Sunteți pe pagina 1din 1

ROMANIA

MINISTERUL EDUCATIEI $1 CERCETARII


Universitatea de Medicina ~iFarmacie "Gr.T.Popa" Ia~i Avizul M.Ed,C.
Facultatea de Medicina
Profilul: MEDICINA
Specializarea: MEDICINA GENERALA
Durata studiilor: 6 ani

"A"I.JUI.J A
r. Cod ORE AFECTATE Forma de
DISCIPLINE OBLlGATORIl
:rt. disciplina pentru 0 sene (curs) sl, respectiv, 0 grupii (lucriiri nractice) vetificare
TOTAL AN Numiir saptamanal de ore U
,,1'\.
UNIVERSITAR Sent. I (15 sa, tam ani) sem.n 1I5 sa tamfmi)
Curs Lp. Credite Curs Lp. Creditc Curs Ln. Credite
I.' ANA TOMIE - EMBRIOLOGIE MG2.\.I 60 135 12 2 6 7 2 3 5 El,2
t. FIZIOLOGIE-EXPLORARIFUNCTIONALE MG2.2.2 85: 95: 10: E2'
FIZIOLOGIE 70 80 8 2,6 3,3 4 2 2 4
15 15 2 1 1 2 V,
EXPLORARI FUNCTIONALE
). HISTOLOGIE MG2.2.3 60 75 7 2 2 4 2 3 3 E2
t. GENETICA MEDICALA MG2.2.4 30 60 6 - - - 2 4 6 E2
5. IMUNOLOGIE MG2.2.5 20 40 5 - - - J,3 2,6 5 E:2
S. MICROBIOLOGIE - PARAZlTOLOGIE MG2.2.6 53: 72: 9: E2
-
BACTERIOLOGIE VIRUSOLOGIE 45 60 7 2 2 3 1 2 4
V
PARAZITOLOGIE MG2.2.6* 8 12 2 0,5 0,8 2
7. EI
TIINTELE COMPORTAMENTULUI:
SOCIOLOGIEMEDICALA* MG2.1.7 8 10 1 0,5 0,6 ! . V
PSIHOLOGIE MEDICALA* MG2.1.8 8 10 1 0,5 0,6 1 V
. DEONTOLOGIE MEDfCALAsi BIOETICA* MG2.1.9 ]4 14 3 1 1 3 - - - C1
}. EDUCATIE FIZICA MG2.\.IO - 60 2 - 2 1 - 2 1 C2
10. PRACTICA DE VARA -8 ore I zi x 4 sapt. = 160 ore MG2.2.] 1 - 160 2 2 ,C 2
2
I.
DISCIPLINE OPTlONALE (} dill 2)
MG2.\.12 - 14 . - 1 - - - - CI
LIl\.ffiIMODE!Uffi (englezli,franeezii,gcnnanli) i
LIl\.ffiA ROMANA (studenti straini, obligatoriu pentru selia eu
..--
predaTe in limbo englez1i)
Mm.I.!3 - - 1 - - - - - C 1
! PSIHOTERAPIE 14
338 745 12 20,3 30 10,3 18,(, 30
- TOTAL
1083 60 32 29

Fiziologie-Explorlni Functionalc- exal11en in !:Ol11plex.Microbiologie-Purazitologie - exumcn in complcx. -


~tiinlclc Col11portul11cnlului cxulI1cn in COll1ph:x
Disciplinele optionale se electueaza eu lonllatii de stlldill de minimum 30 studenti.

RECTOR. D ECAN, fJlt£(o,,';


Prof.'dr. Cristian Dragomir Prof. dr. Carol Stanciu
~--
.
. -~ Swot" iCrra~~~~ /'
-~ V - I
/
Gabriela
CuCl;V 7.

S-ar putea să vă placă și