Genul epic cuprinde totalitatea creațiilor epice în care autorul își exprimă indirect sentimentele prin intermediul actiunii

si al personajelor.Opera epica este opera literara in care ideile,sentimtele si gandurile sunt exprimate cu ajutorul personajelor si ale actiunii. În general, operele epice sunt structurate după momentele subiectului: Expozițiunea (fixează spațiul, timpul, unele personaje și împrejurările conflictului) Intriga (momentul în care se declanșează conflictul între personajele narațiunii) Desfășurarea acțiunii (prezintă întâmplările într-o ordine cronologică) Punctul culminant (momentul cel mai tensionat al conflictului) Deznodământul (momentul rezolvării conflictului) Există termeni noi pentru structura genului epic: Situația inițială(momentul actual) Evenimentul care schimbă situația inițială Desfășurarea acțiunii(la fel ca și termenul vechi) Depășirea situației dificile sau Punctul de maximă tensiune Situația finala Genul epic este reprezentat prin numeroase specii literare: În versuri Baladă (creație populară inițial, intrată apoi în setul de specii al literaturii culte) Legendă (vezi precizarea de mai sus) Epopee (sau Cântec epic) Fabulă În proză Anecdotă Autobiografie Basm Biografie Jurnal intim Memorii Mit Nuvelă Povestire Reportaj Roman Schiță Parabola Genul epic: -intr-o opera epica exista un narator(povestitor),exista personaje(participanti la actiune) si exista actiune(desfasurarea intamplarilor intr-o anumita ordine) - modul de expunere predominant al operelor epice este narațiunea. -cuprinde totalitate operelor epice populare sau culte. -este genul literar care cuprinde texte în proză sau în versuri,în care un narator povestește ceva. - elementele definitorii ale operei epice sunt:naratorul,acțiunea,personajele,preponderența narațiunii ca mod de expunere. -autorul este persoana care imaginează și scrie un text.

personaje si fenomene ale naturii.conform cu realitatea. -înlănțuirea este procedeul de legare a secvențelor într-o operă epică. Perspectiva narativă . . Modalități de expunere: Modalitățile de expunere sunt : Narațiunea . Personajul este cel care participă la acțiunile narate.despre gândurile . Spațiu și timp: .Narațiunea la persoana a III-a (când naratorul povestește despre alții). subiectivă oferă informații filtrate prin viziunea autorului.adesea. .Narațiunea la persoana I (când naratorul povestește despre sine).Deznodământul (momentul rezolvării conflictului ). -Dialogul ca mijloc de caracterizare a personajului se referă la: felul de a vorbi . Momentele subiectului 1. -Descrierea este un mod de expunere care constă în prezentarea sugestivă a unor obiecte. .Desfășurarea acțiunii (prezintă întâmplările într-o ordine cronologică ).Expozițiunea ( fixează spațiul .cât și pe acela de personaj implicat în evenimentele relatate.timpul .felul de a gândi .Intriga ( momentul în care se declanșează conflictul între personaje ).Indicii de timp fac referire la momentul acțiunii. 2.Alternanța este procedeul prin care sunt prezentate în paralel două fire narative într-un text. Descrierea : a. 3.Punctul culminant (corespunde momentului celui mai tensionat al conflictului ).Inserția este procedeul care constă în includerea unei povești în alta(povestirea în ramă) într-o operă epică. 4. Descrierea literară reflectă sentimentele și impresiile celui care privește și descrie.Narațiunea poate fi relatată la persoana I sau la persoana a III-a. El își asumă astfel atât rolul de narator. b.care constă în dispunerea cronologică a întâmplărilor unele după altele. . că știe totul despre întâmplările relatate .intențiile și sentimentele personajelor.Indicii de spațiu vizează așezarea în spațiu a obiectelor și deplasarea în spațiu a personajelor. Descrierea și Dialogul .comportamentul și atitudinile personajului caracterizat.-naratorul este vocea care relatează întâmplarile Structura narativă: . Este marcată de felul cum percepe sau își imaginează obiectul descris cel care face descrierea.prin care se reproduce o discuție între două sau mai multe personaje. . El pare . Ea creează o anumită impresie și/sau emoție asupra cititorului. 5. obiectivă oferă informații într-o anumită manieră .personajele și motivul/motivele conflictului ). . -Dialogul este un mod de expunere alcătuit dintr-o înlănțuire de replici.Narațiunea este un mod de expunere care prezintă o succesiune de întâmplări petrecute într-o ordine cronologică.

Secundar(are un rol mai puțin important). cu toate acestea. 9. Exemple de persoanaje stereotip: femme fatale. Episodic(nu apare decat in 1-2 episoade) ). zeul luminii. de obicei. De obicei. a carei existenta reprezinta o idee majora sau aspect al societatii. omul de stiinta nebun. caruia ii lipseste nobletea conventionala a mintii si care se zbate pentru valori care nu sunt considerate universal admirabile). Principal . Treptat. În genul liric domină viziunea și transfigurarea artistică. lirismul s-a identificat cu poezia.Personajele plate(sunt opusul celor complexe. creând un univers de mare forță de sugestie ce se adresează sensibilității cititorului. detectivul cinic. pe care William Golding le considera parte din natura umana). Genul liric cuprinde operele literare în care sunt exprimate direct (spre deosebire de genul epic) gândurile. discursul genului liric este la persoana întâi. pozitiva. Aceste personaje sunt in mod normal unidimensionale plate. 6.Personajele statice(nu se schimba in timp. 4. in urma rezolvarii unui conflict central sau dupa ce se confrunta cu o criza majora. al muzicii si al poeziei la greci. dar. 5. In Grecia Antica s-a folosit pentru scrierea textelor poetice cu criteriu formal. cat si al slabiciunii fizice a civilizatiei moderne. pentru ca rezolvarea conflictului este rolul major al personajelor centrale. personalitatea lor nu se transforma si nici nu evolueaza). din acest motiv. ritmul sau rima.Antagonistul(este personajul (sau chiar situatia) opozant/a protagonistului. simbolizeaza tendintele violente. ideile și sentimentele autorului prin intermediul eului liric. De abia în epoca modernă. . 3.Personajele stereotip(sunt acelea care au devenit conventionale prin utilizarea repetata in diverse tipuri de povestiri. Jack. Piggy este simbolul atat al ratiunii. 10. uneori au stari conflictuale profunde. trebuie sa ceara implicare din partea cititorului sau chiar empatie). Mai mult chiar. și anume acompaniamentul de liră.Personajele dinamice se schimba in timp.11Anti-eroul(este. tocilarul cu ochelari. este obstacolul pe care protagonistul trebuie sa-l depaseasca). poate fi un anti-erou. Este. De exemplu. supusă unor mijloace formale cum sunt versul. de obicei.Protagonistul(e personajul principal. Cu alte cuvinte. 13. în cadrul poeziilor se distinge un amestec al lirismului cu epicul și există o tendință de distrugere a regulilor rigide de versificație.Aceasta personalitate literara este notabila pentru o singura trasatura principala). personajele dinamice tind sa fie personajele principale mai degraba decat cele secundare. protagonistul. Termenul liric vine de la denumirea instrumentului muzical numit lira. 8. 2. De exemplu. in Stapanul mustelor. stofa. In literatura contemporană nu se mai poate vorbi de o asociere între genul liric si poezie. dar moral. genul literar al discursului subiectiv. Specii ale genului liric . De obicei. Figurant(simplu martor). autorul apelând la tehnici aludive si asociative.Personaj simbolic(poate fi oricare dintre ele. etc. poezia lirică a ajuns să însemne creație literară ce exprimă sentimente sau atitudini.Personajele complexe(sunt oameni cu stari conflictuale si contradictorii). Aceasta era însemnul lui Apollo. 7. 12. pe de alta parte. dar este folosită și persoana a II-a. exprimând sentimentele prin intermediul figurilor de stil și al simbolurilor. Sunt instantaneu recunoscute de cititori sau membrii audientei. Hamlet).Personajul poate fi: 1. existând și opere lirice în proză. Acesta nu este intotdeauna o persoana admirabila.

Puskin) Pastelul este un termen provenit din limba germana semnificând pictura cu creioane moi. originară din literaturile orientale. sau opt versuri ce conțin tema de bază.Elegia este un poem liric al cărui ton e adesea tandru. Leonardo da Vinci. Este o poezie cu formă fixă cea mai frecventată. (exemple George Coșbuc. sentimental. (exemple Ion Heliade Rădulescu. Michelangelo etc. "Meditație". Versurile unu și doi sunt identice cu versurile șapte și opt. ajunge în Europa la începutul secolului al XIX-lea. Este dedicat celibrării faptelor istorice vetejești . (exemple Victor Hugo.) Oda este un poem cântat la vechii greci.) Rondelul este o poezie cu formă fixă alcatuită din trei catrene și un vers izolat. Fiecare vers e comentat într-o strofă specială de aceeași mărime cu prima. (exemple Grigore Alexandrescu. Ovidiu etc. (exemple Grigore Alexandrescu. De la pictura în pastel termenul s-a extins în literatură. În secolul al XV-lea. Ultima strofă o reproduce pe prima cu ordinea inversată a versurilor. șase. Prima strofă este alcătuită din patru. conține cuvinte de importanță națională și are un caracter solemn. în care autorul ironizează ridicolul contemporanilor sau le conturează viciile. elegia tinde să dobândească un caracter filozofic (exemple Tibul. Asemenea cântecelor corului. societății cu intenția îndreptării. (exemple Alexandru Macedonski prin "Poema rondelurilor") Gazelul este o poezie cu formă fixă alcatuită din strofe cu două versuri. sau conțin exclamații ori chemări. poem liric de înaltă inspirație. (exemple Mihai Eminescu. „Glossa”) Romanța are un aspect erotic. Goethe) Glosa s-a născut în Spania secolului al XV-lea. melancolic . duios. Imnul este un cântec de preamărire a divinității. (exemple Dante. Duhului meu") Pamfletul este o specie a genului liric în care sunt criticate defectele unei persoane. definind delicatețea unei descrieri lirice. oda avea o compoziție triagică. (exemplu Vasile Alecsandri . Mihai Eminescu) Satira este o operă în general în versuri.creatorul acestei specii prin ciclul "Pasteluri")-exista ca specie doar in literatura română Meditația (filozofică) este o specie a genului liric în versuri în care e descris un fenomen din natură ale cărui concluzii devin valabile și pentru oameni. compus din strofe simetrice. trist și melancolic. La moderni. "Satira. Sonetul este o piesă lirică alcătuită din paisprezece versuri cu aceeași măsură dispusă în două catrene cu rimă îmbrățișată. Poate fi în proză sau în versuri.Grigore Alexandrescu). Este o specie a genului liric cu formă fixă.Mihai Eminescu. . Petrarca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful