PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

PROFESOR: Bejan Andreea DATA: 5.05.2011 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala cu clasele I-VIII „Vasile Mitru” Taşca CLASA : a V-a DISCIPLINA: Religie SUBIECTUL LECŢIEI: Patimile, Răstignire, Îngroparea şi Învierea Domnului TIPUL LECTIEI: de verificare şi evaluare a cunoştinţelor SCOPUL LECŢIEI: completarea cunoştinţelor despre Învierea Domnului pentru a înţelege importanţa acestui eveniment în istoria mântuirii; COMPETENŢE GENERALE: C.G.3.Manifestarea valorilor şi atitudinilor religioase în propriile atitudini şi comportamente; C.G.4. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice în cadrul diferitelor grupuri. COMPETENŢE SPECIFICE: 3.3 Explicarea semnificaţiei şi a importanţei sărbătorilor creştine pentru credincioşi; 4.3 Respectarea tradiţiilor creştine referitoare la participarea credincioşilor la sfintele sărbători. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili : O1 –să completeze corect rebusul pentru a găsi pe verticală „Învierea Domnului”; O2- să conştientizeze importanţa evenimentului Învierii Domnului; O3 – să răspundă corect la itemii testului referitor la Învierea Domnului, în timpul indicat de profesor.

1

clasa a V– a. Prof.1 şi fişe de evaluare. Constantin. Sebastian. Cucoş. Planificarea calendaristică orientativă. 3. Dorin. Mijloace de învăţământ: CD audio. 2000. Editura „Reîntregirea” Alba Iulia. Metode şi procedee: conversaţia. 1994. Univ. Proiectarea unităţii de învăţare. Monica. clasa a V – a. 1999. Iaşi. Prof. exerciţiul. 3. Pr. 2. Editura Polirom. Dr. 2 . Oficiale : Programa şcolară pentru disciplina Religie. explicaţia. Prof. Temporale : număr de lecţii : 1 durata : 50 min. fişa de lucru nr.STRATEGIA DIDACTICĂ 1. ***Biblia sau Sfânta Scriptură. Opriş. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi individuală. Bibliografice : 1. Bucureşti. 3. Metodica predării religiei. Educaţia religioasă. RESURSE 1. 2. Şebu. Opriş. 2. audiţia. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.

Învierea Domnului. Prezentarea obiectivelor de evaluare Ob. ACTIVITATEA ELEVULUI Salutul Rugăciunea Anunţarea absenţelor Pregătirea pentru începerea orei Elevii audiază fragmentul propus. op. METODE ŞI PROCEDEE MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT FORME DE ORGANIZARE Activitate frontală Audiţia Explicaţia CD audio Activitate frontală EVALUARE 42’ 3. iar pe verticală vor obţine tema din care vor primi un test. ACTIVITATEA PROFESORULUI Salutul Rugăciunea Notarea absenţelor Pregătirea pentru începerea orei • Se audiaza un fragment din Sluba Învierii. Elevii ascultă explicaţiile profesorului. • Elevii îşi corecteză rebusul.Acum veţi primi un test despre acestă sărbătoare. Explicaţia Exerciţiul Conversaţia Fişe de evaluare Activitate indiviuală Activitate Aprecieri 3 . • Elevii rezolvă rebusul. crt. ETAPELE LECŢIEI Timp 2’ 1. • Profesorul împarte elevilor fişele de evaluare şi le explică • • Elevii rezolvă testul. Se anunţă elevii că vor rezolva un rebus. Conversaţia Fişa de lucru nr. Momentul organizatoric 2’ 2. Se discută rezolvarea rebusului şi sunt numiţi diferiţi elevi pentru a completa cuvintele găsite în rebusul de pe tablă. Activitate frontală O3 .1 Activitate indiviuală Activitate frontală Aprecieri verbale Conversaţia .Ce sărbătoare a rezultat după rezolvarea rebusului pe verticala A-B? . Verificarea cunoştinţelor elevilor O1 O2 • • Profesorul împarte elevilor fişe de lucru ce conţin un rebus.DESFĂŞURAREA LECŢIEI ( SCENARIUL DIDACTIC ) Nr. Elevii răspund.

Se anunţă tema pentru acasă. Rugăciunea Salutul Explicaţia Activitate frontală 1’ Fişa de lucru nr.1 A 4 . Explicaţia frontală verbale 4. iar apoi discută cu elevii rezolvarea corectă a testului. Rugăciunea Salutul • Se notează răspunsurile orale Activitate frontală Elevii notează tema în caiete. 6. Precizarea şi explicarea temei pentru acasă Încheierea activităţii 1’ ale elevilor. Aprecierea rezultatelor 2’ 5.• testul. la sfârşit strânge testele. ora următoare. Supraveghează elevii. Testele se corectează şi se discută împreună cu elevii.

Sărbătoarea aceasta se mai numeşte şi… (trecere) 8. Muntele pe care a fost răstignit Mântuitorul.. 2. Ziua în care a fost vândut Domnul. Apostolul care s-a lepădat de Mântuitorul. 5. A dat la o parte piatra de pe mormânt. L-a vândut pe Iisus. 11. 3. Cina cea de Taină a avut loc într-o zi de… Lângă Domnul a stat tot timpul ucenicul Ioan şi mama sa … I-a fost pusă pe cap în semn de batjocură. 16. Mântuitorul a pătimit şi a murit într-o zi de …. Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe o… Cu o săptămână înainte de această mare sărbătoare se cinsteşte Intrarea Domnului în Ierusalim sau … 5 .. 13. Soldaţii L-au …. Ziua în care a înviat Domnul. 7. 4. 10. cu bice pe Mântuitorul. 15. Mormântul Domnului se află la …. 6..1. 14. Domnul a fost vândut pentru 30 de . 12.. 9.

.25 puncte 2.25 puncte 6 ...... din Joia Mare.. Iisus a fost trădat şi vândut de către Iuda într-o zi de: a) luni b) miercuri c) joi 0...A-B Cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii ……………………………………. Iisus a instituit Sfânta Taină a: a) Botezului b) Euharistiei (Împărtăşania) c) Maslului 0.25 puncte 3. B Numele şi prenumele ………………………… Clasa ……………………. Creştinii sărbătoresc Floriile: a) cu o săptămână înainte de Rusalii b) în Vinerea Mare c) cu o duminică înainte de Paşti 0.. La Cina cea de Taină. TEST DE EVALUARE 1..

în Grădina ……………. Soldaţii erau prietnii lui Iisus. Patimile. Soldaţii I-au cerut iertare lui Iisus.. După Cina cea de Taină. Judecata lui Iisus a fost lunea. Pilat nu Îi găseşte nici o vină lui Soldaţi I-au dat mâncare lui Iisus. şi ………. 1. 0. Iisus a foat dus la Pilat. Acolo au venit ………… împreună cu Iuda.. Soldaţii L-au prins pe Iisus. Pentru trădarea lui Iisus. de unde a curs ………………….4. Iuda a primit o sumă de ……… de arginţi. Iisus a fost dus la judecată. 1 punct 8. după-amiaza. Iisus a fost batjocorit. iar pentru a se convinge de acest lucru.. un soldat L-a împuns cu suliţa în coastă. Iisus a plecat împreună cu ……………. Coloraţi pătratele ce conţin propoziţii adevărate! Ce semn aţi obţinut? Soldaţii Îl iubeau pe Iisus. Sfânta Împărtăşanie conţine pâine şi …………… . Mântuitorului Iisus Hristos. care reprezintă …………….75 puncte 5. pentru a-L ……… . . şi ……………. . Iisus a avut pe cap coroană de spini. Iisus a murit la ora …. Iuda nu a luat cei 30 de arginţi. 7 . moartea şi îngroparea Domnului sunt sărbătorite în: a) Duminica Floriilor b) Vinerea Mare c) în fiecare zi 0.50 puncte 6.25 puncte 7.. pentru a se ……….

. sărbătoare ce osărbătorim într-o zi de: a) luni b) sâmbătă c) joi 0. . Iisus a mai rămas pe pământ încă ……… de zile. Un ………………. Apoi a avut loc Înălţarea Sa la ……… .50 puncte 8 . Învierea Domnului nostru Iisus Hristos o sărbătorim la: a) Crăciun b) Paşti c) Buna – vestire 0. al lui Dumnezeu s-a coborât din cer şi a ridicat ……………… de la uşa mormântului. pentru că Iisus …………………. Întotdeauna. Iisus.25 puncte 10. 0.00 puncte 11.Mulţimea cerea eliberarea lui Iisus. Mormântul era ………. Mulţimea striga: “Răstigneşte-L!” Sinedriul a hotărât că Iisus e nevinovat. 1.25 puncte 13. Învierea Domnului o sărbătorim într-o zi de: a) duminică b) 27 aprilie c) vineri 0.. 1.25 puncte 12..50 puncte 9. După Înviere.

NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii. Din oficiu se acordă 2 puncte. 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful