P. 1
Optional Literatura Pentru Copii

Optional Literatura Pentru Copii

|Views: 2,058|Likes:
Published by cell7

More info:

Published by: cell7 on Sep 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2013

pdf

text

original

ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII BATOŞ JUD.

MUREŞ

ProgramA
pentru disciplina opţională

TRAISTA CU POVESTI

Opţional interdisciplinar la nivelul ariei curriculare LIMBA SI COMUNICARE

Autor: Institutor BUMBU IULIANA CORNELIA Clasa I A
An şcolar 2009-2010

ARGUMENT

Exigenţele vieţii prefigurează pentru deceniile următoare necesitatea de permanentizare a procesului de instruire şi educare. În această perspectivă avem datoria de a furniza elevilor structurile care să-i ajute în procesul de pregătire continuă, de a-i înzestra cu priceperea folosirii a cât mai multor canale informaţionale. Literatura pentru copii constituie o sursa inepuizabila de exemple frumoase de comportare oglindite în mici antiteze între personaje, ne ofera consecintele neascultarii sau ascultarii, vredniciei sau lenei, cinstei sau necinstei, adevarului sau minciunii, ne prezinta trasaturi pozitive ale unor eroi: vitejia, curajul, întelepciunea, stapânirea de sine, devotamentul, prietenia sincera, dar si trasaturi nedemne, condamnabile ale unor personaje: viclenia, zgârcenia,lacomia,siretenia,îngâmfarea. Copiii traiesc cu intensitate alaturi de eroii îndragiti ai operelor literare, se bucura când acestia depasesc obstacolele ivite în cale si se întristeaza când acestia au de suferit. Literatura pentru copii îsi gaseste un larg auditoriu în rândul tinerilor tocmai pentru ca apeleaza la afectivitatea lor, aceasta contribuie la cunoasterea prin intermediul imaginii artistice a lumii înconjuratoare, largirea sferei de reprezentari despre cele petrecute anterior dar si la formarea unei atitudini corespunzatoare. Copilul este creatorul propriilor imagini, povestitorul fiind cel ce le sugereaza verbal. Efortul copilului de a-si imagina si întelege nu poate fi conceput în afara unei gimnastici intense a memoriei, a gândirii, a vointei si a limbajuluiLecturile literare,prin accesibilitatea lor,ii apropie pe copii de realitate,le ofera o diversitate de informatii si experiente umane,modele morale,emotii si sentimente. Am propus acest opţional ţinând cont de :  interesul manifestat de elevi pentru tematica propusă;  complexitatea tematicii care trebuie abordată din perspectivă interdisciplinară;  existenţa bazei materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii didactice;  asigurarea transferului de cunoştinţe prin activităţi inter- şi transdisciplinare;  susţinere din partea comunităţii locale pentru buna desfăşurare a procesului instructiveducativ;

Recunoaşterea diferitelor tipuri de texte literare şi personaje 3. Recunoaşterea şi definirea unor concepte specifice literaturii pentru copii 2.COMPETENTE GENERALE 1. Formarea şi dezvoltarea atitudinii de respect faţă de lumea cărţilor . Interpretarea în manieră proprie a unor texte audiate/citite 4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare orală în situaţii concrete 5.

Dezvoltarea capacităţii de a reproduce conţinutul unui text literar Competenţe specifice 2.concentrarea atenţei pentru a audia cu -citirea expresivă a unor texte literare interes un text literar (poveşti. însoţite de imagini expressive -recunoaşterea unor moment din text.perceperea sensului global al textului -stabilirea momentelor principale ale acţiunii -identificarea personajelor lecturii citit -jocuri didactice pentru recunoaşterea personajelor 2. după imagini prezentate -ordonarea logică a momentelor principale ale lecturii. povestirea conţinutului 2.3. ghicitori) attractive.2. povestiri. accesibile. cu accent pe pronunţia corectă -construirea corectă a propoziţiilor (enunţiative) utilizând cuvinte şi expresii noi -alcătuirea unor propoziţii după imagini expresive (din text) după -ordonarea imaginilor după conţinut -povestirea conţinutului literar citit .1.2. poezii.COMPETENTE SPECIFICE ŞI CONTINUTURI 1. cu utilizarea mijloacelor didactice auxiliare -sesizarea elementelor surpriză introduce în lectură 1. sesizarea omisiunilor din textul citit -stimularea atenţiei şi conştientizarea audierii (introducerea sau eliminarea unor ele(audiat) mente) -verificarea şi modificarea finalului unui text . formularea de enunţuri logice Conţinuturi -alcătuirea unor propoziţii scurte. ordonarea propoziţiilor momentele acţiunii 2.1. cu puncte de sprijin -povestirea conţinutului folosind diafilmul -povestire în manieră proprie -recunoaşterea principalelor personaje în ordinea intrării în acţiune (cu sprijin) 2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a unui text literar Competenţe specifice Conţinuturi 1.4.

3.1. poeziilor. cu folosirea unor cuvinte presii noi sau expresii noi -povestirea – cu folosirea cuvintelor noi – cu ajutorul învăţătorului -sesizarea personjelor positive/negative 3. ilustrate (conţinut sumar) pentru stârnirea interesului pentru a citi .2.1.citit (audiat) 2. utilizarea în exprimare a cuvintelor -alcătuirea de enunţuri cu cuvinte/expresii noi şi expresiilor noi -povestirea conţinutului cu expresivitate 3. a poveştilor. conştient.vizite la muzee si case memoriale -prezentarea audio si video a unor fragmente din povesti -realizarea unor momente artistice . a temelor textelor audiate alte lecture cunoscute 4. Dezvoltarea capacităţii de a citi texte literare adecvate vârstei Competenţe specifice 4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală Competenţe specifice 3.2. ghicitorilor adecvatei vârstei Conţinuturi -citirea unor texte literare -concursuri pe teme anunţate -activităţi în colaborare cu bibloteca şcolii 4.5. manifestarea curiozităţii şi plăcerii pentru lectură -prezentarea unor cărţi pentru copii. citirea în ritm propriu. povestirea mometelor principale -povestirea Conţinuturi aceleiaşi imagini de către mai mulţi elevi (cu sprijin) -povestirea aceleiaşi imagini de către mai mulţi elevi (cu sprijin) 3. realizarea legăturilor de conţinut cu -extinderea însuşirilor personajelor. redarea în manieră proprie a -alcătuirea unor propoziţii cu cuvinte şi exconţinutului.

expresivă. grija si interes pentru carti  Dezvoltarea toleranţei faţă de opiniile celorlalţi  Formarea obişnuinţei de a folosi deprinderile şi cunoştinţele specifice cititului în scopul formării şi dezvoltării personale. Biblioteca şcolară – prietena elevilor – sursă de cunoaşte Valori Si atitudini  Promovarea valorii instructiv-educative a cărţilor  Conştientizarea rolului cărţilor în viaţa omului  Stimularea iniţiativei în comunicarea orală  Interesul pentru lectură. povestiri şi poezii din literatura universală 2.Lista unitATilor de conTinut 1. povestiri şi poezii din literatura română  Poveşti. nuanţată  Legătura logică imagine-cuvânt 3. Vocabularul – mijloc de comunicare cu lumea înconjurătoare  Exerciţii de exprimare corectă. .Literatura pentru copii – universul nemuritor al copilăriei  Poveşti.

practice). Evaluarea este orientată pe lucrul în echipă şi pe învăţarea prin cooperare în vederea stimulării iniţiativei şi a spiritului întreprinzător al elevilor. .). realizându-se prin:  fişe de lucru.  teste docimologice. Acestea pot fi clasificate astfel:  observarea curentă a comportamentului de învăţare al elevilor.MODALITATI DE EVALUARE Strategia evaluării cuprinde mai multe forme de verificare. În cadrul opţionalului aplicat vom utiliza atât metodele tradiţionale de evaluare cât şi metode alternative.  diferite tipuri de probe (orale.  analiza rezultatelor diverselor activităţi ale elevilor (proiect. metode şi procedee de examinare.  portofolii . scrise. portofoliu etc.

-a 1 oră /săpt.PLANIFICARE CALENDARISTICA An şcolar : 2009/2010 Disciplina : „Traista cu poveşti” – disciplină opţională Clasa : a I . total : 17 ore .

Dramatizare. 1. 2. 4.2. .2.1.1.Evaluare sumativa.1. 2. 1.1.1.1.Nr. 4. . .  Poezii spuse de copii 3 IV-VI 3. 3.2.2.1. 1.Evaluare sumativa.Realizarea de compozitii plastice. 1. .3. Ch. .Dramatizare. 3. 3.1. .3.Evaluare sumativa. 1.  Texte despre Moş Crăciun 3 XIXIII 5.3. 2.Audierea casetei.2. .Repovestire.1. Unitatea de învăţare  Sunt şcolar C.2. 4. 2. 3.Confectionarea de decoruri. 3. Poezii despre animale Dialoguri ale copiilor . Conţinut ştiinţific Primul an de şcoală de Cicerone Theodorescu Şcoala lui Fănuţă după Spiridon Vangheli . 3. Scrisoare de Otilia Cazimir Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun în Europa -Pregătirea unui moment artistic -Confecţionarea unor felicitări -Evaluare sumativă Nr.1.1.3.Evaluare sumativa.S. 2.2.2.1. 3 XIVXVII .1. Andersen . . .Teatru de papusi. 3.1. 3. 2. 2.Identificare şi caracterizarea personjelor . 3.2.2. crt 1.2. 1. 2. 2. .Audiere.  Poveşti pentru copii Fluierul fermecat de Victor Eftimiu Scufiţa roşie de Charles Perrault Degeţica de H.1.Confectionarea de costume. . 2. Ursul păcălit de vulpe de Ion Creangă Motanul încălţat de Charles Perrault . 2. 4. . 1.2.Audiere. ore 3 Data I-III Obs. 4.Teatru de papusi. 3.  Poveşti despre animale 4 VII-X 4.Repovestire.Joc de rol .3.

2. 1. 4. 2. 1.2.3. 1.2.  Ce e alfabetul? 3 XIXIII 5. 3. 1 XIV 1. 4 VII-X 4. prietenele noastre – lecţie şezătoare Nr.2.3.2. . Alfabetul de Tudor Arghezi Alfabetul năzdrăvan de Viniciu Gafiţa Chipul cifrelor de Alexandru Sahighian -Memorare -Recitare -Exprimarea propriilor sentimente şi opinii -Confecţionarea unor felicitări -Compoziţii plastice -Evaluare sumativă Ghiceşte personajul –lecţii concurs -Recunoaşterea textelor literare studiate -Identificarea personajelor şi a textelor din care fac parte -Recitarea unor scurte fragmente lirice din poeziile studiate -Compoziţii plastice reprezentând personajele studiate Animalele .Audierea casetei.S.2. 3.Evaluare sumativa. 3.2.Teatru de papusi.2.  Cum ne comportăm 1. .1. 2. .1. 2.Confectionarea de costume. 3.2. 1. 3.1.  Adevăr şi minciună 1.1. Iosif Învăţătoarea de Nina Casian -Memorare -Recitare -Exprimarea propriilor sentimente şi opinii -Confecţionarea unor felicitări -Compoziţii plastice -Evaluare sumativă Puişorul şi vulpea de I. 2. 2. 3. Unitatea de învăţare  Chipuri dragi C. 1.2. 1.1.3.3. ore 3 Data I-III Obs.2. . crt. 2. 2. 1. 2. .2.  Jocuri didactice şi şezători 1.1.2. O. .1. . 1.1. 1 XV . Conţinut ştiinţific Mamei de Elena Dragoş Bunica de Şt.1.1.Confectionarea de decoruri. . 3.3. 1.1.2. 4. 3 IV-VI 3. 3. 4. Pas Povestea ariciului înţelept de Vladimir Colin .1.2. 2.1. 3.2.Completarea unui rebus.1.Nr.Audierea casetei. 2.1.Evaluare sumativa. 3. 4.Realizarea de compozitii plastice.Teatru de papusi. Pinocchio de Carlo Collodi Sâmburele de Lev Tolstoi .1. 2. 4.

1.Confectionarea de decoruri.2.2.2. 4.1.1. 2.2. 1.2.3. 4. Cartea anotimpurilor –lecţie şezătoare -Recunoaşterea textelor literare studiate -Identificarea personajelor şi a textelor din care fac parte -Recitarea unor scurte fragmente lirice din poeziile studiate -Compoziţii plastice reprezentând personajele studiate 2 XVIXVII . 2.2. 3.3.1.Teatru de papusi. -Reactualizarea textelor în care personaje au fost animalele -Caracterizarea personajelor –animale . . 3.1. 1. 3. 2. 3.

BIBLIOGRAFIE PLANIFICAREa unitatilor de invatare An şcolar : 2009/2010 Disciplina : „Traista cu poveSti” – disciplină opţională 1 oră /săpt. total : 34 ore Clasa : a I .-a SEMESTRUL I .

4.3. observaţia. de audiere a textului -formulări de întrebări şi răspunsuri vizând conţinutul textului citit -identificarea personajelor -repovestirea textului cu sprijin de întrebări -discuţii privind prima zi de şcoală -conversaţie învăţător-elev. Şcoala lui Fănuţă după Spiridon Vangheli observare sistematică probă orală observare sistematică probă orală Unitatea de învăţare:  POEZII SPUSE DE COPII Nr. 2.2. exerciţiul. propriilor opinii referitor la acţiunile acestora 1. 1. 4.3.1. -fişă de lucru –recunoaşte personajul 2. de audiere a textului animale 2. jocul didactic activ. -ex. -formulare de întrebări şi răspunsuri vizând Două gospodine 2. frontal conversaţia. -identificarea personajelor şi exprimarea 4.1. de audiere a textului furnici. de dicţie -joc de rol – Gospodina 1. de audiere a textului Un duel de 3.1.3. frontal conversaţia.3. interpretarea unor mesaje -exerciţii de dicţie -desen Şcoala lui Fănuţă -identificarea personajelor -exprimarea impresiilor şi opiniilor personale vizând activitatea personajelor -repovestirea textului cu suport de întrebări -formulări de întreb[ri vizând textul audiat Resurse conversaţia. Activităţi de învăţare ştiinţifice Poezii despre 1.S. jocul didactic activ. 3. frontal conversaţia. -colaj din seminţe . frontal conversaţia.1.2.Florin 3. exerciţiul. textul audiat Topârceanu -identificarea personajelor şi exprimarea propriilor opinii referitor la acţiunile acestora Resurse conversaţia. observare sistematică probă orală observare sistematică probă orală . observaţia. textul audiat –Otilia Cazimir 3.1. exerciţiul. -ex. Activităţi de învăţare -ex. pe tema activităţii desfăşurate în ora precedent -ex. jocul didactic Evaluare observare sistematică probă orală Obs. 2. observaţia. jocul didactic jocul de rol activ. 1.S. -ex.1. elev-elev.2.1. -ex.2. de memorare şi recitare expresivă Costinescu 4.Furnica 2.2. exerciţiul. frontală Evaluare observare sistematică probă orală Obs. 2. observaţia. jocul didactic activ. exerciţiul. 2. -formulare de întrebări şi răspunsuri vizând George 4.2. ore alocate : 3 Conţinuturi C.1.2.3.1.2. exerciţiul. -ex. 3.2.2. observaţia. observaţia. de audiere a textului. jocul didactic activ. Să-nvăţăm de la 2.Unitatea de învăţare:  SUNT ŞCOLAR Nr.1. ore alocate : 3 Conţinuturi ştiinţifice Primul an de şcoală de Cicerone Theodorescu C. 2.

.2. 1.2. comportamente ale personajelor. observaţia.exercitii de pantomima. 2. 4.3.1.3. 3. . 2. frontală Evaluare observare sistematică probă orală Obs.1. de audiere a textului -formulare de întrebări şi răspunsuri vizând textul audiat -identificarea personajelor şi exprimarea propriilor opinii referitor la acţiunile acestora -repovestirea textului cu suport de întrebări ex. 1.S. 2. 3.2. de audiere a textului -formulare de întrebări şi răspunsuri vizând textul audiat -identificarea personajelor şi exprimarea propriilor opinii referitor la acţiunile acestora -repovestirea textului cu suport de întrebări -exercitii de motivare a unor fapte.1.S. 2. ore alocate : 3 Conţinuturi ştiinţifice Scrisoare de Otilia Cazimir C. .exercitii de recunoastere a unor momente. 3. exerciţiul. exerciţiul. frontal conversaţia.2. -. de memorare -ex. jocul didactic jocul de rol activ. de audiere a textului -formulare de întrebări şi răspunsuri vizând textul audiat -identificarea personajelor şi exprimarea propriilor opinii referitor la acţiunile acestora Resurse conversaţia.1. observare sistematică probă orală Unitatea de învăţare:  TEXTE DESPRE MOŞ CRĂCIUN Nr.exercitii de ordonare logica a momentelor unui basm. 2. personaje. jocul de rol activ. Motanul încălţat de Charles Perrault observare sistematică probă orală observare sistematică probă orală 1.3.realizarea de momente spontane de interpretare. jocul didactic activ. exerciţiul. .2.1.exercitii de dirijare a atentiei si orientare a stapanirii de sine spre scopul final al muncii in echipa. observaţia.1. 3. de recitare expresivă Unitatea de învăţare:  POVEŞTI DESPRE ANIMALE Nr.2. frontal Evaluare observare sistematică probă orală Obs.1.activitati de repetare pentru pregatirea unor microspectacole.2. 3. 4.-ex.jocuri si intreceri organizate la propunerea lor.3. 4. 4.1. observaţia. exerciţiul. jocul didactic activ. Activităţi de învăţare -ex. observaţia. 2.2.2. exerciţiul. frontal conversaţia. 2. observaţia. 2. .1. . Activităţi de învăţare -ex. frontală Resurse conversaţia.3. frontal conversaţia. ore alocate : 4 Conţinuturi ştiinţifice Ursul păcălit de vulpe de Ion Creangă C. jocul didactic jocul de rol activ. jocul didactic activ. 1. 4. 1. .1. 2. 2.2.

exercitii de prezentare a propriilor pareri.exercitii de ordonare logica a momentelor unui basm. 4.1. frontal observare sistematică probă orală Unitatea de învăţare:  POVEŞTI PENTRU COPII Nr.vizionarea unor spectacole care pun in scena basme. de audiere a unor texte specific Crăciunului -prezenterea unor tradiţii şi obiceiuri specific Crăciunui în lume -realizarea unui montaj de colinde şi obiceiuri româneşti conversaţia. 2. observaţia. frontal observare sistematică probă orală Degeţica de Hans Christian Andersen 1.rezolvare de rubusuri.3. frontal observare sistematică probă orală .alcatuirea de noi enunturi folosing anumiti termeni. observaţia. Activităţi de învăţare -ex. jocul didactic activ. comportamente ale personajelor. de redare orală a textului.Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun 1. .1.exercitii de motivare a unor fapte. 2.vizionarea unor spectacole care pun in scena basme. conversaţia. . 3. .exercitii de ordonare logica a momentelor unui basm. 2. 3.exercitii de prezentare a propriilor pareri. exerciţiul.1.2.2. . 4. . 2.1.1.1.alcatuirea de noi enunturi folosind anumiti termeni.3. 4.3. conversaţia. . jocul didactic activ.1. 4.3. de memorare şi recitare expresivă -ex. frontal Evaluare observare sistematică probă orală Obs.2. .2.exercitii de dirijare a atentiei si orientare a stapanirii de sine spre scopul final al muncii in echipa. exerciţiul. 2. de audiere a textului -formulare de întrebări şi răspunsuri vizând textul audiat -identificarea personajelor şi exprimarea propriilor opinii referitor la acţiunile acestora -ex. -repovestirea textului cu sprijin de întrebări . Resurse conversaţia. jocul didactic activ. . . exerciţiul. 3. -ex. 2. de numire a faptelor năzdrăvane făcute de Tudorel cu fluierul său -joc de rol . 2. 2.2. .2.2.2. ore alocate : 3 Conţinuturi ştiinţifice Fluierul fermencat de Victor Eftimiu C. exerciţiul. comportamente ale personajelor. 3.stabilirea de analogii intre cele petrecute in basm si cele din viata reala. jocul didactic activ. . 1. de dicţie -ex.1. observaţia. observaţia. Scufiţa Roşie de Charles Perrault 1.exercitii de motivare a unor fapte.S.

didactic.ro” .2008 4) Internet.“ www.Editura Aramis. 2005 3) “Lecturile copilariei-clasa I” . Editura Corint.Editura Eduard.BIBLIOGRAFIE 1) “Didactica limbii si literaturii romane” .Ioan Serdean .Bucuresti 2003 2) “Antologie de texte literare clasele I-IV “ .carteasonora.ro” . “www.

FIŞĂ DE LUCRU Coloreaz-o pa Albă ca Zăpada .

FIŞĂ DE LUCRU 1. Aşează în ordine imaginile din povestea: Albă ca Zăpada: .

FIŞĂ DE LUCRU Recunoaşte poveştile .

FIŞĂ DE LUCRU Aşează în ordine imaginile din povestea: Cenuşăreasa .

FIŞĂ DE LUCRU .Alcătuiţi câte o propoziţie pentru fiecare imagine: __________________________________________________________ ________________________________________________________ __________________________________________________________ .

FIŞĂ DE LUCRU Recunoaşte poveştile: .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->