Hidrocarburi

2.1. Alcani, alchene, alcadiene, alchine
1*. Care din urmatoarele afirmatii este incorecta? a) alchinele prezinta izomerie de catena, de pozitie si de functiune; b) formula moleculara a alchinelor este CnH2n+2; c) alchinele au proprietati asemanatoare alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon; d) acetilena este partial solubila în apa si are caracter slab acid; e) flacara oxiacetilenica obtinuta prin arderea acetilenei este folosita la taierea si sudarea metalelor. 2*. La încalzirea n-hexanului în prezenta clorurii de aluminiu, prin transformare completa, rezulta: a) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; b) 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; c) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; d) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan; e) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan. 3*. Oxidarea cu dicromat de potasiu si acid sulfuric a unui amestec echimolecular de alchene izomere posibile, duce la obtinerea unui amestec de acid acetic, acid propionic, acetona, metil-etil-cetona, acid butiric, acid izobutiric, dioxid de carbon si apa. Formula moleculara a alchenelor este: a) C4H8; b) C5H10; c) C7H14; d) C6H12; e) C4H6.

4*. Halogenarea fotochimica a metanului cu un amestec de clor si brom conduce teoretic la obtinerea a: a) 2 compusi micsti; b) 5 compusi micsti; c) 6 compusi micsti; d) 4 compusi micsti; e) 3 compusi micsti. 5*. Care este numarul de cicloalcani cu formula moleculara C5H10 ce contin în molecula un singur atom de carbon tertiar? a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) nici unul.

6*. Pentru alcanii este caracteristica: a) izomeria de functiune; b) izomeria de catena; c) izomeria geometrica; d) tautomeria; e) izomeria de pozitie. 7*. Numarul de izomeri ce corespund formulei moleculare C8H18 este: a) 16; b) 15; c) 18; d) 14; e) 17. 8*. Câti izomeri corespunzatori formulei moleculare C6H14 contin atomi de carbon cuaternar? a) 1; b) 3; c) 2; d) 4; e) 5. 9*. Cantitatea cea mai mare de agent oxidant folosit la oxidarea energica a alchenelor este consumata de: a) R-CH=CH-R; b) R-CH=CH2;

10*. Denumirea incorecta este: a) 2,3,3-trimetilhexan; b) 2-etil-2-metilbutan; c) 2,2-dimetillhexan; d) 3-etil-3-metilpentan; e) 2,2-dimetilbutan. 11*. Alegeti hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare fotochimica formeaza 4 izomeri monoclorurati: a) n-pentanul; b) 2-metilpentanul; c) 2-metilbutanul; d) izobutanul; e) neopentanul. 12*. Câti radicali monovalenti se pot obtine din alcanii cu cinci atomi de carbon în molecula? a) 4; b) 5; c) 6; d) 9; e) 8 13*. Câti radicali divalenti se pot obtine pornind de la butan? a) 6; b) 5; c) 4; d) 2; e) 3. 14*. Câti compusi monoclorurati se pot obtine prin clorurarea fotochimica a neopentanului?

Hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare la lumina formeaza doi izomeri diclorurati este: a) izopentan. e) 2. e) 1. . d) n-pentan. 17*. e) izomeri de functiune. c) numai cu bromul. d) nici o relatie. Alegeti afirmatia corecta referitoare la alcani: a) legaturile C-H sunt nepolare. Între ciclobutan si ciclohexan este o relatie de: a) izomerie de pozitie. 18*. b) izomerie geometrici. Alcanii reactioneaza direct la lumina cu: a) numai cu clorul. c) 2-metilbutan. b) numai cu iodul. 15*. 16*. c) au densitatea mai mare decât unitatea. c) izomerie de catena. b) neopentan. c) 5. d) 3. e) atât cu clorul cât si cu bromul.a) 2. d) numai cu fluorul. b) 4.2-dimetilbutan. b) sunt solubili în apa.

Fie ecuatia reactiei A ─> B + C. c) 5 atomi. În care din aceste procese raportul molar hidrocarbura:oxigen este 1:3? . b) 6 atomi. rezulta ca substanta A este: a) n-hexan. b) (3n-1)/2. În ecuatia reactiei generale de ardere a alchinelor coeficientul x are valoarea: CnH2n-2 + x O2 ─> n CO2 + (n-1) H2O a) 3(n-1)/2. e) raportul dintre numarul atomilor de C si H din molecula este n/2n-2. d) 7 atomi. 21*. B ocupa locul doi în seria de omologi iar C ocupa locul trei. Se ard complet etena si etanul.d) atomii de C au hibridizare sp2. d) n-heptan. e) 2n+1. Numarul minim de atomi de carbon din molecula unui alcan prin a carui cracare sa rezulte si 1-hexena este de: a) 8 atomi. d) 2n/2. 22*. c) 3n/2. e) n-pentan. b) n-butan. e) 4 atomi. 19*. stiind ca C este o alchena. 20*. c) n-octan.

e) 2.5-tetrametilhexan. 25*.7-pentametilnonan.5-tetrametilhexan.5.5.7.4. b) 1-izopentil-1. e) clorura de etin. b) 1.4-tetrametilpentan. sunt lichizi alcanii: a) C4-C17.3. c) clorura de etil.3. 24*.2. b) la arderea etenei. În conditii normale. d) 3. c) la arderea etanului. Derivatul diclorurat vicinal al etanului se numeste: a) clorura de etilen. d) în ambele cazuri. .1-dicloroetan. d) clorura de etiliden.3.2.4.8-pentametilnonan.6.a) arderea completa nu este posibila decât la alcani. c) 1-izopentil-1. Denumirea corecta a hidrocarburii de mai jos este: a) 1-izopentil-1.2. e) în nici unul din cele doua procese. 23*.

28*. 26*. Al2O3. e) C4-C18.b) C5-C17. Izomerizarea alcanilor decurge în urmatoarele conditii: a) Pt. 27*. Alcanii se mai numesc si parafine deoarece: a) contin numai legaturi multiple. d) C4-C15. d) au o reactivitate crescuta comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi. c) dau numai reactii de substitutie. c) 50-1000C. d) Ni. e) contin numai atomi de carbon primari si secundari. e) în prezenta luminii. 10000C. b) au reactivitate mica comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi. b) se dizolva în solventi polari. b) 50-1000C. Indicati afirmatia corecta referitoare la alcani: a) punctele de fierbere cresc cu ramificarea catenei. 8000C. e) se mai numesc parafine. 29*. Gazul de sinteza este: . c) densitatea scade cu cresterea numarului de atomi de carbon. c) C5-C15. AlCl3. d) termenii gazosi au miros specific.

d) amestec de monoxid de carbon si hidrogen. d) procese chimice prin care alcanii se ciclizeaza. b) reactii în care normal alcanii se transforma în izoalcani. Prin reactia metanului cu vapori de apa (Ni. Legaturile C-C din alcani se desfac în reactiile de: a) dehidrogenare. d) formaldehida. . c) dioxid de carbon. d) substitutie.a) monoxid de carbon. 32*. e) acid cianhidric. e) reactii în care alcanii se oxideaza. Reactiile de izomerizare ale alcanilor sunt: a) reactii de hidrogenare a alcanilor. c) halogenare. b) amestec de monoxid de carbon si dioxid de carbon. 8000C). b) hidrogenare. e) amestec de dioxid de carbon si hidrogen. c) transformari ale alcanilor în alchene. rezulta: a) metanal. 31*. b) metanol. 30*. e) cracare. c) gaz de sinteza.

b) doi alcani si doua alchene. c) numai catene de atomi de carbon ramificate. d) V2O5. e) numai atomi de C primari. La izomerizarea n-pentanului rezulta un amestec ce contine: a) 4 izomeri. 34*. d) atomi de C hibridizati sp2 cât si sp3. La cracarea n-heptanului se poate obtine un amestec format din: a) trei alcani si doua alchene. c) luminii. b) numai atomi de C hibridizati sp3. c) doi alcani si trei alchene. . 36*. b) 2 izomeri. e) patru alcani si patru alchene. b) oxizilor metalici. 35*. În molecula metilciclohexanului se gasesc: a) numai atomi de C hibridizati sp2. c) 3 izomeri. d) 6 izomeri. d) cinci alcani si cinci alchene.33*. Clorurarea sau bromurarea alcanilor sunt procese ce pot avea loc în prezenta: a) sarurilor de amoniu. e) P2O5.

d) alcani. b) patru. b) arene. în prezenta de acid sulfuric. Câte metilciclobutene exista? a) trei. e) 1-hidroxi-2-metilbutan. d) 1-hidroxi-3-metilbutan. Formula moleculara C6H12 corespunde la: a) alcadiene. 38*. b) 2-hidroxi-2-metilbutan. 40*. 39*. d) cinci. c) doua. . c) cicloalchene. din: a) 3-hidroxi-3-metilbutan. 37*. e) una singura. c) 2-bromo-3-metilbutan. e) alchene. La aditia acidului bromhidric la 2-metil-1-butena se formeaza: a) bromura de izobutil b) bromura de secbutil.e) 5 izomeri. 3-Metil-1-butena se poate obtine prin eliminarea apei. c) 1-hidroxi-3-metilpentan.

d) numai la aditia acidului sulfuric la alchene. geometrica. dioxid de carbon si apa. c) reactia de hidrogenare. Indicati natura atomilor de carbon implicati în legatura dubla: a) secundari. e) 1-bromo-2-metilbutan. Prin oxidarea unei alchene cu dicromat de potasiu în mediu acid (H2SO4) se obtine un acid monocarboxilic. b) formarea de acetiluri. 43*. Reactia prin care se poate diferentia 1-pentina de 1-pentena este: a) reactia cu apa de brom. . b) de pozitie si geometrica. optica si de pozitie. 44*. e) doar la aditia apei. Regula lui Markovnikov se aplica: a) numai în cazul hidracizilor. d) de catena.d) 2-bromo-2-metilbutan. e) de catena si geometrica. b) tuturor reactiilor de aditie la alchene. 42*. geometrica si de pozitie. c) aditiei apei si hidracizilor la alchenele nesimetrice. d) aditia hidracizilor. c) de catena. 41*. e) aditia apei. Ce tip de izomerie pot prezenta alchenele cu 6 atomi de carbon? a) de catena si de pozitie.

e) 2.3-dimetil-2-butanol. c) unul secundar. b) A: 2. b) cinci alchene.3-dimetil-3-hexanol.6-dimetiloctanul prin hidrogenarea a: a) doua alchene.5-dimetil-2-hexanol. d) 3. d) tertiari. 47*.3-dimetil-2-butanol. e) nici una din perechile de mai sus. acetona si acid 3-metilbutanoic. B: 2.5-dimetil-2-hexanol. obtinuta prin eliminarea apei din alcoolii izomeri (A si B) cu formula moleculara C8H18O formeaza. prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. Se poate obtine 3.3-dimetil-2-hexanol. Alchena. celalalt tertiar. e) trei alchene. c) A: 2. celalalt cuaternar. B: 2.5-dimetil-1-hexanol. e) cuaternari. 46*. Alcoolul cu formula moleculara C6H14O prin deshidratarea caruia se obtine o alchena ce formeaza prin oxidare numai acetona este: a) 2-metil-1-pentanol.3-dimetil-1-hexanol. b) 3-metil-2-pentanol.3-dimetil-2-hexanol. B: 2. B: 2.b) unul secundar. Care sunt cei doi alcooli izomeri? a) A: 2. c) 2-metil-2-pentanol.5-dimetil-3-hexanol. . d) sase alchene. 45*. d) A: 2. c) patru alchene.

dioxid de carbon si apa: a) 2-pentena. 50*. d) un derivat trihalogenat geminal. se formeaza: a) doi izomeri monoclorurati. c) 3-etil-5-metil-1-heptena. Prin tratarea cu clor a 2-metil-1-butenei.5-dietil-4-hexena. b) aldehide. e) acizi carboxilici. Denumirea corecta a compusului de mai jos este: a) 2. c) trei izomeri monoclorurati. 49*. c) cetone. la 5000C. Indicati alchena formata prin deshidratarea unui alcool primar C6H14O care prin oxidare energica conduce la 2-pentanona. b) 1-pentena. e) un singur compus monoclorurat. d) hidroxiacizi.48*. b) un derivat diclorurat geminal. se obtin: a) dioli vicinali. în solutie slab bazica (reactiv Bayer). b) 2-etil-5-metil-1-heptena. e) 2. . d) 2.5-dietil-5-hexena. 51*.5-dimetil-2-heptena. Prin oxidarea alchenelor cu KMnO4.

52*. c) 2-metil-1.3-butadiena. e) 2-metil-2-pentena.c) 2-metil-1-butena. b) 2-butina. 55*. d) 2-metil-1-pentena.3-butadiena. e) aparitia unui precipitat. e) 1. c) 2-metil-3-heptena. Alchena prin oxidarea careia. d) 2-butena. d) 2-metil-1-heptena. c) mentinerea culorii initiale. 53*. La oxidarea blânda a propenei se observa: a) decolorarea solutiei. este: a) 3-metil-1-heptena. b) colorarea solutiei. Hidrocarbura nesaturata cu cinci atomi de carbon care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza numai acid cetopropionic. dioxid de carbon si apa este: a) 1. prin a carei oxidare cu permanganat de potasiu în mediu de acid sulfuric rezulta un mol de acetona si un mol de acid pentanoic. d) decolorarea solutiei si formarea unui precipitat brun de dioxid de mangan.2-butadiena. Alchena. se formeaza acid 2-metilbutanoic si metil-tertbutil-cetona este: . cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. b) 2-metil-2-heptena. 54*.3-dimetil-2-hexena. e) 2.

2. e) 2.5-trimetil-3-hexena.2.2-dimetil-1-pentanolului se obtine o alchena în care legatura dubla este: a) disubstituita simetric. în prezenta acidului sulfuric. b) alcoolul nu poate fi deshidratat. b) 2-hidroxipentanul. care în reactia de oxidare consuma cea mai mica cantitate de dicromat de potasiu. d) 3-hidroxipentanul. este: a) 2-metil-propena. 58*.a) 2. b) 2. 56*. 57*. d) 1-pentena.2-dimetilpropanul. c) 2-metil-2-butena. c) 2.3.4-trimetil-3-hexena. e) disubstituita asimetric.4-trimetil-3-hexena.3. .3. b) 2-metil-1-butena.4. c) trisubstituita.5-tetrametil-3-hexena. Alchena cu formula moleculara C5H10. La deshidratarea 2. Prin eliminare de apa nu formeaza alchena: a) 2-hidroxi-2-metilbutanul. e) 1-hidroxi-2.5-tetrametil-3-hexena. d) 2.3. d) monosubstituita. c) 1-hidroxipentanul.

butanona si acid propionic în raportul molar 1:1:1 este: a) 5-metil-2.2-hexadiena. e) 3-metil-3. d) 3.4-hexadiena. Prin aditia bromului la 2-metil-1.5-hexadiena.4-dimetil-1.4-hexadiena. Diena cu formula moleculara C8H14 care formeaza prin oxidare energica si compusul de mai jos este: a) 2. e) 2.e) 2-pentena.4-octadiena. 59*.5-hexadiena.3-dibromo-3-metil-1-butena. c) 2-metil-3. 62*.5-octadiena. Acetilena se solubilizeaza partial în apa: .dimetil-2. d) 1. e) 3.3-dibromo-2-metil-2-butena.4-dimetil-1. 60*.5-octadiena. b) 1.4-dibromo-2-metil-2-butena.2-dibromo-3-metil-2-butena. în mediu de acid sulfuric.5-octadiena.4-dimetil-1. d) 3-metil-2.4-dibromo-2-metil-1-butena. formeaza acid oxalic. b) 2.4-octadiena. c) 2.3-butadiena se obtine ca produs majoritar: a) 1. 61*. Hidrocarbura care prin oxidare cu dicromat de potasiu. c) 1.5-dimetil-1.4. b) 5-metil-2.

3. acetilena reactioneaza cu: a) acidul clorhidric. La 800C. 8.a) pentru ca este primul termen al seriei omoloage. în prezenta clorurii cuproase si a clorurii de amoniu. La oxidarea acetilenei cu KMnO4. b) datorita faptului ca are tripla legatura. conform reactiei: x C2H2 + y KMnO4 +z H2O coeficientii x. 4. z au valorile: a) 2. e) apa. în mediu slab bazic. c) 3. d) acidul sulfuric. c) datorita absentei polarizarii moleculei. 4. 6. c) acidul acetic. b) acidul cianhidric. Dintre compusii de mai jos formeaza acetiluri cu metalele tranzitionale: a) izoprenul. 64*. 7. 65*. b) 1-hexina. 6. 3. e) datorita prezentei celor 2 atomi de carbon triplu legati. 63*. d) datorita polarizarii legaturii C-H. 2. b) 2. d) 3. e) 3. x C2H2O4 + y MnO2 + y KOH . 8. c) 2-hexina. y.

66*. Clorhidratul de hidroxilamina se întrebuinteaza la: a) formarea acetilurii monopotasice. b) oxidarea etenei. 67*. 69*.d) 4-metil-2-pentina. c) formarea acetilurii de dicupru. . d) formarea acetilurii disodice. d) de oxidare. e) cu transfer de electroni. Reactia de hidrogenare a acetilenei cu formare de etena are loc în prezenta: a) Na metalic. b) Pd (depus pe un suport solid) fin divizat. c) de substitutie. e) 2-pentina. e) Pd (depus pe un suport solid) otravit cu saruri de Pb. e) formarea acetilurii de diargint. Reactia de aditie a acidului clorhidric la acetilena are loc în urmatoarele conditii: a) KOH/solutie alcoolica. b) HgCl2/t0C. 68*. d) oricarui oxid metalic. c) Ni fin divizat. b) de reducere. Reactia acetilenei cu hidroxidul de diaminoargint (I) este o reactie: a) de tip redox.

un mol de acetilura de diargint. slab polarizata. c) doi moli de acetilena. d) covalent-coordinativa. b) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de argint (I). puternic polarizata. 72*. se poate recunoaste prin: a) reactia de hidrogenare. 1-Pentina în amestec cu 2-pentina. . legatura C-metal este: a) covalenta. 71*. c) reactia cu apa de brom. d) HgSO4/H2SO4. Prin oxidare cu permanganat de potasiu în mediu bazic.c) (CH3COO)2Zn/2000C. d) reactia cu clorura de diamino-cupru (I). hidroxid de cupru (I) si hidroxid de argint (I). În acetilurile metalelor alcaline si alcalino-pamântoase. b) covalenta. d) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de cupru (I). b) reactia cu permanganat de potasiu în solutie bazica. e) reactia cu permanganat de potasiu în solutie acida. nepolara. 70*. acetilena se transforma în: a) cetona. c) covalenta. Un amestec format dintr-un mol de acetilura monopotasica. e) doi moli de acetilena. e) Cu2Cl2/NH4Cl. e) ionica. si un mol de acetilura de dicupru (I) formeaza în urma reactiei cu apa: a) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de potasiu. 73*.

Z sunt: a) X-H2SO4. Y. respectiv apa de brom. . 75*. Y-KMnO4. c) X-H2O. Y-KMnO4. b) C3H6 si C3H4. b) acetilura de calciu. C3H6 si C3H4. în cuptoarele electrice. În reactia: X. c) acetilura disodica. 76*. Y-HgSO4.b) aldehida. Z-H2O. C3H6 si C3H4 prin doua vase spalatoare care contin. d) acid dicarboxilic. solutie cuproasa amoniacala si. d) acetilena. 74*. Z-H2SO4. în exces. Care este compusul ce se obtine în urma reactiei dintre varul nestins si carbune. e) diol vicinal. gazele retinute sunt: a) C3H8. d) X-O2. Z-Zn. e) oxidul de calciu. c) α-dicetona. Y-Ag. La trecerea succesiva a unui amestec de C3H8. Z-H2SO4. b) X-H2O. la 25000C? a) acetilura monosodica. e) X-O3. Y-H2O2 Z-H2O.

78*. c) pentan-octan. b) clorurii de vinil. e) acrilonitrilului. Care dintre urmatoarele perechi de alcani sunt omologi? a) nonan-decan. b) aditie a bromului. 77*. d) aditie a HCl. e) C3H8 si C3H6 . PNA-ul se obtine prin polimerizarea: a) cloroprenului. d) octan-decan. c) aditie a hidrogenului.c) C3H8 si C3H4. 79*. d) C3H8. e) aditie a HCN. 80*. b) butan-hexan. d) acetilenei. În secventa de reactii: . c) acetatului de vinil. Pentru acetilena Cu2Cl2 si NH4Cl sunt catalizatori în reactia de: a) aditie a apei. e) heptan-nonan .

c) reactia cu fluorul are loc în prezenta luminii. 81*. 82. .substanta A este o hidrocarbura. c) 1-clorobutadiena. b) clorura de vinil. b) reactia nu decurge în aceleasi conditii pentru toti halogenii. iar F este un compus organic monoclorurat cu molecula formata din 10 atomi si cu masa moleculara 88. e) 1-cloro-1-butena.3-butadiena. d) acetaldehida. d) 2-clorobutan. stiind ca A este CaO? a) alcool vinilic. Substanta F este: a) 1-cloro-2-butena. e) acetatul de vinil. Afirmatiile corecte referitoare la aditia halogenilor la alchene sunt: a) reactia cu bromul are loc în prezenta luminii. b) 2-cloro-1. Care este substanta H din succesiunea de reactii de mai jos. c) alcoolul etilic.5.

c) este un precipitat insolubil în apa.d) aditia de brom este instantanee si este folosita pentru recunoasterea alchenelor. Alcanii ce pot fi obtinuti prin hidrogenarea unei alchene sunt: a) 2. b) propina nu formeaza acetiluri. d) aditia hidracizilor la alchene nesimetrice nu respecta regula lui Markovnikov. 86. 84. Care sunt afirmatiile incorecte referitoare la acetilura dipotasica? a) are culoare rosie. . 83. Afirmatiile corecte sunt: a) unghiurile de valenta din alcani sunt de 109028'. d) dehidrogenarea alcanilor este o reactie de substitutie. e) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mici decât ale n-alcanilor corespunzatori. e) reactia cu clorul sau bromul are loc în solventi inerti. Alegeti afirmatiile incorecte: a) datorita polarizarii legaturii H-C acid. b) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mari decât ale n-alcanilor corespunzatori. c) alchinele se oxideaza mai greu decât alchenele. 85. atomii de hidrogen din acetilena au caracter slab . e) alchinele prezinta izomerie geometrica. c) cicloalcanii contin în molecula numai atomi de carbon primari. e) are miros neplacut. b) reactioneaza usor cu apa.2-dimetilpropan. d) explodeaza usor.

c) 1-butina + propina + 2-butina.3. e) alilacetilena + vinilacetilena + fenilacetilena. e) alchenele si cicloalcanii. alchinele. c) combustia n-hexanului este un proces exoterm.3-tetrametilbutan.3-dimetilbutan. d) alchenele si cicloalchenele.b) 2. e) 2.3.2. d) din n-hexan deriva patru radicali monovalenti. 89. În conditii adecvate. Au aceeasi nesaturare echivalenta: a) cicloalcanii si alcanii. b) în conditii normale este gaz. c) alcadienele. d) 2-butina + vinilacetilena + 2-pentina. 87. b) acetilena + fenilacetilena + vinilacetilena. Referitor la n-hexan sunt corecte afirmatiile: a) prin cracare conduce la un amestec de opt hidrocarburi. 90. e) din n-hexan deriva trei radicali monovalenti.2. acetilena se poate transforma în: . c) 2. cicloalchenele. b) alchenele si alchinele. 88.3-trimetilbutan.3-tetrametilpentan . d) 2. Care din urmatoarele amestecuri echimoleculare reactioneaza cu aceeasi cantitate de clorura de diaminocupru (I)? a) 1-butina + acetilena + 1-pentina.2.

Afirmatiile corecte referitoare la ciclopentan sunt: a) este o hidrocarbura saturata cu N.=1. d) este un omolog al ciclohexanului. 92. b) sunt insolubili în apa.E. e) ciclopropan. e) prezinta numai atomi de carbon primar. Referitor la alcani. e) punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la alcanii lichizi si solizi sunt: a) au densitate mai mare decât a apei si creste cu cresterea numarului de atomi de carbon. b) vinilacetilena. d) clorura de vinil. b) se obtine prin hidrogenarea catalitica a benzenului. c) au densitati mai mari decât apa. d) punctele de fierbere scad cu cresterea masei moleculare. c) este izomer cu pentenele. care din afirmatiile de mai jos sunt incorecte? a) termenii consecutivi ce difera printr-o grupa metin formeaza o serie omoloaga. 93. b) în molecula alcanilor toti atomii de C sunt hibridizati sp3. e) de la alcanul cu patru atomi de carbon apare izomeria de pozitie. d) au formula generala CnH2n+2. c) sunt insolubili în solventi organici nepolari. 91. . c) etan.a) etena.

d) reducere. b) gaz de sinteza. e) izomerizare. d) piroliza. d) acid cianhidric. la t<6500C. la t<6500C. Metanul poate forma prin oxidare în diferite conditii: a) alcool etilic. la t>6500C. Alcanii nu participa la reactii de: a) oxidare. 97. c) dehidrogenare.94. Industrial. e) piroliza. e) substitutie. la t>5500C. b) piroliza. b) substitutie. astfel: a) cracare. d) oxidare. la t>6500C. Legatura C-H se rupe la: a) ardere. b) aditie. . descompunerea termica a alcanilor se clasifica dupa temperatura de lucru. c) izomerizare. c) formaldehida. 95. c) cracare. 96.

101. b) izopropil. Gazul de sinteza se obtine prin oxidarea cu vapori de apa a metanului: a) în prezenta nichelului. b) au puncte de fierbere mai mici decât n-hexanul. c) sunt în numar de 4. d) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp2. e) propilen. c) hidrocarburi nesaturate ciclice. e) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp3. c) la 13000C. c) propiliden.e) alcool metilic. 98. 100. Radicalii monovalenti ai propanului se numesc: a) propenil. 99. Referitor la izoalcanii cu formula moleculara C6H14 afirmatiile incorecte sunt: a) sunt izomeri de pozitie cu n-hexanul. e) în prezenta platinei. b) omologi. b) în prezenta Pd/Pb2+. Ciclopropanul si ciclobutanul sunt: a) compusi cu formula generala CnH2n+2. d) la 600-8000C. . d) propil.

d) 2-metilbutanul. b) n-pentanul. etena. d) în reactia de amonoxidare a metanului. e) 2. e) sunt solubile în solventi organici. e) au puncte de fierbere mai mari decât n-hexanul. Afirmatiile corecte sunt: a) alcanii reactioneaza prin procedee indirecte cu iodul si fluorul.4-dimetilpentanul. rezulta metan. c) propanul. c) sunt lichide si solide. b) reactiile de izomerizare ale alcanilor au loc la temperaturi de 50-1000C. raportul molar CH4/O2 este 2:3. etan. . propena. în absenta catalizatorilor. 103. d) izomerii geometrici au puncte de topire identice. În functie de structura alchenele pot prezenta: a) izomerie conformationala. 104. Dintre hidrocarburile de mai jos pot forma trei izomeri monoclorurati prin monoclorurare fotochimica: a) n-butanul. 102.d) sunt izomeri de catena cu n-hexanul. Afirmatiile incorecte referitoare la alchene sunt: a) au puncte de fierbere mai mari decât ale alcanilor corespunzatori. b) sunt insolubile în apa. 105. c) prin cracarea n-butanului la 400-6000C. e) reactia de izomerizare completa a n-pentanului duce la obtinerea unui amestec de izopentan si neopentan.

b) izomerie de pozitie. d) 2-pentena. e) propina. c) dicromatului de potasiu în solutie acida. c) izomerie geometrica. c) hexena. Alchenele ce prezinta doua pozitii alil sunt: a) izobutena. Catalizatorii folositi la hidrogenarea hidrocarburilor nesaturate pot fi: . 106. 107. b) 1-butena. b) permanganatului de potasiu în solutie apoasa. e) permanganatului de potasiu în solutie acida. 108. 109. e) 2-hexena. d) izopren. b) pentan. d) izomerie optica. Sunt lichide în conditii normale: a) propena. d) permanganatului de potasiu în mediu bazic. e) izomerie de catena. Legaturile duble >C=C< se pot rupe în prezenta: a) permanganatului de potasiu în mediu neutru. c) propena.

d) acrilonitrilul. 110. d) izopren. b) acidul acetic. e) 2. Alchena care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza o cetona. c) Pt. c) 2. e) Pd. Prin reactia metanului cu amoniac si oxigen (Pt/10000C) se formeaza: a) oxidul de propena. b) butanul. c) acidul cianhidric. 112. d) V2O5. dioxid de carbon si apa este: a) 3-metil-2-pentena. e) apa. 111.a) Zn si NaOH. b) Ni. c) propanul.3-dimetil-1-pentena. Se pot oxida cu dicromat de potasiu si acid sulfuric: a) 1-pentena. e) 2-metil-1-pentena. .3-dimetil-2-butena. d) 3-metil-1-pentena. b) 2-metil-2-pentena.

Care sunt afirmatiile corecte referitoare la izopren? a) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid lactic. b) 2-clorobutadiena.3-butadienei si ciclobutenei sunt: a) prezinta doi atomi de carbon asimetric.113. d) se pot oxida. c) au N.E. în prezenta KMnO4/HO-.2-butadiena. se scindeaza numai legatura σ. 116. d) prin reactia de hidrogenare formeaza izopentan. e) la oxidare blânda. Cloroprenul este: a) 3-cloro-1. dioxid de carbon si apa. d) nu pot da reactii de hidrogenare catalitica. b) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid cetopropionic. b) nu prezinta izomerie geometrica. e) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza 2-metil-butantetrol. 115. d) un polimer important. 114. în prezenta KMnO4/H3O+. c) la oxidare energica. c) prin reactia de polimerizare formeaza poliizopren. e) produsul obtinut prin eliminarea unui mol de HCl din 3-cloro-1-butena. b) sunt rezistente la oxidare. Referitor la procesele de oxidare a alchenelor sunt corecte afirmatiile: a) se pot oxida. = 2. dioxid de carbon si apa. Caracteristicile comune 1. c) produsul de aditie a acidului clorhidric la vinilacetilena. . se scindeaza atât legatura π cât si σ.

d) 2-hexina. b) raportul dintre numarul de atomi de carbon si hidrogen din alchine este 1:1. Alegeti afirmatiile corecte: a) în cicloalcani. Sunt corecte afirmatiile: a) 2-pentina poate reactiona cu sodiu metalic. e) vinilacetilena. Referitor la alchine sunt corecte afirmatiile: a) densitatile alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon.E.3-butadiena. e) atomii de carbon implicati în tripla legatura sunt hibridizati sp2. 117. atomii de carbon sunt hibridizati sp2 ca si atomii de carbon implicati în legatura dubla. c) alchinele sunt izomeri de functiune cu alcadienele. 119. Cu metalele tranzitionale reactioneaza: a) 3-metil-1-hexina. b) punctele de fierbere ale alchinelor sunt mai mici decât ale alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. d) în seria omoloaga a alchinelor punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. . b) 2-metil-1. 118. c) punctele de fierbere ale alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. = 2. alchinele si cicloalchenele au N. e) alchenele sunt hidrocarburi nesaturate aciclice. 120. d) alcadienele. c) etina.e) sunt izomeri de functiune cu 1-butina.

e) reactioneaza energic cu apa. e) calciu. c) acetilena prin oxidare.b) 1-pentina poate reactiona cu hidroxid de diaminoargint (I). prin hidroliza. la 2000C. 124. Acetilena da reactii de substitutie cu: a) clorura diaminocuprica. se poate recunoaste prin reactia cu apa de brom. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura de diargint sunt: a) se obtine din acetilena si hidroxid de diaminoargint (I). 123. d) 1-pentina si 2-pentina se transforma în pentanal prin reactia cu apa. d) se foloseste la identificarea C2H2. b) clorura de diaminocupru (I). 122. d) hidroxid de diaminoargint (I). b) este stabila la încalzire. b) este un compus cu legaturi preponderent covalente. d) este stabila fata de apa. acetilena: . 121. c) se obtine din acetilura monosodica si sodiu.formeaza acid etandioic. Formeaza. cu KMnO4/HO. c) la obtinerea ei se foloseste si clorhidratul de hidroxilamina. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura disodica sunt: a) este un compus ionic. e) 1-pentina. aflata în amestec cu 2-pentina. e) este stabila în mediu apos. c) potasiu.

b) se obtine prin aditia HCl la etena. Raspunsuri: 1. b) acetilura de dicupru (I). în prezenta Cu2Cl2/NH4Cl la 120-1700C. în prezenta HgCl2 la 120-1700C.a) carbura de calciu. c 8. b 6. c 3. b 2. d) nu se poate polimeriza. e) acetilura de diargint (I). b 4. a 9. Referitor la clorura de vinil sunt corecte afirmatiile: a) se obtine prin aditia HCl la etina. b 7. b 11. 125. e) se poate polimeriza. d) acetilura monosodica. c 5. c) acetilura monopotasica. c) se obtine prin aditia HCl la etena. b 10. în prezenta HgCl2 la 120-1700C. c .

e 24. e 32. b 22. b 33. b 28. a 21. d 30. d 20. b 17. c 31. e 13. a 14. e 15. a 25. b 26. e 27.12. a 19. e 18. d 16. c 29. b 23. c 34. d .

c 55. b 45. c 38. b 36.35. a 50. d 39. d 44. d 56. b 54. b . e 40. e 57. b 48. d 46. c 42. e 47. b 49. d 53. c 37. d 41. b 43. d 52. a 51.

e 80. a 79. c 59.58. c 68. c 62. b 75. a 61. d 71. b 77. b 70. b . d 63. a 72. e 78. c 76. c 67. e 69. d 65. e 73. e 60. d 74. b 64. b 66.

e 86. b. e 84. e 83. b. d 82. e . a. b. d 101. c. d. c. c. a. b. d. b. e 94. b. b 90. b. c. d 93. d.81. d 92. b. d. e 102. e 88. d 97. c. a. c. e 98. d 96. a. c. a. c. e 100. c. d 99. d. a. d 95. a. c. a. b. c. a. c. d. b. d 91. e 85. a. e 89. a. a. e 103. e 87.

b. b. d 118. e 109. a. c 123. c. b. e 2.2. e 110. d. c. a. a. b. d.104. e 122. c 121. b. c. e 113. d 124. d 114. c. d 107. c. a. c. c. e 117. d. c. b. c. e 111. a. c. c. b. d 125. c 116. c. d 115. e 112. d. e 108. e 106. Arene . c. e 119. d 105. b. c. b. a. c. d. e 120. b. a.

c) vinilbenzen. benzen. b) benzenul. c) antracenul. naftalina. e) cele mononucleare sunt lichide. Reactioneaza cu clor. d) antracen. iar cele polinucleare sunt solide. Care din substantele urmatoare sublimeaza? a) fenantrenul. d) caracterul aromatic creste odata cu cresterea numarului de nuclee benzenice condensate. . benzen. 2*. în tetraclorura de carbon. 3*. d) naftalina. În reactia de oxidare reactivitatea arenelor scade în ordinea: a) naftalina. b) naftalina. naftalina. c) sunt insolubile în apa. 4*. e) benzen. antracen. e) difenilul. Care din afirmatiile de mai jos referitoare la arene este incorecta? a) sunt hidrocarburi care contin în molecula unul sau mai multe nuclee benzenice.1*. b) caracterul aromatic scade odata cu cresterea numarului de nuclee benzenice condensate. c) benzen. antracen. fenantren. antracen. urmatoarea hidrocarbura: a) toluen. benzen. dar solubile în solventi organici. b) difenil. naftalina.

d) izomerie de pozitie.180C) deoarece: a) are masa moleculara mai mica. c) are numar par de atomi de carbon. e) 5.250C) este superior celui al toluenului (-95. e) o-xilen. . d) C9H10. 7*. Câti monobromoderivati se pot obtine prin bromurarea catalitica a p-dietilbenzenului? a) 2. 6*. c) izomerie de functiune. de carbon hibridizati sp2 care nu sunt dispusi e) toluenul nu prezinta structura plana. d) prezinta numai atomi în acelasi plan. b) are structura simetrica. e) C9H16. 8*. b) izomerie geometrica.2-difeniletan. 5*. c) C9H9. b) C9H18. Derivatii disubstituiti ai benzenului pot prezenta: a) izomerie de catena. d) 3.d) 1. Punctul de topire al benzenului (+5. c) 1. Formula moleculara a arenelor ce contin 9 atomi de carbon si au nesaturarea echivalenta 5 este: a) C9H12. e) izomerie de conformatie. b) 4.

c) C12H10. Despre care din compusii de mai jos se poate afirma ca. c) toate raspunsurile anterioare sunt corecte. poseda un caracter "saturat" pronuntat? a) benzenul. AlCl3 anhidra. c) α-metil-naftalina. AlCl3 umeda. e) benzen si propena. d) sunt delocalizati si distribuiti uniform pe întreaga molecula. e) nici un raspuns anterior nu este corect. d) benzen si clorura de propionil. 12*. b) C14H14. AlCl3 umeda. în functie de reactiile pe care le da. b) benzen si clorura de metil. c) alcool benzilic si clorura de metil. b) fenantrenul. Care este afirmatia adevarata referitoare la distribuirea electronilor π din molecula benzenului? a) sunt cuplati doi câte doi formând trei legaturi duble alternante cu trei legaturi simple. AlCl3 anhidra. Izopropilbenzenul poate fi obtinut prin reactia: a) benzen si clorura de acetil.9*. d) antracenul. Formula moleculara a difenilului este: a) C12H14. b) fiecare atom de carbon are câte un orbital monoelectronic. 11*. AlCl3 umeda. e) naftalina. . 10*.

d) 5. 16*. d) 2-propil-1-fenil-butena. 14*. Fenantrenul are nesaturarea echivalenta egala cu: a) 10. c) 8. Hidrocarbura aromatica C9H12 prin a carei clorurare catalitica se formeaza un singur monocloroderivat este: a) m-metil-vinilbenzenul. c) în prezenta de Ni. la 170-2000C. Reactia de aditie a hidrogenului la benzen are loc: a) în prezenta luminii. 13*. b) p-metil-etilbenzenul. e) benzenul nu da reactii de aditie. c) 1-fenil-3-metil-1-pentena. e) C14H10. d) la temperaturi ridicate. d) 4. e) 9. . c) 4. b) 6. e) 6. b) în conditii normale. b) 3. b) 1-fenil-2-metil-2-pentena. 15*. Câti izomeri ai trimetilbenzenului se pot scrie? a) 2.d) C10H12. 17*. Care este denumirea corecta a hidrocarburii? a) 5-fenil-4-metil-4-pentena. e) 1-fenil-2-metil-1-pentena.

propilbenzen (IV). e) cumen.c) 1.4-trimetilbenzenul. oxilen (III). IV. d) 1.2. Care sunt substantele ce dau prin oxidare. V. e) III. rezulta: a) clorura de benziliden. V. izopren (II). la lumina. c) anhidrida maleica. b) I. d) para-clorotoluen. Prin oxidarea benzenului cu KMnO4/H2SO4 se formeaza: a) acid maleic. Se dau urmatoarele hidrocarburi aromatice: p-metil-etilbenzenul (I). d) IV si V. V. etenilbenzen (III). e) reactia nu are loc.2-dihidroxibenzen. 18*. 21*. V. c) I. Dintre compusii: fenantren (I). II. 20*. b) acid oxalic. III. e) orto-clorotoluen.5-trimetilbenzenul. IV. d) 1. II. cel mai greu da reactii de aditie: . Prin clorurarea metilbenzenului cu doi moli de clor. cumen (IV). acidul tereftalic? a) I. 19*. c) clorura de benzil. IV. p-divinilbenzen (II).3. antracen (V). p-xilen (V). b) feniltriclorometan. ca produs principal.

e) H2SO4. c) cu acid sulfhidric. e) cu amestec sulfonitric. Aditia clorului la benzen are loc: a) în solvent inert (CCl4). c) NaOH. d) la temperaturi ridicate. c) clorul nu se aditioneaza la benzen. . b) HgSO4. 23*. 22*. La clorurarea benzenului se foloseste drept catalizator: a) HgCl2/carbune poros. b) cu acid sulfuros. Benzenul se sulfoneaza în urmatoarele conditii: a) cu acid sulfuric diluat. b) în prezenta luminii (hν). c) III. e) în prezenta AlCl3. 24*. d) cu acid sulfuric concentrat. d) IV. b) II. e) V. d) FeCl3.a) I.

c) un atom de C. se poate realiza cu: a) cetone. Grupa -NO2 este substituent: a) de ordinul II. 28*. b) un atom de N. c) 1. dezactiveaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitia meta. Nitroderivatii sunt compusi organici ce contin grupa -NO2 legata direct de: a) un atom de O.25*. d) derivati halogenati. e) de ordinul II. se obtine: a) 1. . b) acizi carboxilici. b) de ordinul I. 26*. d) de ordinul II. activeaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitiile orto si para. 27*. c) de ordinul I.3-diclorobenzen. b) hexaclorociclohexan. e) alcooli. c) anhidride acide. dar nu influenteaza substitutia ulterioara. dezactiveaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitiile orto si para. Acilarea arenelor. d) 1. Prin clorurarea benzenului. în prezenta clorurii de aluminiu.4-diclorociclohexadiena. în prezenta FeCl3.5-triclorobenzen. e) monoclorobenzen. activeaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitia meta.3.

e) un atom de X. IV. c) nitrarea arenelor cu acid azotic diluat. III) benziliden. Alegeti radicalii aril dintre: I) p-fenilen. e) grupele -COR. d) grupele -NR2. Substituent de ordinul II este: a) grupa -SO3H. b) grupa -NH2. d) nitrarea alcoolilor cu acid azotic. II) vinil. b) grupa -CONH2. d) grupele -NHR. Nitroderivatii se pot obtine prin: a) nitrarea arenelor cu amestec sulfonitric. e) grupa -CH3. VI) o-tolil: a) III. 29*. 30*. V) hexil. Substituent de ordinul I este: a) grupa -NO2. 32*. c) grupele -CH2X.d) un atom de S. III. 31*. e) nitrarea arenelor cu acid azotic concentrat. . b) II. V. IV) α-naftil. IV. b) nitrarea alcanilor cu amestec sulfonitric. c) grupa -CN.

Se trateaza benzenul succesiv cu 2 moli de clorura de acetil.6-benzendisulfonic. Hidrocarbura cu formula moleculara C12H18. 33*. IV. Prin nitrarea acidului benzensulfonic. e) 7. la un raport molar acid benzensulfonic:acid azotic = 1:2. d) acid 3. c) acid 1-nitro-2. e) acid 1-nitro-3. c) 4. e) p-dietilbenzen. b) 2. 35*. Numarul arenelor izomere cu formula moleculara C10H14 ce formeaza prin oxidare la catena laterala acid o-ftalic este: a) 6. V.5-benzendisulfonic. b) p-divinilbenzen. Produsul de reactie se reduce cu borohidrura de sodiu. obtinându-se: a) o-divinilbenzen. VI.6-trimetil-izopropilbenzen. c) 2.c) IV.4. se obtine compusul: a) acid 3-nitro-benzensulfonic. e) I. b) acid 5-nitro-benzensulfonic. d) 2.5-dinitro-benzensulfonic.5-trimetil-n-propilbenzen. c) o-dietilbenzen. d) m-divinilbenzen. b)3. 34*. VI. apoi se deshidrateaza.4. 36*. III.6-trimetil-n-propilbenzen. cu 4 atomi de carbon primari.4. II. d) I. . în prezenta clorurii de aluminiu. care prin substitutie catalitica formeaza un singur derivat monosubstituit este: a) 2.

. 38*.d) 2. b) III si V. Care este hidrocarbura cu formula C10H14 ce contine un centru de chiralitate si care prin oxidare cu permanganat de potasiu si acid sulfuric formeaza acid benzoic? a) izobutilbenzen. e) 2. etilbenzen (II). 39*. e) clorura de etil. d) 2. b) clorura de acetil. 40*. Care dintre compusii de mai jos poate fi folosit în reactia de acilare Friedel-Crafts? a) clorura de alil. antracen (V). c) sec-butilbenzen. 1-butena (III). La sulfonarea etilbenzenului rezulta: a) acid m-etilbenzensulfonic. Alegeti compusii ce se pot oxida cu dicromat de potasiu în mediu acid: cumen (I). b) tert-butilbenzen. ciclobutan (VI): a) II si VI. butan (IV). e) 4-metil-n-propilbenzen.6-dimetil-tert-butilbenzen. c) clorura de vinil.3-dimetil-etilbenzen. e) III si VI . d) clorura de n-propil. d) IV si VI.4-trimetil-izopropilbenzen. c) I si II. 37*.3.

b) numai acid o-etil-benzensulfonic; c) numai acid p-etilbenzensulfonic; d) acid o-etil- si p-etilbenzensulfonic. e) acid o-metil- si p-metilbenzensulfonic. 41*. Etil-fenil-cetona se obtine, în prezenta AlCl3, în urma reactiei dintre: a) benzen si clorura de acetil; b) benzen si clorura de propanoil; c) benzen si clorura de propil; d) benzen si propena; e) benzen si clorura de etil. 42*. Prin introducerea a doi substituenti, X si Y, pe nucleul unui alchilbenzen, C 6H5R, vor rezulta: a) 7 izomeri; b) 6 izomeri; c) 8 izomeri; d) 10 izomeri; e) 4 izomeri. 43*. Difenilmetanul se poate obtine prin reactia de alchilare Friedel-Crafts dintre: a) benzen si clorura de benzil; b) benzen si clorobenzen; c) metilbenzen si clorobenzen; d) benzen si clorura de metil; e) benzen si clorura de benziliden. 44*. La hidrogenarea completa a fenantrenului, raportul molar fenantren:hidrogen este:

a) 1:5; b) 1:7; c) 1:1; d) 1:6; e) 1:4. 45*. Antracenul si difenilul sunt hidrocarburi aromatice: a) polinucleare cu nuclee condensate; b) polinucleare cu nuclee condensate sau izolate; c) polinucleare cu nuclee izolate; d) policiclice condensate; e) polinucleare cu nuclee izolate. 46*. Compusul ce se obtine prin reactia nitrobenzenului cu acidul sulfuric, la un raport molar 1:1, este: a) acid o-nitrobenzensulfonic; b) acid m-nitrobenzensulfonic; c) acid 1-nitro-2,4-benzendisulfonic; d) acid 1-nitro-3,5-benzendisulfonic; e) acid p-nitrobenzensulfonic. 47*. Referitor la oxidarea antracenului, este incorecta afirmatia: a) oxidarea se face cu dicromat de potasiu si acid acetic b) pozitiile cele mai reactive sunt 9 si 10; c) se oxideaza mai usor decât naftalina; d) se oxideaza mai greu decât naftalina; e) se formeaza antrachinona. 48*. Prin oxidarea acetatului de o-crezil, urmata de hidroliza, rezulta: a) acid m-hidroxibenzoic; b) acid o-hidroxibenzoic; c) acid benzoic;

d) acid p-hidroxibenzoic; e) acid ftalic. 49*. Care din urmatoarele amestecuri de substante nu decoloreaza solutia bazica de permanganat de potasiu (KMnO4 /HO-)? a) acetilena si benzen; b) etena si etan; c) acetilena si etena; d) etan si benzen; e) benzen si propina. 50*. Câti izomeri aromatici corespund formulei moleculare C8H10 (I) si câti dintre acestia dau prin oxidare cu KMnO4/H+ acizi policarboxilici din care se pot obtine anhidride acide (II)? a) I = 3 si II = 1; b) I = 4 si II =2; c) I = 4 si II = 1; d) I = 5 si II = 1; e) I = 5 si II = 2; 51*. În succesiunile de reactii de mai jos:

E este o hidrocarbura nesaturata, iar G este o hidrocarbura ce contine 92,3% C si are masa moleculara 104. Care sunt substantele A si K? a) A-toluenul, K-o-nitrotoluenul; b) A-etilbenzenul, K-m-nitroetilbenzenul;

d) 2-metil-etilbenzen. e) este insolubila în solventi organici. 53. c) orto-dimetilbenzen.3-dimetilbenzen. b) orto-xilen. b) clorura de benzil.5-trinitrobenzenul. b) are caracter aromatic mai slab decât benzenul. e) clorura de benziliden.3. K-nitrobenzenul. e) 4-metil-etilbenzen. În legatura cu naftalina afirmatiile adevarate sunt: a) are proprietatea de a sublima.c) A-o-xilenul. c) are caracter aromatic mai puternic decât benzenul. d) clorobenzenul. 54. d) este insolubila în apa. stiind ca A este primul termen din seria alcanilor care este substanta E? a) toluenul. c) difenilmetanul. e) A-benzenul. . 52*. d) A-benzenul. Care din denumirile de mai jos sunt corecte? a) 2. K-1. K-m-nitrotoluenul.

Care sunt afirmatiile corecte referitoare la benzen? a) se foloseste la obtinerea de medicamente. e) se realizeaza cu alcooli. d) este o hidrocarbura saturata cu doua cicluri condensate. b) este o reactie de substitutie. b) se foloseste în industria maselor plastice.55. e) clorura de fenil. 57. 58. d) se realizeaza cu derivati halogenati cu reactivitate normala sau marita. d) clorura de n-propil. b) clorura de benzil. Referitor la alchilarea benzenului. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la tetralina: a) se obtine prin aditia clorului la naftalina. în prezenta acidului sulfuric. Care dintre derivatii halogenati de mai jos pot fi folositi în reactia de alchilare Friedel-Crafts? a) clorura de alil. c) clorura de vinil. c) este o reactie Friedel-Crafts. în prezenta clorurii de aluminiu anhidra. b) se obtine prin hidrogenarea totala a naftalinei. 56. . alegeti afirmatiile corecte: a) se realizeaza cu izoalcani în prezenta clorurii de aluminiu anhidra. d) se foloseste la obtinerea cauciucului sintetic. c) se foloseste ca materie prima la obtinerea cloroprenului. c) se obtine prin oxidarea naftalinei. e) este o hidrocarbura aromatica cu catena laterala.

59. e) acilarea. b) substitutia. 61. d) toluenul. b) xilenii. Care dintre reactiile de mai jos pot fi date de toluen? a) oxidarea. Sunt hidrocarburi în stare de agregare solida: a) fenantrenul. e) naftalina. c) antracenul. e) -CH2R 60. d) alchilarea. c) -CONH2. Referitor la benzen si toluen sunt adevarate urmatoarele afirmatii: a) punctul de topire al toluenului este mai mare decât al benzenului. b) sunt lichide. c) sunt solubili în apa. 62. Substituenti de ordin II sunt: a) -COOH b) -CHO. d) -CH2NH2. c) polimerizarea.e) se foloseste ca insecticid. .

d) clorura de acetil. e) sunt solide. Hidrocarburile aromatice cu mai multe nuclee benzenice condensate au urmatoarele caracteristici: a) sunt lichide. e) hexil si benzil. b) α-naftil si o-fenilen. Afirmatiile incorecte sunt: a) radicalul monovalent la catena laterala a toluenului se numeste tolil . e) etena. b) clorura de etil. d) benzil si benziliden. 65. c) propena. c) β-naftil si p-fenilen. b) dau reactii de substitutie mai greu decât benzenul. c) caracterul aromatic este mai slab decât al benzenului. d) se oxideaza mai usor decât benzenul. 66. 63. 64.d) sunt solubili în solventi organici. Sunt radicali aril: a) fenil si o-tolil. e) punctul de topire al toluenului este mai mic decât al benzenului. în prezenta clorurii de aluminiu umede. Omologii superiori ai benzenului se pot obtine. . din benzen si: a) clorura de metil.

c) toluenul. c) sulfonarea arenelor se face cu amestec sulfonitric. Printr-o reactie Friedel-Crafts se pot obtine: a) aldehida benzoica. 68. c) radicalul divalent la catena laterala a toluenului se numeste benzil. d) o-xilenul. e) radicalul monovalent la nucleul aromatic al toluenului se numeste tolil. . c) acetofenona. Care sunt afirmatiile incorecte? a) acilarea arenelor este o reactie de substitutie. b) cumenul.b) radicalul monovalent la catena laterala a toluenului se numeste benzil. Hidrocarbura aromatica mononucleara cu 8.7% H din succesiunea de reactii de mai jos este: a) metilbenzenul. e) m-xilenul. b) p-xilenul. d) nitrarea arenelor este o reactie de aditie . e) etilbenzenul. b) alchilarea arenelor cu alcooli se face în prezenta AlCl3 umeda. d) radicalul divalent al benzenului se numeste fenilen. 69. d) toluenul. 67.

5-trinitrobenzenul.5-trinitrobenzenul. e) substituentii de ordinul II au în structura lor cel putin o legatura π.3. 70. b) 1. Prin nitrarea benzenului. Alegeti afirmatiile incorecte: a) substituentii de ordinul II au în structura lor numai legaturi σ. c) -SO3H.3-dinitrobenzenul. d) -NH2. c) 1. în prezenta luminii. b) -OH.2. se pot obtine: a) nitrobenzenul. activeaza nucleul benzenic. d) 1.4-dinitrobenzenul. c) substituentii de ordinul I. e) 1. . Prin clorurarea toluenului. c) clorura de benzil. e) -OR. 73. se pot forma: a) feniltriclorometan. b) substituentii de ordinul I orienteaza noul substituent în pozitia meta. b) o-clorotoluen. dezactiveaza nucleul benzenic. 72.e) acilarea arenelor este o reactie Friedel-Crafts. cu amestec sulfonitric. cu exceptia halogenilor. d) substituentii de ordinul I. 71. Substituenti de ordinul I sunt: a) -NO2.

conduce la antrachinona. e) p-clorotoluen. 74. 76. . prin nitrare cu amestec sulfonitric. d) oxidarea antracenului cu dicromat de potasiu. c) benzenul. c) reactiile de aditie decurg mai usor la naftalina decât la benzen. b) etina. Alegeti dintre compusii de mai jos pe cei care. e) p-xilenul. e) aditia clorului la benzen are loc în prezenta FeCl3.d) clorura de benziliden. b) o-xilenul. d) difenilul. Acizi ftalici se pot obtine prin oxidarea: a) toluenul. e) etilbenzenul. 77. 75. b) nitrarea benzenului se face cu acid azotic diluat. d) 1-butina. Referitor la oxidarea omologilor benzenului afirmatiile incorecte sunt: a) se face cu permanganat de potasiu si acid sulfuric. conduc la nitroderivati cu grupa functionala grefata la un atom de carbon tertiar: a) clorobenzenul. c) toluenul. Afirmatiile incorecte sunt: a) benzenul se oxideaza cu permanganat de potasiu în mediu acid. în prezenta acidului acetic.

c) prin oxidarea naftalinei cu O2/V2O5 la 3500C se obtine anhidrida ftalica. c) 1. b) reactiv Fehling.4-dimetilnaftalina. 78. d) naftalina are caracter aromatic mai pronuntat decât benzenul. b) naftalina se hidrogeneaza mai greu decât benzenul. d) reactiv Tollens. c) oxigen atomic provenit din sistemul oxidant KMnO4/H+. d) m-divinilbenzenul. e) 1. 80. e) se face cu dicromat de potasiu si acid sulfuric.E = 7 sunt: a) α-nitronaftalina. c) conduce la formarea de anhidride acide. e) oxigen molecular si catalizator V2O5. e) naftalina se oxideaza mai greu decât benzenul. are loc la atomul de carbon direct legat de nucleul aromatic. În functie de structura oxidarea arenelor se poate face cu: a) dicromat de potasiu si acid acetic. În legatura cu oxidarea la naftalina. la temperaturi ridicate. Hidrocarburile aromatice cu N. 81. b) stirenul. 79. Afirmatiile incorecte sunt: a) prin nitrarea naftalinei cu amestec sulfonitric se obtine α-nitronaftalina.4-dietilnaftalina.b) în cazul catenelor laterale mai lungi. care sunt afirmatiile corecte? . d) se face în prezenta V2O5.

în comparatie cu benzenul.E.E. c) are caracter aromatic comparabil cu al benzenului. b) în pozitiile 1. b) are caracter aromatic mai slab decât al naftalinei. c) cu dicromat de potasiu si acid acetic. e) cu reactiv Fehling. e) duce la formarea antrachinonei. Afirmatiile incorecte referitoare la tetralina sunt: a) se obtine prin hidrogenarea totala a naftalinei.10. = 5. c) decurge mai usor. în comparatie cu benzenul .4. d) are N. d) cu reactiv Tollens. e) are N. d) decurge mai greu ca la antracen. b) duce la formarea acidului tereftalic. Raspunsuri: . = 2. 83. Antrachinona este rezultatul oxidarii antracenului: a) în pozitiile 9.a) decurge mai greu. 82.

a 17. d 10. e 12. c 13. d 22. d 3. b 16. d 23. b 21. d 18.1. c 15. c 6. d 4. a 19. e 20. d 9. b . c 5. a 11. e 14. b 8. d 2. d 7.

e 33. e 26. a 30. b 39. a 44. d 41. b 37. c 38. d 43. c 27. d 31. d 28. a 32. c 29. b 46. b 45. b 40. b 42. d 34. b .24. b 35. d 25. d 36.

b. d. e 54. e 65. e 61. b. d 55. b. b 49. c. d.47. a. c. b. d 58. d . d. a. a. a. b. d. c 64. d. c. d. a. b. c. d 50. d 48. b. c. b. a. b. e 69. c. a. e 56. e 52. e 63. b. e 66. b. b. d 57. e 59. c 68. e 62. c 60. a. d. c 51. a. c 53. c 67. c. c. a. b.

e 76. d. c. c. d 82. d. b. b. a. e 78. a. c. e 77. e 81. a. c. c. e 72. a. d 74. d 73. e 83. d. c . c. e 75. b. b. a. a. e 79. e 71. e 80. d. b. a. a.70. b.

47:7.47 . 70:9. . / 0   97209-0303:  97209-0303:  .474209.47494:03 .70../0-03/03 10397. / 0 . .209-0303::.47:7.7.:203  !73.:/424/0.3  .47494:03  4794 ./0-03 5.:23.47:7. .

708:398:-89.397. . . !734/.7-:7. / 0 ..70:/..94.  //74-0303  70.$ 8014720.:203 ' ..425:8103.704.... .0/..700/74.9.-0303::.. .0. .70.2.03 ' .3:.3-0303 4 03 5745-0303 ' 5 03 ' .02. / 0  ' '  '   ' ' '8'  ' '  3970.574/:8 573.70.39703 45703 0903-0303 ...:3 .9/0.3/7/.  ...05 209 09-0303: 5 /./4./90 .70 .  $0/.:5734/.3900.9.5./:907019.0.::72./2.742.

.47:7. / ' 0 '  . .70. ..947 . .-0303::8014480890/7059. / 0 ...9.

.-0303 . ..43/9 .47:3:80..9  ..-0303. ..9:77/. 0   $ /9.43..0393079  L3570039.L3:72.700..902507.9 .90  L3570039.94../8:1/7./:./9430./8:1:7.:23   . ..47::.  0303:808:1430.:.:.7-:3054748 $   ....:.704./8:1:748  .8:14397. / 0 L384.0397.20890./8:1:7.:. ..:. / 0 .

/ 0 ..73:31:0390.40.   97. :3. /047/3: /.3:.9... /  /.:9074.403..  /. ...474. .  /047/3: /0.: .7.9  ./03. 3:.43937:5.7.:3..L3549.9.8470390.3:.9.9/0 974/07.9..474.0: -0303. :3.0.474-0303 .0:-0303.3/7/0.0./0 /07...09430 .0.8:-899:9.  .-0303:: L3570039.47:7.L354904794 85.3 ....3:.0..703047 L3570039..8470390..70.474-0303  .. !73.. /0 47/3:  .0.942/0 .7-4.942/0 . .0:-0303.98:39.474-0303 0 2434.8:-899:9..9.47:7/0...L3549. 8:-899:9. 0./70.7.8470390..9. L3 5490 4794 8 5.8:-899:9..942/0 . / 0 /047/3: ..425:847.3.9070.209.44 08908:-899:039 7:5.40....8:-899:9.70. ..0 804-930 . 8 470390.0.209.:23: 8054. /047/3: /0..0:-0303.

/ :3.0397./:.3  -03/03 ' .942/0$ 0 :3.43...:.70.70.:.4447..  7:5.20890. ...703047.347./.:. $  7:5.   009 7.  7:500 7:500 #  7:5.9  $:-899:039/047/3:0890 .. 7:500 #  7:500 #  $:-899:039/047/3:0890 .703047.397. .7 /3970  5 10303  .70. / 0 7:5. ..9 / 397..703047.70..:.49.20890...942/0  974/07. / 0 7:5. 397. 0 397. 397..70.8:14397. . .8:14397..49.9805494-930573 ./.././.  7:5.:.49.

 ' '  ' . 3.19 ' 0' 4 94 .

/0.:24/0.7..942/0..14720. / 0  !73397..903. ..907../::-03038:143.:. . .:1472:..7:....:37.:383:7/07.70. 4-933/: 80 .:23: !74/:8:/070.0890 ..09 L3570039...49./ /3974 -03038:143.70573 8:-899:90.  ./ 3974 -03038:143./084/: .5734/..7./ 3974 -03038:143./4 19.014720.924348:-899:90890 .3-0303 5 /.3-0303  5 /09-0303  :2....  /74.7.425:8: ..-0303:8:.5480/08/7.70304742070.47:7.7-43572. ...  . .9... ...:.908070/:.   97209 3 5745-0303  97209 3 5745-0303   97209 45745-0303 ./-03038:143.. / 0 4 /..70.. .547924.47:7/0 .. .7-:7.. / 0 ' ' '    ' '  $097.:../ 3974  -0303/8:143.0.:-474/7:7. / 0 ..240. .. 804-930.7 ./ 3974  -0303/8:143.90.9.08./ .:1472:.240.. ..90.3-0303  4 /09-0303 2 /..

09  . .09-0303::70:9.. / 0 8' 8'  8 '8'  8'  ./.7070/0 7.. .70.70 5734/..43930:3.3 .9..47:7./8:1:7.9./0./03 5745  .8:8./0.:1472:.9/0549.9/0549..70/3970.7..0805494/.3 ' . ..47:7. ..0397:/0.3 ' .03 ' . ... . .4-:9../-034.7-:7../0.3.:203  09-0303  -:903.700890/74.742.397..908. -:9./2 09-03038:143.4854... -:9-0303  /209 09-0303  209 3 5745-0303  009. .0.3. / 0 4-:9-0303 9079 -:9-0303  80./0.8:L320/:.425:8/02.14720. / 0 .47:7.:/./ 0   97209 45745-0303  /209 9079 -:9-0303  .90114489L370.:5072.47:7.425:8.198 .47:7.70./009  .8:143. ..

/ 0 3:2.70..-0303 # ...42509.070.  .47:7.. .39703/74030890 . .7103. / 0 4207 4207  4207 4207  4207  103209./0209  -03038.70./05745 -03038574503.  -03038... / 0 -03038./4 09 -03038:143. ./4 09 85 09-03038:143.5479:24.. /4 8:-899:039  8  50 3:./0.804-930 L3570039. / 0 -03038.7070/0 7.9.47:7. 3:2./05745.103.474-0303 -03038.34  -03038../0.47:7.4770:9. ./5 09-03038:143.3:8054.90/3970 .47:7./7403..0: :3: ./0-03/03  .09 -03038./0-03 -03038..474-0303  209-03038.  9 103 .... .198/3970 .39703:: 7. L3:72./4 209 85 209-03038:143. ../009  !73 3974/:.0943.904-93057370.47:7.47:7.47:7..

19.:3:. / 0  397.0 .9.3.70.70 :72.19.004.93.70..8:8.002. .908..:37.90  425:8:.70.0804-93057370./ 3974  -0303/8:143.397./ 3974  -0303/8:143./:8:1:7. 5490.9/0549.742. .09.0.../-034.70..0. .:3:../2 3974-03038:143.172. ..43/038.9.. / 0 4/. 543:.70.2.  ./4 /74-034.343.09. 0 .7 0890 .00. ..70...0..00.2./2 /74-034. .742. . / .  8014720..43/038.90 ..9::/04 ..0. 70:9. ../. 804/0...:3:.543:./4 3974-03038:143...:/./0/74.0. .:. 543:.0. ...03:: 08903..90 / 54.70..03:8/103:8:39/74..004.5479 24.:4.9.3974-0303::.470. .9.9.9.3./5 3974-03038:143.7-:7.  !734/..70..397.801.  #0107947.:847/0. ..08:398  804/0..:3:.70:/0..43/038. ..93.90 0 543:.90 .4/.

 .4470. -..390 3: /0..70 /3 :72.  .9/0549.../19. /0 5072./ 0 ..3.94..20890.8: 3 .3.700 ./5 /74-034. 84:9.:7 /0 8:-89.

.70. .742. /.  94207...089.:5734/.70  8. .9. / 09.38-0303 0 -0303857453.80903.8-0303 .809. .47085:3/1472:0240.:.0903.:3 .9/3970..0903.3 .0903.

7-:7..702. . . 8 / 8 0 8  38:.70805494-930.48  08904/74.9/02.0.43930 8 .9../0  .9:7.3/7/0.  94:03: 4 397494:03: 09-0303: 2 397409-0303: ..54....8 .:.7.8.708:398:-89. .08:30/070.7-:7.. 8 ../3.39008 .240..708904/74.7-4.308.

742.470.9.  0890384:-.7.908:39 .9:7.70.8..39.742.907./0-03/03  .5:9073../0..3.L384../0. 4794 /209-0303 / 209 09-0303 0 209 09-0303  30.:3.. / 0 94:03: .2.  /209-0303 . .3. / 0  4 03:   973974-0303: -0303: 3974-0303:  -0303: 2 397494:03:  893/.47:7..-/0.9-0303:  .907./0. .4794 03 .70.90.2. .3: ./0-03  /103209.9-0303: 0890384:-.7008908:-89.5.....488:39.705745709.L3.7.. .47:7..90.70/3/03:270/02..9.03947.90 . .474-0303:  .0890572:907203/3807.7.172. / 0 .19.8:-2.347.

...48549114489L370.47:7/0.172. #0107947..47:7.0  8014480890.19.:.0. ./0103  009.198 .::83909.4-93070.9 ./::8:1:7.9/02.403.3.3..172..47:7.742./03 5745 0 .-0303:: .79.19.70.470.3L3570039. .9 ...: /07.:7..9. 804-930573/7403./0.30 08904/74.90/08:-899:90  0890470.80475.:.7070/0 7. / 8014480890.70.9...9070/0 7..70.3. ..9.3/7.:. .198 80 70.907010794.:4.47:7/0.4-93070.  .172.89..90..9070572.9.4745703:: 8014480890.47:7.19.0../0.-0303 ....9097.4-93070. L3 570039.2.90 .47:7.44 L3570039.949.70.. . / 0 8070.20390 8014480890L33/:897.:23:.3. . 0890470. ./0. ./020/.9:7.7-:7.907010794.. 8070...  ./0-03 ...470.9.90.47::.708:39. / 0 804-930573.903.:/4:./9..907.: 2.30  804-9305734/.....0.8......70.3 / ..403..70/3970/07.90  08904/74...470.009.....90 3472.: 70.:. .43/038.9..:23:.903.3.2.47:7. 8.3/7..7-:7.

70/397070.9:/094570. .03: / 94:03: 0 3.70.70. 103.0 8014480890.90:72.172.39703: ./  $:-899:039/047/38:39 . . .485491/. 5:3..70.8:-899:9.-0303:: ..19.-0303894:038:39. / .70/0.2.  #0107947.7.94:03::08902.700.9.7084/. 0 ..70/0.90/094:03 .70.  ..03 . 8:3984:-L3.380./0.8:39. .90/02.7-:7L389.70. .   .5....9. 54207.9 ..94./0 .397.  /  0 # $:39/74.  .. 4/.3.

94:03::08902../0.-0303::  $:397.9:/094570.. 0 5:3.2.3.9.7 ./ 8:3984:-L384./. 10384 94 .03947..

/009 .907:....907.:2.. / .-0303::805494-930 L3570039.-0303:: / 804/0. ..742.. 574503...7.  172. .700 .::72.1985 10303 / -038-03/03 0 08-03  /74... 8:39..00-0303.-/0.47:7..47:7/0.7.2.:23::20/0 /3 -03038 .0.742.09 0 0903.90.9.9-0303: 0 8:3984/0  2448:50747.903.2:903:.7-:70.:2434./. 3./0. .0.039./0209 .43/038.47:7.:70.47:7.9.903..8... × 3.94.08902.908:39 .1984 10303 .90789.70:/0././0 .94:03::803:2089094 .9-0303: ..9.:847/0.. 7.9/08:-899:902.470.

.7.90/0..0:..039....039. ..-0303::803:2089010303 0 7.903..039.0.. 94:03: / 4 03: 0 2 03:  !7397 470. 209-0303: .70..:2434... 8:143..9070/0 7.903..70../.9. 7...94:03::803:2089094  /74...90/08:-899:90 .44801.70. ..-034.470.94:03::803:20890-03 ..9/02...24343:..:/.0..94:03::803:20890-03 / 7..:/. .172. .90 .708:39.703047801.7030470890470.../0/..907./070.08:30.:...48 0890 .8:14397..:203: .9.7.: /38:../..703047.09410343./90 .7030470890470..5 03: ..039...742. / 397.3:.:.:2434. / 94:03: 0 09-0303:  .742.7-:7...:20/..903.0L3570039./. ./.70.198805494-930 ...20890.907..

:0.9:7.7030470890470. . .40347 .20890.47:7. . 805494-930 .0:-0303.209. 0 8:-899:039/047/3:.9:7ƒ .-0303:: .. 10397.0.172.9070/0 7.0 . .9:7.198  !73397..473:2.. 8:-899:039/047/3: .9. 8:-899:039/047/3:.47494:03 .9:7.4 .47.3 ...  973974-0303: /  /3974-0303: 0  973974-0303:  $:-899:039/047/3:8:39 .90 .:L3897:.34:8:-899:039L3549.  !73.9.:23 805491472...:.70.8:14397.  ..05:9340.474209.470.0.70.0.0:-0303.059. /3974-0303: ./0-03 .. / 8:-899:039/047/3: /0.94:03:: L3570039.3:.70. 3974-0303: .:L3897:. $ /  0 #  009..3:.8:-899:039/047/3:470390.903.47:7.

:72./0-03/03 0 5 .4 03: . -0303:804/0..3.908:39 .3974/07.70...474-0303: ...7-439079.0  009/3970.425:8/02.70 573397.L3570039.9/0549.-0303::801.397. 801. . 0 09-0303:  #0107947.8: L3570039.:/.424447-0303::....397.20890..093.343.47:7.0.9./0.90/0.19.:7:5.. 0 ..8:8.4/.. .172.943.3.47::...903.:3.70. 70.-0303 / 4/.9.70.397.03::.470.9/0549.0.:5072.47494:03  . 94:03: / -:93..701./ .470..8:L320/:.:847.70.805494-9305734/..0.70.3.7 .3.9 .1:3.-0303.43/:.0...9/0549. -0303: / /103: 0 5 03:  172.49.908:39 .903. 94:03: ./8:1:7. ./ .:. .:.09.3. ./90/0.. .4850.43/:./:.8:14397.942/0.19..9.:5072.742. ./9.3..704././::.

30.742.393 / 70.70.901.1472.90.02./0 / 801.470..903047.09.. 403.9/03:.8:14397.8:8.574.03 .19.704./.3..0: .90/0897:.7-43/70.0..20890...942:/0.907.742.:/.9.942.903...:3 ...9:7.: .:..70.0.0L3570039.70.70.L3.947' 172..039/388902:4/.908:39 .' 0 801.804-930. /.9.4/.43/:.8:8.  31:3.742..:.7030478054.9.%4038 0 403240.. .9.:.../0. 573397.3/7/0.9/0549.0../8:1:7.78.9/0549. .. .

19.80/74030.9-0303: .3. . 39743. 5734/.19.70..19.3.30.2.70:/0.: .3.3.

.3/7/.' . 804-930.19. ..

 .804/0.9. ..3.2.5743:39.9/0.902507...: 8:39 .742.2.0.9.90 / 3.3.70.19..9-0303: 0 3.19.907.70:/0..742.9:77/.9-0303:  /74..7-:70.7.

3.708:39.3. 39743. .3-0303: 0  /2093.90 .:4/. ..172.19.9:7.470.90.19.19.19.  30.  /093..89703: .3.70.3..3. / 2 /.

.7. /0...:847 L3.19.1472.343.907010794.%4038 0 .425.397.:702.90.2.-/0.. .3430  172.03 #.:70.70:..397.70.3..19. / . ..8.8:39 ../::907019.70.7..:70.70./..8:8.7.470...70. /0. .9..:702.. L35490  .:/.7...907.85:38:7 .:-0303: .7.:-0303: / /0.70.09.907.903..70  0 .742..70   397.425.70.9097.9.425.03 0 /:.742.089070:9.7.949..-..70: L3..:702.-0303:: / .03:: .0..:.90...9.742.9:4/.30 .30 .9/0549.L35490 . 804-930573/7403./:.397.1472.3.0.3.9.9.

 / - / / . 0 - / / - . / / / . 0 . . 0 . / . - .

 - - / - / . / . . / . / 0 . - - - . 0 / - / - .

 . / 0 . . . 0 .. / - / . ... . / . . .. / 0 . ./ . / 0 . 0 . ./ .. 0 . / ./ 0 . . / 0 ./ 0 . . .. . .. ../ 0 .

./ 0 . / . / 0 . .0 . . . . . / . . 0 . . / 0 .0 ./ . 0 . ./ 0 .0 . 0 .