Sunteți pe pagina 1din 7

Comanda directă a unui cilindru cu simplu efect

1. Competenţe

Identificarea orificiilor elementelor componente;

Pregătirea şi aşezarea pe tablă a elementelor montajului;

Realizarea circuitului pneumatic şi a circuitului electric;

Alimentarea circuitului pneumatic şi a celui electric;

Verificarea funcţionării schemelor în FluidSim şi pe bancul de probă.

2. Noţiuni generale

În figura 11.40 este prezentată schema de comandă pneumatică a unui cilindru 1.0 cu simplu efect folosind un distribuitor 3/2 monostabil cu buton. La apăsarea butonului, distribuitorul 1.1 comută, permiţând aerului să ajungă în cilindru, pistonul se va deplasa. Cilindrul este acţionat atât timp cât se ţine apăsat butonul de comandă. În momentul în care se eliberează butonul, distribuitorul revine la poziţia iniţială, la fel şi tija cilindrului datorită arcului de revenire. În figura 11.41 este prezentată schema de comandă electrică a distribuitorului. La activarea butonului P, circuitul de alimentarea a solenoidului Y se închide, se activează distribuitorul care-şi schimbă poziţia. Dacă se eliberează butonul P, distribuitorul revine la poziţia iniţială (fiind monostabil).

revine la pozi ţ ia ini ţ ial ă (fiind monostabil). Fig.11.40 Fig.11.41 3. Modul de
revine la pozi ţ ia ini ţ ial ă (fiind monostabil). Fig.11.40 Fig.11.41 3. Modul de

Fig.11.40

la pozi ţ ia ini ţ ial ă (fiind monostabil). Fig.11.40 Fig.11.41 3. Modul de lucru

Fig.11.41

3. Modul de lucru Realizaţi montajul din figura 11.40 şi verificaţi funcţionarea. Realizaţi montajul din figura 11.41 şi verificaţi funcţionarea.

Redesenaţi schema circuitului de comandă din figura 11.41 pentru comanda directă a unui cilindru cu simplu efect folosind funcţia ŞI (două butoane de comandă).

Redesenaţi schema circuitului de comandă din figura 11.41 pentru comanda directă a unui cilindru cu

simplu efect folosind funcţia SAU (două butoane de comandă). Modificaţi schema şi verificaţi funcţionarea. Care este deosebirea dintre schemele din figurile 11.40 şi 11.42 ?

Modificaţi schema de comandă pentru comanda indirectă a electrovalvei (folosind un releu). Modificaţi schema şi verificaţi funcţionarea.

Realizaţi schema din figura 11.42.

Comanda indirectă a unui cilindru cu simplu efect

1. Competenţe Pregătirea şi aşezarea pe bancul de probă a elementelor montajului;

Realizarea circuitului pneumatic şi a circuitului electric;

Alimentarea circuitului pneumatic şi a celui electric;

Verificarea funcţionării schemelor în FluidSim şi pe bancul de probă.

2. Noţiuni generale

Comanda indirectă se face în cazul cilindrului cu viteză şi diametru mare, care necesită distribuitoare cu forţă de comutare mare. În figura 11.43 este prezentată schema de comandă pneumatică indirectă a unui cilindru cu simplu efect folosind două distribuitoare monostabile 3/2 normal închise. Distribuitorul 1.1 numit distribuitor direcţional, alimentează cilindrul de lucru şi distribuitorul 1.2 care comandă distribuitorul 1.1. Distribuitorul direcţional va fi dimensionat cerinţelor de forţă-viteză impuse cilindrului, iar comanda lui se face cu un distribuitor de dimensiuni mici, care necesită consum mic de energie. Se poate lucra cu două circuite pneumatice separate, unul de forţă pentru cilindru cu presiune de 7bar şi unul de comandă pentru distribuitorul 1.2 cu presiune de 3 bar. Comanda distribuitorului 1.2 se face manual cu buton. La apăsarea butonului, distribuitorul 1.2 comută, permiţând aerului comprimat să ajungă în distribuitorul 1.1, care la rândul lui va comuta, permiţând aerului să ajungă în cilindru şi pistonul său se deplasează. Cilindrul este acţionat atât timp cât se ţine apăsat butonul de comandă. În momentul în care se eliberează butonul, distribuitoarele revine la poziţia iniţială normal închisă, la fel şi pistonul cilindrului datorită arcului de revenire. În figura 11.44 este prezentată schema de comandă electrică a distribuitorului. La activarea butonului B 1 (N.D), se alimentează bobina releului K, care-şi închide contactul K din circuitul de alimentarea a solenoidului Y, care la rândul lui comută şi activează distribuitorul care-şi schimbă poziţia şi aerul ajunge la cilindru. Dacă se eliberează butonul B 1 , se dezactivează releul, distribuitorul revine la poziţia iniţială fiind monostabil. În figura 11.44.b este prezentată comanda fără automenţinere.

Fig.11.43 a
Fig.11.43
a

Fig.11.44

b

 

3.

Modul de lucru

Realizaţi montajul din figura 11.43.

Realizaţi montajul din figura 11.44.

figura 11.43. Realiza ţ i montajul din figura 11.44. Fig.11.45 Redesena ţ i schema circuitului de

Fig.11.45

Redesenaţi schema circuitului de comandă din figura 11.44 pentru comanda indirectă a unui cilindru cu simplu efect folosind funcţia ŞI (două butoane de comandă).

Modificaţi schema şi verificaţi funcţionarea.

Redesenaţi schema circuitului de comandă din figura 11.44 pentru comanda indirectă a unui cilindru cu simplu efect folosind funcţia SAU (două butoane de comandă).

Modificaţi schema şi verificaţi funcţionarea.

Care este deosebirea dintre schema din figura 11.44 şi 11.45.

Comanda pentru mişcarea continuu alternativă a cilindrului cu simplu efect

1. Competenţe

Pregătirea şi aşezarea pe bancul de probă a elementelor montajului;

Realizarea circuitului pneumatic şi a circuitului electric;

Alimentarea circuitului pneumatic şi a circuitului electric;

Verificarea funcţionării schemelor în FluidSim şi pe bancul de probă.

2.

Comanda pneumatică Comanda mişcării continuu alternativă se poate realiza cu ajutorul senzorilor plasaţi la capătul cursei

pistonului.

Fig.11.50 Fig.11.49 Fig.11.51
Fig.11.50
Fig.11.49
Fig.11.51

În figura 11.49 cilindrul cu simplu efect 1.0 este comandat de distribuitorul 1.1 de tip 3/2 bistabil pneuamtic. Distribuitoarele 1.2 şi 1.3 sunt monostabile cu rolă, iar distribuitorul 1.4 este cu buton de pornire/oprire, de tip 3/2. Dacă distribuitorul de pornire- oprire 1.4 este activat, aerul ajunge prin distribuitorul 1.2 la racordul 14 al distribuitorului 1.1 care comută, aerul ajunge la cilindrul 1.0, tija pistonului se extinde, eliberând rola

distribuitorului 1.2 acesta comută închizându-se. La atingerea capătului de cursă din dreapta, limitatorul S 2 comută distribuitorul 1.3 pe poziţia închis, aerul ajunge prin racordul 12 la distribuitorul 1.1, acesta îşi schimbă poziţia, aerul din cilindru este evacuat în atmosferă prin legătura 2-3. Tija pistonului se retrage, ajungând în poziţia iniţială. Deplasările alternative ale tijei pistonului se menţin atât timp cât distribuitorul 1.4 este deschis.

3. Comanda electropneumatică

În figura 11.50 este prezentat un circuit cu limitatoare de cursă. Cilindru cu simplu efect 1.0 este comandat de distribuitorul 1.1 de tip 3/2 monostabil cu solenoid. Circuitul de comandă electric cu acţiune indirectă, conţine butonul de START/STOP, electrovalva Y comandată cu releele K 1 şi K 2 . În figura 11.51 este prezentat un circuitul de comandă cu senzori Reed. Distribuitorul 1.1 este de tip 3/2

bistabil cu solenoid.

Comanda directă a unui cilindru cu dublu efect

1. Competenţe

Pregătirea şi aşezarea pe bancul de probă a elementelor montajului;

Realizarea circuitului pneumatic şi a circuitului electric;

Alimentarea circuitului pneumatic şi a circuitului electric;

Verificarea funcţionării schemelor în FluidSim şi pe bancul de probă.

2. Noţiuni generale În figura 11.52 este prezentată schema de comandă pneumatică a unui cilindru 1.0. cu dublu efect folosind un distribuitor 1.2. monostabil de tip 5/2 cu buton. La apăsarea butonului, distribuitorul comută, permiţând aerului

comprimat să ajungă în cilindru şi pistonul se va deplasa. Cilindrul este acţionat atât timp cât se ţine apăsat butonul de comandă. În momentul în care se eliberează butonul, distribuitorul revine la poziţia iniţială, la fel şi tija pistonului datorită arcului de revenire. În figura

11.53 este prezentată schema de comandă

a distribuitorului. La activarea butonului START (N.D), se activează solenoidul Y şi distribuitorul

1.2. care-şi schimbă poziţia. Dacă se eliberează butonul STRAT, distribuitorul revine la poziţia iniţială (fiind monostabil). În figura 11.54 este prezentată schema de comandă cu două distribuitoare de tip 3/2, unul fiind N.I. celălalt fiind N.D. Această schemă permite alimentarea cilindrului la presiuni diferite; de exemplu, pentru avansul cilindrului utilizând presiunea de 6 bar, iar pentru revenire presiune mai mică 3 bar.

electrică

Fig.11.52 Fig.11.53
Fig.11.52
Fig.11.53
1.0 1.1 1.2 2 2 1 3 1 3 6bar 3bar
1.0
1.1
1.2
2
2
1
3
1
3
6bar
3bar

Fig.11.54

+24V 1 2 3 1.0 4 2 1.1 Y 5 3 2 1 Y 1
+24V
1
2
3
1.0
4
2
1.1
Y
5
3
2
1
Y
1
3
1.2
0V
Fig.11.55

3. Modul de lucru

Realizaţi montajul din figura 11.52 şi verificaţi funcţionarea.

Realizaţi montajul din figura 11.53 şi verificaţi funcţionarea.

Redesenaţi schema circuitului de comandă din figura 11.53 pentru comanda directă a unui cilindru cu dublu efect folosind funcţia ŞI (două butoane de comandă). Modificaţi schema şi verificaţi funcţionarea. Redesenaţi schema circuitului de comandă din figura 11.53 pentru comanda directă a unui cilindru cu dublu efect folosind funcţia SAU (două butoane de comandă). Modificaţi schema şi verificaţi funcţionarea. Realizaţi montajul din figura 11.54 şi verificaţi funcţionarea. Realizaţi schema de comandă electrică (folosind electrovalve). Analizaţi schema din figura 11.55. Realizaţi schema. Modificaţi schema de comandă astfel încât electrovalva să fie comandată indirect (prin releu).

Comanda indirectă a unui cilindru cu dublu efect

1. Competenţe Pregătirea şi aşezarea pe bancul de probă a elementelor montajului;

Realizarea circuitului pneumatic şi a circuitului electric;

Alimentarea circuitului pneumatic şi a celui electric;

Verificarea funcţionării schemelor în FluidSim şi pe bancul de probă

2. Noţiuni generale

Cilindrul cu dublu efect din figura 11.57 este acţionat cu distribuitorul 1.1 de tip 5/2 monostabil pneumatic, iar pentru comanda lui se foloseşte distribuitorul 1.2 de tip 3/2 monostabil cu buton. Tija pistonului stă în poziţia deplasată atât timp cât ţinem apăsat butonul distribuitorului 1.2. La cilindrul cu dublu efect din figura 11.58, fiecare din cele două stări sunt stabile. El este acţionat cu distribuitorul 1.1 de tip 5/2 bistabil pneuamtic, iar pentru comanda lui se folosesc două distribuitoare 3/2 monostabile cu buton. Pentru a schimba poziţia tijei pistonului se pasă pe rând butoanele celor două distribuitoare 1.2 şi 1.3. Sistemul poate fi alimentat de la aceaşi sursă de aer comprimat, sau cu presiuni diferite pe circuitele de comandă şi forţă. În figura 11.59 este prezentată schema de comandă electrică a distribuitorului, pentru care este suficient un distribuitor 5/2 monostabil cu solenoid. Circuitul de comandă este identic cu cel de la cilindrul cu simplu efect. Comanda poate fi cu sau fără automenţinere. În figura 11.60 este prezentată varianta cu senzori de proximitate.

Fig.11.57
Fig.11.57
prezentat ă varianta cu senzori de proximitate. Fig.11.57 Fig.11.58 Fig.11.59 Fig.11.60 3. Modul de lucru Realiza

Fig.11.58

Fig.11.59 Fig.11.60
Fig.11.59
Fig.11.60

3. Modul de lucru Realizaţi montajul din figura 11.57. Realizaţi montajul din figura 11.58.

Desenaţi schema pentru comanda distribuitorului din figura 11.59 cu şi fără automenţinere. Realizaţi montajul din figura 11.59 şi circuitul de comandă desenat. Redesenaţi schema circuitului de comandă din figura 11.58 pentru comanda directă a unui cilindru cu simplu efect folosind funcţia ŞI (două butoane de comandă). Modificaţi schema şi verificaţi funcţionarea. Redesenaţi schema circuitului de comandă din figura 11.59 pentru comanda directă a unui cilindru cu simplu efect folosind funcţia SAU (două butoane de comandă). Modificaţi schema şi verificaţi funcţionarea. Realizaţi montajul din figura 11.60 folosind senzori Reed.

Comanda pneumatică pentru mişcarea continuu alternativă a cilindrului cu dublu efect

1.Competenţe

2. Noţiuni generale

Pregătirea şi aşezarea pe bancul de probă a elementelor montajului; Realizarea circuitului pneumatic şi a circuitului electric; Alimentarea circuitului pneumatic şi a celui electric;

Verificarea funcţionării schemelor în FluidSim şi pe bancul de probă.

În figura 11.64 este prezentat un circuit cu limitatoare de cursă. Cilindrul cu dublu efect este comandat de distribuitorul 1.1 de tip 4/2 sau 5/2. Distribuitoarele 1.2 şi 1.3 sunt de tip 3/2 monostabile cu rolă, iar distribuitorul 1.4 este cu buton cu automenţinere. Distribuitorul 1.2 este deschis, iar distribuitorul 1.3 este închis. Capetele de cursă ale tijei cilindrului sunt sesizate de limitatoarele S 1 şi S 2 . Dacă distribuitorul de

pornire-oprire 1.4 este activat, aerul ajunge prin distribuitorul 1.2 şi racordul 14 al distribuitorului 1.1 şi acesta comută. Aerul ajunge la cilindrul 1.0, pistonul se deplasează, eliberând rola S 1 a distribuitorului 1.2 acesta comută închizându-se. La atingerea capătului de cursă din dreapta, limitatorul S 2 comută distribuitorul 1.3, aerul ajunge prin racordul 12 la distribuitorul 1.1, acesta îşi schimbă poziţia, aerul ajunge la cilindrul de lucru, iar pistonul se deplasează în poziţia iniţială. Deplasările alternative ale tijei pistonului se menţin până când se acţionează butonul distribuitorului 1.4. În figura 11.65 este prezentat un circuit fără limitatoare de cursă. Apăsând butonul 1.6, distribuitorul 1.1 comută şi pistonul cilindrului avansează. Dacă eliberăm şi apăsăm iarăşi butonul 1.6, pistonul revine în poziţia iniţială. Droselele 1.4 şi 1.5 au rolul de a asigura temporizarea comutării elementelor 1.2 şi 1.3, temporizare necesară pentru ca cilindrul să poată ajunge la capătul de cursă şi chiar să staţioneze acolo un timp, în funcţie de reglajul făcut asupra droselelor. Distribuitorul 1.2 este normal deschis, iar 1.3 este normal închis.

Fig.11.64 Fig.11.65
Fig.11.64
Fig.11.65

3. Modul de lucru Realizaţi schema din figura 11.64. Verificaţi funcţionarea schemei. Realizaţi schema din figura 11.65. Verificaţi funcţionarea schemei.

Comanda electropneumatică pentru mişcarea continuu alternativă a cilindrului cu dublu efect

1.Competenţe

Pregătirea şi aşezarea pe bancul de probă a elementelor montajului;

Realizarea circuitului pneumatic şi a circuitului electric;

Alimentarea circuitului pneumatic şi a celui electric;

Verificarea funcţionării schemelor în FluidSim şi pe bancul de probă.

2.

Noţiuni generale

În figura 11.66 este prezentată schema comenzii electrice a distribuitorului de pornire–oprire 1.4. Distribuitorul este acţionat cu electrovalvele Y 1 şi Y 2 . Senzorii S 1 şi S 2 sunt cu rolă. Circuitul de comandă electric este cu acţiune directă, conţine cele două electrovalve şi butoanele de START şi STOP. În figura 11.67 este prezentată schema de comandă cu senzori de proximitate. Distribuitorul este de tip 5/2 bistabil comandat cu electrovalvele Y 1 şi Y 2 . Comanda electrovalvelor se face cu releele K 1 şi K 2 . Comanda de pornire-oprire se face butonul B, care este un buton cu blocarea poziţiei închis sau deschis.

Fig. 11.67 Fig.11.66
Fig. 11.67
Fig.11.66

2. Modul de lucru Realizaţi schemele din figura 11.66. Verificaţi funcţionarea schemei. Modificaţi schema de comandă astfel încât să fie cu acţiune indirectă (cu relee). Realizaţi schemele din figura 11.67. Verificaţi funcţionarea schemei.