Sunteți pe pagina 1din 25

Categoria VIII - Analiza diagnostic a ntreprinderii

1. Calculai i interpretai situaia net a unei ntreprinderi care prezint urmtoarea situaie
financiar:
Indicator
Imobilizri
Stocuri
Creante
Disponibiliti
Datoriimaimarideunan
Datoriimaimicideunan

31.12.n
2000
500
150
50
1150
350

2. Calculai i interpretai situaia net a unei ntreprinderi care prezint urmtoarea situaie
financiar:
Indicator
Imobilizri
Stocuri
Creante
Disponibiliti
Datoriimaimarideunan
Datoriimaimicideunan
Dincaredatoriibancarepetermenfoartescurt

31.12.n
1500
400
250
30
2500
350
5

3.Analizaipoziiantreprinderiidelapunctul2dinperspectivarisculuidelipsdelichiditate.
4.Analizaipoziiafinanciarauneintreprinderidindomeniulindustrieiprelucrtoarecareprezint
urmtoareleinformaiibilaniere:
Indicator
Imobilizri
Stocuri
Creante
Disponibiliti
Capitaluriproprii
Datoriimaimarideunan
Datoriideexploatare
Datoriibancarepetermenfoartescurt

31.12.n
100000
20000
40000
5000
65000
50000
47000
3000

5. Analizai poziia financiar a unei ntreprinderi din sectorul desfacerii cu amnuntul de produse
alimentare:
Indicator
Imobilizri
Stocuri

31.12.n
40000
2000

Creante
Disponibiliti
Capitaluriproprii
Datoriimaimarideunan
Datoriideexploatare
Datoriibancarepetermenfoartescurt

500
1000
30000
5000
8500
0

6.Analizaiiinterpretairateledelichiditatepentruntreprindereaanalizatnexarciiulprecedent.
7.Analizaipoziiafinanciarauneintreprinderidindomeniulconsultaneifinanciarcontabilecare
prezinturmtoareasituaiefinanciar:
Indicator
Imobilizri
Stocuri
Creante
Disponibiliti
Capitaluriproprii
Datoriimaimarideunan
Datoriideexploatare
Datoriibancarepetermenfoartescurt

31.12.n
2000
1000
20000
300
20000
2000
1300
0

8.Calculaiiinterpretairateledelichiditatepentruntreprindereaanalizatmaisus.
9.Sseanalizezepoziiafinanciarauneintreprinderidinsectorulcomercialcuurmtoareasituaie
bilanier:
Indicator
Imobilizri
Stocuri
Creante
Disponibiliti
Capitaluriproprii
Datoriimaimarideunan
Datoriideexploatare
Datoriibancarepetermenfoartescurt

31.12.n
30000
4000
5000
1000
20000
5000
13000
2000

10. S se analizeze riscul de lichiditate asociat acestei companii i s se furnizeze msuri pentru
echilibrareasituaieieifinanciare.
11. O ntreprindere este caracterizat de situaia bilanier descris n tabelul de mai jos. tiind c
imobilizrinecorporalenvaloarede200suntaferentechelnuielilordeconstituirealentreprinderii,
datoriipetermenlungnvaloarede400reprezintratescadentenanulcurent,iar10%dincreane
suntgaraniidebunexecuiecevorfincasatepeste20delunisseanalizezepoziiafinanciara
ntreprinderii pe baza bilanului contabil i a bilanului financiar i s se explice diferenele
constatate.

Indicator
Imobilizricorporale
Imobilizrinecorporale
Stocuri
Creante
Disponibiliti
Capitaluriproprii
Datoriimaimarideunan
Datoriideexploatare
Datoriibancarepetermenfoartescurt

31.12.n
3000
800
1000
2000
1000
2000
3000
2400
400

12.Calculaiiinterpretaiindicatoriidelichiditatenceledoucazuriiexplicaidiferenele.
13.Secunoscurmtoareledatedinsituaiabilanierauneintreprinderi:
Indicator
Imobilizricorporale
Imobilizrinecorporale
Stocuri
Creante
Disponibiliti
Capitaluriproprii
Datoriimaimarideunan
Furnizori
Datoriisalariale
Datoriifiscaleisociale
Datoriibancarepetermenfoartescurt

31.12.n
40000
5000
10000
8000
2000
25000
15000
12000
8000
4000
1000

Stiind cfirmaactiveazndomeniulindustrialicheltuielilesaledeconstituiresuntde1000,10%
din stocuri i 5% din creane sunt aferente cantinei din incinta societii, care determin de
asemenea datorii salariale de 600 i datorii furnizori de 1000, s se analizeze poziia financiar a
ntreprinderiidinpunctdevederecontabilifuncional.
14.Sseanalizezeindicatoriidelichiditatenceledoucazuriissecomentezerezultatele.
15. Analizai poziia financiar a societii comperciale Amonil S.A. care prezint urmtoarele
informaiifinanciare(sursa:www.bvb.ro)
2007(RON)

2006(RON)

2005(RON)

Active imobilizate - Total

39.153.337,00

39.056.352,00

22.833.508,00

Active circulante - Total

54.987.181,00

68.937.272,00

38.962.603,00

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total

24.671.948,00

28.355.332,00

16.388.188,00

Active circulante, respectiv datorii curente nete

30.302.733,00

40.581.940,00

22.574.415,00

Total active minus datorii curente

45.405.235,00

69.456.070,00

79.449.063,00

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total

720.978,00

1.178.995,00

0,00

Venituri in avans

157.912,00

189.229,00

2.688,00

Capital subscris varsat

29.284.133,00

29.284.133,00

29.284.133,00

Total capitaluri proprii

66.532.144,00

66.823.961,00

42.658.516,00

Creante - Total

36.955.757,00

7.582.347,00

12.097.538,00

Datorii - Total

25.392.926,00

29.534.327,00

16.388.188,00

Cifra de afaceri neta

139.190.732,00

140.976.614,00

102.734.723,00

Venituri din exploatare - Total

140.495.662,00

143.786.393,00

105.464.254,00

Cheltuieli din exploatare - Total

130.473.814,00

126.759.422,00

98.313.131,00

10.021.848,00

17.026.971,00

7.151.123,00

Venituri financiare

2.711.217,00

2.639.124,00

1.886.494,00

Cheltuieli financiare

1.814.506,00

2.269.375,00

1.132.541,00

Rezultat din exploatare

Rezultat financiar

896.711,00

369.749,00

753.953,00

10.918.559,00

17.396.720,00

7.905.076,00

Venituri extraordinare

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli extraordinare

0,00

0,00

0,00

Rezultat extraordinar

0,00

0,00

0,00

Venituri totale

143.206.879,00

146.425.517,00

107.350.748,00

Cheltuieli totale

132.288.320,00

129.028.797,00

99.445.672,00

Rezultat brut

10.918.559,00

17.396.720,00

7.905.076,00

Rezultat net

10.146.868,00

13.450.668,00

6.800.130,00

Rezultat curent

Rezultat / actiune

Plati restante - Total

0,00

0,00

0,00

Furnizori restanti - Total

0,00

0,00

0,00

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale

0,00

0,00

0,00

Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat

0,00

0,00

0,00

Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)

1679

1646

1810

16.SaseanalizezeindicatoriidelichiditatepentrusocietateaSCAMONILSA.
17.SseanalizezepoziiafinanciarasocietiicomercialeFlamingoInternationalSApeceitreiani
(sursa:www.bvb.ro)
2007(RON)

2006(RON)

Active imobilizate - Total

143.054.409,00

148.008.754,00

13.858.081,00

Active circulante - Total

397.304.858,00

101.887.738,00

153.925.014,00

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total

351.363.656,00

61.873.806,00

76.770.893,00

45.405.095,00

43.681.968,00

77.154.280,00

188.459.504,00

191.690.722,00

91.012.361,00

0,00

10.307.567,00

1.654.695,00

566.606,00

5.270.725,00

0,00

Active circulante, respectiv datorii curente nete


Total active minus datorii curente
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total
Venituri in avans

2005(RON)

Capital subscris varsat

77.905.001,00

77.905.001,00

52.235.375,00

Total capitaluri proprii

187.382.433,00

178.603.980,00

88.286.322,00

Creante - Total

315.376.709,00

90.387.499,00

136.917.860,00

Datorii - Total

351.363.656,00

72.181.373,00

78.425.588,00

Cifra de afaceri neta

565.047.673,00

193.688.714,00

206.782.194,00

Venituri din exploatare - Total

581.971.941,00

193.728.944,00

208.425.995,00

Cheltuieli din exploatare - Total

564.463.692,00

213.621.180,00

193.698.564,00

17.508.249,00

-19.892.236,00

14.727.431,00

Rezultat din exploatare


Venituri financiare

8.706.195,00

11.900.816,00

38.171.659,00

Cheltuieli financiare

16.654.773,00

14.758.583,00

43.226.185,00

Rezultat financiar

-7.948.578,00

-2.857.767,00

-5.054.526,00

9.559.671,00

-22.750.003,00

9.672.905,00

Venituri extraordinare

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli extraordinare

0,00

0,00

0,00

Rezultat curent

Rezultat extraordinar

0,00

0,00

0,00

Venituri totale

590.678.136,00

205.629.760,00

246.597.654,00

Cheltuieli totale

581.118.465,00

228.379.763,00

236.924.749,00

Rezultat brut

9.559.671,00

-22.750.003,00

9.672.905,00

Rezultat net

9.559.671,00

-22.750.003,00

8.081.904,00

Rezultat / actiune

Plati restante - Total

0,00

0,00

0,00

Furnizori restanti - Total

0,00

0,00

0,00

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale

0,00

0,00

0,00

Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat

0,00

0,00

0,00

Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)

154

49

57

18. Sa se calculeze i sa se interpreteze indicatorii de lichiditate pentru societatea SC Flamingo


InternationalSA.
19.SseanalizezepoziiafinanciarasocietiiSCACISABistria(sursa:www.bvb.ro)
2007(RON) 2006(RON) 2005(RON)
Active imobilizate - Total

5.777.362,00

2.408.633,00

1.618.833,00

Active circulante - Total

2.333.284,00

1.675.888,00

1.810.908,00

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total

1.807.326,00

1.243.767,00

1.252.642,00

541.369,00

440.664,00

558.266,00

6.318.731,00

2.849.297,00

2.177.099,00

737.765,00

142.598,00

0,00

Active circulante, respectiv datorii curente nete


Total active minus datorii curente
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total
Venituri in avans

0,00

0,00

0,00

Capital subscris varsat

3.662.947,00

376.668,00

376.668,00

Total capitaluri proprii

5.512.873,00

2.706.699,00

2.177.099,00

Creante - Total

1.280.565,00

616.190,00

627.282,00

Datorii - Total

2.545.091,00

1.386.365,00

1.252.642,00

Cifra de afaceri neta

8.521.897,00

5.582.739,00

4.120.373,00

Venituri din exploatare - Total

10.685.376,00

7.278.781,00

6.504.556,00

Cheltuieli din exploatare - Total

10.713.760,00

6.948.625,00

5.941.807,00

-28.384,00

330.156,00

562.749,00

Venituri financiare

74.115,00

21.335,00

2.113,00

Cheltuieli financiare

25.577,00

49.713,00

19.863,00

Rezultat financiar

48.538,00

-28.378,00

-17.750,00

Rezultat curent

20.154,00

301.778,00

544.999,00

Venituri extraordinare

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli extraordinare

0,00

0,00

0,00

Rezultat extraordinar

0,00

0,00

0,00

Venituri totale

10.759.491,00

7.300.116,00

6.506.669,00

Cheltuieli totale

10.739.337,00

6.998.338,00

5.961.670,00

Rezultat brut

20.154,00

301.778,00

544.999,00

Rezultat net

16.100,00

256.587,00

462.009,00

Rezultat din exploatare

Rezultat / actiune

Plati restante - Total

0,00

262.797,00

223.921,00

Furnizori restanti - Total

0,00

251.087,00

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale

0,00

0,00

Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat

0,00

0,00

Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)

142

100

102

20. S se calculeze pentru societatea comercial ACI S.A. indicatorii de lichiditate i s se


interpreteze.
21. S se calculeze marja comercial i valoarea adugat generate de societatea X despre care se
cunoscinformaiilefinanciaredintabeluldemaijosisseanalizezerepartiiavaloriiadugatepe
destinaii.
Indicator
Venituridinvnzareamrfurilor
Produciavndut
Produciastocat
Cheltuielicumateriiprime
Costulmrfurilorvndute
Cheltuielisalariale
Cheltuielicuamortizarea
Cheltuielicuchirii
Cheltuielicudobnzi
Impozitpeprofit

u.m.
2000
30000
1000
10000
1200
7000
3000
1500
1400
1000

22.Ssecalculezeisseinterpretezesoldurileintermediaredegestiunepentruntreprindereaale
creiinformaiifinanciaresuntprezentatemaijos:
Indicator
Venituridinvnzareamrfurilor
Produciavndut
Produciastocat
Subveniideexploatare
Cheltuielicumateriiprime
Costulmrfurilorvndute
Cheltuielisalariale
Cheltuielicuamortizarea
Cheltuielicuchirii
Impoziteitaxe
Venituridindobnzi
Cheltuielicudobnzi
Impozitpeprofit

u.m.
4000
24000
500
2300
10000
4200
5000
1000
200
300
100
500
1400

23.Ssecalculezesoldurileintermediaredegestiunencazulsocietiialecreiinformaiifinanciare
suntprezentatemaijosisseanalizezeevoluiaacestora:
Indicator
Venituridinvnzareamrfurilor
Produciavndut
Produciaimobilizat
Cheltuielicumateriiprime
Costulmrfurilorvndute
Cheltuielisalariale
Cheltuielicuamortizarea

31.12.n(u.m.)
0
20000
0
3000
0
7000
300

31.12.n+1(u.m.)
1000
22000
1000
4000
800
7800
400

Cheltuielicuchirii
Cheltuielicudobnzi
Impozitpeprofit

1500
1400
1000

1500
1500
1000

24. S se calculeze rezultatele intermediare n manier anglosaxon pentru ntreprinderea care e


caracterizatprinurmtoarelevenituriicheltuieli:
Indicator
Venituridinvnzareamrfurilor
Produciavndut
Produciastocat
Cheltuielicumateriiprime
Costulmrfurilorvndute
Cheltuielisalariale
Cheltuielicuamortizarea
Cheltuielicuchirii
Venituridindobnzi
Cheltuielicudobnzi
Impozitpeprofit

u.m.
4000
33000
3000
11000
2200
12000
2000
500
100
1400
1500

25.Ssecalculezesoldurileinternediareinmaniercontinentalinmanieranglosaxonpornind
delainformaiiledemaijos:
Indicator
Venituridinvnzareamrfurilor
Produciavndut
Produciastocat
Subveniideexploatare
Cheltuielicumateriiprime
Costulmrfurilorvndute
Cheltuielisalariale
Cheltuielicuamortizarea
Cheltuielicuprovizioane
Cheltuielicuchirii
Cheltuielicuasigurrisociale
Impoziteitaxe
Venituridindobnzi
Venituridindiferenefavorabilede
cursvalutar
Cheltuielicudobnzi
Cheltuielicuprovizioanefinanciare
Impozitpeprofit

u.m.
2000
40000
1500
10000
10000
1200
15000
1000
200
200
2000
300
200
200
800
100
1300

26.ssecalculezesoldurileintermediaredegestiunenmaniercontinentalpentruntreprinderea
alecreivenituriicheltuielisuntprezentatemaijosissecomparecucelecalculatenmanier
anglosaxon:

Indicator
Venituridinvnzareamrfurilor
Produciavndut
Produciastocat
Subveniideexploatare
Venituri din provizioane de
exploatare
Venituri din vnzarea mijloacelor
fixe
Cheltuielicumateriiprime
Costulmrfurilorvndute
Cheltuielisalariale
Cheltuielicuamortizarea
Cheltuielicuprovizioane
Cheltuielicuchirii
Cheltuielicuasigurrisociale
Valoarea net contabil a
elementelordeactivcedate
Impoziteitaxe
Venituridindobnzi
Venituridindiferenefavorabilede
cursvalutar
Cheltuielicudobnzi
Cheltuielicuprovizioanefinanciare
Impozitpeprofit

u.m.
4000
34000
2500
2000
200
1000
10000
3200
10000
1000
200
200
2000
400
300
200
200
800
100
1300

27.Ssecalculezecapacitateadeautofinanarepentruntreprindereadinaplicaiaprecedent.
28. s se calculeze capacitatea de autofinanare i autofinanarea pornind de la informaiile
prezentatemaijos:
Indicator
Venituridinvnzareamrfurilor
Produciavndut
Produciastocat
Subveniideexploatare
Venituri din vnzarea mijloacelor
fixe
Cheltuielicumateriiprime
Costulmrfurilorvndute
Cheltuielisalariale
Cheltuielicuamortizarea
Cheltuielicuprovizioane
Cheltuielicuchirii
Cheltuielicuasigurrisociale
Valoarea net contabil a
elementelordeactivcedate
Impoziteitaxe
Venituridindobnzi

u.m.
1000
14000
500
2000
600
2000
700
8000
1000
200
200
1000
400
300
200

Venituridindiferenefavorabilede
cursvalutar
Cheltuielicudobnzi
Cheltuielicuprovizioanefinanciare
Impozitpeprofit
Ratadedistribuireaprofitului

200
800
100
300
25%

29. O ntreprindere produce anual un numr de 100000 de produse la un pre unitar de 5 u.m.
ntreprinderea nregistreaz cheltuieli cu materii prime i materiale n valoare de 200000 u.m.,
cheltuielidepersonalde100000u.m.dincare85%reprezintsalariilepersonaluluidirectproductiv,
cheltuieli cu utiliti i chirii n cuantum de 20000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de 50000 u.m. i
cheltuieli cu dobnzi de 40000 u.m. s se calculeze i s se interpreteze pragul de rentabilitate
financiarioperaionalexprimatnunitifiziceivalorice.
30. O ntreprindere produce anual un numr de 5000 de produse la un pre unitar de 40 u.m.
ntreprinderea nregistreaz cheltuieli cu materii prime i materiale n valoare de 60000 u.m.,
cheltuielidepersonalde80000u.m.dincare90%reprezintsalariilepersonaluluidirectproductiv,
cheltuieli cu utiliti i chirii n cuantum de 5000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de 4000 u.m. i
cheltuieli cu dobnzi de 5000 u.m. s se calculeze i s se interpreteze pragul de rentabilitate
financiar i operaional exprimat n uniti fizice i valorice i nivelul rezultatului de exploatare i
curentateptatlaocreterela5500anumruluideprodusevndute.
31.SseanalizezesoldurileintermediaredegestiuneievoluiaacestorancazulS.C.ACIS.A.Bistria
(aplicaia19).
32.SseanalizezeperformaneleS.C.FlamingointernaionalS.A.nmaniercontinentalianglo
saxonievoluiaacestora(aplicaia17).
33.SseanalizezepragulderentabilitateoperaionalifinanciarpentruS.C.AMONILS.A.ievoluia
acestorindicatori(aplicaia15).
34. S se calculeze fluxul de numerar generat de ntreprinderea A n exerciiul n+1 i s se
interpreteze fluxurile de numerar aferente activitilor operaionale, financiare i de investiii,
cunoscnduseurmtoareleinformaiidinsituaiilefinanciare:
Indicator
Imobilizri
Stocuri
Creane
Disponibiliti
TOTALACTIV
Capitaluriproprii
Datoriifinanciare
Furnizori
Datoriisalarialeifiscale
Creditedetrezorerie

N
2000
300
400
100
2800
1000
600
700
450
50

N+1
2100
350
430
80
2960
1100
650
800
400
10

Indicator
Cifradeafaceri
Cheltuielimateriale
Cheltuielisalariale
Cheltuielifiscaleisociale
Cheltuielicuamortizarea
Cheltuielicudobnda
Impozitpeprofit

u.m.
1000
300
400
50
100
50
25

35.SsecalculezefluxuldenumerargeneratdentreprindereaCnexerciiulnisseinterpreteze
fluxurile de numerar aferente activitilor operaionale, financiare i de investiii, cunoscnduse
urmtoareleinformaiidinsituaiilefinanciare:
Indicator
Imobilizri
Stocuri
Creane
Disponibiliti
TOTALACTIV
Capitaluriproprii
Datoriifinanciare
Furnizori
Datoriisalarialeifiscale
Creditedetrezorerie

N1
8000
500
2000
200
10700
5000
3000
1500
1100
100

Indicator
Cifradeafaceri
Cheltuielimateriale
Cheltuielisalariale
Cheltuielifiscaleisociale
Cheltuielicuamortizarea
Cheltuielicudobnda
Impozitpeprofit

N
10000
400
2200
250
12850
6000
3500
2000
1300
50

u.m.
20000
2000
14000
1500
1000
200
200

36.Ssecalculezefluxuldenumerardegestiuneiceldisponibilncazuluneintreprinderipentru
care se cunosc urmtoarele elemente: cifra de afaceri 4000 u.m., cheltuieli materiale 1500 u.m.,
cheltuielisalariale1000,cheltuieli cu amortizarea500u.m.,cheltuieli cudobnzi300u.m.,impozit
pe profit 200 u.m., cumprri de mijloace fixe pe parcursul anului 200 u.m., venituri din vnzarea
mijloacelorfixe50U.m.,cretereaactivuluicirculantnet100u.m.
37.pentruontreprinderesecunoscurmtoareleinformaiifinanciare:
Indicator
Imobilizri
Stocuri
Creane
Disponibiliti

N1
500
500
100
50

N
550
470
200
60

TOTALACTIV
Capitaluriproprii
Datoriifinanciare
Furnizori
Datoriisalarialeifiscale
Creditedetrezorerie

1150
400
300
200
240
10

Indicator
Cifradeafaceri
Cheltuielimateriale
Cheltuielisalariale
Cheltuielifiscaleisociale
Cheltuielicuamortizarea
Cheltuielicudobnda
Impozitpeprofit

1280
420
330
250
250
30

u.m.
2000
600
1000
150
100
50
25

S se calculeze fluxul de numerar de gestiune i disponibil i s se explice destinaile acestuia din


urm.
38. S se calculeze fluxul de numerar disponibil pentru acionari n cazul unei intreprinderi despre
care se cunosc urmtoarele: cifra de afaceri 10000 u.m., cheltuieli materiale 4500 u.m., cheltuieli
salariale 4000, cheltuieli cu amortizarea 500 u.m., cheltuieli cu dobnzi 300 u.m., impozit pe profit
200u.m.,cumprridemijloacefixepeparcursulanului1000u.m.,venituridinvnzareamijloacelor
fixe500u.m.,cretereaactivuluicirculantnet200u.m.,datoriifinanciarelanceputulanului1000,
datoriifinanciarelasfritulanului1200u.m..
39. S se calculeze i s se interpreteze fluxul de numerar disponibil n anii 2006 i 2007 pentru
societateaSCAMONILSAirepartizareaacestuiapedestinaii.
40. S se calculeze i s se interpreteze fluxul de numerar disponibil n anii 2006 i 2007 pentru
societateaSCFlamingoInternaionalSAirepartizareaacestuiapedestinaii.
41.Secunoscurmtoareleinformaiifinanciarereferitoarelaosocietatecomercialceactiveazn
domeniulcomeruluicuamnuntuldebunuridelargconsum:
Indicator
Imobilizri
Stocuri
Creane
Disponibiliti
Capitaluriproprii
Datoriifinanciare
Furnizori
Datoriisalariale
Datoriifiscalesisociale
Creditedetrezorerie
Cifradeafaceri

u.m.
1500
500
100
100
700
500
500
300
150
50
5000

Ssecalculezeisseinterpretezeduratelederotaiealeelementelordeeactivipasivcirculanti
vitezaderotaieaactivuluicirculantnet.
42. Din contul de profit i pierderi al societii din exerciiul precedent se cunosc urmtoarele
informaii:

Indicator
Cheltuielideexploatareplatibile
Amortizare
Cheltuielicudobnzi
Impozitpeprofit

u.m.
2800
300
100
200

Ssecalculezeisseinterpretezerateledesolvabilitateicelederentabilitatepentru
ntreprindere.
43.Apreciaioportunitateaunuimprumutsuplimentardecapitaluripetermenlungnvaloarede
200laratadedobndde20%,dacaacestavacretevaloareaprofituluinetcu100.
44.Secunoscurmtoareleinformaiifinanciarereferitoarelaosocietatecomercialceactiveazn
domeniulindustrieialimentare:
Indicator
u.m.
Imobilizri
3000
Stocuri
800
Creane
900
Disponibiliti
200
Capitaluriproprii
2700
Datoriifinanciare
800
Furnizori
700
Datoriisalariale
500
Datoriifiscalesisociale
150
Creditedetrezorerie
50
Cifradeafaceri
2000
Ssecalculezeisseinterpretezeduratelederotaiealeelementelordeeactivipasivcirculanti
vitezaderotaieaactivuluicirculantnet.
45. Din contul de profit i pierderi al societii din exerciiul precedent se cunosc urmtoarele
informaii:

Indicator
Cheltuielideexploatareplatibile
Amortizare
Cheltuielicudobnzi
Impozitpeprofit

u.m.
1200
200
160
140

Ssecalculezeisseinterpretezerateledesolvabilitateicelederentabilitatepentru
ntreprindere.
46.Apreciaioportunitateaunuimprumutsuplimentardecapitaluripetermenlungnvaloarede
250laratadedobndde30%,dacaacestavacretevaloareaprofituluideexploatarecu100.

47.AnalizaidurataderotaieaactivuluicirculantnetpentrusocietileAmonilSA(veziexerciiul
15),FlamingointernaionalS.A.(veziexerciiul17)iACIS.A.Bistria(veziexerciiul19)nultimulan
icomentairezultatele.
48.Analizaievoluiarateiderotaieaactivuluicirculantnet,alevieruluifinanciariaratelorde
rentabilitatencazulSCAmonilS.A.
49.Analizaievoluiarateiderotaieaactivuluicirculantnet,alevieruluifinanciariaratelorde
rentabilitatencazulSCFlamingointernaionalS.A.
50.48.Analizaievoluiarateiderotaieaactivuluicirculantnet,alevieruluifinanciariaratelorde
rentabilitatencazulSCACIS.A.
51. Calculai i interpretai modificarea situaiei nete a unei ntreprinderi care prezint urmtoarea
situaiefinanciar:
Indicator
Imobilizri
Stocuri
Creante
Disponibiliti
Datoriimaimarideunan
Datoriimaimicideunan

31.12.n1
1900
300
200
40
1000
400

31.12.n
2000
500
150
50
1150
350

52. Calculai i interpretai modificarea situaiei nete a unei ntreprinderi care prezint urmtoarea
situaiefinanciar:
Indicator
Imobilizri
Stocuri
Creante
Disponibiliti
Datoriimaimarideunan
Datoriimaimicideunan

31.12.n1
1000
500
200
20
2000
400

31.12.n
1500
400
250
30
2500
350

53.Analizaipoziiantreprinderiidelapunctul2dinperspectivarisculuidelipsdelichiditate.
54. Analizai poziia financiar a unei ntreprinderi din domeniul industriei prelucrtoare care
prezinturmtoareleinformaiibilaniere:
Indicator
Imobilizri
Stocuri
Creante
Disponibiliti
Capitaluriproprii
Datoriimaimarideunan
Datoriideexploatare
Datoriibancarepetermenfoartescurt

31.12.n
10000
20000
4000
1000
10000
8000
17000
0


55.Analizaipoziiafinanciarauneintreprinderidinsectoruldesfaceriicuamnuntuldeproduse
alimentare:
Indicator
Imobilizri
Stocuri
Creante
Disponibiliti
Capitaluriproprii
Datoriimaimarideunan
Datoriideexploatare
Datoriibancarepetermenfoartescurt

31.12.n
80000
20000
5000
1000
50000
40000
14000
2000

56.Analizaiiinterpretairateledelichiditatepentruntreprindereaanalizatlaexerciiul5.
57.Analizaipoziiafinanciarauneintreprinderidindomeniulconsultaneifinanciarcontabilecare
prezinturmtoareasituaiefinanciar:
Indicator
Imobilizri
Stocuri
Creante
Disponibiliti
Capitaluriproprii
Datoriimaimarideunan
Datoriideexploatare
Datoriibancarepetermenfoartescurt

31.12.n
2000
1000
20000
300
20000
2000
1000
300

58.Analizaiiinterpretairateledelichiditatepentruntreprindereaanalizatlaexerciiul7.
59. S se analizeze poziia financiar a unei ntreprinderi din sectorul industriei prelucrtoare cu
urmtoareasituaiebilanier:
Indicator
Imobilizri
Stocuri
Creante
Disponibiliti
Capitaluriproprii
Datoriimaimarideunan
Datoriideexploatare
Datoriibancarepetermenfoartescurt

31.12.n
30000
4000
5000
1000
20000
5000
13000
2000

60. S se analizeze riscul de lichiditate asociat acestei companii i s se furnizeze msuri pentru
echilibrareasituaieieifinanciare.

61. O ntreprindere este caracterizat de situaia bilanier descris n tabelul de mai jos. tiind c
imobilizrinecorporalenvaloarede200suntaferentechelnuielilordeconstituirealentreprinderii,
datorii pe termen lung n valoare de 400 reprezint rate scadente n anul curent, 10% din creane
suntgaraniidebunexecuiecevorfincasatepeste20delunii10%dindatoriilectrefurnizriau
termene de plat negociate prin cotract de peste un an s se analizeze poziia financiar a
ntreprinderii pe baza bilanului contabil i a bilanului financiar i s se explice diferenele
constatate.
Indicator
Imobilizricorporale
Imobilizrinecorporale
Stocuri
Creante
Disponibiliti
Capitaluriproprii
Datoriimaimarideunan
Furnizori
Altedatoriideexploatare
Datoriibancarepetermenfoartescurt

31.12.n
3000
800
1000
2000
1000
2000
3000
1600
800
400

62.Calculaiiinterpretaiindicatoriidelichiditatenceledoucazuriiexplicaidiferenele.
63.Secunoscurmtoareledatedinsituaiabilanierauneintreprinderi:
Indicator
Imobilizricorporale
Imobilizrinecorporale
Stocuri
Creante
Disponibiliti
Capitaluriproprii
Datoriimaimarideunan
Furnizori
Datoriisalariale
Datoriifiscaleisociale
Datoriibancarepetermenfoartescurt

31.12.n
40000
5000
10000
8000
2000
25000
15000
12000
8000
4000
1000

Stiind cfirmaactiveazndomeniulindustrialicheltuielilesaledeconstituiresuntde1000,10%
din stocuri i 5% din creane sunt aferente cantinei din incinta societii, care determin de
asemeneadatoriisalarialede600idatoriifurnizoride1000,3000dindatoriilepetermenlungsunt
reprezentatederatescadentenexerciiulfinanciarcurent,iar10%dindatoriilefurnizoriautermene
de plat negociate de peste 1 an, s se analizeze poziia financiar a ntreprinderii din punct de
vederecontabilifuncional.
64.Sseanalizezeindicatoriidelichiditatenceledoucazuriissecomentezerezultatele.
65. S se analizeze poziia financiar pe cei trei ani pentru societatea comercial Santierul Naval
OrsovaSA(sursa:www.bvb.ro)

2007(RON)

2006(RON)

2005(RON)

Active imobilizate - Total

44.307.097,00

44.243.714,00

40.604.639,00

Active circulante - Total

62.138.631,00

51.377.866,00

46.331.404,00

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total

37.409.401,00

30.413.032,00

36.425.720,00

Active circulante, respectiv datorii curente nete

24.825.581,00

21.095.751,00

10.065.777,00

Total active minus datorii curente

69.132.678,00

65.339.465,00

50.670.416,00

0,00

0,00

0,00

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total


Venituri in avans

0,00

0,00

0,00

Capital subscris varsat

21.643.150,00

21.643.150,00

21.643.150,00

Total capitaluri proprii

66.952.391,00

63.342.441,00

50.244.953,00

Creante - Total

11.442.217,00

7.636.520,00

12.494.066,00

Datorii - Total

37.409.401,00

30.413.032,00

36.425.720,00

Cifra de afaceri neta

87.376.230,00

78.308.365,00

65.496.160,00

Venituri din exploatare - Total

91.596.416,00

78.337.121,00

70.020.455,00

Cheltuieli din exploatare - Total

83.861.469,00

71.841.485,00

69.041.843,00

Rezultat din exploatare

7.734.947,00

6.495.636,00

978.612,00

Venituri financiare

5.869.840,00

3.643.305,00

4.171.862,00

Cheltuieli financiare

5.357.633,00

1.922.297,00

3.783.793,00

Rezultat financiar

512.207,00

1.721.008,00

388.069,00

8.247.154,00

8.216.644,00

1.366.681,00

Venituri extraordinare

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli extraordinare

0,00

0,00

0,00

Rezultat extraordinar

0,00

0,00

0,00

Venituri totale

97.466.256,00

81.980.426,00

74.192.317,00

Cheltuieli totale

89.219.102,00

73.763.782,00

72.825.636,00

Rezultat brut

8.247.154,00

8.216.644,00

1.366.681,00

Rezultat net

7.032.098,00

6.729.263,00

1.137.088,00

Rezultat curent

Rezultat / actiune

Plati restante - Total

0,00

0,00

0,00

Furnizori restanti - Total

0,00

0,00

0,00

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale

0,00

0,00

0,00

Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat

0,00

0,00

0,00

Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)

723

695

707

66.Sseanalizezeindicatoriidelichiditatepentrusocietateademaisus.
67.Analizatipozitiafinanciarvpentruceitreianipentrucaresuntmentionateinformaiifinanciare
ntabeluldemaijospentrusocietateacomercialTurism,hoteluri,restauranteMareaNeagrS.A
(sursa:www.bvb.ro)
2007(RON)

2006(RON)

2005(RON)

Active imobilizate - Total

301.303.329,00

211.861.938,00

202.029.293,00

Active circulante - Total

40.966.192,00

16.721.980,00

16.734.652,00

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total


Active circulante, respectiv datorii curente nete
Total active minus datorii curente
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total
Venituri in avans

2.807.528,00

2.687.857,00

918.246,00

38.067.192,00

13.405.832,00

15.829.018,00

339.370.521,00

225.267.770,00

217.858.311,00

2.126.869,00

2.564.703,00

187.872,00

154.510,00

650.392,00

924,00

Capital subscris varsat

19.311.469,00

19.311.469,00

19.265.351,00

Total capitaluri proprii

335.724.644,00

222.171.128,00

216.804.162,00

Creante - Total

20.206.523,00

6.399.043,00

4.934.397,00

5.252.560,00

1.106.118,00

Cifra de afaceri neta

42.690.123,00

39.539.514,00

37.251.511,00

Venituri din exploatare - Total

69.933.003,00

43.671.680,00

39.744.898,00

Cheltuieli din exploatare - Total

51.188.575,00

36.642.317,00

36.467.667,00

Rezultat din exploatare

18.744.428,00

7.029.363,00

3.277.231,00

1.724.449,00

518.633,00

1.174.968,00
408.116,00

Datorii - Total

Venituri financiare
Cheltuieli financiare

2.421.047,00

378.691,00

432.009,00

1.345.758,00

86.624,00

766.852,00

20.090.186,00

7.115.987,00

4.044.083,00

Venituri extraordinare

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli extraordinare

0,00

0,00

0,00

Rezultat financiar
Rezultat curent

Rezultat extraordinar

0,00

0,00

0,00

Venituri totale

71.657.452,00

44.190.313,00

40.919.866,00

Cheltuieli totale

51.567.266,00

37.074.326,00

36.875.783,00

Rezultat brut

20.090.186,00

7.115.987,00

4.044.083,00

Rezultat net

16.816.624,00

5.863.818,00

3.326.886,00

Plati restante - Total

0,00

0,00

Furnizori restanti - Total

0,00

0,00

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale

0,00

0,00

Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat

0,00

0,00

Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)

777

840

Rezultat / actiune

68.AnalizaiindicatoriidelichiditatepentrusocietateaSCTurism,hoteluri,restauranteMarea
NeagrS.A.
69.AnalizaidinpunctuldevederealpoziieifinanciaresocietatecomercialSCTITANSA
(www.bvb.ro)
Active imobilizate - Total
Active circulante - Total

2007(RON)

2006(RON)

2005(RON)

148.517.202,00

160.187.854,00

136.579.186,00

93.690.408,00

49.561.995,00

40.893.288,00

142.435.856,00

117.340.416,00

141.151.515,00

Active circulante, respectiv datorii curente nete

-47.926.947,00

-67.029.973,00

-99.970.958,00

Total active minus datorii curente

100.590.255,00

93.157.881,00

36.608.228,00

458.941,00

3.812.654,00

4.537.384,00

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total


Venituri in avans

6.420,00

6.420,00

Capital subscris varsat

40.848.301,00

40.848.301,00

27.617.142,00

Total capitaluri proprii

99.780.216,00

88.994.129,00

31.976.508,00

Creante - Total

40.070.049,00

25.313.754,00

14.516.764,00

Datorii - Total

142.894.797,00

121.153.070,00

145.688.899,00

Cifra de afaceri neta

238.925.170,00

159.718.721,00

139.920.376,00

Venituri din exploatare - Total

248.141.455,00

166.015.234,00

140.052.900,00

Cheltuieli din exploatare - Total

228.267.643,00

164.773.841,00

141.922.369,00

19.873.812,00

1.241.393,00

-1.869.469,00

Rezultat din exploatare


Venituri financiare

7.571.310,00

11.071.240,00

7.874.896,00

14.579.584,00

9.602.399,00

13.679.952,00

Rezultat financiar

-7.008.274,00

1.468.841,00

-5.805.056,00

Rezultat curent

12.865.538,00

2.710.234,00

-8.501.381,00

Cheltuieli financiare

Venituri extraordinare

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli extraordinare

0,00

0,00

0,00

Rezultat extraordinar

0,00

0,00

0,00

Venituri totale

255.712.765,00

177.086.474,00

147.927.796,00

Cheltuieli totale

242.847.227,00

174.376.240,00

155.602.321,00

Rezultat brut

12.865.538,00

2.710.234,00

-7.674.525,00

Rezultat net

10.957.872,00

2.710.234,00

-7.674.525,00

Rezultat / actiune

Plati restante - Total

0,00

64.325,00

Furnizori restanti - Total

0,00

0,00

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale

0,00

0,00

Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat

0,00

0,00

Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti)

920

810

70.SseanalizezeindicatoriidelichiditateaisocietiiSCTITANSApentruceitreiani.
71. S se calculeze marja comercial i valoarea adugat generate de societatea X despre care se
cunoscinformaiilefinanciaredintabeluldemaijosisseanalizezerepartiiavaloriiadugatepe
destinaii.
Indicator
Venituridinvnzareamrfurilor
Produciavndut
Produciastocat
Produciaimobilizat
Cheltuielicumrfurile
Cheltuielicumateriiprime
Cheltuielisalariale
Cheltuielicuamortizarea
Cheltuielicuchirii
Cheltuielicudobnzi
Impozitpeprofit

u.m.
20000
30000
1000
200
15000
15000
12000
3000
1500
1400
1000

72.Ssecalculezeisseinterpretezesoldurileintermediaredegestiunepentruntreprindereaale
creiinformaiifinanciaresuntprezentatemaijos:
Indicator
Venituridinvnzareamrfurilor
Produciavndut
Produciastocat
Subveniideexploatare
Cheltuielicumateriiprime
Costulmrfurilorvndute
Cheltuielisalariale
Cheltuielicuamortizarea
Cheltuielicuchirii
Impoziteitaxe
Venituridindobnzi

u.m.
4000
24000
500
2300
10000
4200
5000
1000
200
300
100

Venituridindiferenefavorabilede
cursvalutar
Cheltuielicudobnzi
Cheltuielicuprovizioanefinanciare
Impozitpeprofit

200
500
50
1200

73.Ssecalculezesoldurileintermediaredegestiunencazulsocietiialecreiinformaiifinanciare
suntprezentatemaijosisseanalizezeevoluiaacestora:
Indicator
Venituridinvnzareamrfurilor
Subventiideexploatare
Produciavndut
Produciaimobilizat
Cheltuielicumateriiprime
Costulmrfurilorvndute
Cheltuielisalariale
Cheltuielicuamortizarea
Cheltuielicuchirii
Cheltuielicudobnzi
Impozitpeprofit

31.12.n(u.m.)
0
2000
20000
0
3000
0
7000
300
1500
1400
1000

31.12.n+1(u.m.)
1000
1500
22000
1000
4000
800
7800
400
1500
1500
1000

74. S se calculeze rezultatele intermediare n manier anglosaxon pentru ntreprinderea care e


caracterizatprinurmtoarelevenituriicheltuieli:
Indicator
Venituridinvnzareamrfurilor
Subveniideexploatare
Produciavndut
Produciastocat
Cheltuielicumateriiprime
Costulmrfurilorvndute
Cheltuielisalariale
Cheltuielicuamortizarea
Cheltuielicuchirii
Venituridindobnzi
Cheltuielicudobnzi
Impozitpeprofit

u.m.
3000
1000
25000
2000
13000
2200
15000
2000
500
100
1400
1500

75.Ssecalculezesoldurileinternediareinmaniercontinentalinmanieranglosaxonpornind
delainformaiiledemaijos:
Indicator
Venituridinvnzareamrfurilor
Produciavndut
Produciastocat
Produciaimobilizat

u.m.
3000
50000
1500
500

Subveniideexploatare
Cheltuielicumateriiprime
Costulmrfurilorvndute
Cheltuielisalariale
Cheltuielicuamortizarea
Cheltuielicuprovizioane
Cheltuielicuchirii
Cheltuielicuasigurrisociale
Impoziteitaxe
Venituridindobnzi
Venituridindiferenefavorabilede
cursvalutar
Cheltuielicudobnzi
Cheltuielicuprovizioanefinanciare
Impozitpeprofit

10000
30000
2900
15000
1000
200
200
2000
300
200
200
800
100
1300

76.ssecalculezesoldurileintermediaredegestiunenmaniercontinentalpentruntreprinderea
alecreivenituriicheltuielisuntprezentatemaijosissecomparecucelecalculatenmanier
anglosaxon:
Indicator
Venituridinvnzareamrfurilor
Produciavndut
Produciastocat
Subveniideexploatare
Venituri din provizioane de
exploatare
Venituri din vnzarea mijloacelor
fixe
Cheltuielicumateriiprime
Costulmrfurilorvndute
Cheltuielisalariale
Cheltuielicuamortizarea
Cheltuielicuprovizioane
Cheltuielicuchirii
Cheltuielicuasigurrisociale
Valoarea net contabil a
elementelordeactivcedate
Impoziteitaxe
Venituridindobnzi
Venituridindiferenefavorabilede
cursvalutar
Cheltuielicudobnzi
Cheltuielicuprovizioanefinanciare
Impozitpeprofit

u.m.
4000
44000
2500
12000
200
1000
10000
4200
20000
1000
200
200
2000
600
300
200
100
700
100
1300

77.Ssecalculezecapacitateadeautofinanarepentruntreprindereadinaplicaiaprecedent.

78. s se calculeze capacitatea de autofinanare i autofinanarea pornind de la informaiile


prezentatemaijos:
Indicator
Venituridinvnzareamrfurilor
Produciavndut
Produciastocat
Subveniideexploatare
Venituri din vnzarea mijloacelor
fixe
Cheltuielicumateriiprime
Costulmrfurilorvndute
Cheltuielisalariale
Cheltuielicuamortizarea
Cheltuielicuprovizioane
Cheltuielicuchirii
Cheltuielicuasigurrisociale
Valoarea net contabil a
elementelordeactivcedate
Impoziteitaxe
Venituridindobnzi
Venituridindiferenefavorabilede
cursvalutar
Cheltuielicudobnzi
Cheltuielicuprovizioanefinanciare
Impozitpeprofit
Ratadedistribuireaprofitului

u.m.
1000
18000
2500
2000
600
2500
700
10000
600
200
200
1200
400
300
200
200
800
100
300
40%

79. O ntreprindere produce anual un numr de 150000 de produse la un pre unitar de 5 u.m.
ntreprinderea nregistreaz cheltuieli cu materii prime i materiale n valoare de 250000 u.m.,
cheltuielidepersonalde200000u.m.dincare75%reprezintsalariilepersonaluluidirectproductiv,
cheltuieli cu utiliti i chirii n cuantum de 40000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de 50000 u.m. i
cheltuieli cu dobnzi de 50000 u.m. s se calculeze i s se interpreteze pragul de rentabilitate
financiarioperaionalexprimatnunitifiziceivalorice.
80. O ntreprindere produce anual un numr de 8000 de produse la un pre unitar de 20 u.m.
ntreprinderea nregistreaz cheltuieli cu materii prime i materiale n valoare de 30000 u.m.,
cheltuielidepersonalde70000u.m.dincare80%reprezintsalariilepersonaluluidirectproductiv,
cheltuieli cu utiliti i chirii n cuantum de 5000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de 4000 u.m. i
cheltuieli cu dobnzi de 5000 u.m. s se calculeze i s se interpreteze pragul de rentabilitate
financiar i operaional exprimat n uniti fizice i valorice i nivelul rezultatului de exploatare i
curentateptatlaocreterecu500anumruluideprodusevndute.
81. S se analizeze soldurile intermediare de gestiune i evoluia acestora n cazul S.C. TITAN S.A.
(aplicaia19)
82.SseanalizezeperformaneleSCTurism,hoteluri,restauranteMareaNeagrS.A.nmanier
continentalianglosaxonievoluiaacestora(aplicaia17).

83.SseanalizezepragulderentabilitateoperaionalifinanciarpentruS.C.SantierulnavalOrova
S.A.ievoluiaacestorindicatori(aplicaia15).
84. S se calculeze fluxul de numerar generat de ntreprinderea B n exerciiul n+1 i s se
interpreteze fluxurile de numerar aferente activitilor operaionale, financiare i de investiii,
cunoscnduseurmtoareleinformaiidinsituaiilefinanciare:
Indicator
Imobilizri
Stocuri
Creane
Disponibiliti
TOTALACTIV
Capitaluriproprii
Datoriifinanciare
Furnizori
Datoriisalarialeifiscale
Creditedetrezorerie

N
1000
300
400
100
1800
500
600
200
450
50

Indicator
Cifradeafaceri
Cheltuielimateriale
Cheltuielisalariale
Cheltuielifiscaleisociale
Cheltuielicuamortizarea
Cheltuielicudobnda
Impozitpeprofit

N+1
1100
350
430
70
1960
600
650
300
390
10

u.m.
1000
300
400
50
100
50
25

85.SsecalculezefluxuldenumerargeneratdentreprindereaDnexerciiulnisseinterpreteze
fluxurile de numerar aferente activitilor operaionale, financiare i de investiii, cunoscnduse
urmtoareleinformaiidinsituaiilefinanciare:
Indicator
Imobilizri
Stocuri
Creane
Disponibiliti
TOTALACTIV
Capitaluriproprii
Datoriifinanciare
Furnizori
Datoriisalarialeifiscale
Creditedetrezorerie

N1
18000
5000
2000
200
25200
10000
8000
3000
4000
200

Indicator
Cifradeafaceri
Cheltuielimateriale

N
18000
4000
2200
250
24350
10000
7000
3500
3700
150

u.m.
10000
2000

Cheltuielisalariale
Cheltuielifiscaleisociale
Cheltuielicuamortizarea
Cheltuielicudobnda
Impozitpeprofit

4000
1500
1000
200
200

86.Ssecalculezefluxuldenumerardegestiuneiceldisponibilncazuluneintreprinderipentru
caresecunoscurmtoareleelemente:cifradeafaceri40000u.m.,cheltuielimateriale20000u.m.,
cheltuielisalariale10000,cheltuielicuamortizarea1500u.m.,cheltuielicudobnzi800u.m.,impozit
peprofit1000u.m.,imobilizrilanceputulanului2000u.m.,imobilizrilasfritulanului2100u.m.,
cretereaactivuluicirculantnet100u.m.
87.pentruontreprinderesecunoscurmtoareleinformaiifinanciare:
Indicator
Imobilizri
Stocuri
Creane
Disponibiliti
TOTALACTIV
Capitaluriproprii
Datoriifinanciare
Furnizori
Datoriisalarialeifiscale
Creditedetrezorerie

N1
600
400
200
50
1250
400
400
200
240
10

Indicator
Cifradeafaceri
Cheltuielimateriale
Cheltuielisalariale
Cheltuielifiscaleisociale
Cheltuielicuamortizarea
Cheltuielicudobnda
Impozitpeprofit

N
550
470
200
60
1280
420
330
250
250
30

u.m.
3000
1000
1400
150
100
50
25

S se calculeze fluxul de numerar de gestiune i disponibil i s se explice destinaile acestuia din


urm.
88. S se calculeze fluxul de numerar disponibil pentru acionari n cazul unei intreprinderi despre
care se cunosc urmtoarele: cifra de afaceri 40000 u.m., cheltuieli materiale 25000 u.m., cheltuieli
salariale 10000, cheltuieli cu amortizarea 2000 u.m., cheltuieli cu dobnzi 1000 u.m., impozit pe
profit 200 u.m., cumprri de mijloace fixe pe parcursul anului 1000 u.m., venituri din vnzarea
mijloacelor fixe 500 u.m., creterea activului circulant net 100 u.m., datorii financiare la nceputul
anului10000,datoriifinanciarelasfritulanului11000.
89. S se calculeze i s se interpreteze fluxul de numerar disponibil n anii 2006 i 2007 pentru
societateaSCSantierulnavalOrsovaSAirepartizareaacestuiapedestinaii.

90. S se calculeze i s se interpreteze fluxul de numerar disponibil n anii 2006 i 2007 pentru
societateaSCTitanSAirepartizareaacestuiapedestinaii.
91.Secunoscurmtoareleinformaiifinanciarereferitoarelaosocietatecomercialceactiveazn
domeniulconsultaneifinanciarepentruinvestiiidirecte:
Indicator
u.m.
Imobilizri
1000
Stocuri
300
Creane
800
Disponibiliti
100
Capitaluriproprii
700
Datoriifinanciare
500
Furnizori
500
Datoriisalariale
300
Datoriifiscalesisociale
150
Creditedetrezorerie
50
Cifradeafaceri
5000
Ssecalculezeisseinterpretezeduratelederotaiealeelementelordeeactivipasivcirculanti
vitezaderotaieaactivuluicirculantnet.
92. Din contul de profit i pierderi al societii din exerciiul precedent se cunosc urmtoarele
informaii:

Indicator
Cheltuielideexploatareplatibile
Amortizare
Cheltuielicudobnzi
Impozitpeprofit

u.m.
2700
300
150
200

Ssecalculezeisseinterpretezerateledesolvabilitateicelederentabilitatepentru
ntreprindere.
93.Apreciaioportunitateaunuimprumutsuplimentardecapitaluripetermenlungnvaloarede
500laratadedobndde20%,dacaacestavacretevaloareaprofituluinetcu200.
94.Secunoscurmtoareleinformaiifinanciarereferitoarelaosocietatecomercialceactiveazn
domeniulindustrieiconstructoaredemaini:
Indicator
Imobilizri
Stocuri
Creane
Disponibiliti
Capitaluriproprii
Datoriifinanciare
Furnizori
Datoriisalariale
Datoriifiscalesisociale
Creditedetrezorerie
Cifradeafaceri

u.m.
2000
1000
900
100
1700
1000
700
400
100
100
2000

Ssecalculezeisseinterpretezeduratelederotaiealeelementelordeeactivipasivcirculanti
vitezaderotaieaactivuluicirculantnet.
95. Din contul de profit i pierderi al societii din exerciiul precedent se cunosc urmtoarele
informaii:

Indicator
Cheltuielideexploatareplatibile
Amortizare
Cheltuielicudobnzi
Impozitpeprofit

u.m.
1500
100
200
60

Ssecalculezeisseinterpretezerateledesolvabilitateicelederentabilitatepentru
ntreprindere.
96.Apreciaioportunitateaunuimprumutsuplimentardecapitaluripetermenlungnvaloarede
250laratadedobndde30%,dacaacestavacretevaloareaprofituluideexploatarecu100.
97.AnalizaidurataderotaieaactivuluicirculantnetpentrusocietileSantierulnavalOrsovaS.A.
(veziexerciiul15),TurismHoteluriRestauranteMareaNeagrS.A.(veziexerciiul17)iTITANS.A.
(veziexerciiul19)nultimulanicomentairezultatele.
98.Analizaievoluiarateiderotaieaactivuluicirculantnet,alevieruluifinanciariaratelorde
rentabilitatencazulSCSantierulnavalOrsovaS.A.
99.Analizaievoluiarateiderotaieaactivuluicirculantnet,alevieruluifinanciariaratelorde
rentabilitatencazulSCTurismHoteluriRestauranteMareaNeagrS.A.
100.Analizaievoluiarateiderotaieaactivuluicirculantnet,alevieruluifinanciariaratelorde
rentabilitatencazulSCTITANS.A.