PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

PROFESOR: Bejan Andreea DATA: 5.05.2011 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala cu clasele I-VIII „Vasile Mitru” Taşca CLASA : a V-a DISCIPLINA: Religie SUBIECTUL LECŢIEI: Patimile, Răstignire, Îngroparea şi Învierea Domnului TIPUL LECTIEI: de verificare şi evaluare a cunoştinţelor SCOPUL LECŢIEI: completarea cunoştinţelor despre Învierea Domnului pentru a înţelege importanţa acestui eveniment în istoria mântuirii; COMPETENŢE GENERALE: C.G.3.Manifestarea valorilor şi atitudinilor religioase în propriile atitudini şi comportamente; C.G.4. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice în cadrul diferitelor grupuri. COMPETENŢE SPECIFICE: 3.3 Explicarea semnificaţiei şi a importanţei sărbătorilor creştine pentru credincioşi; 4.3 Respectarea tradiţiilor creştine referitoare la participarea credincioşilor la sfintele sărbători. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili : O1 –să completeze corect rebusul pentru a găsi pe verticală „Învierea Domnului”; O2- să conştientizeze importanţa evenimentului Învierii Domnului; O3 – să răspundă corect la itemii testului referitor la Învierea Domnului, în timpul indicat de profesor.

1

Metode şi procedee: conversaţia. RESURSE 1. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi individuală. 1999. Şebu. Univ. 3. 3. Prof. 2000.STRATEGIA DIDACTICĂ 1. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. explicaţia. 2. Monica. Planificarea calendaristică orientativă. Prof. Bibliografice : 1. Editura Polirom.1 şi fişe de evaluare. 3. Iaşi. fişa de lucru nr. Temporale : număr de lecţii : 1 durata : 50 min. Sebastian. Prof. clasa a V – a. 2. Educaţia religioasă. Editura „Reîntregirea” Alba Iulia. 2 . Dorin. Opriş. Proiectarea unităţii de învăţare. Dr. Mijloace de învăţământ: CD audio. 2. Cucoş. Metodica predării religiei. Pr. ***Biblia sau Sfânta Scriptură. Oficiale : Programa şcolară pentru disciplina Religie. audiţia. 1994. Constantin. Bucureşti. Opriş. exerciţiul. clasa a V– a.

Verificarea cunoştinţelor elevilor O1 O2 • • Profesorul împarte elevilor fişe de lucru ce conţin un rebus. op. Elevii ascultă explicaţiile profesorului.1 Activitate indiviuală Activitate frontală Aprecieri verbale Conversaţia . • Elevii îşi corecteză rebusul. Explicaţia Exerciţiul Conversaţia Fişe de evaluare Activitate indiviuală Activitate Aprecieri 3 . ACTIVITATEA ELEVULUI Salutul Rugăciunea Anunţarea absenţelor Pregătirea pentru începerea orei Elevii audiază fragmentul propus. Elevii răspund.Învierea Domnului.Acum veţi primi un test despre acestă sărbătoare. Momentul organizatoric 2’ 2. Conversaţia Fişa de lucru nr. Se discută rezolvarea rebusului şi sunt numiţi diferiţi elevi pentru a completa cuvintele găsite în rebusul de pe tablă. Se anunţă elevii că vor rezolva un rebus. Prezentarea obiectivelor de evaluare Ob. Activitate frontală O3 . ACTIVITATEA PROFESORULUI Salutul Rugăciunea Notarea absenţelor Pregătirea pentru începerea orei • Se audiaza un fragment din Sluba Învierii. METODE ŞI PROCEDEE MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT FORME DE ORGANIZARE Activitate frontală Audiţia Explicaţia CD audio Activitate frontală EVALUARE 42’ 3. crt. ETAPELE LECŢIEI Timp 2’ 1. • Profesorul împarte elevilor fişele de evaluare şi le explică • • Elevii rezolvă testul.Ce sărbătoare a rezultat după rezolvarea rebusului pe verticala A-B? . iar pe verticală vor obţine tema din care vor primi un test. • Elevii rezolvă rebusul.DESFĂŞURAREA LECŢIEI ( SCENARIUL DIDACTIC ) Nr.

iar apoi discută cu elevii rezolvarea corectă a testului. 6. la sfârşit strânge testele. ora următoare. Rugăciunea Salutul Explicaţia Activitate frontală 1’ Fişa de lucru nr. Precizarea şi explicarea temei pentru acasă Încheierea activităţii 1’ ale elevilor. Se anunţă tema pentru acasă.1 A 4 . Rugăciunea Salutul • Se notează răspunsurile orale Activitate frontală Elevii notează tema în caiete. Testele se corectează şi se discută împreună cu elevii. Supraveghează elevii.• testul. Aprecierea rezultatelor 2’ 5. Explicaţia frontală verbale 4.

. 2. 4. 10. Apostolul care s-a lepădat de Mântuitorul. 11. Mântuitorul a pătimit şi a murit într-o zi de …. L-a vândut pe Iisus.1. A dat la o parte piatra de pe mormânt. 5. Muntele pe care a fost răstignit Mântuitorul. Ziua în care a fost vândut Domnul. 7. Ziua în care a înviat Domnul. 3. cu bice pe Mântuitorul. 15. 14. 13. 12. Domnul a fost vândut pentru 30 de . 16.. 6. Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe o… Cu o săptămână înainte de această mare sărbătoare se cinsteşte Intrarea Domnului în Ierusalim sau … 5 .. 9. Sărbătoarea aceasta se mai numeşte şi… (trecere) 8.. Cina cea de Taină a avut loc într-o zi de… Lângă Domnul a stat tot timpul ucenicul Ioan şi mama sa … I-a fost pusă pe cap în semn de batjocură. Soldaţii L-au …. Mormântul Domnului se află la ….

25 puncte 6 ...25 puncte 2.. Iisus a instituit Sfânta Taină a: a) Botezului b) Euharistiei (Împărtăşania) c) Maslului 0. TEST DE EVALUARE 1... din Joia Mare.. Iisus a fost trădat şi vândut de către Iuda într-o zi de: a) luni b) miercuri c) joi 0.A-B Cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii ……………………………………. B Numele şi prenumele ………………………… Clasa …………………….25 puncte 3.. La Cina cea de Taină.. Creştinii sărbătoresc Floriile: a) cu o săptămână înainte de Rusalii b) în Vinerea Mare c) cu o duminică înainte de Paşti 0....

după-amiaza. 1 punct 8. Mântuitorului Iisus Hristos. Judecata lui Iisus a fost lunea. un soldat L-a împuns cu suliţa în coastă. Iuda nu a luat cei 30 de arginţi. 0.. şi ……………. Pentru trădarea lui Iisus. Coloraţi pătratele ce conţin propoziţii adevărate! Ce semn aţi obţinut? Soldaţii Îl iubeau pe Iisus. care reprezintă ……………. Iisus a foat dus la Pilat.75 puncte 5. 1. 7 . După Cina cea de Taină. Soldaţii I-au cerut iertare lui Iisus. Iisus a murit la ora …. Iisus a fost batjocorit.4. moartea şi îngroparea Domnului sunt sărbătorite în: a) Duminica Floriilor b) Vinerea Mare c) în fiecare zi 0.. pentru a se ……….. Iisus a avut pe cap coroană de spini. Sfânta Împărtăşanie conţine pâine şi …………… .. de unde a curs ………………….25 puncte 7. . în Grădina ……………. Soldaţii erau prietnii lui Iisus. Pilat nu Îi găseşte nici o vină lui Soldaţi I-au dat mâncare lui Iisus. Soldaţii L-au prins pe Iisus. iar pentru a se convinge de acest lucru. şi ………. pentru a-L ……… .50 puncte 6. Iuda a primit o sumă de ……… de arginţi. Iisus a plecat împreună cu ……………. . Acolo au venit ………… împreună cu Iuda. Patimile. Iisus a fost dus la judecată.

. Un ………………. al lui Dumnezeu s-a coborât din cer şi a ridicat ……………… de la uşa mormântului. Învierea Domnului o sărbătorim într-o zi de: a) duminică b) 27 aprilie c) vineri 0..50 puncte 8 . pentru că Iisus ………………….Mulţimea cerea eliberarea lui Iisus.. Mormântul era ………. Mulţimea striga: “Răstigneşte-L!” Sinedriul a hotărât că Iisus e nevinovat. 0. sărbătoare ce osărbătorim într-o zi de: a) luni b) sâmbătă c) joi 0. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos o sărbătorim la: a) Crăciun b) Paşti c) Buna – vestire 0. După Înviere.. Iisus a mai rămas pe pământ încă ……… de zile.50 puncte 9. Întotdeauna. 1.25 puncte 12. Apoi a avut loc Înălţarea Sa la ……… .25 puncte 10. Iisus. 1.00 puncte 11.25 puncte 13.

Din oficiu se acordă 2 puncte.NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii. 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful