P. 1
Model Planificare Consiliere Si Orientare_V_VIII

Model Planificare Consiliere Si Orientare_V_VIII

|Views: 3,876|Likes:
Published by Simona Drăgan

More info:

Published by: Simona Drăgan on Sep 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

Grupul de lucru: Coordonator:
Anelore SCORPAN, inspector Educaţia Permanentă–Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

Membri ai Consiliului Consultativ al Educatiei Prahova
Marina BADEA, profesor consilier - Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Prahova Emilia RIZEA, profesor - Colegiul Tehnic “Elie Radu “ Ploieşti Mădălina TUINETE, profesor - Grupul Şcolar de Transporturi Ploieşti Viorica MINCU, profesor - Şcoala “Ion Ionescu” Valea Călugărească - Prahova Diamanta SALCEANU, profesor - Grupul Şcolar “Tase Dumitrescu “ Mizil - Prahova Nicoleta TUDORACHE, profesor - Şcoala “Regina Elisabeta” Poiana Ţapului - Prahova Luminita TUSZ, profesor - Grupul Şcolar “Şerban Vodă “ Slănic - Prahova Ozana MATEI, profesor - Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza “ Ploieşti Liliana CIUPU, profesor - Şcoala Strejnic - Prahova Mihai- Johan COZORICI, profesor - Şcoala de Arte şi Meserii „Ing. Gheorghe Pânculescu” Vălenii de Munte - Prahova

2

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

ARGUMENT…………………………………… ............................. .................. ..................4 ŢINTE STRATEGICE …………………………………………….....................................4 TIPURI DE EDUCAŢIE COMPLEMENTARĂ ............................ ...................................6 PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a V – a ..................................................... ..................7 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ- SEMESTRUL I, CLASA a V – a ............................8 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ- SEMESTRUL II,CLASA a V – a ........................ 14 PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a VI – a ..................................................... .............. 19 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I, CLASA a VI – a ....................... 20 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II,CLASA a VI – a .........................24 PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a VII – a .................................................. ................30 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I, CLASA a VII – a ...................... 31 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II,CLASA a VII – a .......................33 PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a VIII – a ................................................ ................ 35 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL I, CLASA a VIII – a ................... 36 PLANIFICARE SEMESTRIALĂ - SEMESTRUL II,CLASA a VIII– a ................. 39 METODE INTERACTIVE DE PREDARE ......................................................................42

3

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V - VIII

ARGUMENT De-a lungul vieţii, fiecare dintre noi urcăm trepte şi traversăm etape care ne modelează dezvoltarea personală. În copilărie şi în adolescenţă, primele raportări la realitatea lumii înconjurătoare le-am primit de la familie, dar un rol important l-a avut şi şcoala, care a construit în continuare şi ne-a desăvârşit personalitatea. Formarea şi educarea unor tineri cu o puternică personalitate creativă, capabili să se adapteze rapid la o societate modernă, bazată pe eficienţă şi concurenţă, impune precizarea cu claritate a unor obiective realiste şi a mijloacelor de realizare a acestora cu o finalitate bine conturată. Realizarea obiectivelor educaţionale trebuie să asigure dotarea elevilor cu necesarul de competenţe eficiente pentru integrarea profesională şi civică rapidă, într-o societate aflată în permanentă schimbare. ŢINTE STRATEGICE ”Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalitătii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetătenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.” – Legea Educaţiei Naţionale. Scopul activităţii educative este educarea şi formarea tinerilor având ca finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, prin conştientizarea şi realizarea propriilor obiective în viaţă, conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii, integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate, formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural, educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a respectului pentru natura şi mediul înconjurator natural, social şi cultural. Conform art. 68. - (1) din Legea Educaţiei Naţionale, Curriculumul Naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevului: a) competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor naţionale; b) competenţe de comunicare în limbi străine; c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie; d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere; e) competenţe sociale şi civice; f) competenţe antreprenoriale; g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; h) competenţe de învăţare ( “a învăţa să înveţi”).

4

education. dezbateri. PSI.).S. pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat. Tipurile de activităţi care pot fi organizate în cadrul programului ”Şcoala altfel” pot include. • vizite de studii.2006 şi OMECI nr. Aceste activităţi se vor organiza sub diferite forme. educaţie inter şi multiculturală.05. • tabere/ şcoli de creaţie sau de cercetare.Şcoala altfel“ având orar specific. care au în vedere Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011). muzică. implicare activă în societate.09. • proiecte comunitare. 4292/24. • campanii antitutun/ antialcool/ antipoluare/ de prevenire a delincvenţei juvenile/ de prevenire a traficului de persoane etc. Programa Şcolară pentru aria curriculară Consiliere şi Orientare – aprobată prin OMEC nr.M.2011 în perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare . 5 . • activităţi sportive. • schimburi de experienţă.T. • activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului (inclusiv colectare selectivă. • parteneriate educaţionale şi tematice la nivel de unităţi de învăţământ. • activităţi tehnico-ştiinţifice. educaţie media şi cinematografică. 5286/09. Lucrarea de faţă se constituie dintr-o colectie de sugestii privind activitatea dirigintelui.).. dans.10. educatie pentru cetatenie democratica. arte plastice.C. siguranţă pe internet etc.E. Conform O. caritate. • activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos (inclusiv referitoare la dependenţă de calculator. • activităţi de voluntariat sau de interes comunitar. • mese rotunde. educatie pentru securitate personala. ca de exemplu: • ateliere de teatru. fără a se limita la: • activităţi culturale. al grupurilor de şcoli. responsabilitate socială. pe plan intern şi internaţional.). 5132/10. economisirea energiei. • activităţi de educaţie rutieră. educaţie ecologică. educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă etc. al localităţii sau al judeţului. • activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică..2009. educaţie pentru dezvoltare comunitară . energie alternativă etc. de responsabilitate socială. • peer . relaţii şi comunicare etc.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă şi în proiecte. • competiţii organizate la nivelul şcolii.VIII Complexitatea acestor finalităţi presupune o îmbinare a orelor de dirigenţie cu activităţile extraşcolare. care trebuie să ţină cont de tipurile de educaţie complementară -educaţie pentru sănătate.

Educatia pentru sanatate  Educaţie fizică . Educaţie pentru dezvoltare comunitară  Parteneriat în comunitate  Voluntariat 6 .VIII TIPURI DE EDUCAŢIE COMPLEMENTARĂ DE CARE TREBUIE SĂ SE TINĂ CONT ÎN PLANIFICAREA ORELOR DE CONSILIERE SI ORIENTARE 1.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Educaţie inter şi multiculturală  Folclor  Artă populară  Cultura şi civilizaţie românească şi străină  Studii europene 5. Educatie pentru securitate personala  Educaţie juridică  Educaţie rutieră  Protecţia civilă  Apărarea împotriva incendiilor  Protecţia consumatorului 4. Educaţie pentru drepturile cetatenie democratica  Educaţie pentru pace  Educaţie pentru drepturile copilului  Prevenirea abandonului şcolar  Prevenirea traficului de persoane  Prevenirea exploatării prin muncă a copiilor  Prevenirea violenţei şi abuzului asupra copilului  Promovarea egalităţii de şanse 3.activitate şi odihnă  Igiena personală  Sănătatea mediului: omul şi mediul de viaţă  Sănătatea alimentaţiei  Sănătatea mentală  Primul ajutor  Sănătatea reproducerii 2. Educaţie ecologică  Protecţia mediului  Ecoturism  Orientare turistică  Agroturism 6.

VIII 7 .CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .

.crt 1 2 3 4 5 MODULUL Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi al învăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viaţă Total ore Semestrul 1 Număr de ore 3 4 4 1 6 18 Semestrul 2 Număr de ore 4 3 3 1 6 17 Anual Număr de ore 7 7 7 2 12 35 Menţionăm că în perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare . ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.Şcoala altfel “ având orar specific.VIII UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : PROFESOR DIRIGINTE: CLASA: a V – a AN ŞCOLAR CONSILIERE ŞI ORIENTARE Planificare anuală Nr. 8 .CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .

.2 ABILITĂŢI SOCIALE • Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE • Apartenenţa la grup.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.. 5.semestrul I Clasa a V – a Modul Conţinuturi Obiective de referinta Tema Nr. ore Sapt Strategii de lucru 2. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.VIII Planificare semestrială .CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .1 să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale .Clasa la prima întâlnire cu dirigintele regulamentul şcolardrepturi şi îndatoriri. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă. 1 S2 9 . 5.COMUNICAREA ABILITĂŢILE SOCIALE ŞI 2..2 să exerseze .. grup S1 1 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.Eu şi colegii de cooperare în mei .Cum ne organizăm comportamente clasa? . • Solidaritate 2. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale. Discuţii de grup. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. • Avantajele cooperării în grup.

relaţiile cu colegii. Discuţii de grup. mediu de lucru. portofoliul resurselor personale. Joc de rol. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.2 să exemplifice „Cine sunt eu ?” caracteristici specifice preadolescenţei 1 S3 2.1 să exerseze exprimarea adecvată a emoţiilor “Emoţii . orar 2.AUTOCUNOAŞTERE 1. Portofoliul personal pentru clasa a V a Stabilirea obiectivelor de lungă durată ale planului personal 10 4. PERSONALĂ DEZVOLTARE • Caracteristicile preadolescenţei: schimbările fizice.1 să prezinte sarcinile şi responsabilităţi le asumate în activitatea preferată „Eroul meu preferat” 1 S5 .PLANIFICAREA CARIEREI 4.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2.VIII 1. aşteptări 1.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .1 EXPLORAREA CARIEREI Caracteristicile unei activităţi – sarcini. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. cum facem faţă emoţional situaţiilor dificile?.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR Relaţia dintre evenimente. dezvoltarea personalităţii. echipamente.Imagine de sine – comportament” 1 S4 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. responsabilităţi.2 SCHIMBARE. 4. cum să-şi recunoască emoţiile şi să caute modalităţi de a le depăşi. gânduri şi emoţiile generate. ŞI DEZVOLTARE CREŞTERE.

Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.Prietenul la nevoie se cunoaşte“ 1 S8 5.VIII de educaţie şi carieră. vreau să ştiu.2.O prietenie sinceră .COMUNICAREA ŞI 2. „Ce sunt tezele?” 1 S7 .2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă. Avantajele cooperării în grup. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă. Rolul informaţiilor în procesul de cunoaştere.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INFORMATIILOR ÎNVĂŢĂRII Modalităţi de identificare a informaţiilor.2.2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 2. ABILITĂŢI ABILITĂŢILE SOCIALE SOCIALE Importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale. acomodare 3. Solidaritate 5. învăţare.să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale 3. 3.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. Discuţii de grup.MANAGEMENTUL 3. Completarea unor 11 . respectarea regulilor de circulaţie.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.Ştiu ce ştiu.. „Singur acasă -împreună la şcoală . ce trebuie să ştiu” 1 S9 Exerciţii specifice gândirii critice.1.2. a 5.2.să analizeze factorii favorizanţi ai învăţării eficiente 2.să exerseze comportamente de cooperare în grup „Noi şi televizorul/ Cum şi când folosesc calculatorul în pregătirea lecţiilor” 1 S6 Exerciţii specifice gândirii critice. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.

) 1. portofoliul resurselor personale.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1.2 ÎNVAŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII • Factorii favorizanţi/ frenatori ai învăţării eficiente 3. atitudinea pozitivă faţă de propria persoană pornind de la resursele şi interesele proprii 1. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. 3.să „Ce este important identifice pentru mine?” situaţii în care se manifestă stima de sine fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.VIII normelor de prevenire a incendiilor. Exerciţii specifice gândirii critice.1.1 AUTOCUNOAŞTERE Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă.MANAGEMENTUL 3.2.să analizeze „Cum şi până când factorii ne ajutăm colegii la favorizanţi ai învăţătură” învăţării eficiente „Disciplina pregătirii temelor” 1 S11 1 S12 12 . 1 S10 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. a normelor de primajutor etc.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .

CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.2.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale.2. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă. Solidaritate 5.să exerseze comportamente de cooperare în grup „Strada şi capcanele ei.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 5. • Avantajele cooperării în grup. ABILITĂŢI SOCIALE Importanţa contribuţiei fiecarui membru al unui grup la activitatea grupului.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE • Apartenenţa la grup. a normelor de prevenire a incendiilor. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.să analizeze „De la învăţător la rolul grupului profesori şi în formularea diriginte” şi în realizarea opţiunilor personale 1 S15 13 . Ce fac dacă sunt singur acasă?” 1 S13 Discutii de grup.VIII 5. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă. pornind de la resursele şi interesele proprii 2. respectarea regulilor de circulaţie. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale.1.) 2. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. a normelor de prim-ajutor etc. 2.2. „Sărbătorile de iarnă la români” 1 S14 5. Discuţii de grup.

Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 5.) 1.să „Bilanţ la sfârşit de identifice semestru” situaţii în care se manifestă stima de sine 1 S18 Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.1 AUTOCUNOAŞTERE • Stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă. a normelor de prevenire a incendiilor. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. a normelor de primajutor etc. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă. respectarea regulilor de circulaţie.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. pornind de la resursele şi interesele proprii „Sănătatea cea mai de preţ avuţie” 1 S16 „Cum aleg un produs de calitate” 1 S17 Discutii de grup.2. 1. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. portofoliul resurselor personale.VIII 5. 14 .1.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • Alegerea alternativei optime (centura de siguranţă.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale.

MANAGEMENTUL 3.semestrul II Clasa a V – a Obiective de Tema referinta 1.1 să exerseze abilităţi de prezentare a informaţiilor 3. 3. Exerciţii pentru 15 1. auditiv. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.AUTOCUNOAŞTERE 1.AUTOCUNOAŞTERE 1.VIII Modul Conţinuturi Planificare semestrială .2 să „Eu copilul! .2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • stiluri de învăţare: vizual. Exerciţii specifice gândirii critice . Exerciţii specifice gândirii critice .1 ŞI DEZVOLTARE AUTOCUNOAŞTERE PERSONALĂ stima de sine: ce este stima de sine şi în ce situaţii se manifestă. Ore 1 Sapt .2 SCHIMBARE.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INFORMAŢIILOR ÎNVĂŢĂRII • tehnici de prezentare a informaţiilor 3.să identifice situaţii în care se manifestă stima de sine „Autoaprecierea ” Nr. Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă.1. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 3.2 să identifice stilul propriu de învăţare „Cum să caut eficient informaţii şi să respect drepturile copilului” „Cum învăţ ?” 1 S20 1 S21 1.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . portofoliul resurselor personale.Să . kinesteziccaracteristici. chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. S19 Strategii de lucru Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. Criterii de identificare a stilului propriu de învăţare 1.

DEZVOLTARE • etapele dezvoltării umane: copilărie. bătrâneţe analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane facem cunoştinţă cu preadolescenţa” 1 S22 2. maturitate. pubertate.VIII ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ CREŞTERE. distincţii şi caracteristici criterii de alegere a unei meserii 4.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2. portofoliul resurselor personale. adolescenţa.PLANIFICAREA CARIEREI 4.1 EXPLORAREA CARIEREI • muncă. Portofoliul personal pentru clasa a V a Stabilirea obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educaţie şi carieră. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra. Discuţii de grup. ocupatie. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.1 să se familiarizeze cu termenii de muncă. carieră: definiţie. 16 . Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. Joc de rol.1 să aplice tehnici de autocontrol „Ce înseamnă şi unde poate duce un comportament agresiv” 1 S23 4. ocupaţie şi carieră „Dicţionarul ocupaţiilor” 1 S24 cunoaşterea de sine.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . tinereţe.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR • importanţa autocontrolului. responsabilitatea pentru consecinţele propriilor acţiuni 2.

2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime 5.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. Completarea unor fişe de lucru cu 17 . solidaritate 5. pornind de la „Regimul zilnic al elevului” 1 S29 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Discuţii de grup.VIII 5. pornind de la resursele şi interesele proprii „Cât şi cum îmi ajut familia” 1 S25 2.2.să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.2.2..să identifice alternativa optimă de soluţionare a unei probleme personale. tutunului şi drogurilor asupra sănătăţii„ . ABILITĂŢI ABILITĂŢI SOCIALE SOCIALE importanţa contribuţiei fiecărui membru al unui grup la activitatea grupului.2. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.Micii voluntari”. viaţa noastră şi a celor din jur” 2. Avantajele cooperării în grup.să protejăm natura.COMUNICARE ŞI 2. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. eu şi de cooperare în prietenii mei” grup 1 S26 Discutii de grup. 1 S27 1 S28 5.să exerseze „Eu şi colegii comportamente mei.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime „Efectele alcoolului.

portofoliul resurselor personale.1. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.1.1 CALITATEA RELAŢIILOR SOCIALE Apartenenţa la grup. responsabilitatea pentru consecinţele propriilor acţiuni 2.1AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE stima de sine: ce PERSONALĂ este stima de sine şi în ce situaţii se manifesta. Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.să identifice situaţii în care se manifestă stima de sine „Eu în oglindă” 1 S31 5.AUTOCUNOAŞTERE 1. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2.VIII resursele şi interesele proprii 2. Rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor personale. 5.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR • importanţa autocontrolului. Proiect si joc de rol pe tema “Managementul stresului in situatii de examinare”.să analizeze rolul grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor „Strada nu este loc de joacă „ 1 S32 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. părinti.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. cadre didactice” atitudini faţă de stilul de viaţă. 1 S30 1. Discuţii de grup. Atitudinea pozitivă faţă de propria persoană 1. 18 .1 să aplice tehnici de autocontrol „Violenţa şi urmările ei semnal de alarmă pentru elevi.

ŞI DEZVOLTARE CRESTERE . Exerciţii pentru cunoasterea de sine.MANAGEMENTUL 3.să analizeze factorii favorizanţi ai învatării eficiente 5. tinereţe.2.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE alegerea alternativei optime 3. Exercitii specifice găndirii critice . pornind de la resursele şi interesele proprii 1.2 SCHIMBARE .2 ÎNVĂŢARE INFORMAŢIILOR ŞI EFICIENTĂ ÎNVĂŢĂRII Factorii favorizanţi/ frenatori ai învaţării eficiente 5. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă.2.să identifice alternativa optima de soluţionare a unei probleme personale. maturitate. PERSONALĂ DEZVOLTARE • etapele dezvoltării umane: copilărie.AUTOCUNOASTERE 1.2 să analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane „Cum mă pregătescu eu acasă pentru recapitularea finală” „Cum îmi petrec vacanţa” 1 S33 Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţa de stilul de viaţa. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilitătilor personale. Exersarea deprinderilor de invăţare eficientă.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Discuţii de grup. adolescentă. portofoliul resurselor personale.VIII personale 3. 19 1 S34 1.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. bătrăneţe „Bilanţ la sfârşit de an” 1 S35 . Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”.pubertate.

20 ..VIII UNITATEA DE INVATĂMANT : PROFESOR DIRIGINTE: CLASA: a VI – a AN ŞCOLAR CONSILIERE ŞI ORIENTARE Planificare anuală Nr. ora de consiliere şi orientare fiind inclusă in acesta.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .Şcoala altfel “ având orar specific. MODULUL crt 1 Autocunoaştere şi dezvoltare personală 2 Comunicare şi abilitaţi sociale 3 Managementul informaţiilor şi al învătării 4 Planificarea carierei 5 Calitatea stilului de viată Total ore Semestrul 1 Număr de ore 3 5 4 1 8 21 Semestrul 2 Număr de ore 4 2 3 1 4 14 Anual Număr de ore 7 7 7 2 12 35 Menţionăm că în perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activitătilor extracurriculare şi extraşcolare .

cum mă vad ceilalti?” Nr. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc (ex.2 să identifice dezavantaje ale manifestării comportamentului agresiv 5. de exploatare) şi/sau de criză (accidente.2 Comunicarea: • comportament agresiv – neagresiv Obiective de referinta 2.MANAGEMENTUL 3. ÎNVĂŢĂRII Caracteristici ale învăţarii eficiente.2. în conformitate cu anumite norme. ore 1 Sapt Strategii de lucru Exerciţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv.2 Învaţare eficientă: INFORMAŢIILOR ŞI • Activitatea de învătare. Raportarea la normă. catastrofe naturale etc. Exersarea comportamentelor de grup.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Exersarea deprinderilor de invătare eficienta fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învătare.). 3. Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii si respectării diferitelor norme. S1 5.1.să identifice caracteristici ale învatării proprii „Programul meu săptămânal şcolar si extraşcolar” 1 S3 21 . relaţii abuzive.semestrul I Clasa a VI – a Modulul 2.1 Calitatea vieţii personale: • Situaţii de decizie..Cum mă vad eu.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE Continuturi 2.sa identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţa Tema . „Regulamentul nostru” 1 S2 3.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .VIII Planificare semestriala.

carieră.1.2 Comunicarea: • comportament agresiv – neagresiv 3. 3. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI ÎNVĂŢĂRII 3. ocupaţie.1 Explorarea carierei: • munca. 2.2 Învătare eficientă: • Activitatea de învătare. sa identifice caracteristici ale învatarii proprii 2. ce fac mâine. Caracteristici ale învătării eficiente 2. dar în viitor?” 1 S5 3. ocupatie. Tehnici de autocontrol. ocupaţie şi carieră „Ce fac azi. 4.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 1 S8 Exercţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor 22 . Utilizarea dicţionarelor (bibliotecă. cariera: caracteristici 4. Discuţii cu privire la conţinuturile termenilor muncă.1. suport al 1 S6 1 S7 2.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2.să exerseze deprinderi de selectare a informatiilor relevante pentru învaţarea eficientă 3. Exersarea deprinderilor de invătăre eficienta fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învătăre.PLANIFICAREA CARIEREI 4. carieră.Managementul informaţiilor • Tehnici de selectare a informaţiilor – avantaje si limite. Internet) pentru găsirea explicaţiilor cu privire la definirea termenilor de muncă.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .arta convieţuirii” 1 S4 Exercitii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv.sa utilizeze în contexte adecvate termenii de muncă. prieten sau duşman?” „Interesele mele şi motivaţia pentru învăţare” „Spiritul de solidaritate.1.VIII 2.1 să aplice tehnici de autocontrol „Cum pot arăta că ascult pe cineva? .2.2 să identifice dezavantaje ale manifestării „Computerul – stăpânul timpului meu liber.1 Managementul emoţiilor: • importanţa autocontrolului. ocupaţie.

23 .CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Discutii în grup despre etichetari si despre consecinţele acestora. Etichetările. de exploatare) şi/sau de criză (accidente. crestere. • Calitatea relaţiilor sociale 1. Exersarea comportamentelor de grup.VIII 5. Cum poate fi îmbunătătita stima de sine. • Raportarea la normă.să observe schimbări asociate diferitelor vârste „Test de supraveţuire” 1 S11 1.să identifice rolul normelor în viata grupurilor de apartenenţa increderii in mine” „Singur acasa -împreuna la şcoala ! .CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 1. 3.MANAGEMENTUL 3.Violenţa şcolarasemnal de 1 S12 Joc de rol pe teme ca: „Ce îmi place (admir) în legatură cu mine/ Ce nu îmi place în legatură cu mine”.1. catastrofe naturale etc..Cum mă vad eu. dezvoltare: copilărie. cum mă vad ceilalti?" 1 S10 3.). în conformitate cu anumite norme. 1.1 Autocunoastere: Stima de sine. vreau sa ştiu ce trebuie sa ştiu” 1 S9 comportamentului neagresiv/agresiv..2. .să exerseze deprinderi de selectare a informaţiilor relevante pentru învaţarea eficientă 1.2 Schimbare.Ştiu ce ştiu. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PER. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE 1.1 Managementul INFORMAŢIILOR ŞI informaţiilor: ÎNVĂŢĂRII • Tehnici de selectare a informaţiilor – avantaje şi limite.. Rezolvarea unor probleme cu potential de risc (ex. pubertate. Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii si respectării diferitelor norme.1 Calitatea vietii personale: • Situaţii de decizie. Discuţii în grup despre schimbările specifice pubertaţii.1.să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine .SONALĂ 5.1. relaţii abuzive. Exersarea deprinderilor de invatare eficienta fişe de autoevaluare si de autoobservare referitoare la propria activitate de învătare . comportamentului agresiv 5.

2. acasa. catastrofe naturale etc.). în conformitate cu anumite norme. părinti. Raportarea la norma.1 Calitatea vieţii LUI DE VIAŢĂ personale: • Situatii de decizie. de exploatare) si/sau de criză (accidente.1 Calitatea vieţii LUI DE VIAŢĂ personale: • Situaţii de decizie. maturitate. 2. biciclist.VIII PERSONALĂ adolescentă.să identifice rolul normelor în viata grupurilor de apartenentă alarmă pentru elevi. în conformitate cu anumite norme.Pieton.să identifice rolul normelor în viata grupurilor de apartenentă „Responsabilită ţile copiilor în şcoala.1. batrâneţe – caracteristici generale.2 Comunicarea: ABILITĂŢILE comportament agresiv – SOCIALE neagresiv Vizionarea unor filme care abordeaza tema trecerii de la o etapa de vârstă la alta. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc (ex. cadre didactice” .CALITATEA STILU. Exersarea comportamentelor de grup.1. observabile 5.5. Discutii de grup joc de rol pe tema cunoasterii si respectării diferitelor norme. relaţii abuzive. în comunitate” 1 S15 24 . participant la trafic” 1 S13 5.CALITATEA STILU5..COMUNICAREA ŞI 2. tinereţe. Exersarea comportamentelor de grup. Rezolvarea unor probleme cu potential de risc 5.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Exerciţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv. Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor norme.2 să identifice dezavantaje ale manifestării comportamentului agresiv „Tehnici de comunicare „ 1 S14 5.

1 să aplice tehnici de autocontrol „Comportamen t asertiv.COMUNICAREA ŞI 2. dezvoltare: copilarie. 1.1 Managementul emoţiilor: ABILITĂŢILE imporţanta autocontrolului.2 Schimbare.2 să observe schimbări asociate diferitelor vârste 1 „Etapele dezvoltării umane” S17 25 . tinereţe. batrâneţe – caracteristici generale. pubertate. Discuţii în grup despre schimbările specifice pubertătii Portofoliu personal – sfărşit de semestru. crestere. maturitate. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. pasiv sau agresiv” 1 S16 Exercitii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv /agresiv.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . SOCIALE Tehnici de autocontrol 2. adolescenţa.VIII 2. observabile 1.2 să aplice tehnici de autocontrol 1.

1.VIII Planificare semestrială . Joc de rol pe teme ca: „Ce îmi place (admir) în legatură cu mine/ Ce nu îmi place în legatură cu mine”. Cum poate fi îmbunătăţită stima de sine.1 Autocunoastere: Stima de sine. în conformitate cu anumite norme.1 Calitatea vietii personale: • Situaţii de decizie.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .să identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţa Tema „Cauzele violenţei” „Răceala şi gripa” Nr.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc Obiective de referinta 5. ore 1 1 Sapt Strategii de lucru Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor norme.semestrul al II-lea Clasa a VI – a Modulul 5. Exersarea comportamentelor de grup.1.etc.să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine „Puncte tari – puncte slabe” 1 S20 26 . Discuţii în grup despre etichetări şi despre consecinţele acestora. 1. S18 S19 1. Etichetările.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ Continuturi 5.

în conformitate cu anumite norme.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. ocupaţie şi carieră „Vreau să ştiu mai multe despre ocupaţii” 1 S24 . ocupaţie. carieră: caracteristic 4.1 să aplice tehnici de autocontrol „Tu vrei asta. 3.1.1. ocupaţie.VIII 2.să utilizeze în contexte adecvate termenii de muncă. Discuţii cu privire la conţinuturile termenilor muncă. joc de rol pe tema cunoaşterii si respectării diferitelor norme.1 Calitatea vieţii personale: • Situaţii de decizie.PLANIFICAREA CARIEREI 4.1.1 Explorarea carierei: • muncă.să exerseze deprinderi de selectare a informaţiilor relevante pentru învătarea eficientă 5. Tehnici de autocontrol 2.1 Managementul informatiilor: • Tehnici de selectare a informaţiilor – avantaje şi limite. carieră. eu vreau asta” 1 S21 Exerciţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv. Internet) pentru găsirea explicaţiilor cu privire la definirea 27 3. Discuţii de grup. Exersarea comportamentelor de grup.MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI ÎNVĂŢĂRII 3. Exersarea deprinderilor de invăţare eficienta fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învătare.să identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţa „Să continuăm povestea” 1 S22 5.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE 2.1 Managementul emoţiilor: importanţa autocontrolului. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc „Ştii adevărul despre tutun?” 1 S23 4. Utilizarea dicţionarelor (bibliotecă.

Exerciţii de identificare a dezavantajelor / avantajelor comportamentului neagresiv / agresiv.1 Calitatea vietii personale: • Situaţii de decizie. 28 2. Exersarea deprinderilor de invăţăre eficientă fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învatare.CALITATEA 5. 1 S29 . în conformitate cu anumite norme. în comunitate” 1 S25 1. Cum poate fi îmbunătăţită stima de sine.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5.să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine 2. Exersarea comportamentelor de grup.1 Managementul emoţiilor: importanţa autocontrolului. pe stradă.să identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţă „Violenţa în familie. 2. Tehnici de autocontrol 1. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc 5.1 Calitatea vieţii personale: 5.MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI ÎNVĂŢĂRII 3.VIII 5.2 Învăţare eficienta: 3.1.2.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. să identifice • Activitatea de învăţare.1 Autocunoaştere: Stima de sine. ocupaţie.1.1 să aplice tehnici de autocontrol „Cine sunt eu?” 1 S26 termenilor de muncă. Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor norme. Joc de rol Discuţii în grup despre etichetări şi despre consecinţele acestora etc.COMUNICAREA ŞI ABILITĂŢILE SOCIALE „Semaforul conflictelor” 1 S27 3. Discuţii de grup. caracteristici ale Caracteristici ale învăţării învăţării proprii eficiente „Cum învăţ ?” 1 S28 5. Etichetările. carieră.să identifice „Alcoolul.1.

Etichetările. în conformitate cu anumite norme.să exerseze deprinderi de selectare a informaţiilor relevante pentru învăţarea eficientă „Cum îmi utilizez timpul?” 1 S32 joc de rol pe tema cunoaşterii şi respectării diferitelor norme. 3. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc rolul normelor în viata grupurilor de apartenenţă drogurile şi calitatea vieţii” 1.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. Discuţii de grup joc de rol pe tema 29 5.să identifice rolul normelor în viaţa grupurilor de apartenenţa „Despre colegul meu” 1 S30 „Responsabilit ăţi în familie” 1 S31 3.1. Joc de rol Discutii în grup despre etichetari si despre consecintele acestora etc.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .1.să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine 5.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 1.1 Managementul informaţiilor: • Tehnici de selectare a informaţiilor – avantaje şi limite.sa identifice rolul normelor în „Ce pot să fac atunci când mă 1 S33 .AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 5.1.1 Calitatea vietii personale: 5.VIII STILULUI DE VIAŢĂ • Situaţii de decizie. Cum poate fi îmbunătăţită stima de sine. Exersarea deprinderilor de invăţare eficienta fişe de autoevaluare şi de autoobservare referitoare la propria activitate de învăţare.1 Autocunoaştere: Stima de sine. Exersarea comportamentelor de grup. în conformitate cu anumite norme.MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI ÎNVĂŢĂRII 3.1. Rezolvarea unor probleme cu potenţial de risc 1.1 Calitatea vieţii personale: • Situaţii de decizie. 5. Discuţii de grup joc de rol pe tema cunoaşterii si respectării diferitelor norme. Exersarea comportamentelor de grup.

2 Schimbare. Rezolvarea unor probleme cu potential de risc viata grupurilor de apartenenta simt stresat” „Cum îmi petrec vacanţa” 1 S34 1.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. tinereţe. Exersarea comportamentelor de grup. Portofoliu personal – sfărsit de an. dezvoltare: copilarie. adolescenţă. în conformitate cu anumite norme.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . batrâneţe – caracteristici generale. 30 .VIII • Situatii de decizie. creştere. pubertate. maturitate.2 să aplice tehnici de autocontrol „Realizări şi neîmpliniri la sfârşit de an şcolar” 1 S35 cunoaşterii şi respectării diferitelor norme. observabile 1.

ora de consiliere şi orientare fiind inclusă in acesta.VIII UNITATEA DE INVĂŢĂMANT : PROFESOR DIRIGINTE: CLASA: a VII – a AN ŞCOLAR CONSILIERE ŞI ORIENTARE Planificare anuală Nr..crt 1 2 3 4 5 MODULUL Autocunoastere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităti sociale Managementul informaţiilor şi al invăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viată Total ore Semestrul 1 Număr de ore 4 5 4 2 3 18 Semestrul 2 Număr de ore 4 4 4 3 2 17 Anual Număr de ore 8 9 8 5 5 35 Menţionăm că in perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activitătilor extracurriculare şi extraşcolare .CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . 31 .Şcoala altfel “ având orar specific.

2 sa analizeze varietatea schimbarilor specifice dezvoltarii umane Tema “Etichetarea şi prejudecǎţile” “De la copilǎrie la adolescenţǎ’’ “Respectul de sine şi respectul faţǎ de ceilalţi’’ “Posibilitǎţi şi limite’’ Nr. pasiv. Joc de rol.2 COMUNICAREA • comunicarea asertiva.. CRESTERE . maturitate. pasiv si agresiv “Sunt un bun ascultǎtor“ “Intre pasivitate şi agresivitate comportamentalǎ” 32 .CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . Imaginarea si discutarea unor situaţii care necesită autocontrol.VIII Planificare semestrială.1 să exerseze prezentarea caracteristicilo r pozitive despre sine 1.1 MANAGEMENTUL EMOTIILOR • importanta autocontrolului.2 sa distinga intre comportamentul asertiv.”. Comportamentul asertiv.. Confecţionarea unor etichete. colaje pentru prezentarea schimbărilor specifice dezvoltării umane. Realizarea unor pliante.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2. agresiv Obiective de referinta 1. batranete 2.1 AUTOCUNOAŞTERE • Stima de sine: persoanele cu stima de sine scăzuta/ ridicată. tinerete.2 SCHIMBARE .1 sa aplice tehnici de autocontrol “Violenţa verbalǎ şi autocontrolul “ “ Arta de a face faţǎ conflictelor” 1 2 1 1 S16 S34 S17 S18 2. consecinţele etichetarii 1. adolescenta.responsabilitatea pentru consecintele propriilor actiuni 2. postere. DEZVOLTARE • Etapele dezvoltarii umane: copilarie.AUTOCUNOAŞTE RE ŞI DEZVOLTARE PERSONALA 1 S15 2. ore 1 1 1 Sapt Strategii de lucru Redactarea unui certificat de competenţe :”Pentru cel/cea mai . Crearea unor situaţii de comunicare asertiva. Exerciţii de autocontrol. pubertate. S1 S2 S14 1.semestrul I CLASA: a VII – a Modulul Continuturi 1.

ocupaţie şi carieră.1 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • situaţii de decizie • stresul • metode de adaptare eficientă la stres 5. Proiect individual cu tema “Cum facem faţă stresului?” “Muncǎ.1 EXPLORAREA CARIEREI • muncă.2 să identifice sursele de stres şi modalitaţile de adaptare eficientă la stres “Igiena învǎţǎrii” “Igiena alimentaţiei” “Decizii. auditiv. jocuri de rol si imaginarea unor situaţii de decizie. discuţii cu membrii comunităţii invitati la clasă cu privire la modul de alegere a meseriei.1 să se familiarizeze cu termenii de muncă. Chestionare privind stilul propriu de învăţare. dezbatere panel cu privire la conţinuturile termenilor de muncă.2 să analizeze criterii simple de alegere a unei meserii “Stil de învǎţare ” “Autoevaluarea rezultatelor şcolare” “Surse de informare” 2 1 1 S78 S5 S6 Activităţi de prezentare a informaţiilor in forme diverse in grup. carieră: definiţie.PLANIFICAREA CARIEREI 3. ocupaţie şi carieră 4.2 să identifice stilul propriu de învăţare 4.MANAGEMENTU L INFORMAŢIILOR ŞI INVĂŢĂRII 4.1 să aplice metode eficiente de rezolvare a problemelor si luare a deciziilor 5. Criterii de identificare a stilului propriu de invatare 4. carierǎ ” “Meserii noi.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR • tehnici de prezentare a informaţiilor 3.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 5. ocupaţie.1 să exerseze abilităţi de prezentare a informaţiilor 3. distincţii şi caracteristici • criterii de alegere a unei meserii 3. kinesteziccaracteristici. Discuţii de grup Dramatizări. Brainstorming. ocupatie.2 INVAŢARE EFICIENTĂ • stiluri de invatare: vizual. meserii vechi” 1 1 S9 S10 5. decizii” 1 1 1 S11 S12 S13 33 .VIII 3.

pasiv si agresiv ”Drepturile şi îndatoririle copiilor” “ Te ascult. bătraneţe 2. Imaginarea şi discutarea unor situaţii care necesită autocontrol. valori. Lucrul pe echipe . colegi.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 2. asculta-mă ! “ Egalitatea de sanse 1 S35 34 .AUTOCUNOAŞTE RE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ “Vorba dulce mult aduce ! “ “Consecinţe şi responsabilitaţi “ 1 1 1 S21 S22 S34 2.. Comportamentul asertiv. pubertate.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . pasiv.3 să exerseze prezentarea caracteristicilor pozitive despre sine 1. norme “ “ Prieteni.VIII Planificare semestriala. consecinţe etichetării 1.responsabilitatea pentru consecintele propriilor acţiuni 2. Compuneri.2 să distingă între comportamentul asertiv. tinereţe. S19 S20 S32 S33 1.” “Principii. amici “ Nr.2 COMUNICAREA • comunicarea asertivă.4 să analizeze varietatea schimbărilor specifice dezvoltării umane 2. ore 1 1 1 1 Sapt Strategii de lucru Realizarea unui afiş publicitar care să conţina punctele tari ale fiecăruia Joc de rol.2 SCHIMBARE . CRESTERE . Conversaţia. Crearea unor situaţii de comunicare asertivă...semestrul II CLASA: a VII – a Modulul Continuturi 1.. Lucrul pe echipe . maturitate. dar.1 AUTOCUNOAŞTERE • Stima de sine: persoanele cu stima de sine scazută/ ridicată. adolescenţă.1 MANAGEMENTUL EMOŢIILOR • importanţa autocontrolului. agresiv Obiective de referinta 1.1 să aplice tehnici de autocontrol Tema “ Eu peste 10 ani “ “Nu vreau să mă laud. DEZVOLTARE • Etapele dezvoltării umane: copilarie. Eu la maturitate etc. eseuri : Copilaria mea. dezbaterea.

kinesteziccaracteristici.VIII 3.. tehnici de lectură rapida.2 INVATARE EFICIENTA • stiluri de invatare: vizual.2 să analizeze criterii simple de alegere a unei meserii 5.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .PLANIFICAREA CARIEREI 4. dezbatere panel cu privire la conţinuturile termenilor de muncă. Brainstorming. carieră: definiţie.MANAGEMENTU L INFORMAŢIILOR ŞI INVĂŢĂRII 3.” “Temele pentru acasa ” “Profesii si ocupaţii în familia mea “ “Profesii noi” “Ce voi fi ?” 1 S26 Chestionare privind stilul propriu de invăţare. Criterii de identificare a stilului propriu de invăţăre 4. recapitularea etc.1 EXPLORAREA CARIEREI • muncă.2 să identifice sursele de stres si modalitaţile de adaptare eficientă la stres “Cum mă feresc de gripă” “Reguli de igienă în colectivitate” 1 1 S30 S31 35 .CALITATEA STILULUI DE VIAŢA 5. ocupatie si carieră 4.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR • tehnici de prezentare a informaţiilor 3.. distincţii si caracteristici • criterii de alegere a unei meserii 3.2 să identifice stilul propriu de invăţăre “Reapitularea pentru teze şi extemporale” “Cum se face un referat şi cum se susţine oral (surse de informare)” “Daca aş fi profesor pentru o ora .1 să exerseze abilităti de prezentare a informaţiilor 3.1 să se familiarizeze cu termenii de muncă. ocupaţie şi carieră.1 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • sanatatea personală • stil de viata sanatos 5. auditiv. Exersarea unor deprinderi de invăţăre eficientă: tehnici de memorare.1 să aplice metode eficiente de rezolvare a problemelor şi luare a deciziilor 5. Discuţii cu membrii comunităţii invitaţi la clasa cu privire la modul de alegere a meseriei. Discuţii de grup 1 S23 1 1 1 1 1 S24 S25 S27 S28 S29 4.. ocupatie.

Şcoala altfel“ având orar specific. 36 .CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . ora de consiliere şi orientare fiind inclusă in acesta..VIII UNITATEA DE INVĂŢĂMANT : PROFESOR DIRIGINTE: CLASA: a VIII – a AN ŞCOLAR CONSILIERE ŞI ORIENTARE Planificare anuală Nr.crt 1 2 3 4 5 MODULUL Autocunoaştere şi dezvoltare personală Comunicare şi abilităţi sociale Managementul informaţiilor şi al invăţării Planificarea carierei Calitatea stilului de viată Total ore Semestrul 1 Număr de ore 3 4 4 4 3 18 Semestrul 2 Număr de ore 3 2 5 5 1 16 Anual Număr de ore 6 6 9 9 4 34 Menţionăm că in perioada 2-6 aprilie 2012 se desfăşoară săptămâna dedicată activitătilor extracurriculare şi extraşcolare .

abilităţi. Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesara asumarea responsabilităţii sociale. familie.COMUNICARE ŞI 2. ore 1 Sapt Strategii de lucru Exerciţii pentru cunoaşterea de sine.1AUTOCUNOAŞTERE 1.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . comunitate 2. Prejudecăţi şi stereotipuri: 2. slabe. puncte interesele. 37 S12 1 S13 1 S5 2.VIII Planificare semestriala. portofoliul resurselor personale. Auto1.2 să manifeste respect pentru exprimarea “Drepturi si responsabilitǎţi ” 2 S12 “Discriminarea şi prejudecǎţile” .semestrul I CLASA: a VIII – a Modulul 1. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale. AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ Obiective de referinta 1. atitudini negative şi pozitive fata de sine.2 să demonstreze eficienţa respect de sine Continuturi Tema “Cum îmi valorific interesele” “Autoevaluarea propriilor capacitǎţi” “Aptitudinile mele” Nr. slabe. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.1 ABILITATI SOCIALE ABILITĂŢI SOCIALE • Responsabilitatea sociala in urmatoarele contexte: scoala. puncte tari.2 COMUNICAREA • Respectarea diferitelor puncte de vedere.1 sa explice importanta responsabilitatii sociale in diferitre contexte 2.1 să evalueze punctele tari si • autoevaluare: interese. caracteristici abilităţile personale personale • respect pentru sine. Dezbateri pe tema respectului de sine organizarea de campanii de promovare a valorilor şi convingerilor personale.

Impactul stereotipurilor de rol punctelor diferite de vedere 2 2.3 să anticipeze schimbarea rolurilor in familie de-a lungul vieţii “Arta de a-i accepta pe ceilalţi “ S67 Monitorizarea presei: cum apar prejudecăţile şi stereotipurile în ştiri.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . greşeli în redactarea unei scrisori de intenţie sau a unui CV 4. 3.2 să demonstreze importanţa portofoliului personal pentru conturarea unui “Cum folosesc internetul ca sursă de informare pentru viitoarea carierǎ” 2 S10 -11 4. Selectarea informaţiilor utile pentru decizia privind traseul educaţional.1 să argumenteze importanţa elementelor de marketing personal pentru găsirea unui loc de munca 4. elemente obligatorii. Scrisoare de intentie si CV pentru diferite situatii ipotetice de gasire a unui loc de munca .1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR • Cum mă ajută calculatorul/ internetul în găsirea şcolii pe care doresc să o urmez 3.2 să aplice tehnici ale găndirii critice 4. scenarii cu tema “Rolurile femeilor/ bărbatilor in viaţa privata şi în viaţa publică”.1 să utilizeze TIC pentru documentarea privind opţiunile pentru clasa a IXa 3. Discutii de grup.1 MARKERTING PERSONAL • Scrisoarea de intenţie şi CV . colaje. rezultate ale aplicării chestionarelor de interese 3.2 INVAŢARE EFICIENTĂ • Gândirea critică şi autocontrol asupra propriei învăţări 4. Exerciţii specifice găndirii critice.VIII surse de apariţie şi consecinţe 2. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INVĂŢĂRII 3. structură . articole Sarcini pe grupe .PLANIFICAREA CARIEREI “Recapitularea pentru teze şi extemporale” “Scrisoarea de intenţie şi CV -ul” 2 S89 S4 1 “Planul meu de viaţǎ” 2 S14 -15 Joc de rol. Portofoliul personal pentru clasa a VIIIa Stabilirea obiectivelor de lungă durata ale planului personal de 38 .3 FAMILIA • Schimbarea rolurilor în familie pe parcursul vieţii.2 PLANIFICAREA CARIEREI • Portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene.

Impactul acestora asupra planificării carierei 5.2 să demonstreze abilităţi de management al stresului “Stresul examenelor” “Obiceiuri alimentare sǎnǎtoase” “Igiena învǎţǎrii ” 1 1 S17 S3 1 S18 Discutii de grup. Proiect si joc de rol pe tema “Managementul stresului in situaţii de examinare”.VIII 5.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . activităţi de voluntariat şi rezultate • Planul educaţional şi de carieră • Formularele de opţiune pentru clasa a IX a 5. 39 . Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţa de stilul de viaţa şi carieră.1 să evalueze convingerile. stresul si examenele • Managementul stresului in situaţii de examinare traseu educaţional şi profesional 4.3 să dezvolte un plan educaţional şi de carieră “Prioritǎţile timpului meu ” 1 S16 educaţie şi carieră. 5. atitudini şi comportamente ale stilului de viaţa. rezultatele diferitelor concursuri.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ şi abilităti. atitudinile şi comportamentele definitorii ale stilului de viaţa în planificarea carierei 5.2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • Managementul stresului • Modalităti de optimizare a pregătirii pentru examene.1 CALITATEA MEDIULUI DE MUNCĂ • Convingeri. diplome şi certificate obţinute.

CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ Obiective de referinta 1. puncte tari. Practicarea exprimării opiniilor pro/contra.4 să demonstreze respect de sine 2.1 să explice importanţa responsabilităţii sociale în diferite contexte 2. S21 1 S22 1 S23 “Toleranţă şi discriminare” 1 S20 Exerciţii de identificare a situaţiilor în care este necesară asumarea responsabilităţii sociale. ce pot. caracteristici abilităţile personale personale • respect pentru sine.VIII Planificare semestrială.3 să evalueze punctele tari si • autoevaluare: interese.2 să manifeste respect pentru exprimarea punctelor diferite de vedere “Ce vreau. Prejudecăţi sşi stereotipuri: surse de apariţie şi consecinţe 2. portofoliul resurselor personale.2 ABILITĂTI SOCIALE ABILITĂŢI SOCIALE • Responsabilitatea socială în urmatoarele contexte: şcoală.1AUTOCUNOAŞTERE 1.COMUNICARE ŞI 2. comunitate 2. atitudini negative si pozitive fată de sine.semestrul II CLASA: a VIII – a Modulul 1. abilităti. slabe. slabe. Chestionare şi exerciţii metaforice pentru identificarea intereselor şi abilităţilor personale.2 COMUNICAREA • Respectarea diferitelor puncte de vedere. puncte interesele. Autoeficienţă 1. ce trebuie să fac ” 1 S19 Continuturi Tema “Afisul meu publicitar” “Puncte tari/ Puncte slabe” “Alternative în luarea unei decizii” Nr. familie. ore 1 Sapt Strategii de lucru Exerciţii pentru cunoaşterea de sine. 40 .

Exersarea deprinderilor de învăţare eficientă. Scrisoare de intenţie şi CV pentru diferite situaţii ipotetice de găsirea unui loc de muncă .PLANIFICAREA CARIEREI 4.2 să aplice tehnici ale gândirii critice “Metode şi tehnici de învăţare eficientă : recapitularea.3 FAMILIA • Schimbarea rolurilor în familie pe parcursul vieţii. 1 S27 1 1 2 S28 S29 S30 -31 S32 -33 Joc de rol.MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INVĂŢĂRII 2. 41 4. Impactul stereotipurilor de rol 3.1 MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR • Cum mă ajuta calculatorul/ internetul în găsirea şcolii pe care doresc să o urmez 3.2 să demonstreze importanta portofoliului personal pentru conturarea unui traseu educational şi profesional 2 . 4. Discuţii de grup. elemente obligatorii. structura . Portofoliul personal pentru clasa a VIIIa Stabilirea obiectivelor de lungă durată ale planului personal de educaţie şi carieră.3 să anticipeze schimbarea rolurilor în familie de-a lungul vieţii 3.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . rezultate ale aplicării chestionarelor de interese şi abilităţi. diplome şi certificate obţinute. tehnici de memorare” “Recapitularea pentru teze şi extemporale” “Surse de informare pentru orientarea şcolară” “Portofoliul personal” “Strategii de alegere a traiectului şcolar” “Părinţii.1 să utilizeze TIC pentru documentarea privind opţiunile pentru clasa a IXa 3.2 ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ • Gândirea critică şi autocontrolul asupra propriei învăţări 2. tehnici de lectură rapidă.1 MARKERTING PERSONAL • Scrisoarea de intenţie şi CV . greşeli în redactarea unei scrisori de intenţie sau a unui CV 4. meseriile lor şi meseriile copiilor lor” 3 S24 -26 Exerciţii specifice gândirii critice .VIII 3.1 să argumenteze importanţa elementelor de marketing personal pentru găsirea unui loc de muncă 4.2 PLANIFICAREA CARIEREI • Portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene.

1 CALITATEA MEDIULUI DE MUNCĂ • Convingeri. Completarea unor fişe de lucru cu atitudini faţă de stilul de viaţă şi carieră. Proiect şi joc de rol pe tema “Managementul stresului în situaţii de examinare”. 42 . atitudini şi comportamente ale stilului de viată.3 să dezvolte un plan educaţional şi de carieră 5.2 să demonstreze abilităţi de management al stresului “Stresul examenelor” “Stil de viaţă” 1 S34 Discutii de grup. atitudinile şi comportamentele definitorii ale stilului de viaţă în planificarea carierei 5.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V .2 CALITATEA VIEŢII PERSONALE • Managementul stresului • Modalităţi de optimizare a pregătirii pentru examene -stresul şi examenele • Managementul stresului în situaţii de examinare 4.1 să evalueze convingerile. Impactul acestora asupra planificării carierei 5.CALITATEA STILULUI DE VIATĂ rezultatele diferitelor concursuri. activităţi de voluntariat şi rezultatele lor • Planul educaţional şi de carieră • Formularele de opţiune pentru clasa a IX a 5.VIII 5.

impresii. 12. Exerciţiul începe cu fiecare elev şi se termină prin a implica toată clasa. SIMULAREA. 14. care pune în valoare competenţele unui grup de elevi dintr-o clasă (panel – grup. METODA FRISCO – scopul este identificarea problemelor complexe şi dificile şi rezolvarea lor pe căi simple şi eficiente. propuneri în jurul unei teme sau chestiuni determinate în scopul examinării şi clarificării în comun a unor noţiuni şi idei. METODA PIRAMIDEI – îmbină activitatea individuală cu cea de grup. JOCUL DE ROL – se bazează pe ideea că se poate învăta şi prin interpretarea unor personaje în cadrul unui scenariu 9. 16. REUNIUNEA – DISCUŢIA PANEL – este o metodă intuitivă. informaţii. incitând elevii la considerarea şi rezolvarea de probleme ale lumii reale. 15. CONVERSAŢIA – este o convorbire sau un dialog între profesor şi elevi.VIII METODE INTERACTIVE DE PREDARE CARE POT FI FOLOSITE LA ORELE DE CONSILIERE SI ORIENTARE 1. METODA 6-3-5 – elevii sunt împărţiţi în grupe de câte 6. a unei situaţii din mai multe perspective. sub formă de naraţiune. CUBUL – se foloseste atunci când se doreşte explorarea unui subiect. 7. transpunând problema în formă ipotetică. întâmplări pe care elevii nu le pot cunoaşte altfel. DEZBATEREA – este un schimb reciproc şi organizat de idei. POVESTIREA – este o expunere orală. prin mobilizarea tuturor participanţilor la discuţie. 4. Se poate aplica cu succes în abordarea temelor legate de educaţia pentru mediu şi a modalităţilor de organizare a timpului liber. sau descriere prin intermediul căreia sunt înfăţisate fapte. 43 . ACVARIUL – scopul acestei metode este de a da posibilitatea cât mai multor membri ai grupului să participe si să discute opiniile lor faţă de un subiect dat. Elevii au posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele necesare unor abordări complexe şi integratoare. 2. evenimente. masă rotundă). 8. 6. 3. 5. stimulând astfel creativitatea de grup. CIORCHINELE – este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor dintre idei.prezentarea unei situaţii păstrându-se identitatea participanţilor 10. exprimarea şi afirmarea opiniilor personale. 13. MOZAICUL – presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi predarea achiziţiilor dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt grup.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . păreri. care vizează o contextualizare a învăţării. critici. INTERVIUL GRUPULUI CREATIV – urmăreşte să stimuleze imaginaţia elevilor. PROBLEMATIZAREA – învăţarea centrată pe probleme este o direcţie relativ nouă în educaţie. BRAINSTORMING – are ca scop facilitarea găsirii celei mai bune şi mai adecvate soluţii a unei probleme de rezolvat. 11. care sunt îmbunătăţite de ceilalti cinci. un elev formulează trei idei. prin care se stimulează şi se dirijează activitatea de învăţare a acestora.

informaţiile relevante. protocoale. 18. STUDIUL DE CAZ – Din punct de vedere metodologic. informaţiile care trebuie strânse. interviuri.CONSILIERE ŞI ORIENTARE Clasele V . orale. 19. teste. METODA PROIECTELOR – identificarea şi soluţionarea problemelor într-un cadru eficient.VIII 17. ŞTIU-VREAU SĂ ŞTIU-AM ÎNVĂŢAT – cu grupuri mici sau cu întreaga clasă. modul de analiză a datelor. se trece în revistă ceea ce elevii ştiu deja despre o anumită temă şi apoi se formulează întrebări la care se aşteaptă găsirea răspunsului în lecţie. TURUL GALERIEI – presupune evaluarea interactivă şi profund formativă a produselor realizate de grupuri de elevi. 44 . Pentru a strânge date se folosesc: observări directe sau observări ale participanţilor. 20. artefacte). analiză de surse (scrise. cercetarea are în vedere: aspectele de studiat/ întrebările la care se caută un răspuns.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->