Sunteți pe pagina 1din 28

HEMOGRAMA ÎN PRACTICA

MEDICALĂ
• Hemograma= baterie de teste -numărarea,
măsurarea şi clasificarea cel. sanguine.
• Primul loc pe lista iniţială de investigaţie a
oricărui pacient.
• Tabloul sanguin reflectă fidel o serie de boli
hematologice şi nonhematologice.
• Metode de analiză cel sang: manuale,
automate.
• Recoltarea probei de sânge:
• Date: vârsta, sex, medicaţie, afecţiuni
• Poziţie: adulţi- şezând pe scaun cu spătar
copii- decubit dorsal pe canapea
• Personal: mănuşi de cauciuc
• Recoltarea: adulţi: plica cotului-K2 EDTA
• Ideal sistem închis- vacuteinere
• Recoltare copii+adulţi- sânge capilar: adulţi
pulpa deg inelar, mijlociu; copii suprafaţa
plantară a călcâiului.
• Analiza manuală a celulelor sanguine:
recoltarea săngelui în pipete speciale
(pentru er, l, tr) şi numărarea în camere de
numărat. (hemocitometre)
• Camera pentru L, Tr: Burker-Turck
• Eroare: +/-16%(L), +/- 11-30%(Er),
• +/-22(tr).
• Analiza automată a celulelor sanguine
• Principiu: celulele sanguine suspendate în
soluţie de diluţie sunt aspirate într-un tub
printr-o mică apertură. Trecerea celulei prin
apertură –creşterea impedanţei (rezistenţa)
circuitului electric (Coulter).
• Alte analizoare.absorbţia şi dispersia
luminii, conţinutul enzimatic celular.
• Citometru în flux: fascicul laser cu
dispersarea luminii- informaţii despere
mărimea + granularitatea celulei.
• Hemograma = numărători+ ex. FSP
PARAMETRI
HEMATOLOGICI
• WBC RBC PLT
• NEUT% HGB PDW
• LYMPH% HCT MPV
• MONO% MCV PCT
• EO% MCH P-LCR
• BASO% MCHC
• NEUT# RDW
• LYMPH# RET%
• EO# RET#
• BASO#
• Avantajele analizei automate faţă de analiza
manuală:
• 1. Timp de analiză a unei probe ~1 minut
• 2. Eroarea metodei de determinare : scade
• 3. Reducerea volumului de muncă al
personalului din laboratorul de hematologie
Valorile normale
Număr eritrocite (x1012/l) 4,5-6 (B), 4-5 (F)
Hb (xg/dl) 15±2 (B), 13 ±2 (F)
Ht (%) 46(42-50)(B); 40 (36-45)(F)
VEM (fl) 80-94
HEM (pg) 25-33
CHEM (g/100) 32-36
RDW 11,5-14,5
Număr leucocite (x109/l) 4-11
Număr trombocite 150-400
9
Caz 1-A megaloblastică
• MI: paloare, parestezii MI
• Ex clinic: paloare marcată cutaneo-
mucoasă, subicter scleral, limba depapilată
• Hemograma automată:
• RBC= 0,9x106/μL MCV= 134fL
• Hb= 4,5g/dL MCH= 49pg
• Ht= 12,2% MCHC=37 g/dL
• A macrocitară (“hipercrom”= eronat)
• RDW= 28,1%= indică anizocitoza er
determinată de prezenţa er de talie mare
(macrocite, megalocite)
• Reticulocite= 1,2% = anemie
hiporegenrativă
• Nr leucocite= 2x103/ /μL Nr tr=101x103/ μL
• Pancitopenie+ anemie macrocitară
hiporegenerativă
• Ex FSP=
• Anizocitoză er = macrocite oxifile,
megalocite (er normale= normocite)
• Segmentate hiperlobulate >5 lobi
EX MO

• Hipercelularitate
• Hiperplazia seriei eritroide+ megaloblaşti
• Metamielocite gigante (gigantocite)
• MK cu nucleu hiperlobulat
Caz 2 LAM3 (promielocitară)
• MI: epistaxis, gingivoragii, abces dentar
• Ex clinic: hepatomegalie, gingivoragii
• Hemograma automată:
• Parametri er : RBC: 3,36x106/μL, Hb=10,
Ht=30,3 Rt=0,3%
• Parametri L: WBC=6,2x103/μL ,
MO=30,3% H
• Nr trombocite= 16x103 /μL
• Anemie hiporegenerativă +trombocitopenie
• Ex FSP= 90% celule blastice cu corpi Auer
multipli+ granulaţii azurofile numeroase
• Neutropenie
• Er fragmentate= semnal CID
EX MO
• Hipercelularitate
• Reducerea seriilor normale: er, gran, MK
• Prezenţa >30% a celulelor blastice
(“promielocite atipice”)= LAM3
promielocitară (clasificarea FAB)
• LAM3= urgenţă de diagnostic şi tratament