*. d) 2-butena. 53*. b) colorarea solutiei. c) 2-metil-1. Alchena.3-dimetil-2-hexena. b) 2-metil-2-heptena. d) 2-metil-1-heptena.3-butadiena. e) 1.

e) disubstituita asimetric. d) 3-hidroxipentanul. în prezenta acidului sulfuric. b) 2-metil-1-butena.2.5-tetrametil-3-hexena.2. c) 2.4. e) 1-hidroxi-2. e) 2. c) 1-hidroxipentanul.5-tetrametil-3-hexena.3. 58*. d) monosubstituita.3. Alchena cu formula moleculara C5H10. b) 2-hidroxipentanul. d) 2. Prin eliminare de apa nu formeaza alchena: a) 2-hidroxi-2-metilbutanul.2-dimetilpropanul. . 57*.3.4-trimetil-3-hexena. b) alcoolul nu poate fi deshidratat.a) 2.2-dimetil-1-pentanolului se obtine o alchena în care legatura dubla este: a) disubstituita simetric.4-trimetil-3-hexena. d) 1-pentena. care în reactia de oxidare consuma cea mai mica cantitate de dicromat de potasiu. b) 2.3. c) trisubstituita.5-trimetil-3-hexena. 56*. La deshidratarea 2. c) 2-metil-2-butena. este: a) 2-metil-propena.

3-butadiena se obtine ca produs majoritar: a) 1. 61*.5-octadiena. formeaza acid oxalic.3-dibromo-3-metil-1-butena.4-dibromo-2-metil-2-butena. Prin aditia bromului la 2-metil-1. Hidrocarbura care prin oxidare cu dicromat de potasiu. Diena cu formula moleculara C8H14 care formeaza prin oxidare energica si compusul de mai jos este: a) 2. 59*. c) 1. d) 3-metil-2. e) 3-metil-3.3-dibromo-2-metil-2-butena.2-dibromo-3-metil-2-butena.4-octadiena.4-hexadiena.5-octadiena.5-dimetil-1.5-octadiena. e) 3. d) 1.4. b) 1. 60*. c) 2.5-hexadiena. b) 5-metil-2. d) 3.2-hexadiena. Acetilena se solubilizeaza partial în apa: . e) 2.4-octadiena. c) 2-metil-3.4-dimetil-1.4-hexadiena.5-hexadiena. b) 2.e) 2-pentena. 62*.4-dimetil-1.dimetil-2.4-dimetil-1.4-dibromo-2-metil-1-butena. butanona si acid propionic în raportul molar 1:1:1 este: a) 5-metil-2. în mediu de acid sulfuric.

2. 4. Dintre compusii de mai jos formeaza acetiluri cu metalele tranzitionale: a) izoprenul. d) 3. x C2H2O4 + y MnO2 + y KOH . 8. 63*. e) datorita prezentei celor 2 atomi de carbon triplu legati. y. b) acidul cianhidric. La oxidarea acetilenei cu KMnO4. d) acidul sulfuric. e) 3. 3. acetilena reactioneaza cu: a) acidul clorhidric. 64*. 4. b) 2. 6. d) datorita polarizarii legaturii C-H. z au valorile: a) 2. c) acidul acetic. c) 2-hexina. b) datorita faptului ca are tripla legatura. b) 1-hexina. 6. c) datorita absentei polarizarii moleculei. în mediu slab bazic. e) apa. c) 3. 3.a) pentru ca este primul termen al seriei omoloage. La 800C. 65*. conform reactiei: x C2H2 + y KMnO4 +z H2O coeficientii x. 7. 8. în prezenta clorurii cuproase si a clorurii de amoniu.

. Clorhidratul de hidroxilamina se întrebuinteaza la: a) formarea acetilurii monopotasice. d) formarea acetilurii disodice. d) de oxidare. c) formarea acetilurii de dicupru. c) Ni fin divizat. Reactia de aditie a acidului clorhidric la acetilena are loc în urmatoarele conditii: a) KOH/solutie alcoolica. e) formarea acetilurii de diargint. e) 2-pentina. b) Pd (depus pe un suport solid) fin divizat. c) de substitutie.d) 4-metil-2-pentina. e) cu transfer de electroni. 69*. d) oricarui oxid metalic. Reactia acetilenei cu hidroxidul de diaminoargint (I) este o reactie: a) de tip redox. Reactia de hidrogenare a acetilenei cu formare de etena are loc în prezenta: a) Na metalic. b) HgCl2/t0C. e) Pd (depus pe un suport solid) otravit cu saruri de Pb. b) de reducere. 67*. b) oxidarea etenei. 66*. 68*.

d) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de cupru (I). Un amestec format dintr-un mol de acetilura monopotasica. d) covalent-coordinativa. 73*. legatura C-metal este: a) covalenta. 72*. b) reactia cu permanganat de potasiu în solutie bazica. si un mol de acetilura de dicupru (I) formeaza în urma reactiei cu apa: a) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de potasiu. . 70*. hidroxid de cupru (I) si hidroxid de argint (I). c) reactia cu apa de brom. e) reactia cu permanganat de potasiu în solutie acida. slab polarizata. e) Cu2Cl2/NH4Cl. 1-Pentina în amestec cu 2-pentina. d) reactia cu clorura de diamino-cupru (I). e) doi moli de acetilena.c) (CH3COO)2Zn/2000C. b) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de argint (I). puternic polarizata. e) ionica. c) covalenta. nepolara. d) HgSO4/H2SO4. un mol de acetilura de diargint. b) covalenta. 71*. c) doi moli de acetilena. În acetilurile metalelor alcaline si alcalino-pamântoase. se poate recunoaste prin: a) reactia de hidrogenare. acetilena se transforma în: a) cetona. Prin oxidare cu permanganat de potasiu în mediu bazic.

Y-Ag. b) C3H6 si C3H4. Y-H2O2 Z-H2O. 76*. Care este compusul ce se obtine în urma reactiei dintre varul nestins si carbune. În reactia: X. d) X-O2. e) oxidul de calciu. c) α-dicetona. e) diol vicinal. C3H6 si C3H4 prin doua vase spalatoare care contin. Z sunt: a) X-H2SO4. solutie cuproasa amoniacala si. Y-KMnO4. La trecerea succesiva a unui amestec de C3H8. d) acetilena. respectiv apa de brom. Z-H2SO4. Y. Z-Zn. b) X-H2O. 74*. gazele retinute sunt: a) C3H8. Y-HgSO4. în exces. în cuptoarele electrice. Z-H2SO4. c) X-H2O. Z-H2O. la 25000C? a) acetilura monosodica. 75*. Y-KMnO4. C3H6 si C3H4.b) aldehida. c) acetilura disodica. b) acetilura de calciu. e) X-O3. . d) acid dicarboxilic.

77*. 79*. c) aditie a hidrogenului. Pentru acetilena Cu2Cl2 si NH4Cl sunt catalizatori în reactia de: a) aditie a apei. e) C3H8 si C3H6 . 78*. e) heptan-nonan . În secventa de reactii: . PNA-ul se obtine prin polimerizarea: a) cloroprenului. c) pentan-octan. b) clorurii de vinil. d) aditie a HCl. d) octan-decan. b) butan-hexan. e) aditie a HCN. Care dintre urmatoarele perechi de alcani sunt omologi? a) nonan-decan. c) acetatului de vinil.c) C3H8 si C3H4. 80*. d) acetilenei. b) aditie a bromului. d) C3H8. e) acrilonitrilului.

iar F este un compus organic monoclorurat cu molecula formata din 10 atomi si cu masa moleculara 88.5. Substanta F este: a) 1-cloro-2-butena. b) clorura de vinil. c) alcoolul etilic. stiind ca A este CaO? a) alcool vinilic. b) 2-cloro-1.3-butadiena. b) reactia nu decurge în aceleasi conditii pentru toti halogenii.substanta A este o hidrocarbura. c) 1-clorobutadiena. . c) reactia cu fluorul are loc în prezenta luminii. d) 2-clorobutan. Care este substanta H din succesiunea de reactii de mai jos. e) 1-cloro-1-butena. e) acetatul de vinil. d) acetaldehida. Afirmatiile corecte referitoare la aditia halogenilor la alchene sunt: a) reactia cu bromul are loc în prezenta luminii. 82. 81*.

86. 83.d) aditia de brom este instantanee si este folosita pentru recunoasterea alchenelor. d) explodeaza usor. Alcanii ce pot fi obtinuti prin hidrogenarea unei alchene sunt: a) 2. 84. d) dehidrogenarea alcanilor este o reactie de substitutie. d) aditia hidracizilor la alchene nesimetrice nu respecta regula lui Markovnikov. c) este un precipitat insolubil în apa. e) are miros neplacut. c) alchinele se oxideaza mai greu decât alchenele. 85. e) alchinele prezinta izomerie geometrica. atomii de hidrogen din acetilena au caracter slab . e) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mici decât ale n-alcanilor corespunzatori. Alegeti afirmatiile incorecte: a) datorita polarizarii legaturii H-C acid.2-dimetilpropan. Afirmatiile corecte sunt: a) unghiurile de valenta din alcani sunt de 109028'. b) propina nu formeaza acetiluri. b) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mari decât ale n-alcanilor corespunzatori. . Care sunt afirmatiile incorecte referitoare la acetilura dipotasica? a) are culoare rosie. c) cicloalcanii contin în molecula numai atomi de carbon primari. b) reactioneaza usor cu apa. e) reactia cu clorul sau bromul are loc în solventi inerti.

e) din n-hexan deriva trei radicali monovalenti. În conditii adecvate.b) 2. b) acetilena + fenilacetilena + vinilacetilena. acetilena se poate transforma în: . 87.2. 89. Referitor la n-hexan sunt corecte afirmatiile: a) prin cracare conduce la un amestec de opt hidrocarburi. b) alchenele si alchinele.3-trimetilbutan.3. cicloalchenele. d) 2. Care din urmatoarele amestecuri echimoleculare reactioneaza cu aceeasi cantitate de clorura de diaminocupru (I)? a) 1-butina + acetilena + 1-pentina. c) 2. c) 1-butina + propina + 2-butina.3-dimetilbutan. 88. 90. d) din n-hexan deriva patru radicali monovalenti. e) alilacetilena + vinilacetilena + fenilacetilena.3. e) alchenele si cicloalcanii. e) 2.3-tetrametilpentan .2. alchinele. Au aceeasi nesaturare echivalenta: a) cicloalcanii si alcanii. d) alchenele si cicloalchenele. c) combustia n-hexanului este un proces exoterm. d) 2-butina + vinilacetilena + 2-pentina. b) în conditii normale este gaz. c) alcadienele.3-tetrametilbutan.2.

c) este izomer cu pentenele. Afirmatiile corecte referitoare la ciclopentan sunt: a) este o hidrocarbura saturata cu N. . 92. d) punctele de fierbere scad cu cresterea masei moleculare.a) etena.=1. e) prezinta numai atomi de carbon primar. b) se obtine prin hidrogenarea catalitica a benzenului. e) de la alcanul cu patru atomi de carbon apare izomeria de pozitie. b) în molecula alcanilor toti atomii de C sunt hibridizati sp3.E. e) ciclopropan. b) vinilacetilena. Referitor la alcani. c) etan. c) au densitati mai mari decât apa. d) este un omolog al ciclohexanului. d) au formula generala CnH2n+2. 93. care din afirmatiile de mai jos sunt incorecte? a) termenii consecutivi ce difera printr-o grupa metin formeaza o serie omoloaga. e) punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. d) clorura de vinil. b) sunt insolubili în apa. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la alcanii lichizi si solizi sunt: a) au densitate mai mare decât a apei si creste cu cresterea numarului de atomi de carbon. c) sunt insolubili în solventi organici nepolari. 91.

Alcanii nu participa la reactii de: a) oxidare. c) dehidrogenare. Industrial. e) izomerizare. b) substitutie. astfel: a) cracare. b) gaz de sinteza. 95. la t>6500C. la t>6500C. d) piroliza. 97. c) izomerizare. la t>5500C. la t<6500C. descompunerea termica a alcanilor se clasifica dupa temperatura de lucru.94. e) substitutie. b) piroliza. . Metanul poate forma prin oxidare în diferite conditii: a) alcool etilic. c) cracare. la t<6500C. Legatura C-H se rupe la: a) ardere. 96. d) acid cianhidric. b) aditie. d) oxidare. e) piroliza. c) formaldehida. d) reducere.

c) sunt în numar de 4. Radicalii monovalenti ai propanului se numesc: a) propenil. d) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp2. Referitor la izoalcanii cu formula moleculara C6H14 afirmatiile incorecte sunt: a) sunt izomeri de pozitie cu n-hexanul.e) alcool metilic. b) au puncte de fierbere mai mici decât n-hexanul. Ciclopropanul si ciclobutanul sunt: a) compusi cu formula generala CnH2n+2. b) omologi. c) propiliden. 98. 100. e) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp3. 99. d) la 600-8000C. 101. e) în prezenta platinei. Gazul de sinteza se obtine prin oxidarea cu vapori de apa a metanului: a) în prezenta nichelului. c) hidrocarburi nesaturate ciclice. e) propilen. c) la 13000C. b) izopropil. . d) propil. b) în prezenta Pd/Pb2+.

Afirmatiile corecte sunt: a) alcanii reactioneaza prin procedee indirecte cu iodul si fluorul.d) sunt izomeri de catena cu n-hexanul. rezulta metan. Dintre hidrocarburile de mai jos pot forma trei izomeri monoclorurati prin monoclorurare fotochimica: a) n-butanul. b) reactiile de izomerizare ale alcanilor au loc la temperaturi de 50-1000C.4-dimetilpentanul. . etena. 104. c) prin cracarea n-butanului la 400-6000C. În functie de structura alchenele pot prezenta: a) izomerie conformationala. etan. în absenta catalizatorilor. Afirmatiile incorecte referitoare la alchene sunt: a) au puncte de fierbere mai mari decât ale alcanilor corespunzatori. c) propanul. b) n-pentanul. c) sunt lichide si solide. 102. d) în reactia de amonoxidare a metanului. d) izomerii geometrici au puncte de topire identice. e) reactia de izomerizare completa a n-pentanului duce la obtinerea unui amestec de izopentan si neopentan. propena. raportul molar CH4/O2 este 2:3. d) 2-metilbutanul. b) sunt insolubile în apa. e) sunt solubile în solventi organici. 103. e) au puncte de fierbere mai mari decât n-hexanul. e) 2. 105.

e) permanganatului de potasiu în solutie acida. Catalizatorii folositi la hidrogenarea hidrocarburilor nesaturate pot fi: . c) hexena. 106. Legaturile duble >C=C< se pot rupe în prezenta: a) permanganatului de potasiu în mediu neutru. 107. Sunt lichide în conditii normale: a) propena.b) izomerie de pozitie. d) permanganatului de potasiu în mediu bazic. 108. e) 2-hexena. b) pentan. e) izomerie de catena. d) izopren. d) izomerie optica. b) 1-butena. d) 2-pentena. e) propina. c) propena. 109. b) permanganatului de potasiu în solutie apoasa. Alchenele ce prezinta doua pozitii alil sunt: a) izobutena. c) izomerie geometrica. c) dicromatului de potasiu în solutie acida.

dioxid de carbon si apa este: a) 3-metil-2-pentena. b) 2-metil-2-pentena. 112. 111. c) propanul. d) 3-metil-1-pentena. b) Ni. Alchena care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza o cetona. e) 2. c) Pt. d) V2O5. b) acidul acetic. e) Pd. 110. d) izopren.3-dimetil-1-pentena. Prin reactia metanului cu amoniac si oxigen (Pt/10000C) se formeaza: a) oxidul de propena. Se pot oxida cu dicromat de potasiu si acid sulfuric: a) 1-pentena. c) 2. c) acidul cianhidric. d) acrilonitrilul.a) Zn si NaOH. e) 2-metil-1-pentena. e) apa. .3-dimetil-2-butena. b) butanul.

b) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid cetopropionic. se scindeaza numai legatura σ. Referitor la procesele de oxidare a alchenelor sunt corecte afirmatiile: a) se pot oxida. Caracteristicile comune 1. e) produsul obtinut prin eliminarea unui mol de HCl din 3-cloro-1-butena.113. Cloroprenul este: a) 3-cloro-1.E. în prezenta KMnO4/HO-. b) sunt rezistente la oxidare. e) la oxidare blânda. în prezenta KMnO4/H3O+. . b) 2-clorobutadiena. 114. d) nu pot da reactii de hidrogenare catalitica. c) prin reactia de polimerizare formeaza poliizopren. e) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza 2-metil-butantetrol. d) se pot oxida. 115. = 2. c) la oxidare energica.2-butadiena.3-butadienei si ciclobutenei sunt: a) prezinta doi atomi de carbon asimetric. d) un polimer important. b) nu prezinta izomerie geometrica. se scindeaza atât legatura π cât si σ. Care sunt afirmatiile corecte referitoare la izopren? a) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid lactic. 116. dioxid de carbon si apa. c) produsul de aditie a acidului clorhidric la vinilacetilena. c) au N. d) prin reactia de hidrogenare formeaza izopentan. dioxid de carbon si apa.

e) vinilacetilena. d) alcadienele. 120. . 118. Alegeti afirmatiile corecte: a) în cicloalcani. e) alchenele sunt hidrocarburi nesaturate aciclice. c) alchinele sunt izomeri de functiune cu alcadienele. d) în seria omoloaga a alchinelor punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. 119. 117. d) 2-hexina. b) raportul dintre numarul de atomi de carbon si hidrogen din alchine este 1:1.3-butadiena. Referitor la alchine sunt corecte afirmatiile: a) densitatile alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. e) atomii de carbon implicati în tripla legatura sunt hibridizati sp2. b) punctele de fierbere ale alchinelor sunt mai mici decât ale alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. atomii de carbon sunt hibridizati sp2 ca si atomii de carbon implicati în legatura dubla.E. Sunt corecte afirmatiile: a) 2-pentina poate reactiona cu sodiu metalic. c) punctele de fierbere ale alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. = 2. Cu metalele tranzitionale reactioneaza: a) 3-metil-1-hexina.e) sunt izomeri de functiune cu 1-butina. b) 2-metil-1. alchinele si cicloalchenele au N. c) etina.

b) este stabila la încalzire. cu KMnO4/HO. c) se obtine din acetilura monosodica si sodiu. e) reactioneaza energic cu apa. e) este stabila în mediu apos. c) acetilena prin oxidare. la 2000C. acetilena: . c) potasiu. d) hidroxid de diaminoargint (I). b) este un compus cu legaturi preponderent covalente. d) este stabila fata de apa. 122. e) calciu. c) la obtinerea ei se foloseste si clorhidratul de hidroxilamina. d) 1-pentina si 2-pentina se transforma în pentanal prin reactia cu apa. 123.b) 1-pentina poate reactiona cu hidroxid de diaminoargint (I). Acetilena da reactii de substitutie cu: a) clorura diaminocuprica. 124. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura de diargint sunt: a) se obtine din acetilena si hidroxid de diaminoargint (I).formeaza acid etandioic. b) clorura de diaminocupru (I). Formeaza. d) se foloseste la identificarea C2H2. 121. prin hidroliza. aflata în amestec cu 2-pentina. e) 1-pentina. se poate recunoaste prin reactia cu apa de brom. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura disodica sunt: a) este un compus ionic.

b 6. c . în prezenta Cu2Cl2/NH4Cl la 120-1700C. c 3.a) carbura de calciu. în prezenta HgCl2 la 120-1700C. în prezenta HgCl2 la 120-1700C. c 8. Raspunsuri: 1. d) nu se poate polimeriza. Referitor la clorura de vinil sunt corecte afirmatiile: a) se obtine prin aditia HCl la etina. 125. e) acetilura de diargint (I). b 2. a 9. c) se obtine prin aditia HCl la etena. d) acetilura monosodica. e) se poate polimeriza. c) acetilura monopotasica. b 10. b 7. b 4. c 5. b) acetilura de dicupru (I). b) se obtine prin aditia HCl la etena. b 11.

e 32. e 13. e 24. a 14. d . b 23. a 21. a 25. e 15. d 20. e 27. b 17. b 33. c 34. b 28. c 29. e 18. d 16. b 26. b 22.12. c 31. a 19. d 30.

35. b . c 38. b 45. d 46. b 36. e 57. d 41. b 49. e 40. a 50. c 55. d 53. d 52. e 47. b 48. b 54. a 51. b 43. c 42. d 39. d 44. c 37. d 56.

c 67. d 74. b 64. b . d 65. e 80. c 68. e 60. a 61. e 73. c 59. a 79. d 63. e 69. e 78. b 77. b 70. d 71. a 72. c 76. c 62. b 75. b 66.58.

e 89. a. e 100. b. a. d 101. e 102. d 96. d. a. a. c. e 85. c. e 83. b. d 92. a. b. d 99. d. e . e 94. c. a. a. e 103. d 93. b 90. a. a. e 86. a. b. e 98. b. d. b. d. c. e 88. e 87. c. d 95. d 82. c. b. d. c.81. d 97. a. c. b. b. d 91. c. c. d. e 84. b. c. a. c.

104. c. Arene . b. e 120. e 110. a. c. d 124. b. b. d. c. a. e 113. a. c. c. e 112. a. e 2. c 116.2. e 106. b. d 125. d. c. e 117. c. c. d. a. b. e 109. d 114. d 118. c. d. c 123. d 115. a. c. d 107. c. e 111. b. c. b. c. c. b. c 121. b. a. e 122. e 108. e 119. c. d. d 105. b.

benzen. antracen. e) benzen. b) difenil. urmatoarea hidrocarbura: a) toluen. d) naftalina. b) benzenul. Care din afirmatiile de mai jos referitoare la arene este incorecta? a) sunt hidrocarburi care contin în molecula unul sau mai multe nuclee benzenice. c) vinilbenzen. e) difenilul. antracen. 4*. c) benzen. dar solubile în solventi organici. . 3*. în tetraclorura de carbon. naftalina. benzen. antracen. fenantren. naftalina. naftalina. În reactia de oxidare reactivitatea arenelor scade în ordinea: a) naftalina. e) cele mononucleare sunt lichide. iar cele polinucleare sunt solide. d) antracen. b) naftalina. Care din substantele urmatoare sublimeaza? a) fenantrenul. d) caracterul aromatic creste odata cu cresterea numarului de nuclee benzenice condensate. c) sunt insolubile în apa.1*. b) caracterul aromatic scade odata cu cresterea numarului de nuclee benzenice condensate. 2*. Reactioneaza cu clor. benzen. c) antracenul.

b) C9H18. b) 4.d) 1. d) C9H10. c) are numar par de atomi de carbon. 8*. c) C9H9.180C) deoarece: a) are masa moleculara mai mica. 5*. d) izomerie de pozitie. c) 1.250C) este superior celui al toluenului (-95. b) izomerie geometrica.2-difeniletan. 6*. b) are structura simetrica. e) o-xilen. d) 3. Câti monobromoderivati se pot obtine prin bromurarea catalitica a p-dietilbenzenului? a) 2. de carbon hibridizati sp2 care nu sunt dispusi e) toluenul nu prezinta structura plana. c) izomerie de functiune. Formula moleculara a arenelor ce contin 9 atomi de carbon si au nesaturarea echivalenta 5 este: a) C9H12. e) izomerie de conformatie. 7*. . e) C9H16. Punctul de topire al benzenului (+5. Derivatii disubstituiti ai benzenului pot prezenta: a) izomerie de catena. d) prezinta numai atomi în acelasi plan. e) 5.

c) toate raspunsurile anterioare sunt corecte. în functie de reactiile pe care le da. Despre care din compusii de mai jos se poate afirma ca. e) naftalina. . d) sunt delocalizati si distribuiti uniform pe întreaga molecula. 10*. b) benzen si clorura de metil. e) nici un raspuns anterior nu este corect. Care este afirmatia adevarata referitoare la distribuirea electronilor π din molecula benzenului? a) sunt cuplati doi câte doi formând trei legaturi duble alternante cu trei legaturi simple. e) benzen si propena. 12*. AlCl3 umeda. c) C12H10. 11*.9*. Izopropilbenzenul poate fi obtinut prin reactia: a) benzen si clorura de acetil. Formula moleculara a difenilului este: a) C12H14. d) benzen si clorura de propionil. AlCl3 umeda. poseda un caracter "saturat" pronuntat? a) benzenul. b) fenantrenul. b) C14H14. AlCl3 anhidra. c) α-metil-naftalina. d) antracenul. b) fiecare atom de carbon are câte un orbital monoelectronic. c) alcool benzilic si clorura de metil. AlCl3 anhidra. AlCl3 umeda.

c) 8. Fenantrenul are nesaturarea echivalenta egala cu: a) 10. 16*. b) în conditii normale. . Hidrocarbura aromatica C9H12 prin a carei clorurare catalitica se formeaza un singur monocloroderivat este: a) m-metil-vinilbenzenul. e) benzenul nu da reactii de aditie. e) 6. b) p-metil-etilbenzenul. c) 1-fenil-3-metil-1-pentena. d) 5. 15*. 17*. b) 6. 13*. e) 1-fenil-2-metil-1-pentena. d) 4. e) 9. Câti izomeri ai trimetilbenzenului se pot scrie? a) 2. c) 4. d) la temperaturi ridicate. 14*. Reactia de aditie a hidrogenului la benzen are loc: a) în prezenta luminii. c) în prezenta de Ni. Care este denumirea corecta a hidrocarburii? a) 5-fenil-4-metil-4-pentena. d) 2-propil-1-fenil-butena.d) C10H12. b) 1-fenil-2-metil-2-pentena. la 170-2000C. b) 3. e) C14H10.

e) III. e) cumen. 20*.2-dihidroxibenzen.3. II. oxilen (III). d) para-clorotoluen. d) IV si V. V.5-trimetilbenzenul. V. IV. d) 1. V. Se dau urmatoarele hidrocarburi aromatice: p-metil-etilbenzenul (I). antracen (V). e) orto-clorotoluen.2. 18*. cumen (IV). d) 1. cel mai greu da reactii de aditie: . Prin clorurarea metilbenzenului cu doi moli de clor. b) acid oxalic. b) feniltriclorometan. II. propilbenzen (IV). p-xilen (V). Care sunt substantele ce dau prin oxidare. 19*. IV. izopren (II). rezulta: a) clorura de benziliden. etenilbenzen (III). acidul tereftalic? a) I. b) I. Prin oxidarea benzenului cu KMnO4/H2SO4 se formeaza: a) acid maleic. ca produs principal. c) anhidrida maleica. e) reactia nu are loc. c) I.4-trimetilbenzenul.c) 1. III. c) clorura de benzil. la lumina. p-divinilbenzen (II). V. Dintre compusii: fenantren (I). 21*. IV.

24*. b) cu acid sulfuros. c) III. La clorurarea benzenului se foloseste drept catalizator: a) HgCl2/carbune poros. c) cu acid sulfhidric. e) H2SO4. d) la temperaturi ridicate. d) cu acid sulfuric concentrat. d) IV. Benzenul se sulfoneaza în urmatoarele conditii: a) cu acid sulfuric diluat. c) clorul nu se aditioneaza la benzen. 23*. b) în prezenta luminii (hν). e) V. b) HgSO4. . c) NaOH. d) FeCl3. Aditia clorului la benzen are loc: a) în solvent inert (CCl4). e) cu amestec sulfonitric. b) II. 22*.a) I. e) în prezenta AlCl3.

. 26*. în prezenta FeCl3. d) de ordinul II. d) derivati halogenati. Nitroderivatii sunt compusi organici ce contin grupa -NO2 legata direct de: a) un atom de O. se poate realiza cu: a) cetone. 28*.25*. b) de ordinul I. b) un atom de N. c) anhidride acide.4-diclorociclohexadiena. 27*.3. dezactiveaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitiile orto si para. b) acizi carboxilici. în prezenta clorurii de aluminiu. activeaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitia meta. c) 1.5-triclorobenzen. dezactiveaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitia meta. Prin clorurarea benzenului. Grupa -NO2 este substituent: a) de ordinul II.3-diclorobenzen. c) un atom de C. d) 1. e) de ordinul II. se obtine: a) 1. e) monoclorobenzen. e) alcooli. activeaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitiile orto si para. b) hexaclorociclohexan. c) de ordinul I. dar nu influenteaza substitutia ulterioara. Acilarea arenelor.

b) grupa -NH2. 30*. e) grupa -CH3. 29*. Substituent de ordinul II este: a) grupa -SO3H. 31*. 32*. c) grupele -CH2X. e) nitrarea arenelor cu acid azotic concentrat. c) nitrarea arenelor cu acid azotic diluat. II) vinil. V) hexil. e) grupele -COR. b) nitrarea alcanilor cu amestec sulfonitric. Alegeti radicalii aril dintre: I) p-fenilen. b) II. V. IV) α-naftil. Substituent de ordinul I este: a) grupa -NO2. . e) un atom de X. d) grupele -NHR. b) grupa -CONH2. Nitroderivatii se pot obtine prin: a) nitrarea arenelor cu amestec sulfonitric.d) un atom de S. IV. III. III) benziliden. VI) o-tolil: a) III. d) nitrarea alcoolilor cu acid azotic. IV. c) grupa -CN. d) grupele -NR2.

b) 2.5-dinitro-benzensulfonic.6-trimetil-izopropilbenzen. c) 2. în prezenta clorurii de aluminiu. cu 4 atomi de carbon primari.4. d) acid 3. 33*. V. Numarul arenelor izomere cu formula moleculara C10H14 ce formeaza prin oxidare la catena laterala acid o-ftalic este: a) 6. Hidrocarbura cu formula moleculara C12H18. d) m-divinilbenzen. se obtine compusul: a) acid 3-nitro-benzensulfonic.4. e) acid 1-nitro-3. d) I. Prin nitrarea acidului benzensulfonic. .5-trimetil-n-propilbenzen. e) 7.6-trimetil-n-propilbenzen.4. la un raport molar acid benzensulfonic:acid azotic = 1:2.c) IV. III. b)3. 35*. VI.6-benzendisulfonic. c) o-dietilbenzen. apoi se deshidrateaza.5-benzendisulfonic. IV. e) p-dietilbenzen. VI. obtinându-se: a) o-divinilbenzen. c) acid 1-nitro-2. care prin substitutie catalitica formeaza un singur derivat monosubstituit este: a) 2. II. b) p-divinilbenzen. Produsul de reactie se reduce cu borohidrura de sodiu. c) 4. d) 2. b) acid 5-nitro-benzensulfonic. e) I. Se trateaza benzenul succesiv cu 2 moli de clorura de acetil. 34*. 36*.

40*. 1-butena (III). d) clorura de n-propil. e) 2. b) III si V. c) sec-butilbenzen. b) tert-butilbenzen. Care este hidrocarbura cu formula C10H14 ce contine un centru de chiralitate si care prin oxidare cu permanganat de potasiu si acid sulfuric formeaza acid benzoic? a) izobutilbenzen. c) clorura de vinil.6-dimetil-tert-butilbenzen.4-trimetil-izopropilbenzen. e) 4-metil-n-propilbenzen. 39*. 37*. antracen (V). etilbenzen (II). e) clorura de etil. e) III si VI . 38*. La sulfonarea etilbenzenului rezulta: a) acid m-etilbenzensulfonic.d) 2. ciclobutan (VI): a) II si VI. butan (IV). .3-dimetil-etilbenzen. c) I si II. d) 2. b) clorura de acetil. d) IV si VI. Care dintre compusii de mai jos poate fi folosit în reactia de acilare Friedel-Crafts? a) clorura de alil.3. Alegeti compusii ce se pot oxida cu dicromat de potasiu în mediu acid: cumen (I).

b) numai acid o-etil-benzensulfonic; c) numai acid p-etilbenzensulfonic; d) acid o-etil- si p-etilbenzensulfonic. e) acid o-metil- si p-metilbenzensulfonic. 41*. Etil-fenil-cetona se obtine, în prezenta AlCl3, în urma reactiei dintre: a) benzen si clorura de acetil; b) benzen si clorura de propanoil; c) benzen si clorura de propil; d) benzen si propena; e) benzen si clorura de etil. 42*. Prin introducerea a doi substituenti, X si Y, pe nucleul unui alchilbenzen, C 6H5R, vor rezulta: a) 7 izomeri; b) 6 izomeri; c) 8 izomeri; d) 10 izomeri; e) 4 izomeri. 43*. Difenilmetanul se poate obtine prin reactia de alchilare Friedel-Crafts dintre: a) benzen si clorura de benzil; b) benzen si clorobenzen; c) metilbenzen si clorobenzen; d) benzen si clorura de metil; e) benzen si clorura de benziliden. 44*. La hidrogenarea completa a fenantrenului, raportul molar fenantren:hidrogen este:

a) 1:5; b) 1:7; c) 1:1; d) 1:6; e) 1:4. 45*. Antracenul si difenilul sunt hidrocarburi aromatice: a) polinucleare cu nuclee condensate; b) polinucleare cu nuclee condensate sau izolate; c) polinucleare cu nuclee izolate; d) policiclice condensate; e) polinucleare cu nuclee izolate. 46*. Compusul ce se obtine prin reactia nitrobenzenului cu acidul sulfuric, la un raport molar 1:1, este: a) acid o-nitrobenzensulfonic; b) acid m-nitrobenzensulfonic; c) acid 1-nitro-2,4-benzendisulfonic; d) acid 1-nitro-3,5-benzendisulfonic; e) acid p-nitrobenzensulfonic. 47*. Referitor la oxidarea antracenului, este incorecta afirmatia: a) oxidarea se face cu dicromat de potasiu si acid acetic b) pozitiile cele mai reactive sunt 9 si 10; c) se oxideaza mai usor decât naftalina; d) se oxideaza mai greu decât naftalina; e) se formeaza antrachinona. 48*. Prin oxidarea acetatului de o-crezil, urmata de hidroliza, rezulta: a) acid m-hidroxibenzoic; b) acid o-hidroxibenzoic; c) acid benzoic;

d) acid p-hidroxibenzoic; e) acid ftalic. 49*. Care din urmatoarele amestecuri de substante nu decoloreaza solutia bazica de permanganat de potasiu (KMnO4 /HO-)? a) acetilena si benzen; b) etena si etan; c) acetilena si etena; d) etan si benzen; e) benzen si propina. 50*. Câti izomeri aromatici corespund formulei moleculare C8H10 (I) si câti dintre acestia dau prin oxidare cu KMnO4/H+ acizi policarboxilici din care se pot obtine anhidride acide (II)? a) I = 3 si II = 1; b) I = 4 si II =2; c) I = 4 si II = 1; d) I = 5 si II = 1; e) I = 5 si II = 2; 51*. În succesiunile de reactii de mai jos:

E este o hidrocarbura nesaturata, iar G este o hidrocarbura ce contine 92,3% C si are masa moleculara 104. Care sunt substantele A si K? a) A-toluenul, K-o-nitrotoluenul; b) A-etilbenzenul, K-m-nitroetilbenzenul;

5-trinitrobenzenul. stiind ca A este primul termen din seria alcanilor care este substanta E? a) toluenul. d) 2-metil-etilbenzen. În legatura cu naftalina afirmatiile adevarate sunt: a) are proprietatea de a sublima. 53. d) A-benzenul. c) difenilmetanul. b) are caracter aromatic mai slab decât benzenul. K-nitrobenzenul. e) este insolubila în solventi organici.3. b) clorura de benzil. . e) clorura de benziliden. 54. e) A-benzenul. 52*.3-dimetilbenzen. K-1.c) A-o-xilenul. d) clorobenzenul. K-m-nitrotoluenul. e) 4-metil-etilbenzen. Care din denumirile de mai jos sunt corecte? a) 2. d) este insolubila în apa. c) are caracter aromatic mai puternic decât benzenul. b) orto-xilen. c) orto-dimetilbenzen.

. d) se foloseste la obtinerea cauciucului sintetic. c) se obtine prin oxidarea naftalinei. Care dintre derivatii halogenati de mai jos pot fi folositi în reactia de alchilare Friedel-Crafts? a) clorura de alil. d) clorura de n-propil. în prezenta clorurii de aluminiu anhidra. c) clorura de vinil. d) se realizeaza cu derivati halogenati cu reactivitate normala sau marita. c) se foloseste ca materie prima la obtinerea cloroprenului. c) este o reactie Friedel-Crafts. b) este o reactie de substitutie. în prezenta acidului sulfuric. e) clorura de fenil. 57. alegeti afirmatiile corecte: a) se realizeaza cu izoalcani în prezenta clorurii de aluminiu anhidra. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la tetralina: a) se obtine prin aditia clorului la naftalina. 58. e) este o hidrocarbura aromatica cu catena laterala. d) este o hidrocarbura saturata cu doua cicluri condensate. b) clorura de benzil. Care sunt afirmatiile corecte referitoare la benzen? a) se foloseste la obtinerea de medicamente. b) se foloseste în industria maselor plastice. e) se realizeaza cu alcooli.55. Referitor la alchilarea benzenului. 56. b) se obtine prin hidrogenarea totala a naftalinei.

c) antracenul. d) -CH2NH2. d) alchilarea. e) acilarea.e) se foloseste ca insecticid. e) naftalina. Substituenti de ordin II sunt: a) -COOH b) -CHO. d) toluenul. Sunt hidrocarburi în stare de agregare solida: a) fenantrenul. Referitor la benzen si toluen sunt adevarate urmatoarele afirmatii: a) punctul de topire al toluenului este mai mare decât al benzenului. 59. b) xilenii. 61. b) substitutia. b) sunt lichide. Care dintre reactiile de mai jos pot fi date de toluen? a) oxidarea. e) -CH2R 60. . 62. c) polimerizarea. c) -CONH2. c) sunt solubili în apa.

din benzen si: a) clorura de metil. b) α-naftil si o-fenilen. e) etena. Omologii superiori ai benzenului se pot obtine. c) caracterul aromatic este mai slab decât al benzenului. d) benzil si benziliden. e) punctul de topire al toluenului este mai mic decât al benzenului. Sunt radicali aril: a) fenil si o-tolil. b) clorura de etil. b) dau reactii de substitutie mai greu decât benzenul. . 64. Afirmatiile incorecte sunt: a) radicalul monovalent la catena laterala a toluenului se numeste tolil . d) se oxideaza mai usor decât benzenul.d) sunt solubili în solventi organici. în prezenta clorurii de aluminiu umede. 66. c) propena. e) hexil si benzil. d) clorura de acetil. Hidrocarburile aromatice cu mai multe nuclee benzenice condensate au urmatoarele caracteristici: a) sunt lichide. c) β-naftil si p-fenilen. 63. e) sunt solide. 65.

b) p-xilenul. c) acetofenona. . Care sunt afirmatiile incorecte? a) acilarea arenelor este o reactie de substitutie. b) cumenul. d) o-xilenul. e) m-xilenul. 68. c) toluenul. c) radicalul divalent la catena laterala a toluenului se numeste benzil. e) radicalul monovalent la nucleul aromatic al toluenului se numeste tolil. d) nitrarea arenelor este o reactie de aditie . 67. d) toluenul. b) alchilarea arenelor cu alcooli se face în prezenta AlCl3 umeda. Hidrocarbura aromatica mononucleara cu 8. d) radicalul divalent al benzenului se numeste fenilen. c) sulfonarea arenelor se face cu amestec sulfonitric.b) radicalul monovalent la catena laterala a toluenului se numeste benzil. 69. Printr-o reactie Friedel-Crafts se pot obtine: a) aldehida benzoica.7% H din succesiunea de reactii de mai jos este: a) metilbenzenul. e) etilbenzenul.

c) 1. Prin nitrarea benzenului. activeaza nucleul benzenic. d) substituentii de ordinul I. 71. b) -OH.3-dinitrobenzenul.2. se pot obtine: a) nitrobenzenul. 70. 72. d) -NH2. . c) substituentii de ordinul I. cu exceptia halogenilor. 73. e) substituentii de ordinul II au în structura lor cel putin o legatura π. b) 1. c) clorura de benzil.5-trinitrobenzenul. dezactiveaza nucleul benzenic. cu amestec sulfonitric. Prin clorurarea toluenului.5-trinitrobenzenul. b) o-clorotoluen. b) substituentii de ordinul I orienteaza noul substituent în pozitia meta. e) 1. e) -OR. d) 1. Substituenti de ordinul I sunt: a) -NO2. c) -SO3H.e) acilarea arenelor este o reactie Friedel-Crafts.3. se pot forma: a) feniltriclorometan. în prezenta luminii. Alegeti afirmatiile incorecte: a) substituentii de ordinul II au în structura lor numai legaturi σ.4-dinitrobenzenul.

c) reactiile de aditie decurg mai usor la naftalina decât la benzen. c) toluenul. Afirmatiile incorecte sunt: a) benzenul se oxideaza cu permanganat de potasiu în mediu acid. e) p-xilenul. conduc la nitroderivati cu grupa functionala grefata la un atom de carbon tertiar: a) clorobenzenul. c) benzenul. 77. d) difenilul. prin nitrare cu amestec sulfonitric. d) oxidarea antracenului cu dicromat de potasiu. în prezenta acidului acetic. 76. b) nitrarea benzenului se face cu acid azotic diluat. Acizi ftalici se pot obtine prin oxidarea: a) toluenul. . d) 1-butina.d) clorura de benziliden. conduce la antrachinona. 75. e) p-clorotoluen. e) aditia clorului la benzen are loc în prezenta FeCl3. b) etina. Alegeti dintre compusii de mai jos pe cei care. b) o-xilenul. Referitor la oxidarea omologilor benzenului afirmatiile incorecte sunt: a) se face cu permanganat de potasiu si acid sulfuric. e) etilbenzenul. 74.

b) stirenul. c) conduce la formarea de anhidride acide. Afirmatiile incorecte sunt: a) prin nitrarea naftalinei cu amestec sulfonitric se obtine α-nitronaftalina. 78. e) oxigen molecular si catalizator V2O5. care sunt afirmatiile corecte? . e) naftalina se oxideaza mai greu decât benzenul. d) m-divinilbenzenul.4-dimetilnaftalina. c) 1. 79. d) naftalina are caracter aromatic mai pronuntat decât benzenul. 80. 81. În legatura cu oxidarea la naftalina.E = 7 sunt: a) α-nitronaftalina. b) naftalina se hidrogeneaza mai greu decât benzenul. Hidrocarburile aromatice cu N. e) 1.4-dietilnaftalina. e) se face cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. d) se face în prezenta V2O5. are loc la atomul de carbon direct legat de nucleul aromatic. b) reactiv Fehling. c) oxigen atomic provenit din sistemul oxidant KMnO4/H+. la temperaturi ridicate. În functie de structura oxidarea arenelor se poate face cu: a) dicromat de potasiu si acid acetic. c) prin oxidarea naftalinei cu O2/V2O5 la 3500C se obtine anhidrida ftalica.b) în cazul catenelor laterale mai lungi. d) reactiv Tollens.

82. 83.a) decurge mai greu. d) cu reactiv Tollens. e) duce la formarea antrachinonei. în comparatie cu benzenul. c) cu dicromat de potasiu si acid acetic. în comparatie cu benzenul .10.4. d) are N. e) are N. b) în pozitiile 1. d) decurge mai greu ca la antracen. e) cu reactiv Fehling. Raspunsuri: . = 5. c) are caracter aromatic comparabil cu al benzenului.E. = 2. Afirmatiile incorecte referitoare la tetralina sunt: a) se obtine prin hidrogenarea totala a naftalinei.E. Antrachinona este rezultatul oxidarii antracenului: a) în pozitiile 9. c) decurge mai usor. b) are caracter aromatic mai slab decât al naftalinei. b) duce la formarea acidului tereftalic.

d 10. d 4. e 12. b 16. c 15.1. d 22. d 9. d 3. c 5. e 14. d 18. c 6. e 20. b 8. a 19. b 21. a 11. d 2. c 13. a 17. d 23. b . d 7.

b 35. b 39. d 43. d 36. a 44. d 41. c 38. b . e 33. c 29.24. a 30. e 26. b 37. d 34. b 46. a 32. d 28. d 31. c 27. b 42. b 40. d 25. b 45.

a. b. a. c 64.47. a. c. c 67. b. b 49. a. a. c. d 58. c 53. d. e 54. b. e 62. d 48. b. c. e 52. c. a. a. b. d. b. e 69. b. d . b. c 60. c. e 65. d. b. c. d 50. d. d. d. b. b. e 59. a. c. c 51. c 68. a. c. b. d. b. e 56. a. e 66. d 57. e 63. d 55. e 61.

a. c. c. c. e 83. b. c. d. d 82. a. e 77. b. e 78. a. d 73. c. d. c. d. a. e 79. b. e 75. a. c .70. a. e 72. d 74. b. a. a. d. e 81. e 71. e 80. b. e 76. b.

47 ./0-03 5.47494:03  4794 .47:7.47:7. 70:9./0-03/03 10397.209-0303::.:23. . / 0 .47494:03 .474209.70. / 0   97209-0303:  97209-0303:  . .3  .47:7. .:/424/0..:203  !73.7.

  .704.3-0303 4 03 5745-0303 ' 5 03 ' .70. . ..5..9.39703 45703 0903-0303 .742.-0303::.700/74.3900..  $0/. .0/./4.02. ./90 .7-:7.0...:203 ' ..:5734/..::72.9/0..  //74-0303  70.3:.708:398:-89.. !734/./2.70 . .03 ' .70:/.3/7/.9.70... / 0 .2.0.94. / 0  ' '  '   ' ' '8'  ' '  3970.574/:8 573.397.05 209 09-0303: 5 /.:3 ./:907019.$ 8014720.425:8103..

-0303::8014480890/7059.. / ' 0 '  ..9.. ..947 . / 0 . . .47:7.70.

..9  .-0303 . ./8:1:7.0397./8:1:748  .704.43.  0303:808:1430. / 0 ./8:1:7./8:1/7.700.:.94. .:23   .9:77/.:.0393079  L3570039.20890.47:3:80.:.:.. .:.47::.902507.7-:3054748 $   .9 .L3:72.../:.. 0   $ /9..8:14397... / 0 L384. .90  L3570039... .-0303./9430.43/9 ..

L354904794 85.3:.9  ..209.40.9.425:847.7. .. /0 47/3:  .942/0 . :3.474.   97.8470390.474. /047/3: /.0. L3 5490 4794 8 5...0./03..09430 .0 804-930 ..9..9. / 0 .70.0.474-0303  .9.0.8:-899:9.9. .47:7/0. 8:-899:9.:9074.0.70...0.:23: 8054. /047/3: /0.98:39.47:7. 0.40.8:-899:9..474-0303 0 2434.8470390.:3..3/7/0./70.7-4. / 0 /047/3: .209. . 3:.942/0 . :3..73:31:0390.L3549.43937:5.8:-899:9..0:-0303.3:.44 08908:-899:039 7:5.9/0 974/07.-0303:: L3570039...7.L3549. !73.  /.474-0303 .: . /  /.. 8 470390..403.0: -0303.3...  /047/3: /0.7...703047 L3570039...3 .  .9. ./0 /07.0:-0303..0:-0303..9070.8:-899:9.3:...8470390...942/0 .

.703047.9  $:-899:039/047/3:0890 .:..././:../. 397... 397.347.43. ..703047.  7:5./ :3..49..:.0397..9805494-930573 ./.. $  7:5.397.70.:.20890.20890.942/0$ 0 :3..3  -03/03 ' .49.49.  7:500 7:500 #  7:5.703047.70. .942/0  974/07.70. . 0 397.70.70.7 /3970  5 10303  .8:14397. / 0 7:5.8:14397.:. / 0 7:5.9 / 397. ./.4447.:.. ..  7:5.   009 7. 7:500 #  7:500 #  $:-899:039/047/3:0890 .

 ' '  ' . 3.19 ' 0' 4 94 .

49.08.903.3-0303  5 /09-0303  :2..:.7.014720.240. 804-930.9...14720./0.7 .47:7/0 .  /74...   97209 3 5745-0303  97209 3 5745-0303   97209 45745-0303 .. .47:7..:1472:.908070/:.:1472:..0890 .. .7.:24/0. / 0 ' ' '    ' '  $097./ 3974 -03038:143...../ ..9..-0303:8:.:..70./084/: . .924348:-899:90890 .7-43572...5734/..3-0303 5 /. .7:./4 19. .:383:7/07. / 0 4 /.70304742070.  . / 0 ...:37.70573 8:-899:90..5480/08/7.425:8: .547924.:23: !74/:8:/070... .7-:7.907./-03038:143.:-474/7:7. 4-933/: 80 ./ /3974 -03038:143..70../ 3974 -03038:143...  ...3-0303  4 /09-0303 2 /..:./::-03038:143.240.09 L3570039.942/0./ 3974  -0303/8:143. . . ..7.90.90. / 0  !73397./ 3974  -0303/8:143...0. .

 .70/3970.:/.09  .742.425:8/02.0.47:7.700890/74..0805494/. .09-0303::70:9. -:9-0303  /209 09-0303  209 3 5745-0303  009.3 ' . / 0 .3 ' .70..397./2 09-03038:143./0.. .:203  09-0303  -:903.14720.47:7./0./0.. / 0 4-:9-0303 9079 -:9-0303  80./0..425:8. .198 ../-034.4854.908.43930:3. ..70./009  .7-:7..9../.8:L320/:.47:7.. ./ 0   97209 45745-0303  /209 9079 -:9-0303  .8:143.4-:9.9/0549.9/0549.3.. / 0 8' 8'  8 '8'  8'  .8:8.7./8:1:7.3 .. ..:5072.:1472:.47:7.7070/0 7. .9.70 5734/.90114489L370..0397:/0. -:9.03 ' .47:7.3.. ./03 5745  ..

70./009  !73 3974/:. ./05745..4770:9.  -03038.47:7. / 0 -03038.904-93057370...3:8054./4 09 -03038:143.198/3970 ..070./5 09-03038:143.47:7.. / 0 -03038.09 -03038..47:7. . ..7103.0: :3: ../0-03/03  .47:7.  9 103 ../4 09 85 09-03038:143./4 209 85 209-03038:143.47:7. .47:7.103..  .42509.7070/0 7. 3:2.0943. . ./0-03 -03038.5479:24../0.-0303 # .39703/74030890 .474-0303  209-03038./0. /4 8:-899:039  8  50 3:.474-0303 -03038.9. / 0 3:2. / 0 4207 4207  4207 4207  4207  103209..804-930 L3570039.70.39703:: 7.34  -03038. L3:72./05745 -03038574503...90/3970 ./0209  -03038./7403..47:7.

00.9.5479 24.908. .:3:..8:8./ 3974  -0303/8:143.:847/0.00. 543:..:3:.0.70 :72.9.43/038... 543:../ 3974  -0303/8:143..90 ...0.. 5490.:4.172.4/. ..90  425:8:.9..93./-034.004./2 /74-034..:.70.470..7-:7. 0 .:/.3974-0303::. .397.09./4 3974-03038:143.3./5 3974-03038:143. .7 0890 .0..9. .70:/0.08:398  804/0../:8:1:7./2 3974-03038:143.9. / .397..9.343..90 0 543:.801.03:8/103:8:39/74./..742.004..:3:.. . 70:9.  .70.2.03:: 08903.3.0 .543:. / 0 4/.0.43/038. / 0  397..0.742.70.93.70..9::/04 .2.  !734/..43/038..9/0549.19.90 / 54. . .002. .70./4 /74-034....:3:. . .70. 804/0.70..90 .0.09.:37.  8014720.19..70.  #0107947..0804-93057370. . ./0/74..

3.  ../5 /74-034.9/0549.4470..3.:7 /0 8:-89.8: 3 .94.390 3: /0.700 ...70 /3 :72./19./ 0 .20890. /0 5072.. 84:9. .. -.

0903.742.  94207.70  8.089. / 09.80903. /.70.8-0303 . .9/3970.9.809..38-0303 0 -0303857453. .0903.. .:.:5734/.3 .0903.:3 ..47085:3/1472:0240..

:.708904/74.9.8 ./3. 8 .39008 .702. .308.9/02.08:30/070./0  .. .48  08904/74..708:398:-89... 8 / 8 0 8  38:.  94:03: 4 397494:03: 09-0303: 2 397409-0303: .54...3/7/0. ..7-:7.240.8.7-4.43930 8 .9:7.7.0...70805494-930.7-:7.

39. .9-0303:  .907..474-0303:  ./0.3.03947.. ..L3.0890572:907203/3807..9.90 .-/0.2.70.L384.7.742.9.705745709.90.4794 03 .70..9-0303: 0890384:-. 4794 /209-0303 / 209 09-0303 0 209 09-0303  30.3.7.8.488:39...90.7. .2.70/3/03:270/02./0-03/03  .  /209-0303 .19. / 0 94:03: .47:7./0-03  /103209..8:-2.47:7.5../0.742.9:7..3: .5:9073.:3.  0890384:-./0..907. / 0  4 03:   973974-0303: -0303: 3974-0303:  -0303: 2 397494:03:  893/..470.7008908:-89. . / 0 .. .347.908:39 .172.

-0303 . ..9 ..-0303:: .19.:/4:. ..90  08904/74.2.:..90.70.3./03 5745 0 .0..403. #0107947..009.47::...903.. 804-930573/7403..903.:.79..9070572.9:7.9/02...70.403. / 0 8070. 8./0.470.742.:..47:7.47:7.198 80 70..9 .. 0890470.90.:23:.7070/0 7..  .70.0  8014480890.70.::83909.907010794..3L3570039. .90 3472.9.:7.708:39.80475..  .907010794.9097./0103  009..3.: /07..44 L3570039.47:7./0..89..8.4-93070.. / 0 804-930573. .. L3 570039.9...9.:.3/7. 8070.3.70/3970/07.: 2./020/.. .2..3.4-93070.7-:7..3/7./9./0. ..949.4-93070..470.7-:7.172.47:7.47:7.907..4745703:: 8014480890..90 .0.48549114489L370./0-03 .30 08904/74.19. / 8014480890. .47:7/0.3...19. .70.9070/0 7.43/038.90/08:-899:90  0890470..9.:23:./::8:1:7.:4.20390 8014480890L33/:897. ..9.....0.198 .9.3 / .47:7/0.172.: 70.172..30  804-9305734/. ..470.

103. . . 4/./  $:-899:039/047/38:39 .03: / 94:03: 0 3..70.2.94:03::08902.7.5.397. 8:3984:-L3.70.9:/094570.70.  /  0 # $:39/74.8:-899:9.94..485491/.7084/.90/02.9..  .700. 54207.9.70/0./0 .39703: .90/094:03 .03 . / ..9 . 0 .90:72..380. ..19./0. .  #0107947..70/397070.3.70.70/0.7-:7L389..   .0 8014480890. 5:3.70. .-0303894:038:39..8:39.-0303:: .  .172.

03947..-0303::  $:397.9:/094570. 0 5:3./.9. 10384 94 ./0...94:03::08902.3.2.7 ./ 8:3984:-L384.

0.7...:2./009 .00-0303.1985 10303 / -038-03/03 0 08-03  /74.907:.08902.:70.9.47:7/0..9./..7-:70.47:7.700 .742.47:7.9-0303: 0 8:3984/0  2448:50747.903..2./.908:39 .8.90.9-0303: .-0303:: / 804/0.-/0.47:7.1984 10303 ..:23::20/0 /3 -03038 .907.43/038.9. 8:39..-0303::805494-930 L3570039. 3.7./0209 ../0. 574503.:847/0./0 ..  172.:2434.... / ..70:/0.::72.94:03::803:2089094 ..903.2:903:. .742. × 3..90789.94...09 0 0903.0.470.9/08:-899:902. . 7. .039.

08:30.0:.70..907...903..90/0...:..7./. 7....9070/0 7./..94:03::803:20890-03 .039.7-:7. / 397.039.:2434..90 .: /38:.09410343.039.7. / 94:03: 0 09-0303:  .94:03::803:20890-03 / 7.742.../070.:/..903..9.5 03: ....0L3570039. .039..-0303::803:2089010303 0 7.70..903.9. 94:03: / 4 03: 0 2 03:  !7397 470../. ./0/. 8:143. .703047.:..3:.907.0.:2434.70.742...0.70...703047801.-034.7030470890470./90 .:203: ./..20890. 209-0303: ..:20/.:/..90/08:-899:90 .198805494-930 ..470...9/02.48 0890 ..172... .44801.8:14397...... ...708:39.94:03::803:2089094  /74.7030470890470..24343:.

-0303:: .470.9:7.209. 8:-899:039/047/3:.:0.:L3897:.20890.4 .0.3:. $ /  0 #  009.9.172. . 805494-930 ..:.0 .0.9:7.8:14397.474209.:L3897:.47:7.70...3 .9.47.9:7ƒ . 10397. ./0-03 .40347 .0:-0303.8:-899:039/047/3:470390.94:03:: L3570039. .903.059.9070/0 7.47494:03 .90 ...  ..  !73. /3974-0303: .:23 805491472.70.3:. 8:-899:039/047/3: .. 0 8:-899:039/047/3:.7030470890470.473:2.198  !73397. / 8:-899:039/047/3: /0. .0.05:9340.  973974-0303: /  /3974-0303: 0  973974-0303:  $:-899:039/047/3:8:39 .9:7..34:8:-899:039L3549..70.47:7..0:-0303. 3974-0303: .

94:03: .47494:03  ..19.L3570039.3.:72.43/:.70.:7:5.70.742. .:.172.9/0549.704.805494-9305734/.8: L3570039. .4/..3.908:39 ..0.701.-0303::801.942/0.70.943.9/0549.8:8. ..3974/07.4 03: ./:.-0303 / 4/../0-03/03 0 5 ..474-0303: .8:14397.424447-0303::../8:1:7.43/:.:847.470.9. 801...470.70.9 ..3...4850./9..20890.3.:.90/0. 0 ./ ..7 .70.903.9/0549.7-439079./::..0. .:3..19.343.0./0. -0303:804/0.0./.908:39 .425:8/02.0  009/3970. 0 09-0303:  #0107947.49..903.8:L320/:..09. .3.70 573397.1:3.397..47::.:5072.:/./90/0..:5072.03::.-0303.9.093. 70. -0303: / /103: 0 5 03:  172.9. ..397.3. 94:03: / -:93.47:7. .397./ ..

0. .393 / 70. 403.9/0549.:..0.09..908:39 .947' 172.8:8.942:/0./0.90..19.02.7030478054.039/388902:4/..30. /. ./8:1:7.1472.742.70..03 .  31:3.9:7.70.:/.742.:3 .903..9/0549.9/03:..%4038 0 403240.704...804-930.8:8.L3.0L3570039.9./0 / 801.901..907.70.9...90/0897:..20890.0: ./.9.78.4/... .: .470.70.903047.574.0.8:14397..:.:..942.742. 573397.3.3/7/0.43/:.9.7-43/70.' 0 801..

3.. 39743.3. 5734/.: .2.30.9-0303: .80/74030.19.70:/0.3. .70.3.19.19.

19.. ..3/7/.' . 804-930.

.90 / 3.7-:70.70.3.2.5743:39...7.9:77/.19.: 8:39 .9..19.742.9.3..907.9-0303:  /74..9-0303: 0 3.2..70:/0.804/0.9/0.0.902507.742. .

19.9:7.3.470.3. .  30.70.:4/. .89703: .172.19. / 2 /.90 ..3-0303: 0  /2093.  /093..3.90.708:39.3. 39743.19.19..3.

09.03 0 /:.2. .70.7.03 #...70:.742..9.03:: .397.949.9.907010794..:/.425.19. 804-930573/7403.907.-0303:: / ...-/0..70.425.:-0303: .0.70. .425.7.8:8.:70..9:4/.907.%4038 0 .70.9.70  0 .8:39 .343. .9.9097.85:38:7 .90...903.8..70: L3..:-0303: / /0..:70.9/0549.:702.9.90...30 .3430  172..742.:..3..7.-.1472./::907019. /0.742.089070:9..397.:847 L3.30 .70.19.:702.3. / .70   397.0..70.7..7.. /0..470.7. L35490  .:702.397.1472./.L35490 .3./:..

 0 . / - / / . / . 0 - / / - . 0 . - . . / / / .

 0 / - / - . - - - . / . / 0 . / . . - - / - / .

/ 0 . . . ./ 0 . / . . . / 0 . .../ . . ./ .. / 0 . / . / 0 . . ./ 0 .. .. 0 . / - / . .. 0 . 0 . ... . / 0 . .

/ . ./ 0 .0 . / . 0 . / 0 . . . / 0 . 0 .0 . 0 .0 . . ./ . . . ./ 0 . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful