Sunteți pe pagina 1din 1

1. Ip. lacat- cheie: dezvoltata de Fischer, potrivit acestei ipoteze treb sa exi ste o complementaritate perfecta intre s.

catalitic si structura substratului. S e bazeaza pe presupunerea ca intre enzime sunt trei tipuri de catene ( de ghidar e, legare , reaCTIE).Explica doar reactia anz in care enzima manifesta specifici tate absoluta fata de substrat. 2. Ip potrivirii induse: koschland. Enzima poate sa admia la nivelul situsului c atalitic mai multi compusi cu str inrudita datorita posibilitatii unor modificar i conformationale usoare ale situsului catalitic. amino acizi aux se gasesc in v ecinatatea situsulu si au rolul de a imprima flexibilitate conformatiei acestuia . Acest mecanism expl specif relativa a enzimelor. 3. Ip catalizei covalente: In aceasta ip se porneste de la presupunerea ca intre S si E se formeaza leg covalente de scurta durata. Aceste leg se form datorita unor perechi de electroni nepparticipanti de la niv AA din situs sau la niv sub stratului > cataliza electrofila: perechea apartine enzimei. > cat nucleofila: perechea apartine substratului. 4. Ip catalizei prin acizi sau baze: Se bazeaza pe exist unor AA capabili sa ced eze sau sa accepte p+, moment in care ei se comporta ca acizi sau baze.