PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

PROFESOR: Bejan Andreea DATA: 5.05.2011 UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala cu clasele I-VIII „Vasile Mitru” Taşca CLASA : a V-a DISCIPLINA: Religie SUBIECTUL LECŢIEI: Patimile, Răstignire, Îngroparea şi Învierea Domnului TIPUL LECTIEI: de verificare şi evaluare a cunoştinţelor SCOPUL LECŢIEI: completarea cunoştinţelor despre Învierea Domnului pentru a înţelege importanţa acestui eveniment în istoria mântuirii; COMPETENŢE GENERALE: C.G.3.Manifestarea valorilor şi atitudinilor religioase în propriile atitudini şi comportamente; C.G.4. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice în cadrul diferitelor grupuri. COMPETENŢE SPECIFICE: 3.3 Explicarea semnificaţiei şi a importanţei sărbătorilor creştine pentru credincioşi; 4.3 Respectarea tradiţiilor creştine referitoare la participarea credincioşilor la sfintele sărbători. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili : O1 –să completeze corect rebusul pentru a găsi pe verticală „Învierea Domnului”; O2- să conştientizeze importanţa evenimentului Învierii Domnului; O3 – să răspundă corect la itemii testului referitor la Învierea Domnului, în timpul indicat de profesor.

1

Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală şi individuală.1 şi fişe de evaluare. 1994. 3. Proiectarea unităţii de învăţare. Prof. Opriş. Bibliografice : 1. ***Biblia sau Sfânta Scriptură. 2. clasa a V – a. Prof. Univ. Metodica predării religiei. Sebastian. Mijloace de învăţământ: CD audio. Opriş. 2. Editura Polirom. Iaşi. Constantin. Temporale : număr de lecţii : 1 durata : 50 min. 2 .STRATEGIA DIDACTICĂ 1. audiţia. Editura „Reîntregirea” Alba Iulia. Prof. Planificarea calendaristică orientativă. Bucureşti. 2. exerciţiul. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Dorin. Monica. RESURSE 1. explicaţia. Cucoş. fişa de lucru nr. 3. Oficiale : Programa şcolară pentru disciplina Religie. 3. Dr. Pr. 2000. clasa a V– a. 1999. Educaţia religioasă. Metode şi procedee: conversaţia. Şebu.

Se discută rezolvarea rebusului şi sunt numiţi diferiţi elevi pentru a completa cuvintele găsite în rebusul de pe tablă.Acum veţi primi un test despre acestă sărbătoare. Conversaţia Fişa de lucru nr. op.DESFĂŞURAREA LECŢIEI ( SCENARIUL DIDACTIC ) Nr. • Profesorul împarte elevilor fişele de evaluare şi le explică • • Elevii rezolvă testul. ACTIVITATEA ELEVULUI Salutul Rugăciunea Anunţarea absenţelor Pregătirea pentru începerea orei Elevii audiază fragmentul propus.1 Activitate indiviuală Activitate frontală Aprecieri verbale Conversaţia . ETAPELE LECŢIEI Timp 2’ 1. Prezentarea obiectivelor de evaluare Ob.Învierea Domnului. Momentul organizatoric 2’ 2. Explicaţia Exerciţiul Conversaţia Fişe de evaluare Activitate indiviuală Activitate Aprecieri 3 . Elevii răspund. • Elevii rezolvă rebusul. iar pe verticală vor obţine tema din care vor primi un test. ACTIVITATEA PROFESORULUI Salutul Rugăciunea Notarea absenţelor Pregătirea pentru începerea orei • Se audiaza un fragment din Sluba Învierii. Activitate frontală O3 . Verificarea cunoştinţelor elevilor O1 O2 • • Profesorul împarte elevilor fişe de lucru ce conţin un rebus.Ce sărbătoare a rezultat după rezolvarea rebusului pe verticala A-B? . • Elevii îşi corecteză rebusul. Elevii ascultă explicaţiile profesorului. crt. Se anunţă elevii că vor rezolva un rebus. METODE ŞI PROCEDEE MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT FORME DE ORGANIZARE Activitate frontală Audiţia Explicaţia CD audio Activitate frontală EVALUARE 42’ 3.

Supraveghează elevii. Testele se corectează şi se discută împreună cu elevii. la sfârşit strânge testele. iar apoi discută cu elevii rezolvarea corectă a testului. Se anunţă tema pentru acasă.1 A 4 . Precizarea şi explicarea temei pentru acasă Încheierea activităţii 1’ ale elevilor. Rugăciunea Salutul • Se notează răspunsurile orale Activitate frontală Elevii notează tema în caiete. ora următoare. Rugăciunea Salutul Explicaţia Activitate frontală 1’ Fişa de lucru nr. 6.• testul. Aprecierea rezultatelor 2’ 5. Explicaţia frontală verbale 4.

10. 7. Sărbătoarea aceasta se mai numeşte şi… (trecere) 8. Soldaţii L-au …. Mântuitorul a pătimit şi a murit într-o zi de …. 16. 2. Apostolul care s-a lepădat de Mântuitorul. Cina cea de Taină a avut loc într-o zi de… Lângă Domnul a stat tot timpul ucenicul Ioan şi mama sa … I-a fost pusă pe cap în semn de batjocură. 5. Domnul a fost vândut pentru 30 de . 6... L-a vândut pe Iisus. A dat la o parte piatra de pe mormânt. Ziua în care a înviat Domnul. 15. 14. 13. 11. 12.1. 9. 3. Mormântul Domnului se află la …. cu bice pe Mântuitorul.. Muntele pe care a fost răstignit Mântuitorul. Ziua în care a fost vândut Domnul. 4.. Domnul Iisus Hristos a fost răstignit pe o… Cu o săptămână înainte de această mare sărbătoare se cinsteşte Intrarea Domnului în Ierusalim sau … 5 .

TEST DE EVALUARE 1..25 puncte 6 .. Iisus a instituit Sfânta Taină a: a) Botezului b) Euharistiei (Împărtăşania) c) Maslului 0. Iisus a fost trădat şi vândut de către Iuda într-o zi de: a) luni b) miercuri c) joi 0. Creştinii sărbătoresc Floriile: a) cu o săptămână înainte de Rusalii b) în Vinerea Mare c) cu o duminică înainte de Paşti 0.A-B Cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii ……………………………………...25 puncte 3..... din Joia Mare. B Numele şi prenumele ………………………… Clasa ……………………... La Cina cea de Taină.25 puncte 2..

Iisus a plecat împreună cu ……………. după-amiaza.50 puncte 6. Judecata lui Iisus a fost lunea.. Soldaţii L-au prins pe Iisus. 1 punct 8. care reprezintă ……………. Iisus a foat dus la Pilat. de unde a curs ………………….4. 0. 7 . Iuda nu a luat cei 30 de arginţi. şi ………. iar pentru a se convinge de acest lucru. . Soldaţii I-au cerut iertare lui Iisus. un soldat L-a împuns cu suliţa în coastă. Sfânta Împărtăşanie conţine pâine şi …………… . moartea şi îngroparea Domnului sunt sărbătorite în: a) Duminica Floriilor b) Vinerea Mare c) în fiecare zi 0. . Pilat nu Îi găseşte nici o vină lui Soldaţi I-au dat mâncare lui Iisus. Iuda a primit o sumă de ……… de arginţi. Iisus a avut pe cap coroană de spini.. Coloraţi pătratele ce conţin propoziţii adevărate! Ce semn aţi obţinut? Soldaţii Îl iubeau pe Iisus. Mântuitorului Iisus Hristos. Iisus a fost dus la judecată. După Cina cea de Taină. pentru a-L ……… ... şi ……………. pentru a se ………. în Grădina …………….25 puncte 7. 1. Patimile.75 puncte 5. Pentru trădarea lui Iisus. Soldaţii erau prietnii lui Iisus. Iisus a fost batjocorit. Acolo au venit ………… împreună cu Iuda. Iisus a murit la ora ….

sărbătoare ce osărbătorim într-o zi de: a) luni b) sâmbătă c) joi 0. 0.. După Înviere.25 puncte 13. pentru că Iisus …………………. Iisus a mai rămas pe pământ încă ……… de zile.25 puncte 10.Mulţimea cerea eliberarea lui Iisus. Apoi a avut loc Înălţarea Sa la ……… . 1. Iisus.. al lui Dumnezeu s-a coborât din cer şi a ridicat ……………… de la uşa mormântului. Un ………………. Mormântul era ……….. 1.50 puncte 9. Învierea Domnului o sărbătorim într-o zi de: a) duminică b) 27 aprilie c) vineri 0. . Întotdeauna. Mulţimea striga: “Răstigneşte-L!” Sinedriul a hotărât că Iisus e nevinovat.25 puncte 12. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos o sărbătorim la: a) Crăciun b) Paşti c) Buna – vestire 0.00 puncte 11.50 puncte 8 .

9 .NOTĂ: Toate subiectele sunt obligatorii. Din oficiu se acordă 2 puncte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful