PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

PROFESOR: Bejan Andreea DATA: 5.05.2011 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala cu clasele I-VIII „Vasile Mitru” Taşca CLASA : a V-a DISCIPLINA: Religie SUBIECTUL LECŢIEI: Patimile, Răstignire, Îngroparea şi Învierea Domnului TIPUL LECTIEI: de verificare şi evaluare a cunoştinţelor SCOPUL LECŢIEI: completarea cunoştinţelor despre Învierea Domnului pentru a înţelege importanţa acestui eveniment în istoria mântuirii; COMPETENŢE GENERALE: C.G.3.Manifestarea valorilor şi atitudinilor religioase în propriile atitudini şi comportamente; C.G.4. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice în cadrul diferitelor grupuri. COMPETENŢE SPECIFICE: 3.3 Explicarea semnificaţiei şi a importanţei sărbătorilor creştine pentru credincioşi; 4.3 Respectarea tradiţiilor creştine referitoare la participarea credincioşilor la sfintele sărbători. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili : O1 –să completeze corect rebusul pentru a găsi pe verticală „Învierea Domnului”; O2- să conştientizeze importanţa evenimentului Învierii Domnului; O3 – să răspundă corect la itemii testului referitor la Învierea Domnului, în timpul indicat de profesor.

1

Proiectarea unităţii de învăţare. Constantin. 2. 3. Temporale : număr de lecţii : 1 durata : 50 min. Educaţia religioasă.STRATEGIA DIDACTICĂ 1. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. clasa a V– a. 2 . Iaşi. clasa a V – a. Pr. 3. Monica. exerciţiul. Oficiale : Programa şcolară pentru disciplina Religie. audiţia. Bibliografice : 1. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi individuală. Editura Polirom. 1999. Editura „Reîntregirea” Alba Iulia. Metodica predării religiei. 3. Prof. 2000. Dorin.1 şi fişe de evaluare. explicaţia. RESURSE 1. Mijloace de învăţământ: CD audio. 2. Prof. 2. ***Biblia sau Sfânta Scriptură. fişa de lucru nr. Opriş. Univ. Opriş. Dr. Bucureşti. Prof. 1994. Şebu. Sebastian. Planificarea calendaristică orientativă. Cucoş. Metode şi procedee: conversaţia.

crt. Se anunţă elevii că vor rezolva un rebus. iar pe verticală vor obţine tema din care vor primi un test. Activitate frontală O3 .1 Activitate indiviuală Activitate frontală Aprecieri verbale Conversaţia .Învierea Domnului.Acum veţi primi un test despre acestă sărbătoare. Conversaţia Fişa de lucru nr. op. Prezentarea obiectivelor de evaluare Ob. Momentul organizatoric 2’ 2. Elevii ascultă explicaţiile profesorului. ACTIVITATEA PROFESORULUI Salutul Rugăciunea Notarea absenţelor Pregătirea pentru începerea orei • Se audiaza un fragment din Sluba Învierii. ETAPELE LECŢIEI Timp 2’ 1. ACTIVITATEA ELEVULUI Salutul Rugăciunea Anunţarea absenţelor Pregătirea pentru începerea orei Elevii audiază fragmentul propus. • Elevii îşi corecteză rebusul. Explicaţia Exerciţiul Conversaţia Fişe de evaluare Activitate indiviuală Activitate Aprecieri 3 . • Elevii rezolvă rebusul. METODE ŞI PROCEDEE MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT FORME DE ORGANIZARE Activitate frontală Audiţia Explicaţia CD audio Activitate frontală EVALUARE 42’ 3.DESFĂŞURAREA LECŢIEI ( SCENARIUL DIDACTIC ) Nr. Elevii răspund. Se discută rezolvarea rebusului şi sunt numiţi diferiţi elevi pentru a completa cuvintele găsite în rebusul de pe tablă. Verificarea cunoştinţelor elevilor O1 O2 • • Profesorul împarte elevilor fişe de lucru ce conţin un rebus.Ce sărbătoare a rezultat după rezolvarea rebusului pe verticala A-B? . • Profesorul împarte elevilor fişele de evaluare şi le explică • • Elevii rezolvă testul.

6. Rugăciunea Salutul Explicaţia Activitate frontală 1’ Fişa de lucru nr. Precizarea şi explicarea temei pentru acasă Încheierea activităţii 1’ ale elevilor.1 A 4 . Explicaţia frontală verbale 4. la sfârşit strânge testele. Aprecierea rezultatelor 2’ 5. ora următoare. iar apoi discută cu elevii rezolvarea corectă a testului. Testele se corectează şi se discută împreună cu elevii. Rugăciunea Salutul • Se notează răspunsurile orale Activitate frontală Elevii notează tema în caiete. Se anunţă tema pentru acasă.• testul. Supraveghează elevii.

. Muntele pe care a fost răstignit Mântuitorul. Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe o… Cu o săptămână înainte de această mare sărbătoare se cinsteşte Intrarea Domnului în Ierusalim sau … 5 . 15.. Cina cea de Taină a avut loc într-o zi de… Lângă Domnul a stat tot timpul ucenicul Ioan şi mama sa … I-a fost pusă pe cap în semn de batjocură.1. 7. 11. Ziua în care a fost vândut Domnul. A dat la o parte piatra de pe mormânt. Sărbătoarea aceasta se mai numeşte şi… (trecere) 8. Ziua în care a înviat Domnul. 16. Mântuitorul a pătimit şi a murit într-o zi de …. 3. 10.. Soldaţii L-au …. 4. 14. Mormântul Domnului se află la …. 12. 6. 2. Domnul a fost vândut pentru 30 de .. L-a vândut pe Iisus. 13. 5. Apostolul care s-a lepădat de Mântuitorul. cu bice pe Mântuitorul. 9.

B Numele şi prenumele ………………………… Clasa ……………………..A-B Cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii …………………………………….25 puncte 6 . TEST DE EVALUARE 1....25 puncte 2.. Iisus a fost trădat şi vândut de către Iuda într-o zi de: a) luni b) miercuri c) joi 0... Creştinii sărbătoresc Floriile: a) cu o săptămână înainte de Rusalii b) în Vinerea Mare c) cu o duminică înainte de Paşti 0. Iisus a instituit Sfânta Taină a: a) Botezului b) Euharistiei (Împărtăşania) c) Maslului 0. din Joia Mare. La Cina cea de Taină....25 puncte 3..

Coloraţi pătratele ce conţin propoziţii adevărate! Ce semn aţi obţinut? Soldaţii Îl iubeau pe Iisus. Iisus a murit la ora …. şi ………. Soldaţii I-au cerut iertare lui Iisus. Iisus a foat dus la Pilat.. Iisus a avut pe cap coroană de spini. Iisus a fost batjocorit. Patimile. Mântuitorului Iisus Hristos. şi ……………. 7 . Acolo au venit ………… împreună cu Iuda.4. Soldaţii L-au prins pe Iisus. moartea şi îngroparea Domnului sunt sărbătorite în: a) Duminica Floriilor b) Vinerea Mare c) în fiecare zi 0. 0.75 puncte 5. Soldaţii erau prietnii lui Iisus. Iisus a plecat împreună cu …………….50 puncte 6. Pentru trădarea lui Iisus. pentru a se ………. 1. după-amiaza. pentru a-L ……… .. care reprezintă ……………. . Pilat nu Îi găseşte nici o vină lui Soldaţi I-au dat mâncare lui Iisus. Judecata lui Iisus a fost lunea. în Grădina ……………. de unde a curs …………………. iar pentru a se convinge de acest lucru. un soldat L-a împuns cu suliţa în coastă..25 puncte 7. 1 punct 8. . După Cina cea de Taină. Iisus a fost dus la judecată. Iuda nu a luat cei 30 de arginţi. Iuda a primit o sumă de ……… de arginţi.. Sfânta Împărtăşanie conţine pâine şi …………… .

sărbătoare ce osărbătorim într-o zi de: a) luni b) sâmbătă c) joi 0. Iisus a mai rămas pe pământ încă ……… de zile. Mulţimea striga: “Răstigneşte-L!” Sinedriul a hotărât că Iisus e nevinovat. Învierea Domnului o sărbătorim într-o zi de: a) duminică b) 27 aprilie c) vineri 0.. După Înviere.25 puncte 10. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos o sărbătorim la: a) Crăciun b) Paşti c) Buna – vestire 0..50 puncte 9.25 puncte 13.. Mormântul era ………. Un ………………. 1. 0. Întotdeauna.25 puncte 12. Iisus. Apoi a avut loc Înălţarea Sa la ……… . al lui Dumnezeu s-a coborât din cer şi a ridicat ……………… de la uşa mormântului.Mulţimea cerea eliberarea lui Iisus. pentru că Iisus ………………….50 puncte 8 . .00 puncte 11. 1.

9 . Din oficiu se acordă 2 puncte.NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful