PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

PROFESOR: Bejan Andreea DATA: 5.05.2011 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala cu clasele I-VIII „Vasile Mitru” Taşca CLASA : a V-a DISCIPLINA: Religie SUBIECTUL LECŢIEI: Patimile, Răstignire, Îngroparea şi Învierea Domnului TIPUL LECTIEI: de verificare şi evaluare a cunoştinţelor SCOPUL LECŢIEI: completarea cunoştinţelor despre Învierea Domnului pentru a înţelege importanţa acestui eveniment în istoria mântuirii; COMPETENŢE GENERALE: C.G.3.Manifestarea valorilor şi atitudinilor religioase în propriile atitudini şi comportamente; C.G.4. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice în cadrul diferitelor grupuri. COMPETENŢE SPECIFICE: 3.3 Explicarea semnificaţiei şi a importanţei sărbătorilor creştine pentru credincioşi; 4.3 Respectarea tradiţiilor creştine referitoare la participarea credincioşilor la sfintele sărbători. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili : O1 –să completeze corect rebusul pentru a găsi pe verticală „Învierea Domnului”; O2- să conştientizeze importanţa evenimentului Învierii Domnului; O3 – să răspundă corect la itemii testului referitor la Învierea Domnului, în timpul indicat de profesor.

1

Sebastian. exerciţiul. Oficiale : Programa şcolară pentru disciplina Religie. Opriş. Planificarea calendaristică orientativă. Dorin. clasa a V – a. Opriş. clasa a V– a. Cucoş. Prof. Metodica predării religiei. Constantin. 2000. Prof. Iaşi. Dr. Educaţia religioasă. ***Biblia sau Sfânta Scriptură. Bibliografice : 1. Şebu. Prof. Univ. 3. Metode şi procedee: conversaţia. Bucureşti. Mijloace de învăţământ: CD audio. Monica. explicaţia.STRATEGIA DIDACTICĂ 1.1 şi fişe de evaluare. Editura Polirom. 2 . 1994. RESURSE 1. Editura „Reîntregirea” Alba Iulia. 2. 3. 2. audiţia. Pr. fişa de lucru nr. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi individuală. Proiectarea unităţii de învăţare. 1999. Temporale : număr de lecţii : 1 durata : 50 min. 2. 3. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.

Se anunţă elevii că vor rezolva un rebus. Momentul organizatoric 2’ 2.Ce sărbătoare a rezultat după rezolvarea rebusului pe verticala A-B? . Verificarea cunoştinţelor elevilor O1 O2 • • Profesorul împarte elevilor fişe de lucru ce conţin un rebus. ACTIVITATEA PROFESORULUI Salutul Rugăciunea Notarea absenţelor Pregătirea pentru începerea orei • Se audiaza un fragment din Sluba Învierii.Învierea Domnului. Se discută rezolvarea rebusului şi sunt numiţi diferiţi elevi pentru a completa cuvintele găsite în rebusul de pe tablă. Elevii răspund. ACTIVITATEA ELEVULUI Salutul Rugăciunea Anunţarea absenţelor Pregătirea pentru începerea orei Elevii audiază fragmentul propus. Elevii ascultă explicaţiile profesorului. ETAPELE LECŢIEI Timp 2’ 1.Acum veţi primi un test despre acestă sărbătoare.DESFĂŞURAREA LECŢIEI ( SCENARIUL DIDACTIC ) Nr. • Profesorul împarte elevilor fişele de evaluare şi le explică • • Elevii rezolvă testul. Conversaţia Fişa de lucru nr. • Elevii îşi corecteză rebusul. • Elevii rezolvă rebusul. Explicaţia Exerciţiul Conversaţia Fişe de evaluare Activitate indiviuală Activitate Aprecieri 3 . iar pe verticală vor obţine tema din care vor primi un test. Activitate frontală O3 . op. METODE ŞI PROCEDEE MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT FORME DE ORGANIZARE Activitate frontală Audiţia Explicaţia CD audio Activitate frontală EVALUARE 42’ 3. crt. Prezentarea obiectivelor de evaluare Ob.1 Activitate indiviuală Activitate frontală Aprecieri verbale Conversaţia .

ora următoare. Aprecierea rezultatelor 2’ 5. Rugăciunea Salutul Explicaţia Activitate frontală 1’ Fişa de lucru nr. Rugăciunea Salutul • Se notează răspunsurile orale Activitate frontală Elevii notează tema în caiete. Explicaţia frontală verbale 4. Supraveghează elevii.1 A 4 . la sfârşit strânge testele. iar apoi discută cu elevii rezolvarea corectă a testului. Testele se corectează şi se discută împreună cu elevii. Precizarea şi explicarea temei pentru acasă Încheierea activităţii 1’ ale elevilor.• testul. Se anunţă tema pentru acasă. 6.

9. L-a vândut pe Iisus.1.. 6. 7. A dat la o parte piatra de pe mormânt. 11.. cu bice pe Mântuitorul. Sărbătoarea aceasta se mai numeşte şi… (trecere) 8. 2.. Mântuitorul a pătimit şi a murit într-o zi de …. 14. Ziua în care a fost vândut Domnul. Ziua în care a înviat Domnul. 4. 12. Domnul a fost vândut pentru 30 de . Soldaţii L-au …. Apostolul care s-a lepădat de Mântuitorul. 13. 15. 5. Muntele pe care a fost răstignit Mântuitorul. Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe o… Cu o săptămână înainte de această mare sărbătoare se cinsteşte Intrarea Domnului în Ierusalim sau … 5 . Mormântul Domnului se află la …. 10.. 16. 3. Cina cea de Taină a avut loc într-o zi de… Lângă Domnul a stat tot timpul ucenicul Ioan şi mama sa … I-a fost pusă pe cap în semn de batjocură.

TEST DE EVALUARE 1. B Numele şi prenumele ………………………… Clasa ……………………. din Joia Mare. Creştinii sărbătoresc Floriile: a) cu o săptămână înainte de Rusalii b) în Vinerea Mare c) cu o duminică înainte de Paşti 0..25 puncte 6 . Iisus a instituit Sfânta Taină a: a) Botezului b) Euharistiei (Împărtăşania) c) Maslului 0.25 puncte 3.... La Cina cea de Taină.... Iisus a fost trădat şi vândut de către Iuda într-o zi de: a) luni b) miercuri c) joi 0.25 puncte 2.A-B Cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii …………………………………….....

Iuda a primit o sumă de ……… de arginţi. Sfânta Împărtăşanie conţine pâine şi …………… . în Grădina ……………. Iisus a avut pe cap coroană de spini. Soldaţii erau prietnii lui Iisus. Iisus a foat dus la Pilat. 1. pentru a se ………. Iisus a fost batjocorit.75 puncte 5. după-amiaza. Soldaţii L-au prins pe Iisus. Acolo au venit ………… împreună cu Iuda.25 puncte 7. care reprezintă …………….50 puncte 6. . şi ………. un soldat L-a împuns cu suliţa în coastă. de unde a curs …………………. Iisus a murit la ora …. 0. .. Pilat nu Îi găseşte nici o vină lui Soldaţi I-au dat mâncare lui Iisus. şi ……………. După Cina cea de Taină. Coloraţi pătratele ce conţin propoziţii adevărate! Ce semn aţi obţinut? Soldaţii Îl iubeau pe Iisus. iar pentru a se convinge de acest lucru. Iisus a fost dus la judecată.4. Soldaţii I-au cerut iertare lui Iisus.. Pentru trădarea lui Iisus. Mântuitorului Iisus Hristos. pentru a-L ……… .. Patimile.. Judecata lui Iisus a fost lunea. moartea şi îngroparea Domnului sunt sărbătorite în: a) Duminica Floriilor b) Vinerea Mare c) în fiecare zi 0. 7 . Iisus a plecat împreună cu ……………. Iuda nu a luat cei 30 de arginţi. 1 punct 8.

După Înviere. Întotdeauna.Mulţimea cerea eliberarea lui Iisus.25 puncte 10. al lui Dumnezeu s-a coborât din cer şi a ridicat ……………… de la uşa mormântului..25 puncte 13. . 1. pentru că Iisus …………………. Iisus. Un ……………….25 puncte 12. Mulţimea striga: “Răstigneşte-L!” Sinedriul a hotărât că Iisus e nevinovat. 1. sărbătoare ce osărbătorim într-o zi de: a) luni b) sâmbătă c) joi 0.00 puncte 11. Apoi a avut loc Înălţarea Sa la ……… . Mormântul era ………. Iisus a mai rămas pe pământ încă ……… de zile.. 0. Învierea Domnului o sărbătorim într-o zi de: a) duminică b) 27 aprilie c) vineri 0. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos o sărbătorim la: a) Crăciun b) Paşti c) Buna – vestire 0.50 puncte 9..50 puncte 8 .

Din oficiu se acordă 2 puncte.NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii. 9 .