Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT DE AUDIT n atentia PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAIE A SC ABC SA n baza contractului de audit financiar si certificare a bilantului contabil a SC ABC

SA nr.1/28.01.2010 am pus n aplicare procedurile convenite referitoare la verificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere ale societatii ABC SA la 31.12.2009. Verificarea noastra a fost efectuata conform Normelor nationale de audit care concorda cu Normele internationale de audit referitoare la misiunile de verificare pe baza de proceduri convenite. Noi am audiat bilantul ABC SA, ntocmit la data de 31.12.2009, precum si contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar si situatia modificarilor capitalurilor proprii pentru exercitiul ncheiat la data mentionata. Aceste situatii financiare sunt sub responsabilitatea conducerii ABC SA, responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie asupra acestor situatii financiare pe baza auditului efectuat. Am efectuat auditul nostru conform Standardelor Internationale de Audit (ISA). Aceste standarde cer ca auditul sa fie planificat si sa fie efectuat astfel nct sa obtinem o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin erori semnificative. Un audit include examinarea pe baza de teste, a probelor de audit ce sustin sumele si informatiile prezentate n situatiile financiare. Un audit include de asemenea evaluarea principiilor contabile folosite si examinarile facute de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare. Noi consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru examinarea opiniilor noastre. Am desfasurat auditul nostru n concordanta cu Ordinul ministrului finantelor publice nr 94/2002 si cu Standardele Internationale de Contabilitate si sunt n conformitate cu acestea (ISA 700) Noi nu am participat la inventarierea faptica a stocurilor fizice ale ABC SA la 31 decembrie 2009 pentru ca, momentul angajarii noastre este ulterior acestei date. Apreciem ca aceasta situatie reprezinta o limitare a ariei de aplicare a auditului dar care nu este semnificativa, tinnd cont de faptul ca societatea a efectuat inventarierea patrimoniului conform prevederilor legale. Auditul a realizat: a) examinarea, prin sondaj, a elementelor care justifica datele continute n situatiile financiare; b) observarea fizica pentru stocuri si mijloace fixe la sfrsitul lunii ianuarie; c) confirmarile directe cu unii clienti si furnizori; d) verificarea documentara; e) aprecierea principiilor contabile urmate pentru ntocmirea situatiilor financiare; f) aprecierea estimarilor semnificative retinute de conducere pentru stabilirea situatiilor financiare;

g) aprecierea prezentarii lor n ansamblu. n opinia noastra, situatiile financiare prezinta n mod corect, sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a ABC SA, a rezultatelor financiare, precum si a fluxurilor de numerar pentru anul ncheiat, care ne impun exprimarea unei opinii fara rezerve cu privire la modul n care aceste situatii financiare reprezinta o imagine fidela a societatii la ncheierea exercitiului financiar al anului 2009. Am facut unele observatii sau recomandari n cadrul controlului conturilor, fiind utile celor ce vor utiliza raportul, dar acestea nu reprezinta o rezerva. AUDITOR Data 01.03.2010