P. 1
Model Planificare Consiliere Si Orientare_V_VIII

Model Planificare Consiliere Si Orientare_V_VIII

|Views: 3,876|Likes:
Published by Simona Drăgan

More info:

Published by: Simona Drăgan on Sep 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

Grupul de lucru: Coordonator:
Anelore SCORPAN, inspector Educaţia Permanentă–Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

Membri ai Consiliului Consultativ al Educatiei Prahova
Marina BADEA, profesor consilier - Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Prahova Emilia RIZEA, profesor - Colegiul Tehnic “Elie Radu “ Ploieşti Mădălina TUINETE, profesor - Grupul Şcolar de Transporturi Ploieşti Viorica MINCU, profesor - Şcoala “Ion Ionescu” Valea Călugărească - Prahova Diamanta SALCEANU, profesor - Grupul Şcolar “Tase Dumitrescu “ Mizil - Prahova Nicoleta TUDORACHE, profesor - Şcoala “Regina Elisabeta” Poiana Ţapului - Prahova Luminita TUSZ, profesor - Grupul Şcolar “Şerban Vodă “ Slănic - Prahova Ozana MATEI, profesor - Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza “ Ploieşti Liliana CIUPU, profesor - Şcoala Strejnic - Prahova Mihai- Johan COZORICI, profesor - Şcoala de Arte şi Meserii „Ing. Gheorghe Pânculescu” Vălenii de Munte - Prahova

2

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

ARGUMENT…………………………………… ............................. .................. ..................4 ŢINTE STRATEGICE …………………………………………….....................................4 TIPURI DE EDUCAŢIE COMPLEMENTARĂ ............................ ...................................6 PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a V – a ..................................................... ..................7 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ- SEMESTRUL I, CLASA a V – a ............................8 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ- SEMESTRUL II,CLASA a V – a ........................ 14 PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a VI – a ..................................................... .............. 19 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I, CLASA a VI – a ....................... 20 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II,CLASA a VI – a .........................24 PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a VII – a .................................................. ................30 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I, CLASA a VII – a ...................... 31 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II,CLASA a VII – a .......................33 PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a VIII – a ................................................ ................ 35 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I, CLASA a VIII – a ................... 36 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II,CLASA a VIII– a ................. 39 METODE INTERACTIVE DE PREDARE ......................................................................42

3

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

ARGUMENT De-a lungul vieţii, fiecare dintre noi urcăm trepte şi traversăm etape care ne modelează dezvoltarea personală. În copilărie şi în adolescenţă, primele raportări la realitatea lumii înconjurătoare le-am primit de la familie, dar un rol important l-a avut şi şcoala, care a construit în continuare şi ne-a desăvârşit personalitatea. Formarea şi educarea unor tineri cu o puternică personalitate creativă, capabili să se adapteze rapid la o societate modernă, bazată pe eficienţă şi concurenţă, impune precizarea cu claritate a unor obiective realiste şi a mijloacelor de realizare a acestora cu o finalitate bine conturată. Realizarea obiectivelor educaţionale trebuie să asigure dotarea elevilor cu necesarul de competenţe eficiente pentru integrarea profesională şi civică rapidă, într-o societate aflată în permanentă schimbare. ŢINTE STRATEGICE ”Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalitătii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetătenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.” – Legea Educaţiei Naţionale. Scopul activităţii educative este educarea şi formarea tinerilor având ca finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, prin conştientizarea şi realizarea propriilor obiective în viaţă, conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii, integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate, formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural, educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a respectului pentru natura şi mediul înconjurator natural, social şi cultural. Conform art. 68. - (1) din Legea Educaţiei Naţionale, Curriculumul Naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevului: a) competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale; b) competenţe de comunicare în limbi străine; c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie; d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere; e) competenţe sociale şi civice; f) competenţe antreprenoriale; g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; h) competenţe de învăţare ( “a învăţa să înveţi”).

4

educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă etc. • schimburi de experienţă. • activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică. care trebuie să ţină cont de tipurile de educaţie complementară -educaţie pentru sănătate. • parteneriate educaţionale şi tematice la nivel de unităţi de învăţământ.05.). PSI. • tabere/ şcoli de creaţie sau de cercetare. • mese rotunde. Tipurile de activităţi care pot fi organizate în cadrul programului ”Şcoala altfel” pot include. • activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare selectivă. pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă şi în proiecte. • activităţi sportive. • campanii antitutun/ antialcool/ antipoluare/ de prevenire a delincvenţei juvenile/ de prevenire a traficului de persoane etc.M.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .C. economisirea energiei.10.09. responsabilitate socială. 5 . al localităţii sau al judeţului.T. Aceste activităţi se vor organiza sub diferite forme. • vizite de studii. educatie pentru cetatenie democratica. • activităţi de voluntariat sau de interes comunitar. Programa Şcolară pentru aria curriculară Consiliere şi Orientare – aprobată prin OMEC nr. dezbateri.S. dans. Lucrarea de faţă se constituie dintr-o colectie de sugestii privind activitatea dirigintelui. arte plastice.2011 în perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare . energie alternativă etc. • activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos (inclusiv referitoare la dependenţă de calculator. educatie pentru securitate personala. • activităţi de educaţie rutieră..).VIII Complexitatea acestor finalităţi presupune o îmbinare a orelor de dirigenţie cu activităţile extraşcolare.). educaţie pentru dezvoltare comunitară . • proiecte comunitare. fără a se limita la: • activităţi culturale. de responsabilitate socială. ca de exemplu: • ateliere de teatru. educaţie ecologică. siguranţă pe internet etc. 5132/10. educaţie media şi cinematografică. pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat. relaţii şi comunicare etc. muzică. implicare activă în societate. caritate.2006 şi OMECI nr. 4292/24. care au în vedere Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011). • peer . al grupurilor de şcoli.education. pe plan intern şi internaţional. Conform O. 5286/09.E.2009. • competiţii organizate la nivelul şcolii.. • activităţi tehnico-ştiinţifice. educaţie inter şi multiculturală.Şcoala altfel“ având orar specific.

Educaţie pentru dezvoltare comunitară  Parteneriat în comunitate  Voluntariat 6 . Educaţie inter şi multiculturală  Folclor  Artă populară  Cultura şi civilizaţie românească şi străină  Studii europene 5. Educatie pentru securitate personala  Educaţie juridică  Educaţie rutieră  Protecţia civilă  Apărarea împotriva incendiilor  Protecţia consumatorului 4. Educaţie pentru drepturile cetatenie democratica  Educaţie pentru pace  Educaţie pentru drepturile copilului  Prevenirea abandonului şcolar  Prevenirea traficului de persoane  Prevenirea exploatării prin muncă a copiilor  Prevenirea violenţei şi abuzului asupra copilului  Promovarea egalităţii de şanse 3. Educaţie ecologică  Protecţia mediului  Ecoturism  Orientare turistică  Agroturism 6. Educatia pentru sanatate  Educaţie fizică .activitate şi odihnă  Igiena personală  Sănătatea mediului: omul şi mediul de viaţă  Sănătatea alimentaţiei  Sănătatea mentală  Primul ajutor  Sănătatea reproducerii 2.VIII TIPURI DE EDUCAŢIE COMPLEMENTARĂ DE CARE TREBUIE SĂ SE TINĂ CONT ÎN PLANIFICAREA ORELOR DE CONSILIERE SI ORIENTARE 1.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .

VIII 7 .CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .

crt 1 2 3 4 5 MODULUL Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi al învăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viaţă Total ore Semestrul 1 Număr de ore 3 4 4 1 6 18 Semestrul 2 Număr de ore 4 3 3 1 6 17 Anual Număr de ore 7 7 7 2 12 35 Menţionăm că în perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare . ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta..VIII UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : PROFESOR DIRIGINTE: CLASA: a V – a AN ŞCOLAR CONSILIERE ŞI ORIENTARE Planificare anuală Nr.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .Şcoala altfel “ având orar specific. 8 .

semestrul I Clasa a V – a Modul Conţinuturi Obiective de referinta Tema Nr.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V ... 5.. 1 S2 9 . Discuţii de grup.Clasa la prima întâlnire cu dirigintele regulamentul şcolardrepturi şi îndatoriri.1 să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale .. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale. 5. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.Cum ne organizăm comportamente clasa? .VIII Planificare semestrială . • Solidaritate 2. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. • Avantajele cooperării în grup.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE • Apartenenţa la grup. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.2 să exerseze .Eu şi colegii de cooperare în mei .2 ABILITĂŢI SOCIALE • Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului. ore Sapt Strategii de lucru 2.COMUNICAREA ABILITĂŢILE SOCIALE ŞI 2. grup S1 1 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.

2 să exemplifice „Cine sunt eu ?” caracteristici specifice preadolescenţei 1 S3 2. Portofoliul personal pentru clasa a V a Stabilirea obiectivelor de lungă durată ale planului personal 10 4. 4. Discuţii de grup. orar 2. cum facem faţă emoţional situaţiilor dificile?.2 SCHIMBARE.PLANIFICAREA CARIEREI 4. relaţiile cu colegii. dezvoltarea personalităţii. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.Imagine de sine – comportament” 1 S4 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. responsabilităţi.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR Relaţia dintre evenimente. mediu de lucru. ŞI DEZVOLTARE CREŞTERE.AUTOCUNOAŞTERE 1. cum să-şi recunoască emoţiile şi să caute modalităţi de a le depăşi.1 să exerseze exprimarea adecvată a emoţiilor “Emoţii . Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. echipamente. aşteptări 1.1 EXPLORAREA CARIEREI Caracteristicile unei activităţi – sarcini.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2. Joc de rol. portofoliul resurselor personale. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . PERSONALĂ DEZVOLTARE • Caracteristicile preadolescenţei: schimbările fizice. gânduri şi emoţiile generate.VIII 1.1 să prezinte sarcinile şi responsabilităţi le asumate în activitatea preferată „Eroul meu preferat” 1 S5 .

Discuţii de grup. „Singur acasă -împreună la şcoală . Avantajele cooperării în grup. învăţare. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.2.2. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. 3. Completarea unor 11 . Rolul informaţiilor în procesul de cunoaştere. ABILITĂŢI ABILITĂŢILE SOCIALE SOCIALE Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului. ce trebuie să ştiu” 1 S9 Exerciţii specifice gândirii critice.2.MANAGEMENTUL 3.. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.COMUNICAREA ŞI 2. Solidaritate 5. a 5.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INFORMATIILOR ÎNVĂŢĂRII Modalităţi de identificare a informaţiilor.să analizeze factorii favorizanţi ai învăţării eficiente 2.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.să exerseze comportamente de cooperare în grup „Noi şi televizorul/ Cum şi când folosesc calculatorul în pregătirea lecţiilor” 1 S6 Exerciţii specifice gândirii critice.1. acomodare 3.să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale 3. vreau să ştiu.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă. „Ce sunt tezele?” 1 S7 .2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 2.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .2.Ştiu ce ştiu.O prietenie sinceră .VIII de educaţie şi carieră. respectarea regulilor de circulaţie.Prietenul la nevoie se cunoaşte“ 1 S8 5.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.

să analizeze „Cum şi până când factorii ne ajutăm colegii la favorizanţi ai învăţătură” învăţării eficiente „Disciplina pregătirii temelor” 1 S11 1 S12 12 . portofoliul resurselor personale. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.să „Ce este important identifice pentru mine?” situaţii în care se manifestă stima de sine fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.VIII normelor de prevenire a incendiilor. Exerciţii specifice gândirii critice.1. atitudinea pozitivă faţă de propria persoană pornind de la resursele şi interesele proprii 1.1 AUTOCUNOAŞTERE Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă. 3.2.MANAGEMENTUL 3.2 ÎNVAŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 3.) 1.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . 1 S10 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. a normelor de primajutor etc.

să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale. • Avantajele cooperării în grup. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.VIII 5.să exerseze comportamente de cooperare în grup „Strada şi capcanele ei. Ce fac dacă sunt singur acasă?” 1 S13 Discutii de grup.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE • Apartenenţa la grup.2.să analizeze „De la învăţător la rolul grupului profesori şi în formularea diriginte” şi în realizarea opţiunilor personale 1 S15 13 .2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă.) 2.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. respectarea regulilor de circulaţie. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.2. Discuţii de grup. ABILITĂŢI SOCIALE Importanţa contribuţiei fiecarui membru al unui grup la activitatea grupului.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 5.2. a normelor de prim-ajutor etc. Solidaritate 5.1. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă. „Sărbătorile de iarnă la români” 1 S14 5. 2. a normelor de prevenire a incendiilor. pornind de la resursele şi interesele proprii 2. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.

Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.2.1. portofoliul resurselor personale. a normelor de primajutor etc.1 AUTOCUNOAŞTERE • Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă. pornind de la resursele şi interesele proprii „Sănătatea cea mai de preţ avuţie” 1 S16 „Cum aleg un produs de calitate” 1 S17 Discutii de grup. respectarea regulilor de circulaţie. a normelor de prevenire a incendiilor. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.VIII 5.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1.) 1.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 5. 14 . chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. 1.să „Bilanţ la sfârşit de identifice semestru” situaţii în care se manifestă stima de sine 1 S18 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .

portofoliul resurselor personale. auditiv.să identifice situaţii în care se manifestă stima de sine „Autoaprecierea ” Nr. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. Exerciţii pentru 15 1.1 ŞI DEZVOLTARE AUTOCUNOAŞTERE PERSONALĂ stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 3. kinesteziccaracteristici. Exerciţii specifice gândirii critice . Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.semestrul II Clasa a V – a Obiective de Tema referinta 1.Să . S19 Strategii de lucru Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. Ore 1 Sapt .AUTOCUNOAŞTERE 1. Criterii de identificare a stilului propriu de învăţare 1.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INFORMAŢIILOR ÎNVĂŢĂRII • tehnici de prezentare a informaţiilor 3.1. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • stiluri de învăţare: vizual. Exerciţii specifice gândirii critice .2 SCHIMBARE.1 să exerseze abilităţi de prezentare a informaţiilor 3.MANAGEMENTUL 3. 3.2 să „Eu copilul! .2 să identifice stilul propriu de învăţare „Cum să caut eficient informaţii şi să respect drepturile copilului” „Cum învăţ ?” 1 S20 1 S21 1.VIII Modul Conţinuturi Planificare semestrială .AUTOCUNOAŞTERE 1.

carieră: definiţie. distincţii şi caracteristici criterii de alegere a unei meserii 4. DEZVOLTARE • etapele dezvoltării umane: copilărie.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2. pubertate.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR • importanţa autocontrolului. tinereţe.1 să aplice tehnici de autocontrol „Ce înseamnă şi unde poate duce un comportament agresiv” 1 S23 4. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. Discuţii de grup. Joc de rol. adolescenţa. bătrâneţe analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane facem cunoştinţă cu preadolescenţa” 1 S22 2. 16 . maturitate.1 EXPLORAREA CARIEREI • muncă.PLANIFICAREA CARIEREI 4. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. responsabilitatea pentru consecinţele propriilor acţiuni 2. ocupaţie şi carieră „Dicţionarul ocupaţiilor” 1 S24 cunoaşterea de sine. Portofoliul personal pentru clasa a V a Stabilirea obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educaţie şi carieră.1 să se familiarizeze cu termenii de muncă. portofoliul resurselor personale. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. ocupatie.VIII ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ CREŞTERE.

să protejăm natura. 1 S27 1 S28 5.să exerseze „Eu şi colegii comportamente mei. eu şi de cooperare în prietenii mei” grup 1 S26 Discutii de grup. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. pornind de la resursele şi interesele proprii „Cât şi cum îmi ajut familia” 1 S25 2.2.Micii voluntari”.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale..2.2.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime 5. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.COMUNICARE ŞI 2. Discuţii de grup.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale. pornind de la „Regimul zilnic al elevului” 1 S29 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.VIII 5. ABILITĂŢI ABILITĂŢI SOCIALE SOCIALE importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului. solidaritate 5. tutunului şi drogurilor asupra sănătăţii„ . Completarea unor fişe de lucru cu 17 . viaţa noastră şi a celor din jur” 2. Avantajele cooperării în grup.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.2.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime „Efectele alcoolului.

Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.să identifice situaţii în care se manifestă stima de sine „Eu în oglindă” 1 S31 5. 1 S30 1.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2.1AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE stima de sine: ce PERSONALĂ este stima de sine şi în ce situaţii se manifesta. Proiect si joc de rol pe tema “Managementul stresului in situatii de examinare”.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE Apartenenţa la grup. Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.1. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR • importanţa autocontrolului.1.să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor „Strada nu este loc de joacă „ 1 S32 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. părinti. cadre didactice” atitudini faţă de stilul de viaţă. portofoliul resurselor personale. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 1.VIII resursele şi interesele proprii 2.AUTOCUNOAŞTERE 1. responsabilitatea pentru consecinţele propriilor acţiuni 2.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . 18 . 5. Discuţii de grup.1 să aplice tehnici de autocontrol „Violenţa şi urmările ei semnal de alarmă pentru elevi. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale.

2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime 3.2 să analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane „Cum mă pregătescu eu acasă pentru recapitularea finală” „Cum îmi petrec vacanţa” 1 S33 Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţa de stilul de viaţa. pornind de la resursele şi interesele proprii 1. Exersarea deprinderilor de invăţare eficientă.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.să analizeze factorii favorizanţi ai învatării eficiente 5. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.2.2. tinereţe.VIII personale 3.pubertate. maturitate. PERSONALĂ DEZVOLTARE • etapele dezvoltării umane: copilărie.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .să identifice alternativa optima de soluţionare a unei probleme personale. portofoliul resurselor personale. Exerciţii pentru cunoasterea de sine. Exercitii specifice găndirii critice . Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.AUTOCUNOASTERE 1. bătrăneţe „Bilanţ la sfârşit de an” 1 S35 . ŞI DEZVOLTARE CRESTERE .MANAGEMENTUL 3.2 SCHIMBARE .2 ÎNVĂŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII Factorii favorizanţi/ frenatori ai învaţării eficiente 5. adolescentă. Discuţii de grup. 19 1 S34 1. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilitătilor personale.

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . MODULUL crt 1 Autocunoaştere şi dezvoltare personală 2 Comunicare şi abilitaţi sociale 3 Managementul informaţiilor şi al învătării 4 Planificarea carierei 5 Calitatea stilului de viată Total ore Semestrul 1 Număr de ore 3 5 4 1 8 21 Semestrul 2 Număr de ore 4 2 3 1 4 14 Anual Număr de ore 7 7 7 2 12 35 Menţionăm că în perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activitătilor extracurriculare şi extraşcolare .Şcoala altfel “ având orar specific. ora de consiliere şi orientare fiind inclusă in acesta.. 20 .VIII UNITATEA DE INVATĂMANT : PROFESOR DIRIGINTE: CLASA: a VI – a AN ŞCOLAR CONSILIERE ŞI ORIENTARE Planificare anuală Nr.

de exploatare) şi/sau de criză (accidente. ore 1 Sapt Strategii de lucru Exerciţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv.MANAGEMENTUL 3. cum mă vad ceilalti?” Nr. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc (ex.Cum mă vad eu. relaţii abuzive. Exersarea comportamentelor de grup. catastrofe naturale etc.). „Regulamentul nostru” 1 S2 3.sa identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţa Tema . Exersarea deprinderilor de invătare eficienta fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învătare. în conformitate cu anumite norme.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.VIII Planificare semestriala. 3.2 Comunicarea: • comportament agresiv – neagresiv Obiective de referinta 2. ÎNVĂŢĂRII Caracteristici ale învăţarii eficiente..semestrul I Clasa a VI – a Modulul 2.1 Calitatea vieţii personale: • Situaţii de decizie. Raportarea la normă.să identifice caracteristici ale învatării proprii „Programul meu săptămânal şcolar si extraşcolar” 1 S3 21 .COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE Continuturi 2. Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii si respectării diferitelor norme. S1 5.2.2 Învaţare eficientă: INFORMAŢIILOR ŞI • Activitatea de învătare.1.2 să identifice dezavantaje ale manifestării comportamentului agresiv 5.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .

1.1. suport al 1 S6 1 S7 2. ocupaţie. ocupatie. 3. 4. prieten sau duşman?” „Interesele mele şi motivaţia pentru învăţare” „Spiritul de solidaritate.2 să identifice dezavantaje ale manifestării „Computerul – stăpânul timpului meu liber. Utilizarea dicţionarelor (bibliotecă. Caracteristici ale învătării eficiente 2. cariera: caracteristici 4.2 Comunicarea: • comportament agresiv – neagresiv 3.Managementul informaţiilor • Tehnici de selectare a informaţiilor – avantaje si limite. Tehnici de autocontrol. dar în viitor?” 1 S5 3.1 să aplice tehnici de autocontrol „Cum pot arăta că ascult pe cineva? .COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2. ocupaţie şi carieră „Ce fac azi. sa identifice caracteristici ale învatarii proprii 2. carieră. ce fac mâine. carieră.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI ÎNVĂŢĂRII 3.sa utilizeze în contexte adecvate termenii de muncă. 2. Exersarea deprinderilor de invătăre eficienta fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învătăre.2 Învătare eficientă: • Activitatea de învătare.1 Managementul emoţiilor: • importanţa autocontrolului.1.VIII 2.2.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 1 S8 Exercţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor 22 .1 Explorarea carierei: • munca. Internet) pentru găsirea explicaţiilor cu privire la definirea termenilor de muncă.PLANIFICAREA CARIEREI 4. Discuţii cu privire la conţinuturile termenilor muncă. ocupaţie.să exerseze deprinderi de selectare a informatiilor relevante pentru învaţarea eficientă 3.arta convieţuirii” 1 S4 Exercitii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv.

Discutii în grup despre etichetari si despre consecinţele acestora.Cum mă vad eu. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE 1.să observe schimbări asociate diferitelor vârste „Test de supraveţuire” 1 S11 1. cum mă vad ceilalti?" 1 S10 3.VIII 5.să identifice rolul normelor în viata grupurilor de apartenenţa increderii in mine” „Singur acasa -împreuna la şcoala ! . 1. comportamentului agresiv 5. pubertate.să exerseze deprinderi de selectare a informaţiilor relevante pentru învaţarea eficientă 1. vreau sa ştiu ce trebuie sa ştiu” 1 S9 comportamentului neagresiv/agresiv. • Raportarea la normă. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PER.2. relaţii abuzive.1.2 Schimbare. Rezolvarea unor probleme cu potential de risc (ex..Ştiu ce ştiu.Violenţa şcolarasemnal de 1 S12 Joc de rol pe teme ca: „Ce îmi place (admir) în legatură cu mine/ Ce nu îmi place în legatură cu mine”. .1 Managementul INFORMAŢIILOR ŞI informaţiilor: ÎNVĂŢĂRII • Tehnici de selectare a informaţiilor – avantaje şi limite.să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine .. • Calitatea relaţiilor sociale 1. Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii si respectării diferitelor norme. în conformitate cu anumite norme. catastrofe naturale etc..). Exersarea comportamentelor de grup.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . 3.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 1.1. dezvoltare: copilărie.SONALĂ 5. 23 . Etichetările. de exploatare) şi/sau de criză (accidente. Exersarea deprinderilor de invatare eficienta fişe de autoevaluare si de autoobservare referitoare la propria activitate de învătare .MANAGEMENTUL 3. Cum poate fi îmbunătătita stima de sine.1 Autocunoastere: Stima de sine. crestere.1. Discuţii în grup despre schimbările specifice pubertaţii.1 Calitatea vietii personale: • Situaţii de decizie.

tinereţe. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc (ex.2 să identifice dezavantaje ale manifestării comportamentului agresiv „Tehnici de comunicare „ 1 S14 5. catastrofe naturale etc. cadre didactice” . în comunitate” 1 S15 24 .). de exploatare) si/sau de criză (accidente. Exersarea comportamentelor de grup.să identifice rolul normelor în viata grupurilor de apartenentă „Responsabilită ţile copiilor în şcoala. în conformitate cu anumite norme. relaţii abuzive.să identifice rolul normelor în viata grupurilor de apartenentă alarmă pentru elevi.VIII PERSONALĂ adolescentă. în conformitate cu anumite norme. 2. 2.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .1.COMUNICAREA ŞI 2.5. batrâneţe – caracteristici generale. părinti. Rezolvarea unor probleme cu potential de risc 5.1.CALITATEA STILU..CALITATEA STILU5. participant la trafic” 1 S13 5.1 Calitatea vieţii LUI DE VIAŢĂ personale: • Situaţii de decizie. Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor norme.1 Calitatea vieţii LUI DE VIAŢĂ personale: • Situatii de decizie.2 Comunicarea: ABILITĂŢILE comportament agresiv – SOCIALE neagresiv Vizionarea unor filme care abordeaza tema trecerii de la o etapa de vârstă la alta. acasa. Discutii de grup joc de rol pe tema cunoasterii si respectării diferitelor norme. maturitate. biciclist. Raportarea la norma. Exersarea comportamentelor de grup. Exerciţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv.Pieton. observabile 5.

maturitate. Discuţii în grup despre schimbările specifice pubertătii Portofoliu personal – sfărşit de semestru. pasiv sau agresiv” 1 S16 Exercitii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv /agresiv. tinereţe. dezvoltare: copilarie. observabile 1. adolescenţa.1 Managementul emoţiilor: ABILITĂŢILE imporţanta autocontrolului. pubertate.1 să aplice tehnici de autocontrol „Comportamen t asertiv.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . crestere.2 să observe schimbări asociate diferitelor vârste 1 „Etapele dezvoltării umane” S17 25 . 1.VIII 2.2 să aplice tehnici de autocontrol 1. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. SOCIALE Tehnici de autocontrol 2. batrâneţe – caracteristici generale.COMUNICAREA ŞI 2.2 Schimbare.

în conformitate cu anumite norme.1.1.1 Autocunoastere: Stima de sine.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ Continuturi 5.etc. Joc de rol pe teme ca: „Ce îmi place (admir) în legatură cu mine/ Ce nu îmi place în legatură cu mine”.VIII Planificare semestrială .semestrul al II-lea Clasa a VI – a Modulul 5. 1. Etichetările.să identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţa Tema „Cauzele violenţei” „Răceala şi gripa” Nr. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc Obiective de referinta 5. ore 1 1 Sapt Strategii de lucru Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor norme.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. Cum poate fi îmbunătăţită stima de sine. Exersarea comportamentelor de grup. S18 S19 1. Discuţii în grup despre etichetări şi despre consecinţele acestora.1 Calitatea vietii personale: • Situaţii de decizie.să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine „Puncte tari – puncte slabe” 1 S20 26 .

carieră: caracteristic 4. ocupaţie.1.să identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţa „Să continuăm povestea” 1 S22 5.1 Managementul emoţiilor: importanţa autocontrolului.PLANIFICAREA CARIEREI 4.1 Explorarea carierei: • muncă. Utilizarea dicţionarelor (bibliotecă. eu vreau asta” 1 S21 Exerciţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv.1 Calitatea vieţii personale: • Situaţii de decizie. Internet) pentru găsirea explicaţiilor cu privire la definirea 27 3. joc de rol pe tema cunoaşterii si respectării diferitelor norme. Exersarea comportamentelor de grup.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.să utilizeze în contexte adecvate termenii de muncă. Discuţii cu privire la conţinuturile termenilor muncă.1.1 să aplice tehnici de autocontrol „Tu vrei asta.1. carieră. Exersarea deprinderilor de invăţare eficienta fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învătare. Discuţii de grup. 3. Tehnici de autocontrol 2.VIII 2.MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI ÎNVĂŢĂRII 3.să exerseze deprinderi de selectare a informaţiilor relevante pentru învătarea eficientă 5. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc „Ştii adevărul despre tutun?” 1 S23 4. în conformitate cu anumite norme.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .1 Managementul informatiilor: • Tehnici de selectare a informaţiilor – avantaje şi limite. ocupaţie. ocupaţie şi carieră „Vreau să ştiu mai multe despre ocupaţii” 1 S24 .

să identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţă „Violenţa în familie.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Etichetările.1.2 Învăţare eficienta: 3.1.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE „Semaforul conflictelor” 1 S27 3.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Joc de rol Discuţii în grup despre etichetări şi despre consecinţele acestora etc.1.1 Calitatea vietii personale: • Situaţii de decizie. să identifice • Activitatea de învăţare.să identifice „Alcoolul. în conformitate cu anumite norme. carieră.MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI ÎNVĂŢĂRII 3.1 să aplice tehnici de autocontrol „Cine sunt eu?” 1 S26 termenilor de muncă. Exerciţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv. Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor norme.să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine 2. Exersarea deprinderilor de invăţăre eficientă fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învatare.CALITATEA 5.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1.1 Managementul emoţiilor: importanţa autocontrolului. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc 5. 28 2. caracteristici ale Caracteristici ale învăţării învăţării proprii eficiente „Cum învăţ ?” 1 S28 5. în comunitate” 1 S25 1. 1 S29 . Discuţii de grup. ocupaţie. Cum poate fi îmbunătăţită stima de sine. Exersarea comportamentelor de grup.1 Calitatea vieţii personale: 5. 2. pe stradă.1 Autocunoaştere: Stima de sine.2. Tehnici de autocontrol 1.VIII 5.

să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine 5. Cum poate fi îmbunătăţită stima de sine.MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI ÎNVĂŢĂRII 3.1 Managementul informaţiilor: • Tehnici de selectare a informaţiilor – avantaje şi limite.1.sa identifice rolul normelor în „Ce pot să fac atunci când mă 1 S33 .1 Calitatea vietii personale: 5. 3. Joc de rol Discutii în grup despre etichetari si despre consecintele acestora etc. în conformitate cu anumite norme.1.VIII STILULUI DE VIAŢĂ • Situaţii de decizie. Exersarea comportamentelor de grup.1. Etichetările.1. Discuţii de grup joc de rol pe tema 29 5.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 5. în conformitate cu anumite norme. Exersarea comportamentelor de grup.1 Autocunoaştere: Stima de sine.să identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţa „Despre colegul meu” 1 S30 „Responsabilit ăţi în familie” 1 S31 3. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc 1. Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii si respectării diferitelor norme.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .să exerseze deprinderi de selectare a informaţiilor relevante pentru învăţarea eficientă „Cum îmi utilizez timpul?” 1 S32 joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor norme.1 Calitatea vieţii personale: • Situaţii de decizie. 5. Exersarea deprinderilor de invăţare eficienta fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învăţare.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 1. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc rolul normelor în viata grupurilor de apartenenţă drogurile şi calitatea vieţii” 1.

Exersarea comportamentelor de grup. tinereţe. batrâneţe – caracteristici generale. creştere.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . adolescenţă. observabile 1.2 Schimbare.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. pubertate.VIII • Situatii de decizie. dezvoltare: copilarie. maturitate. în conformitate cu anumite norme. Portofoliu personal – sfărsit de an. Rezolvarea unor probleme cu potential de risc viata grupurilor de apartenenta simt stresat” „Cum îmi petrec vacanţa” 1 S34 1. 30 .2 să aplice tehnici de autocontrol „Realizări şi neîmpliniri la sfârşit de an şcolar” 1 S35 cunoaşterii şi respectării diferitelor norme.

Şcoala altfel “ având orar specific. 31 .VIII UNITATEA DE INVĂŢĂMANT : PROFESOR DIRIGINTE: CLASA: a VII – a AN ŞCOLAR CONSILIERE ŞI ORIENTARE Planificare anuală Nr.crt 1 2 3 4 5 MODULUL Autocunoastere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităti sociale Managementul informaţiilor şi al invăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viată Total ore Semestrul 1 Număr de ore 4 5 4 2 3 18 Semestrul 2 Număr de ore 4 4 4 3 2 17 Anual Număr de ore 8 9 8 5 5 35 Menţionăm că in perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activitătilor extracurriculare şi extraşcolare ..CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . ora de consiliere şi orientare fiind inclusă in acesta.

agresiv Obiective de referinta 1. batranete 2. Comportamentul asertiv.2 sa analizeze varietatea schimbarilor specifice dezvoltarii umane Tema “Etichetarea şi prejudecǎţile” “De la copilǎrie la adolescenţǎ’’ “Respectul de sine şi respectul faţǎ de ceilalţi’’ “Posibilitǎţi şi limite’’ Nr. maturitate. pasiv si agresiv “Sunt un bun ascultǎtor“ “Intre pasivitate şi agresivitate comportamentalǎ” 32 .1 MANAGEMENTUL EMOTIILOR • importanta autocontrolului. consecinţele etichetarii 1. adolescenta. postere. Realizarea unor pliante. Joc de rol.2 SCHIMBARE ..1 sa aplice tehnici de autocontrol “Violenţa verbalǎ şi autocontrolul “ “ Arta de a face faţǎ conflictelor” 1 2 1 1 S16 S34 S17 S18 2.responsabilitatea pentru consecintele propriilor actiuni 2.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . pubertate.2 sa distinga intre comportamentul asertiv.VIII Planificare semestrială.1 să exerseze prezentarea caracteristicilo r pozitive despre sine 1. colaje pentru prezentarea schimbărilor specifice dezvoltării umane. Confecţionarea unor etichete. tinerete. CRESTERE . Crearea unor situaţii de comunicare asertiva.”. S1 S2 S14 1. Imaginarea si discutarea unor situaţii care necesită autocontrol. ore 1 1 1 Sapt Strategii de lucru Redactarea unui certificat de competenţe :”Pentru cel/cea mai .semestrul I CLASA: a VII – a Modulul Continuturi 1.AUTOCUNOAŞTE RE ŞI DEZVOLTARE PERSONALA 1 S15 2.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2. pasiv. Exerciţii de autocontrol.1 AUTOCUNOAŞTERE • Stima de sine: persoanele cu stima de sine scăzuta/ ridicată.. DEZVOLTARE • Etapele dezvoltarii umane: copilarie.2 COMUNICAREA • comunicarea asertiva.

MANAGEMENTU L INFORMAŢIILOR ŞI INVĂŢĂRII 4. kinesteziccaracteristici. Proiect individual cu tema “Cum facem faţă stresului?” “Muncǎ. Brainstorming. Criterii de identificare a stilului propriu de invatare 4. discuţii cu membrii comunităţii invitati la clasă cu privire la modul de alegere a meseriei. distincţii şi caracteristici • criterii de alegere a unei meserii 3. decizii” 1 1 1 S11 S12 S13 33 .1 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • situaţii de decizie • stresul • metode de adaptare eficientă la stres 5. ocupaţie şi carieră.1 să exerseze abilităţi de prezentare a informaţiilor 3.1 să aplice metode eficiente de rezolvare a problemelor si luare a deciziilor 5. ocupaţie.2 să identifice sursele de stres şi modalitaţile de adaptare eficientă la stres “Igiena învǎţǎrii” “Igiena alimentaţiei” “Decizii.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Chestionare privind stilul propriu de învăţare. ocupatie.2 să identifice stilul propriu de învăţare 4. carierǎ ” “Meserii noi.1 EXPLORAREA CARIEREI • muncă. dezbatere panel cu privire la conţinuturile termenilor de muncă.VIII 3.PLANIFICAREA CARIEREI 3. auditiv.2 INVAŢARE EFICIENTĂ • stiluri de invatare: vizual. carieră: definiţie.2 să analizeze criterii simple de alegere a unei meserii “Stil de învǎţare ” “Autoevaluarea rezultatelor şcolare” “Surse de informare” 2 1 1 S78 S5 S6 Activităţi de prezentare a informaţiilor in forme diverse in grup.1 să se familiarizeze cu termenii de muncă.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR • tehnici de prezentare a informaţiilor 3. meserii vechi” 1 1 S9 S10 5.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . ocupaţie şi carieră 4. jocuri de rol si imaginarea unor situaţii de decizie. Discuţii de grup Dramatizări.

DEZVOLTARE • Etapele dezvoltării umane: copilarie. pubertate. consecinţe etichetării 1..COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2. ore 1 1 1 1 Sapt Strategii de lucru Realizarea unui afiş publicitar care să conţina punctele tari ale fiecăruia Joc de rol. asculta-mă ! “ Egalitatea de sanse 1 S35 34 .semestrul II CLASA: a VII – a Modulul Continuturi 1. Eu la maturitate etc. bătraneţe 2. amici “ Nr.1 să aplice tehnici de autocontrol Tema “ Eu peste 10 ani “ “Nu vreau să mă laud. tinereţe.4 să analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane 2.AUTOCUNOAŞTE RE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ “Vorba dulce mult aduce ! “ “Consecinţe şi responsabilitaţi “ 1 1 1 S21 S22 S34 2.2 COMUNICAREA • comunicarea asertivă. eseuri : Copilaria mea. Lucrul pe echipe .VIII Planificare semestriala. pasiv si agresiv ”Drepturile şi îndatoririle copiilor” “ Te ascult.responsabilitatea pentru consecintele propriilor acţiuni 2. norme “ “ Prieteni.” “Principii.3 să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine 1. dar. Compuneri.2 să distingă între comportamentul asertiv.. adolescenţă. Comportamentul asertiv. dezbaterea..2 SCHIMBARE . Crearea unor situaţii de comunicare asertivă. agresiv Obiective de referinta 1.1 AUTOCUNOAŞTERE • Stima de sine: persoanele cu stima de sine scazută/ ridicată.. Imaginarea şi discutarea unor situaţii care necesită autocontrol. S19 S20 S32 S33 1.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR • importanţa autocontrolului. Lucrul pe echipe . valori.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Conversaţia. colegi. pasiv. maturitate. CRESTERE .

1 să se familiarizeze cu termenii de muncă.1 să exerseze abilităti de prezentare a informaţiilor 3.2 să identifice sursele de stres si modalitaţile de adaptare eficientă la stres “Cum mă feresc de gripă” “Reguli de igienă în colectivitate” 1 1 S30 S31 35 .” “Temele pentru acasa ” “Profesii si ocupaţii în familia mea “ “Profesii noi” “Ce voi fi ?” 1 S26 Chestionare privind stilul propriu de invăţare.1 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • sanatatea personală • stil de viata sanatos 5.. Discuţii de grup 1 S23 1 1 1 1 1 S24 S25 S27 S28 S29 4. ocupatie. auditiv. Criterii de identificare a stilului propriu de invăţăre 4. carieră: definiţie.1 EXPLORAREA CARIEREI • muncă.VIII 3..2 să analizeze criterii simple de alegere a unei meserii 5. ocupatie si carieră 4. Brainstorming.. Discuţii cu membrii comunităţii invitaţi la clasa cu privire la modul de alegere a meseriei.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .2 INVATARE EFICIENTA • stiluri de invatare: vizual.PLANIFICAREA CARIEREI 4. kinesteziccaracteristici. Exersarea unor deprinderi de invăţăre eficientă: tehnici de memorare.1 să aplice metode eficiente de rezolvare a problemelor şi luare a deciziilor 5.CALITATEA STILULUI DE VIAŢA 5.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR • tehnici de prezentare a informaţiilor 3.2 să identifice stilul propriu de invăţăre “Reapitularea pentru teze şi extemporale” “Cum se face un referat şi cum se susţine oral (surse de informare)” “Daca aş fi profesor pentru o ora . ocupaţie şi carieră.MANAGEMENTU L INFORMAŢIILOR ŞI INVĂŢĂRII 3. recapitularea etc. dezbatere panel cu privire la conţinuturile termenilor de muncă. tehnici de lectură rapida. distincţii si caracteristici • criterii de alegere a unei meserii 3.

VIII UNITATEA DE INVĂŢĂMANT : PROFESOR DIRIGINTE: CLASA: a VIII – a AN ŞCOLAR CONSILIERE ŞI ORIENTARE Planificare anuală Nr.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .Şcoala altfel“ având orar specific.. ora de consiliere şi orientare fiind inclusă in acesta.crt 1 2 3 4 5 MODULUL Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi al invăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viată Total ore Semestrul 1 Număr de ore 3 4 4 4 3 18 Semestrul 2 Număr de ore 3 2 5 5 1 16 Anual Număr de ore 6 6 9 9 4 34 Menţionăm că in perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activitătilor extracurriculare şi extraşcolare . 36 .

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. ore 1 Sapt Strategii de lucru Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.COMUNICARE ŞI 2. 37 S12 1 S13 1 S5 2. familie.1 să evalueze punctele tari si • autoevaluare: interese.2 COMUNICAREA • Respectarea diferitelor puncte de vedere.2 să demonstreze eficienţa respect de sine Continuturi Tema “Cum îmi valorific interesele” “Autoevaluarea propriilor capacitǎţi” “Aptitudinile mele” Nr.1AUTOCUNOAŞTERE 1.semestrul I CLASA: a VIII – a Modulul 1. puncte tari. abilităţi. atitudini negative şi pozitive fata de sine. Dezbateri pe tema respectului de sine organizarea de campanii de promovare a valorilor şi convingerilor personale. puncte interesele. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. caracteristici abilităţile personale personale • respect pentru sine.VIII Planificare semestriala.1 ABILITATI SOCIALE ABILITĂŢI SOCIALE • Responsabilitatea sociala in urmatoarele contexte: scoala. slabe. comunitate 2.1 sa explice importanta responsabilitatii sociale in diferitre contexte 2. slabe. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ Obiective de referinta 1. Prejudecăţi şi stereotipuri: 2. Auto1. portofoliul resurselor personale. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesara asumarea responsabilităţii sociale.2 să manifeste respect pentru exprimarea “Drepturi si responsabilitǎţi ” 2 S12 “Discriminarea şi prejudecǎţile” .

MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INVĂŢĂRII 3. elemente obligatorii.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR • Cum mă ajută calculatorul/ internetul în găsirea şcolii pe care doresc să o urmez 3.PLANIFICAREA CARIEREI “Recapitularea pentru teze şi extemporale” “Scrisoarea de intenţie şi CV -ul” 2 S89 S4 1 “Planul meu de viaţǎ” 2 S14 -15 Joc de rol.1 să utilizeze TIC pentru documentarea privind opţiunile pentru clasa a IXa 3. articole Sarcini pe grupe . scenarii cu tema “Rolurile femeilor/ bărbatilor in viaţa privata şi în viaţa publică”. Scrisoare de intentie si CV pentru diferite situatii ipotetice de gasire a unui loc de munca . Impactul stereotipurilor de rol punctelor diferite de vedere 2 2. Portofoliul personal pentru clasa a VIIIa Stabilirea obiectivelor de lungă durata ale planului personal de 38 . 3.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .1 MARKERTING PERSONAL • Scrisoarea de intenţie şi CV . structură . Exerciţii specifice găndirii critice.2 să demonstreze importanţa portofoliului personal pentru conturarea unui “Cum folosesc internetul ca sursă de informare pentru viitoarea carierǎ” 2 S10 -11 4.2 să aplice tehnici ale găndirii critice 4.VIII surse de apariţie şi consecinţe 2.3 FAMILIA • Schimbarea rolurilor în familie pe parcursul vieţii. colaje.3 să anticipeze schimbarea rolurilor in familie de-a lungul vieţii “Arta de a-i accepta pe ceilalţi “ S67 Monitorizarea presei: cum apar prejudecăţile şi stereotipurile în ştiri.2 PLANIFICAREA CARIEREI • Portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene.1 să argumenteze importanţa elementelor de marketing personal pentru găsirea unui loc de munca 4. rezultate ale aplicării chestionarelor de interese 3. Selectarea informaţiilor utile pentru decizia privind traseul educaţional. Discutii de grup. greşeli în redactarea unei scrisori de intenţie sau a unui CV 4.2 INVAŢARE EFICIENTĂ • Gândirea critică şi autocontrol asupra propriei învăţări 4.

atitudini şi comportamente ale stilului de viaţa. diplome şi certificate obţinute.VIII 5. 39 .CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ şi abilităti. rezultatele diferitelor concursuri.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • Managementul stresului • Modalităti de optimizare a pregătirii pentru examene. stresul si examenele • Managementul stresului in situaţii de examinare traseu educaţional şi profesional 4. Proiect si joc de rol pe tema “Managementul stresului in situaţii de examinare”. activităţi de voluntariat şi rezultate • Planul educaţional şi de carieră • Formularele de opţiune pentru clasa a IX a 5.2 să demonstreze abilităţi de management al stresului “Stresul examenelor” “Obiceiuri alimentare sǎnǎtoase” “Igiena învǎţǎrii ” 1 1 S17 S3 1 S18 Discutii de grup. atitudinile şi comportamentele definitorii ale stilului de viaţa în planificarea carierei 5. 5.1 să evalueze convingerile. Impactul acestora asupra planificării carierei 5.3 să dezvolte un plan educaţional şi de carieră “Prioritǎţile timpului meu ” 1 S16 educaţie şi carieră. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţa de stilul de viaţa şi carieră.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .1 CALITATEA MEDIULUI DE MUNCĂ • Convingeri.

S21 1 S22 1 S23 “Toleranţă şi discriminare” 1 S20 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. puncte tari. slabe. atitudini negative si pozitive fată de sine. caracteristici abilităţile personale personale • respect pentru sine. comunitate 2.2 COMUNICAREA • Respectarea diferitelor puncte de vedere.COMUNICARE ŞI 2. Autoeficienţă 1. ce pot.4 să demonstreze respect de sine 2.semestrul II CLASA: a VIII – a Modulul 1. slabe. portofoliul resurselor personale.2 ABILITĂTI SOCIALE ABILITĂŢI SOCIALE • Responsabilitatea socială în urmatoarele contexte: şcoală. ce trebuie să fac ” 1 S19 Continuturi Tema “Afisul meu publicitar” “Puncte tari/ Puncte slabe” “Alternative în luarea unei decizii” Nr. 40 . AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ Obiective de referinta 1. ore 1 Sapt Strategii de lucru Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.3 să evalueze punctele tari si • autoevaluare: interese. familie.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .2 să manifeste respect pentru exprimarea punctelor diferite de vedere “Ce vreau. Prejudecăţi sşi stereotipuri: surse de apariţie şi consecinţe 2. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. abilităti.1AUTOCUNOAŞTERE 1. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.VIII Planificare semestrială. puncte interesele.1 să explice importanţa responsabilităţii sociale în diferite contexte 2.

1 să argumenteze importanţa elementelor de marketing personal pentru găsirea unui loc de muncă 4. elemente obligatorii.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR • Cum mă ajuta calculatorul/ internetul în găsirea şcolii pe care doresc să o urmez 3. Impactul stereotipurilor de rol 3.VIII 3. tehnici de lectură rapidă.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Scrisoare de intenţie şi CV pentru diferite situaţii ipotetice de găsirea unui loc de muncă . rezultate ale aplicării chestionarelor de interese şi abilităţi. meseriile lor şi meseriile copiilor lor” 3 S24 -26 Exerciţii specifice gândirii critice . structura . diplome şi certificate obţinute.MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INVĂŢĂRII 2.2 PLANIFICAREA CARIEREI • Portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene. greşeli în redactarea unei scrisori de intenţie sau a unui CV 4. Portofoliul personal pentru clasa a VIIIa Stabilirea obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educaţie şi carieră.1 MARKERTING PERSONAL • Scrisoarea de intenţie şi CV . 4. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.PLANIFICAREA CARIEREI 4. 1 S27 1 1 2 S28 S29 S30 -31 S32 -33 Joc de rol.3 FAMILIA • Schimbarea rolurilor în familie pe parcursul vieţii.2 să aplice tehnici ale gândirii critice “Metode şi tehnici de învăţare eficientă : recapitularea.2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • Gândirea critică şi autocontrolul asupra propriei învăţări 2. Discuţii de grup.3 să anticipeze schimbarea rolurilor în familie de-a lungul vieţii 3. 41 4.1 să utilizeze TIC pentru documentarea privind opţiunile pentru clasa a IXa 3. tehnici de memorare” “Recapitularea pentru teze şi extemporale” “Surse de informare pentru orientarea şcolară” “Portofoliul personal” “Strategii de alegere a traiectului şcolar” “Părinţii.2 să demonstreze importanta portofoliului personal pentru conturarea unui traseu educational şi profesional 2 .

atitudini şi comportamente ale stilului de viată. 42 . Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.1 să evalueze convingerile. activităţi de voluntariat şi rezultatele lor • Planul educaţional şi de carieră • Formularele de opţiune pentru clasa a IX a 5.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • Managementul stresului • Modalităţi de optimizare a pregătirii pentru examene -stresul şi examenele • Managementul stresului în situaţii de examinare 4.3 să dezvolte un plan educaţional şi de carieră 5. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă şi carieră. atitudinile şi comportamentele definitorii ale stilului de viaţă în planificarea carierei 5.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .VIII 5.1 CALITATEA MEDIULUI DE MUNCĂ • Convingeri. Impactul acestora asupra planificării carierei 5.2 să demonstreze abilităţi de management al stresului “Stresul examenelor” “Stil de viaţă” 1 S34 Discutii de grup.CALITATEA STILULUI DE VIATĂ rezultatele diferitelor concursuri.

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Se poate aplica cu succes în abordarea temelor legate de educaţia pentru mediu şi a modalităţilor de organizare a timpului liber. REUNIUNEA – DISCUŢIA PANEL – este o metodă intuitivă. METODA PIRAMIDEI – îmbină activitatea individuală cu cea de grup. 6. care vizează o contextualizare a învăţării. CIORCHINELE – este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor dintre idei. propuneri în jurul unei teme sau chestiuni determinate în scopul examinării şi clarificării în comun a unor noţiuni şi idei. 13. critici. BRAINSTORMING – are ca scop facilitarea găsirii celei mai bune şi mai adecvate soluţii a unei probleme de rezolvat. care sunt îmbunătăţite de ceilalti cinci.VIII METODE INTERACTIVE DE PREDARE CARE POT FI FOLOSITE LA ORELE DE CONSILIERE SI ORIENTARE 1. impresii. Exerciţiul începe cu fiecare elev şi se termină prin a implica toată clasa. 7. 8. 15. întâmplări pe care elevii nu le pot cunoaşte altfel. 3.prezentarea unei situaţii păstrându-se identitatea participanţilor 10. Elevii au posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele necesare unor abordări complexe şi integratoare. transpunând problema în formă ipotetică. PROBLEMATIZAREA – învăţarea centrată pe probleme este o direcţie relativ nouă în educaţie. 14. sau descriere prin intermediul căreia sunt înfăţisate fapte. METODA 6-3-5 – elevii sunt împărţiţi în grupe de câte 6. păreri. JOCUL DE ROL – se bazează pe ideea că se poate învăta şi prin interpretarea unor personaje în cadrul unui scenariu 9. ACVARIUL – scopul acestei metode este de a da posibilitatea cât mai multor membri ai grupului să participe si să discute opiniile lor faţă de un subiect dat. CUBUL – se foloseste atunci când se doreşte explorarea unui subiect. MOZAICUL – presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi predarea achiziţiilor dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt grup. a unei situaţii din mai multe perspective. DEZBATEREA – este un schimb reciproc şi organizat de idei. 12. masă rotundă). 4. POVESTIREA – este o expunere orală. evenimente. 11. METODA FRISCO – scopul este identificarea problemelor complexe şi dificile şi rezolvarea lor pe căi simple şi eficiente. 2. 16. 5. CONVERSAŢIA – este o convorbire sau un dialog între profesor şi elevi. SIMULAREA. 43 . exprimarea şi afirmarea opiniilor personale. informaţii. INTERVIUL GRUPULUI CREATIV – urmăreşte să stimuleze imaginaţia elevilor. stimulând astfel creativitatea de grup. un elev formulează trei idei. prin care se stimulează şi se dirijează activitatea de învăţare a acestora. prin mobilizarea tuturor participanţilor la discuţie. incitând elevii la considerarea şi rezolvarea de probleme ale lumii reale. care pune în valoare competenţele unui grup de elevi dintr-o clasă (panel – grup. sub formă de naraţiune.

analiză de surse (scrise. protocoale. 19. modul de analiză a datelor. TURUL GALERIEI – presupune evaluarea interactivă şi profund formativă a produselor realizate de grupuri de elevi. 18. interviuri.VIII 17. teste. informaţiile relevante. 44 . cercetarea are în vedere: aspectele de studiat/ întrebările la care se caută un răspuns. orale. 20. STUDIUL DE CAZ – Din punct de vedere metodologic. se trece în revistă ceea ce elevii ştiu deja despre o anumită temă şi apoi se formulează întrebări la care se aşteaptă găsirea răspunsului în lecţie. informaţiile care trebuie strânse.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . METODA PROIECTELOR – identificarea şi soluţionarea problemelor într-un cadru eficient. Pentru a strânge date se folosesc: observări directe sau observări ale participanţilor. ŞTIU-VREAU SĂ ŞTIU-AM ÎNVĂŢAT – cu grupuri mici sau cu întreaga clasă. artefacte).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->