Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de invatamant: Disciplina: Informatica Grupa: Data: Profesor: Unitatea de invatare: Fisiere Tema: Fisiere- identificare, proprietati, operatii Tipul lectiei: Mixta Locul de desfasurare: laboratorul de informatica Durata lectiei: 45 min Obiective operationale: O1) Sa defineasca notiunea de fisier; O2) Sa categoriseasca fisierele; O3) Sa enumere proprietatile fisierelor; O4) Sa enumere operatiile ce s epot realiza asupra fisierelor; O5) Sa creeze un fisier; O6) Sa vizualizeze continutul unui fisier; O7) Sa redenumeasca un fisier; O8) Sa stearga un fisier; O9) Sa copieze un fisier; O10) Sa mute un fisier; O11) Sa localizeze un fisier pe disc; Strategii didactice: Principii didactice: principiul participarii si invatarii active, principiul conexiunii inverse Metode de invatamant: expunerea, conversatia, problematizarea, exercitiul, invatarea prin descoperire Procedee de instruire: expunerea in etapa de invatare, invatarea prin descoperire, prin lucrul la calculator, problematizarea prin crearea situatiilor problema; Forme de organizare: frontala si individual; Resurse materiale: calculatoare, fise de lucru, fisiere imagine Metode de evaluare: intrebari orale, aplicatii practice;

Desfasurarea lectiei
1. Moment organizatoric: Organizarea si pregatirea clasei:verificarea frecventei elevilor Captarea atentiei elevilor: anuntarea temei lectiei curente; anuntarea modului de desfasurare a activitatii;.

2. Comunicarea noilor cunostinte:

Fisiere
Definitie: Forma de organizare a datelor pe suportul de informatie este fisierul. Fisierele sunt : executabile si neexecutabile. Fisierele au urmatoarele proprietati: Numele Tipul Locatia Dimesiunea Continutul Data crearii Data modificarii Data accesarii

Asupra fisierelor se pot executa urmatoarele operatii: Crearea Vizualizarea continutului Redenumirea Stergerea Copierea Mutarea Localizarea

3. Fixarea cunostiintelor: Se propune urmatorul set de intrebari si aplicatii: a. Ce este un fisier? b. Ce proprietati au fisierele?

c. Ce operatii putem realiza asupra fisierelor. d. Creati un fisier de tip Text Document cu numele Fisier_text. e. Creati un fisier de tip Bitmap Image cu numele Fisier_imagine. f. Deschide-ti fisierul cu numele Fisier_text si scrieti-va numele, scoala de provenienta si clasa. g. Salvati fisierul modificat. h. Deschide-ti fisierul cu numele Fisier_imagine si desenati 2 cercuri si un dreptunghi pe care le umpleti cu o culoare la alegere. i. Salvati fisierul modificat. FISA DE LUCRU 1. Deschide-ti aplicatia My Documents. 2. Creati un dosar cu numele Club. 3. In dosarul Club creati un fisier de tip Microsoft Word cu numele Primul meu documet Word. 4. Deschide-ti fisierul creat anterior. 5. Infisierul creat scrieti-va numele, clasa, varsta, scoala de provenienta si numele doamnei voastre invatatoare. 6. Salvati documentul dupa completare. 7. Vizualizati documetul in modul de Imprimare.