P. 1
Exercitii Hidrocarburi

Exercitii Hidrocarburi

|Views: 1,877|Likes:
Published by Alex Babeu

More info:

Published by: Alex Babeu on Sep 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

Hidrocarburi

2.1. Alcani, alchene, alcadiene, alchine
1*. Care din urmatoarele afirmatii este incorecta? a) alchinele prezinta izomerie de catena, de pozitie si de functiune; b) formula moleculara a alchinelor este CnH2n+2; c) alchinele au proprietati asemanatoare alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon; d) acetilena este partial solubila în apa si are caracter slab acid; e) flacara oxiacetilenica obtinuta prin arderea acetilenei este folosita la taierea si sudarea metalelor. 2*. La încalzirea n-hexanului în prezenta clorurii de aluminiu, prin transformare completa, rezulta: a) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; b) 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; c) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; d) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan; e) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan. 3*. Oxidarea cu dicromat de potasiu si acid sulfuric a unui amestec echimolecular de alchene izomere posibile, duce la obtinerea unui amestec de acid acetic, acid propionic, acetona, metil-etil-cetona, acid butiric, acid izobutiric, dioxid de carbon si apa. Formula moleculara a alchenelor este: a) C4H8; b) C5H10; c) C7H14; d) C6H12; e) C4H6.

4*. Halogenarea fotochimica a metanului cu un amestec de clor si brom conduce teoretic la obtinerea a: a) 2 compusi micsti; b) 5 compusi micsti; c) 6 compusi micsti; d) 4 compusi micsti; e) 3 compusi micsti. 5*. Care este numarul de cicloalcani cu formula moleculara C5H10 ce contin în molecula un singur atom de carbon tertiar? a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) nici unul.

6*. Pentru alcanii este caracteristica: a) izomeria de functiune; b) izomeria de catena; c) izomeria geometrica; d) tautomeria; e) izomeria de pozitie. 7*. Numarul de izomeri ce corespund formulei moleculare C8H18 este: a) 16; b) 15; c) 18; d) 14; e) 17. 8*. Câti izomeri corespunzatori formulei moleculare C6H14 contin atomi de carbon cuaternar? a) 1; b) 3; c) 2; d) 4; e) 5. 9*. Cantitatea cea mai mare de agent oxidant folosit la oxidarea energica a alchenelor este consumata de: a) R-CH=CH-R; b) R-CH=CH2;

10*. Denumirea incorecta este: a) 2,3,3-trimetilhexan; b) 2-etil-2-metilbutan; c) 2,2-dimetillhexan; d) 3-etil-3-metilpentan; e) 2,2-dimetilbutan. 11*. Alegeti hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare fotochimica formeaza 4 izomeri monoclorurati: a) n-pentanul; b) 2-metilpentanul; c) 2-metilbutanul; d) izobutanul; e) neopentanul. 12*. Câti radicali monovalenti se pot obtine din alcanii cu cinci atomi de carbon în molecula? a) 4; b) 5; c) 6; d) 9; e) 8 13*. Câti radicali divalenti se pot obtine pornind de la butan? a) 6; b) 5; c) 4; d) 2; e) 3. 14*. Câti compusi monoclorurati se pot obtine prin clorurarea fotochimica a neopentanului?

b) 4. b) numai cu iodul. b) izomerie geometrici. Între ciclobutan si ciclohexan este o relatie de: a) izomerie de pozitie. e) 2. e) atât cu clorul cât si cu bromul. b) neopentan. 17*. c) izomerie de catena. 18*. Alcanii reactioneaza direct la lumina cu: a) numai cu clorul. e) 1. e) izomeri de functiune. c) 5. b) sunt solubili în apa.2-dimetilbutan. Alegeti afirmatia corecta referitoare la alcani: a) legaturile C-H sunt nepolare. d) nici o relatie. 16*. 15*.a) 2. d) numai cu fluorul. c) au densitatea mai mare decât unitatea. c) 2-metilbutan. c) numai cu bromul. Hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare la lumina formeaza doi izomeri diclorurati este: a) izopentan. . d) n-pentan. d) 3.

Numarul minim de atomi de carbon din molecula unui alcan prin a carui cracare sa rezulte si 1-hexena este de: a) 8 atomi.d) atomii de C au hibridizare sp2. e) n-pentan. 22*. b) (3n-1)/2. B ocupa locul doi în seria de omologi iar C ocupa locul trei. d) 2n/2. stiind ca C este o alchena. rezulta ca substanta A este: a) n-hexan. 21*. d) n-heptan. 19*. e) raportul dintre numarul atomilor de C si H din molecula este n/2n-2. c) 3n/2. c) 5 atomi. b) 6 atomi. c) n-octan. 20*. e) 2n+1. În ecuatia reactiei generale de ardere a alchinelor coeficientul x are valoarea: CnH2n-2 + x O2 ─> n CO2 + (n-1) H2O a) 3(n-1)/2. b) n-butan. Se ard complet etena si etanul. În care din aceste procese raportul molar hidrocarbura:oxigen este 1:3? . e) 4 atomi. d) 7 atomi. Fie ecuatia reactiei A ─> B + C.

b) la arderea etenei. Denumirea corecta a hidrocarburii de mai jos este: a) 1-izopentil-1. 25*.3.4-tetrametilpentan.5-tetrametilhexan.7.2. sunt lichizi alcanii: a) C4-C17. b) 1-izopentil-1. e) în nici unul din cele doua procese. 23*.4.8-pentametilnonan.2. c) clorura de etil.5-tetrametilhexan.2. 24*.3. d) clorura de etiliden. c) la arderea etanului. Derivatul diclorurat vicinal al etanului se numeste: a) clorura de etilen.5. c) 1-izopentil-1. e) clorura de etin. b) 1. e) 2.5.6. d) 3.3. .1-dicloroetan.7-pentametilnonan.4. În conditii normale.a) arderea completa nu este posibila decât la alcani. d) în ambele cazuri.

e) C4-C18. d) termenii gazosi au miros specific. e) contin numai atomi de carbon primari si secundari. e) se mai numesc parafine. b) au reactivitate mica comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi. Al2O3. 28*. Alcanii se mai numesc si parafine deoarece: a) contin numai legaturi multiple.b) C5-C17. c) 50-1000C. c) densitatea scade cu cresterea numarului de atomi de carbon. c) dau numai reactii de substitutie. 27*. 10000C. d) Ni. AlCl3. d) C4-C15. e) în prezenta luminii. Indicati afirmatia corecta referitoare la alcani: a) punctele de fierbere cresc cu ramificarea catenei. Gazul de sinteza este: . d) au o reactivitate crescuta comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi. b) 50-1000C. 26*. c) C5-C15. 29*. b) se dizolva în solventi polari. Izomerizarea alcanilor decurge în urmatoarele conditii: a) Pt. 8000C.

c) transformari ale alcanilor în alchene. 8000C). b) hidrogenare.a) monoxid de carbon. b) reactii în care normal alcanii se transforma în izoalcani. d) substitutie. Legaturile C-C din alcani se desfac în reactiile de: a) dehidrogenare. c) halogenare. e) cracare. e) reactii în care alcanii se oxideaza. b) amestec de monoxid de carbon si dioxid de carbon. c) gaz de sinteza. e) acid cianhidric. 32*. Reactiile de izomerizare ale alcanilor sunt: a) reactii de hidrogenare a alcanilor. . e) amestec de dioxid de carbon si hidrogen. c) dioxid de carbon. Prin reactia metanului cu vapori de apa (Ni. 31*. rezulta: a) metanal. b) metanol. d) formaldehida. 30*. d) amestec de monoxid de carbon si hidrogen. d) procese chimice prin care alcanii se ciclizeaza.

c) 3 izomeri. În molecula metilciclohexanului se gasesc: a) numai atomi de C hibridizati sp2. 36*. b) numai atomi de C hibridizati sp3. b) oxizilor metalici. 34*. b) doi alcani si doua alchene. d) cinci alcani si cinci alchene.33*. e) numai atomi de C primari. La cracarea n-heptanului se poate obtine un amestec format din: a) trei alcani si doua alchene. d) 6 izomeri. e) patru alcani si patru alchene. b) 2 izomeri. c) numai catene de atomi de carbon ramificate. c) luminii. Clorurarea sau bromurarea alcanilor sunt procese ce pot avea loc în prezenta: a) sarurilor de amoniu. c) doi alcani si trei alchene. d) V2O5. d) atomi de C hibridizati sp2 cât si sp3. 35*. e) P2O5. . La izomerizarea n-pentanului rezulta un amestec ce contine: a) 4 izomeri.

c) 2-bromo-3-metilbutan. din: a) 3-hidroxi-3-metilbutan. 38*.e) 5 izomeri. c) 1-hidroxi-3-metilpentan. d) 1-hidroxi-3-metilbutan. e) 1-hidroxi-2-metilbutan. Câte metilciclobutene exista? a) trei. 3-Metil-1-butena se poate obtine prin eliminarea apei. b) arene. d) cinci. b) 2-hidroxi-2-metilbutan. 40*. 39*. d) alcani. e) alchene. c) doua. e) una singura. La aditia acidului bromhidric la 2-metil-1-butena se formeaza: a) bromura de izobutil b) bromura de secbutil. 37*. în prezenta de acid sulfuric. b) patru. . c) cicloalchene. Formula moleculara C6H12 corespunde la: a) alcadiene.

dioxid de carbon si apa. Prin oxidarea unei alchene cu dicromat de potasiu în mediu acid (H2SO4) se obtine un acid monocarboxilic. Indicati natura atomilor de carbon implicati în legatura dubla: a) secundari. b) formarea de acetiluri. 41*. e) aditia apei. c) aditiei apei si hidracizilor la alchenele nesimetrice. 43*. c) de catena. e) de catena si geometrica. e) doar la aditia apei. optica si de pozitie. e) 1-bromo-2-metilbutan. b) tuturor reactiilor de aditie la alchene. b) de pozitie si geometrica. d) de catena. d) numai la aditia acidului sulfuric la alchene. 42*.d) 2-bromo-2-metilbutan. 44*. . Ce tip de izomerie pot prezenta alchenele cu 6 atomi de carbon? a) de catena si de pozitie. Reactia prin care se poate diferentia 1-pentina de 1-pentena este: a) reactia cu apa de brom. geometrica. geometrica si de pozitie. d) aditia hidracizilor. Regula lui Markovnikov se aplica: a) numai în cazul hidracizilor. c) reactia de hidrogenare.

B: 2. B: 2.3-dimetil-3-hexanol. Alchena. c) patru alchene.5-dimetil-2-hexanol. B: 2. celalalt tertiar. Alcoolul cu formula moleculara C6H14O prin deshidratarea caruia se obtine o alchena ce formeaza prin oxidare numai acetona este: a) 2-metil-1-pentanol.6-dimetiloctanul prin hidrogenarea a: a) doua alchene. Se poate obtine 3. e) trei alchene. d) 3. 45*. c) unul secundar. e) cuaternari. d) A: 2. Care sunt cei doi alcooli izomeri? a) A: 2. obtinuta prin eliminarea apei din alcoolii izomeri (A si B) cu formula moleculara C8H18O formeaza. prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. d) tertiari.3-dimetil-2-butanol. . d) sase alchene. celalalt cuaternar.5-dimetil-2-hexanol.3-dimetil-1-hexanol. c) 2-metil-2-pentanol. B: 2. b) A: 2. e) nici una din perechile de mai sus. 46*. e) 2.3-dimetil-2-butanol. b) cinci alchene. 47*. acetona si acid 3-metilbutanoic. b) 3-metil-2-pentanol.b) unul secundar.3-dimetil-2-hexanol.3-dimetil-2-hexanol.5-dimetil-3-hexanol. c) A: 2.5-dimetil-1-hexanol.

c) cetone. dioxid de carbon si apa: a) 2-pentena. b) 2-etil-5-metil-1-heptena. c) trei izomeri monoclorurati. c) 3-etil-5-metil-1-heptena.5-dietil-5-hexena. la 5000C. b) aldehide. Prin tratarea cu clor a 2-metil-1-butenei. se formeaza: a) doi izomeri monoclorurati. d) hidroxiacizi. 49*. d) un derivat trihalogenat geminal.48*.5-dimetil-2-heptena. e) un singur compus monoclorurat. Indicati alchena formata prin deshidratarea unui alcool primar C6H14O care prin oxidare energica conduce la 2-pentanona.5-dietil-4-hexena. Denumirea corecta a compusului de mai jos este: a) 2. Prin oxidarea alchenelor cu KMnO4. b) un derivat diclorurat geminal. se obtin: a) dioli vicinali. e) acizi carboxilici. d) 2. 50*. 51*. b) 1-pentena. . e) 2. în solutie slab bazica (reactiv Bayer).

d) decolorarea solutiei si formarea unui precipitat brun de dioxid de mangan. c) 2-metil-1. 54*. c) 2-metil-3-heptena.2-butadiena. 52*. cu dicromat de potasiu si acid sulfuric.3-butadiena. Alchena. Alchena prin oxidarea careia. d) 2-metil-1-pentena. d) 2-butena.c) 2-metil-1-butena. 53*. Hidrocarbura nesaturata cu cinci atomi de carbon care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza numai acid cetopropionic. b) colorarea solutiei. este: a) 3-metil-1-heptena. e) 2. e) 2-metil-2-pentena. c) mentinerea culorii initiale. d) 2-metil-1-heptena. 55*. b) 2-butina. se formeaza acid 2-metilbutanoic si metil-tertbutil-cetona este: .3-dimetil-2-hexena. e) 1. e) aparitia unui precipitat. La oxidarea blânda a propenei se observa: a) decolorarea solutiei. prin a carei oxidare cu permanganat de potasiu în mediu de acid sulfuric rezulta un mol de acetona si un mol de acid pentanoic.3-butadiena. b) 2-metil-2-heptena. dioxid de carbon si apa este: a) 1.

d) 2.4. 57*.4-trimetil-3-hexena.5-trimetil-3-hexena. .2.a) 2. în prezenta acidului sulfuric. b) 2-metil-1-butena. este: a) 2-metil-propena. b) 2-hidroxipentanul.5-tetrametil-3-hexena. Alchena cu formula moleculara C5H10. c) trisubstituita. e) disubstituita asimetric.3. 56*. e) 1-hidroxi-2. b) alcoolul nu poate fi deshidratat. c) 2. d) 1-pentena.2-dimetil-1-pentanolului se obtine o alchena în care legatura dubla este: a) disubstituita simetric.2-dimetilpropanul.3. La deshidratarea 2.3.5-tetrametil-3-hexena.4-trimetil-3-hexena. d) 3-hidroxipentanul. 58*. b) 2. c) 2-metil-2-butena. d) monosubstituita.2.3. care în reactia de oxidare consuma cea mai mica cantitate de dicromat de potasiu. e) 2. c) 1-hidroxipentanul. Prin eliminare de apa nu formeaza alchena: a) 2-hidroxi-2-metilbutanul.

5-octadiena.2-dibromo-3-metil-2-butena.e) 2-pentena. 62*.4-dibromo-2-metil-1-butena. b) 1.5-hexadiena. e) 3-metil-3.4-dimetil-1.4-hexadiena. formeaza acid oxalic. b) 2. butanona si acid propionic în raportul molar 1:1:1 este: a) 5-metil-2. 59*.5-dimetil-1.2-hexadiena. 61*. d) 3-metil-2.4-dimetil-1. e) 3. c) 2-metil-3.3-dibromo-2-metil-2-butena.4.5-octadiena. Diena cu formula moleculara C8H14 care formeaza prin oxidare energica si compusul de mai jos este: a) 2.4-hexadiena.4-octadiena.5-hexadiena. c) 1. Hidrocarbura care prin oxidare cu dicromat de potasiu. d) 3. d) 1. în mediu de acid sulfuric. e) 2.3-butadiena se obtine ca produs majoritar: a) 1. b) 5-metil-2. c) 2.3-dibromo-3-metil-1-butena. Prin aditia bromului la 2-metil-1.4-octadiena.4-dimetil-1.dimetil-2. 60*. Acetilena se solubilizeaza partial în apa: .5-octadiena.4-dibromo-2-metil-2-butena.

7. b) 1-hexina. conform reactiei: x C2H2 + y KMnO4 +z H2O coeficientii x. Dintre compusii de mai jos formeaza acetiluri cu metalele tranzitionale: a) izoprenul. în mediu slab bazic. în prezenta clorurii cuproase si a clorurii de amoniu. b) acidul cianhidric. 3. 3. c) acidul acetic. La 800C. c) datorita absentei polarizarii moleculei. 4. 6. b) 2. e) 3. e) datorita prezentei celor 2 atomi de carbon triplu legati. 4. c) 2-hexina. z au valorile: a) 2. d) acidul sulfuric. b) datorita faptului ca are tripla legatura. 8. La oxidarea acetilenei cu KMnO4. acetilena reactioneaza cu: a) acidul clorhidric. 6. y. 2. x C2H2O4 + y MnO2 + y KOH . 8. c) 3. 65*. 63*.a) pentru ca este primul termen al seriei omoloage. 64*. e) apa. d) datorita polarizarii legaturii C-H. d) 3.

d) de oxidare. b) oxidarea etenei. c) Ni fin divizat. d) oricarui oxid metalic. b) de reducere. Reactia acetilenei cu hidroxidul de diaminoargint (I) este o reactie: a) de tip redox. . e) formarea acetilurii de diargint. c) formarea acetilurii de dicupru. e) 2-pentina. c) de substitutie. 69*. b) HgCl2/t0C. b) Pd (depus pe un suport solid) fin divizat. Clorhidratul de hidroxilamina se întrebuinteaza la: a) formarea acetilurii monopotasice. e) cu transfer de electroni. 67*. 66*. 68*. d) formarea acetilurii disodice. e) Pd (depus pe un suport solid) otravit cu saruri de Pb. Reactia de hidrogenare a acetilenei cu formare de etena are loc în prezenta: a) Na metalic.d) 4-metil-2-pentina. Reactia de aditie a acidului clorhidric la acetilena are loc în urmatoarele conditii: a) KOH/solutie alcoolica.

d) reactia cu clorura de diamino-cupru (I). 70*. c) doi moli de acetilena. slab polarizata. nepolara. b) covalenta. b) reactia cu permanganat de potasiu în solutie bazica. 72*. e) Cu2Cl2/NH4Cl. hidroxid de cupru (I) si hidroxid de argint (I). În acetilurile metalelor alcaline si alcalino-pamântoase. 71*. se poate recunoaste prin: a) reactia de hidrogenare. legatura C-metal este: a) covalenta. c) covalenta. 1-Pentina în amestec cu 2-pentina. e) reactia cu permanganat de potasiu în solutie acida. 73*. acetilena se transforma în: a) cetona. si un mol de acetilura de dicupru (I) formeaza în urma reactiei cu apa: a) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de potasiu. un mol de acetilura de diargint. c) reactia cu apa de brom. . e) ionica. d) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de cupru (I). b) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de argint (I). puternic polarizata. d) HgSO4/H2SO4. d) covalent-coordinativa. Un amestec format dintr-un mol de acetilura monopotasica. e) doi moli de acetilena.c) (CH3COO)2Zn/2000C. Prin oxidare cu permanganat de potasiu în mediu bazic.

b) acetilura de calciu. În reactia: X. C3H6 si C3H4 prin doua vase spalatoare care contin. Y-KMnO4. Y-Ag.b) aldehida. 75*. . Y-HgSO4. Y. e) X-O3. la 25000C? a) acetilura monosodica. e) oxidul de calciu. Z-H2SO4. în cuptoarele electrice. Care este compusul ce se obtine în urma reactiei dintre varul nestins si carbune. Z-Zn. solutie cuproasa amoniacala si. Y-KMnO4. în exces. gazele retinute sunt: a) C3H8. c) acetilura disodica. Y-H2O2 Z-H2O. e) diol vicinal. c) α-dicetona. C3H6 si C3H4. Z-H2SO4. 76*. d) acid dicarboxilic. b) C3H6 si C3H4. 74*. Z-H2O. La trecerea succesiva a unui amestec de C3H8. d) X-O2. respectiv apa de brom. b) X-H2O. c) X-H2O. Z sunt: a) X-H2SO4. d) acetilena.

e) heptan-nonan . c) aditie a hidrogenului. e) acrilonitrilului. b) clorurii de vinil. d) acetilenei. În secventa de reactii: . Pentru acetilena Cu2Cl2 si NH4Cl sunt catalizatori în reactia de: a) aditie a apei. c) acetatului de vinil. e) C3H8 si C3H6 . 78*. 79*. 77*. PNA-ul se obtine prin polimerizarea: a) cloroprenului. b) aditie a bromului. c) pentan-octan. Care dintre urmatoarele perechi de alcani sunt omologi? a) nonan-decan. 80*. d) aditie a HCl. d) octan-decan.c) C3H8 si C3H4. b) butan-hexan. e) aditie a HCN. d) C3H8.

stiind ca A este CaO? a) alcool vinilic. e) acetatul de vinil. 82. d) 2-clorobutan. Substanta F este: a) 1-cloro-2-butena.5. d) acetaldehida. b) clorura de vinil. 81*. Care este substanta H din succesiunea de reactii de mai jos.substanta A este o hidrocarbura. c) 1-clorobutadiena. c) reactia cu fluorul are loc în prezenta luminii.3-butadiena. iar F este un compus organic monoclorurat cu molecula formata din 10 atomi si cu masa moleculara 88. b) 2-cloro-1. e) 1-cloro-1-butena. Afirmatiile corecte referitoare la aditia halogenilor la alchene sunt: a) reactia cu bromul are loc în prezenta luminii. . c) alcoolul etilic. b) reactia nu decurge în aceleasi conditii pentru toti halogenii.

c) alchinele se oxideaza mai greu decât alchenele. e) reactia cu clorul sau bromul are loc în solventi inerti. 83.d) aditia de brom este instantanee si este folosita pentru recunoasterea alchenelor. d) aditia hidracizilor la alchene nesimetrice nu respecta regula lui Markovnikov.2-dimetilpropan. c) este un precipitat insolubil în apa. Alcanii ce pot fi obtinuti prin hidrogenarea unei alchene sunt: a) 2. atomii de hidrogen din acetilena au caracter slab . c) cicloalcanii contin în molecula numai atomi de carbon primari. d) dehidrogenarea alcanilor este o reactie de substitutie. . 84. d) explodeaza usor. e) are miros neplacut. e) alchinele prezinta izomerie geometrica. b) reactioneaza usor cu apa. Afirmatiile corecte sunt: a) unghiurile de valenta din alcani sunt de 109028'. b) propina nu formeaza acetiluri. Alegeti afirmatiile incorecte: a) datorita polarizarii legaturii H-C acid. 85. e) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mici decât ale n-alcanilor corespunzatori. 86. b) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mari decât ale n-alcanilor corespunzatori. Care sunt afirmatiile incorecte referitoare la acetilura dipotasica? a) are culoare rosie.

2. 87. 88.b) 2.3.2. c) alcadienele. d) 2-butina + vinilacetilena + 2-pentina. e) alchenele si cicloalcanii.3-trimetilbutan. 89. e) alilacetilena + vinilacetilena + fenilacetilena.3-tetrametilpentan . b) acetilena + fenilacetilena + vinilacetilena. e) 2. Referitor la n-hexan sunt corecte afirmatiile: a) prin cracare conduce la un amestec de opt hidrocarburi.3.3-dimetilbutan.3-tetrametilbutan. b) în conditii normale este gaz. d) alchenele si cicloalchenele.2. d) din n-hexan deriva patru radicali monovalenti. e) din n-hexan deriva trei radicali monovalenti. În conditii adecvate. acetilena se poate transforma în: . c) combustia n-hexanului este un proces exoterm. d) 2. Care din urmatoarele amestecuri echimoleculare reactioneaza cu aceeasi cantitate de clorura de diaminocupru (I)? a) 1-butina + acetilena + 1-pentina. Au aceeasi nesaturare echivalenta: a) cicloalcanii si alcanii. cicloalchenele. alchinele. c) 1-butina + propina + 2-butina. b) alchenele si alchinele. c) 2. 90.

d) au formula generala CnH2n+2. care din afirmatiile de mai jos sunt incorecte? a) termenii consecutivi ce difera printr-o grupa metin formeaza o serie omoloaga. e) ciclopropan. b) se obtine prin hidrogenarea catalitica a benzenului. 91. Referitor la alcani.E. c) este izomer cu pentenele. c) au densitati mai mari decât apa. Afirmatiile corecte referitoare la ciclopentan sunt: a) este o hidrocarbura saturata cu N.a) etena. c) etan. b) vinilacetilena. . e) prezinta numai atomi de carbon primar. e) punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. d) clorura de vinil. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la alcanii lichizi si solizi sunt: a) au densitate mai mare decât a apei si creste cu cresterea numarului de atomi de carbon. 92. c) sunt insolubili în solventi organici nepolari. e) de la alcanul cu patru atomi de carbon apare izomeria de pozitie.=1. b) sunt insolubili în apa. d) punctele de fierbere scad cu cresterea masei moleculare. b) în molecula alcanilor toti atomii de C sunt hibridizati sp3. d) este un omolog al ciclohexanului. 93.

d) oxidare. Legatura C-H se rupe la: a) ardere. Metanul poate forma prin oxidare în diferite conditii: a) alcool etilic. e) piroliza. 96. e) substitutie. la t>5500C. e) izomerizare. 95. d) piroliza. la t<6500C. . la t>6500C. astfel: a) cracare. c) dehidrogenare. d) reducere. d) acid cianhidric. b) substitutie. b) gaz de sinteza. la t<6500C. Alcanii nu participa la reactii de: a) oxidare. c) izomerizare. 97. descompunerea termica a alcanilor se clasifica dupa temperatura de lucru. la t>6500C. b) aditie. Industrial. c) cracare. b) piroliza. c) formaldehida.94.

d) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp2. e) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp3. c) propiliden. d) la 600-8000C. 101. 98. Ciclopropanul si ciclobutanul sunt: a) compusi cu formula generala CnH2n+2. Gazul de sinteza se obtine prin oxidarea cu vapori de apa a metanului: a) în prezenta nichelului. Referitor la izoalcanii cu formula moleculara C6H14 afirmatiile incorecte sunt: a) sunt izomeri de pozitie cu n-hexanul.e) alcool metilic. e) propilen. 100. . e) în prezenta platinei. b) izopropil. 99. c) hidrocarburi nesaturate ciclice. b) omologi. b) în prezenta Pd/Pb2+. Radicalii monovalenti ai propanului se numesc: a) propenil. c) la 13000C. b) au puncte de fierbere mai mici decât n-hexanul. d) propil. c) sunt în numar de 4.

b) sunt insolubile în apa. Afirmatiile corecte sunt: a) alcanii reactioneaza prin procedee indirecte cu iodul si fluorul. În functie de structura alchenele pot prezenta: a) izomerie conformationala. d) izomerii geometrici au puncte de topire identice. Afirmatiile incorecte referitoare la alchene sunt: a) au puncte de fierbere mai mari decât ale alcanilor corespunzatori. raportul molar CH4/O2 este 2:3. rezulta metan. în absenta catalizatorilor. b) reactiile de izomerizare ale alcanilor au loc la temperaturi de 50-1000C. e) sunt solubile în solventi organici. Dintre hidrocarburile de mai jos pot forma trei izomeri monoclorurati prin monoclorurare fotochimica: a) n-butanul. 105.4-dimetilpentanul. . etena. d) în reactia de amonoxidare a metanului. 102. e) reactia de izomerizare completa a n-pentanului duce la obtinerea unui amestec de izopentan si neopentan. 103. e) 2. c) sunt lichide si solide. c) propanul. etan. c) prin cracarea n-butanului la 400-6000C. 104. b) n-pentanul. e) au puncte de fierbere mai mari decât n-hexanul.d) sunt izomeri de catena cu n-hexanul. propena. d) 2-metilbutanul.

c) dicromatului de potasiu în solutie acida. c) izomerie geometrica. b) 1-butena. Alchenele ce prezinta doua pozitii alil sunt: a) izobutena.b) izomerie de pozitie. Legaturile duble >C=C< se pot rupe în prezenta: a) permanganatului de potasiu în mediu neutru. d) izopren. 106. Sunt lichide în conditii normale: a) propena. d) 2-pentena. e) permanganatului de potasiu în solutie acida. b) permanganatului de potasiu în solutie apoasa. Catalizatorii folositi la hidrogenarea hidrocarburilor nesaturate pot fi: . d) permanganatului de potasiu în mediu bazic. e) izomerie de catena. 107. b) pentan. e) propina. e) 2-hexena. c) hexena. c) propena. 109. 108. d) izomerie optica.

e) 2. c) propanul. e) apa. b) acidul acetic. Prin reactia metanului cu amoniac si oxigen (Pt/10000C) se formeaza: a) oxidul de propena. d) izopren. 110. b) butanul. d) acrilonitrilul. Se pot oxida cu dicromat de potasiu si acid sulfuric: a) 1-pentena. b) Ni. d) V2O5. 112. Alchena care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza o cetona. c) 2.3-dimetil-2-butena.3-dimetil-1-pentena.a) Zn si NaOH. 111. b) 2-metil-2-pentena. e) Pd. d) 3-metil-1-pentena. e) 2-metil-1-pentena. . c) acidul cianhidric. c) Pt. dioxid de carbon si apa este: a) 3-metil-2-pentena.

113. e) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza 2-metil-butantetrol. 114. dioxid de carbon si apa. Cloroprenul este: a) 3-cloro-1. d) prin reactia de hidrogenare formeaza izopentan. 116. Referitor la procesele de oxidare a alchenelor sunt corecte afirmatiile: a) se pot oxida. b) sunt rezistente la oxidare. b) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid cetopropionic. c) prin reactia de polimerizare formeaza poliizopren. c) au N. Care sunt afirmatiile corecte referitoare la izopren? a) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid lactic. . în prezenta KMnO4/H3O+. d) se pot oxida.E. Caracteristicile comune 1. d) nu pot da reactii de hidrogenare catalitica. e) la oxidare blânda. 115. dioxid de carbon si apa. în prezenta KMnO4/HO-. d) un polimer important. = 2.3-butadienei si ciclobutenei sunt: a) prezinta doi atomi de carbon asimetric. se scindeaza numai legatura σ. b) 2-clorobutadiena. e) produsul obtinut prin eliminarea unui mol de HCl din 3-cloro-1-butena.2-butadiena. b) nu prezinta izomerie geometrica. se scindeaza atât legatura π cât si σ. c) produsul de aditie a acidului clorhidric la vinilacetilena. c) la oxidare energica.

118. atomii de carbon sunt hibridizati sp2 ca si atomii de carbon implicati în legatura dubla. . b) punctele de fierbere ale alchinelor sunt mai mici decât ale alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon.E. Sunt corecte afirmatiile: a) 2-pentina poate reactiona cu sodiu metalic.3-butadiena. e) alchenele sunt hidrocarburi nesaturate aciclice. d) în seria omoloaga a alchinelor punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. 117. c) alchinele sunt izomeri de functiune cu alcadienele. c) etina. Referitor la alchine sunt corecte afirmatiile: a) densitatile alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. e) atomii de carbon implicati în tripla legatura sunt hibridizati sp2. b) raportul dintre numarul de atomi de carbon si hidrogen din alchine este 1:1. Alegeti afirmatiile corecte: a) în cicloalcani. alchinele si cicloalchenele au N. b) 2-metil-1. = 2.e) sunt izomeri de functiune cu 1-butina. Cu metalele tranzitionale reactioneaza: a) 3-metil-1-hexina. c) punctele de fierbere ale alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. d) alcadienele. 119. 120. e) vinilacetilena. d) 2-hexina.

e) reactioneaza energic cu apa. 121. b) este stabila la încalzire. Acetilena da reactii de substitutie cu: a) clorura diaminocuprica. d) hidroxid de diaminoargint (I). e) calciu. d) se foloseste la identificarea C2H2. e) este stabila în mediu apos.formeaza acid etandioic. 124. d) 1-pentina si 2-pentina se transforma în pentanal prin reactia cu apa. 123. se poate recunoaste prin reactia cu apa de brom. acetilena: .b) 1-pentina poate reactiona cu hidroxid de diaminoargint (I). d) este stabila fata de apa. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura disodica sunt: a) este un compus ionic. c) se obtine din acetilura monosodica si sodiu. cu KMnO4/HO. b) clorura de diaminocupru (I). prin hidroliza. e) 1-pentina. c) potasiu. b) este un compus cu legaturi preponderent covalente. aflata în amestec cu 2-pentina. la 2000C. c) la obtinerea ei se foloseste si clorhidratul de hidroxilamina. Formeaza. 122. c) acetilena prin oxidare. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura de diargint sunt: a) se obtine din acetilena si hidroxid de diaminoargint (I).

b 4. c) acetilura monopotasica. c 8. a 9. b 7. Raspunsuri: 1. d) acetilura monosodica. c . b) se obtine prin aditia HCl la etena. b 2. b 10. c) se obtine prin aditia HCl la etena. în prezenta HgCl2 la 120-1700C. b 6. e) se poate polimeriza. Referitor la clorura de vinil sunt corecte afirmatiile: a) se obtine prin aditia HCl la etina. c 3. e) acetilura de diargint (I). b 11. în prezenta HgCl2 la 120-1700C. c 5. d) nu se poate polimeriza. în prezenta Cu2Cl2/NH4Cl la 120-1700C. 125. b) acetilura de dicupru (I).a) carbura de calciu.

d . e 24. d 30. c 31. e 32. e 27. e 13. b 26. a 21. b 17. a 14. e 18. b 23. a 25. b 33. d 20. a 19. b 28. c 29. c 34. d 16. e 15. b 22.12.

d 52. c 38. a 51. d 53. b 45. b 36. d 56. a 50.35. c 42. d 41. d 46. c 37. c 55. b 48. b 43. d 39. b 49. b . d 44. e 40. e 57. b 54. e 47.

e 60. b 64. d 71. b 66. b 75. d 65. e 78. b . e 80. c 67. d 74. d 63. a 72.58. b 70. c 68. a 61. a 79. c 59. e 73. c 76. c 62. e 69. b 77.

d 92. e 84. e 83. c. b. b 90. b. a. a. c. e 100.81. a. a. a. e 98. a. c. c. d 96. c. b. b. d. d 91. e 85. b. d. c. d 97. d 99. d. c. d 82. e 103. b. d. c. c. e 87. d. a. b. e 89. c. e 94. e . a. b. c. e 86. d 95. b. c. a. e 88. d 101. d 93. e 102. a. d. a. b. a.

e 122. d 107. c. c. a. c. a. b. c. d 125. d. e 109. e 111. Arene . a. a. e 120. d. b. b. c. e 119. b. e 106. c. e 117. a. b. a. c 121. d 115. d 118. c. c. e 113. d. d 114. b. e 112. c. c. d. b. c. c 123. e 2. b. a.2. c 116. d 105. c. e 110. c. b.104. c. d. b. e 108. c. d 124.

c) sunt insolubile în apa. benzen. dar solubile în solventi organici. 4*. b) benzenul. benzen. 2*. iar cele polinucleare sunt solide. naftalina. c) antracenul. naftalina. urmatoarea hidrocarbura: a) toluen. e) cele mononucleare sunt lichide. b) difenil. Care din substantele urmatoare sublimeaza? a) fenantrenul. 3*. d) naftalina. fenantren. Care din afirmatiile de mai jos referitoare la arene este incorecta? a) sunt hidrocarburi care contin în molecula unul sau mai multe nuclee benzenice. c) benzen. . b) caracterul aromatic scade odata cu cresterea numarului de nuclee benzenice condensate. b) naftalina. c) vinilbenzen. în tetraclorura de carbon.1*. e) benzen. e) difenilul. antracen. În reactia de oxidare reactivitatea arenelor scade în ordinea: a) naftalina. antracen. d) caracterul aromatic creste odata cu cresterea numarului de nuclee benzenice condensate. d) antracen. Reactioneaza cu clor. benzen. antracen. naftalina.

c) are numar par de atomi de carbon. 5*.2-difeniletan. Derivatii disubstituiti ai benzenului pot prezenta: a) izomerie de catena.180C) deoarece: a) are masa moleculara mai mica. b) 4. d) prezinta numai atomi în acelasi plan. e) C9H16. . Punctul de topire al benzenului (+5. d) 3. e) izomerie de conformatie. b) izomerie geometrica. b) are structura simetrica. b) C9H18. 6*. 8*. Câti monobromoderivati se pot obtine prin bromurarea catalitica a p-dietilbenzenului? a) 2. 7*.250C) este superior celui al toluenului (-95. c) C9H9. e) o-xilen. c) izomerie de functiune. c) 1. de carbon hibridizati sp2 care nu sunt dispusi e) toluenul nu prezinta structura plana. d) C9H10. Formula moleculara a arenelor ce contin 9 atomi de carbon si au nesaturarea echivalenta 5 este: a) C9H12.d) 1. d) izomerie de pozitie. e) 5.

AlCl3 umeda.9*. în functie de reactiile pe care le da. b) benzen si clorura de metil. AlCl3 anhidra. e) benzen si propena. e) nici un raspuns anterior nu este corect. Despre care din compusii de mai jos se poate afirma ca. AlCl3 umeda. AlCl3 anhidra. Izopropilbenzenul poate fi obtinut prin reactia: a) benzen si clorura de acetil. b) fenantrenul. d) benzen si clorura de propionil. 11*. c) alcool benzilic si clorura de metil. b) C14H14. c) α-metil-naftalina. poseda un caracter "saturat" pronuntat? a) benzenul. 10*. c) C12H10. e) naftalina. 12*. d) antracenul. b) fiecare atom de carbon are câte un orbital monoelectronic. d) sunt delocalizati si distribuiti uniform pe întreaga molecula. . Formula moleculara a difenilului este: a) C12H14. AlCl3 umeda. c) toate raspunsurile anterioare sunt corecte. Care este afirmatia adevarata referitoare la distribuirea electronilor π din molecula benzenului? a) sunt cuplati doi câte doi formând trei legaturi duble alternante cu trei legaturi simple.

b) 1-fenil-2-metil-2-pentena. c) 8. e) 6. d) 5. 15*. Care este denumirea corecta a hidrocarburii? a) 5-fenil-4-metil-4-pentena. c) 4. 16*. Reactia de aditie a hidrogenului la benzen are loc: a) în prezenta luminii. e) benzenul nu da reactii de aditie. Fenantrenul are nesaturarea echivalenta egala cu: a) 10. 17*. c) în prezenta de Ni. b) în conditii normale. b) p-metil-etilbenzenul. d) 2-propil-1-fenil-butena. la 170-2000C. 13*. .d) C10H12. b) 3. d) la temperaturi ridicate. e) C14H10. Câti izomeri ai trimetilbenzenului se pot scrie? a) 2. e) 1-fenil-2-metil-1-pentena. c) 1-fenil-3-metil-1-pentena. d) 4. Hidrocarbura aromatica C9H12 prin a carei clorurare catalitica se formeaza un singur monocloroderivat este: a) m-metil-vinilbenzenul. e) 9. 14*. b) 6.

V. etenilbenzen (III). III. Prin clorurarea metilbenzenului cu doi moli de clor. d) para-clorotoluen.5-trimetilbenzenul. la lumina. c) anhidrida maleica. 18*. Care sunt substantele ce dau prin oxidare. e) cumen. b) feniltriclorometan.c) 1. 20*. ca produs principal. V. 21*. e) III.2-dihidroxibenzen. rezulta: a) clorura de benziliden. II. p-xilen (V). V. d) 1. 19*. d) 1. p-divinilbenzen (II). oxilen (III). e) reactia nu are loc. IV. d) IV si V. b) I. b) acid oxalic. IV. V. c) clorura de benzil. acidul tereftalic? a) I.4-trimetilbenzenul. propilbenzen (IV). e) orto-clorotoluen. II. cumen (IV). cel mai greu da reactii de aditie: . izopren (II). Dintre compusii: fenantren (I). Prin oxidarea benzenului cu KMnO4/H2SO4 se formeaza: a) acid maleic. antracen (V).2. Se dau urmatoarele hidrocarburi aromatice: p-metil-etilbenzenul (I).3. c) I. IV.

b) II. b) HgSO4. d) IV. . e) în prezenta AlCl3. e) cu amestec sulfonitric. b) cu acid sulfuros. 24*. b) în prezenta luminii (hν). d) la temperaturi ridicate. e) V. d) FeCl3. La clorurarea benzenului se foloseste drept catalizator: a) HgCl2/carbune poros. e) H2SO4. 22*. Aditia clorului la benzen are loc: a) în solvent inert (CCl4). c) cu acid sulfhidric. Benzenul se sulfoneaza în urmatoarele conditii: a) cu acid sulfuric diluat. c) NaOH. c) III.a) I. d) cu acid sulfuric concentrat. c) clorul nu se aditioneaza la benzen. 23*.

5-triclorobenzen. d) derivati halogenati. c) anhidride acide.3-diclorobenzen. în prezenta clorurii de aluminiu. 28*. e) alcooli. b) un atom de N. c) de ordinul I.25*. Prin clorurarea benzenului. dezactiveaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitiile orto si para. e) de ordinul II. d) 1. dar nu influenteaza substitutia ulterioara. 27*. c) un atom de C. b) de ordinul I. Nitroderivatii sunt compusi organici ce contin grupa -NO2 legata direct de: a) un atom de O. d) de ordinul II. dezactiveaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitia meta. Grupa -NO2 este substituent: a) de ordinul II. 26*. c) 1. Acilarea arenelor. activeaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitia meta. se obtine: a) 1. e) monoclorobenzen. . se poate realiza cu: a) cetone. b) acizi carboxilici.3. în prezenta FeCl3.4-diclorociclohexadiena. b) hexaclorociclohexan. activeaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitiile orto si para.

d) un atom de S. Substituent de ordinul II este: a) grupa -SO3H. 30*. V) hexil. b) nitrarea alcanilor cu amestec sulfonitric. II) vinil. Alegeti radicalii aril dintre: I) p-fenilen. c) grupele -CH2X. 32*. d) grupele -NR2. e) un atom de X. Nitroderivatii se pot obtine prin: a) nitrarea arenelor cu amestec sulfonitric. III. 31*. III) benziliden. e) grupele -COR. IV. c) nitrarea arenelor cu acid azotic diluat. b) grupa -CONH2. d) grupele -NHR. e) nitrarea arenelor cu acid azotic concentrat. b) II. V. 29*. VI) o-tolil: a) III. d) nitrarea alcoolilor cu acid azotic. c) grupa -CN. IV) α-naftil. IV. . Substituent de ordinul I este: a) grupa -NO2. b) grupa -NH2. e) grupa -CH3.

d) m-divinilbenzen. e) I. 35*.6-benzendisulfonic. Numarul arenelor izomere cu formula moleculara C10H14 ce formeaza prin oxidare la catena laterala acid o-ftalic este: a) 6.5-dinitro-benzensulfonic.4. Prin nitrarea acidului benzensulfonic. VI. c) o-dietilbenzen. e) 7.4. în prezenta clorurii de aluminiu. . obtinându-se: a) o-divinilbenzen. c) 4. care prin substitutie catalitica formeaza un singur derivat monosubstituit este: a) 2.6-trimetil-n-propilbenzen.5-benzendisulfonic. 36*. b) acid 5-nitro-benzensulfonic. 34*. b)3. se obtine compusul: a) acid 3-nitro-benzensulfonic. b) p-divinilbenzen. V.6-trimetil-izopropilbenzen. apoi se deshidrateaza. d) 2. c) acid 1-nitro-2. c) 2.4.5-trimetil-n-propilbenzen.c) IV. VI. d) acid 3. III. cu 4 atomi de carbon primari. e) p-dietilbenzen. la un raport molar acid benzensulfonic:acid azotic = 1:2. Se trateaza benzenul succesiv cu 2 moli de clorura de acetil. Hidrocarbura cu formula moleculara C12H18. IV. e) acid 1-nitro-3. d) I. Produsul de reactie se reduce cu borohidrura de sodiu. 33*. b) 2. II.

37*. d) 2. c) sec-butilbenzen.6-dimetil-tert-butilbenzen. Alegeti compusii ce se pot oxida cu dicromat de potasiu în mediu acid: cumen (I).3. butan (IV). b) III si V. Care dintre compusii de mai jos poate fi folosit în reactia de acilare Friedel-Crafts? a) clorura de alil. Care este hidrocarbura cu formula C10H14 ce contine un centru de chiralitate si care prin oxidare cu permanganat de potasiu si acid sulfuric formeaza acid benzoic? a) izobutilbenzen. e) III si VI . ciclobutan (VI): a) II si VI. b) clorura de acetil. e) 2. 40*. antracen (V). b) tert-butilbenzen. d) clorura de n-propil.3-dimetil-etilbenzen. . La sulfonarea etilbenzenului rezulta: a) acid m-etilbenzensulfonic. c) I si II. 39*.d) 2.4-trimetil-izopropilbenzen. 1-butena (III). d) IV si VI. c) clorura de vinil. e) clorura de etil. e) 4-metil-n-propilbenzen. 38*. etilbenzen (II).

b) numai acid o-etil-benzensulfonic; c) numai acid p-etilbenzensulfonic; d) acid o-etil- si p-etilbenzensulfonic. e) acid o-metil- si p-metilbenzensulfonic. 41*. Etil-fenil-cetona se obtine, în prezenta AlCl3, în urma reactiei dintre: a) benzen si clorura de acetil; b) benzen si clorura de propanoil; c) benzen si clorura de propil; d) benzen si propena; e) benzen si clorura de etil. 42*. Prin introducerea a doi substituenti, X si Y, pe nucleul unui alchilbenzen, C 6H5R, vor rezulta: a) 7 izomeri; b) 6 izomeri; c) 8 izomeri; d) 10 izomeri; e) 4 izomeri. 43*. Difenilmetanul se poate obtine prin reactia de alchilare Friedel-Crafts dintre: a) benzen si clorura de benzil; b) benzen si clorobenzen; c) metilbenzen si clorobenzen; d) benzen si clorura de metil; e) benzen si clorura de benziliden. 44*. La hidrogenarea completa a fenantrenului, raportul molar fenantren:hidrogen este:

a) 1:5; b) 1:7; c) 1:1; d) 1:6; e) 1:4. 45*. Antracenul si difenilul sunt hidrocarburi aromatice: a) polinucleare cu nuclee condensate; b) polinucleare cu nuclee condensate sau izolate; c) polinucleare cu nuclee izolate; d) policiclice condensate; e) polinucleare cu nuclee izolate. 46*. Compusul ce se obtine prin reactia nitrobenzenului cu acidul sulfuric, la un raport molar 1:1, este: a) acid o-nitrobenzensulfonic; b) acid m-nitrobenzensulfonic; c) acid 1-nitro-2,4-benzendisulfonic; d) acid 1-nitro-3,5-benzendisulfonic; e) acid p-nitrobenzensulfonic. 47*. Referitor la oxidarea antracenului, este incorecta afirmatia: a) oxidarea se face cu dicromat de potasiu si acid acetic b) pozitiile cele mai reactive sunt 9 si 10; c) se oxideaza mai usor decât naftalina; d) se oxideaza mai greu decât naftalina; e) se formeaza antrachinona. 48*. Prin oxidarea acetatului de o-crezil, urmata de hidroliza, rezulta: a) acid m-hidroxibenzoic; b) acid o-hidroxibenzoic; c) acid benzoic;

d) acid p-hidroxibenzoic; e) acid ftalic. 49*. Care din urmatoarele amestecuri de substante nu decoloreaza solutia bazica de permanganat de potasiu (KMnO4 /HO-)? a) acetilena si benzen; b) etena si etan; c) acetilena si etena; d) etan si benzen; e) benzen si propina. 50*. Câti izomeri aromatici corespund formulei moleculare C8H10 (I) si câti dintre acestia dau prin oxidare cu KMnO4/H+ acizi policarboxilici din care se pot obtine anhidride acide (II)? a) I = 3 si II = 1; b) I = 4 si II =2; c) I = 4 si II = 1; d) I = 5 si II = 1; e) I = 5 si II = 2; 51*. În succesiunile de reactii de mai jos:

E este o hidrocarbura nesaturata, iar G este o hidrocarbura ce contine 92,3% C si are masa moleculara 104. Care sunt substantele A si K? a) A-toluenul, K-o-nitrotoluenul; b) A-etilbenzenul, K-m-nitroetilbenzenul;

d) A-benzenul. K-nitrobenzenul. 54. d) este insolubila în apa. 52*. În legatura cu naftalina afirmatiile adevarate sunt: a) are proprietatea de a sublima. b) clorura de benzil. b) are caracter aromatic mai slab decât benzenul. K-m-nitrotoluenul.5-trinitrobenzenul.3. e) 4-metil-etilbenzen. b) orto-xilen. e) clorura de benziliden. . e) este insolubila în solventi organici. d) 2-metil-etilbenzen. c) orto-dimetilbenzen. K-1. e) A-benzenul. stiind ca A este primul termen din seria alcanilor care este substanta E? a) toluenul.3-dimetilbenzen. c) are caracter aromatic mai puternic decât benzenul. d) clorobenzenul. 53. c) difenilmetanul. Care din denumirile de mai jos sunt corecte? a) 2.c) A-o-xilenul.

Referitor la alchilarea benzenului. în prezenta clorurii de aluminiu anhidra. e) se realizeaza cu alcooli. c) se obtine prin oxidarea naftalinei.55. c) clorura de vinil. d) se foloseste la obtinerea cauciucului sintetic. d) este o hidrocarbura saturata cu doua cicluri condensate. alegeti afirmatiile corecte: a) se realizeaza cu izoalcani în prezenta clorurii de aluminiu anhidra. c) este o reactie Friedel-Crafts. d) se realizeaza cu derivati halogenati cu reactivitate normala sau marita. b) clorura de benzil. b) se obtine prin hidrogenarea totala a naftalinei. e) clorura de fenil. b) este o reactie de substitutie. 56. c) se foloseste ca materie prima la obtinerea cloroprenului. în prezenta acidului sulfuric. b) se foloseste în industria maselor plastice. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la tetralina: a) se obtine prin aditia clorului la naftalina. d) clorura de n-propil. 58. e) este o hidrocarbura aromatica cu catena laterala. Care dintre derivatii halogenati de mai jos pot fi folositi în reactia de alchilare Friedel-Crafts? a) clorura de alil. 57. Care sunt afirmatiile corecte referitoare la benzen? a) se foloseste la obtinerea de medicamente. .

Referitor la benzen si toluen sunt adevarate urmatoarele afirmatii: a) punctul de topire al toluenului este mai mare decât al benzenului. e) naftalina. Care dintre reactiile de mai jos pot fi date de toluen? a) oxidarea. c) sunt solubili în apa. e) -CH2R 60. 59. Sunt hidrocarburi în stare de agregare solida: a) fenantrenul. b) substitutia. b) xilenii. d) alchilarea. b) sunt lichide. c) polimerizarea. 61.e) se foloseste ca insecticid. c) -CONH2. d) -CH2NH2. c) antracenul. 62. Substituenti de ordin II sunt: a) -COOH b) -CHO. . d) toluenul. e) acilarea.

d) se oxideaza mai usor decât benzenul. 65. b) dau reactii de substitutie mai greu decât benzenul. b) clorura de etil. b) α-naftil si o-fenilen. 63. c) β-naftil si p-fenilen. 64. d) clorura de acetil. din benzen si: a) clorura de metil. e) hexil si benzil. Sunt radicali aril: a) fenil si o-tolil.d) sunt solubili în solventi organici. Omologii superiori ai benzenului se pot obtine. e) sunt solide. d) benzil si benziliden. e) punctul de topire al toluenului este mai mic decât al benzenului. Afirmatiile incorecte sunt: a) radicalul monovalent la catena laterala a toluenului se numeste tolil . Hidrocarburile aromatice cu mai multe nuclee benzenice condensate au urmatoarele caracteristici: a) sunt lichide. e) etena. . c) caracterul aromatic este mai slab decât al benzenului. 66. c) propena. în prezenta clorurii de aluminiu umede.

c) radicalul divalent la catena laterala a toluenului se numeste benzil. d) o-xilenul.b) radicalul monovalent la catena laterala a toluenului se numeste benzil. b) p-xilenul. Care sunt afirmatiile incorecte? a) acilarea arenelor este o reactie de substitutie. . d) toluenul. b) cumenul. e) etilbenzenul. e) m-xilenul. d) nitrarea arenelor este o reactie de aditie . b) alchilarea arenelor cu alcooli se face în prezenta AlCl3 umeda. c) sulfonarea arenelor se face cu amestec sulfonitric. c) toluenul. 69. d) radicalul divalent al benzenului se numeste fenilen. 67. c) acetofenona. e) radicalul monovalent la nucleul aromatic al toluenului se numeste tolil. Hidrocarbura aromatica mononucleara cu 8.7% H din succesiunea de reactii de mai jos este: a) metilbenzenul. Printr-o reactie Friedel-Crafts se pot obtine: a) aldehida benzoica. 68.

se pot obtine: a) nitrobenzenul. b) -OH. activeaza nucleul benzenic. c) substituentii de ordinul I. cu exceptia halogenilor. . dezactiveaza nucleul benzenic. 73.4-dinitrobenzenul. Alegeti afirmatiile incorecte: a) substituentii de ordinul II au în structura lor numai legaturi σ.5-trinitrobenzenul. Prin clorurarea toluenului. d) 1. e) substituentii de ordinul II au în structura lor cel putin o legatura π. 71. Substituenti de ordinul I sunt: a) -NO2. Prin nitrarea benzenului. 70.e) acilarea arenelor este o reactie Friedel-Crafts. d) -NH2.3. în prezenta luminii. e) 1.3-dinitrobenzenul.5-trinitrobenzenul. se pot forma: a) feniltriclorometan. b) substituentii de ordinul I orienteaza noul substituent în pozitia meta. c) -SO3H. c) 1. d) substituentii de ordinul I. c) clorura de benzil. cu amestec sulfonitric. b) 1. e) -OR. b) o-clorotoluen.2. 72.

conduc la nitroderivati cu grupa functionala grefata la un atom de carbon tertiar: a) clorobenzenul. 74. 75. e) p-xilenul. Alegeti dintre compusii de mai jos pe cei care. Afirmatiile incorecte sunt: a) benzenul se oxideaza cu permanganat de potasiu în mediu acid. e) etilbenzenul. în prezenta acidului acetic. e) p-clorotoluen.d) clorura de benziliden. c) reactiile de aditie decurg mai usor la naftalina decât la benzen. b) o-xilenul. Referitor la oxidarea omologilor benzenului afirmatiile incorecte sunt: a) se face cu permanganat de potasiu si acid sulfuric. d) oxidarea antracenului cu dicromat de potasiu. 77. . b) nitrarea benzenului se face cu acid azotic diluat. b) etina. d) difenilul. c) benzenul. d) 1-butina. e) aditia clorului la benzen are loc în prezenta FeCl3. 76. c) toluenul. Acizi ftalici se pot obtine prin oxidarea: a) toluenul. prin nitrare cu amestec sulfonitric. conduce la antrachinona.

În legatura cu oxidarea la naftalina. care sunt afirmatiile corecte? . 79. c) prin oxidarea naftalinei cu O2/V2O5 la 3500C se obtine anhidrida ftalica.E = 7 sunt: a) α-nitronaftalina. c) oxigen atomic provenit din sistemul oxidant KMnO4/H+. 80. d) se face în prezenta V2O5. e) oxigen molecular si catalizator V2O5. b) naftalina se hidrogeneaza mai greu decât benzenul. e) naftalina se oxideaza mai greu decât benzenul. d) m-divinilbenzenul. c) 1. e) se face cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. Hidrocarburile aromatice cu N. Afirmatiile incorecte sunt: a) prin nitrarea naftalinei cu amestec sulfonitric se obtine α-nitronaftalina.b) în cazul catenelor laterale mai lungi. În functie de structura oxidarea arenelor se poate face cu: a) dicromat de potasiu si acid acetic. b) reactiv Fehling. c) conduce la formarea de anhidride acide. d) reactiv Tollens. 81.4-dimetilnaftalina. e) 1. b) stirenul. 78.4-dietilnaftalina. are loc la atomul de carbon direct legat de nucleul aromatic. la temperaturi ridicate. d) naftalina are caracter aromatic mai pronuntat decât benzenul.

d) cu reactiv Tollens. b) are caracter aromatic mai slab decât al naftalinei. d) are N. d) decurge mai greu ca la antracen. = 5. e) cu reactiv Fehling. Raspunsuri: .4.E. c) cu dicromat de potasiu si acid acetic. c) decurge mai usor. e) are N. în comparatie cu benzenul. Afirmatiile incorecte referitoare la tetralina sunt: a) se obtine prin hidrogenarea totala a naftalinei. în comparatie cu benzenul . c) are caracter aromatic comparabil cu al benzenului. = 2. b) duce la formarea acidului tereftalic.E.10. Antrachinona este rezultatul oxidarii antracenului: a) în pozitiile 9. e) duce la formarea antrachinonei.a) decurge mai greu. b) în pozitiile 1. 82. 83.

e 12. d 2. b 8. d 18. d 10. a 19. d 7. c 15. a 17. d 23. b 16. c 5. d 9. d 22. b 21. b . e 14.1. c 13. c 6. d 4. e 20. a 11. d 3.

24. e 26. a 44. c 29. b 39. d 43. a 30. b 35. b 45. c 27. d 34. d 36. c 38. b 40. b . a 32. b 46. e 33. d 25. d 31. b 37. b 42. d 41. d 28.

d. b. c 51. e 52. e 56. d 58. b. c. c. a. c.47. a. e 66. a. e 69. a. b. b. c 60. c 64. b. a. b. b. d 50. b. d . d 55. c. b. e 61. d. c 67. b. a. e 59. b. d 48. d. e 62. a. c. c 53. d. c. e 54. d. c. d. a. d. c 68. e 63. a. c. a. d 57. e 65. b. b 49. b.

a. e 76. c. e 81. a. c. a. d 73. a. b. b. b. e 80. d 82. e 77. b. d. a. c. c. e 72. e 79. c. d 74. b. a. d. d. a. d. b. e 71. e 83.70. c. c . a. e 75. e 78.

47:7. / 0 .47:7. 70:9.209-0303::./0-03/03 10397. .:203  !73.47 .47494:03  4794 .47494:03 .:23. . ./0-03 5. / 0   97209-0303:  97209-0303:  .:/424/0.70.47:7..7.3  .474209.

9/0. !734/. / 0 .574/:8 573.425:8103. .9.9.39703 45703 0903-0303 ..2.  //74-0303  70.  $0/./90 .70..3900.708:398:-89.. ... .:3 .397../4. . .5.3-0303 4 03 5745-0303 ' 5 03 ' ..700/74.:5734/.70.70:/.94...70 .0.704.$ 8014720.3/7/./2..03 ' .02.0.0/.::72.7-:7.3:..  .:203 ' .05 209 09-0303: 5 /./:907019.742. / 0  ' '  '   ' ' '8'  ' '  3970.-0303::..

. .-0303::8014480890/7059.70...47:7. . .947 .9. / 0 . / ' 0 '  ..

./9430.0393079  L3570039.:./8:1:7./8:1/7...20890./8:1:748  ...7-:3054748 $   ..8:14397.:./:.704. ..:..0397. / 0 .-0303 . . ... .902507.:./8:1:7.L3:72. 0   $ /9..-0303.  0303:808:1430.:.47::.700.47:3:80. / 0 L384.94.9  .:23   .. .9 .90  L3570039.43.9:77/.43/9 .

.0.   97..:9074.. / 0 .. /047/3: /. !73.3:.8:-899:9...L354904794 85. .3 .8:-899:9.9070.8470390..73:31:0390.7-4.. 0.-0303:: L3570039.0.209. 3:. .0 804-930 ..70.8:-899:9.942/0 .3./03.40. 8 470390.3:.9. /  /..47:7/0. 8:-899:9. ..474.9  .0..8470390..942/0 .7./70.  . L3 5490 4794 8 5..703047 L3570039.425:847.9.7.474....9/0 974/07.3:.3/7/0.L3549.9.474-0303  .98:39.942/0 ...8:-899:9. / 0 /047/3: . .209.0:-0303..: .44 08908:-899:039 7:5. :3.  /047/3: /0.0:-0303..9..09430 .43937:5.9.70.40../0 /07.0.:3.474-0303 .47:7. /047/3: /0..8470390.7.0..403.474-0303 0 2434..  /.. :3.:23: 8054..L3549..9.0. /0 47/3:  .0: -0303.0:-0303.

:. ./ :3.  7:5.70.942/0  974/07. $  7:5./:.:.. . .942/0$ 0 :3.397.   009 7.49.20890. 397.703047./.. 0 397....70.70.:.  7:500 7:500 #  7:5.43../..7 /3970  5 10303  .. / 0 7:5..703047.. 397..70./.8:14397.4447..9 / 397.49.8:14397.3  -03/03 ' .49.70.9  $:-899:039/047/3:0890 .. / 0 7:5. .:. .0397.:.347.20890.9805494-930573 . 7:500 #  7:500 #  $:-899:039/047/3:0890 .  7:5.703047./..

19 ' 0' 4 94 . 3.  ' '  ' .

...942/0. / 0 ' ' '    ' '  $097.  .7 ...7:. .:-474/7:7.:383:7/07.70304742070.5480/08/7.9.. . .7. 804-930.0. .7-43572...90. .-0303:8:... 4-933/: 80 .425:8: .49. / 0 ./::-03038:143..47:7../4 19.. .924348:-899:90890 .7-:7. .3-0303  4 /09-0303 2 /.7.  /74..907.9./ 3974  -0303/8:143.. .   97209 3 5745-0303  97209 3 5745-0303   97209 45745-0303 .:37.. .90...908070/:..70./ 3974 -03038:143..7...240..:.09 L3570039.3-0303 5 /.  ./ ..47:7/0 ../ 3974  -0303/8:143.5734/..70..14720../ 3974 -03038:143. / 0 4 /.014720.:23: !74/:8:/070.0890 . / 0  !73397..:1472:./084/: ./-03038:143...:.:1472:.903..08./0.:24/0.70573 8:-899:90..240./ /3974 -03038:143. .3-0303  5 /09-0303  :2..:.547924.

198 .09-0303::70:9...3 ' .4-:9.3.:5072..8:L320/:. . .0805494/./0.47:7../8:1:7. .70/3970. ./009  .9/0549.14720. .8:8.700890/74. .908./2 09-03038:143.47:7.03 ' ./0.7-:7.8:143.742. / 0 8' 8'  8 '8'  8'  .43930:3..90114489L370../-034. / 0 4-:9-0303 9079 -:9-0303  80.7070/0 7..4854. -:9-0303  /209 09-0303  209 3 5745-0303  009. ./0. .9.9/0549.09  .47:7.3 .0..:203  09-0303  -:903.:/.70.425:8/02.:1472:.3.7.0397:/0./0../../ 0   97209 45745-0303  /209 9079 -:9-0303  .3 ' .. .70 5734/.397.70... -:9...47:7.425:8..47:7./03 5745  . / 0 .9.

5479:24.70. .7103./4 09 85 09-03038:143../009  !73 3974/:.0: :3: ../05745.  .39703/74030890 .804-930 L3570039.0943./0...3:8054..904-93057370.  9 103 .70.47:7. / 0 -03038.39703:: 7.198/3970 . / 0 3:2.47:7.474-0303 -03038.9.  -03038. / 0 -03038..47:7. .47:7..47:7./0-03/03  .47:7. /4 8:-899:039  8  50 3:. . ..47:7../0./0209  -03038..070.09 -03038./0-03 -03038./5 09-03038:143.42509.7070/0 7. ..4770:9./7403..103.34  -03038..474-0303  209-03038.. / 0 4207 4207  4207 4207  4207  103209.. 3:2./4 09 -03038:143./4 209 85 209-03038:143.-0303 # .90/3970 ./05745 -03038574503. . L3:72.

/ 0 4/.004..03:: 08903. .90 .0.  #0107947..:3:.90  425:8:.9. ./-034./.70.19./2 /74-034.9. / 0  397.801.43/038..2.470.9::/04 .4/.. ..08:398  804/0.00.93. 543:..8:8. .:847/0..70. 0 .93.0804-93057370.. 804/0.70.....43/038.. / .172.19.  8014720.70.90 .9. ..9./4 /74-034..3974-0303::.9/0549...397.70:/0.:3:.  !734/.5479 24.7-:7.9.0 ...09.3.00.2.:3:.09.9..7 0890 .70.0.:..70 :72. . .3..543:..:/.742..03:8/103:8:39/74./5 3974-03038:143. .. 70:9. 543:.0./ 3974  -0303/8:143./0/74.:3:...004. ../4 3974-03038:143.397./2 3974-03038:143.742.002.:4.343.90 0 543:.908.70..0.:37.70. 5490.. . .90 / 54.  .43/038./:8:1:7./ 3974  -0303/8:143.70. ..0.0. .

 .3.70 /3 :72. 84:9.../ 0 .8: 3 .3..390 3: /0.9/0549.700 .4470. -../5 /74-034.:7 /0 8:-89.94..  ../19.20890. /0 5072.

0903.47085:3/1472:0240.38-0303 0 -0303857453. .80903. .9/3970.0903.8-0303 .  94207.:. /.742..70  8. .089.3 ...0903.70.:5734/.:3 ..809. / 09.9.

8 .9/02.. .8.70805494-930.. .7-:7.702.9:7./3.54.9.:.7-:7...708:398:-89.. ..7-4. 8 / 8 0 8  38:..48  08904/74./0  .708904/74.39008 ..3/7/0..  94:03: 4 397494:03: 09-0303: 2 397409-0303: .308.240.7.0.08:30/070. 8 .43930 8 .

7.9-0303: 0890384:-.L3. .9:7. .L384. / 0 94:03: .70..8:-2./0.742.474-0303:  .:3../0.4794 03 .-/0.8..705745709.47:7./0...70.5:9073.  /209-0303 .9-0303:  .2.39./0-03/03  .7..347.907..19.90.7.03947.0890572:907203/3807.70/3/03:270/02. 4794 /209-0303 / 209 09-0303 0 209 09-0303  30.5.90 .488:39.3: .47:7. / 0  4 03:   973974-0303: -0303: 3974-0303:  -0303: 2 397494:03:  893/.3.7008908:-89. . / 0 .  0890384:-.908:39 ..907..742.470.172../0-03  /103209.2.3.9.9.. . ...90.

::83909./0103  009.19.  ../9. ./0-03 .009.30  804-9305734/... .: 2..708:39... 0890470. ..949..3 / ....2.-0303 ..0  8014480890.70.. 804-930573/7403.70...9070/0 7..470..9. / 8014480890.8./0.89..90 3472.9 .172.9..:.2.903.70.47:7.907.3.9.403..3. .3L3570039..90/08:-899:90  0890470.70..30 08904/74.:.3/7.907010794.80475.4-93070.7070/0 7... / 0 804-930573..7-:7.: 70.:...9 .470.:23:.:/4:..47::.44 L3570039...3.43/038.4745703:: 8014480890./0.. / 0 8070.9/02.3./::8:1:7. #0107947.. .47:7/0.198 80 70.: /07..47:7.90. . .48549114489L370.47:7..198 .470.172.9070572.47:7..47:7../020/.:23:.-0303:: .19..90  08904/74.3.47:7/0.4-93070.0. ..4-93070./03 5745 0 ..:7.:4.9..172.9097.. L3 570039.0.70.  ..0..79. 8.9.70/3970/07.403./0. 8070.90 .907010794..3/7.20390 8014480890L33/:897. .90.9:7.:. .19.903.7-:7.742.9.

7.. 8:3984:-L3.90:72.2.0 8014480890.70.-0303:: ./  $:-899:039/047/38:39 .94..../0.  ..8:39. 54207.03: / 94:03: 0 3.70/397070.  #0107947.485491/.70.9:/094570.380.90/02.3. .  /  0 # $:39/74. .70. 0 . . 5:3.9 . 4/. .8:-899:9..5.7-:7L389. / . .70/0.39703: .03 .7084/.90/094:03 .  .9...70/0.700.-0303894:038:39.397./0 .172.9.70.19.70. 103.94:03::08902.   ..

/0. 0 5:3./ 8:3984:-L384..94:03::08902.3.03947.9.-0303::  $:397. 10384 94 .9:/094570..7 ./..2.

8.90.47:7.9..::72..9.-/0./.:70.7.7.... .9-0303: . / .742..90789. 7.470..:2.. ..742.7-:70. .43/038.94:03::803:2089094 .47:7.9/08:-899:902.-0303:: / 804/0.08902. 574503...039.903.:847/0.47:7./009 .47:7/0....:2434.:23::20/0 /3 -03038 .9-0303: 0 8:3984/0  2448:50747./0 .00-0303. 8:39.1984 10303 .. × 3..09 0 0903..907:.94.-0303::805494-930 L3570039.2./0209 .1985 10303 / -038-03/03 0 08-03  /74.903.2:903:.908:39 .70:/0.907.9. 3.700 .0.0.  172././0.

48 0890 . . 209-0303: .9.:. 7..039.44801..94:03::803:20890-03 ...0:..09410343.94:03::803:2089094  /74..0L3570039../0/. .039.907...039.7030470890470.94:03::803:20890-03 / 7.....9/02....:2434./..7.:../.903.172..708:39. / 94:03: 0 09-0303:  .../070.90/0.70..:/.20890.. .08:30..742.039... ..903.-034./.8:14397../90 .. .70.:20/...9.7.7-:7.: /38:..-0303::803:2089010303 0 7.../..5 03: .:2434.907..70. / 397..3:.903.198805494-930 .. 8:143.90/08:-899:90 .742.70..0.. 94:03: / 4 03: 0 2 03:  !7397 470...703047801..:/.90 ..:203: .7030470890470.9070/0 7.470.703047.24343:.0.

9070/0 7.40347 .47:7.34:8:-899:039L3549.  !73. /3974-0303: .47.474209.:L3897:. .0:-0303.0:-0303.90 . 8:-899:039/047/3:.9. / 8:-899:039/047/3: /0..9:7.473:2.70.0..3 . .20890.198  !73397.172.:23 805491472. 8:-899:039/047/3: . 0 8:-899:039/047/3:.47:7.70./0-03 .:.0.:L3897:.05:9340..9:7.3:..8:14397.70. 10397..3:.  973974-0303: /  /3974-0303: 0  973974-0303:  $:-899:039/047/3:8:39 .:0.8:-899:039/047/3:470390.209.0 ..903.. $ /  0 #  009.470.9:7...9:7ƒ .4 .94:03:: L3570039.. 805494-930 .9.0.  .059. .47494:03 . .7030470890470.-0303:: . 3974-0303: .

..09.0  009/3970.470.0./.704.90/0.. -0303: / /103: 0 5 03:  172.397.9..9/0549.19.70.3.43/:.. 801.3974/07.3.4/.7-439079.-0303 / 4/.943..47494:03  .-0303.9.172.0.9/0549.9 .903.908:39 .397.8:L320/:. .3..:5072. 94:03: ./8:1:7.397..0.20890.8:8.47::.942/0.47:7.03::.8: L3570039. ./:.701./9.425:8/02.70.805494-9305734/.43/:./::.. 0 ..70. .:7:5.3.474-0303: ../ .742./90/0..0.9..:. .4 03: .70. 70.4850.L3570039.424447-0303::.:.8:14397.470.:/.7 .:5072.49..70.093.70 573397.. 0 09-0303:  #0107947..1:3.:3. .343.3./ .19./0-03/03 0 5 .:847...9/0549. 94:03: / -:93... .:72../0.908:39 .903..-0303::801.3. -0303:804/0..

9... 573397.9.70.8:8. ..8:8.:3 ..3.1472.' 0 801.742../8:1:7...0.  31:3.8:14397.039/388902:4/.L3./.7030478054.804-930.20890..574. ..9/0549..908:39 .0L3570039.:/.02.19.70.903. .4/..9:7.0: .%4038 0 403240. /..0.0.7-43/70./0 / 801.78.9/03:../0.:.704.90.:.03 .901.470.43/:.942.742.:.9.9/0549.742.30.393 / 70.907. 403.9.3/7/0.70..70.: .90/0897:.09...942:/0..947' 172.903047..

3..80/74030.19.3.: .3.30.70:/0.9-0303: . .70.19.2.19.3. 5734/. 39743.

.' . . 804-930..19.3/7/.

: 8:39 ..2..9-0303: 0 3.9:77/.3.804/0.70.19.902507.9.9/0.. .9.0.19.5743:39.3..742.9-0303:  /74.7.90 / 3.70:/0..2.907.742. .7-:70..

  30.70.470...3.3..90.172.19.19.:4/.708:39.89703: .19. . .3.3. 39743. / 2 /.3-0303: 0  /2093.90 .  /093.19.3.9:7.

.7.9.8..:702.1472. /0. 804-930573/7403.9.903.8:39 . L35490  ...9.907..85:38:7 .397...03:: .425..9/0549../::907019.:-0303: .8:8.3.7.7.09.70.70./..03 #..9.:702.70.70.90.%4038 0 .0.9097.-0303:: / .343.-.9.3.-/0.30 ..3430  172.7.1472.. .907.70   397.470..19..:70.90.742. / .089070:9.949.397. /0.9:4/.425...742.:.907010794.30 .742.425.:-0303: / /0.19.03 0 /:.7. ....397..3. ./:.L35490 ..70.:847 L3..:/.70.0.70: L3.:70.7..70:.70  0 .:702.2.

 / - / / . . 0 . 0 . - . 0 - / / - . / / / . / .

 / 0 . - - / - / . . 0 / - / - . - - - . / . / .

. 0 ./ 0 . ./ 0 . / 0 . . / 0 . . . . / . . . . . . / 0 . . / .. ../ ./ . ./ 0 .... / 0 . 0 . 0 ... . / - / ..

. 0 . ./ 0 . . . / 0 ./ 0 .0 . . . / . 0 . / . . 0 ./ .0 .0 . . . / 0 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->