PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

PROFESOR: Bejan Andreea DATA: 5.05.2011 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala cu clasele I-VIII „Vasile Mitru” Taşca CLASA : a V-a DISCIPLINA: Religie SUBIECTUL LECŢIEI: Patimile, Răstignire, Îngroparea şi Învierea Domnului TIPUL LECTIEI: de verificare şi evaluare a cunoştinţelor SCOPUL LECŢIEI: completarea cunoştinţelor despre Învierea Domnului pentru a înţelege importanţa acestui eveniment în istoria mântuirii; COMPETENŢE GENERALE: C.G.3.Manifestarea valorilor şi atitudinilor religioase în propriile atitudini şi comportamente; C.G.4. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice în cadrul diferitelor grupuri. COMPETENŢE SPECIFICE: 3.3 Explicarea semnificaţiei şi a importanţei sărbătorilor creştine pentru credincioşi; 4.3 Respectarea tradiţiilor creştine referitoare la participarea credincioşilor la sfintele sărbători. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili : O1 –să completeze corect rebusul pentru a găsi pe verticală „Învierea Domnului”; O2- să conştientizeze importanţa evenimentului Învierii Domnului; O3 – să răspundă corect la itemii testului referitor la Învierea Domnului, în timpul indicat de profesor.

1

Proiectarea unităţii de învăţare. Editura Polirom. Dr. Mijloace de învăţământ: CD audio. Sebastian. audiţia. Iaşi. Prof. clasa a V– a. RESURSE 1. Cucoş. Constantin. 2.STRATEGIA DIDACTICĂ 1. Prof. 3. 2000. Univ. fişa de lucru nr. 2. Dorin. Pr. Oficiale : Programa şcolară pentru disciplina Religie. Bibliografice : 1. 1994. ***Biblia sau Sfânta Scriptură. Educaţia religioasă. 2. Metode şi procedee: conversaţia. Opriş. 3. 2 . Monica.1 şi fişe de evaluare. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Bucureşti. 1999. Temporale : număr de lecţii : 1 durata : 50 min. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi individuală. exerciţiul. clasa a V – a. Editura „Reîntregirea” Alba Iulia. explicaţia. Opriş. Metodica predării religiei. 3. Planificarea calendaristică orientativă. Şebu. Prof.

Se anunţă elevii că vor rezolva un rebus.DESFĂŞURAREA LECŢIEI ( SCENARIUL DIDACTIC ) Nr.Învierea Domnului. Conversaţia Fişa de lucru nr. Se discută rezolvarea rebusului şi sunt numiţi diferiţi elevi pentru a completa cuvintele găsite în rebusul de pe tablă. crt. Elevii răspund. ETAPELE LECŢIEI Timp 2’ 1. Elevii ascultă explicaţiile profesorului. • Profesorul împarte elevilor fişele de evaluare şi le explică • • Elevii rezolvă testul. Prezentarea obiectivelor de evaluare Ob. Activitate frontală O3 . Verificarea cunoştinţelor elevilor O1 O2 • • Profesorul împarte elevilor fişe de lucru ce conţin un rebus.1 Activitate indiviuală Activitate frontală Aprecieri verbale Conversaţia . Explicaţia Exerciţiul Conversaţia Fişe de evaluare Activitate indiviuală Activitate Aprecieri 3 .Ce sărbătoare a rezultat după rezolvarea rebusului pe verticala A-B? . Momentul organizatoric 2’ 2. METODE ŞI PROCEDEE MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT FORME DE ORGANIZARE Activitate frontală Audiţia Explicaţia CD audio Activitate frontală EVALUARE 42’ 3. op. • Elevii îşi corecteză rebusul. ACTIVITATEA PROFESORULUI Salutul Rugăciunea Notarea absenţelor Pregătirea pentru începerea orei • Se audiaza un fragment din Sluba Învierii. • Elevii rezolvă rebusul. ACTIVITATEA ELEVULUI Salutul Rugăciunea Anunţarea absenţelor Pregătirea pentru începerea orei Elevii audiază fragmentul propus. iar pe verticală vor obţine tema din care vor primi un test.Acum veţi primi un test despre acestă sărbătoare.

Aprecierea rezultatelor 2’ 5. Se anunţă tema pentru acasă. iar apoi discută cu elevii rezolvarea corectă a testului. ora următoare. Testele se corectează şi se discută împreună cu elevii. Precizarea şi explicarea temei pentru acasă Încheierea activităţii 1’ ale elevilor. 6.1 A 4 . Rugăciunea Salutul • Se notează răspunsurile orale Activitate frontală Elevii notează tema în caiete. Rugăciunea Salutul Explicaţia Activitate frontală 1’ Fişa de lucru nr. la sfârşit strânge testele. Supraveghează elevii.• testul. Explicaţia frontală verbale 4.

Cina cea de Taină a avut loc într-o zi de… Lângă Domnul a stat tot timpul ucenicul Ioan şi mama sa … I-a fost pusă pe cap în semn de batjocură. 16. 13. 5.. 10.. 3. Ziua în care a fost vândut Domnul. Sărbătoarea aceasta se mai numeşte şi… (trecere) 8. Domnul a fost vândut pentru 30 de . L-a vândut pe Iisus. 6. Apostolul care s-a lepădat de Mântuitorul. Muntele pe care a fost răstignit Mântuitorul. Mântuitorul a pătimit şi a murit într-o zi de …. Mormântul Domnului se află la …. Soldaţii L-au …. cu bice pe Mântuitorul.. 7. 4. Ziua în care a înviat Domnul. 14. 15. 9. A dat la o parte piatra de pe mormânt. 12. Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe o… Cu o săptămână înainte de această mare sărbătoare se cinsteşte Intrarea Domnului în Ierusalim sau … 5 ..1. 11. 2.

TEST DE EVALUARE 1. din Joia Mare.25 puncte 3... Iisus a fost trădat şi vândut de către Iuda într-o zi de: a) luni b) miercuri c) joi 0.. La Cina cea de Taină.25 puncte 6 . B Numele şi prenumele ………………………… Clasa …………………….. Creştinii sărbătoresc Floriile: a) cu o săptămână înainte de Rusalii b) în Vinerea Mare c) cu o duminică înainte de Paşti 0..25 puncte 2. Iisus a instituit Sfânta Taină a: a) Botezului b) Euharistiei (Împărtăşania) c) Maslului 0....A-B Cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii ……………………………………....

. Iisus a foat dus la Pilat. 1.. Mântuitorului Iisus Hristos. Pilat nu Îi găseşte nici o vină lui Soldaţi I-au dat mâncare lui Iisus. pentru a se ………. 0. 1 punct 8. 7 . şi ………. iar pentru a se convinge de acest lucru. pentru a-L ……… . în Grădina ……………. Iisus a avut pe cap coroană de spini. Soldaţii L-au prins pe Iisus.4.. şi …………….. Judecata lui Iisus a fost lunea. după-amiaza. . Acolo au venit ………… împreună cu Iuda. Coloraţi pătratele ce conţin propoziţii adevărate! Ce semn aţi obţinut? Soldaţii Îl iubeau pe Iisus. Iisus a fost batjocorit. Pentru trădarea lui Iisus. Iuda a primit o sumă de ……… de arginţi.50 puncte 6.75 puncte 5. care reprezintă ……………. un soldat L-a împuns cu suliţa în coastă. Sfânta Împărtăşanie conţine pâine şi …………… . Iisus a fost dus la judecată.25 puncte 7. Soldaţii I-au cerut iertare lui Iisus. de unde a curs …………………. Iisus a murit la ora …. Iisus a plecat împreună cu ……………. După Cina cea de Taină. moartea şi îngroparea Domnului sunt sărbătorite în: a) Duminica Floriilor b) Vinerea Mare c) în fiecare zi 0. Soldaţii erau prietnii lui Iisus. Patimile. Iuda nu a luat cei 30 de arginţi. .

1. 1..50 puncte 8 . Învierea Domnului nostru Iisus Hristos o sărbătorim la: a) Crăciun b) Paşti c) Buna – vestire 0.50 puncte 9.25 puncte 12... sărbătoare ce osărbătorim într-o zi de: a) luni b) sâmbătă c) joi 0.25 puncte 13. pentru că Iisus …………………. 0. Mulţimea striga: “Răstigneşte-L!” Sinedriul a hotărât că Iisus e nevinovat. al lui Dumnezeu s-a coborât din cer şi a ridicat ……………… de la uşa mormântului.25 puncte 10. Apoi a avut loc Înălţarea Sa la ……… . Iisus. După Înviere. Mormântul era ………. Învierea Domnului o sărbătorim într-o zi de: a) duminică b) 27 aprilie c) vineri 0. Întotdeauna. Iisus a mai rămas pe pământ încă ……… de zile.Mulţimea cerea eliberarea lui Iisus.00 puncte 11. Un ………………. .

Din oficiu se acordă 2 puncte.NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii. 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful