AVIZAT, Inspector şcolar de specialitate PROF.

MARIAN STAICU FIŞĂ DE AVIZARE A PROGRAMEI PENTRU OPŢIONAL
A.* Avizul şcolii: Denumirea opţionalului: ___________________________________________________ Tipul: __________________________________________________________________ Clasa: _________ Durata: ________ Număr de ore pe săptămână: _______ Autorul: _______________________ Abilitarea pentru susţinerea cursului: ___________ Instituţia de învăţământ: ____________________________________________________ B. Avizul Consiliului pentru Curriculum al Şcolii (C.C.Ş.) CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE – clasele III-VIII DA I. RESPECTAREA STRUCTURII STANDARD A PROGRAMEI Argument Obiective de referinţă Activităţi de învăţare (cel puţin una pentru fiecare obiectiv) Conţinuturi Modalităţi de evaluare II. EXISTENŢA UNEI BIBLIOGRAFII III. ELEMENTE DE CALITATE Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu nevoile comunităţii Conţinutul argumentului - oportunitatea opţionalului - realismul în raport cu resursele disponibile Corelarea obiectivelor cu activităţile de învăţare Corelarea obiectivelor cu unităţile de conţinut Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propus Avizul C.C.Ş.: DA DA, cu recomandări NU NU DA, cu recomandări

Avizul Conducerii unităţii şcolare ______________________________ NOTĂ: Pentru a fi acceptată programa trebuie să îndeplinească „DA” la punctele I şi II şi cel puţin 5 „DA” / „DA cu recomandări” la punctul III.