Exercitii Hidrocarburi

Hidrocarburi

2.1. Alcani, alchene, alcadiene, alchine
1*. Care din urmatoarele afirmatii este incorecta? a) alchinele prezinta izomerie de catena, de pozitie si de functiune; b) formula moleculara a alchinelor este CnH2n+2; c) alchinele au proprietati asemanatoare alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon; d) acetilena este partial solubila în apa si are caracter slab acid; e) flacara oxiacetilenica obtinuta prin arderea acetilenei este folosita la taierea si sudarea metalelor. 2*. La încalzirea n-hexanului în prezenta clorurii de aluminiu, prin transformare completa, rezulta: a) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; b) 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; c) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan, 2,3-dimetilbutan; d) n-hexan, 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan; e) 2-metilpentan, 3-metilpentan, 2,2-dimetilbutan. 3*. Oxidarea cu dicromat de potasiu si acid sulfuric a unui amestec echimolecular de alchene izomere posibile, duce la obtinerea unui amestec de acid acetic, acid propionic, acetona, metil-etil-cetona, acid butiric, acid izobutiric, dioxid de carbon si apa. Formula moleculara a alchenelor este: a) C4H8; b) C5H10; c) C7H14; d) C6H12; e) C4H6.

4*. Halogenarea fotochimica a metanului cu un amestec de clor si brom conduce teoretic la obtinerea a: a) 2 compusi micsti; b) 5 compusi micsti; c) 6 compusi micsti; d) 4 compusi micsti; e) 3 compusi micsti. 5*. Care este numarul de cicloalcani cu formula moleculara C5H10 ce contin în molecula un singur atom de carbon tertiar? a) 1; b) 2; c) 3; d) 4; e) nici unul.

6*. Pentru alcanii este caracteristica: a) izomeria de functiune; b) izomeria de catena; c) izomeria geometrica; d) tautomeria; e) izomeria de pozitie. 7*. Numarul de izomeri ce corespund formulei moleculare C8H18 este: a) 16; b) 15; c) 18; d) 14; e) 17. 8*. Câti izomeri corespunzatori formulei moleculare C6H14 contin atomi de carbon cuaternar? a) 1; b) 3; c) 2; d) 4; e) 5. 9*. Cantitatea cea mai mare de agent oxidant folosit la oxidarea energica a alchenelor este consumata de: a) R-CH=CH-R; b) R-CH=CH2;

10*. Denumirea incorecta este: a) 2,3,3-trimetilhexan; b) 2-etil-2-metilbutan; c) 2,2-dimetillhexan; d) 3-etil-3-metilpentan; e) 2,2-dimetilbutan. 11*. Alegeti hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare fotochimica formeaza 4 izomeri monoclorurati: a) n-pentanul; b) 2-metilpentanul; c) 2-metilbutanul; d) izobutanul; e) neopentanul. 12*. Câti radicali monovalenti se pot obtine din alcanii cu cinci atomi de carbon în molecula? a) 4; b) 5; c) 6; d) 9; e) 8 13*. Câti radicali divalenti se pot obtine pornind de la butan? a) 6; b) 5; c) 4; d) 2; e) 3. 14*. Câti compusi monoclorurati se pot obtine prin clorurarea fotochimica a neopentanului?

d) nici o relatie. . e) 1. d) 3. c) 5. c) numai cu bromul. b) izomerie geometrici. e) 2. Între ciclobutan si ciclohexan este o relatie de: a) izomerie de pozitie. 15*. e) atât cu clorul cât si cu bromul. Alegeti afirmatia corecta referitoare la alcani: a) legaturile C-H sunt nepolare. d) n-pentan. e) izomeri de functiune. Hidrocarbura cu M=72 care prin clorurare la lumina formeaza doi izomeri diclorurati este: a) izopentan. 18*. b) sunt solubili în apa. c) au densitatea mai mare decât unitatea. c) izomerie de catena. c) 2-metilbutan. b) numai cu iodul. 16*. d) numai cu fluorul. 17*. Alcanii reactioneaza direct la lumina cu: a) numai cu clorul.2-dimetilbutan. b) neopentan.a) 2. b) 4.

Numarul minim de atomi de carbon din molecula unui alcan prin a carui cracare sa rezulte si 1-hexena este de: a) 8 atomi. b) (3n-1)/2. b) n-butan. 21*. d) 7 atomi. stiind ca C este o alchena.d) atomii de C au hibridizare sp2. e) n-pentan. În ecuatia reactiei generale de ardere a alchinelor coeficientul x are valoarea: CnH2n-2 + x O2 ─> n CO2 + (n-1) H2O a) 3(n-1)/2. e) 2n+1. c) n-octan. 22*. d) n-heptan. 19*. e) raportul dintre numarul atomilor de C si H din molecula este n/2n-2. c) 3n/2. 20*. Se ard complet etena si etanul. În care din aceste procese raportul molar hidrocarbura:oxigen este 1:3? . b) 6 atomi. e) 4 atomi. rezulta ca substanta A este: a) n-hexan. Fie ecuatia reactiei A ─> B + C. d) 2n/2. c) 5 atomi. B ocupa locul doi în seria de omologi iar C ocupa locul trei.

4. c) 1-izopentil-1. b) la arderea etenei. e) 2. c) la arderea etanului. e) clorura de etin.4. 25*. sunt lichizi alcanii: a) C4-C17. 24*. d) 3. e) în nici unul din cele doua procese.2. c) clorura de etil.5.7.8-pentametilnonan.3.a) arderea completa nu este posibila decât la alcani. b) 1-izopentil-1.4-tetrametilpentan.7-pentametilnonan. Denumirea corecta a hidrocarburii de mai jos este: a) 1-izopentil-1.5.2. 23*.1-dicloroetan. . d) în ambele cazuri. Derivatul diclorurat vicinal al etanului se numeste: a) clorura de etilen. În conditii normale.2.3.6.3.5-tetrametilhexan. d) clorura de etiliden. b) 1.5-tetrametilhexan.

b) se dizolva în solventi polari. b) au reactivitate mica comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi. d) Ni. Indicati afirmatia corecta referitoare la alcani: a) punctele de fierbere cresc cu ramificarea catenei. b) 50-1000C. e) contin numai atomi de carbon primari si secundari. Alcanii se mai numesc si parafine deoarece: a) contin numai legaturi multiple. c) densitatea scade cu cresterea numarului de atomi de carbon. 26*.b) C5-C17. e) C4-C18. 10000C. 28*. c) dau numai reactii de substitutie. Gazul de sinteza este: . AlCl3. Izomerizarea alcanilor decurge în urmatoarele conditii: a) Pt. d) termenii gazosi au miros specific. e) se mai numesc parafine. c) C5-C15. 27*. c) 50-1000C. e) în prezenta luminii. 8000C. 29*. d) au o reactivitate crescuta comparativ cu celelalte clase de hidrocarburi. d) C4-C15. Al2O3.

30*. 8000C). Legaturile C-C din alcani se desfac în reactiile de: a) dehidrogenare. c) transformari ale alcanilor în alchene. c) dioxid de carbon. rezulta: a) metanal. Reactiile de izomerizare ale alcanilor sunt: a) reactii de hidrogenare a alcanilor. Prin reactia metanului cu vapori de apa (Ni. e) cracare. d) formaldehida. d) procese chimice prin care alcanii se ciclizeaza. b) reactii în care normal alcanii se transforma în izoalcani. e) amestec de dioxid de carbon si hidrogen. c) halogenare. b) amestec de monoxid de carbon si dioxid de carbon. d) substitutie. e) acid cianhidric. . 32*. c) gaz de sinteza. b) metanol. b) hidrogenare.a) monoxid de carbon. e) reactii în care alcanii se oxideaza. 31*. d) amestec de monoxid de carbon si hidrogen.

b) oxizilor metalici. e) patru alcani si patru alchene.33*. c) 3 izomeri. b) doi alcani si doua alchene. e) numai atomi de C primari. Clorurarea sau bromurarea alcanilor sunt procese ce pot avea loc în prezenta: a) sarurilor de amoniu. b) 2 izomeri. 34*. 35*. 36*. . c) luminii. e) P2O5. d) 6 izomeri. c) doi alcani si trei alchene. c) numai catene de atomi de carbon ramificate. În molecula metilciclohexanului se gasesc: a) numai atomi de C hibridizati sp2. b) numai atomi de C hibridizati sp3. La izomerizarea n-pentanului rezulta un amestec ce contine: a) 4 izomeri. d) V2O5. La cracarea n-heptanului se poate obtine un amestec format din: a) trei alcani si doua alchene. d) atomi de C hibridizati sp2 cât si sp3. d) cinci alcani si cinci alchene.

în prezenta de acid sulfuric. 37*. d) 1-hidroxi-3-metilbutan. b) arene. e) una singura. c) 1-hidroxi-3-metilpentan. b) 2-hidroxi-2-metilbutan. c) 2-bromo-3-metilbutan. e) alchene. 40*. din: a) 3-hidroxi-3-metilbutan. c) doua. 38*. d) alcani. Câte metilciclobutene exista? a) trei. .e) 5 izomeri. e) 1-hidroxi-2-metilbutan. c) cicloalchene. La aditia acidului bromhidric la 2-metil-1-butena se formeaza: a) bromura de izobutil b) bromura de secbutil. 3-Metil-1-butena se poate obtine prin eliminarea apei. 39*. d) cinci. Formula moleculara C6H12 corespunde la: a) alcadiene. b) patru.

c) de catena. e) 1-bromo-2-metilbutan. d) aditia hidracizilor. Regula lui Markovnikov se aplica: a) numai în cazul hidracizilor. b) tuturor reactiilor de aditie la alchene. d) numai la aditia acidului sulfuric la alchene. e) doar la aditia apei. e) de catena si geometrica. 43*.d) 2-bromo-2-metilbutan. e) aditia apei. dioxid de carbon si apa. geometrica si de pozitie. b) formarea de acetiluri. geometrica. 42*. . Reactia prin care se poate diferentia 1-pentina de 1-pentena este: a) reactia cu apa de brom. d) de catena. 41*. 44*. Ce tip de izomerie pot prezenta alchenele cu 6 atomi de carbon? a) de catena si de pozitie. b) de pozitie si geometrica. Prin oxidarea unei alchene cu dicromat de potasiu în mediu acid (H2SO4) se obtine un acid monocarboxilic. c) reactia de hidrogenare. Indicati natura atomilor de carbon implicati în legatura dubla: a) secundari. c) aditiei apei si hidracizilor la alchenele nesimetrice. optica si de pozitie.

B: 2.3-dimetil-2-hexanol. d) sase alchene.b) unul secundar. d) tertiari. d) 3. 46*. celalalt tertiar. Care sunt cei doi alcooli izomeri? a) A: 2. c) unul secundar.3-dimetil-2-butanol. obtinuta prin eliminarea apei din alcoolii izomeri (A si B) cu formula moleculara C8H18O formeaza.5-dimetil-1-hexanol. c) 2-metil-2-pentanol. B: 2. e) trei alchene.3-dimetil-1-hexanol. prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. Alchena. e) 2.5-dimetil-3-hexanol. b) 3-metil-2-pentanol. 45*. c) A: 2. B: 2. celalalt cuaternar. Se poate obtine 3. e) nici una din perechile de mai sus.3-dimetil-2-hexanol. Alcoolul cu formula moleculara C6H14O prin deshidratarea caruia se obtine o alchena ce formeaza prin oxidare numai acetona este: a) 2-metil-1-pentanol.3-dimetil-2-butanol. b) cinci alchene.5-dimetil-2-hexanol. d) A: 2. . c) patru alchene. acetona si acid 3-metilbutanoic.5-dimetil-2-hexanol.6-dimetiloctanul prin hidrogenarea a: a) doua alchene. 47*. e) cuaternari. b) A: 2. B: 2.3-dimetil-3-hexanol.

la 5000C. 50*. se formeaza: a) doi izomeri monoclorurati. b) aldehide. 49*. Indicati alchena formata prin deshidratarea unui alcool primar C6H14O care prin oxidare energica conduce la 2-pentanona.5-dimetil-2-heptena. Prin oxidarea alchenelor cu KMnO4.5-dietil-5-hexena. e) 2. d) hidroxiacizi. e) un singur compus monoclorurat. în solutie slab bazica (reactiv Bayer). b) un derivat diclorurat geminal. b) 1-pentena. e) acizi carboxilici. dioxid de carbon si apa: a) 2-pentena. c) trei izomeri monoclorurati. se obtin: a) dioli vicinali. Denumirea corecta a compusului de mai jos este: a) 2. d) un derivat trihalogenat geminal. . b) 2-etil-5-metil-1-heptena. Prin tratarea cu clor a 2-metil-1-butenei.5-dietil-4-hexena.48*. c) 3-etil-5-metil-1-heptena. 51*. d) 2. c) cetone.

se formeaza acid 2-metilbutanoic si metil-tertbutil-cetona este: . c) 2-metil-1. b) 2-metil-2-heptena. dioxid de carbon si apa este: a) 1. 55*. La oxidarea blânda a propenei se observa: a) decolorarea solutiei. 52*. 54*.2-butadiena. prin a carei oxidare cu permanganat de potasiu în mediu de acid sulfuric rezulta un mol de acetona si un mol de acid pentanoic. e) 1. d) 2-metil-1-pentena.3-butadiena. c) mentinerea culorii initiale. Alchena. e) 2. Alchena prin oxidarea careia. b) colorarea solutiei. 53*. e) 2-metil-2-pentena.c) 2-metil-1-butena. d) 2-butena. este: a) 3-metil-1-heptena. d) 2-metil-1-heptena. e) aparitia unui precipitat. b) 2-butina. Hidrocarbura nesaturata cu cinci atomi de carbon care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza numai acid cetopropionic. cu dicromat de potasiu si acid sulfuric. d) decolorarea solutiei si formarea unui precipitat brun de dioxid de mangan.3-butadiena.3-dimetil-2-hexena. c) 2-metil-3-heptena.

56*.3.3. e) 1-hidroxi-2. e) 2. .2.2-dimetil-1-pentanolului se obtine o alchena în care legatura dubla este: a) disubstituita simetric. d) monosubstituita. La deshidratarea 2.3. c) 2.4-trimetil-3-hexena.2. b) 2-metil-1-butena.3. Prin eliminare de apa nu formeaza alchena: a) 2-hidroxi-2-metilbutanul.4-trimetil-3-hexena. c) 1-hidroxipentanul.a) 2. c) trisubstituita.4. c) 2-metil-2-butena. e) disubstituita asimetric. b) alcoolul nu poate fi deshidratat. b) 2-hidroxipentanul. b) 2. d) 3-hidroxipentanul.5-tetrametil-3-hexena. d) 1-pentena. Alchena cu formula moleculara C5H10.2-dimetilpropanul. 57*. este: a) 2-metil-propena.5-trimetil-3-hexena. d) 2.5-tetrametil-3-hexena. care în reactia de oxidare consuma cea mai mica cantitate de dicromat de potasiu. în prezenta acidului sulfuric. 58*.

3-dibromo-2-metil-2-butena.4-dimetil-1.4-dimetil-1. e) 3-metil-3. e) 3. Acetilena se solubilizeaza partial în apa: . formeaza acid oxalic. Diena cu formula moleculara C8H14 care formeaza prin oxidare energica si compusul de mai jos este: a) 2.4-octadiena.5-dimetil-1. 59*.4-hexadiena. 60*. b) 5-metil-2.5-octadiena. Hidrocarbura care prin oxidare cu dicromat de potasiu.2-hexadiena. e) 2.e) 2-pentena. Prin aditia bromului la 2-metil-1. c) 2. 62*.4-octadiena.4-dibromo-2-metil-1-butena.4-dibromo-2-metil-2-butena.4-hexadiena. c) 2-metil-3. d) 3-metil-2.5-hexadiena.4. d) 3. c) 1. b) 1.4-dimetil-1.5-hexadiena.3-butadiena se obtine ca produs majoritar: a) 1. 61*. în mediu de acid sulfuric.5-octadiena.dimetil-2.3-dibromo-3-metil-1-butena. d) 1. b) 2. butanona si acid propionic în raportul molar 1:1:1 este: a) 5-metil-2.5-octadiena.2-dibromo-3-metil-2-butena.

c) 3. d) 3. c) 2-hexina. 4. y.a) pentru ca este primul termen al seriei omoloage. conform reactiei: x C2H2 + y KMnO4 +z H2O coeficientii x. 3. b) acidul cianhidric. 8. b) 1-hexina. d) acidul sulfuric. 63*. 6. La 800C. 3. în mediu slab bazic. e) 3. b) 2. La oxidarea acetilenei cu KMnO4. 4. 2. c) acidul acetic. z au valorile: a) 2. 64*. c) datorita absentei polarizarii moleculei. e) apa. 8. 7. în prezenta clorurii cuproase si a clorurii de amoniu. acetilena reactioneaza cu: a) acidul clorhidric. 65*. b) datorita faptului ca are tripla legatura. d) datorita polarizarii legaturii C-H. 6. Dintre compusii de mai jos formeaza acetiluri cu metalele tranzitionale: a) izoprenul. e) datorita prezentei celor 2 atomi de carbon triplu legati. x C2H2O4 + y MnO2 + y KOH .

Reactia de hidrogenare a acetilenei cu formare de etena are loc în prezenta: a) Na metalic. b) de reducere. e) formarea acetilurii de diargint. d) formarea acetilurii disodice. b) Pd (depus pe un suport solid) fin divizat. 69*. . d) oricarui oxid metalic. b) HgCl2/t0C. 66*. 68*. Reactia de aditie a acidului clorhidric la acetilena are loc în urmatoarele conditii: a) KOH/solutie alcoolica. c) formarea acetilurii de dicupru.d) 4-metil-2-pentina. e) 2-pentina. Clorhidratul de hidroxilamina se întrebuinteaza la: a) formarea acetilurii monopotasice. d) de oxidare. c) Ni fin divizat. e) cu transfer de electroni. Reactia acetilenei cu hidroxidul de diaminoargint (I) este o reactie: a) de tip redox. c) de substitutie. e) Pd (depus pe un suport solid) otravit cu saruri de Pb. b) oxidarea etenei. 67*.

Un amestec format dintr-un mol de acetilura monopotasica. 73*. e) Cu2Cl2/NH4Cl. d) reactia cu clorura de diamino-cupru (I). 70*. si un mol de acetilura de dicupru (I) formeaza în urma reactiei cu apa: a) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de potasiu. b) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de argint (I). . puternic polarizata. c) doi moli de acetilena. c) covalenta. se poate recunoaste prin: a) reactia de hidrogenare. d) covalent-coordinativa. d) HgSO4/H2SO4. un mol de acetilura de diargint. d) un mol de acetilena si un mol de hidroxid de cupru (I). hidroxid de cupru (I) si hidroxid de argint (I). c) reactia cu apa de brom. e) reactia cu permanganat de potasiu în solutie acida. nepolara.c) (CH3COO)2Zn/2000C. În acetilurile metalelor alcaline si alcalino-pamântoase. b) reactia cu permanganat de potasiu în solutie bazica. legatura C-metal este: a) covalenta. acetilena se transforma în: a) cetona. e) ionica. 72*. Prin oxidare cu permanganat de potasiu în mediu bazic. 71*. 1-Pentina în amestec cu 2-pentina. e) doi moli de acetilena. slab polarizata. b) covalenta.

C3H6 si C3H4. C3H6 si C3H4 prin doua vase spalatoare care contin. 74*. b) C3H6 si C3H4. 76*.b) aldehida. Z-H2SO4. Z-H2SO4. b) X-H2O. Y. gazele retinute sunt: a) C3H8. în cuptoarele electrice. Y-KMnO4. d) X-O2. d) acid dicarboxilic. Y-Ag. Y-H2O2 Z-H2O. b) acetilura de calciu. Z-H2O. în exces. la 25000C? a) acetilura monosodica. Z-Zn. La trecerea succesiva a unui amestec de C3H8. respectiv apa de brom. Z sunt: a) X-H2SO4. solutie cuproasa amoniacala si. Care este compusul ce se obtine în urma reactiei dintre varul nestins si carbune. Y-KMnO4. c) acetilura disodica. . În reactia: X. c) X-H2O. 75*. d) acetilena. e) oxidul de calciu. e) X-O3. e) diol vicinal. c) α-dicetona. Y-HgSO4.

c) aditie a hidrogenului. PNA-ul se obtine prin polimerizarea: a) cloroprenului. c) acetatului de vinil.c) C3H8 si C3H4. d) acetilenei. d) C3H8. În secventa de reactii: . 77*. 79*. Care dintre urmatoarele perechi de alcani sunt omologi? a) nonan-decan. e) C3H8 si C3H6 . 80*. e) aditie a HCN. d) aditie a HCl. e) acrilonitrilului. c) pentan-octan. 78*. b) aditie a bromului. b) clorurii de vinil. d) octan-decan. b) butan-hexan. e) heptan-nonan . Pentru acetilena Cu2Cl2 si NH4Cl sunt catalizatori în reactia de: a) aditie a apei.

5. stiind ca A este CaO? a) alcool vinilic. c) reactia cu fluorul are loc în prezenta luminii. b) clorura de vinil. Substanta F este: a) 1-cloro-2-butena. d) acetaldehida. 82. Care este substanta H din succesiunea de reactii de mai jos. c) 1-clorobutadiena. b) 2-cloro-1. c) alcoolul etilic. d) 2-clorobutan. . e) 1-cloro-1-butena. 81*. e) acetatul de vinil.3-butadiena. iar F este un compus organic monoclorurat cu molecula formata din 10 atomi si cu masa moleculara 88. b) reactia nu decurge în aceleasi conditii pentru toti halogenii. Afirmatiile corecte referitoare la aditia halogenilor la alchene sunt: a) reactia cu bromul are loc în prezenta luminii.substanta A este o hidrocarbura.

d) dehidrogenarea alcanilor este o reactie de substitutie. Afirmatiile corecte sunt: a) unghiurile de valenta din alcani sunt de 109028'. b) propina nu formeaza acetiluri. b) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mari decât ale n-alcanilor corespunzatori. 83. e) temperaturile de fierbere ale izoalcanilor sunt mai mici decât ale n-alcanilor corespunzatori. d) explodeaza usor. Care sunt afirmatiile incorecte referitoare la acetilura dipotasica? a) are culoare rosie. atomii de hidrogen din acetilena au caracter slab . 86.2-dimetilpropan. e) alchinele prezinta izomerie geometrica. e) reactia cu clorul sau bromul are loc în solventi inerti. c) cicloalcanii contin în molecula numai atomi de carbon primari. d) aditia hidracizilor la alchene nesimetrice nu respecta regula lui Markovnikov. . Alegeti afirmatiile incorecte: a) datorita polarizarii legaturii H-C acid. 85.d) aditia de brom este instantanee si este folosita pentru recunoasterea alchenelor. Alcanii ce pot fi obtinuti prin hidrogenarea unei alchene sunt: a) 2. 84. c) alchinele se oxideaza mai greu decât alchenele. c) este un precipitat insolubil în apa. e) are miros neplacut. b) reactioneaza usor cu apa.

3-trimetilbutan. d) alchenele si cicloalchenele. e) din n-hexan deriva trei radicali monovalenti. Care din urmatoarele amestecuri echimoleculare reactioneaza cu aceeasi cantitate de clorura de diaminocupru (I)? a) 1-butina + acetilena + 1-pentina. d) 2.3-tetrametilpentan . d) din n-hexan deriva patru radicali monovalenti. 87.3-dimetilbutan. c) alcadienele. c) 1-butina + propina + 2-butina.3.2. b) alchenele si alchinele. 89.2.3. Au aceeasi nesaturare echivalenta: a) cicloalcanii si alcanii.b) 2. b) acetilena + fenilacetilena + vinilacetilena. c) 2. c) combustia n-hexanului este un proces exoterm. e) alchenele si cicloalcanii. cicloalchenele. alchinele. 90.3-tetrametilbutan. În conditii adecvate.2. b) în conditii normale este gaz. Referitor la n-hexan sunt corecte afirmatiile: a) prin cracare conduce la un amestec de opt hidrocarburi. e) alilacetilena + vinilacetilena + fenilacetilena. d) 2-butina + vinilacetilena + 2-pentina. 88. e) 2. acetilena se poate transforma în: .

b) se obtine prin hidrogenarea catalitica a benzenului. c) etan. 92. e) ciclopropan. b) vinilacetilena.a) etena. . d) punctele de fierbere scad cu cresterea masei moleculare. d) clorura de vinil. e) punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. care din afirmatiile de mai jos sunt incorecte? a) termenii consecutivi ce difera printr-o grupa metin formeaza o serie omoloaga. e) de la alcanul cu patru atomi de carbon apare izomeria de pozitie. 91.=1. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la alcanii lichizi si solizi sunt: a) au densitate mai mare decât a apei si creste cu cresterea numarului de atomi de carbon. b) în molecula alcanilor toti atomii de C sunt hibridizati sp3. d) este un omolog al ciclohexanului. d) au formula generala CnH2n+2. Afirmatiile corecte referitoare la ciclopentan sunt: a) este o hidrocarbura saturata cu N. Referitor la alcani. c) au densitati mai mari decât apa. e) prezinta numai atomi de carbon primar. b) sunt insolubili în apa. c) este izomer cu pentenele. 93.E. c) sunt insolubili în solventi organici nepolari.

d) piroliza. la t>5500C. la t<6500C. d) acid cianhidric. la t<6500C. e) piroliza. e) izomerizare. b) aditie. 95. Legatura C-H se rupe la: a) ardere. Metanul poate forma prin oxidare în diferite conditii: a) alcool etilic. Industrial. 97.94. la t>6500C. d) reducere. Alcanii nu participa la reactii de: a) oxidare. e) substitutie. b) piroliza. c) dehidrogenare. la t>6500C. b) substitutie. . descompunerea termica a alcanilor se clasifica dupa temperatura de lucru. 96. c) cracare. b) gaz de sinteza. c) formaldehida. c) izomerizare. astfel: a) cracare. d) oxidare.

Ciclopropanul si ciclobutanul sunt: a) compusi cu formula generala CnH2n+2. d) propil.e) alcool metilic. e) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp3. 99. d) compusi ce contin atomi de carbon în stare de hibridizare sp2. 98. . c) propiliden. 100. e) în prezenta platinei. b) omologi. Gazul de sinteza se obtine prin oxidarea cu vapori de apa a metanului: a) în prezenta nichelului. d) la 600-8000C. c) la 13000C. c) sunt în numar de 4. 101. Radicalii monovalenti ai propanului se numesc: a) propenil. b) izopropil. b) au puncte de fierbere mai mici decât n-hexanul. e) propilen. c) hidrocarburi nesaturate ciclice. b) în prezenta Pd/Pb2+. Referitor la izoalcanii cu formula moleculara C6H14 afirmatiile incorecte sunt: a) sunt izomeri de pozitie cu n-hexanul.

e) au puncte de fierbere mai mari decât n-hexanul. c) sunt lichide si solide.4-dimetilpentanul. b) reactiile de izomerizare ale alcanilor au loc la temperaturi de 50-1000C. c) propanul. Afirmatiile corecte sunt: a) alcanii reactioneaza prin procedee indirecte cu iodul si fluorul. etan. etena. d) 2-metilbutanul. 104. c) prin cracarea n-butanului la 400-6000C. b) n-pentanul. în absenta catalizatorilor. d) în reactia de amonoxidare a metanului. . 102. b) sunt insolubile în apa. Afirmatiile incorecte referitoare la alchene sunt: a) au puncte de fierbere mai mari decât ale alcanilor corespunzatori. rezulta metan. raportul molar CH4/O2 este 2:3. Dintre hidrocarburile de mai jos pot forma trei izomeri monoclorurati prin monoclorurare fotochimica: a) n-butanul. d) izomerii geometrici au puncte de topire identice. e) sunt solubile în solventi organici. propena. În functie de structura alchenele pot prezenta: a) izomerie conformationala.d) sunt izomeri de catena cu n-hexanul. 103. e) 2. e) reactia de izomerizare completa a n-pentanului duce la obtinerea unui amestec de izopentan si neopentan. 105.

106. b) permanganatului de potasiu în solutie apoasa. c) izomerie geometrica. Alchenele ce prezinta doua pozitii alil sunt: a) izobutena. d) 2-pentena. e) permanganatului de potasiu în solutie acida. 107. 108. c) propena. e) 2-hexena. c) hexena. d) izomerie optica.b) izomerie de pozitie. d) izopren. 109. b) pentan. b) 1-butena. c) dicromatului de potasiu în solutie acida. Legaturile duble >C=C< se pot rupe în prezenta: a) permanganatului de potasiu în mediu neutru. e) izomerie de catena. Sunt lichide în conditii normale: a) propena. Catalizatorii folositi la hidrogenarea hidrocarburilor nesaturate pot fi: . d) permanganatului de potasiu în mediu bazic. e) propina.

e) apa. b) acidul acetic. d) acrilonitrilul. c) Pt. . 112. e) 2. 111. Alchena care prin oxidare cu dicromat de potasiu si acid sulfuric formeaza o cetona. Se pot oxida cu dicromat de potasiu si acid sulfuric: a) 1-pentena. b) Ni.3-dimetil-2-butena. e) Pd.3-dimetil-1-pentena. c) propanul. dioxid de carbon si apa este: a) 3-metil-2-pentena. d) izopren. b) butanul. d) 3-metil-1-pentena. e) 2-metil-1-pentena. d) V2O5. c) acidul cianhidric. 110. Prin reactia metanului cu amoniac si oxigen (Pt/10000C) se formeaza: a) oxidul de propena. c) 2. b) 2-metil-2-pentena.a) Zn si NaOH.

3-butadienei si ciclobutenei sunt: a) prezinta doi atomi de carbon asimetric. Referitor la procesele de oxidare a alchenelor sunt corecte afirmatiile: a) se pot oxida. b) nu prezinta izomerie geometrica. Care sunt afirmatiile corecte referitoare la izopren? a) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid lactic. 115. Cloroprenul este: a) 3-cloro-1.E. e) la oxidare blânda. . 114. c) produsul de aditie a acidului clorhidric la vinilacetilena. b) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza acid cetopropionic.2-butadiena. = 2. dioxid de carbon si apa. dioxid de carbon si apa. 116. b) sunt rezistente la oxidare. d) se pot oxida. c) au N. e) prin reactia de oxidare (K2Cr2O7/H+) formeaza 2-metil-butantetrol. în prezenta KMnO4/H3O+. c) la oxidare energica. d) prin reactia de hidrogenare formeaza izopentan. Caracteristicile comune 1. d) un polimer important. se scindeaza numai legatura σ. d) nu pot da reactii de hidrogenare catalitica.113. e) produsul obtinut prin eliminarea unui mol de HCl din 3-cloro-1-butena. se scindeaza atât legatura π cât si σ. în prezenta KMnO4/HO-. b) 2-clorobutadiena. c) prin reactia de polimerizare formeaza poliizopren.

Cu metalele tranzitionale reactioneaza: a) 3-metil-1-hexina. Referitor la alchine sunt corecte afirmatiile: a) densitatile alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. 117. atomii de carbon sunt hibridizati sp2 ca si atomii de carbon implicati în legatura dubla.E. c) alchinele sunt izomeri de functiune cu alcadienele. e) vinilacetilena. d) în seria omoloaga a alchinelor punctele de fierbere cresc cu cresterea masei moleculare. c) etina. 118. b) 2-metil-1. d) 2-hexina. b) punctele de fierbere ale alchinelor sunt mai mici decât ale alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon.3-butadiena. e) atomii de carbon implicati în tripla legatura sunt hibridizati sp2. 120. = 2. c) punctele de fierbere ale alchinelor sunt putin mai mari decât ale alcanilor si alchenelor cu acelasi numar de atomi de carbon. Sunt corecte afirmatiile: a) 2-pentina poate reactiona cu sodiu metalic. Alegeti afirmatiile corecte: a) în cicloalcani. 119. d) alcadienele. b) raportul dintre numarul de atomi de carbon si hidrogen din alchine este 1:1. e) alchenele sunt hidrocarburi nesaturate aciclice. .e) sunt izomeri de functiune cu 1-butina. alchinele si cicloalchenele au N.

b) 1-pentina poate reactiona cu hidroxid de diaminoargint (I). c) potasiu. 123. b) clorura de diaminocupru (I). d) 1-pentina si 2-pentina se transforma în pentanal prin reactia cu apa. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura de diargint sunt: a) se obtine din acetilena si hidroxid de diaminoargint (I). se poate recunoaste prin reactia cu apa de brom. Formeaza. 124. cu KMnO4/HO. Afirmatiile incorecte referitoare la acetilura disodica sunt: a) este un compus ionic. prin hidroliza.formeaza acid etandioic. d) se foloseste la identificarea C2H2. c) la obtinerea ei se foloseste si clorhidratul de hidroxilamina. e) este stabila în mediu apos. e) reactioneaza energic cu apa. acetilena: . e) calciu. 122. aflata în amestec cu 2-pentina. la 2000C. b) este stabila la încalzire. d) este stabila fata de apa. e) 1-pentina. Acetilena da reactii de substitutie cu: a) clorura diaminocuprica. 121. c) se obtine din acetilura monosodica si sodiu. d) hidroxid de diaminoargint (I). c) acetilena prin oxidare. b) este un compus cu legaturi preponderent covalente.

Referitor la clorura de vinil sunt corecte afirmatiile: a) se obtine prin aditia HCl la etina. în prezenta Cu2Cl2/NH4Cl la 120-1700C. b 11. d) acetilura monosodica. c 3. b 10. Raspunsuri: 1. în prezenta HgCl2 la 120-1700C. b 4. b) se obtine prin aditia HCl la etena. în prezenta HgCl2 la 120-1700C. a 9. b 7. b) acetilura de dicupru (I). c . d) nu se poate polimeriza.a) carbura de calciu. e) acetilura de diargint (I). e) se poate polimeriza. c) acetilura monopotasica. b 6. c 8. c) se obtine prin aditia HCl la etena. 125. b 2. c 5.

e 27. c 29. d . e 24. d 30. c 34. c 31. e 32. a 21.12. d 20. e 15. a 14. d 16. b 23. e 18. b 28. b 26. e 13. b 33. b 17. a 19. b 22. a 25.

a 50. b 49. e 57. d 41. e 47. b . c 37. b 43. c 55. c 38. b 48. b 54. d 39. e 40. d 46. d 53.35. b 45. d 56. b 36. d 52. c 42. d 44. a 51.

c 68. b 70. e 69. d 63. e 80. d 65. e 60. c 62. b 66. a 72. e 73. b 77. d 74. c 59. e 78.58. b . b 64. b 75. c 76. a 79. d 71. c 67. a 61.

b. b. a. a. d. d 93. c. c. a. a. d 101. c. d 95. d. e 102. b. e 98. d 82. b. e . e 87. c. e 85. d. c. e 89. e 84. d 97. d 99. e 103. c. a. a. a. a. c. e 100. d. e 83. b. a. b. e 88. d 92. a. b. b. c. a. c. b 90. a. d 96.81. e 86. e 94. c. d. c. b. c. d 91. b. d.

a. c. b. e 111. b. e 119.104. c. c. c. c 116. b. c. d 118. e 112. e 106. a. b. e 110. d. d. c. b. d. e 122. a. d 105. c. e 109. d 107. d 124. c. d 114. b. b. c. b. c 123. c. d 115. d. a. c. c. Arene . b. e 113. e 117. e 2. c 121. e 120. c. e 108.2. c. c. a. a. d 125. b. d. a.

c) antracenul. c) sunt insolubile în apa. antracen. în tetraclorura de carbon. În reactia de oxidare reactivitatea arenelor scade în ordinea: a) naftalina. . b) benzenul. b) naftalina. b) caracterul aromatic scade odata cu cresterea numarului de nuclee benzenice condensate. fenantren. c) vinilbenzen. Reactioneaza cu clor. d) naftalina. b) difenil. 4*. naftalina.1*. d) antracen. c) benzen. e) difenilul. benzen. antracen. benzen. naftalina. Care din afirmatiile de mai jos referitoare la arene este incorecta? a) sunt hidrocarburi care contin în molecula unul sau mai multe nuclee benzenice. d) caracterul aromatic creste odata cu cresterea numarului de nuclee benzenice condensate. naftalina. dar solubile în solventi organici. urmatoarea hidrocarbura: a) toluen. benzen. e) cele mononucleare sunt lichide. 3*. e) benzen. Care din substantele urmatoare sublimeaza? a) fenantrenul. iar cele polinucleare sunt solide. antracen. 2*.

d) izomerie de pozitie.250C) este superior celui al toluenului (-95. . 6*. b) C9H18. c) 1. Câti monobromoderivati se pot obtine prin bromurarea catalitica a p-dietilbenzenului? a) 2. Formula moleculara a arenelor ce contin 9 atomi de carbon si au nesaturarea echivalenta 5 este: a) C9H12. 7*. Punctul de topire al benzenului (+5. e) C9H16. b) 4. c) C9H9. e) o-xilen.2-difeniletan.180C) deoarece: a) are masa moleculara mai mica. d) C9H10. d) 3. 8*. c) izomerie de functiune. de carbon hibridizati sp2 care nu sunt dispusi e) toluenul nu prezinta structura plana. d) prezinta numai atomi în acelasi plan. c) are numar par de atomi de carbon. Derivatii disubstituiti ai benzenului pot prezenta: a) izomerie de catena. b) izomerie geometrica. b) are structura simetrica. e) izomerie de conformatie. 5*. e) 5.d) 1.

12*. Formula moleculara a difenilului este: a) C12H14. d) sunt delocalizati si distribuiti uniform pe întreaga molecula. e) nici un raspuns anterior nu este corect. Care este afirmatia adevarata referitoare la distribuirea electronilor π din molecula benzenului? a) sunt cuplati doi câte doi formând trei legaturi duble alternante cu trei legaturi simple. AlCl3 umeda. e) benzen si propena. . Izopropilbenzenul poate fi obtinut prin reactia: a) benzen si clorura de acetil. c) alcool benzilic si clorura de metil. c) α-metil-naftalina. 11*. b) benzen si clorura de metil. e) naftalina. d) benzen si clorura de propionil. AlCl3 umeda. d) antracenul. c) toate raspunsurile anterioare sunt corecte. c) C12H10. poseda un caracter "saturat" pronuntat? a) benzenul. AlCl3 umeda. în functie de reactiile pe care le da. b) fenantrenul. b) C14H14.9*. Despre care din compusii de mai jos se poate afirma ca. 10*. AlCl3 anhidra. AlCl3 anhidra. b) fiecare atom de carbon are câte un orbital monoelectronic.

b) p-metil-etilbenzenul. Reactia de aditie a hidrogenului la benzen are loc: a) în prezenta luminii. 15*. d) 4. la 170-2000C. c) în prezenta de Ni. e) 6. c) 1-fenil-3-metil-1-pentena. 13*. 17*. b) 1-fenil-2-metil-2-pentena. c) 4. c) 8. 14*. . Care este denumirea corecta a hidrocarburii? a) 5-fenil-4-metil-4-pentena.d) C10H12. Câti izomeri ai trimetilbenzenului se pot scrie? a) 2. e) benzenul nu da reactii de aditie. b) 6. b) în conditii normale. d) 2-propil-1-fenil-butena. e) 1-fenil-2-metil-1-pentena. d) 5. e) C14H10. Fenantrenul are nesaturarea echivalenta egala cu: a) 10. 16*. Hidrocarbura aromatica C9H12 prin a carei clorurare catalitica se formeaza un singur monocloroderivat este: a) m-metil-vinilbenzenul. d) la temperaturi ridicate. e) 9. b) 3.

V. antracen (V). III. d) para-clorotoluen. cel mai greu da reactii de aditie: . b) feniltriclorometan. IV. rezulta: a) clorura de benziliden. Prin oxidarea benzenului cu KMnO4/H2SO4 se formeaza: a) acid maleic.5-trimetilbenzenul. p-divinilbenzen (II). e) cumen. propilbenzen (IV). 21*. V.4-trimetilbenzenul. II. acidul tereftalic? a) I. b) I.c) 1. c) I. IV. cumen (IV). Se dau urmatoarele hidrocarburi aromatice: p-metil-etilbenzenul (I). c) clorura de benzil. e) III. izopren (II). e) reactia nu are loc.3.2. d) 1. la lumina.2-dihidroxibenzen. 19*. II. d) 1. etenilbenzen (III). Care sunt substantele ce dau prin oxidare. e) orto-clorotoluen. Dintre compusii: fenantren (I). V. 20*. ca produs principal. IV. oxilen (III). 18*. Prin clorurarea metilbenzenului cu doi moli de clor. p-xilen (V). V. c) anhidrida maleica. d) IV si V. b) acid oxalic.

Aditia clorului la benzen are loc: a) în solvent inert (CCl4). c) NaOH. c) clorul nu se aditioneaza la benzen. b) HgSO4. e) cu amestec sulfonitric. 22*. b) II. . e) H2SO4.a) I. b) cu acid sulfuros. d) FeCl3. La clorurarea benzenului se foloseste drept catalizator: a) HgCl2/carbune poros. c) III. d) cu acid sulfuric concentrat. 24*. d) IV. e) în prezenta AlCl3. b) în prezenta luminii (hν). d) la temperaturi ridicate. Benzenul se sulfoneaza în urmatoarele conditii: a) cu acid sulfuric diluat. c) cu acid sulfhidric. e) V. 23*.

4-diclorociclohexadiena. dezactiveaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitia meta. c) 1.5-triclorobenzen. e) monoclorobenzen.3-diclorobenzen. c) de ordinul I. dar nu influenteaza substitutia ulterioara. se poate realiza cu: a) cetone. în prezenta clorurii de aluminiu. b) un atom de N. b) hexaclorociclohexan. 28*. activeaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitia meta. . d) derivati halogenati. 26*. b) acizi carboxilici. Prin clorurarea benzenului.3. activeaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitiile orto si para. în prezenta FeCl3. Nitroderivatii sunt compusi organici ce contin grupa -NO2 legata direct de: a) un atom de O.25*. Acilarea arenelor. c) un atom de C. e) alcooli. d) de ordinul II. 27*. c) anhidride acide. dezactiveaza nucleul benzenic si orienteaza substitutia în pozitiile orto si para. b) de ordinul I. d) 1. Grupa -NO2 este substituent: a) de ordinul II. e) de ordinul II. se obtine: a) 1.

29*. V) hexil.d) un atom de S. d) grupele -NR2. e) grupele -COR. Substituent de ordinul II este: a) grupa -SO3H. III) benziliden. c) grupa -CN. Substituent de ordinul I este: a) grupa -NO2. d) grupele -NHR. III. 30*. IV. e) grupa -CH3. b) grupa -NH2. c) nitrarea arenelor cu acid azotic diluat. VI) o-tolil: a) III. IV. 32*. Nitroderivatii se pot obtine prin: a) nitrarea arenelor cu amestec sulfonitric. b) nitrarea alcanilor cu amestec sulfonitric. b) grupa -CONH2. V. . e) un atom de X. b) II. 31*. c) grupele -CH2X. IV) α-naftil. II) vinil. e) nitrarea arenelor cu acid azotic concentrat. Alegeti radicalii aril dintre: I) p-fenilen. d) nitrarea alcoolilor cu acid azotic.

d) acid 3. e) acid 1-nitro-3. III. c) acid 1-nitro-2. Se trateaza benzenul succesiv cu 2 moli de clorura de acetil. II. Prin nitrarea acidului benzensulfonic.4. 34*.4. Produsul de reactie se reduce cu borohidrura de sodiu. 35*. b) p-divinilbenzen. c) o-dietilbenzen.5-trimetil-n-propilbenzen. c) 4. d) m-divinilbenzen. apoi se deshidrateaza. cu 4 atomi de carbon primari. la un raport molar acid benzensulfonic:acid azotic = 1:2.c) IV. care prin substitutie catalitica formeaza un singur derivat monosubstituit este: a) 2.5-dinitro-benzensulfonic.5-benzendisulfonic.4. în prezenta clorurii de aluminiu. V. VI. 33*. e) 7. b)3. Hidrocarbura cu formula moleculara C12H18. d) 2. VI. Numarul arenelor izomere cu formula moleculara C10H14 ce formeaza prin oxidare la catena laterala acid o-ftalic este: a) 6. b) acid 5-nitro-benzensulfonic. obtinându-se: a) o-divinilbenzen. c) 2.6-trimetil-n-propilbenzen. se obtine compusul: a) acid 3-nitro-benzensulfonic.6-trimetil-izopropilbenzen. b) 2.6-benzendisulfonic. e) p-dietilbenzen. IV. d) I. . 36*. e) I.

La sulfonarea etilbenzenului rezulta: a) acid m-etilbenzensulfonic. antracen (V). b) tert-butilbenzen. c) clorura de vinil. d) 2.d) 2. ciclobutan (VI): a) II si VI. c) sec-butilbenzen. e) 2. e) III si VI . butan (IV). 39*. d) clorura de n-propil.6-dimetil-tert-butilbenzen. b) III si V. Care dintre compusii de mai jos poate fi folosit în reactia de acilare Friedel-Crafts? a) clorura de alil. etilbenzen (II).4-trimetil-izopropilbenzen.3-dimetil-etilbenzen. e) 4-metil-n-propilbenzen. Alegeti compusii ce se pot oxida cu dicromat de potasiu în mediu acid: cumen (I). e) clorura de etil. 38*. 1-butena (III). Care este hidrocarbura cu formula C10H14 ce contine un centru de chiralitate si care prin oxidare cu permanganat de potasiu si acid sulfuric formeaza acid benzoic? a) izobutilbenzen. 40*. b) clorura de acetil. . 37*. c) I si II. d) IV si VI.3.

b) numai acid o-etil-benzensulfonic; c) numai acid p-etilbenzensulfonic; d) acid o-etil- si p-etilbenzensulfonic. e) acid o-metil- si p-metilbenzensulfonic. 41*. Etil-fenil-cetona se obtine, în prezenta AlCl3, în urma reactiei dintre: a) benzen si clorura de acetil; b) benzen si clorura de propanoil; c) benzen si clorura de propil; d) benzen si propena; e) benzen si clorura de etil. 42*. Prin introducerea a doi substituenti, X si Y, pe nucleul unui alchilbenzen, C 6H5R, vor rezulta: a) 7 izomeri; b) 6 izomeri; c) 8 izomeri; d) 10 izomeri; e) 4 izomeri. 43*. Difenilmetanul se poate obtine prin reactia de alchilare Friedel-Crafts dintre: a) benzen si clorura de benzil; b) benzen si clorobenzen; c) metilbenzen si clorobenzen; d) benzen si clorura de metil; e) benzen si clorura de benziliden. 44*. La hidrogenarea completa a fenantrenului, raportul molar fenantren:hidrogen este:

a) 1:5; b) 1:7; c) 1:1; d) 1:6; e) 1:4. 45*. Antracenul si difenilul sunt hidrocarburi aromatice: a) polinucleare cu nuclee condensate; b) polinucleare cu nuclee condensate sau izolate; c) polinucleare cu nuclee izolate; d) policiclice condensate; e) polinucleare cu nuclee izolate. 46*. Compusul ce se obtine prin reactia nitrobenzenului cu acidul sulfuric, la un raport molar 1:1, este: a) acid o-nitrobenzensulfonic; b) acid m-nitrobenzensulfonic; c) acid 1-nitro-2,4-benzendisulfonic; d) acid 1-nitro-3,5-benzendisulfonic; e) acid p-nitrobenzensulfonic. 47*. Referitor la oxidarea antracenului, este incorecta afirmatia: a) oxidarea se face cu dicromat de potasiu si acid acetic b) pozitiile cele mai reactive sunt 9 si 10; c) se oxideaza mai usor decât naftalina; d) se oxideaza mai greu decât naftalina; e) se formeaza antrachinona. 48*. Prin oxidarea acetatului de o-crezil, urmata de hidroliza, rezulta: a) acid m-hidroxibenzoic; b) acid o-hidroxibenzoic; c) acid benzoic;

d) acid p-hidroxibenzoic; e) acid ftalic. 49*. Care din urmatoarele amestecuri de substante nu decoloreaza solutia bazica de permanganat de potasiu (KMnO4 /HO-)? a) acetilena si benzen; b) etena si etan; c) acetilena si etena; d) etan si benzen; e) benzen si propina. 50*. Câti izomeri aromatici corespund formulei moleculare C8H10 (I) si câti dintre acestia dau prin oxidare cu KMnO4/H+ acizi policarboxilici din care se pot obtine anhidride acide (II)? a) I = 3 si II = 1; b) I = 4 si II =2; c) I = 4 si II = 1; d) I = 5 si II = 1; e) I = 5 si II = 2; 51*. În succesiunile de reactii de mai jos:

E este o hidrocarbura nesaturata, iar G este o hidrocarbura ce contine 92,3% C si are masa moleculara 104. Care sunt substantele A si K? a) A-toluenul, K-o-nitrotoluenul; b) A-etilbenzenul, K-m-nitroetilbenzenul;

K-nitrobenzenul.3-dimetilbenzen. b) clorura de benzil. d) 2-metil-etilbenzen. c) orto-dimetilbenzen. b) orto-xilen.c) A-o-xilenul. Care din denumirile de mai jos sunt corecte? a) 2. În legatura cu naftalina afirmatiile adevarate sunt: a) are proprietatea de a sublima. c) are caracter aromatic mai puternic decât benzenul. b) are caracter aromatic mai slab decât benzenul. e) 4-metil-etilbenzen. 53.5-trinitrobenzenul. 54.3. K-1. d) este insolubila în apa. . d) A-benzenul. K-m-nitrotoluenul. c) difenilmetanul. e) clorura de benziliden. stiind ca A este primul termen din seria alcanilor care este substanta E? a) toluenul. e) este insolubila în solventi organici. e) A-benzenul. 52*. d) clorobenzenul.

în prezenta clorurii de aluminiu anhidra. Care dintre derivatii halogenati de mai jos pot fi folositi în reactia de alchilare Friedel-Crafts? a) clorura de alil. e) clorura de fenil. c) clorura de vinil. b) este o reactie de substitutie. 56. Referitor la alchilarea benzenului. în prezenta acidului sulfuric. b) se obtine prin hidrogenarea totala a naftalinei. e) se realizeaza cu alcooli.55. b) se foloseste în industria maselor plastice. Care sunt afirmatiile corecte referitoare la benzen? a) se foloseste la obtinerea de medicamente. 58. d) se foloseste la obtinerea cauciucului sintetic. b) clorura de benzil. d) clorura de n-propil. 57. alegeti afirmatiile corecte: a) se realizeaza cu izoalcani în prezenta clorurii de aluminiu anhidra. c) este o reactie Friedel-Crafts. c) se foloseste ca materie prima la obtinerea cloroprenului. Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la tetralina: a) se obtine prin aditia clorului la naftalina. e) este o hidrocarbura aromatica cu catena laterala. d) este o hidrocarbura saturata cu doua cicluri condensate. d) se realizeaza cu derivati halogenati cu reactivitate normala sau marita. . c) se obtine prin oxidarea naftalinei.

e) naftalina. Care dintre reactiile de mai jos pot fi date de toluen? a) oxidarea. b) sunt lichide. c) -CONH2. c) antracenul. Sunt hidrocarburi în stare de agregare solida: a) fenantrenul. b) xilenii. d) alchilarea. e) acilarea. 61. . e) -CH2R 60. Substituenti de ordin II sunt: a) -COOH b) -CHO. Referitor la benzen si toluen sunt adevarate urmatoarele afirmatii: a) punctul de topire al toluenului este mai mare decât al benzenului. c) sunt solubili în apa. d) -CH2NH2.e) se foloseste ca insecticid. b) substitutia. c) polimerizarea. 59. d) toluenul. 62.

din benzen si: a) clorura de metil. c) propena. . în prezenta clorurii de aluminiu umede. 64.d) sunt solubili în solventi organici. 66. d) benzil si benziliden. Sunt radicali aril: a) fenil si o-tolil. b) dau reactii de substitutie mai greu decât benzenul. Omologii superiori ai benzenului se pot obtine. c) β-naftil si p-fenilen. b) α-naftil si o-fenilen. 65. c) caracterul aromatic este mai slab decât al benzenului. d) clorura de acetil. Hidrocarburile aromatice cu mai multe nuclee benzenice condensate au urmatoarele caracteristici: a) sunt lichide. 63. e) sunt solide. e) punctul de topire al toluenului este mai mic decât al benzenului. e) hexil si benzil. d) se oxideaza mai usor decât benzenul. Afirmatiile incorecte sunt: a) radicalul monovalent la catena laterala a toluenului se numeste tolil . b) clorura de etil. e) etena.

c) acetofenona.7% H din succesiunea de reactii de mai jos este: a) metilbenzenul. c) toluenul. . Printr-o reactie Friedel-Crafts se pot obtine: a) aldehida benzoica. c) sulfonarea arenelor se face cu amestec sulfonitric. d) o-xilenul. e) radicalul monovalent la nucleul aromatic al toluenului se numeste tolil. 69. 67. Care sunt afirmatiile incorecte? a) acilarea arenelor este o reactie de substitutie. Hidrocarbura aromatica mononucleara cu 8. 68. d) radicalul divalent al benzenului se numeste fenilen. e) etilbenzenul. d) toluenul. e) m-xilenul. b) alchilarea arenelor cu alcooli se face în prezenta AlCl3 umeda. d) nitrarea arenelor este o reactie de aditie . b) p-xilenul. b) cumenul. c) radicalul divalent la catena laterala a toluenului se numeste benzil.b) radicalul monovalent la catena laterala a toluenului se numeste benzil.

3. e) -OR. în prezenta luminii. d) 1. b) substituentii de ordinul I orienteaza noul substituent în pozitia meta. Alegeti afirmatiile incorecte: a) substituentii de ordinul II au în structura lor numai legaturi σ. c) substituentii de ordinul I. b) 1. . c) -SO3H. d) -NH2. se pot forma: a) feniltriclorometan. c) 1.5-trinitrobenzenul.e) acilarea arenelor este o reactie Friedel-Crafts. 70. c) clorura de benzil.5-trinitrobenzenul. 71. 72.3-dinitrobenzenul. se pot obtine: a) nitrobenzenul.4-dinitrobenzenul. b) o-clorotoluen. activeaza nucleul benzenic. e) 1. cu amestec sulfonitric. e) substituentii de ordinul II au în structura lor cel putin o legatura π. Prin clorurarea toluenului. dezactiveaza nucleul benzenic.2. Prin nitrarea benzenului. d) substituentii de ordinul I. 73. Substituenti de ordinul I sunt: a) -NO2. b) -OH. cu exceptia halogenilor.

Afirmatiile incorecte sunt: a) benzenul se oxideaza cu permanganat de potasiu în mediu acid. e) p-clorotoluen. d) difenilul. b) etina. b) nitrarea benzenului se face cu acid azotic diluat. Referitor la oxidarea omologilor benzenului afirmatiile incorecte sunt: a) se face cu permanganat de potasiu si acid sulfuric. Acizi ftalici se pot obtine prin oxidarea: a) toluenul. c) benzenul. conduc la nitroderivati cu grupa functionala grefata la un atom de carbon tertiar: a) clorobenzenul. . 75. d) oxidarea antracenului cu dicromat de potasiu. prin nitrare cu amestec sulfonitric. 76. conduce la antrachinona. în prezenta acidului acetic. e) etilbenzenul. c) toluenul. 77. Alegeti dintre compusii de mai jos pe cei care.d) clorura de benziliden. b) o-xilenul. c) reactiile de aditie decurg mai usor la naftalina decât la benzen. e) aditia clorului la benzen are loc în prezenta FeCl3. 74. e) p-xilenul. d) 1-butina.

80. la temperaturi ridicate. În functie de structura oxidarea arenelor se poate face cu: a) dicromat de potasiu si acid acetic. care sunt afirmatiile corecte? . 78. c) prin oxidarea naftalinei cu O2/V2O5 la 3500C se obtine anhidrida ftalica. 81. e) naftalina se oxideaza mai greu decât benzenul. d) se face în prezenta V2O5. 79. În legatura cu oxidarea la naftalina. b) reactiv Fehling. d) naftalina are caracter aromatic mai pronuntat decât benzenul. d) m-divinilbenzenul. b) stirenul. c) 1. c) conduce la formarea de anhidride acide.b) în cazul catenelor laterale mai lungi.E = 7 sunt: a) α-nitronaftalina. c) oxigen atomic provenit din sistemul oxidant KMnO4/H+. are loc la atomul de carbon direct legat de nucleul aromatic. e) se face cu dicromat de potasiu si acid sulfuric.4-dimetilnaftalina. Hidrocarburile aromatice cu N. Afirmatiile incorecte sunt: a) prin nitrarea naftalinei cu amestec sulfonitric se obtine α-nitronaftalina. b) naftalina se hidrogeneaza mai greu decât benzenul. d) reactiv Tollens. e) 1.4-dietilnaftalina. e) oxigen molecular si catalizator V2O5.

E.a) decurge mai greu.10. = 2. b) duce la formarea acidului tereftalic. c) are caracter aromatic comparabil cu al benzenului. Antrachinona este rezultatul oxidarii antracenului: a) în pozitiile 9. d) are N. e) are N. d) cu reactiv Tollens. c) cu dicromat de potasiu si acid acetic. b) are caracter aromatic mai slab decât al naftalinei. e) cu reactiv Fehling. Afirmatiile incorecte referitoare la tetralina sunt: a) se obtine prin hidrogenarea totala a naftalinei. 82. 83. în comparatie cu benzenul .E. Raspunsuri: . d) decurge mai greu ca la antracen. = 5.4. e) duce la formarea antrachinonei. c) decurge mai usor. b) în pozitiile 1. în comparatie cu benzenul.

c 6. c 15. d 22. b 8. e 20.1. d 18. b 21. c 5. d 2. d 9. d 3. c 13. d 4. e 12. b . d 7. a 17. b 16. a 19. d 23. a 11. e 14. d 10.

b 40. e 26. b 46. d 31. d 41. b 39. d 36. c 27. a 44. b . d 25. c 38. e 33. d 34. a 32. b 35. c 29. a 30. d 43. b 37.24. b 45. d 28. b 42.

b. d. c 53. b. c. d. b. c. c 64. a. a. d . c. e 61. d 58. c 67. d. d. b. c 60. b. b. e 69. a. d 50. e 66. b.47. e 59. a. c. b. b. b. d. b. b. b 49. e 56. d. e 54. d 48. c. a. c. d 57. e 52. a. a. d. c 51. e 63. c 68. a. b. a. c. d 55. e 62. e 65. c. a.

e 72. a. c. d 73. a. e 79.70. b. b. d 74. d. e 71. a. d 82. c . b. c. a. a. e 75. c. c. a. e 76. d. b. c. a. c. d. e 81. b. d. b. e 77. e 83. e 78. a. e 80.

47 . 70:9.47494:03  4794 .47:7. . / 0 .:203  !73. / 0   97209-0303:  97209-0303:  .474209..:/424/0.47:7.7.3  . .70./0-03 5.47494:03 . .209-0303::./0-03/03 10397.:23.47:7.

.5./:907019.  $0/.$ 8014720..70 .742.700/74.3900..02.0/./2.94...70:/. .70.-0303::.9/0. !734/.. .03 ' . ..7-:7..425:8103...  .39703 45703 0903-0303 .574/:8 573. / 0  ' '  '   ' ' '8'  ' '  3970.704.::72.3:.3-0303 4 03 5745-0303 ' 5 03 ' .0.708:398:-89. / 0 . .70./4./90 .05 209 09-0303: 5 /.397.9.0...3/7/.  //74-0303  70. .:3 .:5734/.2.:203 ' .9.

-0303::8014480890/7059.. . .70.47:7... / 0 . . / ' 0 '  .9..947 .

/8:1/7.902507.:.90  L3570039..:..700../:.9 .20890.43..L3:72./8:1:7.94.0397.. .9:77/.:. .9  .:./8:1:7. / 0 L384.-0303 ..704.  0303:808:1430. .. 0   $ /9.0393079  L3570039..8:14397./9430. ..-0303.47::. .:23   .:. / 0 .../8:1:748  ..43/9 .7-:3054748 $   .47:3:80.

403..942/0 . L3 5490 4794 8 5..43937:5.3:.:23: 8054..47:7..425:847.0:-0303.. 3:.   97.0.474-0303 0 2434. :3.9.9.9/0 974/07...-0303:: L3570039.40.L3549.9.:3.9. !73..0: -0303...3/7/0.73:31:0390.0:-0303.0 804-930 .703047 L3570039.7.8:-899:9.3:.8:-899:9.09430 ..0. /0 47/3:  .40..9070.  /..3:.474.7.8:-899:9.47:7/0.209. /  /. .942/0 .:9074.9  .70. /047/3: /.3 .474./70..  /047/3: /0..L354904794 85.0. ..9..70. .../0 /07...0..8:-899:9./03.3...209.8470390. :3.0.8470390.L3549. 8:-899:9.8470390. / 0 . /047/3: /0.0:-0303.. 0.474-0303 .7-4.0..474-0303  ..: .44 08908:-899:039 7:5.98:39.. 8 470390.. .942/0 .  . / 0 /047/3: .7.9.

9 / 397.347.:./.49./.  7:5.70./.:.   009 7.8:14397. ./ :3... 397.. 397.3  -03/03 ' .703047.397.7 /3970  5 10303  .  7:500 7:500 #  7:5.:.8:14397.9  $:-899:039/047/3:0890 .. / 0 7:5...4447. .0397.20890.703047. . ..49... $  7:5.:.70.70./.70..703047.942/0$ 0 :3.. .49. 0 397.  7:5.43.9805494-930573 ./:.20890.:. 7:500 #  7:500 #  $:-899:039/047/3:0890 . / 0 7:5..70..942/0  974/07..

19 ' 0' 4 94 .  ' '  ' . 3.

..:1472:.7-:7.:24/0.3-0303 5 /.70.903. / 0 .09 L3570039.  . ../ 3974 -03038:143.547924.:.../ 3974  -0303/8:143. 4-933/: 80 .47:7..... . .7 .7.:-474/7:7.  /74.240.70.924348:-899:90890 ..70304742070.9../ 3974  -0303/8:143.7./-03038:143.... .49../ 3974 -03038:143.240..014720.3-0303  5 /09-0303  :2.908070/:..70573 8:-899:90.08.-0303:8:. 804-930.7-43572.5734/..0890 .....:383:7/07./::-03038:143.0.14720...7:. ./4 19. . / 0 4 /../0..47:7/0 . / 0  !73397.5480/08/7.9.. / 0 ' ' '    ' '  $097.:23: !74/:8:/070...:. .:.:1472:.3-0303  4 /09-0303 2 /. .90..942/0./ ..907./ /3974 -03038:143.   97209 3 5745-0303  97209 3 5745-0303   97209 45745-0303 .90.  .425:8: . ./084/: .. ...7.:37.

70. .3 ' .9.:5072. . . ..425:8.90114489L370.47:7.7-:7. ./8:1:7..8:8./2 09-03038:143../0. .47:7.9/0549.:1472:.70/3970.4854.9.././ 0   97209 45745-0303  /209 9079 -:9-0303  ../0. / 0 8' 8'  8 '8'  8'  .70.:203  09-0303  -:903. .3. -:9-0303  /209 09-0303  209 3 5745-0303  009.14720./009  .198 .397. -:9.3.09  ..47:7.4-:9.7070/0 7.8:143... / 0 4-:9-0303 9079 -:9-0303  80..47:7./03 5745  .70 5734/.09-0303::70:9.8:L320/:..9/0549. ...43930:3.3 ' .0397:/0... ./-034.0805494/. / 0 .700890/74./0.425:8/02..3 .0.03 ' .7./0.742..908.47:7.:/.

.4770:9.103..70.  ..47:7.0943.90/3970 ..47:7. . / 0 4207 4207  4207 4207  4207  103209.39703/74030890 ./0-03/03  .39703:: 7.0: :3: .  -03038. ./4 209 85 209-03038:143.804-930 L3570039.  9 103 ./0. .3:8054.70./4 09 -03038:143.7070/0 7.47:7./4 09 85 09-03038:143..09 -03038./5 09-03038:143./0-03 -03038.5479:24..474-0303  209-03038. 3:2.47:7.47:7../0209  -03038. .070. /4 8:-899:039  8  50 3:.198/3970 ./05745. ..47:7..7103..904-93057370. / 0 -03038.42509...../009  !73 3974/:.-0303 # .474-0303 -03038..47:7.34  -03038./05745 -03038574503. / 0 3:2. / 0 -03038. L3:72./0./7403.9. .

.:3:. 804/0.801. 543:.2.09.470.  8014720. / 0 4/.:/..3.0.0..742. 543:.70.03:8/103:8:39/74.70.  .:3:. 70:9.543:.9::/04 .08:398  804/0.:3:.90 ./0/74.90 . / .9.93.0.70../-034...172.:.9.  #0107947. .93./4 /74-034..70:/0. . .0.70 :72. 0 .19.43/038...90  425:8:./.70..00..:4.19.0 .343./:8:1:7./ 3974  -0303/8:143. .43/038.. .90 / 54.9... . . .004.. ..70.002.004.90 0 543:.. .397.0.70...908.:847/0.  !734/.2.9..3974-0303::.0804-93057370./2 /74-034./4 3974-03038:143. / 0  397...70.5479 24.00./ 3974  -0303/8:143.43/038..:37.. .....70..9.742. .8:8.7 0890 .9/0549. .4/..397.0.3./5 3974-03038:143.03:: 08903./2 3974-03038:143.7-:7.09. 5490.9..:3:.

 84:9.390 3: /0.8: 3 .70 /3 :72.3.94.3.:7 /0 8:-89./19./ 0 . -..4470..700 ./5 /74-034. . /0 5072...9/0549..  ..20890.

. . / 09.:5734/.8-0303 .0903.47085:3/1472:0240.0903.0903.089. ...38-0303 0 -0303857453..70.742.80903.9/3970.  94207.809.9. /.3 ..70  8.:.:3 .

/3.  94:03: 4 397494:03: 09-0303: 2 397409-0303: .9/02.70805494-930.7.9.54./0  .708904/74..7-4..308... .0.240.9:7...708:398:-89. 8 / 8 0 8  38:.7-:7.8 .702. ..43930 8 .:.7-:7.3/7/0. .08:30/070..48  08904/74.8. 8 ..39008 .

.19.03947.. / 0  4 03:   973974-0303: -0303: 3974-0303:  -0303: 2 397494:03:  893/.39. .47:7.488:39./0.  /209-0303 .70.70.9-0303: 0890384:-.5.470.8:-2.347.742.7.3. 4794 /209-0303 / 209 09-0303 0 209 09-0303  30.705745709.8. / 0 94:03: .7.9.90.. / 0 . ./0.7.90. .L384./0-03  /103209.908:39 .907..4794 03 .L3.70/3/03:270/02.90 .0890572:907203/3807.:3..2.172.907...7008908:-89.3: ./0.9:7.. .9.474-0303:  .../0-03/03  ..  0890384:-.5:9073.2.. .3..742.-/0.47:7.9-0303:  .

198 .172.470.19.: /07....:. 804-930573/7403..0.43/038.90/08:-899:90  0890470.3 / .903..: 2./0. .3.: 70.9...009./03 5745 0 ../020/.47:7/0. .19..742.:7...903.907010794.9097.9...172.89.470.9070/0 7./0-03 .:23:..3.:../0..4-93070.47:7/0.:.:.90 .30 08904/74. L3 570039. . / 0 8070.907010794.-0303:: .403.44 L3570039.4-93070.70.7070/0 7.9/02..198 80 70.47:7.3.2.79.47:7.20390 8014480890L33/:897..47:7.9:7. .. / 8014480890.  .907.3.90.90 3472.949.47:7.403..70.470..47::..8. .80475. #0107947..9 .-0303 .3/7..9.70.7-:7.70..48549114489L370. / 0 804-930573.172. 0890470.7-:7.30  804-9305734/.0. . 8070..4745703:: 8014480890.:4..:/4:...0  8014480890..../::8:1:7../0103  009.. .../9..70.  ..9070572..90  08904/74.9 .9.:23:..2.19.4-93070.9.3/7.9.::83909. .70/3970/07. ./0.90..47:7.3L3570039..0. 8.3.. .708:39..

70.. . / .70/0.. 0 .7.90/02.39703: .. ./0.  .9. 5:3. .90/094:03 .0 8014480890.70/0..03 .380. 103. . 4/./0 ..70.9:/094570..8:-899:9.485491/.5..03: / 94:03: 0 3.7-:7L389.70. 8:3984:-L3.700.397.3.-0303:: ..19.-0303894:038:39. 54207.94:03::08902.9.70.  .  /  0 # $:39/74.   .172.9 .. ./  $:-899:039/047/38:39 .8:39.70.7084/.90:72.  #0107947.2.70/397070.94.

/ 8:3984:-L384.../0.9.3./.-0303::  $:397.03947.9:/094570. 10384 94 .2..94:03::08902.7 . 0 5:3.

7.:70.00-0303../009 .47:7/0.9.742.907:.7.43/038.. .08902.9. / ...2:903:. 574503.2.  172.47:7./.:2. . 7.47:7...039.-/0..94:03::803:2089094 .-0303:: / 804/0..9/08:-899:902.700 .:23::20/0 /3 -03038 .90.7-:70./0 .-0303::805494-930 L3570039.907...70:/0..0.47:7.1985 10303 / -038-03/03 0 08-03  /74. 8:39.:2434..903.0.. × 3. ./0209 .9-0303: 0 8:3984/0  2448:50747../..09 0 0903.90789.1984 10303 . 3.908:39 .903..::72.470.8./0.9-0303: .9.742.94.:847/0..

:203: ..742./..: /38:.. / 397. 209-0303: .....24343:.742.90 .20890.172..94:03::803:2089094  /74...9070/0 7......../..198805494-930 ././070. .039.7030470890470./90 .. / 94:03: 0 09-0303:  .703047.903.5 03: .:2434..903..8:14397.7030470890470.708:39.039../0/.0:.70.:...70. 94:03: / 4 03: 0 2 03:  !7397 470..903.-0303::803:2089010303 0 7.9.70. 8:143.7. .0..94:03::803:20890-03 .907...0L3570039....90/0..:/.3:.:...:/.48 0890 .0.9..44801.. 7...90/08:-899:90 .470. .:20/.09410343.-034.70.9/02.:2434.../.907.08:30.. .. .7-:7.039.703047801..7.039.94:03::803:20890-03 / 7..

.474209.  !73.47494:03 .9.20890. $ /  0 #  009.470.9070/0 7. 3974-0303: ..34:8:-899:039L3549.:L3897:.9:7. 0 8:-899:039/047/3:.70...05:9340.:0.9. .47:7.3:.0.:.473:2.4 .209.9:7.0.3 . / 8:-899:039/047/3: /0.40347 ..0:-0303. ..70. .0 .3:. 8:-899:039/047/3: . 10397.9:7. /3974-0303: .:23 805491472.8:-899:039/047/3:470390..94:03:: L3570039.  ...7030470890470. .9:7ƒ .:L3897:.47..90 ./0-03 .47:7.0.0:-0303.903.  973974-0303: /  /3974-0303: 0  973974-0303:  $:-899:039/047/3:8:39 .172. 805494-930 . 8:-899:039/047/3:.198  !73397.8:14397.-0303:: .059.70.

942/0.908:39 .L3570039.47:7...19. 94:03: .3.49..4 03: ./::.9 .:72.70..4/.. 0 09-0303:  #0107947..704..47494:03  .3.805494-9305734/.03::.70. . . 94:03: / -:93..7-439079.0  009/3970./9...9/0549. -0303: / /103: 0 5 03:  172.701.8:14397.093.3.:3.:7:5.43/:. 801.908:39 .:5072.9/0549.425:8/02..20890.:.09.0./0-03/03 0 5 .172.47::.-0303 / 4/..903..0.9./0.. ./8:1:7.90/0.9. ./ .903. ..474-0303: .397.8:L320/:.70.70./:.9/0549..../.7 .43/:.19.8: L3570039.70.:847. 70..343.3./90/0.:5072.424447-0303::.8:8./ . 0 .3.. .-0303..70 573397.742.3.1:3.4850..3974/07.:/.9. -0303:804/0. .397.0.-0303::801.397.470.:.943.0.470.

:3 .' 0 801.4/.43/:..039/388902:4/..907.L3.09.9. 403..1472.742.8:8.942. .:.9:7.9./0.3/7/0.90/0897:.70.574.78.:. 573397.9.8:14397.901.942:/0..0: .3../.:.470.03 ..30.. /.0L3570039...8:8.70..02.7030478054..0.947' 172..903047./8:1:7.908:39 .804-930.90.  31:3.9..393 / 70..19.7-43/70./0 / 801..20890. ..9/0549.704. .:/..9/0549.9/03:.%4038 0 403240.70.742.742.0.0.: .70.903..

3..3.2. 39743.70:/0. 5734/.19.70.19.30.3.: . .3.9-0303: .80/74030.19.

' . 804-930..19.3/7/. ..

19.7..9/0.2.902507..742.3.9-0303:  /74..9..9-0303: 0 3.9.804/0.70:/0.90 / 3.5743:39.9:77/. .3. .907.0.70.7-:70.: 8:39 ...19.742.2.

39743..3.3.3. / 2 /.19.3.90 .89703: .9:7.  /093.90.3.19.19..70.3-0303: 0  /2093.172.:4/.19.  30. .470.708:39.. .

8. 804-930573/7403.70.9:4/.:702.7..3430  172.03:: .907010794...2.425.70.-0303:: / .3. / .70.7..09.:70.397.8:8.0.9.0. /0.:-0303: .-.70  0 .:70.425.19. ..903. .. /0.3.8:39 ...90.70: L3.%4038 0 .907.1472.-/0..3../:..343.425. L35490  .:/...:702.70..9./.19...70:.85:38:7 ..03 #.397.9097.70..9.397.949.7.7..742.9/0549.470.9.:-0303: / /0.03 0 /:.L35490 ./::907019.90.:702..:.742.:847 L3.70   397.7.9..907..30 .70. ..1472.089070:9.742.30 ..7.

 - . 0 - / / - . / - / / . / . 0 . . 0 . / / / .

 . / . - - / - / . / . 0 / - / - . - - - . / 0 .

/ . . . . ./ 0 . . / - / . . / .. . / .. / 0 ../ . . . 0 . / 0 . . ... / 0 . . / 0 .. ./ 0 . 0 . . .. 0 ./ 0 ..

/ . . . ./ 0 . 0 . ./ . 0 . . / 0 . . / ./ 0 . .0 .0 . . 0 . . / 0 .0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful