Sunteți pe pagina 1din 40

E S EN IA L

Manualul virtual Fundamentele managementului organizaiei prezentat n continuare, nu se substituie manualului editat. Pentru nsuirea cunotinelor strict necesare promovrii examenului este indispensabil studierea integral a manualului publicat: OVIDIU NICOLESCU ION VERBONCU

FU N DA ME N TE LE M AN A G EME N TU LU I ORGANIZATIEI

CA PI TO LU L2 ORGANIZAIA I MEDIUL AMBIANT

1 . C U PR I N S C A P I T O L 2 . 1 M e d i u l a mb i a n t a l o r g a n i z a i e i 2.1.1 Necesitatea abordrii mediului ambiant pentru managementul organizaiei 2.1.2 Definirea mediului ambiant al organizaiei 2.1.3 Factorii de influen ai mediului ambiant asupra organizaiei 2.1.3.1. Factori economici 2.1.3.2. Factori de management 2.1.3.3. Factori tehnici i tehnologici 2.1.3.4. Factori demografici 2.1.3.5. Factori socio-culturali 2.1.3.6. Factori politici 2.1.3.7. Factori naturali.. 2.1.3.8. Factori juridici 2.1.4. Comportamentul organizaiei fa de mediul ambiant 2 . 2 P r i n c i p a l e l e m u t a i i e c o n o m i c e n m e d i u l a m b i a n t a l f i r m e i r o m n e t i . 2.2.1 Definire i succint caracterizare a economiei de pia 2.2.2 Principalele modaliti de trecere la economia de pia 2.2.2.1. Instituirea unui sistem de protecie social 2.2.2.2. Descentralizarea sistemului de management al economiei naionale 2.2.2.3. Elaborarea i aplicarea unei strategii de reform economic 2.2.2.4. Liberalizarea utilizrii prghiilor economice 2.2.2.5. Privatizarea economiei naionale 2.2.2.6. Atragerea capitalului strin 2.2.2.7. Remodelarea sistemului fiscal 2.2.2.8. Restructurarea sistemului vamal 2.2.2.9. Formarea unei piee a capitalurilor 2.2.2.10. Realizarea convertibilitii leului 2.2.2.11. Dezvoltarea pieii muncii 2.2.2.12. Introducerea managementului profesionist 2 . 3 F i r ma c a o b i e c t a l ma n a g e me n t u l u i 2.3.1 Conceptul de firm i rolul ei decisiv n funcionarea economiei de pia 2.3.2 Tipologia firmelor i implicaii asupra managementului 2 . 4 n t r e p r i n z t o r u l i f i r ma 2.4.1 Definirea i importana ntreprinztorilor 2.4.2 Caracteristici ale ntreprinztorului romn 2.4.3 Privire general asupra situaiei ntreprinderilor mici i mijlocii

n Uniunea European Bib lio g raf ie 2 . MOD D E LU C R U

Manual, notie 1 . P ar cu r g e i , cu at en i e, co n in u t u l c ap i to lu lu i , al an ex elo r (1) nvare i a l i n f o r ma i i l o r s u p l i me n t a r e p r i mi t e l a c u r s s a u p r i n n o te le de cu r s (2) Rezumat i cuvinte-cheie (3) Consultare bibliografie obligatorie i suplimentar (4) ntrebri 2 . L o cal i za i, n t ex t , co n cept el e p r in c ip al e i cuv i nt el ech ei e 3 . P a r c u r g e i b i b l i o g r a f i a s u p l i me n t a r 4 . R s p u n d e i l a n t r e b r i l e r e c a p i t u l a t i v e s u b f o r ma u n o r ex p un eri ve r bal e, d ar i n s cr is 5 . Re al i za i t es t el e d e au t o ev alu are, f r a ap el a l a (5) Teste de autoevaluare Da (6) Studii de caz, aplicaii, referate (7) Seminar r s p u n s u r i . E v a l u a i r s p u n s u r i l e i r e l u a i d o c u me n t a r e a Nu p e b a z a ma n u a l u l u i i a b i b l i o g r a f i e i s u p l i me n t a r e 6 . Re zo lv a i s tu d i i l e d e caz i ex erc i ii l e, el abo r at el e,

a p l i c a i i l e i r e f e r a t e l e , c o n s e mn n d u - l e n c a i e t u l d e l u c r r i p e n t r u s e mi n a r 7 . C o mp l e t a i c a i e t u l d e s e mn i a r c u e x e r c i i i l e r e z o l v a t e n

Caiet de seminar Documentaie pentru examen

c a d r u l s e mi n a r u l u i , c u a p l i c a i i l e i r e f e r a t u l n t o c m i t d e d u mn e a v o a s t r i c u c o n c l u z i i l e d i n d e z b a t e r i s a u d i n r e f e r a t e n t o c mi t e d e c e i l a l i c o l e g i d e g r u p

3. TEXTUL CAPITOLULUI 2 ORGANIZAIA I MEDIUL AMBIANT 2 . 1 . M e d i u l a m b i a n t a l o r g a n i za i e i A b o r d a r e a m e d i u l u i a mb i a n t i a i n t e r d e p e n d e n e l o r d i n t r e a c e s t a i o r g a n i z a i a r o m n e a s c , n c o n t e x t u l t r a n z i i e i s p r e e c o n o m i a d e p i a , c o n s t i t u i e o p r o b l e m d e ma x i m i m p o r t a n , l a a c r e i r e z o l v a r e m a n a g e me n t u l t i i n i f i c e s t e c h e ma t s a i b u n r o l d e c i s i v . A c e a s t a c u a t t m a i mu l t c u c t c u n o a t e r e a n d e t a l i u a m u l t i t u d i n i i d e v a r i a b i l e e x o g e n e i en d o gen e c e i nf l u e n ea z o rg ani za i a es t e d e n atu r s - i as ig u r e o f u n c i o n a l i t a t e e f i c i e n t , n t r - u n me d i u c o n c u r e n i a l d i n c e n c e ma i a c e r b . 2.1.1. Necesitatea abordrii mediului managementul organizaiei ambiant pentru

Organizaia interdependenelor cu mediul n care i desfoar activitatea; expresia acestei sistem deschis evoluii o reprezint accentuarea caracterului deschis al organizaiei

Evoluia ntreprinderii moderne este marcat, n prezent, de amplificarea

concepute ca sistem, reflectat att pe planul intrrilor - factori de producie i informaii -, ct i pe cel al ieirilor - bunuri materiale, informaii i servicii - prin care se integreaz n mediul ambiant naional i internaional i care cunoate o varietate i intensitate cu mult sporite fa de perioada anterioar. Cunoaterea n detaliu de ctre firmele de stat, private I mixte prin organismele lor de management, a caracteristicilor i mutaiilor intervenite n mediul ambiant este foarte necesar n actuala etap dac avem n vedere cel puin urmtoarele elemente: - luarea n considerare a evoluiilor mediului ambiant reprezint o condiie fundamental a satisfacerii, cantitative i calitative, a unei anumite categorii de trebuine de ctre ntreprinderea respectiv. - elaborarea de strategii i politici realiste cu un grad ridicat de fundamentare tiinific. - asigurarea resurselor umane, materiale, financiare i informaionale* de care organizaia are nevoie pentru funcionarea i dezvoltarea sa nu este posibil, cantitativ i calitativ, fr luarea n considerare a factorilor de mediu. ori servicii prin care organizaia rspunde necesitilor economiei naionale, societii n ansamblul su i chiar mondosistemului. - asigurarea unor subsisteme organizatorice i informaionale eficace, ct i pentru adoptarea i aplicarea de decizii i aciuni care s reflecte necesitile i oportunitile prezente i de perspectiv ale

* C am pbe l l M c C on nel l l e c l as ifi c n r es urs e m ate r i al e (r es urs e nat ur al e i bu nur i l e -ca pi ta l) i r esu r se um ane ( m un c a i a bi l i tat ea n tre pr i nz t or u l ui ) , n Ec o nom i c s , M c Gr a w- H i l l B ook C o m pan y, S an F r an ci s c o, 19 87, p.2 6.

mediului ambiant (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). 2.1.2. Definirea mediului ambiant al organizaiei

Abordri diferite

n ultimii ani, o serie de lucrri de specialitate s-au ocupat, direct sau indirect, de problematica mediului ambiant al organizaiei, de impactul pe care acesta l are asupra unitii economico-sociale. Un aspect nc insuficient elucidat pe plan teoretic l constituie definirea mediului ambiant, categorie deosebit de complex, date fiind multiplele sale componente i interdependenele dintre ele. Abrodrile difer sensibil de la un autor la altul. M. Drgnescu, A. Iancu, C. Pintilie .a. (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). n ceea ce ne privete, apreciem c o definiie a mediului ambiant trebuie s surprind complexitatea i multidimensionalitatea acestuia, concomitent cu reliefarea dinamismului su, generat n principal de revoluia tehnicoitiinific contemporan.

Definiie Astfel, mediul ambiant include toate elementele exogene organizaiei, de natur economic, tehnic, politic, demografic, cultural, tiinific, organizatoric, juridic, psiho-sociologic, educaional i ecologic ce marcheaz stabilirea obiectivelor acesteia, obinerea resurselor necesare, adoptarea i aplicarea deciziilor de realizare a lor Printr-o asemenea definire rezult necesitatea abordrii mediului ambiant ntr-o viziune dinamic, cuprinztoare, capabil s surprind att evoluiile convergente, ct i divergente dintre componentele sale, de natur s favorizeze sau s mpiedice derularea activitilor microeconomice. Studierea problematicii mediului ambiant i precizarea multiplelor elemente de impact ale acestuia asupra firmelor romneti sunt de natur s faciliteze, pe de o parte, nelegerea mecanismului de constituire, funcionare i dezvoltare a acestora i, pe de alt parte, dependenele complexe ale unitilor economico-sociale fa de mediu. Concomitent, poate fi reliefat influena major pe care mediul ambiant o are asupra organizaiei, asupra eficienei economico-sociale, influen tot mai evident n prezent i de care trebuie s se in cont n fundamentarea strategiilor i politicilor microeconomice. n alt ordine de idei, raporturile dintre mediu i organizaie se manifest cu intensitate i n ceea ce privete conceperea i exercitarea procesului de management ntr-o viziune deschis, capabil s asigure o valorificare superioar a potenialului mediului. 2.1.3. Factorii de influen ai mediului ambiant asupra organizaiei

Principalele categorii de factori

Figura 1 ilustreaz principalele categorii de factori de mediu care au o influen major asupra organizaiei sau a unor componente al acesteia. Asemenea factori este recomandabil s fie abordai ntr-o viziune sistemic, date fiind multiplele interdependene ce se stabilesc ntre ei i comunitatea domeniului influenat. Fiecare din categoriile de factori reliefate de figura

respectiv, datorit naturii i caracteristicilor proprii, influeneaz organizaia i managementul acesteia ntr-un mod specific.

F i g. 1. Fact ori i m edi ulu i am bia nt

2 . 1 .3 . 1 . F ac t ori eco n o mi ci

Definiie

Prima i cea mai important categorie de factori ai mediului ambiant, cu impact semnificativ asupra organizaiei, o reprezint factorii economici.

Factorii economici reprezint ansamblul elementelor de natur economic din mediul ambiant cu aciune direct asupra activitilor microeconomice: piaa intern, piaa extern, prghiile economico-financiare, sistemul bancar, bursa de valori, regimul investiiilor

Coninut

Factorii economici - ce determin mediul economic n care i desfoar activitile organizaiile - influeneaz decisiv att constituirea, ct i funcionarea i dezvoltarea acestora. Punctul de plecare n abordarea unor asemenea stadii specifice vieii unei organizaii l reprezint studiul pieei, care furnizeaz informaii relevante referitoare la nivelul i structura cererii, nivelul preurilor, concuren etc. Pe aceast baz, conducerea organizaiei fundamenteaz deciziile de aprovizionare, producie i vnzare, alturi de alte elemente ale strategiilor i politicilor generale ce-i sunt specifice (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2).

Politica bugetar
P ia a bunur i l or eco no mi ce

Stabilirea normelor privind calitatea produselor i serviciilor Reglementarea concurenei, a nivelului unor preuri i tarife Asigurarea infrastructurii Politica n domeniul comerului exterior (acorduri comerciale, tarife vamale, rata de schimb, faciliti la import sau export) Politica privind ocuparea forei de munc (formare, reconversie, angajarea tinerilor etc.)

Forme al e PIEEI fi r m ei

P iaa fo rei de m u nc

Reglementarea muncii (durata muncii, reprezentarea salariailor n organisme de conducere .a.) Politica social (salariul minim, cotizaii sociale, ajutoare pentru categoriile defavorizate, alte aspecte ale proteciei sociale) Politica monetar (rata dobnzii, rata inflaiei, politica de calitate)

P ia a ca pi tal ul ui

Politica fiscal (impozit pe profit, impozite i taxe pe cldiri, terenuri) Politica industrial (subvenii, faciliti la inputuri etc.) Politica social (cotizaii sociale, ajutoare sociale, impozit pe salarii) Politica informaional

P ia a i nfo rm a iil o r i cuno ti ne l or

Politica educaional Politica tiinific i de cercetaredezvoltare

Fig. 2. Modaliti de intervenie a statului asupra pieelor firmeix

T rece rea l a ec onom i a d e pia , c a de alt f el ns u i s ist em ul ec on omi ei d e pi a , pr es up u n o a n umi t i n t er v en i e a s t at ulu i pr i n m ij lo a ce e xc l us iv ec on omi c o-f i nanc i are num it e pr g h ii eco n om i co -fi n an ci ar e, c are s as i gur e pr om ov area pl urali sm ul ui ec onom ic i nf ptui r ea unui m e canis m ec onomi cof i nanc i ar ad ec vat , cent rat p e pri nc ipii le eco nomi ei de pi a . n c adrul lor, a a c um rez ul t i d i n f i g ur a 2 o p oz i i e c ent r al o d e i ne m ot i v ar e a m a t eri al , real iz at n pri nci pal prin i nt erm edi ul si st emului de s al ari z are i profi t ul ui c ar e, c a f ac t or ec ono mi c de m edi u, es t e c onc ep ut i se opera ional iz eaz cu ajut orul un or act e norm at iv e.

Aa cum s-a mai precizat, influenele multiple ale acestei categorii de factori de mediu se manifest nu numai asupra componentelor procesuale ori structurale ale organizaiei, ci i asupra managementului su, imprimndu-i un pronunat caracter economic. Practic, ntreg procesul de management i fiecare funcie n parte - de la previziune (stabilirea strategiilor i politicilor microeconomice) la control-evaluare - sunt afectate de intervenia acestor factori extrem de dinamici i de mare complexitate. Rolul managerilor este acela de a le valorifica impactul n decizii i aciuni pertinente, generatoare de eficien, innd cont de specificitatea manifestrii lor n societile comerciale i regiile naionale i locale. 2 . 1 .3 . 2 . F ac t ori d e m a n a g em en t Alturi de factorii economici, factorii de management exogeni organizaiei au o influen considerabil asupra acesteia.

Definiie

Prin factori economici desemnm totalitatea elementelor manageriale ce influeneaz direct sau indirect unitatea economic

Din cat egori a fact ori l or man agerial ei f ac part e, print r e al ii, str at eg i a n a i o n al e co n o m i c, si st em u l de o rg an i z ar e a e co n o m i e i n a i o n a l e, m o dali ti l e d e co or d o nar e, m eca ni sm ele d e co ntr ol al e sup r asi stem el o r d i n c a r e f a c e p a r t e o r g a n i z a i a r e s p e c t i v , m e c a n i s m e l e m o t i v a i o n a l e , c a l i t a t e a s t u d i i l o r , m e t o d e l o r i t e h n i c i l o r m an a g e r i a l e f u r n i z a t e d e t i i n . ( p re ze nt a re a co n inu t ulu i, n O . Ni co les c u, I . V erb o nc u, Fu n d a m et el e m anagem ent ului or gani z a iei, c api t ol ul 2).

M a n i e r a d e c o n c e p e r e i o p e r a i o n a l i z a r e a f a c t o r i l o r d e m a n a g e me n t i nf l uen eaz ap r eci ab i l at t co n s t i tu i re a o rg an i za i i l o r , ct mai al es f u n ci o n a li t at ea i ef i caci t at ea aces to r a. Regsirea factorilor de management ntr-o pondere din ce n ce mai mare n ansamblul factorilor de mediu care influeneaz firma este determinat, n mare msur, de mutaiile generate de tranziia la economia de pia, de amplificarea caracterului economic al managementului i celorlalte activiti microeconomice.

2 . 1 .3 . 3 . F ac t ori t eh n i ci i teh n o lo g ic i

Definiie
Cuprinznd ansamblul elementelor cu caracter tehnic i tehnologic din mediul ambiant, cu impact asupra firmei principalii factorii tehnici i tehnologici sunt nivelul tehnic al utilajelor disponibile pentru cumprare, calitatea tehnologiilor ce pot fi achiziionate, calitatea . cercetrilor tehnice la care ntreprinderea are acces, numrul i nivelul licenelor i brevetelor nregistrate, capacitatea creativ-inovativ a sistemului de cercetare-proiectare .a exercit o influen important asupra firmelor romneti i managementului acestora, aceast categorie de factori i pune amprenta, n principal, pe gradul de nzestrare tehnic i pe ritmul modernizrii produselor i tehnologiilor. Cele dou aspecte au un rol decisiv n susinerea procesului de reform dac se ine cont de situaia deosebit de critic a economiei din acest punct de vedere (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). 2 . 1 .3 . 4 . F ac t ori d emo g ra f i ci

Definiie
Factorii demografici includ totalitatea elementelor demografice ce acioneaz asupra firmei, direct sau indirect Din simpla enumerare a principalilor factori de acest gen - numrul populaiei, structura socio-profesional a acesteia, ponderea populaiei ocupate, populaia activ, rata natalitii i mortalitii, durata medie a vieii - ne dm seama de maniera complex n care influeneaz unitatea economic. O asemenea situaie este determinat de poziia prioritar pe care resursele umane le ocup n cadrul firmei, de calitatea lor depinznd calitatea activitilor microeconomice. Mutaiile din perimetrul acestor factori sunt numeroase: de la deplasarea substanial a populaiei ocupate spre sfera serviciilor la orientarea colii romneti spre asigurarea cantitativ i calitativ a nevoilor de cadre ale economiei, toate trebuie concepute i operaionalizate nct s faciliteze derularea unor activiti microeconomice rentabile, de nalt competitivitate. 2 . 1 .3 . 5 . F ac t ori s o ci o -c u lt u ral i

Definiie
Totalitatea elementelor de natur socio-cultural din mediul ambiant - structura social a populaiei, ocrotirea sntii, nvmntul, cultura, tiina, mentalitatea - cu influen direct sau indirect asupra firmei reprezint factorii socio-culturali Un rol decisiv l joac nvmntul, care contribuie att la mbuntirea (ameliorarea) structurii socio-profesionale a populaiei, ct i, mai ales, la amplificarea nivelului cultural al acesteia, la formarea unei mentaliti specifice economiei de pia. n acest domeniu trebuie acionat gradual, n sensul c, pe de o parte, se impune pregtirea de specialiti de ctre

firmele romneti pentru rezolvarea unor probleme realmente noi, derivate din tranziia la economia de pia i, pe de alt parte, amplificarea ponderii populaiei cu studii superioare, prin sporirea corespunztoare a cifrei de colarizare n nvmntul superior, cu deosebire economic i juridic. Asemenea transformri, corelate cu altele din sfera tiinei, culturii i ocrotirii sntii vor da noi dimensiuni rolului factorilor socio-culturali n funcionarea firmei i managementului su. 2 . 1 .3 . 6 . F ac t ori p o lit ici

Definiie
Factorii politici din mediul exogen organizaiei cuprind ansamblul elementelor de natur ce influeneaz direct sau indirect funcionalitatea i performanele sale.

Coninut

Factorii politici acioneaz direct sau indirect asupra ntreprinderilor, regsindu-se, n principal, n politica economic, politica social, politica tiinei, politica nvmntului, politica extern, cu influen n ceea ce privete sursele i modalitile de constituire, ct i obiectivele i mijloacele de realizare a lor. Managementul microeconomic este, la rndul su, influenat nemijlocit de factorii politici prin impactul pe care l genereaz asupra fundamentrii strategiilor i politicilor firmelor, a deciziilor de realizare a obiectivelor prevzute de acestea. Concomitent cu factorii mai sus-menionai, n categoria factorilor politici se include i politica altor state care, alturi de politica organismelor politice internaionale, exercit o influen apreciabil asupra activitilor microeconomice. Intrarea rii noastre i a fiecrei firme n parte n Europa i n lume, participarea eficace la circuitul economic mondial de valori materiale i spirituale sunt serios condiionate de aciunea acestor factori. 2 . 1 .3 . 7 . F ac t ori n a t u ra li

Definiie
Totalitatea elementelor exogene organizaiei, de natur ecologic, care influeneaz direct i indirect funcionalitatea i performanele constituie factorii naturali.

Coninut

Din factorii naturali (ecologici), din care fac parte, printre alii, resursele naturale, apa, solul, clima, vegetaia, fauna, eseniale pentru populaie i economie. n condiiile actuale, cnd criza de materii prime i resurse energetice mbrac noi dimensiuni, interdependenele dintre factorii ecologici i unitile economice se multiplic i diversific, reclamnd un efort deosebit pentru cunoaterea i valorificarea lor de ctre managementul microeconomic. Resursele nu numai c nu mai sunt privite izolat de celelalte fenomene economice i sociale, ci au nceput s fie luate n considerare la dimensiunile lor reale i integrate ntr-un sistem mpreun cu alte subsisteme, ca populaia, investiia de capital, poluarea, producia de alimente, calitatea vieii, toate fiind privite n evoluia lor pe termen lung i n intercondiionarea lor reciproc.

n pstrarea echilibrului ecologic, n asigurarea unor condiii favorabile dezvoltrii economice, firmele i, ndeosebi, managementul acestora au un rol important. Dar n derularea unui asemenea demers este necesar implicarea i a celorlalte categorii de factori ai mediului ambiant. 2 . 1 .3 . 8 . F ac t ori j u ri d i c i

Definiie
Factorii juridici, constituie din ansamblul reglementrilor juridice cu influen direct sau indirect asupra firmei i managementului su. Cei mai semnificativi factori juridici sunt legile, decretele, hotrrile guvernamentale, ordinele minitrilor, deciziile prefecturilor i primriilor care cuprind o serie de norme de drept de a cror respectare sunt responsabili agenii economici. Influena factorilor juridici se manifest att n ceea ce privete constituirea firmelor - Legea 31/1990 cu privire la societile comerciale este principalul act normativ n acest domeniu - ct i n funcionarea i dezvoltarea lor. Sunt reglementate prin acte normative specifice organismele de management participativ ale regiilor autonome i societilor comerciale, mecanismele decizionale i structural-organizatorice derulate n cadrul acestora, precum i componena lor. Dar ceea ce este foarte important, o multitudine de ali factori ai mediului ambiant (economici, de management, tehnici i tehnologici, politici .a.) i exercit impactul prin intermediul unor normative, al unor reglementri din care se detaeaz legea salarizrii, legea investiiilor de capital strin, legile din domeniul preurilor, tarifelor, creditrii i impozitrii, legea nvmntului, legea cercetrii-dezvoltrii, legea finanelor publice ori legea cu privire la organizarea ministerelor. Ca atare, factorii juridici pot fi abordai ca un corolar al celorlalte categorii de factori ai mediului ambiant, facilitnd sau mpiedicnd aciunea acestora. Sarcina managementului organizaiilor este de a gsi cele mai adecvate modaliti organizatorice, informaionale, decizionale, de a concepe i promova un instrumentar managerial eficace pentru adaptarea permanent a acestora la cerinele mediului, aflat ntr-o continu transformare i evoluie. Abordarea dual a raporturilor organizaie -mediu faciliteaz eforturile ce se depun n prezent pentru construirea unui sistem economic competitiv, eficient, n cadrul cruia ntreprinderea este o component activ i dinamic. 2 . 1 .4 . C omp o r ta m e n tu l o rg a n i za i ei f a d e m e d iu l a m b i an t Practic, pot fi evideniate dou tipuri de comportamente atitudinale fa de emdiul ambiant. Primul este dat de o atitudine pasiv (reactiv) a organizaiei vis--vis de mediul ambiant, caracterizat n "ateptarea" producerii modificrilor n cadrul acestuia i ncercarea de adaptare prin schimbare la asemenea provocri. Este din pcate, tipul de comportament predominant la majoritatea organizaiilor din toate rile. Acest comportament, aparent mai comod din

Coninut

punct de vedere managerial, determin multiple repercursiuni negative la nivelul funcionalitii i performanelor organizaiilor. Cel de-al doilea este reprezentat de atitudinea "agresiv" (procativ) fa de mediul ambiant, n sensul anticiprii schimbrilor produse n cadrul acestuia i prentmpinrii apariiei unor disfuncionaliti majore - generate de astfel de schimbri - asupra funcionalitii, eficienei i eficacitii organizaiei. Condiia fundamental a succesului acestui gen de comportament o reprezint existena unui management cu adevrat profesionist, anticipativ, exercitat de manageri profesioniti. Relaiile dintre mediu, organizaie i managementul su sunt ilustrate n figura nr. 3.

Mediu

Organizaie

Management

Fig. nr. 3. Relaiile dintre mediu, organizaie i management 2.2. Principalele mutaii economice n mediul ambiant al organizaiei romneti 2.2.1. Definire i succint caracterizare a economiei de pia

Relaia agent economiceconomia de pia

Managementul i evoluiile actuale i viitoare ale organizaiilor din Romnia, ale tuturor agenilor economici au o foarte puternic determinare contextual, superioar situaiei din majoritatea celorlalte ri, ca urmare a trecerii la un nou sistem economic, politic i social. n consecin, punctarea, fie i succint, a unora din principalele procese prin care se realizeaz economia de pia n Romnia constituie premisa de la care trebuie pornit n stabilirea configuraiei i funcionalitii societilor comerciale, a firmelor n general, n nelegerea i perfecionarea managementului acestora.

Caracteristicile economiei de pia

Definiie

Ca urmare, considerm necesar s prezentm, fie i succint, ce se nelege prin economia de pia, la care foarte muli se refer fr s-i cunoasc suficient coninu- tul i s-i neleag mecanismele de funcionare. Economia de pia este un sistem economic caracterizat prin: - obiectivul urmrit de ctre agenii economici este maximizarea profitului. Scopul tuturor deciziilor i aciunilor managerilor vizeaz direct i indirect realizarea unui profit ct mai mare de ctre firma unde lucreaz; - economia naional este alctuit n proporie covritoare din ageni economici (nu administrativi), n principal firme. Prin agent economic desemnm o organizaie ce urmrete obinerea de profit, utiliznd predominant mijloace economice i ale crei supravieuire i dezvoltare sunt condiionate de realizarea profitului. Cel mai frecvent agent economic n condiiile economiei de pia este ntreprinderea sau firma; - managementul i funcionarea agenilor economici se realizeaz folosind preponderent prghii economice: pre, salariu, credit, dobnd, investiie, profit etc. Acestea nlocuiesc directivele, planurile birocratice, indicaiile i celelalte elemente specifice economiei de tip comunist supercentralizate, n a crei conducere predomin elementele administrativfuncionreti i politice; - n ansamblul dirijrii i funcionrii economiei naionale, piaa are rolul decisiv. n fapt, ea constituie principalul regulator al activitii economice. Mrimea preurilor, salariilor, creditelor, dobnzilor, ca i evoluia lor, se stabilesc pe pia n funcie de raporturile cerere-ofert, firete n cadrul reglementrilor juridice i economice emise de ctre factorii decideni macrosociali. Subliniem acest ultim aspect, ntruct n nici o ar civilizat din lume nu se mai practic sistemul pieei spontane, caracteristic secolului trecut, care face imposibil funcionarea echilibrat a economiei; - suportul economic al economiei de pia l constituie proprietatea privat, care este necesar s fie predominant. Aa cum demonstreaz milenara istorie a omenirii, proprietatea privat corespunde naturii umane, ea determinnd multiple i intense legturi, ataament i implicare ntre om i obiectul activitii sale. Proprietatea privat este cea care garanteaz de facto dreptul de a poseda, folosi, dispune de uzufruct, fr de care nu exist veritabili ageni economici. De aceea, preponderena proprietii private la nivelul agenilor economici, al firmelor este determinant pentru apariia economiei de pia. ntrunirea concomitent a celor cinci trsturi care se refer la scopul, componentele, mijloacele, mecanismul i suportul su economic este obligatorie pentru a poseda o veritabil economie de pia.

Econ om i a d e p i a es te un s i s tem eco n o mi c ca ra ct e ri za t p ri n fa ptu l c o b iect i vu l e c o n o m i c u r m r i t d e a g e n i i e c o n o m i c i , m a j o r i t a r i l a n i v e l n a i o n a l , e s t e m a x i m i za r e a p ro fi t u lu i , m a n a gem en tu l i f u nc io n a rea f irm elo r s e r ea l i zea z f o lo s i n d p rep on d er en t p rgh ii ec on om i ce, p ia a a re ro lu l d e ci s iv n d i ri j a r ea i f u n c i on a rea e co n o m ie i n a io n a le, i a r p ro p ri et a t ea p riv a t es t e p r ed o m i n an t .

2.2.2. Principalele modaliti de trecere la economia de pia Proiectarea i implementarea sistemului economiei de pia este un proces foarte cuprinztor, de o complexitate, dup opinia noastrx, nemaintlnit,1 ce cuprinde un ansamblu de mutaii profunde (vezi figura nr. 4). 1 2 3 4 5 6 Direcii 7 8 9 10 11 12 Remodelarea sistemului fiscal Restructurarea sistemului vamal Formarea unei piee a capitalurilor Realizarea convertibilitii leului Dezvoltarea pieei muncii Implementarea managementului profesinist Instituirea unui sistem de protecie social Descentralizarea sistemului de management al economiei naionale Elaborarea i aplicarea unei strategii de reform economic Liberalizarea utilizrii prghiilor economice Privatizarea economiei naionale Atragerea capitalului strin

F ig. nr. 4. P rinci pal el e di rec ii de real i z are a ec onomi ei d e pi a

2 . 2 .2 . 1 . I n st i tu i rea u n u i s is t em de p ro t eci e s o ci a l Fr ndoial c o direcie major de realizare a unei economii de pia n economia contemporan o constituie instituirea unui sistem de protecie social a populaiei. Menirea sa este de a facilita i contribui la realizarea
R e a l i z a re a , c u c t ev a d e c e n i i n u r m , a e c o n o mi e i d e t i p s o ci a l i st s a u c o mu n ist a f o st ma i re d u s d i n p u n c t u l d e v e d e re a l c o mp l ex i t i i , n t ru c t , n p e ri o a d a r e s p e c t i v , d i m e n s i u n e a , c o m p o n en a i di n a m i sm u l u n i t i l o r e c o n o mi c e e r a u n e t i n f e r i o a r e p e r i o a d ei a c t u a l e .
1

ajustrilor sociale inevitabile, ca urmare a restructurrilor economice asociate economiei de pia, asigurnd suportabilitatea lor social. Dintre componentele unui asemenea sistem menionm: indexarea salariilor n raport cu evoluia preurilor; instituirea unor indemnizaii de omaj pentru persoanele care rmn fr locuri de munc drept urmare a restructurrilor economice i a rentabilizrii activitii societilor comerciale i regiilor de stat; crearea unei reele de orientare profesional, care s ndrume tinerii i adulii s se formeze i reprofileze profesional, n funcie de necesitile actuale i viitoare ale societii romneti; punerea n oper a unui sistem de reciclare a personalului pentru a fi n msur s efectueze noi categorii de munc, n funcie de evoluiile economiei naionale .a. Dup opinia noastr, instituirea unui sistem eficace de protecie social ar fi trebuit s constituie prima component a realizrii economiei de pia. 2.2.2.2. Descentralizarea sistemului de management al economiei romneti

Dificultate

Modaliti de realizare

Coninut

Declanat n 1990, descentralizarea constituie una din mutaiile majore de realizat n ritm alert. Dificultatea operaionalizrii descentralizrii rezid, n primul rnd, n caracterul excesiv de centralizat al conducerii ntregii societi din Romnia, dublat n mod firesc de o mentalitate, prezent la cvasitotalitatea populaiei, caracterizat prin insuficient iniiativ, prin obedien fa de factorii decizionali exogeni ntreprinderilor, prin creativitate i dinamism frecvent atrofiate, elemente inhibitorii, blocante pentru mecanismul economiei de pia. Pentru a reui descentralizarea rapid i eficace este necesar s se acioneze concomitent de sus n jos i de jos n sus , Acionarea de sus n jos se refer la adoptarea de legi, decrete etc. concretizate n msuri radicale, att de restrngere a sferei prerogativelor ce revin guvernului, ministerelor, ageniilor guvernamentale etc., ct i a dimensiunii acestora. Meninerea unor dimensiuni apreciabile ale respectivelor organisme manageriale, chiar dac oficial li se diminueaz sarcinile, competenele i responsabilitile, determin un insuficient efect asupra descentralizrii reale. Personalul respectiv continu, frecvent n forme uor schimbate, cosmetizate, s pstreze i s exercite puterea deinut de zeci de ani n virtutea obinuinei, pentru justificarea existenei sale i a meninerii pe respectivele locuri de munc. Abordarea de jos n sus se refer la asumarea de sarcini, competene i responsabiliti sensibil amplificate de ctre societile comerciale i regiile de stat, n condiiile existenei de mijloace financiare i materiale indispensabile desfurrii activitii, astfel nct acestea s fie nevoite s apeleze ct mai puin la factorii decizionali macrosociali. Deosebit de important este ca s se prevad pentru fiecare competen acordat societilor comerciale i responsabiliti, reflectate inclusiv n penaliti pentru cei vinovai de neexercitare. O ntinerire a personalului managerial la acest nivel, bazat, firete, pe principiul valorii profesionale i a calitilor de manageri, poate s contribuie la manifestarea ntreprinderilor ca veritabili ageni economici. Coninutul economic al descentralizrii este necesar s l reprezinte liberalizarea utilizrii prghiilor economice n ansamblul sistemului economic romnesc. Ne referim n special la pre, credite, salarii, investiii. Competenele

privind folosirea acestor instrumente de baz ce revin societilor comerciale i regiilor de stat este necesar s fie amplificate n continuare i operaionalizate. Numai asigurndu-le posibilitatea s apeleze plenar la prghiile economice, n mod similar firmelor strine cu care intr n competiie, se pot asigura ageni economici puternici, capabili s iniieze i s desfoare aciuni profitabile pentru ei i pentru economia naional n ansamblu (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). 2.2.2.3. Elaborarea i aplicarea unei strategii de reform economic i dezvoltarea susinut a economiei romneti Economia de pia prezint, aa cum s-a artat, o complexitate deosebit i ca urmare, construirea i funcionarea sa, nu se poate realiza cu succes, fr o strategie cuprinztoare i realist. Un argument convingtor l reprezint faptul c toate rile dezvoltate i conduc economia pe baz de strategii, unele - cum ar fi Frana neezitnd n anumite perioade s aib un minister cu acest profil2. Romnia are nevoie de o strategie economic global profesionist, structurat pe urmtoarele elemente: - misiune, prin care s se prevad tipul de economie spre care evolum - obiectivele economice fundamentale naionale privitoare la PIB, productivitate, rata inflaiei, deficit bugetar, rat a omajului, rata cursului de schimb .a. - opiunile strategice referitoare la amploarea i ritmul privatizrii, pieele externe spre care se orienteaz Romnia, ramurile i subramurile pe care se focalizeaz dezvoltarea economiei, tipurile de tehnologii utilizate, modalitile de atragere de capitaluri strine, tipurile de dezvoltare regional etc. - resursele pentru dezvoltare, structurate n interne, atrase i mprumutate - termenele strategiei, de regul ntre 3 i 7 ani - avantajele competitive prin care se precizeaz care sunt atuurile economiei Romniei comparativ cu cele ale altor economii naionale, prin care se asigur competitivitatea economic pe plan intern i internaional Precizm c, o astfel de strategie Romnia nc nu posed. Mult mediatizat strategie de integrare n Uniunea European pentru perioada 20012007, dei conine multe aspecte eseniale valoroase, omite elemente eseniale, cum ar fi dimensionarea resurselor pentru dezvoltare, precizarea avantajelor competitive ale Romniei etc. n consecin, Romnia are nevoie urgent de o strategie naional de reform i dezvoltare economic, care s cuprind toate elementele necesare, riguros definite i armonizate. Firete, strategia economic naional, elaborat n consens cu standardele Uniunii Europene, trebuie nsoit de un program complet i realist de implementare, care s asigure operaionalizarea sa. O astfel de strategie este esenial pentru relansarea economiei naionale i integrarea eficace i ct mai rapid a Romniei n Uniunea European.
2 ncepnd cu a nul 2001, n Romnia s-a creat Ministerul Prognozei Economice, care se o c u p n bu n m s ur d e p r oiec t ar ea d e s t r ategi i m ac r oe co nom i c e. 2

Componente strategice

Situaia actual

2.2.2.4. Liberalizarea folosirii prghiilor economice

Mod de abordare

Prghii de liberalizat

De la nceput, se impune precizarea c liberalizarea utilizrii prghiilor economice este necesar s fie foarte bine proiectat, avnd n vedere efectele economice, sociale i politice, att imediate, ct i n lan, pe care le determin, att la nivel de firm i cetean, ct i de economie naional i populaie n ansamblul lor. n plus, liberalizarea utilizrii oricrei prghii economice trebuie precedat de o pregtire psihologic a populaiei. Prin toate canalele mass media, prin aciuni guvernamentale expres organizate este important s se explice pe nelesul ntregii populaii necesitatea msurilor preconizate, coninutul lor, problemele majore care se vor ridica, efectele pe termen scurt, mediu i lung ale acestora. Sindicatele au mare rol n aceast privin, asocierea lor la proiectarea acestor msuri i la pregtirea populaiei pentru a le accepta i, ntr-o msur ct mai mare, pentru a se implica pozitiv, fiind indispensabil. Liberalizarea utilizrii prghiilor economice se refer n principal la: - preuri - dobnzi - salarii - investiii - credite Orice msur este necesar s fie precedat de o complex analiz i de evaluarea efectelor economice i sociale pe termen scurt, mediu i lung asupra agenilor economici, economiei naionale n ansamblu i populaie. 2.2.2.5. Privatizarea unei pri majore a economiei romneti n conceperea i operaionalizarea privatizrii, proces deosebit de complex, aflat n plin desfurare n Romnia, de o importan major este stabilirea foarte clar a scopurilor avute n vedere cu prioritate. Dup opinia noastr, obiectivele privatizrii pentru Romnia pot fi divizate n trei categorii principale - economice, politice i sociale. (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2) Privatizarea economiei romneti se poate realiza utiliznd o varietate de forme. O prim form o constituie investiiile efectuate de persoane n mod individual sau asociate, n societi comerciale. La aceast modalitate recurg persoanele care posed un spirit ntreprinztor peste medie i un volum minim de resurse financiare. n civa ani, ntreprinderile mici pot ajunge s reprezinte un segment predominant mai ales n domeniul comerului, micii producii de mrfuri, serviciilor, cu condiia, firete, ca legislaia i aparatul de stat s le ncurajeze i protejeze puternic n faza de nceput a activitii lor (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). Cea mai important form de privatizare o constituie mproprietrirea unei pri a populaiei cu o parte din aciunile societilor comerciale. nfiinarea de societi comerciale private cu participarea capitalului strin prezint mari perspective n Romnia. Adoptarea legislaiei privitoare la capitalul strin asigur o premis important pentru nfiinarea

Forme de realizare a privatizrii

unui numr apreciabil de asemenea firme nc din aceti ani (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). n sfrit, o alt modalitate de privatizare o constituie crearea de firme mixte cu capital de stat i particular, att romnesc, ct i strin, care prezint apreciabile perspective (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). 2 . 2 .2 . 6 . A t ra g erea in t en s a ca p i tal u lu i s tr i n

Coninut

Elementele precedente au fcut deja introducerea spre o alt coordonat a dezvoltrii economiei romneti n perioada urmtoare - atragerea intens a capitalului strin. Practica ntregii dezvoltri mondiale demonstreaz c atragerea capitalului strin prezint pentru rile n curs de dezvoltare avantaje de nenlocuit (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). Pentru a asigura maximum de eficien investiiilor de capital strin se recomand utilizarea cu precdere a societilor mixte, cointeresnd astfel partenerii strini s aduc tehnic, tehnologie, know-how de vrf i nu cele pe care le nlocuiesc n propriile ri, ca fiind uzate moral. Fr atragerea unor investiii de minimum 7-8 miliarde dolari n urmtorii ani nu se poate declana un veritabil reviriment economic n Romnia. Factorii principali care condiioneaz atragerea capitalului strin n Romnia sunt: facilitile acordate de formarea capitalului strin, gradul de complementaritate al economiei romneti i al economiilor altor ri, existena n Romnia a anumitor resurse, stabilitatea economic, social i politic i - cu pondere foarte mare - imaginea internaional a Romniei.* 2 . 2 .2 . 7 . R em od ela r ea s is t em u l u i f is ca l

Coninut

Una dintre cele mai importante i eficace prghii de management economic la nivel statal i local n condiiile economiei de pia o constituie impozitul. Felul, mrimea i funciile impozitelor n economia de pia sunt sensibil diferite fa de economia precedent. n consecin, se impune o remodelare a sistemului de impozite la scara economiei naionale. Dintre cerinele principale, care se recomand s fie avute n vedere n cadrul acestui proces, menionm: ncurajarea cu prioritate a nfiinrii, funcionrii i dezvoltrii agenilor economici din domeniul produciei; stimularea investirii veniturilor populaiei i agenilor economici i nu a consumrii lor; atragerea capitalului strin n ramurile prioritare ale economiei naionale i n cele n care exist un deficit cronic de produse i servicii; meninerea sub control a procesului inflaionist; asigurarea unui minim de resurse financiare bugetelor locale i central al statului pentru a putea finana activitile de interes public; diferenierea impozitelor n profil de ramur i teritorial, n funcie de interesele i necesitile prioritare ale economiei romneti n ansamblu i ale principalelor sale componente. Remodelarea impozitelor i taxelor prin prisma
* n S. U . A ., s a la r i ul m i ni m ora r es te d e 5 $, i ar n C an ada 4 ,75 $ , n ti m p c e n R om n i a a ce st a e s te l a c ur s ul r eal a l l eul ui de c iva z e c i de c en i . M ai m u l t d ec t at t , c el m ai m a r e s al ar iu o r ar d i n R om n i a, n s ec t or ul de s ta t, nu a ti ng e m i ni m ul nor d -am e r i ca n de 5 $.

acestor cerine, proces aflat n curs de desfurare, este esenial pentru ncurajarea ntreprinztorilor i reinversarea evoluiei economice n sensul creterii Produsului Naional Brut (PNB). 2 . 2 .2 . 8 . R es t ru ctu ra re a s i s t em u lu i v am a l

Coninut

n strns corelaie cu impozitele, se impune i restructurarea sistemului vamal. De la bun nceput considerm util s subliniem c este absolut necesar elaborarea unei strategii vamale la nivel naional, pornind att de la starea actual a economiei Romniei, de la necesitile i cerinele specifice economiei de pia, strategia de restructurare i reform economic, ct i de la caracteristicile prezente i viitoare ale reglementrilor vamale internaionale i, n special, ale Pieei Comune, n care treptat vom fi integrai. Fr a intra n detalii, menionm cteva dintre cerinele de baz n funcie de care sistemul vamal romnesc se recomand a fi restructurat: protecia economiei naionale, a agenilor economici din cadrul su, mai puternic pe termen scurt, diminund-o treptat, pe msura fortificrii lor; protecia nivelului de trai al populaiei prin frnarea exporturilor pentru produsele deficitare pe plan intern i facilitarea importurilor produselor de larg consum necesare unui trai civilizat; ncurajarea ptrunderii capitalului strin, difereniat pe ramuri, subramuri i produse chiar, corespunztoare intereselor i necesitilor prioritare ale economiei naionale i populaiei; favorizarea ptrunderii capitalului strin, cu precdere sub form de utilaje, tehnologii, know-how; impulsionarea creterii rapide a competitivitii produselor romneti dimensionnd taxele vamale pe cerina descreterii n timp, difereniat pe produse n funcie de politica pe termen lung a statului. 2 . 2 .2 . 9 . F or m area p i e ei ca p it a lu ri lo r

Coninut

O component dintre cele mai importante i dificile ale tranziiei spre economia de pia o constituie formarea unei piee a capitalurilor. Urgena sa decurge din necesitatea mobilizrii resurselor bneti de la populaie i ageni economici n vederea reinvestirii rapide i dup criterii economice. n plus, piaa capitalurilor ar avea ca urmare i o accelerare a vitezei de rulare a banilor care, comparativ cu majoritatea rilor dezvoltate, este de 2-3 ori mai mic. Bursa de valori este componenta de baz a pieei capitalurilor, fiind instituia specializat n efectuarea, potrivit anumitor reguli, a tranzaciilor de capitaluri, sub form de aciuni, titluri de valoare, obligaiuni etc. Intrarea ei n funciune prezint multiple efecte pozitive asupra valorificrii pe principii economice a resurselor bneti, att ale firmelor, ct i ale populaiei, precum i a atragerii de capital extern. Organizarea de ct mai multe bnci private, concomitent cu diversificarea i specializarea sistemului bancar de stat constituie alte elemente indispensabile bunei funcionri a pieei capitalurilor, asigurnd posibiliti superioare de obinere i utilizare a capitalurilor n condiiile instituirii unui climat de concuren, indispensabil unei valorificri superioare a sumelor disponibile la populaie i ageni economici.

2.2.2.10. Dezvoltarea pieee muncii i ie

Coninut

Concomitent cu piaa capitalurilor se pune i problema realizrii unei piee a muncii. Necesitatea unei piee a muncii, att de combtut de doctrina comunist, rezid n asigurarea posibilitii de a angaja fora de munc potrivit necesitilor efective ale agenilor economici, evitnd presiunile nejustificate economic pentru supradotarea ntreprinderilor cu personal, ct i dificultatea asigurrii rapide a forei de munc necesare nfiinrii i dezvoltrii de noi firme. Piaa muncii are un puternic efect asupra salarizrii adecvate n funcie de pregtire, efort i rezultate, asupra disciplinei i pregtirii forei de munc, fiind un factor major, dei cu aciune indirect, de cretere a productivitii muncii. Importana sa pentru Romnia decurge din faptul c productivitatea muncii este net inferioar celei din rile dezvoltate, de regul de 2-3 ori, adesea chiar la dotri tehnice identice sau apropiate. De altfel, o parte important a economitilor apreciaz, bazat pe realiti de zeci de ani din rile occidentale, c existena unui omaj de 2-4% este benefic pe ansamblul economiei, fiind un factor de accelerare a progresului economic, ca urmare a puternicei influene pe care o are asupra folosirii i activrii oamenilor, corespunztor valorii reale pe care o posed i eforturilor depuse. Piaa muncii are un efect determinant asupra corelrii ierarhiilor valorii oficiale (formale) i salariilor la nivelul agenilor economici, al ntreprinderilor. Desigur, existena pieei muncii este nemijlocit legat de instituirea i funcionarea sistemului de protecie social. 2.2.2.11. Realizarea convertibilitii leului

Coninut

Fr nici o ndoial c realizarea convertibilitii integrale a leului reprezint o stringent necesitate pentru economia naional, care va putea fi efectuat n condiii acceptabile din punct de vedere economic, social i politic n decursul urmtorilor ani. Convertibilitatea leului va asigura posibilitatea unor fluxuri economice i monetare normale cu strintatea, diminund posibilitile de a efectua speculaii dezavantajoase pentru economia naional, precum i riscurile asumate de agenii economici n aciunile de import-export, n condiiile n care folosesc valute strine, ale cror cursuri de revenire vizavi de leul romnesc sunt dificil de anticipat i stpnit. 2 . 2 .2 . 1 2. I m p lem en t area m a n a gem en tu l u i p rof es io n i s t

Coninut

n sfrit, o ultim direcie de realizare a economiei de pia o constituie implementarea unui nou tip de management. Se impune conceperea i operaionalizarea unui management radical schimbat, att la nivelul ntregii economii naionale, ct i la cel al agenilor economici. Principalele schimbri ce intervin pe acest plan sunt: previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea i control-evaluarea se realizeaz concret de manier radical diferit, bazndu-se pe spirit de ntreprinztor i nu pe o abordare funcionrescadministrativ-birocratic; se modific fundamental coninutul, mijloacele i formele de realizare a managementului, elementele administrativ-funcionreti cednd locul mijloacelor economice, ca urmare a siturii pe primul plan de

ctre societatea comercial i ageniile guvernamentale a obinerii i creterii profitului. Sistemele decizional, informaional, structural-organizatoric i metodologic este necesar s fie difereniate din punct de vedere constructiv i funcional la nivelul fiecrei firme. Ca urmare, varietatea, flexibilitatea, dinamismul, creativitatea i eficiena devin atributele de baz ale managementului agenilor economici competitivi. Pentru aceasta este indispensabil cunoaterea i luarea n considerare a tendinelor managementului pe plan mondial i proiectarea cu minuie i pricepere a noilor sisteme de management, att pentru economia naional n ansamblul su, ct i pentru fiecare ntreprindere. Managementul nou, indispensabil economiei de pia, nu apare de la sine, ci necesit un efort amplu, calificat i convergent la nivelul agenilor economici i al economiei naionale n ansamblul su, ce nu poate fi desfurat fr atragerea i implicarea celor mai buni specialiti pe care i avem, bazat pe o strategie naional raional de modernizare i remodelare a managementului, aplicat n mod consecvent i nu conjunctural, n funcie de interese i presiuni individuale i de grup. 2 . 3 . O rg a n i za i a ca o b ie ct a l m an a g emen t u lu i 2.3.1. Conceptul de organizaie i rolul ei decisiv n funcionarea economiei de pia Cteva delimitri conceptuale credem c sunt necesare. Dat fiind faptul c referirile noastre vizeaz cu prioritate organizaia, definirea sa este obligatorie.

Definiie

O rg a n i za i a es t e u n g ru p d e p ers oa n e ca r e d eru l ea z a cti v it i co m u n e ori en t a te s pr e r e a l i za r e a ( n d e p l i n i r e a ) u n u i s a u u n o r o b ie c t i v e . Conceptul de organizaie este unul de mare complexitate i sfer de cuprindere, n sensul c evideniaz, practic, orice tip de activitate uman prestat n domenii variate, de la cel industrial, agricol, bancar, sportiv, cultural la cel militar, religios, civic .a.m.d. (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). Caracteristic economiei de pia este situarea firmelor n prim- planul activitii economice, pornind de la premisa c dac acestea sunt profitabile toi cei implicai sunt afectai pozitiv, inclusiv economia naional. Aceast abordare, tipic pentru aa-zisa societate capitalist, i-a dovedit n practic eficiena. Nivelul de dezvoltare economic al rilor cu economie de pia - cu toate c i ele sunt confruntate nu cu puine probleme economice i sociale net superioare celor aa-zis comuniste, este cea mai bun dovad n acest sens. O a doua concepie economic are drept idee central situarea pe primul plan a economiei naionale, n ansamblul su, subestimnd importana ntreprinderilor componente. n consecin, judecile, deciziile i aciunile majore se concep i se aplic la scara ntregii ri, pornindu-se de la premisa c este primordial eficiena complexului economic naional i nu a firmelor care o alctuiesc. Aparent justificat, aceast abordare tipic pentru rile comuniste s-a dovedit falimentar, dovad situaia lor actual, economic, social i

Concepii privind rolul firmei n economie

Definiie

politic i ceea ce se ntmpl n prezent n Europa de Est (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). Prin prisma celor artate, rezult c potenialul i calitatea rezultatelor unei economii naionale depind n msur decisiv de capacitatea de a determina crearea i funcionarea unui numr ct mai mare de firme sau ntreprinderi, care s furnizeze produse i servicii de bun calitate, la costuri i preuri reduse i n cantiti concordante cu cerinele pieei interne i externe.

n esen, prin firm sau ntreprindere desemnm un grup de persoane, organizate potrivit anumitor cerine juridice, economice, tehnologice i manageriale, care concep i desfoar un complex de procese de munc, folosind cel mai adesea i anumite mijloace de munc, concretizate n produse i servicii, n vederea obinerii unui profit, de regul, ct mai mare. Desigur, pentru lucrarea de fa, avnd n vedere destinatarii si viitorii economiti i ingineri -, interes primordial prezint firma sau ntreprinderea economic. De aceea, n continuare ne referim n special la firmele sau ntreprinderile economice. Abordat ca sistem, firma prezint anumite componente i caracteristici definitorii7 pe care le inserm n tabelul 1. Tabelul 1 Caracteristicile firmei sau ntreprinderii ca sistem7 Componentele sistemului, caracteristici Obiective Concretizri Trsturi specifice Stabile pentru anumite perioade. Dinamice, progresive, mobilizatoare.

Caracteristici ale firmei ca sistem

Obinerea unui anumit profit i rat a profitului. Realizarea unui anumit volum de producie (buci, tone, lei) sau cifr de afaceri. Diversificarea produciei cu N produse. Acoperirea unui segment de pia cu o pondere de R % etc. Elemente Materiale: mijloace de munc, (Resurse) obiecte ale muncii. Umane: persoane, colective (compartimente). Financiare: numerar i disponibiliti la banc. Informaii: juridice, economice, tehnice etc. Pentru elementele materiale: capaVariabile (ale elemen- citi, parametri de funcionare, potenial, coninut caloric, telor), randament etc. Pentru elementele umane: specialitate, nivel de pregtire,

Diversitate mare. Natura elementelor materiale i profilul profesional al oamenilor sunt determinate de profilul firmei. Diversitate foarte mare. Definesc funcionaliti reclamate de profilul firmei i condiiile mediului ambiant.

Componentele sistemului, caracteristici

Concretizri

Trsturi specifice

Relaii

Transformri

Intrri

motivare etc. Pentru elementele financiare: valoare, vitez de rotaie etc. Pentru informaii: cantitate, realism, operativitate etc. Precizate prin Relaii om-main instruciunile de lucru. Calitatea lor condiioneaz calitatea sistemului om-main. Formalizate (n cea mai mare parte) sau Relaii interpersonale neformalizate. Calitatea lor condiioneaz dinamica sistemului ntreprinderii. Structura de producie Determinate de funciunea firmei de producie, de profilul i mrimea acesteia, de tipul produciei (de mas, de serie, de unicate) etc. Formeaz anatomia ntreprinderii. Frecvena Privatizarea. n Profilarea i specializarea. transformrilor cretere, Retehnologizarea. Integrarea continu determinat de trecerea produciei. Creterea capacitilor. Modificarea la economia de pia i structurii de producie. de accelerarea progresului tehnico-tiinific. Restructurrile organizatorice. Forme de adaptare la Modernizrile informatice etc. modificrile mediului. Condiii i efecte ale dezvoltrii ntreprinderii. Materii prime, materiale, utilaje, Mijloace de producie i fora de munc. energie, for de munc. Nivelul determinat de Informaii volumul activitii ntreprinderii corelat cu cerinele pieei. Reglementeaz i orienteaz activitatea ntreprinderii. Calitatea

Componentele sistemului, caracteristici

Concretizri

Trsturi specifice

Parametri

Ieiri

lor condiioneaz fundamentarea deciziilor firmei. Iau forma resurselor financiare asigurnd lichiditile necesare funcionrii sale. Prevederile legislaiei privind soci- Reglementeaz etatea comercial i regia auto- funcionarea sistemului. Constante de regul n nom. Norme de consum de materii prime, perioada determinat de timp. munc. Progresive de la o Norme de calitate etc. perioad la alta. Volumul planificat n Produse funcie de cerinele Servicii pieei i de posibilitile Lucrri de satisfacere n Bani. perioada respectiv. Materializeaz participarea firmelor la formarea venitului Informaii naional i a produsului naional brut. Cuantificarea volumului realizrilor ntreprinderii i contribuia acesteia n cadrul microsistemului. Permit com-paraii inter-societi comerciale i regii autonome. Permit centralizarea realizrilor la nivelul ramurii i economiei.

Trsturile definitorii ale organizaiei

Abordat ca sistem, organizaia prezint mai multe dimensiuni sau trsturi definitorii. - sistem complex, ntruct ncorporeaz resurse umane, materiale, financiare i informaionale, fiecare dintre acestea fiind alctuit dintr-o varietate apreciabil de elemente (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). - sistem socio-economic, n sensul c, n cadrul su, grupele de salariai, ai crei componeni se afl n strns interdependen, desfoar procese de munc generatoare de noi valori de

ntrebuinare. (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). sistem deschis, n sensul c se manifest ca o component a numeroase alte sisteme cu care se afl n relaii continue pe multiple planuri. (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). sistem organic adaptiv, adic se schimb permanent, sub influena factorilor endogeni i exogeni, adaptndu-se att la evoluia pieei, ct i la cerinele generate de dinamica susinut a resurselor ncorporate. (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). sistem tehnico-material, n sensul c ntre mijloacele de munc, materiile prime i materialele utilizate n cadrul su exist anumite legturi care se manifest prin dependena tehnologic dintre subdiviziunile sale, evident cu prioritate ntre compartimentele n care se realizeaz activiti de producie (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). operaional, deoarece, cea mai mare parte a proceselor de munc din cadrul acestora are un caracter efectoriu (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2).

2.3.2. Tipologia firmelor i implicaii asupra managementului Din punctul de vedere al managementului, deosebit de important este cunoaterea diferitelor tipuri de firme, ale cror particulariti reclam abordri difereniate pe anumite planuri. n consecin, este util cunoaterea clasificrii ntreprinderilor n funcie de principalele variabile de management, care le imprim particulariti semnificative. a. n funcie de forma de proprietate se pot delimita mai multe tipuri de firme, ale cror caracteristici tipologice le relevm succint n continuare, dup care efectum particularizrile valabile pentru Romnia, potrivit prevederilor actualei legislaii. ntreprinderile private se caracterizeaz prin faptul c patrimoniul lor aparine unei persoane sau unui grup de persoane. n funcie de numrul posesorilor de capital, firmele private pot fi individuale i de grup. Prima categorie, firma sau ntreprinderea individual, aparine, din punctul de vedere al patrimoniului, unei singure persoane. Este forma cea mai larg utilizat, mai ales pentru firmele de dimensiuni mici i mijlocii. ntreprinderea sau firma de grup prezint drept caracteristic definitorie dreptul de posesiune asupra patrimoniului su din partea a cel puin dou persoane. Formele pe care le mbrac firmele private de grup sunt deosebit de diverse. Dintre acestea menionm firma familial al crui patrimoniu se afl n coproprietatea membrilor unei familii (prezentarea coninutului, n O.
V ez i Leg ea n r . 15 p r i vi nd r eor ga ni z ar ea u ni t il o r ec ono m i ce de s ta t c a r egi i aut ono m e i s o c i e t i c o m er c i a l e , n M o n i to r u l O f i c i al , n r . 9 8 , d i n 1 9 9 0 i L e g e a n r . 3 1 p r i vi n d s o c i e t i l e c om e r c ial e, n M oni t or ul Of i c i al , nr . 1 26- 1 27, d i n 1 990 , r epu bl i c at n M on it or u l O fi c i al nr /1998 .

ntreprinderile private

ntreprinderile de stat

Firme mixte

Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). ntreprinderea cooperatist constituie o alt form de firm privat, nfiinat ca urmare a dorinei colaborrii libere, pe baza participrii n condiii egale a mai multor persoane, ce desfurau nainte activiti similare n calitate de mici productori (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). Societatea pe aciuni este ntreprinderea privat de grup cea mai larg utilizat n epoca contemporan. Definitorie pentru ea este mprirea patrimoniului ntr-un numr mare de pri cu o anumit valoare nominal, denumite aciuni (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). Din succinta prezentare a unora din principalele forme de firme private rezult c ele asigur exercitarea de facto a prerogativelor eseniale ale proprietii private - de posesiune, dispoziiune, de folosin i uzufruct - care se afl la sorgintea viabilitii economice a acestora. Aa se explic istoria milenar a firmelor private i rolul crescnd pe care acestea l au n dezvoltarea economic a omenirii. Firmele sau ntreprinderile de stat constituie o alt categorie important de uniti economice care au nregistrat o mare amploare n acest secol, ce au drept trstur definitorie posedarea ntregului lor patrimoniu de ctre statul pe teritoriul cruia se afl. nfiinarea i funcionarea firmelor de stat depind n exclusivitate de voina factorilor decizionali etatici, potrivit reglementrilor existente n fiecare ar. Practic, s-au nregistrat dou tipuri de ntreprinderi de stat, n funcie de natura factorilor politici i ideologici predominani n statele respective. Firmele de stat de tip socialist, cele existente n rile conduse de partide comuniste, sunt caracterizate printr-o puternic centralizare a deciziilor n afara lor, la organele de management macroeconomic, fundamentarea ntregii activiti pe planificare macro i microeconomic, transformat adesea ntr-un scop n sine, folosirea insuficient i necorespunztoare a prghiilor economice, puternice fenomene de birocratism etc. ntreprinderile de stat de tip capitalist sau firme publice sunt cele utilizate n rile dezvoltate economic, precum i n celelalte ri nesocialiste. Specific lor este i o pronunat autonomie, cu toate c statul este proprietarul lor (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). n ultimele decenii au aprut i mariaje ntre ntreprinderile de stat i private, sub form de firme mixte (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). n ceea ce privete particularitile manageriale care, n opinia noastr, sunt decisive n obinerea de performane economice ridicate, semnalm cteva aspecte. Tabelul nr. 3 vizeaz, cu prioritate, societile comerciale, respectiv regiile i societile comerciale cu capital majoritar sau integral de stat.

Tabelul nr. 3 Particulariti manageriale ale firmelor romneti Nr. crt. 0 1 2 3 4 5 Elementul de difereniere Tipuri de firme Societi Societi comerciale comerciale cu capital majoritar private de stat i regii 2 3 - privat - de stat - mi x t a - ridicat - ridicat - medie sau sczut - ridicat - rigide, puternic centralizate

1 Forma de proprietate

6 7

Gradul de intervenie statului Autonomia decizional - ridicat Autonomia operaional - ridicat Structuri organizatorice i fl ex i bi l e, sisteme informaionale d i n a mi c e , efi ci en te, d es cen t ra li zat e Instrumentar managerial - extrem de variat Utilizarea prghiilor - predominant economico-financiare ca instrumente manageriale

- limitat - predominant instrumente administrative ca

Societi comerciale

b) n Romnia, potrivit prevederilor legislaiei, firmele se divid n dou categorii principale: - regii; - societi comerciale. Regiile se organizeaz i funcioneaz n principal n ramurile strategice ale economiei naionale - industria de armament, energetic, exploatarea minelor i a gazelor naturale, pot i transporturi feroviare. nfiinarea regiilor este decis de Guvernul Romniei, pentru firmele de interes naional, i de organele judeene i municipale pentru cele de interes local, n ramurile i domeniile expres statuate prin lege (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundamentele managementului organizaiei, capitolul 2). Cea mai mare parte a ntreprinderilor de stat s-a transformat n societi comerciale. Cea mai mare parte a agenilor economici i desfoar activitile economice tot prin firme comerciale. Acestea se nfiineaz n

D up o pi ni a noa st r , den um i r ea de s o c i e tat e c om e r c ial pr el uat d in l egi s l a i a i t er m i no l ogi a r om n eas c d in per i o ada a nt eb e li c e st e n ei ns pi r a t . n dec ur s ul j u m t i i d e s ec ol c e a t r ec ut d e a tu nc i , t i i n a i pr ac tic a ec on om i c d i n ri l e de zvo lt at e au e vol ua t, n c vas i to tal i t at ea ri l or , i nc l usi v n ce l e d e l im b fr a nc ez , r en un n du- s e l a ter m enu l de s oc i et at e c o m e r c i a l . O a t a r e e vo l u i e s e e x p l i c p r i n f a p t u l c t e r m e n u l d e s o c i e t a t e c o m e r c i a l s u g e r e a z d oar o di m en si u ne a ac ti vi t i i fi r m e i - c e a com er c i al . T o cm ai d e ac eea , n l i te r atu r a de s pec i al i t at e i n p r a c t i c a e c o n o m i c d i n r i l e d e z vo l t a t e s e f o l o s e s c p r e d o m i n a n t t e r m e n i i d e f i r m ( f i r m ) , nt r epr i n der e ( entr e pr i s e) s au c om pa ni e ( c ompa n y) , c u o s f er de c upri n dere i s u ger a r e se ns i bi l mai larg, corespunztoare realitilor economice.

Microfirme, firme mici, firme mijlocii i firme mari

Specificitatea managerial a diferitelor tipuri de firme

vederea efecturii de acte economice, fiind persoane juridice i mbrcnd urmtoarele forme: - societate n nume colectiv, ale crei obligaii sociale sunt garantate cu patrimoniul social i cu rspunderea nelimitat i solidar a tuturor asociailor; - societate n comandit simpl, ale crei obligaii sociale sunt garantate cu patrimoniul social i cu rspunderea nelimitat i solidar a asociailor comanditai; comanditarii rspund numai pn la concurena aportului lor; - societate n comandit pe aciuni, al crei capital social este mprit n aciuni, iar obligaiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social i cu rspunderea nelimitat i solidar a asociailor comanditai; comanditarii sunt obligai numai la plata aciunilor lor; - societate pe aciuni, ale crei obligaii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; acionarii sunt obligai numai la plata aciunilor lor; - societate cu rspundere limitat, ale crei obligaii sunt garantate cu patrimoniul social; asociaii sunt obligai numai la plata prilor sociale. (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundamentele managementului organizaiei, capitolul 2). i obligaiile membrilor fondatori, ale administratorilor etc. c) O alt clasificare, din ce n ce mai mult luat n considerare, are la baz criteriul mrimea firmei. Dei se pot utiliza numeroi parametri pentru a exprima dimensiunea unei organizaii mai mult sau mai puin sofisticate, cel mai frecvent folosit este numrul de salariai. Avantajele sale rezid n uurina obinerii informaiilor necesare i comparabilitatea sa - nefiind afectat de conversia i dinamica unitilor monetare implicate - indiferent de ar sau ramur implicate. n funcie de acest criteriu n Romnia - ca i n Uniunea European de altfel - firmele se clasific n 4 categorii de firme: - microntreprinderi cu 1-9 salariai, - ntreprinderi mici cu 10-49 salariai, - ntreprinderi mijlocii cu 50-249 de salariai - ntreprinderi mari cu peste 250 de salariai. n unele ri se utilizeaz i categorii de firme foarte mari ncepnd de la 1000 sau 2000 de salariai (prezentarea coninutului, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). Managementul fiecrui tip de societate comercial prezint apreciabile elemente specifice referitoare att la organismele manageriale, ct i la organizarea i desfurarea activitii lor. Astfel, n managementul societii cu nume colectiv, rolul decisiv l au administratorul sau administratorii desemnai de asociai. Societile n comandit simpl ncredineaz conducerea unuia sau mai multor asociai comanditai. Societile pe aciuni n cele dou variante - n comandit i pe aciuni - posed un mecanism de management sensibil mai complex. Se organizeaz adunri generale ordinare i extraordinare ale acionarilor care adopt principalele decizii privind existena, dezvoltarea i ncheierea activitii lor, cum ar fi: aprobarea bilanului, alegerea administratorilor i cenzorilor, stabilirea bugetului de venituri i cheltuieli, prelungirea duratei societii, mrirea capitalului, fuziunea cu alte societi, emisiunea de obligaii, alegerea membrilor consiliului de administraie etc. n conducerea tactic i curent a activitilor, rolul decisiv l au administratorii i consiliul de administraie. Pentru ei se precizeaz detaliat competenele i

Cele 5 forme de societate comer cial sunt valabile i pentru firmele particulare.

Firme naionale, mixte, internaionale, multinaionale i transanionale

Firme extractive i prelucrtoare

Importana firmelor

responsabilitile ce le revin. Un alt element cu un rol major n managementul i funcionarea societilor pe aciuni l reprezint cenzorii, alei de adunarea constitutiv, a cror menire rezid n supravegherea gestiunii unitii, verificarea bilanului i a contului de profituri i pierderi. n cazul ultimului tip - societatea cu rspundere limitat - principalul organ decizional l reprezint adunarea general a asociailor. Managementul curent se asigur de ctre administratorii desemnai de adunare, iar supravegherea din punct de vedere economic este realizat de cenzori. d. Un alt criteriu de clasificare utilizat pe scar din ce n ce mai larg n ultimele decenii este apartenena naional a firmei. n funcie de acest criteriu, delimitm ntreprinderi: - naionale, a cror caracteristic esenial rezid n faptul c totalitatea bunurilor pe care le posed se afl integral n proprietatea unei persoane fizice sau juridice din statul respectiv; - mixte, cu participarea capitalului autohton i a capitalului dintr-o alt ar, firma putnd funciona pe teritoriul Romniei sau pe teritoriul altui stat (jointventure). - internaionale, n care capitalul aparine unor proprietari din ara de origine unde se afl activele i pasivele. Veniturile i rezultatele se obin n mare parte n ara de origine i n parte, n strintate (prin exporturi). Managerii aparin, n majoritatea cazurilor, rii de origine. - multinaionale: capitalul aparine acionarilor din mai multe ri, cu o predominan a acionarilor din ara de origine; sediul n 1-2 ri; activele i pasivele sunt rspndite; veniturile i profitul sunt obinute pe teritoriul mai multor state; managerii pot fi de diferite naionaliti. - transanionale: capitalul aparine n mod predominant acionarilor din 23 ri; sediul n 1-2 ri; veniturile i profitul se obin pe teritoriul mai multor state; managerii au naionaliti diferite; conducerea este exercitat de echipe multinaionale; exportul de capital este activitate specific lor. ncadrarea unei ntreprinderi n una din categoriile enunate se reflect n particulariti ale managementului pe multiple planuri: modul de constituire a firmelor i conducerii acestora, interesele pe care le reprezint cu prioritate managementul, amploarea sferei decizionale n elaborarea strategiilor i politicilor lor de dezvoltare, segmentul de pia avut n vedere cu prioritate de firm, modalitile organizatorice utilizate cu precdere, concepia i cile principale de motivare a personalului pentru realizarea obiectivelor stabilite, principalele tipuri de control uzitate n procesele de management, nivelul i varietatea sistemelor i metodelor de management folosite .a. e. n funcie de caracterul obiectului muncii utilizat, firmele se mpart n extractive i prelucrtoare. Primele se ocup cu extracia obiectelor muncii din natur (carbonifere, petrolifere etc.), iar celelalte cu transformarea materiilor prime n produse finite. Firmele industriale extractive se caracterizeaz printr-o dependen pronunat de factorii naturali, ndeosebi la nivelul activitilor de producie, ceea ce se reflect n criterii economice specifice de evaluare a lor, n variabile i restricii suplimentare de considerat n procesul de management. Indiferent de categorie, ntreprinderile sau firmele constituie cadrul juridic i de management pentru desfurarea celei mai mari pri din activitile economico-sociale din cadrul fiecrei ri. Avnd n vedere c n cadrul lor se produce cea mai mare parte a venitului naional i c ele asigur

locuri de munc pentru majoritatea populaiei, este ndreptit teza c firma, ntreprinderea reprezint celula economic de baz a fiecrei societi. De aici importana deosebit a managementului i funcionrii profitabile nu numai pentru cei care-i desfoar munca n cadrul firmelor, dar i pentru ntreaga populaie a fiecrei ri, pentru viitorul su economic i politic i locul deinut n comunitatea internaional. 2 . 4 . n t reprin zt o ru l i f irma 2.4.1. Definirea i importana ntreprinztorilor nfiinarea de firme reprezint actualmente unul din procesele economice cele mai importante ce condiioneaz funcionalitatea i dezvoltarea fiecrei economii naionale. Experii, indiferent de apartenena politic, sunt astzi convini c sntatea economiei unei ri depinde n mare msur de numrul ntreprinderilor nou create n fiecare an. n Frana, n urm cu civa ani, se anuna ca o msur de lupt contra omajului crearea a peste zece mii de ntreprinderi. De altfel, n ultima perioad n rile dezvoltate se constat o multiplicare a iniiativelor n favoarea crerii de noi ntreprinderi i a ncurajrii ntreprinztorilor. n orice economie, ntreprinztorul este factorul cu pondere decisiv Caracteristicile n crearea firmelor. De aceea, este esenial descifrarea conceptului de ntreprinztorului ntreprinztor.n remedierea acestei situaii, un punct de plecare l constituie nelegerea noiunii de ntreprinztor i a aciunii sale practice. Dup cum arat cunoscutul specialist canadian, Jean Marie Toulouse11, ntreprinztorul este o persoan care creeaz o nou ntreprindere. Din analiza acestei definiii se desprind caracteristicile de baz ale acestui personaj central al economiei de pia. Un ntreprinztor reprezint n primul rnd un realizator de lucruri noi, un creator de activiti n opoziie cu managerul clasic, care se ocup de dirijarea i funcionarea ntreprinderilor existente. Mai concret, ntreprinztorul este nzestrat cu abilitatea de a percepe perspectivele economice i sociale noi i a realizrii pe aceast baz de lucruri noi sau a efecturii activitilor anterioare ntr-un mod diferit, inovnd deci. Celebrul economist J.A. Schumpeter subliniaz c o persoan devine ntreprinztor numai cnd realmente efectueaz o nou combinaie economic. ntreprinztorii sunt persoane cu reacii rapide n dublu sens. De regul, ei se lanseaz n realizarea de aciuni economice inovative la o vrst fraged, adesea neavnd rbdare s-i termine studiile sau plecnd din cadrul familiei. Totodat, ei percep rapid i precoce posibilitile unui produs sau unei piee pe care le valorific prin iniierea, crearea i/sau dezvoltarea de ntreprinderi economice. Pentru a putea s le realizeze ntreprinztorul dispune de puterea de a surmonta rezistena pe care mediul social o opune ntotdeauna schimbrii i agenilor si, ntr-o msur mai mare sau mai mic. ntreprinztorul este o persoan caracterizat printr-un grad mare de implicare n activitatea de introducere a noului sau de inovare a existentului. Aceasta se explic prin atitudinea sa fa de risc. Elemente suplimentare vezi n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2.

Importana nfiinrii firmelor

Definiia ntreprinztorului

Motivarea pentru aciune a ntreprinztorilor rezid din insatisfaciile acestora. Pot fi insatisfacii materiale, ce decurg din faptul c, aa cum se exprim foarte plastic profesorii americani Collins i Moore pentru ei iarba cea mai verde se afl ntotdeauna puin mai n faa lor. De unde motivarea pentru a face ceva n vederea obinerii sale, cu ctigul aferent. n al doilea rnd, ntreprinztorii sunt motivai de insatisfaciile morale, generate de statutul deinut n societate. Poziia social nu-i mulumete, resimind o profund necesitate de autorealizare, de a obine rezultatul care s-i propulseze n ochii celor din jur i s le confere un statut social superior. O alt trstur definitorie pentru ntreprinztor este finalizarea eforturilor i implicrii sale prin nfiinarea unei firme. Aceasta reprezint un tip social de organizaie bazat pe diviziunea muncii i pe capital, utiliznd anumite fore de producie, n vederea maximizrii profiturilor. ntreprinderea are o structur organizatoric specific, subordonat utilizrii cu eficacitate ct mai ridicat a mijloacelor economice - pre, salariu, credit etc. - n cadrul unui sistem de management centrat pe profit.

Concluzionnd, ntreprinztorul poate fi definit ca o persoan care iniieaz sau dezvolt o afacere, prin care se deruleaz activiti noi, implicndu-se nemijlocit, n mod intens, n vederea obinerii de profit. Rapiditatea i profitabilitatea trecerii Romniei la economia de pia depind ntr-o msur apreciabil de numrul i calitatea ntreprinztorilor si. Obinerea abundenei de produse i servicii de calitate ridicat nu este posibil fr aciunea a mii, a zeci de mii de ntreprinztori. Graie aciunii lor se pot pune n valoare numeroase resurse materiale i financiare nefolosite sau insuficient utilizate (construcii, utilaje, materii prime etc.) i se pot crea sute de mii de locuri de munc. Transformarea miilor de uniti economice de stat falimentare sau cu o competitivitate redus n veritabile ntreprinderi, furnizoare de produse multe, bune i la preuri accesibile nu este posibil fr ntreprinztori. n rile occidentale a aprut o ntreag literatur consacrat n principal analizei spiritului de ntreprinztor care n S.U.A. se cunoate sub denumirea entrepreneurship.

Definiie a spiritului de ntreprinztor

Prin s p irit d e n t rep rin zt o r d es em n m ca p a ci ta t ea p e ca r e o p o s ed a nu m it e p er s o a n e d e a cr ea a n u m i t e a ct iv i t i e c o n o m i c e n o i , p e b az a u n u i ef o rt i i m p li c a re p er s o n a l in t e n s , as u mn d u - i ri s cu ri mu l t ip l e, d ep in d a d v er s it il e m ed i u lu i i o b in nd n f in a l p ro fit u l. Profesorul Albert Shapero a dezvoltat un concept al procesului de creare a ntreprinderii, evideniind diferitele variabile a cror interaciune conduce un individ s devin ntreprinztor. El arat c apariia unei ntreprinderi este rezultatul unui proces care depinde de locul, momentul, climatul economic i social, de natura sectorului de activitate i de persoanele care vizeaz aceast creare. Dup Marie Toulouse, procesul de transformare a

unei persoane ntr-un ntreprinztor potenial este influenat de patru variabile (vezi figura nr. 5): - variabila de situaie; - variabila psihologic; - variabila sociologic; - variabila economic. (prezentarea coninutului lor, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2).

Axa valorilor Ideologie individual Axa aciunii Dezvoltare ntreprinztor Cercettor

Specialist Axa implicrii Risc personal mic

Investitor Axa implicrii Risc personal mare

Activist

Profet Manager

Axa aciunii Funcionare

Funcionar Ideologie colectivist Axa valorilor

Fig. nr. 5. Schema abordrii traixiale n lucrarea elaborat de H.H.Stevenson i D.E. Gumpert se prezint urmtoarea matrice a oportunitii manageriale:

Matricea oportunitii manageriale


DA Autopercepia puterii i abilitii n realizarea obiectivelor NU

DA ntreprinztor

NU Manager satisfctor

ntreprinztor potenial frustrat

Funcionar birocratic

F i g . 6 . M a t r i c e a o p o r t u n i t i i ma n a g e r i a l e Pentru muli oameni, visul de a deveni patron i de a ctiga muli bani este suficient pentru a-i stimula n a deveni ntreprinztori. Dar lipsa de capital, riscul caracteristic oricrei afaceri poate s inhibe multe persoane. De aceea este necesar o stimulare a spiritului ntreprinztor. Or, societatea poate s stimuleze sau s inhibe dezvoltarea spiritului ntreprinztor. Politica guvernamental, sistemul bancar precum i instituiile de nvmnt pot crea condiii favorabile pentru ntreprinztori prin dezvoltarea diferitelor oportuniti i favorizarea manifestrii variabilelor de care depinde transformarea unor persoane n ntreprinztori. 2.4.2. Caracteristici ale ntreprinztorului romn Pentru a avea o imagine mai exact asupra ntreprinztorilor romni cu rol major n crearea i dezvoltarea economiei de pia n Romnia - n continuare prezentm succint rezultatele primei investigaii de amploare realizate la noi. n ceea ce privete tipologia ntreprinztorilor romni, principalele criterii de clasificare luate n considerare au avut n vedere vrsta, sexul, pregtirea i starea civil. Vrsta a permis delimitarea mai multor categorii: tineri (pn n 30 de ani), persoane mature (31-50 ani) i persoane de peste 50 de ani. Dominant este cea de-a doua categorie, urmat de ntreprinztorii tineri, aceast din ultim grupare reprezentnd un at semnificativ, date fiind optimismul, ncrederea n sine, curajul, iniiativa, creativitatea i dinamismul, receptivitatea la modificrile contextuale profunde produse n mediul ambiant, naional i internaional. Cel de-al doilea criteriu, sexul, evideniaz preponderena ntreprinztorilor brbai, situaie justificat de dificultatea acestui demers, solicitrile temporale deosebite i eforturile fizice i politice, implicate. Din punct de vedere al pregtirii, este de semnalat ponderea ridicat a ntreprinztorilor cu studii superioare i postuniversitare, ceea ce reprezint o important premis pentru asigurarea succesului economic i managerial al firmelor create. Din acetia, se detaeaz numrul ridicat al
Rez ul t at el e unei anc hete real iz at e cu ajut o rul st uden i lor f ac ult i i de m a n a g e m e n t d i n A S E B u c u r e t i i c oo r d o n a t d e p r o f . d r . O . N i c o l e s c u . A n c h e t a a c upri ns 421 de nt repri nzt ori .

Sex Nivel studii

Stare civil

Domenii

Familia

Vrsta firmelor

Structura capitalului

persoanelor cu pregtire tehnic superioar - justificat, n bun msur, prin natura mai pragmatic a pregtirii, prin experiena managerial anterioar i chiar prin lipsa de perspectiv a unora dintre acetia n contextul restructurrii masive a industriei - ale cror iniiative se caracterizeaz, n majoritatea cazurilor, n domeniul comercial. i urmeaz economitii capabili, prin pregtirea de baz, s valorifice mai bine instrumentele specifice activitilor intreprenoriale. Numrul i ponderea mai reduse comparativ cu inginerii a acestei categorii pe piaa forei de munc se justific i prin existentul numeric de aproximativ 9 ori mai mic dect cel al inginerilor. n sfrit, starea civil difereniaz ntreprinztorii n cstorii i necstorii, ultima categorie se coreleaz cu ponderea tinerilor de pn n 30 de ani. Un alt aspect relevant al caracterizrii ntreprinztorilor romni l constituie experiena acestora, att n activitatea profesional, ct i n afaceri. De aici i legturile ce se pot realiza ntre domeniul anterior actualelor afaceri i cel prezent, precum i ntre experiena ntreprinztorilor coroborat cu grupa de vrsta n care se ncadreaz (prezentarea coninutului lor, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundamentele managementului organizaiei, capitolul 2). Domeniul actual al afacerilor evideniaz, pe primul plan, comerul, abordat n exclusivitate sau n combinaie cu alte domenii, situaie explicat mai ales prin capitalurile mici de pornire, complexitatea mai redus i, implicit, profiturile mai mari ce se obin n intervale de timp scurte. Urmeaz n ordine, serviciile i industria, construciile i transporturile, ale cror ponderi sunt departe de ceea ce se dorete. Interesant este i analiza numrului de membri de familie ce lucreaz n cadrul firmei cu norm ntreag sau parial; firmele cu un singur membru de familie angajat sunt majoritatea, ele fiind urmate de firmele cu doi angajai din aceeai familie. De regul, astfel de situaii sunt justificate de faptul c principalii investitori coincid cu persoana sau persoanele ntreprinztoare localizate la nivelul unei familii, gradul ridicat de implicare a membrilor familiei ntreprinztorului n cadrul activitilor firmei este rezultatul att al prestrii unor activiti concordante cu nivelul de pregtire al acestora i pltit superior comparativ cu firmele de stat, ct i evitrii angajrii i salarizrii unor tere persoane. Un alt aspect semnificativ pentru starea actual a ntreprinztorilor romni l reprezint vrsta i tipul firmelor. Cum este de ateptat, ponderea majoritar o dein firmele create n primii 5 ani dup Revoluia din 1989; din acestea, peste 90% sunt organizate ca societi cu rspundere limitat. Diminuarea ponderii firmelor nfiinate n ultimii ani este explicat, pe de o parte, prin intensificarea concurenei n comer i industrie i, implicit, diminuarea atractivitii pentru ntreprinztori, iar pe de alt parte, prin procesul de acumulare a capitalului - premis financiar fundamental pentru nfiinarea de firme industriale ce necesit un capital superior. Referitor la capital i proprietarii firmelor semnalm faptul c n aproape jumtate din firmele investigate unul dintre ntreprinztori deine peste 3/4 din capitalul social, situaie justificat de penuria de capital i de dimensiunea sczut a acestor firme. n acelai context evideniem i situaia managerial a ntreprinztorilor, n sensul c majoritatea acestora, se afl i ntr-o ipostaz managerial. Separarea managementului de proprietate - pe care

Buget de timp

Motivaiile ntreprinztorilor

P.Drucker3 a nominalizat-o ca una din tendinele definitorii ale sfritului de secol XIX i nceputului secolului XX - este mai puin realizat la firmele romneti nfiinate dup 1990, influenndu-se, astfel, apreciabil rezultatele economico- financiare. O atare situaie se reflect i n volumul i structura bugetului de timp al ntreprinztorilor. Faptul c bugetul acestora depete, n foarte multe cazuri, 40, chiar 60 de ore sptmnal explic, n bun msur, rezultatele economice superioare ale firmelor particulare comparativ cu cele de stat, motivarea puternic a ntreprinztorilor pentru efort i rezultate. Cea mai ridicat cot a bugetelor de timp o au firmele din sfera comerului i a serviciilor, explicat prin natura deosebit a acestor domenii. n pofida elementelor prezentate, se constat c firmele nfiinate n aceti ultimi 4 ani au caracteristicile ntreprinderilor mici i foarte mici, situaie ilustrat att de cifra de afaceri nregistrat, ct i de numrul de salariai. Explicaiile principale rezid n: - capital propriu redus; - acces dificil la credite; - volum mic de activitate al firmelor; - spaiu restrns de desfurare a activitilor; - condiii contextuale complexe i dificile ce mpiedic dezvoltarea rapid a acestora. Pe baza acestor aspecte considerm necesar punctarea, fie ea i succint, a principalelor motivaii care au determinat ntreprinztorii actuali s-i asume riscurile ntemeierii de ntreprinderi mici i mijlocii private n Romnia. ntr-o astfel de list se includ urmtoarele categorii: a) dezvoltarea i aplicarea unei idei privind un produs sau o afacere - motivaie ce decurge din faptul c locurile de munc anterioare, la ntreprinderi sau instituii de stat, nu le ofereau posibilitatea de manifestare a iniiativei, de concretizare a unei idei economice etc. b) munca cu oamenii selectai, justificat att de rolul deosebit al factorului uman, al climatului organizaional n care acesta se desfoar, ct i de calitatea sa, abordat prin prisma cunotinelor, calitilor i aptitudinilor posedate de persoanele cu care se lucreaz. c) sigurana personal i a familiei, motivaie desprins din incertitudinile actualei perioade de tranziie, din modul n care sunt resimite nesigurana i riscul de ctre populaie. d) realizarea personal - statutul de ntreprinztor oferind sentimentul esenial i motivant pentru fiecare individ de a se realiza n cadrul firmei proprii. e) obinerea de ctiguri mai mari, plasat n aceast poziie i nu pe alta frunta deoarece muli ntreprinztori consider coninutul activitii, mediul n care lucreaz i rezultatele pe planul statutului propriu i al familiei la fel sau chiar mai importante dect ctigurile bneti nemijlocite. f) alte motivaii: - dorina de a avea o mai mare flexibilitate n viaa personal i familial; (elemente suplimentare n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2).

Direcii de aciune

Toate aceste motivaii dimensioneaz ct se poate de convingtor statutul ntreprinztorului romn ntr-un context economic, social i politic destul de complex, dat de tranziia la economia de pia. Pentru ameliorarea acestuia i conturarea unor trsturi definitorii ale comportamentului ntreprenorial au fost schiate cteva direcii de aciune, prezentate succint n continuare: a) asigurarea primordialitii aciunilor comerciale prin: - adugarea unui nou produs sau serviciu; - vnzarea pe o nou pia; - extinderea canalelor de distribuie; - extinderea activitilor promoionale i de reclam; - cercetarea de noi piee; b) nzestrarea tehnic i informatizarea activitilor firmelor, concretizat n: - nlocuirea actualelor echipamente de producie; - achiziionarea de echipamente noi; - computerizarea operaiunilor curente; - dezvoltarea sistemului computerizat; - adugarea unor noi spaii de lucru c) asigurarea de resurse umane cu potenial ridicat, att prin angajarea de specialiti, ct i prin instruirea suplimentar a salariailor existeni. 2.4.3. Privire general asupra situaiei ntreprinderilor mici i mijlocii n Uniunea European n Uniunea European de delimiteaz ca de altfel i n Romnia n prezent 3 categorii de IMM-uri: - microntreprinderi cu 1-9 salariai - ntreprinderi mici cu 10-49 salariai - ntreprinderi mijlocii cu 50-499 salariai. Aa cum rezult i din informaiile cuprinse n tabelul nr. 14 n cele 15 ri ale Pieei Comune existau 19.370.000 de IMM-uri ceea ce reprezint 99,9% din totalul firmelor din Piaa Comun. Din cele 19.370.000 IMM-uri, 18.040.000 erau microntreprinderi. Pentru a avea un tablou complet asupra situaiei firmelor n Piaa Comun menionm c numrul total al ntreprinderilor mari, cu peste 250 salariai, erau de 38.000. (elemente suplimentare, n O. Nicolescu, I. Verboncu, Fundametele managementului organizaiei, capitolul 2). Tabelul 14. Statistic sintetic privind situaia IMM-urilor n Europa Total Nr. Indicatori Grupe de Microntreprin- ntreprin- ntreprinderi crt. ri ntreprinderi deri mici deri mari mijlocii 19.370 38 160 1.130 18.040 1 Numr de UE Alte ri ntreprin425 deri din 2 480 45 10 Europa*) 18.465 Total 40 170 1.175 19.850

Categorii de IMM-uri

38.360 de UE Fora munc Alte ri din Europa 970 utilizat ( mi i ) Mrimea medie a unei firme, ca numr de persoane Cifra de afaceri medie pe o ntreprindere (mil. ECU) Valoarea adugat pe persoan ocupat (1000 ECU) Procentul costurilor muncii n valoarea adugat Total 39.330 UE 2 Alte ri din Europa 2 Total UE 2 0,2

21.320 820 22.140 20 20 20 3 3 3 50 50 50 53 60 53

14.870 770 15.640 90 0 90 23 16 23 95 60 90 43 52 43

38.680 113.230 1.190 3.740 39.860 116.970 1.010 6 780 1.000 215 135 215 45 55 45 38 53 39 8 6 0,5 0,8 0,5 60 65 60 42 50 42

Alte ri 0,3 din Europa Total 0,2 UE 30

Alte ri 45 din Europa 30 Total UE 40

Alte ri 36 din Europa 40 Total

Concluzia care se desprinde este n esen una singur: n contextul evoluiilor economice complexe, ale fenomenelor de stagnare sau chiar al crizei economice din ultimii ani, ntreprinderile mici se comport mult mai bine dect cele mari sau mijlocii. Mai mult, singura categorie de ntreprinderi din Uniunea European, care n ultimii doi ani a reuit s creasc, att ca numr de uniti, ct i ca for de munc ocupat i ca volum de vnzri, a fost mica ntreprindere. Explicaia rezid n creativitatea, mobilitatea i flexibilitatea foarte ridicate, ce asigur premise superioare manifestrii spiritului de ntreprinztor. 4 . R E ZU M A T U L C A P I T O L U L U I n t r u c t a m a n u a l u l v i r t u a l c o n s t i t u i e o p r e z e n t a r e r e z u ma t i v a cu r s u lu i s cri s , n u mai es t e ni ci n ev oi e i n ic i p os i b i l s f a ce m r e z u ma t l a r e z u ma t . 5. CUVI NTE CHEIE Mediul ambiant al organizaiei Factori de influen ai mediului ambiant

Factorii economici Piaa Factorii de management Principalii factori tehnici i tehnologici Factorii demografici Principalii factori socio-culturali Factorii politici Factori ecologici Factorii juridici Comportament organizaional Economia de pia Sistem de protecie social a populaiei Descentralizarea sistemului de management al economiei naionale Strategie de reform economic Liberalizarea utilizrii prghiilor economice Privatizarea Capitalul strin Sistemul fiscal Sistemul vamal Pia a capitalurilor Piaa muncii Managementul profesionist Organizaie Sistem Clasificarea firmelor Firme private Societi comerciale Regie naional ntreprinztor Spirit intreprenorial Manager Principalele caracteristici ale ntreprinztorilor romni Firm privat Firm de stat Firm familial Firm mixt Microntreprindere ntreprindere mic ntreprindere mijlocie ntreprindere mare Eficien 6. BIBLIOGRAFI E 6 . 1 . Bib l io g ra f i e o b l ig a to ri e 1 . O . N i c o l e s c u , I . V e r b o n c u , F u n d a m e n t e l e ma n a g e m e n t u l u i o r g a n i z a i e i , E d i t u r a T r i b u n a E c o n o mi c , B u c u r e t i , 2 0 0 2 , capitolu l 2

6 .2 . Bi b li o g ra fi e s u p l im en ta r 1. Gh. Crstea, Fl. Prvu, Economia i gestiunea ntreprinderilor, Editura Economic, Bucureti, 1999 2. V. Dan (coord.), Restructurarea organizrii i conducerii firmei, Editura Economic, Bucureti, 1993 3. P. Drucker, Inovaia i sistemul intreprenorial, Editura BNR, Bucureti, 1993 4. O. Nicolescu, Managementul ntreprinderilor mici i mijlocii, Editura Economic, Bucureti, 2001 5. O. Nicolescu (cord.), Sisteme, metode i tehnici manageriale, Editura Economic, Bucureti, 1998 6. O. Nicolescu, I. Verboncu, Management, Editura Economic, Bucureti, 2000 7. C. Russu, Management, Editura Expert, Bucureti, 1993 8. A. Shapero, Entrepreneurship and Economic Development, Proceedings of NEED, Summer, 1979 9. I. Stncioi, Gh. Militaru, Management. Elemente fundamentale, Editura Teora, Bucureti, 1999 10. H.H. Stevenson,, D.E. Gumpert, The Heart of Entrepreneurship, in Harvard Business Review, nr.2, 1985 11. J.M. Toulouse, Dfinition de lentrepreneurship, in Lentrepreneurship in Quebec, Fidedes, Montreal, 1997 12. I. Verboncu, Manageri i management, Editura Economic, Bucureti, 2000 13. T. Zorlenan, E. Burdu, Gh. Cprrescu, Managementul organizaiei, Editura Economic, Bucureti, 1998 14. x x x The European Observatory for SMEs, Sixth Report, European Communities, Bruxelles, 2000 7. NTREBRI RECAPITULATIVE 1. n ce const necesitatea abordrii corelative a organizaiei i mediul su ambiant? 2. Definii mediul ambiant. 3. Care sunt factorii mediului ambiant ce influeneaz organizaia? 4. Definii i caracterizai factorii economici i influena lor asupra firmei. 5. n ce constau factorii de management i cum influeneaz ei organizaia? 6. Definii i caracterizai factorii tehnici i tehnologici i influena lor asupra firmei. 7. Care sunt factorii demografici i cum influeneaz ei firma? 8. n ce constau factorii socio-culturali i cum influeneaz ei firma? 9. Care sunt factorii politici i cum influeneaz ei firma? 10. Definii factorii naturali i punctai influena lor asupra firmei. 11. n ce constau factorii juridici i cum influeneaz ei firma? 12. Care sunt tipurile de comportamente ale organizaiei fa de mediu?

13. Enumerai trsturile definitorii ale economiei de pia. 14. Definii economia de pia. 15. Indicai care sunt principalele mutaii prin care se realizeaz economia de pia. 16. Caracterizai fiecare mutaie contextual spre economia de pia. 17. Definii organizaia. 18. Prezentai coninutul celor 2 concepii privind relaia firm/economie naional. 19. Definii firma sau ntreprinderea. 20. Enumerai i comentai componentele ntreprinderii sau firmei. 21. Reliefai i caracterizai trsturile firmei ca sistem. 22. Prezentai coninutul tipoligiei firmelor n funcie de forma de proprietate. 23. Care sunt particularitile manageriale ale firmelor romneti n funcie de forma de proprietate? 24. n ce const clasificarea firmelor n funcie de reglementarea lor juridic? 25. Enumerai i caracterizai categoriile de firme clasificate dup mrimea lor. 26. Care sunt categoriile de firme i caracteristicile acestora n funcie de apartenena naional? 27. Enumerai care sunt principalele caracteristici ale ntreprinztorilor. 28. Definii ntreprinztorul. 29. Ce se nelege prin spirit intreprenorial? 30. n ce const abordarea triaxial a lui J.M. Toulouse? 31. Enumerai i comentai principalele caracteristici ale ntreprinztorilor romni 32. Care sunt principalele motivaii ale ntreprinztorilor romni? 33. Caracterizai succint situaia IMM-urilor din Uniunea European.