P. 1
Exercitii Hidrocarburi

Exercitii Hidrocarburi

|Views: 1,675|Likes:
Published by Alex Babeu

More info:

Published by: Alex Babeu on Sep 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

Hidrocarburi

2.1. Alcani, alchene, alcadiene, alchine
1*. Care din urmatoarele afirmatii este incorecta? a) alchinele prezinta izomerie de catena, de pozitie si de functiune; b) formula moleculara a alchinelor este CnH2n+2; c) alchinele au proprietati asemanatoare alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon; d) acetilena este partial solubila în apa si are caracter slab acid; e) flacara oxiacetilenica obtinuta prin arderea acetilenei este folosita la taierea si sudarea metalelor. 2*. La încalzirea n-hexanului în prezenta clorurii de aluminiu, prin transformare completa, rezulta: a) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; b) 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; c) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; d) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan; e) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan. 3*. Oxidarea cu dicromat de potasiu si acid sulfuric a unui amestec echimolecular de alchene izomere posibile, duce la obtinerea unui amestec de acid acetic, acid propionic, acetona, metil-etil-cetona, acid butiric, acid izobutiric, dioxid de carbon si apa. Formula moleculara a alchenelor este: a) C4H8; b) C5H10; c) C7H14; d) C6H12; e) C4H6.

4*. Halogenarea fotochimica a metanului cu un amestec de clor si brom conduce teoretic la obtinerea a: a) 2 compusi micsti; b) 5 compusi micsti; c) 6 compusi micsti; d) 4 compusi micsti; e) 3 compusi micsti. 5*. Care este numarul de cicloalcani cu formula moleculara C5H10 ce contin în molecula un singur atom de carbon tertiar? a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) nici unul.

6*. Pentru alcanii este caracteristica: a) izomeria de functiune; b) izomeria de catena; c) izomeria geometrica; d) tautomeria; e) izomeria de pozitie. 7*. Numarul de izomeri ce corespund formulei moleculare C8H18 este: a) 16; b) 15; c) 18; d) 14; e) 17. 8*. Câti izomeri corespunzatori formulei moleculare C6H14 contin atomi de carbon cuaternar? a) 1; b) 3; c) 2; d) 4; e) 5. 9*. Cantitatea cea mai mare de agent oxidant folosit la oxidarea energica a alchenelor este consumata de: a) R-CH=CH-R; b) R-CH=CH2;

10*. Denumirea incorecta este: a) 2,3,3-trimetilhexan; b) 2-etil-2-metilbutan; c) 2,2-dimetillhexan; d) 3-etil-3-metilpentan; e) 2,2-dimetilbutan. 11*. Alegeti hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare fotochimica formeaza 4 izomeri monoclorurati: a) n-pentanul; b) 2-metilpentanul; c) 2-metilbutanul; d) izobutanul; e) neopentanul. 12*. Câti radicali monovalenti se pot obtine din alcanii cu cinci atomi de carbon în molecula? a) 4; b) 5; c) 6; d) 9; e) 8 13*. Câti radicali divalenti se pot obtine pornind de la butan? a) 6; b) 5; c) 4; d) 2; e) 3. 14*. Câti compusi monoclorurati se pot obtine prin clorurarea fotochimica a neopentanului?

Hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare la lumina formeaza doi izomeri diclorurati este: a) izopentan. c) 5. c) numai cu bromul. c) au densitatea mai mare decât unitatea. e) 2. Alegeti afirmatia corecta referitoare la alcani: a) legaturile C-H sunt nepolare. 17*. b) izomerie geometrici. c) izomerie de catena. d) n-pentan. e) atât cu clorul cât si cu bromul. 16*. c) 2-metilbutan. b) neopentan. d) nici o relatie. e) izomeri de functiune. Între ciclobutan si ciclohexan este o relatie de: a) izomerie de pozitie. 15*. d) 3. .a) 2. d) numai cu fluorul. b) 4. 18*. b) numai cu iodul. Alcanii reactioneaza direct la lumina cu: a) numai cu clorul. b) sunt solubili în apa. e) 1.2-dimetilbutan.

e) 4 atomi. d) n-heptan. c) 5 atomi. 19*. 21*. b) 6 atomi. e) n-pentan. Fie ecuatia reactiei A ─> B + C. 20*. b) (3n-1)/2.d) atomii de C au hibridizare sp2. e) 2n+1. c) 3n/2. d) 7 atomi. c) n-octan. B ocupa locul doi în seria de omologi iar C ocupa locul trei. În ecuatia reactiei generale de ardere a alchinelor coeficientul x are valoarea: CnH2n-2 + x O2 ─> n CO2 + (n-1) H2O a) 3(n-1)/2. Se ard complet etena si etanul. Numarul minim de atomi de carbon din molecula unui alcan prin a carui cracare sa rezulte si 1-hexena este de: a) 8 atomi. rezulta ca substanta A este: a) n-hexan. În care din aceste procese raportul molar hidrocarbura:oxigen este 1:3? . stiind ca C este o alchena. e) raportul dintre numarul atomilor de C si H din molecula este n/2n-2. d) 2n/2. b) n-butan. 22*.

d) în ambele cazuri.2. e) în nici unul din cele doua procese.3.5-tetrametilhexan.2. 23*.3.4. c) clorura de etil.4.4-tetrametilpentan. b) 1-izopentil-1. sunt lichizi alcanii: a) C4-C17.5. . b) la arderea etenei. e) 2. e) clorura de etin.7-pentametilnonan.a) arderea completa nu este posibila decât la alcani. d) clorura de etiliden. În conditii normale. 25*.3.5. b) 1. Derivatul diclorurat vicinal al etanului se numeste: a) clorura de etilen. c) 1-izopentil-1.1-dicloroetan.6. c) la arderea etanului.7.5-tetrametilhexan.2. 24*. d) 3.8-pentametilnonan. Denumirea corecta a hidrocarburii de mai jos este: a) 1-izopentil-1.

c) densitatea scade cu cresterea numarului de atomi de carbon. e) C4-C18. 8000C. c) dau numai reactii de substitutie. 28*. c) 50-1000C. d) termenii gazosi au miros specific. e) contin numai atomi de carbon primari si secundari. b) 50-1000C. 27*. AlCl3. b) au reactivitate mica comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi.b) C5-C17. d) Ni. 10000C. c) C5-C15. b) se dizolva în solventi polari. Indicati afirmatia corecta referitoare la alcani: a) punctele de fierbere cresc cu ramificarea catenei. e) se mai numesc parafine. d) au o reactivitate crescuta comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi. Gazul de sinteza este: . e) în prezenta luminii. 26*. Al2O3. d) C4-C15. Izomerizarea alcanilor decurge în urmatoarele conditii: a) Pt. Alcanii se mai numesc si parafine deoarece: a) contin numai legaturi multiple. 29*.

Prin reactia metanului cu vapori de apa (Ni. b) metanol. 8000C). 32*. Legaturile C-C din alcani se desfac în reactiile de: a) dehidrogenare. b) amestec de monoxid de carbon si dioxid de carbon. c) dioxid de carbon. rezulta: a) metanal. b) reactii în care normal alcanii se transforma în izoalcani. e) amestec de dioxid de carbon si hidrogen. e) acid cianhidric. c) gaz de sinteza. b) hidrogenare. 31*. 30*. d) formaldehida. e) reactii în care alcanii se oxideaza. . d) procese chimice prin care alcanii se ciclizeaza. Reactiile de izomerizare ale alcanilor sunt: a) reactii de hidrogenare a alcanilor. d) substitutie. d) amestec de monoxid de carbon si hidrogen. c) transformari ale alcanilor în alchene.a) monoxid de carbon. e) cracare. c) halogenare.

35*. c) 3 izomeri. b) doi alcani si doua alchene. c) luminii. d) atomi de C hibridizati sp2 cât si sp3. În molecula metilciclohexanului se gasesc: a) numai atomi de C hibridizati sp2. c) doi alcani si trei alchene. b) oxizilor metalici. e) patru alcani si patru alchene. d) cinci alcani si cinci alchene. 34*. 36*. e) numai atomi de C primari. . d) 6 izomeri.33*. La izomerizarea n-pentanului rezulta un amestec ce contine: a) 4 izomeri. c) numai catene de atomi de carbon ramificate. b) numai atomi de C hibridizati sp3. e) P2O5. La cracarea n-heptanului se poate obtine un amestec format din: a) trei alcani si doua alchene. Clorurarea sau bromurarea alcanilor sunt procese ce pot avea loc în prezenta: a) sarurilor de amoniu. b) 2 izomeri. d) V2O5.

d) alcani. Câte metilciclobutene exista? a) trei. 39*. b) 2-hidroxi-2-metilbutan. Formula moleculara C6H12 corespunde la: a) alcadiene. 40*. c) 2-bromo-3-metilbutan. c) 1-hidroxi-3-metilpentan. e) alchene. d) 1-hidroxi-3-metilbutan. e) una singura. La aditia acidului bromhidric la 2-metil-1-butena se formeaza: a) bromura de izobutil b) bromura de secbutil. . din: a) 3-hidroxi-3-metilbutan.e) 5 izomeri. e) 1-hidroxi-2-metilbutan. 38*. 3-Metil-1-butena se poate obtine prin eliminarea apei. c) cicloalchene. b) patru. d) cinci. în prezenta de acid sulfuric. b) arene. 37*. c) doua.

e) 1-bromo-2-metilbutan. c) aditiei apei si hidracizilor la alchenele nesimetrice. geometrica si de pozitie. e) de catena si geometrica. dioxid de carbon si apa. d) aditia hidracizilor. d) de catena. d) numai la aditia acidului sulfuric la alchene. b) formarea de acetiluri. 43*. . 44*. Ce tip de izomerie pot prezenta alchenele cu 6 atomi de carbon? a) de catena si de pozitie. b) tuturor reactiilor de aditie la alchene. e) aditia apei. b) de pozitie si geometrica. Prin oxidarea unei alchene cu dicromat de potasiu în mediu acid (H2SO4) se obtine un acid monocarboxilic.d) 2-bromo-2-metilbutan. 41*. 42*. Regula lui Markovnikov se aplica: a) numai în cazul hidracizilor. geometrica. optica si de pozitie. c) reactia de hidrogenare. c) de catena. Reactia prin care se poate diferentia 1-pentina de 1-pentena este: a) reactia cu apa de brom. e) doar la aditia apei. Indicati natura atomilor de carbon implicati în legatura dubla: a) secundari.

d) sase alchene. e) 2. Alcoolul cu formula moleculara C6H14O prin deshidratarea caruia se obtine o alchena ce formeaza prin oxidare numai acetona este: a) 2-metil-1-pentanol. e) trei alchene.3-dimetil-3-hexanol. b) 3-metil-2-pentanol. celalalt cuaternar. b) A: 2. e) nici una din perechile de mai sus.5-dimetil-2-hexanol. obtinuta prin eliminarea apei din alcoolii izomeri (A si B) cu formula moleculara C8H18O formeaza.3-dimetil-2-hexanol. d) A: 2. d) 3. 45*. . c) patru alchene. B: 2. B: 2.5-dimetil-2-hexanol.3-dimetil-1-hexanol. d) tertiari. c) unul secundar. Alchena.3-dimetil-2-hexanol. e) cuaternari. B: 2.6-dimetiloctanul prin hidrogenarea a: a) doua alchene. Care sunt cei doi alcooli izomeri? a) A: 2.b) unul secundar. c) A: 2. Se poate obtine 3. 46*. c) 2-metil-2-pentanol.3-dimetil-2-butanol.5-dimetil-1-hexanol. B: 2. 47*.5-dimetil-3-hexanol. celalalt tertiar.3-dimetil-2-butanol. prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. acetona si acid 3-metilbutanoic. b) cinci alchene.

d) un derivat trihalogenat geminal. 50*. e) un singur compus monoclorurat. se formeaza: a) doi izomeri monoclorurati. c) 3-etil-5-metil-1-heptena. c) cetone. b) 2-etil-5-metil-1-heptena. d) 2.5-dietil-4-hexena. Prin tratarea cu clor a 2-metil-1-butenei. b) 1-pentena. c) trei izomeri monoclorurati. . 49*. d) hidroxiacizi. e) 2. b) aldehide. b) un derivat diclorurat geminal. se obtin: a) dioli vicinali. în solutie slab bazica (reactiv Bayer). Prin oxidarea alchenelor cu KMnO4. Indicati alchena formata prin deshidratarea unui alcool primar C6H14O care prin oxidare energica conduce la 2-pentanona. dioxid de carbon si apa: a) 2-pentena.5-dietil-5-hexena. 51*.5-dimetil-2-heptena.48*. la 5000C. Denumirea corecta a compusului de mai jos este: a) 2. e) acizi carboxilici.

cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. c) 2-metil-3-heptena. 52*. e) 2. d) decolorarea solutiei si formarea unui precipitat brun de dioxid de mangan.c) 2-metil-1-butena.3-butadiena. c) mentinerea culorii initiale. b) colorarea solutiei. e) 1. Hidrocarbura nesaturata cu cinci atomi de carbon care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza numai acid cetopropionic. se formeaza acid 2-metilbutanoic si metil-tertbutil-cetona este: . La oxidarea blânda a propenei se observa: a) decolorarea solutiei. b) 2-metil-2-heptena. c) 2-metil-1.3-butadiena.2-butadiena. d) 2-butena. d) 2-metil-1-heptena. e) aparitia unui precipitat. Alchena prin oxidarea careia. prin a carei oxidare cu permanganat de potasiu în mediu de acid sulfuric rezulta un mol de acetona si un mol de acid pentanoic. 54*. b) 2-butina. este: a) 3-metil-1-heptena. Alchena. d) 2-metil-1-pentena.3-dimetil-2-hexena. 53*. e) 2-metil-2-pentena. dioxid de carbon si apa este: a) 1. 55*.

2-dimetil-1-pentanolului se obtine o alchena în care legatura dubla este: a) disubstituita simetric.5-tetrametil-3-hexena. Alchena cu formula moleculara C5H10. c) 2. în prezenta acidului sulfuric.3. . b) 2-metil-1-butena. c) trisubstituita. b) 2. c) 2-metil-2-butena. La deshidratarea 2.4-trimetil-3-hexena.5-trimetil-3-hexena. d) 1-pentena.3. e) 1-hidroxi-2. este: a) 2-metil-propena.2. d) monosubstituita.2. b) 2-hidroxipentanul. e) disubstituita asimetric.5-tetrametil-3-hexena.3. d) 3-hidroxipentanul. d) 2.4. care în reactia de oxidare consuma cea mai mica cantitate de dicromat de potasiu.4-trimetil-3-hexena. 58*. e) 2.2-dimetilpropanul. c) 1-hidroxipentanul. Prin eliminare de apa nu formeaza alchena: a) 2-hidroxi-2-metilbutanul.3.a) 2. 56*. 57*. b) alcoolul nu poate fi deshidratat.

d) 1. e) 2. c) 2.4-dimetil-1. Diena cu formula moleculara C8H14 care formeaza prin oxidare energica si compusul de mai jos este: a) 2.4-dimetil-1. b) 2.e) 2-pentena.4-octadiena.5-octadiena. b) 1. Acetilena se solubilizeaza partial în apa: .dimetil-2. 59*. c) 1.4-dimetil-1.5-hexadiena. în mediu de acid sulfuric.3-dibromo-3-metil-1-butena. 62*.4-hexadiena.3-dibromo-2-metil-2-butena.4. 61*. Prin aditia bromului la 2-metil-1.4-octadiena.5-octadiena. 60*.2-hexadiena. Hidrocarbura care prin oxidare cu dicromat de potasiu. d) 3. formeaza acid oxalic.4-dibromo-2-metil-1-butena.4-hexadiena.5-octadiena. e) 3-metil-3. e) 3. butanona si acid propionic în raportul molar 1:1:1 este: a) 5-metil-2. d) 3-metil-2. b) 5-metil-2.5-hexadiena. c) 2-metil-3.4-dibromo-2-metil-2-butena.2-dibromo-3-metil-2-butena.5-dimetil-1.3-butadiena se obtine ca produs majoritar: a) 1.

7. La oxidarea acetilenei cu KMnO4. e) datorita prezentei celor 2 atomi de carbon triplu legati. Dintre compusii de mai jos formeaza acetiluri cu metalele tranzitionale: a) izoprenul. c) 2-hexina. b) 2. c) 3. 6. d) 3. La 800C. e) 3. 2. b) 1-hexina. 64*. d) acidul sulfuric. 4. b) acidul cianhidric. b) datorita faptului ca are tripla legatura. 8. 65*. 4. x C2H2O4 + y MnO2 + y KOH . z au valorile: a) 2.a) pentru ca este primul termen al seriei omoloage. în prezenta clorurii cuproase si a clorurii de amoniu. 3. conform reactiei: x C2H2 + y KMnO4 +z H2O coeficientii x. acetilena reactioneaza cu: a) acidul clorhidric. 6. c) datorita absentei polarizarii moleculei. y. d) datorita polarizarii legaturii C-H. c) acidul acetic. e) apa. 3. în mediu slab bazic. 8. 63*.

. 69*. b) Pd (depus pe un suport solid) fin divizat. e) cu transfer de electroni. d) formarea acetilurii disodice. b) HgCl2/t0C. b) de reducere. d) de oxidare. Reactia de hidrogenare a acetilenei cu formare de etena are loc în prezenta: a) Na metalic. Reactia acetilenei cu hidroxidul de diaminoargint (I) este o reactie: a) de tip redox. 67*. e) 2-pentina. Clorhidratul de hidroxilamina se întrebuinteaza la: a) formarea acetilurii monopotasice.d) 4-metil-2-pentina. e) Pd (depus pe un suport solid) otravit cu saruri de Pb. e) formarea acetilurii de diargint. 68*. c) formarea acetilurii de dicupru. 66*. c) de substitutie. b) oxidarea etenei. Reactia de aditie a acidului clorhidric la acetilena are loc în urmatoarele conditii: a) KOH/solutie alcoolica. d) oricarui oxid metalic. c) Ni fin divizat.

e) reactia cu permanganat de potasiu în solutie acida. c) reactia cu apa de brom. d) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de cupru (I). e) ionica. slab polarizata. În acetilurile metalelor alcaline si alcalino-pamântoase. b) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de argint (I). 72*. si un mol de acetilura de dicupru (I) formeaza în urma reactiei cu apa: a) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de potasiu. 73*. e) Cu2Cl2/NH4Cl. 71*.c) (CH3COO)2Zn/2000C. nepolara. d) covalent-coordinativa. c) doi moli de acetilena. Prin oxidare cu permanganat de potasiu în mediu bazic. 70*. d) reactia cu clorura de diamino-cupru (I). se poate recunoaste prin: a) reactia de hidrogenare. b) covalenta. d) HgSO4/H2SO4. . Un amestec format dintr-un mol de acetilura monopotasica. puternic polarizata. acetilena se transforma în: a) cetona. legatura C-metal este: a) covalenta. 1-Pentina în amestec cu 2-pentina. b) reactia cu permanganat de potasiu în solutie bazica. hidroxid de cupru (I) si hidroxid de argint (I). e) doi moli de acetilena. un mol de acetilura de diargint. c) covalenta.

d) acid dicarboxilic. la 25000C? a) acetilura monosodica. Z-H2SO4. C3H6 si C3H4 prin doua vase spalatoare care contin. Y-KMnO4. c) acetilura disodica. în exces. 74*. Z-H2SO4. respectiv apa de brom. Care este compusul ce se obtine în urma reactiei dintre varul nestins si carbune. Z-H2O. C3H6 si C3H4. d) X-O2. În reactia: X. e) oxidul de calciu. Y. e) X-O3. b) C3H6 si C3H4. gazele retinute sunt: a) C3H8. în cuptoarele electrice. Z sunt: a) X-H2SO4. d) acetilena.b) aldehida. Z-Zn. c) α-dicetona. Y-H2O2 Z-H2O. b) acetilura de calciu. 76*. . e) diol vicinal. 75*. Y-HgSO4. solutie cuproasa amoniacala si. La trecerea succesiva a unui amestec de C3H8. c) X-H2O. b) X-H2O. Y-Ag. Y-KMnO4.

d) aditie a HCl. d) octan-decan. PNA-ul se obtine prin polimerizarea: a) cloroprenului. b) aditie a bromului. 77*. b) clorurii de vinil. e) C3H8 si C3H6 . Pentru acetilena Cu2Cl2 si NH4Cl sunt catalizatori în reactia de: a) aditie a apei. În secventa de reactii: . b) butan-hexan. c) aditie a hidrogenului. d) acetilenei. 80*. Care dintre urmatoarele perechi de alcani sunt omologi? a) nonan-decan. c) acetatului de vinil.c) C3H8 si C3H4. e) aditie a HCN. e) acrilonitrilului. e) heptan-nonan . d) C3H8. 78*. 79*. c) pentan-octan.

b) 2-cloro-1. d) 2-clorobutan. iar F este un compus organic monoclorurat cu molecula formata din 10 atomi si cu masa moleculara 88. Care este substanta H din succesiunea de reactii de mai jos.3-butadiena. 81*. d) acetaldehida. 82. e) acetatul de vinil. c) reactia cu fluorul are loc în prezenta luminii. b) reactia nu decurge în aceleasi conditii pentru toti halogenii. stiind ca A este CaO? a) alcool vinilic.substanta A este o hidrocarbura. b) clorura de vinil. Substanta F este: a) 1-cloro-2-butena. e) 1-cloro-1-butena. c) alcoolul etilic. Afirmatiile corecte referitoare la aditia halogenilor la alchene sunt: a) reactia cu bromul are loc în prezenta luminii. c) 1-clorobutadiena.5. .

85. e) reactia cu clorul sau bromul are loc în solventi inerti. e) alchinele prezinta izomerie geometrica. d) dehidrogenarea alcanilor este o reactie de substitutie. 84. Care sunt afirmatiile incorecte referitoare la acetilura dipotasica? a) are culoare rosie. b) propina nu formeaza acetiluri. 86. Alcanii ce pot fi obtinuti prin hidrogenarea unei alchene sunt: a) 2. e) are miros neplacut. d) aditia hidracizilor la alchene nesimetrice nu respecta regula lui Markovnikov. atomii de hidrogen din acetilena au caracter slab . b) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mari decât ale n-alcanilor corespunzatori.d) aditia de brom este instantanee si este folosita pentru recunoasterea alchenelor. Alegeti afirmatiile incorecte: a) datorita polarizarii legaturii H-C acid. . e) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mici decât ale n-alcanilor corespunzatori. 83.2-dimetilpropan. d) explodeaza usor. Afirmatiile corecte sunt: a) unghiurile de valenta din alcani sunt de 109028'. c) alchinele se oxideaza mai greu decât alchenele. c) cicloalcanii contin în molecula numai atomi de carbon primari. c) este un precipitat insolubil în apa. b) reactioneaza usor cu apa.

88.b) 2. e) alilacetilena + vinilacetilena + fenilacetilena. În conditii adecvate. b) alchenele si alchinele. d) 2-butina + vinilacetilena + 2-pentina. cicloalchenele. 89. Au aceeasi nesaturare echivalenta: a) cicloalcanii si alcanii.3-dimetilbutan. d) 2.2. d) alchenele si cicloalchenele. c) combustia n-hexanului este un proces exoterm. e) din n-hexan deriva trei radicali monovalenti.3-tetrametilpentan . e) alchenele si cicloalcanii. e) 2. Care din urmatoarele amestecuri echimoleculare reactioneaza cu aceeasi cantitate de clorura de diaminocupru (I)? a) 1-butina + acetilena + 1-pentina.2. acetilena se poate transforma în: .2. b) în conditii normale este gaz.3. 90. d) din n-hexan deriva patru radicali monovalenti. c) 1-butina + propina + 2-butina. b) acetilena + fenilacetilena + vinilacetilena. c) alcadienele. c) 2. Referitor la n-hexan sunt corecte afirmatiile: a) prin cracare conduce la un amestec de opt hidrocarburi.3-trimetilbutan.3. 87.3-tetrametilbutan. alchinele.

d) punctele de fierbere scad cu cresterea masei moleculare. 91. b) în molecula alcanilor toti atomii de C sunt hibridizati sp3.=1. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la alcanii lichizi si solizi sunt: a) au densitate mai mare decât a apei si creste cu cresterea numarului de atomi de carbon. 93. 92. Afirmatiile corecte referitoare la ciclopentan sunt: a) este o hidrocarbura saturata cu N. d) clorura de vinil.a) etena. e) ciclopropan. d) este un omolog al ciclohexanului. . e) punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. care din afirmatiile de mai jos sunt incorecte? a) termenii consecutivi ce difera printr-o grupa metin formeaza o serie omoloaga.E. e) de la alcanul cu patru atomi de carbon apare izomeria de pozitie. c) este izomer cu pentenele. d) au formula generala CnH2n+2. b) sunt insolubili în apa. c) sunt insolubili în solventi organici nepolari. b) se obtine prin hidrogenarea catalitica a benzenului. c) etan. e) prezinta numai atomi de carbon primar. b) vinilacetilena. Referitor la alcani. c) au densitati mai mari decât apa.

astfel: a) cracare. c) cracare. descompunerea termica a alcanilor se clasifica dupa temperatura de lucru.94. c) dehidrogenare. b) substitutie. Metanul poate forma prin oxidare în diferite conditii: a) alcool etilic. Alcanii nu participa la reactii de: a) oxidare. c) formaldehida. Legatura C-H se rupe la: a) ardere. e) substitutie. la t<6500C. e) piroliza. . la t<6500C. e) izomerizare. Industrial. la t>5500C. 97. b) gaz de sinteza. d) piroliza. 95. la t>6500C. d) acid cianhidric. c) izomerizare. d) oxidare. 96. la t>6500C. b) aditie. b) piroliza. d) reducere.

101. b) în prezenta Pd/Pb2+. b) omologi. b) au puncte de fierbere mai mici decât n-hexanul. . d) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp2. e) în prezenta platinei. d) la 600-8000C. Radicalii monovalenti ai propanului se numesc: a) propenil. Ciclopropanul si ciclobutanul sunt: a) compusi cu formula generala CnH2n+2. Referitor la izoalcanii cu formula moleculara C6H14 afirmatiile incorecte sunt: a) sunt izomeri de pozitie cu n-hexanul. 100. c) la 13000C. c) propiliden. e) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp3. 99. d) propil. Gazul de sinteza se obtine prin oxidarea cu vapori de apa a metanului: a) în prezenta nichelului. c) hidrocarburi nesaturate ciclice. e) propilen.e) alcool metilic. b) izopropil. 98. c) sunt în numar de 4.

b) n-pentanul. e) reactia de izomerizare completa a n-pentanului duce la obtinerea unui amestec de izopentan si neopentan. 104. b) sunt insolubile în apa. d) 2-metilbutanul. Afirmatiile incorecte referitoare la alchene sunt: a) au puncte de fierbere mai mari decât ale alcanilor corespunzatori. rezulta metan. etan. c) propanul. 103. Afirmatiile corecte sunt: a) alcanii reactioneaza prin procedee indirecte cu iodul si fluorul. în absenta catalizatorilor. d) izomerii geometrici au puncte de topire identice. c) sunt lichide si solide. propena. 105. raportul molar CH4/O2 este 2:3. . e) sunt solubile în solventi organici.d) sunt izomeri de catena cu n-hexanul. În functie de structura alchenele pot prezenta: a) izomerie conformationala. d) în reactia de amonoxidare a metanului. etena. e) au puncte de fierbere mai mari decât n-hexanul. b) reactiile de izomerizare ale alcanilor au loc la temperaturi de 50-1000C. c) prin cracarea n-butanului la 400-6000C. e) 2.4-dimetilpentanul. 102. Dintre hidrocarburile de mai jos pot forma trei izomeri monoclorurati prin monoclorurare fotochimica: a) n-butanul.

e) permanganatului de potasiu în solutie acida. d) 2-pentena. c) izomerie geometrica. e) 2-hexena. e) propina. Legaturile duble >C=C< se pot rupe în prezenta: a) permanganatului de potasiu în mediu neutru. 107. Catalizatorii folositi la hidrogenarea hidrocarburilor nesaturate pot fi: . 106. c) dicromatului de potasiu în solutie acida. e) izomerie de catena. c) hexena. 108. b) 1-butena. d) izomerie optica. d) permanganatului de potasiu în mediu bazic. 109. d) izopren. Alchenele ce prezinta doua pozitii alil sunt: a) izobutena. c) propena. b) permanganatului de potasiu în solutie apoasa.b) izomerie de pozitie. Sunt lichide în conditii normale: a) propena. b) pentan.

Alchena care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza o cetona. 110. b) 2-metil-2-pentena. e) apa. b) acidul acetic. Se pot oxida cu dicromat de potasiu si acid sulfuric: a) 1-pentena. 111.3-dimetil-2-butena. c) propanul. c) Pt. d) V2O5. d) izopren. d) acrilonitrilul. e) Pd. c) acidul cianhidric. 112. dioxid de carbon si apa este: a) 3-metil-2-pentena. Prin reactia metanului cu amoniac si oxigen (Pt/10000C) se formeaza: a) oxidul de propena. c) 2.3-dimetil-1-pentena. b) Ni. b) butanul. d) 3-metil-1-pentena. e) 2. . e) 2-metil-1-pentena.a) Zn si NaOH.

d) prin reactia de hidrogenare formeaza izopentan.2-butadiena.3-butadienei si ciclobutenei sunt: a) prezinta doi atomi de carbon asimetric. b) sunt rezistente la oxidare. e) produsul obtinut prin eliminarea unui mol de HCl din 3-cloro-1-butena. c) produsul de aditie a acidului clorhidric la vinilacetilena. d) nu pot da reactii de hidrogenare catalitica. dioxid de carbon si apa. în prezenta KMnO4/H3O+. 115. Caracteristicile comune 1. b) 2-clorobutadiena. în prezenta KMnO4/HO-. = 2. c) la oxidare energica. Care sunt afirmatiile corecte referitoare la izopren? a) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid lactic.E. Referitor la procesele de oxidare a alchenelor sunt corecte afirmatiile: a) se pot oxida.113. 116. e) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza 2-metil-butantetrol. . se scindeaza atât legatura π cât si σ. se scindeaza numai legatura σ. Cloroprenul este: a) 3-cloro-1. b) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid cetopropionic. e) la oxidare blânda. dioxid de carbon si apa. 114. d) se pot oxida. c) au N. b) nu prezinta izomerie geometrica. d) un polimer important. c) prin reactia de polimerizare formeaza poliizopren.

118. Referitor la alchine sunt corecte afirmatiile: a) densitatile alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. d) în seria omoloaga a alchinelor punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. = 2. . 117. d) 2-hexina. 120. alchinele si cicloalchenele au N. c) etina. e) vinilacetilena. Alegeti afirmatiile corecte: a) în cicloalcani. c) alchinele sunt izomeri de functiune cu alcadienele. atomii de carbon sunt hibridizati sp2 ca si atomii de carbon implicati în legatura dubla.e) sunt izomeri de functiune cu 1-butina. Sunt corecte afirmatiile: a) 2-pentina poate reactiona cu sodiu metalic. 119. b) punctele de fierbere ale alchinelor sunt mai mici decât ale alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon.E. b) 2-metil-1. c) punctele de fierbere ale alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. Cu metalele tranzitionale reactioneaza: a) 3-metil-1-hexina.3-butadiena. e) atomii de carbon implicati în tripla legatura sunt hibridizati sp2. d) alcadienele. e) alchenele sunt hidrocarburi nesaturate aciclice. b) raportul dintre numarul de atomi de carbon si hidrogen din alchine este 1:1.

aflata în amestec cu 2-pentina. e) este stabila în mediu apos. 124. d) hidroxid de diaminoargint (I). Formeaza. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura disodica sunt: a) este un compus ionic. e) reactioneaza energic cu apa. 123. d) 1-pentina si 2-pentina se transforma în pentanal prin reactia cu apa. c) la obtinerea ei se foloseste si clorhidratul de hidroxilamina. e) calciu. la 2000C. 122. d) este stabila fata de apa. c) acetilena prin oxidare. b) este stabila la încalzire. b) clorura de diaminocupru (I). c) se obtine din acetilura monosodica si sodiu. d) se foloseste la identificarea C2H2. Acetilena da reactii de substitutie cu: a) clorura diaminocuprica. acetilena: . prin hidroliza. 121. b) este un compus cu legaturi preponderent covalente. c) potasiu.formeaza acid etandioic. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura de diargint sunt: a) se obtine din acetilena si hidroxid de diaminoargint (I). e) 1-pentina. cu KMnO4/HO. se poate recunoaste prin reactia cu apa de brom.b) 1-pentina poate reactiona cu hidroxid de diaminoargint (I).

b 4. b) acetilura de dicupru (I). d) acetilura monosodica. b 7. Referitor la clorura de vinil sunt corecte afirmatiile: a) se obtine prin aditia HCl la etina. în prezenta Cu2Cl2/NH4Cl la 120-1700C. c 5. e) acetilura de diargint (I). c 8. Raspunsuri: 1. 125. c) acetilura monopotasica. c .a) carbura de calciu. a 9. c) se obtine prin aditia HCl la etena. în prezenta HgCl2 la 120-1700C. b 10. în prezenta HgCl2 la 120-1700C. e) se poate polimeriza. b 11. b 2. b 6. b) se obtine prin aditia HCl la etena. c 3. d) nu se poate polimeriza.

12. e 13. d . b 22. b 28. b 23. c 29. c 34. b 17. d 30. e 15. a 14. e 32. a 19. b 33. b 26. d 16. d 20. a 21. e 18. a 25. e 24. e 27. c 31.

d 44. c 42. d 41. d 39. b 45. b 36. d 52.35. c 38. a 51. e 40. b 48. e 47. d 56. d 46. e 57. b 43. b . c 55. b 54. d 53. a 50. b 49. c 37.

b 77. b 75. d 63. b 66. b 70. a 79. e 69. d 74. d 65.58. a 72. c 67. c 62. c 76. c 59. d 71. e 60. c 68. e 80. e 78. e 73. a 61. b 64. b .

d 95. a. e . b. a. d. a. e 83. b. d 91. c. b. c. e 84. e 103. b. b. d 92. e 87. c. d. d 82. b. b. c. a. a. e 102. b. d 97. a. d. d. c. a. e 86. a. c. e 98. d 93. a. d 101. a. c. c. b. c. b. a. d. e 89. e 88. c. a. d 96. d. b 90.81. e 94. c. c. e 100. e 85. d 99.

c. c. e 2. e 122. b. d 107. d 114. a. c. e 106. c. d 118. b. e 119. a. d. c. c. b. e 111. e 117. d. d. Arene . c 123. c. c. e 108. c. c. b. c 121. b. c. b. d. a. c. d 124. e 112. b. e 113.2. e 109. a. d 125. a. a. d. b. c. a. b. c. d 105. b.104. c 116. c. e 120. d 115. e 110.

antracen. dar solubile în solventi organici. b) caracterul aromatic scade odata cu cresterea numarului de nuclee benzenice condensate. naftalina. În reactia de oxidare reactivitatea arenelor scade în ordinea: a) naftalina. Care din afirmatiile de mai jos referitoare la arene este incorecta? a) sunt hidrocarburi care contin în molecula unul sau mai multe nuclee benzenice. d) naftalina. 4*. naftalina. e) cele mononucleare sunt lichide. b) benzenul. c) benzen. benzen. Reactioneaza cu clor. benzen. în tetraclorura de carbon. b) difenil. e) difenilul. iar cele polinucleare sunt solide. c) antracenul. 3*. e) benzen. . d) antracen. naftalina. antracen. urmatoarea hidrocarbura: a) toluen. d) caracterul aromatic creste odata cu cresterea numarului de nuclee benzenice condensate. c) vinilbenzen. c) sunt insolubile în apa. fenantren. benzen. b) naftalina. Care din substantele urmatoare sublimeaza? a) fenantrenul. 2*. antracen.1*.

de carbon hibridizati sp2 care nu sunt dispusi e) toluenul nu prezinta structura plana.d) 1. e) 5. d) izomerie de pozitie. d) 3. d) C9H10. Formula moleculara a arenelor ce contin 9 atomi de carbon si au nesaturarea echivalenta 5 este: a) C9H12. e) C9H16. b) are structura simetrica. c) izomerie de functiune. d) prezinta numai atomi în acelasi plan. . 5*. b) 4. b) izomerie geometrica. c) 1.2-difeniletan. Derivatii disubstituiti ai benzenului pot prezenta: a) izomerie de catena. c) C9H9. 8*. c) are numar par de atomi de carbon. e) izomerie de conformatie. b) C9H18. Punctul de topire al benzenului (+5.250C) este superior celui al toluenului (-95. Câti monobromoderivati se pot obtine prin bromurarea catalitica a p-dietilbenzenului? a) 2.180C) deoarece: a) are masa moleculara mai mica. 6*. 7*. e) o-xilen.

11*. 12*. AlCl3 umeda.9*. AlCl3 anhidra. Izopropilbenzenul poate fi obtinut prin reactia: a) benzen si clorura de acetil. 10*. b) C14H14. c) toate raspunsurile anterioare sunt corecte. e) nici un raspuns anterior nu este corect. AlCl3 umeda. b) benzen si clorura de metil. b) fenantrenul. Formula moleculara a difenilului este: a) C12H14. poseda un caracter "saturat" pronuntat? a) benzenul. în functie de reactiile pe care le da. e) naftalina. e) benzen si propena. AlCl3 anhidra. d) sunt delocalizati si distribuiti uniform pe întreaga molecula. c) C12H10. c) α-metil-naftalina. d) antracenul. b) fiecare atom de carbon are câte un orbital monoelectronic. d) benzen si clorura de propionil. c) alcool benzilic si clorura de metil. . Care este afirmatia adevarata referitoare la distribuirea electronilor π din molecula benzenului? a) sunt cuplati doi câte doi formând trei legaturi duble alternante cu trei legaturi simple. Despre care din compusii de mai jos se poate afirma ca. AlCl3 umeda.

15*. b) 6. Câti izomeri ai trimetilbenzenului se pot scrie? a) 2. Reactia de aditie a hidrogenului la benzen are loc: a) în prezenta luminii. 17*. 13*. d) 4.d) C10H12. b) p-metil-etilbenzenul. e) 9. la 170-2000C. Care este denumirea corecta a hidrocarburii? a) 5-fenil-4-metil-4-pentena. 16*. e) benzenul nu da reactii de aditie. c) 1-fenil-3-metil-1-pentena. d) 2-propil-1-fenil-butena. c) 8. e) 6. Fenantrenul are nesaturarea echivalenta egala cu: a) 10. 14*. c) în prezenta de Ni. Hidrocarbura aromatica C9H12 prin a carei clorurare catalitica se formeaza un singur monocloroderivat este: a) m-metil-vinilbenzenul. b) 3. b) în conditii normale. d) 5. e) C14H10. c) 4. d) la temperaturi ridicate. . e) 1-fenil-2-metil-1-pentena. b) 1-fenil-2-metil-2-pentena.

oxilen (III). izopren (II).2. p-divinilbenzen (II). 21*. Prin clorurarea metilbenzenului cu doi moli de clor. V. b) feniltriclorometan. propilbenzen (IV). Care sunt substantele ce dau prin oxidare. IV. cel mai greu da reactii de aditie: . V. rezulta: a) clorura de benziliden. d) para-clorotoluen. d) 1. Dintre compusii: fenantren (I). II. V. cumen (IV). 19*. e) III.5-trimetilbenzenul. c) clorura de benzil. Prin oxidarea benzenului cu KMnO4/H2SO4 se formeaza: a) acid maleic. ca produs principal. III.3. d) 1. b) I. 18*. p-xilen (V). 20*. IV. c) anhidrida maleica. d) IV si V. b) acid oxalic. antracen (V).4-trimetilbenzenul. e) orto-clorotoluen.c) 1. Se dau urmatoarele hidrocarburi aromatice: p-metil-etilbenzenul (I). la lumina. IV.2-dihidroxibenzen. acidul tereftalic? a) I. etenilbenzen (III). II. c) I. V. e) cumen. e) reactia nu are loc.

d) FeCl3. c) III. e) în prezenta AlCl3. Benzenul se sulfoneaza în urmatoarele conditii: a) cu acid sulfuric diluat. b) HgSO4. 22*. e) cu amestec sulfonitric. c) clorul nu se aditioneaza la benzen. d) la temperaturi ridicate. La clorurarea benzenului se foloseste drept catalizator: a) HgCl2/carbune poros. 24*. e) V. 23*. e) H2SO4. b) II.a) I. Aditia clorului la benzen are loc: a) în solvent inert (CCl4). c) cu acid sulfhidric. b) în prezenta luminii (hν). b) cu acid sulfuros. . d) cu acid sulfuric concentrat. d) IV. c) NaOH.

în prezenta clorurii de aluminiu. activeaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitiile orto si para. b) acizi carboxilici. dar nu influenteaza substitutia ulterioara. d) de ordinul II. se poate realiza cu: a) cetone. Nitroderivatii sunt compusi organici ce contin grupa -NO2 legata direct de: a) un atom de O. d) derivati halogenati. Prin clorurarea benzenului. 27*. d) 1. în prezenta FeCl3. e) monoclorobenzen. b) un atom de N. c) 1. .3.4-diclorociclohexadiena. b) hexaclorociclohexan. 28*. c) anhidride acide. e) de ordinul II.3-diclorobenzen. 26*. se obtine: a) 1. c) un atom de C. Acilarea arenelor. activeaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitia meta. b) de ordinul I.25*. dezactiveaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitia meta. Grupa -NO2 este substituent: a) de ordinul II.5-triclorobenzen. dezactiveaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitiile orto si para. e) alcooli. c) de ordinul I.

b) grupa -CONH2.d) un atom de S. c) grupele -CH2X. 30*. IV. d) grupele -NR2. d) nitrarea alcoolilor cu acid azotic. c) grupa -CN. IV. e) un atom de X. d) grupele -NHR. Substituent de ordinul II este: a) grupa -SO3H. e) grupele -COR. e) nitrarea arenelor cu acid azotic concentrat. . 31*. II) vinil. b) grupa -NH2. b) II. Substituent de ordinul I este: a) grupa -NO2. III. IV) α-naftil. c) nitrarea arenelor cu acid azotic diluat. e) grupa -CH3. V) hexil. VI) o-tolil: a) III. b) nitrarea alcanilor cu amestec sulfonitric. III) benziliden. V. 32*. Alegeti radicalii aril dintre: I) p-fenilen. Nitroderivatii se pot obtine prin: a) nitrarea arenelor cu amestec sulfonitric. 29*.

II.5-dinitro-benzensulfonic.4. care prin substitutie catalitica formeaza un singur derivat monosubstituit este: a) 2. la un raport molar acid benzensulfonic:acid azotic = 1:2. e) I. Produsul de reactie se reduce cu borohidrura de sodiu.6-trimetil-n-propilbenzen. Se trateaza benzenul succesiv cu 2 moli de clorura de acetil.6-benzendisulfonic. c) 4. Prin nitrarea acidului benzensulfonic. b) p-divinilbenzen. 35*. b) acid 5-nitro-benzensulfonic. e) 7. 36*. d) m-divinilbenzen. VI. obtinându-se: a) o-divinilbenzen. c) o-dietilbenzen. e) acid 1-nitro-3. d) I. IV. c) 2. d) 2. b)3.c) IV. c) acid 1-nitro-2.4.5-trimetil-n-propilbenzen. 34*. III.6-trimetil-izopropilbenzen. se obtine compusul: a) acid 3-nitro-benzensulfonic. d) acid 3. cu 4 atomi de carbon primari. V. Numarul arenelor izomere cu formula moleculara C10H14 ce formeaza prin oxidare la catena laterala acid o-ftalic este: a) 6. Hidrocarbura cu formula moleculara C12H18. apoi se deshidrateaza. e) p-dietilbenzen. VI. b) 2. 33*. în prezenta clorurii de aluminiu.5-benzendisulfonic. .4.

Alegeti compusii ce se pot oxida cu dicromat de potasiu în mediu acid: cumen (I).4-trimetil-izopropilbenzen. La sulfonarea etilbenzenului rezulta: a) acid m-etilbenzensulfonic. . 38*. c) sec-butilbenzen.6-dimetil-tert-butilbenzen. c) clorura de vinil. 40*. Care este hidrocarbura cu formula C10H14 ce contine un centru de chiralitate si care prin oxidare cu permanganat de potasiu si acid sulfuric formeaza acid benzoic? a) izobutilbenzen. butan (IV). ciclobutan (VI): a) II si VI. c) I si II. e) clorura de etil. b) tert-butilbenzen. e) III si VI . e) 4-metil-n-propilbenzen. d) IV si VI. b) III si V. Care dintre compusii de mai jos poate fi folosit în reactia de acilare Friedel-Crafts? a) clorura de alil.3. 39*.d) 2. d) clorura de n-propil. 1-butena (III). etilbenzen (II).3-dimetil-etilbenzen. b) clorura de acetil. e) 2. antracen (V). d) 2. 37*.

b) numai acid o-etil-benzensulfonic; c) numai acid p-etilbenzensulfonic; d) acid o-etil- si p-etilbenzensulfonic. e) acid o-metil- si p-metilbenzensulfonic. 41*. Etil-fenil-cetona se obtine, în prezenta AlCl3, în urma reactiei dintre: a) benzen si clorura de acetil; b) benzen si clorura de propanoil; c) benzen si clorura de propil; d) benzen si propena; e) benzen si clorura de etil. 42*. Prin introducerea a doi substituenti, X si Y, pe nucleul unui alchilbenzen, C 6H5R, vor rezulta: a) 7 izomeri; b) 6 izomeri; c) 8 izomeri; d) 10 izomeri; e) 4 izomeri. 43*. Difenilmetanul se poate obtine prin reactia de alchilare Friedel-Crafts dintre: a) benzen si clorura de benzil; b) benzen si clorobenzen; c) metilbenzen si clorobenzen; d) benzen si clorura de metil; e) benzen si clorura de benziliden. 44*. La hidrogenarea completa a fenantrenului, raportul molar fenantren:hidrogen este:

a) 1:5; b) 1:7; c) 1:1; d) 1:6; e) 1:4. 45*. Antracenul si difenilul sunt hidrocarburi aromatice: a) polinucleare cu nuclee condensate; b) polinucleare cu nuclee condensate sau izolate; c) polinucleare cu nuclee izolate; d) policiclice condensate; e) polinucleare cu nuclee izolate. 46*. Compusul ce se obtine prin reactia nitrobenzenului cu acidul sulfuric, la un raport molar 1:1, este: a) acid o-nitrobenzensulfonic; b) acid m-nitrobenzensulfonic; c) acid 1-nitro-2,4-benzendisulfonic; d) acid 1-nitro-3,5-benzendisulfonic; e) acid p-nitrobenzensulfonic. 47*. Referitor la oxidarea antracenului, este incorecta afirmatia: a) oxidarea se face cu dicromat de potasiu si acid acetic b) pozitiile cele mai reactive sunt 9 si 10; c) se oxideaza mai usor decât naftalina; d) se oxideaza mai greu decât naftalina; e) se formeaza antrachinona. 48*. Prin oxidarea acetatului de o-crezil, urmata de hidroliza, rezulta: a) acid m-hidroxibenzoic; b) acid o-hidroxibenzoic; c) acid benzoic;

d) acid p-hidroxibenzoic; e) acid ftalic. 49*. Care din urmatoarele amestecuri de substante nu decoloreaza solutia bazica de permanganat de potasiu (KMnO4 /HO-)? a) acetilena si benzen; b) etena si etan; c) acetilena si etena; d) etan si benzen; e) benzen si propina. 50*. Câti izomeri aromatici corespund formulei moleculare C8H10 (I) si câti dintre acestia dau prin oxidare cu KMnO4/H+ acizi policarboxilici din care se pot obtine anhidride acide (II)? a) I = 3 si II = 1; b) I = 4 si II =2; c) I = 4 si II = 1; d) I = 5 si II = 1; e) I = 5 si II = 2; 51*. În succesiunile de reactii de mai jos:

E este o hidrocarbura nesaturata, iar G este o hidrocarbura ce contine 92,3% C si are masa moleculara 104. Care sunt substantele A si K? a) A-toluenul, K-o-nitrotoluenul; b) A-etilbenzenul, K-m-nitroetilbenzenul;

e) clorura de benziliden. b) clorura de benzil. e) este insolubila în solventi organici. Care din denumirile de mai jos sunt corecte? a) 2. d) 2-metil-etilbenzen. e) 4-metil-etilbenzen. K-m-nitrotoluenul. c) orto-dimetilbenzen. 53. . stiind ca A este primul termen din seria alcanilor care este substanta E? a) toluenul.3-dimetilbenzen. 54. În legatura cu naftalina afirmatiile adevarate sunt: a) are proprietatea de a sublima. 52*. K-nitrobenzenul. c) are caracter aromatic mai puternic decât benzenul. b) are caracter aromatic mai slab decât benzenul. K-1. d) A-benzenul. b) orto-xilen.3. d) este insolubila în apa. c) difenilmetanul. e) A-benzenul.5-trinitrobenzenul.c) A-o-xilenul. d) clorobenzenul.

b) este o reactie de substitutie. b) clorura de benzil. b) se foloseste în industria maselor plastice. 58. c) se obtine prin oxidarea naftalinei. 56. e) se realizeaza cu alcooli. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la tetralina: a) se obtine prin aditia clorului la naftalina.55. Care sunt afirmatiile corecte referitoare la benzen? a) se foloseste la obtinerea de medicamente. b) se obtine prin hidrogenarea totala a naftalinei. c) este o reactie Friedel-Crafts. c) clorura de vinil. în prezenta acidului sulfuric. d) se foloseste la obtinerea cauciucului sintetic. e) clorura de fenil. d) este o hidrocarbura saturata cu doua cicluri condensate. în prezenta clorurii de aluminiu anhidra. d) clorura de n-propil. d) se realizeaza cu derivati halogenati cu reactivitate normala sau marita. c) se foloseste ca materie prima la obtinerea cloroprenului. e) este o hidrocarbura aromatica cu catena laterala. Care dintre derivatii halogenati de mai jos pot fi folositi în reactia de alchilare Friedel-Crafts? a) clorura de alil. alegeti afirmatiile corecte: a) se realizeaza cu izoalcani în prezenta clorurii de aluminiu anhidra. 57. . Referitor la alchilarea benzenului.

d) toluenul. c) polimerizarea. e) naftalina. Substituenti de ordin II sunt: a) -COOH b) -CHO. c) antracenul. 59. c) sunt solubili în apa. Care dintre reactiile de mai jos pot fi date de toluen? a) oxidarea. e) acilarea. b) xilenii. . Referitor la benzen si toluen sunt adevarate urmatoarele afirmatii: a) punctul de topire al toluenului este mai mare decât al benzenului. c) -CONH2. 62. Sunt hidrocarburi în stare de agregare solida: a) fenantrenul. 61. d) alchilarea. b) sunt lichide. e) -CH2R 60. d) -CH2NH2. b) substitutia.e) se foloseste ca insecticid.

din benzen si: a) clorura de metil. b) clorura de etil. 64. e) hexil si benzil. d) clorura de acetil. Afirmatiile incorecte sunt: a) radicalul monovalent la catena laterala a toluenului se numeste tolil . e) sunt solide. d) benzil si benziliden. . în prezenta clorurii de aluminiu umede. 66. c) propena. e) punctul de topire al toluenului este mai mic decât al benzenului.d) sunt solubili în solventi organici. c) caracterul aromatic este mai slab decât al benzenului. Omologii superiori ai benzenului se pot obtine. b) dau reactii de substitutie mai greu decât benzenul. Hidrocarburile aromatice cu mai multe nuclee benzenice condensate au urmatoarele caracteristici: a) sunt lichide. b) α-naftil si o-fenilen. Sunt radicali aril: a) fenil si o-tolil. d) se oxideaza mai usor decât benzenul. e) etena. 65. 63. c) β-naftil si p-fenilen.

. c) radicalul divalent la catena laterala a toluenului se numeste benzil. Care sunt afirmatiile incorecte? a) acilarea arenelor este o reactie de substitutie. d) nitrarea arenelor este o reactie de aditie . d) toluenul. b) p-xilenul. e) etilbenzenul. c) acetofenona.b) radicalul monovalent la catena laterala a toluenului se numeste benzil. Printr-o reactie Friedel-Crafts se pot obtine: a) aldehida benzoica. e) m-xilenul. b) cumenul. e) radicalul monovalent la nucleul aromatic al toluenului se numeste tolil. 67. d) radicalul divalent al benzenului se numeste fenilen.7% H din succesiunea de reactii de mai jos este: a) metilbenzenul. c) sulfonarea arenelor se face cu amestec sulfonitric. Hidrocarbura aromatica mononucleara cu 8. d) o-xilenul. b) alchilarea arenelor cu alcooli se face în prezenta AlCl3 umeda. 69. 68. c) toluenul.

72. d) substituentii de ordinul I.5-trinitrobenzenul.3.5-trinitrobenzenul. 71. c) clorura de benzil. . 70. b) 1. dezactiveaza nucleul benzenic. d) -NH2. în prezenta luminii. c) 1. b) substituentii de ordinul I orienteaza noul substituent în pozitia meta.3-dinitrobenzenul.e) acilarea arenelor este o reactie Friedel-Crafts. b) -OH. cu amestec sulfonitric. d) 1. se pot obtine: a) nitrobenzenul. 73. Prin nitrarea benzenului.4-dinitrobenzenul. activeaza nucleul benzenic. Alegeti afirmatiile incorecte: a) substituentii de ordinul II au în structura lor numai legaturi σ. b) o-clorotoluen. e) 1. e) -OR. c) -SO3H. c) substituentii de ordinul I. e) substituentii de ordinul II au în structura lor cel putin o legatura π. Substituenti de ordinul I sunt: a) -NO2.2. cu exceptia halogenilor. se pot forma: a) feniltriclorometan. Prin clorurarea toluenului.

c) benzenul. Afirmatiile incorecte sunt: a) benzenul se oxideaza cu permanganat de potasiu în mediu acid. e) p-clorotoluen. conduce la antrachinona. c) toluenul. prin nitrare cu amestec sulfonitric. d) difenilul. 74. 77. e) etilbenzenul. b) o-xilenul. Alegeti dintre compusii de mai jos pe cei care. d) oxidarea antracenului cu dicromat de potasiu. în prezenta acidului acetic. b) nitrarea benzenului se face cu acid azotic diluat. . 75. b) etina. e) aditia clorului la benzen are loc în prezenta FeCl3. e) p-xilenul.d) clorura de benziliden. d) 1-butina. Referitor la oxidarea omologilor benzenului afirmatiile incorecte sunt: a) se face cu permanganat de potasiu si acid sulfuric. c) reactiile de aditie decurg mai usor la naftalina decât la benzen. 76. conduc la nitroderivati cu grupa functionala grefata la un atom de carbon tertiar: a) clorobenzenul. Acizi ftalici se pot obtine prin oxidarea: a) toluenul.

E = 7 sunt: a) α-nitronaftalina. e) 1. c) conduce la formarea de anhidride acide.b) în cazul catenelor laterale mai lungi. e) oxigen molecular si catalizator V2O5. Afirmatiile incorecte sunt: a) prin nitrarea naftalinei cu amestec sulfonitric se obtine α-nitronaftalina. d) m-divinilbenzenul. c) oxigen atomic provenit din sistemul oxidant KMnO4/H+. care sunt afirmatiile corecte? . d) se face în prezenta V2O5. d) reactiv Tollens. e) se face cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. b) reactiv Fehling. 81. În functie de structura oxidarea arenelor se poate face cu: a) dicromat de potasiu si acid acetic. 79. c) 1. Hidrocarburile aromatice cu N. b) naftalina se hidrogeneaza mai greu decât benzenul. b) stirenul. În legatura cu oxidarea la naftalina. la temperaturi ridicate.4-dietilnaftalina.4-dimetilnaftalina. 80. 78. are loc la atomul de carbon direct legat de nucleul aromatic. c) prin oxidarea naftalinei cu O2/V2O5 la 3500C se obtine anhidrida ftalica. d) naftalina are caracter aromatic mai pronuntat decât benzenul. e) naftalina se oxideaza mai greu decât benzenul.

Raspunsuri: .E. b) are caracter aromatic mai slab decât al naftalinei. e) are N. e) duce la formarea antrachinonei.E. c) decurge mai usor. = 5. d) cu reactiv Tollens. în comparatie cu benzenul . d) decurge mai greu ca la antracen.10. d) are N. Antrachinona este rezultatul oxidarii antracenului: a) în pozitiile 9. c) cu dicromat de potasiu si acid acetic. c) are caracter aromatic comparabil cu al benzenului. b) duce la formarea acidului tereftalic. b) în pozitiile 1. e) cu reactiv Fehling.4. = 2. 82.a) decurge mai greu. în comparatie cu benzenul. 83. Afirmatiile incorecte referitoare la tetralina sunt: a) se obtine prin hidrogenarea totala a naftalinei.

c 15.1. d 7. d 9. b 8. e 20. d 3. c 13. e 14. a 17. d 4. c 6. a 11. b 16. e 12. c 5. d 10. a 19. b . d 18. d 23. b 21. d 2. d 22.

e 26. b 35. c 29. d 28. d 43. a 44. c 38. d 34. a 30. d 25. b 40. b 37.24. c 27. d 36. d 31. b 46. b 42. b . b 39. a 32. d 41. b 45. e 33.

b. c 51. d. e 56. a. a. a. c. b. a. e 63. a. c. b. b. e 54. b. d. d 55. d. a. b. d. a. a. b. d. b. d . c. b. c. d 57. c. d 58. c 64. c 60.47. e 62. c. c 67. e 61. d. c. e 69. d 50. b. a. d 48. e 65. c 68. e 52. b. a. c. e 59. c 53. b 49. d. e 66. b. b.

b. e 75. a. a. d 74. e 80. e 76. d. b. d. c. b. d 82. a. e 77. e 78. c . e 81.70. d. e 83. b. e 79. a. e 72. a. d. d 73. c. b. a. c. a. e 71. a. b. c. c. c.

:203  !73.47:7.:23.47:7. .7.70./0-03/03 10397.47 . / 0   97209-0303:  97209-0303:  .47:7.3  .474209./0-03 5.209-0303::. . 70:9..47494:03  4794 . .47494:03 . / 0 .:/424/0.

3:.70.397. !734/.5.0/.-0303::... ./:907019.0..704.  $0/..708:398:-89.9/0.7-:7.02. .700/74.574/:8 573.$ 8014720..94.425:8103..9.  //74-0303  70..:3 .:5734/.70.3/7/.3900.03 ' ..0.::72.70 .. / 0  ' '  '   ' ' '8'  ' '  3970.2.742./90 .  . ./2... .39703 45703 0903-0303 .05 209 09-0303: 5 /.3-0303 4 03 5745-0303 ' 5 03 ' ./4. .:203 ' . / 0 .9..70:/.

.47:7.9.. ...947 . / 0 . / ' 0 '  . ..-0303::8014480890/7059.70.

.47:3:80.:.0393079  L3570039.43/9 .9  ./9430.:23   . ./8:1:748  .9:77/.902507.7-:3054748 $   ..94./8:1/7.. .47::.-0303.9 ..  0303:808:1430.L3:72.-0303 .43./:.8:14397. 0   $ /9.:.. / 0 L384.700.:..:....704.:../8:1:7.20890. . ..90  L3570039.0397. . / 0 ../8:1:7.

  /047/3: /0.40..474-0303  ....942/0 .. :3... /0 47/3:  . /047/3: /0.0. 0.474-0303 0 2434..47:7.7-4.9070..3 .942/0 .8:-899:9.0.:3... / 0 .0.43937:5..9  .... 8 470390.7. 3:..73:31:0390.70.9/0 974/07.09430 ..425:847.474. /  /.44 08908:-899:039 7:5.209. ..9.L354904794 85.: ..9..703047 L3570039.9.-0303:: L3570039.3/7/0.0:-0303..:9074.. .0: -0303.474.209.9.0..8470390.3:. .3:.3..9.  /./03...40..:23: 8054.L3549.0:-0303. /047/3: /.0 804-930 . :3..7.8:-899:9.403.8470390..3:.   97. 8:-899:9.8:-899:9.0. !73.47:7/0.7.70.98:39. L3 5490 4794 8 5. .0:-0303.942/0 .474-0303 .L3549.  ./0 /07.8470390.0.8:-899:9.9./70. / 0 /047/3: .

/..942/0  974/07..0397.. .3  -03/03 ' .20890./....70.347.9805494-930573 .703047.703047.   009 7.9 / 397./.70.942/0$ 0 :3.49.:.8:14397...70.7 /3970  5 10303  .703047.. 0 397. 397./ :3. . / 0 7:5. / 0 7:5. 397. ... .4447.49. .:. 7:500 #  7:500 #  $:-899:039/047/3:0890 ./.70.8:14397..70.  7:5./:.:.49.  7:5..43..20890.:.9  $:-899:039/047/3:0890 .397. $  7:5.:.  7:500 7:500 #  7:5.

19 ' 0' 4 94 .  ' '  ' . 3.

.3-0303  4 /09-0303 2 /.3-0303 5 /.70.. .. / 0  !73397.70304742070.240. / 0 .:..014720..425:8: .   97209 3 5745-0303  97209 3 5745-0303   97209 45745-0303 .924348:-899:90890 .:-474/7:7. .7-43572.:1472:./ /3974 -03038:143. ..70573 8:-899:90. / 0 4 /...0.5480/08/7.9...90./ ./::-03038:143.. . .08.70...09 L3570039./ 3974  -0303/8:143.  /74..:.:37.942/0./ 3974 -03038:143./4 19..:1472:.907..:24/0..-0303:8:.7-:7..7.7.7.0890 . ..  .5734/.240.7 .9......47:7/0 .903...7:. ..:23: !74/:8:/070. 4-933/: 80 ./ 3974  -0303/8:143.:..547924..49./-03038:143.14720. / 0 ' ' '    ' '  $097.:383:7/07./ 3974 -03038:143./0..3-0303  5 /09-0303  :2.908070/:.47:7. .90./084/: ... ...  . 804-930. .

.03 ' .70/3970. .4-:9.4854.:1472:./0...70.14720.425:8/02.3../03 5745  . / 0 4-:9-0303 9079 -:9-0303  80.0805494/. ..3 ' ./-034.7. .742.397.. ./0./0./8:1:7.0./2 09-03038:143. -:9-0303  /209 09-0303  209 3 5745-0303  009.8:143./009  ..9/0549.. . / 0 . -:9.47:7.9/0549.3. . .47:7.8:L320/:. .90114489L370.43930:3.70.198 .09  .:/./0..3 ./ 0   97209 45745-0303  /209 9079 -:9-0303  .:5072.47:7.8:8.9.700890/74.../..09-0303::70:9.70 5734/..7-:7.3 ' . .7070/0 7.:203  09-0303  -:903.9. / 0 8' 8'  8 '8'  8'  .908.0397:/0....47:7.425:8.47:7.

09 -03038.474-0303 -03038./009  !73 3974/:.-0303 # ./0-03 -03038.0: :3: .904-93057370. /4 8:-899:039  8  50 3:. .3:8054.5479:24.....198/3970 ./5 09-03038:143.47:7. .42509./0209  -03038.0943./0.90/3970 . ...  9 103 ./0-03/03  . ./05745 -03038574503. .34  -03038..103. / 0 -03038../4 09 -03038:143..7103..../7403./4 09 85 09-03038:143.47:7.47:7.39703:: 7.  -03038.  . . / 0 3:2.39703/74030890 ./05745.47:7./0.7070/0 7. 3:2./4 209 85 209-03038:143.70.47:7.070.4770:9.. L3:72. / 0 -03038.474-0303  209-03038.47:7.70.. / 0 4207 4207  4207 4207  4207  103209..9.804-930 L3570039.47:7.

0.:3:. ./4 3974-03038:143../-034.19..70.908.90 ..43/038.. .397. 0 .08:398  804/0.70./:8:1:7.0.801. 5490.:3:.93.:/.70.0. .8:8./4 /74-034.19.9.70... .:37..0 ..00.3974-0303::.3..9.90  425:8:. / 0 4/.70.172..7-:7.:3:.  !734/.0.3.. 543:../0/74...:4.9/0549. ...70.00..9.5479 24.93. / 0  397..:847/0./ 3974  -0303/8:143. ..  8014720.03:8/103:8:39/74. 804/0.9./5 3974-03038:143.004..0. ..09.2.  #0107947.004.90 0 543:.70 :72.0. .90 ./ 3974  -0303/8:143.4/..470. ...0804-93057370./2 /74-034.742.  .7 0890 ./... / .. . 70:9.002.397.70..9.70:/0.2. .9..742.:. 543:../2 3974-03038:143.09..343.70.03:: 08903.543:.43/038. .90 / 54.:3:.9::/04 . .43/038.

3.9/0549../5 /74-034.390 3: /0.700 .4470. -.. .  .:7 /0 8:-89./ 0 .. /0 5072.. 84:9.3./19.20890.94..8: 3 .70 /3 :72..

.:.3 ..0903..9/3970.:5734/.742.38-0303 0 -0303857453.80903. / 09.70  8.70.. . . .0903.8-0303 .809.089.47085:3/1472:0240. /.9.  94207.0903.:3 .

70805494-930.54.. ..708:398:-89....9/02.8./0  . .  94:03: 4 397494:03: 09-0303: 2 397409-0303: .0.7-:7. 8 / 8 0 8  38:..9:7.9.708904/74..:.43930 8 .7-4../3.3/7/0.8 .7.702.308. 8 .240.39008 .48  08904/74.7-:7. ..08:30/070.

. / 0 .742.3./0-03  /103209.:3.03947. .90 ..488:39..../0.3: .90.9-0303:  .172.L3. / 0 94:03: .  0890384:-./0.907. .2...9-0303: 0890384:-.. 4794 /209-0303 / 209 09-0303 0 209 09-0303  30.8.474-0303:  .39.9.47:7.705745709.70/3/03:270/02.7.19..47:7.3.0890572:907203/3807.2. . .70.9.470.  /209-0303 .5:9073.9:7./0-03/03  .90. / 0  4 03:   973974-0303: -0303: 3974-0303:  -0303: 2 397494:03:  893/..347.742.L384.5.907.7.7008908:-89.8:-2..7./0..4794 03 .70..-/0.908:39 ..

 L3 570039.949.70.:/4:..47:7..907010794.:23:.70.:...:7.-0303:: .90.9...9:7.0.70...47:7.403. .4-93070.9070572..3L3570039. .19.:23:..9070/0 7..47:7/0.: 2.30 08904/74.708:39.47:7/0.3../0.70. 8.9 .. .47:7./0... ..43/038.. .3..70/3970/07.009.47:7..9. / 8014480890..907. .7-:7../0-03 ..198 .198 80 70.4-93070....89. . / 0 804-930573..4-93070.0.90 ./020/.903.172..470../03 5745 0 .:4.90/08:-899:90  0890470.9../0.::83909.470.0  8014480890..7070/0 7.90 3472.:.70.:.8.47::.3.:. #0107947... 8070.2.7-:7.172.79.90. .172... / 0 8070.  .2.  .9..: /07....903.80475..20390 8014480890L33/:897./9.9/02. .470.: 70.4745703:: 8014480890.742./::8:1:7.30  804-9305734/.44 L3570039.0.90  08904/74. .3/7. 804-930573/7403.907010794.3.47:7.9. 0890470.403..3...9 .-0303 .3/7.3 / .9.19.9097./0103  009..48549114489L370.19..

9 .70.5.19.700. ..90:72.   .172.7. .2.70/0. 4/.-0303894:038:39./0 .380./  $:-899:039/047/38:39 .397.70/397070.9..70.39703: .70/0. .70.03: / 94:03: 0 3.3.94:03::08902.7-:7L389.9:/094570.8:-899:9./0.  . ...70. 0 . .0 8014480890.  /  0 # $:39/74.-0303:: .90/094:03 ..  ..70. 103. 5:3.9..  #0107947.7084/.94.03 . 8:3984:-L3.485491/.90/02.. / .8:39. 54207..

.94:03::08902.../ 8:3984:-L384.9. 0 5:3.-0303::  $:397.03947.2.9:/094570./.7 . 10384 94 ./0.3.

574503./0 ..2.9.94:03::803:2089094 ..94.:2434./...47:7.742..907:./0209 .7.2:903:..:23::20/0 /3 -03038 ..9/08:-899:902.903. .700 .09 0 0903./.-0303::805494-930 L3570039. ..907...470.::72.08902. .:2.90789.8.7.:847/0../0.47:7.0.9.9.00-0303..908:39 . 8:39.90.47:7/0. 3.70:/0./009 .039.9-0303: 0 8:3984/0  2448:50747..903.47:7.0.1984 10303 . 7. × 3.  172.742.7-:70...-/0.43/038.-0303:: / 804/0.. / .1985 10303 / -038-03/03 0 08-03  /74.9-0303: .:70..

/...742.703047801./..9.039.7030470890470.94:03::803:2089094  /74.:203: .44801.0L3570039.24343:. / 397.: /38:.../0/..470.7....70..198805494-930 ..../. 94:03: / 4 03: 0 2 03:  !7397 470..90 .039...09410343..3:.:2434.48 0890 .94:03::803:20890-03 . . / 94:03: 0 09-0303:  . 8:143...172.903.:20/.9/02.:.9..:.:/...-0303::803:2089010303 0 7.08:30.70.8:14397. ./070.7-:7.70.039.0:...907. . ..907.703047../90 ..708:39.0....7.90/08:-899:90 .742....9070/0 7.903..903..90/0....:2434.94:03::803:20890-03 / 7. 7..20890..-034.039. 209-0303: .:/./.0.7030470890470.70..5 03: .... .

..90 .0 . 805494-930 .9:7.0.9:7.198  !73397.:L3897:.:L3897:.0:-0303. ..209... 10397.0./0-03 . .0.3:. .470.:0.9.47494:03 .40347 .473:2.  .20890.9.  !73.. / 8:-899:039/047/3: /0.  973974-0303: /  /3974-0303: 0  973974-0303:  $:-899:039/047/3:8:39 .059.8:-899:039/047/3:470390. .172. $ /  0 #  009.05:9340.0:-0303. /3974-0303: .94:03:: L3570039..9:7..47.9070/0 7.9:7ƒ . 8:-899:039/047/3:.47:7.70.3 ..70.903.34:8:-899:039L3549.4 .:.47:7..8:14397.3:.:23 805491472. 3974-0303: .-0303:: .7030470890470.70.474209. 0 8:-899:039/047/3:. 8:-899:039/047/3: .

470.03::.9/0549.3..8:L320/:.397. 801.943. ..474-0303: .-0303::801.742.. 0 .. ..9.. ..4 03: .4/./90/0.470.3.704.19.9. -0303:804/0.4850..8:14397../0.7 .9/0549.9.70.3. -0303: / /103: 0 5 03:  172./8:1:7.8: L3570039./:.3.425:8/02. 94:03: / -:93.47::.70. 94:03: .-0303.942/0.3. .43/:.70..7-439079..:3. .:5072.8:8.903.0.3..0.47:7.47494:03  .0  009/3970.343.70.9/0549.-0303 / 4/./ .. 0 09-0303:  #0107947.908:39 ..70.:7:5.0.:/..49.701.90/0./9..172../ .:.:72.:847.397.3974/07.09.908:39 ..20890.9 .:5072.43/:./::.903..0.:.1:3.093.19. . 70. ./.424447-0303::../0-03/03 0 5 .397..805494-9305734/.L3570039..70 573397.

/.70..0.70..470.09. 573397.9/03:.903.8:8.02.947' 172.:/.70..704.0.039/388902:4/.9..03 .43/:.908:39 ..9/0549./8:1:7.1472.9:7.942...7030478054.742.3.  31:3..9. /.0: .574.90/0897:..9.393 / 70.%4038 0 403240./0 / 801. .907. .20890.8:8.742. 403.19.9.0. ..:.:3 .70..8:14397.L3..942:/0./0.804-930.742.:.901.78.4/..0L3570039..:.90...903047.30.: ..' 0 801.7-43/70.3/7/0..9/0549.

70:/0.3.19.19.9-0303: ..: .80/74030. .3.2.3. 5734/.3.30.19.70. 39743.

 804-930.19. ..3/7/.' ..

2.9:77/.7.3. .804/0.9.70...90 / 3.9/0.9-0303:  /74. .9-0303: 0 3.902507.19.: 8:39 ..742.3..19.907.9.2..5743:39.742..7-:70.0.70:/0.

708:39.3.3.70. 39743.  /093. ..172.470..3. / 2 /.3.3-0303: 0  /2093.19.90 .:4/.3.90.. .19.89703: .19.  30.19.9:7.

9.0.90..907.90.089070:9.0.:702. /0..425.9.-0303:: / ..7.-/0.9..7.09./:..343.425..397.1472..903..3.70:.:-0303: . /0.7.03 0 /:.30 .9.3430  172.70: L3.-.... .397.9097.:847 L3.:70.70  0 .70..L35490 .:702.%4038 0 .:/.03 #.70.70   397.8:8..742./.70..85:38:7 . ./::907019.9/0549.8:39 .3.742.9..907..425....:... . L35490  .70.9:4/.7.:-0303: / /0. / .949.70...397.:702.7.19. 804-930573/7403.03:: .2.30 .1472.907010794.:70.3.7.70..742.19.8.470.

 / / / . . 0 - / / - . 0 . 0 . / - / / . / . - .

 / . / 0 . / . . 0 / - / - . - - / - / . - - - .

/ ../ 0 . / 0 ./ 0 . 0 . / 0 . .. ./ . ./ 0 . . / 0 . . . / . . . .. 0 . . 0 . / - / . .. . .. .. .. / .. / 0 .

. .0 .0 . 0 . / . . ./ . 0 . / . . 0 . . . / 0 ./ 0 .0 . . ./ 0 . / 0 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->