Sunteți pe pagina 1din 3

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnata Anghel Alexandrina, domiciliata in Bucuresti, Str. Aleea Sinaia, nr. 10, Bl.
74, et. 6, ap. 28, sector 2, formulez prezenta,

CERERE DE CHEMARE IN JUDECTA

a paratilor,

1. MINISTERUL JUSTITIEI, cu sediul in bucuresti , str. Apolodor, nr. 17, sector 5;

2. CURTEA DE APEL, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4;

3. MINISTERUL FINANTELOR, cu sediu Str. Apolodor, nr. 17, sector 5;

4. TRIBUNALUL BUCURESTI, reprezentant legal, cu sediul in Bld. Unirii, nr. 37, sector 3,
pentru ca prin hotararea pe care o veti pronunta sa dispuneti:

- obligarea in solidar a paratilor la plata sporului de stres in procent de 50% calculat la


indemnizatia bruta lunara actuala .

MOTIVELE ACTIUNII:

Prin Legea 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritatii
judecatoresti s-a stabilit in art. 47 ca “pentru risc si suprasolicitare neuropsihica magistratii, precum si
personalul auxiliar de specialitate beneficiaza de un spor de 50% din salariul de baza brut lunar”,
aceste sume fiind atribuite cu titlu de spor salarial, calculat separat de celelalte drepturi salariale ale
magistratilor. Ca urmare a aparitiei O.U.G. 177/06.12.2002 privind salarizarea si alte drepturi ale
magistartilor , in calculul indemnizatiei lunare primite de catre magistrati nu s-a mai avut in vedere
sporul de 50% prevazut de art. 47 din Legea 50/1996, justificarea inlaturarii acestui spor reprezentand-
o art. 50 din O.U.G. 177/2002 “se abroga art. 1/1 din Legea 50/1996 precum si celelalte-dispozitii
referitoare la salarizarea si alte drepturi ale magistratilor...potrivit Legii 50/1996 privind salarizarea si
alte drepturi ale personalului din organele autoritatii judecatoresti”. In toata perioada de timp care a
urmat datei de 01.01.2003 (intrarea in vigoare a O.U.G. 177/2002) si pana in prezent magistratii nu au
primit sporul lunar de 50% prevazut de art. 47 din Legea 50/1996 in conditiile in care nici acest text de
lege si nici Legea 50/1996 nu fusesera abrogate in mod explicit.

Ulterior, prin O.U.G. 27/29.03.2006 astfel cum a fost modificata prin Legea 45/06.03.2007, in
art.41 s-a mentionat abrogarea integrala a O.U.G. 177/2002 precum si a prevederilor “referitoare la
salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor Inaltei Curti deCasatie si Justitie si ale magistratilor asistenti
cuprinse in Legea nr.56/1996, fara a se face din nou nici o referire despre sporul de risc si
suprasolicitare neuropsihica prevazut in art.47 din Legea 50/1996”, in sensul abrogarii acestui text
normativ. Analizand aceasta succesiune de legi se observa ca sporul de risc si suprasolicitare
neuropsihica a fost acordat in concordanta cu dispozitiile Constitutiei Romaniei . Un argument in
favoarea ideii ca textul art. 47 din Legea 50/ 1996 a continuat sa ramana in vigoare in toata aceasta
perioada de timp il reprezinta si dispozitiile de dreptul muncii conform carora drepturile salariale
castigate nu pot fi anulate decat in mod expres si printr-un text de lege cu o valoare cel putin egala cu
cea a textului de lege prin care au fost acordate. Ordonanta de urgenta nr. 177/2002 nu putea inlatura
aceste sporuri salariale edictate prin Legea 50/1996 fara o prevedere expresa si care sa trimita exact la
dispozitiile art. 47 din Legea 50/1996, insasi formularea art. 50 din O.U.G. 177/2002 care vorbeste doar
de o parte din Legea 50/1996 si nu de abrogarea legii in integritatea ei conducand la aceasta
interpretare.
Pentru toate consideratiile mentionate anterior solicit admiterea actiunii civile de fata si
obligarea in solidar a paratilor la plata sumelor reprezentand cuantumul de 50% din indemnizatia bruta
lunara actuala.

Dovada celor solicitate o voi face cu inscrisuri.

Solicit judecata in lipsa conf. Art. 242 pct.2 cod. pr. Civila.

DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII DE APEL BUCURESTI

SECTIA A VII-A CONFLICTE DE MUNCA ,

ASIGURARI SOCIALE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

CURTEA DE APEL BUCURESTI


SECTIA A VII-A CIVILA
CAUZE CONFLICTE DE MUNCA
SI ASIGURARI SOCIALE

DOSAR 4362/2/2008
format vechi 5560/2008
T= 07 noiembrie 2008

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnata Anghel Alexandrina, domiciliata in Bucuresti, Str. Aleea Sinaia, nr. 10,
Bl. 74, et. 6, ap. 28, sector 2, formulez prezenta,

CERERE DE INTERVENTIE
cu conexare la

DOSAR – 4362/2/2008, format vechi 5560/2008, al Sectiei a VII-a Civila Cauze


Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, cu termen de judecata la data de 07 noiembrie
2008 ora 13.00, doresc judecarea acestei cereri deorece sunt cauze similare si am lucrat
la aceeasi instanta cu titulara dosarului mai sus solicitat.

Depun alaturat urmatoarele acte doveditoare acestei cereri:

– Copie Carte de Munca;


– Copie de pe decizia de pensionare.

Solicit judecarea in lipsa conform art. 242, pct. 2 cod. pr. Civila.

DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII DE APEL BUCURESTI


SECTIA A VII-A CONFLICTE DE MUNCA ,
ASIGURARI SOCIALE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL